Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Građevinsko zemljište

Postavite pitanje
Telefon: 011/40-43-190
011/40-43-191
011/40-43-192

Email PrintDa li se odredba člana 92. Zakona koja se odnosi na finansiranje pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta sredstvima fizičkih ili pravnih lica, odnose i na izgradnju objekata na zemljištu koje je u privatnoj svojini ili samo na izgradnju objekata na građevinskom zemljištu javne namene (pristupni putevi, saobraćajnice, itd.)?

 

Zakon ne predviđa ograničavanje mogućnosti finansiranju pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta sredstvima fizičkih ili pravnih lica na zemljište u javnoj svojini. Pri tome, treba imati u vidu odredbu člana 92. stav 3. tačka 6) o jedinici lokalne samouprave kao investitoru. To znači da jedinica lokalne samouprave mora imati odgovarajuće pravo na zemljištu na osnovu koga se može utvrditi aktivna stranačka legitimacija JLS, odnosno utvrditi svojstvo investitora, kao i da to pravo, naročito u slučaju izgradnje objekata infrastrukture, ne mora biti pravo svojine na zemljištu.


Odgovori na pitanja iz oblasti Zakona o planiranju i izgradnji su pisana od strane Nacionalne Alijanse za Lokalni Ekonomski Razvoj (NALED) a verifikovana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u skladu se projektom i saradnjom koju NALED vodi. Ukoliko imate pitanja, možete ih slobodno uputiti direktno NALED-u telefonom ili pisano, putem kontakt formulara.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge