Aktuelni prilozi

                                                                                 

                                                                 AKTUELNE VESTI I ROKOVI      

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 30.septembar 2010. godine

·         AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE PODSEĆA SVE OBVEZNIKE REVIZIJE DA 30. SEPTEMBRA 2010. GODINE ISTIČE ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2009. GODINU

Stručne komentare u vezi ove obaveze možete pročitati u pravnoj bazi Paragraf Lex

 

Agencija za privredne registre (APR) još jednom podseća sve obveznike revizije da sutra 30. septembra 2010. godine ističe zakonski rok za dostavljanje propisane dokumentacije o usvajanju redovnih godišnjih, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu.

APR napominje da se dokumentacija o usvajanju redovnih godišnjih odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja koja je propisana članom 31. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009) dostavlja isključivo poštom u vidu preporučene poštanske pošiljke na adresu:

Agencija za privredne registre,

Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika,

Brankova 25, 11000 Beograd.

APR posebno upozorava sve obveznike revizije čiji redovni godišnji odnosno konsolidovani finansijski izveštaj za 2009. godinu nije registrovan u APR, da postupak registracije dokumentacije o usvajanju finansijskog izveštaja, neće biti moguć dok se ne otklone nedostaci iz redovnog godišnjeg odnosno konsolidovanog finansijskog izveštaja. Informacije o ovim nedostacima dostupne su u odeljku Finansijski izveštaji i bonitet, link Pretraživanje finansijskih izveštaja za 2009. godinu (www.apr.gov.rs).

Takođe, APR ukazuje i na do sada uočene propuste prilikom dostavljanja dokumentacije, a koji se pre svega odnose na Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja kao i na Odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka.

Naime, predmetne odluke treba da potpiše nadležni organ upravljanja određen zakonom (skupština privrednog društva, upravni odbor za javna preduzeća i sl), a u izuzetnim slučajevima i aktom obveznika. Ako za konkretan organ - donosioca pomenutih odluka, ovlašćenje za njihovo donošenje ne proizlazi neposredno iz zakona, u preambuli (uvodu) tih odluka je nužno da se navede odredba akta iz kojeg crpi ovlašćenje za donošenje istih (odredba osnivačkog akta, statuta, broj i datum posebnog ovlašćenja i sl).

·          SAZVANO SEDMO VANREDNO ZASEDANJE I PRVA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2010. GODINI

Predsednica Narodne skupštine, prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, sazvala je, na zahtev 123 narodna poslanika, Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2010. godini, za četvrtak, 30. septembar 2010. godine, sa početkom u 10,30 časova.

Na dnevnom redu, koji je utvrđen u zahtevu za održavanje zasedanja, naći će se Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela predsednica Narodne skupštine.

Predsednica Narodne skupštine sazvala je i Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2010. godini, za ponedeljak, 4. oktobar 2010. godine, sa početkom u 10 časova.

Predsednica je predložila da se na ovoj sednici razmatra pet tačaka dnevnog reda, i to:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu;

2. Predlog zakona o akreditaciji;

3. Predlog zakona o zaštiti potrošača;

4. Predlog zakona o vazdušnom saobraćaju, i

5. Predlog zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.

Sve predloge zakona podnela je Vlada Republike Srbije.

·         POSLANICI EVROPSKOG PARLAMENTA ODOBRILI SU NACRT ZAKONA KOJI BI TREBALO DA OBEZBEDI POUZDANO SNABDEVANJE EVROPSKE UNIJE GASOM U SLUČAJU OBUSTAVE ISPORUKA IZ TREĆIH ZEMALJA

Poslanici Evropskog parlamenta odobrili su 21. septembra nacrt zakona, koji bi - obavezujućom koordinacijom vlada u kriznim situacijama i formiranjem jedinstvenog evropskog sistema gasovoda - trebalo da obezbedi pouzdano snabdevanje Evropske unije gasom u slučaju obustave isporuka iz trećih zemalja.

Novi propis stupiće na snagu od 2014. godine, prenele su agencije. "Pokazalo se da je Briselu neophodna "strategija diversifikacije uvoznih kanala i razvoja infrastrukture", izjavio je tokom debate komesar EU za energetiku Ginter Etinger.

Zemlje EU će do 2013. godine morati da izgrade nove prekogranične gasovodne veze kako bi obezbedile mogućnost međusobnog snabdevanja u slučaju krize u bilo kojoj od članica Unije. Evropska komisija je već izdvojila 14 milijardi evra rezervnih gotovinskih sredstava u tekućem budžetu radi pomoći finansiranju promena u sistemima, poput instaliranja tehnologija preusmeravanja pravaca transporta u gasovodima.

Zakon daje EK centralnu ulogu u eventualnim budućim kriznim situacijama. "Vlada" EU će moći na zahtev jedne ili više članica da proglasi "vanredno stanje" i koordinira zajedničku akciju Unije u rešenju krize.

Pojedinačne članice će biti zakonom obavezne da prodaju dodatni gas krizom pogođenom susedu, s tim da njihove rezerve gasa ne padnu ispod 20% potreba nacionalne potrošnje. (EurActiv)

·         SEDNICA VLADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ODRŽANA 29. SEPTEMBRA 2010. GODINE • Doneta Odluka na osnovu koje će pripadnici srpske nacionalne zajednice iz Republike Hrvatske moći da upišu prvu godinu studija u školskoj 2010/2011. godini

Na sednici Vlade Vojvodine, kojom je predsedavala potpredsednica i pokrajinska sekretarka za informacije, Ana Tomanova Makanova, pokrajinska Vlada je prihvatila ponudu Medijske grupacije WAZ da pokloni svoj udeo od 55% zaposlenima u "Dnevnik - Vojvodina presu", odnosno listu "Dnevnik", pod uslovom da novim Ugovorom između "Dnevnik-Holdinga" i novih većinskih vlasnika - zaposlenih u "Dnevnik- Vojvodina presu", treba preciznije da se urede sledeća pitanja, da:

"Dnevnik- Vojvodina pres" preuzima obavezu da i ubuduće "Dnevnik- Holding" predlaže glavnog i odgovornog urednika lista "Dnevnik" i zamenika generalnog direktora " Dnevnik Vojvodina presa;

Novi vlasnici ne mogu da prodaju svoje udele u "Dnevnik Vojvodina presu" drugim privatnim ili fizičkim licima, narednih 10 godina, kako bi se stvorili stabilni uslovi za nesmetan rad i poslovanje ovog preduzeća i onemogućile zloupotrebe;

Prilikom prodaje udela, zaposleni u "Dnevnik Vojvodina presu" su dužni da ih u skladu sa zakonom prvo ponude "Dnevnik Holdingu", kao manjinskom vlasniku, po tržišnim cenama.

Vlada AP Vojvodine će putem Pokrajinskog sekretarijata za informacije pružati neophodnu finansijsku pomoć listu "Dnevnik" u mesečnom iznosu od 5 miliona dinara, u periodu od 2011. do 2013. godine, jer smatra da je neophodno da građani Vojvodine budu potpunije informisani o radu pokrajinskih organa putem ovog lista, kao i da pomogne njegovom bržem finanasijskom oporavku.

Vlada AP Vojvodine donela je i Odluku na osnovu koje će se kandidati pripadnici srpske nacionalne zajednice iz Republike Hrvatske, koji su položili prijemni ispit, upisati u prvu godinu studija u školskoj 2010/2011. godini, na fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.

Vlada AP Vojvodine zadužila je Direkciju za robne rezerve AP Vojvodine da bez naknade uputi opštini Novi Bečej semensku pšenicu u ukupnoj vrednosti od 5.100.000,00 dinara u cilju ublažavanja posledica elementarne nepogode, koja je ovu opštinu pogodila tokom maja 2010. godine.

