Sadržaj Budžetskog instruktora

Pretražite naslove svih članaka iz Budžetskog instruktora koje smo objavili zaključno sa 2014. godinom. Nađite temu koja Vas zanima pretražujući rubrike, naslove i brojeve časopisa, ili posredstvom polja za generalnu pretragu.

Rubrika Naslov Broj Strana
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI Br. 118 jun 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Davanje u zakup javne svojine Br. 118 jun 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poresko-računovodstveni tretman davanja u zakup javne svojine Br. 118 jun 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Refundacija troškova po osnovu zakupa Br. 118 jun 2015. godine str. 15
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ZAKUP NEPOKRETNOSTI SA ASPEKTA PORESKIH PROPISA Br. 118 jun 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 118 jun 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. PDV tretman zakupa nepokretnosti Br. 118 jun 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Zakup nepokretnosti sa aspekta Zakona o porezu na dohodak Br. 118 jun 2015. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Poreski tretman prihoda od zakupa nepokretnosti koji ostvaruju nerezidentna pravna lica, sa aspekta Zakona o porezu na dobit Br. 118 jun 2015. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obavezna sadržina gotovinskog računa za gorivo Br. 118 jun 2015. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost da se obveznici poreza na imovinu, čije su nepokretnosti bile poplavljene 2014. godine a kojima nije isplaćena naknada za štetu od poplava, oslobode plaćanja poreza na imovinu Br. 118 jun 2015. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prihoda od taksi koje komisija (pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti) ostvaruje obavljanjem poverenih poslova iz svoje nadležnosti Br. 118 jun 2015. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe Br. 118 jun 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje usluga smeštaja po posebnoj stopi Br. 118 jun 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo na odbitak prethodnog poreza Br. 118 jun 2015. godine str. 34
JAVNE NABAVKE ZAKONSKE MERE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Br. 118 jun 2015. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Interni akt i interni plan za borbu protiv korupcije Br. 118 jun 2015. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Zaštita integriteta postupka Br. 118 jun 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Dužnost prijavljivanja korupcije Br. 118 jun 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Zabrana radnog angažovanja kod dobavljača Br. 118 jun 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Izjava o nezavisnoj ponudi Br. 118 jun 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Dužnost prijavljivanja povrede konkurencije Br. 118 jun 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Građanski nadzornik Br. 118 jun 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE SUKOB INTERESA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Br. 118 jun 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Pojam sukoba interesa Br. 118 jun 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Zabrana zaključenja ugovora Br. 118 jun 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Izјаva о nepostojanju sukоbа intеrеsа zа člаnоvе kоmisiје Br. 118 jun 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Izdavanje menice za ozbiljnost ponude ili za dobro izvršenje posla od strane ponuđača koji je fizičko lice Br. 118 jun 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Utvrđivanje formalne ispravnosti menice i grafološki nalaz kao dokaz od značaja za punovažnost preduzimanja menične radnje Br. 118 jun 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Sprovođenje postupka javne nabavke za pribavljanje usluge obavljanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu Br. 118 jun 2015. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Propuštanje sprovođenja postupka javne nabavke Br. 118 jun 2015. godine str. 43
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA "Sl. glasnik RS", br. 48/2015 Br. 118 jun 2015. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA 1. Promene u odnosu na oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda - član 7. Uredbe Br. 118 jun 2015. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA 2. Promene u odnosu na učesnike u postupku - član 8. Uredbe Br. 118 jun 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA 3. Promene u odnosu na situaciju kada pristignu dve ili više istovetnih ponuda - član 9. Uredbe Br. 118 jun 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA 4. Promene u odnosu na postupak davanja u zakup bez prikupljanja ponuda ili javnog nadmetanja - član 10. Uredbe Br. 118 jun 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA 5. Promene u odnosu na postupak davanja u zakup prikupljanjem ponuda ili javnim nadmetanjem - član 12. Uredbe Br. 118 jun 2015. godine str. 46
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA 6. Promene u odnosu na obavezu investicionog održavanja - član 14. Uredbe Br. 118 jun 2015. godine str. 47
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA FINANSIJER PREMA ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI Br. 118 jun 2015. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pojam finansijera i investitora Br. 118 jun 2015. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ugovor između investitora i finansijera Br. 118 jun 2015. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Status finansijera i njegova prava i obaveze Br. 118 jun 2015. godine str. 49
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zaključak Br. 118 jun 2015. godine str. 49
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne cene Br. 118 jun 2015. godine str. 50
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini po tržišnoj ceni Br. 118 jun 2015. godine str. 53
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost eksproprijacije i administrativnog prenosa nepokretnosti Br. 118 jun 2015. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos Br. 118 jun 2015. godine str. 56
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo na raskid ugovora Br. 118 jun 2015. godine str. 57
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA U SISTEMU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA - PLATNI PROMET KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Br. 118 jun 2015. godine str. 58
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uvod Br. 118 jun 2015. godine str. 58
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Posebna pravila poslovanja KJS uključenih u KRT Br. 118 jun 2015. godine str. 59
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Propisi kojima je uređeno trezorsko poslovanje - platni promet KJS koji su uključeni u sistem KRT Br. 118 jun 2015. godine str. 60
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Problemi u razvoju KRT i uticaj na budućnost poslovanja KJS preko podračuna Br. 118 jun 2015. godine str. 62
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Ovlašćenje direktnog zaduženja kao verodostojna isprava Br. 118 jun 2015. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O REGISTRACIJI KOLEKTIVNIH UGOVORA "Sl. glasnik RS", br. 45/2015 Br. 118 jun 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 118 jun 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak registracije kolektivnih ugovora Br. 118 jun 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OSTVARIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ZA 2015. GODINU - PRAVNI OSNOV Br. 118 jun 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na godišnji odmor prema Zakonu o radu Br. 118 jun 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Specifičnosti kod utvrđivanja dužine godišnjeg odmora za državne službenike i u organima lokalne vlasti Br. 118 jun 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Specifičnosti kod korišćenja godišnjeg odmora za zaposlene u obrazovanju Br. 118 jun 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kolektivni ugovori za pojedine delatnosti javnog sektora i godišnji odmor Br. 118 jun 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza izdavanja rešenja Br. 118 jun 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osnovni model rešenja o korišćenju godišnjeg odmora Br. 118 jun 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plan korišćenja godišnjeg odmora Br. 118 jun 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora u više delova Br. 118 jun 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o korišćenju srazmernog dela godišnjeg odmora (kod prestanka radnog odnosa) Br. 118 jun 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o korišćenju srazmernog dela godišnjeg odmora (radni odnos na određeno vreme) Br. 118 jun 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme sa istim zaposlenim po isteku maksimalnog roka trajanja i zakonski izuzeci Br. 118 jun 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključenjem ugovora sa određenim rokom trajanja po osnovu rada na projektu čije je vreme unapred određeno, rad može trajati najduže do završetka projekta Br. 118 jun 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje obaveze isplate uvećanih troškova prevoza za zaposlenog koji je promenio mesto stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu Br. 118 jun 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neopravdanost razloga za prestanak radnog odnosa Br. 118 jun 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonit prestanak radnog odnosa Br. 118 jun 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržina rešenja o otkazu ugovora o radu Br. 118 jun 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sindikalne aktivnosti zaposlenih Br. 118 jun 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje potraživanja lica koje je primljeno u radni odnos ali nije stupilo na rad Br. 118 jun 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Objektivni i subjektivni element ponašanja zaposlenog Br. 118 jun 2015. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAKNADA TROŠKOVA PREMA POSEBNIM UREDBAMA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE, IZABRANA I POSTAVLJENA LICA I ZAPOSLENE U ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Br. 118 jun 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova državnih službenika i nameštenika Br. 118 jun 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova izabranih i postavljenih lica u državnim organima Br. 118 jun 2015. godine str. 86
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja Br. 118 jun 2015. godine str. 86
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Specifičnosti kod poreskog tretmana naknade troškova terenskog dodatka i odvojenog života od porodice Br. 118 jun 2015. godine str. 86
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA U 2015. GODINI SA PRIMERIMA OBRAČUNA Br. 118 jun 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod Br. 118 jun 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada zarade - plate Br. 118 jun 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Regres za godišnji odmor - za određene KJS Br. 118 jun 2015. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor Br. 118 jun 2015. godine str. 93
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Napomene u vezi sa knjiženjem Br. 118 jun 2015. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Određivanje visine naknade zarade za vreme privremenog odsustva sa rada radi saniranja posledica izazvanih poplavama Br. 118 jun 2015. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Relevantan trenutak prema kome se neko pravno lice ima smatrati povezanim licem u odnosu na poslodavca Br. 118 jun 2015. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje plate ovlašćenim predstavnicima sindikata u prosveti koji su naknadno pristupili posebnom kolektivnom ugovoru Br. 118 jun 2015. godine str. 96
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Rešenje o naknadi štete zaposlenom za delimično neiskorišćeni godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa Br. 118 jun 2015. godine str. 97
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Rešenje o naknadi štete zaposlenom za neiskorišćeni godišnji odmor u celini u slučaju prestanka radnog odnosa Br. 118 jun 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SLUŽBENE SAVETODAVNE POSETE INSPEKCIJE Br. 118 jun 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radnje koje inspekcija preduzima pre početka službene posete Br. 118 jun 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Službena poseta Br. 118 jun 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sistemsko (opšte) inspekcijsko zakonodavstvo Br. 118 jun 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcijski propisi i dobra praksa u određenim oblastima Br. 118 jun 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza plaćanja lokalne komunalne takse za postavljanje letnje bašte kafića na javnoj površini Br. 118 jun 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povratno dejstvo zakonske odredbe Br. 118 jun 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preispitivanje odluke Narodne skupštine Br. 118 jun 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odbačaj zahteva za preispitivanje rešenja o ocenjivanju državnih službenika Br. 118 jun 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Službena isprava Br. 118 jun 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Naknada štete zbog nepravilnog rada državnog organa Br. 118 jun 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Naknada štete prouzrokovane greškom suda Br. 118 jun 2015. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveštenje o pravima zaposlenih koja su predviđena Zakonom o zaštiti uzbunjivača Br. 118 jun 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 54. STAV 1. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SL. GLASNIK RS", BR. 76/2005, 100/2007 - AUTENTIČNO TUMAČENJE, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 I 99/2014) "Sl. glasnik RS", br. 45/2015 Br. 118 jun 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD Br. 118 jun 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015) Br. 118 jun 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 1. OSNOVNE ODREDBE Br. 118 jun 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 2. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Br. 118 jun 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 3. RADNO VREME Br. 118 jun 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 4. ODMORI I ODSUSTVA Br. 118 jun 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 5. ZAŠTITA ZAPOSLENIH Br. 118 jun 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 6. UČEŠĆE U UPRAVLJANJU Br. 118 jun 2015. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 7. PLATE, NAKNADE I OSTALA PRIMANJA Br. 118 jun 2015. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 8. NAKNADA ŠTETE Br. 118 jun 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 9. STRUČNO USAVRŠAVANJE Br. 118 jun 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 10. VIŠAK ZAPOSLENIH Br. 118 jun 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 11. ARBITRAŽA ZA RADNE SPOROVE Br. 118 jun 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 12. USLOVI ZA RAD SINDIKATA Br. 118 jun 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 13. ORGANIZOVANJE PROCESA ŠTRAJKA Br. 118 jun 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 14. ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA Br. 118 jun 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 15. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Br. 118 jun 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2015 Br. 118 jun 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (član 3) Br. 118 jun 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (čl. 2, 4. i 5) Br. 118 jun 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Trajanje školskog raspusta za učenike (član 6) Br. 118 jun 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praznovanje državnih praznika u školi (član 7) Br. 118 jun 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praznovanje verskih praznika u školi (član 8) Br. 118 jun 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ekskurzije, dan škole, polaganje završnog ispita na kraju osmog razreda, saopštenje uspeha i podela đačkih knjižica (čl. 9. i 10) Br. 118 jun 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2015 Br. 118 jun 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (član 5) Br. 118 jun 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada (čl. 2-4) Br. 118 jun 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Trajanje školskog raspusta za učenike (član 6) Br. 118 jun 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praznovanje državnih praznika u školi (član 7) Br. 118 jun 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praznovanje verskih praznika u školi (član 8) Br. 118 jun 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ekskurzije, dan škole, saopštenje uspeha i podela đačkih knjižica (čl. 9. i 10) Br. 118 jun 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IZMENJEN OBRAZAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH UČENIKA I OBRASCI POJEDINIH JAVNIH ISPRAVA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA "Sl. glasnik RS", br. 43/2015 Br. 118 jun 2015. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSLOVI, OVLAŠĆENJA I NAČIN RADA PROSVETNOG INSPEKTORA Br. 118 jun 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status prosvetne inspekcije u zemljama u okruženju Br. 118 jun 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za prosvetnog inspektora Br. 118 jun 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poslovi prosvetnog inspektora Br. 118 jun 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja prosvetnog inspektora Br. 118 jun 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način rada prosvetnog inspektora Br. 118 jun 2015. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kako drugi vide ulogu prosvetnog inspektora* Br. 118 jun 2015. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROIZVODNJA PEKARSKIH PROIZVODA Br. 118 jun 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 118 jun 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi higijene hrane Br. 118 jun 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena principa dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka Br. 118 jun 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadzor nad primenom Zakona i drugih propisa Br. 118 jun 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi koji se tiču proizvodnje i prometa Br. 118 jun 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda biljnog porekla Br. 118 jun 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posebni uslovi za proizvodnju pekarskih proizvoda Br. 118 jun 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost suda u sporu između škole i preduzetnika zbog sticanja bez osnova Br. 118 jun 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stepen i vrsta obrazovanja nastavnika engleskog jezika u osnovnoj školi Br. 118 jun 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis stranog državljanina u osnovnu školu Br. 118 jun 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sprovođenje ankete među učenicima i roditeljima radi izbora stranog jezika kao obaveznog izbornog predmeta u petom razredu osnovne škole Br. 118 jun 2015. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upisivanje ocene sa razrednog ispita učeniku osnovne škole Br. 118 jun 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Premeštaj učenika u izdvojeno odeljenje iste škole nakon sprovedenog vaspitno-disciplinskog postupka Br. 118 jun 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Završetak osnovnog obrazovanja učenika koji ima više od dve nedovoljne ocene na kraju osmog razreda Br. 118 jun 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravna priroda rešenja o davanju saglasnosti na odluku školskog odbora Br. 118 jun 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DOPUNSKI RAD U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - ORGANIZACIJA, KADROVI I VRSTE USLUGA U DOPUNSKOM RADU Br. 118 jun 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonski osnov - organizacija, kadrovi i ograničenja u dopunskom radu Br. 118 jun 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvene usluge obuhvaćene dopunskim radom koje se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Br. 118 jun 2015. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da pribavlja podatke o ličnosti osiguranika Br. 118 jun 2015. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radno-pravni status vršioca dužnosti zamenika direktora zdravstvene ustanove Br. 118 jun 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravna priroda rešenja o razrešenju direktora zdravstvene ustanove Br. 118 jun 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razrešenje organa zdravstvene ustanove Br. 118 jun 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pasivna legitimacija Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Br. 118 jun 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.6.2015. GODINE Br. 118 jun 2015. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ISKLJUČENJE SA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA GREJANJA NA ZAHTEV KUPCA Br. 118 jun 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonski okvir Br. 118 jun 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključivanje ugovora o prodaji toplotne energije Br. 118 jun 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje prava na otkaz ugovora o prodaji toplotne energije Br. 118 jun 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 118 jun 2015. godine str. 160
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Jun 2015. godine Br. 118 jun 2015. godine str. 161
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Jun / Jul 2015. godine Br. 118 jun 2015. godine str. 164
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 118 jun 2015. godine str. 171
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA FINANSIJSKO PLANIRANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE Br. 117 maj 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Istorijat, pravni osnov i značaj finansijskog planiranja korisnika budžetskih sredstava Br. 117 maj 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Proces planiranja i postupak dostavljanja finansijskih planova direktnih budžetskih korisnika (DBK) Br. 117 maj 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Odobravanje planova korisnicima i učitavanje kvota u FMIS sistem Br. 117 maj 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Planiranje likvidnosti budžeta kao posledica uspešnog finansijskog planiranja Br. 117 maj 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NOVI OBRASCI TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE Br. 117 maj 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 1 - BILANS USPEHA Br. 117 maj 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 1A - BILANS STANJA Br. 117 maj 2015. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 1B - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE Br. 117 maj 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 2 - TROŠKOVI ZAPOSLENIH Br. 117 maj 2015. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 3 - DINAMIKA ZAPOSLENIH Br. 117 maj 2015. godine str. 33
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 4 - KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA Br. 117 maj 2015. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 5 - SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA Br. 117 maj 2015. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 6 - SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE Br. 117 maj 2015. godine str. 36
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 7 - NETO DOBIT - prethodne uplate Br. 117 maj 2015. godine str. 37
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 8 - KREDITNA ZADUŽENOST Br. 117 maj 2015. godine str. 38
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 9 - GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA Br. 117 maj 2015. godine str. 39
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 10 - IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA Br. 117 maj 2015. godine str. 39
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac 11 - IZVEŠTAJ O STANJU POJEDINIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA U BILANSNOJ AKTIVI I PASIVI JAVNOG PREDUZEĆA Br. 117 maj 2015. godine str. 41
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Promene aproprijacije tokom godine zbog pronevere namenski opredeljenih sredstava Br. 117 maj 2015. godine str. 43
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA Br. 117 maj 2015. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENOM ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA Br. 117 maj 2015. godine str. 47
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uslovi za zasnivanje radnog odnosa na mestu šefa računovodstva u ustanovi obrazovanja Br. 117 maj 2015. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA - OBRASCA PBN U SKLADU SA NOVIM PRAVILNIKOM O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA I PORESKE PRIJAVE - OBRASCA PDN ZA 2014. GODINU Br. 117 maj 2015. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni plan za budžetski sistem a uključene su u konsolidovani račun trezora kao (ne)obveznici poreza na dobit Br. 117 maj 2015. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Iskazivanje podataka u PBN - utvrđivanje oporezive dobiti Br. 117 maj 2015. godine str. 52
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje poreske obaveze samooporezivanjem (iskazivanje podataka u poreskoj prijavi PDP) Br. 117 maj 2015. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nepostojanje obaveze nedobitne organizacije da uz poreski bilans podnosi i dokumentaciju o transfernim cenama Br. 117 maj 2015. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nenadležnost Ministarstva finansija - Sektora za fiskalni sistem za tumačenje rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za 2014. godinu Br. 117 maj 2015. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nepostojanje dvostrukog oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava kada je Fond prodao stan zdravstvenoj ustanovi, a ta zdravstvena ustanova stan dodelila u zakup zaposlenom koji je kao zakupac otkupio stan Br. 117 maj 2015. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena povoljnijeg propisa na poreskog obveznika Br. 117 maj 2015. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravilnost i zakonitost poreskog upravnog akta Br. 117 maj 2015. godine str. 60
JAVNE NABAVKE KOMENTAR UREDBE O IZMENI I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 41/2015 Br. 117 maj 2015. godine str. 61
JAVNE NABAVKE OKVIRNI SPORAZUM Br. 117 maj 2015. godine str. 62
JAVNE NABAVKE Zakonski pojam i bitne karakteristike okvirnog sporazuma Br. 117 maj 2015. godine str. 62
JAVNE NABAVKE Ograničenja u vezi sa primenom okvirnih sporazuma Br. 117 maj 2015. godine str. 63
JAVNE NABAVKE Vrste okvirnih sporazuma i zaključenje pojedinačnih ugovora Br. 117 maj 2015. godine str. 63
JAVNE NABAVKE PRIPREMANJE, PODNOŠENJE I VAŽENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Br. 117 maj 2015. godine str. 64
JAVNE NABAVKE Način podnošenja ponude Br. 117 maj 2015. godine str. 64
JAVNE NABAVKE Ponuda sa podizvođačem i zajednička ponuda Br. 117 maj 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE Ponuda sa varijantama Br. 117 maj 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE Podnošenje elektronske ponude Br. 117 maj 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE Troškovi pripremanja ponude Br. 117 maj 2015. godine str. 66
JAVNE NABAVKE Važenje ponude Br. 117 maj 2015. godine str. 66
JAVNE NABAVKE Obaveza sprovođenja postupka javne nabavke male vrednosti kada je vrednost pojedinačne javne nabavke ispod limita od 400.000 dinara, a ukupna planirana vrednost na godišnjem nivou prelazi taj limit Br. 117 maj 2015. godine str. 67
JAVNE NABAVKE Dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke za koje su dokazi javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa Br. 117 maj 2015. godine str. 68
JAVNE NABAVKE IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA UKLANJANJE OBJEKATA - NADLEŽNOST GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA Br. 117 maj 2015. godine str. 69
JAVNE NABAVKE Dokaz o plaćanju takse za usluge Republičkog geodetskog zavoda Br. 117 maj 2015. godine str. 70
JAVNE NABAVKE Korišćenje zemljišta u državnoj svojini Br. 117 maj 2015. godine str. 72
JAVNE NABAVKE Neophodnost postojanja obrazloženja procene tržišne vrednosti zemljišta koju vrši Poreska uprava Br. 117 maj 2015. godine str. 73
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NOVINE U OBAVLJANJU PLATNOG PROMETA U ZEMLJI I SA INOSTRANSTVOM Br. 117 maj 2015. godine str. 74
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Pružaoci platnih usluga i predmet platnih usluga Br. 117 maj 2015. godine str. 74
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Vrste platnih usluga Br. 117 maj 2015. godine str. 75
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Vrste platnih računa Br. 117 maj 2015. godine str. 76
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Platni sistem Br. 117 maj 2015. godine str. 76
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nadzor nad primenom Zakona, mere u postupku nadzora i kaznene odredbe Br. 117 maj 2015. godine str. 76
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prelazne i završne odredbe Br. 117 maj 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI "Sl. glasnik RS", br. 38/2015 Br. 117 maj 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH Br. 117 maj 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Akt poslodavca kojim se uređuju međusobna prava i obaveze Br. 117 maj 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržina ugovora o uređivanju međusobnih prava i obaveza zaposlenog i poslodavca za vreme osposobljavanja Br. 117 maj 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze poslodavca za vreme trajanja edukacije zaposlenog Br. 117 maj 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poreske i druge obaveza poslodavca za vreme stručnog usavršavanje zaposlenog Br. 117 maj 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radno-pravni status zaposlenog za vreme stručnog osposobljavanja Br. 117 maj 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU REŠENJE O NAKNADI ZARADE ZA VREME PLAĆENOG ODSUSTVA U SLUČAJEVIMA IZ ČLANA 117. ZAKONA O RADU Br. 117 maj 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU REŠENJE O IZRICANJU OPOMENE SA NAJAVOM OTKAZA ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE ILI NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE Br. 117 maj 2015. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU REŠENJE O UDALJENJU ZAPOSLENOG SA RADA BEZ NAKNADE ZARADE Br. 117 maj 2015. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ANEKS UGOVORA O RADU - PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG U DRUGO MESTO RADA KOD ISTOG POSLODAVCA Br. 117 maj 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo poslodavca da od kandidata za posao traži uverenje o neosuđivanosti Br. 117 maj 2015. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlene na korišćenje godišnjeg odmora za tekuću godinu po povratku sa porodiljskog odsustva Br. 117 maj 2015. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radno mesto kao predmet sprovođenja postupka procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini Br. 117 maj 2015. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Iskazivanje podataka o primanjima u 1992. godini u M-4 obrascima i u bazi matične evidencije osiguranika Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u denominovanim iznosima Br. 117 maj 2015. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Status invalida rada II kategorije koji na svom ili drugom odgovarajućem poslu rade sa skraćenim radnim vremenom, računanje staža sa uvećanim trajanjem i uslovi za odlazak u penziju Br. 117 maj 2015. godine str. 93
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonitost odredaba opšteg akta kojima se kao uslov za obavljanje poslova radnog mesta propisuje samo stepen stručne spreme Br. 117 maj 2015. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pisano upozorenje zaposlenom i ostavljanje roka za poboljšanje rezultata rada pre otkaza ugovora o radu Br. 117 maj 2015. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sporazumni prestanak radnog odnosa Br. 117 maj 2015. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz zaposlenom zbog odbijanja zaključenja aneksa ugovora o radu Br. 117 maj 2015. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonitost otkaza ugovora o radu Br. 117 maj 2015. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rok za pokretanje radnog spora Br. 117 maj 2015. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupanje po rešenju inspektora rada Br. 117 maj 2015. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Početak toka zastarelosti potraživanja zbog manjeg iznosa isplaćene penzije Br. 117 maj 2015. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA Br. 117 maj 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova prema posebnim uredbama Br. 117 maj 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova prevoza prema Zakonu o radu i posebnim kolektivnim ugovorima Br. 117 maj 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na naknadu troškova Br. 117 maj 2015. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Određivanje visine troškova prevoza Br. 117 maj 2015. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način obezbeđivanja prevoza za dolazak i odlazak sa rada Br. 117 maj 2015. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Rok za isplatu Br. 117 maj 2015. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Promena mesta stanovanja, odnosno prebivališta zaposlenog Br. 117 maj 2015. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman Br. 117 maj 2015. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Model - Izjava zaposlenog kod korisnika javnih sredstava o korišćenju prevoza za dolazak i odlazak sa rada Br. 117 maj 2015. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata naknade zarade zaposlenom u toku trajanja privremene sprečenosti za rad u slučaju promene poslodavca Br. 117 maj 2015. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Podnošenje PPP PD prijave u slučaju kada se zaposlenom za isti obračunski period isplaćuje naknada zarade za vreme provedeno na bolovanju delom na teret RFZO, a delom na teret poslodavca Br. 117 maj 2015. godine str. 105
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Izvršenje disciplinske mere - novčane kazne na plati zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 117 maj 2015. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Oporezivanje primanja koja zaposleni u sudovima i javnim tužilaštvima ostvare na ime poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada Br. 117 maj 2015. godine str. 107
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada Br. 117 maj 2015. godine str. 108
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na platu policijskog službenika Br. 117 maj 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 40/2015 Br. 117 maj 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SARADNJA INSPEKCIJA I DRUGIH ORGANA I SUBJEKATA Br. 117 maj 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 117 maj 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja komunalne policije i gradskih inspekcijskih službi Br. 117 maj 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja inspekcija i Uprave carina Br. 117 maj 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja sudova i drugih organa Br. 117 maj 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja između inspekcija i Agencije za borbu protiv korupcije Br. 117 maj 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje inspektora u slučaju nesaglasnosti opšteg akta nadziranog subjekta sa Ustavom Br. 117 maj 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja u domenu stručnog usavršavanja inspektora Br. 117 maj 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pružanje pomoći od strane policije Br. 117 maj 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja inspekcija sa akreditovanim telima, odnosno laboratorijama i stručnim institucijama Br. 117 maj 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja inspekcija sa nadležnim organima i organizacijama koji vode registre, evidencije i baze podataka Br. 117 maj 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja inspekcija sa fizičkim i pravnim licima Br. 117 maj 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DUŽNOST JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA DONESE PODZAKONSKE PROPISE ZA IZVRŠAVANJE ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 Br. 117 maj 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti prilikom otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Br. 117 maj 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način naplate naknade i taksi prilikom izdavanja registracione nalepnice Br. 117 maj 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odstupanje od Ustavom utvrđenog načela jedinstva pravnog poretka i jednakog tretmana svih pred Ustavom i zakonom, kao i prava na pravičnu naknadu za rad Br. 117 maj 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost odredbe opšteg akta jedinice lokalne samouprave kojom je predviđena primena odluke pre njenog stupanja na snagu Br. 117 maj 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nenadležnost jedinice lokalne samouprave da uređuje radno vreme objekata u kojima se priređuju igre na sreću Br. 117 maj 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stupanje u postupak radi određivanja naknade za oduzeto zemljište Br. 117 maj 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnov za naknadu štete u vršenju vojne službe Br. 117 maj 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPIS UČENIKA KOJI NE POLAŽU PRIJEMNI ISPIT U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU Br. 117 maj 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za upis Br. 117 maj 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje i sprovođenje završnog ispita Br. 117 maj 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Redosled kandidata Br. 117 maj 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspoređivanje i upis učenika Br. 117 maj 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis u škole za učenike sa smetnjama u razvoju Br. 117 maj 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis kandidata starijih od sedamnaest godina u prvi razred srednje škole Br. 117 maj 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokumenta potrebna za upis u prvi razred srednje škole Br. 117 maj 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPIS UČENIKA KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU Br. 117 maj 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspisivanje konkursa Br. 117 maj 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rangiranje (raspoređivanje) i redosled kandidata Br. 117 maj 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ČETIRI PRAVILNIKA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 Br. 117 maj 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) Br. 117 maj 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) Br. 117 maj 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) Br. 117 maj 2015. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) Br. 117 maj 2015. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 117 maj 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PREDŠKOLSKE USTANOVE Br. 117 maj 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 117 maj 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Verifikacija ustanova Br. 117 maj 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prostor, oprema i kadrovi Br. 117 maj 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Normativ ishrane dece Br. 117 maj 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sanitarna inspekcija Br. 117 maj 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvena inspekcija Br. 117 maj 2015. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokumentacija Br. 117 maj 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVILNIK O RADU OSNOVNE/SREDNJE ŠKOLE Br. 117 maj 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U OSNOVNOJ ŠKOLI Br. 117 maj 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promena obrazovnog profila u toku školovanja u srednjoj muzičkoj školi Br. 117 maj 2015. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)mogućnost vanrednog školovanja učenika osnovne škole Br. 117 maj 2015. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vreme polaganja ispita iz stranog jezika u osnovnoj školi Br. 117 maj 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)mogućnost izricanja učeniku mere zabrane odlaska na ekskurziju Br. 117 maj 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)mogućnost da škola primi u radni odnos na određeno vreme lice koje nema licencu i ne ispunjava uslove u pogledu obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina Br. 117 maj 2015. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni status medijatekara u osnovnoj školi Br. 117 maj 2015. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnosti pacijenta u slučaju nemogućnosti zakazivanja pregleda nakon dobijanja uputa Br. 117 maj 2015. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje prava na produženu medicinsku rehabilitaciju Br. 117 maj 2015. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Građanskopravna odgovornost i oblik krivice kod lekarske greške Br. 117 maj 2015. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost lekara prilikom pružanja zdravstvene zaštite Br. 117 maj 2015. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ponašanje lekara prilikom preduzimanja medicinske mere Br. 117 maj 2015. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE Br. 117 maj 2015. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 117 maj 2015. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručni radnici i stručni saradnici Br. 117 maj 2015. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcijski nadzor Br. 117 maj 2015. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Spisak dokaza koji se prilažu uz zahtev za dobijanje rešenja zdravstvenog inspektora Br. 117 maj 2015. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITA POSTUPAKA, METODA RADA, MATEMATIČKIH KONCEPATA, NAČELA, PRINCIPA I UPUTSTAVA KOJA SU SADRŽANA U AUTORSKOM DELU Br. 117 maj 2015. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita izražajne forme autorskog dela autorskim pravom Br. 117 maj 2015. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Matematički koncepti Br. 117 maj 2015. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načela, principi i uputstva sadržana u autorskom delu Br. 117 maj 2015. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Principi i uputstva sadržani u računarskim programima Br. 117 maj 2015. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretne i nepokretne slike koje generiše računarski program Br. 117 maj 2015. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Metod rada računarskog programa Br. 117 maj 2015. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Društvene igre Br. 117 maj 2015. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zbirke i baze podataka Br. 117 maj 2015. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena odredaba koje se odnose na ugovor o delu na usmeni autorski ugovor Br. 117 maj 2015. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zastupanje javnog preduzeća čiji je osnivač opština od strane pravobranilaštva i direktora Br. 117 maj 2015. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastanak štete usled propusta da se psi lutalice uklone sa ulice Br. 117 maj 2015. godine str. 186
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Maj / Jun 2015. godine Br. 117 maj 2015. godine str. 187
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Maj / Jun 2015. godine Br. 117 maj 2015. godine str. 190
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 117 maj 2015. godine str. 197
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PROJEKCIJE MAKROEKONOMSKIH INDIKATORA I FISKALNI OKVIR ZA 2016. I 2017. GODINU SA PLANIRANOM REFORMOM JAVNOG SEKTORA U ISTOM PERIODU Br. 116 maj 2015. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Projekcije makroekonomskih indikatora za 2016. i 2017. godinu Br. 116 maj 2015. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Fiskalni okvir za 2016. i 2017. godinu Br. 116 maj 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Predviđene mere fiskalne konsolidacije do 2017. godine Br. 116 maj 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Projekcija stanja javnog duga opšte države u periodu 2014 - 2017. godine Br. 116 maj 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Strukturne reforme javnog sektora Br. 116 maj 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE - "Sl. glasnik RS", br. 38/2015 Br. 116 maj 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Način planiranja troškova (izdataka) korisnika budžetskih sredstava prema izvorima finansiranja Br. 116 maj 2015. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO UGOVORIMA O OTKUPU STANA ZAKLJUČENIM U PERIODU OD 2.8.1992. DO 18.7.1994. GODINE Br. 116 maj 2015. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PREFAKTURISANJE TROŠKOVA IZ UGLA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 116 maj 2015. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Prefakturisanje troškova koji se smatraju naknadom ili delom naknade za izvršeni promet dobara ili usluga Br. 116 maj 2015. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Prefakturisanje troškova koji ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za izvršeni promet dobara ili usluga Br. 116 maj 2015. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA (Ne)postojanje propisanog roka u kome obveznik PDV ima obavezu da izda račun za izvršeni promet dobara i usluga Br. 116 maj 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman davanja u zajam robe iz gradskih robnih rezervi Br. 116 maj 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman primljenih dobara po osnovu sponzorstva Br. 116 maj 2015. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Potraživanje naknade štete u visini naplaćenog poreza Br. 116 maj 2015. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nepostojanje namere za izbegavanje plaćanja PDV Br. 116 maj 2015. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Dostavljanje poreskih upravnih akata poreskom obvezniku Br. 116 maj 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE JEZIK, VALUTA I KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Br. 116 maj 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Jezik u postupku javne nabavke Br. 116 maj 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Valuta Br. 116 maj 2015. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Komunikacija Br. 116 maj 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Nemogućnost ispravljanja računske greške u ponudi nakon donošenja odluke o dodeli ugovora Br. 116 maj 2015. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Uslovi i način skraćivanja rokova za podnošenje ponuda u postupku u kome je objavljeno prethodno obaveštenje Br. 116 maj 2015. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Podnošenje ponude od strane ponuđača čija je delatnost različita od predmeta nabavke zajedno sa drugim ponuđačem Br. 116 maj 2015. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost potraživanja kod ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji Br. 116 maj 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Otuđenje iz javne svojine pokretnih stvari - sekundarnih sirovina i ugovor o sukcesivnoj prodaji sekundarnih sirovina Br. 116 maj 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nedozvoljenost obračunavanja zatezne kamate na kamatu na glavni dug Br. 116 maj 2015. godine str. 46
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Neosnovanost prigovora zastarelosti Br. 116 maj 2015. godine str. 47
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Mogućnost zaključenja ugovora o faktoringu kojim privredno društvo prodaje svoje potraživanje prema korisniku sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje Br. 116 maj 2015. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o prekovremenom radu Br. 116 maj 2015. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o skraćenom radnom vremenu Br. 116 maj 2015. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o volontiranju Br. 116 maj 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zapisnik o utvrđivanju štete prouzrokovane poslodavcu Br. 116 maj 2015. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Molba za plaćanje novčane kazne u ratama Br. 116 maj 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveštenje o ponudi za zaključivanje aneksa ugovora o radu - premeštaj zaposlenog u drugo mesto rada kod istog poslodavca Br. 116 maj 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlene porodilje na korišćenje godišnjeg odmora po isteku zaštite od prestanka radnog odnosa Br. 116 maj 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanje prava na plaćeno odsustvo predstavnika sindikata u ustanovi obrazovanja Br. 116 maj 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Gubitak prava i ovlašćenja predstavnika sindikata nakon prestanka radnog odnosa Br. 116 maj 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštaj zaposlenog na druge odgovarajuće poslove u drugo mesto rada koje je udaljeno više od 50 km Br. 116 maj 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovori o radu na određeno vreme zaključeni pre 29.7.2014. godine i računanje roka od 24 meseca Br. 116 maj 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uplata doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja Br. 116 maj 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Isključenje odgovornosti poslodavca za štetu koju na radu pretrpi zaposleni Br. 116 maj 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje prava zaposlenog na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora Br. 116 maj 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Opravdanost nepoštovanja odluke poslodavca o preraspodeli radnog vremena Br. 116 maj 2015. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonita obustava rada Br. 116 maj 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neosnovana isplata penzije Br. 116 maj 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza osiguranika da se u propisanom roku javi izabranom lekaru Br. 116 maj 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanja prava iz invalidskog osiguranja Br. 116 maj 2015. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata nadoknade nastavnom osoblju u ustanovi obrazovanja - iz sredstava roditelja za dodatnu brigu o deci na ekskurziji Br. 116 maj 2015. godine str. 66
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Povoljnije utvrđivanje visine otpremnine za odlazak u penziju zaposlenima u ustanovama kulture Br. 116 maj 2015. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Povoljnije utvrđivanje visine otpremnine za odlazak u penziju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama Br. 116 maj 2015. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata plate prema obavljenom radu Br. 116 maj 2015. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na zaradu za poslove po ugovoru o radu Br. 116 maj 2015. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Odlučivanje po zahtevu za isplatu poreza i doprinosa Br. 116 maj 2015. godine str. 70
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Rešenje o isplati jubilarne nagrade Br. 116 maj 2015. godine str. 70
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 Br. 116 maj 2015. godine str. 71
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ključni pravni instituti i ciljevi Zakona Br. 116 maj 2015. godine str. 72
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Jasna ovlašćenja inspekcija u suzbijanju obavljanja delatnosti neregistrovanih subjekata (sive ekonomije) Br. 116 maj 2015. godine str. 74
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Transparentnost rada i akata inspekcije i ujednačavanje inspekcijske prakse Br. 116 maj 2015. godine str. 75
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Elektronsko povezivanje i razmena informacija i dokumenata između inspekcija preko jedinstvenog inspekcijskog informacionog sistema (e-Inspektor) Br. 116 maj 2015. godine str. 75
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O OBAVEZNIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA "Sl. glasnik RS", br. 37/2015 Br. 116 maj 2015. godine str. 76
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene u sadržini sredstava i opreme Br. 116 maj 2015. godine str. 76
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene rokova Br. 116 maj 2015. godine str. 77
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 116 maj 2015. godine str. 77
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uticaj novodonetih zakona na nadležnost u odlučivanju Br. 116 maj 2015. godine str. 78
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispitivanje presuda vojnodisciplinskih sudova Br. 116 maj 2015. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nedozvoljenost zahteva za preispitivanje sudske odluke Br. 116 maj 2015. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa neraspoređenom državnom službeniku Br. 116 maj 2015. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa Br. 116 maj 2015. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo zaposlenog u državnom organu da dobije odgovor na svoje pisano obraćanje rukovodiocu organa Br. 116 maj 2015. godine str. 81
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo službenika bezbednosno-informativne agencije na razliku između naknade plate i punog iznosa plate Br. 116 maj 2015. godine str. 82
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Građanskopravna odgovornost za štetu u vršenju sudijske funkcije Br. 116 maj 2015. godine str. 83
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dozvoljenost tužbe zbog ćutanja uprave Br. 116 maj 2015. godine str. 83
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost uručenja pismena iz razloga bezbednosti Br. 116 maj 2015. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 Br. 116 maj 2015. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila u pogledu utvrđivanja broja zaposlenih Br. 116 maj 2015. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila u pogledu materijalnih troškova u školi Br. 116 maj 2015. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila u pogledu ostalih troškova Br. 116 maj 2015. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 Br. 116 maj 2015. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila u pogledu utvrđivanja broja zaposlenih Br. 116 maj 2015. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOST Materijalni troškovi u školi Br. 116 maj 2015. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila u pogledu ostalih troškova Br. 116 maj 2015. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOST KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU "Sl. glasnik RS", br. 37/2015 Br. 116 maj 2015. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SASTAV I NAČIN IZBORA ČLANOVA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA Br. 116 maj 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOST Sastav Nacionalnog prosvetnog saveta Br. 116 maj 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za izbor i razrešenje članova Br. 116 maj 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOST Autentično tumačenje člana 13. stav 3. tačka 5) Zakona Br. 116 maj 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vođenje novog vaspitno-disciplinskog postupka protiv učenika kome je već izrečena mera ukor nastavničkog veća Br. 116 maj 2015. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOST Zasnivanje novog radog odnosa na određeno vreme sa istim licem u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 116 maj 2015. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Solidarna odgovornost škole i roditelja Br. 116 maj 2015. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOST Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI LEKARA I ZDRAVSTVENIH USTANOVA Br. 116 maj 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOST Dijagnostičke greške Br. 116 maj 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja lekara različitih specijalnosti i njihova odgovornost Br. 116 maj 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOST Odgovornost lekara i zdravstvene ustanove zbog štete izazvane upotrebom medicinskih aparata Br. 116 maj 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 116 maj 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOST Uslovi za angažovanje lica po osnovu ugovora o stručnom usavršavanju u zdravstvenoj ustanovi Br. 116 maj 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOST USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI Br. 116 maj 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 116 maj 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOST Novi - usklađeni nominalni iznos novčane socijalne pomoći od 1. aprila 2015. godine Br. 116 maj 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pregled mogućih iznosa novčane socijalne pomoći u zavisnosti od starosne strukture, veličine i sastava porodice Br. 116 maj 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOST Broj korisnika, ukupno isplaćena sredstva za NSP i prosečno isplaćen iznos po porodici i licu Br. 116 maj 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.5.2015. GODINE Br. 116 maj 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOST Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UTVRĐIVANJE NADLEŽNOSTI POJEDINIH MINISTARSTAVA I SLUŽBI VLADE U OBAVLJANJU POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA JAVNA PREDUZEĆA I DRUŠTVA KAPITALA • Zaključak Vlade RS 05 broj 023-4473/2015 od 22. aprila 2015. godine • "Sl. glasnik RS", br. 37/2015 Br. 116 maj 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOST Ovlašćenja ostalih zastupnika u javnom preduzeću Br. 116 maj 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obeležavanje (polu)teretnih vozila Br. 116 maj 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOST Raspolaganje od strane javnog komunalnog preduzeća podacima o ličnosti koji su uzeti od vlasnika/korisnika odnetih vozila prilikom njihovog preuzimanja Br. 116 maj 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neispunjenje obaveze davaoca komunalnih usluga Br. 116 maj 2015. godine str. 114
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Maj 2015. godine Br. 116 maj 2015. godine str. 115
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Maj / Jun 2015. godine Br. 116 maj 2015. godine str. 118
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 116 maj 2015. godine str. 125
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA 2015. GODINU Br. 115 april 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM "Sl. glasnik RS", br. 33/2015 Br. 115 april 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sažetak Br. 115 april 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Predmet popisa Br. 115 april 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Vrste popisa Br. 115 april 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Formiranje popisnih komisija Br. 115 april 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Plan rada za vršenje popisa Br. 115 april 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poslovi koje obavlja popisna komisija Br. 115 april 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Donošenje izveštaja o popisu Br. 115 april 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Usvajanje izveštaja o popisu Br. 115 april 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH (ŠESNAESTIH) IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 32/2015 Br. 115 april 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE USKLAĐIVANJE GLAVNE I POMOĆNIH KNJIGA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I NAČIN ELIMINISANJA RAZLIKE U KNJIGOVODSTVU KAO POSLEDICA UOČENIH NESLAGANJA ILI GREŠAKA Br. 115 april 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kamata na sredstva iskazana u stranoj valuti Br. 115 april 2015. godine str. 19
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA SPROVOĐENJEM POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI Br. 115 april 2015. godine str. 21
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u vezi sa ponudom uz koju nije dostavljeno pismo banke o nameri izdavanja bankarske garancije Br. 115 april 2015. godine str. 25
JAVNE NABAVKE Pravni interes izvođača radova da organizuje tehnički pregled objekta i da snosi troškove Br. 115 april 2015. godine str. 26
JAVNE NABAVKE Zaključivanje više ugovora sa istim dobavljačem na osnovu okvirnog sporazuma Br. 115 april 2015. godine str. 27
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJIMA "PRIMENA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI" ODRŽANIM TOKOM JANUARA MESECA 2015. GODINE Br. 115 april 2015. godine str. 28
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Objedinjena procedura Br. 115 april 2015. godine str. 28
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prostorno i urbanističko planiranje Br. 115 april 2015. godine str. 29
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Građevinsko zemljište Br. 115 april 2015. godine str. 30
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Građevinska dozvola Br. 115 april 2015. godine str. 39
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Građenje Br. 115 april 2015. godine str. 39
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Upotrebna dozvola Br. 115 april 2015. godine str. 39
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uklanjanje objekata Br. 115 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Inspekcijski nadzor i postupanje inspektora Br. 115 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Konverzija prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu Br. 115 april 2015. godine str. 42
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH (ŠESNAESTIH) IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 32/2015 Br. 115 april 2015. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA "Sl. glasnik RS", br. 27/2015 Br. 115 april 2015. godine str. 44
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Subvencije za zapošljavanje korisnika novčane socijalne pomoći u 2015. godini Br. 115 april 2015. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Program stručne prakse u 2015. godini Br. 115 april 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Program sticanja praktičnih znanja u 2015. godini Br. 115 april 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2015. godini Br. 115 april 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Subvencija za samozapošljavanje u 2015. godini Br. 115 april 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2015. godini Br. 115 april 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Subvencija zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2015. godini Br. 115 april 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA ZABRANOM ZAPOŠLJAVANJA I OGRANIČENJEM BROJA ZAPOSLENIH, ODNOSNO RADNO ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - PREMA AKTU MINISTARSTVA FINANSIJA, BR. 401-00-508/2015-03 OD 26.2.2015. GODINE Br. 115 april 2015. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE KOD POSLODAVCA ČIJI ZAPOSLENI POSLOVE OBAVLJAJU U KANCELARIJAMA Br. 115 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sažetak Br. 115 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Angažovanje pravnog lica sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline Br. 115 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pregled i ispitivanje opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline Br. 115 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavljanje poslova u kancelarijama i ispitivanje uslova radne okoline Br. 115 april 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o mirovanju radnog odnosa Br. 115 april 2015. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o prestanku mirovanja radnog odnosa Br. 115 april 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su na plaćenom odsustvu ili bolovanju Br. 115 april 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Korišćenje godišnjeg odmora posle rada u smeni Br. 115 april 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Normativi i standardi rada na osnovu kojih se može utvrditi standardni radni učinak Br. 115 april 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena instituta udaljenja sa rada Br. 115 april 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa Br. 115 april 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepoštovanje roka za izjašnjenje o upozorenju na postojanje razloga za prestanak radnog odnosa Br. 115 april 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo vojnih osiguranika na naknadu štete Br. 115 april 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Isplata razlike uživaocima vojnih penzija kao vid naknade štete Br. 115 april 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Tužba za zaštitu prava iz radnog odnosa Br. 115 april 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa neraspoređenog državnog službenika Br. 115 april 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Aktivna legitimacija poslodavca u upravnom sporu Br. 115 april 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Brisanje sindikata iz registra sindikata Br. 115 april 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Brisanje sindikata iz registra Br. 115 april 2015. godine str. 62
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KORISNIČKO UPUTSTVO PORESKE UPRAVE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U ELEKTRONSKOM OBLIKU Br. 115 april 2015. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Podnošenje prijave Br. 115 april 2015. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Podaci o prijavi Br. 115 april 2015. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA UTVRĐIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH POVODOM VASKRŠNJIH (USKRŠNJIH) I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2015. GODINI SA SPECIFIČNOSTIMA ZA JAVNI SEKTOR Br. 115 april 2015. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod Br. 115 april 2015. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neradni dani u mesecu aprilu i maju 2015. godine Br. 115 april 2015. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji odsustvuje u dane praznika Br. 115 april 2015. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje visine naknade zarade - plate, u zavisnosti od vrste korisnika javnih sredstava Br. 115 april 2015. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika Br. 115 april 2015. godine str. 73
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Napomene u vezi sa knjiženjem Br. 115 april 2015. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje neoporezivog iznosa dnevnice za službeni put u inostranstvo Br. 115 april 2015. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2014. godinu Br. 115 april 2015. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na uvećanu zaradu po osnovu minulog rada kod povezanih lica Br. 115 april 2015. godine str. 79
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun plata policijskih službenika Br. 115 april 2015. godine str. 80
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA FUNKCIJA I ZNAČAJ PISANIH POLITIKA I PROCEDURA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PO POJEDINIM FAZAMA BUDŽETSKOG CIKLUSA - UVODNI KOMENTAR Br. 115 april 2015. godine str. 81
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Svrha pisanih politika i procedura u cilju očuvanja integriteta budžetskog sistema Br. 115 april 2015. godine str. 81
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Odgovornost za izradu, usvajanje i sprovođenje pisanih politika i procedura korisnika budžetskih sredstava Br. 115 april 2015. godine str. 81
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Odgovornost pravnog lica u slučaju da vozač upravlja motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja Br. 115 april 2015. godine str. 83
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET PRAVILNIK O NAČINU ISKAZIVANJA I IZVEŠTAVANJA O PROCENJENIM FINANSIJSKIM EFEKTIMA ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI DRUGOG AKTA NA BUDŽET, ODNOSNO FINANSIJSKE PLANOVE ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE "Sl. glasnik RS", br. 32/2015 Br. 115 april 2015. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA "Sl. glasnik RS", br. 28/2015 Br. 115 april 2015. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI INSPEKCIJSKI NADZOR U SRBIJI Br. 115 april 2015. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Broj inspekcija i propisa Br. 115 april 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ljudski resursi Br. 115 april 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Siva ekonomija Br. 115 april 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Administrativni troškovi Br. 115 april 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preventivno delovanje Br. 115 april 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Koordinacija inspekcija Br. 115 april 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Profesionalni i etički standardi inspektora Br. 115 april 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 115 april 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prilog - Pregled inspekcija po ministarstvima Br. 115 april 2015. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Snimanje telefonskih razgovora kao obrada podataka o ličnosti Br. 115 april 2015. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Parking usluge Br. 115 april 2015. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost Republike Srbije za naknadu štete Br. 115 april 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost države za štetu zbog neosnovanog pritvora Br. 115 april 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonitost radnji preduzetih od strane javnog tužioca koji je ispunio uslove za penziju Br. 115 april 2015. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak mandata odbornika Br. 115 april 2015. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost direktora Bezbednosno-informativne agencije Br. 115 april 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za donošenje pravilnika o radu u školi Br. 115 april 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo nastavnika sa nepunom normom da bude prijavljen na listu kod nadležne školske uprave i da preuzimanjem nadoknadi deo norme Br. 115 april 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavljanje poslova odeljenskog starešine u dve škole Br. 115 april 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje razloga za razrešenje člana školskog odbora zbog odsustva radi održavanja trudnoće i porodiljskog odsustva Br. 115 april 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja pedagoga škole u postupku komisijskog pregleda pedagoške dokumentacije Br. 115 april 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokazivanje ispunjenosti uslova za polaganje ispita za licencu u pogledu obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenog nakon diplomiranja Br. 115 april 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastavak obrazovanja učenika koji su započeli osnovno muzičko ili baletsko obrazovanje kao vanredni, u istom svojstvu Br. 115 april 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sudska zaštita u upravnom sporu Br. 115 april 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSNIVANJE ZDRAVSTVENE USTANOVE - APOTEKE SA GALENSKOM LABORATORIJOM Br. 115 april 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Spisak dokaza koji se prilažu uz zahtev za dobijanje rešenja zdravstvenog inspektora Br. 115 april 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Spisak dokaza koji se prilažu uz zahtev za dobijanje rešenja zdravstvenog inspektora za ogranak zdravstvene ustanove Br. 115 april 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Spisak dokaza koji se prilažu uz zahtev za dobijanje rešenja za galensku laboratoriju Br. 115 april 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Doživotno mesečno novčano primanje Br. 115 april 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Isplata autorskog honorara kroz uvećanu zaradu zaposlenom i pravo poslodavca da dalje koristi nastalo delo Br. 115 april 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost da direktor javnog preduzeća ima zamenika Br. 115 april 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prenošenje ovlašćenja za zaključivanje ugovora sa direktora javnog preduzeća na drugo lice Br. 115 april 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zastarelost potraživanja kod ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji Br. 115 april 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javno preduzeće kao investitor u postupku dobijanja građevinske dozvole Br. 115 april 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena opšteg roka zastarelosti potraživanja Br. 115 april 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poništaj rešenja po tužbi za zaštitu prava iz oblasti rada Br. 115 april 2015. godine str. 114
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE April / Maj 2015. godine Br. 115 april 2015. godine str. 115
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2015. godine Br. 115 april 2015. godine str. 119
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 115 april 2015. godine str. 129
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PDV-A U NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA NA KRAJU POSLOVNE GODINE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA Br. 114 april 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Naučna ustanova kao drugo pravno lice u smislu Zakona o računovodstvu Br. 114 april 2015. godine str. 15
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA "Sl. glasnik RS", br. 30/2015 Br. 114 april 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prestanak obaveze plaćanja mesečnih akontacija korisnika budžetskih sredstava počev od akontacije za decembar 2014. godine Br. 114 april 2015. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Jedinstvena poreska prijava - Obrazac PDP Br. 114 april 2015. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Specifičnosti popunjavanja Obrasca PDP za budžetske korisnike i ostale nedobitne organizacije Br. 114 april 2015. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prodaje starih prozora kao sekundarne sirovine od strane ustanove kulture koja se bavi prometom iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost Br. 114 april 2015. godine str. 23
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo obveznika PDV - zakupca poslovnog prostora da PDV iskazan u računu za isporučenu električnu energiju odbije kao prethodni porez, u slučaju kada račun glasi na zakupca kao primaoca električne energije Br. 114 april 2015. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neprimenjivost Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji na obligacione (privatnopravne odnose) u kojima je jedinica lokalne samouprave ugovorna strana Br. 114 april 2015. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost podnošenja žalbe protiv poreskog rešenja donetog u prvostepenom poreskom postupku Br. 114 april 2015. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost donošenja odluke od strane jedinice lokalne samouprave o otpisu kamate obračunate na obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda Br. 114 april 2015. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Raspored uplaćenog iznosa poreza od 1.1.2015. godine Br. 114 april 2015. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za oslobođenje od poreza na imovinu na nepokretnosti u javnoj svojini Br. 114 april 2015. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu Br. 114 april 2015. godine str. 30
JAVNE NABAVKE SPECIFIČNOSTI SISTEMA DINAMIČNE NABAVKE KAO POSEBNE VRSTE POSTUPKA JAVNE NABAVKE Br. 114 april 2015. godine str. 33
JAVNE NABAVKE Dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke matičnog preduzeća i njegovog ogranka koji je registrovan u Republici Srbiji Br. 114 april 2015. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Način ispunjenja obaveze koja se odnosi na dostavljanje uverenja da je ponuđač ili podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda od lokalne samouprave Br. 114 april 2015. godine str. 35
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u slučaju postojanja dokaza o negativnoj referenci Br. 114 april 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Upis ponuđača u spisak negativnih referenci Br. 114 april 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Korišćenje negativne reference drugog naručioca Br. 114 april 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Istovrsnost kod usluga edukacija i seminara Br. 114 april 2015. godine str. 38
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Br. 114 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Osnivanje Br. 114 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Naziv Br. 114 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Poresko oslobađanje Br. 114 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Imovina zadužbine Br. 114 april 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Organi zadužbine i fondacije Br. 114 april 2015. godine str. 41
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Prestanak zadužbine i fondacije Br. 114 april 2015. godine str. 41
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE ŠEME OBJEDINJENE PROCEDURE KAO I PROCEDURE ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE Br. 114 april 2015. godine str. 41
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Objedinjena procedura Br. 114 april 2015. godine str. 42
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Lokacijski uslovi Br. 114 april 2015. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Izdavanje građevinske dozvole Br. 114 april 2015. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Izdavanje upotrebne dozvole Br. 114 april 2015. godine str. 46
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Jedinstvo nepokretnosti prema Zakonu o planiranju i izgradnji Br. 114 april 2015. godine str. 47
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Obavezno osiguranje pravnih lica od odgovornosti za slučaj pričinjene štete u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji Br. 114 april 2015. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZADUŽBINE I FONDACIJE Neophodnost posedovanja saobraćajne dozvole kod prenosa prava svojine na vozilu Br. 114 april 2015. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE SA ASPEKTA RADNO-PRAVNOG STATUSA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA "Sl. glasnik RS", br. 25/2015 Br. 114 april 2015. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvodne odredbe (čl. 1 - 3. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radni odnos (član 4. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje (čl. 5. i 6. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radno vreme (čl. 7 - 10. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odmori i odsustva (čl. 11 - 15. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Bezbednost i zdravlje na radu (čl. 16 - 26. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost nameštenika (član 48. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Višak zaposlenih (čl. 49 - 53. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mirno rešavanje kolektivnih radnih sporova (čl. 54 - 59. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na štrajk (član 60. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za rad sindikata (čl. 61 - 70. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Praćenje primene kolektivnog ugovora (član 71. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prelazne i završne odredbe (čl. 72 - 74. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU UPOREDNI PREGLED POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA U REPUBLICI SRBIJI Br. 114 april 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Analiza zaključenih posebnih kolektivnih ugovora Br. 114 april 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zajednička rešenja Br. 114 april 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 114 april 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU VASKRŠNJI, USKRŠNJI I PRVOMAJSKI PRAZNICI U 2015. GODINI Br. 114 april 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obveznik podnošenja prijave, rokovi za podnošenje prijave i obrasci prijave Br. 114 april 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podaci koji se unose i način unošenja u prijavu M-4K Br. 114 april 2015. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Unošenje podataka za novozaposlene radnike u skladu sa izmenjenim članom 45. Zakona o doprinosima Br. 114 april 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Unošenje podataka o stažu osiguranja za osiguranike koji rade sa nepunim radnim vremenom Br. 114 april 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Unos podataka u matičnu evidenciju kada je doprinos plaćen u 2014. godini za neku raniju godinu Br. 114 april 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog otkaza ugovora o radu od strane zaposlenog Br. 114 april 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja na rad u roku utvrđenom zakonom Br. 114 april 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje prava na godišnji odmor zaposlenom koji nakon godišnjeg odmora koristi pravo na neplaćeno odsustvo Br. 114 april 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rok zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa Br. 114 april 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost zaposlenog za povredu radne obaveze Br. 114 april 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Povreda radne obaveze Br. 114 april 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Propust poslodavca da zaključi ugovor o radu Br. 114 april 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu invalidu rada po osnovu tehnološkog viška Br. 114 april 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravni interes u postupku rešavanja radnopravnog statusa zaposlenog Br. 114 april 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo sindikalnih predstavnika na plaćeno odsustvo Br. 114 april 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE SA ASPEKTA PRIMANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA "Sl. glasnik RS", br. 25/2015 Br. 114 april 2015. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Elementi za utvrđivanje plate (čl. 27 - 29. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknade plate, dodaci na platu i naknada troškova (čl. 30 - 40. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 86
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Druga primanja (čl. 41 - 47. Ugovora) Br. 114 april 2015. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ograničenja u isplati pojedinih drugih primanja - izvršenje budžeta Republike za 2015. godinu Br. 114 april 2015. godine str. 88
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA INSTRUKCIJE ZA OBRAČUN GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2014. GODINU Br. 114 april 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznosi Br. 114 april 2015. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski obveznik Br. 114 april 2015. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Oporezivi prihodi Br. 114 april 2015. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Prihodi koji se ne oporezuju Br. 114 april 2015. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje Br. 114 april 2015. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreska osnovica Br. 114 april 2015. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreska stopa Br. 114 april 2015. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Podnošenje poreske prijave Br. 114 april 2015. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA (Ne)usklađenost propisa o platama zaposlenih u javnim službama sa Zakonom o visokom obrazovanju u pogledu stručne spreme zaposlenih Br. 114 april 2015. godine str. 96
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun plate zaposlenima u školi za vreme štrajka Br. 114 april 2015. godine str. 97
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza umanjenja neto prihoda zaposlenih u naučnoistraživačkoj ustanovi koja posluje u skladu sa propisima o javnim službama Br. 114 april 2015. godine str. 98
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru kod korisnika javnih sredstava koji nisu isplatili plate i druga stalna primanja za mesec oktobar 2014. godine i ranije mesece Br. 114 april 2015. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru u slučaju više isplata prihoda u jednom mesecu Br. 114 april 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na uvećanu zaradu po osnovu rada na dane novogodišnjih praznika u slučaju kada jedan od dana praznika padne u nedelju Br. 114 april 2015. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na naknadu zarade za odsustvovanje zaposlenog sa rada na dane praznika koji su neradni Br. 114 april 2015. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica za obračun naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva za zaposlene u zdravstvenim ustanovama koji imaju pravo na uvećanje koeficijenta Br. 114 april 2015. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman naknade štete po osnovu nezakonitog otkaza Br. 114 april 2015. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman zatezne kamate na ime naknade štete po osnovu izostale zarade Br. 114 april 2015. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Plaćanje doprinosa za lice koje je angažovano na osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju kao i na osnovu specifične vrste ugovora za koje lice ostvaruje ugovorenu naknadu za rad Br. 114 april 2015. godine str. 104
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Obaveza uspostavljanja službe interne revizije za korisnike javnih sredstava koji imaju preko 250 zaposlenih Br. 114 april 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI STRATEGIJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI "Sl. glasnik RS", br. 27/2015 Br. 114 april 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Br. 114 april 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2015) Br. 114 april 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I OSNOVNE ODREDBE Br. 114 april 2015. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II PRAVA IZ RADNOG ODNOSA Br. 114 april 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU Br. 114 april 2015. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV PLATE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA Br. 114 april 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V NERASPOREĐENI ZAPOSLENI Br. 114 april 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VI NAKNADA ŠTETE Br. 114 april 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VII PRAVO NA ŠTRAJK Br. 114 april 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VIII USLOVI ZA RAD SINDIKATA Br. 114 april 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IX VAŽENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA Br. 114 april 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI X REŠAVANJE SPOROVA I PRIMENA UGOVORA Br. 114 april 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Br. 114 april 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SRAZMERNOST U INSPEKCIJSKOM NADZORU I GRADACIJA INSPEKCIJSKIH MERA Br. 114 april 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Srazmernost u upravnom i inspekcijskom pravu Br. 114 april 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Gradacija inspekcijskih mera Br. 114 april 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Važeće zakonodavstvo i zakonodavstvo u nastanku Br. 114 april 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oglašavanje za sopstvene potrebe i ovlašćenja komunalnog inspektora Br. 114 april 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nenadležnost organa uprave Br. 114 april 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bitna povreda pravila postupka Br. 114 april 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost za više povreda službene dužnosti Br. 114 april 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organ javne vlasti kao stranka u postupku davanja informacija od javnog značaja Br. 114 april 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Tužba zbog ćutanja drugostepenog organa Br. 114 april 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KUHINJA U OKVIRU PREDŠKOLSKE USTANOVE Br. 114 april 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 114 april 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vodič za primenu principa dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka Br. 114 april 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sprovođenje inspekcijske kontrole Br. 114 april 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavezan upis u odgovarajući registar Br. 114 april 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Predškolska ustanova Br. 114 april 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Minimum procesa rada i uslovi za ostvarivanje prava na štrajk u školi Br. 114 april 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava i obaveze predstavnika sindikata koji prisustvuje sednicama školskog odbora Br. 114 april 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Merila za određivanje potrebnog broja izvršilaca na administrativno-finansijskim poslovima i pomoćno-tehničkim poslovima u srednjoj školi Br. 114 april 2015. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje obaveze da se lice koje je obavilo pripravnički staž kao pripravnik stažista za radno mesto stručni saradnik psiholog u školi ponovo uvodi u posao vaspitača u domu učenika Br. 114 april 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje poslova socijalnog rada u predškolskoj ustanovi Br. 114 april 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje prava na starosnu penziju i prestanak radnog odnosa zaposlenom u školi koji je proglašen tehnološkim viškom Br. 114 april 2015. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza prelaska na model funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih Br. 114 april 2015. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena mere pojačanog vaspitnog rada prema učeniku u slučaju kada se roditelj ne odazove na poziv da učestvuje u postupku Br. 114 april 2015. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza škole da obavesti centar za socijalni rad ukoliko se roditelj učenika protiv koga se vodi vaspitno-disciplinski postupak ne odazove na poziv za usmenu raspravu Br. 114 april 2015. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radni odnos direktora koji je u drugom mandatu u školi u kojoj nije zaposlen Br. 114 april 2015. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA OSNIVANJE LABORATORIJE ZA MEDICINSKU/KLINIČKU BIOHEMIJU Br. 114 april 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 114 april 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za osnivača i u pogledu kadra Br. 114 april 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Normativi Br. 114 april 2015. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešenje Ministarstva zdravlja Br. 114 april 2015. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti u privatnoj praksi Br. 114 april 2015. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Početak rada laboratorije Br. 114 april 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Isticanje oglasne table Br. 114 april 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje obaveze obeležavanja apoteke krstom zelene boje Br. 114 april 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonski uslovi za postojanje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja Br. 114 april 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za refundaciju troškova lečenja u privatnoj zdravstvenoj ustanovi Br. 114 april 2015. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.4.2015. GODINE Br. 114 april 2015. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZAŠTITA IDEJA AUTORSKIM PRAVOM Br. 114 april 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam "ideje" Br. 114 april 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlika između ideje i njenog izraza Br. 114 april 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšte ideje Br. 114 april 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Originalnost "opštih ideja" Br. 114 april 2015. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Konceptualna umetnost - dominacija ideje u odnosu na formu Br. 114 april 2015. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Originalnost dela konceptualne umetnosti Br. 114 april 2015. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Idejni projekat kao autorsko delo Br. 114 april 2015. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI "Plagijat" ideje Br. 114 april 2015. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena zakona koji je važio u vreme prve povrede autorskih prava Br. 114 april 2015. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE "Sl. glasnik RS", br. 25/2015 Br. 114 april 2015. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zloupotreba položaja odgovornog lica Br. 114 april 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešenje javnog preduzeća kao izvršna isprava Br. 114 april 2015. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Spor male vrednosti - naplata parkinga Br. 114 april 2015. godine str. 166
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE April 2015. godine Br. 114 april 2015. godine str. 167
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2015. godine Br. 114 april 2015. godine str. 171
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 114 april 2015. godine str. 181
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ IZVORA FINANSIRANJA 11 - PRIMANJA OD INOSTRANIH ZADUŽIVANJA "Sl. glasnik RS", br. 25/2015 Br. 113 mart 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Popunjavanje Obrasca IPPZ za korisnike koji primanja od inostranog zaduživanja realizuju preko poslovnih banaka Br. 113 mart 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Popunjavanje Obrasca IPPZ za korisnike koji primanja od inostranog zaduživanja realizuju preko deviznog računa otvorenog kod NBS Br. 113 mart 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Dostavljanje Obrasca IPPZ Br. 113 mart 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazac IPPZ Br. 113 mart 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE UGOSTITELJSKI OBJEKAT ZA PRUŽANJE USLUGA ISHRANE I PIĆA Br. 113 mart 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sažetak Br. 113 mart 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Vrste ugostiteljskih objekata Br. 113 mart 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Opšti i posebni minimalni tehnički uslovi za ugostiteljske objekte za ishranu i piće Br. 113 mart 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Organizovanje rekreativnog sporta u ugostiteljskom objektu Br. 113 mart 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DELATNOSTI OD STRANE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA - ŠKOLE, FAKULTETA, SPORTSKOG CENTRA, USTANOVE KULTURE, ZDRAVSTVENE USTANOVE Br. 113 mart 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Normativi hrane i pića Br. 113 mart 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun PDV-a na pripremu hrane i pića Br. 113 mart 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kalkulacija hrane i pića po porcijama/porudžbinama Br. 113 mart 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun i knjiženje nabavke i utroška materijala, proizvodnje i prodaje hrane Br. 113 mart 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kalkulacija prodajne cene porcije/obroka pripremljene hrane/pića Br. 113 mart 2015. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidencija prometa prodatih obroka i pića preko liste dnevnog prometa Br. 113 mart 2015. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nabavka i prodaja bezalkoholnih pića Br. 113 mart 2015. godine str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE KONSOLIDOVANIH GODIŠNJIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 113 mart 2015. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Pravni okvir za sprovođenje konsolidacije finansijskih izveštaja javnog sektora u Republici Srbiji Br. 113 mart 2015. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Pojam konsolidacije Br. 113 mart 2015. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Postupak konsolidacije finansijskih izveštaja direktnih korisnika Br. 113 mart 2015. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Specifičnosti u sastavljanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Br. 113 mart 2015. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Dileme kod popunjavanja podataka u Obrascu 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta kod indirektnih korisnika Br. 113 mart 2015. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - MART 2015. GODINE Br. 113 mart 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja Br. 113 mart 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Obrasci za sastavljanje periodičnih izveštaja Br. 113 mart 2015. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac - 5 Br. 113 mart 2015. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 113 mart 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza i rok podnošenja PBN i PDN obrasca u slučaju prestanka obavljanja delatnosti korisnika budžetskih sredstava Br. 113 mart 2015. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za oslobođenje od poreza na imovinu primenom člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu Br. 113 mart 2015. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mesto prometa usluga kliničkog ispitivanja i organizacije kliničkog ispitivanja lekova Br. 113 mart 2015. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost oslobođenja od poreza na imovinu za nepokretnosti koje služe za delatnost zooloških vrtova po osnovu člana 12. stav 1. tačka 4) Zakona o porezima na imovinu Br. 113 mart 2015. godine str. 38
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI ZA 2014. GODINU Br. 113 mart 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Forma i sadržina Izveštaja o izvršenju plana nabavki Br. 113 mart 2015. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Povezivanje ugovora sa planom Br. 113 mart 2015. godine str. 41
JAVNE NABAVKE Neplanirane nabavke Br. 113 mart 2015. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Štampanje izveštaja o izvršenju Br. 113 mart 2015. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Obaveza dostavljanja podataka u slučaju nepostojanja planiranih/izvršenih nabavki Br. 113 mart 2015. godine str. 44
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JANUAR - MART 2015. GODINE Br. 113 mart 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Sadržina izveštaja Br. 113 mart 2015. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Obrasci u jedinstvenom softveru Br. 113 mart 2015. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Unošenje podataka o zaključenim ugovorima i ishodima sprovedenih postupaka Br. 113 mart 2015. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Izveštaji koje priprema Uprava za javne nabavke Br. 113 mart 2015. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Potreba sprovođenja postupka javne nabavke radi oročavanja finansijskih sredstava Br. 113 mart 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Potreba sprovođenja postupka javne nabavke za finansijsku uslugu - dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Br. 113 mart 2015. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Obaveznost sprovođenja javne nabavke za usluge istraživanja Br. 113 mart 2015. godine str. 49
JAVNE NABAVKE (Ne)dopuštenost elemenata kriterijuma koji se odnose na realizaciju nekih drugih, ranije zaključenih ugovora, kao i na ostale okolnosti koje nisu u vezi sa izvršenjem konkretnog ugovora o javnoj nabavci Br. 113 mart 2015. godine str. 50
JAVNE NABAVKE (Ne)postojanje obaveze pribavljanja bankarske garancije i za partiju čija je procenjena vrednost manja od iznosa iz člana 57. Zakona o javnim nabavkama Br. 113 mart 2015. godine str. 51
JAVNE NABAVKE (Ne)obaveznost sprovođenja postupka javne nabavke prilikom izbora podizvođača u situaciji kada nastupa kao ponuđač Br. 113 mart 2015. godine str. 52
JAVNE NABAVKE (Ne)postojanje obaveze podnošenja potvrde nadležnog organa o ispunjenosti uslova u pogledu neosuđivanosti za članove nadzornog odbora društva sa ograničenom odgovornošću i dvodomnim sistemom upravljanja Br. 113 mart 2015. godine str. 53
JAVNE NABAVKE Namirenje potraživanja naručioca isporukom dobara od dužnika bez sprovođenja postupka javne nabavke Br. 113 mart 2015. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI Br. 113 mart 2015. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Osiguranje od odgovornosti za štetu koju pričini lice koje se bavi izradom ili kontrolom tehničke dokumentacije, kao i lice koje je izvođač radova, odnosno vršilac nadzora ili tehničkog pregleda Br. 113 mart 2015. godine str. 62
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Efekti naplate ugovorne kazne na zaključeni ugovor Br. 113 mart 2015. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Obavezni elementi trasirane menice sa primerima pravilnog popunjavanja Br. 113 mart 2015. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA SA ASPEKTA RADNOG STATUSA ZAPOSLENIH, REŠAVANJA RADNIH SPOROVA, PRAVA NA ŠTRAJK I PRAVA NA SINDIKALNO ORGANIZOVANJE Br. 113 mart 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osnovne odredbe (čl. 1 - 3. Ugovora) Br. 113 mart 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radni odnosi (čl. 4 - 17. Ugovora) Br. 113 mart 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak potrebe za radom zaposlenih (čl. 34 - 40. Ugovora) Br. 113 mart 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mirno rešavanje radnih sporova i pravo na štrajk (čl. 41 - 49. Ugovora) Br. 113 mart 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sindikat zaposlenih (čl. 50 - 61. Ugovora) Br. 113 mart 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prelazne i završne odredbe (čl. 62 - 66. Ugovora) Br. 113 mart 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje prava na godišnji odmor licu koje je radilo u školi ukupno šest meseci u toku 2014. i 2015. godine Br. 113 mart 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlene na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor po prestanku radnog odnosa na određeno vreme istekom porodiljskog odsustva Br. 113 mart 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neophodno visoko obrazovanje za obavljanje određenih poslova zaštite od požara Br. 113 mart 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza pravnih lica da obezbede sprovođenje mera zaštite od požara sa potrebnim brojem stručno osposobljenih lica Br. 113 mart 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslov za zaključenje ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licem Br. 113 mart 2015. godine str. 79
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA S ASPEKTA PRIMANJA ZAPOSLENIH "Sl. glasnik RS", br. 21/2015 Br. 113 mart 2015. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Plate zaposlenih Br. 113 mart 2015. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknade plate - slučajevi odsustva, bolovanje i dr. (čl. 23. i 24) Br. 113 mart 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova (član 26) Br. 113 mart 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Druga primanja Br. 113 mart 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PLAĆANJE DOPRINOSA BEZ ISPLATE ZARADE Br. 113 mart 2015. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Zakonski osnov za plaćanje doprinosa bez isplate zarade Br. 113 mart 2015. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Primer obračuna doprinosa bez isplate zarade Br. 113 mart 2015. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveze poslodavca prema zaposlenima koji štrajkuju u pogledu isplate zarade Br. 113 mart 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Sprovođenje izvršenja na zaradi izvršnog dužnika u situaciji kada poslodavac kasni sa isplatom zarade Br. 113 mart 2015. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na uvećanu zaradu i na naknadu zarade u slučaju kada državni praznik koji se praznuje neradno pada u nedelju Br. 113 mart 2015. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Računanje vremena provedenog na radu kod dva poslodavca sa nepunim radnim vremenom radi ostvarivanja prava na minuli rad Br. 113 mart 2015. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada za vreme nezaposlenosti i godišnji porez na dohodak građana Br. 113 mart 2015. godine str. 92
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA OBAVEZA GODIŠNJEG IZVEŠTAVANJA O ADEKVATNOSTI I FUNKCIONISANJU SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NAJKASNIJE DO 31. MARTA 2015. GODINE Br. 113 mart 2015. godine str. 94
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA INTERNA REVIZIJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA - OBAVEZA GODIŠNJEG IZVEŠTAVANJA - ROK 31. MART 2015. GODINE Br. 113 mart 2015. godine str. 96
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Interna revizija kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava Br. 113 mart 2015. godine str. 97
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Razlika između internog revizora i ovlašćenog internog revizora Br. 113 mart 2015. godine str. 98
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Zaključak Br. 113 mart 2015. godine str. 98
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA EKSTERNA REVIZIJA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2014. GODINU Br. 113 mart 2015. godine str. 99
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 1. Pojam i predmet eksterne revizije Br. 113 mart 2015. godine str. 99
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 2. Subjekti eksterne revizije Br. 113 mart 2015. godine str. 99
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 3. Program revizije Državne revizorske institucije Br. 113 mart 2015. godine str. 100
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 4. Postupak javne nabavke za obavljanje eksterne revizije Br. 113 mart 2015. godine str. 100
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Obaveza formiranja jedinice interne revizije kod korisnika budžetskih sredstava i način sticanja zvanja interni revizor Br. 113 mart 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSNOVNA NAČELA OPŠTEG UPRAVNOG POSTUPKA Br. 113 mart 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Važenje Zakona Br. 113 mart 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo zakonitosti Br. 113 mart 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa Br. 113 mart 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo efikasnosti Br. 113 mart 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo istine Br. 113 mart 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo saslušanja stranke Br. 113 mart 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo ocene dokaza Br. 113 mart 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo samostalnosti u rešavanju Br. 113 mart 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo dvostepenosti u rešavanju (pravo na žalbu) Br. 113 mart 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo pravnosnažnosti rešenja Br. 113 mart 2015. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo ekonomičnosti postupka Br. 113 mart 2015. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo pružanja pomoći stranci Br. 113 mart 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O STRUČNOM USAVRŠAVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA "Sl. glasnik RS", br. 25/2015 Br. 113 mart 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvodne odredbe (čl. 1. i 2. Uredbe) Br. 113 mart 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem (čl. 3-6. Uredbe) Br. 113 mart 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Program i vrste stručnog usavršavanja (čl. 7-20. Uredbe) Br. 113 mart 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Realizacija i realizatori stručnog usavršavanja (čl. 21-32. Uredbe) Br. 113 mart 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručno usavršavanje stažiranjem (čl. 33-37. Uredbe) Br. 113 mart 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocena uspešnosti i verifikacija pohađanja stručnog usavršavanja (čl. 39-41. Uredbe) Br. 113 mart 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 113 mart 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE "Sl. glasnik RS", br. 22/2015 Br. 113 mart 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Predmet ugovaranja Br. 113 mart 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlike između novih i ranijih rešenja Br. 113 mart 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE Br. 113 mart 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015) Br. 113 mart 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I UVODNE ODREDBE Br. 113 mart 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II RADNI ODNOSI Br. 113 mart 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE Br. 113 mart 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV RADNO VREME Br. 113 mart 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V ODMORI I ODSUSTVA Br. 113 mart 2015. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VI BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU Br. 113 mart 2015. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VII PLATE, NAKNADE PLATE, NAKNADA TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA Br. 113 mart 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VIII ODGOVORNOST NAMEŠTENIKA Br. 113 mart 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IX VIŠAK ZAPOSLENIH Br. 113 mart 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI X MIRNO REŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA Br. 113 mart 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XI PRAVO NA ŠTRAJK Br. 113 mart 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XII USLOVI ZA RAD SINDIKATA Br. 113 mart 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XIII PRAĆENJE PRIMENE KOLEKTIVNOG UGOVORA Br. 113 mart 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Br. 113 mart 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo pripadnika privatnog obezbeđenja da vrše proveru identiteta lica koja ulaze ili izlaze iz objekta ili prostora koja obezbeđuju uvidom u lična dokumenta Br. 113 mart 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispravka upisa u katastru nepokretnosti Br. 113 mart 2015. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poveravanje poslova iz komunalne delatnosti u oblasti saobraćaja privrednom društvu Br. 113 mart 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PROJEKTOM BESPLATNIH UDŽBENIKA ZA 2015/2016. GODINU - OBJAVLJENI NA VEBSAJTU MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 11.3.2015. GODINE Br. 113 mart 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRUŽANJE USLUGA PRIVREMENOG SMEŠTAJA ILI SMEŠTAJA NA DUŽI ROK ĐACIMA I STUDENTIMA Br. 113 mart 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 113 mart 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Šifra delatnosti 55.90 - Ostali smeštaj Br. 113 mart 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ustanove učeničkog i studentskog standarda Br. 113 mart 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnivač ustanova učeničkog i studentskog standarda Br. 113 mart 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencije i isprave koje se izdaju učenicima i studentima Br. 113 mart 2015. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjenje sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova Br. 113 mart 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstveni - sanitarni pregled zaposlenih lica Br. 113 mart 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadzor nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda Br. 113 mart 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastavak školovanja učenika osnovne škole koji na početku školske godine ode u inostranstvo i vrati se pre završetka iste školske godine Br. 113 mart 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Polaganje dopunskih ispita u postupku priznavanja stranih isprava u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju Br. 113 mart 2015. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme u predškolskoj ustanovi Br. 113 mart 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost okončanja konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme u školi zbog stupanja na snagu propisa kojima je ograničeno zapošljavanje novih lica kod korisnika javnih sredstava Br. 113 mart 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za izvođenje nastave iz predmeta građansko vaspitanje u srednjoj stručnoj školi od strane diplomiranog sociologa, nakon ukidanja predmeta sociologija Br. 113 mart 2015. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjavanje uslova za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme na radnom mestu nastavnika razredne nastave u osnovnoj školi Br. 113 mart 2015. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje škole u slučaju sumnje ili saznanja da je učenik izvršio fizičko i/ili psihičko nasilje prema drugim učenicima van prostora škole Br. 113 mart 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Model izjave koju potpisuje pacijent i kojom se upoznaje sa metodama lečenja i svim eventualnim posledicama preduzimanja ili nepreduzimanja odgovarajućih medicinskih zahvata Br. 113 mart 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objektivna odgovornost zdravstvene ustanove Br. 113 mart 2015. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD Br. 113 mart 2015. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2015) Br. 113 mart 2015. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSNOVNE ODREDBE Br. 113 mart 2015. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Br. 113 mart 2015. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE Br. 113 mart 2015. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI RADNO VREME Br. 113 mart 2015. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODMORI I ODSUSTVA Br. 113 mart 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODSUSTVOVANJE SA RADA UZ NAKNADU ZARADE - PLAĆENO ODSUSTVO Br. 113 mart 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODSUSTVO SA RADA BEZ NAKNADE - NEPLAĆENO ODSUSTVO Br. 113 mart 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI MIROVANJE RADNOG ODNOSA Br. 113 mart 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI BEZBEDNOST I ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA NA RADU Br. 113 mart 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PLATE, NAKNADE PLATA I OSTALA PRIMANJA Br. 113 mart 2015. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UČEŠĆE U UPRAVLJANJU Br. 113 mart 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH Br. 113 mart 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORNOST ZAPOSLENIH PO OSNOVU RADA Br. 113 mart 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA RAD SINDIKATA Br. 113 mart 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ORGANIZOVANJE PROCESA ŠTRAJKA Br. 113 mart 2015. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Br. 113 mart 2015. godine str. 156
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Mart / April 2015. godine Br. 113 mart 2015. godine str. 157
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Mart / April 2015. godine Br. 113 mart 2015. godine str. 163
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 113 mart 2015. godine str. 171
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2015. GODINI Br. 112 mart 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Pravila kod ispostavljanja faktura za usluge zdravstvene zaštite Br. 112 mart 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Fakturisanje zdravstvenih usluga primarne zdravstvene zaštite Br. 112 mart 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Fakturisanje stomatoloških usluga Br. 112 mart 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Fakturisanje usluga sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite Br. 112 mart 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Fakturisanje usluga, lekova i medicinskih sredstava koji se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2015. godinu Br. 112 mart 2015. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Fakturisanje usluga koje pružaju zdravstvene ustanove specijalizovane za produženu rehabilitaciju Br. 112 mart 2015. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Fakturisanje usluga koje pružaju zavodi za javno zdravlje Br. 112 mart 2015. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 8. Fakturisanje usluga koje pružaju institut/zavodi za transfuziju krvi Br. 112 mart 2015. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 9. Fakturisanje usluga Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" Br. 112 mart 2015. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 10. Fakturisanje vakcina i seruma za sprovođenje programa obavezne imunizacije Br. 112 mart 2015. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 11. Fakturisanje usluga ustanova socijalne zaštite Br. 112 mart 2015. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 12. Fakture za izdata medicinsko-tehnička pomagala, održavanje i remont medicinsko-tehničkih pomagala Br. 112 mart 2015. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 13. Fakture za izdate lekove na recept i za izdata pomagala u apoteci Br. 112 mart 2015. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 14. Ispostavljanje faktura za lica koja zdravstvenu zaštitu koriste po međunarodnim sporazumima Br. 112 mart 2015. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 15. Faktura za pružene usluge zdravstvene zaštite u slučajevima kada Republički fond pokreće postupak naknade štete Br. 112 mart 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 16. Kontrola ispostavljenih faktura Br. 112 mart 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENI TRETMAN TROŠKOVA AMORTIZACIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA POVODOM IZRADE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU PREMA INSTRUKCIJI FONDA Br. 112 mart 2015. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2015. GODINU Br. 112 mart 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravni osnov za oporezivanje imovine Br. 112 mart 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Koje lice se smatra obveznikom poreza na imovinu Br. 112 mart 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Podnošenje poreske prijave Br. 112 mart 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreska oslobođenja Br. 112 mart 2015. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primer popunjavanja PPI - 1 sa Prilogom 2 Br. 112 mart 2015. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje poreza za nepokretnosti za koje obveznik nema pravo na poresko oslobođenje Br. 112 mart 2015. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Rok za utvrđivanje poreza Br. 112 mart 2015. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Plaćanje poreza na imovinu Br. 112 mart 2015. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA NAČIN POPUNJAVANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE KADA POSTOJI ODNOSNO NE POSTOJI PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU Br. 112 mart 2015. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Način popunjavanja Priloga 2 Br. 112 mart 2015. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Način popunjavanja PPI-1 kada postoji poresko oslobođenje Br. 112 mart 2015. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Način popunjavanja PPI-1 kada ne postoji pravo na poresko oslobođenje Br. 112 mart 2015. godine str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primer popunjavanja prijave sa pratećim prilozima Br. 112 mart 2015. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost jedinice lokalne samouprave da donese odluku o doprinosu za uređenje građevinskog zemljišta u nultom iznosu Br. 112 mart 2015. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi pod kojima se privredno društvo u čijem kapitalu država ima učešće može smatrati obveznikom poreza na imovinu Br. 112 mart 2015. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oduzimanje poreskog identifikacionog broja poreskom obvezniku Br. 112 mart 2015. godine str. 58
JAVNE NABAVKE USLOVI I NAČIN SPROVOĐENJA ELEKTRONSKE LICITACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Br. 112 mart 2015. godine str. 60
JAVNE NABAVKE Dodatni troškovi u ugovoru o snabdevanju krajnjih kupaca Br. 112 mart 2015. godine str. 61
JAVNE NABAVKE Ponavljanje postupka javne nabavke male vrednosti za partiju za koju je postupak obustavljen Br. 112 mart 2015. godine str. 62
JAVNE NABAVKE Mogućnost zahtevanja dodatnih objašnjenja od ponuđača u slučaju sumnje u nezavisnost ponude Br. 112 mart 2015. godine str. 63
JAVNE NABAVKE (Ne)postojanje obaveze imenovanja podizvođača za nabavku dobara koja su neophodna za izvođenje građevinskih radova Br. 112 mart 2015. godine str. 63
JAVNE NABAVKE Promena načina podnošenja ponude u pregovaračkom postupku u kome su ponuđači pozvani da dopune svoje ponude date u otvorenom postupku Br. 112 mart 2015. godine str. 64
JAVNE NABAVKE (Ne)mogućnost ponuđača da u postupku javne nabavke bude član zajedničke ponude u jednoj a podizvođač u drugoj ponudi Br. 112 mart 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE Mogućnost podnošenja zajedničke ponude sa podizvođačem Br. 112 mart 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE Istovrsni građevinski radovi na istoj nepokretnosti Br. 112 mart 2015. godine str. 66
JAVNE NABAVKE Kriterijumi za određivanje procenjene vrednosti nabavke na godišnjem nivou Br. 112 mart 2015. godine str. 67
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA OBJAVLJEN KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE STANOVA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2015. GODINE Br. 112 mart 2015. godine str. 68
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Podela motornih vozila na putnička i teretna i obeležavanje i putni nalog u teretnom motornom vozilu Br. 112 mart 2015. godine str. 70
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Lice koje može biti glavni projektant Br. 112 mart 2015. godine str. 70
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sadržina projekta za građevinsku dozvolu i izmena projekta izvedenog objekta Br. 112 mart 2015. godine str. 71
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost pružanja zaštite državine na javnom putu Br. 112 mart 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 22/2015 Br. 112 mart 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 112 mart 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržaj Izmena uredbe Br. 112 mart 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SVEOBUHVATAN OSVRT NA ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU, U DELU KOJI SE ODNOSI NA ZABRANU ZAPOŠLJAVANJA I OGRANIČENJE BROJA ZAPOSLENIH, ODNOSNO RADNO ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - OBJAVLJEN NA SAJTU MINISTARSTVA FINANSIJA 26.2.2015. GODINE Br. 112 mart 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU I. PRAVNI OKVIR Br. 112 mart 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU II. IZUZECI Br. 112 mart 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU III. NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O MOLBAMA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Br. 112 mart 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU IV. DEFINICIJE POJMOVA Br. 112 mart 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU V. POSTUPAK ZA PRIBAVLЈANЈE SAGLASNOSTI Br. 112 mart 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU VI. SLUČAJEVI U KOJIMA KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA NE PODNOSE MOLBU ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE Br. 112 mart 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU VII. OBAVEZA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA KOMISIJI Br. 112 mart 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU VIII. ROKOVI ZA PODNOŠENJE MOLBE I ZA POSTUPANJE PO MOLBAMA Br. 112 mart 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU IX. MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA Br. 112 mart 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU X. ODLUČIVANJE O MOLBAMA Br. 112 mart 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU XI. KAZNENE ODREDBE Br. 112 mart 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU MERE ZA NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE, ODNOSNO POVREDU RADNIH OBAVEZA Br. 112 mart 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vrste disciplinskih mera u našim ranijim radnim zakonima Br. 112 mart 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ukidanje disciplinskih mera u Zakonu o radu Br. 112 mart 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Važeće disciplinske mere u našim zakonima koji uređuju i problematiku radnih odnosa Br. 112 mart 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU U čemu je prednost više propisanih disciplinskih mera? Br. 112 mart 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nagoveštaj povratka disciplinskih mera u Zakon o radu (2005) Br. 112 mart 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Povratak disciplinskih mera (novele Zakona o radu 2014) Br. 112 mart 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Proširenje regulative Zakona o radu u vezi izricanja disciplinskih mera Br. 112 mart 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak za izricanje disciplinskih mera Br. 112 mart 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak prema Zakonu o radu Br. 112 mart 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 112 mart 2015. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM ZBOG DOLASKA NA RAD POD DEJSTVOM ALKOHOLA ILI DRUGIH OPOJNIH SREDSTAVA Br. 112 mart 2015. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izmena ugovora o radu nakon donošenje novog opšteg akta i izrada prečišćenog teksta ugovora Br. 112 mart 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Korišćenje srazmernog dela godišnjeg odmora u delovima Br. 112 mart 2015. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Popunjavanje jedinstvene prijave za obavezno socijalno osiguranje elektronskim putem do donošenja novog šifarnika zanimanja Br. 112 mart 2015. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prijava na obavezno socijalno osiguranje u slučaju zaključenja aneksa ili novog ugovora o radu sa istim licem Br. 112 mart 2015. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rad van radnog odnosa putem ugovora o stručnom osposobljavanju ili usavršavanju Br. 112 mart 2015. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dejstvo izjave volje zaposlenog kojom otkazuje ugovor o radu Br. 112 mart 2015. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izjava zaposlenog o otkazu ugovora o radu zbog nepoštovanja prava na isplatu zarade Br. 112 mart 2015. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonitost sporazuma o prestanku radnog odnosa zaključenog primenom pretnje prema zaposlenom Br. 112 mart 2015. godine str. 93
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključenje sporazuma o prestanku radnog odnosa u stanju hroničnog alkoholizma zaposlenog Br. 112 mart 2015. godine str. 93
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Preobražaj radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme istekom propisanog roka Br. 112 mart 2015. godine str. 94
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepoštovanje radne discipline propisane aktom poslodavca Br. 112 mart 2015. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nesavesno obavljanje poslova od strane zaposlenog kao radnja povrede radne obaveze Br. 112 mart 2015. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zlostavljanje na radu Br. 112 mart 2015. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nedozvoljenost revizije u sporovima o imenovanju i razrešenju direktora Br. 112 mart 2015. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sanitarni pregled zaposlenih u ovlašćenoj organizaciji koja za to nije teritorijalno nadležna Br. 112 mart 2015. godine str. 98
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA (NE)MOGUĆNOST ISPLATA/DAVANJA POVODOM 8. MARTA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA - I U 2015. GODINI Br. 112 mart 2015. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Originalni nazivi - u drugim državama ugovornicama - organa nadležnih za izdavanje potvrda o rezidentnosti Br. 112 mart 2015. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Mogućnost isplate zarade zaposlenom preko dva tekuća računa Br. 112 mart 2015. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRODUŽENJE ROKA U KOME OSNOVNI SUDOVI I OPŠTINSKA UPRAVA ZADRŽAVAJU KONKURENTNU NADLEŽNOST U OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA Br. 112 mart 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prethodno rešenje Br. 112 mart 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novo rešenje Br. 112 mart 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stupanje na pravnu snagu Br. 112 mart 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 112 mart 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA "Sl. glasnik RS", br. 20/2015 Br. 112 mart 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlozi za donošenje izmena Zakona Br. 112 mart 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Najvažnija rešenja iz izmena Zakona Br. 112 mart 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 112 mart 2015. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE Br. 112 mart 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015) Br. 112 mart 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I OSNOVNE ODREDBE Br. 112 mart 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II RADNO VREME Br. 112 mart 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III DODACI NA PLATU Br. 112 mart 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV JUBILARNE NAGRADE Br. 112 mart 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V ODMORI I ODSUSTVA Br. 112 mart 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VI PLAĆENO ODSUSTVO Br. 112 mart 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VII NEPLAĆENO ODSUSTVO Br. 112 mart 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VIII ZAŠTITA DOSTOJANSTVA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA Br. 112 mart 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IX DELOVANJE I USLOVI ZA RAD SINDIKATA Br. 112 mart 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI X OBAVEŠTAVANJE I PRISTUP PODACIMA I INFORMACIJAMA Br. 112 mart 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XI KOMISIJA ZA PRAĆENJE PRIMENE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA Br. 112 mart 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XII ZAKLJUČIVANJE POSEBNIH SPORAZUMA Br. 112 mart 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XIII IZMENE I DOPUNE Br. 112 mart 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XIV OTKAZ Br. 112 mart 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Br. 112 mart 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XVI VAŽNOST I STUPANJE NA SNAGU Br. 112 mart 2015. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE PROFESIONALNIM PRIPADNICIMA VOJSKE SRBIJE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM "Sl. glasnik RS", br. 18/201 Br. 112 mart 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novine u Pravilniku Br. 112 mart 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 112 mart 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODNOS SLUŽBENE KONTROLE I INSPEKCIJSKOG NADZORA Br. 112 mart 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uredba EU 882/2004 o službenim kontrolama koje se sprovode radi provere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje i propisa o zdravlju i dobrobiti životinja Br. 112 mart 2015. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonodavstvo Republike Srbije o službenim kontrolama Br. 112 mart 2015. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšte zakonodavstvo Republike Srbije o inspekcijskom nadzoru Br. 112 mart 2015. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 112 mart 2015. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA PRIPREMU, PROIZVODNJU, ČUVANJE I SKLADIŠTENJE PREHRAMBENIH PROIZVODA Br. 112 mart 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 112 mart 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi koji se tiču proizvodnje Br. 112 mart 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi koji se tiču prometa Br. 112 mart 2015. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kontrola kvaliteta Br. 112 mart 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prostorije za proizvodnju prehrambenih proizvoda Br. 112 mart 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oprema i uređaji za proizvodnju prehrambenih proizvoda Br. 112 mart 2015. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promet prehrambenih proizvoda Br. 112 mart 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcijski nadzor Br. 112 mart 2015. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi i standardi za uvođenje elektronskog kancelarijskog poslovanja Br. 112 mart 2015. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo pripadnika Republičke komunalne inspekcije da traži od podnosioca prijave adresu stanovanja u cilju dostavljanja odgovora po prijavi Br. 112 mart 2015. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost stupanja na snagu opšteg akta danom njegovog donošenja Br. 112 mart 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost zakonskog propisivanja ovlašćenja za donošenje bližeg propisa za zaštitu lica koje prijavi sumnju na korupciju Br. 112 mart 2015. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postojanje dokaza za koje se nije znalo u vreme vođenja upravnog postupka ili upravnog spora Br. 112 mart 2015. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA Br. 112 mart 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015) Br. 112 mart 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I OSNOVNE ODREDBE Br. 112 mart 2015. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II RADNI ODNOSI Br. 112 mart 2015. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III PLATE, NAKNADE PLATA I OSTALA PRIMANJA Br. 112 mart 2015. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH Br. 112 mart 2015. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA Br. 112 mart 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VI PRAVO NA ŠTRAJK Br. 112 mart 2015. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VII SINDIKAT ZAPOSLENIH Br. 112 mart 2015. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Br. 112 mart 2015. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIKAZ SMERNICA ZA UNAPREĐIVANJE ULOGE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U OBRAZOVANJU Br. 112 mart 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlozi za usvajanje dokumenta Br. 112 mart 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnovni pojmovi i terminološke odrednice Br. 112 mart 2015. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina Smernica Br. 112 mart 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preporuke Br. 112 mart 2015. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSNIVANJE PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE SA ASPEKTA PROPISA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 112 mart 2015. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja Br. 112 mart 2015. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za osnivanje i početak rada ustanove Br. 112 mart 2015. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podnošenje zahteva i odlučivanje o verifikaciji ustanove Br. 112 mart 2015. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje učenika u srednjoj školi Br. 112 mart 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje škole po pravosnažnoj presudi o vraćanju zaposlenog na rad i nadležnost prosvetnog inspektora Br. 112 mart 2015. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usklađivanje ranije stečenih akademskih, stručnih i naučnih zvanja sa zvanjima definisanim važećim Zakonom o visokom obrazovanju Br. 112 mart 2015. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)postojanje sukoba interesa člana školskog odbora Br. 112 mart 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prošireni sastav školskog odbora u srednjoj školi i učešće predstavnika učeničkog parlamenta u donošenju odluka Br. 112 mart 2015. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radno iskustvo kao uslov za izbor direktora srednje muzičke škole Br. 112 mart 2015. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sukob interesa u postupku izbora direktora škole Br. 112 mart 2015. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mirovanje radnog odnosa zaposlenom u školi koji je imenovan za vršioca dužnosti direktora i kontinuitet prvog i drugog mandata direktora škole Br. 112 mart 2015. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI MEDICINSKA DOKUMENTACIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA Br. 112 mart 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Svrha i dužnost vođenja medicinske dokumentacije Br. 112 mart 2015. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina i opseg vođenja medicinske dokumentacije Br. 112 mart 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Princip urednosti u vođenju medicinske dokumentacije Br. 112 mart 2015. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo pacijenta na uvid u svoju medicinsku dokumentaciju Br. 112 mart 2015. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravne posledice nepridržavanja obaveza čuvanja medicinske dokumentacije Br. 112 mart 2015. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zahtev za naknadu štete zbog manjkavosti medicinske dokumentacije Br. 112 mart 2015. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 112 mart 2015. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nesaglasnost pravilnika komore sa statutom komore i zakonom Br. 112 mart 2015. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI Br. 112 mart 2015. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015) Br. 112 mart 2015. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I UVODNE ODREDBE Br. 112 mart 2015. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II POSLOVI SA POVEĆANIM RIZIKOM Br. 112 mart 2015. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH Br. 112 mart 2015. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV RADNO VREME Br. 112 mart 2015. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V ODMORI I ODSUSTVA Br. 112 mart 2015. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VI PLAĆENO ODSUSTVO Br. 112 mart 2015. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VII NEPLAĆENO ODSUSTVO Br. 112 mart 2015. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VIII BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU Br. 112 mart 2015. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IX PLATA, NAKNADA PLATE I DRUGA PRIMANJA Br. 112 mart 2015. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI X USLOVI ZA RAD SINDIKATA Br. 112 mart 2015. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Br. 112 mart 2015. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.3.2015. GODINE Br. 112 mart 2015. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZAŠTITA INTEGRITETA AUTORSKOG DELA Br. 112 mart 2015. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo autora da se suprotstavlja izmenama svog dela od strane neovlašćenih lica Br. 112 mart 2015. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo autora da se suprotstavlja javnom saopštavanju dela u izmenjenoj ili nepotpunoj formi, vodeći računa o konkretnom tehničkom obliku saopštavanja dela i dobroj poslovnoj praksi Br. 112 mart 2015. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo autora da se suprotstavi uništenju umetničkog dela od strane vlasnika Br. 112 mart 2015. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NEUSTAVAN ČLAN 1. ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013) Br. 112 mart 2015. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Predmet ocene ustavnosti Br. 112 mart 2015. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sporna ustavnopravna pitanja Br. 112 mart 2015. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Akcenti iz obrazloženja Br. 112 mart 2015. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posledice Odluke Ustavnog suda Br. 112 mart 2015. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok zastarelosti potraživanja duga kod naplate doplatnih karata za parkiranje Br. 112 mart 2015. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odsustvo prava na naknadu štete za ishranu u toku rada za vreme nezakonitog prestanka radnog odnosa Br. 112 mart 2015. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Naplata doplatnih karata za parkiranje u skladu s opštinskom ili odlukom grada Br. 112 mart 2015. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Naknada štete korisnicima javnog puta usled propusta u redovnom održavanju Br. 112 mart 2015. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost za nematerijalnu štetu Br. 112 mart 2015. godine str. 182
