§§ Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 10.6.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Noa Vita, d.o.o.,

20352531

50 St. broj 1194/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrić, 30. maja 2011. godine doneo je rešenje 50. St. 1194/2011 kojim se otvara stečajni postupak nad Društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge Noa Vita, d.o.o., iz Beograda, Jurija Gagarina 177/8, matični broj 20352531, PIB 105288615.

II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Milorad Bojković iz Beograda, Vinogradski venac 24/19.

IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V. Ispitno ročište određuje se za 12. septembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 11. juli 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 30. maja 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

INPA d.o.o.

06063536

23. St. broj 4364/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23. St. 4364/2010 od 4. marta 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad INPA d.o.o., iz Beograda, Dunavski kej 7/72, matični broj: 06063536, PIB: 102200433, a na predlog "Čačanske banke" iz Čačka od 12. jula 2010. godine.

Imenuje se za stečajnog upravnika Dušan Đukić iz Beograda.

Pozivaju se svi poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Određuje se ispitno ročište za 16. septembar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 204.

Određuje se prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika za 24. jun 2011. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 204.

Oglas o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu 4. marta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge D.N.W. - Commerce, d.o.o.

17131486

50. St. broj 1848/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1707

 

I Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrijević, 30. maja 2011. godine doneo je rešenje 50. St. broj 1848/2011 kojim se otvara stečajni postupak nad Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge D.N.W. - Commerce, d.o.o., Beograd, Šumatovačka 40, matični broj 17131486, PIB 100302339.

II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnost za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III Za stečajnog upravnika imenuje se Milutin Kotur iz Beograda, Solunska 36.

IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V Ispitno ročište određuje se za 12. septembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, i održaće se u Privrednim sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/III.

VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 30. maja 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za promet robe i usluge Vredenex

17543237

50. St. broj 2259/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1643

 

I Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrić, 30. maja 2011. godine doneo je rešenje 50. St. broj 2259/2011 kojim se otvara stečajni postupak nad Preduzećem za promet robe i usluge Vredenex, Novi Beograd, Jurija Gagarina 141, matični 17543237 PIB 103315101.

II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III Za stečajnog upravnika imenuje se Matić Alimpijević Ana iz Beograda, Pere Velimirovića 12.

IV Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V Ispitno ročište određuje se za 12. septembar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/II.

VI Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 11. juli 2011. godine sa početkom u 10,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/II.

VII Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda, 30. maja 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće za izgradnju i održavanje Šumadija a.d.

7046421

16. St. broj 632/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1675

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/ SUMADIJA.shtml/seo=/
companyid=7256

Privredni sud u Beogradu, rešenjem St. broj 632/11 od 23. maja 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za izgradnju i održavanje Šumadija a.d. Mladenovac, Kralja Petra I broj 233, matični broj 7046421, PIB 101479265.

I. Usvaja se predlog predlagača Preduzeće za izgradnju i održavanje Šumadija a.d. Mladenovac, Kralja Petra I broj 233, pa se otvara postupak stečaja nad Preduzećem za izgradnju i održavanje Šumadija, a.d. Mladenovac, Kralja Petra I broj 233, matični broj 7046421, PIB 101479265.

II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan iz Beograda, Borivoja Stevanovića 13/24.

IV. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 15. juli 2011. godine u 9,30 časova, sudnica 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2.

VI. Ispitno ročište određuje se za 31. avgust 2011. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 203/II,

VII. Pozivaju se svi poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VIII Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

IX. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune obavezu prema stečajnoj masi.

X. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 23. maja 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo, prevoz robe u drumskom saobraćaju, proizvodnju i usluge "Blue star"

20435739

50. St. broj 1082/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1647

 

I. Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrić, dana 30. maja 2011. godine doneo je rešenje 50. St-1082/2011 kojim se otvara stečajni postupak nad Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo, prevoz robe u drumskom saobraćaju, proizvodnju i usluge "Blue star" Beograd, Skadarska 15, matični broj 20435739, PIB 105666196.

