16.06.2011U amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta Union 16.6.2011. godine održana je svečana dodela Paragraf lex sertifikata za 152 studenta koji su obuku za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex pohađali i uspešno okončali u akademskoj 2010/11 godini.
Dodeli su, pored studenata, prisustvovali i dekan prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić, glavi menadžer fakulteta Goran Ćelić, Dejan Ojkić, rukovodilac sektora edukacije i marketinga u kompaniji Paragraf i Miroslav Bojović, menadžer za pravnu edukaciju i marketing u kompaniji Paragraf, inače i predavač na kursu.

17.6.2010U najvećem amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta Union 17.6.2010. godine održana je svečana dodela Paragraf Lex sertifikata za 166 studenata koji su obuku za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex pohađali i uspešno okončali u školskoj 2009/10 godini.
Svečanoj dodeli prisustvovali su dekanica Prof. dr Vesna Rakić Vodinelić, sekretar Fakulteta Milka Bekjarev, glavni menadžer fakulteta Goran Ćelić, Marija Šiljković, PR kompanije Paragraf, Dejan Ojkić, dipl. pravnik, rukovodilac sektora edukacije i marketinga u kompaniji Paragraf i Miroslav Bojović, dipl. pravnik, menadžer za pravnu edukaciju i marketing u kompaniji Paragraf, predavač na kursu.

01.10.2010“Od 01.10.2010. počelo je prijavljivanje zainteresovanih studenata na Pravnom fakultetu univerziteta Union za besplatan kurs za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex. Grupe se formiraju prema redosledu prijavljivanja kandidata. Broj mesta je ograničen. “