Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU PETROVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 75280/10) - NEISCRPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA - NEDELOTVORNOST IZVRŠNOG POSTUPKA PROTIV DUŽNIKA - PREDUZEĆA POD KONTROLOM DRŽAVE KOJE SE NALAZI U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 1


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA VELIKOG VEĆA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU VUČKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavka br. 17153/11) - NEADEKVATAN PUT TRAŽENJA USTAVNE ZAŠTITE U POGLEDU DISKRIMINACIJE - NEISCRPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 14 Konvencije u vezi sa članom 1 Protokola 1


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU PREMOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 61920/09) - PRAVIČNA NAKNADA UKLJUČUJE I IZVRŠAVANJE PRAVOSNAŽNIH PRESUDA DONETIH U KORIST PODNOSIOCA PREDSTAVKE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 41


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU DOO BROJLER DONJE SINKOVCE PROTIV SRBIJE (predstavka br. 48499/08) - STATUS ŽRTVE U SLUČAJU DOSUĐIVANJA NEMATERIJALNE ŠTETE OD STRANE USTAVNOG SUDA KOD NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽNIH PRESUDA DONETIH U ODNOSU NA PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 34


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU GLIGORIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke br. 75271/10 i 67112/11) - NEISCRPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH I PITANJE POKRETANJA IZVRŠNOG POSTUPKA U ODNOSU NA PREDUZEĆE SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 1 i 4


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU DKD UNION DOO PROTIV SRBIJE (predstavka br. 42731/06) - SPOJIVOST PREDSTAVKE SA KONVENCIJOM RATIONE MATERIAE PO PITANJU DOMAŠAJA PRIMENE ČLANA 6 STAV 1 KONVENCIJE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 1 i 4 u vezi sa članom 6 stav 1


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU KRSTIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 45394/06) - DOMAĆI SUD NIJE POŠTOVAO PRAVILA IZVRŠNOG POSTUPKA U VEZI SA ZAŠTITOM PRAVA NA IMOVINU, ZBOG ČEGA NIJE NEOPHODNO ISPITIVATI POSTOJANJE SRAZMERNOSTI IZMEĐU OPŠTEG I POJEDINAČNOG INTERESA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 1 Protokol 1


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ZARKOV PROTIV SRBIJE (predstavke br. 65437/10 i 65443/10) - STATUS ŽRTVE U SLUČAJU UTVRĐIVANJA POVREDE LJUDSKOG PRAVA OD STRANE USTAVNOG SUDA KOD NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽNIH PRESUDA DONETIH U ODNOSU NA PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 34


Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU AZEMI PROTIV SRBIJE (predstavka br. 11209/09) - NESPOJIVOST PREDSTAVKE RATIONE PERSONAE U SLUČAJU NEIZVRŠAVANJA PRESUDE NA KOSOVU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 3 i 4 u vezi sa članom 1


Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MILOSAVLJEVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 21603/07) - ODSUSTVO STATUSA ŽRTVE U SLUČAJU KADA JE USTAVNI SUD UTVRDIO POVREDU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU, ALI NIJE DOSUDIO NAKNADU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 34


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU BRANY I JUGOKOKA PROTIV SRBIJE (predstavka br. 60336/08) - DELOTVORNOST USTAVNE ŽALBE U SLUČAJU NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽNIH PRESUDA DONETIH U ODNOSU NA PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 1 i 4


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU JOVČOVA PROTIV SRBIJE (predstavka br. 49198/10) - DUŽNOST IZVRŠENJA PRAVOSNAŽNIH PRESUDA KAO VID MATERIJALNE NAKNADE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 46 stav 1


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MAJS EKSPORT-IMPORT PROTIV SRBIJE (predstavka br. 35327/09) - ROK OD ŠEST MESECI I NEIZVRŠAVANJE PRESUDA KOD PREDUZEĆA U STEČAJU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 1


Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU GOLUBOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavka br. 10044/11) - NEISCRPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 1 i 4


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU LOLIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 44095/06) - NEISCRPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA - ZAHTEV ZA IZVRŠENJE PRESUDE I NOVA PARNICA NISU NEOPHODNI U SLUČAJU KADA JE DUŽNIK PREDUZEĆE POD KONTROLOM DRŽAVE, A PRESUDA NIJE IZVRŠENA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 1


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MARINKOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 5353/11) - ODGOVORNOST ZA NEIZVRŠENJE PRAVOSNAŽNE PRESUDE U SLUČAJU NAKNADNE PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA SA DRUŠTVENIM KAPITALOM - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 1 Protokola 1 i član 6 stav 1


Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU VELIČKOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka broj 36158/10) - PROGLAŠENJE PREDSTAVKE NEDOPUŠTENOM U VEZI SA NEISCRPLJIVANJEM UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA U SLUČAJU LEKARA KOME JE MINISTARSTVO ZDRAVLJA ODBILO ZAHTEV ZA SUBSPECIJALIZACIJU PUTEM OBAVEŠTENJA, A NE FORMALNE ODLUKE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 3 i 4


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU PEJČIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 34799/07) - POVREDA PRAVA NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE U VEZI SA NEZAKONITOM OBUSTAVOM ISPLATE PENZIJE VOJNOG PENZIONERA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 1 Protokola 1


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU SEKULIĆ I KUČEVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke br. 28686/06 i 50135/06) - UČEŠĆE U PROGRAMU ZA NEZAPOSLENE PODNOSIOCE NE LIŠAVA "ZAHTEVA" U SLUČAJU NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽNIH PRESUDA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 1 Protokola 1


Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU STOŠIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka broj 64931/10) - NEIZVRŠAVANJE PRAVOSNAŽNE PRESUDE U SLUČAJU PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 6 stav 1 i član 1 Protokola 1


TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU BAUCAL - ĐORĐEVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU "INICIJATIVA MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA" protiv SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU RADOVANOVIĆ I PETROVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ANĐELIĆ I DRUGI PODNOSIOCI PREDSTAVKI PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ZASTAVA IT TURS PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU LUKOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ANĐELKOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU JOVIČIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MOMČILOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ZORICA JOVANOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MIHAILOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU STOKIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU KLIKOVAC I DRUGI PODNOSIOCI PREDSTAVKE PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU STOJILKOVIĆ I DRUGI PODNOSIOCI PREDSTAVKE PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MARINKOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU KOMATINOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU KECMAN PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MIJAILOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU OTAŠEVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU SABO PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ARRNI PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MITIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MILIĆ PROTIV CRNE GORE I SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ALIŠIĆ I DRUGI PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE, HRVATSKE, SRBIJE, SLOVENIJE I BIVŠE JUGOSLOVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU JOVANOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ADAMOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU BJELAJAC PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU VUČKOVIĆ I DRUGI PODNOSIOCI PREDSTAVKE PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU HAJNAL PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU TATALOVIĆ i ĐEKIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MILOSAVLJEV PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MLADENOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU STANKOVIĆ I DRUGI PODNOSIOCI PREDSTAVKE PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU GRUDIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU JUHAS ĐURIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU LJILJANA PREDIĆ-JOKSIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MILJAN MILJKOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU BACKOVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ĐOKIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU PETROVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ALIŠIĆ I DRUGI PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE, HRVATSKE SLOVENIJE I BIVŠE JUGOSLOVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU STANIMIROVIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ŽIVIĆ PROTIV SRBIJE

DONETA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO DVE PREDSTAVKE (broj 2611/07 i 15276/07) U PREDMETU DOBRIĆ PROTIV SRBIJE

DONETA PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU JUHAS ĐURIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU JUHAS ĐURIĆ PROTIV SRBIJE

TEKST PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU DOBRIĆ PROTIV SRBIJE