Sadržaj Budžetskog instruktora

Pretražite naslove svih članaka iz Budžetskog instruktora koje smo objavili zaključno sa 2014. godinom. Nađite temu koja Vas zanima pretražujući rubrike, naslove i brojeve časopisa, ili posredstvom polja za generalnu pretragu.

Rubrika Naslov Broj Strana
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE SA POPLAVLJENIH PODRUČJA ZA 2014. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 124/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 123/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Sticanje i prihod od imovine političke stranke Br. 105 novembar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Sredstva iz javnih izvora Br. 105 novembar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Korišćenje sredstava za finansiranje redovnog rada Br. 105 novembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Godišnji finansijski izveštaj Br. 105 novembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izveštaji o troškovima izborne kampanje Br. 105 novembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključak Br. 105 novembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uplata donacije za kupovinu sanitetskog vozila ustanovi u blokadi Br. 105 novembar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OBAVEZA GODIŠNJEG USAGLAŠAVANJA FINANSIJSKIH PLASMANA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA IZMEĐU POVERIOCA I DUŽNIKA - IOS OBRAZAC Br. 105 novembar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Postupak usaglašavanja finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza Br. 105 novembar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Odgovorno lice budžetskog korisnika koje vrši usaglašavanje Br. 105 novembar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Otpisivanje duga koje javno preduzeće ima prema drugome subjektu iz javnog sektora osnovanog od strane istog osnivača Br. 105 novembar 2014. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA "Sl. glasnik RS", br. 120/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravni osnov Br. 105 novembar 2014. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obim izmena i dopuna Br. 105 novembar 2014. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izmene i dopune teksta Br. 105 novembar 2014. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izmene i dopune Tarife Br. 105 novembar 2014. godine str. 18
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Završna odredba Br. 105 novembar 2014. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Zapažanja Br. 105 novembar 2014. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za grejanje Br. 105 novembar 2014. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa dobra koji obveznik PDV vrši humanitarnoj organizaciji, pri čemu se nabavka predmetnog dobra finansira iz sredstava donacije prikupljene od pravnih i fizičkih lica Br. 105 novembar 2014. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo poreskog obveznika na preknjižavanje poreza u slučaju kada je u nalogu za plaćanje doprinosa pogrešno unet PIB drugog poreskog obveznika Br. 105 novembar 2014. godine str. 22
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza izdavanja fiskalnog računa fizičkom licu koje po osnovu primljenog računa za izvršeni promet dobara izvrši bezgotovinsko plaćanje uplatom na tekući račun privrednog subjekta Br. 105 novembar 2014. godine str. 23
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Osnovica za obračunavanje PDV kod prometa usluga prodaje ulaznica za muzičke i sportske događaje u ime i za račun drugih lica Br. 105 novembar 2014. godine str. 24
JAVNE NABAVKE KOMENTAR STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2014-2018. GODINE "Sl. glasnik RS", br. 122/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 26
JAVNE NABAVKE Ciljevi reforme javnih nabavki Br. 105 novembar 2014. godine str. 26
JAVNE NABAVKE Razvojni okvir Br. 105 novembar 2014. godine str. 26
JAVNE NABAVKE Akcioni plan Br. 105 novembar 2014. godine str. 31
JAVNE NABAVKE OVLAŠĆENJA PONUĐAČA U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA I PRIMEDBE NA SADRŽINU ZAPISNIKA Br. 105 novembar 2014. godine str. 31
JAVNE NABAVKE Javnost u postupku otvaranja ponuda Br. 105 novembar 2014. godine str. 32
JAVNE NABAVKE Vreme otvaranja ponuda Br. 105 novembar 2014. godine str. 32
JAVNE NABAVKE Zapisnik kao dokaz o toku postupka otvaranja ponuda Br. 105 novembar 2014. godine str. 32
JAVNE NABAVKE Specifičnosti kod unošenja pojedinih elemenata u zapisnik Br. 105 novembar 2014. godine str. 33
JAVNE NABAVKE Pravo uvida u podatke iz ponuda i potpisivanje zapisnika Br. 105 novembar 2014. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Upoznavanje ponuđača čiji predstavnici nisu prisustvovali otvaranju sa sadržinom zapisnika Br. 105 novembar 2014. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Uslovi za navođenje elemenata poput robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača u tehničkoj specifikaciji Br. 105 novembar 2014. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca nakon donošenja odluke o obustavi kvalifikacionog postupka za pojedine partije jer nije bilo dovoljno kandidata za formiranje liste Br. 105 novembar 2014. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Objavljivanje prethodnog obaveštenja u postupku javne nabavke Br. 105 novembar 2014. godine str. 37
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Svojstvo stranke u postupku upisa u katastar nepokretnosti Br. 105 novembar 2014. godine str. 38
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost otuđenja mreža koje služe u komercijalne svrhe iz javne svojine Br. 105 novembar 2014. godine str. 38
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE IZVRŠITELJI I BANKE Br. 105 novembar 2014. godine str. 40
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Tekući račun Br. 105 novembar 2014. godine str. 40
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prekoračenje salda na tekućem računu Br. 105 novembar 2014. godine str. 43
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Štedni ulog Br. 105 novembar 2014. godine str. 43
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Kurs kod prenosa deviza Br. 105 novembar 2014. godine str. 43
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Potraživanja izuzeta od izvršenja ili nad kojima je izvršenje ograničeno Br. 105 novembar 2014. godine str. 44
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zaključak Br. 105 novembar 2014. godine str. 44
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zabrana dužniku u blokadi da realizuje cesiju nezavisno od toga što je ugovor zaključen pre blokade Br. 105 novembar 2014. godine str. 45
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izmirivanje novčanih obaveza ugovaranjem promene poverilaca u slučaju blokade tekućeg računa javnog preduzeća Br. 105 novembar 2014. godine str. 46
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Pravni kontinuitet i izvršenje ugovorenih obaveza između ustanove obrazovanja i preduzetnika u slučaju kada se fizičko lice koje se nakon brisanja iz registra preduzetnika ponovo registruje kao preduzetnik Br. 105 novembar 2014. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SPECIJALIZOVANA INSTITUCIJA ZA GLOBALNI PRENOS PENZIJA I IZVRŠENJE DRUGIH NALOGA ZA PLAĆANJE - JURODŽAJRO Br. 105 novembar 2014. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prednosti transfera sredstava realizovanih uz posredovanje članica sistema Br. 105 novembar 2014. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prenos sredstava uplaćenih međunarodnim poštanskim uputnicama u Srbiji Br. 105 novembar 2014. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBEZBEĐIVANJE LIČNE HIGIJENE ZAPOSLENIH OD STRANE SUBJEKATA U POSLOVANJU HRANOM Br. 105 novembar 2014. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sažetak Br. 105 novembar 2014. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Lična higijena zaposlenih prema Uputstvu za primenu, samokontrolu i kontrolu sistema dobre proizvođačke prakse (DPP), dobre higijenske prakse (DHP) i HACCP Br. 105 novembar 2014. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kriterijumi za procenu Br. 105 novembar 2014. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pojedinačni ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko omladinske - studentske zadruge Br. 105 novembar 2014. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova Br. 105 novembar 2014. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plan korišćenja godišnjeg odmora Br. 105 novembar 2014. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o neplaćenom odsustvu Br. 105 novembar 2014. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Momenat ocene ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na uvećanja dužine godišnjeg odmora po osnovu radnog staža Br. 105 novembar 2014. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog da koristi prvi deo godišnjeg odmora u trajanju manjem od dve nedelje Br. 105 novembar 2014. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podnošenje prijave na obavezno zdravstveno osiguranje posle isteka zakonskog roka Br. 105 novembar 2014. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Isplata naknade za invalide rada II i III kategorije invalidnosti Br. 105 novembar 2014. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa Br. 105 novembar 2014. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaštita sindikalnog predstavnika zaposlenih od otkaza ugovora o radu Br. 105 novembar 2014. godine str. 60
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA NOVEMBAR 2014. GODINE Br. 105 novembar 2014. godine str. 61
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA Br. 105 novembar 2014. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Visina najniže osnovice Br. 105 novembar 2014. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa Br. 105 novembar 2014. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima Br. 105 novembar 2014. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom i zaposlene koji nemaju pun fond sati u mesecu Br. 105 novembar 2014. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Primena srazmernog iznosa najniže osnovice Br. 105 novembar 2014. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. Primena najniže osnovice na zaradu preduzetnika Br. 105 novembar 2014. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 7. Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade Br. 105 novembar 2014. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 8. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa Br. 105 novembar 2014. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 9. Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje Br. 105 novembar 2014. godine str. 70
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 10. Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Br. 105 novembar 2014. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IZVRŠENJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA IZ ZARADE Br. 105 novembar 2014. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Izvršenje iz zarade prema Zakonu o radu Br. 105 novembar 2014. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Izvršenje iz zarade u skladu sa posebnim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju Br. 105 novembar 2014. godine str. 72
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Primanja koja čine zaradu kao osnov za izvršenje Br. 105 novembar 2014. godine str. 73
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Iznos zarade koji se može obustaviti na ime izvršenja potraživanja po sudskoj presudi i po administrativnoj zabrani Br. 105 novembar 2014. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Izvršenje na zaradi po osnovu administrativne zabrane i po osnovu ostalih sudskih presuda koje nemaju „prioritet u naplati” Br. 105 novembar 2014. godine str. 77
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. Obaveze poslodavca po osnovu sudske i administrativne zabrane ako zaposlenom prestane radni odnos Br. 105 novembar 2014. godine str. 78
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Mogućnost priznavanja prethodnog rada u vojnim institucijama državnom službeniku - u svrhu obračuna minulog rada Br. 105 novembar 2014. godine str. 79
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Vrednovanje rada zaposlenih na istim poslovima Br. 105 novembar 2014. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Najmanji i najveći iznosi minimalne zarade koji mogu da se isplate do kraja 2014. godine, odnosno u toku 2015. godine Br. 105 novembar 2014. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nepriznavanje staža po osnovu obavljanja samostalne delatnosti prilikom utvrđivanja prava na jubilarnu nagradu u ustanovi obrazovanja Br. 105 novembar 2014. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uređivanje pravilnikom zdravstvenog centra plata zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti u zavisnosti od načina sticanja sredstava Br. 105 novembar 2014. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nezakonitost pravilnika kojim se uređuju plate zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti u zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Br. 105 novembar 2014. godine str. 83
  Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O SUDIJAMA Sl. glasnik RS", br. 117/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Hronologija izmena člana 59. Zakona o sudijama Br. 105 novembar 2014. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inicijativa za izmenu Zakona o sudijama Br. 105 novembar 2014. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 105 novembar 2014. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZNOST PRIMENE U PRAKSI PRAVNIH STAVOVA I ODGOVORA NA SPORNA PRAVNA PITANJA USVOJENA NA SEDNICAMA ODELJENJA SUDOVA, KAO I TUMAČENJA USTAVNOG SUDA Br. 105 novembar 2014. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost Republike Srbije za nezakonit i nepravilan rad sudija Br. 105 novembar 2014. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ograničenje Ustavom utvrđenog položaja visokog saveta sudstva u postupku predlaganja kandidata za prvi izbor sudija Br. 105 novembar 2014. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost jedinice lokalne samouprave u regulisanju uslova i načina organizovanja poslova u obavljanju komunalnih delatnosti Br. 105 novembar 2014. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nedostatak osnova za isplatu naknade za ulično zemljište Br. 105 novembar 2014. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Propisani uslovi za raspoređivanje državnog službenika na odgovarajuće radno mesto Br. 105 novembar 2014. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vođenje upravnog spora za ocenu zakonitosti rešenja donetog u disciplinskom postupku Br. 105 novembar 2014. godine str. 91
  Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROGRAM ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI Br. 105 novembar 2014. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i program završnog ispita Br. 105 novembar 2014. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Koncept postepenog menjanja programa završnog ispita Br. 105 novembar 2014. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Završni ispit u školskoj 2014/2015. godini Br. 105 novembar 2014. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VOĐENJE EVIDENCIJE I IZDAVANJE JAVNIH ISPRAVA U SREDNJOJ ŠKOLI Br. 105 novembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina i način popunjavanja propisanih obrazaca Br. 105 novembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje javnih isprava Br. 105 novembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje odluke i obaveštavanje direktora o stupanju u štrajk u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Br. 105 novembar 2014. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost agencije zbog netačno obračunate cene turističkog aranžmana u slučaju kada nosilac aranžmana ne prihvati deo aranžmana koji se odnosi na prevoz Br. 105 novembar 2014. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Norma časova za predmet srpski jezik kao nematernji u srednjim stručnim školama Br. 105 novembar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost regulisanja obaveze izricanja opomene učeniku koji ima negativnu ocenu na tromesečju internim aktom škole Br. 105 novembar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zasnivanje radnog odnosa do preuzimanja, odnosno do konačnosti odluke po raspisanom konkursu u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Br. 105 novembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjenost uslova za rad medicinskih sestara pedijatrijskog smera koje su zasnovale radni odnos pre stupanja na snagu Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Br. 105 novembar 2014. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje uslova za organizovanje nastave kod kuće do donošenja odgovarajućeg podzakonskog akta Br. 105 novembar 2014. godine str. 102
  Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA "Sl. glasnik RS", br. 123/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 105 novembar 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nova zakonska regulativa o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva Br. 105 novembar 2014. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOVI PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 123/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj Liste lekova Br. 105 novembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ograničenja u propisivanju lekova Br. 105 novembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Participacija koja se naplaćuje od osiguranih lica Br. 105 novembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oslobođenje od plaćanja participacije Br. 105 novembar 2014. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novine utvrđene Pravilnikom Br. 105 novembar 2014. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost osnivanja privrednog društva od strane medicinske sestre Br. 105 novembar 2014. godine str. 109
  Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVODONETE UREDBE O MERAMA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI "Sl. glasnik RS", br. 112/2014 Br. 105 novembar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novine koje donose nova Uredba i Pravilnik Br. 105 novembar 2014. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjavanje uslova za osnivanje ustanove za smeštaj odraslih i starijih lica Br. 105 novembar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stupanje na snagu opšteg akta danom njegovog donošenja Br. 105 novembar 2014. godine str. 114
  Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje osnova za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je proglašen spomenikom kulture a koji se koristi za rad sindikata kao organizacije zaposlenih Br. 105 novembar 2014. godine str. 115
  Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZVANIČNO UPUTSTVO ZA IZRADU GODIŠNJIH PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU - JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH AGENCIJA I PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA - ROK 1. DECEMBAR 2014. GODINE Br. 105 novembar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zabrana angažovanja direktora javnog preduzeća na drugim poslovima Br. 105 novembar 2014. godine str. 120
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE • Decembar 2014. godine Br. 105 novembar 2014. godine str. 122
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA • Novembar / Decembar 2014. godine Br. 105 novembar 2014. godine str. 126
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 105 novembar 2014. godine str. 133
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA REBALANS BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU Br. 104 novembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Makroekonomska kretanja u periodu januar-avgust 2014. godine Br. 104 novembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Makroekonomske projekcije za 2014. godinu Br. 104 novembar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Potraživanje budžetskih sredstava za sufinansiranje projekata/programa podržanih u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA) Br. 104 novembar 2014. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Kapitalni izdaci budžetskih korisnika Br. 104 novembar 2014. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Iznosi osnovica za obračun i isplatu plata od novembra 2014. godine Br. 104 novembar 2014. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Naknade za rad predsednika i članova komisija Br. 104 novembar 2014. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Otpis i pretvaranje potraživanja Republike Srbije u kapital dužnika Br. 104 novembar 2014. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izmene nenamenskog transfera određenim jedinicama lokalne samouprave Br. 104 novembar 2014. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Povećan iznos do kojeg Vlada odlučuje o zaduživanju i davanju garancija Republike Srbije Br. 104 novembar 2014. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRIMENA PROGRAMSKOG MODELA BUDŽETIRANJA U POSTUPKU PLANIRANJA I IZRADE BUDŽETA Br. 104 novembar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Pojam programa i programske klasifikacije Br. 104 novembar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Hijerarhijska struktura državnih organa i organizacija u okviru budžeta Br. 104 novembar 2014. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Funkcija i struktura programa po modelu programskog budžetiranja Br. 104 novembar 2014. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRIMENA KATEGORIJA - "PROGRAMSKA AKTIVNOST" I "PROJEKAT" U CILJU IZRADE BUDŽETA REPUBLIČKOG I LOKALNOG NIVOA VLASTI Br. 104 novembar 2014. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Hijerarhijsko definisanje komponenti koje čine programski budžet Br. 104 novembar 2014. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Šifarnici programa, programskih aktivnosti i projekata Br. 104 novembar 2014. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Raspodela sredstava po modelu programskog budžeta Br. 104 novembar 2014. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Definisanje i promene aproprijacija u finansijskom planu korisnika po modelu programskog budžeta Br. 104 novembar 2014. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PETA IZMENA UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2014. GODINI - OKTOBAR 2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 36
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA USLUGE KOJIMA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA OSTVARUJE DOPUNSKA SREDSTVA Br. 104 novembar 2014. godine str. 37
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Postupak promene aproprijacije iz sredstava tekuće budžetske rezerve Br. 104 novembar 2014. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR TRINAESTIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 117/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 39
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sadržaj najnovijih izmena i dopuna Pravilnika o kontnom planu Br. 104 novembar 2014. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Vraćanje primljenog avansa i ispravka PDV Br. 104 novembar 2014. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ostvarivanje prava na povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita po osnovu PDV Br. 104 novembar 2014. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Rok u kome je obveznik PDV dužan da čuva PDV evidenciju i dokumentaciju na osnovu koje se vodi ta evidencija Br. 104 novembar 2014. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga prevoza bez naknade na osnovu akta jedinice lokalne samouprave Br. 104 novembar 2014. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman naknade koju sud dosudi obvezniku PDV po osnovu upotrebe poslovnog prostora nakon otkazivanja ugovora o zakupu Br. 104 novembar 2014. godine str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se finansira iz sredstava kredita (zajma) na osnovu međunarodnog ugovora o kreditu (zajmu) Br. 104 novembar 2014. godine str. 46
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Posledice poništaja sporazuma o odlaganju plaćanja poreskog duga zbog neplaćanja Br. 104 novembar 2014. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za poništaj rešenja o određivanju prinudne naplate utvrđene poreske obaveze Br. 104 novembar 2014. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman besplatnog davanja na korišćenje opreme poslovnim partnerima Br. 104 novembar 2014. godine str. 48
JAVNE NABAVKE POJAM JAVNOG PARTNERA I DRUGI BITNI ELEMENTI UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU Br. 104 novembar 2014. godine str. 50
JAVNE NABAVKE SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Br. 104 novembar 2014. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Određivanje vrste obezbeđenja i zakonska ograničenja Br. 104 novembar 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Vrste sredstava finansijskog obezbeđenja Br. 104 novembar 2014. godine str. 53
JAVNE NABAVKE Odgovor naručioca na zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke Br. 104 novembar 2014. godine str. 57
JAVNE NABAVKE Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke Br. 104 novembar 2014. godine str. 58
JAVNE NABAVKE Zaključak o obustavi postupka zaštite prava zbog povlačenja zahteva Br. 104 novembar 2014. godine str. 60
JAVNE NABAVKE Aktivna legitimacija za pokretanje upravnog spora protiv rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Br. 104 novembar 2014. godine str. 61
JAVNE NABAVKE Odlučivanje naručioca o obimu poništenja postupka na osnovu primljenog zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke Br. 104 novembar 2014. godine str. 62
JAVNE NABAVKE Dokazivanje domaćeg porekla dobara ponuđenih u postupku javne nabavke Br. 104 novembar 2014. godine str. 62
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVE ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA "Sl. glasnik RS", br. 112/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Sadržaj Nove odluke Br. 104 novembar 2014. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Plaćanja i naplate po tekućim i kapitalnim poslovima Br. 104 novembar 2014. godine str. 64
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Plaćanja po kreditnim poslovima sa inostranstvom po kojima je Republika Srbija dužnik ili garant a Narodna banka Srbije agent Br. 104 novembar 2014. godine str. 64
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uplate i isplate u efektivnom stranom novcu Br. 104 novembar 2014. godine str. 64
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Kupovina i prodaja deviza i efektivnog stranog novca Br. 104 novembar 2014. godine str. 65
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR TRINAESTIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 117/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Razlozi donošenja i sadržaj najnovijih izmena i dopuna Pravilnika Br. 104 novembar 2014. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nemogućnost isplate gotovine sa deviznog računa rezidenta - pravnog lica na ime refundacije troškova koje je fizičko lice (direktor) imalo u inostranstvu prilikom kupovine proizvoda Br. 104 novembar 2014. godine str. 67
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nemogućnost uplate efektivnog stranog novca na ime polaganja depozita kao sredstva obezbeđenja Br. 104 novembar 2014. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 118/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 104 novembar 2014. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržaj Izmena uredbe Br. 104 novembar 2014. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 104 novembar 2014. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Objašnjenje pojedinačnih odredbi Zakona Br. 104 novembar 2014. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Praktična primena Zakona u praksi Br. 104 novembar 2014. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 104 novembar 2014. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pojašnjenje izmenjenih i dopunjenih odredbi Br. 104 novembar 2014. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBAVEZE POSLODAVCA U SLUČAJU POVREDE NA RADU, PROFESIONALNOG OBOLJENJA I OBOLJENJA U VEZI SA RADOM Br. 104 novembar 2014. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Aneks ugovora o radu - produženje roka na koji je zasnovan radni odnos do isteka korišćenja porodiljskog i odsustva radi nege deteta Br. 104 novembar 2014. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o delu - primer 1 Br. 104 novembar 2014. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o delu - primer 2 Br. 104 novembar 2014. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o dopunskom radu Br. 104 novembar 2014. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pokrivanje troškova procene preostale radne sposobnosti na inicijativu zaposlenog Br. 104 novembar 2014. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje odgovornosti za štetu koju zaposleni učini poslodavcu na radu ili u vezi sa radom Br. 104 novembar 2014. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nenadležnost inspekcije rada da vrši kontrolu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Br. 104 novembar 2014. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neodazivanje sindikata na poziv poslodavca da dostavi pristupnice i druge dokaze o reprezentativnosti Br. 104 novembar 2014. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Relevantni podaci o stažu osiguranja za ostvarivanje prava na starosnu penziju Br. 104 novembar 2014. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Gubitak prava na ponovno određivanje penzije u slučaju zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti korisnika invalidske penzije Br. 104 novembar 2014. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neispunjenje uslova za utvrđivanje viška zaposlenog Br. 104 novembar 2014. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osporavanje zakonitosti nepotpisanog aneksa ugovora o radu u postupku za poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa Br. 104 novembar 2014. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanje prava na starosnu penziju nakon primenjenog sniženja starosne granice kada se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Br. 104 novembar 2014. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Smenski rad Br. 104 novembar 2014. godine str. 88
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRIMERI OBRAČUNA ZARADE - PLATE I DRUGOG STALNOG PRIMANJA ZA MESEC NOVEMBAR 2014. GODINE I NADALJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Br. 104 novembar 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje/smanjenje zarada - plata prema novodonetom Zakonu Br. 104 novembar 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje/smanjenje drugog stalnog primanja prema novodonetom Zakonu Br. 104 novembar 2014. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Prestanak važenja Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru Br. 104 novembar 2014. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primeri obračuna Br. 104 novembar 2014. godine str. 96
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR IZMENA UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada plate Br. 104 novembar 2014. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Otpremnina za odlazak u penziju Br. 104 novembar 2014. godine str. 100
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA DRŽAVNI PRAZNIK DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR 2014. GODINE NERADNI DAN Br. 104 novembar 2014. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na naknadu zarade za odsustvo na dan praznika Br. 104 novembar 2014. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika Br. 104 novembar 2014. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nemogućnost povezivanja radnog staža radi obračuna minulog rada zaposlenom koji je radio kod dva poslodavca - u dve opštine Br. 104 novembar 2014. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje visine i isplata jubilarne nagrade zaposlenom u školi posle 19.9.2014. godine Br. 104 novembar 2014. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje naknade troškova ishrane policijskog službenika koji je faktički upućen na rad u drugu organizacionu jedinicu Br. 104 novembar 2014. godine str. 105
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje prava na minuli rad zaposlenih u ustanovama u slučaju kada za određenu delatnost ne postoji plan mreže Br. 104 novembar 2014. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza umanjenja neto prihoda fizičkog lica ostvarenog po osnovu ugovorene naknade za rad koju isplaćuje korisnik javnih sredstava - fakultet iz sopstvenih sredstava ostvarenih na tržištu Br. 104 novembar 2014. godine str. 107
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način umanjivanja neto prihoda u slučaju kada poslodavac ili drugi isplatilac iz javnog sektora istovremeno vrši isplatu dva ili više zaostalih i dospelih mesečnih primanja Br. 104 novembar 2014. godine str. 108
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećana zarada Br. 104 novembar 2014. godine str. 109
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Propisivanje državljanstva Republike Srbije i imovinskog cenzusa kao uslova za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak Br. 104 novembar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA OMBUDSMANU "Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I Osnovne odredbe (čl. 1. do 5) Br. 104 novembar 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II Izbor i prestanak funkcije (čl. 6. do 14) Br. 104 novembar 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III Ovlašćenja (čl. 15. do 30) Br. 104 novembar 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV Postupak (čl. 31. do 42) Br. 104 novembar 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V Stručna služba i sredstva za rad (čl. 43. do 47) Br. 104 novembar 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VI Prelazne i završne odredbe (čl. 48. do 50) Br. 104 novembar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 50. STAV 4. ZAKONA O SUDIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US i 101/2013 Br. 104 novembar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU "Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012 i 101/2013 Br. 104 novembar 2014. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVE UREDBE O ZVANJIMA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA "Sl. glasnik RS", br. 119/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novine koje donosi Uredba Br. 104 novembar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Korekcije u odnosu na ranije važeću Uredbu Br. 104 novembar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 104 novembar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zabrana državnim službenicima da osnivaju privredno društvo, javnu službu ili da se bave preduzetništvom Br. 104 novembar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status zaposlenog u jednoj od uprava grada kod izbora za odbornika u drugoj opštini - van grada Br. 104 novembar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nevaženje odluke donete 1972. godine koja se odnosila na osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva Br. 104 novembar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost i nezakonitost uredbe kojom se uređuju pitanja koja prema ustavu spadaju u zakonsku materiju Br. 104 novembar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Irelevantnost opterećenosti suda brojem predmeta za ocenu o dužini trajanja postupka Br. 104 novembar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ČETIRI PRAVILNIKA KOJIMA SE UREĐUJU USLOVI ZA RAD AUTO-ŠKOLA, OBUKA KANDIDATA ZA VOZAČE, POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA I PRATEĆE EVIDENCIJE "Sl. glasnik RS", br. 108/2014 Br. 104 novembar 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače Br. 104 novembar 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače Br. 104 novembar 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit Br. 104 novembar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja za vozače Br. 104 novembar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 104 novembar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ŠKOLSKI ODBOR KAO ORGAN UPRAVLJANJA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Br. 104 novembar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sastav školskog odbora Br. 104 novembar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Imenovanje i mandat školskog odbora Br. 104 novembar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Privremeni školski odbor Br. 104 novembar 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost školskog odbora Br. 104 novembar 2014. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način rada školskog odbora Br. 104 novembar 2014. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje po prigovoru zaposlenog Br. 104 novembar 2014. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Imenovanje nadzornog organa u školi za vreme izvođenja građevinskih radova Br. 104 novembar 2014. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja kome zbog isteka drugog mandata prestaje dužnost u godini u kojoj ostvaruje pravo na penziju Br. 104 novembar 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje obaveze ponovnog upisa u sudski registar u slučaju ponovnog izbora istog lica za direktora ustanove Br. 104 novembar 2014. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za zasnivanje radnog odnosa u ustanovi obrazovanja sa licem čija je strana školska isprava u postupku nostrifikacije Br. 104 novembar 2014. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za upis na doktorske studije u pogledu prosečne ocene kandidata Br. 104 novembar 2014. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Trajanje ekskurzije za učenike gimnazije Br. 104 novembar 2014. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost i nezakonitost opšteg akta kojim jedinica lokalne samouprave uređuje uslove za ostvarivanje naknade troškova prevoza zaposlenih u oblasti obrazovanja i vaspitanja Br. 104 novembar 2014. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA Br. 104 novembar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 104 novembar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšta medicinska sredstva Br. 104 novembar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podela opštih medicinskih sredstava Br. 104 novembar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promet medicinskih sredstava Br. 104 novembar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I PRIVATNA PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI Br. 104 novembar 2014. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mesto privatne prakse u sistemu zdravstvene zaštite Br. 104 novembar 2014. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dobrovoljno zdravstveno osiguranje i njegove mogućnosti Br. 104 novembar 2014. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste osiguravajućih društava u Republici Srbiji Br. 104 novembar 2014. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oporezivanje objekta na kome organizacija osoba sa invaliditetom ima pravo svojine i koji je kulturno dobro Br. 104 novembar 2014. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZA IZRADE I DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2015. GODINU Br. 104 novembar 2014. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 104 novembar 2014. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izrada godišnjeg programa poslovanja (GPP) Br. 104 novembar 2014. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praćenje realizacije programa poslovanja Br. 104 novembar 2014. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnovne/raspoložive smernice - parametri za izradu GPP JP za 2015. godinu Br. 104 novembar 2014. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Korišćenje podataka o ličnosti korisnika usluga javnog komunalnog preduzeća za naplatu usluga osiguranja u mesečnim računima građana Br. 104 novembar 2014. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje osnova za oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na imovinu od strane javnih preduzeća koja su korisnici javnih sredstava uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora tip 4-1 Br. 104 novembar 2014. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza plaćanja poreza na imovinu od strane sportskog centra koji je u spisku korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Br. 104 novembar 2014. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora da imaju poresko oslobođenje za nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste Br. 104 novembar 2014. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost oslobođenja javnih preduzeća od obaveze plaćanja poreza na imovinu za 2014. godinu primenom člana 12. Zakona o porezima na imovinu Br. 104 novembar 2014. godine str. 152
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE - Novembar 2014. godine Br. 104 novembar 2014. godine str. 153
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Novembar / Decembar 2014. godine Br. 104 novembar 2014. godine str. 156
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 104 novembar 2014. godine str. 163
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRIMENA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU U PREKRŠAJNOM POSTUPKU Br. 103 oktobar 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Prekršaji propisani Zakonom o budžetskom sistemu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o budžetskom sistemu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Najčešći primeri iz prekršajne prakse u primeni Zakona o budžetskom sistemu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Razlozi za odlučivanje u prekršajnom postupku po podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka Br. 103 oktobar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključak Br. 103 oktobar 2014. godine str. 23
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NOVINE U VEZI NAČINA VOĐENJA EVIDENCIJA O JAVNOJ SVOJINI ZA KORISNIKE NA NIVOU REPUBLIKE SRBIJE Br. 103 oktobar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveza sastavljanja izveštaja o nefinansijskoj imovini - pokretnoj i nepokretnoj korisnika sredstava budžeta Republike Srbije Br. 103 oktobar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveza sastavljanja izveštaja o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini korisnika sredstava budžeta Republike Srbije Br. 103 oktobar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NOVINE U VEZI NAČINA VOĐENJA EVIDENCIJA O JAVNOJ SVOJINI OPŠTINA I GRADOVA Br. 103 oktobar 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika na lokalnom nivou Br. 103 oktobar 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave Br. 103 oktobar 2014. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini od strane Direkcije za imovinu koja se odnosi na lokalni nivo vlasti Br. 103 oktobar 2014. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman donacija u novcu i robi (dobrima) Br. 103 oktobar 2014. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet delova proteza i promet usluga zamene delova proteza, korekcije ležišta i kozmetičke obloge proteza i održavanja medicinsko - tehničkih pomagala Br. 103 oktobar 2014. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke novina i časopisa koje obveznik PDV nabavlja u cilju analize medijskog prisustva Br. 103 oktobar 2014. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neispunjenost uslova za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat - spomenik kulture u kome se prodaje štampa, obavljaju menjački poslovi, prodaje brza hrana, pružaju usluge pripreme i posluživanja pića i sl. Br. 103 oktobar 2014. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost lokalne samouprave da propiše oslobođenja od poreza na imovinu za stambene objekte čiji su vlasnici ostvarili pravo na državnu pomoć zbog šteta pretrpljenih od poplava Br. 103 oktobar 2014. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Karakter poreske opomene za plaćanje poreskog duga Br. 103 oktobar 2014. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo na odbitak prethodnog poreza za izvršene radove u građevinarstvu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 36
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA PITANJA POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU ODRŽANOM NA PALIĆU 1.10.2014. GODINE Br. 103 oktobar 2014. godine str. 38
JAVNE NABAVKE PREGLED OSNOVNIH FAZA I AKATA U OTVORENOM POSTUPKU I POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI Br. 103 oktobar 2014. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Zaključak o odbacivanju zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke zbog nedostatka aktivne legitimacije Br. 103 oktobar 2014. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Zaključak o odbacivanju nepotpunog zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke - primer 1 Br. 103 oktobar 2014. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Zaključak o odbacivanju nepotpunog zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke - primer 2 Br. 103 oktobar 2014. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Poziv za uređenje (dopunu) zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke Br. 103 oktobar 2014. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Angažovanje odgovornog izvođača radova putem ugovora o delu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Isticanje izvođača radova na tabli kod gradilišta Br. 103 oktobar 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u slučaju neizvršenja isporuke od strane dobavljača u ugovorenom roku Br. 103 oktobar 2014. godine str. 53
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA OVERAVANJE POTPISA, RUKOPISA I PREPISA PRED JAVNIM BELEŽNIKOM Br. 103 oktobar 2014. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uvod Br. 103 oktobar 2014. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Overa nejavne - privatne isprave Br. 103 oktobar 2014. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Vrste overa Br. 103 oktobar 2014. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uporednopravna rešenja Br. 103 oktobar 2014. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Isplata iznosa koji je predviđen ugovorom o zajmu kao pravni osnov za sticanje prava svojine na stanu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 60
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KORIŠĆENJE POSLOVNIH (BIZNIS) PLATNIH KARTICA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM Br. 103 oktobar 2014. godine str. 61
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uslovi korišćenja poslovnih platnih kartica Br. 103 oktobar 2014. godine str. 62
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Kartice putničko-zdravstvenog osiguranja Br. 103 oktobar 2014. godine str. 62
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Praksa korišćenja SMS servisa Br. 103 oktobar 2014. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJIMA "USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU" ODRŽANIM TOKOM SEPTEMBRA MESECA 2014. GODINE Br. 103 oktobar 2014. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravilnik o radu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o radu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU NEUSTAVNE ODREDBE ČLANA 142. STAV 4. I ČLANA 146. ST. 4. I 5. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Br. 103 oktobar 2014. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU DISCIPLINSKA I KRIVIČNA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH ZBOG NEPRIMENJIVANJA I NESPROVOĐENJA PROPISANIH MERA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD Br. 103 oktobar 2014. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primeri prekršajnih postupaka koji su se vodili protiv zaposlenih u periodu 2009. do 2011. godine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 103 oktobar 2014. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rekonstrukcija dosijea zaposlenih i druge dokumentacije u predškolskoj ustanovi uništenih u poplavama Br. 103 oktobar 2014. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Predlog za sporazumni prestanak radnog odnosa i postupanje inspekcije rada Br. 103 oktobar 2014. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupanje poslodavca u slučaju odbijanja zaposlenog da preuzme platnu listu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje godišnjeg ličnog koeficijenta za kalendarsku godinu u kojoj osiguranik PIO fonda odlazi u penziju Br. 103 oktobar 2014. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Priznavanje sportskog staža u penzijski staž na osnovu koga se stiču i ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Br. 103 oktobar 2014. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostupanje s dužnom pažnjom pri obavljanju poslova i nesavestan odnos zaposlenog prema radu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavljanje poslova vršioca dužnosti direktora najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos na određeno vreme Br. 103 oktobar 2014. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Teret dokazivanja činjenice da je učinjena povreda radne obaveze ili radne discipline krivicom zaposlenog Br. 103 oktobar 2014. godine str. 89
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PORODILJSKO ODSUSTVO, ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA Br. 103 oktobar 2014. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta Br. 103 oktobar 2014. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe Br. 103 oktobar 2014. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Pravo na odsustvo sa rada dok dete ne navrši tri godine života Br. 103 oktobar 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Utvrđivanje naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta Br. 103 oktobar 2014. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Ostvarivanje prava na naknadu zarade i dokazi koji se dostavljaju Br. 103 oktobar 2014. godine str. 98
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. Obračun i isplata naknade zarade Br. 103 oktobar 2014. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 7. Utvrđena veća prava zaposlene majke za vreme trudnoće i korišćenja odsustva po osnovu materinstva Br. 103 oktobar 2014. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 8. Obrasci za ostvarivanje prava Br. 103 oktobar 2014. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način priznavanja minulog rada zaposlenima na institutu koji je osnovalo više osnivača - po osnovu prethodnog radnog odnosa kod pojedinih osnivača i kod drugih ustanova nekadašnje Jugoslavije Br. 103 oktobar 2014. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nemogućnost priznavanja minulog rada zaposlenom u opštini - po osnovu prethodnog radnog odnosa u javnom preduzeću koje je osnovala opština Br. 103 oktobar 2014. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Mogućnost priznavanja minulog rada zaposlenom u javnom preduzeću za rad u opštini koja je osnivač tog javnog preduzeća Br. 103 oktobar 2014. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza povraćaja više isplaćenih sredstava po osnovu službenog puta u inostranstvo na devizni račun nalogodavca Br. 103 oktobar 2014. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove Br. 103 oktobar 2014. godine str. 114
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Izbegavanje dvostrukog oporezivanja autorskih naknada Br. 103 oktobar 2014. godine str. 114
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Razlika između rente i materijalne štete u vidu izgubljene zarade Br. 103 oktobar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOJE PODZAKONSKE AKTE SU DUŽNE, A KOJE MOGU DONETI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, RADI UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU Br. 103 oktobar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni osnov za donošenje podzakonskih akata za utvrđivanje poreza na imovinu Br. 103 oktobar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za donošenje Br. 103 oktobar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEŠTAVANJE JAVNOSTI O RIZICIMA VEZANIM ZA BEZBEDNOST HRANE Br. 103 oktobar 2014. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javnost i tajnost informacija u javnom i poslovnom sektoru: Opšti zakonski okvir Br. 103 oktobar 2014. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Šta propisuje Zakon o bezbednosti hrane? Br. 103 oktobar 2014. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja Br. 103 oktobar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dileme i otvorena pitanja vezana za objavljivanje poslovnih i ličnih podataka Br. 103 oktobar 2014. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Određeni zaključci i preporuke Br. 103 oktobar 2014. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI INSPEKCIJSKI NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ODREDABA ZAKONA O VODAMA Br. 103 oktobar 2014. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vodni inspektor Br. 103 oktobar 2014. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sanitarni inspektor Br. 103 oktobar 2014. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspektor za zaštitu životne sredine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uzimanje uzoraka vode Br. 103 oktobar 2014. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje suda u slučaju da se tuženi ne nalazi na prijavljenoj adresi Br. 103 oktobar 2014. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organ jedinice lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda kao organ nadležan za izdavanje licence za obavljanje delatnosti proizvodnje toplotne energije, kao i distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom Br. 103 oktobar 2014. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odsustvo povrede prava na pravično suđenje u disciplinskom postupku pokrenutom protiv poreskog službenika zbog odavanja službene tajne Br. 103 oktobar 2014. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost opštinske odluke čiji je nacrt umesto na javnoj raspravi razmatran na sednicama stručnog radnog tela Br. 103 oktobar 2014. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje predsednika skupštine opštine da raspiše izbore za savet mesne zajednice Br. 103 oktobar 2014. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SAVET RODITELJA KAO SAVETODAVNI ORGAN U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 103 oktobar 2014. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje uslova za napredovanje učenika osnovne škole do donošenja novog podzakonskog akta Br. 103 oktobar 2014. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam sumativne ocene u smislu Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju Br. 103 oktobar 2014. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za dodeljivanje posebne diplome učeniku za pojedini nastavni predmet Br. 103 oktobar 2014. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje odluke o bržem napredovanju učenika i polaganje ispita iz nastavnih predmeta za naredni razred Br. 103 oktobar 2014. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA "Sl. glasnik RS", br. 109/2014 Br. 103 oktobar 2014. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Doktori medicine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstveni saradnici Br. 103 oktobar 2014. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uže specijalizacije za doktore medicine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj specijalističkog ispita Br. 103 oktobar 2014. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi i način priznavanja specijalističkog staža Br. 103 oktobar 2014. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Program specijalizacija i užih specijalizacija Br. 103 oktobar 2014. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Naknada nematerijalne štete prouzrokovane nesavesnim postupanjem u administrativnom postupku koji prati lečenje Br. 103 oktobar 2014. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI Br. 103 oktobar 2014. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSVRT NA IZMENE PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U USTANOVAMA KULTURE SHODNO IZMENAMA ZAKONA O RADU Br. 103 oktobar 2014. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj izmena Pravilnika Br. 103 oktobar 2014. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Shodna primena odredbi o ograničenju autorskog prava Br. 103 oktobar 2014. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZA UPLATE DELA DOBITI JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA U REPUBLIČKI BUDŽET PREMA ZAKONU O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU I ZAKLJUČKU VLADE RS OD 3.10.2014. GODINE Br. 103 oktobar 2014. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Vlade od 3.10.2014. godine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost suda za ocenu zakonitosti rešenja o izboru, imenovanju ili razrešenju direktora javnog preduzeća Br. 103 oktobar 2014. godine str. 161
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Oktobar / Novembar 2014. godine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 162
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2014. godine Br. 103 oktobar 2014. godine str. 165
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 103 oktobar 2014. godine str. 175
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NOVA UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2014. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 104/2014 Br. 102 oktobar 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izmene finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava u skladu sa sticanjem prihoda od donacija Br. 102 oktobar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE POJAM I SADRŽAJ RAČUNA (FAKTURE) U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pojam fakture (računa) Br. 102 oktobar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sadržaj fakture (računa) Br. 102 oktobar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Odgovornost za izdavanje, sadržaj, kontrolu i dostavljanje fakture (računa) Br. 102 oktobar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OSVRT NA NEDOUMICE U VEZI SADRŽAJA ZAVRŠNOG RAČUNA ZA 2014. GODINU I PRIMENE ČLANA 79. ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU Br. 102 oktobar 2014. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sadržina završnog računa propisana članom 79. Zakona Br. 102 oktobar 2014. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poreski tretman Br. 102 oktobar 2014. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun i računovodstveno evidentiranje Br. 102 oktobar 2014. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR UREDBE O NAČINU IZVEŠTAVANJA O SVIM FINANSIJSKIM I NEFINANSIJSKIM PRILIVIMA I ODLIVIMA SREDSTAVA NAMENJENIH ZA OTKLANJANJE POSLEDICA NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POPLAVAMA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveza sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja o sprovedenoj statusnoj promeni, kojom se privredno društvo pripaja javnom preduzeću Br. 102 oktobar 2014. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA DOSPELOST PORESKE OBAVEZE Br. 102 oktobar 2014. godine str. 22
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI "Sl. glasnik RS", br. 105/2014 Br. 102 oktobar 2014. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Brisanje obveznika PDV iz sistema PDV i obaveza popisa zaliha i ispravke odbitka prethodnog poreza Br. 102 oktobar 2014. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman davanja na privremeno korišćenje dobara za potrebe otklanjanja posledica poplave Br. 102 oktobar 2014. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa lekova proizvedenih od krvi Br. 102 oktobar 2014. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman popusta i drugih umanjenja cene prilikom utvrđivanja osnovice Br. 102 oktobar 2014. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet i uvoz tempera Br. 102 oktobar 2014. godine str. 28
JAVNE NABAVKE SPECIFIČNOSTI CENTRALIZOVANIH NABAVKI I ZAJEDNIČKOG SPROVOĐENJA NABAVKI OD STRANE VIŠE NARUČILACA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 29
JAVNE NABAVKE Uvođenje i pozitivni efekti centralizovanih nabavki Br. 102 oktobar 2014. godine str. 29
JAVNE NABAVKE Obrazovanje tela za centralizovane javne nabavke Br. 102 oktobar 2014. godine str. 29
JAVNE NABAVKE Sprovođenje nabavke od strane više naručilaca - zajedničke nabavke Br. 102 oktobar 2014. godine str. 30
JAVNE NABAVKE RAČUNANJE ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I POSTUPANJE NARUČIOCA U VEZI SA NEBLAGOVREMENIM ZAHTEVOM Br. 102 oktobar 2014. godine str. 31
JAVNE NABAVKE Zaključak o odbacivanju neblagovremenog zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke - primer 1 Br. 102 oktobar 2014. godine str. 32
JAVNE NABAVKE Zaključak o odbacivanju neblagovremenog zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke - primer 2 Br. 102 oktobar 2014. godine str. 34
JAVNE NABAVKE Pozivanje ponuđača na pregovaranje u odnosu na određeni element ugovora o kome će se pregovarati Br. 102 oktobar 2014. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Nabavka različitih vrsta radova za više različitih objekata naručioca Br. 102 oktobar 2014. godine str. 36
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca sa sredstvima planiranim za sprovođenje postupaka javnih nabavki Br. 102 oktobar 2014. godine str. 37
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA EVIDENCIJA I POSTUPANJE SA JAVNOM SVOJINOM PREMA POSEBNIM UREDBAMA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 38
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nosioci i oblici javne svojine Br. 102 oktobar 2014. godine str. 38
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ograničenja prava javne svojine Br. 102 oktobar 2014. godine str. 38
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveze koje proističu iz prava javne svojine Br. 102 oktobar 2014. godine str. 41
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Dobra za koja su donete posebne uredbe Br. 102 oktobar 2014. godine str. 42
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI "Sl. glasnik RS", br. 105/2014 Br. 102 oktobar 2014. godine str. 44
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA (Ne)mogućnost ustupanja objekta u državnoj svojini od strane korisnika javnih sredstava Br. 102 oktobar 2014. godine str. 45
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Postupak javne prodaje vozila koja su predmet potrage u inostranstvu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 46
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odgovornost države za naknadu štete zbog nevršenja nadzora nad sprovođenjem propisa i mera zaštite od požara Br. 102 oktobar 2014. godine str. 47
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odgovornost Republike Srbije za naknadu štete od požara zbog propusta vatrogasne službe Br. 102 oktobar 2014. godine str. 47
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo na naknadu štete u slučaju sačinjavanja Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi Br. 102 oktobar 2014. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obračun kamate po stopi koju propisuje Evropska centralna banka Br. 102 oktobar 2014. godine str. 48
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA O OBAVEZI UNOSA PODATAKA U REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU Br. 102 oktobar 2014. godine str. 49
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE OBAVEŠTENJE UPRAVE ZA TREZOR - OBRADA PLATA U PROSVETI ZA MESEC SEPTEMBAR 2014. GODINE Br. 102 oktobar 2014. godine str. 51
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ODLUKE O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA JEDINSTVENIH INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA "Sl. glasnik RS", br. 104/2014 Br. 102 oktobar 2014. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU REALIZACIJA MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mera dodatno obrazovanje i obuka Br. 102 oktobar 2014. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnosti koje se pružaju nezaposlenima koji prihvate određene programe i mere dodatnog obrazovanja i obuka Br. 102 oktobar 2014. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 102 oktobar 2014. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA OBAVEZOM ČUVANJA UGOVORA O RADU U SEDIŠTU ILI DRUGOJ POSLOVNOJ PROSTORIJI POSLODAVCA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o radu radi usklađivanja sa izmenama Zakona o radu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveštenje o ponudi za zaključivanje prečišćenog teksta ugovora o radu radi usklađivanja sa izmenama Zakona o radu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak otkaza ugovora o radu zbog zloupotrebe prava na bolovanje Br. 102 oktobar 2014. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepriznavanje vremena provedenog na radu po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima prilikom obračuna minulog rada Br. 102 oktobar 2014. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem osiguranicima koji rade na naročito teškim, opasnim i za zdravlje štetnim radnim mestima, odnosno poslovima Br. 102 oktobar 2014. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavljanje posla kojim zaposleni sprečava ozdravljenje odnosno pogoršava zdravstveno stanje za vreme odsustva zbog privremene sprečenosti za rad Br. 102 oktobar 2014. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost zaposlenog za povredu radne obaveze i otkaz ugovora o radu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu ili izricanje druge zakonom predviđene mere u slučaju povrede radne obaveze Br. 102 oktobar 2014. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Propust zaposlenog da se pre potpisivanja sporazuma o prestanku radnog odnosa upozna sa njegovom sadržinom Br. 102 oktobar 2014. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Relevantna činjenica za ocenu ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa bez saglasnosti zaposlenog Br. 102 oktobar 2014. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ODGOVORI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA PITANJA POSTAVLJENA U VEZI SA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA U ZAKONU O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA I ZAKONU O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ I DOPRINOSE PO ODBITKU Br. 102 oktobar 2014. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2015. GODINE Br. 102 oktobar 2014. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Status naučnoistraživačke ustanove čiji je osnivač Republika Srbija i koja posluje u skladu sa propisima o javnim službama u smislu primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru Br. 102 oktobar 2014. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nezakonitost pravilnika zdravstvene ustanove kojim se uređuju plate zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti Br. 102 oktobar 2014. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sažetak Br. 102 oktobar 2014. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Komunalna inspekcija Br. 102 oktobar 2014. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Komunalna policija Br. 102 oktobar 2014. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Saradnja komunalne policije i inspekcijskih organa Grada Beograda Br. 102 oktobar 2014. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PREKRŠAJNI NALOG U KOMUNALNOJ OBLASTI - ODLUKE GRADA BEOGRADA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kontinuitet stečenih prava na novčanu naknadu policijskog službenika Br. 102 oktobar 2014. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrada podataka o ličnosti bez pristanka lica aktima donetim na osnovu zakona Br. 102 oktobar 2014. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo poreske uprave da koristi JMBG građana na uplatnicama za plaćanje poreza na imovinu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Služenje vojnog roka i izvršavanje obaveza u rezervnom sastavu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo turističke agencije kao organizatora putovanja da prikuplja podatke o ličnosti putnika Br. 102 oktobar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Propisivanje opštinskom odlukom kriterijuma "granična površina objekta, odnosno zemljišta" za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta Br. 102 oktobar 2014. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost odluke skupštine opštine kojom je raspušten savet mesne zajednice Br. 102 oktobar 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost odluke o uvođenju samodoprinosa koja je doneta javnim ličnim izjašnjavanjem građana umesto referendumom Br. 102 oktobar 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI STRUKTURA I SADRŽAJ GODIŠNJEG PLANA RADA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina i struktura godišnjeg plana rada Br. 102 oktobar 2014. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usvajanje godišnjeg plana Br. 102 oktobar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODREĐIVANJE UZASTOPNIH STEPENA OBRAZOVANJA U AKTU O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA KOD POSLODAVCA SA ASPEKTA PROPISA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nivo srednjeg obrazovanja Br. 102 oktobar 2014. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nivo visokog obrazovanja Br. 102 oktobar 2014. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Korišćenje godišnjeg odmora lica koje je zasnovalo radni odnos na određeno vreme do konačnosti odluke po konkursu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za prestanak radnog odnosa zaposlene u ustanovi obrazovanja koja je osuđena zbog krivičnog dela protiv imovine - na novčanu kaznu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radni status zaposlenog na određeno vreme koji je drugi put izabran za direktora ustanove Br. 102 oktobar 2014. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Angažovanje lica za pružanje pomoći učeniku sa višestrukim smetnjama u razvoju Br. 102 oktobar 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornosti i ovlašćenja direktora škole u pogledu načina raspodele časova nastavnicima Br. 102 oktobar 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podnošenje dokumentacije od strane direktora škole po novom konkursu za izbor direktora Br. 102 oktobar 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ravnopravnost položaja kandidata sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 8. st. 2. i 3. ZOSOV na ponovljenom konkursu za izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja Br. 102 oktobar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretanje postupka radi izdavanja duplikata svedočanstva i uverenja o položenom završnom ispitu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SA OSVRTOM NA OSNOVNE TRENDOVE U REFORMAMA UPRAVLJAČKOG PROCESA U SISTEMU FINANSIRANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE Br. 102 oktobar 2014. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rukovodilac zdravstvene ustanove i obuka za upravljanje u zdravstvu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upravljački proces zdravstvenog osiguranja i njegovi dometi Br. 102 oktobar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Problemi upravljačkog sistema zdravstvenog osiguranja Br. 102 oktobar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena savremenog upravljačkog procesa na sistemskom i institucionalnom nivou Br. 102 oktobar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Potreba i izazovi privatizacije u zdravstvenom sistemu Br. 102 oktobar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 102 oktobar 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA, ODNOSNO ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dozvoljenost odbijanja proizvođača lekova da zaključi ugovor sa pojedinim veledrogerijama Br. 102 oktobar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.10.2014. GODINE Br. 102 oktobar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIMENA PROPISA O ZAŠTITI KONKURENCIJE NA JAVNA PREDUZEĆA Br. 102 oktobar 2014. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Normativni okvir Br. 102 oktobar 2014. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Delatnosti od opšteg interesa Br. 102 oktobar 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena propisa na javna preduzeća Br. 102 oktobar 2014. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izrada tehničke dokumentacije od strane javnog preduzeća koje se bavi utvrđivanjem urbanističkih uslova Br. 102 oktobar 2014. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost opšteg akta privrednog društva kojim su uređeni uslovi i način korišćenja i održavanja javnih parkirališta Br. 102 oktobar 2014. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Samostalnost obaveze plaćanja utroška električne energije u odnosu na nastupanje i dejstvo zastarelosti Br. 102 oktobar 2014. godine str. 133
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Oktobar 2014. godine Br. 102 oktobar 2014. godine str. 135
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2014. godine Br. 102 oktobar 2014. godine str. 139
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 102 oktobar 2014. godine str. 149
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PROMENE IZMEĐU APROPRIJACIJA U TOKU GODINE ZA RASHODE I IZDATKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ OPŠTIH PRIHODA BUDŽETA (Izvor 01) Br. 101 septembar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ZAHTEV ZA PROMENU APROPRIJACIJE Br. 101 septembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U SEKTORU OBRAZOVANJA , SA PROGRAMOM ("Sl. glasnik RS", br. 100/2014) Br. 101 septembar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U SEKTORU OBRAZOVANJA Br. 101 septembar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NOVINE POVODOM ISPLATE NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR PREMA IZMENAMA ZAKONA O RADU Br. 101 septembar 2014. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2014. GODINE Br. 101 septembar 2014. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja Br. 101 septembar 2014. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Obrasci za sastavljanje periodičnih izveštaja Br. 101 septembar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac - 5 Br. 101 septembar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 101 septembar 2014. godine str. 23
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zastarelost naknade za izdatke u vezi ugovora o prometu robe i usluga između pravnih lica Br. 101 septembar 2014. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI PREKRŠAJI Br. 101 septembar 2014. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Pojam prekršaja Br. 101 septembar 2014. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Vrste poreskih prekršaja Br. 101 septembar 2014. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Posebni poreski prekršaji Br. 101 septembar 2014. godine str. 30
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Odgovorno lice u pravnom licu Br. 101 septembar 2014. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Slučajevi kada se neće podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka uprkos učinjenom prekršaju Br. 101 septembar 2014. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga laboratorijskih analiza uzoraka hrane Br. 101 septembar 2014. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neplaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na prenos prava svojine na motornom vozilu na koji se plaća PDV Br. 101 septembar 2014. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost oslobođenja od poreza na imovinu za nepokretnost koja nije u javnoj svojini primenom člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu Br. 101 septembar 2014. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje autorske naknade koju rezidentno pravno lice plaća nerezidentnom pravnom licu Br. 101 septembar 2014. godine str. 36
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL - SEPTEMBAR 2014. GODINE Br. 101 septembar 2014. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Sadržina izveštaja Br. 101 septembar 2014. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Obrasci u jedinstvenom softveru Br. 101 septembar 2014. godine str. 38
JAVNE NABAVKE Unošenje podataka o zaključenim ugovorima i ishodima sprovedenih postupaka Br. 101 septembar 2014. godine str. 39
JAVNE NABAVKE Izveštaji koje priprema Uprava za javne nabavke Br. 101 septembar 2014. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca ukoliko je u planu nabavki odredio da će nabavku dobara sprovesti u postupku javne nabavke male vrednosti a nakon ponovnog istraživanja tržišta utvrdio da predmetna dobra treba da se nabave sprovođenjem dva različita postupka Br. 101 septembar 2014. godine str. 40
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE IZBOR INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM Br. 101 septembar 2014. godine str. 41
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Faktori koji utiču na izbor instrumenta platnog prometa sa inostranstvom Br. 101 septembar 2014. godine str. 41
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Instrumenti platnog prometa sa inostranstvom Br. 101 septembar 2014. godine str. 41
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Obavljanje platnog prometa u Republici u devizama Br. 101 septembar 2014. godine str. 42
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dostavljanje rešenja državnim službenicima Br. 101 septembar 2014. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obrazovanje potrebno za rad državnih službenika Br. 101 septembar 2014. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta Br. 101 septembar 2014. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Državni službenici na položaju Br. 101 septembar 2014. godine str. 44
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Stručno usavršavanje Br. 101 septembar 2014. godine str. 44
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Stručni ispit Br. 101 septembar 2014. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pripravništvo Br. 101 septembar 2014. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kodeks ponašanja državnih službenika Br. 101 septembar 2014. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 101 septembar 2014. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Direktor i zamenik direktora posebne organizacije Br. 101 septembar 2014. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Načelnik upravnog okruga Br. 101 septembar 2014. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za lica koja vode upravni postupak i odlučuju o pravima fizičkih i pravnih lica Br. 101 septembar 2014. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Procedura prilikom donošenja pravilnika o radu kod javne agencije Br. 101 septembar 2014. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podaci o ličnosti zaposlenog koje poslodavac ima pravo da obrađuje Br. 101 septembar 2014. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost zadržavanja prava i eventualno uvećanje zatečenog iznosa naknade invalida rada ii kategorije usled promene radnog mesta kod poslodavca Br. 101 septembar 2014. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanje prava na penziju u 2015. godini prema novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju Br. 101 septembar 2014. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Važenje posebnog kolektivnog ugovora Br. 101 septembar 2014. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nedostaci aneksa ugovora o radu u pogledu razloga i ponude za zaključenje ugovora pod izmenjenim uslovima Br. 101 septembar 2014. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravno dejstvo upozorenja poslodavca na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu Br. 101 septembar 2014. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonita dostava upozorenja o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu Br. 101 septembar 2014. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje odgovornosti Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za kašnjenje u isplati razlike između obračunate penzije po privremenom i po konačnom rešenju Br. 101 septembar 2014. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Aneks ugovora o radu radi usklađivanja sa izmenama Zakona o radu Br. 101 septembar 2014. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveštenje o ponudi za zaključivanje aneksa ugovora o radu - usklađivanje sa izmenama Zakona o radu Br. 101 septembar 2014. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Aneks ugovora o radu - upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca na period do godinu dana Br. 101 septembar 2014. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveštenje o ponudi za zaključivanje aneksa ugovora o radu - upućivanje na rad kod drugog poslodavca Br. 101 septembar 2014. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o privremenom premeštaju zaposlenog na druge poslove bez ponude aneksa ugovora Br. 101 septembar 2014. godine str. 63
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Utvrđivanje minulog rada Br. 101 septembar 2014. godine str. 64
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Usklađivanje roka u kome je državni službenik neraspoređen Br. 101 septembar 2014. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Sadržaj i primena novina prema dopunjenim normama Zakona Br. 101 septembar 2014. godine str. 65
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umesto zaključka Br. 101 septembar 2014. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA OBRAČUN ZARADE I NAKNADE ZARADE KAO IZVRŠNA ISPRAVA Br. 101 septembar 2014. godine str. 67
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Da li je obračun zarade perfektna izvršna isprava? Br. 101 septembar 2014. godine str. 68
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Još nekoliko pitanja koja se mogu pojaviti u praksi Br. 101 septembar 2014. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umesto zaključka Br. 101 septembar 2014. godine str. 69
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Izričita primena posebnih zakona u javnom sektoru kojima je obračun minulog rada utvrđen na drukčiji način u odnosu na Zakon o radu Br. 101 septembar 2014. godine str. 70
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Pravilnika o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade - nepostojanje obaveze isplate zarade preko tekućeg računa Br. 101 septembar 2014. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uslovi za ostvarivanje prava na poresko izuzimanje na primanja ostvarena po osnovu stipendija studenata Br. 101 septembar 2014. godine str. 71
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun minulog rada za zaposlenog koji je imao prekid rada kod istog poslodavca Br. 101 septembar 2014. godine str. 72
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nepostojanje prava na uvećanu zaradu po osnovu produženog osiguranja (staž osiguranja sa uvećanim trajanjem) Br. 101 septembar 2014. godine str. 73
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena odredbe kolektivnog ugovora koja se odnosi na uvećanje osnovne zarade zaposlenog kojom je dato veće pravo od prava utvrđenog zakonom Br. 101 septembar 2014. godine str. 73
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Iznos naknade zarade predstavniku sindikata za vreme odsustva sa rada zbog obavljanja sindikalne funkcije Br. 101 septembar 2014. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo predstavnika reprezentativnog sindikata na plaćeno odsustvo i izuzetno na oslobađanje od obavljanja posla za koji je zaključio ugovor o radu za vreme obavljanja funkcije Br. 101 septembar 2014. godine str. 74
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru na naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor prema članu 76. Zakona o radu koji je bio u primeni do 29. jula 2014. godine Br. 101 septembar 2014. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umanjenje otpremnine isplaćene zaposlenom u javnom sektoru u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa Br. 101 septembar 2014. godine str. 77
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI INSPEKCIJSKI I DRUGI SRODNI OBLICI NADZORA KOGA VRŠE NEZAVISNA REGULATORNA TELA, JAVNE AGENCIJE I POSEBNE ORGANIZACIJE Br. 101 septembar 2014. godine str. 78
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezavisne i samostalne organizacije (nezavisna regulatorna tela) Br. 101 septembar 2014. godine str. 78
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upravni nadzor - inspekcijski i drugi oblici nadzora Br. 101 septembar 2014. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcijski i drugi srodni oblici nadzora koga vrše nezavisna regulatorna tela Br. 101 septembar 2014. godine str. 82
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcijski i drugi srodni oblici nadzora koga vrše javne agencije Br. 101 septembar 2014. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcijski i drugi srodni oblici nadzora koga vrše posebne organizacije Br. 101 septembar 2014. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U ZONI ŠKOLE "Sl. glasnik RS", br. 89/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neposredno regulisanje saobraćaja i zona škole Br. 101 septembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Komentar osnovnih rešenja iz Pravilnika Br. 101 septembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 101 septembar 2014. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlog za odbačaj tužbe za ponavljanje upravno-sudskog postupka kao neuredne Br. 101 septembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza nenadležnog organa uprave da podnesak dostavi nadležnom organu Br. 101 septembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zloupotreba službenog položaja od strane lica koje je zaposleno u policijskoj upravi Br. 101 septembar 2014. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 Br. 101 septembar 2014. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Priznavanje stranih visokoškolskih isprava Br. 101 septembar 2014. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podizanje kvaliteta postupka akreditacije Br. 101 septembar 2014. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvođenje master strukovnih studija Br. 101 septembar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Otvorenost znanja Br. 101 septembar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javnost rada visokoškolskih ustanova Br. 101 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osoblje visokoškolske ustanove Br. 101 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Baza podataka i informacioni sistem Br. 101 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status „starih” studenata Br. 101 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostale izmene Br. 101 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIPREMLJENOST PREDŠKOLSKE USTANOVE, OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA POČETKU RADNE/ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE Br. 101 septembar 2014. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Predmet redovnog inspekcijskog nadzora za školsku/radnu 2014/2015. godinu Br. 101 septembar 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promena naziva ustanove obrazovanja i vaspitanja Br. 101 septembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sprovođenje ponovnog disciplinskog postupka protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 101 septembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjenost uslova u pogledu vrste obrazovanja za obavljanje poslova stručnog saradnika defektologa - oligofrenopedagoga u osnovnoj školi Br. 101 septembar 2014. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje ispita iz stranog jezika koji se ne izučava u školi Br. 101 septembar 2014. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Polaganje ispita i izdavanje svedočanstva učeniku koji se uporedo školuje za dva obrazovna profila Br. 101 septembar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena instituta preuzimanja zaposlenih i upućivanja na rad kod drugog poslodavca u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Br. 101 septembar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izvođenje nastave u posebnim odeljenjima škole od strane defektologa Br. 101 septembar 2014. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručno uputstvo Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o načinu izrade školske dokumentacije Br. 101 septembar 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NAČELO PRAVEDNOSTI - NEDISKRIMINACIJE I PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU Br. 101 septembar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo poštovanja života Br. 101 septembar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načelo pravednosti (nediskriminacije) Br. 101 septembar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razrada navedenih načela kroz propise Br. 101 septembar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Br. 101 septembar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 101 septembar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost osnivanja privrednog društva ili preduzetničke radnje od strane zdravstvenog radnika Br. 101 septembar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Priznavanje prava na naknadu nematerijalne štete zbog objavljivanja dela bez označavanja imena autora Br. 101 septembar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak prodaje rashodovanih osnovnih sredstava javnog preduzeća Br. 101 septembar 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razdvajanje delatnosti proizvodnje, snabdevanja i upravljanja prenosnim sistemom u sektoru gasa Br. 101 septembar 2014. godine str. 127
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Septembar / Oktobar 2014. godine Br. 101 septembar 2014. godine str. 129
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Septembar / Oktobar 2014. godine Br. 101 septembar 2014. godine str. 133
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 101 septembar 2014. godine str. 141
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PLANIRANJE SREDSTAVA ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU VIŠEGODIŠNJIH UGOVORA Br. 100 septembar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Rashodi po osnovu kapitalnih projekata Br. 100 septembar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Rashodi po osnovu višegodišnjih ugovora (sukcesivnih potreba) Br. 100 septembar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRIMENA UPUTSTVA O NAČINU UTVRĐIVANJA ZAKUPNINE ZA STANOVE Br. 100 septembar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nepriznavanje zastarele obaveze davanjem informacija u pisanoj formi inspektoru Poreske uprave Br. 100 septembar 2014. godine str. 15
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PREKID POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA Br. 100 septembar 2014. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvodne napomene Br. 100 septembar 2014. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Prekid postupka prinudne naplate prema odredbama člana 79. ZPPPA Br. 100 septembar 2014. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Prekid postupka prinudne naplate prema ostalim odredbama ZPPPA (čl. 100 i 107.) Br. 100 septembar 2014. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Prekid postupka prinudne naplate prema ostalim zakonima Br. 100 septembar 2014. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Pravne posledice prekida postupka prinudne naplate Br. 100 septembar 2014. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini sa aspekta poreza na prenos apsolutnih prava Br. 100 septembar 2014. godine str. 21
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje PDV osnovice kod prometa usluge zakupa nepokretnosti u slučaju kada je plaćanje zakupnine ugovoreno do petog u mesecu za tekući mesec, a visina naknade vezana valutnom klauzulom Br. 100 septembar 2014. godine str. 22
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman otpisa potraživanja izvršenog po osnovu zastarelosti nenaplaćene komunalne usluge Br. 100 septembar 2014. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Planiranje poreskih kontrola od strane Poreske uprave Br. 100 septembar 2014. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Određivanje nadležne jedinice lokalne samouprave kojoj se podnosi poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu Br. 100 septembar 2014. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na imovinu na nepokretnostima koje koriste korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Br. 100 septembar 2014. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost refakcije akcize na lož ulje koje se koristi za grejanje predškolskih i obrazovnih ustanova Br. 100 septembar 2014. godine str. 27
JAVNE NABAVKE FIZIČKO LICE KAO PONUĐAČ U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Br. 100 septembar 2014. godine str. 29
JAVNE NABAVKE Obavezni uslovi Br. 100 septembar 2014. godine str. 29
JAVNE NABAVKE Dodatni uslovi Br. 100 septembar 2014. godine str. 30
JAVNE NABAVKE KOMENTAR UREDBE O POSTUPKU JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 82/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 30
JAVNE NABAVKE Razlozi za donošenje Uredbe Br. 100 septembar 2014. godine str. 30
JAVNE NABAVKE I Uvodne odredbe Br. 100 septembar 2014. godine str. 32
JAVNE NABAVKE II Postupak javne nabavke Br. 100 septembar 2014. godine str. 35
JAVNE NABAVKE III Godišnji izveštaj o sprovedenim nabavkama Br. 100 septembar 2014. godine str. 40
JAVNE NABAVKE IV Prelazne i završne odredbe Br. 100 septembar 2014. godine str. 41
JAVNE NABAVKE SPECIFIČNOSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOJI SE SPROVODI NA OSNOVU ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI Br. 100 septembar 2014. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Specifičnosti postupka javne nabavke koji se sprovodi na osnovu Zakona Br. 100 septembar 2014. godine str. 42
JAVNE NABAVKE Zaključivanje ugovora, odgovornost za preuzimanje obaveza i dostava zahteva za plaćanje Br. 100 septembar 2014. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Položaj poljoprivrednika kao ponuđača u postupcima javnih nabavki Br. 100 septembar 2014. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Rokovi i posledice odustajanja ponuđača od ponude podnete u postupku javne nabavke Br. 100 septembar 2014. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Obaveza obustave postupka koji je pokrenut a nije predviđen planom nabavki Br. 100 septembar 2014. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Obaveze naručioca u pogledu izmena plana nabavki ukoliko je u vreme pokretanja postupka utvrdio da nema uslova da nabavku sprovede kao rezervisanu javnu nabavku Br. 100 septembar 2014. godine str. 46
JAVNE NABAVKE Aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke oblikovane po partijama Br. 100 septembar 2014. godine str. 47
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Otuđenje gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Br. 100 septembar 2014. godine str. 48
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Promet prava korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu Br. 100 septembar 2014. godine str. 49
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sticanje prava na nepokretnostima na kojima je postojala društvena svojina koja je kasnije pretvorena u svojinu, odnosno privatnu ili javnu svojinu Br. 100 septembar 2014. godine str. 49
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Opšti interes za pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove Br. 100 septembar 2014. godine str. 51
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE DOPIS UPRAVE ZA TREZOR O USKLAĐIVANJU PODATAKA O MINULOM RADU U REGISTRU ZAPOSLENIH OD 04.09.2014. GODINE Br. 100 septembar 2014. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR UREDBE O DOPUNAMA UREDBE O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA "Sl. glasnik RS", br. 84/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dopune u ispitnom predmetu Ustavno uređenje Br. 100 septembar 2014. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dopune u ispitnom predmetu Osnove sistema državne uprave i ustavnog uređenja Br. 100 septembar 2014. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR UREDBE O DOPUNAMA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA "Sl. glasnik RS", br. 84/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Razvrstavanje položaja Br. 100 septembar 2014. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ograničenje broja najviših zvanja - izuzeci Br. 100 septembar 2014. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI "Sl. glasnik RS", br. 93/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SPROVOĐENJE PROGRAMA I MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ZA 2014. GODINU Br. 100 septembar 2014. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PROBLEMI KOJI SE NAJČEŠĆE POJAVLJUJU U POSTUPKU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA Br. 100 septembar 2014. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 1. Problemi tehničke prirode Br. 100 septembar 2014. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 2. Greške koje se javljaju u postupku podnošenja prijave/odjave/promene Br. 100 septembar 2014. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupanje poslodavca u slučaju odbijanja zaposlenog da potpiše rešenje o privremenom premeštaju Br. 100 septembar 2014. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Određivanje pritvora zaposlenom i trajanje mere udaljenja sa rada Br. 100 septembar 2014. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog na srazmerni godišnji odmor u slučaju da kod poslodavca nije radio celu godinu već nekoliko meseci Br. 100 septembar 2014. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog na odmor nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na naknadu štete za neiskorišćeni srazmerni deo godišnjeg odmora Br. 100 septembar 2014. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uređivanje mogućnosti oslobođenja sindikalnog predstavnika od obavljanja poslova za koje je zaključio ugovor o radu Br. 100 septembar 2014. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Radno angažovanje lica iz Republike Srpske po osnovu ugovora o delu Br. 100 septembar 2014. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Momenat prestanka radnog odnosa zaposlenom koji je pre isteka otkaznog roka prestao da dolazi na posao Br. 100 septembar 2014. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem u slučaju odsustvovanja sa rada radi obavljanja sindikalne funkcije Br. 100 septembar 2014. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Oslobađanje poslodavca od odgovornosti za štetu zbog smrti zaposlenog na radu u saobraćajnoj nezgodi koju je prouzrokovao službenim vozilom Br. 100 septembar 2014. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na regres prema poslodavcu u slučaju povrede zaposlenog na radu Br. 100 septembar 2014. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Poreska kontrola kao način kontrole ispunjenja zakonskih uslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Br. 100 septembar 2014. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o radu sa poslodavcem kod koga je zaključen kolektivni ugovor ili je donet pravilnik o radu Br. 100 septembar 2014. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o radu sa poslodavcem kod koga nije zaključen kolektivni ugovor, niti donet pravilnik o radu Br. 100 septembar 2014. godine str. 72
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRAČUNA ZARADE ODNOSNO NAKNADE ZARADE "Sl. glasnik RS", br. 90/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU Br. 100 septembar 2014. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USTAVNI SUD PROGLASIO JE NEZAKONITIM I NEUSTAVNIM POJEDINE ODREDBE SPORAZUMA O NAKNADI TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU I VASPITANJU U SUBOTICI Br. 100 septembar 2014. godine str. 87
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM SISTEMA OBJEDINJENE NAPLATE Br. 100 septembar 2014. godine str. 88
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uključivanje drugih prihoda u osnovicu za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana Br. 100 septembar 2014. godine str. 90
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza plaćanja doprinosa po osnovu ostvarene ugovorene naknade od strane fizičkog lica koje obavlja umetničku delatnost Br. 100 septembar 2014. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nezakonitost funkcionerskog dodatka određenih kategorija lica u organima i službama jedinice lokalne samouprave Br. 100 septembar 2014. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nezakonitost pravilnika kojim se uređuju plate zaposlenih u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti u zdravstvenim ustanovama Br. 100 septembar 2014. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva Br. 100 septembar 2014. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Radnopravni status zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u državnoj svojini Br. 100 septembar 2014. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državna uprava i lokalna samouprava    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O NAČINU VERIFIKACIJE ŠTETA SADRŽANIH U IZVEŠTAJIMA O PROCENI ŠTETA JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA, ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA "Sl. glasnik RS", br. 84/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i postupak verifikacije šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta javnih preduzeća Br. 100 septembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj zapisnika o verifikaciji Br. 100 septembar 2014. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje različitih podataka u postupku verifikacije od onih koji su iskazani u izveštajima o proceni šteta Br. 100 septembar 2014. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O NAČINU VERIFIKACIJE ŠTETA SADRŽANIH U IZVEŠTAJIMA O PROCENI ŠTETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE "Sl. glasnik RS", br. 84/2014 Br. 100 septembar 2014. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost lokalne samouprave u poslovima otklanjanja posledica štete od poplava koja su pretrpela fizička i pravna lica Br. 100 septembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Procena (verifikacija) štete fizičkih i pravnih u područjima pogođenim poplavama Br. 100 septembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način i vreme sprovođenja postupka verifikacije štete Br. 100 septembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zapisnik o verifikaciji štete Br. 100 septembar 2014. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje razlika u podacima Verifikacione komisije u odnosu na podatke iz izveštaja jedinice lokalne samouprave Br. 100 septembar 2014. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPRAVNO-SUDSKA ZAŠTITA U PRIMENI ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI Br. 100 septembar 2014. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak za dodelu pomoći Br. 100 septembar 2014. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita prava u postupcima javnih nabavki Br. 100 septembar 2014. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita zdravlja ljudi i životne sredine Br. 100 septembar 2014. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Eksproprijacija Br. 100 septembar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izgradnja porodičnih stambenih objekata Br. 100 septembar 2014. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadzor nad primenom zakona Br. 100 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 100 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SPORAZUM O PRIZNANJU PREKRŠAJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA Br. 100 septembar 2014. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Važne informacije pred početak primene sporazuma o priznanju prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja Br. 100 septembar 2014. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Očekivanja od sporazuma o priznanju prekršaja Br. 100 septembar 2014. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonska uređenost sporazuma o priznanju prekršaja Br. 100 septembar 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sporazum o priznanju prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja Br. 100 septembar 2014. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Završno razmatranje Br. 100 septembar 2014. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza plaćanja lokalne komunalne takse samo za istaknutu firmu Br. 100 septembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost odredbe gradske odluke kojom su utvrđeni obveznici naknade za korišćenje građevinskog zemljišta Br. 100 septembar 2014. godine str. 107
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Potrebna većina za punovažno donošenje odluke o uvođenju samodoprinosa Br. 100 septembar 2014. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uređivanje organizacije i rada mesnih zajednica, njenih organa, postupka izbora i načina odlučivanja Br. 100 septembar 2014. godine str. 108
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zadržavanje stečenog zvanja prilikom novog raspoređivanja policijskih službenika Br. 100 septembar 2014. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nedozvoljenost raspolaganja poverenim javnim ovlašćenjima od strane imalaca kao nedržavnih subjekata Br. 100 septembar 2014. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOVINE U NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA I NORMATIVIMA ZA ODREĐENE PREDMETE SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA Br. 100 septembar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 1. Ogledi Br. 100 septembar 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 2. Novi obrazovni profili Br. 100 septembar 2014. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 3. Dopune i redefinisanje postojećih obrazovnih profila Br. 100 septembar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSLOVI, OVLAŠĆENJA I NAČIN RADA PROSVETNOG INSPEKTORA Br. 100 septembar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za prosvetnog inspektora Br. 100 septembar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste inspekcijskog nadzora Br. 100 septembar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poslovi prosvetnog inspektora Br. 100 septembar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja prosvetnog inspektora Br. 100 septembar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava, dužnosti i odgovornost inspektora na osnovu Zakona o državnoj upravi Br. 100 septembar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način rada prosvetnog inspektora i sastavljanje zapisnika Br. 100 septembar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava, obaveze i odgovornost direktora ustanove obrazovanja u postupku vršenja inspekcijskog nadzora Br. 100 septembar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja Ministarstva prema organima kojima su povereni poslovi Br. 100 septembar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje škole u slučaju smanjivanja fonda časova nastavnicima određenog predmeta kada ima više od jednog zaposlenog koji se boduje od kojih jedan spada u kategoriju tzv. "zaštićenih zaposlenih" Br. 100 septembar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bodovanje zaposlenog kome miruje radni odnos u ustanovi obrazovanja u postupku utvrđivanja zaposlenog za čijim radom je prestala potreba Br. 100 septembar 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo na godišnji odmor zaposlenog u školi koji je za vreme školskog raspusta bio privremeno sprečen za rad Br. 100 septembar 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost mirovanja radnog odnosa licu koje je postavljeno na mesto vršioca dužnosti direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja, a kome je prethodno istekao mandat direktora Br. 100 septembar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokazivanje ispunjenosti uslova koji se odnosi na poznavanje srpskog jezika kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad Br. 100 septembar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izjašnjavanje organa upravljanja o kandidatima za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja i donošenje konačne odluke Br. 100 septembar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neispunjenost uslova u pogledu stepena obrazovanja za izvođenje nastave iz predmeta likovna kultura u osnovnoj školi od strane lica sa stručnim nazivom strukovni likovni umetnik Br. 100 septembar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje norme odnosno broja časova koje izvodi nastavnik individualne nastave u osnovnoj muzičkoj školi Br. 100 septembar 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje škole kada se na raspisani konkurs ne prijavi nijedan kandidat koji ispunjava uslove u pogledu stručne spreme Br. 100 septembar 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za izvođenje nastave iz predmeta tehničko i informatičko obrazovanje u osnovnoj školi Br. 100 septembar 2014. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ugovor o radu sa nastavnikom verske nastave u školi Br. 100 septembar 2014. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odluka o izboru direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja Br. 100 septembar 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI REFORMA ZDRAVSTVENOG SISTEMA Br. 100 septembar 2014. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Formulisanje zdravstvene politike Br. 100 septembar 2014. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Analiza zdravstvenog sistema Br. 100 septembar 2014. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ciljevi i prioriteti zdravstvene politike Br. 100 septembar 2014. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Principi i karakter savremene zdravstvene politike Br. 100 septembar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizacija zdravstvene delatnosti i plan mreža zdravstvenih ustanova Br. 100 septembar 2014. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uloga države u kreiranju zdravstvene politike i decentralizacija sistema Br. 100 septembar 2014. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ugovor sa RFZO kao uslov da apoteke koje nisu u Planu mreže zdravstvenih ustanova pružaju usluge izdavanja lekova i određenih vrsta pomagala koji se propisuju na lekarski recept osiguranim licima Br. 100 septembar 2014. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Socijalna zaštita    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.9.2014. GODINE Br. 100 septembar 2014. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kultura    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo ekonomskog iskorišćavanja dela kao jedna od komponenti autorskog prava Br. 100 septembar 2014. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna preduzeća    
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DOSTAVLJANJE USVOJENIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA OBVEZNIKA REVIZIJE SA MIŠLJENJEM REVIZORA ZA 2013. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE Br. 100 septembar 2014. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokumentacija koja se dostavlja u skladu sa članom 31. starog Zakona Br. 100 septembar 2014. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dodatna dokumentacija koja se dostavlja Agenciji u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja Br. 100 septembar 2014. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost formiranja jednog javnog preduzeća umesto više postojećih i tretmana usluga vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda kao javnog prihoda Br. 100 septembar 2014. godine str. 143
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Septembar 2014. godine Br. 100 septembar 2014. godine str. 146
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Septembar / Oktobar 2014. godine Br. 100 septembar 2014. godine str. 149
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 100 septembar 2014. godine str. 157
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa Br. 100 septembar 2014. godine str. 157
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE "Sl. glasnik RS", br. 20/2014 Br. 89 mart 2014. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvod Br. 89 mart 2014. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Sadržaj Izmena i dopuna Pravilnika o SIB Br. 89 mart 2014. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE, KAO I DRUŠTAVA KAPITALA I NJEGOVIH ZAVISNIH DRUŠTAVA "Sl. glasnik RS", br. 27/2014 Br. 89 mart 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvod Br. 89 mart 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Pregled prethodno važećih i novih obrazaca Br. 89 mart 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRVIH IZMENA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 24/2014 Br. 89 mart 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Izmene u obezbeđivanju naknade, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za određene vrste zdravstvenih usluga Br. 89 mart 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Izmene u obračunu pripadajuće naknade zdravstvenoj ustanovi iz Plana mreže Br. 89 mart 2014. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2014. GODINI Br. 89 mart 2014. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Pravila kod ispostavljanja faktura za usluge zdravstvene zaštite Br. 89 mart 2014. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Fakturisanje zdravstvenih usluga primarne zdravstvene zaštite Br. 89 mart 2014. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Fakturisanje stomatoloških usluga Br. 89 mart 2014. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Fakturisanje usluga sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite Br. 89 mart 2014. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Fakturisanje usluga, lekova i medicinskih sredstava koji se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2014. godinu Br. 89 mart 2014. godine str. 40
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Fakturisanje usluga koje pružaju zdravstvene ustanove specijalizovane za produženu rehabilitaciju Br. 89 mart 2014. godine str. 46
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Fakturisanje usluga koje pružaju zavodi za javno zdravlje Br. 89 mart 2014. godine str. 46
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 8. Fakturisanje usluga koje pružaju institut/zavodi za transfuziju krvi Br. 89 mart 2014. godine str. 46
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 9. Fakturisanje usluga Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" Br. 89 mart 2014. godine str. 47
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 10. Fakturisanje vakcina i seruma za sprovođenje programa obavezne imunizacije Br. 89 mart 2014. godine str. 47
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 11. Fakturisanje usluga ustanova socijalne zaštite Br. 89 mart 2014. godine str. 47
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 12. Fakture za izdata medicinsko-tehnička pomagala, održavanje i remont medicinsko-tehničkih pomagala Br. 89 mart 2014. godine str. 48
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 13. Fakture za izdate lekove na recept i za izdata pomagala u apoteci Br. 89 mart 2014. godine str. 48
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 14. Ispostavljanje faktura za lica koja zdravstvenu zaštitu koriste po međunarodnim sporazumima Br. 89 mart 2014. godine str. 48
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 15. Faktura za pružene usluge zdravstvene zaštite u slučajevima kada RFZO pokreće postupak naknade štete Br. 89 mart 2014. godine str. 49
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 16. Kontrola ispostavljenih faktura Br. 89 mart 2014. godine str. 49
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - MART 2014. GODINE Br. 89 mart 2014. godine str. 50
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Rokovi za dostavljanje periodičnih izveštaja Br. 89 mart 2014. godine str. 50
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Obrasci za sastavljanje periodičnih izveštaja Br. 89 mart 2014. godine str. 51
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac - 5 Br. 89 mart 2014. godine str. 51
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 89 mart 2014. godine str. 53
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Otpis kamate javnom preduzeću po osnovu duga za isporučenu uslugu od strane drugog javnog preduzeća Br. 89 mart 2014. godine str. 54
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA KAO OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU - OBAVEZA SAMOOPOREZIVANJA OD 2014. GODINE Br. 89 mart 2014. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Obveznici i predmet oporezivanja Br. 89 mart 2014. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Obaveza i rok podnošenja poreske prijave Br. 89 mart 2014. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Poreska oslobođenja Br. 89 mart 2014. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Ostali slučajevi oslobađanja ili plaćanja poreza na imovinu Br. 89 mart 2014. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ODGOVORI NA PITANJA SA SAVETOVANJA "SAMOOPOREZIVANJE KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU, PODNOŠENJE PPP PD SA PRIMERIMA I AKTUELNA PITANJA U VEZI SA OBRAČUNOM ZARADA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA" ODRŽANOG U NOVOM SADU, NIŠU I BEOGRADU U FEBRUARU 2014. GODINE - sa aspekta Zakona o porezima na imovinu Br. 89 mart 2014. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UTVRĐIVANJE IZNOSA UKUPNOG PROMETA DOBARA I USLUGA U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 89 mart 2014. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Značaj utvrđivanja iznosa ukupnog prometa dobara i usluga Br. 89 mart 2014. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Pojam ukupnog prometa dobara i usluga na osnovu kojeg poreski obveznik stiče obavezu obavljanja PDV aktivnosti Br. 89 mart 2014. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Iznosi koji se uračunavaju u ukupan promet Br. 89 mart 2014. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Iznosi koji se ne uračunavaju u ukupan promet Br. 89 mart 2014. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Određivanje ukupnog prometa lica iz člana 9. stav 1. Zakona Br. 89 mart 2014. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Određivanje ukupnog prometa turističke agencije Br. 89 mart 2014. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Određivanje ukupnog prometa lica koja se bave prometom polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta Br. 89 mart 2014. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Utvrđivanje iznosa ukupnog prometa dobara i usluga za potrebe izračunavanja srazmernog poreskog odbitka Br. 89 mart 2014. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje poreza na imovinu u slučaju posedovanja dve katastarske parcele koje se međusobno graniče Br. 89 mart 2014. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje poreza na imovinu za više katastarskih parcela koje predstavljaju fizičku celinu Br. 89 mart 2014. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Postupak povraćaja dela (celog) iznosa naplaćene republičke administrativne takse Br. 89 mart 2014. godine str. 78
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JANUAR - MART 2014. GODINE Br. 89 mart 2014. godine str. 80
JAVNE NABAVKE DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI ZA 2013. GODINU Br. 89 mart 2014. godine str. 82
JAVNE NABAVKE Sprovođenje postupka javne nabavke usluga različitih vrsta osiguranja u školi Br. 89 mart 2014. godine str. 83
JAVNE NABAVKE Određivanje procenjene vrednosti prilikom nabavke usluge kredita Br. 89 mart 2014. godine str. 83
JAVNE NABAVKE Mogućnost angažovanja članova nadzornog odbora javnog preduzeća u postupku javne nabavke Br. 89 mart 2014. godine str. 84
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Karakter rešenja o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini prikupljanjem ponuda javnim oglasom Br. 89 mart 2014. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Članovi porodičnog domaćinstva zakupca stana koji je preminuo kao novi zakupci i nakon isteka roka za obaveštavanje zakupodavca Br. 89 mart 2014. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Isključivo ovlašćenje nosilaca stanarskog prava ili zakupaca stana na neodređeno vreme da otkupe prostorije koje koriste Br. 89 mart 2014. godine str. 86
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ispunjenost uslova za donošenje rešenja kojim se zamenjuje ugovor o otkupu dela stana koji nosilac stanarskog prava faktički koristi Br. 89 mart 2014. godine str. 86
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odgovornost za naknadu štete po osnovu krivice i utvrđivanje visine naknade prema cenama u vreme donošenja sudske odluke Br. 89 mart 2014. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Bolovanje koje se koristi u neprekidnom trajanju od dva meseca, ako se odnosi na dve različite vrste bolovanja (npr. po osnovu bolesti zaposlene i po osnovu održavanja trudnoće) ne povezuju se u pogledu osnova, visine i isplate naknade Br. 89 mart 2014. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti zbog premeštaja bračnog druga u drugo mesto rada Br. 89 mart 2014. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Najava štrajka i rok za donošenje akta kojim se definiše minimum procesa rada u domu zdravlja Br. 89 mart 2014. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost propisivanja opštim aktom poslodavca obaveze zaposlenog da se javi službi računovodstva radi potpisivanja evidencije o prijemu i obračunu zarade i lakše povrede radne obaveze povodom nepostupanja Br. 89 mart 2014. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštaj predstavnika sindikata koji je proglašen tehnološkim viškom na drugo radno mesto Br. 89 mart 2014. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupanje poslodavca u slučaju nestanka zaposlene koji je prijavljen nadležnim organima unutrašnjih poslova Br. 89 mart 2014. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme sa stranim državljaninom kome je odobren privremeni boravak Br. 89 mart 2014. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak po žalbama neizabranih sudija - izuzeće sudije Br. 89 mart 2014. godine str. 93
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NOVE UREDBE O NAČINU I KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA "Sl. glasnik RS", br. 27/2014 Br. 89 mart 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod Br. 89 mart 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Sadržaj novodonete Uredbe Br. 89 mart 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU Br. 89 mart 2014. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poslodavac koji je pre 1. marta platio porez i doprinose na zarade, posle 1. marta za isplatu neto zarade banci dostavlja potvrdu Poreske uprave da može isplatiti neto iznos korišćenjem šifara plaćanja koje ne zahtevaju BOP Br. 89 mart 2014. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obuhvat pravila objedinjene naplate Br. 89 mart 2014. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Za isplatu bolovanja preko 30 dana poslodavac može da podnese poreskoj upravi posebnu poresku prijavu samo za jednog zaposlenog i to kad Republički fond za zdravstveno osiguranje izvrši refundaciju Br. 89 mart 2014. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Definisanje strukture zarade Br. 89 mart 2014. godine str. 105
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Momenat nastanka obaveze plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u slučaju isplate naknade materijalne štete na ime manje isplaćene zarade na osnovu sudske presude Br. 89 mart 2014. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Elementi koji čine strukturu plate zaposlenog u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Br. 89 mart 2014. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun otpremnine za odlazak u penziju za zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja Br. 89 mart 2014. godine str. 107
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA EKSTERNA REVIZIJA BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2013. GODINU Br. 89 mart 2014. godine str. 108
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 1. Pojam i predmet eksterne revizije Br. 89 mart 2014. godine str. 108
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 2. Subjekti koji sprovode eksternu reviziju Br. 89 mart 2014. godine str. 108
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 3. Program revizije Državne revizorske institucije Br. 89 mart 2014. godine str. 108
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA 4. Postupak javne nabavke za obavljanje eksterne revizije Br. 89 mart 2014. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ADMINISTRATIVNI ZAHTEVI JAVNE UPRAVE KAO USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI Br. 89 mart 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam, obeležja i vrste Br. 89 mart 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležne institucije Br. 89 mart 2014. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primeri Br. 89 mart 2014. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravno uređenje Br. 89 mart 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usložnjavanje administrativnih zahteva Br. 89 mart 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojednostavljivanje administrativnih zahteva Br. 89 mart 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI MEDICINSKA OPREMA KAO USLOV ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI Br. 89 mart 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje zdravstvene delatnosti Br. 89 mart 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Medicinska oprema Br. 89 mart 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis medicinskih sredstava u registar Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije Br. 89 mart 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promet medicinskih sredstava Br. 89 mart 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSNIVANJE, PRESTANAK I RASPODELA IMOVINE FONDACIJE OSNOVANE OD STRANE ŠKOLE - GIMNAZIJE Br. 89 mart 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnivanje i naziv fondacije Br. 89 mart 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak fondacije Br. 89 mart 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspodela imovine fondacije Br. 89 mart 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća iz redova zaposlenih Br. 89 mart 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kumulativno ispunjenje uslova iz člana 16. Zakona o javnim preduzećima kao uslov za imenovanje lica za člana nadzornog odbora javnog preduzeća Br. 89 mart 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stečeno visoko obrazovanje kao uslov za imenovanje lica za člana nadzornog odbora - član 16. tačka 2) Zakona o javnim preduzećima Br. 89 mart 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za spajanje ustanove obrazovanja i vaspitanja i ustanove učeničkog standarda Br. 89 mart 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispisivanje i ponovno upisivanje učenika u srednju školu Br. 89 mart 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upisivanje vanrednih učenika u naredni razred srednje škole Br. 89 mart 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pretežna delatnost privrednog društva kojem je povereno vršenje delatnosti od opšteg interesa Br. 89 mart 2014. godine str. 127
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sukob interesa u slučaju članstva zaposlenog koji je istovremeno roditelj učenika i pomoćnik direktora, u školskom odboru Br. 89 mart 2014. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazloženje rešenja o prestanku radnog odnosa državnom službeniku zbog smanjenog obima posla Br. 89 mart 2014. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonitost rešenja o proglašenju izborne liste koju je podržao dovoljan broj birača čije su izjave overene na propisan način Br. 89 mart 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlučivanje organa uprave po zahtevima stranaka primenom propisa koji su na snazi u vreme podnošenja zahteva Br. 89 mart 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Potpisi i overe pred sudom ispravki u izjavama birača kojima se podržava izborna lista Br. 89 mart 2014. godine str. 130
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Mart / April 2014. godine Br. 89 mart 2014. godine str. 131
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Mart / April 2014. godine Br. 89 mart 2014. godine str. 137
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 89 mart 2014. godine str. 142
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI, ZBOG PRIRODE RASHODA, ZAHTEVAJU PLAĆANJE U VIŠE GODINA "Sl. glasnik RS", br. 21/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Vrste obaveza koje se mogu preuzimati na više godina Br. 88 mart 2014. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obaveze po ugovorima (koji zbog prirode rashoda) zahtevaju plaćanje u više godina Br. 88 mart 2014. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uslovi za preuzimanje obaveza po višegodišnjim ugovorima Br. 88 mart 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Podnošenje zahteva za preuzimanje obaveza po osnovu višegodišnjih ugovora Br. 88 mart 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Podnošenje zahteva za preuzimanje obaveza po osnovu višegodišnjih ugovora za indirektne korisnike Br. 88 mart 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Vreme podnošenja zahteva za preuzimanje obaveza po osnovu višegodišnjih ugovora Br. 88 mart 2014. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Praćenje namenskog korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti ustanove obrazovanja i vaspitanja od strane saveta roditelja Br. 88 mart 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR DESETIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 20/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Razlozi za donošenje desetih izmena i dopuna Pravilnika Br. 88 mart 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Prikaz sadržine desetih izmena i dopuna Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem Br. 88 mart 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMISIONA PRODAJA DOBARA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 88 mart 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Zakonski osnov za sprovođenje komisione prodaje dobara korisnika javnih sredstava Br. 88 mart 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Poresko-računovodstveni tretman komisione prodaje dobara Br. 88 mart 2014. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH GODIŠNJIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 88 mart 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Konsolidovanje finansijskih izveštaja javnog sektora u kontekstu zakonske regulative u Republici Srbiji Br. 88 mart 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Pojam konsolidacije Br. 88 mart 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Postupak konsolidacije finansijskih izveštaja direktnih korisnika Br. 88 mart 2014. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Specifičnosti u sastavljanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Br. 88 mart 2014. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Dileme kod popunjavanja podataka u Obrascu 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta kod indirektnih korisnika Br. 88 mart 2014. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje potraživanja od kupaca kada se naplata vrši preko evidencionog računa kao javni prihod budžeta Br. 88 mart 2014. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje refakcije akcize kod korisnika javnih sredstava koji primenjuju kontni plan za budžetski sistem Br. 88 mart 2014. godine str. 32
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pravno dejstvo izvoda iz otvorenih stavki potpisanog od strane ovlašćenog lica Br. 88 mart 2014. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA "Sl. glasnik RS", br. 24/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena sistema obrnutog terećenja kod prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva Br. 88 mart 2014. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nastanak poreske obaveze po osnovu prometa prirodnog gasa - vreme prometa Br. 88 mart 2014. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se finansira iz sredstava donacije na osnovu ugovora zaključenog sa Republikom Srbijom Br. 88 mart 2014. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza plaćanja poreza na imovinu za kuću koja je oštećena dejstvom zemljotresa Br. 88 mart 2014. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na imovinu na nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Br. 88 mart 2014. godine str. 42
JAVNE NABAVKE SPECIFIČNOSTI SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE U SKLADU SA UREDBOM O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI, ZBOG PRIRODE RASHODA, ZAHTEVAJU PLAĆANJE U VIŠE GODINA "Sl. glasnik RS", br. 21/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Primena Uredbe i krug lica na koja se odnosi Br. 88 mart 2014. godine str. 43
JAVNE NABAVKE Ugovori na koje se Uredba odnosi Br. 88 mart 2014. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Predmet višegodišnjeg ugovora Br. 88 mart 2014. godine str. 44
JAVNE NABAVKE Uslovi za zaključivanje višegodišnjih ugovora Br. 88 mart 2014. godine str. 45
JAVNE NABAVKE Ugovori koji se zaključuju na 12 meseci i kraće, a čije se plaćanje realizuje u dve budžetske godine Br. 88 mart 2014. godine str. 47
JAVNE NABAVKE PRODUŽENJE MOGUĆNOSTI REZERVNOG SNABDEVANJA KRAJNJIH KUPACA KOJI NISU IZABRALI SNABDEVAČA I POSLE 1.3.2014. GODINE Br. 88 mart 2014. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Odbijanje ponude iz razloga zaštite integriteta postupka javne nabavke Br. 88 mart 2014. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Oblikovanje javne nabavke usluga male vrednosti po partijama Br. 88 mart 2014. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Oblikovanje nabavke sredstava za higijenu sa aspekta istovrsnosti dobara Br. 88 mart 2014. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Produženje roka za podnošenje ponuda na dan otvaranja ponuda Br. 88 mart 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Uslovi za zaključenje ugovora o javnim nabavkama na period koji se ne poklapa sa budžetskom godinom Br. 88 mart 2014. godine str. 52
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA OBJAVLJEN KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE STANOVA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2014. GODINE Br. 88 mart 2014. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost odricanja od prava na naknadu štete u slučaju udesa motornog vozila za koji je odgovoran vozač - zaposleni u pravnom licu Br. 88 mart 2014. godine str. 56
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Imperativni karakter propisa o zateznoj kamati i nemogućnost primene načela autonomije volje ugovornih strana Br. 88 mart 2014. godine str. 57
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sticanje prava poverioca novčane obaveze na zateznu kamatu u zavisnosti od prirode ugovornog odnosa Br. 88 mart 2014. godine str. 57
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uredno dostavljanje u slučaju promene adrese stranke u upravnom postupku Br. 88 mart 2014. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nastupanje docnje dužnika u situaciji u kojoj tužilac nije dokazao da je sporne račune dostavio tuženom Br. 88 mart 2014. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Kriterijum za utvrđivanje naknade za korišćenje tuđe stvari nakon raskida ugovora o zakupu Br. 88 mart 2014. godine str. 59
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR DESETIH PO REDU, IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 20/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 60
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Razlozi za donošenje Izmena Pravilnika Br. 88 mart 2014. godine str. 60
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Novi račun za uplatu javnih prihoda - račun za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku Br. 88 mart 2014. godine str. 60
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izmena i dopuna postojećih računa za uplatu javnih prihoda Br. 88 mart 2014. godine str. 61
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Brisanje postojećih računa za uplatu javnih prihoda Br. 88 mart 2014. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nove organizacione jedinice carinarnica Br. 88 mart 2014. godine str. 63
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Formalno-pravna kontrola ispravnosti menice Br. 88 mart 2014. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 21/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 88 mart 2014. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti Br. 88 mart 2014. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE I UPOREDNOM ZAKONODAVSTVU Br. 88 mart 2014. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Klauzula zabrane konkurencije u Zakonu o radu Br. 88 mart 2014. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakon o zaštiti poslovne tajne Br. 88 mart 2014. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nelojalna konkurencija Br. 88 mart 2014. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uporedno zakonodavstvo i praksa Br. 88 mart 2014. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 88 mart 2014. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o prestanku radnog odnosa nastavniku, vaspitaču ili stručnom saradniku koji je navršio 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života Br. 88 mart 2014. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ugovor o radu sa nastavnikom verske nastave u školi Br. 88 mart 2014. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za osnivanje sindikata propisani statutom ili opštim aktom sindikata Br. 88 mart 2014. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje prava predstavniku sindikata na plaćeno odsustvo za obavljanje sindikalne funkcije prema broju članova sindikata Br. 88 mart 2014. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje obaveze donošenja programa rešavanja viška zaposlenih kod poslodavca koji ima manje od pet zaposlenih Br. 88 mart 2014. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravno dejstvo ugovora o radu sa direktorom u slučaju kada je nakon njegovog potpisivanja razrešen dužnosti Br. 88 mart 2014. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rok zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa Br. 88 mart 2014. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena odredbi Zakona o radu isključivo na zaposlene odnosno na lica koja se nalaze u radnom odnosu kod poslodavca Br. 88 mart 2014. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravni osnov angažovanja lica koje je ispunilo uslove za starosnu penziju za rad van radnog odnosa Br. 88 mart 2014. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IZNOS MINIMALNE ZARADE PO ČASU NETO ZA PERIOD JANUAR - JUN 2014. GODINE PREMA ODLUCI VLADE REPUBLIKE SRBIJE Br. 88 mart 2014. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ODGOVORI PORESKE UPRAVE NA SPORNA PITANJA U VEZI SA POPUNJAVANJEM PPP PD PRIJAVE ZAKLJUČNO SA 5.3.2014. GODINE Br. 88 mart 2014. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA UPUTSTVO O ŠIFRAMA PLAĆANJA ZA KOJE SE U NALOG KOJIM SE NALAŽE PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU, ODNOSNO PLAĆANJE PRIHODA NA KOJE SE PLAĆAJU POREZI PO ODBITKU, UNOSI BROJ ODOBRENJA ZA PLAĆANJE KOJI DODELJUJE PORESKA UPRAVA Br. 88 mart 2014. godine str. 91
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Šifre plaćanja u transakcijama raspodele i obaveznost upisa BOP Br. 88 mart 2014. godine str. 92
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Šifre plaćanja klasifikacije prema obliku plaćanja i polje za upis BOP/PIB Br. 88 mart 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Bezgotovinsko plaćanje zarade primaocu prihoda Br. 88 mart 2014. godine str. 94
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Bezgotovinsko plaćanje naknade zarade za bolovanje preko 30 dana Br. 88 mart 2014. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Bezgotovinsko plaćanje poreza po odbitku Br. 88 mart 2014. godine str. 95
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Plaćanje poreza i doprinosa po odbitku asignacijom/cesijom Br. 88 mart 2014. godine str. 96
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Plaćanje zarade asignacijom/cesijom Br. 88 mart 2014. godine str. 96
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. Podizanje gotovine u poslovnoj banci za isplatu prihoda primaocima prihoda na koje se plaća porez po odbitku na blagajni isplatioca Br. 88 mart 2014. godine str. 97
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru na privredna društva (iz javnog sektora) koja su u nekom od poslednjih pet godišnjih finansijskih izveštaja iskazala gubitak Br. 88 mart 2014. godine str. 97
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plate direktoru u predškolskim ustanovama Br. 88 mart 2014. godine str. 98
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje zarade za rad u smenama samo za časove ostvarene na radu u drugoj smeni Br. 88 mart 2014. godine str. 98
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način obračuna otpremnine za zaposlenog koji je radio sa nepunim radnim vremenom, a proglašen je tehnološkim viškom Br. 88 mart 2014. godine str. 99
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada štete zaposlenom u slučaju kada krivicom poslodavca ne iskoristi godišnji odmor Br. 88 mart 2014. godine str. 99
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA INTERNA REVIZIJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA - OBAVEZA GODIŠNJEG IZVEŠTAVANJA - ROK 31. MART 2014. GODINE Br. 88 mart 2014. godine str. 100
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Interna revizija kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava Br. 88 mart 2014. godine str. 101
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Razlika između internog revizora i ovlašćenog internog revizora Br. 88 mart 2014. godine str. 102
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Zaključak Br. 88 mart 2014. godine str. 102
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA Br. 88 mart 2014. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2014 Br. 88 mart 2014. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam završnog ispita prema ranije važećem Pravilniku Br. 88 mart 2014. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Program završnog ispita u školskoj 2013/2014. godini Br. 88 mart 2014. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Lista odabranih standarda čija se ostvarenost proverava kombinovanim testom Br. 88 mart 2014. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SADRŽINA PORTFOLIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA Br. 88 mart 2014. godine str. 109
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ORGANIZACIJA I NADLEŽNOSTI INSPEKCIJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA Br. 88 mart 2014. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sanitarna inspekcija Br. 88 mart 2014. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvena inspekcija Br. 88 mart 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcija za lekove i medicinska sredstva Br. 88 mart 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcija za opojne droge i prekursore Br. 88 mart 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inspekcije uprave za biomedicinu Br. 88 mart 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Jedan od slučajeva u kojem žalba protiv rešenja o premeštaju policijskog službenika ne odlaže izvršenje rešenja Br. 88 mart 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Priznavanje bodova stručnog usavršavanja i sadržina portfolija nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Br. 88 mart 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam stručnih i akademskih naziva sa stanovišta Zakona o visokom obrazovanju Br. 88 mart 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izricanje vaspitne mere učeniku osnovne škole i smanjenje ocene iz vladanja Br. 88 mart 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za odlučivanje o upisu, odnosno odlaganju upisa deteta u prvi razred osnovne škole Br. 88 mart 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje rešenja o prestanku službe civilnog lica u Vojsci Srbije primenom materijalnog propisa koji nije na snazi Br. 88 mart 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nezakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa zaposlenog u Saveznom ministarstvu za inostrane poslove Br. 88 mart 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost stupanja na snagu opšteg akta danom donošenja Br. 88 mart 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost i nezakonitost propisanog ovlašćenja predsednika skupštine grada da može postaviti svoje pomoćnike Br. 88 mart 2014. godine str. 127
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE - Mart 2014. godine Br. 88 mart 2014. godine str. 129
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Mart / April 2014. godine Br. 88 mart 2014. godine str. 133
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 88 mart 2014. godine str. 138
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2014. GODINI "Sl. glasnik RS", br. 17/2014 Br. 87 februar 2014. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ IZVORA FINANSIRANJA 11 - PRIMANJA OD INOSTRANIH ZADUŽIVANJA "Sl. glasnik RS", br. 12/2014 Br. 87 februar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U ZALIHAMA ROBE ZA DALJU PRODAJU PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 87 februar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Roba za dalju prodaju u prometu na veliko Br. 87 februar 2014. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Roba za dalju prodaju u prometu na malo Br. 87 februar 2014. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Viškovi i manjkovi na zalihama robe za dalju prodaju Br. 87 februar 2014. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2014. GODINU Br. 87 februar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ISPLATE NAKNADE ZARADE/PLATE NA TERET SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Br. 87 februar 2014. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun naknade zarade/plate Br. 87 februar 2014. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstvena evidencija isplate naknade zarade/plate Br. 87 februar 2014. godine str. 32
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjiženje prihoda koje svojom delatnošću ostvari indirektni korisnik budžeta lokalne samouprave Br. 87 februar 2014. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pojam i način korišćenja elektronskog potpisa i elektronskog dokumenta Br. 87 februar 2014. godine str. 35
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Mogućnost poveravanja vođenja poslovnih knjiga povezanom pravnom licu koje nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga Br. 87 februar 2014. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE POREZ NA IMOVINU UTVRĐUJU SAMOOPOREZIVANJEM Br. 87 februar 2014. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Pravni osnov za oporezivanje imovine Br. 87 februar 2014. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Koje lice se smatra obveznikom koji vodi poslovne knjige (i ima obavezu da vrši samooporezivanje porezom na imovinu) Br. 87 februar 2014. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Za koju imovinu je obveznik koji vodi poslovne knjige dužan da obračuna porez na imovinu samooporezivanjem (šta je predmet oporezivanja) Br. 87 februar 2014. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Ko i do kada ima obavezu da podnese poresku prijavu? Br. 87 februar 2014. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Na kojem obrascu se podnosi poreska prijava? Br. 87 februar 2014. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Poreska osnovica Br. 87 februar 2014. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Poreska stopa Br. 87 februar 2014. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Poreska oslobođenja Br. 87 februar 2014. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Utvrđivanje poreza na imovinu Br. 87 februar 2014. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Plaćanje poreza na imovinu Br. 87 februar 2014. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Iskazivanje u PDV prijavi podataka o osnovici za obračunavanje PDV na oporezivi manjak dobara Br. 87 februar 2014. godine str. 52
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nastanak obaveza obračunavanja PDV za lice koje je poreski dužnik za promet vremenski ograničenih ili neograničenih usluga koji vrši strano lice Br. 87 februar 2014. godine str. 52
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Objašnjenje povezanosti obveznika poreza na dobit pravnih lica sa Republikom Srbijom, autonomnom pokrajinom ili jedinicom lokalne samouprave, kao pravnim licima, kao i neposrednog/posrednog učešća u kapitalu, odnosno organima upravljanja obveznika poreza na dobit pravnih lica Br. 87 februar 2014. godine str. 54
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave posle pokretanja postupka poreske kontrole za kontrolisani poreski period odnosno nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza Br. 87 februar 2014. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu kada jedinica lokalne samouprave nije objavila odgovarajuće akte do 30.11.2013. godine Br. 87 februar 2014. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Odlučivanje poreskih organa po izmenjenoj poreskoj prijavi bez ponavljanja postupka Br. 87 februar 2014. godine str. 57
JAVNE NABAVKE KOMENTAR UREDBE O DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA I UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA JAVNE NABAVKE "Sl. glasnik RS", br. 13/2014 Br. 87 februar 2014. godine str. 58
JAVNE NABAVKE TREĆI DEO ODGOVORA NA PITANJA UČESNIKA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ODRŽANOM U BEOGRADU DANA 20.11.2013. GODINE Br. 87 februar 2014. godine str. 59
JAVNE NABAVKE PRILOG UZ ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR BR. 87 - CD SA MODELOM AKTA KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNIH NABAVKI UNUTAR NARUČIOCA Br. 87 februar 2014. godine str. 69
JAVNE NABAVKE Primena Zakona o javnim nabavkama prilikom organizovanja učeničkih ekskurzija Br. 87 februar 2014. godine str. 70
JAVNE NABAVKE Određivanje dodatnih uslova u postupku javne nabavke ekskurzije učenika Br. 87 februar 2014. godine str. 71
JAVNE NABAVKE Obrazovanje komisije za sprovođenje postupka javne nabavke učeničke ekskurzije Br. 87 februar 2014. godine str. 71
JAVNE NABAVKE Iskazivanje cene u ponudi za izvođenje đačke ekskurzije Br. 87 februar 2014. godine str. 72
JAVNE NABAVKE Nabavka usluga obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja zaposlenih u obrazovanju i vaspitanju Br. 87 februar 2014. godine str. 73
JAVNE NABAVKE Posledice nedonošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka u predviđenom roku Br. 87 februar 2014. godine str. 73
JAVNE NABAVKE Uvoz neregistrovanog leka u tekućoj godini za procenjene, odnosno planirane potrebe zdravstvene ustanove u toj, odnosno u narednoj godini radi učešća u postupku javne nabavke Br. 87 februar 2014. godine str. 74
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA SUBJEKTIVNO AUTORSKO PRAVO KAO KVAZISVOJINA Br. 87 februar 2014. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Predmet zaštite Br. 87 februar 2014. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nastanak autorskog prava Br. 87 februar 2014. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Subjekat autorskog prava Br. 87 februar 2014. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Autorsko delo Br. 87 februar 2014. godine str. 76
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Razlike u načinu korišćenja autorskog dela i stvari Br. 87 februar 2014. godine str. 76
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ograničenja u sadržini i vršenju apsolutnih prava Br. 87 februar 2014. godine str. 77
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo na posebnu naknadu Br. 87 februar 2014. godine str. 78
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ograničenja autorskog prava Br. 87 februar 2014. godine str. 78
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Promet autorskog prava Br. 87 februar 2014. godine str. 78
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Trajanje autorskog prava i prava svojine Br. 87 februar 2014. godine str. 79
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Građanskopravna zaštita Br. 87 februar 2014. godine str. 79
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zaključak Br. 87 februar 2014. godine str. 79
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sprovođenje postupka prinudnog izvršenja i odgovornost organa uprave Br. 87 februar 2014. godine str. 79
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Mogućnost otkupa stana u društvenoj svojini u slučaju kada je vlasnik stana brisan iz registra privrednih subjekata Br. 87 februar 2014. godine str. 80
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nedostatak ovlašćenja na strani poverioca da za kašnjenje u plaćanju rate obračuna zakonsku zateznu kamatu Br. 87 februar 2014. godine str. 82
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pozivanje dužnika na plaćanje vansudskim dopisom kao radnja kojom se ne prekida zastarevanje Br. 87 februar 2014. godine str. 82
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveza vraćanja nepokretnosti datih na privremeno korišćenje privrednom subjektu za vreme važenja Zakona o udruženom radu Br. 87 februar 2014. godine str. 83
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NOVI DOPIS - OBJAŠNJENJE POVODOM ISPRAVKI PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - OBJAVLJENO NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR 12. FEBRUARA 2014. GODINE Br. 87 februar 2014. godine str. 84
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Šifra plaćanja za refundaciju troškova zaposlenom koji je u gotovini platio određene račune (gorivo, reprezentacija) Br. 87 februar 2014. godine str. 85
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Kompenzacija poreskog duga poreskog obveznika - javnog komunalnog preduzeća Br. 87 februar 2014. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI Br. 87 februar 2014. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pojam nezaposlenosti Br. 87 februar 2014. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogući korisnici prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Republici Srbiji Br. 87 februar 2014. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Republici Srbiji Br. 87 februar 2014. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze nezaposlenog lica i aktivne mere zapošljavanja Br. 87 februar 2014. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uporednopravni pregled Br. 87 februar 2014. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 87 februar 2014. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Korišćenje elektronskih cigareta u zatvorenom radnom prostoru Br. 87 februar 2014. godine str. 94
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu zaposlenom nakon povratka sa neplaćenog odsustva Br. 87 februar 2014. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Slučajevi premeštaja zaposlenog na drugo mesto rada Br. 87 februar 2014. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost poslodavca da zaposlenom koji je proglašen tehnološkim viškom ponudi aneks ugovora o radu za rad sa nepunim radnim vremenom Br. 87 februar 2014. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Raspoređivanje predstavnika zaposlenih na druge poslove bez saglasnosti ministarstva Br. 87 februar 2014. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo usvojioca na odsustvo sa rada radi nege deteta mlađeg od pet godina Br. 87 februar 2014. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog koji je ispunio uslove za starosnu penziju na otpremninu Br. 87 februar 2014. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izjednačavanje profesionalne bolesti i povrede na radu Br. 87 februar 2014. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Očigledna povreda prava zaposlenog donošenjem rešenja o otkazu ugovora o radu kao uslov za odlaganje njegovog izvršenja Br. 87 februar 2014. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sudska nadležnost u izvršenju odluke o vraćanju zaposlenog na rad Br. 87 februar 2014. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prestanak radnog odnosa neraspoređenom državnom službeniku Br. 87 februar 2014. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zastarelost vođenja disciplinskog postupka prema državnom službeniku Br. 87 februar 2014. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena odgovarajućeg propisa na odlučivanje o pravima i dužnostima profesionalnih vojnih lica Br. 87 februar 2014. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na naknadu štete u slučaju prestanka profesionalne vojne službe zbog ograničene sposobnosti Br. 87 februar 2014. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA OBRAČUN NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DELU Br. 87 februar 2014. godine str. 103
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PORESKI TRETMAN DRUGIH PRIHODA OSTVARENIH PRODAJOM POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, PLODOVA I LEKOVITOG BILJA Br. 87 februar 2014. godine str. 105
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Oporezivanje prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica koja ne ispunjavaju uslove za poresko oslobođenje Br. 87 februar 2014. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman prihoda koje fizičko lice ostvari pružanjem poljoprivrednih usluga Br. 87 februar 2014. godine str. 107
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ODGOVORI PORESKE UPRAVE NA SPORNA PITANJA U VEZI SA POPUNJAVANJEM PPP PD PRIJAVE Br. 87 februar 2014. godine str. 108
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uslovi za oslobođenje od obaveze umanjenja neto zarade i neto drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru Br. 87 februar 2014. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza umanjenja neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru za sve isplate u mesecu nezavisno od meseca (perioda) za koji se isplaćuju i definicija drugog primanja zaposlenog u javnom sektoru Br. 87 februar 2014. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravno lice organizovano u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima kao obveznik primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru Br. 87 februar 2014. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje zarade po osnovu vremena provedenog na radu zaposlenom koji je istovremeno korisnik starosne penzije Br. 87 februar 2014. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada zarade zaposlenom u slučaju upućivanja na plaćeno odsustvo zbog smanjenja obima posla bez krivice zaposlenog Br. 87 februar 2014. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza poslodavca na isplatu jubilarne nagrade zaposlenima u ustanovi studentskog standarda Br. 87 februar 2014. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROGRAM REŠAVANJA STARIH PREDMETA U REPUBLICI SRBIJI Br. 87 februar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlozi i postupak donošenja Programa Br. 87 februar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Struktura i principi Programa Br. 87 februar 2014. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena i praćenje Programa Br. 87 februar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocena Programa Br. 87 februar 2014. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Br. 87 februar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonski okvir Br. 87 februar 2014. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Delatnosti Br. 87 februar 2014. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizacija i nadležnosti Inspekcije za zaštitu životne sredine Br. 87 februar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšte odredbe o inspekcijskom nadzoru Br. 87 februar 2014. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru Br. 87 februar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Republička inspekcija za zaštitu životne sredine Br. 87 februar 2014. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 87 februar 2014. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA "Sl. glasnik RS", br. 13/2014 Br. 87 februar 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sastav potkomisije koju obrazuje Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Br. 87 februar 2014. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kriterijumi za utvrđivanje kompetentnosti nastavnika i mentora Br. 87 februar 2014. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA SPOLJAŠNJU PROVERU KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA "Sl. glasnik RS", br. 13/2014 Br. 87 februar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sastav i rad potkomisije koju obrazuje Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Br. 87 februar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmenjeni i dopunjeni Standardi za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova Br. 87 februar 2014. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 7/2014 Br. 87 februar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj Liste lekova Br. 87 februar 2014. godine str. 125
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Participacija za lekove Br. 87 februar 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj Liste lekova - novi i brisani lekovi Br. 87 februar 2014. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključne napomene Br. 87 februar 2014. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pribavljanje mišljenja reprezentativnih sindikata pre raspisivanja konkursa za prijem u radni odnos u školi Br. 87 februar 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost zasnivanja novog radnog odnosa u školi sa licem koje je steklo stručni naziv nastavnik muzičke kulture i šesti stepen stručne spreme Br. 87 februar 2014. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencija i izdavanje isprave o položenom ispitu iz stranog jezika prilikom prelaska učenika u drugu osnovnu školu Br. 87 februar 2014. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izricanje vaspitne mere učeniku osnovne škole i smanjenje ocene iz vladanja Br. 87 februar 2014. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i svrha pisane vežbe u obliku diktata u osnovnom obrazovanju Br. 87 februar 2014. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status zaposlenih i učenika srednje škole čiji je osnivač pravno ili fizičko lice, koja prestaje sa radom Br. 87 februar 2014. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje prava roditelja na uvid u pisani rad učenika osnovne škole Br. 87 februar 2014. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i sloboda oglašavanja putem interneta Br. 87 februar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povreda načela zakonitosti donošenjem rešenja na osnovu instrukcije Br. 87 februar 2014. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stvarna nadležnost upravnog suda za odlučivanje po žalbi radi zaštite izbornih prava u postupku izbora organa upravljanja mesne zajednice Br. 87 februar 2014. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zastarelost potraživanja iz ugovora o prodaji električne energije Br. 87 februar 2014. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Udaljenje sa rada službenika Ministarstva unutrašnjih poslova protiv koga se vodi krivični postupak Br. 87 februar 2014. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neblagovremenost zahteva za poništaj drugostepene odluke u sporu za zaštitu prava zaposlenog u ustanovi Br. 87 februar 2014. godine str. 137
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Februar / Mart 2014. godine Br. 87 februar 2014. godine str. 138
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Februar / Mart 2014. godine Br. 87 februar 2014. godine str. 143
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 87 februar 2014. godine str. 150
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2014. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 3/2014 Br. 86 februar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA I. Sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu u 2014. godini Br. 86 februar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA II. Participacija Br. 86 februar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA III. Maksimalni godišnji iznos participacije Br. 86 februar 2014. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Plaćanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na više poslovnih objekata u više opština Br. 86 februar 2014. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Isticanje firme na trafo-stanicama ?lektrodistribucije Br. 86 februar 2014. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TRETMAN ZAKUPA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 86 februar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nosioci prava javne svojine i nosioci prava korišćenja Br. 86 februar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pravo korišćenja javne svojine Br. 86 februar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Davanje u zakup javne svojine Br. 86 februar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveni tretman zakupa Br. 86 februar 2014. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE GORIVA PUTEM KREDITNE I DEBITNE KARTICE Br. 86 februar 2014. godine str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nabavka goriva putem kreditne (evidencione) kartice Br. 86 februar 2014. godine str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nabavka goriva putem debitne kartice Br. 86 februar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAKNADNO ODOBRENOG POPUSTA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA Br. 86 februar 2014. godine str. 27
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2013. GODINE Br. 86 februar 2014. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Revalorizacija otplatnih rata po ugovorima zaključenim do 1.8.1992. godine Br. 86 februar 2014. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Revalorizacija otplatnih rata za ugovore zaključene posle 19.7.1994. godine Br. 86 februar 2014. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PREGLED KONTROLE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA I SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA Br. 86 februar 2014. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjigovodstveno evidentiranje umanjenja neto prihoda zaposlenima u javnom sektoru Br. 86 februar 2014. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA - OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2013. GODINU Br. 86 februar 2014. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreska osnovica Br. 86 februar 2014. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sastavljanje poreskog bilansa Br. 86 februar 2014. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poresko oslobođenje Br. 86 februar 2014. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sastavljanje poreske prijave Br. 86 februar 2014. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa Br. 86 februar 2014. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Knjiženje konačnog obračuna poreza na dobit u 2013. godini Br. 86 februar 2014. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OPOREZIVANJE NEPRIJAVLJENE IMOVINE ZA KOJU JE PORESKA OBAVEZA NASTALA PRE 2014. GODINE Br. 86 februar 2014. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman potraživanja srazmernog dela troškova električne energije od korisnika poslovnog prostora (tzv. prefakturisanje troškova) Br. 86 februar 2014. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje prava na prikazivanje snimaka sportskih događaja Br. 86 februar 2014. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja PDV kod uvoza dobara koja su predmet donacije Br. 86 februar 2014. godine str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nemogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja od plaćanja PDV kod uvoza putničkih automobila koji su predmet donacije Br. 86 februar 2014. godine str. 46
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za vreme rekonstrukcije objekta Br. 86 februar 2014. godine str. 46
JAVNE NABAVKE NABAVKA USLUGA PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Br. 86 februar 2014. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Pojam usluge kao predmeta javne nabavke Br. 86 februar 2014. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Usluge kopnenog saobraćaja Br. 86 februar 2014. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Ustanovljavanje isključivih ili posebnih prava u uslugama gradskog prevoza Br. 86 februar 2014. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Ostali relevantni propisi Br. 86 februar 2014. godine str. 49
JAVNE NABAVKE Poveravanje obavljanja delatnosti javnog prevoza Br. 86 februar 2014. godine str. 50
JAVNE NABAVKE Zaključak Br. 86 februar 2014. godine str. 51
JAVNE NABAVKE USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROIZVODNJE I PROMETA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE Br. 86 februar 2014. godine str. 51
JAVNE NABAVKE Obezbeđenje identifikacije i sledljivosti Br. 86 februar 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Sprečavanje štetnih posledica po zdravlje ljudi i životinja Br. 86 februar 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Uspostavljanje sistema za osiguranje bezbednosti hrane Br. 86 februar 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Vodič za primenu principa dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka Br. 86 februar 2014. godine str. 52
JAVNE NABAVKE Zahtevi u pogledu objekata u kojima se proizvodi hrana Br. 86 februar 2014. godine str. 53
JAVNE NABAVKE Značaj uvođenja HACCP sistema za subjekte u poslovanju sa hranom i inspekciju Br. 86 februar 2014. godine str. 59
JAVNE NABAVKE DRUGI DEO ODGOVORA NA PITANJA UČESNIKA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ODRŽANOM U BEOGRADU DANA 20.11.2013. GODINE Br. 86 februar 2014. godine str. 63
JAVNE NABAVKE Donošenje plana nabavki u slučaju privremenog finansiranja Br. 86 februar 2014. godine str. 77
JAVNE NABAVKE Obustava postupka javne nabavke za partije za koje nije pristigla nijedna ponuda Br. 86 februar 2014. godine str. 77
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u slučaju nedostavljanja kvartalnog izveštaja Upravi za javne nabavke u propisanom roku Br. 86 februar 2014. godine str. 78
JAVNE NABAVKE Unošenje podataka o pojedinim nabavkama u godišnji plan javnih nabavki prema propisima o obaveznoj sadržini plana Br. 86 februar 2014. godine str. 79
JAVNE NABAVKE Prava i dužnosti naručioca radova u slučaju prijema zadocnelog ispunjenja od strane izvođača Br. 86 februar 2014. godine str. 80
JAVNE NABAVKE Zastarelost naknade štete zbog predaje nedovršenog posla Br. 86 februar 2014. godine str. 80
JAVNE NABAVKE Odsustvo uticaja odnosa između investitora i glavnog izvođača radova na ostvarivanje prava podizvođača kod ugovora o građenju Br. 86 februar 2014. godine str. 81
JAVNE NABAVKE Obaveznost pisane forme kod ugovora o građenju u pogledu njegove sadržine i prateće dokumentacije Br. 86 februar 2014. godine str. 81
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Otkup stana od strane lica koje nije zaposleno, imenovano ili postavljeno kod vlasnika stana u državnoj svojini odnosno nosioca prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini Br. 86 februar 2014. godine str. 83
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost potraživanja iz ugovora o autorskom delu Br. 86 februar 2014. godine str. 84
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ograničenje prava zakupodavca na naplatu zakupnine trajanjem ugovora o zakupu Br. 86 februar 2014. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nedostatak zakonskog osnova za nastupanje pretpostavke o blagovremenosti žalbe izjavljene po proteku propisanog roka Br. 86 februar 2014. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost sticanja svojine održajem na stvarima u javnoj svojini Br. 86 februar 2014. godine str. 86
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 120/2013 Br. 86 februar 2014. godine str. 87
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMAI NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR "Sl. glasnik RS", br. 8/2014 Br. 86 februar 2014. godine str. 88
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE MENICA KAO INSTRUMENT PLAĆANJA, OBEZBEĐENJA PLAĆANJA I KREDITIRANJA Br. 86 februar 2014. godine str. 89
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Vrste menica Br. 86 februar 2014. godine str. 89
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Osnovne funkcije menice Br. 86 februar 2014. godine str. 90
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Menične radnje Br. 86 februar 2014. godine str. 90
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prijem menice na izvršenje Br. 86 februar 2014. godine str. 91
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izvršenje menica prema vrstama klauzula Br. 86 februar 2014. godine str. 92
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Postupak prinudne naplate po osnovu menica Br. 86 februar 2014. godine str. 92
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O NOVIM UPLATNIM RAČUNIMA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA OD KAPITALA, UKLJUČUJUĆI I PRIHODE OD IZDAVANJA U ZAKUP SOPSTVENIH NEPOKRETNOSTI, KAO I PRIHODE OD DAVANJA U ZAKUP POKRETNIH STVARI Br. 86 februar 2014. godine str. 93
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ZAKLJUČCI VLADE APV OD 15.1.2014. GODINE - O PROCEDURI ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Br. 86 februar 2014. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU INSPEKTORAT ZA RAD Br. 86 februar 2014. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nadležnost Inspektorata za rad Br. 86 februar 2014. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ovlašćenja inspektora rada Br. 86 februar 2014. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Strateški ciljevi Inspektorata za rad Br. 86 februar 2014. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sačinjavanje plana rada i izveštaja o radu Inspektorata za rad Br. 86 februar 2014. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Organizaciona struktura Inspektorata za rad Br. 86 februar 2014. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Usluge koje se pružaju zainteresovanim licima Br. 86 februar 2014. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vrste inspekcijskih nadzora Br. 86 februar 2014. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak inspekcijskog nadzora Br. 86 februar 2014. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ISPLATA OTPREMNINE ZBOG OTKAZA UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM USLED "TEHNOLOŠKOG VIŠKA" Br. 86 februar 2014. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sporne situacije u sudskoj praksi Br. 86 februar 2014. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 86 februar 2014. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena propisa o "ograničenom" zapošljavanju kod korisnika javnih sredstava u slučaju potrebe za angažovanjem lica radi zamene odsutnog zaposlenog Br. 86 februar 2014. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvećanje godišnjeg odmora zaposlenom koji je radio noću i u smenama Br. 86 februar 2014. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepoštovanje otkaznog roka od strane zaposlenog i naknada štete poslodavcu Br. 86 februar 2014. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prava reprezentativnih sindikata u skladu sa zakonom Br. 86 februar 2014. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu ispravu o zdravstvenom osiguranju Br. 86 februar 2014. godine str. 107
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavezan potpis direktora odnosno preduzetnika na svim aktima kojima se odlučuje o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih Br. 86 februar 2014. godine str. 107
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog na slobodne dane u slučaju rada dužeg od punog radnog vremena u toku radne nedelje provedene na službenom putu u inostranstvu Br. 86 februar 2014. godine str. 108
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rok za otkaz ugovora o radu zaposlenom koji je pravnosnažnom odlukom suda oglašen krivim za krivično delo na radu ili u vezi sa radom Br. 86 februar 2014. godine str. 109
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dostavljanje rešenja o utvrđenoj reprezentativnosti poslodavcu od strane sindikata Br. 86 februar 2014. godine str. 109
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Propust poslodavca da nadležnoj inspekciji prijavi povredu zaposlenog nastalu za vreme odmora u toku dnevnog rada Br. 86 februar 2014. godine str. 110
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ograničenje ovlašćenja inspekcije rada postupanjem nadležnog suda u radnom sporu u kome rešava o zakonitosti otkaza ugovora o radu Br. 86 februar 2014. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Priznavanje prava na nov iznos starosne penzije korisniku nakon uplate dela doprinosa Br. 86 februar 2014. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje zakonskog ovlašćenja da se pitanje kruga lica koja čine užu porodicu u smislu ostvarivanja prava na plaćeno odsustvo uređuje kolektivnim ugovorom Br. 86 februar 2014. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UMANJIVANJA NETO PRIHODA ZAPOSLENOG U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 8/2014 Br. 86 februar 2014. godine str. 114
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 86 februar 2014. godine str. 116
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pregled usklađenih neoporezivih iznosa Br. 86 februar 2014. godine str. 117
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznos koji se umanjuje iz zarade zaposlenog Br. 86 februar 2014. godine str. 117
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Usklađeni neoporezivi iznosi drugih primanja Br. 86 februar 2014. godine str. 126
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA Br. 86 februar 2014. godine str. 128
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina najniže osnovice Br. 86 februar 2014. godine str. 128
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa Br. 86 februar 2014. godine str. 129
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima Br. 86 februar 2014. godine str. 129
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom i zaposlene koji nemaju pun fond sati u mesecu Br. 86 februar 2014. godine str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena srazmernog iznosa najniže osnovice Br. 86 februar 2014. godine str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade Br. 86 februar 2014. godine str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Napomena u vezi visine minimalne zarade Br. 86 februar 2014. godine str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa Br. 86 februar 2014. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje Br. 86 februar 2014. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Br. 86 februar 2014. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA BOLOVANJE RADI ODRŽAVANJA TRUDNOĆE OD 1. JANUARA 2014. GODINE ISPLAĆUJE SE U VISINI 100% OD OSNOVA ZA SVE TRUDNICE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE Br. 86 februar 2014. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Naknada za trudničko bolovanje koju isplaćuje poslodavac Br. 86 februar 2014. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Naknada za trudničko bolovanje koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno iz sredstava budžeta Republike Br. 86 februar 2014. godine str. 138
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU NA DRUGE PRIHODE FIZIČKIH LICA PO OSNOVU PRODAJE DOBARA KADA SE ISPLATA PRIHODA VRŠI U GOTOVOM NOVCU U MOMENTU PREDAJE DOBARA Br. 86 februar 2014. godine str. 140
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način utvrđivanja plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku Br. 86 februar 2014. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun, obustavljanje i uplata poreza po odbitku na propisani račun Br. 86 februar 2014. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD Br. 86 februar 2014. godine str. 142
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAČIN POPUNJAVANJA POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU KOD PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE Br. 86 februar 2014. godine str. 144
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NERADNI DANI POVODOM SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI Br. 86 februar 2014. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nepostojanje prava na zaradu za period u kome zaposlena nije bila na radu pri čemu je naknadno produžen radni odnos Br. 86 februar 2014. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman novčane naknade (otpremnine) koju poslodavac isplaćuje zaposlenom po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa Br. 86 februar 2014. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na naknadu zarade usled privremene sprečenosti za rad od prvog dana kada je trebalo da stupi na rad kod poslodavca Br. 86 februar 2014. godine str. 155
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU Br. 86 februar 2014. godine str. 156
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Pravni okvir za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru Br. 86 februar 2014. godine str. 156
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Uslovi za polaganje ispita Br. 86 februar 2014. godine str. 156
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Način i postupak polaganja ispita Br. 86 februar 2014. godine str. 157
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Evidencija Br. 86 februar 2014. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI FORMIRANJE REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA (RRA) I LOKALNIH RAZVOJNIH SUBJEKATA (LAG I KLER) Br. 86 februar 2014. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 86 februar 2014. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Lokalna akciona grupa (LAG) Br. 86 februar 2014. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (KLER) Br. 86 februar 2014. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Regionalne razvojne agencije (RRA) Br. 86 februar 2014. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSEBNI IZVRŠNI POSTUPAK ZA NAMIRENJE POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA Br. 86 februar 2014. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Smisao posebnog postupka Br. 86 februar 2014. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvezanost posebnog postupka sa institutom izvršitelja Br. 86 februar 2014. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za komunalne predmete gde je izvršenje započeto pred sudom Br. 86 februar 2014. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opseg primene posebnog postupka Br. 86 februar 2014. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Karakteristika prigovora izvršnog dužnika na zaključak kojim se određuje izvršenje za komunalne i slične usluge Br. 86 februar 2014. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključno razmatranje Br. 86 februar 2014. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PODZAKONSKIH PROPISA O USLOVIMA ZA RAD AUTO-ŠKOLA, OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE, POLAGANJU VOZAČKOG ISPITA I PRATEĆIM EVIDENCIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 116/2013 Br. 86 februar 2014. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOEFICIJENT ZA OBRAČUN PLATE I RADNOPRAVNI STATUS ANDRAGOŠKOG ASISTENTA Br. 86 februar 2014. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i uloga andragoškog asistenta prema posebnim propisima Br. 86 februar 2014. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Značaj određivanja koeficijenta za andragoškog asistenta Br. 86 februar 2014. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za zapošljavanje i rad andragoškog asistenta Br. 86 februar 2014. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena Zakona o privrednim društvima na strukturu i izbor organa zavisnog društva javnog preduzeća Br. 86 februar 2014. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dužina godišnjeg odmora policijskog službenika koji je u toku kalendarske godine proveo devet meseci na neplaćenom odsustvu Br. 86 februar 2014. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak obavljanja poslova pomoćnika direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja Br. 86 februar 2014. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak izbora direktora škole u kojoj se obrazovno vaspitni rad obavlja i na jeziku nacionalne manjine Br. 86 februar 2014. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjenost uslova u pogledu stepena i vrste obrazovanja za izvođenje nastave, odnosno obavljanje poslova stručnog saradnika Br. 86 februar 2014. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za sticanje specijalizacije, odnosno uže specijalizacije od strane zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Br. 86 februar 2014. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način na koji osuđena lica mogu za vreme izdržavanja kazne zatvora da izvršavaju dužnosti predviđene propisima o ličnoj karti Br. 86 februar 2014. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI TERET DOKAZIVANJA ČINJENICE NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA TOPLOTNE ENERGIJE Br. 86 februar 2014. godine str. 177
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Februar 2014. godine Br. 86 februar 2014. godine str. 178
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Januar / Februar 2014. godine Br. 86 februar 2014. godine str. 181
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 86 februar 2014. godine str. 190
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA DONET JE ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 110/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Prihodi i primanja, rashodi i izdaci i finansiranje budžeta u 2014. godini Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Izvršavanje budžeta Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NOVIH (ŠESTIH) IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zabrana/ograničenja zapošljavanja kod KJS sa uslovnim izuzećima Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Započeti postupci zapošljavanja kod KJS i kaznene norme Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Generalna izuzeća od zabrane/ograničenja zapošljavanja kod određenih KJS i zvanja - zanimanja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Usklađivanje plata i penzija Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Centralizovani obračun primanja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA DRUGE IZMENE I DOPUNE UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2013. GODINI Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Utrošeni lekovi i medicinska sredstva koji se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu - za transplantaciju srca Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Hirurška intervencija promene pola iz medicinskih razloga Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Pretraga nesrodnih davalaca matičnih ćelija hematopoeze (MTĆH) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Fakturisanje materijala utrošenih u toku pružanja usluga dijalize Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Umesto zaključka Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ŠESTE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 110/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Izmene i dopune vezane za ustanove na primarnom nivou - naknade za sanitetski i medicinski potrošnji materijal (član 15. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Izmene i dopune vezane za ustanove specijalizovane za produženu rehabilitaciju - bolničko lečenje (član 55. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Izmene i dopune vezane za davaoce zdravstvenih usluga koji nisu u planu mreže - Zavodi za zaštitu zdravlja radnika (član 64. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Konačni obračun za zdravstvenu ustanovu iz Priloga 1 - plate, prevoz, naknada za materijalne i ostale troškove (član 78. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Konačni obračun Domu zdravlja za stomatološke usluge za 2013. godinu - ostali direktni i indirektni troškovi (član 79. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Konačni obračun zavodima/institutima za javno zdravlje - usluge mikrobiologije, socijalne medicine i epidemiologije (član 82. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Prigovor zdravstvene ustanove na konačan obračun - izjava prigovora (član 85. Pravilnika) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRENOS (POVRAĆAJ) NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE (lokalnih vlasti) NA KRAJU 2014. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Koje su nove/stare obaveze - način vraćanja neutrošenih sredstava budžeta Republike Srbije za 2013. godinu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Ostale napomene Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izgled (novog) obrasca SVS Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Primer za knjiženje i način prenosa sredstava Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Oslobođenje od plaćanja boravišne takse Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 38
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Prekid roka zastarelosti putem pisane izjave poreskog obveznika pred poreskim inspektorom kojom izjavljuje da će platiti obavezu u određenom roku Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 40
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA ZALIHA SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 41
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Zalihe sitnog inventara Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 42
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Zalihe potrošnog materijala Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 44
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Viškovi i manjkovi na zalihama sitnog inventara i potrošnog materijala Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PORESKI TRETMAN MANJKA I RASHODA DOBARA SA ASPEKTA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Manjak dobara kao predmet oporezivanja PDV Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) kao predmet oporezivanja PDV Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 47
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Poreski tretman prometa i uništavanja rashodovanih osnovnih sredstava i drugih otpisanih dobara Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 52
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Osnovica za obračunavanje PDV na manjak dobara koji se smatra sopstvenom potrošnjom, na rashod dobara iznad količine utvrđene Normativom rashoda ili normativom obveznika i svaki drugi promet dobara bez naknade Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 53
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Iskazivanje podataka o manjku i rashodu dobara u poreskoj prijavi PDV Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 54
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR OSMIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 106/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 54
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Razlozi za donošenje Osmih izmena i dopuna Pravilnika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 55
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Prikaz sadržine Osmih izmena i dopuna Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 55
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Izmene i dopune Priloga II Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 56
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2013. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 58
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obrasci za sastavljanje izveštaja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac 5 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 62
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveza revizije javnih preduzeća koja su prema Zakonu o javnim preduzećima obavezna da vrše reviziju finansijskih izveštaja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 64
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem prilikom vršenje popisa Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 64
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Usvojene izmene i dopune ZPPPA Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Razlozi za izmene i dopune Zakona Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izvršene izmene Zakona Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Povećanje posebne stope PDV Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Izmena definicije poljoprivrednika koji ima pravo na PDV nadoknadu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PRAVA I OBAVEZE PORESKOG OBVEZNIKA NA KRAJU 2013. I POČETKOM 2014. GODINE IZ UGLA PRIMENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Ispravka srazmernog poreskog odbitka Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Mogućnost dobrovoljne promene poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 79
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Obaveze obveznika PDV u vezi sa izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJEG PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige (Obrazac PPI-1) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige (Obrazac PPI-2) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 96
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon (Obrazac PPI-3) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 99
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava (Obrazac PPI-4) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 101
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI TRETMAN DAVANJA REKLAMNOG MATERIJALA, DRUGIH POKLONA MANJE I VEĆE VREDNOSTI I BESPLATNOG DAVANJA POSLOVNIH UZORAKA Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 104
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena Zakona o porezu na dodatu vrednost Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 104
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 108
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena odgovarajuće stope PDV kada je avans dat pre 31. decembra 2013. godine, a isporuka računara izvršena posle tog datuma Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 109
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Isticanje firme u fabričkom krugu i obaveza plaćanja firmarine Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 110
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga organizovanja seminara na teritoriji Republike Srbije koji strano lice vrši domaćem licu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 112
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja kod uvoza doniranih dobara koja uvozi republički organ Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 113
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije projekta na osnovu sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučno-tehnološkoj saradnji Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 113
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje pravnog lica (apoteke) porezom na imovinu od 1. januara 2014. godine Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 115
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena odgovarajuće stope amortizacije kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2012. godinu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 116
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja na uvoz dobara - umetničkih dela koja su predmet donacije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 117
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Mogućnost oslobođenja udruženja od obaveze plaćanja poreza na poklon na primljenu donaciju Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 118
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI AKTA KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA "Sl. glasnik RS", br. 106/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 119
JAVNE NABAVKE Uvod Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 119
JAVNE NABAVKE 1. Mogućnost upućivanja na primenu već usvojenih procedura Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 119
JAVNE NABAVKE 2. Način planiranja nabavki Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 119
JAVNE NABAVKE 3. Odgovornost za planiranje Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 120
JAVNE NABAVKE 4. Ciljevi postupka javne nabavke Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 121
JAVNE NABAVKE 5. Način izvršavanja obaveza iz postupka javne nabavke Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 121
JAVNE NABAVKE 6. Način obezbeđivanja konkurencije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 121
JAVNE NABAVKE 7. Sprovođenje postupka javne nabavke Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 121
JAVNE NABAVKE 8. Kontrola javnih nabavki Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 122
JAVNE NABAVKE 9. Način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 122
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA "Sl. glasnik RS", br. 104/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 123
JAVNE NABAVKE Uvod Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 123
JAVNE NABAVKE 1. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u otvorenom postupku Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 123
JAVNE NABAVKE 2. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u restriktivnom i kvalifikacionom postupku Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 123
JAVNE NABAVKE 3. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke male vrednosti Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 124
JAVNE NABAVKE 4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 125
JAVNE NABAVKE 5. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 125
JAVNE NABAVKE 6. Sredstva obezbeđenja - Bankarska garancija Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 125
JAVNE NABAVKE 7. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za pravna lica kao ponuđače ili podnosioce prijava Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 125
JAVNE NABAVKE 8. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za preduzetnike kao ponuđače ili podnosioce prijava Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 126
JAVNE NABAVKE 9. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za fizička lica kao ponuđače ili podnosioce prijava Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 126
JAVNE NABAVKE PITANJA UČESNIKA POSTAVLJENA NA SEMINARU "DONOŠENJE INTERNOG AKTA NARUČIOCA, KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNE NABAVKE, UNUTAR NARUČIOCA I DRUGA AKTUELNA PITANJA" ODRŽANOM U NOVOM SADU DANA 14.11.2013. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 126
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR 2013. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 135
JAVNE NABAVKE Uslovi za sticanje statusa malog kupca električne energije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 136
JAVNE NABAVKE Uslovi za obavljanje poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 136
JAVNE NABAVKE Obaveza sprovođenja postupka javne nabavke za nabavku električne energije (izbor snabdevača električnom energijom) Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 137
JAVNE NABAVKE Obavezna primena Zakona o javnim nabavkama u postupcima koji za predmet imaju nabavku usluge mobilne telefonije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 138
JAVNE NABAVKE Način i vrsta postupka javnih nabavki koja se sprovodi kod zaključenja ugovora nabavki usluga privatnih izvršitelja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 139
JAVNE NABAVKE Primena Zakona o javnim nabavkama prilikom zaključivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 139
JAVNE NABAVKE Uslov za učešće u postupcima javnih nabavki pre isteka dvogodišnjeg roka od prestanka javne funkcije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 140
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uračunavanje kamate pri izmirenju obaveza dužnika koji je u docnji Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 141
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR OSMIH PO REDU, IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 106/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 142
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Razlozi za donošenje Izmena pravilnika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 142
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Novi računi za uplatu javnih prihoda Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 143
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izmena i dopuna postojećih računa za uplatu javnih prihoda Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 146
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE ODGOVORI NA PITANJA U VEZI "REGISTRA ZAPOSLENIH" OBJAVLJENI NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR 9.12.2013. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 147
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 1. Subjekti Registra i način dostavljanja podataka Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 147
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 2. Zahtev za pristup Registru Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 148
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 3. Izveštavanje u mesecu/za mesec Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 149
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 4. Kadrovski podaci za zaposlene, izabrana i postavljena lica - Obrazac 1 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 149
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 5. Angažovanje na osnovu ugovora - Obrazac 2 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 152
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 6. Angažovanje preko zadruga - Obrazac 3 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 153
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 7. Finansijski podaci - Obrazac 4 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 153
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 8. Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 155
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE 9. Učitavanje obrazaca u XML formatu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 155
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nastanak obaveze banke da vrati neiskorišćena sredstva deponovana po osnovu akreditiva Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 156
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA "Sl. glasnik RS", br. 104/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 157
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osnovni cilj i razlog donošenja Zakona Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 157
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Analiza odredaba Zakona Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 158
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Finansiranje zakonskih rešenja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 159
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 159
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE "Sl. glasnik RS", br. 110/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 160
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 161
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR UREDBE O MERILIMA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA "Sl. glasnik RS", br. 102/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 162
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 164
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKATI, DIGITALNI POTPIS I OVLAŠĆENJA U SISTEMU CENTRALNOG REGISTRA Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 169
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 1. Kvalifikovani elektronski sertifikati i digitalni potpis Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 169
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 2. Ovlašćenja u sistemu Centralnog registra Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 173
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SEMINARU "PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POREZA I DOPRINOSA I OBUKA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR" ODRŽANOM U NOVEMBRU 2013. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 177
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Raspoređivanje zaposlenog zbog utvrđenih zdravstvenih smetnji na rad na drugim poslovima na kojima je utvrđena manja zarada Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 181
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osigurana lica kao korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 182
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i vođenje evidencije na Obrascu 6 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 182
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Saglasnost Agencije za borbu protiv korupcije uz pozitivno mišljenje nadležnog organa kao zakonski uslovi za obavljanje većeg broja javnih funkcija Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 183
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonske obaveze funkcionera prema neposrednom rukovodiocu i Agenciji za borbu protiv korupcije prilikom stupanja na dužnost i tokom vršenja funkcije Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 184
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Raspoređivanje državnih službenika na druga odgovarajuća radna mesta prilikom izmene akta o sistematizaciji Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 184
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Donošenje odluke o prijemu u radni odnos kandidata koji ne ispunjava uslove konkursa Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 185
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 186
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Značenje pojmova Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 186
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način umanjivanja neto prihoda Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 188
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uplata obračunatih sredstava od umanjenja neto primanja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 188
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Kontrola od strane Poreske uprave Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 189
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Novčane kazne Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 189
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 190
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 191
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Upućeni radnici Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 191
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Opredeljenje preduzetnika za isplatu lične zarade Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 191
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Poreski tretman prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 192
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Plaćanje poreza po odbitku u slučaju isplate prihoda od kapitala po osnovu kamate u momentu kada platni promet nije radio Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 193
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Ostale izmene i pravnotehnička i terminološka preciziranja u Zakonu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 193
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 194
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Mogućnost opredeljenja osnovice doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednog društva Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 194
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Osnovica doprinosa za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 194
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Preciziranje obračunavanja i plaćanja doprinosa za preduzetnika i poljoprivrednika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 195
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Rokovi plaćanja doprinosa Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 195
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Ostale izmene i pravnotehnička i terminološka preciziranja u Zakonu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 195
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NERADNI DANI I PRAVO NA NAKNADU ZARADE I UVEĆANU ZARADU POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA 2013/2014. GODINE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 196
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neradni dani povodom Novogodišnjih praznika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 196
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neradni dani povodom Božićnih praznika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 196
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenih da odsustvuju u dane verskih praznika iz člana 4. Zakona Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 197
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenih na naknadu zarade za vreme praznika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 197
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika koji je po Zakonu neradan dan Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 200
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA PRILIKOM ISPLATE / DAVANJA POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA ZAPOSLENIMA I DECI KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U 2013. GODINI Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 204
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravni osnov - opšti propis i posebni kolektivni ugovori Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 205
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman sa primerima knjiženja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 206
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR 3.12.2013. GODINE OBJAVLJENA PROCEDURA ZA SISTEM OBJEDINJENE NAPLATE POREZA I DOPRINOSA Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 208
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje zarade nastavniku sa punom normom časova za rad na zameni drugog nastavnika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 213
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Mogućnost ostvarivanja pune zarade nastavnika po osnovu dopune fonda časova radom sa vanrednim učenicima Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 214
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na osnovnu zaradu u visini minimalne zarade i dodatke na platu u slučaju kada je osnovna plata manja od minimalne Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 214
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Priznavanje prava na lične odbitke obvezniku godišnjeg poreza na dohodak građana za izdržavane članove porodice Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 215
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 215
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pun iznos naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 216
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA USPOSTAVLJANJE, FUNKCIONISANJE I IZVEŠTAVANJE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 106/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 217
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKIM KRITERIJUMIMA ZA ORGANIZOVANJE I STANDARDIMA I METODOLOŠKIM UPUTSTVIMA ZA POSTUPANJE I IZVEŠTAVANJE INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 106/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 219
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Kažnjivost zloupotrebe položaja službenog i odgovornog lica nakon izmena i dopuna Krivičnog zakonika Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 223
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI "POVERLJIVO" I "INTERNO" U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA "Sl. glasnik RS", br. 105/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 224
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bliži kriterijumi za označavanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" I "INTERNO" Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 224
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vremensko ograničenje tajnosti podataka Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 225
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena Uredbe Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 225
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 225
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA "Sl. glasnik RS", br. 101/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 226
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nova mreža pravosudnih organa Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 226
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prelazne i završne odredbe Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 227
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU "Sl. glasnik RS", br. 101/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 228
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dopune načela o javnom tužilaštvu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 228
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmene i dopune pravila funkcionisanja javnog tužilaštva Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 228
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmene u vezi sa disciplinskim postupkom Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 230
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kako članovi Venecijanske komisije vide buduće izmene? Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 230
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA SA OSVRTOM NA NAJVAŽNIJA REŠENJA SADRŽANA U ZAKONU O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA "Sl. glasnik RS", br. 101/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 231
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dobre strane Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 232
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Loše strane Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 233
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 237
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA "Sl. glasnik RS", br. 101/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 238
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dobre strane Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 238
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Loše strane Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 240
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 247
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KARAKTERISTIKE U PRIMENI PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE "Sl. glasnik RS", br. 58/2013 Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 247
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SADRŽINA DOSIJEA ZAPOSLENOG U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 249
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Elementi predviđeni propisima u oblasti obrazovanja i vaspitanja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 249
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Elementi predviđeni ostalim propisima Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 251
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje prava na starosnu penziju od strane policijske službenice na određenim dužnostima (od) pre ispunjenja opštih uslova Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 252
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Napredovanje u neposredno više zvanje policijske službenice čiji rad nije ocenjen u prethodnoj kalendarskoj godini zbog porodiljskog odsustva Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 254
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dostavljanje uverenja o ispitima iz psihologije i pedagogije položenim nakon diplomiranja u Republici Srpskoj (ili drugoj državi) i ispunjenost zakonskih uslova za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 255
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje uslova u pogledu stručne spreme i vrste obrazovanja pomoćno-tehničkog osoblja u školi Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 256
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preuzimanje zaposlenog koji treba da radi u dve ili više škola i opravdanost eventualnog nepreuzimanja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 257
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje sa prijavama kandidata na konkursu za izbor direktora škole Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 258
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokazivanje ispunjenosti uslova koji se odnosi na poznavanje jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 258
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izostajanje učenika osnovne škole sa časova dopunske ili dodatne nastave Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 259
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inicijalno procenjivanje prethodnih postignuća učenika u osnovnoj školi Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 259
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam i svrha provere znanja u trajanju do 15 minuta u osnovnoj školi Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 260
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza popunjavanja dokumenta o kretanju otpada i obustava vršenja komunalne usluge Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 260
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje delatnosti u pogledu kadra i prostorija koje apoteka treba da ispuni Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 261
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dozvoljena slobodna konkurencija na tržištu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 262
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sekretar škole kao odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 263
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje akta kojim se utvrđuje visina naknade za korišćenje magistralnog puta Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 263
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavljanje prevoza putnika između dve ili više lokalnih samouprava na osnovu mesečne karte Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 264
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kriterijum za ocenu ispunjenosti uslova za sticanje prava na invalidsku penziju profesionalnih vojnih lica Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 264
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Samovlasno priključenje objekta na niskonaponsku mrežu u vremenskom periodu od tri meseca kao delo malog značaja Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 265
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Decembar 2013 / Januar 2014. godine Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 266
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Decembar 2013 / Januar 2014. godine Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 273
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 82/83 decembar 2013. godine str. 280
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA INSTRUKCIJE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU Br. 81 novembar 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI Br. 81 novembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. ORGANIZACIONA STRUKTURA - ŠEMA Br. 81 novembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU Br. 81 novembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2014. GODINU Br. 81 novembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2014. GODINU Br. 81 novembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA Br. 81 novembar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. INVESTICIJE Br. 81 novembar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 8. ZADUŽENOST Br. 81 novembar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE Br. 81 novembar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 10. CENE Br. 81 novembar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 11. UPRAVLJANJE RIZICIMA Br. 81 novembar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE POPIS IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA NA KRAJU 2013. GODINE (SA PRIMERIMA KNJIŽENJA I ODLUKA ORGANA UPRAVLJANJA) Br. 81 novembar 2013. godine str. 35
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Vrste i rokovi izvršenja poslova popisa i usaglašavanja stanja Br. 81 novembar 2013. godine str. 35
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Propisi kojima se uređuje način i rokovi vršenja popisa Br. 81 novembar 2013. godine str. 36
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Usklađivanje evidencija i stanja poslovnih knjiga Br. 81 novembar 2013. godine str. 39
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Obveznici popisa, u skladu sa Uredbom o evidenciji i popisu Br. 81 novembar 2013. godine str. 40
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Predmet popisa Br. 81 novembar 2013. godine str. 41
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 6. Način, organizacija i postupak obavljanja popisa Br. 81 novembar 2013. godine str. 42
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 7. Primeri knjiženja rezultata popisa Br. 81 novembar 2013. godine str. 47
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 8. Obračun ispravke vrednosti (i amortizacije Br. 81 novembar 2013. godine str. 52
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 9. Isključena je obaveza obračuna revalorizacije Br. 81 novembar 2013. godine str. 54
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRILOZI Br. 81 novembar 2013. godine str. 55
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U ZALIHAMA PROIZVODNJE PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 81 novembar 2013. godine str. 62
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Povezanost finansijskog računovodstva i obračuna troškova i učinaka Br. 81 novembar 2013. godine str. 64
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA "PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POREZA I DOPRINOSA I OBUKA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA" SA ASPEKTA PORESKOG POSTUPKA Br. 81 novembar 2013. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UTVRĐIVANJE CARINSKE VREDNOSTI I PORESKE OSNOVICE PROGRAMA ZA RAČUNARE (SOFTVER) I NJIHOV PROMET PUTEM INTERNETA Br. 81 novembar 2013. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Isporuka softvera iz inostranstva korisniku u Srbiji putem interneta Br. 81 novembar 2013. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje usluga pruženih elektronskim putem Br. 81 novembar 2013. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izvoz softvera putem interneta Br. 81 novembar 2013. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI TRETMAN PERSONALNIH RAČUNARA I KOMPONENTI OD KOJIH SE SASTOJE PERSONALNI RAČUNARI Br. 81 novembar 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Personalni računari Br. 81 novembar 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Komponente računara Br. 81 novembar 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Elementi kućišta i druga dobra koja se ugrađuju u kućišta računara Br. 81 novembar 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman ulaganja u zakupljeni objekat za obavljanje delatnosti Br. 81 novembar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Opredeljivanje poreskog dužnika kada investitor angažuje više izvođača radova za izvođenje pojedinih radova na izgradnji građevinskog objekta Br. 81 novembar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog PDV obračunatog za promet usluge čišćenja poslovnog prostora Br. 81 novembar 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Javna preduzeća i obaveza plaćanja poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine Br. 81 novembar 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza dostavljanja podataka od strane Poreske uprave lokalnoj samoupravi radi utvrđivanja poreza na imovinu Br. 81 novembar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za 2014. godinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige ako ni u zoni ni u graničnim zonama nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti Br. 81 novembar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa toplotne energije (isporuka pare i tople vode) za potrebe grejanja Br. 81 novembar 2013. godine str. 79
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sticanje prava na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za poreskog obveznika kome miruje dug Br. 81 novembar 2013. godine str. 79
JAVNE NABAVKE Postojanje sukoba interesa ukoliko član komisije za javnu nabavku vrši stručni nadzor nad radovima koji su bili predmet iste javne nabavke Br. 81 novembar 2013. godine str. 80
JAVNE NABAVKE Visina takse koju je podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan da uplati u postupku javne nabavke oblikovane po partijama Br. 81 novembar 2013. godine str. 82
JAVNE NABAVKE Nemogućnost zbirnog utvrđivanja porekla u slučaju kada predmet javne nabavke obuhvata više dobara Br. 81 novembar 2013. godine str. 83
JAVNE NABAVKE Uslovi za sticanje statusa robe sa domaćim nepreferencijalnim poreklom za potrebe javne nabavke Br. 81 novembar 2013. godine str. 83
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ODLUKE O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU "Sl. glasnik RS", br. 98/2013 Br. 81 novembar 2013. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O BLIŽEM NAČINU, TROŠKOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA OSOBA SA INVALIDITETOM "Sl. glasnik RS", br. 97/2013 Br. 81 novembar 2013. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PRAVA OSIGURANIKA PO OSNOVU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA Br. 81 novembar 2013. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Penzijsko i invalidsko osiguranje Br. 81 novembar 2013. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zdravstveno osiguranje Br. 81 novembar 2013. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osiguranje za slučaj nezaposlenosti Br. 81 novembar 2013. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju Br. 81 novembar 2013. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Regulisanje radno pravnog statusa zaposlenog u javnom preduzeću u kojem je imenovan za direktora Br. 81 novembar 2013. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje prava na porodičnu penziju i istovremeni srazmerni deo penzije ostvaren u Republici Hrvatskoj Br. 81 novembar 2013. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju kada se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem Br. 81 novembar 2013. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza utvrđivanja novčanog iznosa osnovne zarade ugovorom o radu Br. 81 novembar 2013. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Gubitak prava na invalidsku penziju nakon nastupanja rizika starosti Br. 81 novembar 2013. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo osiguranika na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica Br. 81 novembar 2013. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Priznavanje prava na naknadu zarade licima koja su pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu od tri do šest meseci Br. 81 novembar 2013. godine str. 101
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAKNADA ZARADE NA TERET SREDSTAVA POSLODAVCA Br. 81 novembar 2013. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. NAKNADA ZARADE ZA ODSUSTVOVANJE NA DAN PRAZNIKA KOJI JE PO ZAKONU NERADAN DAN Br. 81 novembar 2013. godine str. 102
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. NAKNADA ZARADE ZA VREME KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA Br. 81 novembar 2013. godine str. 104
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. NAKNADA ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR Br. 81 novembar 2013. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. NAKNADA ZARADE ZA VREME PLAĆENOG ODSUSTVA Br. 81 novembar 2013. godine str. 113
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. NEPLAĆENO ODSUSTVO Br. 81 novembar 2013. godine str. 113
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. NAKNADA ZARADE ZA VREME VOJNE VEŽBE Br. 81 novembar 2013. godine str. 115
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 7. NAKNADA ZARADE ZA VREME PREKIDA RADA DO KOJEG JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG Br. 81 novembar 2013. godine str. 116
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 8. NAKNADA ZARADE ZA VREME PREKIDA RADA PO NALOGU NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA ILI NADLEŽNOG ORGANA POSLODAVCA Br. 81 novembar 2013. godine str. 118
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 9. NAKNADA ZARADE ZA VREME PRIVREMENOG UDALJENJA SA RADA Br. 81 novembar 2013. godine str. 118
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 10. NAKNADE ZARADE ZA BOLOVANJE DO 30 DANA Br. 81 novembar 2013. godine str. 124
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Karakter štete koju gubitkom izdržavanja, odnosno pomaganja, trpi lice koje je poginuli izdržavao ili redovno pomagao Br. 81 novembar 2013. godine str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza isplate jubilarne nagrade na način i u iznosu koji je utvrđen opštim aktom, odnosno ugovorom o radu Br. 81 novembar 2013. godine str. 131
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza poslodavca da izvrši isplatu otpremnine u skladu sa zakonom Br. 81 novembar 2013. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI "Sl. glasnik RS", br. 95/2013 Br. 81 novembar 2013. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ugovor u elektronskom obliku Br. 81 novembar 2013. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Privremena mera ograničenja pružanja usluga informacionog društva Br. 81 novembar 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveštenja o nedopuštenom delovanju ili podatku Br. 81 novembar 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 81 novembar 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR SETA PODZAKONSKIH PROPISA O USLOVIMA ZA RAD AUTO - ŠKOLA, OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE, POLAGANJU VOZAČKOG ISPITA I PRATEĆIM EVIDENCIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 93/2013 Br. 81 novembar 2013. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače Br. 81 novembar 2013. godine str. 134
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače Br. 81 novembar 2013. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit Br. 81 novembar 2013. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače Br. 81 novembar 2013. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 81 novembar 2013. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Premeštaj policijskog službenika na drugo radno mesto pre nego što je ispunio obavezu da položi stručni ispit Br. 81 novembar 2013. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Napredovanje mlađeg policijskog narednika u neposredno više zvanje Br. 81 novembar 2013. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje obaveze registrovanja proširene delatnosti škole u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre Br. 81 novembar 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uređenje i načini ispunjenja obaveze stručnog usavršavanja unutar ustanova obrazovanja i vaspitanja Br. 81 novembar 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)ispunjenost uslova za obavljanje poslova nastavnika razredne nastave u pogledu stepena obrazovanja lica sa stečenim višim obrazovanjem Br. 81 novembar 2013. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za davanje ovlašćenja drugom licu za vođenje disciplinskog postupka protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 81 novembar 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje poslova nastavnika praktične nastave - instruktora vožnje u stručnoj školi Br. 81 novembar 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslov za izbor direktora ustanove koji se odnosi na rad na poslovima obrazovanja i vaspitanja Br. 81 novembar 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prodaja i dostavljanje robe fizičkim licima pouzećem Br. 81 novembar 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Učešće u radu skupštine društva sa ograničenom odgovornošću preko punomoćnika Br. 81 novembar 2013. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok za donošenje odluke o izboru kandidata prijavljenog na konkurs za izbor direktora javnog preduzeća Br. 81 novembar 2013. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet i uvoz elastičnih zavoja Br. 81 novembar 2013. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PDV tretman prometa usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Br. 81 novembar 2013. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost Republike Srbije za štetu koju njeni organi prouzrokuju trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija Br. 81 novembar 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastanak ugovornog odnosa između snabdevača toplotne energije i korisnika Br. 81 novembar 2013. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost upravljača javnog puta i izvođača radova koji nije označen kao tuženi za štetu prouzrokovanu korisnicima Br. 81 novembar 2013. godine str. 149
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Novembar / Decembar 2013. godine Br. 81 novembar 2013. godine str. 150
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Novembar / Decembar 2013. godine Br. 81 novembar 2013. godine str. 155
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 81 novembar 2013. godine str. 160
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR "REVIDIRANE" FISKALNE STRATEGIJE ZA 2014. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU Br. 80 novembar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Kritički osvrt na postupak donošenja revidirane Fiskalne strategije Br. 80 novembar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Makroekonomski okvir za period od 2014. do 2016. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Fiskalni okvir za period od 2014. do 2016. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Strategija upravljanja javnim dugom od 2014. do 2016. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Strukturne reforme u periodu od 2014. do 2016. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA IZRADA I PRAĆENJE REALIZACIJE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU Br. 80 novembar 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvodne napomene Br. 80 novembar 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA I. Izrada godišnjeg programa poslovanja (GPP) Br. 80 novembar 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA II. Praćenje realizacije programa poslovanja Br. 80 novembar 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA III. Novo izveštavanje Br. 80 novembar 2013. godine str. 35
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA IV. Generalne smernice - parametri za izradu GPP JP za 2014. godinu Br. 80 novembar 2013. godine str. 36
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA V. Napomene o obavezi uplate dela dobiti JP Br. 80 novembar 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA VI. Zaključne napomene Br. 80 novembar 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA MODEL GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU Br. 80 novembar 2013. godine str. 47
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Okvirni sadržaj modela GPP Br. 80 novembar 2013. godine str. 47
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Model GPP za 2014. godinu Br. 80 novembar 2013. godine str. 48
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR UREDBE O IZMENI I DOPUNI UREDBE O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA - "Sl. glasnik RS", br. 94/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 61
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KATEGORIZACIJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U ZALIHAMA I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA ROBNIH REZERVI PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 80 novembar 2013. godine str. 63
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvod Br. 80 novembar 2013. godine str. 63
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Robne rezerve - računovodstvena evidencija poslovnih transakcija Br. 80 novembar 2013. godine str. 64
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Elektronski potpisana faktura kao verodostojna isprava Br. 80 novembar 2013. godine str. 69
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Ispostavljanje računa i nastanak obaveze Br. 80 novembar 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA I KONCESIONA NAKNADA Br. 80 novembar 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neporeski javni prihodi i javna dobra Br. 80 novembar 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Naknade za korišćenje javnih dobara Br. 80 novembar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Koncesiona naknada Br. 80 novembar 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KOD IZGRADNJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA Br. 80 novembar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 80 novembar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Promet dobara ili promet usluga kod izgradnje građevinskih objekata Br. 80 novembar 2013. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Poreski dužnik za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva Br. 80 novembar 2013. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Nastanak poreske obaveze kod prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva Br. 80 novembar 2013. godine str. 83
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Osnovica za obračunavanje PDV za promet dobara i usluga kod izgradnje građevinskih objekata Br. 80 novembar 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Izdavanje računa za promet dobara i usluga kod izgradnje građevinskih objekata Br. 80 novembar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara ili prijema usluga kod izgradnje građevinskih objekata Br. 80 novembar 2013. godine str. 86
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Iskazivanje podataka o prometu koji se vrši kod izgradnje građevinskih objekata, u poreskoj prijavi PDV Br. 80 novembar 2013. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Oporezivanje prometa dobara i usluga koji se vrši na osnovu ugovora nazvanih ugovorima o zajedničkoj izgradnji Br. 80 novembar 2013. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Poreski tretman prometa dobara i usluga koji se vrši među investitorima u slučaju kada građevinska dozvola glasi na dva ili više lica Br. 80 novembar 2013. godine str. 92
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE - "Sl. glasnik RS", br. 93/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 96
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Najznačajnija rešenja propisana Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Pravo na refakciju plaćene akcize Br. 80 novembar 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije Br. 80 novembar 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Prijava lica na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije Br. 80 novembar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije Br. 80 novembar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe Br. 80 novembar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Prijava lica koje koristi derivate nafte (gasna ulja, kerozin, tečni naftni gas i ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C) za industrijske svrhe na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize Br. 80 novembar 2013. godine str. 99
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe Br. 80 novembar 2013. godine str. 100
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Prelazne i završne odredbe Br. 80 novembar 2013. godine str. 100
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Novi obrasci za refakciju plaćene akcize Br. 80 novembar 2013. godine str. 101
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3) I 5) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU I ZA GREJANJE - "Sl. glasnik RS", br. 93/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 101
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Najznačajnija rešenja propisana Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 102
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Pravo na refakciju plaćene akcize Br. 80 novembar 2013. godine str. 102
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari Br. 80 novembar 2013. godine str. 103
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Prijava lica za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize Br. 80 novembar 2013. godine str. 104
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se kao motorno gorivo koriste za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju Br. 80 novembar 2013. godine str. 105
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora Br. 80 novembar 2013. godine str. 105
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Prelazne i završne odredbe Br. 80 novembar 2013. godine str. 107
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Novi obrasci za refakciju plaćene akcize Br. 80 novembar 2013. godine str. 107
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA U PRIMENI JE NOVA ORGANIZACIONA ŠEMA PORESKE UPRAVE Br. 80 novembar 2013. godine str. 107
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvod Br. 80 novembar 2013. godine str. 107
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Delokrug rada Poreske uprave Br. 80 novembar 2013. godine str. 108
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nova organizaciona šema Poreske uprave Br. 80 novembar 2013. godine str. 108
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA A. Centrala Poreske uprave Br. 80 novembar 2013. godine str. 109
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA B. Centar za velike poreske obveznike (CVPO) Br. 80 novembar 2013. godine str. 115
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA V. Filijale Poreske uprave Br. 80 novembar 2013. godine str. 115
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA G. Ekspoziture Poreske uprave Br. 80 novembar 2013. godine str. 118
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Način rukovođenja u Poreskoj upravi Br. 80 novembar 2013. godine str. 118
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Zaključak Br. 80 novembar 2013. godine str. 119
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo obveznika PDV da zahteva povraćaj PDV u slučaju kada povraćaj nije izvršen u rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost Br. 80 novembar 2013. godine str. 119
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prava i dužnosti poreskog inspektora kada u postupku terenske kontrole otkrije nepravilnost koja se ne odnosi na predmet kontrole Br. 80 novembar 2013. godine str. 120
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman pružanja usluga čišćenja terena od minsko-eksplozivnih sredstava Br. 80 novembar 2013. godine str. 121
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Procenjivanje tržišne vrednosti nepokretnosti od strane Poreske uprave Br. 80 novembar 2013. godine str. 122
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 122
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Donošenje rešenja od strane jedinice lokalne samouprave kojim se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje od poreza na imovinu Br. 80 novembar 2013. godine str. 123
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nadležnost za raspravljanje spornih pitanja u vezi poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu i sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu Br. 80 novembar 2013. godine str. 124
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na imovinu u svojini crkve registrovane u skladu sa propisima koji uređuju crkve i verske zajednice Br. 80 novembar 2013. godine str. 125
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA POSTAVLJENA PITANJA POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NA SAVETOVANJU ODRŽANOM NA PALIĆU 2.10.2013. GODINE Br. 80 novembar 2013. godine str. 126
JAVNE NABAVKE Određivanje i dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke kada je predmet nabavke hrana za decu - mleko i mlečni proizvodi, sveže meso i sveže voće i povrće Br. 80 novembar 2013. godine str. 130
JAVNE NABAVKE Nepostojanje prava da član društva koji nije zastupnik potpisuje izdate fakture i dokumentaciju za javnu nabavku i (ne)mogućnost korišćenja faksimila ovlašćenog lica društva prilikom potpisivanja navedenih dokumenata Br. 80 novembar 2013. godine str. 132
JAVNE NABAVKE (Ne)mogućnost zaključivanja aneksa ugovora o javnoj nabavci (zaključenog u skladu sa starim Zakonom) koji nije realizovan zbog stalnih promena u projektnoj dokumentaciji i nepredviđenih okolnosti Br. 80 novembar 2013. godine str. 133
JAVNE NABAVKE Izvođenje nepredviđenih građevinskih radova kao uslov za izvršenje ugovora o građenju Br. 80 novembar 2013. godine str. 134
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost oslobođenja od poreza na prenos apsolutnih prava na prenos uz naknadu prava svojine na nepokretnosti koja se pribavlja u javnu svojinu Republike Srbije Br. 80 novembar 2013. godine str. 135
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zakonsko pravo oštećenog na naknadu štete na vozilu nezavisno od Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi Br. 80 novembar 2013. godine str. 135
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVE ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR KOJI SE OBAVLJAJU PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 92/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 136
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Sadržaj Nove odluke Br. 80 novembar 2013. godine str. 136
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prenos deviznih sredstava pravnog lica sa deviznog računa jedne banke na devizni račun druge Br. 80 novembar 2013. godine str. 138
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SUDSKA ZAŠTITA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UPRAVNOM SPORU Br. 80 novembar 2013. godine str. 139
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pokretanje upravnog spora i tužba Br. 80 novembar 2013. godine str. 139
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Faza prethodnog postupka kod Upravnog suda Br. 80 novembar 2013. godine str. 140
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje činjenica i rasprava Br. 80 novembar 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vrste presuda u upravnom sporu Br. 80 novembar 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze državnog organa posle poništaja donetog akta Br. 80 novembar 2013. godine str. 142
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravna sredstva u upravnom sporu Br. 80 novembar 2013. godine str. 142
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 80 novembar 2013. godine str. 143
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SEMINARU "PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI POREZA I DOPRINOSA I OBUKA ZA PRIJAVLJIVANJE U CENTRALNI REGISTAR" ODRŽANOM U OKTOBRU 2013. GODINE Br. 80 novembar 2013. godine str. 143
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog na neplaćeno odsustvo u slučajevima koji nisu propisani opštim aktom Br. 80 novembar 2013. godine str. 149
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključenje ugovora o radu sa pripravnikom nakon polaganja pripravničkog ispita Br. 80 novembar 2013. godine str. 150
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Relevantna dokumentacija na osnovu koje se dokazuje da je poslodavac zaposlio osobu sa invaliditetom Br. 80 novembar 2013. godine str. 150
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza usklađivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca sa Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu Br. 80 novembar 2013. godine str. 152
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ponovno upućivanje zaposlenog na plaćeno odsustvo Br. 80 novembar 2013. godine str. 152
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Korišćenje godišnjeg odmora u delovima Br. 80 novembar 2013. godine str. 153
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslov za sticanje prava na invalidsku penziju kada je zbog povrede van rada ili bolesti utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti Br. 80 novembar 2013. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA Br. 80 novembar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina najniže osnovice Br. 80 novembar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa Br. 80 novembar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima Br. 80 novembar 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Iznosi doprinosa obračunatih na najnižu osnovicu koja se primenjuje od 1.11.2013. do 31.1.2014. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 155
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom Br. 80 novembar 2013. godine str. 155
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena srazmernog iznosa najniže osnovice Br. 80 novembar 2013. godine str. 156
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade Br. 80 novembar 2013. godine str. 156
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa Br. 80 novembar 2013. godine str. 157
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje Br. 80 novembar 2013. godine str. 158
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovice doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno PIO osiguranje Br. 80 novembar 2013. godine str. 159
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Br. 80 novembar 2013. godine str. 159
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA DRŽAVNI PRAZNIK DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR PRAZNUJE SE NERADNO Br. 80 novembar 2013. godine str. 160
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na naknadu zarade za odsustvo na dan praznika Br. 80 novembar 2013. godine str. 160
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika Br. 80 novembar 2013. godine str. 161
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice - strani državljanin koje je angažovano na realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fonda) Br. 80 novembar 2013. godine str. 162
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umanjenje (uvećanje) mininimalne zarade po osnovu radnog učinka zaposlenog Br. 80 novembar 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PRIPADNICIMA ORGANA, JEDINICA, SLUŽBI I DRUGIM UČESNICIMA I O SREDSTVIMA I OPREMI U CIVILNOJ ZAŠTITI - "Sl. glasnik RS", br. 91/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni osnov za donošenje Pravilnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj Pravilnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 80 novembar 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA - "Sl. glasnik RS", br. 91/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 80 novembar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručno usavršavanje kao uslov za obavljanje samostalnog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Plan stručnog usavršavanja Br. 80 novembar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novine o specijalizacijama i užim specijalizacijama Br. 80 novembar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kontinuirana edukacija Br. 80 novembar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SADRŽAJU ZAHTEVA, ODNOSNO DOKUMENTACIJE ZA ODOBRENJE KLINIČKOG ISPITIVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA, KAO I NAČIN SPROVOĐENJA KLINIČKOG ISPITIVANJA LEKA I MEDICINSKOG SREDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 91/2013 Br. 80 novembar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kliničko ispitivanje lekova i medicinskih sredstava Br. 80 novembar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi uslovi za obavljanje kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava Br. 80 novembar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU "NOVINE I PRIMENA USVOJENIH ZAKONA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA" ODRŽANOM U NIŠU 21.9.2013. GODINE Br. 80 novembar 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIMENA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA I NADLEŽNOSTI KOMISIJE ZA TUMAČENJE ODREDABA UGOVORA Br. 80 novembar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DRŽAVNE AGENCIJE U REPUBLICI SRBIJI Br. 80 novembar 2013. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Definicija Agencija, njihov broj u Republici Srbiji, i posledice "agencifikacije" Br. 80 novembar 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sličnosti i razlike između Republike Srbije i zemalja Centralne i Istočne Evrope u pogledu razloga za prekomerno kreiranje Agencija Br. 80 novembar 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mitovi o Agencijama u Republici Srbiji i suština preporuka EU o potrebi jačanja institucionalnih kapaciteta zemalja za sprovođenje pravnih tekovina EU Br. 80 novembar 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Iskustva pojedinih zemalja koje su sprovele "deagencifikaciju" Br. 80 novembar 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preporuke za racionalizaciju i reorganizaciju sistema agencija u Republici Srbiji Br. 80 novembar 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto reorganizacije i racionalizacije postojećih agencija - osnivanje novih Br. 80 novembar 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Radna verzija Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji - identifikovani problemi i predložene mere u cilju reorganizacije sistema agencija Br. 80 novembar 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključna razmatranja Br. 80 novembar 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dan od koga se disciplinski postupak protiv policijskog službenika smatra pokrenutim Br. 80 novembar 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost formiranja privremenog nadzornog odbora prilikom osnivanja novog javnog preduzeća Br. 80 novembar 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijem i iskrcavanje putnika van predviđenog mesta i uslovi za otvaranje autobuske stanice Br. 80 novembar 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnivanje naučnoistraživačkog instituta u formi privrednog društva Br. 80 novembar 2013. godine str. 190
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispunjenost uslova za izbor školskog pedagoga za direktora osnovne škole Br. 80 novembar 2013. godine str. 191
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neispunjenost uslova koji se odnosi na stečeno odgovarajuće obrazovanje kandidata za direktora škole Br. 80 novembar 2013. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sprovođenje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školi Br. 80 novembar 2013. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak radnog odnosa zaposlenom u ustanovi na osnovu izrečene disciplinske mere Br. 80 novembar 2013. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ograničenost upotrebe faksimila za overu dokumenata u ustanovama obrazovanja i vaspitanja Br. 80 novembar 2013. godine str. 194
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usaglašenost odredaba o utvrđivanju opšteg uspeha u osnovnom obrazovanju i vaspitanju Br. 80 novembar 2013. godine str. 194
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje redovne poludnevne nastave u osnovnoj školi u dve smene Br. 80 novembar 2013. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oporezivanje porezom na poklon primanja u vidu pokretnih stvari (lekova, inkubatora, operacionih mikroskopa i medicinske opreme) koje je Klinički centar primio bez naknade od fondacija i stranih lica Br. 80 novembar 2013. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje jedinice lokalne samouprave da ugovorom poveri obavljanje komunalnih delatnosti privrednom subjektu Br. 80 novembar 2013. godine str. 197
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zastarelost potraživanja naknade i nagrade po osnovu vršenja dužnosti sudije porotnika Br. 80 novembar 2013. godine str. 197
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE - Novembar 2013. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 198
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Novembar / Decembar 2013. godine Br. 80 novembar 2013. godine str. 201
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 80 novembar 2013. godine str. 206
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA STICANJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U STALNIM SREDSTVIMA PUTEM FINANSIJSKOG LIZINGA PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 79 oktobar 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Osnove sticanja nefinansijske imovine putem finansijskog lizinga Br. 79 oktobar 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Analiza aktivnosti nakon zaključenja ugovora o finansijskom lizingu Br. 79 oktobar 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Komentar računovodstvene evidencije Br. 79 oktobar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE DONETA JE INSTRUKCIJA ZA IZRADU PERIODIČNOG (DEVETOMESEČNOG) IZVEŠTAJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obrasci za sastavljanje periodičnog izveštaja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Način sastavljanja Izveštaja o izvršenju budžeta Br. 79 oktobar 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Unos podataka u Izveštaj o izvršenju budžeta Br. 79 oktobar 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kontrola iskazanih podataka Br. 79 oktobar 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Teret dokazivanja odgovornosti lica koje je raspolagalo pečatom prilikom overe izvoda iz otvorenih stavki Br. 79 oktobar 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun zakonske zatezne kamate na glavni dug u slučaju docnje dužnika Br. 79 oktobar 2013. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OPOREZIVANJE PROMETA OBJEKATA POREZOM NA DODATU VREDNOST Br. 79 oktobar 2013. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 79 oktobar 2013. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Promet objekata koji je oporeziv PDV Br. 79 oktobar 2013. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Poreski dužnik za promet objekta koji je oporeziv PDV Br. 79 oktobar 2013. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Nastanak poreske obaveze kod prometa objekta koji je oporeziv PDV Br. 79 oktobar 2013. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Obaveza izdavanja računa po osnovu prometa objekta koji je oporeziv PDV Br. 79 oktobar 2013. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Osnovica za obračunavanje PDV za promet objekta koji je oporeziv PDV Br. 79 oktobar 2013. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet objekata Br. 79 oktobar 2013. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke građevinskih objekata za čiji promet je obračunat PDV Br. 79 oktobar 2013. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Promet građevinskog objekta kao sporedan promet Br. 79 oktobar 2013. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Rok za podnošenje poreske prijave za porez na imovinu u 2013. godini Br. 79 oktobar 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman naknade štete na osnovu vansudskog poravnanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa računarske i birotehničke opreme koji obveznik PDV bez naknade vrši osnovnoj školi Br. 79 oktobar 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV od strane nedobitne organizacije prilikom isporuke ogreva bez naknade Br. 79 oktobar 2013. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa usluga uništavanja pokretnih dobara, koji obveznik PDV vrši stranom licu na teritoriji Republike Srbije Br. 79 oktobar 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava kada Republika Srbija ugovorom preuzme obavezu izmirenja poreza po tom osnovu Br. 79 oktobar 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Institut (čiji je osnivač Republika Srbija) kao obveznik poreza na imovinu po osnovu korišćenja nepokretnosti u državnoj svojini Br. 79 oktobar 2013. godine str. 39
JAVNE NABAVKE NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA POVODOM PRIMENE NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - ČETVRTI DEO Br. 79 oktobar 2013. godine str. 40
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u slučaju kada ne pristigne nijedna ponuda za jednu od partija u otvorenom postupku javne nabavke Br. 79 oktobar 2013. godine str. 47
JAVNE NABAVKE Mogućnost ponuđača koji nije pozvan, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, da učestvuje u ovom postupku javnih nabavki Br. 79 oktobar 2013. godine str. 48
JAVNE NABAVKE Podnošenje ponude sa varijantama u postupku javne nabavke Br. 79 oktobar 2013. godine str. 49
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI "Sl. glasnik RS", br. 88/2013 Br. 79 oktobar 2013. godine str. 50
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA UGOVOR O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI PREMA ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA PRIMERIMA SUDSKE PRAKSE Br. 79 oktobar 2013. godine str. 51
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveze zakupodavca Br. 79 oktobar 2013. godine str. 51
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveze zakupca Br. 79 oktobar 2013. godine str. 53
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Podzakup Br. 79 oktobar 2013. godine str. 54
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Otuđenje zakupljene stvari Br. 79 oktobar 2013. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prestanak zakupa Br. 79 oktobar 2013. godine str. 55
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Umesto zaključka Br. 79 oktobar 2013. godine str. 57
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odgovornost za štetu izazvanu opasnom stvari Br. 79 oktobar 2013. godine str. 57
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uslovi i postupak za otvaranje novog autobuskog stajališta Br. 79 oktobar 2013. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost priznavanja troškova izrade izveštaja o postojećem stanju nepokretnosti, sa opisom, predmerom i predračunom planiranih radova kao troškova investicionog održavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 59
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odsustvo saglasnosti volja stranaka u pogledu bitnih elemenata za zaključenje ugovora Br. 79 oktobar 2013. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU TEHNIČKO UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PORTALA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA OBVEZNIKE PLAĆANJA DOPRINOSA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Portal Centralnog registra Br. 79 oktobar 2013. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Portal za obveznike doprinosa Br. 79 oktobar 2013. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Naslovna strana Centralnog registra Br. 79 oktobar 2013. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prijava na obavezno socijalno osiguranje Br. 79 oktobar 2013. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Promena / odjava / pregled Br. 79 oktobar 2013. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pregled zaposlenih Br. 79 oktobar 2013. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Korisnički nalog Br. 79 oktobar 2013. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Opšti podaci Br. 79 oktobar 2013. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Greške koje se javljaju u postupku podnošenja prijave/odjave/promene Br. 79 oktobar 2013. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR UREDBE O DOPUNI UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE "Sl. glasnik RS", br. 87/2013 Br. 79 oktobar 2013. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Naknada štete poslodavcu u slučaju otkaza ugovora o radu od strane zaposlenog neposredno nakon stručnog osposobljavanja i usavršavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena odredaba Zakona o radu o posebnoj zaštiti trudnica i porodilja od otkaza ugovora o radu Br. 79 oktobar 2013. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Diskreciono pravo poslodavca da zaposlenog rasporedi na poslove koji odgovaraju novostečenoj višoj stručnoj spremi zaposlenog Br. 79 oktobar 2013. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost poslodavca da lice angažovano po osnovu ugovora o dopunskom radu postavi za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu Br. 79 oktobar 2013. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izdavanje na upotrebu sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu zaposlenom u skladu sa aktom o proceni rizika Br. 79 oktobar 2013. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju kod drugog poslodavca Br. 79 oktobar 2013. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Propust poslodavca da obezbedi mere zaštite na radu i izvrši osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad Br. 79 oktobar 2013. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ovlašćenje upravnog odbora odnosno organa koji je određen aktom poslodavca za zaključenje ugovora o radu sa direktorom Br. 79 oktobar 2013. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena kriterijuma utvrđenih kolektivnim ugovorom i programom za utvrđivanje viška zaposlenih pri otkazu ugovora o radu na inicijativu poslodavca Br. 79 oktobar 2013. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zastarelost vođenja disciplinskog postupka prema zaposlenom zbog povrede radne obaveze kada je istim povodom vođen i krivični postupak Br. 79 oktobar 2013. godine str. 75
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA 1. Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca Br. 79 oktobar 2013. godine str. 76
PLATE I DRUGA PRIMANJA 2. Naknade troškova licima koja kod isplatioca rade po ugovorima van radnog odnosa i primaju naknadu za svoj rad Br. 79 oktobar 2013. godine str. 77
PLATE I DRUGA PRIMANJA 3. Naknada troškova po osnovu službenih putovanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca u skladu sa članom 85. stav 5. Zakona Br. 79 oktobar 2013. godine str. 78
PLATE I DRUGA PRIMANJA Uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plata vaspitaču u vaspitnoj grupi u kojoj ima dece sa smetnjama u razvoju Br. 79 oktobar 2013. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA Poreski tretman obezbeđivanja smeštaja i ishrane od strane poslodavca za zaposlene koji rade i borave na terenu Br. 79 oktobar 2013. godine str. 80
PLATE I DRUGA PRIMANJA Način isplate dnevnica zaposlenom za službeni put u inostranstvo Br. 79 oktobar 2013. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA Radni odnos ostvaren na teritoriji bivše republike Državne zajednice Srbija i Crna Gora kao osnov za uvećanje zarade po osnovu minulog rada Br. 79 oktobar 2013. godine str. 82
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OSVRT NA OBAVEZU DOSTAVLJANJA "LIČNE KARTE" JAVNIH PREDUZEĆA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 83
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU "Sl. glasnik RS", br. 89/2013 Br. 79 oktobar 2013. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Broj bodova za finansiranje iz budžeta i broj ispitnih rokova u školskoj 2013/2014. godini Br. 79 oktobar 2013. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje studijskog programa za potrebe nacionalne bezbednosti i vojnog obrazovanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA "Sl. glasnik RS", br. 85/2013 Br. 79 oktobar 2013. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Planiranje i ostvarivanje stalnog stručnog usavršavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oblici stalnog stručnog usavršavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prioritetne oblasti i odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostali oblici stalnog stručnog usavršavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praćenje i način ostvarivanja stručnog usavršavanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Napredovanje i sticanje zvanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rad u zvanju i prelazne odredbe Br. 79 oktobar 2013. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI ORGANIZACIJE I OSTVARIVANJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI RADNO VREME, ODMORI I ODSUSTVA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NAČIN I POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA OSIGURANIH LICA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Br. 79 oktobar 2013. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšte odredbe Pravilnika Br. 79 oktobar 2013. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pomoć u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja - zaštitnik prava osiguranih lica Br. 79 oktobar 2013. godine str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 79 oktobar 2013. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROBLEMI U DOKAZIVANJU LEKARSKE GREŠKE Br. 79 oktobar 2013. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI O lekarskoj grešci Br. 79 oktobar 2013. godine str. 94
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Materijalnopravne postavke Br. 79 oktobar 2013. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pozitivni propisi o teretu dokazivanja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sudska praksa Br. 79 oktobar 2013. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 79 oktobar 2013. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OD 1. OKTOBRA 2013. GODINE NOVE - USKLAĐENE CENE USLUGA USTANOVA ZA SMEŠTAJ KORISNIKA Br. 79 oktobar 2013. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Cene usluga smeštaja i prihodi ustanova Br. 79 oktobar 2013. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene odnosno usklađivanje cena usluga smeštaja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene parametara koji utiču na visinu cena smeštaja i povećanje cena Br. 79 oktobar 2013. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešenje o cenama usluga smeštaja u ustanovama Br. 79 oktobar 2013. godine str. 99
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OD 1. OKTOBRA 2013. GODINE NOVI - USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI Br. 79 oktobar 2013. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 79 oktobar 2013. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi - usklađeni nominalni iznos novčane socijalne pomoći od 1. oktobra 2013. godine Br. 79 oktobar 2013. godine str. 110
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam ustanove u kontekstu odredaba Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja o preuzimanju zaposlenih Br. 79 oktobar 2013. godine str. 111
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost izbora zaposlenog na poslovima vaspitača u osnovnoj školi za direktora škole Br. 79 oktobar 2013. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izbor lica koje je u radno-pravnom sporu sa školom za člana školskog odbora i dužnost nepristrasnog i objektivnog zastupanja interesa škole Br. 79 oktobar 2013. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje duplikata javne isprave škole licu koje je nakon stečenog obrazovanja promenilo lične podatke Br. 79 oktobar 2013. godine str. 113
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za imenovanje članova upravnog i nadzornog odbora u ustanovi kulture - biblioteci na teritoriji AP Vojvodine Br. 79 oktobar 2013. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Formiranje liste za preuzimanje i uslovi za dopunu norme bez raspisivanja konkursa nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku koji je zasnovao radni odnos sa nepunim radnim vremenom Br. 79 oktobar 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odjava korišćenja vode isporučiocu pisanim putem kao uslov za prestanak svojstva korisnika Br. 79 oktobar 2013. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje korisnika električne energije suprotno uslovima koji su utvrđeni ugovorom u pogledu pouzdanog i tačnog merenja Br. 79 oktobar 2013. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonska pretpostavka saglasnosti nadležnog ministra sa izborom direktora škole Br. 79 oktobar 2013. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravne posledice imenovanja službenika poreske uprave na javnu funkciju Br. 79 oktobar 2013. godine str. 117
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Oktobar / Novembar 2013. godine Br. 79 oktobar 2013. godine str. 119
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2013. godine Br. 79 oktobar 2013. godine str. 122
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 79 oktobar 2013. godine str. 128
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ISTOVREMENO SA PREDLOGOM BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I IZRADOM PREDLOGA FINANSIJSKIH PLANOVA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU, VRŠI SE IZRADA NACRTA FISKALNE STRATEGIJE ZA PERIOD 2014-2016. GODINE Br. 78 oktobar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Napomene i zaključci o poštovanju rokova prilikom donošenja budžeta RS i Predloga finansijskih planova KBS za 2014. godinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Uputstvo za 2014. godinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR UPUTSTVA ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU Br. 78 oktobar 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Uvodne, kritičke napomene Br. 78 oktobar 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Važne napomene iz uvodnog dela Uputstva Br. 78 oktobar 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Postupak i dinamika dostavljanja predloga finansijskog plana budžetskih korisnika Br. 78 oktobar 2013. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Donošenje odluke o lokalnim komunalnim taksama za 2014. godinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Obim sredstava, odnosno limit rashoda i izdataka budžetskih korisnika za 2014. godinu, sa projekcijama za naredne dve fiskalne godine Br. 78 oktobar 2013. godine str. 22
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Finansijska pomoć Evropske zajednice (IPA) Br. 78 oktobar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Smernice za iskazivanje izdataka za kapitalne projekte za 2014 - 2016 Br. 78 oktobar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Utvrđivanje prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti od strane jedinice lokalne samouprave za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Primena odgovarajućeg principa finansiranja rashoda izborne kampanje i redovnog rada političkih stranaka Br. 78 oktobar 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Prenos sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave radi finansiranja redovnog rada političkih subjekata u slučaju kada deo odbornika napusti jednu političku stranku i pređu u drugu političku stranku Br. 78 oktobar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA OTU?ENJA I ISPRAVKE VREDNOSTI NEFINANSIJSKE IMOVINE U STALNIM SREDSTVIMA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Otuđenje nefinansijske imovine u stalnim sredstvima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Ispravka vrednosti nefinansijske imovine u stalnim sredstvima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 36
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OBAVEZE FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA JAVNIH PREDUZEAA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Mesečni izveštaji lokalne samouprave, kao osnivača javnih preduzeaa Br. 78 oktobar 2013. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izveštavanje u okviru projekta "RINO" Br. 78 oktobar 2013. godine str. 40
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Mesečno izveštavanje za "Registar zaposlenih" Br. 78 oktobar 2013. godine str. 43
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Tromesečno izveštavanje o realizaciji programa poslovanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Ostalo Br. 78 oktobar 2013. godine str. 46
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI TRETMAN ZAKUPA NEPOKRETNOSTI Br. 78 oktobar 2013. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 78 oktobar 2013. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. PDV tretman zakupa nepokretnosti Br. 78 oktobar 2013. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Zakup nepokretnosti sa aspekta Zakona o porezu na dohodak Br. 78 oktobar 2013. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Poreski tretman prihoda od zakupa nepokretnosti koji ostvaruju nerezidentna pravna lica, sa aspekta Zakona o porezu na dobit Br. 78 oktobar 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OSVRT NA NAJBITNIJE USVOJENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJE SU STUPILE NA SNAGU 30.5.2013. GODINE Br. 78 oktobar 2013. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Značaj primene ZPPPA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Najbitnije izmene i dopune ZPPPA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKA OSLOBO?ENJA KOD PDV BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 78 oktobar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Poreska oslobođenja u prometu novca i kapitala Br. 78 oktobar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Promet usluga iz oblasti osiguranja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Promet i davanje u zakup zemljišta Br. 78 oktobar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Promet građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno vlasničkih udela na tim dobrima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Promet dobara za koja pri nabavci obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza ili je u prethodnoj fazi prometa tih dobara postojala obaveza plaaanja poreza u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Promet usluga davanja u zakup stanova za stambene potrebe Br. 78 oktobar 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Promet dobara i usluga u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite Br. 78 oktobar 2013. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Promet usluga smeštaja studenata i učenika u studentskim i učeničkim domovima i usluga obrazovanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Promet usluga iz oblasti kulture i nauke Br. 78 oktobar 2013. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 11. Ostala poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza Br. 78 oktobar 2013. godine str. 88
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBRAČUNAVANJE I PLAAANJE PDV PO REALIZACIJI (NAPLATI) POTRAŽIVANJA - SISTEM NAPLATE Br. 78 oktobar 2013. godine str. 90
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 78 oktobar 2013. godine str. 90
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Uslovi pod kojima se obvezniku PDV može odobriti primena sistema naplate Br. 78 oktobar 2013. godine str. 90
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Poseban postupak oporezivanja prometa dobara i usluga u sistemu naplate Br. 78 oktobar 2013. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Poreski period za obveznika PDV koji primenjuje sistem naplate, izdavanje računa i iskazivanje podataka u poreskoj prijavi PDV Br. 78 oktobar 2013. godine str. 93
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Nastanak poreske obaveze za promet dobara i usluga kod kojeg se primenjuje sistem naplate - naplata potraživanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 94
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Prestanak sistema naplate Br. 78 oktobar 2013. godine str. 96
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Vođenje evidencije o prometu za koji obveznik PDV primenjuje sistem naplate Br. 78 oktobar 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet usluge popravke medicinskog aparata Br. 78 oktobar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Određivanje poreskog dužnika u slučaju kad promet usluga obrazovanja u Republici Srbiji vrši strano lice domaćem licu koje nije obveznik PDV Br. 78 oktobar 2013. godine str. 99
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga iznajmljivanja sportske hale za treninge i utakmice sportskim klubovima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 100
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman novčanih sredstava koja obveznik prima od nadležnog ministarstva kao podsticaj za angažovanje pomoćnika Br. 78 oktobar 2013. godine str. 100
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje lekova i medicinskih sredstava posebnom poreskom stopom PDV (tar. br. 3003 i 3004) Br. 78 oktobar 2013. godine str. 101
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Isprave poreskog organa izdate na osnovu podataka iz poreskog knjigovodstva kao javne isprave Br. 78 oktobar 2013. godine str. 102
JAVNE NABAVKE ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA, UREDNOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I TAKSE U POSTUPKU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 103
JAVNE NABAVKE I Blagovremenost zahteva za zaštitu prava Br. 78 oktobar 2013. godine str. 103
JAVNE NABAVKE II Aktivna legitimacija Br. 78 oktobar 2013. godine str. 104
JAVNE NABAVKE III Urednost zahteva za zaštitu prava Br. 78 oktobar 2013. godine str. 105
JAVNE NABAVKE JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U REPUBLICI SRBIJI Br. 78 oktobar 2013. godine str. 107
JAVNE NABAVKE Pravni, metodološki i institucionalni okvir Br. 78 oktobar 2013. godine str. 107
JAVNE NABAVKE Praksa Br. 78 oktobar 2013. godine str. 108
JAVNE NABAVKE Perspektive Br. 78 oktobar 2013. godine str. 116
JAVNE NABAVKE Zaključak Br. 78 oktobar 2013. godine str. 117
JAVNE NABAVKE Odsustvo razloga izuzetne hitnosti za sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva Br. 78 oktobar 2013. godine str. 118
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Faktička eksproprijacija i pravo na naknadu za izuzeto zemljište Br. 78 oktobar 2013. godine str. 119
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Smetanje državine na nepokretnosti koju tužilac drži po osnovu ugovora o zakupu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 120
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Primena opšteg roka zastarelosti potraživanja kod ugovora o kreditu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 120
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE OBAVEŠTENJE MINISTRA FINANSIJA KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA POVODOM DOSTAVLJANJA PODATAKA ZA REGISTAR ZAPOSLENIH - DO 30. SEPTEMBRA 2013. GODINE (br. službeno/2013-01 od 25.9.2013. godine) Br. 78 oktobar 2013. godine str. 121
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Utvrđivanje dinarske protivvrednosti za stranu valutu veštačenjem ili na osnovu zvaničnog izveštaja Narodne Banke Srbije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 122
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU VANSUDSKA ZAŠTITA I OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH Br. 78 oktobar 2013. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Modaliteti zaštite Br. 78 oktobar 2013. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vansudska zaštita prema Zakonu o radu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vansudska zaštita prema posebnim propisima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Položaj sindikata Br. 78 oktobar 2013. godine str. 130
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pružaoci besplatne pravne pomoći Br. 78 oktobar 2013. godine str. 131
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 78 oktobar 2013. godine str. 131
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Usmeni otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog i nepoštovanje otkaznog roka Br. 78 oktobar 2013. godine str. 133
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti nakon zasnivanja radnog odnosa i ponovnog proglašenja za tehnološki višak Br. 78 oktobar 2013. godine str. 134
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na plaćeno odsustvo u drugim slučajevima koji nisu navedeni zakonom i pravilnikom o radu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 135
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Donošenje rešenja o preraspodeli radnog vremena i pravo zaposlenih na uvećanu zaradu za vreme rada u preraspodeli Br. 78 oktobar 2013. godine str. 136
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost uvećanja zarade zaposlenima za obavljanje poslova koji su u opisu njegovog radnog mesta - noćni i smenski rad Br. 78 oktobar 2013. godine str. 136
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na "bolovanje" i naknadu zarade zaposlenog koji se razboli za vreme korišćenja slobodnih dana po osnovu preraspodele radnog vremena Br. 78 oktobar 2013. godine str. 137
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze poslodavca koji izvodi radove na sanaciji objekta Br. 78 oktobar 2013. godine str. 138
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nadležan organ za odlučivanje o pravu na invalidsku penziju Br. 78 oktobar 2013. godine str. 138
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost primene odredbi kolektivnog ugovora koje se odnose na koeficijente poslova Br. 78 oktobar 2013. godine str. 139
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neophodni zakonski uslovi za sticanje prava na invalidsku penziju u pogledu navršenih godina staža osiguranja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 139
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonitost otkaza ugovora o radu zaposlenom zbog neostvarivanja rezultata rada Br. 78 oktobar 2013. godine str. 140
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Apsolutna nenadležnost za raspravljanje u sporu povodom uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Br. 78 oktobar 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Intenzitet nesavesnog rada u službi potreban za postojanje krivičnog dela i krivične odgovornosti Br. 78 oktobar 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ostvarivanje prava na starosnu penziju osiguranika koji nije uplatio dospele iznose doprinosa za penzijsko i invalidsko Br. 78 oktobar 2013. godine str. 142
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman naknade troškova zaposlenima koji su ostvareni na putovanju koje za cilj ima razvijanje timskog duha tzv. "Team Building" Br. 78 oktobar 2013. godine str. 143
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ne postoji mogućnost davanja - odobravanja zajma za nabavku zimnice, ogreva i udžbenika kod korisnika javnih sredstava Br. 78 oktobar 2013. godine str. 145
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada štete zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor krivicom poslodavca Br. 78 oktobar 2013. godine str. 145
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje plate iz sopstvenih sredstava za zaposlene u školi Br. 78 oktobar 2013. godine str. 146
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Vrednovanje rada u smenama Br. 78 oktobar 2013. godine str. 147
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Podnošenje tužbe protiv Republike Srbije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 148
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA IZMENE U SISTEMU PREKRŠAJNIH SANKCIJA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 149
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Uvod Br. 78 oktobar 2013. godine str. 149
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Prekršajne sankcije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 152
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Kazne Br. 78 oktobar 2013. godine str. 152
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Odmeravanje kazne za produženi prekršaj Br. 78 oktobar 2013. godine str. 155
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Kazneni poeni Br. 78 oktobar 2013. godine str. 155
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Opomena Br. 78 oktobar 2013. godine str. 156
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Zaštitne mere Br. 78 oktobar 2013. godine str. 156
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Prekršajne sankcije prema maloletnicima (vaspitne mere) Br. 78 oktobar 2013. godine str. 157
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Kvalifikatorni element težeg oblika krivičnog dela zloupotreba službenog položaja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 159
KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Postupanje organa vlasti u slučaju odbijanja zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DRŽAVNI MONOPOLI, JAVNA PREDUZEĆA I ZAŠTITA KONKURENCIJE Br. 78 oktobar 2013. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI I Uvodna razmatranja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI II Oblici državnih monopola Br. 78 oktobar 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI III Odredbe Zakona o zaštiti konkurencije o obavljanju delatnosti od opšteg interesa i povredi slobode konkurencije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IV Dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI V Zaključci povodom državnih monopola i zaštite konkurencije u odnosu na subjekte koji obavljaju delatnost od opšteg interesa Br. 78 oktobar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI TAČKE REDOVNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA NA POČETKU ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE Br. 78 oktobar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 1. Verifikacija i registracija ustanove Br. 78 oktobar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 2. Usaglašenost statuta i ostalih akata ustanove sa važećim propisima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 3. Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2012/2013. godinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 4. Izveštaj direktora ustanove o njegovom radu za školsku 2012/2013. godinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 5. Organ upravljanja ustanove Br. 78 oktobar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 6. Savet roditelja ustanove Br. 78 oktobar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 7. Učenički parlament Br. 78 oktobar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 8. Broj inspekcijskih pregleda ustanove Br. 78 oktobar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 9. Godišnji plan rada za školsku 2013/2014. godinu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 10. Upis i broj dece i učenika u grupama i odeljenjima Br. 78 oktobar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 11. Zaposleni u ustanovi (personalna dokumentacija) Br. 78 oktobar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 12. Vođenje evidencije u ustanovi Br. 78 oktobar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 13. Materijalno tehnički uslovi za rad ustanove Br. 78 oktobar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 14. Pripremljenost ustanove za primenu Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu Br. 78 oktobar 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA I RADNIH ODNOSA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZAŠTITA POJEDINIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH U POSTUPKU UTVRĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KLINIČKO ISPITIVANJE LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA Br. 78 oktobar 2013. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sponzor kliničkog ispitivanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mesto kliničkog ispitivanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Istraživač u kliničkom ispitivanju Br. 78 oktobar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Etički odbor Br. 78 oktobar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost Agencije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita pacijenata - ispitanika Br. 78 oktobar 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zabrana kliničkog ispitivanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sukob interesa koji proizilazi iz zabrane konkurencije Br. 78 oktobar 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osporavanje izbora direktora javnog preduzeća Br. 78 oktobar 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni režim dostavljanja računa sopstvenim korisnicima za pružene usluge Br. 78 oktobar 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost oslobađanja od pohađanja nastave obaveznih izbornih predmeta u osnovnoj školi Br. 78 oktobar 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za angažovanje pedagoškog asistenta u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Položaj zaposlenog koji je primljen u radni odnos na neodređeno vreme u svojstvu pripravnika u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povreda pravila ponašanja u školi i predviđene mere vaspitnog rada sa učenikom Br. 78 oktobar 2013. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obustavljanje isporuke vode za piće korisnicima koji ne izmiruju svoje obaveze prema javnom komunalnom preduzeću Br. 78 oktobar 2013. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretanje disciplinskog postupka protiv tužioca zbog učinjenog disciplinskog prekršaja Br. 78 oktobar 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način izrade i funkcija poštanske marke kao vrednosnice u poštanskom saobraćaju Br. 78 oktobar 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neplaćanje parking mesta za vozilo koje je predmet ugovora o finansijskom lizingu kada vozač nije identifikovan Br. 78 oktobar 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonitost raspoređivanja civilnog lica na službi u Vojsci Srbije na odgovarajuće formacijsko mesto van mesta u kojem radi Br. 78 oktobar 2013. godine str. 189
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Oktobar 2013. godine Br. 78 oktobar 2013. godine str. 190
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2013. godine Br. 78 oktobar 2013. godine str. 194
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 78 oktobar 2013. godine str. 200
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRIPREMA ZA IZRADU PLANOVA RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2014. GODINU I FAKTURISANJE PO NOVOJ NOMENKLATURI Br. 77 septembar 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Radni tim je sačinio Izbor najčešćih usluga Br. 77 septembar 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Metodologija planiranja i procedura fakturisanja pruženih usluga Br. 77 septembar 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Rokovi za planiranje i dostavljanje izveštaja i planova Br. 77 septembar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA IZRADA PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2014. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU Br. 77 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Parametri i ograničenja u planiranju Br. 77 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Postupak pripreme predloga finansijskog plana Br. 77 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NE POSTOJI MOGUĆNOST DAVANJA - ODOBRAVANJA ZAJMA ZA NABAVKU ZIMNICE, OGREVA I UDŽBENIKA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Br. 77 septembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nemogućnost odobravanja zajma zaposlenima utemeljena je u propisima i mišljenju Ministarstva finansija Br. 77 septembar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izuzetno, u dva kolektivna ugovora propisana je mogućnost da poslodavac "može" odobriti zajam zaposlenima, što (ni)je primenljivo Br. 77 septembar 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Preporuka svim osnovnim i srednjim školama za primenu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama na izmirenje novčanih obaveza nastalih iz ugovora koji za predmet imaju organizovanje đačkih ekskurzija Br. 77 septembar 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Odluka jedinice lokalne samouprave o plaćanju naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta Br. 77 septembar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Odluka organa uprave o osnovanosti zahteva za naplatu sredstava podrške nekomercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima Br. 77 septembar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KLASIFIKACIJA I RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA NEFINANSIJSKE IMOVINE U STALNIM SREDSTVIMA PREMA KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 77 septembar 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Oblici/vrste nefinansijska imovina u stalnim sredstvima Br. 77 septembar 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Računovodstvene evidencije nefinansijske imovine u stalnim sredstvima Br. 77 septembar 2013. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2013. GODINE Br. 77 septembar 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 77 septembar 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obrasci za sastavljanje izveštaja Br. 77 septembar 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac 5 Br. 77 septembar 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 77 septembar 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OPOREZIVANJE POKLONA NAKON POSLEDNJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU KOJE SU STUPILE NA SNAGU 30.5.2013. GODINE Br. 77 septembar 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Zakonska uređenost Br. 77 septembar 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Oporezivanje poklona koji je ostvaren (ugovor o poklonu zaključen ili poklon primljen) a nije prijavljen do 29. maja 2013. godine, kao i poklona za koji je postupak utvrđivanja poreza započet ali rešenje nije doneto do 29. maja 2013. godine Br. 77 septembar 2013. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Oporezivanje poklona za koji je poreska obaveza nastala od 30. maja 2013. godine Br. 77 septembar 2013. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Podnošenje poreske prijave na poklon Br. 77 septembar 2013. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Utvrđivanje i plaćanje poreza na poklon Br. 77 septembar 2013. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBAVEZNOST AKATA MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA (OBJAŠNJENJA, MIŠLJENJA, INSTRUKCIJA, UPUTSTVA I SL.) O PRIMENI PORESKIH PROPISA - DOPRINOS PRAVNOJ (NE)SIGURNOSTI Br. 77 septembar 2013. godine str. 45
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODZAKONSKI AKTI KOJE SU DUŽNE ODNOSNO KOJE MOGU DONETI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE RADI UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU POČEV OD 2014. GODINE Br. 77 septembar 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravni osnov za ovlašćenja i obaveza jedinica lokalne samouprave za donošenje podzakonskih akata za utvrđivanje poreza na imovinu Br. 77 septembar 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Podzakonski akti koje su jedinice lokalne samouprave dužne da donesu Br. 77 septembar 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Odluka o stopama poreza na imovinu Br. 77 septembar 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone Br. 77 septembar 2013. godine str. 52
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Akt o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama Br. 77 septembar 2013. godine str. 54
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Akt o koeficijentima za nepokretnosti u zonama Br. 77 septembar 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Odluka o utvrđivanju stope amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige koja čini osnovicu poreza na imovinu Br. 77 septembar 2013. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Odluka o obaveznom podnošenju "novih" poreskih prijava Br. 77 septembar 2013. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za železničku infrastrukturu Br. 77 septembar 2013. godine str. 62
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Otpis kamate i duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje u smislu Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga Br. 77 septembar 2013. godine str. 64
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV - izvođač radova vrši investitoru - licu iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV u slučaju kada je avansno plaćanje izvršeno pre, a promet dobara i usluga za koji je plaćen avans vrši se nakon dobijanja građevinske dozvole za građenje građevinskog objekta Br. 77 septembar 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga koji se vrši na osnovu međunarodnog ugovora o zajmu u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant Br. 77 septembar 2013. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV - izvođač radova vrši investitoru - licu iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV Br. 77 septembar 2013. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje obaveze po osnovu lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru Br. 77 septembar 2013. godine str. 69
JAVNE NABAVKE IMENOVANJA GRAĐANSKOG NADZORNIKA POČEĆE OD 2014. GODINE Br. 77 septembar 2013. godine str. 70
JAVNE NABAVKE NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA POVODOM NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - TREĆI DEO Br. 77 septembar 2013. godine str. 71
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL - SEPTEMBAR 2013. GODINE Br. 77 septembar 2013. godine str. 80
JAVNE NABAVKE Ostvarivanje prava ponuđača da izvrši uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke Br. 77 septembar 2013. godine str. 81
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u slučaju kada ponuđač da jednu cenu u obrascu ponude, a drugu u modelu ugovora Br. 77 septembar 2013. godine str. 81
JAVNE NABAVKE Način nabavke istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost (bez PDV) na godišnjem nivou niža od 400.000 dinara Br. 77 septembar 2013. godine str. 82
JAVNE NABAVKE Postupanje naručioca u slučaju kada ponuđač ne popuni model ugovora Br. 77 septembar 2013. godine str. 83
JAVNE NABAVKE Obavezna primena Zakona o javnim nabavkama na nabavku ekskurzija finansiranih od roditeljskog dinara koji se uplaćuje osnovnoj i srednjoj školi koja zaključuje ugovor Br. 77 septembar 2013. godine str. 84
JAVNE NABAVKE Nepostojanje negativne reference ponuđača u novom postupku javne nabavke Br. 77 septembar 2013. godine str. 87
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA UKINUTI SU DISKRIMINATORSKI ELEMENTI - SVI ZAPOSLENI MOGU OTKUPITI STAN, SHODNO UREDBI O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI Br. 77 septembar 2013. godine str. 88
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Lica koja stambene potrebe rešavaju kupovinom stana Br. 77 septembar 2013. godine str. 88
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Kupovina stana Br. 77 septembar 2013. godine str. 89
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Razmena stambenih površina Br. 77 septembar 2013. godine str. 89
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost dodele kredita Br. 77 septembar 2013. godine str. 90
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Kontrola dodele stanova Br. 77 septembar 2013. godine str. 90
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Primena Uredbe na postupke u toku Br. 77 septembar 2013. godine str. 90
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA DEVIZNO POSLOVANJE I PROMET NEPOKRETNOSTI Br. 77 septembar 2013. godine str. 91
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pokretne i nepokretne stvari Br. 77 septembar 2013. godine str. 91
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo svojine Br. 77 septembar 2013. godine str. 92
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prava stranih lica Br. 77 septembar 2013. godine str. 92
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nepokretnosti i propisi o deviznom poslovanju Br. 77 septembar 2013. godine str. 93
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo zaposlene kod korisnika sredstava u državnoj svojini kojoj je dat stan u zakup na određeno vreme da kupi navedeni stan Br. 77 septembar 2013. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU POVRATAK DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI U ZAKON O RADU Br. 77 septembar 2013. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nedorečenost Zakona o radu kao aktuelni problem Br. 77 septembar 2013. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Disciplinska odgovornost Br. 77 septembar 2013. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Disciplinski organi i disciplinska ovlašćenja Br. 77 septembar 2013. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Disciplinski postupak Br. 77 septembar 2013. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Disciplinske sankcije Br. 77 septembar 2013. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 77 septembar 2013. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU Br. 77 septembar 2013. godine str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU POŠTOVANJE PRAVA NA PRIVATNOST ZAPOSLENOG Br. 77 septembar 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prikupljanje i zaštita podataka o ličnosti (lica koja traže posao i zaposlenih) Br. 77 septembar 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prikupljanje i korišćenje informacija o privatnom i porodičnom životu zaposlenog Br. 77 septembar 2013. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Privatnost komunikacije Br. 77 septembar 2013. godine str. 109
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Audio i video nadzor zaposlenih Br. 77 septembar 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 77 septembar 2013. godine str. 112
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Stupanje na rad kao uslov za zasnivanje radnog odnosa Br. 77 septembar 2013. godine str. 113
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje skraćenog radnog vremena na radnim mestima sa povećanim rizikom Br. 77 septembar 2013. godine str. 113
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost prestanka radnog odnosa zaposlenom na određeno vreme pre isteka roka navedenog u ugovoru o radu Br. 77 septembar 2013. godine str. 114
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kvalifikovana osoba za davanje stručnog mišljenja nakon obavljenog obaveznog oftalmološkog pregleda koji je poslodavac dužan da obezbedi za zaposlene Br. 77 septembar 2013. godine str. 114
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonitost otkaza ugovora o radu na određeno vreme zbog privremene sprečenosti za rad Br. 77 septembar 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost naknadnog korišćenja plaćenog odsustva zbog dobrovoljnog davanja krvi Br. 77 septembar 2013. godine str. 116
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podobnost javne isprave za upis podataka u radnu knjižicu Br. 77 septembar 2013. godine str. 116
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze izvršene nezakonitim zadržavanjem iznosa primljenog novca na ime neizdate karte Br. 77 septembar 2013. godine str. 116
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Naknada sredstava koja je osigurano lice platilo na ime hitne medicinske intervencije Br. 77 septembar 2013. godine str. 117
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonitost otkaza ugovora o radu zaposlenom zbog neostvarivanja rezultata rada Br. 77 septembar 2013. godine str. 118
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU "Sl. glasnik RS", br. 74/2013 Br. 77 septembar 2013. godine str. 119
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravni osnov Br. 77 septembar 2013. godine str. 119
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Razlozi za donošenje Pravilnika Br. 77 septembar 2013. godine str. 119
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Sadržina Pravilnika Br. 77 septembar 2013. godine str. 120
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pojedinačna poreska prijava - sadržina, podnošenje i evidentiranje Br. 77 septembar 2013. godine str. 120
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima Obrazac PPP-PD Br. 77 septembar 2013. godine str. 122
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer popunjavanja Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima - Obrazac PPP-PD sa objašnjenjem za prihode iz radnog odnosa Br. 77 septembar 2013. godine str. 126
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer popunjene Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima Obrazac PPP-PD sa objašnjenjem za prihode van radnog odnosa Br. 77 septembar 2013. godine str. 131
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine Obrazac PP-PD S Br. 77 septembar 2013. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima Br. 77 septembar 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Razmena podataka u sistemu objedinjene naplate Br. 77 septembar 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Prelazne i završne odredbe Br. 77 septembar 2013. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBRASCU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA "Sl. glasnik RS", br. 77/2013 Br. 77 septembar 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod Br. 77 septembar 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Propisan je obrazac poreske prijave PP OPO Br. 77 septembar 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA I PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA VREME UDALJENJA - PREMA ZAKONU O RADU Br. 77 septembar 2013. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Udaljenje sa rada u skladu sa Zakonom o radu Br. 77 septembar 2013. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Pravo zaposlenog na naknadu zarade za vreme udaljenja Br. 77 septembar 2013. godine str. 144
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na naknadu troškova prevoza Br. 77 septembar 2013. godine str. 146
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog da se odrekne prava na isplatu otpremnine u iznosu utvrđenom opštim aktom ili ugovorom o radu Br. 77 septembar 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata otpremnine prilikom odlaska u penziju prema propisu koji je povoljniji za zaposlenog Br. 77 septembar 2013. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O ISPITU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU PROSVETNIH SAVETNIKA "Sl. glasnik RS", br. 78/2013 Br. 77 septembar 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje poslova prosvetnog savetnika Br. 77 septembar 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za rad prosvetnog savetnika Br. 77 septembar 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispit za prosvetnog savetnika Br. 77 septembar 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručno usavršavanje prosvetnog savetnika Br. 77 septembar 2013. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PLATE, NAKNADE PLATA I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 77 septembar 2013. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UTVRĐIVANJE ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA I MERE ZAPOŠLJAVANJA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 77 septembar 2013. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE U DELU KOJI SE ODNOSI NA POSTUPAK UPISA U REGISTAR ZADUŽBINA I FONDACIJA I REGISTAR PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH ZADUŽBINA I FONDACIJA Br. 77 septembar 2013. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR POVODOM DONOŠENJA DVA PRAVILNIKA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U TRANSPORTU OPASNOG TERETA "Sl. glasnik RS", br. 64/2013 Br. 77 septembar 2013. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dva nova pravilnika Br. 77 septembar 2013. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prethodno doneti pravilnici Br. 77 septembar 2013. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Umesto zaključka Br. 77 septembar 2013. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslov za izdavanje diplome učeniku saobraćajne škole za određene profile - položen vozački ispit Br. 77 septembar 2013. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Državni stručni ispit kao uslov za rad zaposlenih u opštini i njenim organima Br. 77 septembar 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Status učenika srednje škole koji nije položio popravni ispit i upis u naredni razred Br. 77 septembar 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način regulisanja radnog odnosa u školi - dodela časova izbornog predmeta i mogućnost uvećanja norme zaposlenima Br. 77 septembar 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Lice nadležno za raspoređivanje zaposlenih u obrazovnoj ustanovi Br. 77 septembar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni osnov za organizovanje produženog boravka u školi Br. 77 septembar 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnov za postojanje zajedničke stručne službe u delatnosti obrazovanja, na lokalnom nivou Br. 77 septembar 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogući broj izvršilaca za pomoćnika direktora u srednjoj školi Br. 77 septembar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Unapređenje u zvanje samostalnog policijskog inspektora premeštajem na drugo radno mesto Br. 77 septembar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način angažovanja i plaćanja zaposlenih na poslovima u okviru proširene delatnosti obrazovne ustanove Br. 77 septembar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost odricanja zaposlenog u ustanovi obrazovanja od dela norme i način raspoređivanja tog dela norme drugom zaposlenom Br. 77 septembar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uređivanje "prekonormnog" rada u ustanovi obrazovanja Br. 77 septembar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavno i nezakonito uređivanje uredbom Vlade odnosa koji su u nadležnosti zakonodavnog organa Br. 77 septembar 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prouzrokovanje štete neblagovremenim ili nepropisnim izvođenjem radova na održavanju javnog puta Br. 77 septembar 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dužnost korisnika vode da održava vodomerno sklonište Br. 77 septembar 2013. godine str. 170
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Septembar / Oktobar 2013. godine Br. 77 septembar 2013. godine str. 172
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Septembar / Oktobar 2013. godine Br. 77 septembar 2013. godine str. 177
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 77 septembar 2013. godine str. 184
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 115/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE I Uslovi za zaključivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga Br. 84/85 januar 2014. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE II Kriterijumi i merila za utvrđivanje naknade za rad zdravstvenoj ustanovi iz Plana mreže Br. 84/85 januar 2014. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE III Obračun pripadajuće naknade zdravstvenoj ustanovi iz Plana mreže Br. 84/85 januar 2014. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE IV Izmene ugovora Br. 84/85 januar 2014. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE V Kontrola izvršavanja zaključenih ugovora Br. 84/85 januar 2014. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2013. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 84/85 januar 2014. godine str. 21
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Osvrt na zakonsku regulativu koja uređuje budžetsko računovodstvo i izveštavanje Br. 84/85 januar 2014. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Kalendar podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu Br. 84/85 januar 2014. godine str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja Br. 84/85 januar 2014. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Osvrt na sadržinu konta imovine, obaveza i kapitala, prihoda i primanja, rashoda i izdataka i rezultata poslovanja Br. 84/85 januar 2014. godine str. 37
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Računovodstveni iskazi - Obrasci na kojima se sastavljaju i dostavljaju finansijski izveštaji Br. 84/85 januar 2014. godine str. 54
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 6. Zaključivanje poslovnih knjiga i čuvanje računovodstvenih isprava Br. 84/85 januar 2014. godine str. 57
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2013. GODINU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM Br. 84/85 januar 2014. godine str. 58
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Utvrđivanje rezultata poslovanja, višak prihoda i primanja - suficit Br. 84/85 januar 2014. godine str. 58
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Utvrđivanje rezultata poslovanja, manjak prihoda i primanja - deficit Br. 84/85 januar 2014. godine str. 63
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključak Br. 84/85 januar 2014. godine str. 66
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE KOMENTAR DEVETIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 120/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 67
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Razlozi za donošenje devetih izmena i dopuna Pravilnika Br. 84/85 januar 2014. godine str. 67
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Prikaz sadržine devetih izmena i dopuna Pravilnika o Kontnom planu za budžetski sistem Br. 84/85 januar 2014. godine str. 67
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nabavka lož ulja Br. 84/85 januar 2014. godine str. 69
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjiženje više plaćenog poreza na dodatu vrednost na kraju poslovne godine Br. 84/85 januar 2014. godine str. 69
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjiženje avansa za nabavku nefinansijske imovine Br. 84/85 januar 2014. godine str. 70
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rok zastarelosti potraživanja pravnih lica po osnovu telefonskih i telegrafskih usluga Br. 84/85 januar 2014. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PRIMENA ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATE I MIROVANJU PORESKOG DUGA U 2014. GODINI Br. 84/85 januar 2014. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Prava koja su obveznici ostvarili u skladu sa Zakonom Br. 84/85 januar 2014. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Postupanje Poreske uprave u 2014. godini u vezi sa primenom Zakona Br. 84/85 januar 2014. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Ostvarivanje prava obveznika na plaćanje glavnog poreskog duga na rate Br. 84/85 januar 2014. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Postupanje Poreske uprave sa obveznicima koji su izgubili status mirovanja poreskog duga Br. 84/85 januar 2014. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVIH PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM I PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM ZA VELIKE PORESKE OBVEZNIKE "Sl. glasnik RS", br. 113/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravni osnov Br. 84/85 januar 2014. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sadržina novih pravilnika Br. 84/85 januar 2014. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA USKLAĐENI SU IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ZA PLAĆANJE U 2014. GODINI "Sl. glasnik RS", br. 113/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Porez na upotrebu motornih vozila Br. 84/85 januar 2014. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Porez na upotrebu plovila Br. 84/85 januar 2014. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Porez na upotrebu vazduhoplova Br. 84/85 januar 2014. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Porez na registrovano oružje Br. 84/85 januar 2014. godine str. 83
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA "Sl. glasnik RS", br. 116/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravni osnov za donošenje Pravilnika Br. 84/85 januar 2014. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Naziv Pravilnika i njegova struktura Br. 84/85 januar 2014. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Tarifa taksi za pružanje usluga Br. 84/85 januar 2014. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Zapažanja Br. 84/85 januar 2014. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU "Sl. glasnik RS", br. 118/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 88
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Postupanje obveznika evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kvara fiskalne kase Br. 84/85 januar 2014. godine  
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru privrednog društva u likvidaciji ili stečaju Br. 84/85 januar 2014. godine  
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman besplatnog deljenja reklamnog materijala Br. 84/85 januar 2014. godine str. 103
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nepostojanje obaveze evidentiranja preko fiskalne kase prodaje promotivnog materijala od strane lica koje obavlja delatnost iz oblasti 90 (stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti) klasifikacije delatnosti Br. 84/85 januar 2014. godine str. 104
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman naknade koju ostvari obveznik PDV - ribolovački savez za izdavanje dozvola za privredni i rekreativni ribolov Br. 84/85 januar 2014. godine str. 105
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman davanja poslovnog prostora na korišćenje bez naknade licu sa kojim je zaključen ugovor o zakupu Br. 84/85 januar 2014. godine str. 105
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost od 1. januara 2014. godine Br. 84/85 januar 2014. godine str. 106
JAVNE NABAVKE KOMENTAR UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA I UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA JAVNE NABAVKE "Sl. glasnik RS", br. 110/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 107
JAVNE NABAVKE Razlozi za donošenje Uredbe Br. 84/85 januar 2014. godine str. 107
JAVNE NABAVKE Uslovi za sprovođenje postupka centralizovane javne nabavke Br. 84/85 januar 2014. godine str. 107
JAVNE NABAVKE Način sprovođenja postupka Br. 84/85 januar 2014. godine str. 109
JAVNE NABAVKE Spisak predmeta javne nabavke koje sprovodi Uprava za zajedničke poslove Br. 84/85 januar 2014. godine str. 110
JAVNE NABAVKE KOMENTAR ODLUKE O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO SNABDEVANJE "Sl. glasnik RS", br. 110/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 111
JAVNE NABAVKE Pojam i kategorije kupaca Br. 84/85 januar 2014. godine str. 111
JAVNE NABAVKE Rezervno snabdevanje električnom energijom Br. 84/85 januar 2014. godine str. 112
JAVNE NABAVKE Zaključak Br. 84/85 januar 2014. godine str. 113
JAVNE NABAVKE PRVI DEO ODGOVORA NA PITANJA UČESNIKA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ODRŽANOM U BEOGRADU DANA 20.11.2013. GODINE Br. 84/85 januar 2014. godine str. 114
JAVNE NABAVKE PRIPREMANJE I DOSTAVLJANJE KVARTALNIH IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA Br. 84/85 januar 2014. godine str. 115
JAVNE NABAVKE N?čin određivanja procenjene vrednosti nabavke i spr?v?đ?nje n?b?vk? n? k??? s? Z?k?n o javnim nabavkama n? prim?nju?? izdavanjem narudžbenice Br. 84/85 januar 2014. godine str. 117
JAVNE NABAVKE (Ne)opravdanost razloga za obustavu postupka javne nabavke u slučaju kada se javna nabavka ne može okončati u tekućoj budžetskoj godini Br. 84/85 januar 2014. godine str. 118
JAVNE NABAVKE Dužnost sprovođenja postupka javne nabavke za pribavljanje dobara - električne energije i prirodnog gasa bez obzira na status kupca sa stanovišta Zakona o energetici Br. 84/85 januar 2014. godine str. 119
JAVNE NABAVKE Stručna ocena ponuda prema tehničkoj specifikaciji naručioca i uslovi za obustavu postupka javne nabavke u kome nije pribavljena nijedna prihvatljiva ponuda Br. 84/85 januar 2014. godine str. 120
JAVNE NABAVKE Oblikovanje javne nabavke različitih vrsta namirnica po partijama Br. 84/85 januar 2014. godine str. 121
JAVNE NABAVKE Popunjavanje obrazaca "B" i "G" u kvartalnom izveštaju o javnim nabavkama Br. 84/85 januar 2014. godine str. 122
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo preče kupovine u slučaju otuđenja dela nepokretnosti na kojoj opština ima pravo susvojine Br. 84/85 januar 2014. godine str. 124
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ostvarivanje naknade za prenos trafo stanice iz javne svojine grada u javnu svojinu Republike Srbije Br. 84/85 januar 2014. godine str. 124
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Irelevantnost isticanja činjenice da računi nisu uručeni dužniku kada je dospelost potraživanja ugovorena Br. 84/85 januar 2014. godine str. 125
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR "Sl. glasnik RS", br. 113/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 126
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR DEVETIH PO REDU, IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 120/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 128
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Razlozi za donošenje Izmena pravilnika Br. 84/85 januar 2014. godine str. 128
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Novi računi za uplatu javnih prihoda Br. 84/85 januar 2014. godine str. 128
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izmena i dopuna postojećih računa za uplatu javnih prihoda Br. 84/85 januar 2014. godine str. 131
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Usaglašavanje sa Uredbom za KiM Br. 84/85 januar 2014. godine str. 132
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 113/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 133
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 84/85 januar 2014. godine str. 133
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Definicija slobodnog i upražnjenog radnog mesta i ukupnog broja zaposlenih prema Uredbi Br. 84/85 januar 2014. godine str. 133
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Molba za dobijanje saglasnosti za zapošljavanje - Obrazac PRM Br. 84/85 januar 2014. godine str. 134
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nadležni organi kojima KJS podnose molbu za saglasnost pri zapošljavanju prema Uredbi Br. 84/85 januar 2014. godine str. 135
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rokovi i procedure za podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti Br. 84/85 januar 2014. godine str. 135
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pribavljanje saglasnosti za rad na određeno vreme i po ugovorima - preko 10% zaposlenih Br. 84/85 januar 2014. godine str. 136
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pribavljanje saglasnosti za nastavak započetih postupaka zapošljavanja Br. 84/85 januar 2014. godine str. 136
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključne napomene Br. 84/85 januar 2014. godine str. 136
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 119/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 140
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRAĆENJA IZVRŠAVANJA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM I NAČINU DOKAZIVANJA IZVRŠAVANJA TE OBAVEZE "Sl. glasnik RS", br. 113/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU INSTRUKCIJE REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA Br. 84/85 januar 2014. godine str. 144
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog na jubilarnu nagradu i za godine rada ostvarene u radnom odnosu na teritoriji bivših republika SFRJ Br. 84/85 januar 2014. godine str. 148
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonitost rešenja o otkazu ugovora o radu zaposlenom za čijim radom je prestala potreba Br. 84/85 januar 2014. godine str. 148
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU UMANJIVANJA NETO PRIHODA ZAPOSLENOG U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 115/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 149
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA POREZA NA ZARADE U SLUČAJU UMANJENJA PORESKE OSNOVICE "Sl. glasnik RS", br. 115/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umanjenje poreske osnovice Br. 84/85 januar 2014. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznos u slučaju kad zaposleni radi sa punim radnim vremenom Br. 84/85 januar 2014. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznos u slučaju kad zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom Br. 84/85 januar 2014. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznos u slučaju kad zaposleni radi kod poslodavca sa punim, odnosno sa nepunim radnim vremenom Br. 84/85 januar 2014. godine str. 152
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznos u slučaju kad zaposleni kod jednog poslodavca ostvaruje zaradu, a kod drugog poslodavca naknadu zarade Br. 84/85 januar 2014. godine str. 152
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznos za lica koja sama utvrđuju obavezu plaćanja poreza Br. 84/85 januar 2014. godine str. 152
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Neoporezivi iznos za invalide rada II i III kategorije Br. 84/85 januar 2014. godine str. 152
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Usklađivanja neoporezivog iznosa saglasno Zakonu Br. 84/85 januar 2014. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Prelazne odredbe Br. 84/85 januar 2014. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Umesto zaključka Br. 84/85 januar 2014. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU "Sl. glasnik RS", br. 118/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Uvod Br. 84/85 januar 2014. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Pretpostavke za primenu sistema objedinjene naplate Br. 84/85 januar 2014. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Sadržina Pravilnika Br. 84/85 januar 2014. godine str. 157
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU "Sl. glasnik RS", br. 118/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 171
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAČIN POPUNJAVANJA PODATAKA U OBRASCU PPP-PD - POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA ZA POREZE PO ODBITKU KOD ISPLATE PRIHODA IZ RADNOG ODNOSA Br. 84/85 januar 2014. godine str. 172
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer 1 - Isplata u delovima zarade zaposlenom sa punim radnim vremenom kod isplatioca prihoda Br. 84/85 januar 2014. godine str. 173
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer 2 - Isplata zarade zaposlenom sa nepunim radnim vremenom samo kod isplatioca prihoda Br. 84/85 januar 2014. godine str. 175
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer 3 - Isplata zarade zaposlenom koji radi kod dva poslodavca i tako ostvaruje puno radno vreme Br. 84/85 januar 2014. godine str. 176
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer 4 - Zarada zaposlenom koji radi nepuno radno vreme na poslovima sa beneficiranim stažom Br. 84/85 januar 2014. godine str. 177
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer 5 - Zarada zaposlenog koji u obračunskom periodu ima različit procenat radnog angažovanja kod poslodavca Br. 84/85 januar 2014. godine str. 179
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer 6 - Isplata zarade zaposlenom koji je upućen u inostranstvo Br. 84/85 januar 2014. godine str. 179
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer 7 - Isplata zarade novozaposlenom licu mlađem od 30 godina koji ne radi na poslovima sa uvećanim stažom, a kome je u obračunskom periodu prestalo pravo na olakšicu Br. 84/85 januar 2014. godine str. 181
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer 8 - Isplata doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa bez isplate zarade Br. 84/85 januar 2014. godine str. 182
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer 9 - Isplata zarade i naknade zarade za bolovanje do 30 dana na teret poslodavca zaposlenom u istom obračunskom periodu Br. 84/85 januar 2014. godine str. 183
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU "OBUKA ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU OD 1. JANUARA 2014. GODINE (Obrazac PPP-PD - Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima)" ODRŽANOM U DECEMBRU 2013. GODINE Br. 84/85 januar 2014. godine str. 184
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA PO ODBITKU Br. 84/85 januar 2014. godine str. 195
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza podnošenje pojedinačne poreske prijave Br. 84/85 januar 2014. godine str. 195
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Rok za podnošenje pojedinačne poreske prijave Br. 84/85 januar 2014. godine str. 195
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Izdavanje potvrde o plaćenim porezima po odbitku Br. 84/85 januar 2014. godine str. 196
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Mesto i način podnošenja pojedinačne poreske prijave Br. 84/85 januar 2014. godine str. 196
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način popunjavanja pojedinačne poreske prijave Br. 84/85 januar 2014. godine str. 196
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman premije životnog osiguranja koje poslodavac plaća za zaposlene Br. 84/85 januar 2014. godine str. 199
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Vrednovanje prava na dodatak na platu po osnovu smenskog rada Br. 84/85 januar 2014. godine str. 200
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nemogućnost naknade troškova zaposlenom za službeni put kada se radi o poslovima koji se po opisu obavljaju prevozom u inostranstvu Br. 84/85 januar 2014. godine str. 200
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nezakonitost obustavljanja zarade od strane poslodavca na ime naplate zakupnine Br. 84/85 januar 2014. godine str. 201
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE "Sl. glasnik RS", br. 119/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 202
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DOPIS MINISTARSTVA PRIVREDE POSLOVNOM RUKOVODSTVU SVIH JAVNIH (I KOMUNALNIH) PREDUZEĆA O MERAMA ŠTEDNJE I NEMOGUĆNOSTI ISPLATE 13. PLATE Br. 84/85 januar 2014. godine str. 203
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONOŠENJE I SADRŽINA ŠKOLSKIH PROGRAMA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU Br. 84/85 januar 2014. godine str. 204
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Specifičnosti školskih programa u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju Br. 84/85 januar 2014. godine str. 204
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posebni programi u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju Br. 84/85 januar 2014. godine str. 206
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2013. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 109/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 208
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA "Sl. glasnik RS", br. 113/2013 Br. 84/85 januar 2014. godine str. 209
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Članstvo direktora javnog preduzeća u nadzornom odboru akcionarskog društva kao sukob interesa Br. 84/85 januar 2014. godine str. 209
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje obaveze posedovanja tahografa od strane teretnih vozila kojima se obavlja komunalna delatnost Br. 84/85 januar 2014. godine str. 210
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ugovor o saradnji između komunalnog preduzeća koje vrši objedinjenu naplatu komunalnih usluga i društva koje se ne bavi pružanjem komunalnih usluga Br. 84/85 januar 2014. godine str. 211
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlučivanje o destinaciji i programu za izvođenje nastave u prirodi Br. 84/85 januar 2014. godine str. 212
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava lica koja su stekla obrazovanje u SFRJ i bivšim republikama, u pogledu vrste obrazovanja potrebne za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika Br. 84/85 januar 2014. godine str. 212
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje škole sa ličnim podacima učenika prilikom organizovanja sistematskih zdravstvenih pregleda učenika Br. 84/85 januar 2014. godine str. 213
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravo roditelja na podatke o detetu koji se odnose na njegov boravak u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 84/85 januar 2014. godine str. 214
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odbijanje proširenja norme sa nepunog na puno radno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 84/85 januar 2014. godine str. 214
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bodovanje rada zaposlenog na izradi udžbenika koji su odobreni rešenjem ministra prosvete Br. 84/85 januar 2014. godine str. 215
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost slobodnog uređivanja međusobnih odnosa između vršioca komunalne delatnosti i korisnika usluga Br. 84/85 januar 2014. godine str. 216
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dužnost postavljanja saobraćajne signalizacije od strane pravnog lica kome je povereno održavanje ulica i puteva Br. 84/85 januar 2014. godine str. 216
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Samostalnost pravnog lica u obavljanju poverenih poslova postavljanja saobraćajne signalizacije Br. 84/85 januar 2014. godine str. 217
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Januar / Februar 2014. godine Br. 84/85 januar 2014. godine str. 218
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Januar / Februar 2014. godine Br. 84/85 januar 2014. godine str. 223
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 84/85 januar 2014. godine str. 232
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ČETVRTE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2013. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 76/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Izmene Predračuna sredstava Br. 76 septembar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Centralizovane javne nabavke u 2013. godini Br. 76 septembar 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Obavezni sadržaj internet stranice zdravstvene ustanove Br. 76 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Promena naknade za stomatološke zdravstvene usluge Br. 76 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Obaveza Apoteke da vodi materijalno računovodstvo Br. 76 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Dopunjen kriterijum za sanitetski i medicinski potrošni materijal Br. 76 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Usklađivanje naknade za krv i labilne produkte od krvi Br. 76 septembar 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 8. Naknada za citostatike, za lekove sa liste C i lekove za hemofiliju Br. 76 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 9. Izmena naknade Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Br. 76 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 10. Dopuna kod konačnog obračuna Br. 76 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 11. Direktni i indirektni troškovi Zavodu za stomatologiju Kragujevac Br. 76 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 12. Izbrisan član o stimulaciji za uštede Br. 76 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 13. Cena elastičnog zavoja Br. 76 septembar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Evidentiranje novčanih obaveza iz komercijalnih transakcija sa privrednim subjektima u restrukturiranju u aplikaciju "RINO" Br. 76 septembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Evidentiranje preuzetih obaveza koje su izvršene avansnim plaćanjem u aplikaciju "RINO" Br. 76 septembar 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obaveza nadzornog organa da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po isteku ugovorenog roka za izmirenje novčanih obaveza Br. 76 septembar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obaveštavanje nadležnog organa o kašnjenju izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u roku kao slobodna volja privrednog društva Br. 76 septembar 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Datum izmirenja novčane obaveze u komercijalnim transakcijama kada se izmirenje obaveze vrši "valutiranom menicom" Br. 76 septembar 2013. godine str. 16
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST "Sl. glasnik RS", br. 74/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 17
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV "Sl. glasnik RS", br. 74/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 19
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OSNOVICA ZA OBRAČUNAVANJE POREZA NA DODATU VREDNOST Br. 76 septembar 2013. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 76 septembar 2013. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Osnovica za obračunavanje PDV kod prometa dobara i usluga koji se vrši uz naknadu Br. 76 septembar 2013. godine str. 20
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Osnovica za obračunavanje PDV kod prometa dobara i usluga koji se vrši bez naknade Br. 76 septembar 2013. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Osnovica za obračunavanje PDV kod prometa usluge prevoza putnika autobusima od strane lica koje nema mesto stvarne uprave u Republici Br. 76 septembar 2013. godine str. 27
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Osnovica za obračunavanje PDV kod uvoza dobara Br. 76 septembar 2013. godine str. 28
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Izmena osnovice za obračunavanje PDV Br. 76 septembar 2013. godine str. 29
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Obračunavanje vrednosti iskazanih u stranim valutama - valutna klauzula i uticaj valutne klauzule na izmenu osnovice za obračunavanje PDV Br. 76 septembar 2013. godine str. 34
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA Br. 76 septembar 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Podela prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti i srazmerni poreski odbitak Br. 76 septembar 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Ispravka odbitka prethodnog poreza kod ispravke osnovice Br. 76 septembar 2013. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa Br. 76 septembar 2013. godine str. 44
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Ispravka odbitka prethodnog poreza i naknadno sticanja prava na odbitak dela prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti Br. 76 septembar 2013. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluga savetovanja koji obveznik vrši stranom licu Br. 76 septembar 2013. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obračun i plaćanje PDV po osnovu usluge zakupa kada se prefakturisani sporedni troškovi zakupa naplaćuju pre izvršenog prometa te usluge Br. 76 septembar 2013. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluge prodaje vaučera koji obveznik PDV vrši stranom licu Br. 76 septembar 2013. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski dužnik za promet dobara i usluga koji izvođač radova vrši obvezniku PDV - investitoru i pravo obveznika PDV - investitora da PDV koji je obračunao po osnovu predmetnog prometa, odbije kao prethodni porez Br. 76 septembar 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Opšta stopa PDV po kojoj se oporezuje promet dobara i usluga koji se vrši od 1. oktobra 2012. godine, a za koji je primljen avans zaključno sa 30. septembrom 2012. godine Br. 76 septembar 2013. godine str. 60
JAVNE NABAVKE KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI REGISTRA PONUĐAČA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUĐAČA "Sl. glasnik RS", br. 75/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 62
JAVNE NABAVKE Uvod (osnovne i završne odredbe Pravilnika) Br. 76 septembar 2013. godine str. 62
JAVNE NABAVKE 1. Registracione prijave i postupak upisa i registracije ponuđača Br. 76 septembar 2013. godine str. 62
JAVNE NABAVKE 2. Naknade u postupku upisa i registracije Ponuđača u registru Br. 76 septembar 2013. godine str. 65
JAVNE NABAVKE RAČUNANJE ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA I BLAGOVREMENOST PODNETOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI, PRE ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Br. 76 septembar 2013. godine str. 65
JAVNE NABAVKE ZASTOJ ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA I NASTAVAK ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Br. 76 septembar 2013. godine str. 66
JAVNE NABAVKE I Odluke naručioca kojima se može okončati postupak zaštite prava Br. 76 septembar 2013. godine str. 67
JAVNE NABAVKE II Odluke Republičke komisije kojim se okončava postupak zaštite prava Br. 76 septembar 2013. godine str. 68
JAVNE NABAVKE III Nastavak postupka javne nabavke Br. 76 septembar 2013. godine str. 68
JAVNE NABAVKE NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE POTVRDA I UVERENJA DA PONUĐAČ NIJE OSUĐIVAN ZA KRIVIČNA DELA PREDVIĐENA U ČLANU 75. STAV 1. TAČKA 2) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Br. 76 septembar 2013. godine str. 69
JAVNE NABAVKE Pravna lica Br. 76 septembar 2013. godine str. 69
JAVNE NABAVKE Fizička lica/Preduzetnik Br. 76 septembar 2013. godine str. 70
JAVNE NABAVKE (Ne)postojanje obaveze naručilaca da usklade postojeći plan nabavki sa novim Pravilnikom o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki Br. 76 septembar 2013. godine str. 70
JAVNE NABAVKE (Ne)postojanje obaveze naručioca da postupa u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama u pogledu izmena ugovora koji je zaključio u skladu sa ranije važećim Zakonom o javnim nabavkama Br. 76 septembar 2013. godine str. 71
JAVNE NABAVKE Posledice donete odluke o obustavi postupka javnih nabavki zbog greške u konkursnoj dokumentaciji Br. 76 septembar 2013. godine str. 72
JAVNE NABAVKE Ispunjenost uslova za izuzimanje nabavke od primene Zakona o javnim nabavkama u smislu člana 7. stav 1. tačka 1) Br. 76 septembar 2013. godine str. 73
JAVNE NABAVKE Objašnjenje za član 51. st. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama Br. 76 septembar 2013. godine str. 74
JAVNE NABAVKE Promena u dinamici plaćanja cene utvrđene ugovorom o građenju iz objektivnih razloga predviđenih u konkursnoj dokumentaciji. Br. 76 septembar 2013. godine str. 74
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA "Sl. glasnik RS", br. 65/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Osnovne odredbe Br. 76 septembar 2013. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prekršajne sankcije i oduzimanje imovinske koristi pribavljene prekršajem Br. 76 septembar 2013. godine str. 75
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odredbe o maloletnicima Br. 76 septembar 2013. godine str. 76
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost Br. 76 septembar 2013. godine str. 77
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Osnovna načela postupka Br. 76 septembar 2013. godine str. 77
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Organi nadležni za vođenje postupka Br. 76 septembar 2013. godine str. 77
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Podnesci i zapisnici, troškovi prekršajnog postupka i dostavljanje pismena i razmatranje spisa Br. 76 septembar 2013. godine str. 77
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pokretanje prekršajnog postupka Br. 76 septembar 2013. godine str. 77
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog, saslušanje okrivljenog i svedoka Br. 76 septembar 2013. godine str. 80
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sporazum o priznanju prekršaja Br. 76 septembar 2013. godine str. 81
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pretres Br. 76 septembar 2013. godine str. 81
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Presuda i druge odluke i pravni lekovi Br. 76 septembar 2013. godine str. 81
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Postupak prema maloletnicima, naknada štete zbog neopravdanog kažnjavanja i izvršenje odluka Br. 76 septembar 2013. godine str. 81
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Jedinstveni registri Br. 76 septembar 2013. godine str. 82
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zaključna razmatranja Br. 76 septembar 2013. godine str. 82
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA ŠTA DONOSI SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU Br. 76 septembar 2013. godine str. 83
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Dosadašnji efekti procesa pridruživanja i primene Prelaznog sporazuma Br. 76 septembar 2013. godine str. 83
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Politički aspekt SSP Br. 76 septembar 2013. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Odnos SSP i pregovora za zaključenje Sporazuma o pristupanju Srbije EU Br. 76 septembar 2013. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Trgovinski aspekt SSP Br. 76 septembar 2013. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Harmonizacija zakonodavstva sa zakonodavstvom EU Br. 76 septembar 2013. godine str. 85
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prava i obaveze koja nastaju stupanjem na snagu SSP Br. 76 septembar 2013. godine str. 86
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA PRIMENA UPUTSTVA O NAČINU UTVRĐIVANJA ZAKUPNINE ZA STANOVE Br. 76 septembar 2013. godine str. 87
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uslovi pod kojima privatni poštanski operatori mogu pristupiti poštanskoj mreži Br. 76 septembar 2013. godine str. 88
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveza državnog organa da se u postupku pripreme akta koji donosi Vlada obrati nadležnom organu (Republičkoj direkciji za imovinu - za akt o pribavljanju i raspolaganju stvarima u svojini Republike Srbije) Br. 76 septembar 2013. godine str. 89
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Raspolaganje nepokretnostima koje koriste zdravstvene ustanove Br. 76 septembar 2013. godine str. 89
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nemogućnost naplate zakupnine nakon raskida ugovora o zakupu Br. 76 septembar 2013. godine str. 90
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sticanje svojine izgradnjom objekta od sredstava koja potiču iz prihoda od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Br. 76 septembar 2013. godine str. 90
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR UREDBE O IZGLEDU, SADRŽAJU I NAČINU POPUNJAVANJA OBRAZACA, KAO I O NAČINU DOSTAVLJANJA I OBRADE PODATAKA KOJI SE UNOSE U REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 76/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 91
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uvod Br. 76 septembar 2013. godine str. 91
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Korisnici javnih sredstava - "obveznici" Registra Br. 76 septembar 2013. godine str. 92
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Sadržina Registra Br. 76 septembar 2013. godine str. 94
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Obrasci na osnovu kojih se formira Registar Br. 76 septembar 2013. godine str. 94
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Postupak i način upisa korisnika u evidenciju i dostavljanje podataka na propisanim obrascima Br. 76 septembar 2013. godine str. 94
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izveštavanje Br. 76 septembar 2013. godine str. 97
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nedostavljanje ili dostavljanje netačnih podataka Br. 76 septembar 2013. godine str. 97
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Primeri popunjenog Obrasca 4 Br. 76 septembar 2013. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU RAZVOJ SISTEMA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 2013. DO 2017. GODINE Br. 76 septembar 2013. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SPROVOĐENJE PROCEDURE ZA PROCENU RIZIKA Br. 76 septembar 2013. godine str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU SPROVOĐENJE PROCEDURE PROCENE RIZIKA NA ADMINISTRATIVNIM POSLOVIMA Br. 76 septembar 2013. godine str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Karakteristični uslovi radne okoline Br. 76 septembar 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Najčešći zdravstveni problemi zaposlenih Br. 76 septembar 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi radne okoline Br. 76 septembar 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ergonomski oblikovano radno mesto Br. 76 septembar 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi radnog ambijenta Br. 76 septembar 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Električne instalacije Br. 76 septembar 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Specifične mere pri radu sa računarom Br. 76 septembar 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prilagođavanje postojeće regulative u ovoj oblasti Br. 76 septembar 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Jedan od pristupa procene rizika pri radu sa računarom Br. 76 septembar 2013. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ček lista za procenu rizika pri radu sa računarom Br. 76 septembar 2013. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PROCENA RIZIKA NA RADNOM MESTU ZAVARIVAČA Br. 76 septembar 2013. godine str. 109
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Skica koja prikazuje primer uređenog radnog mesta: elektrolučni zavarivač Br. 76 septembar 2013. godine str. 110
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Opis procesa rada i utvrđivanje radnih aktivnosti Br. 76 septembar 2013. godine str. 110
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Opasnosti koje se očekuju - pojavljuju na radnom mestu Br. 76 septembar 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Procena rizika Br. 76 septembar 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primer: opasnosti i štetnosti i posledice Br. 76 septembar 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak - Predlog mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika Br. 76 septembar 2013. godine str. 113
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dan prestanka radnog odnosa u slučaju neopravdanog izostanka zaposlenog sa posla u dužem trajanju Br. 76 septembar 2013. godine str. 114
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Urednost dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji je odbio da potpiše dokaz o prijemu Br. 76 septembar 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje obaveze izvođača radova da angažuje koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova Br. 76 septembar 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Način na koji poslodavac može da utvrdi da se zaposleni u toku rada nalazi pod dejstvom alkohola ili opojnih droga Br. 76 septembar 2013. godine str. 116
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi pod kojima zaposleni u javnim službama mogu da rade i posle navršenih 65 godina života Br. 76 septembar 2013. godine str. 116
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonska prava radnika kome je nezakonito prestao radni odnos Br. 76 septembar 2013. godine str. 117
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost poslodavca za štetu nastalu neblagovremenim raspoređivanjem zaposlenog Br. 76 septembar 2013. godine str. 117
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nematerijalna šteta zbog diskriminatorskog ponašanja na radu Br. 76 septembar 2013. godine str. 118
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak u slučaju otkaza ugovora o radu zbog povrede radne discipline Br. 76 septembar 2013. godine str. 119
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nastanak pretpostavke o zasnivanju radnog odnosa između zaposlenog i poslodavca Br. 76 septembar 2013. godine str. 119
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obavljanje privremenih i povremenih poslova kao rad van radnog odnosa Br. 76 septembar 2013. godine str. 120
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA POPUNJAVANJE ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU - OBRASCI PP OPJ Br. 76 septembar 2013. godine str. 121
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Obrazac poreske prijave PP OPJ Br. 76 septembar 2013. godine str. 122
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Obrazac poreske prijave PP OPJ-3 Br. 76 septembar 2013. godine str. 126
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Obrazac poreske prijave PP OPJ-4 Br. 76 septembar 2013. godine str. 128
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Obrazac poreske prijave PP OPJ-5 Br. 76 septembar 2013. godine str. 129
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Obrazac poreske prijave PP OPJ-6 Br. 76 septembar 2013. godine str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. Obrazac poreske prijave PP OPJ-7 Br. 76 septembar 2013. godine str. 132
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 7. Obrazac poreske prijave PP OPJ-8 Br. 76 septembar 2013. godine str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 8. Ostale izmene u obrascima Br. 76 septembar 2013. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 9. Obaveza dostavljanja specifikacije uz poreske prijave Br. 76 septembar 2013. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 10. Rok za podnošenje obaveštenja za preduzetnike koji se opredele da isplaćuju ličnu zaradu Br. 76 septembar 2013. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE GRAĐANA "Sl. glasnik RS", br. 74/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman isplaćene kamate obračunate na neisplaćene zarade zaposlenima po vansudskom poravnanju Br. 76 septembar 2013. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pisana saglasnost zaposlenog kao uslov za obustavu novčanih potraživanja na ime sindikalne članarine Br. 76 septembar 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina jubilarne nagrade za zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u 2013. godini Br. 76 septembar 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu u ustanovama kulture Br. 76 septembar 2013. godine str. 138
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun i isplata plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čija je osnovna plata manja od minimalne zarade Br. 76 septembar 2013. godine str. 138
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada štete po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kod nezakonitog otkaza Br. 76 septembar 2013. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O MINISTARSTVIMA "Sl. glasnik RS", br. 76/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlozi za donošenje Izmena i dopuna (po hitnom postupku) Br. 76 septembar 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nova i/ili stara ministarstva i nova raspodela/grupisanje poslova državne uprave Br. 76 septembar 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU "Sl. glasnik RS", br. 76/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Svrha i principi ocenjivanja Br. 76 septembar 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste ocenjivanja učenika Br. 76 septembar 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usmene i pismene provere postignuća Br. 76 septembar 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključna ocena Br. 76 septembar 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje vladanja učenika Br. 76 septembar 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Opšti uspeh i obaveštavanje roditelja učenika Br. 76 septembar 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA Br. 76 septembar 2013. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak priznavanja Br. 76 septembar 2013. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kada se priznavanje stranih školskih isprava ne vrši Br. 76 septembar 2013. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis u srednje škole na osnovu priznate javne isprave Br. 76 septembar 2013. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis na visokoškolske ustanove na osnovu priznate javne isprave Br. 76 septembar 2013. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA I PREUZIMANJE ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 76 septembar 2013. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PROCEDURA IZBORA DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PRAVA KOJA MU PRIPADAJU Br. 76 septembar 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O STIPENDIJAMA ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE "Sl. glasnik RS", br. 75/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O UČENIČKIM I STUDENTSKIM KREDITIMA I STIPENDIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 75/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU "Sl. glasnik RS", br. 64/2013 i 68/2013 - ispr. Br. 76 septembar 2013. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 76 septembar 2013. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmene i dopune Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju Br. 76 septembar 2013. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE SPORTSKIH DELATNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 63/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA GRAĐANA, PRIJAVLJIVANJU PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU I POVRATAKA IZ INOSTRANSTVA, PASIVIZIRANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA, OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE "Sl. glasnik RS", br. 68/2013 Br. 76 septembar 2013. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta Br. 76 septembar 2013. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijavljivanje prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad Br. 76 septembar 2013. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odjavljivanje prebivališta u slučaju iseljenja iz Republike Srbije u inostranstvo Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način podnošenja prijava i odjava za maloletna lica Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijavljivanje i odjavljivanje boravišta Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prestanak boravišta Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje privremenog boravišta licu koje ima pravo na ličnu kartu Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pasiviziranje prebivališta i boravišta Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijavljivanje privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva Br. 76 septembar 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencija prebivališta, boravišta i privremenog boravka u inostranstvu Br. 76 septembar 2013. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 76 septembar 2013. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja nadzornog odbora javnog preduzeća u odnosu na poslove računovodstva Br. 76 septembar 2013. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavljanje poslova iz delokruga rada izvršnog direktora javnog preduzeća za vreme njegovog odsustva Br. 76 septembar 2013. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje škole prilikom preuzimanja radnika sa liste zaposlenih za čijim radom je prestala potreba Br. 76 septembar 2013. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Popunjavanje upražnjenog radnog mesta u školi Br. 76 septembar 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pribavljanje dokumentacije za rangiranje od zaposlenog koji je na bolničkom lečenju Br. 76 septembar 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Moguće opcije obrazovanja učenice srednje škole u situaciji kada jedan period neće biti u mogućnosti da iz objektivnih razloga pohađa nastavu Br. 76 septembar 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pitanje sukoba interesa kod upisa učenika u gimnaziju - kada je roditelj član školskog odbora te gimnazije, iz reda zaposlenih Br. 76 septembar 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost bodovanja zaposlenog koji je predstavnik zaposlenih u školskom odboru Br. 76 septembar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podnošenje zahteva za odlaganje upisa u prvi razred osnovne škole Br. 76 septembar 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena izmenjenih odredaba Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje se odnose na prijem u radni odnos Br. 76 septembar 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sastav nastavničkog veća škole Br. 76 septembar 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mandat direktora obrazovne ustanove i mirovanje radnog odnosa na radnom mestu sa koga je izabran Br. 76 septembar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje za raspolaganje sredstvima reprezentacije, prema Zakonu o privrednim društvima Br. 76 septembar 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Donošenje rešenja o statusu zaposlenih u pogledu rada sa punim ili nepunim radnim vremenom Br. 76 septembar 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost i nezakonitost odredaba odluke organa jedinice lokalne samouprave da se napuštene i izgubljene životinje lišavaju života na predlog komisije, po potrebi, na human način jednom mesečno Br. 76 septembar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavnost i nezakonitost odredbe odluke skupštine jedinice lokalne samouprave kojom se utvrđuju različiti korektivni faktori pri utvrđivanju cene toplotne energije Br. 76 septembar 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavno i nezakonito propisivanje odlukom organa jedinice lokalne samouprave da poslove pružanja pravne pomoći građanima obavlja stručna služba zaštitnika građana Br. 76 septembar 2013. godine str. 169
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Septembar 2013. godine Br. 76 septembar 2013. godine str. 170
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Septembar / Oktobar 2013. godine Br. 76 septembar 2013. godine str. 173
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 76 septembar 2013. godine str. 180
I INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NADLEŽNOST U FINANSIRANJU POJEDINIH DELATNOSTI - RASHODA I IZDATAKA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA JAVNI GARANCIJSKI FONDOVI LOKALNIH VLASTI br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Lokalni ekonomski razvoj br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Javni fondovi br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Budžetski i fiskalni okviri i pravila br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Garancije br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Lokalne javne garancijske šeme br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključci i preporuke br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 22
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KONTROLI SPROVOĐENJA ZAKLJUČENIH UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA - "Sl. glasnik RS", br. 72/2013 br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Organizacija i vršenje kontrole br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Dužnosti nadzornika osiguranja br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Način i postupak obavljanja poslova kontrole br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvoz robe po osnovu donacije i humanitarne pomoći br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obavezna primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama na svaku komercijalnu transakciju koja se odnosi na isporuku dobara ili pružanje usluga od 31. marta 2013. godine, bez obzira kada je posao ugovoren br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Rok plaćanja u slučaju kada je posao ugovoren pre 31. marta 2013. godine, a isporuka dobara ili pružanje usluga će se obavljati posle ovog datuma u nekoliko faza, tranši ili sukcesivno br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nedostavljanje fakture za obavezu čije je ispunjenje ugovoreno u ratama br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sadržina računa koji se izdaje bez fiskalne kase br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Promena kursa valute na koju glasi ugovorena obaveza i pravo na isplatu kursnih razlika br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 31
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA "REFORMA PORESKIH ZAKONA IZVRŠENA U MAJU 2013. GODINE" SA ASPEKTA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA (NE)RAVNOPRAVAN POLOŽAJ PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE POREZA IZ POKRETNIH STVARI PREMA ODREDBI ČLANA 104. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI, KOJI JE U PRIMENI OD 30. MAJA 2013. GODINE, U ODNOSU NA IZVRŠNOG DUŽNIKA U POSTUPKU PRODAJE POKRETNIH STVARI U SUDSKOM IZVRŠNOM POSTUPKU PREMA ODREDBI ČLANA 97. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvodna napomena br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Komentar izmena i dopuna odredbe člana 104. ZPPPA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Umesto zaključaka br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA DOSTAVLJANJE U PORESKOM POSTUPKU PREMA ODREDBI NOVOG ČLANA 36. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJA JE U PRIMENI OD 30. MAJA 2013. GODINE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvodna napomena br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Pravne posledice dostavljanja br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Osvrt na novi član 36. ZPPPA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Zaključak br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IZDAVANJE I SADRŽINA RAČUNA PREMA ZAKONU O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvod br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Obaveza izdavanja računa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Vreme izdavanja računa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 47
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Forma računa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Sadržina računa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Izostavljanje pojedinih podataka u računu - podaci koje sadrži račun u zavisnosti od poreskog tretmana prometa koji se vrši br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 53
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Sadržina dokumenta kojim se odobrava smanjenje naknade ili se potražuje novčani iznos na ime povećanja naknade za izvršeni promet br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Posebni slučajevi izdavanja računa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Dokumenti koji se ne smatraju računom u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Pogrešno iskazivanje PDV u računu i mogućnost ispravke računa u kojem je pogrešno iskazan PDV br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Interni obračun PDV br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 61
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA SUDSKA PRAKSA U PRIMENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 62
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvodne napomene br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 62
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Presude kojima je po oceni Vrhovnog (Upravnog) suda povređen zakon na štetu poreskog obveznika, zbog čega je tužba obveznika uvažena, a drugostepeno poresko rešenje poništeno br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 63
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Presude kojima po oceni Vrhovnog (Upravnog) suda Srbije nije povređen zakon na štetu poreskog obveznika te da je drugostepeno (konačno) poresko rešenje pravilno i zakonito br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Sentenca iz odluke Ustavnog suda o oceni ustavnosti odredaba člana 40. st. 1. do 3. i člana 60. stav 5. Zakona o PDV br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI TRETMAN PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Promet sekundarnih sirovina sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Porez po odbitku na prihode po osnovu sekundarnih sirovina i otpada br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Otkup sekundarnih sirovina i otpada od fizičkih lica br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU - "Sl. glasnik RS", br. 59/2013 br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PREKID POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE JAVNIH PRIHODA PREMA JAVNIM PREDUZEĆIMA KOJA OBAVLJAJU KOMUNALNE DELATNOSTI ČIJI JE OSNIVAČ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PO ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ: 43-5751/2013 OD 5. JULA 2013. GODINE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA I Zaključak Vlade 05 broj: 43-5751/2013 od 5. jula 2013. godine br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA II Objavljivanje zaključka br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA III Analiza zaključka br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IV Postupak sprovođenja zaključka br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA V Zaključci br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 86
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava na prenos prava svojine na vozilima, imajući u vidu izmene Zakona o porezima na imovinu koje su na snazi od 30.5.2013. godine br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Nadležnost jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na imovinu za nepokretnosti koje se nalaze na njenoj teritoriji br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 89
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neuredno dostavljanje opomene za plaćanje duga poreskom obvezniku br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 89
JAVNE NABAVKE UPUTSTVO O NAČINU ZAKLJUČIVANJA OKVIRNIH SPORAZUMA - OBJAVLJENO DANA 23.7.2013. GODINE NA SAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 91
JAVNE NABAVKE UVODNE NAPOMENE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 91
JAVNE NABAVKE UPUTSTVO O NAČINU ZAKLJUČIVANJA OKVIRNIH SPORAZUMA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 91
JAVNE NABAVKE UPUTSTVO ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK - OBJAVLJENO DANA 23.7.2013. GODINE NA SAJTU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 99
JAVNE NABAVKE UVODNE NAPOMENE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 99
JAVNE NABAVKE UPUTSTVO ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 99
JAVNE NABAVKE Postupak izbora privatnog partnera bez elemenata koncesije u obavljanju komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 106
JAVNE NABAVKE Nastavak započetih aktivnosti naručioca radova u postupku javne nabavke nakon odluke po zahtevu za zaštitu prava br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 107
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sticanje prava javne svojine opštine na katastarskoj parceli koja je upisana kao društvena svojina, na kojoj je korisnik zadruga br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 108
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Sticanje prava javne svojine jedinice lokalne samouprave na katastarskoj parceli koja je upisana kao poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, na kojoj je korisnik mesna zajednica br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 108
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Mogućnost blagovremenog sprečavanja nastanka štetnih posledica br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 109
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Utvrđivanje visine naknade za eksproprisano poljoprivredno i građevinsko zemljište br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 109
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR ZAKONA O FAKTORINGU - "Sl. glasnik RS", br. 62/2013 br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 110
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uvod br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 110
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Predmet uređivanja i definicije pojmova br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 110
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uslovi za obavljanje faktoringa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 111
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Vrste faktoringa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 111
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Ugovor o faktoringu br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 112
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prodaja i naplata potraživanja br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 112
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prava, obaveze i odgovornosti učesnika u poslu faktoringa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 112
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Nadzor nad obavljanjem poslova faktoringa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 113
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prelazne i završne odredbe br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 113
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Stupanje na snagu br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 113
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Bitni elementi naloga za plaćanje izdatog od strane dužnika novčane obaveze br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 113
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - "Sl. glasnik RS", br. 62/2013 br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 114
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ZAKONSKA REGULATIVA OD ZNAČAJA ZA UREĐIVANJE RADNIH ODNOSA I PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - PRESEK NA DAN 25.7.2013. GODINE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena propisa kod uređivanja radnih odnosa za pojedine grupe korisnika javnih sredstava br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 118
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plate - zarade za pojedine grupe korisnika javnih sredstava br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 122
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PODNOŠENJE JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnosti poslodavca u pogledu raspoređivanja zaposlenog sa utvrđenim prvim stepenom radne sposobnosti na odgovarajuće radno mesto br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 126
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena odredaba o prestanku radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na direktore ustanova br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 128
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost produženja radnog odnosa na određeno vreme zaposlenoj na porodiljskom odsustvu korišćenjem godišnjeg odmora nakon nastupanja uslova za prestanak radnog odnosa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 128
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ponuda aneksa ugovora o radu radi uvođenja nepunog radnog vremena jedino kao mera rešavanja viška zaposlenih br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 129
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prijava za upis u evidenciju o organizatorima volontiranja i dostavljanje programa volontiranja na saglasnost br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 130
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Refundacija isplaćenih sredstava poslodavcu nastalih isplatom novčane naknade zaposlenom invalidu rada prilikom isplate zarade br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 131
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena Zakona o radu u odnosu na nameštenike koji učine težu povredu radne obaveze br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 132
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonitost rešenja o otkazu ugovora o radu za vreme mirovanja radnog odnosa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 133
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nezakonitost odluke o upućivanju zaposlenih na specijalizaciju br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina najniže osnovice br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 135
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena srazmernog iznosa najniže osnovice br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 138
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 140
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA IZVRŠENJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA IZ ZARADE br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Izvršenje iz zarade prema Zakonu o radu br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Izvršenje iz zarade u skladu sa posebnim Zakonom o izvršenju br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Primanja koja čine zaradu kao osnov za izvršenje br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 143
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Iznos zarade koji se može obustaviti na ime izvršenja potraživanja po sudskoj presudi i po administrativnoj zabrani br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 145
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Izvršenje na zaradi po osnovu administrativne zabrane i po osnovu ostalih sudskih presuda koje nemaju "prioritet u naplati" br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 6. Obaveze poslodavca po osnovu sudske i administrativne zabrane ako zaposlenom prestane radni odnos br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Oporezivanje porezom na dohodak građana plaćanja troškova preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenih (tzv. sistematskih pregleda) od strane poslodavca br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU - "Sl. glasnik RS", br. 65/2013 br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razlozi za donošenje Zakona br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina izmena i dopuna Zakona br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključne ocene br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA IMENOVANJEM DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NEZAVISNE I SAMOSTALNE ORGANIZACIJE (NEZAVISNA REGULATORNA TELA) U REPUBLICI SRBIJI br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Istorijat br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravni osnov za osnivanje i funkcionisanje nezavisnih regulatornih tela br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Autonomija br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Finansiranje nezavisnih regulatornih tela kao bitan aspekt autonomije br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uticaji EU na osnivanje i samostalnost nezavisnih regulatornih tela br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Problemi sa kojima se nezavisna regulatorna tela suočavaju br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kontrola nezavisnih regulatornih tela br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključci i preporuke br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 163
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA OBAVLJANJE PROŠIRENE DELATNOSTI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pojam proširene delatnosti br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste delatnosti i propisani programi obuka u srednjim školama br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak dobijanja saglasnosti br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Registracija promene registrovanih podataka iz osnivačkog akta nakon usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenje za izbor zamenika predsednika nadzornog odbora javnog preduzeća br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Popunjavanje dnevnika obrazovno-vaspitnog rada za drugi ciklus osnovnog obrazovanja br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje nastave u osnovnoj školi kada ne postoje uslovi za promenu smena br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje učenika na razrednom ispitu iz fizičkog vaspitanja br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nedeljna norma i rad nastavnika preko pune norme časova br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza plaćanja troškova ponovnog priključenja na vodovodnu mrežu br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neustavne i nezakonite odredbe opštinske odluke o sahranjivanju i grobljima kojima se na mesne zajednice prenosi ova komunalna delatnost u celini br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 172
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Avgust / Septembar 2013. godine br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 178
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Avgust / Septembar 2013. godine br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 181
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE   br. 74/75 od avgusta 2013. godine str. 188
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa br. 72/73 od jula 2013. godine  
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NOVIH (PETIH) IZMENA I DOPUNA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU "Sl. glasnik RS", br. 62/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Stupanje na snagu zakona, rokovi za donošenje akata i rokovi za izvršenje obaveza, sa sankcijama br. 72/73 od jula 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Razlozi za donošenje, hitnost donošenja i analiza efekata donošenja ovih izmena i dopuna br. 72/73 od jula 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Komentar osnovnih Izmena i dopuna zakona br. 72/73 od jula 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Promene u delokrugu poslova Uprave za trezor br. 72/73 od jula 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NARODNA SKUPŠTINA JE DONELA REBALANS BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 59/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obrazloženje za donošenje Rebalansa budžeta (po hitnom postupku) br. 72/73 od jula 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1."Rebalansirani" Prihodi i primanja, rashodi i izdaci i finansiranje budžeta za 2013. godinu br. 72/73 od jula 2013. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Izvršavanje budžeta br. 72/73 od jula 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NAJNOVIJEG ZAKLJUČKA VLADE U VEZI UPLATE DOBITI IZ 2012. GODINE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE br. 72/73 od jula 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE "Sl. glasnik RS", br. 54/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 35
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NASTAVAK - ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA POSTAVLJENA UPRAVI ZA TREZOR - U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA PUTEM APLIKACIJE PROJEKAT "RINO" br. 72/73 od jula 2013. godine str. 36
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA PRIMENA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - ODGOVORI NA PITANJA SA SAJTA MFP - PREUZETO NA DAN 10.7.2013. GODINE br. 72/73 od jula 2013. godine str. 40
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Eskontna menica kao sredstvo plaćanja prema Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama br. 72/73 od jula 2013. godine str. 43
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Status ugovora o poslovno tehničkoj saradnji s aspekta primene Zakona o rokovima plaćanja u komercijalnim transakcijama br. 72/73 od jula 2013. godine str. 43
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Način podnošenja mesečnih izveštaja javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava o rokovima plaćanja u komercijalnim transakcijama, u aplikaciju "RINO" br. 72/73 od jula 2013. godine str. 44
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Ugovaranje rokova izmirenja novčanih obaveza kod pružanja turističkih usluga br. 72/73 od jula 2013. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OSNOVNI KAPITAL KAO ELEMENT OSNIVAČKOG AKTA KOJI SE USKLAĐUJE SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA I NJEGOVA RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvodne napomene br. 72/73 od jula 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Pojmovno značenje imovine, neto imovine, kapitala i osnovnog kapitala kod javnih preduzeća br. 72/73 od jula 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Osnovački ulog javnog preduzeća kojeg osnivač unosi u osnivački akt br. 72/73 od jula 2013. godine str. 48
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene br. 72/73 od jula 2013. godine str. 53
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE SPROVOĐENJE PERIODIČNOG OBRAČUNA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2013. GODINE IZMEĐU REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I DAVAOCA ZDRAVSTVENIH USLUGA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 54
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Pripreme za sastavljanje periodičnog obračuna br. 72/73 od jula 2013. godine str. 54
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Način sastavljanja periodičnog obračuna br. 72/73 od jula 2013. godine str. 55
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE IZMENA I DOPUNA UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2013. GODINI br. 72/73 od jula 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Fakturisanje usluga ustanova socijalne zaštite br. 72/73 od jula 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Eksplantacija organa radi transplantacije br. 72/73 od jula 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Fakturisanje utrošene krvi i labilnih produkata od krvi br. 72/73 od jula 2013. godine str. 59
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Fakturisanje usluga koje pružaju institut/zavodi za transfuziju krvi br. 72/73 od jula 2013. godine str. 61
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Očekivane promene u fakturisanju br. 72/73 od jula 2013. godine str. 62
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE ADI USKLAĐIVANJA SA IZMENJENIM PORESKIM PROPISIMA IZVRŠENE SU SEDME IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 61/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 63
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Razlozi za donošenje izmena i dopuna Pravilnika br. 72/73 od jula 2013. godine str. 63
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izmena i dopune u Prilogu - Kontni plan br. 72/73 od jula 2013. godine str. 63
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBJAVLJENI SU NOVI PRAVILNICI O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA (OBRASCI PP OPJ, OBRASCI PP OD-P I PP OD-O, OBRASCI PPI-3 i PPI-4, I DRUGI PORESKI OBRASCI) USKLAĐENI SA POSLEDNJIM IZMENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ZAKONA O SOCIJALNIM DOPRINOSIMA, ZAKONA O POREZU NA IMOVINU I DRUGIH PORESKIH ZAKONA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA GREJANJE, KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE br. 72/73 od jula 2013. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Iznosi akcize za koje se može ostvariti pravo na refakciju br. 72/73 od jula 2013. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Način ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja kerozin, tečni naftni gas i ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C) br. 72/73 od jula 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Rokovi za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte br. 72/73 od jula 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Način popunjavanja zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte br. 72/73 od jula 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i tečni naftni gas koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari br. 72/73 od jula 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Refakcija plaćene akcize na gasna ulja, koja se kao motorno gorivo koriste za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju br. 72/73 od jula 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i tečni naftni gas koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora br. 72/73 od jula 2013. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Refakcija plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije br. 72/73 od jula 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Refakcija plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, kerozin, tečni naftni gas i ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C) koji se koriste u industrijske svrhe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA "REFORMA PORESKIH ZAKONA IZVRŠENA U MAJU 2013. GODINE" SA ASPEKTA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU br. 72/73 od jula 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJE UREDBE O DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE "Sl. glasnik RS", br. 59/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA SVAKO OD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOME JE DATO PRAVO DA UTVRĐUJE VISINU TAKSE ZA PRUŽENE JAVNE USLUGE - MORA DA DOBIJE SAGLASNOST NADLEŽNOG ORGANA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 93
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa usluge od strane lica koje je u momentu primanja avansa bilo u sistemu PDV a naknadno je brisano iz evidencije PDV br. 72/73 od jula 2013. godine str. 94
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi pod kojima investitor koji nabavlja materijal za izgradnju objekta ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tog materijala br. 72/73 od jula 2013. godine str. 96
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBJAŠNJENJE O PORESKOM TRETMANU PROMETA USLUGE DOZVOLJAVANJA KORIŠĆENJA JAVNOG PUTA ZA KOJI SE NAPLAĆUJE PUTARINA, SADRŽINI PRIZNANICE (SLIPA), IZDAVANJU I SADRŽINI RAČUNA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGE DOZVOLJAVANJA KORIŠĆENJA JAVNOG PUTA ZA KOJI SE NAPLAĆUJE PUTARINA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. PORESKA OSNOVICA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. SADRŽINA PRIZNANICE (SLIPA) KOJA SE IZDAJE PRI NAPLATI PUTARINE br. 72/73 od jula 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. OBAVEZA IZDAVANJE PDV RAČUNA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. SADRŽINA RAČUNA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. DODATNE NAPOMENE br. 72/73 od jula 2013. godine str. 99
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski dužnik za promet dobara i usluga koji izvođač radova vrši licu na koje ne glasi građevinska dozvola br. 72/73 od jula 2013. godine str. 100
JAVNE NABAVKE UPRAVNA I UPRAVNO-SUDSKA ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI br. 72/73 od jula 2013. godine str. 101
JAVNE NABAVKE Zaštita prava u upravnom postupku br. 72/73 od jula 2013. godine str. 101
JAVNE NABAVKE Upravno-sudska zaštita br. 72/73 od jula 2013. godine str. 104
JAVNE NABAVKE Upravno-sudska praksa br. 72/73 od jula 2013. godine str. 106
JAVNE NABAVKE Zaključak br. 72/73 od jula 2013. godine str. 109
JAVNE NABAVKE POSTAVLJENA PITANJA POVODOM NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NA SAVETOVANJU U VRNJAČKOJ BANJI 29.05.2013. GODINE DRUGI DEO br. 72/73 od jula 2013. godine str. 109
JAVNE NABAVKE Pojašnjenje na koje se obaveze odnose vrednosti iz člana 57. Zakona o javnim nabavkama br. 72/73 od jula 2013. godine str. 117
JAVNE NABAVKE Primena Zakona o javnim nabavkama i/ili Zakona o javnoj svojini prilikom nabavljanja mreže za distribuciju br. 72/73 od jula 2013. godine str. 118
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA DRUŠTVO ZA POSEBNE NAMENE (PROJEKTNA KOMPANIJA) br. 72/73 od jula 2013. godine str. 120
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Vrste i namene br. 72/73 od jula 2013. godine str. 121
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Uređenje u pravu Republike Srbije br. 72/73 od jula 2013. godine str. 122
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Računovodstveni tretman br. 72/73 od jula 2013. godine str. 125
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prednosti i nedostaci br. 72/73 od jula 2013. godine str. 126
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Dodatak: Grafički prikaz strukture kapitala i modela finansiranja određenih društava za posebne namene br. 72/73 od jula 2013. godine str. 132
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pobijanje izjave o odricanju prava svojine na nepokretnosti u korist Republike Srbije br. 72/73 od jula 2013. godine str. 134
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nadležnost za davanje saglasnosti za izmeštanje telekomunikacionog kabla koji se nalazi u putnom pojasu regionalnog puta br. 72/73 od jula 2013. godine str. 135
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nadležnost za vršenje procene tržišne vrednosti br. 72/73 od jula 2013. godine str. 135
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Mogućnost korišćenja mreža u javnoj svojini od strane javnog preduzeća br. 72/73 od jula 2013. godine str. 136
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ponuda prodavca za zaključenje istog tipskog ugovora neodređenom broju kupaca br. 72/73 od jula 2013. godine str. 136
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Nedostatak saglasnosti volja ugovornih strana o bitnim elementima ugovora br. 72/73 od jula 2013. godine str. 137
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE KOMENTAR SEDMIH PO REDU, IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 61/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 138
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Razlozi za donošenje Izmena pravilnika br. 72/73 od jula 2013. godine str. 138
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Novi računi za uplatu javnih prihoda br. 72/73 od jula 2013. godine str. 139
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izmena i dopuna postojećih računa za uplatu javnih prihoda br. 72/73 od jula 2013. godine str. 140
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Novi evidencioni računi br. 72/73 od jula 2013. godine str. 141
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU UPUTSTVO O POSTUPKU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU I IZDAVANJE POTVRDE O PRIJEMU "Sl. glasnik RS", br. 53/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 142
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Identitet i ovlašćenja podnosioca prijave br. 72/73 od jula 2013. godine str. 143
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak podnošenja jedinstvene prijave br. 72/73 od jula 2013. godine str. 143
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju br. 72/73 od jula 2013. godine str. 145
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena odredaba o prestanku radnog odnosa zaposlenom u ustanovi obrazovanja i vaspitanja br. 72/73 od jula 2013. godine str. 145
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštanje zaposlenog na odgovarajući posao zbog utvrđene invalidnosti br. 72/73 od jula 2013. godine str. 146
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izdavanje rešenja o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom koji radi u više škola br. 72/73 od jula 2013. godine str. 147
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza podnošenja prijava o obvezniku plaćanja doprinosa Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje na ROD obrascu br. 72/73 od jula 2013. godine str. 148
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Evidentiranje propisanih radnih mesta kod poslodavca radi ostvarivanja prava na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem br. 72/73 od jula 2013. godine str. 148
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Premeštaj zaposlenog na druge odgovarajuće poslove na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa br. 72/73 od jula 2013. godine str. 150
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad od strane poslodavca korisnika njihovih usluga na osnovu sporazuma i sastavljanje izveštaja o povredi na radu od strane poslodavca koji je obveznik plaćanja doprinosa br. 72/73 od jula 2013. godine str. 150
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Prijava i utvrđivanje podataka o uplati doprinosa na ime obaveznog socijalnog osiguranja br. 72/73 od jula 2013. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA "Sl. glasnik RS", br. 55/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 152
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA OBRAČUN NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA U SKLADU SA IZMENJENIM ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada br. 72/73 od jula 2013. godine str. 154
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Naknada troškova za službeni put u zemlji br. 72/73 od jula 2013. godine str. 156
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Naknada troškova smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu br. 72/73 od jula 2013. godine str. 160
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PORESKI TRETMAN PREMIJE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I PENZIJSKOG DOPRINOSA U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND br. 72/73 od jula 2013. godine str. 161
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Dobrovoljno osiguranje koje poslodavac plaća za zaposlene br. 72/73 od jula 2013. godine str. 162
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Dobrovoljno osiguranje koje je zaposleni sam ugovorio i obavestio poslodavca da mu obustavlja iz zarade br. 72/73 od jula 2013. godine str. 163
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun uvećane zarade i za vreme provedeno na radu u radnom odnosu u bivšoj Republici SFRJ br. 72/73 od jula 2013. godine str. 164
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA "Sl. glasnik RS", br. 55/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uređivanje materije opštih principa, ciljeva, ishoda i standarda obrazovanja i vaspitanja br. 72/73 od jula 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje nastavnika br. 72/73 od jula 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnosti saveta i zavoda br. 72/73 od jula 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI snivanje Agencije za obrazovanje i vaspitanje br. 72/73 od jula 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osnivanje ustanove i status vežbaonice br. 72/73 od jula 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Optimizacija mreže srednjih škola br. 72/73 od jula 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovanje odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Individualni obrazovni plan br. 72/73 od jula 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upis učenika u osnovnu školu br. 72/73 od jula 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje i odgovornost učenika br. 72/73 od jula 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijem u radni odnos i prestanak radnog odnosa zaposlenih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi rokovi za maturu br. 72/73 od jula 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostale odredbe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU "Sl. glasnik RS", br. 55/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvodne odredbe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 169
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Programi srednjeg obrazovanja i vaspitanja br. 72/73 od jula 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ostvarivanje obrazovanja i vaspitanja br. 72/73 od jula 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI pis, prava i obaveze i status učenika srednje škole br. 72/73 od jula 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje učenika br. 72/73 od jula 2013. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencije i javne isprave br. 72/73 od jula 2013. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Priznavanje strane školske isprave br. 72/73 od jula 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada br. 72/73 od jula 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Štrajk zaposlenih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kaznene odredbe, poveravanje poslova državne uprave autonomnoj pokrajini, prelazne i završne odredbe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH "Sl. glasnik RS", br. 55/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvodne odredbe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 177
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizacija i ostvarivanje aktivnosti obrazovanja odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencije i javne isprave br. 72/73 od jula 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Planovi i programi obrazovanja odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Polaznici i kandidati br. 72/73 od jula 2013. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI posleni i radno angažovani u obrazovanju odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Godišnji plan obrazovanja odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Planiranje i finansiranje obrazovanja odraslih br. 72/73 od jula 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadzor br. 72/73 od jula 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prelazne i završne odredbe br. 72/73 od jula 2013. godine str. 183
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU "Sl. glasnik RS", br. 55/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Studentske stipendije br. 72/73 od jula 2013. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Regulisanje statusa Fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka br. 72/73 od jula 2013. godine str. 184
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Regulisanje stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente br. 72/73 od jula 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usaglašavanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o visokom obrazovanju br. 72/73 od jula 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU "Sl. glasnik RS", br. 55/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ciljevi i ishodi obrazovanja i vaspitanja i programi i organizacija obrazovno-vaspitnog rada br. 72/73 od jula 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Učenici br. 72/73 od jula 2013. godine str. 188
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispiti br. 72/73 od jula 2013. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrednovanje obrazovno vaspitnog rada br. 72/73 od jula 2013. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Štrajk br. 72/73 od jula 2013. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Evidencije - javne isprave br. 72/73 od jula 2013. godine str. 189
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Strane školske isprave i finansiranje škole br. 72/73 od jula 2013. godine str. 190
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Završne odredbe zakona br. 72/73 od jula 2013. godine str. 190
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USKLAĐIVANJE VRSTE OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA SA ZAKONOM O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 190
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONET JE NOVI PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 58/2013 br. 72/73 od jula 2013. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržaj Liste lekova br. 72/73 od jula 2013. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Participacija br. 72/73 od jula 2013. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oslobođenja od plaćanja participacije br. 72/73 od jula 2013. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI risani lekovi i druge novine br. 72/73 od jula 2013. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razrešenje direktora ustanove po naloženoj meri prosvetnog inspektora br. 72/73 od jula 2013. godine str. 194
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlučivanje o izbornim predmetima u osnovnoj školi br. 72/73 od jula 2013. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sticanje obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i dokazivanje ispunjenosti uslova na konkursu za prijem u radni odnos u školi br. 72/73 od jula 2013. godine str. 196
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI zricanje vaspitnih i vaspitno-disciplinskih mera i smanjenje ocene iz vladanja br. 72/73 od jula 2013. godine str. 197
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI STRUČNO UPUTSTVO O FORMIRANJU ODELJENJA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU br. 72/73 od jula 2013. godine str. 198
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI FORMIRANJE ODELJENJA I GRUPA U OSNOVNIM ŠKOLAMA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 198
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI FORMIRANJE ODELJENJA PRODUŽENOG BORAVKA I CELODNEVNE NASTAVE U OSNOVNOJ ŠKOLI br. 72/73 od jula 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI FORMIRANJE ODELJENJA I GRUPA U SREDNJIM ŠKOLAMA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI FORMIRANJE ODELJENJA I GRUPA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U KOJIMA SE OBRAZUJU UČENICI/DECA PO INDIVIDUALNOM OBRAZOVNOM PLANU (IOP) br. 72/73 od jula 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI FINANSIRANJE ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA br. 72/73 od jula 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretanje postupka protiv carinskog službenika zbog sumnje da je izvršio krivično delo primanje mita br. 72/73 od jula 2013. godine str. 200
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zastarelost vođenja disciplinskog postupka protiv državnih službenika za povrede dužnosti iz radnog odnosa br. 72/73 od jula 2013. godine str. 201
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonska ovlašćenja komunalnog preduzeća na naplatu parkinga po važećem cenovniku br. 72/73 od jula 2013. godine str. 201
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Avgust 2013. godine br. 72/73 od jula 2013. godine str. 202
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Jul / Avgust 2013. godine br. 72/73 od jula 2013. godine str. 204
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE   br. 72/73 od jula 2013. godine str. 210
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NAČIN PRIPREME I DONOŠENJA BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA 2014. GODINU Br. 70 jun 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Priprema budžeta (i finansijskih planova) koji se sastoji iz dva dela Br. 70 jun 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Budžetska klasifikacija - za pripremu i izvršenje budžeta Br. 70 jun 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Budžetski kalendar Br. 70 jun 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uputstvo za pripremu budžeta i izrada i dostavljanje Predloga finansijskog plana direktnih/indirektnih korisnika Br. 70 jun 2013. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Razmatranje budžetskih zahteva Br. 70 jun 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Fiskalna godina i privremeno finansiranje Br. 70 jun 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Ograničenja kod donošenja budžeta i izmene i dopune budžeta i finansijskih planova Br. 70 jun 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR NOVE UREDBE O POSTUPKU PRIVREMENE OBUSTAVE PRENOSA PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA AUTONOMNOJ POKRAJINI, PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE GRADU BEOGRADU, ODNOSNO PRENOSA TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE "Sl. glasnik RS", br. 49/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zakonski osnov Br. 70 jun 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Predmet uređenja Br. 70 jun 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Privremena obustava prenosa pripadajućeg dela poreza i transfera Br. 70 jun 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nastavak prenosa pripadajućeg dela poreza i transfera Br. 70 jun 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Adresati Uredbe Br. 70 jun 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Stupanje na snagu Uredbe i posledice na prethodno važeći propis Br. 70 jun 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Prilog - obrasci Br. 70 jun 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2013. GODINU Br. 70 jun 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Mogućnosti / ograničenja kod ugovaranja i plaćanja na rate za ekskurzije - primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u ustanovama obrazovanja Br. 70 jun 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Evidentiranje usluga osiguranja (ni)je obaveza u komercijalnim transakcijama Br. 70 jun 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Minimalni iznos bankarske garancije kao produženje roka izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Br. 70 jun 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Plaćanja između domaćih i stranih lica ne smatra se obavezom u komercijalnim transakcijama Br. 70 jun 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Status obaveza, preuzetih u skladu sa odobrenim aproprijacijama, a neizvršenih u toku budžetske godine Br. 70 jun 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uslovi za sticanje statusa korisnika javnih sredstava Br. 70 jun 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Otvaranje odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje rashoda i izdataka po osnovu prihoda čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja budžeta Br. 70 jun 2013. godine str. 35
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nadležnost za donošenje cenovnika usluga iz člana 25. tačka 6) podtačka 4) Zakona o budžetskom sistemu Br. 70 jun 2013. godine str. 35
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Značenje termina "ugovoreno" iz člana 19. tačka 4) Zakona o budžetskom sistemu Br. 70 jun 2013. godine str. 36
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Dostava računa kupcu Br. 70 jun 2013. godine str. 36
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE SOPSTVENI PRIHODI U 2013. GODINI KOD USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ODNOSNO LOKALNA VLAST, ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Br. 70 jun 2013. godine str. 37
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvodne napomene Br. 70 jun 2013. godine str. 37
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Potpuno ukidanje ili ograničeno raspolaganje sopstvenim prihodima i zadržavanje karaktera sopstvenih prihoda za određene korisnike Br. 70 jun 2013. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Propisi kojima je utvrđen osnov za finansiranje rashoda i izdataka iz sopstvenih prihoda Br. 70 jun 2013. godine str. 39
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Poreski aspekt ostvarenih sopstvenih prihoda Br. 70 jun 2013. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari, kao jedan od vidova javnih prihoda Br. 70 jun 2013. godine str. 46
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti i praktična rešenja Br. 70 jun 2013. godine str. 48
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 6. Računovodstvena evidencija javnih prihoda ostvarenih po osnovu korišćenja javnih dobara i javnih usluga (sopstvenih prihoda) u 2013. godini Br. 70 jun 2013. godine str. 48
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene Br. 70 jun 2013. godine str. 50
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE ŠESTE (ZNAČAJNE) IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 48/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 52
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Više razloga za donošenje izmena i dopuna Pravilnika Br. 70 jun 2013. godine str. 52
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izmena i dopune u normativnom delu Pravilnika Br. 70 jun 2013. godine str. 53
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izmena i dopune u Prilogu - Kontni plan Br. 70 jun 2013. godine str. 53
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun i naplata samodoprinosa na penzije Br. 70 jun 2013. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA DONETA JE NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE Br. 70 jun 2013. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA Br. 70 jun 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA I. Proširenje predmeta oporezivanja akcizom Br. 70 jun 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA II. Dopune kod refakcije akcize Br. 70 jun 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA III. Pravo na regresiranje Br. 70 jun 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IV. Proširenje oslobođenja od plaćanja akcize Br. 70 jun 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA V. Režim odloženog plaćanja i obračunavanja akcize Br. 70 jun 2013. godine str. 58
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA VI. Obračun i naplata akcize Br. 70 jun 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA VII. Prijava mesta obavljanja delatnosti Br. 70 jun 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA VIII. Obaveza popisa zatečenih zaliha Br. 70 jun 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IX. Obaveza nadležnog carinskog organa Br. 70 jun 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O AKCIZAMA Br. 70 jun 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Proširenje predmeta oporezivanja akcizom na biogoriva i biotečnosti Br. 70 jun 2013. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Propisivanje prava na refakciju plaćene akcize kada se biogoriva koriste kao motorna goriva za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno kada se biotečnosti koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije Br. 70 jun 2013. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Proširenja pojma ovlašćenog distributera derivatima nafte, biogoriva i biotečnosti Br. 70 jun 2013. godine str. 62
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Popis zaliha biogoriva i biotečnosti na dan stupanja na snagu zakona i dostavljanje popisnih lista Poreskoj upravi Br. 70 jun 2013. godine str. 63
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Ostale izmene i dopune Zakona o akcizama Br. 70 jun 2013. godine str. 63
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠE NA OSNOVU UGOVORA O SPONZORSTVU Br. 70 jun 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvodne napomene Br. 70 jun 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Ugovori o sponzorstvu kojima je predviđeno da sponzor daje sponzorstvo u novcu Br. 70 jun 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Ugovori o sponzorstvu kojima je predviđeno da sponzor daje sponzorstvo u vidu prometa dobra i/ili usluga Br. 70 jun 2013. godine str. 66
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Nastanak poreske obaveze Br. 70 jun 2013. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Popunjavanje obrasca PPPDV o iznosu naknade za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik investitor a predmetni promet je oslobođen PDV u skladu sa međunarodnim ugovorom o donaciji Br. 70 jun 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ispravka (smanjenje) osnovice obračunatog PDV za promet koji je bio oporeziv po stopi od 18% (koji je izvršen zaključno sa 30. septembrom 2012. godine) Br. 70 jun 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovi za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja i tečni naftni gas) koji se koriste za obavljanje prevoza putnika u gradskom saobraćaju i za potrebe grejanja poslovnog prostora Br. 70 jun 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Samodoprinos kao vrsta poreskih prihoda Br. 70 jun 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje porezom na poklon doniranih novčanih sredstava od strane fonda iz inostranstva domaćem fakultetu Br. 70 jun 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza postupanja po konačnom poreskom rešenju kojim je utvrđen porez na imovinu sve dok rešenje ne bude poništeno, ukinuto ili izmenjeno Br. 70 jun 2013. godine str. 77
JAVNE NABAVKE NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA POVODOM  NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - DRUGI DEO Br. 70 jun 2013. godine str. 79
JAVNE NABAVKE DONETA JE IZMENA I DOPUNA UREDBE O POSTUPKU PLANIRANJA POTREBA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE "Sl. glasnik RS", br. 49/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 87
JAVNE NABAVKE Propisan je rok do koga treba da se donosi Stručno-metodološko uputstvo i jedinstveni obrazac Br. 70 jun 2013. godine str. 87
JAVNE NABAVKE Tek 2015. godine počinje sa primenom Uredba, a za 2013. i 2014. godinu centralizovane nabavke sprovodi Republički fond za zdravstveno osiguranje Br. 70 jun 2013. godine str. 88
JAVNE NABAVKE Primena Zakona o javnim nabavkama na drugu fazu restriktivnog (kvalifikacionog) postupka na liste kandidata koje važe najkasnije do 6. jula 2013. godine Br. 70 jun 2013. godine str. 89
JAVNE NABAVKE Postupak zaštite prava u postupcima javnih nabavki pokrenut nakon 1. aprila 2013. godine Br. 70 jun 2013. godine str. 90
JAVNE NABAVKE Uticaj mirovanja poreskog duga na ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke Br. 70 jun 2013. godine str. 90
JAVNE NABAVKE Dospelost potraživanja na ime razlike u ceni kod ugovora o građenju Br. 70 jun 2013. godine str. 92
JAVNE NABAVKE Obaveza izvođača radova da za svaku ispostavljenu privremenu situaciju obračuna razliku u ceni Br. 70 jun 2013. godine str. 92
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE KONVERZIJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA UZ NAKNADU Br. 70 jun 2013. godine str. 94
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prekluzivnost roka za upis prava svojine na nepokretnostima prema Zakonu o javnoj svojini Br. 70 jun 2013. godine str. 95
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obračun zatezne kamate na dužničko-poverilačke odnose koji su u toku, a otpočeli su pre 3. marta 2001. godine Br. 70 jun 2013. godine str. 97
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Izvršenje i obezbeđenje na nepokretnostima koje su u društvenoj svojini Br. 70 jun 2013. godine str. 98
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prekid zastarelosti plaćanjem Br. 70 jun 2013. godine str. 98
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost naplate sudske takse Br. 70 jun 2013. godine str. 99
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NAJNOVIJE - ŠESTE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 48/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 100
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Otvaranje evidencionog računa radi uplate sredstava ostvarenih od novčanih kazni Br. 70 jun 2013. godine str. 103
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zastarelost Br. 70 jun 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O RADU Br. 70 jun 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Najnovije izmene i dopune Zakona o radu Br. 70 jun 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neke nedoumice i problemi u primeni Zakona Br. 70 jun 2013. godine str. 106
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravci mogućih izmena i dopuna Zakona Br. 70 jun 2013. godine str. 107
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBAVEZA BIRANJA "IZABRANOG LEKARA" KAO USLOV ZA OVERU ZDRAVSTVENE KNJIŽICE Br. 70 jun 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primarna zdravstvena delatnost Br. 70 jun 2013. godine str. 111
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izabrani lekar Br. 70 jun 2013. godine str. 112
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kapitacija kao mehanizam plaćanja pružaoca zdravstvenih usluga Br. 70 jun 2013. godine str. 112
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza biranja "izabranog lekara" kao uslov za overu zdravstvene knjižice Br. 70 jun 2013. godine str. 113
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 70 jun 2013. godine str. 115
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost ponovnog izbora vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Br. 70 jun 2013. godine str. 116
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Određivanje dužine godišnjeg odmora za zaposlenog koji je zasnovao radni odnos sa nepunim radnim vremenom Br. 70 jun 2013. godine str. 117
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na korišćenje godišnjeg odmora za tekuću godinu Br. 70 jun 2013. godine str. 118
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaposleni ima pravo da koristi godišnji odmor u tekućoj godini za tu godinu, a izuzetno može da prenese korišćenje i u narednu godinu pod uslovima utvrđenim zakonom Br. 70 jun 2013. godine str. 118
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak izvršenja u slučaju kada se zahteva isplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Br. 70 jun 2013. godine str. 120
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obračun i plaćanje, obustavom iz penzije, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Br. 70 jun 2013. godine str. 122
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za policijskog službenika vraćenog na rad po sudskoj presudi Br. 70 jun 2013. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dan prestanka radnog odnosa u slučaju kada zaposlenom zbog neopravdanog izostanka nije bilo moguće uručiti rešenje o prestanku radnog odnosa Br. 70 jun 2013. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Produženje rada u školi po sticanju uslova za odlazak u penziju Br. 70 jun 2013. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ponuda aneksa ugovora o radu radi prelaska sa nepunog na puno radno vreme na određeni vremenski period Br. 70 jun 2013. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Deo javnog puta na kome se izvode radovi na sanaciji kao privremeno ili pokretno gradilište Br. 70 jun 2013. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja na regres troškova lečenja nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju Br. 70 jun 2013. godine str. 126
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NOVE STOPE POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA PIO PRILIKOM OBRAČUNA ZARADA OD 30. MAJA 2013. GODINE I OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE Br. 70 jun 2013. godine str. 127
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA OBRAČUN ZARADE, NAKNADE I DRUGIH PRIMANJA PREMA IZMENJENIM ZAKONIMA O POREZU I DOPRINOSIMA KOJI SU STUPILI NA SNAGU 30.5.2013. GODINE Br. 70 jun 2013. godine str. 129
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Obračun poreza i doprinosa na zarade ugovorene u bruto iznosu Br. 70 jun 2013. godine str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Obračun poreza i doprinosa u slučaju kada je zarada ugovorena u neto iznosu Br. 70 jun 2013. godine str. 131
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Preračun minimalne zarade sa neto na bruto iznos po novim parametrima za plaćanje poreza i doprinosa koji se primenjuju od 30.5.2013. godine Br. 70 jun 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 4. Zarada penzionera koji ponovo zasnuje radni odnos - utvrđivanje bruto zarade i obračun poreza i doprinosa prema novim parametrima Br. 70 jun 2013. godine str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 5. Kompletan obračun zarade Br. 70 jun 2013. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PREGLED KOEFICIJENATA ZA PRERAČUN SA NETO NA BRUTO IZNOS PRIMANJA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA Br. 70 jun 2013. godine str. 144
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA OBRAČUN NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA VAN RADNOG ODNOSA PREMA IZMENJENIM ZAKONIMA O POREZU I DOPRINOSIMA KOJI SU STUPILI NA SNAGU 30.5.2013. GODINE Br. 70 jun 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod Br. 70 jun 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun naknade po osnovu ugovora o delu Br. 70 jun 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun autorskog honorara Br. 70 jun 2013. godine str. 150
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu Br. 70 jun 2013. godine str. 152
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračun naknade po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova Br. 70 jun 2013. godine str. 153
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PROMENE KOD VREDNOVANJA RADNOG UČINKA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU - KAPITACIJA, U SKLADU SA UREDBOM O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA "Sl. glasnik RS", br. 46/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 158
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer - efekti izmene korektivnog koeficijenta na osnovnu platu Br. 70 jun 2013. godine str. 159
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer - efekti promene procentualnog uvećanja osnovne plate Br. 70 jun 2013. godine str. 159
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NAKNADA ZARADE - PLATE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU POVODOM KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA SA PRIMERIMA OBRAČUNA Br. 70 jun 2013. godine str. 161
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje naknade zarade - plate za državne službenike i nameštenike Br. 70 jun 2013. godine str. 161
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje naknade zarade - plate u organima lokalnih vlasti Br. 70 jun 2013. godine str. 162
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje naknade zarade - plate prema Zakonu o radu Br. 70 jun 2013. godine str. 162
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer obračuna poreza i doprinosa na zaradu - platu i naknadu Br. 70 jun 2013. godine str. 164
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Regres za godišnji odmor Br. 70 jun 2013. godine str. 165
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor Br. 70 jun 2013. godine str. 166
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Napomene u vezi sa knjiženjem Br. 70 jun 2013. godine str. 167
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRAVO NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ZA 2013. GODINU Br. 70 jun 2013. godine str. 168
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Ostvarivanje prava na godišnji odmor prema Zakonu o radu Br. 70 jun 2013. godine str. 169
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Specifičnosti kod utvrđivanja dužine godišnjeg odmora za državne službenike i u organima lokalne vlasti Br. 70 jun 2013. godine str. 170
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Specifičnosti kod vremena korišćenja godišnjeg odmora za zaposlene u obrazovanju Br. 70 jun 2013. godine str. 170
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Godišnji odmor u kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti javnog sektora Br. 70 jun 2013. godine str. 171
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Situacije kod korišćenja godišnjeg odmora u punom trajanju i srazmerno Br. 70 jun 2013. godine str. 171
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza izdavanja rešenja Br. 70 jun 2013. godine str. 174
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Model rešenja o korišćenju godišnjeg odmora Br. 70 jun 2013. godine str. 175
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata naknade troškova za službeni put (dnevnica) fizičkom licu koje je angažovano na osnovu autorskog ugovora Br. 70 jun 2013. godine str. 177
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećanje zarade zaposlenom policijskom službeniku za dodatno opterećenje na poslu Br. 70 jun 2013. godine str. 178
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje prilikom isplate zarade zaposlenom koji radi sa nepunim radnim vremenom Br. 70 jun 2013. godine str. 178
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obračunavanje uvećane zarade po osnovu rada u smenama Br. 70 jun 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O SLUŽBI U AKTIVNOJ REZERVI U SPECIJALIZOVANIM JEDINICAMA CIVILNE ZAŠTITE "Sl. glasnik RS", br. 46/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA "Sl. glasnik RS", br. 45/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Najznačajnije novine u Zakonu Br. 70 jun 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objavljivanje u Službenom glasniku Br. 70 jun 2013. godine str. 185
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način objavljivanja zakona i drugih propisa i akata Br. 70 jun 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje i uređivanje Službenog glasnika Br. 70 jun 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pravno-informacioni sistem Republike Srbije Br. 70 jun 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obezbeđivanje dela sredstava iz budžeta Republike Srbije Br. 70 jun 2013. godine str. 186
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA "Sl. glasnik RS", br. 45/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava pacijenata Br. 70 jun 2013. godine str. 187
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dužnosti pacijenta Br. 70 jun 2013. godine str. 191
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita prava pacijenta Br. 70 jun 2013. godine str. 192
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kaznene odredbe Br. 70 jun 2013. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prelazne i završne odredbe Br. 70 jun 2013. godine str. 193
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 70 jun 2013. godine str. 194
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI LICA SA MENTALNIM SMETNJAMA "Sl. glasnik RS", br. 45/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 195
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načela Br. 70 jun 2013. godine str. 196
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava lica sa mentalnim smetnjama Br. 70 jun 2013. godine str. 196
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvene ustanove za lečenje lica sa mentalnim smetnjama Br. 70 jun 2013. godine str. 196
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dobrovoljni smeštaj lica sa mentalnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu Br. 70 jun 2013. godine str. 197
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zadržavanje bez pristanka i smeštaj bez pristanka lica sa mentalnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu Br. 70 jun 2013. godine str. 197
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prava i obaveze lica sa mentalnim smetnjama u psihijatrijskoj ustanovi Br. 70 jun 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poverljivost podataka o zdravstvenom stanju lica sa mentalnim smetnjama Br. 70 jun 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Otpust iz psihijatrijske ustanove Br. 70 jun 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena fizičkog sputavanja i izolacije Br. 70 jun 2013. godine str. 199
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posebni oblici lečenja lica sa mentalnim smetnjama Br. 70 jun 2013. godine str. 200
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak prema licima sa mentalnim smetnjama, učiniocima krivičnih dela ili prekršaja Br. 70 jun 2013. godine str. 200
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prekršajne i prelazne i završne odredbe Br. 70 jun 2013. godine str. 200
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 70 jun 2013. godine str. 201
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU Br. 70 jun 2013. godine str. 202
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Najznačajnije novine koje donosi završni ispit Br. 70 jun 2013. godine str. 202
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način polaganja završnog ispita Br. 70 jun 2013. godine str. 203
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obrazovni standardi na završnom ispitu Br. 70 jun 2013. godine str. 203
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javna isprava o obavljenom završnom ispitu Br. 70 jun 2013. godine str. 203
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O INVENTARISANJU, OBRADI, REVIZIJI I OTPISU BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE I IZVORA, KAO I VOĐENJU EVIDENCIJE O BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ GRAĐI I IZVORIMA "Sl. glasnik RS", br. 47/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 204
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 70 jun 2013. godine str. 204
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Tekst Pravilnika Br. 70 jun 2013. godine str. 204
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI I PRAVILNIKA O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA "Sl. glasnik RS", br. 44/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 207
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O STANDARDIMA ZA POČETNU AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA "Sl. glasnik RS", br. 47/2013 Br. 70 jun 2013. godine str. 208
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Usklađivanje osnivačkog akta javnog preduzeća sa zakonom u pogledu registrovanja osnovnog kapitala Br. 70 jun 2013. godine str. 210
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dugotrajno izostajanje sa nastave i upućivanje učenika na razredni ispit u srednjoj školi Br. 70 jun 2013. godine str. 211
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja direktora škole u pogledu raspoređivanja zaposlenih Br. 70 jun 2013. godine str. 212
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje javnih isprava učenicima osnovnih muzičkih škola Br. 70 jun 2013. godine str. 213
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje i završavanje razreda učenika u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja Br. 70 jun 2013. godine str. 214
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Procedura kod razrešenja V.D. direktora ustanove obrazovanja Br. 70 jun 2013. godine str. 214
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Polaganje završnog ispita za učenike osmog razreda koji imaju nedovoljne ocene Br. 70 jun 2013. godine str. 215
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveštavanje učenika škole o izrečenim vaspitno-disciplinskim merama Br. 70 jun 2013. godine str. 215
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prelazak učenika iz odeljenja za učenike sa smetnjama u razvoju u redovno odeljenje Br. 70 jun 2013. godine str. 216
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Upisivanje poništaja zaključne ocene i polaganja ispita po žalbi u obrasce evidencije u srednjoj školi Br. 70 jun 2013. godine str. 217
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obavljanje privredne delatnosti od strane fondacije Br. 70 jun 2013. godine str. 217
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokazivanje poznavanja stranog jezika u cilju sticanja zvanja pedagoškog savetnika Br. 70 jun 2013. godine str. 219
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje zakonskog okvira za izvođenje praktične nastave, odnosno obavljanja profesionalne prakse učenika u inostranstvu i mogućnost ugovaranja saradnje Br. 70 jun 2013. godine str. 219
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odgovornost za štetu koja je prouzrokovana učeniku za vreme boravka u školi Br. 70 jun 2013. godine str. 220
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uskraćivanje pristupa informacijama od javnog značaja koje predstavljaju službenu tajnu.................. 220    
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Jun 2013. godine Br. 70 jun 2013. godine str. 222
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Maj / Jun 2013. godine Br. 70 jun 2013. godine str. 225
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 70 jun 2013. godine str. 230
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN NAKNADE PO OSNOVU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA (PRIMER KNJIŽENJA ZA JAVNI SEKTOR) Br. 69 maj 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Osnov za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima Br. 69 maj 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Osnovna obeležja privremenih i povremenih poslova Br. 69 maj 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima Br. 69 maj 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Primena najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa na naknade po osnovu privremenih i povremenih poslova Br. 69 maj 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 5. Poreski tretman naknade troškova koji se, pored ugovorene naknade, isplaćuju licu po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Br. 69 maj 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 6. Pregled stopa poreza i doprinosa na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima i osnovica na koje se plaćaju Br. 69 maj 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 7. Pregled formula za preračun sa neto na bruto naknadu prema statusu lica sa kojim je zaključen ugovor o privremenim i povremenim poslovima Br. 69 maj 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 8. Primeri obračuna naknade za privremene i povremene poslove Br. 69 maj 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 9. Obrasci koji se podnose pri isplati Br. 69 maj 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE IZMENE NOMENKLATURE ZA FAKTURISANJE PRUŽENIH ZDRAVSTVENIH USLUGA Br. 69 maj 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE POSLEDNJA - DODATNA IZMENA NOMENKLATURE ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA APRIL 2013. GODINE Br. 69 maj 2013. godine str. 22
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OBJAVLJENI SU USAGLAŠENI IZNOSI OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA Br. 69 maj 2013. godine str. 23
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE IOS - obrazac, kao dokaz o nastaloj obavezi Br. 69 maj 2013. godine str. 24
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA POLJOPRIVREDNE SVRHE, ZA GREJANJE I U INDUSTRIJSKE SVRHE Br. 69 maj 2013. godine str. 25
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Najznačajnije izmene pravilnika Br. 69 maj 2013. godine str. 26
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE Br. 69 maj 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Pravo na refakciju plaćene akcize Br. 69 maj 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Prijava lica za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize Br. 69 maj 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije Br. 69 maj 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije Br. 69 maj 2013. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe Br. 69 maj 2013. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe Br. 69 maj 2013. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OPOREZIVANJE POTROŠNJE POREZOM NA DODATU VREDNOST U REPUBLICI SRBIJI Br. 69 maj 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 69 maj 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Obveznik PDV - ko ima obavezu da obračunava PDV po osnovu isporuke dobara i pružanja usluga? Br. 69 maj 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Poreski dužnik - ko ima obavezu da plati PDV? Br. 69 maj 2013. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Šta je predmet oporezivanja PDV? Br. 69 maj 2013. godine str. 53
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Šta je oporezivi događaj i kada nastaje obaveza po osnovu PDV? Br. 69 maj 2013. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Šta predstavlja osnovicu za obračunavanje PDV? Br. 69 maj 2013. godine str. 57
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Po kojoj stopi se obračunava PDV? Br. 69 maj 2013. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Šta je prethodni porez i na koji način obveznik PDV ostvaruje pravo na odbitak prethodnog poreza? Br. 69 maj 2013. godine str. 60
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 9. Koje obaveze imaju poreski obveznici? Br. 69 maj 2013. godine str. 64
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 10. Kada obveznik PDV stiče pravo na povraćaj poreza i poreski kredit? Br. 69 maj 2013. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 11. U kojim slučajevima se primenjuju posebni režimi oporezivanja? Br. 69 maj 2013. godine str. 68
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 12. Ko ima pravo na refakciju ili refundaciju PDV? Br. 69 maj 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 13. Na koji način se vrši oporezivanje prometa dobara i usluga sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija? Br. 69 maj 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI PERIOD ZA KOJI SE OBRAČUNAVA PDV, PODNOSI PORESKA PRIJAVA I PLAĆA PDV Br. 69 maj 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 69 maj 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Kalendarski mesec kao poreski period za obračunavanje PDV, podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV Br. 69 maj 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Kalendarsko tromesečje kao poreski period za obračunavanje PDV, podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV Br. 69 maj 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Promena poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec Br. 69 maj 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Promena poreskog perioda iz kalendarskog meseca u kalendarsko tromesečje Br. 69 maj 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Poreski period za obračunavanje PDV, podnošenje poreske prijave i obračunavanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV Br. 69 maj 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uslovni otpis kamate i odlaganje poreskog duga kod obveznika u postupku restrukturiranja Br. 69 maj 2013. godine str. 78
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Objašnjenje u vezi sa oporezivanjem PDV prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV - izvođač radova vrši investitoru od 1.1.2013. godine, a za koji je investitor poreski dužnik Br. 69 maj 2013. godine str. 79
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski dužnik za promet dobara koja se smatraju sekundarnim sirovinama i promet usluga koje se smatraju uslugama koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV Br. 69 maj 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oporezivanje davanja novca koji pravno lice učini maloletnim ćerkama pokojnog fizičkog lica koje je bilo zaposleno kod davaoca Br. 69 maj 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izvršenje rešenja poreske uprave naplatom sa računa poreskog obveznika Br. 69 maj 2013. godine str. 82
JAVNE NABAVKE NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA POVODOM PRIMENE NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Br. 69 maj 2013. godine str. 83
JAVNE NABAVKE Uslovljenost zaključenja ugovora o prodaji proverom svojstava stvari i podobnosti za upotrebu Br. 69 maj 2013. godine str. 89
JAVNE NABAVKE Zaključenje ugovora o prodaji u slučaju zastupanja pravnog lica od strane većeg broja ovlašćenih lica Br. 69 maj 2013. godine str. 89
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA POJEDINA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU Br. 69 maj 2013. godine str. 90
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravo oštećenog lica da po svom izboru izvrši opravku oštećenog vozila u servisu koji on izabere Br. 69 maj 2013. godine str. 92
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Potpisivanje ugovora od strane lica koje nije ovlašćeno da predstavlja i zastupa opštinu Br. 69 maj 2013. godine str. 93
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Saglasnost volja stranaka kao uslov za povećanje opredeljenog iznosa zakupnine Br. 69 maj 2013. godine str. 93
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveza vlasnika vozila koje se nalazi kod zakupca da plati doplatnu parking kartu Br. 69 maj 2013. godine str. 94
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Naplata menice domaćeg pravnog lica od strane nerezidenta - stranog privrednog društva Br. 69 maj 2013. godine str. 95
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zlatnik - zlato kao novac ili roba Br. 69 maj 2013. godine str. 95
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PROCENA RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI Br. 69 maj 2013. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osnovni pojmovi u Zakonu Br. 69 maj 2013. godine str. 96
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveze poslodavca Br. 69 maj 2013. godine str. 97
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Principi u postupcima primene preventivnih mera Br. 69 maj 2013. godine str. 98
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA NOVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Br. 69 maj 2013. godine str. 99
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost direktora i drugih lica u pravnom licu Br. 69 maj 2013. godine str. 100
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost odgovornog lica u pravnom licu za prekršaj u saobraćaju koji učini zaposleni vozilom tog pravnog lica Br. 69 maj 2013. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nepostojanje obaveze ponovnog osposobljavanja zaposlenog za bezbedan i zdrav rad u slučaju obavljanja istih poslova sa istim rizicima Br. 69 maj 2013. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dužnost poslodavca koji radno angažuje zaposlene kod drugog poslodavca da za te zaposlene obezbedi propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu Br. 69 maj 2013. godine str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Način utvrđivanja reprezentativnosti sindikata u komunalno stambenoj delatnosti na teritoriji grada Beograda Br. 69 maj 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za ostvarivanje prava na uvećanu zaradu po osnovu rada u smenama Br. 69 maj 2013. godine str. 103
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo hranitelja na starosnu penziju i uslovi za njeno ostvarivanje Br. 69 maj 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Neprijavljivanje povreda radnih obaveza koje su učinili drugi radnici kod istog poslodavca Br. 69 maj 2013. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zakonski rok za pokretanje spora radi namirenja potraživanja iz radnog odnosa Br. 69 maj 2013. godine str. 106
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA UPOREDNI KOMENTAR ZAKLJUČKA VLADE RS POVODOM IZUZEĆA ODREĐENIH ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA OD PRIMENE ZAKONA O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU, U ODNOSU NA RANIJE UTVRĐENA IZUZEĆA Br. 69 maj 2013. godine str. 107
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Nemogućnost odricanja od prava na isplatu zarade Br. 69 maj 2013. godine str. 109
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Naknada na ime izgubljene zarade koja se isplaćuje zaposlenom po sudskoj presudi kojom se vraća na rad zbog nezakonitog otkaza, podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade Br. 69 maj 2013. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman prihoda koje ostvari fizičko lice - strani državljanin po osnovu angažovanja na projektima koji se finansiraju iz instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fondova) Br. 69 maj 2013. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad ukoliko zaposleni ostvari ukupno radno vreme duže od punog radnog vremena u slučaju preraspodele radnog vremena Br. 69 maj 2013. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog na pun iznos minimalne zarade za standardni učinak i pun mesečni fond časova rada Br. 69 maj 2013. godine str. 112
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O STANDARDIMA KOMPETENCIJA DIREKTORA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA "Sl. glasnik RS", br. 38/2013 Br. 69 maj 2013. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rukovođenje procesom vaspitanja i učenja deteta predškolske ustanove, odnosno rukovođenje vaspitno-obrazovnim procesom u školi Br. 69 maj 2013. godine str. 114
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Planiranje, organizovanje i kontrola rada ustanove Br. 69 maj 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Praćenje i unapređivanje rada zaposlenih Br. 69 maj 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Razvoj saradnje sa roditeljima/starateljima, organom upravljanja, reprezentativnim sindikatom i širom zajednicom Br. 69 maj 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Finansijsko i administrativno upravljanje radom ustanove Br. 69 maj 2013. godine str. 115
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obezbeđivanje zakonitosti rada ustanove Br. 69 maj 2013. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI STANDARDI USLUGA, LICENCIRANJE ORGANIZACIJA I STRUČNIH RADNIKA I STRUČNI POSLOVI U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE - OBJEDINJENI KOMENTAR NOVODONETIH PROPISA: PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE, PRAVILNIKA O LICENCIRANJU ORGANIZACIJA SOCIJALNE ZAŠTITE I PRAVILNIKA O LICENCIRANJU STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI "Sl. glasnik RS", br. 42/2013 Br. 69 maj 2013. godine str. 116
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Standardi za pružanje usluga Br. 69 maj 2013. godine str. 117
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Licenciranje organizacija i licenciranje stručnih radnika Br. 69 maj 2013. godine str. 118
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KARAKTERISTIKE ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA Br. 69 maj 2013. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kratak prikaz Zakona Br. 69 maj 2013. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogući pravci zakonodavnih izmena Br. 69 maj 2013. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UVOĐENJE ELEKTRONSKE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE U ZDRAVSTVENI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE Br. 69 maj 2013. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vrste elektronske zdravstvene dokumentacije u Evropi Br. 69 maj 2013. godine str. 126
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stanje domaće regulative u pogledu elektronske zdravstvene dokumentacije Br. 69 maj 2013. godine str. 128
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaštita podataka o ličnosti pri uvođenju i vođenju elektronske zdravstvene dokumentacije Br. 69 maj 2013. godine str. 129
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prednosti i rizici uvođenja elektronske zdravstvene dokumentacije u Srbiji Br. 69 maj 2013. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 69 maj 2013. godine str. 130
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O NACIONALNIM STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE DELATNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 39/2013 Br. 69 maj 2013. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 69 maj 2013. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oblasti standarda po vrstama biblioteka Br. 69 maj 2013. godine str. 131
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza i mogućnost finansiranja ispunjenosti propisanih standarda Br. 69 maj 2013. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak Br. 69 maj 2013. godine str. 132
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ODLUKE O STICANJU STATUSA USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA "Sl. glasnik RS", br. 41/2013 Br. 69 maj 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 69 maj 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odluka o sticanju statusa Br. 69 maj 2013. godine str. 133
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok za donošenje rešenja o izboru direktora škole Br. 69 maj 2013. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupnost u izricanju vaspitno-disciplinskih mera u školi Br. 69 maj 2013. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveznost vođenja disciplinskog postupka protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja zbog teže povrede radne obaveze Br. 69 maj 2013. godine str. 136
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Računanje ostvarenog radnog staža u periodu uvođenja pripravnika u posao nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika Br. 69 maj 2013. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost glasanja na sednici nastavničkog veća za vreme mirovanja radnog odnosa Br. 69 maj 2013. godine str. 137
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Navođenje delatnosti od opšteg interesa kao pretežne delatnosti javnog preduzeća Br. 69 maj 2013. godine str. 138
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Unapređenje policijskog službenika u neposredno više zvanje u periodu posle pokretanja disciplinskog postupka Br. 69 maj 2013. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oglašavanje piva sa raznim ukusima u predškolskim ustanovama, školama, zdravstvenim i drugim ustanovama, parkovima i javnim igralištima Br. 69 maj 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključenje aneksa ugovora o radu sa zaposlenima radi usklađivanja sa posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove Br. 69 maj 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost priznavanja rada koji je ostvaren u inostranstvu (SSSR i UKRAJINA) za zaposlenog kod poslodavca u Republici Srbiji - u osnovnoj školi Br. 69 maj 2013. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost prerastanja radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme do povratka zaposlenog, u stalni radni odnos - u ustanovi socijalne zaštite, ako odsutnom zaposlenom prestane radni odnos Br. 69 maj 2013. godine str. 141
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepoštovanje prava pacijenta na informacije i obaveštenja o zdravstvenom stanju Br. 69 maj 2013. godine str. 142
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Neuspeh medicinske intervencije i pored postupanja lekara s pažnjom dobrog stručnjaka Br. 69 maj 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Svrha propisivanja zakonske obaveze urednog vođenja medicinske dokumentacije Br. 69 maj 2013. godine str. 144
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Maj / Jun 2013. godine Br. 69 maj 2013. godine str. 145
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Maj / Jun 2013. godine Br. 69 maj 2013. godine str. 149
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 69 maj 2013. godine str. 154
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O OBRASCU MESEČNIH IZVEŠTAJA O ROKOVIMA IZMIRENJA OBAVEZA JAVNIH PREDUZEĆA I NJIHOVIH ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA, UTVRĐENIH ZAKONOM KOJIM SE ODREĐUJU ROKOVI IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 36/2013 Br. 68 maj 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvod Br. 68 maj 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izveštavanje na obrascu propisanom Pravilnikom o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća Br. 68 maj 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uputstvo o načinu dostavljanja Obrasca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće prema privrednim subjektima, utvrđenih zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Br. 68 maj 2013. godine str. 15
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE - "Sl. glasnik RS", br. 36/2013 Br. 68 maj 2013. godine str. 16
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uputstvo o načinu dostavljanja obrazaca tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće Br. 68 maj 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI - "Sl. glasnik RS", br. 37/2013 Br. 68 maj 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Pravila o kontroli državne pomoći u Evropskoj uniji Br. 68 maj 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Pravila o kontroli državne pomoći u Srbiji Br. 68 maj 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Vrste državne pomoći koje je moguće dodeliti Br. 68 maj 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Prijava i povraćaj dodeljene državne pomoći Br. 68 maj 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći Br. 68 maj 2013. godine str. 32
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Finansiranje redovnog rada političke stranke u slučaju kada deo odbornika iz te stranke pređe u drugu političku stranku Br. 68 maj 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRIHODI PO OSNOVU SAMODOPRINOSA KAO OBLIKA IZVORNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE Br. 68 maj 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvodne napomene Br. 68 maj 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Zakonski osnov uvođenja samodoprinosa Br. 68 maj 2013. godine str. 34
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Računovodstvena evidencija obračuna i plaćanja samodoprinosa u korist računa javnih prihoda budžeta jedinice lokalne samouprave Br. 68 maj 2013. godine str. 43
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene Br. 68 maj 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOHOTKA I IMOVINE Br. 68 maj 2013. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 68 maj 2013. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Teorijske osnove izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja Br. 68 maj 2013. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Republika Srbija i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (trenutno stanje: mart 2013. godine Br. 68 maj 2013. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada Br. 68 maj 2013. godine str. 59
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA POSTUPAK SA POŠTANSKIM POŠILJKAMA KOJE PRIMAJU PRAVNA I FIZIČKA LICA Br. 68 maj 2013. godine str. 79
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina Br. 68 maj 2013. godine str. 79
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obračun uvoznih dažbina Br. 68 maj 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV NADOKNADA I POLJOPRIVREDNICI U SISTEMU PDV Br. 68 maj 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 68 maj 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Lica koja se smatraju poljoprivrednicima u smislu Zakona o PDV Br. 68 maj 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. PDV nadoknada Br. 68 maj 2013. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Pravo obveznika PDV na odbitak PDV nadoknade kao prethodnog poreza Br. 68 maj 2013. godine str. 87
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Evidentiranje poljoprivrednika za obavezu obračunavanja i plaćanja PDV Br. 68 maj 2013. godine str. 88
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Vođenje evidencije o dobrima i uslugama nabavljenim od poljoprivrednika i dužnost obaveštavanja nadležnog poreskog organa o licima od kojih je obveznik PDV u prethodnih 12 meseci otkupio proizvode i usluge u vrednosti većoj od 1.000.000 dinara Br. 68 maj 2013. godine str. 89
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza dostavljanja obaveštenja o poljoprivredniku koji je obvezniku PDV izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga u iznosu većem od 1.000.000 dinara Br. 68 maj 2013. godine str. 90
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sticanje akcija konverzijom potraživanja Poreske uprave Br. 68 maj 2013. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Utvrđivanje osnovice PDV za poštanske pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode Br. 68 maj 2013. godine str. 92
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Češkom Republikom u slučaju postojanja primedbe zbog postupanja Poreske uprave Br. 68 maj 2013. godine str. 93
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreska oslobođenja prilikom puštanja u slobodan promet pošiljki male vrednosti, nekomercijalne prirode za koje je propisano oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina Br. 68 maj 2013. godine str. 93
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Svrstavanje prema Carinskoj tarifi i poreski tretman personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari Br. 68 maj 2013. godine str. 94
JAVNE NABAVKE DRUGI DEO ODGOVORA NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA "PREZENTACIJA I PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA" POVODOM DONOŠENJA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Br. 68 maj 2013. godine str. 97
JAVNE NABAVKE PREGLED SUDSKE PRAKSE U OBLASTI JAVNIH NABAVKI Br. 68 maj 2013. godine str. 102
JAVNE NABAVKE Sudska praksa Upravnog suda Br. 68 maj 2013. godine str. 102
JAVNE NABAVKE Sudska praksa Vrhovnog kasacionog suda Br. 68 maj 2013. godine str. 106
JAVNE NABAVKE Obaveza primene Zakona o javnim nabavkama od strane apoteka, u slučaju nabavke lekova sa Liste lekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Br. 68 maj 2013. godine str. 107
JAVNE NABAVKE Mišljenje o inicijativi za izuzimanjem programskih aktivnosti ustanova kulture (pozorišta) iz primene Zakona o javnim nabavkama Br. 68 maj 2013. godine str. 109
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pečat javnih preduzeća za upotrebu koja nije vezana za vršenje javnih ovlašćenja Br. 68 maj 2013. godine str. 112
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obračun zatezne kamate u slučaju kada je ugovorom predviđena valutna klauzula Br. 68 maj 2013. godine str. 113
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost potraživanja na ime naknade za usluge pružene od strane državnih organa Br. 68 maj 2013. godine str. 113
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Pravni interes zakupodavca da zahteva raskid ugovora o zakupu zbog neplaćanja zakupnine Br. 68 maj 2013. godine str. 114
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Overa okončane situacije bez isticanja primedbi kod ugovora o građenju Br. 68 maj 2013. godine str. 114
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NAČIN OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA PREKO BANKE I PREKO STRANE INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA Br. 68 maj 2013. godine str. 116
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Platni promet sa inostranstvom preko banke Br. 68 maj 2013. godine str. 116
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Platni promet sa inostranstvom preko strane institucije elektronskog novca Br. 68 maj 2013. godine str. 118
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Poređenje - banke i strane institucije elektronskog novca Br. 68 maj 2013. godine str. 119
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Način plaćanja pravnim licima i preduzetnicima čije je sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija Br. 68 maj 2013. godine str. 120
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA NOVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Br. 68 maj 2013. godine str. 121
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uslovi za otvaranje magacina ličnih zaštitnih sredstava Br. 68 maj 2013. godine str. 123
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ponuda aneksa ugovora o radu zaposlenom radi privremenog obavljanja dodatnog odgovarajućeg posla predviđenog aktom o sistematizaciji Br. 68 maj 2013. godine str. 124
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Primena Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač Republika Srbija Br. 68 maj 2013. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlenog da pokrene spor pred nadležnim sudom radi ostvarivanja prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja Br. 68 maj 2013. godine str. 125
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje ispunjenosti uslova za isplatu jubilarne nagrade Br. 68 maj 2013. godine str. 126
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Period priprema zaposlenog za obavljanje posla kao sastavni deo vremena provedenog na radu Br. 68 maj 2013. godine str. 126
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nedostavljanje posebne odluke o stupanju u štrajk poslodavcu u propisanom roku Br. 68 maj 2013. godine str. 127
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU MODELI AKATA U VEZI SA OSTVARIVANJEM "PROŠIRENIH" PRAVA MATERINSTVA U SKLADU SA POSLEDNJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Br. 68 maj 2013. godine str. 128
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ANEKS UGOVORA O RADU - PRODUŽENJE ROKA NA KOJI JE ZASNOVAN RADNI ODNOS DO ISTEKA KORIŠĆENJA PORODILJSKOG I ODSUSTVA RADI NEGE DETETA Br. 68 maj 2013. godine str. 129
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU REŠENJE O ODOBRAVANJU PRAVA ZAPOSLENE NA JEDNU ILI VIŠE DNEVNIH PAUZA U TOKU DNEVNOG RADA ILI SKRAĆENJE RADNOG VREMENA Br. 68 maj 2013. godine str. 130
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NIŠTAVOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU Br. 68 maj 2013. godine str. 132
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENE NA JEDNU ILI VIŠE DNEVNIH PAUZA U TOKU DNEVNOG RADA ILI SKRAĆENJE RADNOG VREMENA Br. 68 maj 2013. godine str. 134
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU OD APRILA 2013. GODINE Br. 68 maj 2013. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 1. Državna uprava Br. 68 maj 2013. godine str. 136
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 2. Teritorijalna autonomija i lokalna samouprava Br. 68 maj 2013. godine str. 137
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA 3. Javne službe i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja Br. 68 maj 2013. godine str. 138
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA Br. 68 maj 2013. godine str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina najniže osnovice Br. 68 maj 2013. godine str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa Br. 68 maj 2013. godine str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima Br. 68 maj 2013. godine str. 139
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom Br. 68 maj 2013. godine str. 140
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primena srazmernog iznosa najniže osnovice Br. 68 maj 2013. godine str. 140
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade Br. 68 maj 2013. godine str. 141
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa Br. 68 maj 2013. godine str. 142
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje Br. 68 maj 2013. godine str. 143
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje Br. 68 maj 2013. godine str. 144
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA ZAKLJUČKOM VLADE RS DATA SAGLASNOST DA SE NA ODREĐENE ZAPOSLENE U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA NE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA O MAKSIMALNOJ ZARADI Br. 68 maj 2013. godine str. 145
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica za plaćanje doprinosa prilikom isplate naknade po ugovoru o delu Br. 68 maj 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obustava procesa rada radi očuvanja i zaštite energetskog sistema i nepostojanje prava na uvećanu zaradu za zaposlene koji su radili taj dan Br. 68 maj 2013. godine str. 147
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica za obračun uvećane zarade u slučaju kada je ugovorena isplata minimalne zarade Br. 68 maj 2013. godine str. 148
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnov za isplatu minimalne zarade Br. 68 maj 2013. godine str. 149
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza poslodavca da vrši isplatu minimalne zarade u iznosu koji važi na dan isplate Br. 68 maj 2013. godine str. 149
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Promena adrese stanovanja zaposlenog u toku trajanja radnog odnosa i ostvarivanje prava na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada Br. 68 maj 2013. godine str. 150
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uslov za isplatu minimalne zarade zaposlenima Br. 68 maj 2013. godine str. 151
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvođenje šestodnevne radne nedelje u zdravstvenim ustanovama Br. 68 maj 2013. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPIS UČENIKA KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU Br. 68 maj 2013. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mesto i vreme polaganja prijemnog ispita Br. 68 maj 2013. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prijavljivanje kandidata Br. 68 maj 2013. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Polaganje prijemnog ispita Br. 68 maj 2013. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objavljivanje rezultata i podnošenje žalbe Br. 68 maj 2013. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Redosled kandidata Br. 68 maj 2013. godine str. 154
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU Br. 68 maj 2013. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za upis Br. 68 maj 2013. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizovanje i sprovođenje završnog ispita Br. 68 maj 2013. godine str. 155
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Redosled kandidata Br. 68 maj 2013. godine str. 156
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspoređivanje i upis učenika Br. 68 maj 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Kalendar aktivnosti Br. 68 maj 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dokumenta potrebna za upis Br. 68 maj 2013. godine str. 157
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI VREDNOVANJE KVALITETA RADA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I UNAPREĐIVANJE KVALITETA RADA DIREKTORA Br. 68 maj 2013. godine str. 158
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UVOĐENJE NOVIH ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNOJ PRAKSI Br. 68 maj 2013. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvođenje novih zdravstvenih tehnologija Br. 68 maj 2013. godine str. 159
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podnošenje zahteva za uvođenje novih zdravstvenih tehnologija Br. 68 maj 2013. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje rešenja za korišćenje novih zdravstvenih tehnologija Br. 68 maj 2013. godine str. 160
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Šematski prikaz procesa odluka za procenu zdravstvenih tehnologija Br. 68 maj 2013. godine str. 161
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prilog: Obrasci zahteva za uvođenje nove zdravstvene tehnologije Br. 68 maj 2013. godine str. 162
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI U SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU Br. 68 maj 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nadležnost za donošenje nastavnih planova i programa Br. 68 maj 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sadržina nastavnih planova Br. 68 maj 2013. godine str. 165
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novodoneti nastavni planovi i programi u prethodnom periodu Br. 68 maj 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Inovirani nastavni planovi i programi Br. 68 maj 2013. godine str. 166
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastavni planovi i programi u proceduri Br. 68 maj 2013. godine str. 167
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I DRUGIH POSEBNO TEŠKIH KRIVIČNIH DELA - "Sl. glasnik RS", br. 32/2013 Br. 68 maj 2013. godine str. 168
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI REGISTRI UDRUŽENJA I STRANIH UDRUŽENJA Br. 68 maj 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Načela registracije Br. 68 maj 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podnošenje prijave APR Br. 68 maj 2013. godine str. 170
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlučivanje Registratora po prijavi Br. 68 maj 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok za odlučivanje Registratora o prijavi Br. 68 maj 2013. godine str. 171
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objavljivanje i dejstvo registracije Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmena prijave i odustanak od prijave Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prekid i odlaganje postupka Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povraćaj u pređašnje stanje Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispravka greške Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Žalba Br. 68 maj 2013. godine str. 172
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza plaćanja naknade Br. 68 maj 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Brisanje registrovanog podatka ili dokumenta po službenoj dužnosti Br. 68 maj 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objavljivanje podataka i dokumenata Br. 68 maj 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak po ostalim zahtevima Br. 68 maj 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odnos Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Zakona o opštem upravnom postupku Br. 68 maj 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena propisa na započete postupke Br. 68 maj 2013. godine str. 173
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OD 1. APRILA 2013. GODINE NOVI - USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI Br. 68 maj 2013. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 68 maj 2013. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Novi - usklađeni nominalni iznos novčane socijalne pomoći od 1. aprila 2013. godine Br. 68 maj 2013. godine str. 174
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pregled mogućih iznosa novčane socijalne pomoći u zavisnosti od starosne strukture, veličine i sastava porodice Br. 68 maj 2013. godine str. 175
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Broj korisnika, ukupno isplaćena sredstva za NSP i prosečno isplaćen iznos po porodici i licu Br. 68 maj 2013. godine str. 176
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postavljanje saobraćajnih znakova na putu pored lovišta Br. 68 maj 2013. godine str. 178
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje ovlašćenja sekretara škole za potpisivanje odluke o izboru kandidata na konkursu za prijem u radni odnos Br. 68 maj 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nepostojanje obaveze pribavljanja mišljenja organa upravljanja ustanove prilikom prijema nenastavnog osoblja u radni odnos Br. 68 maj 2013. godine str. 179
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sukob interesa zbog prijema povezanih lica u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 68 maj 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Utvrđivanje broja zaposlenih u predškolskoj ustanovi Br. 68 maj 2013. godine str. 180
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objašnjenje u vezi obaveze upotrebljavanja pečata u dokumentima koji se koriste u poreskopravnom odnosu Br. 68 maj 2013. godine str. 181
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Teža povreda radnih obaveza zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 68 maj 2013. godine str. 182
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dobra lekarska praksa kao medicinski standard za određenje pojma lekarske greške Br. 68 maj 2013. godine str. 182
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Maj 2013. godine Br. 68 maj 2013. godine str. 183
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2013. godine Br. 68 maj 2013. godine str. 186
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 68 maj 2013. godine str. 191
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: Mart 2013. godine Br. 67 april 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: April 2013. godine Br. 67 april 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA POSTAVLJENA UPRAVA TREZOR - U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA PUTEM APLIKACIJE PROJEKAT "RINO" Br. 67 april 2013. godine str. 14
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama - kod (i između) korisnika javnih sredstava Br. 67 april 2013. godine str. 17
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Računanje rokova za izmirenje novčanih obaveza kod sukcesivnih isporuka dobara i pružanja usluga Br. 67 april 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Materijalna pretpostavka za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Br. 67 april 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE VANBILANSNA (I BILANSNA) RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA UČENIČKIH EKSKURZIJA I DRUGIH AKTIVNOSTI, FINANSIRANIH OD RODITELJSKOG DINARA Br. 67 april 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PORESKI TRETMAN NAKNADE IZGUBLJENE PLATE (ZARADE) I NAKNADE ŠTETE, KOJA SE ISPLAĆUJE ZAPOSLENOM U JAVNOM SEKTORU PO SUDSKOJ PRESUDI ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA Br. 67 april 2013. godine str. 24
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prava zaposlenog i obaveze poslodavca po osnovu nezakonitog otkaza Br. 67 april 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Postupak po zahtevu zaposlenog da se vrati na rad Br. 67 april 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pripadajuća plata (zarada) koju bi zaposleni ostvario da radi Br. 67 april 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Druga primanja koja mogu biti predmet naknade štete Br. 67 april 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveze poslodavca po osnovu naknade štete zbog izgubljene plate (zarade) kada se zaposleni vraća na rad Br. 67 april 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Postupak po zahtevu zaposlenog da se ne vrati na rad Br. 67 april 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Postupak po zahtevu poslodavca da se zaposleni ne vrati na rad Br. 67 april 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Fiskalni tretman naknade štete kada se zaposleni ne vraća na rad Br. 67 april 2013. godine str. 32
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 67 april 2013. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvodne napomene Br. 67 april 2013. godine str. 33
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Postupak za izmenu visine mesečne akontacije poreza na dobit za 2013. godinu Br. 67 april 2013. godine str. 35
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja u toku 2013. godine u slučaju izmene mesečnih akontacija poreza na dobit Br. 67 april 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Sastavljanje periodičnog poreskog bilansa u slučaju izmene mesečnih akontacija poreza na dobit Br. 67 april 2013. godine str. 36
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Sastavljanje periodične poreske prijave u slučaju izmene mesečnih akontacija poreza na dobit Br. 67 april 2013. godine str. 37
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Plaćanje izmenjene mesečne akontacije Br. 67 april 2013. godine str. 38
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 7. Izmena mesečne akontacije poreza više puta u toku poreskog perioda Br. 67 april 2013. godine str. 39
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 8. Ostale napomene Br. 67 april 2013. godine str. 40
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJA"Sl. glasnik RS", br. 28/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Izmene i dopune Pravilnika o informativnoj poreskoj prija Br. 67 april 2013. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Svrha podnošenja informativne poreske prijave Br. 67 april 2013. godine str. 41
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Sporna pitanja u dosadašnjoj primeni Pravilnika Br. 67 april 2013. godine str. 42
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA IZMENA VISINE NAKNADA ZA USLUGE (IZDAVANJA VREDNOSNIH OBRAZACA I REGISTARSKIH TABLICA), KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA "Sl. glasnik RS", br. 31/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Razlozi za donošenje izmena Uredbe Br. 67 april 2013. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izvršene izmene Br. 67 april 2013. godine str. 43
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman izgradnje nepokretnosti od materijala koji je dopremio investitor Br. 67 april 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman depozita koji zakupac daje zakupodavcu na početku ugovora o zakupu Br. 67 april 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA (Ne)mogućnost primene sistema naplate PDV kod novoosnovanog pravnog lica Br. 67 april 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza evidentiranja preko fiskalne kase prometa usluge organizacije seminara u inostranstvu koju pruža domaće pravno lice Br. 67 april 2013. godine str. 50
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Objašnjenje o utvrđivanju osnovice za obračunavanje PDV za promet dobara čija se proizvodnja i prodaja podstiču novčanim sredstvima iz budžeta Republike Srbije Br. 67 april 2013. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obračun kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode Br. 67 april 2013. godine str. 53
JAVNE NABAVKE DONET JE PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI KREDITNOG ZAHTEVA I DOKUMENTACIJI O KREDITNOJ SPOSOBNOSTI NARUČIOCA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE FINANSIJSKE USLUGE KREDITA "Sl. glasnik RS", br. 31/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 54
JAVNE NABAVKE Kreditni zahtev - forma i sadržina Br. 67 april 2013. godine str. 54
JAVNE NABAVKE Dokumentacija o kreditnoj sposobnosti naručioca - forma i sadržina Br. 67 april 2013. godine str. 55
JAVNE NABAVKE DONET JE NOVI SPISAK MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA ČIJI SE POSTUPCI JAVNIH NABAVKI MOGU PRIMENJIVATI, UMESTO ODREDABA NAŠEG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA "Sl. glasnik RS", br. 33/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 56
JAVNE NABAVKE DONET JE NOVI PRAVILNIK O NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA DA SU PONUĐENA DOBRA DOMAĆEG POREKLA "Sl. glasnik RS", br. 33/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 57
JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA "PREZENTACIJA I PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA", POVODOM DONOŠENJA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Br. 67 april 2013. godine str. 58
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Putni nalog za radne mašine koje ne učestvuju u saobraćaju Br. 67 april 2013. godine str. 63
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obeležavanje teretnog motornog vozila koje pravno lice koristi za sopstvene potrebe za prevoz lica (ne i za prevoz stvari) Br. 67 april 2013. godine str. 63
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obračun zatezne kamate na sporove koji su otpočeti pre 3. marta 2001. godine, a koji nisu okončani do dana stupanja na snagu Odluke Ustavnog suda Br. 67 april 2013. godine str. 64
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Obaveza pravnog lica nadležnog za održavanje javnih puteva da naknadi štetu nastalu obustavom ili neredovnim vršenjem usluga Br. 67 april 2013. godine str. 65
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NASTAVAK ZAPOČETIH, PA PREKINUTIH AKTIVNOSTI POVODOM "MIGRACIJE" (PREMEŠTANJA) DEVIZNIH RAČUNA (PODRAČUNA) KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA IZ NBS, U UPRAVU ZA TREZOR - "DEVIZNI KRT" Br. 67 april 2013. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uvod Br. 67 april 2013. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Zakonska regulativa Br. 67 april 2013. godine str. 66
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Postupanje korisnika prema zvaničnim dopisima Filijala Uprave za trezor Br. 67 april 2013. godine str. 67
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE PITANJA U VEZI SA OBAVEZOM OTVARANJA PODRAČUNA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U UPRAVA TREZOR - VAŽNE INFORMACIJE OBJAVLJENE NA SAJTU GRAĐANSKE INICIJATIVE OD 8. APRILA 2013. GODINE Br. 67 april 2013. godine str. 69
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uvod Br. 67 april 2013. godine str. 69
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Odgovori Uprave za trezor na postavljena pitanja organizacija civilnog društva Br. 67 april 2013. godine str. 70
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE PLATNI PROMET PREKO STRANE INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA Br. 67 april 2013. godine str. 71
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Devizni aspekt Br. 67 april 2013. godine str. 71