II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Zvonimir Miletić iz Mladenovca, Kralja Aleksandra Obrenovića 34.

IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V. Ispitno ročište određuje se za 12. septembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 11. juli 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.

VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli suda 30. maja 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za trgovinu, turizam i usluge Inex tours

20071613

16. St. broj 1544/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1626

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem St. broj 1544/11 od 23. maja 2011. godine otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu, turizam i usluge Inex tours iz Beograda, Makedonska 17.

I. Usvaja se predlog poverioca, NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/v, pa se otvara postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu, turizam i usluge Inex tours iz Beograda, Makedonska 17, matični broj 20071613, PIB 104021246.

II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Vučković Branko iz Beograda, Višnjička 146.

IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 15. jul 2011. godine u 9,00 časova, sudnica 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.

VI. Ispitno ročište određuje se za 31. avgust 2011. u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 203/II.

VII. Pozivaju se svi poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VIII. Pozivaju se poverioci da pre ovog prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

IX. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune obavezu prema stečajnoj masi.

X. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa 23. majem 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Autocentar promet a.d.

07633653

10. St. broj 4572/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 10-St. broj 4572/10 od 20. maja 2011. godine otvara postupak stečaja nad Autocentar promet a.d. iz Beograda, Kneza Miloša 80/7 matični broj: 07633653, PIB 101502020 a iz razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje.

Za stečajnog upravnika imenuje se Danko Mimić iz Zemuna, Gornjogradska 9.

Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu prodati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.

Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembra 2011. godine u 9 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 210. Ispitno ročište određuje se za 16. septembra 2011. godine u 9,30 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 210.

Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.

Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 24. maja 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Preduzeće za projektovanje, inženjering i pružanje usluga "Novos commerce", d.o.o

 

3 St. broj 2831/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1043

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Aleksandra Popović kao stečajni sudija u postupku stečaja otvorenim Rešenjem ovog suda 3 St. 2831/2010 od 5. novembra 2010. godine nad dužnikom Preduzećem za projektovanje, inženjering i pružanje usluga "Novos commerce", d.o.o. iz Beograda, Bulevar Nikole Tesle 42A, 20. decembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

I Zaključuje se stečajni postupak nad Preduzećem za projektovanje, inženjering i pružanje usluga "Novos commerce", d.o.o., iz Beograda, Bulevar Nikole tesle 42A.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Aeroakva inženjering u stečaju" d.o.o.

07914776

46. St. broj 2855/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=852

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Ljiljana Vuković, u postupku stečaja koji se vodi pod brojem predmeta 46. St. broj 2855/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Aeroakva inženjering u stečaju" d.o.o. Beograd, Šafarikova br. 6/23, MB 07914776, PIB 101237813, oglašava

REŠENJE

Ročište povodom razmatranja i glasanja o Planu reorganizacije stečajnog dužnika "Aeroakva inženjering u stečaju", d.o.o. Beograd, Šafarikova 6/23, a koji je podneo Stojan Vukotić, stečajni upravnik stečajnog dužnika održaće se 30. juna 2011. godine u 10,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 230, sprat 2. Sadržaj plana reorganizacije je objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Čukarica" DP

07041713

2. ST. 2578/10

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Milivoje Ikonić kao stečajni sudija u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom "Čukarica" DP iz Beograda, doneo je, na ročištu 23. maja 2011. godine

REŠENJE

I. Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga, trajne prezaduženosti pa se prema stečajnom dužniku "Čukarica" Društveno preduzeće za obuku vozača, saobraćaj i saobraćajnu tehniku sa p.o. Beograd, Požeška 76-78, otvara stečajni postupak.

II. Utvrđuje se da stečajni dužnik "Čukarica" Društveno preduzeće za obuku vozača, saobraćaj i saobraćajnu tehniku sa p.o. Beograd, Požeška 76-78, JMB 07041713, PIB 101012548, nema imovinu, pa se stečajni postupak zaključuje.

III. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Čukarica Društveno preduzeće za obuku vozača, saobraćaj i saobraćajnu tehniku sa p.o. Beograd, Požeška 76-78, JMB 07041713.

IV. Nalaže se NBS i poslovnoj banci - Alfa banka da ugasi račun 180100121003109776.

V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa MAT. brojem 07041713.

VI. Nalaže se Poreskoj upravi da ugasi Poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 101012548.

Oglas o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Privredno društvo za promet i usluge "DIR trade" d.o.o.

17309552

2 St. 1658/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1650

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Milivoje Ikonić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom Privrednim društvom za promet i usluge "DIR trade" d.o.o., Beograd, doneo je na ročištu, 23. maja 2011. godine

REŠENJE

I. Otvara se stečajni postupak nad Privrednim društvom za promet i usluge "Dir trade" d.o.o., iz Beograda - Zemuna, III nova 71, matični broj 17309552, PIB 101712073, a iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.

II. Za stečajnog upravnika imenuje se Milovanović Zoran iz Beograda, kancelarija u Radoslava Grujića 24/I/2.

III. Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.

IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V. Ispitno ročište se zakazuje za 26. septembar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.

VI. Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 13. jul 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u zgradi privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.

VII. Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda 23. maja 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Angle Master"d.o.o.

20349450

St. broj 48/11

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1712

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom "Angle Master"d.o.o. Loznica, Slobodana Penezića 3, doneo je dana 30. maja 2011. godine sledeće rešenje.

1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Angle Master" d.o.o. Loznica, Slobodana Penezića 3, matični broj 20349450 PIB 105278291 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.

2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Rafailović Slobodanka iz Valjeva, Sinđelićeva 49/19.

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 9. septembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici br. 20.

6. Prvo poverilačko ročište će se održati 6. jula 2011. g. sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu u sudnici br. 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.

7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda dana 30. maja 2011. godine.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

DOO "Jutro"

8355215

St. 139/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1640

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Jutro" u stečaju Kikinda, Uglješe Terzina 68, matični broj 8355215, PIB 100709141.

Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) s obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.

Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Panić Tihomir iz Kikinde, Svetosavska 32.

Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za 5. jul 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se o držati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I.

Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 15. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, Zrenjanin, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58/I (shodno članu 72).

Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, 27. maja 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Zeleni koridor"

8307725

St. broj 64/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1382

 

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Zeleni koridor" - u stečaju iz Zrenjanina, Dr Zorana Kamenkovića 12, matični broj 8307725, PIB 100905974.

Ispitno ročište zakazano za 31. avgust 2011. godine, se otkazuje.

Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da nakon pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši brisanje stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata.

Nakon pravnosnažnosti rešenja, preostali predujam troškova, a sa kartice depozita broj 10021, vratiće se predlagaču "Vojvođanska banka" AD Novi Sad.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Spynest" DOO

20011912

St. broj 2812/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1614

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 282/2011 od 27. maja 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Spynest" DOO Kragujevac, Dragoljuba Božovića Žuće 6, matični broj 20011912, PIB 103746900. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 9. septembra 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 6. jula 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 27. maja 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Trajal Korporacija"

 

1 St. 38/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu stečajni sudija obaveštava poverioce stečajnog dužnika "Trajal Korporacija" St. 38/2011 da će se nastavak ročišta za razmatranje ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i glasanje unapred pripremljenom planu reorganizacije održati 22. jula 2011. godine u 12,00 časova u ovom sudu sudnica broj 5.

Ovim se smatra da su poverioci na ročište pozvani.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

AD "Amer elektro"

7194501

1. St. broj 801/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1695

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/ ELEKTROUNIVERZAL.shtml/
seo=/companyid=4516

I. Privredni sud u Kraljevu rešenjem ST. 801/2010 od 27. maja 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad dužnikom AD "Amer elektro" iz Kruševca, Zmaj Jovina 1, matični broj 7194501, PIB: 100321423.

II. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AD "Amer elektro" iz Kruševca, Zmaj Jovina 1, matični broj 7194501, PIB: 100321423.

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Hranislav Obradović iz Kruševca, broj telefona 063 627 136.

IV. Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.

V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI. Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.

VII. Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 3. oktobar 2011. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu sudnica broj 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 15. juli 2011. godine u 11,00 časova u istom sudu sudnica broj 5.

VIII. Stečajni postupak je otvoren 27. maja 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda 30. maja 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas" Beograd.

IX. Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.

X. Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja Oglasa na oglasnoj tabli suda, "Službenom glasniku" i dnevnom listu "Danas", PAS Beograd a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Galapagos" d.o.o.

20126329

1. St. broj 341/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu rešenjem St. broj 341/10 od 1. juna 2011. godine otvorio je i bez sprovođenja zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Galapagos" d.o.o. iz Tutina ulica 23. novembar b.b. mat. broj 20126329 PIB 104241583.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DP "Zastava auto delovi"

 

1. St. broj 10/2010

 

 

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/ ZASTAVA+AUTO+DELOVI.shtml/
seo=/companyid=5492

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom DP "Zastava auto delovi" u stečaju Raška, je rešenjem St. broj 10/2010 od 1. juna 2011. godine, odredio dopunsko ispitno ročište koje će se održati 30. juna 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u sudnici broj 1 ovog suda.

Poverioci se na ročište pozivaju isticanjem oglas na oglasnu tablu ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

AD "Šumadija"

 

1. St. broj 669/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Šumadija" u stečaju iz Ražnja, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 2. juna 2011. godine za zakazivanje završnog ročišta, 2. juna 2011. godine, doneo je

REŠENJE

Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Šumadija" u stečaju iz Ražnja za dan 28. jun 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u sudnici broj. 2 Privrednog suda u Nišu.

Rešenje o završnom ročištu objavljeno je i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

DOO "Lubrica Co"

 

1. St. broj 249/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Lubrica Co" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 27. maja 2011. godine za zakazivanje završnog ročišta, doneo je, dana 31. maja 2011. godine,

REŠENJE

Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Lubrica Co" u stečaju iz Niša za dan 28. jun 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 2, Privrednog suda u Nišu.

Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Sl. glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Globus" OD

17531646

2 St. broj 231/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=903

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Globus" OD u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Ljubomir Kostić iz Niša, nakon održanog završnog ročišta, doneo je 1. juna 2011. godine

REŠENJE

1. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika "Globus" od u stečaju iz Niša za period od 13. 10. 2010. godine do 19. 4. 2011. godine.

2. Određuju se troškovi stečajnog postupka bez naknade za rad stečajnom upravniku i preliminarne nagrade stečajnom upravniku u iznosu od 23.404,73 dinara.

3. Određuje se konačna naknada troškova stečajnom upravniku u visini od 12.000,00 dinara.

4. Određuje se rezervacija sredstava za namirenje troškova stečajnog postupka koji će nastati do gašenja tekućeg računa stečajnog dužnika, u iznosu od 4.595,27 dinara.

5. Imenuje se stečajni upravnik Ljubomir Kostić za zastupnika stečajne mase "Globus" od iz Niša, koju čini potraživanje u parnici koja se vodi pred Privrednim sudom u Nišu 4P. 11/10.

6. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Globus" o.d. u stečaju iz Niša, matični broj 17531646, PIB 103285459.

7. Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

AGRO Dragaš d.o.o.

17480669

1. St. broj 1187/10

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1096

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom AGRO Dragaš d.o.o. Novi Sad u stečaju, Đorđa Nikšića Johana 30/302, MB: 17480669, po predlogu poverioca Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd, Sremska 3-5, 17. marta 2011. godine donosi

REŠENJE

Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu, stečajnog upravnika od 17. marta 2011. godine.

Konačna nagrada stečajnog upravnika utvrđuje se u iznosu od 152.432,40 dinara a naknada troškova stečajnog upravnika utvrđuje se u konačnom iznosu od 75.000,00 dinara.

Isplata nagrade i naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.

Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Agro Dragaš d.o.o. Novi Sad, u stečaju, Đorđa Nikšića Johava br. 30/302, MB: 17480669 - se zaključuje.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"NK Group" DOO

8183244

2. St. broj 50/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1571

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postajanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom "NK Group" DOO Vrbas, Njegoševa b.b., MB: 8183244, PIB 100638258 po obaveštenju NBS od 11. januara 2011. godine i predlogu poverioca Hypo Alpe Adria bank Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6 od 27. aprila 2011. godine, doneo je

REŠENJE

Usvaja se predlog predlagača, poverioca Hypo Alpe Adria bank Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, za pokretanje stečajnog postupka.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "NK Group" DOO Vrbas, Njegoševa b.b., MB: 8183244, PIB 100638258, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Ivetić Radovan iz Novog Sada, Sime Milutinovića Sarajlije 34.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skaldu sa članom 111. Zakona o stečaju.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.

Oglas će biti objavljen i u dnevnom listu "Danas" iz Beograda.

Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 5. juli 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 4, prizemlje, sudnica broj 7.

Ispitno ročište se zakazuje za 15. septembar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 23. maj 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Mlekara Lozovička d.o.o.

17391950

4. St. broj 609/10

 

 

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Mlekara Lozovička d.o.o. iz Lozovika, matični broj 17391950, PIB 102258651, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Aca Mitić iz Žagubice.

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 6. jula 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74/3.

6. Prvo poverilačko ročište održaće se 6. jula 2011. godine u 11,30 časova, sudnica 74/3.

7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 8. februara 2011. godine.

8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Smederevo, Sudska jedinica Velika Plana, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige, pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Mlekara Lozovičanka d.o.o. iz Lozovika.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Zemljoradnička zadruga Selevac

7222335

St. broj 27/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1670

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/ ZZ+Selevac.shtml/seo=/
companyid=31125

Privredni sud u Požarevcu, kao stečajni sud, stečajni sudija Radmila Radisavljević, postupajući po predlogu za pokretanje stečajnog postupka i Obaveštenju NBS, nakon održanog ročišta radi raspravljanja o postojanju razloga za otvaranje stečajnog postupka nad Zemljoradničkom zadrugom Selevac iz Selevca, 19. maja 2011. godine, doneo je

REŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Selevac iz Selevca matični broj 7222335 PIB 101404520, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.

2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju, Centar za stečaj Beograd.

3. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.

5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 5. oktobra 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica 74/3.

6. Prvo poverilačko ročište održaće se 5. jula 2010. godine u 10,00 časova, sudnica 74/3.

7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti je na oglasnoj tabli suda.

8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Smederevo, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom AD Separacija Velika Plana.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

d.o.o. "Homa"

 

1. St. broj 61/2011

 

 

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Homa" Ruski Krstur, JNA broj 24, zakazuje prvo poverilačko ročište za 5. juli 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu Sombor, Venac Živojina Mišića 23, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Zemljoradnička Zadruga "Popinci"

 

St. 5/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Dragici Gačić Petković, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička Zadruga "Popinci" iz Popinaca, Stevana Kovačevića 13, doneo je 31. maja 2011. godine

REŠENJE

Ispitno ročište zakazano za 22. jun 2011. godine u 9,00 časova u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga "Popinci" iz Popinaca, Stevana Kovačevića 13, odlaže se i naredno ispitno ročište zakazuje za 8. jul 2010. godine u 9,00 časova u sudnici broj 14/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Gumi Eko" d.o.o.

20292636

1. St. broj 18/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1648

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Dragici Gačić Petković, kao stečajnom sudiji, u postupku utvrđivanja postojanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Gumi Eko" d.o.o. iz Rume ul. Industrijska b.b., MB: 20292636, PIB: 105003618, doneo je dana 31. maja 2011. godine

REŠENJE

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Gumi Eko" d.o.o. iz Rume ul. Industrijska b.b., MB: 20292636, PIB: 105003618 zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

II. Za stečajnog upravnika imenuje se Stupar Snježana iz Rume, Kudoška br. 30/2.

III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.

Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

Sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave. Ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će biti odbačena.

IV. Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

V. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 6. jul 2011. godine u 0,00 časova, sudnica br. 14/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija br. 39.

Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

VI. Zakazuje se ispitno ročište radi ispitivanja prijavljenih potraživanja za 2. septembar 2011. godine u 9,00 časova, sudnica 14/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija br. 39.

VII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda dana 31. maja 2011. godine.

VIII. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom isticanja na oglasnu tablu Suda.

IX. Ukidaju se mere obezbeđenja određene u prethodnom postupku po rešenju ovoga suda 18/2011 od 14. januara 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Zemljoradnička zadruga "Karlovčić"

 

St. broj 153/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradničkom zadrugom "Karlovčić" u stečaju u Karlovčiću, ul. Paćanovačka br. 2, doneo je dana 31. maja 2011. god. pod br. St 153/2010

REŠENJE

Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradničkom zadrugom "Karlovčić" u stečaju u Karlovčiću, Paćanovačka 2 i to za 21. jun 2011. godine sa početkom u 9,30 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Privredno društvo za trgovinu Centropromet AD

08167591

St. broj 355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1699

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/ CENTROPROMET.shtml/seo=/
companyid=760

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za trgovinu Centropromet AD Šid, Karađorđeva 76, doneo je 31. maja 2011. godine

REŠENJE

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za trgovinu Centropromet AD Šid, Karađorđeva 76, matični broj 08167591, PIB 101454266 zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

II. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd,

III. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, a sa pozivom na broj stečajnog predmeta.

Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.

IV. Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

V. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. juli 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 16/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija 39.

Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva na prvo poverilačko ročište.

VI. Zakazuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 12. septembra 2011. godine u 11,00 časova, sudnica broj 16/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.

VII. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa danom objavljivanja na oglasnoj tabli suda.

VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 31. maja 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

"Pinki"

08013993

St. 190/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1696

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku utvrđivanja postojanja razloga za otvaranje stečaja nad stečajnim dužnikom "Pinki" iz Sremske Mitrovice, Trg Vojvođanskih brigada br. 1/II, MB: 08013993, PIB: 100517563, doneo je 2.6.2011. godine

REŠENJE

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Pinki" iz Sremske Mitrovice, Trg Vojvođanskih brigada br. 1/II, MB: 08013993, PIB: 100517563.

II. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

III. Za stečajnog upravnika imenuje se Bursać Mitar iz Iriga, ul. Vuka Karadžića br. 39.

IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, podnošenjem pismene prijave potraživanja sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka, pozivom na broj stečajnog predmeta. Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti i po isteku roka iz prethodnog stava ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji sud odredi ne položi predujam, prijava će se odbaciti.

V. pozivaju se dužnici da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 12.7.2011. godine u 8 časova, sudnica br. 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, ulica Svetog Dimitrija br. 39.

Ukoliko Skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

VII. Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 20.10.2011. godine u 8 časova, sudnica 18/2 Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija br. 39.

VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 206.2011. godine.

IX. Pravne posledice otvaranja stečaja nad stečajnim dužnikom nastupaju sa 2.6.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

AD "Mlekara"

 

St. 59/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 59/2010 od 31.5.2011. godine u postupku stečaja nad AD "Mlekara" iz Sente zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 22.9.2011. godine sa početkom u 9 časova kod Privrednog suda u Subotici - soba 168/2.

Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Medicina"

 

St. 607/2010

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 24. 5. 2011. godine doneo rešenje kojom je zakazao dopunsko ispitno ročište, u postupku stečaja nad dužnikom "Medicina" Senta, broj St. 607/2010 - za dan 30. juni 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II.

Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS", smatraju se uredno pozvanim na dopunska ispitna ročišta stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

DOO "Metamb"

 

2. St. 70/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, obaveštava poverioce stečajnog dužnika DOO "Metamb" - u stečaju Čačak, da prvo poverilačko ročište zakazano za dan 27. maj 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u ovom sudu nije održano, a isto će se održati 24. juna 2011. godine u 11,15 časova u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica 3. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

Izvor: Redakcija, 17.6.2011.