Tada je usled visokog vodostaja došlo do izlivanja reke Tise iz korita i do probijanja nasipa. Poplavljeno je obradivo poljoprivredno zemljište pod usevima.Komisija je konstatovala da je formirano vodeno ogledalo cca 1.000 ha, koje obuhvata poljoprivredno zemljište i šume, te je konstatovano da se zasejani usevi ne mogu oporaviti. Uzimajući u obzir stanje zaliha robnih rezervi u semenskoj robi, kao i predstojeće programske aktivnosti u pogledu zanavljanja robnih fondova, moguće je uputiti kao pomoć 200 tona semenske pšenice, kako bi se izvršila setva u optimalnom roku, do 20. oktobra i delimično ublažile posledice poplava. Semenska pšenica će se bez naknade dodeliti opštini Novi Bečej, koja se obavezuje da izvrši raspodelu prema pregledu prijavljenih lica za nastalu štetu od elementarne nepogode - poplava na usevima na poljoprivrednom zemljištu KO Novi Bečej.

 

·         JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI NACRTA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU TRAJE DO 15. NOVEMBRA 2010. GODINE

Odbor za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije odredio je na sednici održanoj 15. septembra 2010. godine, Program javne rasprave o radnoj verziji Nacrta zakonika o krivičnom postupku.

Javna rasprava o radnoj verziji Nacrta zakonika o krivičnom postupku sprovodi se u periodu od 15. septembra do 15. novembra 2010. godine.

Komentare na radnu verziju Nacrta zakonika o krivičnom postupku, u vidu predloga za izmenu i dopunu i primedbi, dostavljaju se Ministarstvu pravde na e-mail: javnarasprava.propisi@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde, Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

O radnoj verziji Nacrta zakonika vodiće se i javna rasprava na okruglim stolovima koji će se održati u sedištima apelacionih sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, Advokatskoj komori Srbije, kao i na završnom okruglom stolu u Beogradu.

Raspored održavanja okruglih stolova biće određen naknadno o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Tekst radne verzije Nacrta zakonika o krivičnom postupku može se preuzeti na Internet stranici: http://www.mpravde.gov.rs/images/zkp2010sep15.pdf

·         STALNI SASTAVI VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA TREBALO BI DA BUDU KONSTITUISANI NAJKASNIJE U NOVEMBRU MESECU

Stalni sastavi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca trebalo bi da budu konstituisani najkasnije u novembru, saznaju "Novosti".

Prema našim izvorima, planirano je da aktuelni Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca na sednici u petak donesu odluku o formiranju izborne komisije, koja će odmah po konstituisanju početi sa organizovanjem prvih izbornih radnji i određivanjem rokova za izbor stalnog sastava VSS i DVT.

Komisija će sprovesti i postupak predlaganja kandidata za izborne članove stalnog sastava VSS I DVT, a odluka o otpočinjanju tog postupka biće objavljena u "Sl. glasniku RS". Inače, kao samostalna i nezavisna, komisija sve odluke donosi većinom glasova.

Izbor stalnog sastava VSS I DVT jedan je od koraka koje je usaglasila Zajednička komisija, u kojoj se nalaze predstavnici Ministarstva pravde i evropskih institucija.

(Izvor: Novosti, autor V.C.S)

"Novosti", 23. septembar 2010.

·          ZA REFORMU PRAVOSUĐA POTREBNO USVAJANJE NOVIH PRAVOSUDNIH ZAKONA • Najavljene izmene i dopune Zakona o izvršnom postupku •

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije, Snežana Malović, izjavila je da će krivični postupci u Srbiji ubuduće trajati godinu dana, a parnični dve godine, u skladu sa standardom koji važi i u drugim evropskim zemljama.
Malović je na prezentaciji izveštaja Saveta Evrope (SE) o podršci reformi pravosuđa u Srbiji rekla da bi uskoro trebalo da budu usvojene izmene i dopune Zakona o izvršnom postupku, kojima će biti rešen problem dugotrajnog izvršenja presuda.

Srbija, kako je istakla, više neće biti zemlja u kojoj se na izvršenje u proseku čeka približno 500 dana, dok u Evropskoj uniji izvršenja traju najduže 30 do 40 dana. Ona je navela da će se Srbija reformom pravosuđa i usvajanjem novih pravosudnih zakona pripremiti za kandidaturu za članstvo u EU koju očekuje, kao i za uspešne pregovore sa Unijom. "Ministarstvo pravde je već pristupilo zahtevnom procesu koordinacije i pripreme odgovora na pitanja iz Upitnika, prvenstveno ona koja se odnose na pravosuđe i osnovna prava, ali i na pitanja iz ostalih poglavlja o pravosudnom sistemu i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije", naglasila je Malović.

Predsednik Visokog saveta sudstva, Nata Mesarović, navela je da je šestomesečna analiza rada u 2010. godini pokazala da sudovi u Srbiji nisu preopterećeni. Ona je negirala da odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija nisu bile transparentne i dodala da je do danas Ustavnom sudu Srbije dostavljeno 330 pojedinačnih odluka po kojima će taj sud postupati. Mesarović je naglasila da je Visoki savet sudstva u decembru prošle godine sproveo postupak opšteg izbora a ne razrešenja ili reizbora, kao i da su sve procedure sprovedene onako kako to zakon nalaže.

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, rekla je da izveštaj o radu tog tužilaštva u prvih šest meseci ove godine ukazuje na to da je broj rešenih predmeta povećan za oko 32 odsto. Ona je, navodeći da su 2009. godine rešena 88.182 predmeta, a ove godine 116.505, istakla da su ti podaci potvrda neophodnosti reforme koja je sprovedena u pravosuđu.

Zamenik šefa Kancelarije SE u Srbiji, Nađa Ćuk, napomenula je da je reforma pravosuđa delikatan i dugoročan proces, koji će biti od velikog značaja u toku pregovora sa EU. "Bitno je da se osnaže institucije Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i da one izrade određena pravila koja će pri izboru sudija i tužilaca važiti u budućnosti", objasnila je Ćuk. Ona je naglasila da je za Srbiju bolje da prihvati preporuke SE, kako bi se u toku pregovora o kandidaturi za članstvo u EU izbegle dodatne teškoće, jer su to i evropski standardi koji važe u EU i zemljama kandidatima.

 

·         PROIZVOĐAČI I UVOZNICI BIOCIDNIH PROIZVODA IMAJU ROK DO 22. OKTOBRA 2010. GODINE DA PODNESU ZAHTEV ZA DONOŠENJE REŠENJA O UPISU BIOCIDNOG PROIZVODA U PRIVREMENU LISTU

Shodno članu 64. Zakona o biocidnim proizvodima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010), Agencija za hemikalije obaveštava proizvođače i uvoznike biocidnih proizvoda da su dužni da podnesu zahtev za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu, u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o sadržini osnovnih informacija o biocidnom proizvodu ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010). S obzirom na to da je ovaj pravilnik stupio na snagu 22. aprila 2010. godine, zahtev za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu treba podneti najkasnije do 22. oktobra 2010. godine.

Nakon isteka ovog roka, biocidni proizvod za koji nije podnet zahtev za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu, neće moći da se stavlja u promet.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba u Agenciji za hemikalije je Bobana Jakovljević, tel. 011-228 33 67, lok. 103.

·         REGISTRACIJA OSIGURANIKA I OSIGURANIH LICA OBAVLJA SE OD 1. OKTOBRA 2010. GODINE NA JEDNOM ŠALTERU PREKO JEDINSTVENE PRIJAVE NA SOCIJALNO OSIGURANJE

Registracija osiguranika i osiguranih lica radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti (socijalno osiguranje) obavlja se od 1. oktobra 2010. godine na jednom šalteru, preko jedinstvene prijave na socijalno osiguranje, pri čemu poslodavci mogu da biraju da li će obrazac jedinstvene prijave podnositi na šalteru Fonda PIO ili RZZO.

Jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje objedinjuje prijavu na obavezno socijalno osiguranje, promenu podataka o osiguranju i odjavu sa obaveznog socijalnog osiguranja. Podatke koje jedinstvena prijava sadrži sadrži odnose na opšte podatke o osiguraniku i osiguranom licu, podatke o osiguranju i podatke o obvezniku plaćanja doprinosa.

Uvođenje jedinstvenog šaltera poslodavcima znači veliku uštedu vremena, jednostavnije obavljanje poslova prijavljivanja i odjavljivanja na socijalno osiguranje, neuporedivo manje papirologije, što može, u konačnom, da se odrazi da šalteri Fonda PIO, RZZO i NSZ budu rasterećeniji, s obzirom na to da se očekuje prijem gotovo tri puta manje dokumenata od dosadašnjeg godišnjeg proseka koji iznosi preko 6,5 miliona dokumenata praktično iste sadržine.

Shodno Zakonu o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, ustanova koja primi jedinstvenu prijavu ima zakonsku obavezu da istog dana potrebne podatke prosledi ostalim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. Ovaj sistem će funkcionisati do formiranja jedinstvene baze Centralnog registra.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao organizacija obaveznog socijalnog osiguranja na koju je upućeno preko 4,5 miliona građana i pravnih lica i kao ustanova sa najobimnijom bazom podataka o osiguranicima i penzionerima kao korisnicima prava, od početka je imala aktivno učešće u svim projektima čiji je cilj pojednostavljenje procedura, smanjenje troškova, ubrzanje procesa i postupaka.

Konkretno i ovom projektu jedinstvene prijave i jedinstvenog šaltera Fond je dao najveći doprinos, s obzirom na kvantitet i kvalitet podataka kojima raspolažemo i koji će biti sastavni deo jedinstvene baze Centralnog registra. Istovremeno, infrastrukturno, informatički i tehnološki Fond PIO s najvećom sigurnošću može obavljati i nadalje ove poslove za sve ustanove i na teritoriji cele države.

Ovo je samo još jedna u nizu pogodnosti i usluga koje Fond PIO pruža građanima (podsećanja radi, funkcionišu elektronski servis za poslodavce koji im omogućava da preko interneta prethodno kontrolišu M4 prijave, zatim elektronski servis za građane preko koga proveravaju svoje podatke u bazi matične evidencije Fonda - prijave, odjave, doprinose), a što je urađeno sopstvenim potencijalom, u okviru postojećih kapaciteta. Vođeni istim načinom odnosa prema poslu i građanima i aktuelni prelazak na viši informatički nivo u poslovima prijavljivanja i odjavljivanja na socijalo osiguranje nije podrazumevao dodatne troškove u Fondu PIO.

Konkretni efekti primene ovog projekta pokazaće se kroz efikasniju i pojednostavljenu administraciju i unapređenje poslovnih procedura, a, istovremeno, i kroz dodatno ažuriranje sopstvenih baza podataka.

 

·         UVOZ I TRANZIT KUĆNIH LJUBIMACA USKORO U NADLEŽNOSTI UPRAVE CARINA: specijalističke obuke neophodne su zbog prenosa nadležnosti kontrole nekomercijalnog uvoza i tranzita kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika sa graničnih veterinarskih inspektora na carinske službenike, u skladu sa članom 128. Zakona o veterinarstvu ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005 i 30/2010).

Na graničnim prelazima Batrovci, aerodrom Nikola Tesla, Horgoš, Preševo, Gradina, Vatin, Gostun, Mali Zvornik i Sremska Rača od 21. septembra do 8. oktobra, Odeljenje granične veterinarske inspekcije Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede sprovešće seriju obuka službenika Uprave carina, vezanih za identifikaciju životinja, rad sa čitačima mikročipova, kontrolu veterinarskih sertifikata, pasoša i druge dokumetacije.

Ovakve specijalističke obuke neophodne su zbog prenosa nadležnosti kontrole nekomercijalnog uvoza i tranzita kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika sa graničnih veterinarskih inspektora na carinske službenike, u skladu sa članom 128. Zakona o veterinarstvu ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005 i 30/2010).

Promena zakonske regulative ima za cilj brži protok kućnih ljubimaca u pratnji njihovih vlasnika, a prenos nadležnosti usloviće povećanje broja graničnih prelaza sa sadašnjih devet, na sedamnaest, pa i više, preko kojih će kućni ljubimci moći da ulaze u Republiku Srbiju.

Cilj svih državnih organa koji učestvuju u integrisanom upravljanju granicom je brži protok robe putnika, samim tim i njihovih kućnih ljubimaca, a usaglašavnje domaće zakonske regulative sa evropskim zakonodavstvom, jedan je od prioriteta u približavanju naše zemlje EU.

·         NA POSLEDNJEM OD ŠEST OKRUGLIH STOLOVA TREBALO BI DA BUDE PREDSTAVLJEN NACRT DOKUMENTA SVEOBUHVATNE REFORME MEDIJSKE SCENE NA OSNOVU ZAKLJUČAKA SA JAVNE RASPRAVE

Pretposlednji okrugli sto o preporukama iz medijske studije koju su izradili evropski eksperti završen je juče sa temom o štampanim medijima.

U ponedeljak 4. oktobra na poslednjem od šest okruglih stolova trebalo bi da bude predstavljen nacrt dokumenta sveobuhvatne reforme medijske scene na osnovu zaključaka sa javne rasprave. Prema ranijim najavama, očekuje se da konačna verzija nacrta bude završena do kraja oktobra.

Teme dosadašnjih pet okruglih stolova, od kojih je prvi bio 2. septembra, u okviru javne rasprave o medijskoj strategiji bile su Savet za štampu, štampani mediji, državna pomoć medijima, regulatorna tela i javni servis i komercijalni emiteri.

Rasprave su bile delimično zatvorene za javnost, odnosno novinari su zamoljeni da ne izveštavaju sa okruglih stolova, već da prate samo zvanična saopštenja.

Autor: B. C.

·         SREDNJE ŠKOLE U MEĐUNARODNOM PROJEKTU "CONNECTING CLASSROOMS"

Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije, Žarko Obradović, izjavio je da projekat "Connecting Classrooms" predstavlja novi koncept rada u srednjim školama u Srbiji kojim se u okviru postojećeg nastavnog plana i programa uvodi međunarodna dimenzija u edukaciju učenika.

Obradović je na predstavljanju ovog projekta Britanskog saveta rekao da se "Connecting Classrooms" sprovodi u 60 zemalja sveta, pri čemu će se u taj program tokom školske 2010/11. godine uključiti deset gimnazija iz Srbije, a u naredne tri godine još 50 srednjih škola.

On je objasnio da će jedan od osnovnih elemenata programa biti zajednički školski projekti na kojima će raditi učenici jedne škole iz Velike Britanije, dve škole iz zemalja Evropske unije i jedne škole iz zemalja koje nisu članice Unije.

Prema njegovim rečima, na taj način će srpski đaci imati priliku da komuniciraju i razmenjuju iskustva sa vršnjacima iz Engleske, Nemačke i Slovačke.

Ministar je ukazao na to da će projekti biti osmišljeni tako da podstiču kulturnu razmenu među učenicima i stvaranje međunarodne dimenzije u obrazovanju.

Obradović je istakao da će "Connecting Classrooms" doprineti aktivnom unapređenju procesa obrazovanja i vaspitanja u Srbiji, što je, kako je naveo, strateški cilj Ministarstva prosvete.

Razvoj obrazovanja predstavlja jednu od pretpostavki ukupnog održivog razvoja Srbije, podsetio je on i naglasio da je ulaganje u obrazovanje jedan od bitnih uslova integracije u zajednicu evropskih naroda.

