Zastava Bosne i Hercegovine

Zapošljavanje stranaca počev od 1.1.2020. godine po osnovu vize za duži boravak

Email PrintNAPOMENA:

  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Snežana Nekvasil

Objavljeno: 17.01.2020.Počev od 1. januara 2020. godine, osim stranaca koji poseduju odobreni privremeni boravak i stalno nastanjenje i stranci koji poseduju vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja (vizu D) moći će da se zapošljavaju u Republici Srbiji.

Zakon o zapošljavanju stranaca (dalje: ZZS) i Zakon o strancima (dalje: ZS) iz aprila 2019. godine čije su izmene i dopune stupile na snagu u maju 2019. godine stvoreni su uslovi za ubrzanje i pojednostavljenje postupka izdavanja dozvola za rad odnosno odobrenja za privremeni boravak u Republici Srbiji.

Odredbama ZZS iz 2019. godine, a čija primena počinje od 1. januara 2020. godine predviđeno je da se zapošljavanje stranca ostvaruje pod uslovom da stranac poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad, ako zakonom nije drugačije utvrđeno.

U skladu sa odredbom člana 22. stav 3. ZS čija primena takođe počinje od 1. januara 2020. godine propisano je da se zapošljavanje stranca u Republici Srbiji ostvaruje pod uslovom da stranac poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad.

Kako bismo objasnili promene u zapošljavanju koje ove zakonske izmene donose, daćemo kratko pojašnjenje pojedinih pojmova.

U praksi se već nameće pitanje šta je viza za duži boravak, koji stranci su u obavezi da pribave vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja i koji je organ nadležan za izdavanje?

U skladu sa članom 22. ZS viza za duži boravak (viza D) je odobrenje strancu za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije koje se izdaje u trajanju od 90 do 180 dana.

Stranac kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka pribavlja vizu za duži boravak.

Stranac, kome je izdata viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvaruje pravo na zapošljavanje u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca.

Vizu izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo (dalje: DKP), ukoliko ZS nije drugačije određeno.

Primena navedenih odredbi zakona omogućiće značajne uštede poslodavcu i strancu jer su stvoreni uslovi za pokretanje postupka izdavanja dozvole za rad pre ulaska stranca u Republiku Srbiju, čime će se u potpunosti izbeći čekanje da stranac reguliše boravak kako bi poslodavac odnosno stranac (kod radne dozvole za samozapošljavanje) mogli da podnesu zahtev za izdavanje dozvole za rad. Uštede za stranca i poslodavca su očigledne, obzirom da će stranac praktično odmah po ulasku u Republiku Srbiju moći da počne sa radom, imajući u vidu da će najveći deo procedure vezane za izdavanje dozvole za rad, do ulaska stranca u Republiku Srbiju, biti završen.

Postavlja se pitanje i koje su to vrste dozvola za rad za koje je zakonom propisana mogućnost da ih pribavi stranac koji poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Pre nego što detaljnije opišemo postupak pribavljanja dozvole za rad strancima koji će u Republici boraviti na osnovu vize D, potrebno je istaći da se ova mogućnost ne odnosi na sve vrste dozvola za rad već samo na određene zakonom propisane vrste dozvola za rad: radnu dozvolu za zapošljavanje, radnu dozvolu za upućena lica, radnu dozvolu za kretanje u okviru privrednog društva, radnu dozvolu za samozapošljavanje i radnu dozvolu za nezavisnog profesionalca. Dakle stranac koji poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ne može podneti zahtev za izdavanje lične radne dozvole odnosno radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje.

Stranci koji apliciraju za ličnu radnu dozvolu i radnu dozvolu za usavršavanje i osposobljavanje borave u Republici po drugim osnovima boravka.

- Podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za rad -

U januaru 2020. godine još uvek nema jedinstvenog upravnog mesta, tako da je i dalje za izdavanje dozvole za rad, pored zahteva za izdavanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja odnosno zahteva za odobravanje privremenog boravka u Republici, potrebno podneti i zahtev za izdavanje dozvole za rad Nacionalnoj službi za zapošljavanje (dalje: NSZ). Odredba ZS kojom je propisan objedinjeni zahtev za privremeni boravak i dozvolu za rad počinje da se primenjuje počev od 1. decembra 2020. godine.