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Mart 2015. godine Br. 112 mart 2015. godine str. 183
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Mart / April 2015. godine Br. 112 mart 2015. godine str. 187
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 112 mart 2015. godine str. 195
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2015. GODINI "Sl. glasnik RS", br. 18/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR IZMENA I DOPUNE PRAVILNIKA O CENAMA BOLESNIČKOG DANA ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU "Sl. glasnik RS", br. 17/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE "Sl. glasnik RS", br. 17/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Primanja inostranih donacija od strane direktnog odnosno indirektnog korisnika i način prebacivanja primljenih sredstava Br. 111 februar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA "Sl. glasnik RS", br. 18/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sadržaj i obrasci finansijskih izveštaja Br. 111 februar 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Podnošenje finansijskih izveštaja Br. 111 februar 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Priprema finansijskih izveštaja na gotovinskoj osnovi Br. 111 februar 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Popunjavanje obrazaca Br. 111 februar 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Postupak i način otuđenja opreme koja je korisniku budžetskih sredstava data na korišćenje Br. 111 februar 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje kratkoročnih kredita datih fizičkim licima Br. 111 februar 2015. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nepostojanje zvanja ovlašćeni računovođa stečenog putem sertifikata na osnovu "bodova" i uslovi koje treba da ispunjava lice za obavljanje poslova vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja Br. 111 februar 2015. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA POSTUPAK UTVRĐIVANJA OPOREZIVE DOBITI I PORESKE OBAVEZE ZA 2014. GODINU KOD NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 111 februar 2015. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nedobitna organizacija - pojam i uslovi za poresko oslobođenje Br. 111 februar 2015. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreska stopa i utvrđivanje poreske osnovice Br. 111 februar 2015. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje poreske obaveze na Obrascu PDN Br. 111 februar 2015. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveze obveznika poreza na dobit pravnih lica koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem Br. 111 februar 2015. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvođenje mobilne fiskalne kase za potrebe povremene prodaje fizičkim licima na sajmovima ili izložbama Br. 111 februar 2015. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Upotreba poslovnog prostora po prestanku ugovora o zakupu nije predmet oporezivanja PDV Br. 111 februar 2015. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa dobra koji obveznik PDV vrši Kliničkom centru u slučaju kada se nabavka dobra finansira delom iz sredstava budžeta Republike Srbije a delom iz sredstava donacije Br. 111 februar 2015. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa PDV za promet toplotne energije koji obveznik PDV vrši za potrebe grejanja prostorija sportskog centra Br. 111 februar 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje PDV osnovice u slučaju kada se promet dobara vrši po ceni nižoj od nabavne cene Br. 111 februar 2015. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prekid zastarelosti utvrđivanja poreske obaveze Br. 111 februar 2015. godine str. 34
JAVNE NABAVKE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA "Sl. glasnik RS", br. 14/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Preferencijali kod nabavki usluga i radova Br. 111 februar 2015. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Preferencijali kod nabavke dobara Br. 111 februar 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Ponavljanje postupka javne nabavke male vrednosti za partiju za koju je postupak obustavljen Br. 111 februar 2015. godine str. 37
JAVNE NABAVKE Mogućnost zahtevanja dodatnih objašnjenja od ponuđača u slučaju sumnje u nezavisnost ponude Br. 111 februar 2015. godine str. 38
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ZAKLJUČENJE UGOVORA O KUPOVINI KORIŠĆENJEM INTERNETA Br. 111 februar 2015. godine str. 39
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ponuda Br. 111 februar 2015. godine str. 39
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prihvat ponude Br. 111 februar 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravna dejstva ugovora Br. 111 februar 2015. godine str. 40
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Postupci za ustupanje na korišćenje dela nepokretnosti u javnoj svojini Br. 111 februar 2015. godine str. 41
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost konverzije zemljišta u državnoj svojini od strane držaoca objekta u izgradnji Br. 111 februar 2015. godine str. 42
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo na zaključenje ugovora o dugoročnom zakupu na osnovu odluke kojom je određen najpovoljniji ponuđač i koja je doneta pre izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji Br. 111 februar 2015. godine str. 42
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Izdavanje javnog građevinskog zemljišta zakupcu od strane korisnika i nemogućnost ustupanja radi izgradnje objekta Br. 111 februar 2015. godine str. 43
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sticanje prava svojine na objektu i zemljištu ispod objekta u javnoj svojini Br. 111 februar 2015. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo potrošača da raskine ugovor za isporuku toplotne energije Br. 111 februar 2015. godine str. 45
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR "Sl. glasnik RS", br. 12/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 47
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Način usklađivanja naknada Br. 111 februar 2015. godine str. 47
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Tarifa po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava Br. 111 februar 2015. godine str. 47
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE POSTUPAK POVLAČENJA MENICE Br. 111 februar 2015. godine str. 49
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Procedura povlačenja menica Br. 111 februar 2015. godine str. 49
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Povlačenje avaliranih menica Br. 111 februar 2015. godine str. 50
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zahtev za povlačenje naloga iz III reda prioriteta Br. 111 februar 2015. godine str. 50
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zahtev za povlačenje naloga iz prinudne naplate i davanje podataka o izvršenom iznosu Br. 111 februar 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 9/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Razlozi za donošenje Programa Br. 111 februar 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza subjekata privatizacije Br. 111 februar 2015. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze Nacionalne službe za zapošljavanje Br. 111 februar 2015. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otpremnine za zaposlene Br. 111 februar 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odobravanje sredstava za rešavanje viška zaposlenih Br. 111 februar 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE SA ASPEKTA RADNO-PRAVNOG STATUSA ZAPOSLENIH "Sl. glasnik RS", br. 10/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zasnivanje radnog odnosa Br. 111 februar 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izmena ugovorenih uslova rada Br. 111 februar 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radno vreme Br. 111 februar 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odmori i odsustva Br. 111 februar 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa Br. 111 februar 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Bezbednost i zdravlje zaposlenih Br. 111 februar 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plate, naknade plata i ostala primanja Br. 111 februar 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI "Sl. glasnik RS", br. 11/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poglavlje I - Uvodne odredbe Br. 111 februar 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poglavlje II - Poslovi sa povećanim rizikom Br. 111 februar 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poglavlje III - Obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih Br. 111 februar 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poglavlje IV - Radno vreme Br. 111 februar 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poglavlje V - Odmori i odsustva Br. 111 februar 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poglavlje VI - Plaćeno odsustvo Br. 111 februar 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poglavlje VII - Neplaćeno odsustvo Br. 111 februar 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poglavlje VIII - Bezbednost i zdravlje na radu Br. 111 februar 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poglavlje IX - Plata, naknada plate i druga primanja Br. 111 februar 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poglavlje X - Uslovi za rad sindikata Br. 111 februar 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poglavlje XI - Prelazne i završne odredbe Br. 111 februar 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Predlog za izvršenje na osnovu sudske odluke radi vraćanja zaposlenog na rad Br. 111 februar 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog prestanka potrebe za obavljanjem određenog posla usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena Br. 111 februar 2015. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost produženja radnog odnosa na određeno vreme po osnovu korišćenja godišnjeg odmora koji zaposleni u ustanovi obrazovanja nije mogao da koristi zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta Br. 111 februar 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izbor novih članova upravnog odbora društvenog preduzeća Br. 111 februar 2015. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ocena zakonitosti rešenja o otkazu ugovora o radu od strane poslodavca Br. 111 februar 2015. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonitost rešenja o otkazu ugovora o radu zbog povredne radne obaveze Br. 111 februar 2015. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nedonošenje programa rešavanja viška zaposlenih pre otkaza ugovora o radu zbog nastupanja tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena Br. 111 februar 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost poslodavca za naknadu štete u vidu manje isplaćenog iznosa na ime starosne penzije Br. 111 februar 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sudska nadležnost u sporu za naknadu štete zbog povrede na radu Br. 111 februar 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zlostavljanje na radu kao ponašanje koje se ponavlja u određenom vremenskom periodu Br. 111 februar 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neostvarivanje suštine radno-pravnog odnosa u dužem vremenskom periodu Br. 111 februar 2015. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NERADNI DANI POVODOM SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI Br. 111 februar 2015. godine str. 72
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU I PRESTANAK PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U TOKU 2015. GODINE Br. 111 februar 2015. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Povraćaj više plaćenog doprinosa Br. 111 februar 2015. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Prestanak plaćanja doprinosa na ugovorene naknade u tekućoj godini Br. 111 februar 2015. godine str. 77
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE S ASPEKTA PRIMANJA ZAPOSLENIH "Sl. glasnik RS", br. 10/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Plate zaposlenih Br. 111 februar 2015. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknade plate (čl. 26. i 27) Br. 111 februar 2015. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova (član 28) Br. 111 februar 2015. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Druga primanja Br. 111 februar 2015. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada plate za vreme stručnog usavršavanja zaposlenog (član 22) Br. 111 februar 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Otpremnina po osnovu otkaza - tehnološki višak (član 41) Br. 111 februar 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Kolektivno osiguranje i naknada štete za povredu na radu (čl. 53. i 54) Br. 111 februar 2015. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nepostojanje obaveze umanjenja neto prihoda fizičkog lica ostvarenog po osnovu svetosavske nagrade čiju isplatu vrši jedinica lokalne samouprave Br. 111 februar 2015. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza umanjenja naknade za rad fizičkog lica - člana nadzornog odbora javnog preduzeća nezavisno od toga što se naknada odnosi na period pre 1. januara 2014. godine Br. 111 februar 2015. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umanjenje neto prihoda fizičkog lica u javnom sektoru po osnovu ugovorene naknade za rad (ugovora o autorskom delu, ugovora o delu i sl.) počev od 1. novembra 2014. godine Br. 111 februar 2015. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MINISTARSTVIMA "Sl. glasnik RS", br. 14/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI "Sl. glasnik RS", br. 10/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnovne odredbe Br. 111 februar 2015. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnosti državnih organa u oblasti odbrane Br. 111 februar 2015. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava i dužnosti organa državne uprave i ostalih organa u oblasti odbrane Br. 111 februar 2015. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zajednički zadaci vojnih i policijskih snaga Br. 111 februar 2015. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obučavanje građana za odbranu zemlje Br. 111 februar 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava i dužnosti privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u oblasti odbrane Br. 111 februar 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posebni postupci i mere Br. 111 februar 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sredstva za rad i sredstva za posebne namene Br. 111 februar 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vojno pravobranilaštvo Br. 111 februar 2015. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE "Sl. glasnik RS", br. 10/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnovne odredbe Br. 111 februar 2015. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Popuna Vojske Srbije Br. 111 februar 2015. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posebna ovlašćenja i dužnosti vojnih lica Br. 111 februar 2015. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Unapređivanje vojnih lica, ocenjivanje i priznanja Br. 111 februar 2015. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stanja u službi profesionalnih vojnih lica Br. 111 februar 2015. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Plate i druga novčana primanja vojnih lica Br. 111 februar 2015. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radno vreme, odmori, odsustva i prestanak profesionalne vojne službe Br. 111 februar 2015. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Služba civilnih lica na službi u Vojsci Srbije Br. 111 februar 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za rešavanje o odnosima u službi i za donošenje drugih akata Br. 111 februar 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost pripadnika Vojske Srbije Br. 111 februar 2015. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prelazne i završne odredbe Br. 111 februar 2015. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA "Sl. glasnik RS", br. 15/2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Subjekti na čija službena vozila je prošireno dejstvo Uredbe Br. 111 februar 2015. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina izmena Uredbe Br. 111 februar 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi režim korišćenja službenih vozila u javnim službama Br. 111 februar 2015. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 111 februar 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odustanak od zahteva za konverziju građevinskog zemljišta Br. 111 februar 2015. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo na obradu JMBG od strane poreske uprave i jedinica lokalne samouprave u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole poreza Br. 111 februar 2015. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje komunalne policije kao informacija od javnog značaja Br. 111 februar 2015. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stupanje na pravnu snagu optužnice protiv policijskog službenika Br. 111 februar 2015. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dozvoljenost oglašavanja u školi, predškolskoj ili drugoj ustanovi namenjenoj maloletnim licima Br. 111 februar 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Verifikacija osnovne škole za ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja i za izvođenje nastave na jeziku nacionalne manjine Br. 111 februar 2015. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Strana ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja Br. 111 februar 2015. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zasnivanje drugog radnog odnosa za vreme korišćenja neplaćenog odsustva u školi Br. 111 februar 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom kao uslov za zasnivanje i prestanak radnog odnosa Br. 111 februar 2015. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje predškolske ustanove po presudi kojom su poništena rešenja o otkazu ugovora o radu i naloženo vraćanje zaposlenog na rad i priznavanje svih prava po osnovu rada Br. 111 februar 2015. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost glasanja lica koje je istovremeno član školskog odbora i kandidat za direktora škole Br. 111 februar 2015. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA S ASPEKTA VAŽEĆE ZAKONSKE REGULATIVE KOJOM JE UREĐENA DELATNOST ZDRAVSTVA I "OGRANIČENJE" ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU Br. 111 februar 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Privremeni i povremeni poslovi prema Zakonu o radu Br. 111 februar 2015. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Privremeni i povremeni poslovi, matični zakon i kadrovski plan u oblasti zdravstva Br. 111 februar 2015. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI "Ograničavanje" zapošljavanja i dodatnog radnog angažovanja prema Zakonu o budžetskom sistemu i posebnoj Uredbi Br. 111 februar 2015. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 111 februar 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Blagovremenost zahteva za propisivanje medicinsko-tehničkog pomagala Br. 111 februar 2015. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.2.2015. GODINE Br. 111 februar 2015. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 41-1386/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 16/2015) Br. 111 februar 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravno dejstvo odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora javnog preduzeća Br. 111 februar 2015. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis vozila u jedinstveni registar kao uslov za učešće u javnom saobraćaju Br. 111 februar 2015. godine str. 118
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Februar / mart 2015. godine Br. 111 februar 2015. godine str. 119
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Februar / mart 2015 Br. 111 februar 2015. godine str. 124
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 111 februar 2015. godine str. 131
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE "Sl. glasnik RS", br. 5/2015 Br. 110 februar 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Opšti okvir, pokazatelji i činioci uticaja na poslovanje Fonda za razvoj i izmene Zakona Br. 110 februar 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Povezanost budžetskih zakona i Zakona Br. 110 februar 2015. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Objašnjenja izmena Zakona Br. 110 februar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 147/2014 Br. 110 februar 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. PREGLED SREDSTAVA PREMA FINANSIJSKOM PLANU ZA 2015. GODINU Br. 110 februar 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. USLOVI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCEM ZDRAVSTVENIH USLUGA Br. 110 februar 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. KRITERIJUMI I MERILA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ZDRAVSTVENOJ USTANOVI IZ PLANA MREŽE Br. 110 februar 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. OBRAČUN PRIPADAJUĆE NAKNADE ZDRAVSTVENOJ USTANOVI IZ PLANA MREŽE Br. 110 februar 2015. godine str. 22
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. IZMENE UGOVORA Br. 110 februar 2015. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. KONTROLA IZVRŠAVANJA ZAKLJUČENIH UGOVORA Br. 110 februar 2015. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Mogućnosti odnosno ograničenja preusmeravanja (promene iznosa) aproprijacija u skladu sa poslednjim izmenama Zakona o budžetskom sistemu Br. 110 februar 2015. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2015. GODINU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 110 februar 2015. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Preknjižavanje unutar klasa 000000 i 300000 Br. 110 februar 2015. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Otvaranje početnog stanja kod konta aktivnih vremenskih razgraničenja Br. 110 februar 2015. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Osvrt na knjiženje početnog stanja 1.1.2015. godine u vezi sa prethodnim porezom i sa obavezom za porez na dodatu vrednost Br. 110 februar 2015. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Preknjižavanje zaključnih salda sa subanalitičkih konta 321121 i 321122 kod otvaranja početnog stanja 1.1.2015. godine Br. 110 februar 2015. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRAVNI ODNOSI POVODOM OTPREMNICE Br. 110 februar 2015. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sažetak Br. 110 februar 2015. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obavezna sadržina otpremnice Br. 110 februar 2015. godine str. 35
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prijem robe i potpisivanje otpremnice Br. 110 februar 2015. godine str. 36
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Inspekcijski nadzor Br. 110 februar 2015. godine str. 36
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prekršaji Br. 110 februar 2015. godine str. 37
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prilozi Br. 110 februar 2015. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2014. GODINE Br. 110 februar 2015. godine str. 39
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Revalorizacija otplatnih rata po ugovorima zaključenim do 1.8.1992. godine Br. 110 februar 2015. godine str. 39
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Revalorizacija otplatnih rata za ugovore zaključene posle 19.7.1994. godine Br. 110 februar 2015. godine str. 40
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE SPROVOĐENJE KONAČNOG GODIŠNJEG OBRAČUNA PRIPADAJUĆE NAKNADE SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU Br. 110 februar 2015. godine str. 41
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Pripreme za sprovođenje konačnog obračuna za 2014. godinu Br. 110 februar 2015. godine str. 41
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Postupak sastavljanja konačnog obračuna za 2014. godinu Br. 110 februar 2015. godine str. 42
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Sprovođenje konačnog obračuna Br. 110 februar 2015. godine str. 42
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Konačni obračun i Aneks ugovora za 2014. godinu Br. 110 februar 2015. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sadržaj i rokovi dostavljanja evidencija o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije u 2015. godini Br. 110 februar 2015. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Razlike između poslednjeg kumulativnog (januar-decembar) i godišnjeg Obrasca 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta Br. 110 februar 2015. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uslovi za obavljanje poslova vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja Br. 110 februar 2015. godine str. 47
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno evidentiranje troškova PDV za usluge reklame stranog pravnog lica u poslovnim knjigama ustanove koja nije obveznik PDV Br. 110 februar 2015. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO FISKALNIH KASA Br. 110 februar 2015. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sažetak Br. 110 februar 2015. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Relevantni propisi Br. 110 februar 2015. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreska kontrola Br. 110 februar 2015. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Predmet kontrole Br. 110 februar 2015. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Postupak poreske kontrole evidentiranja prometa preko fiskalne kase Br. 110 februar 2015. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neslaganje prometa evidentiranog preko fiskalne kase i izbrojanog pazara zatečenog u kasi Br. 110 februar 2015. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mere privremene zabrane obavljanja delatnosti Br. 110 februar 2015. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prekršajna odgovornost Br. 110 februar 2015. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Provokativna kupovina Br. 110 februar 2015. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa polovnog teretnog motornog vozila prilikom čije nabavke je postojala obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava Br. 110 februar 2015. godine str. 52
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo na odbitak prethodnog PDV obračunatog na promet usluga prevoza putnika u javnom saobraćaju kada se predmetne usluge obezbeđuju zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada Br. 110 februar 2015. godine str. 53
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oslobođenje od obaveze polaganja obezbeđenja za organe državne uprave Br. 110 februar 2015. godine str. 54
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Postupak otkrivanja poreskih krivičnih dela i ovlašćenje za podnošenje imovinskopravnog zahteva Br. 110 februar 2015. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Postupak za odlaganje izvršenja rešenja u poreskom postupku Br. 110 februar 2015. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke motornog vozila za prevoz zaposlenih Br. 110 februar 2015. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravni osnov za oporezivanje porezom na imovinu Br. 110 februar 2015. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu kada ni u zoni niti u graničnim zonama nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti Br. 110 februar 2015. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost jedinice lokalne samouprave da podatke o cenama ostvarenim u prometu nepokretnosti pribavlja iz svih raspoloživih izvora Br. 110 februar 2015. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo na odbitak prethodnog poreza u slučaju naknadno odobrenog popusta Br. 110 februar 2015. godine str. 62
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU ODRŽANOM U BEOGRADU 21.1.2015. GODINE NA TEMU PLANIRANJA JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU Br. 110 februar 2015. godine str. 63
JAVNE NABAVKE Višegodišnji ugovori i procenjena vrednost Br. 110 februar 2015. godine str. 63
JAVNE NABAVKE Veza između finansijskog plana i plana nabavki Br. 110 februar 2015. godine str. 64
JAVNE NABAVKE Usvajanje i potpisivanje plana nabavki Br. 110 februar 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE Unošenje pojedinih postupaka u plan nabavki Br. 110 februar 2015. godine str. 65
JAVNE NABAVKE POVERENIK ZA NADZOR U OBLASTI ZAŠTITE KONKURENCIJE, KORPORATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, PROJEKTNOG FINANSIRANJA I IZGRADNJE OBJEKATA UZ OSVRT NA SLIČNOSTI SA INSTITUTOM GRAĐANSKOG NADZORNIKA Br. 110 februar 2015. godine str. 68
JAVNE NABAVKE Zaštita konkurencije Br. 110 februar 2015. godine str. 68
JAVNE NABAVKE Korporativno finansijsko restrukturiranje Br. 110 februar 2015. godine str. 69
JAVNE NABAVKE Projektno finansiranje i izgradnja objekata Br. 110 februar 2015. godine str. 70
JAVNE NABAVKE Građanski nadzornik kao institut srodan povereniku za nadzor Br. 110 februar 2015. godine str. 70
JAVNE NABAVKE SADRŽINA PLANA NABAVKI I OBAVEZE NARUČILACA U POGLEDU IZRADE PLANA I IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA Br. 110 februar 2015. godine str. 71
JAVNE NABAVKE Elementi plana (javnih) nabavki Br. 110 februar 2015. godine str. 72
JAVNE NABAVKE Izmene plana nabavki Br. 110 februar 2015. godine str. 72
JAVNE NABAVKE Dostavljanje plana i izveštaja o izvršenju plana nabavki nadležnim institucijama Br. 110 februar 2015. godine str. 72
JAVNE NABAVKE Forma i sadržina plana nabavki uređena podzakonskim aktom Br. 110 februar 2015. godine str. 73
JAVNE NABAVKE Izveštaj o izvršenju plana nabavki Br. 110 februar 2015. godine str. 74
JAVNE NABAVKE Aplikativni softver za elektronsku izradu i dostavljanje plana, izmena i dopuna i izveštaja o izvršenju plana nabavki Br. 110 februar 2015. godine str. 75
JAVNE NABAVKE U SUSRET PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Br. 110 februar 2015. godine str. 75
JAVNE NABAVKE Sukob interesa i pojam povezanih lica u postupcima javnih nabavki Br. 110 februar 2015. godine str. 76
JAVNE NABAVKE Nabavke usluga od nosilaca isključivih prava i izveštavanje o ukupnom iznosu plaćenih računa za te usluge Br. 110 februar 2015. godine str. 77
JAVNE NABAVKE Uslovi za zaključivanje ugovora od strane naručioca za period duži od 12 meseci Br. 110 februar 2015. godine str. 78
JAVNE NABAVKE Izveštavanje o ugovorima o javnim nabavkama po kojima su izvedeni radovi u 2014. godini, ali nije izvršeno plaćanje po okončanoj situaciji Br. 110 februar 2015. godine str. 79
JAVNE NABAVKE Nedozvoljenost zahteva za preispitivanje odluke o troškovima u postupku javne nabavke Br. 110 februar 2015. godine str. 79
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NAKON DONOŠENJA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI Br. 110 februar 2015. godine str. 80
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Postupak davanja nepokretnosti u javnoj svojini u zakup Br. 110 februar 2015. godine str. 83
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uslovi za zakup nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika javnih sredstava Br. 110 februar 2015. godine str. 84
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo otuđenja javne (pokretne) imovine Br. 110 februar 2015. godine str. 86
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost vođenja upravnog spora u slučaju otuđenja građevinskog zemljišta iz javne svojine Br. 110 februar 2015. godine str. 87
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom Br. 110 februar 2015. godine str. 88
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA - "Sl. glasnik RS", br. 139/2014 Br. 110 februar 2015. godine str. 89
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Pružaoci platnih usluga Br. 110 februar 2015. godine str. 89
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Predmet pružanja platnih usluga Br. 110 februar 2015. godine str. 90
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Vrste platnih usluga Br. 110 februar 2015. godine str. 90
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Ugovor o platnim uslugama Br. 110 februar 2015. godine str. 90
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Vrste platnih računa Br. 110 februar 2015. godine str. 91
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Platne institucije Br. 110 februar 2015. godine str. 91
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izdavaoci elektronskog novca i institucija elektronskog novca Br. 110 februar 2015. godine str. 92
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Platni sistem Br. 110 februar 2015. godine str. 93
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nadzor i mere Br. 110 februar 2015. godine str. 93
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Odredbe koje se primenjuju nakon pristupanja Evropskoj uniji Br. 110 februar 2015. godine str. 94
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Kaznene odredbe Br. 110 februar 2015. godine str. 94
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prelazne i završne odredbe Br. 110 februar 2015. godine str. 94
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Odredbe Zakona o platnim uslugama koje se odnose na primenu Zakona o platnom prometu Br. 110 februar 2015. godine str. 94
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU "Sl. glasnik RS", br. 139/2014 Br. 110 februar 2015. godine str. 96
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Platna institucija i izdavalac elektronskog novca Br. 110 februar 2015. godine str. 96
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Obavljanje platnog prometa sa inostranstvom Br. 110 februar 2015. godine str. 97
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Devizna kontrola Br. 110 februar 2015. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PREMEŠTAJ (RASPOREĐIVANJE) ZAPOSLENIH Br. 110 februar 2015. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenja važećeg Zakona Br. 110 februar 2015. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštaj na drugi odgovarajući posao Br. 110 februar 2015. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Privremeni premeštaj Br. 110 februar 2015. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštaj u drugo mesto rada Br. 110 februar 2015. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca Br. 110 februar 2015. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Najčešće greške poslodavaca kod premeštaja Br. 110 februar 2015. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Slučajevi iz prakse Br. 110 februar 2015. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sudska praksa Br. 110 februar 2015. godine str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PRAKSA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U VEZI SA RADNIM ODNOSIMA UZ OSVRT NA NOVA REŠENJA NAKON IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU Br. 110 februar 2015. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zasnivanje radnog odnosa Br. 110 februar 2015. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radni odnos na određeno vreme Br. 110 februar 2015. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Preobražaj radnog odnosa Br. 110 februar 2015. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izuzetak od pravila (novina po izmenama Zakona) Br. 110 februar 2015. godine str. 107
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izmena ugovorenih uslova rada Br. 110 februar 2015. godine str. 107
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz od strane zaposlenog Br. 110 februar 2015. godine str. 108
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz od strane poslodavca Br. 110 februar 2015. godine str. 109
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak pre otkaza Br. 110 februar 2015. godine str. 113
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz kao poslednja mera Br. 110 februar 2015. godine str. 114
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaštita zaposlenih od mobinga i diskriminacije Br. 110 februar 2015. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU NOVINE U RADNO-PRAVNOM STATUSU ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU PREMA POSEBNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 1/2015 Br. 110 februar 2015. godine str. 117
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poslodavci na koje se PKU odnosi Br. 110 februar 2015. godine str. 117
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zasnivanje radnog odnosa Br. 110 februar 2015. godine str. 118
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih Br. 110 februar 2015. godine str. 119
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radno vreme Br. 110 februar 2015. godine str. 119
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odmori i odsustva Br. 110 februar 2015. godine str. 120
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plaćeno odsustvo Br. 110 februar 2015. godine str. 120
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neplaćeno odsustvo Br. 110 februar 2015. godine str. 120
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Bezbednost i zdravlje na radu Br. 110 februar 2015. godine str. 121
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plata, naknada plate i druga primanja Br. 110 februar 2015. godine str. 121
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Karakteristike ugovora o stručnom osposobljavanju Br. 110 februar 2015. godine str. 121
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o stručnom osposobljavanju Br. 110 februar 2015. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sličnosti i razlike između neplaćenog odsustva i mirovanja radnog odnosa Br. 110 februar 2015. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Udruživanje zaposlenih radi formiranja kase uzajamne pomoći - solidarne kase Br. 110 februar 2015. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Putničko vozilo pravnog lica koje se koristi za sopstvene potrebe i povremeno daje zaposlenom radi korišćenja u privatne svrhe Br. 110 februar 2015. godine str. 127
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plaćanje socijalnih doprinosa i upis podataka u matičnu evidenciju za zaposlenog koji je vraćen na posao po presudi suda Br. 110 februar 2015. godine str. 127
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Trajno umanjenje iznosa prevremene starosne penzije za žene Br. 110 februar 2015. godine str. 128
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravne posledice poništaja rešenja o privremenom udaljenju radnika sa posla Br. 110 februar 2015. godine str. 130
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ukidanje poslova na kojima je zaposleni jedini izvršilac kada ne postoji mogućnost premeštaja na druge poslove Br. 110 februar 2015. godine str. 131
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Opredeljenje tužbenog zahteva radi ostvarivanja prava na reintegraciju kod nezakonitog otkaza Br. 110 februar 2015. godine str. 131
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ništavost rešenja o otkazu ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline Br. 110 februar 2015. godine str. 132
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za zakonitost otkaza zbog neostvarivanja rezultata rada Br. 110 februar 2015. godine str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NOVI NEOPOREZIVI IZNOSI ZA POJEDINA PRIMANJA ZAPOSLENIH I OSTALIH FIZIČKIH LICA OD 1. FEBRUARA 2015. GODINE SA PRIMERIMA OBRAČUNA Br. 110 februar 2015. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pregled usklađenih neoporezivih iznosa Br. 110 februar 2015. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznos koji se umanjuje iz zarade zaposlenog Br. 110 februar 2015. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Usklađeni neoporezivi iznosi drugih primanja Br. 110 februar 2015. godine str. 144
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NOVODONETOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE S ASPEKTA PRIMANJA ZAPOSLENIH - "Sl. glasnik RS", br. 1/2015 Br. 110 februar 2015. godine str. 146
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Plate zaposlenih Br. 110 februar 2015. godine str. 146
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknade plate (čl. 100. i 101) Br. 110 februar 2015. godine str. 148
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova (čl. 102-104) Br. 110 februar 2015. godine str. 148
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Druga primanja (čl. 105-108) Br. 110 februar 2015. godine str. 149
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada troškova i naknada za rad volontera (član 99) Br. 110 februar 2015. godine str. 150
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Posebne norme vezane za ostvarivanje prava na pojedine dodatke (čl. 39-45) Br. 110 februar 2015. godine str. 150
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostali instituti iz PKU Br. 110 februar 2015. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uračunavanje iznosa zarada za 2012. i 2013. godinu koje su na osnovu sudske presude isplaćene u 2014. godini, u oporezivi prihod za godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu Br. 110 februar 2015. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Zaštita zarade i izricanje novčane kazne Br. 110 februar 2015. godine str. 152
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Podaci o ličnosti zaposlenih koje obračun zarade, odnosno naknade zarade može da sadrži Br. 110 februar 2015. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže mesečne osnovice doprinosa u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa Br. 110 februar 2015. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru na akcionarsko društvo u restrukturiranju koje je svrstano u javni sektor Br. 110 februar 2015. godine str. 155
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru na primanja zaposlenih u javnom sektoru čiji je ostvareni neto prihod u mesecu viši od 60.000 dinara Br. 110 februar 2015. godine str. 156
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru na zaposlene u naučnoistraživačkoj ustanovi - institutu Br. 110 februar 2015. godine str. 156
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA AKTUELNA PITANJA I PRIMERI IZ PREKRŠAJNE PRAKSE U VEZI SA ODGOVORNOŠĆU PRAVNOG LICA Br. 110 februar 2015. godine str. 158
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Pitanja iz prakse Br. 110 februar 2015. godine str. 158
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Primeri iz prekršajne prakse Br. 110 februar 2015. godine str. 162
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Zaključak Br. 110 februar 2015. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSTUPAK ZA OCENJIVANJE USTAVNOSTI ILI ZAKONITOSTI OPŠTIH PRAVNIH AKATA Br. 110 februar 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Normativna kontrola Br. 110 februar 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretanje postupka Br. 110 februar 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavezni elementi predloga za pokretanje postupka Br. 110 februar 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inicijativa za pokretanje postupka Br. 110 februar 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obustava izvršenja Br. 110 februar 2015. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obustava postupka Br. 110 februar 2015. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravno dejstvo odluke Br. 110 februar 2015. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocena ustavnosti međunarodnog ugovora Br. 110 februar 2015. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Predlog za izmenu akta Br. 110 februar 2015. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Shodna primena Br. 110 februar 2015. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIMENA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE Br. 110 februar 2015. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Značenje pojmova u Akcionom planu Br. 110 februar 2015. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Koordinacija mera i značenje vremenske odrednice "trajno" Br. 110 februar 2015. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Subjekti odgovorni za realizaciju mera Br. 110 februar 2015. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preklapanje mera i aktivnosti Br. 110 februar 2015. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Računanje rokova Br. 110 februar 2015. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBUSTAVA KOMUNALNE USLUGE I ZAŠTITA OD OBUSTAVE PRUŽANJA USLUGE Br. 110 februar 2015. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 110 februar 2015. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obustava komunalne usluge Br. 110 februar 2015. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odluke kojima je grad Beograd bliže uredio slučajeve obustave komunalne usluge Br. 110 februar 2015. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita od obustave pružanja usluga Br. 110 februar 2015. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje za potpisivanje rešenja za lokalne javne prihode, uverenja i ostala rešenja u poresko-upravnom postupku Br. 110 februar 2015. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Brojevi službenih mobilnih telefona državnih službenika kao informacije od javnog značaja Br. 110 februar 2015. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izvršenje pravosnažne presude kojom se nalaže vraćanje tužilje u status udaljenog zaposlenog iz Ministarstva unutrašnjih poslova Br. 110 februar 2015. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povreda prava državnog službenika na utvrđenje statusa neraspoređenosti Br. 110 februar 2015. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Tužba radi poništaja rešenja o prestanku radnog odnosa zaposlenog u državnom organu Br. 110 februar 2015. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost u sporu radi poništaja rešenja o postavljenju načelnika opštinske uprave Br. 110 februar 2015. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje direktora ustanove obrazovanja - škole u slučaju kada se na konkurs za prijem u radni odnos javi veliki broj kandidata Br. 110 februar 2015. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost preuzimanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Br. 110 februar 2015. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status zaposlenog pri preuzimanju sa liste radi zasnivanja radnog odnosa u školi - u pogledu ispunjavanja normi o posedovanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina Br. 110 februar 2015. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje opisa poslova pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u ustanovi obrazovanja - mogućnost propisivanja obaveze obavljanja poslova koji nisu striktno navedeni po nalogu direktora Br. 110 februar 2015. godine str. 190
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sistematizacija poslova stručnog saradnika (nototekara) u muzičkoj školi Br. 110 februar 2015. godine str. 190
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonski osnov kod utvrđivanja odgovornosti zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Br. 110 februar 2015. godine str. 191
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Gubitak zdravstvene sposobnosti zaposlenog za rad na određenim poslovima kao razlog za prestanak radnog odnosa u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 110 februar 2015. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uputstvo za donošenje opšteg akta o zaštiti i bezbednosti dece i učenika u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Br. 110 februar 2015. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za izbor direktora predškolske ustanove Br. 110 februar 2015. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje akta diskriminacije pri zasnivanju radnog odnosa Br. 110 februar 2015. godine str. 196
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za produženje radnog odnosa profesoru koji je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja Br. 110 februar 2015. godine str. 196
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stvarna nadležnost u sporovima koji se odnose na poništaj odluke o izboru i zasnivanju radnog odnosa nastavnika Br. 110 februar 2015. godine str. 197
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Br. 110 februar 2015. godine str. 198
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizacija zdravstvene zaštite Br. 110 februar 2015. godine str. 198
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promocija zdravlja i zdravstveno vaspitanje Br. 110 februar 2015. godine str. 198
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odnos između lekara i pacijenata Br. 110 februar 2015. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ugovor o lekarskoj usluzi Br. 110 februar 2015. godine str. 201
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 110 februar 2015. godine str. 202
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stvarna nadležnost u sporu po tužbi radi poništaja odluke o razrešenju dužnosti direktora filijale RFZO Br. 110 februar 2015. godine str. 203
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE Br. 110 februar 2015. godine str. 204
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2015) Br. 110 februar 2015. godine str. 204
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I UVODNE ODREDBE Br. 110 februar 2015. godine str. 204
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Br. 110 februar 2015. godine str. 205
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III IZMENA UGOVORENIH USLOVA RADA Br. 110 februar 2015. godine str. 205
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV RADNO VREME Br. 110 februar 2015. godine str. 205
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V ODMORI I ODSUSTVA Br. 110 februar 2015. godine str. 206
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VI PLATE, NAKNADE PLATA I OSTALA PRIMANJA Br. 110 februar 2015. godine str. 207
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VII PRESTANAK RADNOG ODNOSA Br. 110 februar 2015. godine str. 209
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VIII BEZBEDNOST I ZDRAVLJE ZAPOSLENIH Br. 110 februar 2015. godine str. 211
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IX MIRNO REŠAVANJE SPOROVA Br. 110 februar 2015. godine str. 212
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI X PRAVO NA ŠTRAJK Br. 110 februar 2015. godine str. 212
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XI ODGOVORNOST ZAPOSLENIH Br. 110 februar 2015. godine str. 212
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XII NAKNADA ŠTETE Br. 110 februar 2015. godine str. 212
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XIII USLOVI ZA RAD SINDIKATA Br. 110 februar 2015. godine str. 213
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Br. 110 februar 2015. godine str. 213
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ORIGINALNOST AUTORSKOG DELA I PLAGIJAT Br. 110 februar 2015. godine str. 214
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Autorsko delo Br. 110 februar 2015. godine str. 214
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Autor, koautor, nosilac autorskog prava Br. 110 februar 2015. godine str. 218
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo komunalnog preduzeća da pri naplati utroška električne energije obrađuje JMBG i druge podatke o ličnosti korisnika usluga bez njihovog pristanka Br. 110 februar 2015. godine str. 219
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavezna zimska oprema teretnih vozila Br. 110 februar 2015. godine str. 220
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Karakter rešenja o razrešenju direktora JKP i vrsta spora Br. 110 februar 2015. godine str. 221
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE - Februar 2015. godine Br. 110 februar 2015. godine str. 222
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Januar / Februar 2015. godine Br. 110 februar 2015. godine str. 226
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 110 februar 2015. godine str. 235
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - "Sl. glasnik RS", br. 142/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Definisanje elemenata programskog budžetiranja Br. 108/109 januar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Osnovica za utvrđivanje iznosa (visine) prihoda i primanja, rashoda i izdataka koji se utvrđuju relativno Br. 108/109 januar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Promene načina utvrđivanja visine takse Br. 108/109 januar 2015. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Rokovi za donošenje akta o utvrđivanju visine takse i obaveza njegovog objavljivanja u službenim glasilima Br. 108/109 januar 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nemogućnost uvođenja naknada Br. 108/109 januar 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Mogućnost i način povećanja plata, odnosno penzija nakon 2014. godine u skladu sa principima odgovornog fiskalnog upravljanja Br. 108/109 januar 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zabrana zasnivanja radnog odnosa do 31. decembra 2015. godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Iskazivanje rashoda i izdataka za potrebe BIA u ukupnom iznosu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uplaćivanje javnih prihoda i primanja preko uplatnih računa javnih prihoda Br. 108/109 januar 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Norme kojima se precizira način plaćanja obaveza i povraćaja sredstava za korisnike sredstava RFZO-a Br. 108/109 januar 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Promene aproprijacija tokom godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaštita finansijskih interesa Evropske unije Br. 108/109 januar 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Metodološka uputstva za postupanje i izveštavanje interne revizije i bliže regulisanje poslovanja interne revizije u javnom sektoru Br. 108/109 januar 2015. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Preciziranje prekršaja i za korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje Br. 108/109 januar 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka Br. 108/109 januar 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Produžetak roka za primenu člana 79. Zakona Br. 108/109 januar 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Promene aproprijacija u 2015. i 2016. godini Br. 108/109 januar 2015. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA REBALANS BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU -"Sl. glasnik RS", br. 142/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 142/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Osnovice za obračun i isplatu plata određenih kategorija zaposlenih Br. 108/109 januar 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obaveza poštovanja predviđene racionalizacije broja zaposlenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava Br. 108/109 januar 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izvršenje rashoda i izdataka po obimu i izvoru finansiranja Br. 108/109 januar 2015. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Preuzete, a neizvršene obaveze iz 2014. godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Prioriteti i rokovi za izvršenje obaveza Br. 108/109 januar 2015. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obaveza uplate dela dobiti ostvarene u 2014. godini najkasnije do 30.11.2015. godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zabrana obračuna i isplate božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa Br. 108/109 januar 2015. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obaveza obračuna i isplate jubilarnih nagrada u osnovnim i srednjim školama koji su to pravo stekli u 2015. godini Br. 108/109 januar 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Limitiranje visine naknade za rad predsednika i članova komisija na postojećem nivou Br. 108/109 januar 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Naknada troškova po osnovu zakupa poslovnog prostora i pokretnih stvari u javnoj svojini Br. 108/109 januar 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Naknada troškova po osnovu zakupa poslovnog prostora i pokretnih stvari drugih korisnika javnih sredstava Br. 108/109 januar 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Pretvaranje dospelih potraživanja Republike u kapital dužnika Br. 108/109 januar 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obračun amortizacije za 2014. godinu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Plan i raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana Br. 108/109 januar 2015. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izvršenje izdataka za realizaciju Nacionalnog investicionog plana Br. 108/109 januar 2015. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Plan i raspored korišćenja sredstava za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima Br. 108/109 januar 2015. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izvršenje izdataka za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima Br. 108/109 januar 2015. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nadležnost za davanje naloga za prenos sredstava kod određenih korisnika Br. 108/109 januar 2015. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaduživanje i davanje garancija Republike Srbije Br. 108/109 januar 2015. godine str. 22
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Prilagođavanje rashoda i izdataka ostvarenim prihodima po osnovu doprinosa (osim rashoda a socijalno osiguranje) Br. 108/109 januar 2015. godine str. 22
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Planiranje sredstava za isplatu plata koje se finansiraju iz budžeta jedinica lokalne vlasti Br. 108/109 januar 2015. godine str. 22
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Realizacija projekata i programa koji se finansiraju iz primanja od inostranih zaduživanja Br. 108/109 januar 2015. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Ograničenje rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2016. i 2017. godinu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA OBAVEZA DONOŠENJA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2015. GODINU I MOGUĆNOSTI PROMENE APROPRIJACIJA U 2015. GODINI Br. 108/109 januar 2015. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Utvrđivanje aproprijacija i usvajanje finansijskih planova za 2015. godinu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Promene aproprijacija u toku 2015. godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NAČIN FAKTURISANJA LEKOVA KOJI NEĆE BITI NA LISTI LEKOVA OD 1. JANUARA 2015. GODINE Br. 108/109 januar 2015. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 146/2014 - ispr. Br. 108/109 januar 2015. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite Br. 108/109 januar 2015. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite Br. 108/109 januar 2015. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Zdravstvena ustanova specijalizovana za produženu rehabilitaciju Br. 108/109 januar 2015. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja Br. 108/109 januar 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Ustanove socijalne zaštite Br. 108/109 januar 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Konačni obračun zdravstvenoj ustanovi iz Priloga 1 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Izmene Predračuna sredstava za 2014. godini Br. 108/109 januar 2015. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2014. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 108/109 januar 2015. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Osvrt na zakonsku regulativu koja uređuje budžetsko računovodstvo i izveštavanje Br. 108/109 januar 2015. godine str. 32
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Kalendar podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja Br. 108/109 januar 2015. godine str. 35
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Osvrt na sadržinu konta imovine, obaveza i kapitala, prihoda i primanja, rashoda i izdataka i rezultata poslovanja Br. 108/109 januar 2015. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Računovodstveni iskazi - Obrasci na kojima se sastavljaju i dostavljaju finansijski izveštaji Br. 108/109 januar 2015. godine str. 61
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 6. Zaključivanje poslovnih knjiga i čuvanje računovodstvenih isprava Br. 108/109 januar 2015. godine str. 65
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 108/109 januar 2015. godine str. 66
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Utvrđivanje rezultata poslovanja, višak prihoda i primanja - suficit Br. 108/109 januar 2015. godine str. 66
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Utvrđivanje rezultata poslovanja, manjak prihoda i primanja - deficit Br. 108/109 januar 2015. godine str. 71
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključak Br. 108/109 januar 2015. godine str. 74
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveza potpisivanja finansijskih izveštaja i podataka za statističke i druge potrebe isključivo od strane zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno preduzetnika kvalifikovanim elektronskim potpisom Br. 108/109 januar 2015. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PRIMENA ZPPPA U VEZI SA OPOMENOM, REDOSLEDOM NAMIRENJA POREZA, DANOM PLAĆANJA POREZA PUTEM PREKNJIŽAVANJA I ODLAGANJEM PLAĆANJA POREZA Br. 108/109 januar 2015. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvodna napomena Br. 108/109 januar 2015. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Dopune ZPPPA u vezi sa izdavanjem opomene (član 71. ZPPPA) Br. 108/109 januar 2015. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Izmene u vezi sa redosledom namirenja poreskog duga (član 70. ZPPPA) Br. 108/109 januar 2015. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Dopune člana 68. ZPPPA koje se odnose na dan plaćanja poreza putem preknjižavanja više plaćenog poreza Br. 108/109 januar 2015. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Izmene i dopune koje se odnose na odlaganje plaćanja dugovanog poreza (čl. 73, 74. i 74a ZPPPA) Br. 108/109 januar 2015. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 142/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O AKCIZAMA - "Sl. glasnik RS", br. 142/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Stupanje na snagu Izmena Zakona i početak primene Br. 108/109 januar 2015. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Osnovni razlozi za donošenje Izmena Zakona Br. 108/109 januar 2015. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Odredbe Izmena Zakona koje se primenjuju od 1. januara 2015. godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Odredbe Izmena Zakona koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 83
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Način sastavljanja i podnošenja poreske prijave za 2014. i 2015. godinu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Godišnji obračun akcize za 2014. godinu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA USKLAĐENI SU IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ZA PLAĆANJE U 2015. GODINI - "Sl. glasnik RS", br. 140/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Porez na upotrebu motornih vozila Br. 108/109 januar 2015. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Porez na upotrebu plovila Br. 108/109 januar 2015. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Porez na upotrebu vazduhoplova Br. 108/109 januar 2015. godine str. 89
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Porez na registrovano oružje Br. 108/109 januar 2015. godine str. 90
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 142/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Najznačajnije izmene Zakona Br. 108/109 januar 2015. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ostale izmene Zakona Br. 108/109 januar 2015. godine str. 93
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OPOREZIVANJE NEPRIJAVLJENE IMOVINE ZA KOJU JE PORESKA OBAVEZA NASTALA PRE 2015. GODINE Br. 108/109 januar 2015. godine str. 94
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga izrade projektne dokumentacije i konsultantskih usluga u vezi sa izgradnjom građevinskog objekta u slobodnoj zoni Br. 108/109 januar 2015. godine str. 95
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa dobara kod isporuke dobara u nizu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa dobara na osnovu ugovora o prodaji kojim je predviđeno da prodavac odobrava kupcu popust u momentu prometa ali i obaveza kupca da deo odobrenog popusta prenese na tržište Br. 108/109 januar 2015. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje neoporezivog iznosa rashoda električne energije Br. 108/109 januar 2015. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost lokalne samouprave da odlukom propiše umanjenje ili oslobođenje od poreza na imovinu licima koja investiraju u toj jedinici lokalne samouprave Br. 108/109 januar 2015. godine str. 99
JAVNE NABAVKE DONOŠENJE I DOSTAVLJANJE PLANA NABAVKI ZA 2015. GODINU U SKLADU SA NAJAVLJENIM AŽURIRANJEM APLIKATIVNOG SOFTVERA ZA PLANIRANJE NABAVKI I KVARTALNO IZVEŠTAVANJE Br. 108/109 januar 2015. godine str. 100
JAVNE NABAVKE OBAVEŠTENJE RFZO O FAKTURISANJU LEKOVA ZA KOJE SU ZAKLJUČENI OKVIRNI SPORAZUMI SA DOBAVLJAČIMA A KOJI NEĆE BITI NA LISTI LEKOVA OD 1.1.2015. GODINE Br. 108/109 januar 2015. godine str. 101
JAVNE NABAVKE Stručna ocena ponuda u situaciji kada neki od ponuđača nemaju obavezu iskazivanja PDV-a na računu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 102
JAVNE NABAVKE Nabavke usluga mobilne i fiksne telefonije Br. 108/109 januar 2015. godine str. 103
JAVNE NABAVKE Prikazivanje osnovnih elemenata ponuđene cene u obrascu ponude i prihvatljivost ponude Br. 108/109 januar 2015. godine str. 103
JAVNE NABAVKE Određivanje tehničkih specifikacija u postupku javne nabavke ugostiteljskih usluga - hotela i restorana Br. 108/109 januar 2015. godine str. 104
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - "Sl. glasnik RS", br. 132/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 106
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Predmet uređenja i stupanje na snagu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 106
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Definicije pojmova i načela Br. 108/109 januar 2015. godine str. 106
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Načela Br. 108/109 januar 2015. godine str. 108
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Objedinjena procedura u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata Br. 108/109 januar 2015. godine str. 109
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prostorni planovi i drugi planski akti Br. 108/109 januar 2015. godine str. 111
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Parcelacija Br. 108/109 januar 2015. godine str. 112
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ukidanje Republičke agencije za prostorno planiranje Br. 108/109 januar 2015. godine str. 113
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Građevinsko zemljište Br. 108/109 januar 2015. godine str. 113