Direktor Britanskog saveta u Srbiji Endru Glas naveo je da će učenici imati priliku da kroz saradnju sa vršnjacima iz drugih zemalja steknu nova i zanimljiva znanja.

Glas je dodao da će profesorima i školama biti pružena podrška u njihovim naporima da razviju oblike međunarodne saradnje i integrišu ih u nastavni plan i program, čime će obogatiti obrazovanje mladih ljudi.

 

·         MINISTARKA ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO U VLADI REPUBLIKE SRBIJE RAZGOVARALA SA POTPREDSEDNIKOM EK ZA DIGITALNU AGENDU O UPOTREBI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U SRBIJI I EVROPI

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije, Jasna Matić, razgovarala je u Briselu sa potpredsednikom Evropske komisije (EK) za Digitalnu agendu, Nili Kros, o trendovima na tržištu elektronskih komunikacija i njihovom zakonodavnom okviru u Srbiji.

U saopštenju Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo navodi se da je na sastanku Matić i Kros na marginama konferencije "ICT 2010: Digitaly Driven", koja se od 27. do 29. septembra održava u Briselu, bilo reči o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji i Evropi.

Matić je tom prilikom naglasila da je posebno značajna finansijska podrška EU u vrednosti od više od 20 miliona evra za sprovođenje projekata razvoja digitalne ekonomije, pre svega za digitalizaciju TV signala i razvoj elektronske uprave u Srbiji.

Ona je dodala da naučnici iz Srbije aktivno koriste i dostupne fondove u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Prema njenim rečima, kroz IPA fondove Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo sprovodi projekat "Podrška procesu prelaska na digitalno emitovanje TV signala" u vrednosti od 10,5 miliona evra.

Matić je obavestila Kros i o novom Zakonu o elektronskim komunikacijama, procesu privatizacije kompanije "Telekom Srbija", harmonizaciji nacionalnih politika i propisa sa evropskim regulatornim okvirom u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, kao i o projektima koji podržavaju razvoj digitalne ekonomije u Srbiji, a koji su finansirani iz fondova EU.

Kros je ukazala na to da podržava Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo u daljem korišćenju evropske Digitalne agende kao okvira za liberalizaciju svih segmenata tržišta telekomunikacija.

Konferencija "ICT 2010: Digitaly Driven" je naveći evropski forum na kome se predstavljaju istraživanja i inovacije u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Centralna tema konferencije, kojoj prisustvuje više od 6.000 učesnika, jeste opredeljivanje preostalih finansijskih sredstava iz Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) koji predstavlja mehanizam za finansiranje istraživanja u Evropi od 2007. do 2013. godine.

U okviru programa FP7, koji vredi 50 milijardi evra, mogu se obezbediti novčana sredstva za različite naučne i istraživačke projekte, među kojima najveći udeo u vrednosti od 9,1 milijarde evra imaju projekti iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Naučnici i stručnjaci iz Srbije koji se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama aktivno su uključeni u program FP7 i postižu zapažene rezultate. Oni su i najveći korisnici ovih fondova u jugoistočnoj Evropi.

Digitalnu agendu Srbije po evropskom modelu sprovodi resorno ministarstvo kako bi građani i privrednici koristili informaciono-komunikacione tehnologije u cilju povećanja kvaliteta života i konkurentnosti privrede.

·         POČELA REALIZACIJA PODPROJEKTA "UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA NA LOKALNOM NIVOU U SRBIJI"

U okviru Programa "Jačanje lokalne samouprave u Srbiji, faza 2" (finansira EU, upravlja Delegacije EU,a sprovodi Savet Evrope) otpočeo je podprojekat "Upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou u Srbiji" koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i SKGO.

U projektu učestvuju sledeće pilot opštine i gradovi Srbije: Kuršumlija, Novi Pazar, Sombor, Užice, Veliko Gradište i Zemun.

Uvodna radionica u okviru projekta je održana 15. septembra 2010. godine u Beogradu. Radionica je bila usmerena na:

- razmatranje aktivnosti Programa koje se odnose na upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou (podizanje svesti o značaju dobrog upravljanja i poboljšanju prakse, unapređenje, razvoj i korišćenje novih alatki upravljanja u pilot opštinama, podrška unapređenju zakonodavstva koji reguliše status zaposlenih, podnošenjem MDULSu predlog adopuna izmena važećeg zakona koji su u skaldu sa potrebama i prioritetima jedinica loklane samouprave u okviru ove aktivnosti),

- izradu pregleda stanja prakse upravljanja ljudskim resursima u pilot opštinama, njihova očekivanja u pogledu neophodnog razvoja zakonodavnog okvira kojim se reguliše status zaposlenih na loklanom nivou,

- razmatranje i usvajanje instrumenta procene potreba i prioriteta jedinica lokalne samouprave u ovoj oblasti,

- dogovor o metodologiji i akcionom planu u oblasti ljudskih resursa na Programu do 2011. godine.

Osim toga, započeli su razgovori o pripremama za posetu na terenu lokalnih i međunarodnih eksperata Saveta Evrope u 6 pilot gradova i opština (oktobar 2010.god.) i za studijsku posetu predstavnika pilot gradova i opština partnerskim opštinama u Francuskoj i Nemačkoj (novembar 2010.god).

·         ZAVRŠEN KONKURS ZA OTVARANJE CALL CENTARA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Na konferenciji za novinare, pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju mr sci. dr Tomislav Stantić govorio je o rezultatima konkursa Sekretarijata za sufinansiranje projekata, čiji je cilj poboljšanje komunikacije građana sa lokalnom samoupravom i javnim komunalnim preduzećima. Najavio je nastupe Sekretarijata na Sajmu "Investestexpo", od 26. do 28. oktobra na Novosadskom sajmu. Preneo je i svoja iskustva sa Konferencije gradova i regija nedavno održane u Salsburgu, u Austriji.

Na konkurs su se prijavile 34 lokalne jedinice, sa ukupnom vrednošću projekata od 74 miliona dinara, što govori o velikom interesovanju opština za dobijanje sredstava, kazao je dr Stantić i dodao da je ukupan iznos sredstava koji se traži od Sekretarijata 58 miliona dinara, a budžetom je predviđeno 40 miliona dinara. Poseban kvalitet konkursa ogleda se, prema njegovim rečima, i u činjenici da su učestvovale tri nerazvijene opštine Bela Crkva, Mali Iđoš i Titel.

"Osim toga 17 projekata pristiglo je iz nedovoljno razvijenih opština, što je dobar znak da ove opštine imaju ozbiljnu ambicuiju da poboljšaju kvalitet komunikacija sa građanima".

Dr Stantić je ukazo na značaj što su u dve trećine opština već otvoreni uslužni centri, kao bazna vrsta komunikacije, a da se u dogledno vreme očekuje otvaranje samo jednog šaltera na kojem će građani dobiti sve informacije. Inače, opštine su uglavnom konkurisale za sredstva za nabavku hardvera i softvera za call centre i obuku zaposlenih za rad za novi sistem pružanja usluga.

Stantić se založio za brži i efikasniji razvoj elektronske uprave, koja omogućava građanima da što pre dođu do porebnih dokumenta, i istakao da će Sekretarijat stimulisati one opštine koje budu omogućile da na web portalu građani mogu da dobiju što više dokumenata. U tom smislu je najavio i takmičenje opština, a kao dobar primer naveo opštinu Loznicu, koja na svom web portalu nudi više od 27 dokumenata građanima, što je najviše u zemlji.

"Naša namera je da u narednoj godini učestvujemo u finansiranju projekata otvaranja call centara i da napravimo ozbiljnu analizu u kojoj fazi se nalazi elektronska uprava", kazao je dr Stantić. Takođe je govorio i o problemu loše komunikacije između lokalnih samouprava i privrednika, gde je Sekretarijat ponudio svoju pomoć finansiranjem projekata za zajedničke nastupe na tržištu, sajmovima ili na formiranju zajedničkih marketinških projekata.

Deo toga je i najavljeno učešće na Novosadskom sajmu investicija, nekretnina i energetike "Investexpo" 2010. Obezbeđena su sredstva za ovaj konkurs u visini od dva milona dinara, kojima će Sekretarijat sufinansirati do 80 procenata troškova lokalnih samouprava za predstavljanje na ovom sajmu.

"Biće to prilika da na sajmu učestvuju jedinice lokalnih samouprava sa privrednicima, kao i da stimulišemo one opštine koje budu pozivale svoje partnerske gradove, najčešće iz inostranstva, da zajedno učestvuju na ovom sajmu", objasnio je dr Stantić.

Govoreći o značaju sticanja iskustava na regionalnim i evropskim skupovima posvećenim razvoju lokalne samouprave dr Stantić je istakao niz susreta koje je imao na Konferencija gradova i regiona Evrope u Salcburgu, u Austiriji, u organizaciji Instituta regiona Evrope, čiji je član i AP Vojvodina.

Jedan od dobrih primera je i izbor za najevreopskijeg gradonačelnika, što bi bio jedan od načina da se vidi koliko su naše opštine spremne da se međusobno takmiče, što je praksa u mnogim zemljama Evrope.

·         POČINJE REALIZACIJA PROJEKTA IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA I ZAŠTITE NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije saopštilo je da počinje prvi ciklus radionica za zaposlene u lokalnim samoupravama u okviru projekta "Implementacija prioriteta u oblasti ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina".

U saopštenju se navodi da projekat realizuje resorno ministarstvo, a finansira ga Evropska unija iz programa predpristupne pomoći IPA 2007, u vrednosti od 1,5 miliona evra.

Na ovim radionicama zaposleni u lokalnim samoupravama i predstavnici Ministarstva zajedno će raditi na međunarodnoj, evropskoj, republičkoj i lokalnoj dimenziji zaštite ljudskih i manjinskih prava, kao i na poboljšanju razmene informacija i zajedničkim mehanizmima rada.

Cilj projekta je osnaživanje institucionalnih kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou da sprovode koordinaciju, monitoring i evaluaciju načina na koji se ostvaruje i unapređuje zaštita ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, ispunjavajući na ovaj način obaveze koje proizilaze iz članstva u Ujedinjenim nacijama i Savetu Evrope.

Pored rada sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina, rada na monitoringu i medijskoj kampanji, jedna od najbitnijih komponenti projekta jeste unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava za bolji rad na ljudskim i manjinskim pravima, kroz dva ciklusa radionica za zaposlene u lokalnoj samoupravi koji se u svom radu bave ovim temama.

Radionice će obuhvatiti pet regionalnih centara: Požarevac - od 29. septembra do 1. oktobra, Niš - od 6. do 8. oktobra, Vranje - od 13. do 15. oktobra, Kraljevo - od 20. do 22. oktobra i Novi Sad - od 27. do 29. oktobra, pri čemu se očekuje ukupno učešće više od 100 zaposlenih iz 35 lokalnih samouprava.

 

·         KOREJSKA KOMPANIJA "JURA" POČINJE IZGRADNJU NOVE FABRIKE U NIŠU U KOJOJ BI MOGLO DA BUDE ZAPOSLENO I VIŠE OD 2.000 RADNIKA

Potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja, Mlađan Dinkić, izjavio je u Seulu da će korejska kompanija "Jura" narednih dana započeti izgradnju nove fabrike u Nišu u kojoj bi moglo da bude zaposleno i više od 2.000 radnika, iako je ugovorom sa tom kompanijom predviđeno zapošljavanje 1.500 ljudi.

Dinkić je nakon sastanka sa predsednikom "Jure" Om Daj Jolom i obilaska te kompanije u Seulu preneo da mu je potvrđeno da ovih dana kreće izgradnja nove fabrike u Nišu i da je dobijena građevinska dozvola, a plan je da fabrika bude završena već do aprila sledeće godine i da počne sa radom.

On je ukazao na to da će "Jura" zaposliti najmanje 1.500 radnika, što je broj na koji se ta kompanija obavezala ugovorom.

"Ovde su mi neformalno rekli da zbog povećane tražnje za automobilima "hjundai", čiji je "Jura" dobavljač, očekuju da će u Nišu zaposliti više od 2000 ljudi i to su dobre vesti", naglasio je Dinkić.

Potpredsednik Vlade je naveo da je sa rukovodstvom "Jura" korporacije razgovarao o mogućnosti da ta kompanija otvori još jedan pogon u Srbiji, a reč je o ćerki firmi "Jura Eltek" koja trenutno istražuje tržište i razmatra opciju da proizvodnju pokrene u našoj zemlji.

"Jura" je za samo šest meseci zaposlila 1.300 radnika i tako postala najefikasniji investitor koji je ikada došao u Srbiju", naveo je Dinkić.

"Dolazak "Jure" je bio ključan za buđenje interesovanja drugih kompanija za investiranje u Srbiji", rekao je on i dodao da je cilj resornog ministarstva da privuče korejske kompanije iz oblasti auto-industrije, auto-komponenti, elektronike i informacionih tehnologija.

 

·         ODRŽANA PREZENTACIJA IZVEŠTAJA SAVETA EVROPE O PODRŠCI REFORMI PRAVOSUĐA U SRBIJI

Ministarka pravde, Snežana Malović izjavila je da će krivični postupci u Srbiji ubuduće trajati godinu dana, a parnični dve godine, u skladu sa standardom koji važi i u drugim evropskim zemljama.

Na prezentaciji izveštaja Saveta Evrope (SE) o podršci reformi pravosuđa u Srbiji, Malović je rekla da bi uskoro trebalo da budu usvojene izmene i dopune Zakona o izvršnom postupku kojim će biti rešen problem dugotrajnog izvršenja presuda.

"Srbija više neće biti zemlja u kojoj se na izvršenje u proseku čeka oko 500 dana, dok u Evropskoj uniji izvršenja traju najduže 30 do 40 dana", rekla je Malović.

Ona je navela da će se Srbija reformom pravosuđa i usvajanjem novih pravosudnih zakona pripremiti za kandidaturu za članstvo u EU koju očekuje, kao i za uspešne pregovore sa EU.

"Ministarstvo pravde već je pristupilo zahtevnom procesu koordinacije i pripreme odgovora na pitanja iz Upitnika, prvenstveno onih koji se odnose na pravosuđe i osnovna prava, ali i pitanja iz ostalih poglavlja o pravosudnom sistemu i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije", rekla je Malović.

Predsednica Visokog saveta sudstva, Nata Mesarović, rekla je da je šestomesečna analiza rada u 2010. godini pokazala da sudovi u Srbiji nisu preopterećeni.

Ona je negirala da odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija nisu bile transparentne i navela da je do danas Ustavnom sudu Srbije dostavljeno 330 pojedinačnih odluka o kojima će taj sud postupati.

Dodala je i da je Visoki savet sudstva u decembru prošle godine sproveo postupak opšteg izbora, a ne razrešenja ili reizbora, i da su sve procedure sprovedene onako kako to nalaže zakon.

Prema njenim rečima, zbog situacije nakon obavljenog izbora, Ustavni sud sada sprovodi "kontradiktorni postupak koji važi za razrešenje, a koji nije bio predviđen u vreme izbora".

"Čini mi se da Ustavni sud sada pokušava da bude parnični sud, što je ispod nivoa nadležnosti Ustavnog suda i njegovih sudija i to u radnim sporovima", rekla je Mesarović.

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, kazala je da izveštaj o radu tog tužilaštva u prvih šest meseci tekuće godine ukazuje da je broj rešenih predmeta povećan za oko 32 odsto.

Navodeći da je 2009. godine rešeno 88.182 predmeta, a ove godine 116.505 predmeta, Dolovac je istakla da su ti podaci potvrda neophodnosti reforme koja je sprovedena u pravosuđu.

Zamenica šefa kancelarije SE u Srbiji, Nađa Ćuk, rekla je novinarima u pauzi skupa da je reforma pravosuđa delikatan i dugoročan proces koji će biti značajan u toku pregovaranja sa EU, rekla je ona.

"Bitno je da se osnaže institucije Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i da one izrade određena pravila koja će važiti u budućnosti u izboru sudija i tužilaca", objasnila je Ćuk.

Ona je kazala da je za Srbiju bolje da prihvati preporuke SE kako bi se u toku pregovora o kandidaturi za članstvo u EU izbegle dodatne teškoće, jer su to i evropski standardi koji važe u EU i zemljama kandidatima.

Izveštaj SE o podršci reformi pravosuđa u Srbiji u svetlu standarda SE pored ostalog preporučuje sprovođenje izbora za popunu članstva u Visokom savetu sudstva i državnog veća tužilaca i preizpitivanje postupka izbora sudija i tužilaca i eventualne odluke o potrebi novog postupka.

·         POČETAK RADOVA NA SPROVOĐENJU PROGRAMA VANREDNE PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI

Ministar životne sredine i prostornog planiranja, Oliver Dulić, posetio je Užice, gde je sa gradonačelnikom tog grada, Jovanom Markovićem, obišao Gradski stadion, čime je obeležen početak radova na njegovoj rekonstrukciji. "Ovo je prvi projekat koji se radi po Programu vanredne podrške građevinskoj industriji. Veoma je dobro to što je prošlo malo vremena od podnošenja projekta do otvaranja gradilišta. Gradonačelnik Užica je prvi došao u Vladu Srbije kada je izglasan Zakon o podsticaju građevinske industrije. Kod projekata iz ovog programa insistiramo da radnici budu isplaćeni, kao i svi doprinosi, a objekti moraju biti izgrađeni od domaćih materijala", rekao je ministar Dulić.

Prema rečima gradonačelnika Markovića, izgradnja Gradskog stadiona u Užicu je najveći projekat u tom gradu. "Ukupna investicija je vredna 220 miliona dinara. Od toga Grad Užice učestvuje sa 110 miliona, a Vlada Srbije sa još 110 miliona dinara. Cilj projekta je da se angažuje građevinska operativa sa lokala", ukazao je gradonačelnik Marković.

Obilazeći Regionalnu sanitarnu deponiju Duboko, ministar Dulić je podsetio da je to jedna od 12 regionalnih deponija koje će biti izgrađene do 2014. godine. "Najzad se privode kraju radovi na deponiji, na koju će biti usmereno dva grada i sedam opština. Cilj nam je da do kraja mandata ove Vlade najveći deo Srbije bude pokriven sistemom upravljanja otpadom. Postojeće deponije su ekološke bombe", naveo je ministar Dulić.

Gradonačelnik Marković je zaključio da izgradnja deponije Duboko košta 15 miliona evra.

·         PREDSTAVLJENI PRIORITETI PROSTORNOG PLANA SRBIJE ČIJE JE USVAJANJE PLANIRANO ZA OKTOBAR 2010. GODINE

Po pitanju saobraćaja, prioriteti će biti izgradnja putnih i železničkih koridora 10 i 11, ulaganje u Koridor sedam, odnosno reku Dunav, kao i sanacija "Jat ervejz".

"Prostorni plan Srbije je jedan od najvažnijih dokumenata jedne ozbiljne države", izjavio je Mrkonjić u Vladi Srbije, gde je predstavnicima opština u Srbiji predstavio odredbe Prostornog plana u vezi sa saobraćajem. Usvajanje Prostornog plana, koje je planirano za oktobar, značiće da smo, najzad, u Srbiji na jednom mestu utvrdili sve ono što želimo da radimo u narednim godinama", istakao je ministar.

Mrkonjić je naveo da je zadovoljan sadržajem Prostornog plana u vezi sa saobraćajem.

"Ubeđen sam da ćemo deo toga realizovati već u mandatu ove vlade, odnosno Koridor 10, a da ćemo u mandatu naredne vlade uspeti da završimo Koridor 11 i realizujemo bar deo investicija koje su planirane za reku Dunav", rekao je on.

Mrkonjić je dodao da će u vazdušnom saobraćaju prioriteti biti, pre svega, sanacija "Jat ervejza" i razvoj malih aerodroma u Srbiji.

·         POTPISAN UGOVOR O SARADNJI NA REALIZACIJI KREDITNE LINIJE ZA IZGRADNJU, ADAPTACIJU I OPREMANJE SKLADIŠNIH KAPACITETA U OBLASTI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENE PROIZVODNJE U VOJVODINI

Republički ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Saša Dragin i direktorka vojvođanskog Fonda za razvoj poljoprivrede, Snežana Repac, potpisali su, u prisustvu predsednika Vlade Vojvodine dr Bojana Pajtića, ugovor o saradnji na realizaciji kreditne linije za izgradnju, adaptaciju i opremanje skladišnih kapaciteta u oblasti poljoprivredno-prehrambene proizvodnje u Vojvodini.

Reč je o kreditnoj liniji u visini od 400 miliona dinara, od čega Fond obezbeđuje 300 miliona, a republičko ministarstvo 100 miliona dinara. Kamatna stopa po ovom konkursu biće veoma povoljna, svega 2,1 procenta na godišnjem godišnjem nivou. Konkurs će biti raspisan 1. oktobra i trajaće dok sredstva ne budu podeljena.

"Poljoprivreda je naša najveća razvojna izvozna šansa. Prošle godine smo imali rekordni izvoz iz agrara u visini od 2 milijarde evra, dok je u prvoj polovini ove godine taj izvoz premašen za čak 25 procenata. Poljoprivreda jeste jedina privredna grana u kojoj imamo suficit i zbog toga moramo ulagati u agrar", istakao je ovom prilikom predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić. On je naglasio da je uspostavljanje partnerskog odnosa između Fonda za razvoj Vojvodine, preko koga je do sada u vojvođanski agrar uloženo preko 150 miliona evra i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kreirana kreditna linija koja će obezbediti izgradnju skladišnih kapaciteta za naše poljoprivrednike, poljoprivrede zadruge i preduzeća koja se bave poljoprivredom.

"Ovi skladišni kapaciteti omogućiće da poljoprivrednici više zarade, da rade rentabilnije, te da se obezbede rezerve za snabdevanje stanovništva najbitnijim namirnicama", naveo je predsednik Pajtić. Republički ministar poljoprivrede dr Saša Dragin izrazio je zadovljstvo zbog potpisivanja sporazuma koji će poljoprivrednicima omogućiti da nabavljaju opremu za skladištenje poljoprivrednih proizvoda po veoma povoljnim kreditnim uslovima, svega 2,1 odsto na godišnjem nivou, što su daleko najpovoljnija sredstva na tržištu kredita ne samo u našoj zemlji nego i u regionu.

"Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodi socijalno odgovornu agrarnu politiku u čijem centru je, pre svega, poljoprivrednik i poljoprivredno gazdinstvo u vlasništvu porodice. To su ljudi koji su po ceo dan na njivi, u štali, voćnjaku i povrtnjaku i trudimo se da zaštitimo njihov interes, tako što ćemo im povoljnim kreditima omogućiti da obezbede skladišni prostor za svoje proizvode i budu nezavisni od nakupaca, otkupljivača poljoprivrednih proizvoda", rekao je ministar Dragin.

Direktorka Fonda za razvoj poljoprivrede Snežana Repac govoreći o uslovima ove nove kreditne linije istakla je da se kredit odobrava na pet godina, sa jednom godinom počeka. Maksimum kredita koji se može povući je 40 miliona dinara, a pored silosa za žitarice, biće finansirana i izgradnja i opremanje skladišta za proizvodnju mesa, voća, povrća i vina.

 

 

·         POSLOVNA PREZENTACIJA SRBIJE NA SVETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2010 U ŠANGAJU

Potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja, Mlađan Dinkić, posetio je paviljon Srbije na Svetskoj izložbi EXPO 2010 u Šangaju, gde je otvorio poslovnu prezentaciju „Srbija – vaš poslovni partner“.

Dinkić je tom prilikom naglasio da je uspešan nastup Srbije na toj manifestaciji dobar osnov za veće prisustvo srpskih proizvoda na tržištu Kine, kao i da predstavlja priliku da se mnogobrojni posetioci ove izložbe upoznaju sa našom zemljom.

"Možemo da budemo ponosni jer je do sada dva miliona i 650 hiljada ljudi posetilo naš paviljon", istakao je potpredsednik Vlade i dodao da je srpski paviljon veoma atraktivan i posećeniji od zemalja iz našeg okruženja.

On je ukazao na to da je na srpskom paviljonu mesec septembar posvećen ekonomskim temama i aktivnostima vezanim za privredno predstavljanje Srbije, a nazvan je „Kôd privrede“.

Posetioci srpskog paviljona u Šangaju imaju priliku da se upoznaju sa prirodnim lepotama naše zemlje, kao što su Đavolja varoš, Palićko jezero, Stara planina i banje, sa gradovima Srbije kao što su Beograd, Novi Sad i drugi, kao i sa dostignućima našeg čuvenog naučnika Milutina Milankovića.

Takođe, posetioci srpskog paviljona moći će da vide i dva moderna projekta promocije ekonomije Srbije.

Prvi projekat je virtuelni sajam „efair4U“, koji je priredila Privredna komora Srbije i predstavlja portal gde kompanije iz Kine mogu da se upoznaju sa 2.500 kompanija iz Srbije i uspostave prve kontakte sa našim privrednicima.

Drugi projekat, elektronska biznis mreža Srbije (Serbia Business Network), jeste interaktivna baza koja omogućuje uvid u više od 88 projekata, proizvoda, usluga i patenata koji su otvoreni za investitore, odnosno strateške partnere.

U bazi je moguće videti sve pogodne lokacije u Srbiji za investicije, kao i partnere i projekte koji traže ulagače, ali i koji su to patenti koje su naučnici otkrili a traže sredstva da bi postali finalni proizvodi.

Dinkić, koji je i predsednik srpskog dela Međuvladine mešovite komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Srbije i Kine, danas je u Šangaju bio i gost kineskog paviljona, koji ima deset spratova i u koji je uloženo 300 miliona evra.

·         GRAD NOVI SAD DOBIO DONACIJU IZ FONDOVA EU ZA REALIZACIJU PROJEKTA VEB PORTAL SA GEOGRAFSKIM INFORMACIONIM SISTEMOM ZA INVESTITORE

Grad Novi Sad je dobio donaciju iz fondova EU za realizaciju projekta VEB PORTAL SA GIS-om ZA INVESTITORE, obezbeđenu iz programa EXCHANGE3 koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština SKGO.

Ukupna vrednost projekta, koji su pripremili Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i JP Zavod za izgradnju grada, iznosi oko 30.000.000 dinara. Projekat je postavljen na prvo mesto u planu prioritizacije Strategije privrednog razvoja Grada Novog Sada, a rok za realizaciju je 15 meseci.

Realizacijom ovog projekta predstavnici lokalne privrede i investitori moći će na efikasniji način da dođu do saznanja o:

- gradskim lokacijama namenjenim za prodaju,
- informacijama o mogućnostima gradnje na određenim lokacijama,
- procedurama za dobijanje građevinske dozvole, kao i
- da preuzimaju određene formulare za dobijanje određenih dozvola, bez dolaska u neku od gradskih instuticija.

Takođe VEB PORTAL SA GIS-om ZA INVESTITORE značiće i građanima Novog Sada koji će moći da se informišu o objektu odnosno stabmenoj zgradi u kojoj žele da kupe stan, investitorima ili o izdatim građevinskim dozvolama.

 

·           ODRŽANA ŠESTA NACIONALNA KONFERENCIJA O STALNOM UNAPREĐENJU KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" i Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje Srbije, u Beogradu je održana Šesta nacionalna konferencija o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite.

U sistemu zdravstvene zaštite u Srbiji već šest godina se sprovode intenzivne aktivnosti na uvođenju kulture stalnog unapređenja kvaliteta. Ove aktivnosti podrazumevaju nacionalna ispitivanja zadovoljstva korisnika radom zdravstvene službe, profesionalnog zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenom sistemu, praćenje pokazatelja rada na nivou ustanova i svih službi u zdravstvenim ustanovama, praćenje rada komisija za kvalitet, i prećenje kontinuiranog usavršavanja zdravstvenih radnika kao preduslova za unapređenje kvaliteta.

Na konferenciji, prisutnim predstavnicima svih zdravstvenih ustanova i institucija, obratio se ministar zdravlja, prof. dr Tomica Milosavljević, govoreći o korupciji i mogućnostima njenog rešavanja, dr Vesna Korać, predsednik Republičke stručne komisije za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednost pacijenata, dr Vesna Horozović, predsednik komisije za unapređenje kvaliteta Instituta za javno zdravlje Srbije, "Dr Milan Jovanović Batut", Vukašin Radulović, izvršni direktor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i drugi.

Saopšteni su rezultati evaluacije kvaliteta rada zdravstvenih ustanova za 2009. godinu, na osnovu pokazatelja kvaliteta koji se rutinski prate i analiziraju, kao i rang lista zdravstvenih ustanova prema postignutim rezultatima u stalnom unapređenju kvaliteta. Rasponi u okviru kojih se kreće zbirni skor za zdravstvene ustanove kako na nivou primarne tako i na nivou sekundarne zdravstvene zaštite pokazuje da je došlo do ujednačavanja kvaliteta njihovog rada. Veoma je mali broj ustanova sa tri zvezdice, većina je sa dve, dok je kod manjeg broja ustanova potrebno uložiti dodatne napore u savladavanju postojećih prepreka za unapređenje kvaliteta rada.

Zdravstvene ustanove koje su proglašene za najbolje u 2008. godini su tokom konferencije predstavili svoja iskustva u procesu stalnog unapređenja kvaliteta i iskustva u razvoju kulture kvaliteta među davaocima zdravstvenih usluga kao i primenu mehanizma upravljanja kvalitetom.

Kvalitet je danas svuda oko nas, u svim aspektima našeg života. Za zdravstveni sistem i zdravstvene ustanove je to način da kreiraju održivi razvoj i da se usmere na poboljšanje zadovoljstva korisnika i pacijenata pruženim uslugama, da smanje troškove i povećaju produktivnost rada, da podrže unapređenje prakse i inovacije u radu, da pomogne da se identifikuju rizici i da se na najbolji način upravlja njima, kao i da se poveća javna odgovornost.

Realizovane aktivnosti na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite za period avgust 2009 - septembar 2010. godine:

Novi Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite (biće u primeni od januara 2011. godine):

- na nivou primarne zdravstvene zaštite pored unapređenja samih pokazatelja kvaliteta, definisani su i novi koji će biti usmereni na menadžment hroničnim nezaraznim bolestima,
- u bolničkim ustanovama su uvedeni novi pokazatelji bezbednosti pacijenata i ustanovljene su procedure za prijavljivanje neželjenih događaja,
- upitnik za ispitivanje zadovoljstva korisnika/pacijenata unapređen je tako da u većoj meri prati njihova očekivanja od zdravstvene službe i zdravstvenih radnika,
- predložen integrisan plan i izveštaj komisija za kvalitet u zdravstvenim ustanovama na osnovu kojih će se kvalitet rada ustanove sagledavati na sveobuhvatniji način;

Usvojen Akcioni plan za implementaciju već usvojene Startegije za stalno unapređenje kvaliteta i bezbednosti pacijenata koji bliže definiše aktivnosti i odgovornost svih koji su uključeni u unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite;


Republički zavod za zdravstveno osiguranje Srbije u okviru razvoja kapitacione formule za plaćanje izabranih lekara prema broju opredeljenih pacijenata uveo pokazatelje kvaliteta u elektronsku fakturu i formirao bazu podataka u kojoj se mogu pratiti pokazatelji kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti;

Akreditacija i informatizacija zdravstvenih ustanova Srbije koje se realizaju kroz projekte Ministarstva zdravlja "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" - DILS i "Razvoj zdravstva Srbije - dodatno finansiranje", kao i projekta Evropske unije "Podrška Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije" takođe predstavljaju mere unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite. Kroz ove projekte predviđena je i realizacija ekstenzivne edukacije zaposlenih u zdravstvenom sistemu o kvalitetu zdravstvene zaštite.

U cilju boljeg informisanja stručne i šire javnosti, Institut za javno zdravlje Srbije izdao je publikaciju "Praćenje pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite - Prikaz izabranih pokazatelja u Srbiji 2005-2009.", koja predstavlja pokušaj da se nakon prvih nekoliko godina iskustva u oblasti stalnog unapređenja ukaže na značaj samih pokazatelja, napora na njihovom definisanju, kao i uspostavljanju procesa njihovog praćenja i analize.

Organizacija Šeste Nacionalne konferencije o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite podržana je iz sredstava projekta Ministarstva zdravlja "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" - DILS.

 

 

·           SAČINJENA ANALIZA ODGOVORA BANAKA NA DOSTAVLJENE UPITNIKE O AKTIVNOSTIMA BANKE IZ OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2010. GODINE

U sektoru za kontrolu poslovanja banaka sačinjena je Analiza odgovora banaka na dostavljene upitnike o aktivnostima banke iz oblasti sprečavanja pranja novca za period od 1. januara do 30. juna 2010. godine.

Analiza odgovora banaka na dostavljene upitnike o aktivnostima banke iz oblasti sprečavanja pranja novca za period od 1. januara do 30. juna 2010. godine dostupna je na internet stranici Narodne banke Srbije www.nbs.rs

 

·           DELEGACIJA IZ RUMUNIJE POSETILA PORESKU UPRAVU REPUBLIKE SRBIJE

Delegacija Generalne direkcije javnih finansija županije Timiš posetila je 24. septembra 2010. godine Poresku upravu Republike Srbije. Delegaciju je predvodio prof. dr Dumitru Popović, generalni direktor sa saradnicima, a pored njih bio je prisutan i generalni konzul Republike Srbije u Temišvaru, dr Dragomir Radenković. Cilj posete bio je upoznavanje sa procesom fiskalizacije i načinom rada fiskalnih kasa u Srbiji.

Delegaciju iz Rumunije primio je u Centru za obrazovanje Poreske uprave mr Zoran Vasić, pomoćnik direktora za obrazovanje i komunikaciju, i upoznao ih sa funkcijom obrazovanja kojoj Poreska uprava poklanja posebnu pažnju, naglasivši da se u centrima za obrazovanje u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu obavlja kako kontinuirana tako i inicijalna obuka poreskih službenika. Mr Zoran Vasić je takođe istakao da Sektor priprema materijale za obuku sopstvenim snagama, ali i da ima saradnju sa visokoškolskim ustanovama u Srbiji, kao i sa strukovnim organizacijama. Takođe, gosti su upoznati i sa aktivnostima Sektora na polju međunarodne saradnje.

Prezentaciju "Fiskalne kase i način povezivanja sa centralnim serverom" pripremio je Sektor za kontrolu, a održala ju je Nataša Arsić, šef Odseka za PDV, analizu rizika i fiskalizaciju, i nakon izlaganja odgovarala na pitanja kolega iz Rumunije.

 

 

 

 

 

            

AKTUELNI STRUČNI KOMENTARI I PRIMENA PROPISA U PRAKSI objavljenI u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 30.septembar 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: PRAVILA O POREKLU ROBE KOJA SE PRIMENJUJU U OKVIRU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EFTA DRŽAVA

29/09/2010

29/09/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: PRIMENA CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU IZ EFTA ZEMALJA

29/09/2010

29/09/2010

Stručni komentar - Budžetski instruktor

-

Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR ETIČKOG KODEKSA INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

29/09/2010

29/09/2010

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor

-

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: PORESKI TRETMAN UGOVORA O SPONZORSTVU PREMA ZAKONU O POREZU NA DODATU VREDNOST

29/09/2010

29/09/2010

 

                         

                     

AKTUELNA MIŠLJENJA, UPUTSTVA I OBJAŠNJENJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan         30.septembar 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: IZMENA PORESKE OSNOVICE U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV - PRODAVAC OD KUPCA PRIMA NAZAD RANIJE PRODATO DOBRO I VRAĆA MU NOVAC U IZNOSU MALOPRODAJNE CENE TOG DOBRA NA DAN VRAĆANJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 21

29/09/2010

29/09/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: OBAVEZA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PRVI PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA DELA OBJEKTA KOJI JE IZGRADIO ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 32

29/09/2010

29/09/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: TAČAN NAZIV PRIMAOCA RAČUNA KAO USLOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28

29/09/2010

29/09/2010

 

 

 

 

                                                                 

                                    AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 30.septembar 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Sudska praksa

RS

Ustavni sud: NEPOSTOJANJE POVREDE PRAVA PODNOSIOCA USTAVNE ŽALBE NA PRETPOSTAVKU NEVINOSTI - Ustav Republike Srbije: član 34 stav 3

29/09/2010

29/09/2010

Sudska praksa

RS

Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE ZBOG DONOŠENJA RAZLIČITIH PRESUDA I PRAVIČAN VID ZADOVOLJENJA ZBOG UTVRĐENE POVREDE TOG PRAVA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1

29/09/2010

29/09/2010

Sudska praksa

RS

Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE ZBOG RAZLIČITOG POSTUPANJA I ODLUČIVANJA OKRUŽNOG SUDA U BEOGRADU POVODOM ISTE ČINJENIČNE I PRAVNE SITUACIJE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1

29/09/2010

29/09/2010

Sudska praksa

RS

Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVNU SIGURNOST KAO SASTAVNOG ELEMENTA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1

29/09/2010

29/09/2010

Sudska praksa

RS

Ustavni sud: POVREDA PRAVA PRITVORENOG LICA DA U ROKU OD 48 ČASOVA OD LIŠENJA SLOBODE BUDE IZVEDENO PRED NADLEŽNI SUD KOJI PONOVO ODLUČUJE O PRITVORU - Ustav Republike Srbije: član 30 stav 2

29/09/2010

29/09/2010

 

 

                                                                    

                                                       AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 30.septembar 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Pitanja i odgovori - e-Press

-

Pitanje i odgovor - e-Press: POVRAĆAJ PRIVREMENO IZVEZENE ROBE I PRIBAVLJANJE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI

29/09/2010

29/09/2010

Pitanja i odgovori - e-Press

-

Pitanje i odgovor - e-Press: USLOVI ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA U PRIVREDI KOJI JE ZAKLJUČEN NA NEODREĐENO VREME

29/09/2010

29/09/2010

Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor

-

Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: PRIZNAVANJE LICENCE NASTAVNIKU KOJI JE POSLE 25.6.2003. GODINE PONOVO ZASNOVAO RADNI ODNOS U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA

29/09/2010

29/09/2010

 

 

 

 

====================================================================
====================================================================

 


Vasa kompanija Paragraf