Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Radovi za koje se ne izdaje građ. dozvola

Postavite pitanje
Telefon: 011/40-43-190
011/40-43-191
011/40-43-192

Email PrintPitanje za član 145. – Za odredbe iz čl. 2 tačke 24. i 24a, ne izdaje se informacija o lokaciji?

Ne postoji zakonska obaveza za pribavljanje informacije o lokaciji za navedene objekte, kao ni za bilo koje druge objekte, odnosno radove. Podnosilac zahteva u konkretnom, kao i u svakom drugom slučaju, na sopstvenu inicijativu, može tražiti i dobiti informaciju o lokaciji. Izdavanje informacije o lokaciji nije deo objedinjene procedure.


Odgovori na pitanja iz oblasti Zakona o planiranju i izgradnji su pisana od strane Nacionalne Alijanse za Lokalni Ekonomski Razvoj (NALED) a verifikovana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u skladu se projektom i saradnjom koju NALED vodi. Ukoliko imate pitanja, možete ih slobodno uputiti direktno NALED-u telefonom ili pisano, putem kontakt formulara.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge