·  Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 16.2.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Euromedik" d.o.o.

6963854

46. St. broj 2892/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1145

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 46. St. 2892/2010 od 30. novembra 2010. godine, usvojio je predlog predlagača - poverioca "Conny" d.o.o., Beograd, Dunavska 25 i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Euromedik" d.o.o., u stečaju, Beograd, Dunavska 25, matični broj 6963854, PIB broj 102775056.

Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

Imenuju se Rajković Stojan iz Beograda, Nedeljka Gvozdenovića 44/5, za stečajnog upravnika.

Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom "Euromedik" d.o.o., Beograd, Dunavska 25, u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. mart 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat 1.

Ispitno ročište zakazuje se za 21. april 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat 1.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 30. novembar 2010. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.

Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Jolly travel" d.o.o.

17235273

22. St. broj 4906/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, postupajući po predlogu poverioca od 20. decembra 2010. godine, doneo je rešenje 22. St. 4906/2010 od 31. januara 2011. godine koje glasi:

Otvara se postupak stečaja nad Privrednim društvom "Jolly travel" d.o.o., iz Beograda, Kneza Miloša 9, matični broj 17235273, PIB 100288046.

Za stečajnog upravnika imenuje se Mihajlo T. Koruga iz Beograda.

Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

Imenuje se za stečajnog sudiju Zorica Tucakov, sudija ovog suda.

Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. mart 2011. godine u 12,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.

Ispitno ročište određuje se za 10. juni 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.

Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Grazija plus Preduzeće za uvoz-izvoz d.o.o. u stečaju

06194796

10 St. broj 2885/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=937

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10. St. broj 2885/10 od 28. januara 2011. godine zaključuje postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Grazija plus Preduzeće za uvoz-izvoz d.o.o. u stečaju Beograd, Prizrenska 13/5 matični broj 06194796, PIB: 102060949.

II Ispitno ročište zakazano za 28. januar 2011. godine, otkazuje se kao nepotrebno.

III Nalaže se stečajnom upravniku da sredstvima koja se nalaze na računu stečajnog dužnika pokrije nastale troškove.

IV Nalaže se Agenciji za privredne registre, iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Grazija plus Preduzeće za uvoz-izvoz d.o.o. u stečaju Beograd, Prizrenska 13/5.

V Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika broj 290-17279-07, koji se vodi kod Univerzal banke a.d., iz Beograda.

VI Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 06194796.

VI Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 102060949.

VIII Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom II ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Mirka Borovčanina iz Beograda.

IX Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 31. januara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Tehnoremont promet" d.o.o.

20027177

16. St. broj 4195/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1102

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Biljana Subotić, u postupku sprovođenja stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Tehnoremont promet" d.o.o. iz Beograda, Surčinska 25, 28. januara 2011. godine doneo je

REŠENJE

I. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za trgovinu i usluge "Tehnoremont promet" d.o.o. iz Beograda, Surčinska 25.

II. Ispitno ročište zakazano za 28. januar 2011. godine, otkazuje se kao nepotrebno.

III. Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.

IV. Nalaže se Agenciji za privredne registre, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Preduzećem za trgovinu i usluge "Tehnoremont promet" d.o.o. iz Beograda, Surčinska 25.

V. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi sve račune sada stečajnog dužnika, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj 840-298802-02.

VI. Nalaže se Republičkom Zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20027177.

VII. Nalaže se poreskoj upravi da ugasi PIB stečajnog dužnika 103825603.

VIII. Po pravnosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, a u vezi sa stavom 2. ovog rešenja Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Slavke Đurić.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće za proizvodnju i promet "Agencija"

07928483

13. St. broj 4894/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AGENCIJA.shtml/seo=/companyid=14960

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 13. St. broj 4894/2010 od 31. januara 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za proizvodnju i promet "Agencija" iz Beograda u likvidaciji, Velizara Kosanovića 2, matični broj 07928483, PIB broj 102112740, po predlogu Agencije za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23.

II Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23.

III Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se stečajni postupak zaključuje.

IV Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, a ukoliko po pokriću troškova stečajnog postupka preostanu sredstva, da ista uplati u budžet Republike Srbije.

V Oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda 1. februara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"TOP TRAVEL AGENCY" DOO

17149482

5. St. 2844/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1256

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 5. St. 2844/2010 od 09.11.2010. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "TOP TRAVEL AGENCY" DOO iz Beograda, ulica Dositejeva 23 matični broj 17149482, a na predlog poverioca PIREUS BANK A.D. Beograd, od 07.02.2011. godine.

II Za stečajnog upravnika imenuje se Žarko Popović, Novi Beograd, Jurija Gagarina 46.

III Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika, određuje se za 14.03.2011. godine u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 208, drugi sprat.

IV Ispitno ročište određuje se za 29.06.2011. godine u 12,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 208, drugi sprat.

V Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, u dva primerka, a dužnici stečajnom dužnika pozivaju se da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 07.02.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet "Eltec" d.o.o.

07476086

9. St. broj 4786/2010

 

 

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 4786/2010 od 12. januara 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za proizvodnju, unutrašnji i spoljnotrgovinski promet "Eltec" d.o.o., iz Beograda, Radnička 53, matični broj: 07476086, PIB 101743451, a po predlogu likvidacionog upravnika od 8. novembra 2010. godine.

II Imenovan je za stečajnog upravnika Vukosav Đorđo iz Beograda.

III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.

IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V Ispitno ročište određuje se za 17. maj 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 124/I.

VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 17. februar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 124/I.

VII Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. januara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Poljotrgovina" d.o.o.

07741278

13. St. broj 4900/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POLJOTRGOVINA.shtml/seo=/companyid=14242

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 13. St. broj 4900/2010 od 31. januara 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Poljotrgovina" d.o.o. iz Ostružnice u likvidaciji, Karađorđeva 2a, matični broj 07741278, PIB 101016756, po predlogu Agencije za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23.

II Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj, Beograd, Terazije 23.

III Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se stečajni postupak zaključuje.

IV Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, a ukoliko po pokriću troškova stečajnog postupka preostanu sredstva, da ista uplati u budžet Republike Srbije.

V Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Suda 1. februara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Richy d.o.o.

17571265

48. St. broj 3023/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1139

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Vera Tešić, u postupku sprovođenja stečajnog postupka nad Richy d.o.o. iz Beograda, Skadarska 77, MB 17571265, PIB 103531849, dana 25. januara 2011. godine, doneo je sledeće rešenje

I - Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Richy d.o.o. iz Beograda, Skadarska 77, MB 17571265, PIB 103531849.

II - Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 7. april 2011. godine.

III - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da po pravosnažnosti ovog rešenja izvrši brisanje stečajnog dužnika Richy d.o.o. iz Beograda, Skadarska 77, MB 17571265, PIB 103531849.

IV - Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi račun stečajnog dužnika, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita br. 840-298802-02, da preduzme radnje kod Republičkog zavoda za statistiku radi brisanja iz evidencije stečajnog dužnika da preduzme radnje kod nadležnog odeljenja poreske uprave radi gašenja poreskog identifikacionog broja stečajnog dužnika.

V - Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika o izvršenim radnjama i po dostavi dokaza o uništenju pečata stečajnog dužnika Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Đorđević Bobana.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Komel" d.o.o.

 

1. St. broj 2662/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, poziva poverioce u predmet 1. St. broj 2663/2010 u postupku stečaja nad "Komel" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Senjačka 44a, da prisustvuju poverilačkom i ispitnom ročištu.

Poverilačko ročište određuje se za 28. februar 2011. godine u 12,15 časova, a koje će se održavati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 220.

Ispitno ročište određuje se za 28. februar 2011. godine u 12,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 220.

Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 31. januara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Društveno preduzeće drvne industrije Srbije "Dis"

07068719

48. St. broj 4890/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DIS.shtml/seo=/companyid=14938

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48. St. broj 4890/2010 od 23. decembra 2010. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvenim preduzećem drvne industrije Srbije "Dis" iz Beograda, Stanoja Glavaša 14, matični broj 07068719, PIB 100392374.

II Imenovan je za stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23.

III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.

IV Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. februar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/II.

Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine skupština poverilaca saziva se za prvo poverilačko ročište.

VI Ispitno ročište određuje se za 24. maj 2011. godine u 12,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 201/II.

VII Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 28. januara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Gorki list" d.o.o.

20042125

50. St. broj 3909/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=292

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrić, u predmetu ovoga suda 50. St. broj 3909/2010, obaveštava poverioce stečajnog dužnika "Gorki list" d.o.o. iz Beograda, Danijelova 12-16, matični broj 20042125, PIB 103891726 da će se ročište za razmatranje unapred pripremljenog Plana reorganizacije predloženog od strane stečajnog dužnika i glasanje od strane poverilaca, održati 10. marta 2011. godine u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sa početkom u 9,00 časova u sudnici broj 100/I.

Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni Plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, kancelarija broj 22, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 časova, sve do dana održavanja ročišta.

Oglas je istaknut na oglasnu tablu Privrednog suda u Beogradu, 2. februara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Comecim d.o.o.

 

32 St. broj 2852/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1109

 

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 32 St. broj 3852/2010 od 10. decembra 2010. godine pokrenut je stečajni postupak nad dužnikom Comecim d.o.o., iz Beograda, Koste Sojanovića 7.

Navedenim rešenjem zakazano je prvo poverilačko za 18. januar 2011. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 223.

Navedeno poverilačko ročište je odloženo, a sledeće zakazano za 1. mart 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 223.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Zem. Zadruga "Agro-eko-etno-selo"

20144343

St. broj 844/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad Zem. Zadrugom "Agro-eko-Etno-selo" iz Vrhpolja dana 28. januara 2011. godine, doneo je

REŠENJE

Predlog Fonda za razvoj RS Beograd za pokretanje stečajnog postupka, nad Zem. Zadrugom "Agro-eko-etno-selo" iz Vrhpolja usvaja se.

Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Zem. Zadrugom "Agro-eko-etno-selo" iz Vrhpolja, Vrhpolje bb, matični broj 20144343, PIB 104314551.

Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dospelosti obaveza.

za stečajnog upravnika, metodom slučajnog odabira imenuje se Miodrag Ćosić iz Valjeva, Jakova Nenadovića 7/1.

Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Ispitno ročište će se održati dana 18. maja 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.

Prvo poverilačko ročište se održati dana 9. marta 2011. god. sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.

Skupština poverilaca će se održati dana 9. marta 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u privrednom sudu u Valjevu sudnica br. 17.

Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 28. januara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

DP "Stefil kompanija"

 

St. broj 53/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/STEFIL+KOMPANIJA.shtml/seo=/companyid=422

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad DP "Stefil kompanija" u stečaju iz Valjeva, doneo je 2. februara 2011. godine,

REŠENJE

Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad DP "Stefil kompanija" iz Valjeva, održaće se dana 22. februara 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica 17.

Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Zemljoradnička zadruga "Ševarice"

07316810

St. broj 1/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu u postupku stečaja nad ZZ "Ševarice" Ševarice, doneo je dana 25. januara 2011. godine

REŠENJE

Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Ševarice" iz Ševarica, matični broj 07316810.

Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Bogdana Radlović iz Šapca.

protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba PAS Beograd u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

Preduzeće za promet ugostiteljstvo i usluge "Žak" d.o.o.

17297767

St. br. 183/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=566

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzećem za promet ugostiteljstvo i usluge "Žak" d.o.o. Klupci, 1300 kaplara b.b., 4. februara 2011. godine, doneo je

REŠENJE

Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzećem za promet ugostiteljstvo i usluge "Žak" d.o.o. Klupci, 1300 kaplara b.b., Matični broj 17297767, PIB 101195083, zakazuje se za 10. mart 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

ZZ "Drvoprom"

 

St. broj 567/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad ZZ "Drvoprom" u stečaju iz Valjeva, doneo je 4. februara 2011. godine

REŠENJE

U stečajnom postupku nad ZZ "Drvoprom" u stečaju iz Valjeva određuje se završno ročište za 2. mart 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici 17, ovog suda.

Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"PKB Kragujevac" DP za trgovinu na veliko i malo

 

2. St. broj 21/10

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, sudija Tatjana Todorović, predsednik stečajnog veća i sudije Dejana Zečević i Danijela Marić, članovi veća, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog dužnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "PKB Kragujevac" DP za trgovinu na veliko i malo, Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 2. St. 21/2010, održati dana 4. marta 2011. god. u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica br. 533/V.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

Preduzeće za proizvodnju stočne hrane "Kon-Produkt" d.o.o. Dragocvet

6552595

1. St. broj 599/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=734

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 599/2010 od 27. januara 2011. god. zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju stočne hrane "Kon-Produkt" d.o.o. Dragocvet, Jagodina, matični broj 6552595, PIB 101156458, iz razloga što je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka. Nalaže se Agenciji za privredne registre u Beogradu da po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 27. januara 2011. god. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Miroslav Popović, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, broj licence 155-0099. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet "Mibe-koop" eksport import DOO Jagodina

6340016

1 St broj 100/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=747

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 100/2010 od 30. decembra 2010. god. zaključen stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet "Mibe-koop" eksport import DOO Jagodina, Đure Đakovića bb, matični broj 6340016, PIB 101320932, iz razloga što je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka. Nalaže se Agenciji za privredne registre u Beogradu da po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje je objavljeno isticanjem na oglasnoj tabli suda dana 30. decembra 2010. god. Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Miroslav Popović, licencirani stečajni upravnik iz Jagodine, broj licence 155-0099. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Privredno društvo "PTP - fabrika uređaja i delova"

 

4. St. broj 763/10

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 763/2010 od 7. februara 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad Privrednim društvom "PTP - fabrika uređaja i delova" iz Brusa.

Za stečajnog upravnika određuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije.

Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izliči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.

Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao i iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.

Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze.

Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 17. maj 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 17. mart 2011. godine sa početkom u 11,00 časova.

Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda dana 7. februara 2011. godine.

Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

ZZ Lunovo selo

 

1. St. broj 54/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+LUNOVO+SELO.shtml/seo=/companyid=29106

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Miljkica Radovanović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Lunovo selo, u stečaju Velika Drenova, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Ivana Milovanović dana 4. februara 2011. godine, doneo je

REŠENJE

Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje u dosadašnjem postupku nisu ispitane.

Ročište će se održati 24. februara 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge Fokus 95 doo

06647499

1. St. broj 312/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1247

 

Privredni sud u Kraljevu, kao stečajni sud, stečajni sudija Miljkica Radovanović, rešavajući po predlogu predlagača stečajnog poverioca RJ banka AD u stečaju iz Beograda, za pokretanje stečajnog postupka nad Preduzeće za proizvodnju promet i usluge Fokus 95 doo iz Kruševca, Stepoška 42, dana 21. januara 2011. godine doneo je

REŠENJE

Pokreće se stečajni postupak nad Preduzeće za proizvodnju promet i usluge Fokus 95 doo iz Kruševca, Stepoška 42, mat. br. 06647499, PIB 100314032, zbog toga što je potpuno obustavio sva plaćanja u periodu od 30 dana.

Za stečajnog upravnika imenuje se Hranislava Obradovića iz Kruševca, broj 063/627-136.

Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Prvo poverilačko ročište za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 4. mart 2011. godine u 12,00 časova, a ispitno ročište zakazuje se za 8. april 2011. godine u 12,00 časova u privrednom sudu u Kraljevu soba broj 16.

Stečajni postupak je otvoren 24. januara 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda 24. januara 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd i Dnevni list "Politika".

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

Društveno preduzeće "Morava Komerc"

06415237

5. St. broj 788/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Zoranu Simiću odlučujući po predlogu Agencije za privatizaciju iz Beogradu, Terazije 23, u svojstvu likvidacionog upravnika Društvenog preduzeća "Morava Komerc" u likvidaciji iz Bujanovca, Karađorđa Petrovića b.b. za otvaranje stečaja nad dužnikom Društvenog preduzeća "Morava Komerc" u likvidaciji iz Bujanovca, Karađorđa Petrovića b.b., koga zastupa Dragomir Jovanović iz Niša, Čegarska 10, MB 06415237, PIB 102394317, doneo je na ročištu radi utvrđivanja stečajnog razloga održanom 26. januara 2011. godine, sledeće rešenje: otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Morava komerc" u likvidaciji Bujanovac, Karađorđeva Petrovića b.b., matični broj 06415237, PIB 102394317, iz razloga propisanih članom 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju.

Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, odnosno da stečajni dužnik nema nikakvu imovinu, te se stečajni postupak neće sprovoditi.

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, bliže naznačenim u stavu prvom ovog rešenja, iz razloga propisanih članom 13. stav 2. Zakona o stečaju, a koji je otvoren rešenjem ovog suda pod datim brojem na današnji dan.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

DOO "Acikopromet"

 

2 St broj 581/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, postupajući u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Acikopromet" iz Popovca kod Niša, doneo je dana 3. februara 2011. godine sledeće:

REŠENJE

Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Acikopromet" iz Popovca kod Niša, za 28. februar 2011. godine sa početkom u 11,00 sati u sudnici 4 Privrednog suda u Nišu.

Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli Suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Zrmanja"

8732787

2 St broj 1091/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Sačinjen pred Privrednim sudom u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom "Zrmanja" iz Novog Sada, Branka Bajića 52, MB 8732787 PIB 101646865, po obaveštenju NBS od 7. aprila 2010. godine i poverioca Banca intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7/b Novi Beograd od 20. jula 2010. godine

REŠENJE

Usvaja se predlog predlagača - poverioca Banca intesa a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Zrmanja" iz Novog Sada, Branka Bajića 52, MB 8732787 PIB 101646865 stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika imenuje se Pavel Severinji iz Bačkog Petrovaca, Fiskulturna 20.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije u dva primerka sa dokumentacijom u skladu sa odredbom člana 111. Zakona o stečaju.

Oglas će biti objavljen i u dnevnom listu "Danas" iz Beograda.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire sva dugovanja prema stečajnom dužniku.

Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 2. mart 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u privrednom sudu Novi Sad, Sutjeska 3, sudnica 7/ prizemlje.

Ispitno ročište zakazuje se za 31. mart 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu Novi Sad, Sutjeska 3, sudnica 7/prizemlje.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli ovog suda 25. januara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Zanat" DP u likvidaciji

08008337

2 St. broj 1806/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "Zanat" DP u likvidaciji Novi Sad, Vojvode Šupljikca 48. MB 08008337, PIB 100734872 po predlogu likvidacionog upravnika Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 od 14. decembra 2010. godine donosi

REŠENJE

Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga, trajne nesposobnosti plaćanja "Zanat" DP u likvidaciji Novi Sad, Vojvode Šupljikca 48, MB 08008337, PIB 100734872.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Zanat" DP u likvidaciji Novi Sad, Vojvode Šupljikca 48, MB 08008337, PIB 100734872.

Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom "Zanat" DP u likvidaciji Novi Sad, Vojvode Šupljikca 48, MB 08008337, PIB 100734872.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Tehnika" ad

08068445

2 St. broj 1807/2010

 

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "Tehnika" AD u likvidaciji sa sedištem u Novom Sadu, Branka Bajića 10, sa MB 08068445 PIB 101634178 po predlogu likvidacionog upravnika Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 od 14. decembra 2010. godine donosi

REŠENJE

Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga, trajne nesposobnosti plaćanja "Tehnika" ad u likvidaciji sa sedištem u Novom Sadu, Branka Bajića 10, sa MB 08068445 PIB 101634178.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Tehnika" AD u likvidaciji sa sedištem u Novom Sadu, Branka Bajića 10, sa MB 08068445 PIB 101634178.

Zaključuje se postupak stečaja nad dužnikom "Tehnika" AD u likvidaciji sa sedištem u Novom Sadu, Branka Bajića 10, sa MB 08068445 PIB 101634178.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Yupell ad

08776008

1 St. broj 246/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=428

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Yupell ad Novi Sad u stečaju, Njegoševa 4, Mb 08776008, po predlogu poverioca Banca Intesa AD Beograd, Novi Beograd, Milentija Popovića 76, dana 2. februara 2011. godine donosi

REŠENJE

Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 14. januara 2011. godine.

Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 137.400,00 dinara bruto.

Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.

Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Yupell ad Novi Sad u stečaju, Njegoševa 4, Mb 08776008 se zaključuje.

Nalaže se stečajnom upravniku da na ime objave rešenja o zaključenju stečaja, uplati iznos od 2.860,00 dinara "Službenom glasniku RS" (broj računa 160-14944-58 Banca Intesa ad).

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Fadip-merna tehnika" d.o.o., - u stečaju iz Bečeja

08238375

1 St. broj 42/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=111

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FADIP+MERNA+TEHNIKA.shtml/seo=/companyid=30056

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom "Fadip-merna tehnika" d.o.o., - u stečaju iz Bečeja, MB 08238375, PIB 100434882, doneo je dana 1. februara 2011. godine

REŠENJE

Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 23. mart 2011. godine sa početkom u 10,00 časova. Ročište će se održati u Privrednom sudu Novom Sadu, u sudnici broj 7, prizemlje.

Na ročište se pozivaju stečajni upravnik i poverilac Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo iz Novog Sada, Mihajla Pupina 16.

Oglas se ističe na Oglasnu tablu suda 1. februara 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

DOO "Anvers"

8805601

2 St. broj 1271/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1037

 

Privredni sud u Novom Sadu, po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom DOO "Anvers" - u stečaju Novi Sad, Ćirila i Metodija 127, MB 8805601 PIB 103219974, po obaveštenju NBS od 22. aprila 2010. godine i predlogu poverioca "SIM osiguranje" AD Beograd - u stečaju od 19. jula 2010. godine, 25. januara 2011. godine, doneo je

REŠENJE

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Anvers" - u stečaju Novi Sad, Ćirila i Metodija 127, MB 8805601 PIB 103219974.

Određuju se ukupni troškovi stečajnog postupka u iznosu od 50.000,00 dinara.

Nalaže se stečajnom upravniku da sprovede sve ostale aktivnosti u vezi sa zaključenjem stečajnog postupka.

 

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

33.

ADF "Tehnoteks"

 

2 St. broj 57/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom ADF "Tehnoteks" Sombor, zakazuje dopunsko ispitno ročište za 7. mart 2011 sa početkom u 12,00 sati, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica 3.

 

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

34.

"TREND" DOO iz Rume

 

1. St. 6/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, u veću sastavljenom od sudije Dragice Gačić Petković, kao predsednika veća, sudija Gine Tešanović i Dragane Savić, kao članova veća, u postupku stečaja nad stečajnom masom "TREND" DOO iz Rume, Glavna 240, na završnom ročištu održanom dana 8. februara 2011. godine, doneo je

REŠENJE

Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika koji je podneo stečajni upravnik dana 30. novembra 2010. godine.

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnom masom "TREND" DOO iz Rume, Glavna 240.

Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Miodrag Smoljanović, iz Rume.

 

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

35.

"GOLDEN OIL" DOO Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge

20082305

2. St. 210/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=611

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "GOLDEN OIL" DOO Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge, u stečaju iz Šida, Veljka Paunovića broj 70, MB 20082305, PIB 104073881, TR broj 250-30334-84, 12. novembra 2010. godine van ročišta, donosi

REŠENJE

Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "GOLDEN OIL" DOO Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge, u stečaju iz Šida, Veljka Paunovića broj 70, MB 20082305, PIB 104073881, TR broj 250-30334-84, koji je otvoren rešenjem ovog suda posl. br. St 210/2010 od 2. jula 2010. godine.

Nalaže se stečajnom upravniku da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove.

Ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ista će se uplatiti u budžet Republike Srbije.

Izvod iz rešenja Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. br. St. 210/2010 od 12. novembra 2010. godine.

 

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

36.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "DNB - comerc" d.o.o.

 

1. St. broj 172/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=350

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici po stečajnom sudiji Dragani Savić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "DNB - comerc" d.o.o. u stečaju u Pećincima, Školska 33, koga zastupa stečajni upravnik Boris Jevtić dana 07.02.2011. godine doneo je

REŠENJE

Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "DNB - comerc" d.o.o., u stečaju u Pećincima, Školska 33 i to za 3. mart 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

37.

"Koming"

08762694

St broj 152/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

 

Privredni sud u Subotici, po sudiji Čeljuska Ivanu, kao stečajnom sudiji u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Koming" Subotica, doneo je rešenje broj St 152/2010 od 31. januara 2011.

Stečajnom dužniku "Koming" Subotica, Cara Lazara 19. matični broj: 08762694, postavlja se privremeni zastupnik advokat Vuletić Dragomir iz Subotice.

Privremeni zastupnik ima u postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika sve dok se zakonski zastupnik osnivač - direktor Gvozden Jovičević ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

38.

"Fabrika montažnih i prostornih elemenata" d.o.o.

08596689

St. broj 34/2919

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/FMPE.shtml/seo=/companyid=9412

 

Privredni sud u Subotici je 27. januara 2011. godine rešenjem St. broj 34/2010 utvrdio da stečajni dužnik "Fabrika montažnih i prostornih elemenata" d.o.o. iz Bačke Topole, Bečejski put 31, matični broj 08596689 na dan 27. januara 2011. godine raspolaže imovinom u iznosu od 209.595,97 dinara.

Preostali novčani iznos od 209.595,97 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

- isplata na osnovu konačnog obračuna nagrade st. up. 155.830,01 d.

- naknada troškova suda - oglas i dr. 6.000,00 d.

- paušalna taksa Taks. tar. - tar. broj 22., tačka 1. 5.000,00 d.

- ostali troškovi i naknade 42.769,96 d.

Usvaja se Završni račun stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda u postupku stečaja nad "Fabrikom montažnih i prostornih elemenata" d.o.o. iz Bačke Topole, Bečejski put 31, matični broj 08596689.

Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.

Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

39.

"Zorka Klotild Agrotehnohem" d.o.o.

 

St. broj 204/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/Stecajna+masa+ZORKA+KLOTILD+1904.shtml/seo=/companyid=232

 

Privredni sud u Subotici je dana 8. februara 2011. godine u postupku reorganizacije St. 204/2011 nad "Zorka Klotild Agrotehnohem" d.o.o. iz Subotice, E. Zdovca broj 8, doneo rešenje kojim je zakazao održavanje ročišta radi raspravljanja o ispunjenosti svih preuzetih obaveza na osnovu usvojenog plana reorganizacije za 17. marta 2011. godine sa početkom u 10,40 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala 168/2.

Objavljivanjem ovog oglasa u "Sl. glasniku RS" Beograd i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

40.

MIP "Limari i klimatizeri" d.o.o.

08297681

St. broj 52/10

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MIP+LIMARI+-+KLIMATIZERI.shtml/seo=/companyid=1473

 

Privredni sud u Subotici je 27. januara 2011. godine, doneo rešenje St. broj 52/2010, kojim je utvrdio da stečajni dužnik MIP "Limari i klimatizeri" d.o.o. iz Subotice, Senđanski put 117 - matični broj 08297681 na dan 27. januara 2011. godine raspolaže imovinom u iznosu od 807.461,89 dinara.

Preostali novčani iznos od 807.461,89 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

- nagrada steč. up. po osnovu namirenja steč. pov. 352.669,00 dinara;

- nagrada steč. up. po osnovu namirenja razl. pov. 415.653,93 dinara;

- naknada troškova suda (oglašavanje i dr.) 6.000,00 dinara;

- paušalna taksa Taksena tar. - tar. br. 22, tačka 1. 19.500,00 dinara;

- ostali troškovi i naknade 23.138,96 dinara.

Usvaja se Završni račun stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda, u postupku stečaja nad MIP "Limari i klimatizeri" d.o.o. iz Subotice, Senćanski put 117 - matični broj 08297681.

Zaključuje se stečajni postupak nad MIP "Limari i klimatizeri" d.o.o. iz Subotice, Senćanski put 117 - matični broj 08297681.

Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnu nadležnost.

Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd.

 

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

41.

"Monarch trade" d.o.o.
"Horvath i partneri" d.o.o.

 

St. broj 159/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=968

 

 

Privredni sud u Subotici, je 3. februara 2011. godine doneo rešenje o zakazivanju završnih ročišta radi raspravljanja završnih računa stečajnih dužnika i to:

- u stečajnom postupku St. broj 159/10 nad "Monarch trade" d.o.o. iz Subotice - za 17. mart 2011. godine sa početkom u 10,20 časova i

- u stečajnom postupku St. broj 319/10 nad "Horvath i partneri" d.o.o. iz Donjeg Tavankuta za 17. mart 2011. godine sa početkom u 10,30 časova, sve kod Privrednog suda u Subotici - soba 168/2.

Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS", Beograd i na oglasnoj tabli Suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

 

 

PRIVREDNI SUD U UŽICU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

42.

"Krup" d.o.o.

7976941

St. broj 124/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=772

 

 

Privredni sud u Užicu objavljuje da je u predmetu St. broj 124/10 u kome je stečajni dužnik "Krup" d.o.o. u stečaju Grdovići Arilje, MB 7976941, određeno ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca za dan 25. februar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sudnica broj 52/III.

Nacrt plana nalaziće se na oglasnoj tabli suda i u Registru privrednih subjekata.

 

PRIVREDNI SUD U UŽICU

 

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

 

43.

Kotroman a.d. Mokra Gora

 

1. St. broj 366/2010

 

 

 

 

Privredni sud u Užicu oglašava da će se dopunsko ispitno ročište, u stečajnom postupku nad stečajnom masom Kotroman a.d. Mokra Gora održati 4. marta 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, u sudnici broj 48, sprat 3, Privrednog suda u Užicu, Nade Matić 6.