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Građenje Br. 108/109 januar 2015. godine str. 115
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uklanjanje objekata Br. 108/109 januar 2015. godine str. 116
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nadležnost za donošenje podzakonskih akata Br. 108/109 januar 2015. godine str. 116
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prelazne i završne odredbe Br. 108/109 januar 2015. godine str. 117
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - "Sl. glasnik RS", br. 145/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 118
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravne posledice jednostranog raskida ugovora o zakupu građevinskog zemljišta u javnoj svojini Br. 108/109 januar 2015. godine str. 119
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 146/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 120
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR DOPUNA ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU - "Sl. glasnik RS", br. 143/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 121
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Liste valuta koje su dopunjene novom valutom - kineskim juanom Br. 108/109 januar 2015. godine str. 121
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Razlozi za uvođenje kineskog juana na listu deviza i efektivnog stranog novca Br. 108/109 januar 2015. godine str. 122
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBAVEZA USAGLAŠAVANJA OPŠTIH AKATA SA ZAKONOM O RADU Br. 108/109 januar 2015. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTE Važenje kolektivnih ugovora i pravilnika o radu zaključenih, odnosno donetih pre 29.7.2014. godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora Br. 108/109 januar 2015. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTE Pravilnik o radu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Predmet regulisanja kolektivnog ugovora i pravilnika o radu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravne posledice neusaglašavanja kolektivnih ugovora ili pravilnika o radu sa Zakonom o radu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 126
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neposredna primena Zakona o radu i ugovora o radu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 127
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 108/109 januar 2015. godine str. 127
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBAVEZE POSLODAVCA U ODNOSU NA ZAPOSLENE KOJI U OKVIRU POSLOVA KOJE OBAVLJAJU KORISTE OPREMU ZA RAD SA EKRANOM Br. 108/109 januar 2015. godine str. 128
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sažetak Br. 108/109 januar 2015. godine str. 128
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Akt o proceni rizika Br. 108/109 januar 2015. godine str. 128
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom Br. 108/109 januar 2015. godine str. 128
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom Br. 108/109 januar 2015. godine str. 129
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SANITARNI PREGLED ZAPOSLENIH U PROIZVODNJI, PROMETU I USLUŽIVANJU HRANE Br. 108/109 januar 2015. godine str. 130
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sažetak Br. 108/109 januar 2015. godine str. 130
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavezno posedovanje sanitarne knjižice od strane vozača kamiona u slučaju da pored prevoza i rukuje hranom koju prevozi Br. 108/109 januar 2015. godine str. 132
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju Br. 108/109 januar 2015. godine str. 132
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje visine invalidske penzije za zaposlene koji su stekli pravo na invalidsku penziju u 2014. a pravosnažno rešenje će dobiti u 2015. godini Br. 108/109 januar 2015. godine str. 134
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Angažovanje pravnog lica ili preduzetnika za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca Br. 108/109 januar 2015. godine str. 135
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Korišćenje srazmernog dela godišnjeg odmora u delovima Br. 108/109 januar 2015. godine str. 136
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podnošenje zahteva za naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor iz 2013. godine nakon stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o radu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 137
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poslovi obezbeđenja na proslavi Nove godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 137
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odjava zaposlenog sa penzijskog i invalidskog osiguranja za vreme neplaćenog odsustva Br. 108/109 januar 2015. godine str. 138
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na godišnji odmor zaposlenog koji se po prestanku mirovanja radnog odnosa vraća na rad kod poslodavca Br. 108/109 januar 2015. godine str. 139
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje razloga za otkaz ugovora o radu u slučaju pokretanja krivičnog postupka Br. 108/109 januar 2015. godine str. 140
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Objektivna odgovornost poslodavca kao vlasnika opasne stvari zbog povrede na radu zaposlenog Br. 108/109 januar 2015. godine str. 140
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštaj zaposlenog na odgovarajuće radno mesto zbog potreba i organizacije procesa rada kod poslodavca Br. 108/109 januar 2015. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA UTVRĐIVANJE PRAVA I OBRAČUN NAKNADE ZARADE/PLATE I UVEĆANE ZARADE/DODATAKA NA PLATU POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA Br. 108/109 januar 2015. godine str. 142
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neradni dani povodom Novogodišnjih praznika Br. 108/109 januar 2015. godine str. 142
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neradni dani povodom Božićnih praznika Br. 108/109 januar 2015. godine str. 142
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenih da odsustvuju u dane verskih praznika iz člana 4. Zakona Br. 108/109 januar 2015. godine str. 143
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenih na naknadu zarade/plate za vreme praznika Br. 108/109 januar 2015. godine str. 143
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika koji je po Zakonu neradan dan Br. 108/109 januar 2015. godine str. 145
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA PO ODBITKU - PPP OBRAZAC ZA 2014. GODINU Br. 108/109 januar 2015. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza podnošenja pojedinačne poreske prijave Br. 108/109 januar 2015. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način popunjavanja pojedinačne poreske prijave Br. 108/109 januar 2015. godine str. 148
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Izdavanje potvrde o plaćenim porezima po odbitku Br. 108/109 januar 2015. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Iznos minimalne zarade koja se u januaru 2015. godine isplaćuje za decembar 2014. godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 152
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje koeficijenta za obračun i isplatu plata vaspitača u predškolskoj ustanovi Br. 108/109 januar 2015. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ne/mogućnost povezivanja radnog staža u lokalnoj samoupravi (prelazak iz grada u opštinu, iz jedne u drugu opštinu, iz gradske uprave u veće ... ) radi obračuna minulog rada Br. 108/109 januar 2015. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje otpremnine kod otpuštanja zaposlenog u slučaju tehnološkog viška u školi Br. 108/109 januar 2015. godine str. 155
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ne/zakonitost isplate uvećanja plate - zarade predsednika sindikata u školi Br. 108/109 januar 2015. godine str. 156
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nepostojanje obaveze umanjenja neto prihoda po osnovu akademijske nagrade isplaćene u skladu sa Zakonom o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Br. 108/109 januar 2015. godine str. 157
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru na primanja zaposlenih i angažovanih lica u naučnoistraživačkoj ustanovi - Institutu za kukuruz Br. 108/109 januar 2015. godine str. 158
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru na primanja zaposlenih i angažovanih lica u Naučnom institutu za veterinarstvo Br. 108/109 januar 2015. godine str. 159
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Predmet umanjenja neto prihoda zaposlenih i radno angažovanih lica u javnom sektoru prema Zakonu o radu koji je u primeni od 29. jula 2014. godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 160
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Vrsta i obim izvršenih usluga kao bitan element računa Br. 108/109 januar 2015. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA - Sl. glasnik RS", br. 145/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA - "Sl. glasnik RS", br. 132/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI RACIONALIZACIJA JAVNE UPRAVE (I KOD INDIREKTNIH KORISNIKA) NA LOKALNOM NIVOU U 2015. GODINI - FAZE, NAČIN I DINAMIKA SPROVOĐENJA Br. 108/109 januar 2015. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obračun doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta Br. 108/109 januar 2015. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost vođenja upravnog postupka od strane državnog službenika sa stečenim obrazovanjem na studijama prvog stepena Br. 108/109 januar 2015. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje uverenja od strane službe za poreske poslove jedinice lokalne samouprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju Br. 108/109 januar 2015. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost Odluke o uvođenju samodoprinosa koja ne sadrži sve obavezne elemente propisane zakonom i koja propisuje visinu samodoprinosa u istom iznosu za određenu kategoriju građana Br. 108/109 januar 2015. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost opštih akata opštine kojima je uređeno izjašnjavanje građana o uvođenju samodoprinosa na drugačiji način od zakonom propisanog Br. 108/109 januar 2015. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Različit tretman vojnih obveznika u slučaju isplate dnevnica po osnovu prijavljenog prebivališta Br. 108/109 januar 2015. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stvarna nadležnost Upravnog suda za odlučivanje o žalbi protiv rešenja izborne komisije Br. 108/109 januar 2015. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE EKONOMSKE CENE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA -"Sl. glasnik RS", br. 146/2014 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnov i razlozi za donošenje Novog pravilnika Br. 108/109 januar 2015. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Struktura ekonomske cene Br. 108/109 januar 2015. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje ekonomske cene, obračun i naplata od korisnika Br. 108/109 januar 2015. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prevođenje statuta škole na jezik nacionalne manjine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje učenika koji je oslobođen nastave iz predmeta fizičko vaspitanje Br. 108/109 januar 2015. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost dokvalifikacije i prekvalifikacije lica u srednjoj školi u kojoj je zaposleno Br. 108/109 januar 2015. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost angažovanja vaspitača na određeno vreme zbog povećanog obima posla u predškolskoj ustanovi Br. 108/109 januar 2015. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlaganje rasprave i saslušanja zaposlenog u disciplinskom postupku za težu povredu radne obaveze u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 108/109 januar 2015. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručno uputstvo o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole Br. 108/109 januar 2015. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kalendar takmičenja i smotri učenika osnovnih škola za školsku 2014/2015. godinu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost i nezakonitost odredbe statuta visokoškolske ustanove kojom je određen različit status studenta koji prelazi iz jedne visokoškolske ustanove u drugu radi upisa na višu godinu studija Br. 108/109 januar 2015. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje prava na preuzimanje nastavnika, vaspitača ili stručnih saradnika zaposlenih na neodređeno vreme Br. 108/109 januar 2015. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROPISI OD ZNAČAJA ZA RAD U OBLASTI ZDRAVSTVA DONETI KRAJEM 2014. I POČETKOM 2015. GODINE Br. 108/109 januar 2015. godine str. 190
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE Br. 108/109 januar 2015. godine str. 191
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015) Br. 108/109 januar 2015. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I OSNOVNE ODREDBE Br. 108/109 januar 2015. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Br. 108/109 januar 2015. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH Br. 108/109 januar 2015. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV RADNO VREME Br. 108/109 januar 2015. godine str. 196
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V ODMORI I ODSUSTVA Br. 108/109 januar 2015. godine str. 198
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VI PLAĆENO ODSUSTVO Br. 108/109 januar 2015. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VII NEPLAĆENO ODSUSTVO Br. 108/109 januar 2015. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VIII BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU Br. 108/109 januar 2015. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IX PLATA, NAKNADA PLATE I DRUGA PRIMANJA Br. 108/109 januar 2015. godine str. 203
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI X PRESTANAK RADNOG ODNOSA Br. 108/109 januar 2015. godine str. 205
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XI USLOVI ZA RAD SINDIKATA Br. 108/109 januar 2015. godine str. 206
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XII OBAVEŠTAVANJE REPREZENTATIVNIH SINDIKATA Br. 108/109 januar 2015. godine str. 207
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XIII PRAVA I DUŽNOSTI U ŠTRAJKU Br. 108/109 januar 2015. godine str. 208
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XIV OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH Br. 108/109 januar 2015. godine str. 208
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XV MIRNO REŠAVANJE SPOROVA Br. 108/109 januar 2015. godine str. 208
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Br. 108/109 januar 2015. godine str. 208
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rad u oblasti zdravstvene zaštite kao uslov za izbor direktora zdravstvene ustanove Br. 108/109 januar 2015. godine str. 209
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zabrana reklamiranja odnosno oglašavanja zdravstvenih usluga preko prenosilaca oglasne poruke Br. 108/109 januar 2015. godine str. 211
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ograničenje prava na zdravstvenu zaštitu osiguranog lica koje nije izvršilo izbor izabranog lekara Br. 108/109 januar 2015. godine str. 212
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE STRUČNIH RADNIKA SOCIJALNE ZAŠTITE - "Sl. glasnik RS", br. 1/2015 Br. 108/109 januar 2015. godine str. 213
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prva grupa normi - obaveza zaštite interesa korisnika, odgovornog i kompetentnog postupanja stručnog radnika Br. 108/109 januar 2015. godine str. 213
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Druga grupa normi - obaveza stručnih radnika da uvažavaju ličnost i prava korisnika Br. 108/109 januar 2015. godine str. 214
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Treća grupa normi - obaveza stručnih radnika da štite privatnost korisnika Br. 108/109 januar 2015. godine str. 214
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Četvrta grupa normi - obaveza stručnih radnika da doprinosi pravednosti društva Br. 108/109 januar 2015. godine str. 214
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Peta grupa normi - međusobni odnosi stručnih radnika Br. 108/109 januar 2015. godine str. 214
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Šesta grupa normi - odnos stručnog radnika prema delatnosti socijalne zaštite i društvu Br. 108/109 januar 2015. godine str. 215
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sedma grupa normi - prelazne i završne odredbe Br. 108/109 januar 2015. godine str. 215
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.1.2015. GODINE Br. 108/109 januar 2015. godine str. 216
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POKRETANJE POSTUPKA PRED IZVRŠITELJEM I NAČIN POSTUPANJA IZVRŠITELJA U POSTUPCIMA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA NAKON USVOJENIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU Br. 108/109 januar 2015. godine str. 218
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izvršitelj Br. 108/109 januar 2015. godine str. 219
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam komunalne i slične usluge Br. 108/109 januar 2015. godine str. 220
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Predlog za izvršenje Br. 108/109 januar 2015. godine str. 220
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijem i formiranje predmeta Br. 108/109 januar 2015. godine str. 223
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 108/109 januar 2015. godine str. 224
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status korisnika komunalne usluge koji je isključen sa sistema daljinskog grejanja Br. 108/109 januar 2015. godine str. 224
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost obavljanja iste delatnosti od strane više javnih preduzeća na teritoriji jedne opštine i imovinsko-pravni odnosi u slučaju likvidacije jednog od postojećih javnih preduzeća Br. 108/109 januar 2015. godine str. 225
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javno preduzeće kao obveznik poreza na imovinu za nepokretnosti u javnoj svojini koje koristi Br. 108/109 januar 2015. godine str. 227
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE - Januar / Februar 2015. godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 228
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Januar / Februar 2015. godine Br. 108/109 januar 2015. godine str. 236
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 108/109 januar 2015. godine str. 245
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Mogućnost neposrednog izmirivanja obaveza iz sredstava lokalnog budžeta od strane opštine ili grada na ime plaćanja materijalnih troškova indirektnih korisnika budžetskih sredstava Br. 106/107 decembar 2014. str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izmena finansijskog plana, odnosno promena aproprijacija čiji se rashodi i izdaci finansiraju iz transfernih sredstava od drugog nivoa vlasti Br. 106/107 decembar 2014. str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO-PORESKI TRETMAN ZASTAREVANJA POTRAŽIVANJA I OBAVEZA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Br. 106/107 decembar 2014. str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prekid zastarevanja Br. 106/107 decembar 2014. str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rokovi (period) zastarevanja Br. 106/107 decembar 2014. str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poreski tretman neizmirenih obaveza kada se obaveza (ne)smatra poklonom dužniku Br. 106/107 decembar 2014. str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Otpuštanje duga Br. 106/107 decembar 2014. str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveni tretman otpisa zastarelih potraživanja/obaveza Br. 106/107 decembar 2014. str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NORMATIVNI OKVIR ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA USKLAĐIVANJA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA SA STVARNIM STANJEM NA DAN 31.12.2014. GODINE - GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2014. GODINU Br. 106/107 decembar 2014. str. 23
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE EVIDENTIRANJE REZULTATA PO OSNOVU USKLAĐIVANJA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA (POPISA) ZA 2014. GODINU Br. 106/107 decembar 2014. str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rashodovanje otpisane opreme Br. 106/107 decembar 2014. str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rashodovanje opreme koja u trenutku otpisa ima sadašnju vrednost Br. 106/107 decembar 2014. str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje manjka opreme kada se za manjak zadužuje odgovorno lice Br. 106/107 decembar 2014. str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje manjka opreme kada manjak ide na teret korisnika budžetskih sredstava Br. 106/107 decembar 2014. str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje viška opreme Br. 106/107 decembar 2014. str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje manjka zaliha potrošnog materijala za koji se zadužuje odgovorno lice Br. 106/107 decembar 2014. str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje manjka zaliha potrošnog materijala koji ide na teret budžetskog korisnika Br. 106/107 decembar 2014. str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje viška zaliha potrošnog materijala Br. 106/107 decembar 2014. str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje manjka gotovine u blagajni Br. 106/107 decembar 2014. str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje viška gotovine u blagajni Br. 106/107 decembar 2014. str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENI TRETMAN I RAČUN ZA UPLATU OBRAČUNATE RAZLIKE PO OSNOVU PRIVREMENOG SMANJENJA OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Br. 106/107 decembar 2014. str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR ČETRNAESTIH DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 128/2014 Br. 106/107 decembar 2014. str. 32
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR PETNAESTIH DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 131/2014 Br. 106/107 decembar 2014. str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2014. GODINE Br. 106/107 decembar 2014. str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja Br. 106/107 decembar 2014. str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Obrasci za sastavljanje periodičnih izveštaja Br. 106/107 decembar 2014. str. 35
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac - 5 Br. 106/107 decembar 2014. str. 35
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 106/107 decembar 2014. str. 37
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRENOS (POVRAĆAJ) NEUTROŠENIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE NA KRAJU 2014. GODINE Br. 106/107 decembar 2014. str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Predmet i rokovi povraćaja sredstava (administrativnih transfera) po obrascu SVS Br. 106/107 decembar 2014. str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nalog za prenos sredstava Br. 106/107 decembar 2014. str. 39
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rokovi za dostavljanje obrazaca SVS Br. 106/107 decembar 2014. str. 39
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje povraćaja sredstava (administrativnih transfera) Br. 106/107 decembar 2014. str. 39
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kaznene odredbe u slučaju neizvršenja obaveze povraćaja sredstava u predviđenim rokovima Br. 106/107 decembar 2014. str. 40
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje refundacije naknade za porodiljsko odsustvo u 2015. godini za troškove koji su po tom osnovu nastali u 2014. godini Br. 106/107 decembar 2014. str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OPOREZIVANJE NASLEĐA U REPUBLICI SRBIJI Br. 106/107 decembar 2014. str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Normativna uređenost poreza na nasleđe Br. 106/107 decembar 2014. str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Predmet oporezivanja (član 14. Zakona) Br. 106/107 decembar 2014. str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Nasleđe koje je izuzeto od oporezivanja Br. 106/107 decembar 2014. str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Poreski obveznik (član 15. Zakona) Br. 106/107 decembar 2014. str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Poreska osnovica (član 16. Zakona) Br. 106/107 decembar 2014. str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Nastanak poreske obaveze (član 17. Zakona) Br. 106/107 decembar 2014. str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Stope poreza (čl. 18. i 19. Zakona) Br. 106/107 decembar 2014. str. 46
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Poreska oslobođenja Br. 106/107 decembar 2014. str. 46
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Poreski kredit Br. 106/107 decembar 2014. str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Utvrđivanje i naplata poreza Br. 106/107 decembar 2014. str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost umanjenja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za investitore koji su u postupku legalizacije Br. 106/107 decembar 2014. str. 52
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa u slučaju kada građevinska dozvola za izgradnju glasi na jedinicu lokalne samouprave koja snosi troškove izgradnje u visini od 50% i prenosi 50% vlasništva na objektu obvezniku PDV Br. 106/107 decembar 2014. str. 53
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Zastarevanje prava obveznika poreza na dobit pravnih lica na povraćaj više plaćenog poreza i nezastarevanje prava da se više plaćeni porez uračunava kao akontacija za naredni period Br. 106/107 decembar 2014. str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman davanja u zakup sportskih sala i bazena sportskim klubovima Br. 106/107 decembar 2014. str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave Br. 106/107 decembar 2014. str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu primenom podzakonskih akata koje bi nadležni organ jedinice lokalne samouprave doneo i objavio u 2014. godini - kojima se menjaju podzakonski akti objavljeni do 30.11.2013. godine Br. 106/107 decembar 2014. str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ovlašćenje jedinice lokalne samouprave da propiše godišnju stopu amortizacije kao i stopu do koje se vrednost određene nepokretnosti može najviše umanjiti po tom osnovu Br. 106/107 decembar 2014. str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nepostojanje prava na oslobođenje od poreza na imovinu za 2014. godinu sportskog centra koji nije u spisku korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Br. 106/107 decembar 2014. str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za odbitak prethodnog poreza Br. 106/107 decembar 2014. str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ovlašćenja poreske uprave u poreskom postupku Br. 106/107 decembar 2014. str. 61
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR 2014. GODINE Br. 106/107 decembar 2014. str. 63
JAVNE NABAVKE Sadržina izveštaja Br. 106/107 decembar 2014. str. 63
JAVNE NABAVKE Obrasci u jedinstvenom softveru Br. 106/107 decembar 2014. str. 63
JAVNE NABAVKE Unošenje podataka o zaključenim ugovorima i ishodima sprovedenih postupaka Br. 106/107 decembar 2014. str. 64
JAVNE NABAVKE Izveštaji koje priprema Uprava za javne nabavke Br. 106/107 decembar 2014. str. 65
JAVNE NABAVKE Trajanje ugovora o prodaji električne energije Br. 106/107 decembar 2014. str. 65
JAVNE NABAVKE Rok za pregled i overu privremene situacije od strane naručioca kada ugovorom o građenju on nije predviđen Br. 106/107 decembar 2014. str. 66
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca kada je ponuđena cena višestruko veća od procenjene vrednosti nabavke Br. 106/107 decembar 2014. str. 67
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uslovi izdavanja u zakup javne svojine neposrednom pogodbom Br. 106/107 decembar 2014. str. 68
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost kumulativne primene valutne klauzule i zatezne kamate u slučaju docnje u isplati rata Br. 106/107 decembar 2014. str. 69
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo pozivanja na odustanicu Br. 106/107 decembar 2014. str. 69
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravne posledice prestanka ugovora o zakupu objekta koji je predmet ugovora o podzakupu Br. 106/107 decembar 2014. str. 70
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR ČETRNAESTIH DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 128/2014 Br. 106/107 decembar 2014. str. 71
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR PETNAESTIH DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 131/2014 Br. 106/107 decembar 2014. str. 72
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE ODLUKE O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU "Sl. glasnik RS", br. 125/2014 Br. 106/107 decembar 2014. str. 73
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uslovi i način obavljanja depozitnih poslova rezidenata u inostranstvu Br. 106/107 decembar 2014. str. 73
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nova dopuna Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu Br. 106/107 decembar 2014. str. 74
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Pregled ostalih uslova za držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu na osnovu odobrenja NBS Br. 106/107 decembar 2014. str. 74
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Obaveza izveštavanja o stanju sredstava na računu kod banke u inostranstvu Br. 106/107 decembar 2014. str. 74
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Popunjavanje elementa - poziv na broj prilikom uplate obračunate razlike po osnovu privremenog smanjenja osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava Br. 106/107 decembar 2014. str. 75
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nemogućnost isplate cene u devizama po osnovu kupoprodajnog ugovora između dva rezidenta Br. 106/107 decembar 2014. str. 76
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Šifre priliva iz inostranstva po osnovu prodaje putničke avionske karte i pružanja usluge hotelskog smeštaja u zemlji Br. 106/107 decembar 2014. str. 77
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Otvaranje deviznog računa za inostrane donacije čiji su primaoci korisnici javnih sredstava Br. 106/107 decembar 2014. str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA U OPŠTEM REŽIMU RADNIH ODNOSA Br. 106/107 decembar 2014. str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Status nezaposlenog, Nacionalna služba za zapošljavanje i privatne agencije za zapošljavanje Br. 106/107 decembar 2014. str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Agencije za iznajmljivanje radnika Br. 106/107 decembar 2014. str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za zasnivanje radnog odnosa i oglašavanje slobodnih poslova Br. 106/107 decembar 2014. str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prikupljanje prijava i druge dokumentacije, testiranje i razgovor sa kandidatima Br. 106/107 decembar 2014. str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovaranje uslova rada, potpisivanje ugovora o radu i zasnivanje radnog odnosa Br. 106/107 decembar 2014. str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Stupanje na rad i raspoređivanje zaposlenog; ostale obaveze poslodavca Br. 106/107 decembar 2014. str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 106/107 decembar 2014. str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM KAO VIŠKU Br. 106/107 decembar 2014. str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Slučajevi otkaza ugovora o radu od strane poslodavca Br. 106/107 decembar 2014. str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Fakultativnost otkaza ugovora o radu od strane poslodavca Br. 106/107 decembar 2014. str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Višak zaposlenih prema odredbama Zakona Br. 106/107 decembar 2014. str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Greške u praksi poslodavaca Br. 106/107 decembar 2014. str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Tri slučaja iz neposredne pravne prakse autora Br. 106/107 decembar 2014. str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sudska praksa Br. 106/107 decembar 2014. str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mišljenja Ministarstva rada Br. 106/107 decembar 2014. str. 93
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o radu sa poslodavcem kod koga je zaključen kolektivni ugovor ili je donet pravilnik o radu - prilagođeno budžetskim korisnicima Br. 106/107 decembar 2014. str. 94
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o prestanku radnog odnosa na određeno vreme Br. 106/107 decembar 2014. str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osiguranik - žena do 31.12.2014. godine stiče pravo na starosnu penziju sa navršenih 60 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja bez umanjenja penzije Br. 106/107 decembar 2014. str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanje prava na mirovanje radnog odnosa za period dok zaposleni nije radio zbog nezakonitog otkaza Br. 106/107 decembar 2014. str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Upis radnog staža u radnu knjižicu za period dok zaposleni nije radio zbog nezakonitog otkaza Br. 106/107 decembar 2014. str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštaj zaposlenog na druge odgovarajuće poslove bez ponude aneksa ugovora o radu Br. 106/107 decembar 2014. str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Stvarna nadležnost u sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu Br. 106/107 decembar 2014. str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za zasnivanje radnog odnosa u pogledu stepena stručne spreme Br. 106/107 decembar 2014. str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključivanje ugovora o radu sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca Br. 106/107 decembar 2014. str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu sa ugovorenim probnim radom Br. 106/107 decembar 2014. str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Isplata novčane naknade zaposlenom za neiskorišćeni godišnji odmor zbog prestanka radnog odnosa Br. 106/107 decembar 2014. str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Određenje radnje koja predstavlja radnju zlostavljanja na radu Br. 106/107 decembar 2014. str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonita primena opštih akata od strane ovlašćenih lica poslodavca Br. 106/107 decembar 2014. str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Činjenice kojima se sud rukovodi prilikom kvalifikacije radnje zaposlenog kao radnje povrede radne obaveze Br. 106/107 decembar 2014. str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neispunjenost uslova za otkaz ugovora o radu zaposlenom od strane poslodavca Br. 106/107 decembar 2014. str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRIMENA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA SA KARAKTERISTIČNIM PRIMERIMA OBRAČUNA Br. 106/107 decembar 2014. str. 107
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Komentar Zakonskih normi Br. 106/107 decembar 2014. str. 107
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Specifičnosti kod utvrđivanja primanja i načina na koji se ona umanjuju primenom Zakona Br. 106/107 decembar 2014. str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primeri obračuna zarade - plate i drugog stalnog primanja za mesec novembar 2014. godine i nadalje Br. 106/107 decembar 2014. str. 114
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Popunjavanje elementa - poziv na broj odobrenja prilikom uplate obračunate razlike na propisani račun Br. 106/107 decembar 2014. str. 119
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA UPUTSTVO ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - OBJAVLJENO NA VEB SAJTU MINISTARSTVA FINANSIJA Br. 106/107 decembar 2014. str. 119
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Šta je po Zakonu predmet umanjenja Br. 106/107 decembar 2014. str. 119
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Zaštita plata (zarada) Br. 106/107 decembar 2014. str. 120
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA MOGUĆNOST POVOLJNIJEG UTVRĐIVANJA GODINA RADA KOD OBRAČUNA MINULOG RADA U DELATNOSTI OBRAZOVANJA - PREMA TUMAČENJIMA NADLEŽNOG MINISTARSTVA Br. 106/107 decembar 2014. str. 121
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA PRILIKOM ISPLATE / DAVANJA POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA ZAPOSLENIMA I DECI KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U 2014. GODINI Br. 106/107 decembar 2014. str. 123
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravni osnov - opšti propis i posebni kolektivni ugovori Br. 106/107 decembar 2014. str. 124
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman sa primerima knjiženja Br. 106/107 decembar 2014. str. 126
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ISPLATA JUBILARNE NAGRADE - PRAVNI OSNOV, PORESKI TRETMAN I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA Br. 106/107 decembar 2014. str. 127
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu Br. 106/107 decembar 2014. str. 127
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman Br. 106/107 decembar 2014. str. 128
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava Br. 106/107 decembar 2014. str. 128
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun, popunjavanje poreske prijave i knjigovodstveno evidentiranje - primer Br. 106/107 decembar 2014. str. 129
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ROKOVI ZA ISPLATU ZARADE, EVIDENCIJA ZARADE, ZAŠTITA ZARADE I ZASTARELOST POTRAŽIVANJA Br. 106/107 decembar 2014. str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Rokovi za isplatu zarade Br. 106/107 decembar 2014. str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Evidencija zarade po čl. 121. i 122. Zakona o radu Br. 106/107 decembar 2014. str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Zaštita zarade i naknade zarade Br. 106/107 decembar 2014. str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Zastarelost novčanog potraživanja Br. 106/107 decembar 2014. str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Zarada pripravnika Br. 106/107 decembar 2014. str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Minuli rad opštinskog javnog pravobranioca zaposlenog u opštinskoj upravi Br. 106/107 decembar 2014. str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava na pravna lica nad kojima Republika ima direktnu kontrolu a koja ostvaruju sopstvene prihode Br. 106/107 decembar 2014. str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način povezivanja radnog staža u prosveti radi obračuna minulog rada Br. 106/107 decembar 2014. str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Tretman radnog staža ostvarenog u ustanovama i drugim službama u Republici Srbiji i u bivšim jugoslovenskim republikama ili u drugim državama u smislu ostvarivanja prava na minuli rad Br. 106/107 decembar 2014. str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Minuli rad - prema planu mreže (konkursu) za ustanove iz oblasti prosvete i nemogućnost ugovaranja većeg procenta uvećanja Br. 106/107 decembar 2014. str. 138
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru i posle 1. novembra 2014. godine - zaključno sa isplatom primanja za mesec oktobar 2014. godine Br. 106/107 decembar 2014. str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Sabiranje neto zarade i neto drugog primanja zaposlenog u javnom sektoru u cilju utvrđivanja razlike za uplatu neto prihoda od strane Poreske uprave Br. 106/107 decembar 2014. str. 140
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Određivanje osnovice poreza i doprinosa u slučaju isplate dela zarade Br. 106/107 decembar 2014. str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad lica u organima za sprovođenje neposrednih izbora Br. 106/107 decembar 2014. str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA Sl. glasnik RS", br. 128/2014 Br. 106/107 decembar 2014. str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveze Republike Srbije preuzete iz međunarodnih ugovora u vezi zaštite uzbunjivača Br. 106/107 decembar 2014. str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uređenje zaštite uzbunjivača u Republici Srbiji pre donošenja Zakona Br. 106/107 decembar 2014. str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primer iz zemalja u okruženju - Bosna i Hercegovina Br. 106/107 decembar 2014. str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešenja sadržana u Zakonu o zaštiti uzbunjivača Br. 106/107 decembar 2014. str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 106/107 decembar 2014. str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSTUPAK IZDAVANJA MUNICIPALNIH OBVEZNICA - OBVEZNICE LOKALNIH ORGANA VLASTI Br. 106/107 decembar 2014. str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prednosti i nedostaci zaduživanja putem obveznica u odnosu na bankarski kredit Br. 106/107 decembar 2014. str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonska regulativa kao podrška ili prepreka lokalnim samoupravama da se zadužuju izdavanjem municipalnih obveznica Br. 106/107 decembar 2014. str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Transparentno poslovanje lokalne samouprave kao preduslov za uspeh municipalnih obveznica Br. 106/107 decembar 2014. str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak izdavanja municipalnih obveznica Br. 106/107 decembar 2014. str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POVERENIK: KORIŠĆENJE JMBG BROJA NA OSNOVU PODZAKONSKOG AKTA JE SUPROTNO USTAVNOJ ODREDBI ČLANA 42 USTAVA KOJA NALAŽE DA SE OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI UREĐUJE ZAKONOM Br. 106/107 decembar 2014. str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo operatera elektronskih komunikacionih usluga da obrađuju JMBG i druge podatke o ličnosti korisnika usluga bez njihovog pristanka Br. 106/107 decembar 2014. str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak ukidanja i menjanja pravnosnažnog rešenja donetog u upravnom postupku Br. 106/107 decembar 2014. str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za sporove o intelektualnim pravima po tužbama podnetim privrednim sudovima pre 1. januara 2014. godine Br. 106/107 decembar 2014. str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nenadležnost jedinice lokalne samouprave da svojim opštim aktom uređuje pravo na naknadu troškova prevoza zaposlenih lica Br. 106/107 decembar 2014. str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dostavljanje pismena ostavljanjem obaveštenja da se pismeno može preuzeti u sudu Br. 106/107 decembar 2014. str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nenadležnost Vlade da uredbom uređuje pitanja koja su predmet zakonskog regulisanja Br. 106/107 decembar 2014. str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dejstvo vansudskog poravnanja na potraživanje naknade štete u sudskom postupku Br. 106/107 decembar 2014. str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnovanost prigovora birača na rad biračkog odbora Br. 106/107 decembar 2014. str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA SOCIJALNE ZAŠTITE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "Sl. glasnik RS", br. 131/2014 Br. 106/107 decembar 2014. str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VOĐENJE EVIDENCIJE I IZDAVANJE JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU Br. 106/107 decembar 2014. str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina obrazaca, sa primerima popunjavanja Br. 106/107 decembar 2014. str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispravljanje pogrešno upisanih podataka Br. 106/107 decembar 2014. str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje javnih isprava Br. 106/107 decembar 2014. str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje duplikata Br. 106/107 decembar 2014. str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Jezik na kome se vodi evidencija Br. 106/107 decembar 2014. str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ciljevi i sprovođenje kriterijumskih testova u osnovnom obrazovanju i vaspitanju Br. 106/107 decembar 2014. str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveznost prisustva roditelja ili staratelja saslušanju učenika srednje škole u vaspitno-disciplinskom postupku Br. 106/107 decembar 2014. str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost angažovanja stručnog saradnika u školi za izvođenje nastave preko punog radnog vremena Br. 106/107 decembar 2014. str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima za vannastavno osoblje u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 106/107 decembar 2014. str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Planiranje upisa redovnih i vanrednih učenika u srednje škole za školsku 2015/2016. godinu Br. 106/107 decembar 2014. str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje odgovornosti škole za štetu koju je prouzrokovao maloletni učenik Br. 106/107 decembar 2014. str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE S POSEBNIM OSVRTOM NA ZDRAVSTVENI SEKTOR Br. 106/107 decembar 2014. str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvodna razmatranja Br. 106/107 decembar 2014. str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 1. Trenutno stanje državne uprave u Republici Srbiji Br. 106/107 decembar 2014. str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 2. Neophodnost reformisanja zdravstvenog sektora i uloga Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Br. 106/107 decembar 2014. str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 3. Finansiranje zdravstvenog osiguranja u svetu Br. 106/107 decembar 2014. str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 4. Kapitacija kao model plaćanja zdravstvenih usluga Br. 106/107 decembar 2014. str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 5. Zdravstveno stanje stanovništva Br. 106/107 decembar 2014. str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 106/107 decembar 2014. str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost lekara zbog neadekvatnog lečenja pacijenta u psihijatrijskoj ustanovi Br. 106/107 decembar 2014. str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.12.2014. GODINE Br. 106/107 decembar 2014. str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izvođenje kulturnog ili artističkog programa na javnom prostoru Br. 106/107 decembar 2014. str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjenje ugovorne obaveze koja se sastoji u obavljanju tačno određenog posla Br. 106/107 decembar 2014. str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VINJETE KAO SREDSTVO ZA NAPLATU PUTARINE Br. 106/107 decembar 2014. str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postojeći sistem naplate putarine u Republici Srbiji Br. 106/107 decembar 2014. str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlika između postojećeg sistema naplate putarine i sistema naplate putarine zasnovanog na vinjetama Br. 106/107 decembar 2014. str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 106/107 decembar 2014. str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Direktor javnog komunalnog preduzeća kao zastupnik u skupštini zavisnog društva Br. 106/107 decembar 2014. str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za odluku o otuđivanju imovine javnog preduzeća bez naknade Br. 106/107 decembar 2014. str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stečena prava iz ugovora o poveravanju poslova obavljanja komunalne delatnosti zaključenog po prethodno važećem Zakonu o komunalnim delatnostima Br. 106/107 decembar 2014. str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za zakup poslovnog prostora koji je osnivač preneo u svojinu javnog preduzeća Br. 106/107 decembar 2014. str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Održavanje saobraćajnih znakova na delu državnog puta koji prolazi kroz naselje Br. 106/107 decembar 2014. str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje cena komunalnih usluga Br. 106/107 decembar 2014. str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena Zakona o zaštiti potrošača na javna preduzeća koja pružaju usluge javnog prevoza Br. 106/107 decembar 2014. str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javno preduzeće kao predlagač u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Br. 106/107 decembar 2014. str. 189
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Decembar 2014. / Januar 2015. godine Br. 106/107 decembar 2014. str. 190
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Decembar 2014. / Januar 2015. godine Br. 106/107 decembar 2014. str. 197
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 106/107 decembar 2014. str. 205
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE SA POPLAVLJENIH PODRUČJA ZA 2014. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 124/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 123/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Sticanje i prihod od imovine političke stranke Br. 105 novembar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Sredstva iz javnih izvora Br. 105 novembar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Korišćenje sredstava za finansiranje redovnog rada Br. 105 novembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Godišnji finansijski izveštaj Br. 105 novembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izveštaji o troškovima izborne kampanje Br. 105 novembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključak Br. 105 novembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uplata donacije za kupovinu sanitetskog vozila ustanovi u blokadi Br. 105 novembar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OBAVEZA GODIŠNJEG USAGLAŠAVANJA FINANSIJSKIH PLASMANA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA IZMEĐU POVERIOCA I DUŽNIKA - IOS OBRAZAC Br. 105 novembar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Postupak usaglašavanja finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza Br. 105 novembar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Odgovorno lice budžetskog korisnika koje vrši usaglašavanje Br. 105 novembar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Otpisivanje duga koje javno preduzeće ima prema drugome subjektu iz javnog sektora osnovanog od strane istog osnivača Br. 105 novembar 2014. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA "Sl. glasnik RS", br. 120/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravni osnov Br. 105 novembar 2014. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obim izmena i dopuna Br. 105 novembar 2014. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izmene i dopune teksta Br. 105 novembar 2014. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izmene i dopune Tarife Br. 105 novembar 2014. godine str. 18
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Završna odredba Br. 105 novembar 2014. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Zapažanja Br. 105 novembar 2014. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za grejanje Br. 105 novembar 2014. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa dobra koji obveznik PDV vrši humanitarnoj organizaciji, pri čemu se nabavka predmetnog dobra finansira iz sredstava donacije prikupljene od pravnih i fizičkih lica Br. 105 novembar 2014. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo poreskog obveznika na preknjižavanje poreza u slučaju kada je u nalogu za plaćanje doprinosa pogrešno unet PIB drugog poreskog obveznika Br. 105 novembar 2014. godine str. 22
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza izdavanja fiskalnog računa fizičkom licu koje po osnovu primljenog računa za izvršeni promet dobara izvrši bezgotovinsko plaćanje uplatom na tekući račun privrednog subjekta Br. 105 novembar 2014. godine str. 23
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Osnovica za obračunavanje PDV kod prometa usluga prodaje ulaznica za muzičke i sportske događaje u ime i za račun drugih lica Br. 105 novembar 2014. godine str. 24
JAVNE NABAVKE KOMENTAR STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2014-2018. GODINE "Sl. glasnik RS", br. 122/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 26
JAVNE NABAVKE Ciljevi reforme javnih nabavki Br. 105 novembar 2014. godine str. 26
JAVNE NABAVKE Razvojni okvir Br. 105 novembar 2014. godine str. 26
JAVNE NABAVKE Akcioni plan Br. 105 novembar 2014. godine str. 31
JAVNE NABAVKE OVLAŠĆENJA PONUĐAČA U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA I PRIMEDBE NA SADRŽINU ZAPISNIKA Br. 105 novembar 2014. godine str. 31
JAVNE NABAVKE Javnost u postupku otvaranja ponuda Br. 105 novembar 2014. godine str. 32
JAVNE NABAVKE Vreme otvaranja ponuda Br. 105 novembar 2014. godine str. 32
JAVNE NABAVKE Zapisnik kao dokaz o toku postupka otvaranja ponuda Br. 105 novembar 2014. godine str. 32
JAVNE NABAVKE Specifičnosti kod unošenja pojedinih elemenata u zapisnik Br. 105 novembar 2014. godine str. 33
JAVNE NABAVKE Pravo uvida u podatke iz ponuda i potpisivanje zapisnika Br. 105 novembar 2014. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Upoznavanje ponuđača čiji predstavnici nisu prisustvovali otvaranju sa sadržinom zapisnika Br. 105 novembar 2014. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Uslovi za navođenje elemenata poput robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača u tehničkoj specifikaciji Br. 105 novembar 2014. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca nakon donošenja odluke o obustavi kvalifikacionog postupka za pojedine partije jer nije bilo dovoljno kandidata za formiranje liste Br. 105 novembar 2014. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Objavljivanje prethodnog obaveštenja u postupku javne nabavke Br. 105 novembar 2014. godine str. 37
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Svojstvo stranke u postupku upisa u katastar nepokretnosti Br. 105 novembar 2014. godine str. 38
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost otuđenja mreža koje služe u komercijalne svrhe iz javne svojine Br. 105 novembar 2014. godine str. 38
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE IZVRŠITELJI I BANKE Br. 105 novembar 2014. godine str. 40
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Tekući račun Br. 105 novembar 2014. godine str. 40
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prekoračenje salda na tekućem računu Br. 105 novembar 2014. godine str. 43
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Štedni ulog Br. 105 novembar 2014. godine str. 43
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Kurs kod prenosa deviza Br. 105 novembar 2014. godine str. 43
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Potraživanja izuzeta od izvršenja ili nad kojima je izvršenje ograničeno Br. 105 novembar 2014. godine str. 44
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zaključak Br. 105 novembar 2014. godine str. 44
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zabrana dužniku u blokadi da realizuje cesiju nezavisno od toga što je ugovor zaključen pre blokade Br. 105 novembar 2014. godine str. 45
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izmirivanje novčanih obaveza ugovaranjem promene poverilaca u slučaju blokade tekućeg računa javnog preduzeća Br. 105 novembar 2014. godine str. 46
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Pravni kontinuitet i izvršenje ugovorenih obaveza između ustanove obrazovanja i preduzetnika u slučaju kada se fizičko lice koje se nakon brisanja iz registra preduzetnika ponovo registruje kao preduzetnik Br. 105 novembar 2014. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SPECIJALIZOVANA INSTITUCIJA ZA GLOBALNI PRENOS PENZIJA I IZVRŠENJE DRUGIH NALOGA ZA PLAĆANJE - JURODŽAJRO Br. 105 novembar 2014. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prednosti transfera sredstava realizovanih uz posredovanje članica sistema Br. 105 novembar 2014. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prenos sredstava uplaćenih međunarodnim poštanskim uputnicama u Srbiji Br. 105 novembar 2014. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBEZBEĐIVANJE LIČNE HIGIJENE ZAPOSLENIH OD STRANE SUBJEKATA U POSLOVANJU HRANOM Br. 105 novembar 2014. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sažetak Br. 105 novembar 2014. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Lična higijena zaposlenih prema Uputstvu za primenu, samokontrolu i kontrolu sistema dobre proizvođačke prakse (DPP), dobre higijenske prakse (DHP) i HACCP Br. 105 novembar 2014. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kriterijumi za procenu Br. 105 novembar 2014. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pojedinačni ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko omladinske - studentske zadruge Br. 105 novembar 2014. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova Br. 105 novembar 2014. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plan korišćenja godišnjeg odmora Br. 105 novembar 2014. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o neplaćenom odsustvu Br. 105 novembar 2014. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Momenat ocene ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na uvećanja dužine godišnjeg odmora po osnovu radnog staža Br. 105 novembar 2014. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog da koristi prvi deo godišnjeg odmora u trajanju manjem od dve nedelje Br. 105 novembar 2014. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podnošenje prijave na obavezno zdravstveno osiguranje posle isteka zakonskog roka Br. 105 novembar 2014. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Isplata naknade za invalide rada II i III kategorije invalidnosti Br. 105 novembar 2014. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa Br. 105 novembar 2014. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaštita sindikalnog predstavnika zaposlenih od otkaza ugovora o radu Br. 105 novembar 2014. godine str. 60
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA NOVEMBAR 2014. GODINE Br. 105 novembar 2014. godine str. 61
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA Br. 105 novembar 2014. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Visina najniže osnovice Br. 105 novembar 2014. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa Br. 105 novembar 2014. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima Br. 105 novembar 2014. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom i zaposlene koji nemaju pun fond sati u mesecu Br. 105 novembar 2014. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Primena srazmernog iznosa najniže osnovice Br. 105 novembar 2014. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. Primena najniže osnovice na zaradu preduzetnika Br. 105 novembar 2014. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 7. Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade Br. 105 novembar 2014. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 8. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa Br. 105 novembar 2014. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 9. Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje Br. 105 novembar 2014. godine str. 70
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 10. Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Br. 105 novembar 2014. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IZVRŠENJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA IZ ZARADE Br. 105 novembar 2014. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Izvršenje iz zarade prema Zakonu o radu Br. 105 novembar 2014. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Izvršenje iz zarade u skladu sa posebnim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju Br. 105 novembar 2014. godine str. 72
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Primanja koja čine zaradu kao osnov za izvršenje Br. 105 novembar 2014. godine str. 73
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Iznos zarade koji se može obustaviti na ime izvršenja potraživanja po sudskoj presudi i po administrativnoj zabrani Br. 105 novembar 2014. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Izvršenje na zaradi po osnovu administrativne zabrane i po osnovu ostalih sudskih presuda koje nemaju „prioritet u naplati” Br. 105 novembar 2014. godine str. 77
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. Obaveze poslodavca po osnovu sudske i administrativne zabrane ako zaposlenom prestane radni odnos Br. 105 novembar 2014. godine str. 78
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Mogućnost priznavanja prethodnog rada u vojnim institucijama državnom službeniku - u svrhu obračuna minulog rada Br. 105 novembar 2014. godine str. 79
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Vrednovanje rada zaposlenih na istim poslovima Br. 105 novembar 2014. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Najmanji i najveći iznosi minimalne zarade koji mogu da se isplate do kraja 2014. godine, odnosno u toku 2015. godine Br. 105 novembar 2014. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nepriznavanje staža po osnovu obavljanja samostalne delatnosti prilikom utvrđivanja prava na jubilarnu nagradu u ustanovi obrazovanja Br. 105 novembar 2014. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uređivanje pravilnikom zdravstvenog centra plata zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti u zavisnosti od načina sticanja sredstava Br. 105 novembar 2014. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nezakonitost pravilnika kojim se uređuju plate zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti u zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Br. 105 novembar 2014. godine str. 83
  Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O SUDIJAMA Sl. glasnik RS", br. 117/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Hronologija izmena člana 59. Zakona o sudijama Br. 105 novembar 2014. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inicijativa za izmenu Zakona o sudijama Br. 105 novembar 2014. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 105 novembar 2014. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZNOST PRIMENE U PRAKSI PRAVNIH STAVOVA I ODGOVORA NA SPORNA PRAVNA PITANJA USVOJENA NA SEDNICAMA ODELJENJA SUDOVA, KAO I TUMAČENJA USTAVNOG SUDA Br. 105 novembar 2014. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost Republike Srbije za nezakonit i nepravilan rad sudija Br. 105 novembar 2014. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ograničenje Ustavom utvrđenog položaja visokog saveta sudstva u postupku predlaganja kandidata za prvi izbor sudija Br. 105 novembar 2014. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost jedinice lokalne samouprave u regulisanju uslova i načina organizovanja poslova u obavljanju komunalnih delatnosti Br. 105 novembar 2014. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nedostatak osnova za isplatu naknade za ulično zemljište Br. 105 novembar 2014. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Propisani uslovi za raspoređivanje državnog službenika na odgovarajuće radno mesto Br. 105 novembar 2014. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vođenje upravnog spora za ocenu zakonitosti rešenja donetog u disciplinskom postupku Br. 105 novembar 2014. godine str. 91
  Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROGRAM ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI Br. 105 novembar 2014. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i program završnog ispita Br. 105 novembar 2014. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Koncept postepenog menjanja programa završnog ispita Br. 105 novembar 2014. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Završni ispit u školskoj 2014/2015. godini Br. 105 novembar 2014. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VOĐENJE EVIDENCIJE I IZDAVANJE JAVNIH ISPRAVA U SREDNJOJ ŠKOLI Br. 105 novembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina i način popunjavanja propisanih obrazaca Br. 105 novembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje javnih isprava Br. 105 novembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje odluke i obaveštavanje direktora o stupanju u štrajk u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Br. 105 novembar 2014. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost agencije zbog netačno obračunate cene turističkog aranžmana u slučaju kada nosilac aranžmana ne prihvati deo aranžmana koji se odnosi na prevoz Br. 105 novembar 2014. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Norma časova za predmet srpski jezik kao nematernji u srednjim stručnim školama Br. 105 novembar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost regulisanja obaveze izricanja opomene učeniku koji ima negativnu ocenu na tromesečju internim aktom škole Br. 105 novembar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zasnivanje radnog odnosa do preuzimanja, odnosno do konačnosti odluke po raspisanom konkursu u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Br. 105 novembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjenost uslova za rad medicinskih sestara pedijatrijskog smera koje su zasnovale radni odnos pre stupanja na snagu Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Br. 105 novembar 2014. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje uslova za organizovanje nastave kod kuće do donošenja odgovarajućeg podzakonskog akta Br. 105 novembar 2014. godine str. 102
  Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA "Sl. glasnik RS", br. 123/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 105 novembar 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nova zakonska regulativa o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva Br. 105 novembar 2014. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOVI PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 123/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj Liste lekova Br. 105 novembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ograničenja u propisivanju lekova Br. 105 novembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Participacija koja se naplaćuje od osiguranih lica Br. 105 novembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oslobođenje od plaćanja participacije Br. 105 novembar 2014. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novine utvrđene Pravilnikom Br. 105 novembar 2014. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost osnivanja privrednog društva od strane medicinske sestre Br. 105 novembar 2014. godine str. 109
  Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVODONETE UREDBE O MERAMA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI "Sl. glasnik RS", br. 112/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novine koje donose nova Uredba i Pravilnik Br. 105 novembar 2014. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjavanje uslova za osnivanje ustanove za smeštaj odraslih i starijih lica Br. 105 novembar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stupanje na snagu opšteg akta danom njegovog donošenja Br. 105 novembar 2014. godine str. 114
  Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje osnova za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je proglašen spomenikom kulture a koji se koristi za rad sindikata kao organizacije zaposlenih Br. 105 novembar 2014. godine str. 115
  Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZVANIČNO UPUTSTVO ZA IZRADU GODIŠNJIH PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU - JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH AGENCIJA I PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA - ROK 1. DECEMBAR 2014. GODINE Br. 105 novembar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zabrana angažovanja direktora javnog preduzeća na drugim poslovima Br. 105 novembar 2014. godine str. 120
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE • Decembar 2014. godine Br. 105 novembar 2014. godine str. 122
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA • Novembar / Decembar 2014. godine Br. 105 novembar 2014. godine str. 126
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 105 novembar 2014. godine str. 133
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA REBALANS BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU Br. 104 novembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Makroekonomska kretanja u periodu januar-avgust 2014. godine Br. 104 novembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Makroekonomske projekcije za 2014. godinu Br. 104 novembar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Potraživanje budžetskih sredstava za sufinansiranje projekata/programa podržanih u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA) Br. 104 novembar 2014. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Kapitalni izdaci budžetskih korisnika Br. 104 novembar 2014. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Iznosi osnovica za obračun i isplatu plata od novembra 2014. godine Br. 104 novembar 2014. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Naknade za rad predsednika i članova komisija Br. 104 novembar 2014. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Otpis i pretvaranje potraživanja Republike Srbije u kapital dužnika Br. 104 novembar 2014. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izmene nenamenskog transfera određenim jedinicama lokalne samouprave Br. 104 novembar 2014. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Povećan iznos do kojeg Vlada odlučuje o zaduživanju i davanju garancija Republike Srbije Br. 104 novembar 2014. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRIMENA PROGRAMSKOG MODELA BUDŽETIRANJA U POSTUPKU PLANIRANJA I IZRADE BUDŽETA Br. 104 novembar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Pojam programa i programske klasifikacije Br. 104 novembar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Hijerarhijska struktura državnih organa i organizacija u okviru budžeta Br. 104 novembar 2014. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Funkcija i struktura programa po modelu programskog budžetiranja Br. 104 novembar 2014. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRIMENA KATEGORIJA - "PROGRAMSKA AKTIVNOST" I "PROJEKAT" U CILJU IZRADE BUDŽETA REPUBLIČKOG I LOKALNOG NIVOA VLASTI Br. 104 novembar 2014. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Hijerarhijsko definisanje komponenti koje čine programski budžet Br. 104 novembar 2014. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Šifarnici programa, programskih aktivnosti i projekata Br. 104 novembar 2014. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Raspodela sredstava po modelu programskog budžeta Br. 104 novembar 2014. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Definisanje i promene aproprijacija u finansijskom planu korisnika po modelu programskog budžeta Br. 104 novembar 2014. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PETA IZMENA UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2014. GODINI - OKTOBAR 2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 36
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA USLUGE KOJIMA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA OSTVARUJE DOPUNSKA SREDSTVA Br. 104 novembar 2014. godine str. 37
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Postupak promene aproprijacije iz sredstava tekuće budžetske rezerve Br. 104 novembar 2014. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR TRINAESTIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 117/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 39
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sadržaj najnovijih izmena i dopuna Pravilnika o kontnom planu Br. 104 novembar 2014. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Vraćanje primljenog avansa i ispravka PDV Br. 104 novembar 2014. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ostvarivanje prava na povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita po osnovu PDV Br. 104 novembar 2014. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Rok u kome je obveznik PDV dužan da čuva PDV evidenciju i dokumentaciju na osnovu koje se vodi ta evidencija Br. 104 novembar 2014. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga prevoza bez naknade na osnovu akta jedinice lokalne samouprave Br. 104 novembar 2014. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman naknade koju sud dosudi obvezniku PDV po osnovu upotrebe poslovnog prostora nakon otkazivanja ugovora o zakupu Br. 104 novembar 2014. godine str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se finansira iz sredstava kredita (zajma) na osnovu međunarodnog ugovora o kreditu (zajmu) Br. 104 novembar 2014. godine str. 46
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Posledice poništaja sporazuma o odlaganju plaćanja poreskog duga zbog neplaćanja Br. 104 novembar 2014. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za poništaj rešenja o određivanju prinudne naplate utvrđene poreske obaveze Br. 104 novembar 2014. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman besplatnog davanja na korišćenje opreme poslovnim partnerima Br. 104 novembar 2014. godine str. 48
JAVNE NABAVKE POJAM JAVNOG PARTNERA I DRUGI BITNI ELEMENTI UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU Br. 104 novembar 2014. godine str. 50
JAVNE NABAVKE SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Br. 104 novembar 2014. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Određivanje vrste obezbeđenja i zakonska ograničenja Br. 104 novembar 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Vrste sredstava finansijskog obezbeđenja Br. 104 novembar 2014. godine str. 53
JAVNE NABAVKE Odgovor naručioca na zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke Br. 104 novembar 2014. godine str. 57
JAVNE NABAVKE Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke Br. 104 novembar 2014. godine str. 58
JAVNE NABAVKE Zaključak o obustavi postupka zaštite prava zbog povlačenja zahteva Br. 104 novembar 2014. godine str. 60
JAVNE NABAVKE Aktivna legitimacija za pokretanje upravnog spora protiv rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Br. 104 novembar 2014. godine str. 61
JAVNE NABAVKE Odlučivanje naručioca o obimu poništenja postupka na osnovu primljenog zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke Br. 104 novembar 2014. godine str. 62
JAVNE NABAVKE Dokazivanje domaćeg porekla dobara ponuđenih u postupku javne nabavke Br. 104 novembar 2014. godine str. 62
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVE ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA "Sl. glasnik RS", br. 112/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Sadržaj Nove odluke Br. 104 novembar 2014. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Plaćanja i naplate po tekućim i kapitalnim poslovima Br. 104 novembar 2014. godine str. 64
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Plaćanja po kreditnim poslovima sa inostranstvom po kojima je Republika Srbija dužnik ili garant a Narodna banka Srbije agent Br. 104 novembar 2014. godine str. 64
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uplate i isplate u efektivnom stranom novcu Br. 104 novembar 2014. godine str. 64
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Kupovina i prodaja deviza i efektivnog stranog novca Br. 104 novembar 2014. godine str. 65
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR TRINAESTIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 117/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Razlozi donošenja i sadržaj najnovijih izmena i dopuna Pravilnika Br. 104 novembar 2014. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nemogućnost isplate gotovine sa deviznog računa rezidenta - pravnog lica na ime refundacije troškova koje je fizičko lice (direktor) imalo u inostranstvu prilikom kupovine proizvoda Br. 104 novembar 2014. godine str. 67
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nemogućnost uplate efektivnog stranog novca na ime polaganja depozita kao sredstva obezbeđenja Br. 104 novembar 2014. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 118/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 104 novembar 2014. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržaj Izmena uredbe Br. 104 novembar 2014. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 104 novembar 2014. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Objašnjenje pojedinačnih odredbi Zakona Br. 104 novembar 2014. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Praktična primena Zakona u praksi Br. 104 novembar 2014. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 104 novembar 2014. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pojašnjenje izmenjenih i dopunjenih odredbi Br. 104 novembar 2014. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBAVEZE POSLODAVCA U SLUČAJU POVREDE NA RADU, PROFESIONALNOG OBOLJENJA I OBOLJENJA U VEZI SA RADOM Br. 104 novembar 2014. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Aneks ugovora o radu - produženje roka na koji je zasnovan radni odnos do isteka korišćenja porodiljskog i odsustva radi nege deteta Br. 104 novembar 2014. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o delu - primer 1 Br. 104 novembar 2014. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o delu - primer 2 Br. 104 novembar 2014. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o dopunskom radu Br. 104 novembar 2014. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pokrivanje troškova procene preostale radne sposobnosti na inicijativu zaposlenog Br. 104 novembar 2014. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje odgovornosti za štetu koju zaposleni učini poslodavcu na radu ili u vezi sa radom Br. 104 novembar 2014. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nenadležnost inspekcije rada da vrši kontrolu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Br. 104 novembar 2014. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neodazivanje sindikata na poziv poslodavca da dostavi pristupnice i druge dokaze o reprezentativnosti Br. 104 novembar 2014. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Relevantni podaci o stažu osiguranja za ostvarivanje prava na starosnu penziju Br. 104 novembar 2014. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Gubitak prava na ponovno određivanje penzije u slučaju zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti korisnika invalidske penzije Br. 104 novembar 2014. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neispunjenje uslova za utvrđivanje viška zaposlenog Br. 104 novembar 2014. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osporavanje zakonitosti nepotpisanog aneksa ugovora o radu u postupku za poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa Br. 104 novembar 2014. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanje prava na starosnu penziju nakon primenjenog sniženja starosne granice kada se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Br. 104 novembar 2014. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Smenski rad Br. 104 novembar 2014. godine str. 88
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRIMERI OBRAČUNA ZARADE - PLATE I DRUGOG STALNOG PRIMANJA ZA MESEC NOVEMBAR 2014. GODINE I NADALJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Br. 104 novembar 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje/smanjenje zarada - plata prema novodonetom Zakonu Br. 104 novembar 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje/smanjenje drugog stalnog primanja prema novodonetom Zakonu Br. 104 novembar 2014. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Prestanak važenja Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru Br. 104 novembar 2014. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primeri obračuna Br. 104 novembar 2014. godine str. 96
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR IZMENA UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada plate Br. 104 novembar 2014. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Otpremnina za odlazak u penziju Br. 104 novembar 2014. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA DRŽAVNI PRAZNIK DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR 2014. GODINE NERADNI DAN Br. 104 novembar 2014. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na naknadu zarade za odsustvo na dan praznika Br. 104 novembar 2014. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika Br. 104 novembar 2014. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nemogućnost povezivanja radnog staža radi obračuna minulog rada zaposlenom koji je radio kod dva poslodavca - u dve opštine Br. 104 novembar 2014. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje visine i isplata jubilarne nagrade zaposlenom u školi posle 19.9.2014. godine Br. 104 novembar 2014. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje naknade troškova ishrane policijskog službenika koji je faktički upućen na rad u drugu organizacionu jedinicu Br. 104 novembar 2014. godine str. 105
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje prava na minuli rad zaposlenih u ustanovama u slučaju kada za određenu delatnost ne postoji plan mreže Br. 104 novembar 2014. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza umanjenja neto prihoda fizičkog lica ostvarenog po osnovu ugovorene naknade za rad koju isplaćuje korisnik javnih sredstava - fakultet iz sopstvenih sredstava ostvarenih na tržištu Br. 104 novembar 2014. godine str. 107
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način umanjivanja neto prihoda u slučaju kada poslodavac ili drugi isplatilac iz javnog sektora istovremeno vrši isplatu dva ili više zaostalih i dospelih mesečnih primanja Br. 104 novembar 2014. godine str. 108
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećana zarada Br. 104 novembar 2014. godine str. 109
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Propisivanje državljanstva Republike Srbije i imovinskog cenzusa kao uslova za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak Br. 104 novembar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA OMBUDSMANU "Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I Osnovne odredbe (čl. 1. do 5) Br. 104 novembar 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II Izbor i prestanak funkcije (čl. 6. do 14) Br. 104 novembar 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III Ovlašćenja (čl. 15. do 30) Br. 104 novembar 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV Postupak (čl. 31. do 42) Br. 104 novembar 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V Stručna služba i sredstva za rad (čl. 43. do 47) Br. 104 novembar 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VI Prelazne i završne odredbe (čl. 48. do 50) Br. 104 novembar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 50. STAV 4. ZAKONA O SUDIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US i 101/2013 Br. 104 novembar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU "Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012 i 101/2013 Br. 104 novembar 2014. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVE UREDBE O ZVANJIMA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA "Sl. glasnik RS", br. 119/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novine koje donosi Uredba Br. 104 novembar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Korekcije u odnosu na ranije važeću Uredbu Br. 104 novembar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 104 novembar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zabrana državnim službenicima da osnivaju privredno društvo, javnu službu ili da se bave preduzetništvom Br. 104 novembar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status zaposlenog u jednoj od uprava grada kod izbora za odbornika u drugoj opštini - van grada Br. 104 novembar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nevaženje odluke donete 1972. godine koja se odnosila na osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva Br. 104 novembar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost i nezakonitost uredbe kojom se uređuju pitanja koja prema ustavu spadaju u zakonsku materiju Br. 104 novembar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Irelevantnost opterećenosti suda brojem predmeta za ocenu o dužini trajanja postupka Br. 104 novembar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ČETIRI PRAVILNIKA KOJIMA SE UREĐUJU USLOVI ZA RAD AUTO-ŠKOLA, OBUKA KANDIDATA ZA VOZAČE, POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA I PRATEĆE EVIDENCIJE "Sl. glasnik RS", br. 108/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače Br. 104 novembar 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače Br. 104 novembar 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit Br. 104 novembar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja za vozače Br. 104 novembar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 104 novembar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ŠKOLSKI ODBOR KAO ORGAN UPRAVLJANJA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Br. 104 novembar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sastav školskog odbora Br. 104 novembar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Imenovanje i mandat školskog odbora Br. 104 novembar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Privremeni školski odbor Br. 104 novembar 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost školskog odbora Br. 104 novembar 2014. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način rada školskog odbora Br. 104 novembar 2014. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje po prigovoru zaposlenog Br. 104 novembar 2014. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Imenovanje nadzornog organa u školi za vreme izvođenja građevinskih radova Br. 104 novembar 2014. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja kome zbog isteka drugog mandata prestaje dužnost u godini u kojoj ostvaruje pravo na penziju Br. 104 novembar 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje obaveze ponovnog upisa u sudski registar u slučaju ponovnog izbora istog lica za direktora ustanove Br. 104 novembar 2014. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za zasnivanje radnog odnosa u ustanovi obrazovanja sa licem čija je strana školska isprava u postupku nostrifikacije Br. 104 novembar 2014. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za upis na doktorske studije u pogledu prosečne ocene kandidata Br. 104 novembar 2014. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Trajanje ekskurzije za učenike gimnazije Br. 104 novembar 2014. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost i nezakonitost opšteg akta kojim jedinica lokalne samouprave uređuje uslove za ostvarivanje naknade troškova prevoza zaposlenih u oblasti obrazovanja i vaspitanja Br. 104 novembar 2014. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA Br. 104 novembar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 104 novembar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšta medicinska sredstva Br. 104 novembar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podela opštih medicinskih sredstava Br. 104 novembar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promet medicinskih sredstava Br. 104 novembar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I PRIVATNA PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI Br. 104 novembar 2014. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mesto privatne prakse u sistemu zdravstvene zaštite Br. 104 novembar 2014. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dobrovoljno zdravstveno osiguranje i njegove mogućnosti Br. 104 novembar 2014. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste osiguravajućih društava u Republici Srbiji Br. 104 novembar 2014. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oporezivanje objekta na kome organizacija osoba sa invaliditetom ima pravo svojine i koji je kulturno dobro Br. 104 novembar 2014. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZA IZRADE I DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2015. GODINU Br. 104 novembar 2014. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 104 novembar 2014. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izrada godišnjeg programa poslovanja (GPP) Br. 104 novembar 2014. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praćenje realizacije programa poslovanja Br. 104 novembar 2014. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnovne/raspoložive smernice - parametri za izradu GPP JP za 2015. godinu Br. 104 novembar 2014. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Korišćenje podataka o ličnosti korisnika usluga javnog komunalnog preduzeća za naplatu usluga osiguranja u mesečnim računima građana Br. 104 novembar 2014. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje osnova za oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na imovinu od strane javnih preduzeća koja su korisnici javnih sredstava uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora tip 4-1 Br. 104 novembar 2014. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza plaćanja poreza na imovinu od strane sportskog centra koji je u spisku korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Br. 104 novembar 2014. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora da imaju poresko oslobođenje za nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste Br. 104 novembar 2014. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost oslobođenja javnih preduzeća od obaveze plaćanja poreza na imovinu za 2014. godinu primenom člana 12. Zakona o porezima na imovinu Br. 104 novembar 2014. godine str. 152
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE - Novembar 2014. godine Br. 104 novembar 2014. godine str. 153
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Novembar / Decembar 2014. godine Br. 104 novembar 2014. godine str. 156
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 104 novembar 2014. godine str. 163
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRIMENA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU U PREKRŠAJNOM POSTUPKU Br. 103 oktobar 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Prekršaji propisani Zakonom o budžetskom sistemu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o budžetskom sistemu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Najčešći primeri iz prekršajne prakse u primeni Zakona o budžetskom sistemu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Razlozi za odlučivanje u prekršajnom postupku po podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka Br. 103 oktobar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključak Br. 103 oktobar 2014. godine str. 23
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NOVINE U VEZI NAČINA VOĐENJA EVIDENCIJA O JAVNOJ SVOJINI ZA KORISNIKE NA NIVOU REPUBLIKE SRBIJE Br. 103 oktobar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveza sastavljanja izveštaja o nefinansijskoj imovini - pokretnoj i nepokretnoj korisnika sredstava budžeta Republike Srbije Br. 103 oktobar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveza sastavljanja izveštaja o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini korisnika sredstava budžeta Republike Srbije Br. 103 oktobar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NOVINE U VEZI NAČINA VOĐENJA EVIDENCIJA O JAVNOJ SVOJINI OPŠTINA I GRADOVA Br. 103 oktobar 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika na lokalnom nivou Br. 103 oktobar 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave Br. 103 oktobar 2014. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini od strane Direkcije za imovinu koja se odnosi na lokalni nivo vlasti Br. 103 oktobar 2014. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman donacija u novcu i robi (dobrima) Br. 103 oktobar 2014. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet delova proteza i promet usluga zamene delova proteza, korekcije ležišta i kozmetičke obloge proteza i održavanja medicinsko - tehničkih pomagala Br. 103 oktobar 2014. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke novina i časopisa koje obveznik PDV nabavlja u cilju analize medijskog prisustva Br. 103 oktobar 2014. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neispunjenost uslova za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat - spomenik kulture u kome se prodaje štampa, obavljaju menjački poslovi, prodaje brza hrana, pružaju usluge pripreme i posluživanja pića i sl. Br. 103 oktobar 2014. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost lokalne samouprave da propiše oslobođenja od poreza na imovinu za stambene objekte čiji su vlasnici ostvarili pravo na državnu pomoć zbog šteta pretrpljenih od poplava Br. 103 oktobar 2014. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Karakter poreske opomene za plaćanje poreskog duga Br. 103 oktobar 2014. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo na odbitak prethodnog poreza za izvršene radove u građevinarstvu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 36
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA PITANJA POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU ODRŽANOM NA PALIĆU 1.10.2014. GODINE Br. 103 oktobar 2014. godine str. 38
JAVNE NABAVKE PREGLED OSNOVNIH FAZA I AKATA U OTVORENOM POSTUPKU I POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Br. 103 oktobar 2014. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Zaključak o odbacivanju zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke zbog nedostatka aktivne legitimacije Br. 103 oktobar 2014. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Zaključak o odbacivanju nepotpunog zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke - primer 1 Br. 103 oktobar 2014. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Zaključak o odbacivanju nepotpunog zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke - primer 2 Br. 103 oktobar 2014. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Poziv za uređenje (dopunu) zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke Br. 103 oktobar 2014. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Angažovanje odgovornog izvođača radova putem ugovora o delu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Isticanje izvođača radova na tabli kod gradilišta Br. 103 oktobar 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u slučaju neizvršenja isporuke od strane dobavljača u ugovorenom roku Br. 103 oktobar 2014. godine str. 53
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA OVERAVANJE POTPISA, RUKOPISA I PREPISA PRED JAVNIM BELEŽNIKOM Br. 103 oktobar 2014. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uvod Br. 103 oktobar 2014. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Overa nejavne - privatne isprave Br. 103 oktobar 2014. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Vrste overa Br. 103 oktobar 2014. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uporednopravna rešenja Br. 103 oktobar 2014. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Isplata iznosa koji je predviđen ugovorom o zajmu kao pravni osnov za sticanje prava svojine na stanu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 60
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KORIŠĆENJE POSLOVNIH (BIZNIS) PLATNIH KARTICA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM Br. 103 oktobar 2014. godine str. 61
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uslovi korišćenja poslovnih platnih kartica Br. 103 oktobar 2014. godine str. 62
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Kartice putničko-zdravstvenog osiguranja Br. 103 oktobar 2014. godine str. 62
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Praksa korišćenja SMS servisa Br. 103 oktobar 2014. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJIMA "USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU" ODRŽANIM TOKOM SEPTEMBRA MESECA 2014. GODINE Br. 103 oktobar 2014. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravilnik o radu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o radu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU NEUSTAVNE ODREDBE ČLANA 142. STAV 4. I ČLANA 146. ST. 4. I 5. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Br. 103 oktobar 2014. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU DISCIPLINSKA I KRIVIČNA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH ZBOG NEPRIMENJIVANJA I NESPROVOĐENJA PROPISANIH MERA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD Br. 103 oktobar 2014. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primeri prekršajnih postupaka koji su se vodili protiv zaposlenih u periodu 2009. do 2011. godine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 103 oktobar 2014. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rekonstrukcija dosijea zaposlenih i druge dokumentacije u predškolskoj ustanovi uništenih u poplavama Br. 103 oktobar 2014. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Predlog za sporazumni prestanak radnog odnosa i postupanje inspekcije rada Br. 103 oktobar 2014. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupanje poslodavca u slučaju odbijanja zaposlenog da preuzme platnu listu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje godišnjeg ličnog koeficijenta za kalendarsku godinu u kojoj osiguranik PIO fonda odlazi u penziju Br. 103 oktobar 2014. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Priznavanje sportskog staža u penzijski staž na osnovu koga se stiču i ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Br. 103 oktobar 2014. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostupanje s dužnom pažnjom pri obavljanju poslova i nesavestan odnos zaposlenog prema radu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavljanje poslova vršioca dužnosti direktora najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos na određeno vreme Br. 103 oktobar 2014. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Teret dokazivanja činjenice da je učinjena povreda radne obaveze ili radne discipline krivicom zaposlenog Br. 103 oktobar 2014. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PORODILJSKO ODSUSTVO, ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA Br. 103 oktobar 2014. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta Br. 103 oktobar 2014. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe Br. 103 oktobar 2014. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Pravo na odsustvo sa rada dok dete ne navrši tri godine života Br. 103 oktobar 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Utvrđivanje naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta Br. 103 oktobar 2014. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Ostvarivanje prava na naknadu zarade i dokazi koji se dostavljaju Br. 103 oktobar 2014. godine str. 98
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. Obračun i isplata naknade zarade Br. 103 oktobar 2014. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 7. Utvrđena veća prava zaposlene majke za vreme trudnoće i korišćenja odsustva po osnovu materinstva Br. 103 oktobar 2014. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 8. Obrasci za ostvarivanje prava Br. 103 oktobar 2014. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način priznavanja minulog rada zaposlenima na institutu koji je osnovalo više osnivača - po osnovu prethodnog radnog odnosa kod pojedinih osnivača i kod drugih ustanova nekadašnje Jugoslavije Br. 103 oktobar 2014. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nemogućnost priznavanja minulog rada zaposlenom u opštini - po osnovu prethodnog radnog odnosa u javnom preduzeću koje je osnovala opština Br. 103 oktobar 2014. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Mogućnost priznavanja minulog rada zaposlenom u javnom preduzeću za rad u opštini koja je osnivač tog javnog preduzeća Br. 103 oktobar 2014. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza povraćaja više isplaćenih sredstava po osnovu službenog puta u inostranstvo na devizni račun nalogodavca Br. 103 oktobar 2014. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove Br. 103 oktobar 2014. godine str. 114
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Izbegavanje dvostrukog oporezivanja autorskih naknada Br. 103 oktobar 2014. godine str. 114
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Razlika između rente i materijalne štete u vidu izgubljene zarade Br. 103 oktobar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOJE PODZAKONSKE AKTE SU DUŽNE, A KOJE MOGU DONETI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, RADI UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU Br. 103 oktobar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni osnov za donošenje podzakonskih akata za utvrđivanje poreza na imovinu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za donošenje Br. 103 oktobar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEŠTAVANJE JAVNOSTI O RIZICIMA VEZANIM ZA BEZBEDNOST HRANE Br. 103 oktobar 2014. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javnost i tajnost informacija u javnom i poslovnom sektoru: Opšti zakonski okvir Br. 103 oktobar 2014. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Šta propisuje Zakon o bezbednosti hrane? Br. 103 oktobar 2014. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja Br. 103 oktobar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dileme i otvorena pitanja vezana za objavljivanje poslovnih i ličnih podataka Br. 103 oktobar 2014. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Određeni zaključci i preporuke Br. 103 oktobar 2014. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI INSPEKCIJSKI NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ODREDABA ZAKONA O VODAMA Br. 103 oktobar 2014. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vodni inspektor Br. 103 oktobar 2014. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sanitarni inspektor Br. 103 oktobar 2014. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspektor za zaštitu životne sredine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uzimanje uzoraka vode Br. 103 oktobar 2014. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje suda u slučaju da se tuženi ne nalazi na prijavljenoj adresi Br. 103 oktobar 2014. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organ jedinice lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda kao organ nadležan za izdavanje licence za obavljanje delatnosti proizvodnje toplotne energije, kao i distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom Br. 103 oktobar 2014. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odsustvo povrede prava na pravično suđenje u disciplinskom postupku pokrenutom protiv poreskog službenika zbog odavanja službene tajne Br. 103 oktobar 2014. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost opštinske odluke čiji je nacrt umesto na javnoj raspravi razmatran na sednicama stručnog radnog tela Br. 103 oktobar 2014. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje predsednika skupštine opštine da raspiše izbore za savet mesne zajednice Br. 103 oktobar 2014. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SAVET RODITELJA KAO SAVETODAVNI ORGAN U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 103 oktobar 2014. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje uslova za napredovanje učenika osnovne škole do donošenja novog podzakonskog akta Br. 103 oktobar 2014. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam sumativne ocene u smislu Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju Br. 103 oktobar 2014. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za dodeljivanje posebne diplome učeniku za pojedini nastavni predmet Br. 103 oktobar 2014. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje odluke o bržem napredovanju učenika i polaganje ispita iz nastavnih predmeta za naredni razred Br. 103 oktobar 2014. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA "Sl. glasnik RS", br. 109/2014 Br. 103 oktobar 2014. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Doktori medicine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstveni saradnici Br. 103 oktobar 2014. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uže specijalizacije za doktore medicine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj specijalističkog ispita Br. 103 oktobar 2014. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi i način priznavanja specijalističkog staža Br. 103 oktobar 2014. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Program specijalizacija i užih specijalizacija Br. 103 oktobar 2014. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Naknada nematerijalne štete prouzrokovane nesavesnim postupanjem u administrativnom postupku koji prati lečenje Br. 103 oktobar 2014. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI Br. 103 oktobar 2014. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSVRT NA IZMENE PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U USTANOVAMA KULTURE SHODNO IZMENAMA ZAKONA O RADU Br. 103 oktobar 2014. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj izmena Pravilnika Br. 103 oktobar 2014. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Shodna primena odredbi o ograničenju autorskog prava Br. 103 oktobar 2014. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZA UPLATE DELA DOBITI JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA U REPUBLIČKI BUDŽET PREMA ZAKONU O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU I ZAKLJUČKU VLADE RS OD 3.10.2014. GODINE Br. 103 oktobar 2014. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Vlade od 3.10.2014. godine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost suda za ocenu zakonitosti rešenja o izboru, imenovanju ili razrešenju direktora javnog preduzeća Br. 103 oktobar 2014. godine str. 161
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Oktobar / Novembar 2014. godine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 162
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2014. godine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 165
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 103 oktobar 2014. godine str. 175
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NOVA UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2014. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 104/2014 Br. 102 oktobar 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izmene finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava u skladu sa sticanjem prihoda od donacija Br. 102 oktobar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE POJAM I SADRŽAJ RAČUNA (FAKTURE) U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pojam fakture (računa) Br. 102 oktobar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sadržaj fakture (računa) Br. 102 oktobar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Odgovornost za izdavanje, sadržaj, kontrolu i dostavljanje fakture (računa) Br. 102 oktobar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OSVRT NA NEDOUMICE U VEZI SADRŽAJA ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2014. GODINU I PRIMENE ČLANA 79. ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU Br. 102 oktobar 2014. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sadržina završnog računa propisana članom 79. Zakona Br. 102 oktobar 2014. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poreski tretman Br. 102 oktobar 2014. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun i računovodstveno evidentiranje Br. 102 oktobar 2014. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR UREDBE O NAČINU IZVEŠTAVANJA O SVIM FINANSIJSKIM I NEFINANSIJSKIM PRILIVIMA I ODLIVIMA SREDSTAVA NAMENJENIH ZA OTKLANJANJE POSLEDICA NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveza sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja o sprovedenoj statusnoj promeni, kojom se privredno društvo pripaja javnom preduzeću Br. 102 oktobar 2014. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA DOSPELOST PORESKE OBAVEZE Br. 102 oktobar 2014. godine str. 22
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI "Sl. glasnik RS", br. 105/2014 Br. 102 oktobar 2014. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Brisanje obveznika PDV iz sistema PDV i obaveza popisa zaliha i ispravke odbitka prethodnog poreza Br. 102 oktobar 2014. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman davanja na privremeno korišćenje dobara za potrebe otklanjanja posledica poplave Br. 102 oktobar 2014. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa lekova proizvedenih od krvi Br. 102 oktobar 2014. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman popusta i drugih umanjenja cene prilikom utvrđivanja osnovice Br. 102 oktobar 2014. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet i uvoz tempera Br. 102 oktobar 2014. godine str. 28
JAVNE NABAVKE SPECIFIČNOSTI CENTRALIZOVANIH NABAVKI I ZAJEDNIČKOG SPROVOĐENJA NABAVKI OD STRANE VIŠE NARUČILACA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 29
JAVNE NABAVKE Uvođenje i pozitivni efekti centralizovanih nabavki Br. 102 oktobar 2014. godine str. 29
JAVNE NABAVKE Obrazovanje tela za centralizovane javne nabavke Br. 102 oktobar 2014. godine str. 29
JAVNE NABAVKE Sprovođenje nabavke od strane više naručilaca - zajedničke nabavke Br. 102 oktobar 2014. godine str. 30
JAVNE NABAVKE RAČUNANJE ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I POSTUPANJE NARUČIOCA U VEZI SA NEBLAGOVREMENIM ZAHTEVOM Br. 102 oktobar 2014. godine str. 31
JAVNE NABAVKE Zaključak o odbacivanju neblagovremenog zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke - primer 1 Br. 102 oktobar 2014. godine str. 32
JAVNE NABAVKE Zaključak o odbacivanju neblagovremenog zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke - primer 2 Br. 102 oktobar 2014. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Pozivanje ponuđača na pregovaranje u odnosu na određeni element ugovora o kome će se pregovarati Br. 102 oktobar 2014. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Nabavka različitih vrsta radova za više različitih objekata naručioca Br. 102 oktobar 2014. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca sa sredstvima planiranim za sprovođenje postupaka javnih nabavki Br. 102 oktobar 2014. godine str. 37
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA EVIDENCIJA I POSTUPANJE SA JAVNOM SVOJINOM PREMA POSEBNIM UREDBAMA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 38
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nosioci i oblici javne svojine Br. 102 oktobar 2014. godine str. 38
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ograničenja prava javne svojine Br. 102 oktobar 2014. godine str. 38
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveze koje proističu iz prava javne svojine Br. 102 oktobar 2014. godine str. 41
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Dobra za koja su donete posebne uredbe Br. 102 oktobar 2014. godine str. 42
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI "Sl. glasnik RS", br. 105/2014 Br. 102 oktobar 2014. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA (Ne)mogućnost ustupanja objekta u državnoj svojini od strane korisnika javnih sredstava Br. 102 oktobar 2014. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Postupak javne prodaje vozila koja su predmet potrage u inostranstvu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 46
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odgovornost države za naknadu štete zbog nevršenja nadzora nad sprovođenjem propisa i mera zaštite od požara Br. 102 oktobar 2014. godine str. 47
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odgovornost Republike Srbije za naknadu štete od požara zbog propusta vatrogasne službe Br. 102 oktobar 2014. godine str. 47
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo na naknadu štete u slučaju sačinjavanja Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi Br. 102 oktobar 2014. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obračun kamate po stopi koju propisuje Evropska centralna banka Br. 102 oktobar 2014. godine str. 48
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA O OBAVEZI UNOSA PODATAKA U REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU Br. 102 oktobar 2014. godine str. 49
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE OBAVEŠTENJE UPRAVE ZA TREZOR - OBRADA PLATA U PROSVETI ZA MESEC SEPTEMBAR 2014. GODINE Br. 102 oktobar 2014. godine str. 51
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ODLUKE O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA JEDINSTVENIH INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA "Sl. glasnik RS", br. 104/2014 Br. 102 oktobar 2014. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU REALIZACIJA MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mera dodatno obrazovanje i obuka Br. 102 oktobar 2014. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnosti koje se pružaju nezaposlenima koji prihvate određene programe i mere dodatnog obrazovanja i obuka Br. 102 oktobar 2014. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 102 oktobar 2014. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA OBAVEZOM ČUVANJA UGOVORA O RADU U SEDIŠTU ILI DRUGOJ POSLOVNOJ PROSTORIJI POSLODAVCA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o radu radi usklađivanja sa izmenama Zakona o radu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveštenje o ponudi za zaključivanje prečišćenog teksta ugovora o radu radi usklađivanja sa izmenama Zakona o radu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak otkaza ugovora o radu zbog zloupotrebe prava na bolovanje Br. 102 oktobar 2014. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepriznavanje vremena provedenog na radu po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima prilikom obračuna minulog rada Br. 102 oktobar 2014. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem osiguranicima koji rade na naročito teškim, opasnim i za zdravlje štetnim radnim mestima, odnosno poslovima Br. 102 oktobar 2014. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavljanje posla kojim zaposleni sprečava ozdravljenje odnosno pogoršava zdravstveno stanje za vreme odsustva zbog privremene sprečenosti za rad Br. 102 oktobar 2014. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost zaposlenog za povredu radne obaveze i otkaz ugovora o radu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu ili izricanje druge zakonom predviđene mere u slučaju povrede radne obaveze Br. 102 oktobar 2014. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Propust zaposlenog da se pre potpisivanja sporazuma o prestanku radnog odnosa upozna sa njegovom sadržinom Br. 102 oktobar 2014. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Relevantna činjenica za ocenu ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa bez saglasnosti zaposlenog Br. 102 oktobar 2014. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ODGOVORI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA PITANJA POSTAVLJENA U VEZI SA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA U ZAKONU O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA I ZAKONU O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ I DOPRINOSE PO ODBITKU Br. 102 oktobar 2014. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2015. GODINE Br. 102 oktobar 2014. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Status naučnoistraživačke ustanove čiji je osnivač Republika Srbija i koja posluje u skladu sa propisima o javnim službama u smislu primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru Br. 102 oktobar 2014. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nezakonitost pravilnika zdravstvene ustanove kojim se uređuju plate zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti Br. 102 oktobar 2014. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 102 oktobar 2014. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Komunalna inspekcija Br. 102 oktobar 2014. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Komunalna policija Br. 102 oktobar 2014. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja komunalne policije i inspekcijskih organa Grada Beograda Br. 102 oktobar 2014. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PREKRŠAJNI NALOG U KOMUNALNOJ OBLASTI - ODLUKE GRADA BEOGRADA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kontinuitet stečenih prava na novčanu naknadu policijskog službenika Br. 102 oktobar 2014. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrada podataka o ličnosti bez pristanka lica aktima donetim na osnovu zakona Br. 102 oktobar 2014. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo poreske uprave da koristi JMBG građana na uplatnicama za plaćanje poreza na imovinu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Služenje vojnog roka i izvršavanje obaveza u rezervnom sastavu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo turističke agencije kao organizatora putovanja da prikuplja podatke o ličnosti putnika Br. 102 oktobar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Propisivanje opštinskom odlukom kriterijuma "granična površina objekta, odnosno zemljišta" za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta Br. 102 oktobar 2014. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost odluke skupštine opštine kojom je raspušten savet mesne zajednice Br. 102 oktobar 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost odluke o uvođenju samodoprinosa koja je doneta javnim ličnim izjašnjavanjem građana umesto referendumom Br. 102 oktobar 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI STRUKTURA I SADRŽAJ GODIŠNJEG PLANA RADA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina i struktura godišnjeg plana rada Br. 102 oktobar 2014. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usvajanje godišnjeg plana Br. 102 oktobar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODREĐIVANJE UZASTOPNIH STEPENA OBRAZOVANJA U AKTU O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA KOD POSLODAVCA SA ASPEKTA PROPISA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nivo srednjeg obrazovanja Br. 102 oktobar 2014. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nivo visokog obrazovanja Br. 102 oktobar 2014. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Korišćenje godišnjeg odmora lica koje je zasnovalo radni odnos na određeno vreme do konačnosti odluke po konkursu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za prestanak radnog odnosa zaposlene u ustanovi obrazovanja koja je osuđena zbog krivičnog dela protiv imovine - na novčanu kaznu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radni status zaposlenog na određeno vreme koji je drugi put izabran za direktora ustanove Br. 102 oktobar 2014. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Angažovanje lica za pružanje pomoći učeniku sa višestrukim smetnjama u razvoju Br. 102 oktobar 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornosti i ovlašćenja direktora škole u pogledu načina raspodele časova nastavnicima Br. 102 oktobar 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podnošenje dokumentacije od strane direktora škole po novom konkursu za izbor direktora Br. 102 oktobar 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ravnopravnost položaja kandidata sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 8. st. 2. i 3. ZOSOV na ponovljenom konkursu za izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja Br. 102 oktobar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretanje postupka radi izdavanja duplikata svedočanstva i uverenja o položenom završnom ispitu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SA OSVRTOM NA OSNOVNE TRENDOVE U REFORMAMA UPRAVLJAČKOG PROCESA U SISTEMU FINANSIRANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE Br. 102 oktobar 2014. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rukovodilac zdravstvene ustanove i obuka za upravljanje u zdravstvu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upravljački proces zdravstvenog osiguranja i njegovi dometi Br. 102 oktobar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Problemi upravljačkog sistema zdravstvenog osiguranja Br. 102 oktobar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena savremenog upravljačkog procesa na sistemskom i institucionalnom nivou Br. 102 oktobar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Potreba i izazovi privatizacije u zdravstvenom sistemu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 102 oktobar 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA, ODNOSNO ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dozvoljenost odbijanja proizvođača lekova da zaključi ugovor sa pojedinim veledrogerijama Br. 102 oktobar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.10.2014. GODINE Br. 102 oktobar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIMENA PROPISA O ZAŠTITI KONKURENCIJE NA JAVNA PREDUZEĆA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Normativni okvir Br. 102 oktobar 2014. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Delatnosti od opšteg interesa Br. 102 oktobar 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena propisa na javna preduzeća Br. 102 oktobar 2014. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izrada tehničke dokumentacije od strane javnog preduzeća koje se bavi utvrđivanjem urbanističkih uslova Br. 102 oktobar 2014. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost opšteg akta privrednog društva kojim su uređeni uslovi i način korišćenja i održavanja javnih parkirališta Br. 102 oktobar 2014. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Samostalnost obaveze plaćanja utroška električne energije u odnosu na nastupanje i dejstvo zastarelosti Br. 102 oktobar 2014. godine str. 133
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Oktobar 2014. godine Br. 102 oktobar 2014. godine str. 135
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2014. godine Br. 102 oktobar 2014. godine str. 139
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 102 oktobar 2014. godine str. 149
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PROMENE IZMEĐU APROPRIJACIJA U TOKU GODINE ZA RASHODE I IZDATKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ OPŠTIH PRIHODA BUDŽETA (Izvor 01) Br. 101 septembar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ZAHTEV ZA PROMENU APROPRIJACIJE Br. 101 septembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U SEKTORU OBRAZOVANJA , SA PROGRAMOM ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014) Br. 101 septembar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U SEKTORU OBRAZOVANJA Br. 101 septembar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NOVINE POVODOM ISPLATE NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR PREMA IZMENAMA ZAKONA O RADU Br. 101 septembar 2014. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2014. GODINE Br. 101 septembar 2014. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja Br. 101 septembar 2014. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Obrasci za sastavljanje periodičnih izveštaja Br. 101 septembar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac - 5 Br. 101 septembar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 101 septembar 2014. godine str. 23
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zastarelost naknade za izdatke u vezi ugovora o prometu robe i usluga između pravnih lica Br. 101 septembar 2014. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI PREKRŠAJI Br. 101 septembar 2014. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Pojam prekršaja Br. 101 septembar 2014. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Vrste poreskih prekršaja Br. 101 septembar 2014. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Posebni poreski prekršaji Br. 101 septembar 2014. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Odgovorno lice u pravnom licu Br. 101 septembar 2014. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Slučajevi kada se neće podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka uprkos učinjenom prekršaju Br. 101 septembar 2014. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga laboratorijskih analiza uzoraka hrane Br. 101 septembar 2014. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neplaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na prenos prava svojine na motornom vozilu na koji se plaća PDV Br. 101 septembar 2014. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost oslobođenja od poreza na imovinu za nepokretnost koja nije u javnoj svojini primenom člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu Br. 101 septembar 2014. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje autorske naknade koju rezidentno pravno lice plaća nerezidentnom pravnom licu Br. 101 septembar 2014. godine str. 36
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL - SEPTEMBAR 2014. GODINE Br. 101 septembar 2014. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Sadržina izveštaja Br. 101 septembar 2014. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Obrasci u jedinstvenom softveru Br. 101 septembar 2014. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Unošenje podataka o zaključenim ugovorima i ishodima sprovedenih postupaka Br. 101 septembar 2014. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Izveštaji koje priprema Uprava za javne nabavke Br. 101 septembar 2014. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca ukoliko je u planu nabavki odredio da će nabavku dobara sprovesti u postupku javne nabavke male vrednosti a nakon ponovnog istraživanja tržišta utvrdio da predmetna dobra treba da se nabave sprovođenjem dva različita postupka Br. 101 septembar 2014. godine str. 40
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE IZBOR INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM Br. 101 septembar 2014. godine str. 41
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Faktori koji utiču na izbor instrumenta platnog prometa sa inostranstvom Br. 101 septembar 2014. godine str. 41
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Instrumenti platnog prometa sa inostranstvom Br. 101 septembar 2014. godine str. 41
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Obavljanje platnog prometa u Republici u devizama Br. 101 septembar 2014. godine str. 42
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dostavljanje rešenja državnim službenicima Br. 101 septembar 2014. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obrazovanje potrebno za rad državnih službenika Br. 101 septembar 2014. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta Br. 101 septembar 2014. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Državni službenici na položaju Br. 101 septembar 2014. godine str. 44
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Stručno usavršavanje Br. 101 septembar 2014. godine str. 44
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Stručni ispit Br. 101 septembar 2014. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pripravništvo Br. 101 septembar 2014. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kodeks ponašanja državnih službenika Br. 101 septembar 2014. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 101 septembar 2014. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Direktor i zamenik direktora posebne organizacije Br. 101 septembar 2014. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Načelnik upravnog okruga Br. 101 septembar 2014. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za lica koja vode upravni postupak i odlučuju o pravima fizičkih i pravnih lica Br. 101 septembar 2014. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Procedura prilikom donošenja pravilnika o radu kod javne agencije Br. 101 septembar 2014. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podaci o ličnosti zaposlenog koje poslodavac ima pravo da obrađuje Br. 101 septembar 2014. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost zadržavanja prava i eventualno uvećanje zatečenog iznosa naknade invalida rada ii kategorije usled promene radnog mesta kod poslodavca Br. 101 septembar 2014. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanje prava na penziju u 2015. godini prema novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju Br. 101 septembar 2014. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Važenje posebnog kolektivnog ugovora Br. 101 septembar 2014. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nedostaci aneksa ugovora o radu u pogledu razloga i ponude za zaključenje ugovora pod izmenjenim uslovima Br. 101 septembar 2014. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravno dejstvo upozorenja poslodavca na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu Br. 101 septembar 2014. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonita dostava upozorenja o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu Br. 101 septembar 2014. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje odgovornosti Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za kašnjenje u isplati razlike između obračunate penzije po privremenom i po konačnom rešenju Br. 101 septembar 2014. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Aneks ugovora o radu radi usklađivanja sa izmenama Zakona o radu Br. 101 septembar 2014. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveštenje o ponudi za zaključivanje aneksa ugovora o radu - usklađivanje sa izmenama Zakona o radu Br. 101 septembar 2014. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Aneks ugovora o radu - upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca na period do godinu dana Br. 101 septembar 2014. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveštenje o ponudi za zaključivanje aneksa ugovora o radu - upućivanje na rad kod drugog poslodavca Br. 101 septembar 2014. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o privremenom premeštaju zaposlenog na druge poslove bez ponude aneksa ugovora Br. 101 septembar 2014. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Utvrđivanje minulog rada Br. 101 septembar 2014. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Usklađivanje roka u kome je državni službenik neraspoređen Br. 101 septembar 2014. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Sadržaj i primena novina prema dopunjenim normama Zakona Br. 101 septembar 2014. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umesto zaključka Br. 101 septembar 2014. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA OBRAČUN ZARADE I NAKNADE ZARADE KAO IZVRŠNA ISPRAVA Br. 101 septembar 2014. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Da li je obračun zarade perfektna izvršna isprava? Br. 101 septembar 2014. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Još nekoliko pitanja koja se mogu pojaviti u praksi Br. 101 septembar 2014. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umesto zaključka Br. 101 septembar 2014. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Izričita primena posebnih zakona u javnom sektoru kojima je obračun minulog rada utvrđen na drukčiji način u odnosu na Zakon o radu Br. 101 septembar 2014. godine str. 70
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Pravilnika o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade - nepostojanje obaveze isplate zarade preko tekućeg računa Br. 101 septembar 2014. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uslovi za ostvarivanje prava na poresko izuzimanje na primanja ostvarena po osnovu stipendija studenata Br. 101 septembar 2014. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun minulog rada za zaposlenog koji je imao prekid rada kod istog poslodavca Br. 101 septembar 2014. godine str. 72
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nepostojanje prava na uvećanu zaradu po osnovu produženog osiguranja (staž osiguranja sa uvećanim trajanjem) Br. 101 septembar 2014. godine str. 73
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena odredbe kolektivnog ugovora koja se odnosi na uvećanje osnovne zarade zaposlenog kojom je dato veće pravo od prava utvrđenog zakonom Br. 101 septembar 2014. godine str. 73
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Iznos naknade zarade predstavniku sindikata za vreme odsustva sa rada zbog obavljanja sindikalne funkcije Br. 101 septembar 2014. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo predstavnika reprezentativnog sindikata na plaćeno odsustvo i izuzetno na oslobađanje od obavljanja posla za koji je zaključio ugovor o radu za vreme obavljanja funkcije Br. 101 septembar 2014. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru na naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor prema članu 76. Zakona o radu koji je bio u primeni do 29. jula 2014. godine Br. 101 septembar 2014. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umanjenje otpremnine isplaćene zaposlenom u javnom sektoru u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa Br. 101 septembar 2014. godine str. 77
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI INSPEKCIJSKI I DRUGI SRODNI OBLICI NADZORA KOGA VRŠE NEZAVISNA REGULATORNA TELA, JAVNE AGENCIJE I POSEBNE ORGANIZACIJE Br. 101 septembar 2014. godine str. 78
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezavisne i samostalne organizacije (nezavisna regulatorna tela) Br. 101 septembar 2014. godine str. 78
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upravni nadzor - inspekcijski i drugi oblici nadzora Br. 101 septembar 2014. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcijski i drugi srodni oblici nadzora koga vrše nezavisna regulatorna tela Br. 101 septembar 2014. godine str. 82
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcijski i drugi srodni oblici nadzora koga vrše javne agencije Br. 101 septembar 2014. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcijski i drugi srodni oblici nadzora koga vrše posebne organizacije Br. 101 septembar 2014. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U ZONI ŠKOLE "Sl. glasnik RS", br. 89/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neposredno regulisanje saobraćaja i zona škole Br. 101 septembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Komentar osnovnih rešenja iz Pravilnika Br. 101 septembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 101 septembar 2014. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlog za odbačaj tužbe za ponavljanje upravno-sudskog postupka kao neuredne Br. 101 septembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza nenadležnog organa uprave da podnesak dostavi nadležnom organu Br. 101 septembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zloupotreba službenog položaja od strane lica koje je zaposleno u policijskoj upravi Br. 101 septembar 2014. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Priznavanje stranih visokoškolskih isprava Br. 101 septembar 2014. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podizanje kvaliteta postupka akreditacije Br. 101 septembar 2014. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvođenje master strukovnih studija Br. 101 septembar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Otvorenost znanja Br. 101 septembar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javnost rada visokoškolskih ustanova Br. 101 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osoblje visokoškolske ustanove Br. 101 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Baza podataka i informacioni sistem Br. 101 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status „starih” studenata Br. 101 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostale izmene Br. 101 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIPREMLJENOST PREDŠKOLSKE USTANOVE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA POČETKU RADNE/ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE Br. 101 septembar 2014. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Predmet redovnog inspekcijskog nadzora za školsku/radnu 2014/2015. godinu Br. 101 septembar 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promena naziva ustanove obrazovanja i vaspitanja Br. 101 septembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sprovođenje ponovnog disciplinskog postupka protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 101 septembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjenost uslova u pogledu vrste obrazovanja za obavljanje poslova stručnog saradnika defektologa - oligofrenopedagoga u osnovnoj školi Br. 101 septembar 2014. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje ispita iz stranog jezika koji se ne izučava u školi Br. 101 septembar 2014. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Polaganje ispita i izdavanje svedočanstva učeniku koji se uporedo školuje za dva obrazovna profila Br. 101 septembar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena instituta preuzimanja zaposlenih i upućivanja na rad kod drugog poslodavca u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Br. 101 septembar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izvođenje nastave u posebnim odeljenjima škole od strane defektologa Br. 101 septembar 2014. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručno uputstvo Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o načinu izrade školske dokumentacije Br. 101 septembar 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NAČELO PRAVEDNOSTI - NEDISKRIMINACIJE I PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU Br. 101 septembar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo poštovanja života Br. 101 septembar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo pravednosti (nediskriminacije) Br. 101 septembar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razrada navedenih načela kroz propise Br. 101 septembar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Br. 101 septembar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 101 septembar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost osnivanja privrednog društva ili preduzetničke radnje od strane zdravstvenog radnika Br. 101 septembar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Priznavanje prava na naknadu nematerijalne štete zbog objavljivanja dela bez označavanja imena autora Br. 101 septembar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak prodaje rashodovanih osnovnih sredstava javnog preduzeća Br. 101 septembar 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razdvajanje delatnosti proizvodnje, snabdevanja i upravljanja prenosnim sistemom u sektoru gasa Br. 101 septembar 2014. godine str. 127
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Septembar / Oktobar 2014. godine Br. 101 septembar 2014. godine str. 129
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Septembar / Oktobar 2014. godine Br. 101 septembar 2014. godine str. 133
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 101 septembar 2014. godine str. 141
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PLANIRANJE SREDSTAVA ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU VIŠEGODIŠNJIH UGOVORA Br. 100 septembar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Rashodi po osnovu kapitalnih projekata Br. 100 septembar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Rashodi po osnovu višegodišnjih ugovora (sukcesivnih potreba) Br. 100 septembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRIMENA UPUTSTVA O NAČINU UTVRĐIVANJA ZAKUPNINE ZA STANOVE Br. 100 septembar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nepriznavanje zastarele obaveze davanjem informacija u pisanoj formi inspektoru Poreske uprave Br. 100 septembar 2014. godine str. 15
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PREKID POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA Br. 100 septembar 2014. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvodne napomene Br. 100 septembar 2014. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Prekid postupka prinudne naplate prema odredbama člana 79. ZPPPA Br. 100 septembar 2014. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Prekid postupka prinudne naplate prema ostalim odredbama ZPPPA (čl. 100 i 107.) Br. 100 septembar 2014. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Prekid postupka prinudne naplate prema ostalim zakonima Br. 100 septembar 2014. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Pravne posledice prekida postupka prinudne naplate Br. 100 septembar 2014. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini sa aspekta poreza na prenos apsolutnih prava Br. 100 septembar 2014. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje PDV osnovice kod prometa usluge zakupa nepokretnosti u slučaju kada je plaćanje zakupnine ugovoreno do petog u mesecu za tekući mesec, a visina naknade vezana valutnom klauzulom Br. 100 septembar 2014. godine str. 22
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman otpisa potraživanja izvršenog po osnovu zastarelosti nenaplaćene komunalne usluge Br. 100 septembar 2014. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Planiranje poreskih kontrola od strane Poreske uprave Br. 100 septembar 2014. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Određivanje nadležne jedinice lokalne samouprave kojoj se podnosi poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu Br. 100 septembar 2014. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na imovinu na nepokretnostima koje koriste korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Br. 100 septembar 2014. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost refakcije akcize na lož ulje koje se koristi za grejanje predškolskih i obrazovnih ustanova Br. 100 septembar 2014. godine str. 27
JAVNE NABAVKE FIZIČKO LICE KAO PONUĐAČ U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Br. 100 septembar 2014. godine str. 29
JAVNE NABAVKE Obavezni uslovi Br. 100 septembar 2014. godine str. 29
JAVNE NABAVKE Dodatni uslovi Br. 100 septembar 2014. godine str. 30
JAVNE NABAVKE KOMENTAR UREDBE O POSTUPKU JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 82/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 30
JAVNE NABAVKE Razlozi za donošenje Uredbe Br. 100 septembar 2014. godine str. 30
JAVNE NABAVKE I Uvodne odredbe Br. 100 septembar 2014. godine str. 32
JAVNE NABAVKE II Postupak javne nabavke Br. 100 septembar 2014. godine str. 35
JAVNE NABAVKE III Godišnji izveštaj o sprovedenim nabavkama Br. 100 septembar 2014. godine str. 40
JAVNE NABAVKE IV Prelazne i završne odredbe Br. 100 septembar 2014. godine str. 41
JAVNE NABAVKE SPECIFIČNOSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOJI SE SPROVODI NA OSNOVU ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI Br. 100 septembar 2014. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Specifičnosti postupka javne nabavke koji se sprovodi na osnovu Zakona Br. 100 septembar 2014. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Zaključivanje ugovora, odgovornost za preuzimanje obaveza i dostava zahteva za plaćanje Br. 100 septembar 2014. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Položaj poljoprivrednika kao ponuđača u postupcima javnih nabavki Br. 100 septembar 2014. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Rokovi i posledice odustajanja ponuđača od ponude podnete u postupku javne nabavke Br. 100 septembar 2014. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Obaveza obustave postupka koji je pokrenut a nije predviđen planom nabavki Br. 100 septembar 2014. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Obaveze naručioca u pogledu izmena plana nabavki ukoliko je u vreme pokretanja postupka utvrdio da nema uslova da nabavku sprovede kao rezervisanu javnu nabavku Br. 100 septembar 2014. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke oblikovane po partijama Br. 100 septembar 2014. godine str. 47
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Otuđenje gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Br. 100 septembar 2014. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Promet prava korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu Br. 100 septembar 2014. godine str. 49
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sticanje prava na nepokretnostima na kojima je postojala društvena svojina koja je kasnije pretvorena u svojinu, odnosno privatnu ili javnu svojinu Br. 100 septembar 2014. godine str. 49
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Opšti interes za pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove Br. 100 septembar 2014. godine str. 51
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE DOPIS UPRAVE ZA TREZOR O USKLAĐIVANJU PODATAKA O MINULOM RADU U REGISTRU ZAPOSLENIH OD 04.09.2014. GODINE Br. 100 septembar 2014. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR UREDBE O DOPUNAMA UREDBE O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA "Sl. glasnik RS", br. 84/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dopune u ispitnom predmetu Ustavno uređenje Br. 100 septembar 2014. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dopune u ispitnom predmetu Osnove sistema državne uprave i ustavnog uređenja Br. 100 septembar 2014. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR UREDBE O DOPUNAMA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA "Sl. glasnik RS", br. 84/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Razvrstavanje položaja Br. 100 septembar 2014. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ograničenje broja najviših zvanja - izuzeci Br. 100 septembar 2014. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI "Sl. glasnik RS", br. 93/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SPROVOĐENJE PROGRAMA I MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ZA 2014. GODINU Br. 100 septembar 2014. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PROBLEMI KOJI SE NAJČEŠĆE POJAVLJUJU U POSTUPKU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA Br. 100 septembar 2014. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 1. Problemi tehničke prirode Br. 100 septembar 2014. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 2. Greške koje se javljaju u postupku podnošenja prijave/odjave/promene Br. 100 septembar 2014. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupanje poslodavca u slučaju odbijanja zaposlenog da potpiše rešenje o privremenom premeštaju Br. 100 septembar 2014. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Određivanje pritvora zaposlenom i trajanje mere udaljenja sa rada Br. 100 septembar 2014. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog na srazmerni godišnji odmor u slučaju da kod poslodavca nije radio celu godinu već nekoliko meseci Br. 100 septembar 2014. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog na odmor nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na naknadu štete za neiskorišćeni srazmerni deo godišnjeg odmora Br. 100 septembar 2014. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uređivanje mogućnosti oslobođenja sindikalnog predstavnika od obavljanja poslova za koje je zaključio ugovor o radu Br. 100 septembar 2014. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radno angažovanje lica iz Republike Srpske po osnovu ugovora o delu Br. 100 septembar 2014. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Momenat prestanka radnog odnosa zaposlenom koji je pre isteka otkaznog roka prestao da dolazi na posao Br. 100 septembar 2014. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem u slučaju odsustvovanja sa rada radi obavljanja sindikalne funkcije Br. 100 septembar 2014. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Oslobađanje poslodavca od odgovornosti za štetu zbog smrti zaposlenog na radu u saobraćajnoj nezgodi koju je prouzrokovao službenim vozilom Br. 100 septembar 2014. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na regres prema poslodavcu u slučaju povrede zaposlenog na radu Br. 100 septembar 2014. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poreska kontrola kao način kontrole ispunjenja zakonskih uslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Br. 100 septembar 2014. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o radu sa poslodavcem kod koga je zaključen kolektivni ugovor ili je donet pravilnik o radu Br. 100 septembar 2014. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o radu sa poslodavcem kod koga nije zaključen kolektivni ugovor, niti donet pravilnik o radu Br. 100 septembar 2014. godine str. 72
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRAČUNA ZARADE ODNOSNO NAKNADE ZARADE "Sl. glasnik RS", br. 90/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU Br. 100 septembar 2014. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USTAVNI SUD PROGLASIO JE NEZAKONITIM I NEUSTAVNIM POJEDINE ODREDBE SPORAZUMA O NAKNADI TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU I VASPITANJU U SUBOTICI Br. 100 septembar 2014. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM SISTEMA OBJEDINJENE NAPLATE Br. 100 septembar 2014. godine str. 88
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uključivanje drugih prihoda u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana Br. 100 septembar 2014. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza plaćanja doprinosa po osnovu ostvarene ugovorene naknade od strane fizičkog lica koje obavlja umetničku delatnost Br. 100 septembar 2014. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nezakonitost funkcionerskog dodatka određenih kategorija lica u organima i službama jedinice lokalne samouprave Br. 100 septembar 2014. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nezakonitost pravilnika kojim se uređuju plate zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti u zdravstvenim ustanovama Br. 100 septembar 2014. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva Br. 100 septembar 2014. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Radnopravni status zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u državnoj svojini Br. 100 septembar 2014. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O NAČINU VERIFIKACIJE ŠTETA SADRŽANIH U IZVEŠTAJIMA O PROCENI ŠTETA JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA, ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA "Sl. glasnik RS", br. 84/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i postupak verifikacije šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta javnih preduzeća Br. 100 septembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj zapisnika o verifikaciji Br. 100 septembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje različitih podataka u postupku verifikacije od onih koji su iskazani u izveštajima o proceni šteta Br. 100 septembar 2014. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O NAČINU VERIFIKACIJE ŠTETA SADRŽANIH U IZVEŠTAJIMA O PROCENI ŠTETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE "Sl. glasnik RS", br. 84/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost lokalne samouprave u poslovima otklanjanja posledica štete od poplava koja su pretrpela fizička i pravna lica Br. 100 septembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Procena (verifikacija) štete fizičkih i pravnih u područjima pogođenim poplavama Br. 100 septembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način i vreme sprovođenja postupka verifikacije štete Br. 100 septembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zapisnik o verifikaciji štete Br. 100 septembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje razlika u podacima Verifikacione komisije u odnosu na podatke iz izveštaja jedinice lokalne samouprave Br. 100 septembar 2014. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPRAVNO-SUDSKA ZAŠTITA U PRIMENI ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI Br. 100 septembar 2014. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak za dodelu pomoći Br. 100 septembar 2014. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita prava u postupcima javnih nabavki Br. 100 septembar 2014. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita zdravlja ljudi i životne sredine Br. 100 septembar 2014. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Eksproprijacija Br. 100 septembar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izgradnja porodičnih stambenih objekata Br. 100 septembar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadzor nad primenom zakona Br. 100 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 100 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SPORAZUM O PRIZNANJU PREKRŠAJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA Br. 100 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Važne informacije pred početak primene sporazuma o priznanju prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja Br. 100 septembar 2014. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Očekivanja od sporazuma o priznanju prekršaja Br. 100 septembar 2014. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonska uređenost sporazuma o priznanju prekršaja Br. 100 septembar 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sporazum o priznanju prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja Br. 100 septembar 2014. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Završno razmatranje Br. 100 septembar 2014. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza plaćanja lokalne komunalne takse samo za istaknutu firmu Br. 100 septembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost odredbe gradske odluke kojom su utvrđeni obveznici naknade za korišćenje građevinskog zemljišta Br. 100 septembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Potrebna većina za punovažno donošenje odluke o uvođenju samodoprinosa Br. 100 septembar 2014. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uređivanje organizacije i rada mesnih zajednica, njenih organa, postupka izbora i načina odlučivanja Br. 100 septembar 2014. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zadržavanje stečenog zvanja prilikom novog raspoređivanja policijskih službenika Br. 100 septembar 2014. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nedozvoljenost raspolaganja poverenim javnim ovlašćenjima od strane imalaca kao nedržavnih subjekata Br. 100 septembar 2014. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOVINE U NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA I NORMATIVIMA ZA ODREĐENE PREDMETE SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA Br. 100 septembar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 1. Ogledi Br. 100 septembar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 2. Novi obrazovni profili Br. 100 septembar 2014. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 3. Dopune i redefinisanje postojećih obrazovnih profila Br. 100 septembar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSLOVI, OVLAŠĆENJA I NAČIN RADA PROSVETNOG INSPEKTORA Br. 100 septembar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za prosvetnog inspektora Br. 100 septembar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste inspekcijskog nadzora Br. 100 septembar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poslovi prosvetnog inspektora Br. 100 septembar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja prosvetnog inspektora Br. 100 septembar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava, dužnosti i odgovornost inspektora na osnovu Zakona o državnoj upravi Br. 100 septembar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način rada prosvetnog inspektora i sastavljanje zapisnika Br. 100 septembar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava, obaveze i odgovornost direktora ustanove obrazovanja u postupku vršenja inspekcijskog nadzora Br. 100 septembar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja Ministarstva prema organima kojima su povereni poslovi Br. 100 septembar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje škole u slučaju smanjivanja fonda časova nastavnicima određenog predmeta kada ima više od jednog zaposlenog koji se boduje od kojih jedan spada u kategoriju tzv. "zaštićenih zaposlenih" Br. 100 septembar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bodovanje zaposlenog kome miruje radni odnos u ustanovi obrazovanja u postupku utvrđivanja zaposlenog za čijim radom je prestala potreba Br. 100 septembar 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo na godišnji odmor zaposlenog u školi koji je za vreme školskog raspusta bio privremeno sprečen za rad Br. 100 septembar 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost mirovanja radnog odnosa licu koje je postavljeno na mesto vršioca dužnosti direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja, a kome je prethodno istekao mandat direktora Br. 100 septembar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokazivanje ispunjenosti uslova koji se odnosi na poznavanje srpskog jezika kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad Br. 100 septembar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izjašnjavanje organa upravljanja o kandidatima za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja i donošenje konačne odluke Br. 100 septembar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neispunjenost uslova u pogledu stepena obrazovanja za izvođenje nastave iz predmeta likovna kultura u osnovnoj školi od strane lica sa stručnim nazivom strukovni likovni umetnik Br. 100 septembar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje norme odnosno broja časova koje izvodi nastavnik individualne nastave u osnovnoj muzičkoj školi Br. 100 septembar 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje škole kada se na raspisani konkurs ne prijavi nijedan kandidat koji ispunjava uslove u pogledu stručne spreme Br. 100 septembar 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za izvođenje nastave iz predmeta tehničko i informatičko obrazovanje u osnovnoj školi Br. 100 septembar 2014. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ugovor o radu sa nastavnikom verske nastave u školi Br. 100 septembar 2014. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odluka o izboru direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja Br. 100 septembar 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI REFORMA ZDRAVSTVENOG SISTEMA Br. 100 septembar 2014. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Formulisanje zdravstvene politike Br. 100 septembar 2014. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Analiza zdravstvenog sistema Br. 100 septembar 2014. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ciljevi i prioriteti zdravstvene politike Br. 100 septembar 2014. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Principi i karakter savremene zdravstvene politike Br. 100 septembar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizacija zdravstvene delatnosti i plan mreža zdravstvenih ustanova Br. 100 septembar 2014. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uloga države u kreiranju zdravstvene politike i decentralizacija sistema Br. 100 septembar 2014. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ugovor sa RFZO kao uslov da apoteke koje nisu u Planu mreže zdravstvenih ustanova pružaju usluge izdavanja lekova i određenih vrsta pomagala koji se propisuju na lekarski recept osiguranim licima Br. 100 septembar 2014. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.9.2014. GODINE Br. 100 septembar 2014. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo ekonomskog iskorišćavanja dela kao jedna od komponenti autorskog prava Br. 100 septembar 2014. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DOSTAVLJANJE USVOJENIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA OBVEZNIKA REVIZIJE SA MIŠLJENJEM REVIZORA ZA 2013. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE Br. 100 septembar 2014. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokumentacija koja se dostavlja u skladu sa članom 31. starog Zakona Br. 100 septembar 2014. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dodatna dokumentacija koja se dostavlja Agenciji u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja Br. 100 septembar 2014. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost formiranja jednog javnog preduzeća umesto više postojećih i tretmana usluga vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda kao javnog prihoda Br. 100 septembar 2014. godine str. 143
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Septembar 2014. godine Br. 100 septembar 2014. godine str. 146
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Septembar / Oktobar 2014. godine Br. 100 septembar 2014. godine str. 149
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 100 septembar 2014. godine str. 157
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa Br. 100 septembar 2014. godine str. 157
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE "Sl. glasnik RS", br. 20/2014 Br. 89 mart 2014. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvod Br. 89 mart 2014. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Sadržaj Izmena i dopuna Pravilnika o SIB Br. 89 mart 2014. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE, KAO I DRUŠTAVA KAPITALA I NJEGOVIH ZAVISNIH DRUŠTAVA "Sl. glasnik RS", br. 27/2014 Br. 89 mart 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvod Br. 89 mart 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Pregled prethodno važećih i novih obrazaca Br. 89 mart 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRVIH IZMENA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 24/2014 Br. 89 mart 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Izmene u obezbeđivanju naknade, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za određene vrste zdravstvenih usluga Br. 89 mart 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Izmene u obračunu pripadajuće naknade zdravstvenoj ustanovi iz Plana mreže Br. 89 mart 2014. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2014. GODINI Br. 89 mart 2014. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Pravila kod ispostavljanja faktura za usluge zdravstvene zaštite Br. 89 mart 2014. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Fakturisanje zdravstvenih usluga primarne zdravstvene zaštite Br. 89 mart 2014. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Fakturisanje stomatoloških usluga Br. 89 mart 2014. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Fakturisanje usluga sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite Br. 89 mart 2014. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Fakturisanje usluga, lekova i medicinskih sredstava koji se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2014. godinu Br. 89 mart 2014. godine str. 40
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Fakturisanje usluga koje pružaju zdravstvene ustanove specijalizovane za produženu rehabilitaciju Br. 89 mart 2014. godine str. 46
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Fakturisanje usluga koje pružaju zavodi za javno zdravlje Br. 89 mart 2014. godine str. 46
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 8. Fakturisanje usluga koje pružaju institut/zavodi za transfuziju krvi Br. 89 mart 2014. godine str. 46
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 9. Fakturisanje usluga Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" Br. 89 mart 2014. godine str. 47
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 10. Fakturisanje vakcina i seruma za sprovođenje programa obavezne imunizacije Br. 89 mart 2014. godine str. 47
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 11. Fakturisanje usluga ustanova socijalne zaštite Br. 89 mart 2014. godine str. 47
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 12. Fakture za izdata medicinsko-tehnička pomagala, održavanje i remont medicinsko-tehničkih pomagala Br. 89 mart 2014. godine str. 48
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 13. Fakture za izdate lekove na recept i za izdata pomagala u apoteci Br. 89 mart 2014. godine str. 48
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 14. Ispostavljanje faktura za lica koja zdravstvenu zaštitu koriste po međunarodnim sporazumima Br. 89 mart 2014. godine str. 48
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 15. Faktura za pružene usluge zdravstvene zaštite u slučajevima kada RFZO pokreće postupak naknade štete Br. 89 mart 2014. godine str. 49
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 16. Kontrola ispostavljenih faktura Br. 89 mart 2014. godine str. 49
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - MART 2014. GODINE Br. 89 mart 2014. godine str. 50
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja Br. 89 mart 2014. godine str. 50
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Obrasci za sastavljanje periodičnih izveštaja Br. 89 mart 2014. godine str. 51
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac - 5 Br. 89 mart 2014. godine str. 51
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 89 mart 2014. godine str. 53
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Otpis kamate javnom preduzeću po osnovu duga za isporučenu uslugu od strane drugog javnog preduzeća Br. 89 mart 2014. godine str. 54
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA KAO OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU - OBAVEZA SAMOOPOREZIVANJA OD 2014. GODINE Br. 89 mart 2014. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Obveznici i predmet oporezivanja Br. 89 mart 2014. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Obaveza i rok podnošenja poreske prijave Br. 89 mart 2014. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Poreska oslobođenja Br. 89 mart 2014. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Ostali slučajevi oslobađanja ili plaćanja poreza na imovinu Br. 89 mart 2014. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ODGOVORI NA PITANJA SA SAVETOVANJA "SAMOOPOREZIVANJE KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU, PODNOŠENJE PPP PD SA PRIMERIMA I AKTUELNA PITANJA U VEZI SA OBRAČUNOM ZARADA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA" ODRŽANOG U NOVOM SADU, NIŠU I BEOGRADU U FEBRUARU 2014. GODINE - sa aspekta Zakona o porezima na imovinu Br. 89 mart 2014. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UTVRĐIVANJE IZNOSA UKUPNOG PROMETA DOBARA I USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 89 mart 2014. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Značaj utvrđivanja iznosa ukupnog prometa dobara i usluga Br. 89 mart 2014. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Pojam ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu kojeg poreski obveznik stiče obavezu obavljanja PDV aktivnosti Br. 89 mart 2014. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Iznosi koji se uračunavaju u ukupan promet Br. 89 mart 2014. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Iznosi koji se ne uračunavaju u ukupan promet Br. 89 mart 2014. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Određivanje ukupnog prometa lica iz člana 9. stav 1. Zakona Br. 89 mart 2014. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Određivanje ukupnog prometa turističke agencije Br. 89 mart 2014. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Određivanje ukupnog prometa lica koja se bave prometom polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta Br. 89 mart 2014. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Utvrđivanje iznosa ukupnog prometa dobara i usluga za potrebe izračunavanja srazmernog poreskog odbitka Br. 89 mart 2014. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje poreza na imovinu u slučaju posedovanja dve katastarske parcele koje se međusobno graniče Br. 89 mart 2014. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje poreza na imovinu za više katastarskih parcela koje predstavljaju fizičku celinu Br. 89 mart 2014. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Postupak povraćaja dela (celog) iznosa naplaćene republičke administrativne takse Br. 89 mart 2014. godine str. 78
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JANUAR - MART 2014. GODINE Br. 89 mart 2014. godine str. 80
JAVNE NABAVKE DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI ZA 2013. GODINU Br. 89 mart 2014. godine str. 82
JAVNE NABAVKE Sprovođenje postupka javne nabavke usluga različitih vrsta osiguranja u školi Br. 89 mart 2014. godine str. 83
JAVNE NABAVKE Određivanje procenjene vrednosti prilikom nabavke usluge kredita Br. 89 mart 2014. godine str. 83
JAVNE NABAVKE Mogućnost angažovanja članova nadzornog odbora javnog preduzeća u postupku javne nabavke Br. 89 mart 2014. godine str. 84
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Karakter rešenja o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini prikupljanjem ponuda javnim oglasom Br. 89 mart 2014. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Članovi porodičnog domaćinstva zakupca stana koji je preminuo kao novi zakupci i nakon isteka roka za obaveštavanje zakupodavca Br. 89 mart 2014. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Isključivo ovlašćenje nosilaca stanarskog prava ili zakupaca stana na neodređeno vreme da otkupe prostorije koje koriste Br. 89 mart 2014. godine str. 86
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ispunjenost uslova za donošenje rešenja kojim se zamenjuje ugovor o otkupu dela stana koji nosilac stanarskog prava faktički koristi Br. 89 mart 2014. godine str. 86
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odgovornost za naknadu štete po osnovu krivice i utvrđivanje visine naknade prema cenama u vreme donošenja sudske odluke Br. 89 mart 2014. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Bolovanje koje se koristi u neprekidnom trajanju od dva meseca, ako se odnosi na dve različite vrste bolovanja (npr. po osnovu bolesti zaposlene i po osnovu održavanja trudnoće) ne povezuju se u pogledu osnova, visine i isplate naknade Br. 89 mart 2014. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti zbog premeštaja bračnog druga u drugo mesto rada Br. 89 mart 2014. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Najava štrajka i rok za donošenje akta kojim se definiše minimum procesa rada u domu zdravlja Br. 89 mart 2014. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost propisivanja opštim aktom poslodavca obaveze zaposlenog da se javi službi računovodstva radi potpisivanja evidencije o prijemu i obračunu zarade i lakše povrede radne obaveze povodom nepostupanja Br. 89 mart 2014. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštaj predstavnika sindikata koji je proglašen tehnološkim viškom na drugo radno mesto Br. 89 mart 2014. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupanje poslodavca u slučaju nestanka zaposlene koji je prijavljen nadležnim organima unutrašnjih poslova Br. 89 mart 2014. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme sa stranim državljaninom kome je odobren privremeni boravak Br. 89 mart 2014. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak po žalbama neizabranih sudija - izuzeće sudije Br. 89 mart 2014. godine str. 93
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NOVE UREDBE O NAČINU I KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA "Sl. glasnik RS", br. 27/2014 Br. 89 mart 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod Br. 89 mart 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Sadržaj novodonete Uredbe Br. 89 mart 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU Br. 89 mart 2014. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poslodavac koji je pre 1. marta platio porez i doprinose na zarade, posle 1. marta za isplatu neto zarade banci dostavlja potvrdu Poreske uprave da može isplatiti neto iznos korišćenjem šifara plaćanja koje ne zahtevaju BOP Br. 89 mart 2014. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obuhvat pravila objedinjene naplate Br. 89 mart 2014. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Za isplatu bolovanja preko 30 dana poslodavac može da podnese poreskoj upravi posebnu poresku prijavu samo za jednog zaposlenog i to kad Republički fond za zdravstveno osiguranje izvrši refundaciju Br. 89 mart 2014. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Definisanje strukture zarade Br. 89 mart 2014. godine str. 105
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Momenat nastanka obaveze plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u slučaju isplate naknade materijalne štete na ime manje isplaćene zarade na osnovu sudske presude Br. 89 mart 2014. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Elementi koji čine strukturu plate zaposlenog u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Br. 89 mart 2014. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun otpremnine za odlazak u penziju za zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja Br. 89 mart 2014. godine str. 107
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA EKSTERNA REVIZIJA BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2013. GODINU Br. 89 mart 2014. godine str. 108
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 1. Pojam i predmet eksterne revizije Br. 89 mart 2014. godine str. 108
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 2. Subjekti koji sprovode eksternu reviziju Br. 89 mart 2014. godine str. 108
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 3. Program revizije Državne revizorske institucije Br. 89 mart 2014. godine str. 108
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 4. Postupak javne nabavke za obavljanje eksterne revizije Br. 89 mart 2014. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ADMINISTRATIVNI ZAHTEVI JAVNE UPRAVE KAO USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI Br. 89 mart 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam, obeležja i vrste Br. 89 mart 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležne institucije Br. 89 mart 2014. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primeri Br. 89 mart 2014. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravno uređenje Br. 89 mart 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usložnjavanje administrativnih zahteva Br. 89 mart 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojednostavljivanje administrativnih zahteva Br. 89 mart 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI MEDICINSKA OPREMA KAO USLOV ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI Br. 89 mart 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje zdravstvene delatnosti Br. 89 mart 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Medicinska oprema Br. 89 mart 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis medicinskih sredstava u registar Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije Br. 89 mart 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promet medicinskih sredstava Br. 89 mart 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSNIVANJE, PRESTANAK I RASPODELA IMOVINE FONDACIJE OSNOVANE OD STRANE ŠKOLE - GIMNAZIJE Br. 89 mart 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnivanje i naziv fondacije Br. 89 mart 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak fondacije Br. 89 mart 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspodela imovine fondacije Br. 89 mart 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća iz redova zaposlenih Br. 89 mart 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kumulativno ispunjenje uslova iz člana 16. Zakona o javnim preduzećima kao uslov za imenovanje lica za člana nadzornog odbora javnog preduzeća Br. 89 mart 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stečeno visoko obrazovanje kao uslov za imenovanje lica za člana nadzornog odbora - član 16. tačka 2) Zakona o javnim preduzećima Br. 89 mart 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za spajanje ustanove obrazovanja i vaspitanja i ustanove učeničkog standarda Br. 89 mart 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispisivanje i ponovno upisivanje učenika u srednju školu Br. 89 mart 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upisivanje vanrednih učenika u naredni razred srednje škole Br. 89 mart 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pretežna delatnost privrednog društva kojem je povereno vršenje delatnosti od opšteg interesa Br. 89 mart 2014. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sukob interesa u slučaju članstva zaposlenog koji je istovremeno roditelj učenika i pomoćnik direktora, u školskom odboru Br. 89 mart 2014. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazloženje rešenja o prestanku radnog odnosa državnom službeniku zbog smanjenog obima posla Br. 89 mart 2014. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonitost rešenja o proglašenju izborne liste koju je podržao dovoljan broj birača čije su izjave overene na propisan način Br. 89 mart 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlučivanje organa uprave po zahtevima stranaka primenom propisa koji su na snazi u vreme podnošenja zahteva Br. 89 mart 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Potpisi i overe pred sudom ispravki u izjavama birača kojima se podržava izborna lista Br. 89 mart 2014. godine str. 130
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Mart / April 2014. godine Br. 89 mart 2014. godine str. 131
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Mart / April 2014. godine Br. 89 mart 2014. godine str. 137
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 89 mart 2014. godine str. 142
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI, ZBOG PRIRODE RASHODA, ZAHTEVAJU PLAĆANJE U VIŠE GODINA "Sl. glasnik RS", br. 21/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Vrste obaveza koje se mogu preuzimati na više godina Br. 88 mart 2014. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obaveze po ugovorima (koji zbog prirode rashoda) zahtevaju plaćanje u više godina Br. 88 mart 2014. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uslovi za preuzimanje obaveza po višegodišnjim ugovorima Br. 88 mart 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Podnošenje zahteva za preuzimanje obaveza po osnovu višegodišnjih ugovora Br. 88 mart 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Podnošenje zahteva za preuzimanje obaveza po osnovu višegodišnjih ugovora za indirektne korisnike Br. 88 mart 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Vreme podnošenja zahteva za preuzimanje obaveza po osnovu višegodišnjih ugovora Br. 88 mart 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Praćenje namenskog korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti ustanove obrazovanja i vaspitanja od strane saveta roditelja Br. 88 mart 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR DESETIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 20/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Razlozi za donošenje desetih izmena i dopuna Pravilnika Br. 88 mart 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Prikaz sadržine desetih izmena i dopuna Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem Br. 88 mart 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMISIONA PRODAJA DOBARA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 88 mart 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Zakonski osnov za sprovođenje komisione prodaje dobara korisnika javnih sredstava Br. 88 mart 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Poresko-računovodstveni tretman komisione prodaje dobara Br. 88 mart 2014. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH GODIŠNJIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 88 mart 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Konsolidovanje finansijskih izveštaja javnog sektora u kontekstu zakonske regulative u Republici Srbiji Br. 88 mart 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Pojam konsolidacije Br. 88 mart 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Postupak konsolidacije finansijskih izveštaja direktnih korisnika Br. 88 mart 2014. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Specifičnosti u sastavljanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Br. 88 mart 2014. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Dileme kod popunjavanja podataka u Obrascu 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta kod indirektnih korisnika Br. 88 mart 2014. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje potraživanja od kupaca kada se naplata vrši preko evidencionog računa kao javni prihod budžeta Br. 88 mart 2014. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje refakcije akcize kod korisnika javnih sredstava koji primenjuju kontni plan za budžetski sistem Br. 88 mart 2014. godine str. 32
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pravno dejstvo izvoda iz otvorenih stavki potpisanog od strane ovlašćenog lica Br. 88 mart 2014. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA "Sl. glasnik RS", br. 24/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena sistema obrnutog terećenja kod prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva Br. 88 mart 2014. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nastanak poreske obaveze po osnovu prometa prirodnog gasa - vreme prometa Br. 88 mart 2014. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se finansira iz sredstava donacije na osnovu ugovora zaključenog sa Republikom Srbijom Br. 88 mart 2014. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza plaćanja poreza na imovinu za kuću koja je oštećena dejstvom zemljotresa Br. 88 mart 2014. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na imovinu na nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Br. 88 mart 2014. godine str. 42
JAVNE NABAVKE SPECIFIČNOSTI SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE U SKLADU SA UREDBOM O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI, ZBOG PRIRODE RASHODA, ZAHTEVAJU PLAĆANJE U VIŠE GODINA "Sl. glasnik RS", br. 21/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Primena Uredbe i krug lica na koja se odnosi Br. 88 mart 2014. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Ugovori na koje se Uredba odnosi Br. 88 mart 2014. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Predmet višegodišnjeg ugovora Br. 88 mart 2014. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Uslovi za zaključivanje višegodišnjih ugovora Br. 88 mart 2014. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Ugovori koji se zaključuju na 12 meseci i kraće, a čije se plaćanje realizuje u dve budžetske godine Br. 88 mart 2014. godine str. 47
JAVNE NABAVKE PRODUŽENJE MOGUĆNOSTI REZERVNOG SNABDEVANJA KRAJNJIH KUPACA KOJI NISU IZABRALI SNABDEVAČA I POSLE 1.3.2014. GODINE Br. 88 mart 2014. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Odbijanje ponude iz razloga zaštite integriteta postupka javne nabavke Br. 88 mart 2014. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Oblikovanje javne nabavke usluga male vrednosti po partijama Br. 88 mart 2014. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Oblikovanje nabavke sredstava za higijenu sa aspekta istovrsnosti dobara Br. 88 mart 2014. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Produženje roka za podnošenje ponuda na dan otvaranja ponuda Br. 88 mart 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Uslovi za zaključenje ugovora o javnim nabavkama na period koji se ne poklapa sa budžetskom godinom Br. 88 mart 2014. godine str. 52
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA OBJAVLJEN KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE STANOVA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2014. GODINE Br. 88 mart 2014. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost odricanja od prava na naknadu štete u slučaju udesa motornog vozila za koji je odgovoran vozač - zaposleni u pravnom licu Br. 88 mart 2014. godine str. 56
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Imperativni karakter propisa o zateznoj kamati i nemogućnost primene načela autonomije volje ugovornih strana Br. 88 mart 2014. godine str. 57
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sticanje prava poverioca novčane obaveze na zateznu kamatu u zavisnosti od prirode ugovornog odnosa Br. 88 mart 2014. godine str. 57
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uredno dostavljanje u slučaju promene adrese stranke u upravnom postupku Br. 88 mart 2014. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nastupanje docnje dužnika u situaciji u kojoj tužilac nije dokazao da je sporne račune dostavio tuženom Br. 88 mart 2014. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Kriterijum za utvrđivanje naknade za korišćenje tuđe stvari nakon raskida ugovora o zakupu Br. 88 mart 2014. godine str. 59
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR DESETIH PO REDU, IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 20/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 60
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Razlozi za donošenje Izmena Pravilnika Br. 88 mart 2014. godine str. 60
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Novi račun za uplatu javnih prihoda - račun za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku Br. 88 mart 2014. godine str. 60
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izmena i dopuna postojećih računa za uplatu javnih prihoda Br. 88 mart 2014. godine str. 61
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Brisanje postojećih računa za uplatu javnih prihoda Br. 88 mart 2014. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nove organizacione jedinice carinarnica Br. 88 mart 2014. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Formalno-pravna kontrola ispravnosti menice Br. 88 mart 2014. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 21/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 88 mart 2014. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti Br. 88 mart 2014. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE I UPOREDNOM ZAKONODAVSTVU Br. 88 mart 2014. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Klauzula zabrane konkurencije u Zakonu o radu Br. 88 mart 2014. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakon o zaštiti poslovne tajne Br. 88 mart 2014. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nelojalna konkurencija Br. 88 mart 2014. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uporedno zakonodavstvo i praksa Br. 88 mart 2014. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 88 mart 2014. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o prestanku radnog odnosa nastavniku, vaspitaču ili stručnom saradniku koji je navršio 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života Br. 88 mart 2014. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o radu sa nastavnikom verske nastave u školi Br. 88 mart 2014. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za osnivanje sindikata propisani statutom ili opštim aktom sindikata Br. 88 mart 2014. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje prava predstavniku sindikata na plaćeno odsustvo za obavljanje sindikalne funkcije prema broju članova sindikata Br. 88 mart 2014. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje obaveze donošenja programa rešavanja viška zaposlenih kod poslodavca koji ima manje od pet zaposlenih Br. 88 mart 2014. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravno dejstvo ugovora o radu sa direktorom u slučaju kada je nakon njegovog potpisivanja razrešen dužnosti Br. 88 mart 2014. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rok zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa Br. 88 mart 2014. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena odredbi Zakona o radu isključivo na zaposlene odnosno na lica koja se nalaze u radnom odnosu kod poslodavca Br. 88 mart 2014. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravni osnov angažovanja lica koje je ispunilo uslove za starosnu penziju za rad van radnog odnosa Br. 88 mart 2014. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IZNOS MINIMALNE ZARADE PO ČASU NETO ZA PERIOD JANUAR - JUN 2014. GODINE PREMA ODLUCI VLADE REPUBLIKE SRBIJE Br. 88 mart 2014. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ODGOVORI PORESKE UPRAVE NA SPORNA PITANJA U VEZI SA POPUNJAVANJEM PPP PD PRIJAVE ZAKLJUČNO SA 5.3.2014. GODINE Br. 88 mart 2014. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA UPUTSTVO O ŠIFRAMA PLAĆANJA ZA KOJE SE U NALOG KOJIM SE NALAŽE PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU, ODNOSNO PLAĆANJE PRIHODA NA KOJE SE PLAĆAJU POREZI PO ODBITKU, UNOSI BROJ ODOBRENJA ZA PLAĆANJE KOJI DODELJUJE PORESKA UPRAVA Br. 88 mart 2014. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Šifre plaćanja u transakcijama raspodele i obaveznost upisa BOP Br. 88 mart 2014. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Šifre plaćanja klasifikacije prema obliku plaćanja i polje za upis BOP/PIB Br. 88 mart 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Bezgotovinsko plaćanje zarade primaocu prihoda Br. 88 mart 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Bezgotovinsko plaćanje naknade zarade za bolovanje preko 30 dana Br. 88 mart 2014. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Bezgotovinsko plaćanje poreza po odbitku Br. 88 mart 2014. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Plaćanje poreza i doprinosa po odbitku asignacijom/cesijom Br. 88 mart 2014. godine str. 96
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Plaćanje zarade asignacijom/cesijom Br. 88 mart 2014. godine str. 96
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. Podizanje gotovine u poslovnoj banci za isplatu prihoda primaocima prihoda na koje se plaća porez po odbitku na blagajni isplatioca Br. 88 mart 2014. godine str. 97
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru na privredna društva (iz javnog sektora) koja su u nekom od poslednjih pet godišnjih finansijskih izveštaja iskazala gubitak Br. 88 mart 2014. godine str. 97
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plate direktoru u predškolskim ustanovama Br. 88 mart 2014. godine str. 98
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje zarade za rad u smenama samo za časove ostvarene na radu u drugoj smeni Br. 88 mart 2014. godine str. 98
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način obračuna otpremnine za zaposlenog koji je radio sa nepunim radnim vremenom, a proglašen je tehnološkim viškom Br. 88 mart 2014. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada štete zaposlenom u slučaju kada krivicom poslodavca ne iskoristi godišnji odmor Br. 88 mart 2014. godine str. 99
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA INTERNA REVIZIJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA - OBAVEZA GODIŠNJEG IZVEŠTAVANJA - ROK 31. MART 2014. GODINE Br. 88 mart 2014. godine str. 100
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Interna revizija kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava Br. 88 mart 2014. godine str. 101
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Razlika između internog revizora i ovlašćenog internog revizora Br. 88 mart 2014. godine str. 102
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Zaključak Br. 88 mart 2014. godine str. 102
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA Br. 88 mart 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam završnog ispita prema ranije važećem Pravilniku Br. 88 mart 2014. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Program završnog ispita u školskoj 2013/2014. godini Br. 88 mart 2014. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Lista odabranih standarda čija se ostvarenost proverava kombinovanim testom Br. 88 mart 2014. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SADRŽINA PORTFOLIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA Br. 88 mart 2014. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ORGANIZACIJA I NADLEŽNOSTI INSPEKCIJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA Br. 88 mart 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sanitarna inspekcija Br. 88 mart 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvena inspekcija Br. 88 mart 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcija za lekove i medicinska sredstva Br. 88 mart 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcija za opojne droge i prekursore Br. 88 mart 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcije uprave za biomedicinu Br. 88 mart 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Jedan od slučajeva u kojem žalba protiv rešenja o premeštaju policijskog službenika ne odlaže izvršenje rešenja Br. 88 mart 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Priznavanje bodova stručnog usavršavanja i sadržina portfolija nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Br. 88 mart 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam stručnih i akademskih naziva sa stanovišta Zakona o visokom obrazovanju Br. 88 mart 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izricanje vaspitne mere učeniku osnovne škole i smanjenje ocene iz vladanja Br. 88 mart 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za odlučivanje o upisu, odnosno odlaganju upisa deteta u prvi razred osnovne škole Br. 88 mart 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje rešenja o prestanku službe civilnog lica u Vojsci Srbije primenom materijalnog propisa koji nije na snazi Br. 88 mart 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa zaposlenog u Saveznom ministarstvu za inostrane poslove Br. 88 mart 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost stupanja na snagu opšteg akta danom donošenja Br. 88 mart 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost i nezakonitost propisanog ovlašćenja predsednika skupštine grada da može postaviti svoje pomoćnike Br. 88 mart 2014. godine str. 127
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE - Mart 2014. godine Br. 88 mart 2014. godine str. 129
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Mart / April 2014. godine Br. 88 mart 2014. godine str. 133
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 88 mart 2014. godine str. 138
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2014. GODINI "Sl. glasnik RS", br. 17/2014 Br. 87 februar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ IZVORA FINANSIRANJA 11 - PRIMANJA OD INOSTRANIH ZADUŽIVANJA "Sl. glasnik RS", br. 12/2014 Br. 87 februar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U ZALIHAMA ROBE ZA DALJU PRODAJU PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 87 februar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Roba za dalju prodaju u prometu na veliko Br. 87 februar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Roba za dalju prodaju u prometu na malo Br. 87 februar 2014. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Viškovi i manjkovi na zalihama robe za dalju prodaju Br. 87 februar 2014. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2014. GODINU Br. 87 februar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ISPLATE NAKNADE ZARADE/PLATE NA TERET SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Br. 87 februar 2014. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun naknade zarade/plate Br. 87 februar 2014. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstvena evidencija isplate naknade zarade/plate Br. 87 februar 2014. godine str. 32
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjiženje prihoda koje svojom delatnošću ostvari indirektni korisnik budžeta lokalne samouprave Br. 87 februar 2014. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pojam i način korišćenja elektronskog potpisa i elektronskog dokumenta Br. 87 februar 2014. godine str. 35
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Mogućnost poveravanja vođenja poslovnih knjiga povezanom pravnom licu koje nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga Br. 87 februar 2014. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE POREZ NA IMOVINU UTVRĐUJU SAMOOPOREZIVANJEM Br. 87 februar 2014. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Pravni osnov za oporezivanje imovine Br. 87 februar 2014. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Koje lice se smatra obveznikom koji vodi poslovne knjige (i ima obavezu da vrši samooporezivanje porezom na imovinu) Br. 87 februar 2014. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Za koju imovinu je obveznik koji vodi poslovne knjige dužan da obračuna porez na imovinu samooporezivanjem (šta je predmet oporezivanja) Br. 87 februar 2014. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Ko i do kada ima obavezu da podnese poresku prijavu? Br. 87 februar 2014. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Na kojem obrascu se podnosi poreska prijava? Br. 87 februar 2014. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Poreska osnovica Br. 87 februar 2014. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Poreska stopa Br. 87 februar 2014. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Poreska oslobođenja Br. 87 februar 2014. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Utvrđivanje poreza na imovinu Br. 87 februar 2014. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Plaćanje poreza na imovinu Br. 87 februar 2014. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Iskazivanje u PDV prijavi podataka o osnovici za obračunavanje PDV na oporezivi manjak dobara Br. 87 februar 2014. godine str. 52
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nastanak obaveza obračunavanja PDV za lice koje je poreski dužnik za promet vremenski ograničenih ili neograničenih usluga koji vrši strano lice Br. 87 februar 2014. godine str. 52
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Objašnjenje povezanosti obveznika poreza na dobit pravnih lica sa Republikom Srbijom, autonomnom pokrajinom ili jedinicom lokalne samouprave, kao pravnim licima, kao i neposrednog/posrednog učešća u kapitalu, odnosno organima upravljanja obveznika poreza na dobit pravnih lica Br. 87 februar 2014. godine str. 54
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave posle pokretanja postupka poreske kontrole za kontrolisani poreski period odnosno nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza Br. 87 februar 2014. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu kada jedinica lokalne samouprave nije objavila odgovarajuće akte do 30.11.2013. godine Br. 87 februar 2014. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Odlučivanje poreskih organa po izmenjenoj poreskoj prijavi bez ponavljanja postupka Br. 87 februar 2014. godine str. 57
JAVNE NABAVKE KOMENTAR UREDBE O DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA I UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA JAVNE NABAVKE "Sl. glasnik RS", br. 13/2014 Br. 87 februar 2014. godine str. 58
JAVNE NABAVKE TREĆI DEO ODGOVORA NA PITANJA UČESNIKA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ODRŽANOM U BEOGRADU DANA 20.11.2013. GODINE Br. 87 februar 2014. godine str. 59
JAVNE NABAVKE PRILOG UZ ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR BR. 87 - CD SA MODELOM AKTA KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNIH NABAVKI UNUTAR NARUČIOCA Br. 87 februar 2014. godine str. 69
JAVNE NABAVKE Primena Zakona o javnim nabavkama prilikom organizovanja učeničkih ekskurzija Br. 87 februar 2014. godine str. 70
JAVNE NABAVKE Određivanje dodatnih uslova u postupku javne nabavke ekskurzije učenika Br. 87 februar 2014. godine str. 71
JAVNE NABAVKE Obrazovanje komisije za sprovođenje postupka javne nabavke učeničke ekskurzije Br. 87 februar 2014. godine str. 71
JAVNE NABAVKE Iskazivanje cene u ponudi za izvođenje đačke ekskurzije Br. 87 februar 2014. godine str. 72
JAVNE NABAVKE Nabavka usluga obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja zaposlenih u obrazovanju i vaspitanju Br. 87 februar 2014. godine str. 73
JAVNE NABAVKE Posledice nedonošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka u predviđenom roku Br. 87 februar 2014. godine str. 73
JAVNE NABAVKE Uvoz neregistrovanog leka u tekućoj godini za procenjene, odnosno planirane potrebe zdravstvene ustanove u toj, odnosno u narednoj godini radi učešća u postupku javne nabavke Br. 87 februar 2014. godine str. 74
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA SUBJEKTIVNO AUTORSKO PRAVO KAO KVAZISVOJINA Br. 87 februar 2014. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Predmet zaštite Br. 87 februar 2014. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nastanak autorskog prava Br. 87 februar 2014. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Subjekat autorskog prava Br. 87 februar 2014. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Autorsko delo Br. 87 februar 2014. godine str. 76
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Razlike u načinu korišćenja autorskog dela i stvari Br. 87 februar 2014. godine str. 76
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ograničenja u sadržini i vršenju apsolutnih prava Br. 87 februar 2014. godine str. 77
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo na posebnu naknadu Br. 87 februar 2014. godine str. 78
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ograničenja autorskog prava Br. 87 februar 2014. godine str. 78
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Promet autorskog prava Br. 87 februar 2014. godine str. 78
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Trajanje autorskog prava i prava svojine Br. 87 februar 2014. godine str. 79
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Građanskopravna zaštita Br. 87 februar 2014. godine str. 79
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zaključak Br. 87 februar 2014. godine str. 79
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sprovođenje postupka prinudnog izvršenja i odgovornost organa uprave Br. 87 februar 2014. godine str. 79
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Mogućnost otkupa stana u društvenoj svojini u slučaju kada je vlasnik stana brisan iz registra privrednih subjekata Br. 87 februar 2014. godine str. 80
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nedostatak ovlašćenja na strani poverioca da za kašnjenje u plaćanju rate obračuna zakonsku zateznu kamatu Br. 87 februar 2014. godine str. 82
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pozivanje dužnika na plaćanje vansudskim dopisom kao radnja kojom se ne prekida zastarevanje Br. 87 februar 2014. godine str. 82
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveza vraćanja nepokretnosti datih na privremeno korišćenje privrednom subjektu za vreme važenja Zakona o udruženom radu Br. 87 februar 2014. godine str. 83
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NOVI DOPIS - OBJAŠNJENJE POVODOM ISPRAVKI PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - OBJAVLJENO NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR 12. FEBRUARA 2014. GODINE Br. 87 februar 2014. godine str. 84
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Šifra plaćanja za refundaciju troškova zaposlenom koji je u gotovini platio određene račune (gorivo, reprezentacija) Br. 87 februar 2014. godine str. 85
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Kompenzacija poreskog duga poreskog obveznika - javnog komunalnog preduzeća Br. 87 februar 2014. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI Br. 87 februar 2014. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pojam nezaposlenosti Br. 87 februar 2014. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogući korisnici prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Republici Srbiji Br. 87 februar 2014. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Republici Srbiji Br. 87 februar 2014. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze nezaposlenog lica i aktivne mere zapošljavanja Br. 87 februar 2014. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uporednopravni pregled Br. 87 februar 2014. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 87 februar 2014. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Korišćenje elektronskih cigareta u zatvorenom radnom prostoru Br. 87 februar 2014. godine str. 94
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu zaposlenom nakon povratka sa neplaćenog odsustva Br. 87 februar 2014. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Slučajevi premeštaja zaposlenog na drugo mesto rada Br. 87 februar 2014. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost poslodavca da zaposlenom koji je proglašen tehnološkim viškom ponudi aneks ugovora o radu za rad sa nepunim radnim vremenom Br. 87 februar 2014. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Raspoređivanje predstavnika zaposlenih na druge poslove bez saglasnosti ministarstva Br. 87 februar 2014. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo usvojioca na odsustvo sa rada radi nege deteta mlađeg od pet godina Br. 87 februar 2014. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog koji je ispunio uslove za starosnu penziju na otpremninu Br. 87 februar 2014. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izjednačavanje profesionalne bolesti i povrede na radu Br. 87 februar 2014. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Očigledna povreda prava zaposlenog donošenjem rešenja o otkazu ugovora o radu kao uslov za odlaganje njegovog izvršenja Br. 87 februar 2014. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sudska nadležnost u izvršenju odluke o vraćanju zaposlenog na rad Br. 87 februar 2014. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa neraspoređenom državnom službeniku Br. 87 februar 2014. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zastarelost vođenja disciplinskog postupka prema državnom službeniku Br. 87 februar 2014. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena odgovarajućeg propisa na odlučivanje o pravima i dužnostima profesionalnih vojnih lica Br. 87 februar 2014. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na naknadu štete u slučaju prestanka profesionalne vojne službe zbog ograničene sposobnosti Br. 87 februar 2014. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA OBRAČUN NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DELU Br. 87 februar 2014. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PORESKI TRETMAN DRUGIH PRIHODA OSTVARENIH PRODAJOM POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, PLODOVA I LEKOVITOG BILJA Br. 87 februar 2014. godine str. 105
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Oporezivanje prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica koja ne ispunjavaju uslove za poresko oslobođenje Br. 87 februar 2014. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman prihoda koje fizičko lice ostvari pružanjem poljoprivrednih usluga Br. 87 februar 2014. godine str. 107
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ODGOVORI PORESKE UPRAVE NA SPORNA PITANJA U VEZI SA POPUNJAVANJEM PPP PD PRIJAVE Br. 87 februar 2014. godine str. 108
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uslovi za oslobođenje od obaveze umanjenja neto zarade i neto drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru Br. 87 februar 2014. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza umanjenja neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru za sve isplate u mesecu nezavisno od meseca (perioda) za koji se isplaćuju i definicija drugog primanja zaposlenog u javnom sektoru Br. 87 februar 2014. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravno lice organizovano u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima kao obveznik primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru Br. 87 februar 2014. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje zarade po osnovu vremena provedenog na radu zaposlenom koji je istovremeno korisnik starosne penzije Br. 87 februar 2014. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada zarade zaposlenom u slučaju upućivanja na plaćeno odsustvo zbog smanjenja obima posla bez krivice zaposlenog Br. 87 februar 2014. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza poslodavca na isplatu jubilarne nagrade zaposlenima u ustanovi studentskog standarda Br. 87 februar 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROGRAM REŠAVANJA STARIH PREDMETA U REPUBLICI SRBIJI Br. 87 februar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlozi i postupak donošenja Programa Br. 87 februar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Struktura i principi Programa Br. 87 februar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena i praćenje Programa Br. 87 februar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocena Programa Br. 87 februar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Br. 87 februar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonski okvir Br. 87 februar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Delatnosti Br. 87 februar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizacija i nadležnosti Inspekcije za zaštitu životne sredine Br. 87 februar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšte odredbe o inspekcijskom nadzoru Br. 87 februar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru Br. 87 februar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Republička inspekcija za zaštitu životne sredine Br. 87 februar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 87 februar 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA "Sl. glasnik RS", br. 13/2014 Br. 87 februar 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sastav potkomisije koju obrazuje Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Br. 87 februar 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kriterijumi za utvrđivanje kompetentnosti nastavnika i mentora Br. 87 februar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA SPOLJAŠNJU PROVERU KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA "Sl. glasnik RS", br. 13/2014 Br. 87 februar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sastav i rad potkomisije koju obrazuje Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Br. 87 februar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmenjeni i dopunjeni Standardi za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova Br. 87 februar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 7/2014 Br. 87 februar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj Liste lekova Br. 87 februar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Participacija za lekove Br. 87 februar 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj Liste lekova - novi i brisani lekovi Br. 87 februar 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključne napomene Br. 87 februar 2014. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pribavljanje mišljenja reprezentativnih sindikata pre raspisivanja konkursa za prijem u radni odnos u školi Br. 87 februar 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost zasnivanja novog radnog odnosa u školi sa licem koje je steklo stručni naziv nastavnik muzičke kulture i šesti stepen stručne spreme Br. 87 februar 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencija i izdavanje isprave o položenom ispitu iz stranog jezika prilikom prelaska učenika u drugu osnovnu školu Br. 87 februar 2014. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izricanje vaspitne mere učeniku osnovne škole i smanjenje ocene iz vladanja Br. 87 februar 2014. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i svrha pisane vežbe u obliku diktata u osnovnom obrazovanju Br. 87 februar 2014. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status zaposlenih i učenika srednje škole čiji je osnivač pravno ili fizičko lice, koja prestaje sa radom Br. 87 februar 2014. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje prava roditelja na uvid u pisani rad učenika osnovne škole Br. 87 februar 2014. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i sloboda oglašavanja putem interneta Br. 87 februar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povreda načela zakonitosti donošenjem rešenja na osnovu instrukcije Br. 87 februar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stvarna nadležnost upravnog suda za odlučivanje po žalbi radi zaštite izbornih prava u postupku izbora organa upravljanja mesne zajednice Br. 87 februar 2014. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zastarelost potraživanja iz ugovora o prodaji električne energije Br. 87 februar 2014. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Udaljenje sa rada službenika Ministarstva unutrašnjih poslova protiv koga se vodi krivični postupak Br. 87 februar 2014. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neblagovremenost zahteva za poništaj drugostepene odluke u sporu za zaštitu prava zaposlenog u ustanovi Br. 87 februar 2014. godine str. 137
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Februar / Mart 2014. godine Br. 87 februar 2014. godine str. 138
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Februar / Mart 2014. godine Br. 87 februar 2014. godine str. 143
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 87 februar 2014. godine str. 150
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2014. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 3/2014 Br. 86 februar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA I. Sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu u 2014. godini Br. 86 februar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA II. Participacija Br. 86 februar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA III. Maksimalni godišnji iznos participacije Br. 86 februar 2014. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Plaćanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na više poslovnih objekata u više opština Br. 86 februar 2014. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Isticanje firme na trafo-stanicama ?lektrodistribucije Br. 86 februar 2014. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TRETMAN ZAKUPA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 86 februar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nosioci prava javne svojine i nosioci prava korišćenja Br. 86 februar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pravo korišćenja javne svojine Br. 86 februar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Davanje u zakup javne svojine Br. 86 februar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveni tretman zakupa Br. 86 februar 2014. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE GORIVA PUTEM KREDITNE I DEBITNE KARTICE Br. 86 februar 2014. godine str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nabavka goriva putem kreditne (evidencione) kartice Br. 86 februar 2014. godine str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nabavka goriva putem debitne kartice Br. 86 februar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAKNADNO ODOBRENOG POPUSTA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA Br. 86 februar 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2013. GODINE Br. 86 februar 2014. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Revalorizacija otplatnih rata po ugovorima zaključenim do 1.8.1992. godine Br. 86 februar 2014. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Revalorizacija otplatnih rata za ugovore zaključene posle 19.7.1994. godine Br. 86 februar 2014. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PREGLED KONTROLE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA I SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA Br. 86 februar 2014. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje umanjenja neto prihoda zaposlenima u javnom sektoru Br. 86 februar 2014. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA - OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2013. GODINU Br. 86 februar 2014. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreska osnovica Br. 86 februar 2014. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sastavljanje poreskog bilansa Br. 86 februar 2014. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poresko oslobođenje Br. 86 februar 2014. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sastavljanje poreske prijave Br. 86 februar 2014. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa Br. 86 februar 2014. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Knjiženje konačnog obračuna poreza na dobit u 2013. godini Br. 86 februar 2014. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OPOREZIVANJE NEPRIJAVLJENE IMOVINE ZA KOJU JE PORESKA OBAVEZA NASTALA PRE 2014. GODINE Br. 86 februar 2014. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman potraživanja srazmernog dela troškova električne energije od korisnika poslovnog prostora (tzv. prefakturisanje troškova) Br. 86 februar 2014. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje prava na prikazivanje snimaka sportskih događaja Br. 86 februar 2014. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja PDV kod uvoza dobara koja su predmet donacije Br. 86 februar 2014. godine str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja od plaćanja PDV kod uvoza putničkih automobila koji su predmet donacije Br. 86 februar 2014. godine str. 46
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za vreme rekonstrukcije objekta Br. 86 februar 2014. godine str. 46
JAVNE NABAVKE NABAVKA USLUGA PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Br. 86 februar 2014. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Pojam usluge kao predmeta javne nabavke Br. 86 februar 2014. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Usluge kopnenog saobraćaja Br. 86 februar 2014. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Ustanovljavanje isključivih ili posebnih prava u uslugama gradskog prevoza Br. 86 februar 2014. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Ostali relevantni propisi Br. 86 februar 2014. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Poveravanje obavljanja delatnosti javnog prevoza Br. 86 februar 2014. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Zaključak Br. 86 februar 2014. godine str. 51
JAVNE NABAVKE USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROIZVODNJE I PROMETA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE Br. 86 februar 2014. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Obezbeđenje identifikacije i sledljivosti Br. 86 februar 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Sprečavanje štetnih posledica po zdravlje ljudi i životinja Br. 86 februar 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Uspostavljanje sistema za osiguranje bezbednosti hrane Br. 86 februar 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Vodič za primenu principa dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka Br. 86 februar 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Zahtevi u pogledu objekata u kojima se proizvodi hrana Br. 86 februar 2014. godine str. 53
JAVNE NABAVKE Značaj uvođenja HACCP sistema za subjekte u poslovanju sa hranom i inspekciju Br. 86 februar 2014. godine str. 59
JAVNE NABAVKE DRUGI DEO ODGOVORA NA PITANJA UČESNIKA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ODRŽANOM U BEOGRADU DANA 20.11.2013. GODINE Br. 86 februar 2014. godine str. 63
JAVNE NABAVKE Donošenje plana nabavki u slučaju privremenog finansiranja Br. 86 februar 2014. godine str. 77
JAVNE NABAVKE Obustava postupka javne nabavke za partije za koje nije pristigla nijedna ponuda Br. 86 februar 2014. godine str. 77
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u slučaju nedostavljanja kvartalnog izveštaja Upravi za javne nabavke u propisanom roku Br. 86 februar 2014. godine str. 78
JAVNE NABAVKE Unošenje podataka o pojedinim nabavkama u godišnji plan javnih nabavki prema propisima o obaveznoj sadržini plana Br. 86 februar 2014. godine str. 79
JAVNE NABAVKE Prava i dužnosti naručioca radova u slučaju prijema zadocnelog ispunjenja od strane izvođača Br. 86 februar 2014. godine str. 80
JAVNE NABAVKE Zastarelost naknade štete zbog predaje nedovršenog posla Br. 86 februar 2014. godine str. 80
JAVNE NABAVKE Odsustvo uticaja odnosa između investitora i glavnog izvođača radova na ostvarivanje prava podizvođača kod ugovora o građenju Br. 86 februar 2014. godine str. 81
JAVNE NABAVKE Obaveznost pisane forme kod ugovora o građenju u pogledu njegove sadržine i prateće dokumentacije Br. 86 februar 2014. godine str. 81
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Otkup stana od strane lica koje nije zaposleno, imenovano ili postavljeno kod vlasnika stana u državnoj svojini odnosno nosioca prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini Br. 86 februar 2014. godine str. 83
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost potraživanja iz ugovora o autorskom delu Br. 86 februar 2014. godine str. 84
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ograničenje prava zakupodavca na naplatu zakupnine trajanjem ugovora o zakupu Br. 86 februar 2014. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nedostatak zakonskog osnova za nastupanje pretpostavke o blagovremenosti žalbe izjavljene po proteku propisanog roka Br. 86 februar 2014. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost sticanja svojine održajem na stvarima u javnoj svojini Br. 86 februar 2014. godine str. 86
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 120/2013 Br. 86 februar 2014. godine str. 87
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMAI NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR "Sl. glasnik RS", br. 8/2014 Br. 86 februar 2014. godine str. 88
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE MENICA KAO INSTRUMENT PLAĆANJA, OBEZBEĐENJA PLAĆANJA I KREDITIRANJA Br. 86 februar 2014. godine str. 89
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Vrste menica Br. 86 februar 2014. godine str. 89
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Osnovne funkcije menice Br. 86 februar 2014. godine str. 90
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Menične radnje Br. 86 februar 2014. godine str. 90
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prijem menice na izvršenje Br. 86 februar 2014. godine str. 91
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izvršenje menica prema vrstama klauzula Br. 86 februar 2014. godine str. 92
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Postupak prinudne naplate po osnovu menica Br. 86 februar 2014. godine str. 92
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O NOVIM UPLATNIM RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA OD KAPITALA, UKLJUČUJUĆI I PRIHODE OD IZDAVANJA U ZAKUP SOPSTVENIH NEPOKRETNOSTI, KAO I PRIHODE OD DAVANJA U ZAKUP POKRETNIH STVARI Br. 86 februar 2014. godine str. 93
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ZAKLJUČCI VLADE APV OD 15.1.2014. GODINE - O PROCEDURI ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Br. 86 februar 2014. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU INSPEKTORAT ZA RAD Br. 86 februar 2014. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nadležnost Inspektorata za rad Br. 86 februar 2014. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ovlašćenja inspektora rada Br. 86 februar 2014. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Strateški ciljevi Inspektorata za rad Br. 86 februar 2014. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sačinjavanje plana rada i izveštaja o radu Inspektorata za rad Br. 86 februar 2014. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Organizaciona struktura Inspektorata za rad Br. 86 februar 2014. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Usluge koje se pružaju zainteresovanim licima Br. 86 februar 2014. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vrste inspekcijskih nadzora Br. 86 februar 2014. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak inspekcijskog nadzora Br. 86 februar 2014. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ISPLATA OTPREMNINE ZBOG OTKAZA UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM USLED "TEHNOLOŠKOG VIŠKA" Br. 86 februar 2014. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sporne situacije u sudskoj praksi Br. 86 februar 2014. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 86 februar 2014. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena propisa o "ograničenom" zapošljavanju kod korisnika javnih sredstava u slučaju potrebe za angažovanjem lica radi zamene odsutnog zaposlenog Br. 86 februar 2014. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvećanje godišnjeg odmora zaposlenom koji je radio noću i u smenama Br. 86 februar 2014. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepoštovanje otkaznog roka od strane zaposlenog i naknada štete poslodavcu Br. 86 februar 2014. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prava reprezentativnih sindikata u skladu sa zakonom Br. 86 februar 2014. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu ispravu o zdravstvenom osiguranju Br. 86 februar 2014. godine str. 107
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavezan potpis direktora odnosno preduzetnika na svim aktima kojima se odlučuje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih Br. 86 februar 2014. godine str. 107
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog na slobodne dane u slučaju rada dužeg od punog radnog vremena u toku radne nedelje provedene na službenom putu u inostranstvu Br. 86 februar 2014. godine str. 108
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rok za otkaz ugovora o radu zaposlenom koji je pravnosnažnom odlukom suda oglašen krivim za krivično delo na radu ili u vezi sa radom Br. 86 februar 2014. godine str. 109
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dostavljanje rešenja o utvrđenoj reprezentativnosti poslodavcu od strane sindikata Br. 86 februar 2014. godine str. 109
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Propust poslodavca da nadležnoj inspekciji prijavi povredu zaposlenog nastalu za vreme odmora u toku dnevnog rada Br. 86 februar 2014. godine str. 110
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ograničenje ovlašćenja inspekcije rada postupanjem nadležnog suda u radnom sporu u kome rešava o zakonitosti otkaza ugovora o radu Br. 86 februar 2014. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Priznavanje prava na nov iznos starosne penzije korisniku nakon uplate dela doprinosa Br. 86 februar 2014. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje zakonskog ovlašćenja da se pitanje kruga lica koja čine užu porodicu u smislu ostvarivanja prava na plaćeno odsustvo uređuje kolektivnim ugovorom Br. 86 februar 2014. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UMANJIVANJA NETO PRIHODA ZAPOSLENOG U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 8/2014 Br. 86 februar 2014. godine str. 114
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 86 februar 2014. godine str. 116
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pregled usklađenih neoporezivih iznosa Br. 86 februar 2014. godine str. 117
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznos koji se umanjuje iz zarade zaposlenog Br. 86 februar 2014. godine str. 117
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Usklađeni neoporezivi iznosi drugih primanja Br. 86 februar 2014. godine str. 126
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA Br. 86 februar 2014. godine str. 128
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina najniže osnovice Br. 86 februar 2014. godine str. 128
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa Br. 86 februar 2014. godine str. 129
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima Br. 86 februar 2014. godine str. 129
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom i zaposlene koji nemaju pun fond sati u mesecu Br. 86 februar 2014. godine str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena srazmernog iznosa najniže osnovice Br. 86 februar 2014. godine str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade Br. 86 februar 2014. godine str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Napomena u vezi visine minimalne zarade Br. 86 februar 2014. godine str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa Br. 86 februar 2014. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje Br. 86 februar 2014. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Br. 86 februar 2014. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA BOLOVANJE RADI ODRŽAVANJA TRUDNOĆE OD 1. JANUARA 2014. GODINE ISPLAĆUJE SE U VISINI 100% OD OSNOVA ZA SVE TRUDNICE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE Br. 86 februar 2014. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Naknada za trudničko bolovanje koju isplaćuje poslodavac Br. 86 februar 2014. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Naknada za trudničko bolovanje koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno iz sredstava budžeta Republike Br. 86 februar 2014. godine str. 138
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU NA DRUGE PRIHODE FIZIČKIH LICA PO OSNOVU PRODAJE DOBARA KADA SE ISPLATA PRIHODA VRŠI U GOTOVOM NOVCU U MOMENTU PREDAJE DOBARA Br. 86 februar 2014. godine str. 140
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način utvrđivanja plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku Br. 86 februar 2014. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun, obustavljanje i uplata poreza po odbitku na propisani račun Br. 86 februar 2014. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD Br. 86 februar 2014. godine str. 142
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAČIN POPUNJAVANJA POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU KOD PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE Br. 86 februar 2014. godine str. 144
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NERADNI DANI POVODOM SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI Br. 86 februar 2014. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nepostojanje prava na zaradu za period u kome zaposlena nije bila na radu pri čemu je naknadno produžen radni odnos Br. 86 februar 2014. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman novčane naknade (otpremnine) koju poslodavac isplaćuje zaposlenom po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa Br. 86 februar 2014. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na naknadu zarade usled privremene sprečenosti za rad od prvog dana kada je trebalo da stupi na rad kod poslodavca Br. 86 februar 2014. godine str. 155
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU Br. 86 februar 2014. godine str. 156
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Pravni okvir za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru Br. 86 februar 2014. godine str. 156
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Uslovi za polaganje ispita Br. 86 februar 2014. godine str. 156
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Način i postupak polaganja ispita Br. 86 februar 2014. godine str. 157
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Evidencija Br. 86 februar 2014. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI FORMIRANJE REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA (RRA) I LOKALNIH RAZVOJNIH SUBJEKATA (LAG I KLER) Br. 86 februar 2014. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 86 februar 2014. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Lokalna akciona grupa (LAG) Br. 86 februar 2014. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (KLER) Br. 86 februar 2014. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Regionalne razvojne agencije (RRA) Br. 86 februar 2014. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBNI IZVRŠNI POSTUPAK ZA NAMIRENJE POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA Br. 86 februar 2014. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Smisao posebnog postupka Br. 86 februar 2014. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvezanost posebnog postupka sa institutom izvršitelja Br. 86 februar 2014. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za komunalne predmete gde je izvršenje započeto pred sudom Br. 86 februar 2014. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opseg primene posebnog postupka Br. 86 februar 2014. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Karakteristika prigovora izvršnog dužnika na zaključak kojim se određuje izvršenje za komunalne i slične usluge Br. 86 februar 2014. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključno razmatranje Br. 86 februar 2014. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PODZAKONSKIH PROPISA O USLOVIMA ZA RAD AUTO-ŠKOLA, OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE, POLAGANJU VOZAČKOG ISPITA I PRATEĆIM EVIDENCIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 116/2013 Br. 86 februar 2014. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOEFICIJENT ZA OBRAČUN PLATE I RADNOPRAVNI STATUS ANDRAGOŠKOG ASISTENTA Br. 86 februar 2014. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i uloga andragoškog asistenta prema posebnim propisima Br. 86 februar 2014. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Značaj određivanja koeficijenta za andragoškog asistenta Br. 86 februar 2014. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za zapošljavanje i rad andragoškog asistenta Br. 86 februar 2014. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena Zakona o privrednim društvima na strukturu i izbor organa zavisnog društva javnog preduzeća Br. 86 februar 2014. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dužina godišnjeg odmora policijskog službenika koji je u toku kalendarske godine proveo devet meseci na neplaćenom odsustvu Br. 86 februar 2014. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak obavljanja poslova pomoćnika direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja Br. 86 februar 2014. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak izbora direktora škole u kojoj se obrazovno vaspitni rad obavlja i na jeziku nacionalne manjine Br. 86 februar 2014. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjenost uslova u pogledu stepena i vrste obrazovanja za izvođenje nastave, odnosno obavljanje poslova stručnog saradnika Br. 86 februar 2014. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za sticanje specijalizacije, odnosno uže specijalizacije od strane zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Br. 86 februar 2014. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način na koji osuđena lica mogu za vreme izdržavanja kazne zatvora da izvršavaju dužnosti predviđene propisima o ličnoj karti Br. 86 februar 2014. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI TERET DOKAZIVANJA ČINJENICE NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA TOPLOTNE ENERGIJE Br. 86 februar 2014. godine str. 177
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Februar 2014. godine Br. 86 februar 2014. godine str. 178
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Januar / Februar 2014. godine Br. 86 februar 2014. godine str. 181
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 86 februar 2014. godine str. 190
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA DONET JE ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 110/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Prihodi i primanja, rashodi i izdaci i finansiranje budžeta u 2014. godini Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Izvršavanje budžeta Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NOVIH (ŠESTIH) IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zabrana/ograničenja zapošljavanja kod KJS sa uslovnim izuzećima Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Započeti postupci zapošljavanja kod KJS i kaznene norme Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Generalna izuzeća od zabrane/ograničenja zapošljavanja kod određenih KJS i zvanja - zanimanja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Usklađivanje plata i penzija Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Centralizovani obračun primanja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2013. GODINI Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Utrošeni lekovi i medicinska sredstva koji se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu - za transplantaciju srca Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Hirurška intervencija promene pola iz medicinskih razloga Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Pretraga nesrodnih davalaca matičnih ćelija hematopoeze (MTĆH) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Fakturisanje materijala utrošenih u toku pružanja usluga dijalize Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Umesto zaključka Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ŠESTE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 110/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Izmene i dopune vezane za ustanove na primarnom nivou - naknade za sanitetski i medicinski potrošnji materijal (član 15. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Izmene i dopune vezane za ustanove specijalizovane za produženu rehabilitaciju - bolničko lečenje (član 55. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Izmene i dopune vezane za davaoce zdravstvenih usluga koji nisu u planu mreže - Zavodi za zaštitu zdravlja radnika (član 64. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Konačni obračun za zdravstvenu ustanovu iz Priloga 1 - plate, prevoz, naknada za materijalne i ostale troškove (član 78. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Konačni obračun Domu zdravlja za stomatološke usluge za 2013. godinu - ostali direktni i indirektni troškovi (član 79. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Konačni obračun zavodima/institutima za javno zdravlje - usluge mikrobiologije, socijalne medicine i epidemiologije (član 82. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Prigovor zdravstvene ustanove na konačan obračun - izjava prigovora (član 85. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRENOS (POVRAĆAJ) NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE (lokalnih vlasti) NA KRAJU 2014. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Koje su nove/stare obaveze - način vraćanja neutrošenih sredstava budžeta Republike Srbije za 2013. godinu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Ostale napomene Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izgled (novog) obrasca SVS Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Primer za knjiženje i način prenosa sredstava Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Oslobođenje od plaćanja boravišne takse Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 38
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Prekid roka zastarelosti putem pisane izjave poreskog obveznika pred poreskim inspektorom kojom izjavljuje da će platiti obavezu u određenom roku Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 40
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA ZALIHA SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 41
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Zalihe sitnog inventara Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 42
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Zalihe potrošnog materijala Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 44
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Viškovi i manjkovi na zalihama sitnog inventara i potrošnog materijala Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PORESKI TRETMAN MANJKA I RASHODA DOBARA SA ASPEKTA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Manjak dobara kao predmet oporezivanja PDV Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) kao predmet oporezivanja PDV Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 47
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Poreski tretman prometa i uništavanja rashodovanih osnovnih sredstava i drugih otpisanih dobara Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 52
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Osnovica za obračunavanje PDV na manjak dobara koji se smatra sopstvenom potrošnjom, na rashod dobara iznad količine utvrđene Normativom rashoda ili normativom obveznika i svaki drugi promet dobara bez naknade Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 53
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Iskazivanje podataka o manjku i rashodu dobara u poreskoj prijavi PDV Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 54
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR OSMIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 106/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 54
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Razlozi za donošenje Osmih izmena i dopuna Pravilnika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 55
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Prikaz sadržine Osmih izmena i dopuna Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 55
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Izmene i dopune Priloga II Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 56
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2013. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 58
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obrasci za sastavljanje izveštaja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac 5 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 62
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveza revizije javnih preduzeća koja su prema Zakonu o javnim preduzećima obavezna da vrše reviziju finansijskih izveštaja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 64
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem prilikom vršenje popisa Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 64
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Usvojene izmene i dopune ZPPPA Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Razlozi za izmene i dopune Zakona Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izvršene izmene Zakona Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Povećanje posebne stope PDV Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Izmena definicije poljoprivrednika koji ima pravo na PDV nadoknadu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PRAVA I OBAVEZE PORESKOG OBVEZNIKA NA KRAJU 2013. I POČETKOM 2014. GODINE IZ UGLA PRIMENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Ispravka srazmernog poreskog odbitka Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Mogućnost dobrovoljne promene poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 79
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Obaveze obveznika PDV u vezi sa izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJEG PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige (Obrazac PPI-1) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige (Obrazac PPI-2) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 96
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon (Obrazac PPI-3) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 99
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava (Obrazac PPI-4) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 101
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI TRETMAN DAVANJA REKLAMNOG MATERIJALA, DRUGIH POKLONA MANJE I VEĆE VREDNOSTI I BESPLATNOG DAVANJA POSLOVNIH UZORAKA Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 104
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena Zakona o porezu na dodatu vrednost Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 104
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 108
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena odgovarajuće stope PDV kada je avans dat pre 31. decembra 2013. godine, a isporuka računara izvršena posle tog datuma Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 109
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Isticanje firme u fabričkom krugu i obaveza plaćanja firmarine Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 110
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga organizovanja seminara na teritoriji Republike Srbije koji strano lice vrši domaćem licu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 112
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja kod uvoza doniranih dobara koja uvozi republički organ Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 113
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije projekta na osnovu sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučno-tehnološkoj saradnji Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 113
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje pravnog lica (apoteke) porezom na imovinu od 1. januara 2014. godine Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 115
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena odgovarajuće stope amortizacije kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2012. godinu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 116
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja na uvoz dobara - umetničkih dela koja su predmet donacije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 117
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost oslobođenja udruženja od obaveze plaćanja poreza na poklon na primljenu donaciju Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 118
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI AKTA KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA "Sl. glasnik RS", br. 106/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 119
JAVNE NABAVKE Uvod Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 119
JAVNE NABAVKE 1. Mogućnost upućivanja na primenu već usvojenih procedura Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 119
JAVNE NABAVKE 2. Način planiranja nabavki Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 119
JAVNE NABAVKE 3. Odgovornost za planiranje Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 120
JAVNE NABAVKE 4. Ciljevi postupka javne nabavke Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 121
JAVNE NABAVKE 5. Način izvršavanja obaveza iz postupka javne nabavke Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 121
JAVNE NABAVKE 6. Način obezbeđivanja konkurencije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 121
JAVNE NABAVKE 7. Sprovođenje postupka javne nabavke Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 121
JAVNE NABAVKE 8. Kontrola javnih nabavki Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 122
JAVNE NABAVKE 9. Način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 122
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA "Sl. glasnik RS", br. 104/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 123
JAVNE NABAVKE Uvod Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 123
JAVNE NABAVKE 1. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u otvorenom postupku Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 123
JAVNE NABAVKE 2. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u restriktivnom i kvalifikacionom postupku Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 123
JAVNE NABAVKE 3. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke male vrednosti Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 124
JAVNE NABAVKE 4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 125
JAVNE NABAVKE 5. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 125
JAVNE NABAVKE 6. Sredstva obezbeđenja - Bankarska garancija Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 125
JAVNE NABAVKE 7. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za pravna lica kao ponuđače ili podnosioce prijava Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 125
JAVNE NABAVKE 8. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za preduzetnike kao ponuđače ili podnosioce prijava Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 126
JAVNE NABAVKE 9. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za fizička lica kao ponuđače ili podnosioce prijava Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 126
JAVNE NABAVKE PITANJA UČESNIKA POSTAVLJENA NA SEMINARU "DONOŠENJE INTERNOG AKTA NARUČIOCA, KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNE NABAVKE, UNUTAR NARUČIOCA I DRUGA AKTUELNA PITANJA" ODRŽANOM U NOVOM SADU DANA 14.11.2013. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 126
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR 2013. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 135
JAVNE NABAVKE Uslovi za sticanje statusa malog kupca električne energije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 136
JAVNE NABAVKE Uslovi za obavljanje poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 136
JAVNE NABAVKE Obaveza sprovođenja postupka javne nabavke za nabavku električne energije (izbor snabdevača električnom energijom) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 137
JAVNE NABAVKE Obavezna primena Zakona o javnim nabavkama u postupcima koji za predmet imaju nabavku usluge mobilne telefonije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 138
JAVNE NABAVKE Način i vrsta postupka javnih nabavki koja se sprovodi kod zaključenja ugovora nabavki usluga privatnih izvršitelja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 139
JAVNE NABAVKE Primena Zakona o javnim nabavkama prilikom zaključivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 139
JAVNE NABAVKE Uslov za učešće u postupcima javnih nabavki pre isteka dvogodišnjeg roka od prestanka javne funkcije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 140
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uračunavanje kamate pri izmirenju obaveza dužnika koji je u docnji Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 141
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR OSMIH PO REDU, IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 106/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 142
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Razlozi za donošenje Izmena pravilnika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 142
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Novi računi za uplatu javnih prihoda Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 143
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izmena i dopuna postojećih računa za uplatu javnih prihoda Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 146
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE ODGOVORI NA PITANJA U VEZI "REGISTRA ZAPOSLENIH" OBJAVLJENI NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR 9.12.2013. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 147
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 1. Subjekti Registra i način dostavljanja podataka Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 147
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 2. Zahtev za pristup Registru Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 148
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 3. Izveštavanje u mesecu/za mesec Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 149
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 4. Kadrovski podaci za zaposlene, izabrana i postavljena lica - Obrazac 1 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 149
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 5. Angažovanje na osnovu ugovora - Obrazac 2 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 152
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 6. Angažovanje preko zadruga - Obrazac 3 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 153
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 7. Finansijski podaci - Obrazac 4 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 153
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 8. Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 155
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 9. Učitavanje obrazaca u XML formatu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 155
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nastanak obaveze banke da vrati neiskorišćena sredstva deponovana po osnovu akreditiva Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 156
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA "Sl. glasnik RS", br. 104/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 157
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osnovni cilj i razlog donošenja Zakona Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 157
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Analiza odredaba Zakona Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 158
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Finansiranje zakonskih rešenja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 159
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 159
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE "Sl. glasnik RS", br. 110/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 160
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 161
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR UREDBE O MERILIMA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA "Sl. glasnik RS", br. 102/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 162
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 164
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKATI, DIGITALNI POTPIS I OVLAŠĆENJA U SISTEMU CENTRALNOG REGISTRA Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 169
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 1. Kvalifikovani elektronski sertifikati i digitalni potpis Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 169
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 2. Ovlašćenja u sistemu Centralnog registra Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 173
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SEMINARU "PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POREZA I DOPRINOSA I OBUKA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR" ODRŽANOM U NOVEMBRU 2013. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 177
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Raspoređivanje zaposlenog zbog utvrđenih zdravstvenih smetnji na rad na drugim poslovima na kojima je utvrđena manja zarada Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 181
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osigurana lica kao korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 182
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i vođenje evidencije na Obrascu 6 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 182
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Saglasnost Agencije za borbu protiv korupcije uz pozitivno mišljenje nadležnog organa kao zakonski uslovi za obavljanje većeg broja javnih funkcija Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 183
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonske obaveze funkcionera prema neposrednom rukovodiocu i Agenciji za borbu protiv korupcije prilikom stupanja na dužnost i tokom vršenja funkcije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 184
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Raspoređivanje državnih službenika na druga odgovarajuća radna mesta prilikom izmene akta o sistematizaciji Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 184
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Donošenje odluke o prijemu u radni odnos kandidata koji ne ispunjava uslove konkursa Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 185
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 186
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Značenje pojmova Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 186
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način umanjivanja neto prihoda Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 188
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uplata obračunatih sredstava od umanjenja neto primanja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 188
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Kontrola od strane Poreske uprave Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 189
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Novčane kazne Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 189
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 190
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 191
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Upućeni radnici Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 191
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Opredeljenje preduzetnika za isplatu lične zarade Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 191
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Poreski tretman prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 192
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Plaćanje poreza po odbitku u slučaju isplate prihoda od kapitala po osnovu kamate u momentu kada platni promet nije radio Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 193
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Ostale izmene i pravnotehnička i terminološka preciziranja u Zakonu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 193
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 194
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Mogućnost opredeljenja osnovice doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednog društva Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 194
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Osnovica doprinosa za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 194
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Preciziranje obračunavanja i plaćanja doprinosa za preduzetnika i poljoprivrednika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 195
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Rokovi plaćanja doprinosa Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 195
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Ostale izmene i pravnotehnička i terminološka preciziranja u Zakonu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 195
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NERADNI DANI I PRAVO NA NAKNADU ZARADE I UVEĆANU ZARADU POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA 2013/2014. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 196
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neradni dani povodom Novogodišnjih praznika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 196
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neradni dani povodom Božićnih praznika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 196
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenih da odsustvuju u dane verskih praznika iz člana 4. Zakona Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 197
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenih na naknadu zarade za vreme praznika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 197
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika koji je po Zakonu neradan dan Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 200
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA PRILIKOM ISPLATE / DAVANJA POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA ZAPOSLENIMA I DECI KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U 2013. GODINI Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 204
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravni osnov - opšti propis i posebni kolektivni ugovori Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 205
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman sa primerima knjiženja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 206
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR 3.12.2013. GODINE OBJAVLJENA PROCEDURA ZA SISTEM OBJEDINJENE NAPLATE POREZA I DOPRINOSA Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 208
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje zarade nastavniku sa punom normom časova za rad na zameni drugog nastavnika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 213
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Mogućnost ostvarivanja pune zarade nastavnika po osnovu dopune fonda časova radom sa vanrednim učenicima Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 214
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na osnovnu zaradu u visini minimalne zarade i dodatke na platu u slučaju kada je osnovna plata manja od minimalne Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 214
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Priznavanje prava na lične odbitke obvezniku godišnjeg poreza na dohodak građana za izdržavane članove porodice Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 215
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 215
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pun iznos naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 216
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA USPOSTAVLJANJE, FUNKCIONISANJE I IZVEŠTAVANJE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 106/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 217
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA ORGANIZOVANJE I STANDARDIMA I METODOLOŠKIM UPUTSTVIMA ZA POSTUPANJE I IZVEŠTAVANJE INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 106/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 219
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Kažnjivost zloupotrebe položaja službenog i odgovornog lica nakon izmena i dopuna Krivičnog zakonika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 223
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI "POVERLJIVO" I "INTERNO" U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA "Sl. glasnik RS", br. 105/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 224
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bliži kriterijumi za označavanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" I "INTERNO" Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 224
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vremensko ograničenje tajnosti podataka Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 225
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena Uredbe Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 225
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 225
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA "Sl. glasnik RS", br. 101/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 226
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nova mreža pravosudnih organa Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 226
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prelazne i završne odredbe Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 227
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU "Sl. glasnik RS", br. 101/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 228
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dopune načela o javnom tužilaštvu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 228
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmene i dopune pravila funkcionisanja javnog tužilaštva Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 228
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmene u vezi sa disciplinskim postupkom Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 230
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kako članovi Venecijanske komisije vide buduće izmene? Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 230
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA SA OSVRTOM NA NAJVAŽNIJA REŠENJA SADRŽANA U ZAKONU O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA "Sl. glasnik RS", br. 101/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 231
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dobre strane Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 232
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Loše strane Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 233
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 237
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA "Sl. glasnik RS", br. 101/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 238
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dobre strane Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 238
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Loše strane Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 240
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 247
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KARAKTERISTIKE U PRIMENI PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE "Sl. glasnik RS", br. 58/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 247
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SADRŽINA DOSIJEA ZAPOSLENOG U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 249
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Elementi predviđeni propisima u oblasti obrazovanja i vaspitanja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 249
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Elementi predviđeni ostalim propisima Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 251
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje prava na starosnu penziju od strane policijske službenice na određenim dužnostima (od) pre ispunjenja opštih uslova Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 252
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Napredovanje u neposredno više zvanje policijske službenice čiji rad nije ocenjen u prethodnoj kalendarskoj godini zbog porodiljskog odsustva Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 254
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dostavljanje uverenja o ispitima iz psihologije i pedagogije položenim nakon diplomiranja u Republici Srpskoj (ili drugoj državi) i ispunjenost zakonskih uslova za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 255
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje uslova u pogledu stručne spreme i vrste obrazovanja pomoćno-tehničkog osoblja u školi Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 256
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preuzimanje zaposlenog koji treba da radi u dve ili više škola i opravdanost eventualnog nepreuzimanja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 257
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje sa prijavama kandidata na konkursu za izbor direktora škole Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 258
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokazivanje ispunjenosti uslova koji se odnosi na poznavanje jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 258
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izostajanje učenika osnovne škole sa časova dopunske ili dodatne nastave Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 259
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inicijalno procenjivanje prethodnih postignuća učenika u osnovnoj školi Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 259
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i svrha provere znanja u trajanju do 15 minuta u osnovnoj školi Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 260
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza popunjavanja dokumenta o kretanju otpada i obustava vršenja komunalne usluge Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 260
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje delatnosti u pogledu kadra i prostorija koje apoteka treba da ispuni Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 261
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dozvoljena slobodna konkurencija na tržištu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 262
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sekretar škole kao odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 263
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje akta kojim se utvrđuje visina naknade za korišćenje magistralnog puta Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 263
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavljanje prevoza putnika između dve ili više lokalnih samouprava na osnovu mesečne karte Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 264
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kriterijum za ocenu ispunjenosti uslova za sticanje prava na invalidsku penziju profesionalnih vojnih lica Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 264
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Samovlasno priključenje objekta na niskonaponsku mrežu u vremenskom periodu od tri meseca kao delo malog značaja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 265
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Decembar 2013 / Januar 2014. godine Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 266
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Decembar 2013 / Januar 2014. godine Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 273
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 280
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA INSTRUKCIJE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU Br. 81 novembar 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI Br. 81 novembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. ORGANIZACIONA STRUKTURA - ŠEMA Br. 81 novembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU Br. 81 novembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2014. GODINU Br. 81 novembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2014. GODINU Br. 81 novembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA Br. 81 novembar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. INVESTICIJE Br. 81 novembar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 8. ZADUŽENOST Br. 81 novembar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE Br. 81 novembar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 10. CENE Br. 81 novembar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 11. UPRAVLJANJE RIZICIMA Br. 81 novembar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE POPIS IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA NA KRAJU 2013. GODINE (SA PRIMERIMA KNJIŽENJA I ODLUKA ORGANA UPRAVLJANJA) Br. 81 novembar 2013. godine str. 35
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Vrste i rokovi izvršenja poslova popisa i usaglašavanja stanja Br. 81 novembar 2013. godine str. 35
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Propisi kojima se uređuje način i rokovi vršenja popisa Br. 81 novembar 2013. godine str. 36
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Usklađivanje evidencija i stanja poslovnih knjiga Br. 81 novembar 2013. godine str. 39
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Obveznici popisa, u skladu sa Uredbom o evidenciji i popisu Br. 81 novembar 2013. godine str. 40
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Predmet popisa Br. 81 novembar 2013. godine str. 41
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 6. Način, organizacija i postupak obavljanja popisa Br. 81 novembar 2013. godine str. 42
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 7. Primeri knjiženja rezultata popisa Br. 81 novembar 2013. godine str. 47
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 8. Obračun ispravke vrednosti (i amortizacije Br. 81 novembar 2013. godine str. 52
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 9. Isključena je obaveza obračuna revalorizacije Br. 81 novembar 2013. godine str. 54
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRILOZI Br. 81 novembar 2013. godine str. 55
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U ZALIHAMA PROIZVODNJE PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 81 novembar 2013. godine str. 62
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Povezanost finansijskog računovodstva i obračuna troškova i učinaka Br. 81 novembar 2013. godine str. 64
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA "PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POREZA I DOPRINOSA I OBUKA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA" SA ASPEKTA PORESKOG POSTUPKA Br. 81 novembar 2013. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UTVRĐIVANJE CARINSKE VREDNOSTI I PORESKE OSNOVICE PROGRAMA ZA RAČUNARE (SOFTVER) I NJIHOV PROMET PUTEM INTERNETA Br. 81 novembar 2013. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Isporuka softvera iz inostranstva korisniku u Srbiji putem interneta Br. 81 novembar 2013. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje usluga pruženih elektronskim putem Br. 81 novembar 2013. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izvoz softvera putem interneta Br. 81 novembar 2013. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI TRETMAN PERSONALNIH RAČUNARA I KOMPONENTI OD KOJIH SE SASTOJE PERSONALNI RAČUNARI Br. 81 novembar 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Personalni računari Br. 81 novembar 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Komponente računara Br. 81 novembar 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Elementi kućišta i druga dobra koja se ugrađuju u kućišta računara Br. 81 novembar 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman ulaganja u zakupljeni objekat za obavljanje delatnosti Br. 81 novembar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Opredeljivanje poreskog dužnika kada investitor angažuje više izvođača radova za izvođenje pojedinih radova na izgradnji građevinskog objekta Br. 81 novembar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog PDV obračunatog za promet usluge čišćenja poslovnog prostora Br. 81 novembar 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Javna preduzeća i obaveza plaćanja poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine Br. 81 novembar 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza dostavljanja podataka od strane Poreske uprave lokalnoj samoupravi radi utvrđivanja poreza na imovinu Br. 81 novembar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za 2014. godinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige ako ni u zoni ni u graničnim zonama nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti Br. 81 novembar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa toplotne energije (isporuka pare i tople vode) za potrebe grejanja Br. 81 novembar 2013. godine str. 79
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sticanje prava na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za poreskog obveznika kome miruje dug Br. 81 novembar 2013. godine str. 79
JAVNE NABAVKE Postojanje sukoba interesa ukoliko član komisije za javnu nabavku vrši stručni nadzor nad radovima koji su bili predmet iste javne nabavke Br. 81 novembar 2013. godine str. 80
JAVNE NABAVKE Visina takse koju je podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan da uplati u postupku javne nabavke oblikovane po partijama Br. 81 novembar 2013. godine str. 82
JAVNE NABAVKE Nemogućnost zbirnog utvrđivanja porekla u slučaju kada predmet javne nabavke obuhvata više dobara Br. 81 novembar 2013. godine str. 83
JAVNE NABAVKE Uslovi za sticanje statusa robe sa domaćim nepreferencijalnim poreklom za potrebe javne nabavke Br. 81 novembar 2013. godine str. 83
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ODLUKE O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU "Sl. glasnik RS", br. 98/2013 Br. 81 novembar 2013. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O BLIŽEM NAČINU, TROŠKOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA OSOBA SA INVALIDITETOM "Sl. glasnik RS", br. 97/2013 Br. 81 novembar 2013. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PRAVA OSIGURANIKA PO OSNOVU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA Br. 81 novembar 2013. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Penzijsko i invalidsko osiguranje Br. 81 novembar 2013. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zdravstveno osiguranje Br. 81 novembar 2013. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osiguranje za slučaj nezaposlenosti Br. 81 novembar 2013. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju Br. 81 novembar 2013. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Regulisanje radno pravnog statusa zaposlenog u javnom preduzeću u kojem je imenovan za direktora Br. 81 novembar 2013. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje prava na porodičnu penziju i istovremeni srazmerni deo penzije ostvaren u Republici Hrvatskoj Br. 81 novembar 2013. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju kada se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Br. 81 novembar 2013. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza utvrđivanja novčanog iznosa osnovne zarade ugovorom o radu Br. 81 novembar 2013. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Gubitak prava na invalidsku penziju nakon nastupanja rizika starosti Br. 81 novembar 2013. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo osiguranika na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica Br. 81 novembar 2013. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Priznavanje prava na naknadu zarade licima koja su pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu od tri do šest meseci Br. 81 novembar 2013. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAKNADA ZARADE NA TERET SREDSTAVA POSLODAVCA Br. 81 novembar 2013. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. NAKNADA ZARADE ZA ODSUSTVOVANJE NA DAN PRAZNIKA KOJI JE PO ZAKONU NERADAN DAN Br. 81 novembar 2013. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. NAKNADA ZARADE ZA VREME KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA Br. 81 novembar 2013. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. NAKNADA ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR Br. 81 novembar 2013. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. NAKNADA ZARADE ZA VREME PLAĆENOG ODSUSTVA Br. 81 novembar 2013. godine str. 113
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. NEPLAĆENO ODSUSTVO Br. 81 novembar 2013. godine str. 113
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. NAKNADA ZARADE ZA VREME VOJNE VEŽBE Br. 81 novembar 2013. godine str. 115
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 7. NAKNADA ZARADE ZA VREME PREKIDA RADA DO KOJEG JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG Br. 81 novembar 2013. godine str. 116
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 8. NAKNADA ZARADE ZA VREME PREKIDA RADA PO NALOGU NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA ILI NADLEŽNOG ORGANA POSLODAVCA Br. 81 novembar 2013. godine str. 118
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 9. NAKNADA ZARADE ZA VREME PRIVREMENOG UDALJENJA SA RADA Br. 81 novembar 2013. godine str. 118
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 10. NAKNADE ZARADE ZA BOLOVANJE DO 30 DANA Br. 81 novembar 2013. godine str. 124
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Karakter štete koju gubitkom izdržavanja, odnosno pomaganja, trpi lice koje je poginuli izdržavao ili redovno pomagao Br. 81 novembar 2013. godine str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza isplate jubilarne nagrade na način i u iznosu koji je utvrđen opštim aktom, odnosno ugovorom o radu Br. 81 novembar 2013. godine str. 131
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza poslodavca da izvrši isplatu otpremnine u skladu sa zakonom Br. 81 novembar 2013. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI "Sl. glasnik RS", br. 95/2013 Br. 81 novembar 2013. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ugovor u elektronskom obliku Br. 81 novembar 2013. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Privremena mera ograničenja pružanja usluga informacionog društva Br. 81 novembar 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveštenja o nedopuštenom delovanju ili podatku Br. 81 novembar 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 81 novembar 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR SETA PODZAKONSKIH PROPISA O USLOVIMA ZA RAD AUTO - ŠKOLA, OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE, POLAGANJU VOZAČKOG ISPITA I PRATEĆIM EVIDENCIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 93/2013 Br. 81 novembar 2013. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače Br. 81 novembar 2013. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače Br. 81 novembar 2013. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit Br. 81 novembar 2013. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače Br. 81 novembar 2013. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 81 novembar 2013. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Premeštaj policijskog službenika na drugo radno mesto pre nego što je ispunio obavezu da položi stručni ispit Br. 81 novembar 2013. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Napredovanje mlađeg policijskog narednika u neposredno više zvanje Br. 81 novembar 2013. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje obaveze registrovanja proširene delatnosti škole u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre Br. 81 novembar 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uređenje i načini ispunjenja obaveze stručnog usavršavanja unutar ustanova obrazovanja i vaspitanja Br. 81 novembar 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)ispunjenost uslova za obavljanje poslova nastavnika razredne nastave u pogledu stepena obrazovanja lica sa stečenim višim obrazovanjem Br. 81 novembar 2013. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za davanje ovlašćenja drugom licu za vođenje disciplinskog postupka protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 81 novembar 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje poslova nastavnika praktične nastave - instruktora vožnje u stručnoj školi Br. 81 novembar 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslov za izbor direktora ustanove koji se odnosi na rad na poslovima obrazovanja i vaspitanja Br. 81 novembar 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prodaja i dostavljanje robe fizičkim licima pouzećem Br. 81 novembar 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Učešće u radu skupštine društva sa ograničenom odgovornošću preko punomoćnika Br. 81 novembar 2013. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok za donošenje odluke o izboru kandidata prijavljenog na konkurs za izbor direktora javnog preduzeća Br. 81 novembar 2013. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet i uvoz elastičnih zavoja Br. 81 novembar 2013. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PDV tretman prometa usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Br. 81 novembar 2013. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost Republike Srbije za štetu koju njeni organi prouzrokuju trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija Br. 81 novembar 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastanak ugovornog odnosa između snabdevača toplotne energije i korisnika Br. 81 novembar 2013. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost upravljača javnog puta i izvođača radova koji nije označen kao tuženi za štetu prouzrokovanu korisnicima Br. 81 novembar 2013. godine str. 149
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Novembar / Decembar 2013. godine Br. 81 novembar 2013. godine str. 150
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Novembar / Decembar 2013. godine Br. 81 novembar 2013. godine str. 155
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 81 novembar 2013. godine str. 160
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR "REVIDIRANE" FISKALNE STRATEGIJE ZA 2014. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU Br. 80 novembar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Kritički osvrt na postupak donošenja revidirane Fiskalne strategije Br. 80 novembar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Makroekonomski okvir za period od 2014. do 2016. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Fiskalni okvir za period od 2014. do 2016. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Strategija upravljanja javnim dugom od 2014. do 2016. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Strukturne reforme u periodu od 2014. do 2016. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA IZRADA I PRAĆENJE REALIZACIJE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU Br. 80 novembar 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvodne napomene Br. 80 novembar 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA I. Izrada godišnjeg programa poslovanja (GPP) Br. 80 novembar 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA II. Praćenje realizacije programa poslovanja Br. 80 novembar 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA III. Novo izveštavanje Br. 80 novembar 2013. godine str. 35
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA IV. Generalne smernice - parametri za izradu GPP JP za 2014. godinu Br. 80 novembar 2013. godine str. 36
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA V. Napomene o obavezi uplate dela dobiti JP Br. 80 novembar 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA VI. Zaključne napomene Br. 80 novembar 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA MODEL GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU Br. 80 novembar 2013. godine str. 47
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Okvirni sadržaj modela GPP Br. 80 novembar 2013. godine str. 47
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Model GPP za 2014. godinu Br. 80 novembar 2013. godine str. 48
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR UREDBE O IZMENI I DOPUNI UREDBE O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA - "Sl. glasnik RS", br. 94/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 61
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KATEGORIZACIJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U ZALIHAMA I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA ROBNIH REZERVI PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 80 novembar 2013. godine str. 63
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvod Br. 80 novembar 2013. godine str. 63
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Robne rezerve - računovodstvena evidencija poslovnih transakcija Br. 80 novembar 2013. godine str. 64
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Elektronski potpisana faktura kao verodostojna isprava Br. 80 novembar 2013. godine str. 69
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Ispostavljanje računa i nastanak obaveze Br. 80 novembar 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA I KONCESIONA NAKNADA Br. 80 novembar 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neporeski javni prihodi i javna dobra Br. 80 novembar 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Naknade za korišćenje javnih dobara Br. 80 novembar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Koncesiona naknada Br. 80 novembar 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KOD IZGRADNJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA Br. 80 novembar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 80 novembar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Promet dobara ili promet usluga kod izgradnje građevinskih objekata Br. 80 novembar 2013. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Poreski dužnik za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva Br. 80 novembar 2013. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Nastanak poreske obaveze kod prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva Br. 80 novembar 2013. godine str. 83
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Osnovica za obračunavanje PDV za promet dobara i usluga kod izgradnje građevinskih objekata Br. 80 novembar 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Izdavanje računa za promet dobara i usluga kod izgradnje građevinskih objekata Br. 80 novembar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara ili prijema usluga kod izgradnje građevinskih objekata Br. 80 novembar 2013. godine str. 86
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Iskazivanje podataka o prometu koji se vrši kod izgradnje građevinskih objekata, u poreskoj prijavi PDV Br. 80 novembar 2013. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Oporezivanje prometa dobara i usluga koji se vrši na osnovu ugovora nazvanih ugovorima o zajedničkoj izgradnji Br. 80 novembar 2013. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Poreski tretman prometa dobara i usluga koji se vrši među investitorima u slučaju kada građevinska dozvola glasi na dva ili više lica Br. 80 novembar 2013. godine str. 92
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE - "Sl. glasnik RS", br. 93/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 96
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Najznačajnija rešenja propisana Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Pravo na refakciju plaćene akcize Br. 80 novembar 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije Br. 80 novembar 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Prijava lica na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije Br. 80 novembar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije Br. 80 novembar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe Br. 80 novembar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Prijava lica koje koristi derivate nafte (gasna ulja, kerozin, tečni naftni gas i ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C) za industrijske svrhe na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize Br. 80 novembar 2013. godine str. 99
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe Br. 80 novembar 2013. godine str. 100
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Prelazne i završne odredbe Br. 80 novembar 2013. godine str. 100
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Novi obrasci za refakciju plaćene akcize Br. 80 novembar 2013. godine str. 101
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3) I 5) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU I ZA GREJANJE - "Sl. glasnik RS", br. 93/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 101
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Najznačajnija rešenja propisana Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 102
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Pravo na refakciju plaćene akcize Br. 80 novembar 2013. godine str. 102
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari Br. 80 novembar 2013. godine str. 103
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Prijava lica za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize Br. 80 novembar 2013. godine str. 104
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se kao motorno gorivo koriste za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju Br. 80 novembar 2013. godine str. 105
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora Br. 80 novembar 2013. godine str. 105
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Prelazne i završne odredbe Br. 80 novembar 2013. godine str. 107
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Novi obrasci za refakciju plaćene akcize Br. 80 novembar 2013. godine str. 107
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA U PRIMENI JE NOVA ORGANIZACIONA ŠEMA PORESKE UPRAVE Br. 80 novembar 2013. godine str. 107
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvod Br. 80 novembar 2013. godine str. 107
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Delokrug rada Poreske uprave Br. 80 novembar 2013. godine str. 108
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nova organizaciona šema Poreske uprave Br. 80 novembar 2013. godine str. 108
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA A. Centrala Poreske uprave Br. 80 novembar 2013. godine str. 109
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA B. Centar za velike poreske obveznike (CVPO) Br. 80 novembar 2013. godine str. 115
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA V. Filijale Poreske uprave Br. 80 novembar 2013. godine str. 115
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA G. Ekspoziture Poreske uprave Br. 80 novembar 2013. godine str. 118
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Način rukovođenja u Poreskoj upravi Br. 80 novembar 2013. godine str. 118
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Zaključak Br. 80 novembar 2013. godine str. 119
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo obveznika PDV da zahteva povraćaj PDV u slučaju kada povraćaj nije izvršen u rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost Br. 80 novembar 2013. godine str. 119
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prava i dužnosti poreskog inspektora kada u postupku terenske kontrole otkrije nepravilnost koja se ne odnosi na predmet kontrole Br. 80 novembar 2013. godine str. 120
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman pružanja usluga čišćenja terena od minsko-eksplozivnih sredstava Br. 80 novembar 2013. godine str. 121
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Procenjivanje tržišne vrednosti nepokretnosti od strane Poreske uprave Br. 80 novembar 2013. godine str. 122
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 122
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Donošenje rešenja od strane jedinice lokalne samouprave kojim se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje od poreza na imovinu Br. 80 novembar 2013. godine str. 123
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nadležnost za raspravljanje spornih pitanja u vezi poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu i sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu Br. 80 novembar 2013. godine str. 124
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na imovinu u svojini crkve registrovane u skladu sa propisima koji uređuju crkve i verske zajednice Br. 80 novembar 2013. godine str. 125
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA POSTAVLJENA PITANJA POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NA SAVETOVANJU ODRŽANOM NA PALIĆU 2.10.2013. GODINE Br. 80 novembar 2013. godine str. 126
JAVNE NABAVKE Određivanje i dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke kada je predmet nabavke hrana za decu - mleko i mlečni proizvodi, sveže meso i sveže voće i povrće Br. 80 novembar 2013. godine str. 130
JAVNE NABAVKE Nepostojanje prava da član društva koji nije zastupnik potpisuje izdate fakture i dokumentaciju za javnu nabavku i (ne)mogućnost korišćenja faksimila ovlašćenog lica društva prilikom potpisivanja navedenih dokumenata Br. 80 novembar 2013. godine str. 132
JAVNE NABAVKE (Ne)mogućnost zaključivanja aneksa ugovora o javnoj nabavci (zaključenog u skladu sa starim Zakonom) koji nije realizovan zbog stalnih promena u projektnoj dokumentaciji i nepredviđenih okolnosti Br. 80 novembar 2013. godine str. 133
JAVNE NABAVKE Izvođenje nepredviđenih građevinskih radova kao uslov za izvršenje ugovora o građenju Br. 80 novembar 2013. godine str. 134
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost oslobođenja od poreza na prenos apsolutnih prava na prenos uz naknadu prava svojine na nepokretnosti koja se pribavlja u javnu svojinu Republike Srbije Br. 80 novembar 2013. godine str. 135
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zakonsko pravo oštećenog na naknadu štete na vozilu nezavisno od Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi Br. 80 novembar 2013. godine str. 135
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVE ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR KOJI SE OBAVLJAJU PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 92/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 136
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Sadržaj Nove odluke Br. 80 novembar 2013. godine str. 136
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prenos deviznih sredstava pravnog lica sa deviznog računa jedne banke na devizni račun druge Br. 80 novembar 2013. godine str. 138
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SUDSKA ZAŠTITA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UPRAVNOM SPORU Br. 80 novembar 2013. godine str. 139
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pokretanje upravnog spora i tužba Br. 80 novembar 2013. godine str. 139
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Faza prethodnog postupka kod Upravnog suda Br. 80 novembar 2013. godine str. 140
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje činjenica i rasprava Br. 80 novembar 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vrste presuda u upravnom sporu Br. 80 novembar 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze državnog organa posle poništaja donetog akta Br. 80 novembar 2013. godine str. 142
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravna sredstva u upravnom sporu Br. 80 novembar 2013. godine str. 142
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 80 novembar 2013. godine str. 143
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SEMINARU "PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POREZA I DOPRINOSA I OBUKA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR" ODRŽANOM U OKTOBRU 2013. GODINE Br. 80 novembar 2013. godine str. 143
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog na neplaćeno odsustvo u slučajevima koji nisu propisani opštim aktom Br. 80 novembar 2013. godine str. 149
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključenje ugovora o radu sa pripravnikom nakon polaganja pripravničkog ispita Br. 80 novembar 2013. godine str. 150
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Relevantna dokumentacija na osnovu koje se dokazuje da je poslodavac zaposlio osobu sa invaliditetom Br. 80 novembar 2013. godine str. 150
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza usklađivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca sa Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu Br. 80 novembar 2013. godine str. 152
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ponovno upućivanje zaposlenog na plaćeno odsustvo Br. 80 novembar 2013. godine str. 152
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Korišćenje godišnjeg odmora u delovima Br. 80 novembar 2013. godine str. 153
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslov za sticanje prava na invalidsku penziju kada je zbog povrede van rada ili bolesti utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti Br. 80 novembar 2013. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA Br. 80 novembar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina najniže osnovice Br. 80 novembar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa Br. 80 novembar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima Br. 80 novembar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Iznosi doprinosa obračunatih na najnižu osnovicu koja se primenjuje od 1.11.2013. do 31.1.2014. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 155
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom Br. 80 novembar 2013. godine str. 155
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena srazmernog iznosa najniže osnovice Br. 80 novembar 2013. godine str. 156
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade Br. 80 novembar 2013. godine str. 156
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa Br. 80 novembar 2013. godine str. 157
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje Br. 80 novembar 2013. godine str. 158
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovice doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno PIO osiguranje Br. 80 novembar 2013. godine str. 159
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Br. 80 novembar 2013. godine str. 159
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA DRŽAVNI PRAZNIK DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR PRAZNUJE SE NERADNO Br. 80 novembar 2013. godine str. 160
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na naknadu zarade za odsustvo na dan praznika Br. 80 novembar 2013. godine str. 160
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika Br. 80 novembar 2013. godine str. 161
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice - strani državljanin koje je angažovano na realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fonda) Br. 80 novembar 2013. godine str. 162
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umanjenje (uvećanje) mininimalne zarade po osnovu radnog učinka zaposlenog Br. 80 novembar 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PRIPADNICIMA ORGANA, JEDINICA, SLUŽBI I DRUGIM UČESNICIMA I O SREDSTVIMA I OPREMI U CIVILNOJ ZAŠTITI - "Sl. glasnik RS", br. 91/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni osnov za donošenje Pravilnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj Pravilnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 80 novembar 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA - "Sl. glasnik RS", br. 91/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 80 novembar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručno usavršavanje kao uslov za obavljanje samostalnog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Plan stručnog usavršavanja Br. 80 novembar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novine o specijalizacijama i užim specijalizacijama Br. 80 novembar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kontinuirana edukacija Br. 80 novembar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SADRŽAJU ZAHTEVA, ODNOSNO DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENJE KLINIČKOG ISPITIVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA, KAO I NAČIN SPROVOĐENJA KLINIČKOG ISPITIVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 91/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kliničko ispitivanje lekova i medicinskih sredstava Br. 80 novembar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi uslovi za obavljanje kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava Br. 80 novembar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU "NOVINE I PRIMENA USVOJENIH ZAKONA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA" ODRŽANOM U NIŠU 21.9.2013. GODINE Br. 80 novembar 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIMENA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA I NADLEŽNOSTI KOMISIJE ZA TUMAČENJE ODREDABA UGOVORA Br. 80 novembar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DRŽAVNE AGENCIJE U REPUBLICI SRBIJI Br. 80 novembar 2013. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Definicija Agencija, njihov broj u Republici Srbiji, i posledice "agencifikacije" Br. 80 novembar 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sličnosti i razlike između Republike Srbije i zemalja Centralne i Istočne Evrope u pogledu razloga za prekomerno kreiranje Agencija Br. 80 novembar 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mitovi o Agencijama u Republici Srbiji i suština preporuka EU o potrebi jačanja institucionalnih kapaciteta zemalja za sprovođenje pravnih tekovina EU Br. 80 novembar 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Iskustva pojedinih zemalja koje su sprovele "deagencifikaciju" Br. 80 novembar 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preporuke za racionalizaciju i reorganizaciju sistema agencija u Republici Srbiji Br. 80 novembar 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto reorganizacije i racionalizacije postojećih agencija - osnivanje novih Br. 80 novembar 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radna verzija Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji - identifikovani problemi i predložene mere u cilju reorganizacije sistema agencija Br. 80 novembar 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključna razmatranja Br. 80 novembar 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dan od koga se disciplinski postupak protiv policijskog službenika smatra pokrenutim Br. 80 novembar 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost formiranja privremenog nadzornog odbora prilikom osnivanja novog javnog preduzeća Br. 80 novembar 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijem i iskrcavanje putnika van predviđenog mesta i uslovi za otvaranje autobuske stanice Br. 80 novembar 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnivanje naučnoistraživačkog instituta u formi privrednog društva Br. 80 novembar 2013. godine str. 190
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjenost uslova za izbor školskog pedagoga za direktora osnovne škole Br. 80 novembar 2013. godine str. 191
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neispunjenost uslova koji se odnosi na stečeno odgovarajuće obrazovanje kandidata za direktora škole Br. 80 novembar 2013. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sprovođenje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školi Br. 80 novembar 2013. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak radnog odnosa zaposlenom u ustanovi na osnovu izrečene disciplinske mere Br. 80 novembar 2013. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ograničenost upotrebe faksimila za overu dokumenata u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Br. 80 novembar 2013. godine str. 194
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usaglašenost odredaba o utvrđivanju opšteg uspeha u osnovnom obrazovanju i vaspitanju Br. 80 novembar 2013. godine str. 194
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje redovne poludnevne nastave u osnovnoj školi u dve smene Br. 80 novembar 2013. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oporezivanje porezom na poklon primanja u vidu pokretnih stvari (lekova, inkubatora, operacionih mikroskopa i medicinske opreme) koje je Klinički centar primio bez naknade od fondacija i stranih lica Br. 80 novembar 2013. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje jedinice lokalne samouprave da ugovorom poveri obavljanje komunalnih delatnosti privrednom subjektu Br. 80 novembar 2013. godine str. 197
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zastarelost potraživanja naknade i nagrade po osnovu vršenja dužnosti sudije porotnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 197
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE - Novembar 2013. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 198
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Novembar / Decembar 2013. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 201
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 80 novembar 2013. godine str. 206
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA STICANJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U STALNIM SREDSTVIMA PUTEM FINANSIJSKOG LIZINGA PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 79 oktobar 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Osnove sticanja nefinansijske imovine putem finansijskog lizinga Br. 79 oktobar 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Analiza aktivnosti nakon zaključenja ugovora o finansijskom lizingu Br. 79 oktobar 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Komentar računovodstvene evidencije Br. 79 oktobar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE DONETA JE INSTRUKCIJA ZA IZRADU PERIODIČNOG (DEVETOMESEČNOG) IZVEŠTAJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obrasci za sastavljanje periodičnog izveštaja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Način sastavljanja Izveštaja o izvršenju budžeta Br. 79 oktobar 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Unos podataka u Izveštaj o izvršenju budžeta Br. 79 oktobar 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kontrola iskazanih podataka Br. 79 oktobar 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Teret dokazivanja odgovornosti lica koje je raspolagalo pečatom prilikom overe izvoda iz otvorenih stavki Br. 79 oktobar 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun zakonske zatezne kamate na glavni dug u slučaju docnje dužnika Br. 79 oktobar 2013. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OPOREZIVANJE PROMETA OBJEKATA POREZOM NA DODATU VREDNOST Br. 79 oktobar 2013. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 79 oktobar 2013. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Promet objekata koji je oporeziv PDV Br. 79 oktobar 2013. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Poreski dužnik za promet objekta koji je oporeziv PDV Br. 79 oktobar 2013. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Nastanak poreske obaveze kod prometa objekta koji je oporeziv PDV Br. 79 oktobar 2013. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Obaveza izdavanja računa po osnovu prometa objekta koji je oporeziv PDV Br. 79 oktobar 2013. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Osnovica za obračunavanje PDV za promet objekta koji je oporeziv PDV Br. 79 oktobar 2013. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet objekata Br. 79 oktobar 2013. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke građevinskih objekata za čiji promet je obračunat PDV Br. 79 oktobar 2013. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Promet građevinskog objekta kao sporedan promet Br. 79 oktobar 2013. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Rok za podnošenje poreske prijave za porez na imovinu u 2013. godini Br. 79 oktobar 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman naknade štete na osnovu vansudskog poravnanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa računarske i birotehničke opreme koji obveznik PDV bez naknade vrši osnovnoj školi Br. 79 oktobar 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV od strane nedobitne organizacije prilikom isporuke ogreva bez naknade Br. 79 oktobar 2013. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa usluga uništavanja pokretnih dobara, koji obveznik PDV vrši stranom licu na teritoriji Republike Srbije Br. 79 oktobar 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava kada Republika Srbija ugovorom preuzme obavezu izmirenja poreza po tom osnovu Br. 79 oktobar 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Institut (čiji je osnivač Republika Srbija) kao obveznik poreza na imovinu po osnovu korišćenja nepokretnosti u državnoj svojini Br. 79 oktobar 2013. godine str. 39
JAVNE NABAVKE NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA POVODOM PRIMENE NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - ČETVRTI DEO Br. 79 oktobar 2013. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u slučaju kada ne pristigne nijedna ponuda za jednu od partija u otvorenom postupku javne nabavke Br. 79 oktobar 2013. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Mogućnost ponuđača koji nije pozvan, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, da učestvuje u ovom postupku javnih nabavki Br. 79 oktobar 2013. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Podnošenje ponude sa varijantama u postupku javne nabavke Br. 79 oktobar 2013. godine str. 49
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI "Sl. glasnik RS", br. 88/2013 Br. 79 oktobar 2013. godine str. 50
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA UGOVOR O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI PREMA ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA PRIMERIMA SUDSKE PRAKSE Br. 79 oktobar 2013. godine str. 51
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveze zakupodavca Br. 79 oktobar 2013. godine str. 51
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveze zakupca Br. 79 oktobar 2013. godine str. 53
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Podzakup Br. 79 oktobar 2013. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Otuđenje zakupljene stvari Br. 79 oktobar 2013. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prestanak zakupa Br. 79 oktobar 2013. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Umesto zaključka Br. 79 oktobar 2013. godine str. 57
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odgovornost za štetu izazvanu opasnom stvari Br. 79 oktobar 2013. godine str. 57
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uslovi i postupak za otvaranje novog autobuskog stajališta Br. 79 oktobar 2013. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost priznavanja troškova izrade izveštaja o postojećem stanju nepokretnosti, sa opisom, predmerom i predračunom planiranih radova kao troškova investicionog održavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 59
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odsustvo saglasnosti volja stranaka u pogledu bitnih elemenata za zaključenje ugovora Br. 79 oktobar 2013. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU TEHNIČKO UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PORTALA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA OBVEZNIKE PLAĆANJA DOPRINOSA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Portal Centralnog registra Br. 79 oktobar 2013. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Portal za obveznike doprinosa Br. 79 oktobar 2013. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Naslovna strana Centralnog registra Br. 79 oktobar 2013. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prijava na obavezno socijalno osiguranje Br. 79 oktobar 2013. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Promena / odjava / pregled Br. 79 oktobar 2013. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pregled zaposlenih Br. 79 oktobar 2013. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Korisnički nalog Br. 79 oktobar 2013. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Opšti podaci Br. 79 oktobar 2013. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Greške koje se javljaju u postupku podnošenja prijave/odjave/promene Br. 79 oktobar 2013. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR UREDBE O DOPUNI UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE "Sl. glasnik RS", br. 87/2013 Br. 79 oktobar 2013. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Naknada štete poslodavcu u slučaju otkaza ugovora o radu od strane zaposlenog neposredno nakon stručnog osposobljavanja i usavršavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena odredaba Zakona o radu o posebnoj zaštiti trudnica i porodilja od otkaza ugovora o radu Br. 79 oktobar 2013. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Diskreciono pravo poslodavca da zaposlenog rasporedi na poslove koji odgovaraju novostečenoj višoj stručnoj spremi zaposlenog Br. 79 oktobar 2013. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost poslodavca da lice angažovano po osnovu ugovora o dopunskom radu postavi za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu Br. 79 oktobar 2013. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izdavanje na upotrebu sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu zaposlenom u skladu sa aktom o proceni rizika Br. 79 oktobar 2013. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju kod drugog poslodavca Br. 79 oktobar 2013. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Propust poslodavca da obezbedi mere zaštite na radu i izvrši osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad Br. 79 oktobar 2013. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ovlašćenje upravnog odbora odnosno organa koji je određen aktom poslodavca za zaključenje ugovora o radu sa direktorom Br. 79 oktobar 2013. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena kriterijuma utvrđenih kolektivnim ugovorom i programom za utvrđivanje viška zaposlenih pri otkazu ugovora o radu na inicijativu poslodavca Br. 79 oktobar 2013. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zastarelost vođenja disciplinskog postupka prema zaposlenom zbog povrede radne obaveze kada je istim povodom vođen i krivični postupak Br. 79 oktobar 2013. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA 1. Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca Br. 79 oktobar 2013. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA 2. Naknade troškova licima koja kod isplatioca rade po ugovorima van radnog odnosa i primaju naknadu za svoj rad Br. 79 oktobar 2013. godine str. 77
PLATE I DRUGA PRIMANJA 3. Naknada troškova po osnovu službenih putovanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca u skladu sa članom 85. stav 5. Zakona Br. 79 oktobar 2013. godine str. 78
PLATE I DRUGA PRIMANJA Uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plata vaspitaču u vaspitnoj grupi u kojoj ima dece sa smetnjama u razvoju Br. 79 oktobar 2013. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA Poreski tretman obezbeđivanja smeštaja i ishrane od strane poslodavca za zaposlene koji rade i borave na terenu Br. 79 oktobar 2013. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA Način isplate dnevnica zaposlenom za službeni put u inostranstvo Br. 79 oktobar 2013. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA Radni odnos ostvaren na teritoriji bivše republike Državne zajednice Srbija i Crna Gora kao osnov za uvećanje zarade po osnovu minulog rada Br. 79 oktobar 2013. godine str. 82
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSVRT NA OBAVEZU DOSTAVLJANJA "LIČNE KARTE" JAVNIH PREDUZEĆA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 83
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU "Sl. glasnik RS", br. 89/2013 Br. 79 oktobar 2013. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Broj bodova za finansiranje iz budžeta i broj ispitnih rokova u školskoj 2013/2014. godini Br. 79 oktobar 2013. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje studijskog programa za potrebe nacionalne bezbednosti i vojnog obrazovanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA "Sl. glasnik RS", br. 85/2013 Br. 79 oktobar 2013. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Planiranje i ostvarivanje stalnog stručnog usavršavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oblici stalnog stručnog usavršavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prioritetne oblasti i odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostali oblici stalnog stručnog usavršavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praćenje i način ostvarivanja stručnog usavršavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Napredovanje i sticanje zvanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rad u zvanju i prelazne odredbe Br. 79 oktobar 2013. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI ORGANIZACIJE I OSTVARIVANJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI RADNO VREME, ODMORI I ODSUSTVA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NAČIN I POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA OSIGURANIH LICA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Br. 79 oktobar 2013. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšte odredbe Pravilnika Br. 79 oktobar 2013. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pomoć u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja - zaštitnik prava osiguranih lica Br. 79 oktobar 2013. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 79 oktobar 2013. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROBLEMI U DOKAZIVANJU LEKARSKE GREŠKE Br. 79 oktobar 2013. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI O lekarskoj grešci Br. 79 oktobar 2013. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Materijalnopravne postavke Br. 79 oktobar 2013. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pozitivni propisi o teretu dokazivanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sudska praksa Br. 79 oktobar 2013. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 79 oktobar 2013. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OD 1. OKTOBRA 2013. GODINE NOVE - USKLAĐENE CENE USLUGA USTANOVA ZA SMEŠTAJ KORISNIKA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Cene usluga smeštaja i prihodi ustanova Br. 79 oktobar 2013. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene odnosno usklađivanje cena usluga smeštaja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene parametara koji utiču na visinu cena smeštaja i povećanje cena Br. 79 oktobar 2013. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešenje o cenama usluga smeštaja u ustanovama Br. 79 oktobar 2013. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OD 1. OKTOBRA 2013. GODINE NOVI - USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI Br. 79 oktobar 2013. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 79 oktobar 2013. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi - usklađeni nominalni iznos novčane socijalne pomoći od 1. oktobra 2013. godine Br. 79 oktobar 2013. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam ustanove u kontekstu odredaba Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja o preuzimanju zaposlenih Br. 79 oktobar 2013. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost izbora zaposlenog na poslovima vaspitača u osnovnoj školi za direktora škole Br. 79 oktobar 2013. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izbor lica koje je u radno-pravnom sporu sa školom za člana školskog odbora i dužnost nepristrasnog i objektivnog zastupanja interesa škole Br. 79 oktobar 2013. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje duplikata javne isprave škole licu koje je nakon stečenog obrazovanja promenilo lične podatke Br. 79 oktobar 2013. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za imenovanje članova upravnog i nadzornog odbora u ustanovi kulture - biblioteci na teritoriji AP Vojvodine Br. 79 oktobar 2013. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Formiranje liste za preuzimanje i uslovi za dopunu norme bez raspisivanja konkursa nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku koji je zasnovao radni odnos sa nepunim radnim vremenom Br. 79 oktobar 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odjava korišćenja vode isporučiocu pisanim putem kao uslov za prestanak svojstva korisnika Br. 79 oktobar 2013. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje korisnika električne energije suprotno uslovima koji su utvrđeni ugovorom u pogledu pouzdanog i tačnog merenja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonska pretpostavka saglasnosti nadležnog ministra sa izborom direktora škole Br. 79 oktobar 2013. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravne posledice imenovanja službenika poreske uprave na javnu funkciju Br. 79 oktobar 2013. godine str. 117
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Oktobar / Novembar 2013. godine Br. 79 oktobar 2013. godine str. 119
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2013. godine Br. 79 oktobar 2013. godine str. 122
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 79 oktobar 2013. godine str. 128
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ISTOVREMENO SA PREDLOGOM BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I IZRADOM PREDLOGA FINANSIJSKIH PLANOVA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU, VRŠI SE IZRADA NACRTA FISKALNE STRATEGIJE ZA PERIOD 2014-2016. GODINE Br. 78 oktobar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Napomene i zaključci o poštovanju rokova prilikom donošenja budžeta RS i Predloga finansijskih planova KBS za 2014. godinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Uputstvo za 2014. godinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR UPUTSTVA ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU Br. 78 oktobar 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Uvodne, kritičke napomene Br. 78 oktobar 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Važne napomene iz uvodnog dela Uputstva Br. 78 oktobar 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Postupak i dinamika dostavljanja predloga finansijskog plana budžetskih korisnika Br. 78 oktobar 2013. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Donošenje odluke o lokalnim komunalnim taksama za 2014. godinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Obim sredstava, odnosno limit rashoda i izdataka budžetskih korisnika za 2014. godinu, sa projekcijama za naredne dve fiskalne godine Br. 78 oktobar 2013. godine str. 22
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Finansijska pomoć Evropske zajednice (IPA) Br. 78 oktobar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Smernice za iskazivanje izdataka za kapitalne projekte za 2014 - 2016 Br. 78 oktobar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Utvrđivanje prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti od strane jedinice lokalne samouprave za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Primena odgovarajućeg principa finansiranja rashoda izborne kampanje i redovnog rada političkih stranaka Br. 78 oktobar 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Prenos sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave radi finansiranja redovnog rada političkih subjekata u slučaju kada deo odbornika napusti jednu političku stranku i pređu u drugu političku stranku Br. 78 oktobar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA OTU?ENJA I ISPRAVKE VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE U STALNIM SREDSTVIMA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Otuđenje nefinansijske imovine u stalnim sredstvima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Ispravka vrednosti nefinansijske imovine u stalnim sredstvima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 36
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OBAVEZE FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA JAVNIH PREDUZEAA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Mesečni izveštaji lokalne samouprave, kao osnivača javnih preduzeaa Br. 78 oktobar 2013. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izveštavanje u okviru projekta "RINO" Br. 78 oktobar 2013. godine str. 40
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Mesečno izveštavanje za "Registar zaposlenih" Br. 78 oktobar 2013. godine str. 43
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Tromesečno izveštavanje o realizaciji programa poslovanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Ostalo Br. 78 oktobar 2013. godine str. 46
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI TRETMAN ZAKUPA NEPOKRETNOSTI Br. 78 oktobar 2013. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 78 oktobar 2013. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. PDV tretman zakupa nepokretnosti Br. 78 oktobar 2013. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Zakup nepokretnosti sa aspekta Zakona o porezu na dohodak Br. 78 oktobar 2013. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Poreski tretman prihoda od zakupa nepokretnosti koji ostvaruju nerezidentna pravna lica, sa aspekta Zakona o porezu na dobit Br. 78 oktobar 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OSVRT NA NAJBITNIJE USVOJENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJE SU STUPILE NA SNAGU 30.5.2013. GODINE Br. 78 oktobar 2013. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Značaj primene ZPPPA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Najbitnije izmene i dopune ZPPPA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKA OSLOBO?ENJA KOD PDV BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 78 oktobar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Poreska oslobođenja u prometu novca i kapitala Br. 78 oktobar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Promet usluga iz oblasti osiguranja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Promet i davanje u zakup zemljišta Br. 78 oktobar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Promet građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno vlasničkih udela na tim dobrima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Promet dobara za koja pri nabavci obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza ili je u prethodnoj fazi prometa tih dobara postojala obaveza plaaanja poreza u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Promet usluga davanja u zakup stanova za stambene potrebe Br. 78 oktobar 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Promet dobara i usluga u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite Br. 78 oktobar 2013. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Promet usluga smeštaja studenata i učenika u studentskim i učeničkim domovima i usluga obrazovanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Promet usluga iz oblasti kulture i nauke Br. 78 oktobar 2013. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 11. Ostala poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza Br. 78 oktobar 2013. godine str. 88
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBRAČUNAVANJE I PLAAANJE PDV PO REALIZACIJI (NAPLATI) POTRAŽIVANJA - SISTEM NAPLATE Br. 78 oktobar 2013. godine str. 90
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 78 oktobar 2013. godine str. 90
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Uslovi pod kojima se obvezniku PDV može odobriti primena sistema naplate Br. 78 oktobar 2013. godine str. 90
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Poseban postupak oporezivanja prometa dobara i usluga u sistemu naplate Br. 78 oktobar 2013. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Poreski period za obveznika PDV koji primenjuje sistem naplate, izdavanje računa i iskazivanje podataka u poreskoj prijavi PDV Br. 78 oktobar 2013. godine str. 93
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Nastanak poreske obaveze za promet dobara i usluga kod kojeg se primenjuje sistem naplate - naplata potraživanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 94
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Prestanak sistema naplate Br. 78 oktobar 2013. godine str. 96
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Vođenje evidencije o prometu za koji obveznik PDV primenjuje sistem naplate Br. 78 oktobar 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet usluge popravke medicinskog aparata Br. 78 oktobar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Određivanje poreskog dužnika u slučaju kad promet usluga obrazovanja u Republici Srbiji vrši strano lice domaćem licu koje nije obveznik PDV Br. 78 oktobar 2013. godine str. 99
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga iznajmljivanja sportske hale za treninge i utakmice sportskim klubovima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 100
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman novčanih sredstava koja obveznik prima od nadležnog ministarstva kao podsticaj za angažovanje pomoćnika Br. 78 oktobar 2013. godine str. 100
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje lekova i medicinskih sredstava posebnom poreskom stopom PDV (tar. br. 3003 i 3004) Br. 78 oktobar 2013. godine str. 101
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Isprave poreskog organa izdate na osnovu podataka iz poreskog knjigovodstva kao javne isprave Br. 78 oktobar 2013. godine str. 102
JAVNE NABAVKE ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA, UREDNOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I TAKSE U POSTUPKU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 103
JAVNE NABAVKE I Blagovremenost zahteva za zaštitu prava Br. 78 oktobar 2013. godine str. 103
JAVNE NABAVKE II Aktivna legitimacija Br. 78 oktobar 2013. godine str. 104
JAVNE NABAVKE III Urednost zahteva za zaštitu prava Br. 78 oktobar 2013. godine str. 105
JAVNE NABAVKE JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U REPUBLICI SRBIJI Br. 78 oktobar 2013. godine str. 107
JAVNE NABAVKE Pravni, metodološki i institucionalni okvir Br. 78 oktobar 2013. godine str. 107
JAVNE NABAVKE Praksa Br. 78 oktobar 2013. godine str. 108
JAVNE NABAVKE Perspektive Br. 78 oktobar 2013. godine str. 116
JAVNE NABAVKE Zaključak Br. 78 oktobar 2013. godine str. 117
JAVNE NABAVKE Odsustvo razloga izuzetne hitnosti za sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva Br. 78 oktobar 2013. godine str. 118
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Faktička eksproprijacija i pravo na naknadu za izuzeto zemljište Br. 78 oktobar 2013. godine str. 119
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Smetanje državine na nepokretnosti koju tužilac drži po osnovu ugovora o zakupu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 120
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Primena opšteg roka zastarelosti potraživanja kod ugovora o kreditu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 120
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE OBAVEŠTENJE MINISTRA FINANSIJA KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA POVODOM DOSTAVLJANJA PODATAKA ZA REGISTAR ZAPOSLENIH - DO 30. SEPTEMBRA 2013. GODINE (br. službeno/2013-01 od 25.9.2013. godine) Br. 78 oktobar 2013. godine str. 121
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Utvrđivanje dinarske protivvrednosti za stranu valutu veštačenjem ili na osnovu zvaničnog izveštaja Narodne Banke Srbije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 122
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU VANSUDSKA ZAŠTITA I OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH Br. 78 oktobar 2013. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Modaliteti zaštite Br. 78 oktobar 2013. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vansudska zaštita prema Zakonu o radu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vansudska zaštita prema posebnim propisima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Položaj sindikata Br. 78 oktobar 2013. godine str. 130
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pružaoci besplatne pravne pomoći Br. 78 oktobar 2013. godine str. 131
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 78 oktobar 2013. godine str. 131
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Usmeni otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog i nepoštovanje otkaznog roka Br. 78 oktobar 2013. godine str. 133
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti nakon zasnivanja radnog odnosa i ponovnog proglašenja za tehnološki višak Br. 78 oktobar 2013. godine str. 134
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na plaćeno odsustvo u drugim slučajevima koji nisu navedeni zakonom i pravilnikom o radu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 135
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Donošenje rešenja o preraspodeli radnog vremena i pravo zaposlenih na uvećanu zaradu za vreme rada u preraspodeli Br. 78 oktobar 2013. godine str. 136
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost uvećanja zarade zaposlenima za obavljanje poslova koji su u opisu njegovog radnog mesta - noćni i smenski rad Br. 78 oktobar 2013. godine str. 136
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na "bolovanje" i naknadu zarade zaposlenog koji se razboli za vreme korišćenja slobodnih dana po osnovu preraspodele radnog vremena Br. 78 oktobar 2013. godine str. 137
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze poslodavca koji izvodi radove na sanaciji objekta Br. 78 oktobar 2013. godine str. 138
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nadležan organ za odlučivanje o pravu na invalidsku penziju Br. 78 oktobar 2013. godine str. 138
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost primene odredbi kolektivnog ugovora koje se odnose na koeficijente poslova Br. 78 oktobar 2013. godine str. 139
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neophodni zakonski uslovi za sticanje prava na invalidsku penziju u pogledu navršenih godina staža osiguranja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 139
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonitost otkaza ugovora o radu zaposlenom zbog neostvarivanja rezultata rada Br. 78 oktobar 2013. godine str. 140
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Apsolutna nenadležnost za raspravljanje u sporu povodom uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Br. 78 oktobar 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Intenzitet nesavesnog rada u službi potreban za postojanje krivičnog dela i krivične odgovornosti Br. 78 oktobar 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanje prava na starosnu penziju osiguranika koji nije uplatio dospele iznose doprinosa za penzijsko i invalidsko Br. 78 oktobar 2013. godine str. 142
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman naknade troškova zaposlenima koji su ostvareni na putovanju koje za cilj ima razvijanje timskog duha tzv. "Team Building" Br. 78 oktobar 2013. godine str. 143
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ne postoji mogućnost davanja - odobravanja zajma za nabavku zimnice, ogreva i udžbenika kod korisnika javnih sredstava Br. 78 oktobar 2013. godine str. 145
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada štete zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor krivicom poslodavca Br. 78 oktobar 2013. godine str. 145
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje plate iz sopstvenih sredstava za zaposlene u školi Br. 78 oktobar 2013. godine str. 146
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Vrednovanje rada u smenama Br. 78 oktobar 2013. godine str. 147
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Podnošenje tužbe protiv Republike Srbije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 148
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA IZMENE U SISTEMU PREKRŠAJNIH SANKCIJA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 149
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Uvod Br. 78 oktobar 2013. godine str. 149
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Prekršajne sankcije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 152
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Kazne Br. 78 oktobar 2013. godine str. 152
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Odmeravanje kazne za produženi prekršaj Br. 78 oktobar 2013. godine str. 155
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Kazneni poeni Br. 78 oktobar 2013. godine str. 155
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Opomena Br. 78 oktobar 2013. godine str. 156
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Zaštitne mere Br. 78 oktobar 2013. godine str. 156
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Prekršajne sankcije prema maloletnicima (vaspitne mere) Br. 78 oktobar 2013. godine str. 157
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Kvalifikatorni element težeg oblika krivičnog dela zloupotreba službenog položaja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 159
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Postupanje organa vlasti u slučaju odbijanja zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DRŽAVNI MONOPOLI, JAVNA PREDUZEĆA I ZAŠTITA KONKURENCIJE Br. 78 oktobar 2013. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I Uvodna razmatranja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II Oblici državnih monopola Br. 78 oktobar 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III Odredbe Zakona o zaštiti konkurencije o obavljanju delatnosti od opšteg interesa i povredi slobode konkurencije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV Dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V Zaključci povodom državnih monopola i zaštite konkurencije u odnosu na subjekte koji obavljaju delatnost od opšteg interesa Br. 78 oktobar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI TAČKE REDOVNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA NA POČETKU ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE Br. 78 oktobar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 1. Verifikacija i registracija ustanove Br. 78 oktobar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 2. Usaglašenost statuta i ostalih akata ustanove sa važećim propisima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 3. Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2012/2013. godinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 4. Izveštaj direktora ustanove o njegovom radu za školsku 2012/2013. godinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 5. Organ upravljanja ustanove Br. 78 oktobar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 6. Savet roditelja ustanove Br. 78 oktobar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 7. Učenički parlament Br. 78 oktobar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 8. Broj inspekcijskih pregleda ustanove Br. 78 oktobar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 9. Godišnji plan rada za školsku 2013/2014. godinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 10. Upis i broj dece i učenika u grupama i odeljenjima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 11. Zaposleni u ustanovi (personalna dokumentacija) Br. 78 oktobar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 12. Vođenje evidencije u ustanovi Br. 78 oktobar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 13. Materijalno tehnički uslovi za rad ustanove Br. 78 oktobar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 14. Pripremljenost ustanove za primenu Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA I RADNIH ODNOSA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZAŠTITA POJEDINIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH U POSTUPKU UTVRĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KLINIČKO ISPITIVANJE LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sponzor kliničkog ispitivanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mesto kliničkog ispitivanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Istraživač u kliničkom ispitivanju Br. 78 oktobar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Etički odbor Br. 78 oktobar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost Agencije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita pacijenata - ispitanika Br. 78 oktobar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zabrana kliničkog ispitivanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sukob interesa koji proizilazi iz zabrane konkurencije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osporavanje izbora direktora javnog preduzeća Br. 78 oktobar 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni režim dostavljanja računa sopstvenim korisnicima za pružene usluge Br. 78 oktobar 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost oslobađanja od pohađanja nastave obaveznih izbornih predmeta u osnovnoj školi Br. 78 oktobar 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za angažovanje pedagoškog asistenta u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Položaj zaposlenog koji je primljen u radni odnos na neodređeno vreme u svojstvu pripravnika u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povreda pravila ponašanja u školi i predviđene mere vaspitnog rada sa učenikom Br. 78 oktobar 2013. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obustavljanje isporuke vode za piće korisnicima koji ne izmiruju svoje obaveze prema javnom komunalnom preduzeću Br. 78 oktobar 2013. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretanje disciplinskog postupka protiv tužioca zbog učinjenog disciplinskog prekršaja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način izrade i funkcija poštanske marke kao vrednosnice u poštanskom saobraćaju Br. 78 oktobar 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neplaćanje parking mesta za vozilo koje je predmet ugovora o finansijskom lizingu kada vozač nije identifikovan Br. 78 oktobar 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonitost raspoređivanja civilnog lica na službi u Vojsci Srbije na odgovarajuće formacijsko mesto van mesta u kojem radi Br. 78 oktobar 2013. godine str. 189
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Oktobar 2013. godine Br. 78 oktobar 2013. godine str. 190
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2013. godine Br. 78 oktobar 2013. godine str. 194
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 78 oktobar 2013. godine str. 200
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRIPREMA ZA IZRADU PLANOVA RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2014. GODINU I FAKTURISANJE PO NOVOJ NOMENKLATURI Br. 77 septembar 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Radni tim je sačinio Izbor najčešćih usluga Br. 77 septembar 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Metodologija planiranja i procedura fakturisanja pruženih usluga Br. 77 septembar 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Rokovi za planiranje i dostavljanje izveštaja i planova Br. 77 septembar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA IZRADA PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2014. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU Br. 77 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Parametri i ograničenja u planiranju Br. 77 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Postupak pripreme predloga finansijskog plana Br. 77 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NE POSTOJI MOGUĆNOST DAVANJA - ODOBRAVANJA ZAJMA ZA NABAVKU ZIMNICE, OGREVA I UDŽBENIKA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Br. 77 septembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nemogućnost odobravanja zajma zaposlenima utemeljena je u propisima i mišljenju Ministarstva finansija Br. 77 septembar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izuzetno, u dva kolektivna ugovora propisana je mogućnost da poslodavac "može" odobriti zajam zaposlenima, što (ni)je primenljivo Br. 77 septembar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Preporuka svim osnovnim i srednjim školama za primenu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama na izmirenje novčanih obaveza nastalih iz ugovora koji za predmet imaju organizovanje đačkih ekskurzija Br. 77 septembar 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Odluka jedinice lokalne samouprave o plaćanju naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta Br. 77 septembar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Odluka organa uprave o osnovanosti zahteva za naplatu sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima Br. 77 septembar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KLASIFIKACIJA I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U STALNIM SREDSTVIMA PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 77 septembar 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Oblici/vrste nefinansijska imovina u stalnim sredstvima Br. 77 septembar 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Računovodstvene evidencije nefinansijske imovine u stalnim sredstvima Br. 77 septembar 2013. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2013. GODINE Br. 77 septembar 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 77 septembar 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obrasci za sastavljanje izveštaja Br. 77 septembar 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac 5 Br. 77 septembar 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 77 septembar 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OPOREZIVANJE POKLONA NAKON POSLEDNJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU KOJE SU STUPILE NA SNAGU 30.5.2013. GODINE Br. 77 septembar 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Zakonska uređenost Br. 77 septembar 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Oporezivanje poklona koji je ostvaren (ugovor o poklonu zaključen ili poklon primljen) a nije prijavljen do 29. maja 2013. godine, kao i poklona za koji je postupak utvrđivanja poreza započet ali rešenje nije doneto do 29. maja 2013. godine Br. 77 septembar 2013. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Oporezivanje poklona za koji je poreska obaveza nastala od 30. maja 2013. godine Br. 77 septembar 2013. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Podnošenje poreske prijave na poklon Br. 77 septembar 2013. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Utvrđivanje i plaćanje poreza na poklon Br. 77 septembar 2013. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBAVEZNOST AKATA MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA (OBJAŠNJENJA, MIŠLJENJA, INSTRUKCIJA, UPUTSTVA I SL.) O PRIMENI PORESKIH PROPISA - DOPRINOS PRAVNOJ (NE)SIGURNOSTI Br. 77 septembar 2013. godine str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI KOJE SU DUŽNE ODNOSNO KOJE MOGU DONETI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE RADI UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU POČEV OD 2014. GODINE Br. 77 septembar 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravni osnov za ovlašćenja i obaveza jedinica lokalne samouprave za donošenje podzakonskih akata za utvrđivanje poreza na imovinu Br. 77 septembar 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Podzakonski akti koje su jedinice lokalne samouprave dužne da donesu Br. 77 septembar 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Odluka o stopama poreza na imovinu Br. 77 septembar 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone Br. 77 septembar 2013. godine str. 52
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Akt o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama Br. 77 septembar 2013. godine str. 54
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Akt o koeficijentima za nepokretnosti u zonama Br. 77 septembar 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Odluka o utvrđivanju stope amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige koja čini osnovicu poreza na imovinu Br. 77 septembar 2013. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Odluka o obaveznom podnošenju "novih" poreskih prijava Br. 77 septembar 2013. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za železničku infrastrukturu Br. 77 septembar 2013. godine str. 62
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Otpis kamate i duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje u smislu Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga Br. 77 septembar 2013. godine str. 64
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV - izvođač radova vrši investitoru - licu iz člana 10. st