Zastava Bosne i Hercegovine

Nepokretnost čija se veličina utvrđuje u sudskom sporu kao predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Branko Miletić

Objavljeno: 19.06.2014.

Pitanje:

Fizičko lice u sudskom postupku utvrđuje svoje pravo svojine na 1/2 nepokretnosti koje je sticalo u braku. Da li predmet ugovora o doživotnom izdržavanju može biti pravo svojine koje je predmet sudskog spora?

Odgovor:

Članom 180. stav 2. Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon) propisano je da se pretpostavlja da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki. St. 3, 4. i 5. istog člana propisan je način na koji se utvrđuje veći deo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine.

Kada je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju primaoca izdržavanja po osnovu sticanja u bračnoj zajednici (1/2), ali dok još u parnici nije utvrđena veličina tog udela, ugovor je punovažan jer je predmet ugovora potpuno i dovoljno određen u smislu člana 194. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS).

Za slučaj da sud eventualno pravnosnažnom presudom utvrdi da nema sticanja zajedničke imovine ili da je udeo u sticanju zajedničke imovine u bračnoj zajednici manji od 50% predmetne imovine, ugovor o doživotnom izdržavanju bio bi u tom udelu nepunovažan, jer primalac izdržavanja može da raspolaže samo svojim udelom po osnovu sticanja u bračnoj zajednici i pre utvrđivanja udela u parničnom postupku.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge