6 4

Aktuelni prilozi

                                                                                    

                                            AKTUELNE VESTI I ROKOVI      

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 31. avgust 2010. godine

 

§  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MINISTARSTVA EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA POVODOM STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI SRBIJE I TURSKE OD 1. SEPTEMBRA


                               

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Turske stupa na snagu 1. septembra, čime srpski privrednici dobijaju nove mogućnosti za povećanje proizvodnje i za privlačenje stranih investitora, saopštilo je danas Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Srpski privrednici će ubuduće moći da koriste "sve pogodnosti zajedničke proizvodnje i dijagonalne kumulacije porekla sa Turskom".

Oni će, zahvaljujući dijagonalnoj kumulaciji, moći da nabavljaju sirovine i poluproizvode, prerađuju ih u Srbiji i dalje plasiraju u EU, Tursku i zemlje CEFTA bez carina ili sa preferencijalnim carinama, navedeno je u saopštenju. Na ovaj način realizuju se značajne ekonomske prednosti Prelaznog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, zajedno sa CEFTA sporazumom i Sporazumom o slobodnoj trgovini sa Turskom.

Slične pogodnosti, naši privrednici već koriste sa zemljama EU po osnovu Prelaznog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i sa BiH, Makedonijom, Hrvatskom, Albanijom, Crnom Gorom po osnovu CEFTA sporazuma. Imajući u vidu veličinu turske ekonomije, kao i činjenicu da za pojedine industrije u Srbiji, kao što je na primer tekstilna, Turska može da predstavlja značajnu sirovinsku bazu, to može biti od velikog značaja za srpsku privredu.

"Potencijal je značajan imajući u vidu veličinu ovog novog proširenog tržišta, koje je u slučaju Evropske unije 494 miliona stanovnika, Turske 72,5 miliona i jugoistočne Evrope 29,3 miliona stanovnika. Srpski preduzetnici imaju sada nove mogućnosti koje mogu iskoristiti, kako za postojeću proizvodnju, tako i za dalje privlačenje stranih investitora, posebno u oblasti tekstilne industrije, koja je samo u 2009. godini privukla investicije u visini od 28,2 miliona evra, sa Italijom kao vodećim stranim investitorom", navedeno je u saopštenju Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

U Službenom listu Evropske unije od 20. avgusta objavljeno je ažurirano obaveštenje o primeni dijagonalne kumulacije porekla između EU, zemalja zapadnog Balkana, učesnica procesa stabilizacije i pridruživanja i Turske.

Ovim obaveštenjem konstatovano je da Srbija zvanično od 1. septembra 2010. ispunjava sve uslove za primenu dijagonalne kumulacije porekla sa EU, Turskom i zemljama jugoistočne Evrope potpisnicama CEFTA sporazuma (Albanijom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Crnom Gorom).

 

§  POTPISANI UGOVORI O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U VOJVODINI ZA 53 PROJEKTA: • Zainteresovani mogu da konkurišu za još 30 odsto preostalih sredstava do 1. novembra 2010. godine
                                      

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin, potpisao je ugovore o dodeli bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama i jedinicama lokalne samouprave. Reč je o 53 projekta, vredna 6.796.800,00 dinara, koji će biti realizovani u AP Vojvodini, a usmereni su na poboljšanje potencijala za zapošljavanje žena i mladih, kao i žena iz vojvođanskih sela, i koja odgovaraju strateškim razvojnim pravcima AP Vojvodine.

"Sprovodeći svoju politiku podsticanja i pomaganja nevladinim organizacijama, udruženjima žena i mesnim zajednicama, Sekretarijat potpisuje ugovore o finansiranju 53 projekata raznim institucijama u Vojvodini, koji imaju za cilj podsticanje zapošljavanja, ženski aktivitet i podsticanje mladih u lakšem nalaženju posla, istakao je Vasin. Cilj je da se sa skromnim sredstvima podstaknu razvoj i projekti koji daju velike rezultate. Suština ovih projekata je da se stvore uslovi da što veći broj ljudi u narednom periodu nađe posao, kao i da se aktivira što veći broj mladih, žena, nezaposlenih na stvaranju uslova za rad, obukama i drugim aktivnostima.

Sve aktivnosti koje Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova sprovodi u poslednjih nekoliko godina, doprinose razvoju manjih sredina, naročito sela i ženskih organizacija, kojih je u Vojvodini preko 300. Obučeno je preko 3000 žena u protekle dve godine i time im je data mogućnost zapošljavanja. Mesnim zajednicama je pomagano u smislu otvaranja informativnih cenatara i obučavanja svojih građana i time su stvoreni uslovi da se ostvare ciljevi kojima se danas Sekretarijat ponosi", istakao je Vasin. U protekle dve izuzetno krizne godine, u Vojvodini je smanjen broj nezaposlenih lica, bez obzira što je u isto vreme veliki broj radnika otpušten, a jedini način na koji se Pokrajinska Vlada bori protiv toga je otvaranje novih radnih mesta.

Miroslav Vasin je izrazio veliko zadovoljstvo što je tokom proteklih nekoliko godina afirmisan veliki broj žena, koje su se zaposlile i preuzele brigu o svojim sredinama, što je animirana romska populacija - preko 60 građana je otvorilo privatna preduzeća u svom vlasništvu, pružena je pomoć samohranim majkama, starijim ljudima, kao i osobama sa invaliditetom. Vasin je podsetio da su mnogi konkursi, koji su potekli iz Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova bili jedinstveni ne samo u Vojvodini, već i u Srbiji.

Vasin je rekao da ovaj konkurs traje do 1. novembra, kako bi ljudi mogli sve dobre ideje da osmisle i prezentuju u dužem vremenskom periodu. Ostalo je još negde oko 30 odsto sredstva za ove namene u naredna dva meseca. Ovo produženje roka za podnošenje projekata je nova strategija Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, i ona se do sada pokazala kao veoma dobra.

 

§  ZAPOČELE PRIPREME NA IZRADI MEDIJSKE STRATEGIJE U VOJVODINI


                                                             

U Skupštini AP Vojvodine održan je konstitutivni sastanak Radne grupe za izradu strategije javnog informisanja u našoj pokrajini, kojom rukovodi, Ana Tomanova Makanova, potpredsednica Vlade AP Vojvodine i pokrajinska sekretarka za informacije.

"Nove nadležnosti i Statut AP Vojvodine podrazumevaju i izradu dela Strategije javnog informisanja koji se odnosi na našu pokrajinu i to je naša obaveza", istakla je Ana Tomanova Makanova. Kako je konstatovala, ovaj dokument treba da utvrdi osnovne smernice razvoja u medijskoj sferi i ide u prilog poboljšanju dosadašnje prakse u ovoj oblasti.

Polazna ideja ovog razvojnog dokumenta u sferi vojvođanskih medija je i očuvanje javnog servisa Vojvodine. Takođe, posebna pažnja biće posvećena i poštovanju stečenih prava, što ima posebnu važnost i u značajnoj meri doprinosi ostvarivanju prava nacionalnih zajednica na ovim prostorima.

"Studija će sadržati pravnu i ekonomsku analizu medijske scene, kao i preporuke bitne za izradu buduće Strategije razvoja medija u Republici Srbiji, čiji će biti sastavni deo", naglasila je Ana Tomanova Makanova.

Na sastanku sa vojvođanskim stručnjacima u oblasti medija, formirane su ekpertske grupe i izabrani koordinatori i članovi koji će biti angažovani na izradi medijske studije za Vojvodinu. Posebne ekspertske grupe formirane su u oblasti štampanih medija, elektronskih medija, za digitalizaciju i ekonomsko-pravna pitanja. U okviru ovih radnih grupa, ekperti će se posebno baviti i pitanjima informisanja na jezicima nacionalnih zajednica koje žive u Vojvodini.

 

§  VLADA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA UREDBU O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE: • Uvođenje fiskalnih kasa za taksi prevoz odlaže se do decembra 2011. godine, dok će pitanje poreskog statusa za advokate biti uređeno novim zakonom o advokaturi •
                                   

Ministarstvo trgovine i usluga saopštilo je da je Vlada na predlog ovog ministarstva usvojila Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Uredba se odnosi na sledeće delatnosti:

- taksi prevoz,

- pravni poslovi (što obuhvata advokatske poslove),

- ulična prodaja sladoleda,

- opravka satova, časovnika i nakita,

- čišćenje objekata,

- osnovno, srednje i visoko obrazovanje.

Novom uredbom predviđeno je da za navedene delatnosti nema obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.

"Za taksi prevoz uvođenje fiskalnih kasa odlaže se do decembra 2011. godine, dok će pitanje poreskog statusa za advokate biti uređeno novim zakonom o advokaturi, koji Ministarstvo pravde priprema u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije", navodi se u saopštenju.

§  ZAŠTITNIK GRAĐANA UPUTIO MIŠLJENJE SA PREPORUKOM MINISTARSTVU PROSVETE POVODOM OBRAĆANJA RODITELJA DECE STASALE ZA POLAZAK U ŠKOLU DA IM SE OMOGUĆI ODLAGANJE POLASKA U ŠKOLU ZA GODINU DANA


                                                      

Povodom obraćanja Zaštitniku građana jednog broja roditelja dece stasale za polazak u školu, da se njihovoj deci omogući odlaganje polaska u školu za godinu dana, jer nisu prošla pripremni predškolski program u trajanju od devet meseci, ili je zbog bolesti uputno da se polazak odloži, Zaštitnik građana je uputio Mišljenje sa preporukom Ministarstvu prosvete.

Postupajući po preporuci, Ministarstvo prosvete je uputilo školskim upravama, predškolskim ustanovama i školama širom Srbije dopis sa preciznim uputstvom za postupanje predškolskih ustanova i škola u takvim situacijama.

Time je ispoštovana preporuka Zaštitnika građana, koja će se istovremeno odnositi i na drugu decu koja su u sličnoj situaciji, a koji se nisu obratili Zaštitniku građana.

 

§  ODRŽANA 10. MINISTARSKA KONFERENCIJA ZEMALJA ČLANICA SALZBURŠKOG FORUMA U AUSTRIJI


                                                         

Prvi potpredsednik-zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, izjavio je da je takozvana policijska diplomatija često pionir za uspostavljanje i razvoj dobrih odnosa između država.

Dačić, koji učestvuje na jubilarnoj 10. ministarskoj konferenciji zemalja članica Salzburškog foruma u Austriji, rekao je u izjavi za novinare da mu je velika čast što je pored ministra unutrašnjih poslova Austrije Marije Fekter, koja je domaćin skupa, i ministra unutrašnjih poslova Slovenije Katarine Kresal, aktuelnog predsedavajućeg Forumu, imao priliku da govori u ime svih država zapadnog Balkana.

Prema njegovoj oceni, to je veliko priznanje za Srbiju i sve ono što je naša zemlja postigla poslednjih godina, pri čemu treba imati u vidu da policijska saradnja i saradnja ministarstava unutrašnjih poslova često ide ispred politike.

Dačić je ukazao na značaj projekata jačanja policijske saradnje u čitavom regionu, i podsetio na to da je jedan od rezultata rada ovog foruma i Konvencija o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi, koja predstavlja formalno-pravni osnov za policijsku saradnju zemalja regiona.

Ta saradnja je najviše napredovala između Hrvatske i Srbije.

Prvi potpredsednik Vlade je istakao i da je vizna liberalizacija imala mnoge pozitivne efekte, uz napomenu da je jedan od njih i to što je interesovanje za dobijanje biometrijskih pasoša veoma veliko, tako da je u Srbiji do sada izdato više od dva miliona tih isprava.

"Srbija, Crna Gora i Makedonija podržavaju uvođenje vizne liberalizacije za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju jer bi to bio korak dalje u integraciji čitavog regiona", naglasio je on.

Takođe, kako je dodao, zemlje zapadnog Balkana trebalo bi da ukinu vize i na taj način omoguće da njihovi građani putuju samo sa ličnim kartama.

On je ukazao na to da je istovremeno zabeležen trend smanjenja broja slučajeva zloupotrebe vizne liberalizacije, kao i broja krivičnih dela koja su počinili naši građani u zemljama Evropske unije.

 

§  SEMINAR POD NAZIVOM "IZVRŠENJE BUDŽETA I BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE" BIĆE ODRŽAN 22. SEPTEMBRA 2010. GODINE

§ 
                                 

Obuka se održava u cilju upoznavanja sa regulativom koja se odnosi na izvršenje budžeta i budžetsko računovodstvo, upoznavanja sa osnovnim karakteristikama i mogućnostima informacionog sistema za upravljanje javnim finansijama (FMIS), kao i razumevanje procesa računovodstvene obrade podataka u javnim finansijama i izveštavanja za različite korisnike.

Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica u stručnim službama upravnih okruga koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove

Predavač: Olga Kostić i Maja Pavlović, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor

Vreme održavanja: 10:00-14:00 časova

Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz, sala 233

Koordinator: Nataša Živojinović

Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima Vidi program

 

§  DRUGI UPISNI ROK NA SVIM FAKULTETIMA I VIŠIM ŠKOLAMA U KOJIMA JE POSLE JULSKOG KRUGA OSTALO SLOBODNIH MESTA POČINJE 1. SEPTEMBRA 2010. GODINE


                                              

Drugi upisni rok počeće na svim fakultetima i višim školama u kojima je posle julskog kruga ostalo slobodnih mesta. Ukoliko polože prijemne ispite, indekse će moći da dobije još 7.600 novih studenata, od kojih će 2.300 moći da se školuje o trošku države, jer je toliko slobodnih mesta ostalo na budžetu.

Najviše mesta na budžetu ostalo je na Univerzitetu u Beogradu - 531. Slede novosadski (314), niški (296), kragujevački (270), prištinski sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici (161) i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru (40).

Mesta za svega tri brucoša koja će se školovati o trošku države ima na Univerzitetu umetnosti. Za samofinansirajuće najviše mesta ima u Novom Sadu - 1.375. U Nišu bi moglo da bude podeljeno još 658 indeksa, na beogradskom Univerzitetu 456 i u Kosovskoj Mitrovici još 360.

Na Univerzitetu u Beogradu najviše slobodnih indeksa ima na Poljoprivrednom fakultetu - 399 (157 budžetskih i 242 samofinansirajuća). Na Mašinskom fakultetu čekaju još 103 brucoša koji će se besplatno školovati. Ukupno 47 mesta na budžetu ima i na Rudarsko-geološkom fakultetu. Na Tehnološko-metalurški fakultet može da se upiše još 95 brucoša - 79 za besplatno i 16 za samofinansirajuće školovanje. I na Šumarskom su slobodna još 72 mesta.

KALENDAR

Za podnošenje prijava rezervisani su 1. i 2. septembar. Budući brucoši prijemne ispite polagaće od 3. do 5. septembra. Drugi ispitni krug biće završen 20. septembra.

Pravoslavno-bogoslovski fakultet može da upiše još 163 studenta, Filološki ima 25 nepopunjenih samofinansirajućih mesta na srpskom jeziku i književnosti i grupi za jezik, književnost i kulturu. Učiteljski će besplatno školovati još 30 brucoša. Fakultet za fizičku hemiju primiće još 34 studenta, Hemijski 28, Biološki tri, a Fakultet organizacionih nauka još 80 brucoša i to na program Informacioni sistemi i tehnologije, studije na daljinu.

Dok je u Beogradu najviše mesta ostalo na tehničkim i prirodnim naukama, u Novom Sadu se brucoši u većem broju mogu opredeljivati za gotovo sve profile.

Tako će Poljoprivredni upisati još 114 brucoša, Filozofski 195, Tehnološki 85, Pravni 78, a Medicinski 177 brucoša.

Detaljan spisak slobodnih mesta na fakultetima i pojedinim smerovima nalazi se na sajtu Ministarstva prosvete (www.mp.gov.rs).

I. M. 

   196         

 

AKTUELNI STRUČNI KOMENTARI I PRIMENA PROPISA U PRAKSI objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 31. avgust 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KATEGORIJAMA, ISPITIVANJU I KLASIFIKACIJI OTPADA - "Sl. glasnik RS", br. 56/2010

30/08/2010

30/08/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: PRETPOSTAVKA NEVINOSTI U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

30/08/2010

30/08/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: USAGLAŠENOST PROIZVODA PREMA "NOVOM PRISTUPU" KAO USLOV ZA PLASMAN PROIZVODA NA TRŽIŠTE EVROPSKE UNIJE

30/08/2010

30/08/2010

Stručni komentar - Budžetski instruktor

-

Stručni komentar - Budžetski instruktor: OSNIVANJE I FINANSIRANJE MESNIH ZAJEDNICA KAO OBLIKA MESNE SAMOUPRAVE

30/08/2010

30/08/2010

45                   45

 

AKTUELNA MIŠLJENJA, UPUTSTVA I OBJAŠNJENJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 31. avgust 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PROMETA USLUGA ORGANIZACIJE KLINIČKOG ISPITIVANJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 12

30/08/2010

30/08/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PORESKA STOPA KOJA SE PRIMENJUJE NA UVOZ I PROMET MONOGRAFSKIH SERIJSKIH PUBLIKACIJA U ELEKTRONSKOM OBLIKU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23

30/08/2010

30/08/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PRAVO OBVEZNIKA PDV NA POVRAĆAJ RAZLIKE KADA JE IZNOS PRETHODNOG POREZA VEĆI OD PORESKE OBAVEZE I PORESKI TRETMAN USLUGA FORFETINGA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 25 i 52

30/08/2010

30/08/2010

Službeno mišljenje

RS

Uprava carina: CENE SIROVE KAFE PREMA PONUDAMA EVROPSKIH KOMPANIJA (prikazane cene su od 10.6.2010.) - Carinski zakon: član 45

30/08/2010

30/08/2010

Službeno mišljenje

RS

Uprava carina: KOPIJE POTPISA I PEČATA ZA OVERU CERTIFIKATA FORM "A" NA OSNOVU PRIMENE SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI SA RUSKOM FEDERACIJOM - Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije: član 7

30/08/2010

30/08/2010

Službeno mišljenje

RS

Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA ČIJU ĆE DISTRIBUCIJU I UVOZ NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE VRŠITI UVOZNIK "TDR" D.O.O. BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37

30/08/2010

30/08/2010

Službeno mišljenje

RS

Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. Beograd - Zakon o duvanu: član 37

30/08/2010

30/08/2010

Službeno mišljenje

RS

Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD - Zakon o duvanu: član 37

30/08/2010

30/08/2010

 

                                                                 

 

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 31. avgust 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Sudska praksa

RS

Apelacioni sud u Beogradu: MOGUĆNOST UKIDANJA MERE JEMSTVA - Zakonik o krivičnom postupku: član 139

30/08/2010

30/08/2010

Sudska praksa

RS

Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST OMETANJA POSTUPKA UTICANJEM NA SAOKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 142

30/08/2010

30/08/2010

Sudska praksa

RS

Apelacioni sud u Beogradu: PRISUSTVO SEDNICI VEĆA - Zakonik o krivičnom postupku: član 405

30/08/2010

30/08/2010

Sudska praksa

RS

Ustavni sud: NEUSTAVNO I NEZAKONITO UREĐIVANJE PITANJA STATUSA I POLOŽAJA ODREĐENIH ORGANA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI SA PODRUČJA AP KOSOVO I METOHIJA ZAKLJUČKOM VLADE - Ustav Republike Srbije: član 21 stav 4, član 58 st. 1 i 3, član 60 st. 1 i 3, član 69 st. 2 do 5, član 97 tač. 8), 10) i 16), član 98, član 99 tač. 7), 122) i 123) i član 143 stav 2

30/08/2010

30/08/2010

 

 

65                                          65                          

 

AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 31. avgust 2010. Godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor

-

Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO FISKALNE KASE KOD PRODAJE PREKO TRGOVAČKIH PUTNIKA

30/08/2010

30/08/2010

 

           ====================================================================
====================================================================

 


Vasa kompanija Paragraf