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Carinski i poreski aspekt Br. 67 april 2013. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU "Sl. glasnik RS", br. 32/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sažetak - šta donose izmene i dopune Zakona o radu Br. 67 april 2013. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo na pauze ili skraćeno radno vreme radi dojenja deteta Br. 67 april 2013. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Produženje radnog odnosa na određeno vreme Br. 67 april 2013. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ništavost rešenja o otkazu ugovora o radu za vreme trajanja zaštite od prestanka radnog odnosa Br. 67 april 2013. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Početak primene odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu Br. 67 april 2013. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM "Sl. glasnik RS", br. 32/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 1. Izmena osnovica za plaćanje učešća u finansiranju osoba sa invaliditetom zbog nezapošljavanja invalidnog lica Br. 67 april 2013. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 2. Izmenom člana 27. Zakona izvršeno je usklađivanje parametra o prosečnoj zaradi na osnovu koje se utvrđuje iznos po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem koje zapošljava invalide i za poslodavce koji zapošljavanje invalida izvršavaju na taj način Br. 67 april 2013. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 3. Dopuna člana 28. Zakona sa novim stavom 3. kojim se precizira namena sredstava prikupljenih uplatama poslodavaca koji zapošljavanje osoba sa invaliditetom izvršavaju na taj način Br. 67 april 2013. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 4. Brisanjem člana 29. Zakona - ukinuto je plaćanje penala za neizvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom Br. 67 april 2013. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 5. Obaveza usklađivanja podzakonskih akata Br. 67 april 2013. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 6. Dopuna mera aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom uz usklađivanje sa pravilima o dodeli državne pomoći Br. 67 april 2013. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 7. Prelazne odredbe o primeni Zakona o izmenama i dopunama Br. 67 april 2013. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU 8. Stupanje na snagu Br. 67 april 2013. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nastanak obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom kod novoosnovanog poslodavca Br. 67 april 2013. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravnosnažna sudska presuda kao pravni osnov za vraćanje zaposlenog na rad Br. 67 april 2013. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Ponuda aneksa ugovora o radu u vezi sa prelaskom sa punog na nepuno radno vreme kao mera rešavanja viška zaposlenih Br. 67 april 2013. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Određivanje visine starosne i invalidske penzije Br. 67 april 2013. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost poslodavca za naknadu štete zbog povrede zaposlenog na sportskim igrama Br. 67 april 2013. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zastupanje zaposlenog u sporu sa poslodavcem od strane sindikata čiji je član Br. 67 april 2013. godine str. 81
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA KOMENTAR ODLUKE O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD MART - DECEMBAR 2013. GODINE Br. 67 april 2013. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Visina minimalne zarade i obaveza isplate Br. 67 april 2013. godine str. 82
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Preračun minimalne zarade sa neto na bruto iznos Br. 67 april 2013. godine str. 83
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primer obračuna minimalne zarade, poreza i doprinosa Br. 67 april 2013. godine str. 84
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obrasci koji se podnose Br. 67 april 2013. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza isplate minimalne zarade Br. 67 april 2013. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza ugovaranja minimalne zarade Br. 67 april 2013. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza isplate drugih primanja uz minimalnu zaradu prema Zakonu o radu Br. 67 april 2013. godine str. 85
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na uvećanu zaradu pri isplati minimalne zarade prema Zakonu o radu Br. 67 april 2013. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI  ORGANIZOVANJE UČENIČKIH EKSKURZIJA I NABAVKA UDŽBENIKA, UŽINE I DRUGE AKTIVNOSTI FINANSIRANIH OD RODITELJSKOG DINARA Br. 67 april 2013. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod (Opšti i posebni propisi i uočene nepravilnosti u sprovođenju učeničkih ekskurzija) Br. 67 april 2013. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)potrebni razlog određivanja karaktera nadoknade nastavniku Br. 67 april 2013. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Moguće posledice zbog evidentiranja finansijskih sredstava dobijenih od roditelja na kontu "Roditeljski dinar" Br. 67 april 2013. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI U postupku izbora turističke agencije i nabavke drugih dobara i usluga od Roditeljskog dinara (ne)mora se primeniti Zakon o javnim nabavkama Br. 67 april 2013. godine str. 90
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zašto roditelji, koji plaćaju (ekskurzije) nemaju aktivnu legitimaciju u postupku zaštite prava u postupcima javnih nabavki Br. 67 april 2013. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način ostvarivanja stvarnih prava nastavnika i drugih pratilaca i stvarne obaveze ustanova obrazovanja prilikom organizovanja ekskurzija Br. 67 april 2013. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza obezbeđivanja izvora finansiranja naknade troškova službenog puta zaposlenog Br. 67 april 2013. godine str. 96
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešavanje problema finansiranja troškova platnog prometa na promet sredstava učeničkih roditelja Br. 67 april 2013. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)postojanje obaveze evidentiranja preko fiskalne kase usluga organizovanja đačkih ekskurzija Br. 67 april 2013. godine str. 97
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način finansiranja i poreske obaveze kod plaćanja vannastavnih aktivnosti za socijalno ugrožene učenike (studente) Br. 67 april 2013. godine str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DONETA JE UREDBA O POSTUPKU PLANIRANJA POTREBA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 67 april 2013. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 1. Uslovi, način i postupak planiranja potreba (svih) zdravstvenih ustanova za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki Br. 67 april 2013. godine str. 100
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 2. Donošenje Plana centralizovanih javnih nabavki Br. 67 april 2013. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI 3. Vrste robe i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke Br. 67 april 2013. godine str. 101
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PEDAGOŠKA NORMA NASTAVNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU Br. 67 april 2013. godine str. 102
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIMER RASPOREDA OBAVEZA NASTAVNIKA SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM Br. 67 april 2013. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspored obaveza u odnosu na godišnji fond časova Br. 67 april 2013. godine str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Raspored obaveza zaposlenog koji ima status zaposlenog sa nepunim radnim vremenom Br. 67 april 2013. godine str. 104
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OD 1. APRILA 2013. GODINE NOVE - USKLAĐENE CENE USLUGA USTANOVA ZA SMEŠTAJ KORISNIKA Br. 67 april 2013. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Cene usluga smeštaja i prihodi ustanova Br. 67 april 2013. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene odnosno usklađivanje cena usluga smeštaja Br. 67 april 2013. godine str. 105
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Promene parametara koji utiču na visinu cena smeštaja i povećanje cena Br. 67 april 2013. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rešenje o cenama usluga smeštaja u ustanovama Br. 67 april 2013. godine str. 106
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pružanje usluge ishrane i pića zaposlenima u toku procesa rada u sopstvenim prostorijama pravnog lica Br. 67 april 2013. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Imenovanje privremenog organa upravljanja u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 67 april 2013. godine str. 119
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost propisivanja obaveze vođenja knjige dežurstva aktom škole Br. 67 april 2013. godine str. 120
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ocenjivanje učenika srednje škole u toku polugodišta i utvrđivanje zaključne ocene Br. 67 april 2013. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ovlašćenja direktora škole prilikom izbora kandidata koji se šalju na proveru psihofizičkih sposobnosti za prijem u radni odnos Br. 67 april 2013. godine str. 121
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje javne isprave učeniku osnovne škole koji odlazi u inostranstvo Br. 67 april 2013. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok za upis u odgovarajući razred srednje škole Br. 67 april 2013. godine str. 122
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretanje vaspitno-disciplinskog postupka pred kraj školske godine i izdavanje svedočanstva Br. 67 april 2013. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Završetak srednjeg obrazovanja započetog po ranije važećem nastavnom planu Br. 67 april 2013. godine str. 123
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za obavljanje poslova na unapređivanju socijalne zaštite u predškolskoj ustanovi Br. 67 april 2013. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nemogućnost angažovanja volontera za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika Br. 67 april 2013. godine str. 124
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o organizaciji proslave završetka osnovnog obrazovanja i vaspitanja - male mature Br. 67 april 2013. godine str. 125
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE April / Maj 2013. godine Br. 67 april 2013. godine str. 126
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2013. godine Br. 67 april 2013. godine str. 129
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 67 april 2013. godine str. 134
INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA SPROVOĐENJE NADZORA NAD PRIMENOM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - DOSTAVLJANJE PODATAKA UPRAVI ZA TREZOR PUTEM APLIKACIJE PROJEKAT "RINO" Br. 66 april 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Raspis korisnicima javnih sredstava Br. 66 april 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Korisničko uputstvo za aplikaciju Br. 66 april 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Korisničko uputstvo za Excel šablon Br. 66 april 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA XML format elektronskih poruka Br. 66 april 2013. godine str. 10
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Tabelarni pregled korisnika kod evidentiranja i dostavljanja podataka o rokovima plaćanja Br. 66 april 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Umesto zaključka Br. 66 april 2013. godine str. 11
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2013. GODINI Br. 66 april 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 1. Pravila kod ispostavljanja faktura za usluge zdravstvene zaštite Br. 66 april 2013. godine str. 12
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 2. Fakturisanje zdravstvenih usluga primarne zdravstvene zaštite Br. 66 april 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 3. Fakturisanje stomatoloških usluga Br. 66 april 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 4. Fakturisanje usluga sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite Br. 66 april 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 5. Fakturisanje usluga, lekova i medicinskih sredstava koji se priznaju pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu Br. 66 april 2013. godine str. 22
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 6. Fakturisanje usluga koje pružaju zdravstvene ustanove specijalizovane za produženu rehabilitaciju Br. 66 april 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 7. Fakturisanje usluga koje pružaju zavodi za javno zdravlje Br. 66 april 2013. godine str. 27
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 8. Fakturisanje usluga koje pružaju institut/zavodi za transfuziju krvi Br. 66 april 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 9. Fakture za izdate lekove na recept i za izdata pomagala u apoteci Br. 66 april 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 10. Ispostavljanje faktura za lica koja zdravstvenu zaštitu koriste po međunarodnim sporazumima Br. 66 april 2013. godine str. 29
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 11. Faktura za pružene usluge zdravstvene zaštite u slučajevima kada RFZO pokreće postupak naknade štete Br. 66 april 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA 12. Kontrola ispostavljenih faktura Br. 66 april 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2013. GODINI "Sl. glasnik RS", br. 30/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Planiranje sredstava u budžetu opštine za javno komunalno preduzeće i za centar za razvoj usluga socijalne zaštite koje je skupština opštine osnovala Br. 66 april 2013. godine str. 31
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA I IZVRŠENJU FINANSIJSKIH PLANOVA ZA 2012. GODINU Br. 66 april 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvodne napomene Br. 66 april 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Konsolidovanje finansijskih izveštaja javnog sektora u kontekstu profesionalne regulative Br. 66 april 2013. godine str. 33
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Konsolidovanje finansijskih izveštaja javnog sektora u kontekstu zakonske regulative u Republici Srbiji Br. 66 april 2013. godine str. 37
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Konsolidovanje finansijskih podataka kao osnov za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja budžeta i finansijskih izveštaja OOSO Br. 66 april 2013. godine str. 38
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 4. Dileme kod popunjavanja podataka u Obrascu 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta kod indirektnih KBS Br. 66 april 2013. godine str. 41
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene Br. 66 april 2013. godine str. 42
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE ZA PERIOD JANUAR - MART 2013. GODINE Br. 66 april 2013. godine str. 44
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rokovi za dostavljanje izveštaja Br. 66 april 2013. godine str. 44
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obrasci za sastavljanje izveštaja Br. 66 april 2013. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Način sastavljanja i unos podataka u Obrazac 5 Br. 66 april 2013. godine str. 45
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Objašnjenje za sastavljanje pisanih obrazloženja/objašnjenja Br. 66 april 2013. godine str. 47
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Podaci za obračun kamate na dug po osnovu dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo primenom stope Evropske centralne banke Br. 66 april 2013. godine str. 48
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA REFAKCIJA POREZA NA DODATU VREDNOST Br. 66 april 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvod Br. 66 april 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Refakcija PDV stranim obveznicima Br. 66 april 2013. godine str. 49
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Refakcija PDV humanitarnim organizacijama Br. 66 april 2013. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama Br. 66 april 2013. godine str. 51
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama Br. 66 april 2013. godine str. 52
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Refakcija PDV stranom državljaninu Br. 66 april 2013. godine str. 54
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA REFAKCIJA PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA GREJANJE I U INDUSTRIJSKE SVRHE Br. 66 april 2013. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvod Br. 66 april 2013. godine str. 55
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Refakcija plaćene akcize na derivate nafte u skladu sa članom 39a Zakona i Pravilnikom Br. 66 april 2013. godine str. 56
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Refakcija plaćene akcize na derivate nafte u skladu sa članom 39b Zakona i Pravilnikom Br. 66 april 2013. godine str. 63
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obrasci za refakciju plaćene akcize Br. 66 april 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA UPOTREBA DOBARA KOJA SU DEO POSLOVNE IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA I PROMET USLUGA BEZ NAKNADE KAO PREDMET OPOREZIVANJA PDV Br. 66 april 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Pružanje usluga kao predmet oporezivanja PDV Br. 66 april 2013. godine str. 65
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Upotreba dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno upotreba dobara u neposlovne svrhe poreskog obveznika Br. 66 april 2013. godine str. 66
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica i drugo pružanje usluga bez naknade u neposlovne svrhe poreskog obveznika Br. 66 april 2013. godine str. 67
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prefakturisanja sporednih troškova zakupa od strane zakupca zakupodavcu Br. 66 april 2013. godine str. 69
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa konsultantskih usluga koji obveznik PDV vrši stranom licu koje izvodi radove u Republici Srbiji Br. 66 april 2013. godine str. 70
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman tzv. prefakturisanja troškova za gorivo koje obveznik PDV vrši drugom licu Br. 66 april 2013. godine str. 71
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Poreski tretman prometa usluga emitovanja televizijskih spotova i objavljivanja štampanih oglasa koji obveznik PDV vrši bez naknade državnom organu Br. 66 april 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman služenja jela i pića (bez naknade) na licu mesta licima kojima obveznik pruža usluge priređivanja igara na sreću u cilju povećanja prihoda Br. 66 april 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman poklanjanja proizvoda uz drugi kupljen proizvod u cilju poboljšanja prodaje Br. 66 april 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izdavanje opomene za plaćanje poreskog duga od strane Poreske uprave Br. 66 april 2013. godine str. 74
JAVNE NABAVKE VRSTE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Br. 66 april 2013. godine str. 75
JAVNE NABAVKE Uvod Br. 66 april 2013. godine str. 75
JAVNE NABAVKE Plan nabavki i oglašavanje Br. 66 april 2013. godine str. 75
JAVNE NABAVKE Nove vrste postupaka i postupci koji postaju pravilo (otvoreni i restriktivni) Br. 66 april 2013. godine str. 76
JAVNE NABAVKE Kvalifikacioni postupak Br. 66 april 2013. godine str. 77
JAVNE NABAVKE Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva Br. 66 april 2013. godine str. 77
JAVNE NABAVKE Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva Br. 66 april 2013. godine str. 78
JAVNE NABAVKE Konkurentni dijalog Br. 66 april 2013. godine str. 79
JAVNE NABAVKE Konkurs za dizajn Br. 66 april 2013. godine str. 79
JAVNE NABAVKE Javne nabavke male vrednosti Br. 66 april 2013. godine str. 79
JAVNE NABAVKE IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JANUAR - MART 2013. GODINE Br. 66 april 2013. godine str. 80
JAVNE NABAVKE Osnove vođenja evidencije, dostavljanja izveštaja i kazne za nepostupanja Br. 66 april 2013. godine str. 81
JAVNE NABAVKE Propisani način vođenja evidencije o javnim nabavkama Br. 66 april 2013. godine str. 81
JAVNE NABAVKE Oblici i napomene za sastavljanje i dostavljanje izveštaja - obrazaca Br. 66 april 2013. godine str. 82
JAVNE NABAVKE DONET JE NOVI PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 83
JAVNE NABAVKE Obavezni elementi konkursne dokumentacije Br. 66 april 2013. godine str. 84
JAVNE NABAVKE Dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke Br. 66 april 2013. godine str. 84
JAVNE NABAVKE DONET JE PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA MIŠLJENJE O OSNOVANOSTI PRIMENE PREGOVARAČKOG POSTUPKA "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 85
JAVNE NABAVKE Zahtev se podnosi (samo) kod određenih uslova za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva Br. 66 april 2013. godine str. 85
JAVNE NABAVKE Zahtev - sadržina i obrazac Br. 66 april 2013. godine str. 85
JAVNE NABAVKE DONET JE NOVI PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE I SADRŽINI IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA, SA PRIMENOM OD DRUGOG KVARTALA 2013. GODINE "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 87
JAVNE NABAVKE Sadržina novog tromesečnog izveštaja Br. 66 april 2013. godine str. 87
JAVNE NABAVKE Ostali važni podaci o načinu izveštavanja Br. 66 april 2013. godine str. 88
JAVNE NABAVKE DONET JE PRAVILNIK O SADRŽINI PLANA NABAVKI I IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU PLANA NABAVKI, SA MOGUĆIM PRVIM DOSTAVLJANJIMA 10.2. / 31.3.2014. GODINE "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 88
JAVNE NABAVKE Plan nabavki Br. 66 april 2013. godine str. 88
JAVNE NABAVKE Izveštaj o izvršenju plana nabavki Br. 66 april 2013. godine str. 89
JAVNE NABAVKE Ostale važne (zajedničke) odredbe Br. 66 april 2013. godine str. 89
JAVNE NABAVKE DONET JE PRAVILNIK O GRAĐANSKOM NADZORNIKU, KOJI NADGLEDA POSTUPKE JAVNIH NABAVKI VREDNOSTI PREKO MILIJARDU DINARA "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 90
JAVNE NABAVKE Uslovi i kriterijumi za imenovanje Br. 66 april 2013. godine str. 90
JAVNE NABAVKE Način rada Br. 66 april 2013. godine str. 90
JAVNE NABAVKE DONETA JE ODLUKA O IZBORU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI "Sl. glasnik RS", br. 29/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 91
JAVNE NABAVKE Sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva od strane ustanove kulture Br. 66 april 2013. godine str. 92
JAVNE NABAVKE Sprovođenje postupka javne nabavke prilikom nabavke lekova sa liste lekova Br. 66 april 2013. godine str. 93
JAVNE NABAVKE Dužnost investitora da obezbedi koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova radi primene preventivnih mera na gradilištu Br. 66 april 2013. godine str. 94
JAVNE NABAVKE Obaveza sprovođenja postupka javne nabavke prilikom angažovanja PR agencije radi promocije turizma na inostranom tržištu Br. 66 april 2013. godine str. 94
JAVNE NABAVKE Nastavak sprovođenja postupka javne nabavke uprkos podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača Br. 66 april 2013. godine str. 95
JAVNE NABAVKE Sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva zbog događaja i okolnosti koji se mogu smatrati vanredni i nepredviđeni Br. 66 april 2013. godine str. 95
JAVNE NABAVKE Nemogućnost sprovođenja pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva zbog kratkog roka za nabavku dobara Br. 66 april 2013. godine str. 96
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Konverzija prava korišćenja u pravo svojine i pitanja susvojine Br. 66 april 2013. godine str. 97
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Izlaganje podataka i utvrđivanje prava na nepokretnostima preuzimanjem upisa iz zemljišnih knjiga Br. 66 april 2013. godine str. 97
IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Plaćanje zatezne kamate na ime naknade za izvršene komunalne usluge Br. 66 april 2013. godine str. 98
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE POSEBNI POSLOVI U PLATNOM PROMETU SA INOSTRANSTVOM Br. 66 april 2013. godine str. 99
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Kupoprodaja hartija od vrednosti preko kastodi banke, odnosno ovlašćenog društva Br. 66 april 2013. godine str. 99
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prenos sredstava međunarodnim poštanskim uputnicama Br. 66 april 2013. godine str. 100
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Službeno putovanje u inostranstvo Br. 66 april 2013. godine str. 100
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Prodaja stranih putničkih čekova Br. 66 april 2013. godine str. 101
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Garancijski poslovi koji se ne smatraju kreditnim poslom Br. 66 april 2013. godine str. 101
PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Plaćanja, naplaćivanja, uplate i isplate u efektivnom stranom novcu Br. 66 april 2013. godine str. 101
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Gubitak prava na naknadu štete od državnog službenika protekom prekluzivnog roka Br. 66 april 2013. godine str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Odgovornost za štetu koju pričini član odbora direktora privrednog društva koji je na tu funkciju postavljen od strane Republike Srbije Br. 66 april 2013. godine str. 102
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešavanje zahteva za ostvarivanje prava na starosnu penziju korisnika invalidske penzije Br. 66 april 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost poslodavca da zaposlenima ponudi neplaćeno odsustvo u slučaju smanjenja obima posla Br. 66 april 2013. godine str. 104
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Postupak osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad Br. 66 april 2013. godine str. 105
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Dužnost poslodavca da obezbedi korišćenje opreme zaposlenom koji je stručno osposobljen Br. 66 april 2013. godine str. 106
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza poslodavca da zaposlenima koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom obezbedi lekarski pregled Br. 66 april 2013. godine str. 107
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rešenje o otkazu ugovora o radu i neopravdan izostanak Br. 66 april 2013. godine str. 108
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog zbog diskriminatorskog postupanja poslodavca Br. 66 april 2013. godine str. 109
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRAVO ZAPOSLENOG NA UVEĆANU ZARADU PREMA ZAKONU O RADU Br. 66 april 2013. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvod Br. 66 april 2013. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećana zarada za rad na dan praznika koji je neradan dan Br. 66 april 2013. godine str. 110
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Uvećana zarada za rad noću i rad u smenama Br. 66 april 2013. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad Br. 66 april 2013. godine str. 111
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo na uvećanu zaradu po osnovu "minulog rada" Br. 66 april 2013. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Osnovica za obračun uvećane zarade Br. 66 april 2013. godine str. 112
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primeri obračuna uvećane zarade po osnovima iz člana 108. Zakona o radu Br. 66 april 2013. godine str. 113
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PORESKI TRETMAN PLATE (ZARADE) PENZIONERA KOJI JE PONOVO ZASNOVAO RADNI ODNOS Br. 66 april 2013. godine str. 115
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Primeri obračuna poreza i doprinosa na zaradu penzionera Br. 66 april 2013. godine str. 118
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Popunjavanje prijava Br. 66 april 2013. godine str. 122
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA PRAVA ZAPOSLENIH KOJI ODSUSTVUJU, ODNOSNO KOJI RADE U DANE VASKRŠNJIH (USKRŠNJIH) I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA Br. 66 april 2013. godine str. 123
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji odsustvuje u dane praznika Br. 66 april 2013. godine str. 123
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje visine naknade zarade za odsustvovanje na dan praznika Br. 66 april 2013. godine str. 124
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika Br. 66 april 2013. godine str. 125
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Tabelarni prikaz mogućih slučajeva rada na Vaskršnje, odnosno Uskršnje praznike Br. 66 april 2013. godine str. 126
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Način utvrđivanja plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u gradskoj opštini i ocenjivanje zaposlenih Br. 66 april 2013. godine str. 128
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Utvrđivanje visine naknade/dodatka za odvojeni život od porodice državnih službenika i nameštenika - deo pravosuđa Br. 66 april 2013. godine str. 130
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveza poslodavca da isplati solidarnu pomoć zaposlenom koje je kao pravo utvrđeno opštim aktom, nezavisno od drugih isplata koje poslodavac vrši povodom istog slučaja Br. 66 april 2013. godine str. 131
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Smanjenje neoporezivog iznosa prilikom isplate pola dnevnice za službeni put u zemlji Br. 66 april 2013. godine str. 132
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman prihoda koji ostvare fizička lica po osnovu angažovanja na projektima koji se finansiraju iz instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fondova) Br. 66 april 2013. godine str. 133
PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Poreski tretman mesečne novčane pomoći nezaposlenim porodiljama koja se isplaćuje iz sredstava jedinice lokalne samouprave Br. 66 april 2013. godine str. 133
KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA VLADA JE DONELA IZMENU STRATEGIJE RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 23/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 135
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OGLAŠAVANJE NA JAVNIM POVRŠINAMA U REPUBLICI SRBIJI Br. 66 april 2013. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zakonski okvir oglašavanja u Republici Srbiji Br. 66 april 2013. godine str. 139
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Oglašavanje na nivou lokalne samouprave Br. 66 april 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Grad Beograd Br. 66 april 2013. godine str. 140
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Grad Novi Sad, grad Kragujevac i grad Požarevac Br. 66 april 2013. godine str. 143
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izdavanje odobrenja za postavljanje reklame Br. 66 april 2013. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Lokalne komunalne takse u Beogradu Br. 66 april 2013. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Korišćenje reklamnih panoa Br. 66 april 2013. godine str. 144
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Korišćenje reklamnih panoa po zonama Br. 66 april 2013. godine str. 145
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Komunalna taksa Br. 66 april 2013. godine str. 146
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O VRSTAMA, NAČINU OSTVARIVANJA I FINANSIRANJA POSEBNIH, SPECIJALIZOVANIH PROGRAMA I DRUGIH OBLIKA RADA I USLUGA KOJE OSTVARUJE PREDŠKOLSKA USTANOVA "Sl. glasnik RS", br. 26/2013 Br. 66 april 2013. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Posebni programi Br. 66 april 2013. godine str. 147
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Specijalizovani programi Br. 66 april 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Drugi programi i oblici rada i usluga Br. 66 april 2013. godine str. 148
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Organizacija i ostvarivanje programa Br. 66 april 2013. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje nastavnika prilikom ocenjivanja pisanih kontrolnih zadataka učenika Br. 66 april 2013. godine str. 149
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Mogućnost davanja ovlašćenja za vođenje disciplinskog postupka u ustanovi obrazovanja Br. 66 april 2013. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Nastavak školovanja učenika srednje škole kome je izrečena vaspitno-disciplinska mera isključenja iz škole Br. 66 april 2013. godine str. 150
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dugotrajno izostajanje učenika srednje škole bez obaveštenja o razlozima izostanka Br. 66 april 2013. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Vođenje disciplinskog postupka protiv nastavnika koji radi u više škola Br. 66 april 2013. godine str. 151
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Verifikacija škola koje obrazuju učenike za obrazovne profile koji su iz režima ogleda prešli u redovni sistem Br. 66 april 2013. godine str. 152
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Osporavanje autorstva tuženog od strane tužioca koji ne pretenduje da bude subjekt autorskog prava Br. 66 april 2013. godine str. 153
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveznost pisane forme izmena ili dopuna autorskog ugovora Br. 66 april 2013. godine str. 153
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE April 2013. godine Br. 66 april 2013. godine str. 154
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2013. godine Br. 66 april 2013. godine str. 157
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 66 april 2013. godine str. 162
I INSTRUKCIJE ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Aktuelni statistički podaci i Kalendari rokova - obaveza, nalaze se na kraju časopisa    
II BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I PRIVREDNIH SUBJEKATA KADA SU KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA DUŽNICI "Sl. glasnik RS", br. 21/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 8
II BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 8
II BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Podaci koji se dostavljaju Br. 65 mart 2013. godine str. 9
II BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Nadzor Br. 65 mart 2013. godine str. 10
II BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Br. 65 mart 2013. godine str. 12
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE POPUSTI I BONIFIKACIJE KOD ENTITETA JAVNOG (I PRIVATNOG) SEKTORA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM (I KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE) Br. 65 mart 2013. godine str. 14
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvodne napomene Br. 65 mart 2013. godine str. 14
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 1. Računovodstvena dokumentacija u kojoj se iskazuju odobreni popusti i bonifikacije Br. 65 mart 2013. godine str. 15
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 2. Računovodstveni prikaz odobrenih popusta u skladu sa odredbama iz ugovora Br. 65 mart 2013. godine str. 15
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE 3. Računovodstveni prikaz popusta i bonifikacija u slučajevima kada su prodavci korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava OOSO Br. 65 mart 2013. godine str. 19
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključne napomene Br. 65 mart 2013. godine str. 21
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE NOVE (PETE) IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 22
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Razlozi za donošenje Izmena i dopuna Pravilnika Br. 65 mart 2013. godine str. 22
III BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izmena i dopune u Prilogu - Kontni plan Br. 65 mart 2013. godine str. 23
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DODATU VREDNOST Br. 65 mart 2013. godine str. 24
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Mogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave Br. 65 mart 2013. godine str. 24
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Podnošenje izmenjene poreske prijave PDV Br. 65 mart 2013. godine str. 25
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PORESKI KREDIT NA NASLEĐE KOJE JE FIZIČKO LICE OSTVARILO U INOSTRANSTVU Br. 65 mart 2013. godine str. 30
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA - OBRAZAC PDP Br. 65 mart 2013. godine str. 32
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Greške usled čijeg postojanja je poreski obveznik dužan da podnese izmenjenu poresku prijavu i poreski bilans Br. 65 mart 2013. godine str. 33
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI "Sl. glasnik RS", br. 16/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 37
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sadržina dokumenta koji obveznik PDV izdaje po osnovu naknadnog popusta (rabat) za izvršenu isporuku dobara i usluga koji odobrava kupcima Br. 65 mart 2013. godine str. 38
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Podaci koji se iskazuju na rednom broju 7. Obrasca PPPDV Br. 65 mart 2013. godine str. 39
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Vreme prometa usluge koja se fakturiše periodično i ispravka greške kod obračuna PDV Br. 65 mart 2013. godine str. 40
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman isporuke dobara po osnovu ugovora o zajmu Br. 65 mart 2013. godine str. 41
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Stopa PDV koja se primenjuje na promet usluga uklanjanja snega sa trotoara, ulica i puteva Br. 65 mart 2013. godine str. 42
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman primanja novčanih sredstava kao donacije i prometa dobara i usluga čija nabavka se finansira sredstvima donacije Br. 65 mart 2013. godine str. 42
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izgradnje objekta za obavljanje delatnosti za koji nije izdata građevinska dozvola Br. 65 mart 2013. godine str. 43
IV JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman uvoza dobara čija se nabavka finansira iz sredstava donacije Br. 65 mart 2013. godine str. 44
V JAVNE NABAVKE ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA "PREZENTACIJA I PRIMENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA" Br. 65 mart 2013. godine str. 45
VI IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zaključenje ugovora o ustupanju zemljišta na korišćenje Br. 65 mart 2013. godine str. 67
VI IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Dokumenta koja treba priložiti uz zahtev za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta Br. 65 mart 2013. godine str. 67
VI IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI BUDŽETSKIH KORISNIKA Zastarelost potraživanja po osnovu naknade za komunalne usluge izvršene za potrebe pravnog lica Br. 65 mart 2013. godine str. 68
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NAPLATE IZ INOSTRANSTVA I PLAĆANJA KA INOSTRANSTVU - POSTUPAK I POTREBNA DOKUMENTACIJA Br. 65 mart 2013. godine str. 69
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Naplata iz inostranstva Br. 65 mart 2013. godine str. 70
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Plaćanja ka inostranstvu Br. 65 mart 2013. godine str. 70
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE NAJNOVIJE - PETE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 72
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Uslovi za naplatu izvezene robe u efektivnom stranom novcu Br. 65 mart 2013. godine str. 74
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Plaćanje fizičkom licu u inostranstvu po osnovu izvršene usluge Br. 65 mart 2013. godine str. 74
VII PLATNI PROMET I TREZORSKO POSLOVANJE Izdavanje blanko menice sa elementom inostranosti Br. 65 mart 2013. godine str. 75
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU PRIJAVA PODATAKA ZA MATIČNU EVIDENCIJU O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA 2012. GODINU Br. 65 mart 2013. godine str. 76
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obveznici podnošenja prijave M-4, rokovi i fond kome se podnosi Br. 65 mart 2013. godine str. 77
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Unošenje podataka o stažu osiguranja u prijavu M-4 Br. 65 mart 2013. godine str. 78
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Unošenje podataka u prijavu M-4 o zaradama, naknadama, odnosno osnovici na koju je plaćen doprinos Br. 65 mart 2013. godine str. 78
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Isplata zarade, odnosno minimalne zarade sa zakašnjenjem i popunjavanje prijave M-4 Br. 65 mart 2013. godine str. 79
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plaćanje doprinosa na najnižu osnovicu i popunjavanje Obrasca M-4 Br. 65 mart 2013. godine str. 79
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plaćanje doprinosa na najvišu osnovicu i popunjavanje Obrasca M-4 Br. 65 mart 2013. godine str. 80
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Naknada zarade zbog bolovanja i porodiljskog odsustva i unošenje u Obrazac M-4 Br. 65 mart 2013. godine str. 81
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Naknada zarade za trudničko bolovanje koju isplaćuje Grad Br. 65 mart 2013. godine str. 81
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obveznici podnošenja prijave podataka za korisnike novčane naknade za vreme nezaposlenosti i lica uključena u obavezno osiguranje Br. 65 mart 2013. godine str. 82
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Unošenje podataka o plaćenim doprinosima za PIO i dokumentacija koja se dostavlja uz prijave M-4 i M-4K Br. 65 mart 2013. godine str. 82
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Način popunjavanja prijave M-4, odnosno M-4K sa praktičnim primerima Br. 65 mart 2013. godine str. 82
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Novčane kazne zbog nepodnošenja M-4 Br. 65 mart 2013. godine str. 87
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU OBAVEZE POSLODAVACA ZA PODNOŠENJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PLANA MERA U SKLADU SA ZAKONOM O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA Br. 65 mart 2013. godine str. 88
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržaj Plana mera Br. 65 mart 2013. godine str. 88
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sadržaj Izveštaja o spovođenju plana Br. 65 mart 2013. godine str. 88
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Rokovi za dostavljanje Plana mera i Izveštaja o sprovođenju plana Br. 65 mart 2013. godine str. 89
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Kaznene mere Br. 65 mart 2013. godine str. 89
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova Br. 65 mart 2013. godine str. 90
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Izveštaj o sprovođenju plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova Br. 65 mart 2013. godine str. 92
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU UGOVORI NA KOJE SE PLAĆA PIO DOPRINOS - PRIJAVLJIVANJE U MATIČNU EVIDENCIJU I STAŽ OSIGURANJA Br. 65 mart 2013. godine str. 94
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 94
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Sticanje svojstva osiguranika samostalnih delatnosti Br. 65 mart 2013. godine str. 94
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obveznici plaćanja doprinosa za PIO Br. 65 mart 2013. godine str. 94
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obveze isplatioca naknade (poslodavca) Br. 65 mart 2013. godine str. 94
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podnošenje prijave na obavezno socijalno osiguranje Br. 65 mart 2013. godine str. 95
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Osnovica na koju se obračunava i plaća doprinos Br. 65 mart 2013. godine str. 95
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Podnošenje prijave o uplati doprinosa Br. 65 mart 2013. godine str. 96
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Računanje staža Br. 65 mart 2013. godine str. 96
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Zaključak Br. 65 mart 2013. godine str. 96
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU ODLUKA O NEUSTAVNOSTI ODREDBE ČLANA 10a STAV 1. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA Br. 65 mart 2013. godine str. 97
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Mogućnost dodatnog angažovanja lica izabranog na javnu funkciju Br. 65 mart 2013. godine str. 98
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Naplata potraživanja od zaposlenog kome je prestao radni odnos kod poslodavca Br. 65 mart 2013. godine str. 99
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Nemogućnost primene odredaba Zakona o radu u slučaju ponovnog zapošljavanja lica koje je ranije oglašeno tehnološkim viškom u školi Br. 65 mart 2013. godine str. 99
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Visina naknade zarade zaposlenom za vreme bolovanja zbog povrede koja se dogodila pre 20.11.2012. godine prilikom povratka sa posla Br. 65 mart 2013. godine str. 100
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Pravo zaposlene po osnovu korišćenja porodiljskog odsustva za rođenje trećeg i četvrtog deteta, koja se sticajem okolnosti vremenski poklapaju Br. 65 mart 2013. godine str. 101
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Vraćanje zaposlenog na rad po rešenju Inspektorata za rad kao privremena mera do donošenja pravnosnažne odluke suda Br. 65 mart 2013. godine str. 102
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Obaveza poslodavca da uredno podnosi M-UN obrazac Republičkom fondu PIO Br. 65 mart 2013. godine str. 103
VIII RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE U BUDŽETSKOM SISTEMU Utvrđivanje visine starosne penzije za osiguranike koji su stekli pravo pod povoljnijim uslovima a ostvaruju pravo po opštim uslovima Br. 65 mart 2013. godine str. 104
IX PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Isplata dnevnica za službeni put na AP Kosovo i Metohija Br. 65 mart 2013. godine str. 105
IX PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA "Poljoprivredni staž" i njegov uticaj na obračun minulog rada i jubilarne nagrade zaposlenima u ustanovi obrazovanja Br. 65 mart 2013. godine str. 105
IX PLATE I DRUGA PRIMANJA KORISNIKA BUDŽETA Obaveznost sastavljanja naloga za službeno putovanje Br. 65 mart 2013. godine str. 106
X KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I AKTIVNOSTIMA INTERNE REVIZIJE ZA 2012. GODINU Br. 65 mart 2013. godine str. 107
X KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Pravni osnov za izveštavanje Br. 65 mart 2013. godine str. 107
X KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Način i rokovi dostavljanja godišnjeg (i objedinjenog) izveštaja Br. 65 mart 2013. godine str. 108
X KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Finansijsko upravljanje i kontrola Br. 65 mart 2013. godine str. 108
X KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Interna revizija Br. 65 mart 2013. godine str. 111
X KONTROLA I REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA Osnovna zapažanja iz izveštaja u prethodnom periodu Br. 65 mart 2013. godine str. 112
XI KAZNENA ODGOVORNOST KORISNIKA BUDŽETA Izmena sadržaja i blokada internet sajta državnog organa usled neovlašćenog pristupa okrivljenog i drugih lica Br. 65 mart 2013. godine str. 128
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZA IZRADE PLANA INTEGRITETA - USTANOVE U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA Br. 65 mart 2013. godine str. 129
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 18/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 130
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 130
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način akreditacije i sprovođenje programa stručnog usavršavanja Br. 65 mart 2013. godine str. 130
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA STICANJE VIŠIH STRUČNIH ZVANJA U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 131
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 131
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Stručna zvanja koja uređuje Pravilnik i Bodovna lista za vrednovanje objavljenih stručnih radova Br. 65 mart 2013. godine str. 132
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O MERAMA TEHNIČKE ZAŠTITE STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 132
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 132
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Finansiranje, nadzor nad radom i ispunjenost uslova za obavljanje tehničke zaštite Br. 65 mart 2013. godine str. 132
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 133
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 133
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI (Ne)uređeni uslovi i način korišćenja stare i retke bibliotečke građe Br. 65 mart 2013. godine str. 134
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA KATEGORISANE STARE I RETKE BIBLIOTEČKE GRAĐE "Sl. glasnik RS", br. 22/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 134
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 134
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Način vođenja, formiranja, unosa i brisanje podataka iz Registra Br. 65 mart 2013. godine str. 134
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI IZMENA PRAVILNIKA O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA U KULTURI I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PRESTANKA STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI "Sl. glasnik RS", br. 21/2013 Br. 65 mart 2013. godine str. 135
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uvod Br. 65 mart 2013. godine str. 135
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmenama Pravilnika rešen je problem statusa prevodilaca Br. 65 mart 2013. godine str. 135
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POČETAK PRIMENE ODREDABA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE KOJE SE ODNOSE NA REGISTAR UDRUŽENJA Br. 65 mart 2013. godine str. 136
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Primena načela formalnosti Br. 65 mart 2013. godine str. 136
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Pokretanje postupka/upis zabeležbe po službenoj dužnosti Br. 65 mart 2013. godine str. 136
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Datum i vreme podnošenja prijave Br. 65 mart 2013. godine str. 136
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok za podnošenje prijave Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Podnošenje elektronske prijave Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Potvrda o primljenoj prijavi Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Izmena prijave i odustanak od prijave Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupanje Registratora po prijavi Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rok za odlučivanje po prijavi Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odlučivanje Registratora po prijavi Br. 65 mart 2013. godine str. 137
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Propuštanje roka od pet dana za odlučivanje po prijavi Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prekid i odlaganje postupka Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Povraćaj u pređašnje stanje Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objavljivanje i dejstvo registracije Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Ispravka greške Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Žalba i postupak po žalbi Br. 65 mart 2013. godine str. 138
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Brisanje registrovanog podatka ili dokumenta po službenoj dužnosti Br. 65 mart 2013. godine str. 139
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Odnos Zakona i Zakona o opštem upravnom postupku Br. 65 mart 2013. godine str. 139
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Objavljivanje podataka i dokumenata Br. 65 mart 2013. godine str. 139
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Postupak po ostalim zahtevima Br. 65 mart 2013. godine str. 139
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Rezervacija naziva Br. 65 mart 2013. godine str. 140
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza plaćanja naknade Br. 65 mart 2013. godine str. 140
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Br. 65 mart 2013. godine str. 140
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Društva kapitala u kojima je država član, odnosno akcionar Br. 65 mart 2013. godine str. 140
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Dodatni principi i preporuke Kodeksa korporativnog upravljanja za društva kapitala u kojima je država član, odnosno akcionar Br. 65 mart 2013. godine str. 141
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza osnivača da uskladi osnivački akt javnog preduzeća koje se nalazi u postupku svojinske transformacije Br. 65 mart 2013. godine str. 145
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Prinudna naplata članarina privrednim komorama i zastarelost potraživanja po osnovu članarina Br. 65 mart 2013. godine str. 147
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključenje ugovora o radu sa izabranim kandidatom po raspisanom konkursu u školi kada nezadovoljni kandidat osporava zakonitost postupka Br. 65 mart 2013. godine str. 148
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Uslovi za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnom obrazovanju u pogledu stečenog stepena obrazovanja i stručnog naziva Br. 65 mart 2013. godine str. 148
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Obaveza dostavljanja podataka o nazivu predmeta zaštite, učestalosti i obimu predmeta zaštite Organizaciji proizvođača fonograma (O.F.P.S.) Br. 65 mart 2013. godine str. 149
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zaključak o pokretanju disciplinskog postupka protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 65 mart 2013. godine str. 150
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Poziv za usmenu raspravu u disciplinskom postupku protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 65 mart 2013. godine str. 151
XII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zapisnik sa usmene rasprave u disciplinskom postupku protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 65 mart 2013. godine str. 152
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Mart / April 2013. godine Br. 65 mart 2013. godine str. 153
KALENDARI ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Mart / April 2013. godine Br. 65 mart 2013. godine str. 158
  AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 65 mart 2013. godine str. 164
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA TREĆE IZMENE PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2012. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 124/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Izmene kriterijuma i merila za utvrđivanje naknade za rad zdravstvenoj ustanovi iz plana mreže na primarnom nivou br. 60-61 januar 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Obezbeđivanje naknade, pored naknade utvrđene predračunom, za plaćanje određene vrste zdravstvenih usluga za ustanove na sekundarnom i tercijarnom nivou br. 60-61 januar 2013. godine str. 9
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR PRAVILNIKA O UGOVARANJU SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2013. GODINU Sl. glasnik RS", br. 125/2012 br. 60-61 januar 2013. godine 12  
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA I USLOVI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCEM ZDRAVSTVENIH USLUGA br. 60-61 januar 2013. godine 12  
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA II KRITERIJUMI I MERILA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ZDRAVSTVENOJ USTANOVI IZ PLANA MREŽE br. 60-61 januar 2013. godine str. 13
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA III UGOVARANJE SA USTANOVOM SOCIJALNE ZAŠTITE br. 60-61 januar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA IV UGOVARANJE SA DAVAOCEM ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJI NIJE U PLANU MREŽE br. 60-61 januar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA V OBEZBEĐIVANJE CENTRALIZOVANOG SNABDEVANJA VAKCINAMA I IMUNOBIOLOŠKIM PREPARATIMA br. 60-61 januar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA VI SNABDEVANJE OSIGURANIH LICA MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA br. 60-61 januar 2013. godine 18  
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA VII KONTROLA IZVRŠAVANJA ZAKLJUČENIH UGOVORA br. 60-61 januar 2013. godine str. 18
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA VIII FAKTURISANJE I NAČIN PLAĆANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA br. 60-61 januar 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA IX OBRAČUN PRIPADAJUĆE NAKNADE ZDRAVSTVENOJ USTANOVI IZ PLANA MREŽE br. 60-61 januar 2013. godine str. 19
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA NOVE CENE BOLESNIČKOG DANA U USTANOVAMA ZA REHABILITACIJU "Sl. glasnik RS", br. 5/2013 br. 60-61 januar 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA KOMENTAR ZAKONA O RAZVOJNOM FONDU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE "Sl. glasnik RS", br. 124/2012 br. 60-61 januar 2013. godine 20  
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Istorijat i okvir donošenja br. 60-61 januar 2013. godine str. 20
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Objašnjenja pravnih instituta i rešenja br. 60-61 januar 2013. godine str. 21
BUDŽETSKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA Zaključak br. 60-61 januar 2013. godine str. 25
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2012. GODINU br. 60-61 januar 2013. godine str. 26
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kalendar podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu br. 60-61 januar 2013. godine str. 28
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pripremne radnje koje prethode sastavljanju završnog računa br. 60-61 januar 2013. godine str. 30
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Osvrt na sadržinu konta imovine, obaveza i kapitala, prihoda i primanja, rashoda i izdataka i rezultata poslovanja br. 60-61 januar 2013. godine str. 41
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja završni račun br. 60-61 januar 2013. godine str. 57
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Unos podataka u obrasce završnog računa br. 60-61 januar 2013. godine str. 58
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključivanje poslovnih knjiga i čuvanje računovodstvenih isprava br. 60-61 januar 2013. godine str. 60
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2012. GODINU br. 60-61 januar 2013. godine str. 61
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Utvrđivanje rezultata poslovanja, višak prihoda i primanja - suficit br. 60-61 januar 2013. godine str. 61
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Utvrđivanje rezultata poslovanja, manjak prihoda i primanja - deficit br. 60-61 januar 2013. godine str. 66
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključak br. 60-61 januar 2013. godine str. 69
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OSTALO JE NEREŠENO PITANJE IZVRŠENJA OBAVEZE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ORGANIZACIJA SINDIKATA U JAVNOM SEKTORU br. 60-61 januar 2013. godine str. 70
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obavezni propisi koje primenjuju sindikati i njihovi poslodavci - javni sektor br. 60-61 januar 2013. godine str. 70
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zaključak i preporuka računovođama br. 60-61 januar 2013. godine str. 71
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pismo organizacije sindikata i mišljenja Ministarstva finansija br. 60-61 januar 2013. godine str. 72
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ODREDBE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJE SU U PRIMENI OD 1. JANUARA 2013. GODINE br. 60-61 januar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Poreska uprava odlučuje po pravnim lekovima protiv poreskih upravnih akata koje od 1. januara 2013. godine donesu jedinice lokalnih samouprava u poreskom postupku za izvorne javne prihode. br. 60-61 januar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Poreska uprava je nadležna za pokretanje i vođenje prvostepenog poresko prekršajnog postupka i izricanje kazne za poreske prekršaje, koji nije u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda br. 60-61 januar 2013. godine str. 73
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Dospelost novčane kazne za poreske prekršaje br. 60-61 januar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Redosled namirenja poreske obaveze br. 60-61 januar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 5. Obračun zakonske kamate primenom prostog interesnog računa br. 60-61 januar 2013. godine str. 74
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 6. Utvrđivanje poreske obaveze licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost br. 60-61 januar 2013. godine str. 75
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA BRISANJE IZ EVIDENCIJE I EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV OD 31.12.2012. / 1.1.2013. GODINE I PROMENA PORESKOG PERIODA br. 60-61 januar 2013. godine str. 76
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Brisanje obveznika iz PDV evidencije od 31. decembra 2012. godine br. 60-61 januar 2013. godine str. 77
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Evidentiranje obveznika u PDV od 1. januara 2013. godine br. 60-61 januar 2013. godine str. 80
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Mogućnost promene poreskog perioda u PDV br. 60-61 januar 2013. godine str. 81
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU POJEDINIH DOBARA I USLUGA IZ ČLANA 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST "Sl. glasnik RS", br. 120/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 82
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBJAŠNJENJE U VEZI SA OPOREZIVANJEM PDV PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KOJI OBVEZNIK PDV - IZVOĐAČ RADOVA VRŠI INVESTITORU OD 1.1.2013. GODINE, A ZA KOJI JE INVESTITOR PORESKI DUŽNIK br. 60-61 januar 2013. godine str. 84
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI "Sl. glasnik RS", br. 117/2012 i 118/2012 - ispr br. 60-61 januar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvod br. 60-61 januar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Razlozi za donošenje Pravilnika br. 60-61 januar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Sadržina Pravilnika br. 60-61 januar 2013. godine str. 85
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE, SA ILI BEZ NAKNADE, ILI KAO ULOG, KOD KOJEG SE SMATRA DA PROMET DOBARA I USLUGA NIJE IZVRŠEN "Sl. glasnik RS", br. 118/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 88
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prenos celokupne imovine kod kojeg se smatra da promet dobara nije izvršen br. 60-61 januar 2013. godine str. 89
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prenos dela imovine kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen br. 60-61 januar 2013. godine str. 89
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Prenosa celokupne imovine ili dela imovine prodajom, ulaganjem ili besteretnim davanjem, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen br. 60-61 januar 2013. godine str. 90
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DOBARA KOJA SE SMATRAJU UMETNIČKIM DELIMA, KOLEKCIONARSKIM DOBRIMA I ANTIKVITETIMA "Sl. glasnik RS", br. 118/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPKU ZAMENE DOBARA U GARANTNOM ROKU KOD KOJE SE SMATRA DA PROMET DOBARA NIJE IZVRŠEN "Sl. glasnik RS", br. 118/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 91
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA DOSTAVLJANJE U PORESKOM POSTUPKU PREMA IZMENJENOM I DOPUNJENOM ČLANU 36. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI br. 60-61 januar 2013. godine str. 92
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvodne napomene br. 60-61 januar 2013. godine str. 92
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Komentar novog člana 36. ZPPPA br. 60-61 januar 2013. godine str. 93
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV "Sl. glasnik RS", br. 120/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 97
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA USKLAĐENI SU IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ZA 2013. GODINU br. 60-61 januar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Porez na upotrebu motornih vozila br. 60-61 januar 2013. godine str. 98
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Porez na upotrebu plovila br. 60-61 januar 2013. godine str. 99
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Porez na upotrebu vazduhoplova br. 60-61 januar 2013. godine str. 101
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Porez na registrovano oružje br. 60-61 januar 2013. godine 102  
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU OPREME I OBJEKATA ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE, NAČINU SPROVOĐENJA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA I NAČINU UTVRĐIVANJA DELA PRETHODNOG POREZA ZA KOJI NAKNADNO MOŽE DA SE OSTVARI PRAVO NA ODBITAK, ZA OPREMU I OBJEKTE ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE "Sl. glasnik RS", br. 120/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 103
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA "Sl. glasnik RS", br. 120/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 105
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Slobodne zone, carinsko skladištenje i slobodne carinske prodavnice br. 60-61 januar 2013. godine str. 106
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Ugovori o donaciji, ugovori o kreditu, odnosno zajmu i drugi međunarodni ugovori br. 60-61 januar 2013. godine str. 107
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV "Sl. glasnik RS", br. 120/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 107
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV "Sl. glasnik RS", br. 123/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 109
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Postupak evidentiranja za PDV i sadržina i način popunjavanja evidencione prijave br. 60-61 januar 2013. godine str. 110
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA . Način i postupak brisanja obveznika PDV iz evidencije za PDV i sadržina popisne liste br. 60-61 januar 2013. godine str. 110
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Sadržina i način popunjavanja poreske prijave PDV br. 60-61 januar 2013. godine str. 111
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA PDV PO NAPLAĆENOM POTRAŽIVANJU U SKLADU SA ČLANOM 36a ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 60-61 januar 2013. godine str. 112
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I ISPRAVKE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA "Sl. glasnik RS", br. 122/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 114
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA OVINE U OBRAČUNU KAMATE ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE OD 1. JANUARA 2013. GODINE br. 60-61 januar 2013. godine str. 116
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI "Sl. glasnik RS", br. 123/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 117
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa br. 60-61 januar 2013. godine str. 118
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Izostavljanje pojedinih podataka u računu br. 60-61 januar 2013. godine str. 118
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 3. Dodatna pojednostavljenja kod izdavanja računa br. 60-61 januar 2013. godine str. 119
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 4. Dokumenta koja se ne smatraju računima u smislu Zakona i slučajevi u kojima obveznik PDV ne može da izda račun br. 60-61 januar 2013. godine str. 120
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA "Sl. glasnik RS", br. 96/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 121
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Razlozi za donošenje Uredbe br. 60-61 januar 2013. godine str. 121
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Izmene izvršene Uredbom o Izmenama Uredbe br. 60-61 januar 2013. godine str. 121
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Normativ za utvrđivanje rashoda, na koji se ne plaća akciza br. 60-61 januar 2013. godine str. 122
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I SASTAVLJANJA OBRAČUNA AKCIZE "Sl. glasnik RS", br. 95/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 122
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Drugačiji način obračunavanja akcize prilikom otpremanja akciznog proizvoda u akcizno skladište br. 60-61 januar 2013. godine str. 123
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Brisanje odredaba o načinu obračunavanja akcize pri uvozu kafe i cigara i cigarilosa br. 60-61 januar 2013. godine str. 123
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Brisanje odredaba o načinu obračunavanja i plaćanja akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila br. 60-61 januar 2013. godine str. 123
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Preciziranje načina i postupka za umanjenje obračunate akcize br. 60-61 januar 2013. godine str. 124
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Brisane su odredbe o vođenju posebne evidencije o lož ulju br. 60-61 januar 2013. godine str. 124
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Propisana je obaveza dostavljanja posebnih priloga br. 60-61 januar 2013. godine str. 124
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obaveza dostavljanja obračuna za obračunski period u kome nije ostvaren promet je ukinuta br. 60-61 januar 2013. godine str. 124
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa koji vrši Agencija za privredne registre br. 60-61 januar 2013. godine str. 125
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PDV tretman prometa koji vrši Direkcija za robne rezerve br. 60-61 januar 2013. godine str. 125
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Investitor - javno preduzeće kao poreski dužnik za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji mu vrši obveznik PDV - izvođač radova br. 60-61 januar 2013. godine str. 126
JAVNI PRIHODI I RASHODI, PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Obračun zatezne kamate na iznos duga za period docnje do 3. marta 2001. godine primenom konformne metode br. 60-61 januar 2013. godine str. 127
JAVNE NABAVKE KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA "Sl. glasnik RS", br. 124/2012 br. 60-61 januar 2013. godine str. 128
JAVNE NABAVKE Početak primene i prelazne i završne odredbe novog Zakona br. 60-61 januar 2013. godine str. 128
JAVNE NABAVKE Izuzeci od primene zakona br. 60-61 januar 2013. godine str. 129
JAVNE NABAVKE Sprečavanje korupcije i sukoba interesa br. 60-61 januar 2013. godine str. 129
JAVNE NABAVKE Postupci javnih nabavki br. 60-61 januar 2013. godine str. 130
JAVNE NABAVKE Portal javnih nabavki br. 60-61 januar 2013. godine str. 130
JAVNE NABAVKE Uslovi za učešće u postupku javne nabavke br. 60-61 januar 2013. godine str. 131
JAVNE NABAVKE