Poslodavac (odnosno stranac kod dozvole za rad kod koje je podnosilac zahteva za izdavanje dozvole stranac) imaće u narednom periodu mogućnost da zahtev za izdavanje dozvole za rad podnesu kako neposredno na šalteru u NSZ tako i elektronskim putem, na e-mail adresu nadležne filijale NSZ. Obaveštenje o uspostavljanju ovog servisa biće objavljeno na sajtu NSZ zajedno sa spiskom mejl adresa za elektronsko podnošenje zahteva.

Postupak pribavljanja dozvole za rad za stranca kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza

Sâm postupak regulisanja boravka u Republici Srbiji započinje stranac podnošenjem DKP-u zahteva za odobravanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Podnošenjem zahteva DKP-u stranac dobija ID broj, pod kojim je zaveden njegov zahtev po kome će biti izdata viza. Taj ID broj stranac treba da dostavi svom budućem poslodavcu kako bi poslodavac podneo NSZ zahtev za izdavanje dozvole za rad.

Odmah nakon što stranac podnese zahtev za izdavanje vize, poslodavac (odnosno kod radne dozvole za samozapošljavanje stranac) može podneti NSZ zahtev za izdavanje dozvole za rad.

Preko ID broja, dostavljenog u zahtevu poslodavca za izdavanje dozvole za rad, NSZ će od DKP-a po službenoj dužnosti pribaviti podatke o izdatim vizama za duži boravak po osnovu zapošljavanja i dokumentaciju koju je stranac priložio uz zahtev za izdavanje vize.

Takođe pre nego što izda dozvolu za rad NSZ će od Ministarstva unutrašnjih poslova (dalje: MUP) pribaviti evidencijski broj stranca. U skladu sa ZS struktura evidencijskog broja stranca se određuje shodno odredbama Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana.

Određivanjem evidencijskog broja stranca i izdavanjem dozvole za rad će biti stvoreni uslovi da stranac može da počne da radi.

Treba naglasiti da NSZ neće moći da izda dozvolu za rad dok DKP ne bude izdao vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja i dok MUP ne odredi evidencijski broj stranca.

Postupak pribavljanja dozvole za rad za stranca kome u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza

Mogućnost da podnesu zahtev za izdavanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja i pribave ovu vrstu vize imaju kako stranci kojima je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza, tako i stranci kojima u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku nije potrebna viza.

Stranac kome u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza, moći će da bira da li će bez pribavljanja vize ući u Republiku i podneti zahtev za odobravanje privremenog boravka (da bi poslodavac nakon odobravanja privremenog boravka podneo zahtev za izdavanje dozvole za rad) ili će u svojoj državi podneti zahtev za dobijanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, nakon čega će njegov poslodavac moći da podnese zahtev za izdavanje odgovarajuće dozvole za rad pre njegovog ulaska u Republiku.

- Produženje dozvole za rad izdate na osnovu vize D -

Dozvola za rad izdata na osnovu vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja biće izdata za period za koji je odobrena viza odnosno izdaje se za vremenski period za koji je izdata viza, od 90 do 180 dana.

Pre isteka roka važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ako njegovo poslovno angažovanje u Republici Srbiji traje duže od roka važenja vize za duži boravak, stranac treba da podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja. Dakle ukoliko stranac planira da nastavi sa radom moći će da produži dozvolu pod uslovom da pre isteka dozvole podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka.

- Uslovi za izdavanje dozvola za rad -

I na kraju navodimo da se ovim izmenama ZZS nisu izmenili ostali uslovi za izdavanje onih vrsta dozvola za rad na koje se ova izmena odnosi. Ne treba zaboraviti da je i u ovom slučaju za podnošenje zahteva za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje prethodno potrebno sprovesti test tržišta rada. Isto se odnosi i na sve druge uslove za izdavanje određene vrste dozvole za rad.

Dakle podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za rad je obavezan da uz zahtev NSZ dostavi sve potrebne dokaze za izdavanje određene vrste dozvole za rad, ukoliko ti dokazi nisu dostavljeni uz zahtev za izdavanje vize DKP-u.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge