Aktuelni prilozi

                                                                                 

                                                                 AKTUELNE VESTI I ROKOVI      

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 6. oktobar 2010. godine

Plan Ministarstva prosvete je usvajanje Zakona o obrazovanju odraslih, osnovnoj školi i srednjoj školi, kao i strategije obrazovanja koja će biti osnov za razvoj obrazovnog sistema zemlje

Ministar prosvete Žarko Obradović rekao je u subotu da je plan ministarstva da do kraja mandata usvoji još tri do pet zakona i Strategiju obrazovanja. Obradović je na kongresu Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ naveo da će sigurno biti usvojeni Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o osnovnoj školi i Zakon o srednjoj školi, kao i Strategija obrazovanja, koja će biti osnov za razvoj obrazovnog sistema zemlje.

"Istraživanja pokazuju da naša deca zaostaju za vršnjacima iz inostranstva. Ako su ta istraživanja ozbiljne mere kvaliteta, onda moramo da vidimo kako da obrazovni sistem učinimo kvalitetnijim", kazao je ministar.On je naveo i da je u planu usvajanje mreže škola koja će odgovarati potrebama obrazovnog sistema i demografskoj strukturi Srbije.

"Nećemo ukidati odeljenja ukidanja radi, već da vidimo šta najbolje odgovara našem sistemu obrazovanja", poručio je Obradović.

Prema njegovim rečima, nastaviće se i racionalizacija broja zaposlenih.

"Cilj je da svake godine smanjujemo broj odeljenja. Višak zaposlenih će napuštati svoja mesta tek po dobijanju odgovarajuće naknade", rekao je Obradović.

PROVERA

"Republička prosvetna inspekcija u svim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Srbiji proverava dosijee zaposlenih, kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju sve kriterijeme za posao koji obavljaju", izjavio je načelnik inspekcije Velimir Tmušić. Detaljna provera dosijea trajaće do 15. novembra i taj rok biće produžen ako bude potrebno. Bilo je slučajeva da ne postoji bilo kakav trag o tome kako je neko dobio posao. Dešava se i da je nastavnik zaposlen na određeno vreme pre 15 godina, da i dalje predaje.

Izvor: "Večernje novosti"

Usvajanjem novog Zakona o sportu biće omogućen dalji rad na unapređenju sporta za osobe sa invaliditetom, sporta u lokalnim samoupravama, vojnog i policijskog sporta, na unapređenju položaja žena u sportu, kao i na sprečavanju nasilja i dopinga u sportu

Ministarstvo omladine i sporta saopštilo je da je novi zakon o sportu neophodno usvojiti što pre kako bi sistem sporta nastavio da funkcioniše na svim nivoima, od školskog i rekreativnog do vrhunskog sporta.

U saopštenju se navodi da bi usvajanjem novog zakona, koji je u proceduri, bio omogućen dalji rad na unapređenju sporta za osobe sa invaliditetom, sporta u lokalnim samoupravama, vojnog i policijskog sporta, na unapređenju položaja žena u sportu, kao i na sprečavanju nasilja i dopinga u sportu.

Nacrt novog zakona o sportu podrazumeva da se u sistemu sporta nalazi većina građana naše zemlje, i to kao direktni učesnici, sportisti i rekreativci ili kao gledaoci, zbog kojih vrhunski sport i postoji.

Važeći zakon o sportu datira iz 1996. godine i više ne može kvalitetno da reguliše ovu dinamičnu oblast, dodaje se u saopštenju.

 

Narodna banka Srbije saopštava da je u toku priprema nacrta zakona s radnim nazivom Zakon o zaštiti korisnika bankarskih usluga, čiji će tekst, u saradnji s Ministarstvom trgovine i usluga, biti utvrđen do kraja oktobra i spreman za javnu raspravu tokom novembra ove godine.

Podržavajući sve aktivnosti usmerene na regulisanje pitanja zaštite potrošača uopšte, a naročito pitanje zaštite korisnika finansijskih usluga, Narodna banka Srbije je s Ministarstvom trgovine i usluga postigla dogovor da se iz Nacrta zakona o zaštiti potrošača, zbog specifičnosti kredita i drugih bankarskih usluga, izuzme deo koji se odnosi na „potrošačke kredite“.

Dogovoreno je da se bankarske usluge, uključujući i kredite fizičkim licima, urede novim zakonom na celovit i sistematičan način u skladu s direktivama Evropske unije i međunarodnim principima dobre bankarske prakse.

U skladu s tim, novi zakon imaće za cilj unapređenje dobre poslovne prakse i fer odnosa prema klijentima, kao ključnih elemenata za dalje jačanje poverenja u bankarski sektor, a time i njegov razvoj.

 

§    OBRAZLOŽENJE PREDLOGA ZAKONA O VAZDUŠNOJ PLOVIDBI I PLOVIDBI I LUKAMA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

Ministar za infrastrukturu u Vladi Republike Srbije, Milutin Mrkonjić, izjavio je da će novi zakon o vazdušnom saobraćaju omogućiti razvoj tog vida saobraćaja u Srbiji.

Mrkonjić je obrazlažući pomenuti predlog zakona u Skupštini Srbije naglasio da je važeći Zakon o vazdušnom saobraćaju iz 1998. godine zastareo i da ograničava razvoj vazdušnog saobraćaja.

Novo zakonsko rešenje propisuje pravila u vazdušnoj plovidbi i odrednice koje se odnose na aerodrom i aerodromske usluge, zaštitu od buke i emisije izduvnih gasova, naveo je on, uz napomenu da su predviđene i oštre kazne za one koji ne poštuju te odredbe.

Ministar je ukazao na to da je zakon urađen po evropskim standardima i da su njime uređeni svi aspekti vazdušnog saobraćaja.

Prema njegovim rečima, to podrazumeva primenu standarda bezbednosti i obezbeđivanja života putnika.

Govoreći o Predlogu zakona o plovidbi i lukama, Mrkonjić je naveo da se njime uređuje bezbednost plovidbe i tok, vodeni putevi i održavanje, kao i pravni status luka i pristaništa.

"Zakon se zasniva na principu da su luke i pristaništa dobra od opšteg interesa i da treba da budu u javnoj svojini", istakao je on.

Objavljen konkurs za nabavku nove opreme za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda i kontrolu parametara bitnih za održavanje kvaliteta uskladištenih zrnastih proizoda

Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije objavilo je konkurs za nabavku nove opreme za utvrđivanje kvaliteta zrnastih proizvoda i kontrolu parametara bitnih za održavanje kvaliteta uskladištenih zrnastih proizoda.

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrdjenim ovim konkursom imaju pravna lica upisana u Registar javnih skladišta.

Podsticaji se utvrđuju u procentu od 40% plaćenog iznosa realizovane investicije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatnu vrednost. Podsticaji se dodeljuju kao namenski i bespovratni.

Na konkurs se mogu prijaviti sva pravna lica upisana u Registar javnih skladišta, registrovana u Agenciji za privredne registre, i ima izmirene poreske obaveze za 2009. godinu.

Rok za podnošenje zahteva za nabavku nove opreme za utvrñivanje kvaliteta zrnastih proizvoda je 31. oktobar 2010. godine.

 

Prema Uredbi o proizvodnji i prometu mleka, koja će biti na snazi do 31. decembra 2010. godine,  mlekari se obavezuju da stave u promet najmanje 40 odsto mleka koje se dnevno preradi

Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva trgovine i usluga, na sednici usvojila Uredbu o proizvodnji i prometu mleka ("Sl. glasnik RS", br. 70/2010), kojom se mlekari obavezuju da stave u promet najmanje 40 odsto mleka koje se dnevno preradi, uz predviđene prekršajne i kaznene mere u slučaju nepoštovanja Uredbe.

Uredba je stupila na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 1. oktobra 2010. godine i premenjivaće se do 31.decembra.

 

§    TOKOM OKTOBRA MESECA BIĆE POTPISAN PROTOKOL O CENI RADA U PROSVETI ZA 2011. GODINU

Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije, Žarko Obradović, izjavio je da bez kvalitetnih nastavnika nema ni kvalitetnog niti funkcionalnog znanja učenika i najavio da će plate u prosveti naredne godine biti povećane u tri navrata.

Obradović je na konferenciji za novinare u organizaciji Sindikata obrazovanja Srbije, povodom 5. oktobra – Svetskog dana prosvetnih radnika, istakao da će tokom oktobra biti potpisan protokol o ceni rada za 2011. godinu.

Takođe, ministar je dodao da se ubrzano radi na donošenju strategije obrazovanja i o tom dokumentu će naredne godine biti otvorena javna rasprava.

On je naglasio da resorno ministarstvo planira da izdejstvuje kredit koji će biti osnova za socijalno-ekonomski program i omogućiti da u jednom trenutku obrazovni sistem napusti nekoliko hiljada ljudi pod određenim uslovima.

Ministar je predsedniku Sindikata obrazovanja Srbije Branku Pavloviću i svim prosvetnim radnicima čestitao Svetski dan prosvetnih radnika i za drugu polovinu januara najavio održavanje stručnog skupa o dosadašnjoj primeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

 

 

U Beogradu će se, u prostorijama BELEXPOCENTRA, 12. i 13. novembra, održati prvi Međunarodni sajam franšizinga.

Misija Sajma je popularizacija i afirmacija franšiznog poslovanja u Srbiji. Na Sajmu se očekuje učešće predstavnika Evropske Federacije za franšizing, nacionalnih franšiznih asocijacija Francuske, Italije, Grčke, Hrvatske, Slovenije, kao i davaoci franšiza iz pomenutih zemalja, ali i iz Austrije, Nemačke, Poljske.

Posebno mesto na Sajmu imaće firme iz Srbije koje su se već profilisale kroz franšizing.

U dane održavanja Sajma održaće se i konferencija o franšiznom poslovanju na kojoj će ovaj model biti sagledan i iz ugla davaoca i iz ugla primaoca franšize.

Konferecija će ponuditi informacije preduzetnicima koji kupovinom franšize nameravaju da prošire svoje poslovanje, kao i pojedincima koji u svet preduzetništva žele da uđu upravo kupovinom franšize. Predavača će biti i iz reda davaoca i iz reda kupaca franšiza.

U sedištu Unije poslodavaca Srbije, održan je sastanak šefova pregovaračkih timova za usaglašavanje teksta posebnog kolektivnog ugovora za granu građevinarstva i industrije građevinskog materijala kojima je prisustvovao i ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić i državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike, Snežana Lakićević.

Sastanak je u svojstvu domaćina otvorio predsednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković i istakao da je skup i održan da bi se pokazalo da se i u teškim momentima kakav je sadašnji može sesti za jedan sto i otvoreno razgovarati o problemima.

Ministar Dulić je istakao da postoji potreba države da iskreira ambijent za socijalno odgovorno poslovanje i da treba dati punu podršku socijalnom dijalogu, kao najboljem načinu za rešavanje problema zaposlenih, kao i pitanja poreske politike i neformalnih oblika poslovanja. Ministar je najavio nove projekte koji će biti otvoreni u narednom periodu i novu stambenu politiku kao deo konkretnih mera države za poboljšanje opšteg stanja u oblasti građevinarstva.

Na sastanku direktori građevinskih kompanija istakli su brojne teškoće sa kojima se u ovom trenutku susreće građevinska industrija. Nedostatak investicija, problemi u naplati potraživanja, neadekvatnoj i nerazvojnoj poreskoj politici i nelojalnoj konkurenciji glavni su razlozi zašto poslodavci u grani grañevine u ovom trenutku nisu u mogućnosti da povećaju zarade i daju dodatne beneficije koje zahtevaju sindikati kroz granske KU. Kašnjenja u isplati zarada se povećavaju kao posledica sve veće nelikvidnosti građevinskih kompanija i grañevinska industrija se nalazi u vrlo teškoj situaciji.

Predstavnici sindikata u grani građevine potvrdili su da je stanju u građevinarstvu teško i da zaposleni izuzetno trpe zbog nedostatka posla i zarada koje nisu dovoljne za osnovnu egzistenciju i da je zato potrebno potpisati granski kolektivni ugovor, kako bi se zaštitila prava najugroženijih. Iznesen je i zabrinjavajući podatak da je prosečna starost zaposlenih lica u toj privrednoj grani 45 godina života, što govori o potrebi njene revitalizacije, jer razvoj građevinske industrije za sobom povlači i razvoj 20 drugih privrednih grana.

 

Dana 29. septembra 2010. godine Ministarstvo prosvete u saradnji sa Projektom Tempus GOMES organizovalo je sastanak rektora i generalnih sekretara - predstavnika svih univerziteta u Republici Srbiji i predstavnika Ministarstva prosvete.

Sastanak je otvorio ministar prosvete, prof. dr Žarko Obradović, koji je u uvodnoj reči naglasio značaj visokog obrazovanja za demokratski i moderan razvoj društva, kao i neophodnost daljeg prilagođavanja našeg sistema visokog obrazovanja evropskim standardima.

Osnovne informacije o Projektu Tempus GOMES prisutnima je dao predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, prof. dr Srđan Stanković, koji je ukazao da je projekat osmišljen kao podrška započetoj reformi visokog obrazovanja, sa pažnjom koja je fokusirana pre svega na univerzitet, kao pokretačku snagu društvenog razvoja i sistem upravljanja i rukovođenja koji treba da obezbedi ostvarivanje integrativne funkcije te visokoškolske institucije.

U radnom delu sastanka prezentovana su mišljenja Ministarstva prosvete povodom pitanja koja se tiču primene novih rešenja sadržanih u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2010), a posebno vezano za osnivanje novih fakulteta u sastavu univerziteta čiji je osnivač Republika, primenu novih stručnih i akademskih naziva i izdavanje javnih isprava, uređivanje načina i postupka rangiranja studenata u cilju određivanja statusa u pogledu finansiranja studija, produženje radnog odnosa nastavnika i uslova za dodelu zvanja profesor emeritus.

 

Značajna novina koju donosi Pravilnik jeste obaveza uvoznika odnosno proizvođača dijetetskog proizvoda:  da pre uvoza i/ili stavljanja u promet dijetetskog proizvoda na teritoriju Republike Srbije podnese zahtev za upis dijetetskog proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010 - dalje: Pravilnik) doneo je ministar zdravlja na osnovu ovlašćenja iz člana 26. stav 5. Zakona o bezbednosti hrane ("Sl.glasnik RS", br. 41/2009).

Pravilnik je stupio na snagu 11. jula 2010. godine – istog dana prestao je da važi Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet ("Sl. list SFRJ", br. 4/85, 70/86 i 69/91, "Sl. list SCG", br. 56/2003 - dr. pravilnik i "Sl. glasnik RS", br. 35/2008).

Značajna novina koju donosi Pravilnik jeste obaveza uvoznika odnosno proizvođača dijetetskog proizvoda:

da pre uvoza i/ili stavljanja u promet dijetetskog proizvoda na teritoriju Republike Srbije podnese zahtev za upis dijetetskog proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (dalje: ministarstvo);

da deklariše dijetetski proizvod tako da deklaracija sadrži broj i datum upisa u bazu podataka ministarstva.

Na ovaj način se realizuju osnovna načela za bezbednost hrane definisana Zakonom o bezbednosti hrane (načelo analize rizika, načelo predostrožnosti, načelo zaštite interesa potrošača i načelo transparentnosti) kao i obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom da u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane obezbede sledljivost hrane.

Takođe, upisom dijetetskih proizvoda u bazu podataka ministarstva stvaraju se osnovi za funkcionisanje sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja u slučaju da hrana (dijetetski proizvod) predstavlja direktan ili indirektan rizik po zdravlje.

Podnosilac zahteva za upis dijetetskog proizvoda u bazu podataka ministarstva, prema članu 22. Pravilnika u obavezi je da dostavi sledeću dokumentaciju:

1. kvalitativni i kvantitativni sastav dijetetskog proizvoda;

2. specifikaciju sirovina, poreklo i analitičke metode, certifikate za sirovine rizične od spongiformne encefalopatije goveda i drugih transmisivnih spongiformnih encefalopatija i genetički modifikovanih mikroorganizama i odgovarajuće izjave proizvođača sirovina;

3. opis proizvodnog postupka;

4. rezultat provere sastava i zdravstvene ispravnosti gotovog proizvoda od akreditovane laboratorije iz zemlje proizvođača;

5. uputstvo o nameni i načinu primene dijetetskog proizvoda;

6. ograničenja za upotrebu i posebna upozorenja ako postoje;

7. deklaraciju dijetetskog proizvoda;

8. analitički izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti Instituta za javno zdravlje (Srbije, Vojvodine, Niš, Kragujevac), Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd ili Instituta za higijenu Vojnomedicinske akademije;

9. stručno mišljenje i kategorizaciju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

10. rešenje o ispunjenosti sanitarno - higijenskih i zdravstvenih uslova za korišćenje objekta sa kratkim opisom prostora za proizvodnju i skladištenje i dokaz o uspostavljenim principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) - ako se dijetetski proizvod proizvodi u Republici Srbiji;

11. dokaz da je proizveden u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) - ako se dijetetski proizvod uvozi u Republiku Srbiju;

12. ako se dijetetski proizvod uvozi u Republiku Srbiju potrebno je dostaviti dokaz da je registrovan i/ili da se nalazi u prometu u zemlji proizvođača, kao i dokaz da je u prometu u najmanje jednoj zemlji EU;

13. fotokopiju uplatnice kao dokaz za pokrivanje troškova postupka upisa dijetetskog proizvoda u bazu podataka ministarstva;

14. podatke o uvozniku i/ili proizvođaču (pun naziv privrednog subjekta, ime i prezime odgovornog lica, adresa: mesto, ulica i broj, telefon, faks, e-mail).

Upis dijetetskog proizvoda u bazu podataka ministarstva vrši se na period od pet godina, a prestaje da važi, odnosno dijetetski proizvod se briše iz baze podataka ministarstva:

istekom roka od pet godina;

na zahtev nosioca upisa (uvoznik i/ili proizvođač);

ako dijetetski proizvod ne odgovara uslovima iz upisa;

ukoliko postoje dokazi za nepovoljni efekat ili neželjeno dejstvo dijetetskog proizvoda.

Pravilnik je usklađen sa odgovarajućim propisima EU koji uređuju oblast zdravstvene ispravnosti, sastava i obeležavanja (nutritivno deklarisanje, navođenje nutritivnih i zdravstvenih izjava, označavanje alergena itd.) dijetetskih proizvoda.

Detaljne informacije u vezi upisa dijetetskog proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravlja mogu se dobiti na telefon 311-74-00 ili putem e-pošte (e-mail: zoran.vucic@zdravlje.gov.rs)

§    CILJ PRIRUČNIKA ZA PRIMENU NACIONALNIH STANDARDA I KODEKSA ETIKE JE DA OMOGUĆI ADEKVATNU PROFESIONALNU OBUKU STEČAJNIH UPRAVNIKA I DA UBRZA PRIMENU STANDARDA U STEČAJNIM POSTUPCIMA KOJI SE TRENUTNO VODE

Priručnik za primenu Nacionalnih standarda i Kodeksa etike nastao je zahvaljujući uspešnoj saradnji Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD ) i stečajnih upravnika Srbije. Izradi teksta su doprineli i brojni seminari i stručne diskusije iz oblasti stečajne materije, održani u poslednje dve godine u Srbiji.

Svrha Priručnika je prvenstveno da omogući adekvatnu profesionalnu obuku stečajnih upravnika, ubrza primenu standarda u stečajnim postupcima koji se trenutno vode, ali i da ostalim učesnicima u postupku pomogne u boljem razumevanju NS i KE.

Priručnik je napisan tako da prati redosled teksta NS i KE i pruža tumačenja i praktične savete svakog pojedinačno, uključujući i objašnjenja i uputstva o toku aktivnosti kojih se obavezno treba pridržavati ili koje treba sprovesti. Prilikom saradnje sa ALSU na njegovoj izradi, EBRD i njeni savetnici su istraživali najbolje primere iz međunarodne prakse, kao i stečajni zakonodavni okvir u Srbiji, postojeću praksu i potrebe tržišta, kako bi na najbolji način tekst smernica prilagodili potrebama stečajnih upravnika Srbije.

Nadamo se da će stavljanjem ovog priručnika na raspolaganje svim učesnicima u stečajnom sektoru, isti pomoći unapređenju efikasnosti stečajnog postupka u Srbiji.

 

Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, Ivan Brajović, potpisali su u Beogradu Sporazum dva MUPa o vanrednim situacijama.

Dačić je prilikom potpisivanja istakao da nijedna zemlja u regionu nema dovoljno kapaciteta da se sama bori sa prirodnim i drugim katastrofama, i da je vrlo bitna i neophodna saradnja u toj oblasti, saopštio je MUP Srbije.

Dačić je istakao da će se tim Sporazumom objediniti sva raspoloživa sredstva koja imaju dva ministarstva, kako bi pomogli građanima da posledice vanrednih sitacija budu što manje.

Crnogorski ministar je, između ostalog, naglasio da je potpisivanje Sporazuma samo pokazatelj odlične saradnje i formalizovanje svega onoga što su dva ministarstva do sada već zajedno radila.

Dacić i Brajović su najavili potpisivanje sporazuma o policijskoj saradnji. Crnogorski ministar je istakao da policijska saradnja funkcioniše "izvanredno" i do sada ali će se sporazumom dati "dodatni podsticaj još modernijoj saradnji". Ministri su istakli da će učiniti sve da obezbede da granice budu prohodne za građane a neprolazne za one koji se bave svim vidovima kriminala.

"Nastavljamo saradnju u oblasti zajedničke kontrole i zaštite državne granice kako bi ta granica bila potpuno otvorena za prelazak naših građana, ali potpuno zatvorena za prelivanje kriminala iz jedne teritorije u drugu", rekao je Dačić.

Brajović je rekao da su produžili važenje dozvole za prelazak granice za decu koja nemaju biometrijska dokumenta, i to do Nove godine. "To se nekoliko puta produživalo do sada, iako imamo zahteve od naših partnera iz EU da se i to definiše na jedan pravi način" , rekao je Brajović.

 

Unija poslodavaca Srbije, pod pokroviteljstvom United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), sprovodi Projekat "Poslodavci i rodna ravnopravnost".

U okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja EU, a u cilju razvoja građanskog društva i demokratizacije, Narodna skupština Republike Srbije je usvojila dva veoma značajna zakona, i to: Zakon o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009) i Zakon o ravnopravnosti polova ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009), a uskoro se očekuje i donošenje niza podzakonskih akata, kojima će se bliže regulisanti instrumenti za njihovu punu primenu.

Razmatrajući navedene propise, Unija poslodavaca Srbije je prepoznala svoj interes i ulogu da poslodavce upozna sa navedenim i njima srodnim zakonima, kao i podzakonskim aktima koji su u pripremi, te da prenese relevantne informacije, neophodne za punu primenu ovih propisa u poslovanju privrednih subjekata.

Besplatni seminar biće održan 13. oktobra 2010. godine sa početkom u 9.30 h.

Unija poslodavaca Srbije, Stevana Markovića 8, Zemun i na taj način se upoznate sa novim zakonskim aktima koje predviđaju novine u obavezama za poslodavce.

Seminar se organizuje za bankarski sektor i osiguravajuća društva.

Prijave za seminar možete izvršiti putem telefona 011/3160-248, kontakt osoba Ljiljana Pavlović, i putem mejla ljilja.pavlovic@poslodavci.org.rs

 

Za 22 radna dana u septembru, u RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije realizovano je ukupno 16,1 milion plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja 5,2 miliona, ili 32,1%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 10,9 miliona, ili 67,9%, nalozi za plaćanje u RTGS-u.

Prosečan dnevni broj plaćanja iznosio je 730.540, od čega se 495.597 odnosi na plaćanja u RTGS-u, a 234.583 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 2.629 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 42,6 milijardi dinara, ili 1,6% ukupne vrednosti prometa. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS-u bila je 119,5 milijardi dinara, a u kliringu 1,9 milijardi dinara.

U međubankarskom kliringu plaćanja u devizama realizovana su ukupno 1.303 plaćanja, u vrednosti od 7.268.653,21 evro.

Tokom 11.895 minuta produkcije RTGS i kliring sistema - nije bilo zastoja u radu, tako da je raspoloživost sistema iznosila 100%.

 

            

AKTUELNI STRUČNI KOMENTARI I PRIMENA PROPISA U PRAKSI objavljenI u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 6. oktobar 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Stručni komentar - Budžetski instruktor

-

Stručni komentar - Budžetski instruktor: PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •

05/10/2010

05/10/2010

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor

-

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O DODELI PIB-A PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - "Sl. glasnik RS", br. 70/2010

05/10/2010

05/10/2010

 

                         

                     

AKTUELNA MIŠLJENJA, UPUTSTVA I OBJAŠNJENJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan         6. oktobar 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST DA SE POSLOVNA GODINA ZA KOJU SE PODNOSI PORESKI BILANS RAZLIKUJE OD KALENDARSKE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 38

05/10/2010

05/10/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NAKNADE KOJU REZIDENT PLAĆA NEREZIDENTU PO OSNOVU PRAVA KORIŠĆENJA SOFTVERA I PRUŽANJA PODRŠKE RADU SOFTVERA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: čl. 40 i 71

05/10/2010

05/10/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo rada i socijalne politike: ISPLATA OTPREMNINE ZAPOSLENOM ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA PRE OTKAZA UGOVORA O RADU - Zakon o radu: čl. 158 i 179

05/10/2010

05/10/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo rada i socijalne politike: OSNOV ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA NASTAVNIKA VERSKE NASTAVE - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 130 stav 4

05/10/2010

05/10/2010

 

 

 

 

                                                                 

                                    AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 6. oktobar 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Sudska praksa

RS

Upravni sud: ODLUČIVANJE DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI - Zakon o opštem upravnom postupku: član 233 stav 1

05/10/2010

05/10/2010

Sudska praksa

RS

Upravni sud: PRAVO NA DEČIJI DODATAK - Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom: član 6

05/10/2010

05/10/2010

Sudska praksa

RS

Upravni sud: PREKID UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 214 stav 1 tačka 1)

05/10/2010

05/10/2010

Sudska praksa

RS

Upravni sud: TUŽBA ZBOG ĆUTANJA UPRAVE - Zakon o upravnim sporovima: član 19

05/10/2010

05/10/2010

Sudska praksa

RS

Upravni sud: ŽALBA ZBOG ĆUTANJA ADMINISTRACIJE - Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru: član 44 st. 5 i 6

05/10/2010

05/10/2010

 

 

                                                                    

                                                       AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 6. oktobar 2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Pitanja i odgovori - e-Press

-

Pitanje i odgovor - e-Press: ZAŠTITA POVERIOCA U SLUČAJU KRŠENJA ZABRANE RASPOLAGANJA POKRETNIM STVARIMA OD STRANE DUŽNIKA

05/10/2010

05/10/2010

Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor

-

Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: STATUS DIREKTORA USTANOVA KULTURE KOJI SU IZABRANI U SKLADU SA RANIJE VAŽEĆIM PROPISIMA

05/10/2010

05/10/2010

 

U periodu od 25.9.2010. godine do 30.9.2010. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 30.9.2010. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Privredno društvo za trgovinu i usluge "Calcio" d.o.o.

15-St. broj 231/10

U postupku stečaja u predmetu 15-St. broj 231/2010 nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za trgovinu i usluge "Calcio" d.o.o. iz Beograda, Nikola Gogolja 11-a.

Zakazuje se ispitno ročište u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 133/1, za 4. novembar 2010. godine u 11,00 časova.

Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

Oglas o zakazanom ročištu objaviti u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Kompanija Braća Karić, d.o.o.

17164996

50. St. 2444/10

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=822

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Zlatan Dimitrijević, 14. septembra 2010. godine doneo je rešenje 50. St. broj 2444/2010 kojim se otvara postupak stečaja nad privrednim društvom Kompanija Braća Karić, d.o.o. iz Beograda, Jevrejska 24 PIB: 1000 47702, matični broj: 17164996.

Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika imenuje se Saša Radulović iz Beograda, Jablanička broj 182.

Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Ispitno ročište određuje se za 8. decembar 2010. godine u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.

Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 10. novembar 2010. godine u 10,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/I.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 14. septembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Stup Strela, d.o.o.

20034092

14. St. 2627/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 14. St. broj 2627/10 otvorio je postupak stečaja nad Stup Strela, d.o.o. Beograd, Sopot, Kralja Petra 1, br. 36 matični broj 20034092, PIB 103852641.

Stečajni razlog za otvaranje stečajnog postupka je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 2. tačka 2. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika imenuje se Lukač Živan, Beograd, Luke Vojvodića 69.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Ročište za ispitivanje potraživanja zakazuje se za 11. novembar 2010. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 216/2.

Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 21. oktobar 2010. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 216/2.

Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.

Oglas o otvaranju postupaka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli suda odmah sa datumom 10. septembra 2010. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu za teritoriju Republike Srbije.

Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

CO TIM Preduzeće za proizvodnju, kooperaciju i inženjering, d.o.o.

17165038

14. St. 1071/10

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=790

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 14. St. broj 1071/10 otvorio je postupak stečaja nad CO TIM Preduzeće za proizvodnju, kooperaciju i inženjering, d.o.o. Beograd, Jevrejska 24, matični broj 17165038, PIB 100121939.

Stečajni razlog za otvaranje stečajnog postupka je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 2. tačka 2. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika imenuje se Zečević Đorđe, Beograd, Kaluđerica, Mirijevska 31.

Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Ročište za ispitivanje potraživanja zakazuje se za 11. novembar 2010. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 216/2.

Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 22. oktobar 2010. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 216/2.

Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca a ukoliko to ne učini saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.

Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda odmah sa datumom 10. septembra 2010. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jednom visokotiražnom dnevnom listu za teritoriju Republike Srbije.

Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Neo final commerce"
"MDR" sa o.o. u stečaju Inostrano društvo za usluge i trgovinu
ZTP "Promet"

15. St. broj 128/10,
St. 62/10 i
St. 160/10

Privredni sud u Beogradu zaključio je postupak stečaja nad:

1. "Neo final commerce" u stečaju iz Beograda, Otona Župančiča 4 (rešenje 15. St. broj 128/10 od 14. jula 2010. godine).

2. "MDR" sa o.o. u stečaju Inostrano društvo za usluge i trgovinu iz Beograda, Ustanička 64/HV (rešenje 15. St. broj 62/10 od 8. jula 2010. godine).

Privredni sud u Beogradu zaključio je postupak stečaja nad stečajnom masom nad: ZTP "Promet" iz Beograda, Pazinska 6 (rešenje 15. St. broj 160/10 od 7. jula 2010. godine).

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DP "Palilula"

14. St. broj 4098/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PALILULA.shtml/seo=/companyid=7276

Privredni sud u Beogradu u predmetu 14. St. 4098/10, zakazuje prvo poverilačko ročište za 8. oktobar 2010. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 216/2, za stečajnog dužnika DP "Palilula" u stečaju, Beograd, Vatroslava Lisinskog br. 6-8.

Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca a ukoliko to ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

"Sion Sion Group" d.o.o.

42 P. broj 9443/10

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 42 P. broj 9443/10 od 17. septembra 2010. godine odlučio je sledeće

Na osnovu ovlašćenja iz člana 79. ZPP, postavlja se Milan Šuković advokat iz Beograda, Ustanička 167 za privremenog zastupnika "Sion Sion Group" d.o.o. iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 3.

Predmet tužbenog zahteva je naknada štete i izgubljene dobiti, vrednost spora 1.574.473,70 dinara.

Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, u skladu sa članom 81. stav 2. ZPP.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

DP "Stefil kompanija"

St. broj 53/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/STEFIL+KOMPANIJA.shtml/seo=/companyid=422

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad DP "Stefil kompanija" u stečaju iz Valjeva, 28. septembra 2010. godine, doneo je

REŠENJE

Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad DP "Stefil kompanija" iz Valjeva, održaće se 8. oktobra 2010. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.

Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

AD "Elgra Kop"

St. broj 58/10

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad AD "Elgra Kop" u stečaju iz Ljiga, 17. septembra 2010. godine doneo je

REŠENJE

Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad AD "Elgra Kop" iz Ljiga održaće se 20. oktobra 2010. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica broj 17.

Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Rasadnik-komerc" Građevinsko preduzeće

St. broj 56/10

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad stečajnom masom "Radnik-komerc" Građevinsko preduzeće, Vladimirci, 15. septembra 2010. godine doneo je

REŠENJE

Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnom masom "Rasadnik-komerc" Građevinsko preduzeće, Vladimirci, zakazuje se za 12. oktobar 2010. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 2, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

DP "Pobeda"

St. broj 54/10

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DP+POBEDA.shtml/seo=/companyid=1398

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad DP "Pobeda" u stečaju iz Lajkovca, 17. septembra 2010. godine doneo je

REŠENJE

Dopunsko ispitno ročište stečajnih poverilaca u postupku stečaja nad DP "Pobeda" iz Lajkovca, održaće se 20. oktobra 2010. godine sa početkom u 13,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48a, I sprat, sudnica 17.

Ovo rešenje stečajnom upravniku i poveriocima ima služiti umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Eksport-import DOO "Preda"

20152877

St. broj 373/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Usvaja se predlog za pokretanje stečajnog postupka predlagača Fonda za razvoj RS iz Beograda nad dužnikom eksport-import DOO "Preda" iz Velikog Jasenovca MB 20152877, PIB 104373147.

Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom eksport-import DOO "Preda" iz Velikog Jasenovca MB 20152877, PIB 104373147.

Stečajni postupak se otvara iz stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja iz člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.

Za stečajnog upravnika imenuje se Minić Lidija iz Bora, licencirani stečajni upravnik.

Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.

Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuje za 22. oktobar 2010. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

Ispitno ročište se zakazuje za 25. februar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.

Oglas o otvaranju stečaja je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 17. septembra 2010. godine.

Nalaže se stečajnom upravniku da otvaranje stečajnog postupka, na osnovu ovog rešenja upiše u registar privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

DOO "City-coop DS"

8278598

6. St. 398/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=462

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 398/2010 od 1. septembra 2010. godine.

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "City-coop DS" - u stečaju Novi Bečej, Skadarska 2, matični broj 8278598, PIB 101432534.

Konstatuje se da je vođena parnica pred Opštinskim sudom u Zrenjaninu u predmetu broj P. 88/09, gde je doneta presuda dana 27. avgusta 2009. godine, u tom parničnom predmetu izjavljena je žalba tužioca dana 17. septembra 2009. godine, koja nije rešena i predmet se nalazi na rešavanju kod Apelacionog suda u Novom Sadu, njihov broj Gž. 3218/2010.

U toj parnici stečaja masa stečajnog dužnika, prema kome se stečaj zaključuje je sledbenik stečajnog dužnika u pravnim i obavezama, nastavlja se ova parnica prema stečajnoj masi stečajnog dužnika, koja je dalje u toj parnici aktivno legitimisana - ima dalje svojstvo tužioca.

Po pravnosnažnom okončanju ove parnice, u zavisnosti od njenog ishoda, eventualno ostvarena sredstva će se rasporediti kao novopronađena imovina, a u skladu sa namirenjem poverilaca i u skladu sa rešenjem o glavnoj deobi.

Ispitno ročište zakazano je za dan 10. novembar 2010. godine, se otkazuje. Nalaže se Agencija za privredne registre Beograd da nakon pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši brisanje stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

DOO "Maria S Dream"

2017880

2. St. broj 153/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 153/2010 od 1. septembra 2010. godine.

Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Maria S Dream" u stečaju, Novo Miloševo, Branka Radičevića 75, matični broj 2017880, PIB 104473630.

Ispitno ročište zakazano je za 10. novembar 2010. godine, se otkazuje.

Nalaže se Agencija za privredne registre Beograd da nakon pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši brisanje stečajnog dužnika iz registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Proizvodno, prometno preduzeće "STIL" DOO

7699247

II. St. broj 116/2010

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=515

Privredni sud u Kragujevcu i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava stečajne poverice da će se u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Proizvodno, prometno preduzeće "STIL" DOO Kragujevac, Ulica Spasenije Cane Babović 9A, matični broj 7699247, PIB 101320123 , održati prvo poverilačko ročište dana 15. oktobra 2010. godine sa početkom u 11 časova i održaće se u Privredni sud u Kragujevcu u sudnici 537/5.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Privredno društvo "Alpen-impex" d.o.o.

06412521

II St. broj 258/2010

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=525

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo "Alpen-impex" d.o.o. Kragujevac, Cara Lazara 3, matični broj 06412521, na prvom poverilačkom ročištu doneto rešenje kojim je utvrđeno da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti i da se stečajni postupak zaključuje na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.

Ispitno ročište zakazuje se za 12. novembar 2010. godine sa početkom u 11,00 časova se otkazuje.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

ZZ "Vikoop"

17212184

II St. 836/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=564

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je rešenjem II St. broj 836/10 od 15. septembra 2010. godine utvrđeno da je imovina stečajnog dužnika ZZ "Vikoop" Jagodina, ulica Rakitovski put bb, matični broj 17212184, PIB 101155867 neznatne vrednosti, pa je stečajni postupak zaključen. Stečajnom upravniku je naloženo da unovči imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, a ukoliko po pokriću troškova preostanu sredstva, ista uplati u korist budžeta Republike Srbije.

Ispitno ročište određeno za 24. septembar 2010. godine sa početkom u 13,00 časova se otkazuje.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

AD "Ibarske novosti"

St. broj 20/10

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JP+IBARSKE+NOVOSTI.shtml/seo=/companyid=15205

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad AD "Ibarske novosti" u stečaju Kraljevo, obaveštava poverioce da će se ispitno ročište održati dana 7. oktobra 2010. godine sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda.

Poverioci se na ročište pozivaju preko oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Preduzećem "Dekor" DOO

17014099

4. St. 57/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=815

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 57/2010 od 10. septembra 2010. godine pokrenuo je stečajni postupak nad Preduzećem "Dekor" DOO iz Kruševca, Jasički put b.b., mat. broj 17014099, PIB 100259536.

Za stečajnog upravnika određuje se Hranislav Obradović dipl. ecc. iz Kruševca, Miloja Zakića 30, 063/627-136.

Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.

Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.

Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze.

Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 23. decembar 2010. godine sa početkom u 13,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 20. oktobar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova.

Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda dana 13. septembra 2010. godine.

Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Poljopromet" Kraljevo

7144393

St. broj 48/2010

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=788

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem broj St. broj 48/2010 od 15. septembra 2010. godine otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "Poljopromet" Kraljevo, Stari aerodrom b.b., PIB 101069458, matični broj 7144393, Kraljevo.

Za stečajnog upravnika imenuje se Petar Vulović iz Kraljeva, telefon 064-157-0212.

Stečajni sudija Mileva Gočanin, sudija ovog suda.

Pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" ili u Dnevnom listu "Danas", kako obezbeđena tako i neobezbeđena potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.

Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 14. decembar 2010. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 26. oktobar 2010. godine u 11,00 časova u istom sudu soba 5.

Stečajni postupak je otvoren dana 15. septembra 2010. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 16. septembra 2010. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd i Dnevnom listu "Danas".

Dostava rešenja o otvaranju stečajnog postupka izvršiće se shodno članu 71. stav 1. Zakona o stečaju.

Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema istog ili od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Preduzeće "National group" DD

1712829

4. St. 73/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 73/2010 od 10. septembra 2010. godine pokrenuo je stečajni postupak nad Preduzećem "National group" DD Vrnjačka Banja, Vrnjačka 2, mat. broj 1712829, PIB 100917115.

Za stečajnog upravnika određuje se Matović Miroslava dipl. ecc. iz Kraljeva, naselje Moše Pijade 22, 062/365009.

Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.

Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.

Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze.

Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 23. decembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 20. oktobar 2010. godine sa početkom u 12,30 časova.

Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda dana 13. septembra 2010. godine.

Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Mačkatica" AD

07180489

1. St. broj 52/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=740

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom "Mačkatica" AD Surdulica iz Surdulice, Belo Polje bb, matični broj 07180489, PIB broj 100951074, tekući račun br. 105-458-13, a po predlogu za otvaranje stečaja, podnetog od strane predlagača preduzeća za trgovinu na veliko i malo DOO Nicco Beograd, sa sedištem u Beogradu, Šafarikova 11, čiji je punomoćnik advokat Radivoje Zekić iz Vršca i Zavod za zavarivanje AD sa sedištem u Beogradu, Grčića Milenka 67, koga zastupa advokat Stanković Ratomirka iz Beograda, 31. avgusta 2010. godine, doneo je

REŠENJE

I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Mačkatica" AD Surdulica iz Surdulice, Belo Polje bb, matični broj 07180489, PIB 100951074, tekući račun broj 105-458-13, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 20. jula 2010. godine od strane predlagača DOO Nicco Beograd, Šafarikova 11, matični broj 0625474, PIB broj 100041264 i 22. jula 2010. godine od strane predlagača Zavoda za zavarivanje AD Beograd, Grčić Milenka 67.

II Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.

III Za stečajnog upravnika imenuje se diplomirani inžinjer rudarstva Miroslav Milić iz Leskovca, Svetozara Miletića 8.

IV Pozivaju se poverioci da u roku od 80 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.

V Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

VI Ispitno ročište zakazuje se za 22. decembar 2010. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 3.

VII Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 7. oktobar 2010. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 3.

VIII Stečajni postupak otvoren je 31. avgusta 2010. godine i istog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.

IX Nalaže se Agenciji za privredne registra da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Mačkatica" AD Surdulica.

Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO "Hod"

17042777

St. broj 158/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=274

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, postupajući po službenoj dužnosti, a na osnovu Obaveštenja NBS broj XIV/2-581/8/89/10 od 8. aprila 2010. godine, u postupku prema dužniku DOO "Hod" u stečaju iz Niša, Vojvode Mišića 46b, 3. septembra 2010. godine doneo je

REŠENJE

Utvrđuje se ispunjenost stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja, pa se prema stečajnom dužniku DOO "Hod" iz Niša, Vojvode Mišića 46b, matični broj 17042777 PIB 101533013, otvara stečajni postupak.

Utvrđuje se da ne postoji interes poverilaca i stečajnog dužnika za sprovođenje stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak prema stečajnom dužniku DOO "Hod" iz Niša, Vojvode Mišića 46b, matični broj 17042777, PIB 101533013.

Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 14. oktobar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova.

Po pravnosnažnosti rešenja imovina stečajnog dužnika prelazi u svojinu Republike Srbije.

Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Privrednim društvom "Pastrmka" DOO

17129473

St. 659/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=817

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača NLB banka AD Beograd i Alpha bank Srbija AD Beograd, za otvaranje stečaja nad dužnikom Privrednim društvom "Pastrmka" DOO iz Niša, Tanasija Mihajlovića 25, 9. septembra 2010. godine doneo je

REŠENJE

I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom "Pastrmka" DOO iz Niša, Tanasija Mihajlovića 25, matični broj 17129473, PIB 10153388, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.

II Za stečajnog upravnika imenuje se Milan Dinić iz Niša.

III Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.

IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 12. oktobar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.

VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 9. novembar 2010. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.

VII Stečajni postupak je otvoren dana 9. septembra 2010. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

GIP "Integral"

07332734

St. 1026/10

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=774

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača Srđana Nikolića i dr., za pokretanje postupka stečaja nad GIP "Integral" u likvidaciji iz Bele Palanke, Branislava Nušića b.b., 9. septembra 2010. godine doneo je

REŠENJE

I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom GIP "Integral" u likvidaciji iz Bele Palanke, Branislava Nušića b.b., matični broj 07332734, PIB 100821690, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.

II Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj iz Beograda.

III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.

IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 12. oktobar 2010. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.

VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 9. novembar 2010. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.

VII Stečajni postupak je otvoren dana 9. septembra 2010. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"Javor-BP" DPP

07572565

1 St. broj 452/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Ljiljana Pejić, odlučujući o predlogu za pokretanje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača "Credy banka" AD Kragujevac, Kralja Petra I 26, nad dužnikom "Javor-BP" DOO Bela Palanka, Karađorđeva 55, 14. septembra 2010. godine doneo je

REŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Javor-BP" DPP Bela Palanka, Karađorđeva 44, matični broj 07572565, PIB 100402008.

2. Stečajni razlozi su trajnija nesposobnost plaćanja.

3. Imenuje se za stečajnog upravnika Dragomir Jovanović iz Bele Palanke.

4. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana, pod pretnjom prekluzije, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetoj u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.

5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.

6. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 30 marta 2011. godine u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a u 11,00 časova.

7. Prvo poverilačko ročište biće održano dana 13. oktobra 2010. godine u 11,00 časova, u sudnici broj 2 Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.

8. Stečajni postupak je otvoren dana 14. septembra 2010. godine i tog dana je istaknut na oglasnoj tabli suda.

9. Nalaže se Agencija za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.

Ispravlja se rešenje ovog suda 1 St. broj 452/10 od 14. septembra 2010. godine u stavu 3. izreke, na sledeći način: umesto "imenuje se za stečajnog upravnika Dragomir Jovanović iz Bele Palanke", treba da stoji "imenuje se za stečajnog upravnika Dragomir Jovanović iz Niša, Čegarska 10."

U ostalom delu rešenje 1 St. broj 452/10 od 14. septembra 2010. godine ostaje nepromenjeno.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Fininvest DOO za marketing, trgovinu i inženjering

8290318

1. St. broj 73/10

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Fininvest DOO za marketing, trgovinu i inženjering Novi Sad, Ruđera Boškovića 2c, MB 8290318, po zahtevu poverioca Mijić Dušana iz Sombora, Zlatne grede 21, 2. septembra 2010. godine donosi

REŠENJE

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Fininvest DOO za marketing, trgovinu i inženjering Novi Sad, Ruđera Boškovića 2c, MB: 8290318, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika se imenuje Grdinić Slobodan iz Novog Sada, Stražilovska 37.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužnikom.

Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 12. oktobar 2010. godine sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.

Ispitno ročište se zakazuje za 16. novembar 2010. godine, sa početkom u 10,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 2. septembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"Lazar" Zdravstvena ustanova - apoteka Novi Sad

08907587

2. St. broj 1551/2010

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=334

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom "Lazar" Zdravstvena ustanova - apoteka Novi Sad, Hadžiruvimova 41, MB 08907587, PIB 106259758 po predlogu dužnika "Lazar" Zdravstvena ustanova - apoteka Novi Sad, Hadžiruvimova 41, 29. juna 2010. godine doneo je

REŠENJE

Usvaja se predlog dužnika "Lazar" Zdravstvena ustanova - apoteka Novi Sad.

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Lazar" Zdravstvena ustanova - apoteka Novi Sad, Hadžiruvimova 41, MB 08907587, PIB 106259758 63, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.

Za stečajnog upravnika imenuje se Dragoljub Knežević, iz Bačke Palanke, Save Kovačevića 19.

Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekulzije u dva primerka sa dokumentacijom u skladu sa odredbom čl. 111. Zakona o stečaju.

Oglas će biti objavljen i u dnevnom listu "Blic" iz Beograda.

Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire sva dugovanja prema stečajnom dužniku.

Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 27. oktobar 2010. godine sa početkom u 11,00 časova, u Privrednom sudu Novi Sad, Sutjeska 3, sudnica broj 7 prizemlje.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

DOO "Kluz-Plitvice"

17195573

2. St. 479/10

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KLUZ-+PLITVICE.shtml/seo=/companyid=453

Privredni sud u Pančevu, rešenjem posl. br. 2. St. 479/2010 od 3. septembra 2010. godine, zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Kluz-Plitvice" iz Vršca, Beogradski put b.b., matični broj 17195573, PIB 1102083397.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

AD "7. juli"

2.St. broj 114/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://
alsu.gov.rs/
bap/
code/
navigate.jsp?Id=87&case_id=393

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "7. juli" iz Gaja, ispitno ročište se odlaže i iduće zakazuje za 12 novembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15, sudnica broj 113/1.

 

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Preduzeće za proizvodnju mesa "Klanice" d.o.o.

20102802

St. broj 491/10

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=797

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika Preduzeće za proizvodnju mesa "Klanice" d.o.o. iz Pančeva, Karađorđeva 2 - 4, matični broj 20102802, PIB 104192940, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 491/2010 od 14. septembra 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od 30 dana i ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana njihove dospelosti.

Za stečajnog upravnika imenovan je Đorđević Petar iz Pančeva, Kikindska 13/24, licencirani stečajni upravnik sa liste aktivnih stečajnih upravnika, broj licence 155-0044.

Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 17. januara 2011. godine u 13,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

Prvo poverilačko ročište održaće se 22. oktobra 2010. godine u 12,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 22. oktobar 2010. godine u 12,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se vršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 17. septembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Zemljoradnička zadruga "Kusić"

08426252

2. St. 217/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=454

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "Kusić" iz Kusića, Maršala Tita b.b., matični broj 08426252 PIB 102273232 da prvo poverilačko ročište nije održano 17. septembra 2010. godine, a da je novo ročište zakazano za 29. oktobar 2010. godine sa početkom u 13,45 časova, sala 113/I Privrednog suda u Pančevu.

Objavljivanjem ovog oglasa svi poverioci stečajnog dužnika se smatraju uredno pozvanim na ročište.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Poljoprivredno preduzeće "Dobrica" d.o.o.

08047545

St. broj 504/10

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=794

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika Poljoprivredno preduzeće "Dobrica" d.o.o. iz Dobrice, Žarka Zrenjanina 47, matični broj 08047545, PIB 101084243, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 504/2010 od 14. septembra 2010. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje jer je potpuno obustavio sva plaćanja u neprekidnom trajanju od 30 dana i ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana njihove dospelosti.

Za stečajnog upravnika imenovan je Petković Mihajlo, iz Kovina, Cara Lazara 56/4, licencirani stečajni upravnik sa liste aktivnih stečajnih upravnika, broj licence 155-0088.

Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.

Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 17. januara 2011. godine u 14,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

Prvo poverilačko ročište održaće se 22. oktobra 2010. godine u 13,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.

Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 22. oktobar 2010. godine u 13,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se vršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca. Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.

Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, 17. septembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Kompanija za proizvodnju mesa "Agroživ" AD

5. St. broj 7/2008

Privredni sud u Pančevu, rešenjem St. broj 7/08 od 16. septembra 2010. godine određeno je dopunsko ispitno ročište za razmatranje pristiglih neispitanih prijava potraživanja u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Kompanija za proizvodnju mesa "Agroživ" AD Pančevo, Karađorđeva 2-4, dana 4. novembra 2010. godine sa početkom u 9,00 časova, sala 113/1 Privrednog suda Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 13-15.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

Zemljoradnička zadruga "Jasenovo"

08116091

2. St. 169/10

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=370

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Jasenovo.shtml/seo=/companyid=30557

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "Jasenovo" iz Jasenova, Maršala Tita b.b., matični broj 08116091 PIB 100867032 da prvo poverilačko ročište nije održano 17. septembra 2010. godine, a da je novo ročište zakazano za 22. oktobar 2010. godine sa početkom u 11,00 časova, sala 113/I Privrednog suda u Pančevu.

Objavljivanjem ovog oglasa svi poverioci stečajnog dužnika se smatraju uredno pozvanim na ročište.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Zemljoradnička zadruga "Kusić"

2. St. broj 217/2010

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "Kusić" iz Kusića, da je rešenjem stečajnog sudije St. 217/2010 od 14. septembra 2010. godine razrešen dužnosti stečajnog upravnika Knežević Mile iz Plandišta, licencirani stečajni upravnik, na lični zahtev, a da je za novog stečajnog upravnika imenovan Đorđević Petar iz Pančeva, Kikindska 13/24, licencirani stečajni upravnik sa liste aktivnih stečajnih upravnika, broj 155-0044.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

Štamparija "Sloboda" a.d.

08009864

St. 41/2010

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=235

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/STAMPARIJA+SLOBODA.shtml/seo=/companyid=3649

Privredni sud u Pančevu obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika Štamparija "Sloboda" a.d., u stečaju iz Vršca, Trg Save Kovačevića 33, matični broj 08009864, PIB 100915960, da ročište za ispitivanje potraživanja zakazano za 13. septembar 2010. godine u 12,00 časova nije održano te da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 41/2010 od 13. septembra 2010. godine, novo ispitno ročište zakazano za 29. oktobar 2010. godine u 13,00 časova u zagradi Privrednog suda u Pančevu, sala 113, prvi sprat.

Svi poverioci smatraju se uredno pozvanim na ročište objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

"Sloga" AD

St. 29/2010

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SLOGA.shtml/seo=/companyid=5232

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, po stečajnom sudiji Dragici Gačić Petković, rešavajući u postupku stečaja male vrednosti nad stečajnim dužnikom, "Sloga" AD u stečaju, iz Pećinaca, koga zastupa stečajni upravnik, Agencija za privatizaciju, Centar za slučaj, Beograd po povereniku, Jevtić Borisu, 15. septembra 2010. godine doneo je

REŠENJE

Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Sloga" AD u stečaju, iz Pećinaca i to za 19. oktobar 2010. godine sa početkom u 9,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 14/II.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

"Steel-promet"

8285209

St. broj 61/2010

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=533

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Steel-promet" u stečaju iz Nove Pazove, doneo je dana 17. septembra 2010. godine pod poslovnim brojem St. broj 61/2010 rešenje

Ispitno ročište zakazano za 5. oktobar 2010. godine u 10,30 časova se odlaže a sledeće ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Steel-promet" Nova Pazova, Kozaračka 72, Kozaračka 72, MB 8285209, PIB 101240383 se zakazuje za 5. novembar 2010. godine u 10,30 časova u sudnici broj 18/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

AD "Crvenkaprojekt"

Posl. broj 2. St. 315/2010

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENKAPROJEKT.shtml/seo=/companyid=7358

Privredni sud u Somboru doneo je 10. septembra 2010. godine rešenje kojim je razrešen stečajni upravnik Dragan Veselinović iz Sombora sa 10. septembrom 2010. godine dužnosti stečajnog upravnika u stečajnom postupku nad AD "Crvenkaprojekt" Crvenka, a za stečajnog upravnika određuje se Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj iz Beograda, počev od 11. septembra 2010. godine, jer je naknadno utvrđeno da je stečajni dužnik sa većinskim društvenim kapitalom.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Palić" d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo

08106070

Posl. broj St. 566/10

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=771

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. broj 566/10 od 9. septembra 2010. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Palić" d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo Subotica, Đuređ Đakovića broj 1/a - matični broj 08106070, na osnovu predloga podnetog 1. septembra 2010. godine zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

Za stečajnog upravnika imenovan je Žužić Vladimir, Trg cara J. Nenada 12/16.

Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "Palić" d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo Subotica, Đure Đakovića broj 1/a u "Službenom glasniku RS" Beograd, prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u Sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.

Ispitno ročište se zakazuje za 16. decembar 2010. godine sa početkom u 9,45 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 7. oktobar 2010. godine sa početkom u 10,15 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.

Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 9. septembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Simex group" d.o.o.

20142855

St. broj 558/2010

http://
pretraga.apr.gov.rs/
pretragastecajdokumentacija/
predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=778

Privredni sud u Subotici je rešenjem St. 558/2010 od 13. septembra 2010. godine odredio otvaranje stečajnog postupka nad "Simex group" d.o.o. Subotica, Segedinski put 80, matični broj 20142855, na osnovu predloga podnetog dana 6. avgusta 2010. godine. Stečajni postupak otvara se zbog insolventnosti.

Za stečajnog upravnika imenuje se Doko Miroslav iz Subotice.

Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad "Simex group" d.o.o. Subotica, Segedinski put 80 u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u Sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.

Ispitno ročište se zakazuje za 11. novembar 2010. godine sa početkom u 9,30 časova, a prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. oktobar 2010. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.

Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 13. septembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Express dom"

20216158

3. St. 317/2010

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=757

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom "Express dom" Požega, Knjaza Miloša 95 MB 20216158, PIB 104687015, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.

Za stečajnog upravnika određuje se Budimir Avramović, iz Užica, Užičkih heroja 10.

Određuje se ispitno ročište za 1. novembar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova u sobi broj 51/III.

Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, prijavom potraživanja, u dva primerka sa dokazima.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

Određuje se prvo poverilačko ročište za 1. oktobar 2010. godine sa početkom u 12,00 časova soba broj 51/III, te će se istog dana održati i sednica skupštine poverilaca, ukoliko ista ne bude održana ranije.

Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda 3. septembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

SZTR "Poligraf +" PR Dejana Petrovića

255071861

2St. broj 338/10

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=785

I Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom SZTR "Poligraf +" PR Dejana Petrovića, Veler, Gornji Milanovac, MB 255071861, PIV 102156285, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.

II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Hadžić iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/7252475.

III Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja, tako što će prijave za svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sa dokazima iz kojih se može utvrditi osnov i visina potraživanja dostaviti ovom sudu u dva primerka sa pozivom na broj stečajnog predmeta.

Upozoravaju se poverioci da se prijave potraživanja mogu podneti po isteku roka iz ovog rešenja, ali najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.

Troškove održavanja dopunskog ročišta za ispitivanje potraživanja iz prethodnog stava dužan je da predujmi podnosilac prijave, s tim da ukoliko u roku koji Sud odredi ne položi predujam prijava će se odbaciti.

IV Pozivaju se svi dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.

V Određuje se prvo poverilačko ročište za 19. oktobra 2010. godine u 10,30 časova sudnica broj 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.

Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

VI Određuje se ispitno ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja za dan 28. januar 2011. godine u 10,30 časova sudnica broj 3, Privredni sud u Čačku, Cara Dušana 6.

Ovo rešenje je istaknuto na oglasnoj tabli ovog suda - oglašeno je 9. septembra 2010. godine.

Ovim danom nastupaju pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom predviđene Zakonom o stečaju.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

DOO "MB Stil"

17533550

St. broj 302/10

http://
alsu.gov.rs/
bap/
code/
navigate.jsp?Id=80

Privredni sud u Čačku, obaveštava poverioce stečajnog dužnika DOO "MB Stil" - u stečaju Lučani MB 17533550 da je prvo poverilačko ročište zakazano dana 6. septembra 2010. godine iz razloga formalne prirode odloženo za 22. oktobar 2010. godine u 10,30 časova u ovom sudu, Cara Dušana 6, sudnica broj 3.

 

                            

                                            OSTALE VESTI

objavljene u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 6.oktobar 2010. Godine

Gradonačelnik Grada Zaječara objavio je u "Sl. listu grada Zaječara", br. 17/2010 od 30. septembra 2010. godine Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Zainteresovani ponuđači za obilazak zemljišta dužni su da se prijave dan ranije u prostorijama Gradske uprave Zaječar, ul. Krfska bb (zgrada starog ureda) - kancelarija br. 3 (geometar Slavica Petrović), od 08.00 do 10.00 časova ili na tel. 019/444-713.

Prijava na Oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti, na adresu Grada Zaječara (Gradske uprave Zaječar) i to:

Na prednjoj strani koverte treba da stoji:

Adresa: Grad Zaječar - Gradska uprava ,

ulica Trg oslobođenja broj 1 19000 Zaječar, Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Upisati naznaku: PONUDA - NE OTVARATI

Broj javnog nadmetanja _________ (navesti i KO - katastarska opština)

Na poleđini koverte treba da stoji:

ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje na Oglas je dana 25. oktobra 2010. godine, do 12,00 sati.

Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije, Dragan Šutanovac, izjavio je da je domaća odbrambena industrija u protekle dve godine postigla rekordne rezultate i postala veoma važan segment naše opšte industrije i izvoza.

Šutanovac je sa direktorima fabrika iz grupacije domaće odbrambene industrije razgovarao o mogućnostima za proširenje kapaciteta i povećanju izvoza.

On je nakon sastanka izrazio zadovoljstvo time što postoji interesovanje i spremnost među svim fabrikama, a i u Vladi Srbije, za to da se proizvođačima vojne opreme omogući da uz povoljne kredite i aranžmane kupe neophodnu opremu i time prošire kapacitete.

Ministar je podsetio na to da je Srbija osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka bila važan izvoznik vojne opreme u celom regionu, uz napomenu da je danas najveći izvoznik na prostoru od Ankare do Beča.

Šutanovac je upoznao direktore fabrika sa tim da se otpočelo sa postupkom primene NATO kodifikacionog sistema, čime se domaćoj odbrambenoj industriji, u perspektivi, otvaraju nova tržišta.

Osvajanje NATO kodifikacionog sistema, kako je naveo, u praksi znači da kada se neki od proizvoda iz Srbije, prilagođen standardima Alijanse, izveze u neku od država članica NATO, taj proizvod potom ulazi u katalog i može da bude plasiran u bilo koju drugu članicu Alijanse.

Današnjem sastanku prisustvovali su direktori preduzeća "Jugoimport - SDPR-a", valjevskog "Krušika", čačanske "Slobode", užičkog "Prvog partizana", kragujevačkog "Zastava oružja" i fabrika "Milan Blagojević-Namenska" iz Lučana i "Prve iskre-Namenska" iz Bariča.

Pored proširenja postojećih kapaciteta, razgovaralo se i o usavršavanju kadrova odbrambene industrije kroz organizovanje specijalističko-akademskih studija.

 

Prvi potpredsednik-zamenik predsednika Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić potpisao je sa ministrom unutrašnjih poslova Makedonije Gordanom Jankuloskom Sporazum o readmisiji između Srbije i Makedonije i Protokol o sprovođenju tog sporazuma.

Dačić je, posle potpisivanja sporazuma u Palati Srbija, rekao da se radi o veoma važnom dokumentu koji će omogućiti međusobno izručivanje ljudi koji nelegalno borave u Srbiji, odnosno Makedoniji, kao i umanjiti posledice ilegalnih migracija.

On je ukazao na to da su dve zemlje, svaka zasebno, već potpisale sličan sporazum sa EU, ali da je bilo potrebno da se takav dokument potpiše i između njih samih.

Prvi potpredsednik Vlade je pohvalio dosadašnju saradnju dva ministarstva unutrašnjih poslova i najavio da će saradnja biti nastavljena u cilju efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma.

Prema njegovim rečima, dve zemlje su već potpisale sporazum o malograničnom saobraćaju koji omogućava ljudima koji žive neposredno uz granicu da je prelaze samo uz propusnicu.

Takođe, kako je dodao, dva ministarstva predložila su vladama Srbije i Makedonije da u narednom periodu razmotre mogućnost da svi građani prelaze granicu između dve zemlje samo uz ličnu kartu.

Jankuloska je istakla da Sporazum o readmisiji daje sistemski okvir za pravnu državu da odgovori na sve slučajeve nelegalnih boravaka građana na teritorijama dve zemlje i dodala da se radi o dokumentu koja omogućava efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala.

 

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja, Mlađan Dinkić, najavio je u Minhenu da će nemačka kompanija "Leoni" povećati broj radnika u Prokuplju.

Dinkić je, nakon sastanka sa menadžmentom kompanije "Leoni" u Privrednoj komori Bavarske, rekao da ta kompanija počinje izgradnju nove hale u Prokuplju i da će povećati broj radnika u Srbiji sa 800 na 1.050, a ukoliko sklopi ugovor sa "Fijatom" zaposliće još 1.000 ljudi.

On je rekao da Srbija ima suficit u spoljnoj trgovini sa Bavarskom i dodao da je "Leoni" iz naše zemlje u ovoj godini do sada izvezao proizvode u vrednosti od približno 20 miliona evra.

Veoma je važno da postoji veliki interes bavarskih kompanija iz svih oblasti za dolazak u Srbiju i da postoje pozitivni primeri prisutnih kompanija na našem tržištu, kao što su "Knauf", "Simens", "Leoni", "Dreksler Majer", "Gramer", koje daju podstrek ostalima da dođu u našu zemlju, dodao je potpredsednik Vlade.

Dinkić je otvorio nacionalni štand Srbije na 13. međunarodnom sajmu nekretnina i investicija u Minhenu "Expo Real", čime je ujedno i otvorena ova sajamska manifestacija.

Prema njegovim rečima, ovaj sajam je odlična prilika za to da se Srbija predstavi kao stabilna i profitabilna investiciona destinacija u sektoru nekretnina u kojem postoje velike mogućnosti za saradnju domaćih i nemačkih kompanija.

Na Poslovnom forumu, koji je organizovala Privredna komora Minhena, u okviru proslave 40 godina od osnivanja Stalne komisije Srbija-Bavarska, Dinkić je održao prezentaciju na temu „Srbija kao proizvodna i izvozna destinacija – nove mogućnosti za bavarska preduzeća“.

U Beogradu je, na skupu koji je okupio 40 direktora malih, srednjih i velikih preduzeća u grani poljoprivrede i turizma i ugostiteljstva (i drugim privrednim granama), predstavljena prva sveobuhvatna analiza ukupnog opterećenja privrede.

Na skupu su predstavljene i mere za razvoj grana poljoprivrede i turizma i ugostiteljstva koje će biti upućene Vladi Republike Srbije, nadležnim ministarstvima i drugim državnim institucijama, sindikatima, medijima koji prate ekonomiju i stručnoj javnosti.

Pored privrednika skupu su prisustvovali i uvaženi gosti iz Austrijske agencije za razvoj, nemačke Fondacije Konrad Adenaur, Američke privredne komore u Srbiji, US AIDa, Trgovinskog predstavništva Ruske Federacije u Srbiji i mnogi drugi.

Otvarajući skup predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković rekao je da je Srbiji potrebna nova inicijativa iz privrede jer u poslednje dve godine imamo najveći pad zaposlenosti u Evropi od preko 12 odsto, a zarade u Republici Srbiji su se gotovo izjednačile sa zaradama u Albaniji.

"Upravo zato stručne službe Unije poslodavaca Srbije u saradnji sa direktorima i menadžmentom više hiljada preduzeća prikupile su podatke o ukupnom opterećenju privrede da bi pokazale kakav je zapravo privredni ambijent u Republici Srbiji i zašto poslodavci u Srbiji nisu u stanju da podignu zarade zaposlenima i da zapošljavaju nova lica."

Potom su reč preuzeli direktori i vlasnici preduzeća koji su listom govorili o teškom stanju u privredi i trenutnim problemima.

Srđan Paunović, direktor TP Kvin iz Kragujevca naglasio je da inspekcija zbog sve većeg broja blokiranih firmi sve češće dolazi kod onih koji posluju uspešno i legalno, jer od blokiranih ne mogu ništa da naplate i ispune svoje budžetske projekcije prihoda od kazni.

Goran Kovačević, vlasnik preduzeća Gomex, sa sedištem u Zrenjaninu, naglasio je da država donosi zakone i podzakonske akte ne vodeći računa da li je mnoge od tih odredbi moguće primenitu u praksi, na nerazvijenu i nejaku srpsku privredu, čime je privredni ambijent doveden do granice izdržljivosti.

Vlasnik kompanije Foodland Vaso Lekić osvrnuvši se na predloge mera za razvoj grane poljoprivrede naveo je koje sve probleme izvoznici prehrambenih proizvoda imaju prilikom plasmana robe na stranim tržištima i istakao da država mora da poveća subvencije i kreditnu podršku izvoznicima u ovom sektoru, jer i sve druge zemlje značajno ulažu u podršku plasmanu proizvoda njihovih kompanija.

Foodland ima kvalitetne i u svetu prihvaćene proizvode, ali samo učestvovanje na sajmovima u svetu godišnje košta 100 000 dolara, a trošak ulaza jednog proizvoda u velike trgovinske lance u Rusiji je 60 000 evra.

Proizvođači hrane u Srbiji čak i kada imaju proizvode koji zadovoljavaju svetske standarde teško da mogu da ispune ove uslove, bez kojih nema povećanja izvoza.

Ratko Uljarević, predsednik UO AD „Višnjica“ istakao je da za njegovih 45 godina rada u beogradskom ugostiteljstvu situacija nikad nije bila teža i da sve više firmi propada i odlazi u stečaj, a pojavljuju se novoosnovane fantomske firme bez ijednog zaposlenog koje otvaraju bankrotirani preduzetnici čime siva zona raste iz dana u dan, jer su opterećenja privrede takva da su šanse za opstanak u legalnom poslu minimalne.

 

§    SAJAM ZAPOŠLJAVANJA MLADIH - ''NAJBOLJI KADROVI ZA NAJBOLJE POSLODAVCE'' BIĆE ODRŽAN 21. OKTOBRA 2010. GODINE

Nacionalna služba za zapošljavanje, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvom omladine i sporta - Fond za mlade talente i Skupštinom grada Beograda, organizuje Sajam zapošljavanja mladih - ''Najbolji kadrovi za najbolje poslodavce'' (21. oktobar 2010. godine, od 10 do 17 časova, Hala sportova, Novi Beograd).

Nacionalna služba za zapošljavanje pozivam zainteresovane poslodavce da se prijave za učešće na Sajmu i pruže priliku mladim stručnjacima da započnu ili nastave svoju poslovnu karijeru u njihovoj kompaniji.

Sajam će omogućiti da brzo, jednostavno i uz našu stručnu podršku dođu do najboljih kandidata za slobodna radna mesta u njihovoj kompaniji, ali i da formiraju bazu CV-a, koja će olakšati proces rešavanja budućih kadrovskih potreba. Nacionalna služba za zapošljavanje će na Sajam uputiti kandidate koji ispunjavaju stroge kriterijume selekcije za ponuđene poslove, uključujući i nezaposlene koji su bili korisnici stipendija Fonda za mlade talente.

Organizatori manifestacije obezbediće i adekvatnu medijsku promociju kompanija. Troškove zakupa sale snose organizatori. Za poslodavce koji imaju sopstveni štand obezbeđen je prostor maksimalne veličine do 10m2, a za poslodavce koji nemaju štand obezbeđena je besplatna montaža standardnog izlagačkog prostora (4-6m2), sa natpisom i logom učesnika.

Potrebno je da dostaviti informacije o slobodnim poslovima, koje će trenutno ili u narednih šest meseci ponuditi kompanije (naziv radnog mesta i broj izvršilaca), kao i zahteve u pogledu kvalifikacija kandidata (nivo obrazovanja, zanimanje i sl.), za svako od ponuđenih radnih mesta.

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi: Filijala za grad Beograd, Gundulićev venac 23-25 ili na e-mail: draganmilosevic@nsz.gov.rs Sva dodatna objašnjenja u vezi sa organizacijom Sajma možete dobiti na tel. 2929-099 Dragan Milošević.

 

§    PRODATO 371.660 DRŽAVNIH ZAPISA: • Aukcija tromesečnih državnih hartija od vrednosti održana 5. oktobra 2010. godine •

Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 5. oktobra 2010. godine, prodato je 371.660 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 3.716.600.000 dinara. To predstavlja 74,33 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po kamatnoj stopi od 11,20 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 4. januara 2011. godine.

Naredna aukcija tromesečnih državnih zapisa planirana je za 19. oktobar 2010. godine.

 

§    MINISTRI PRAVDE I UNUTRAŠNJIH POSLOVA DEVET ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJI U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA KOJI PREDVIĐA JAČANJE SARADNJE POLICIJA I TUŽILAŠTAVA I BOLJU RAZMENU INFORMACIJA

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije, Snežana Malović, predložila je da zemlje regiona Balkana uspostave zajednički nalog za hapšenje u cilju efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala, po uzoru na nalog za hapšenje u zemljama Evropske unije.

Malović je nakon završetka regionalne konferencije o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala ocenila da bi zajednički nalog za hapšenje omogućio skraćenje roka za izručenje optuženih za organizovani kriminal.

Balkanski ili regionalni nalog za hapšenje bio bi po uzoru na evropski nalog za hapšenje koje su zemlje EU počele da primenjuju od 2004. godine, rekla je ona i dodala da je u zemljama EU od 2004. godine postupak izručenja skraćen sa 9 meseci na 45 dana.

Ministri pravde i unutrašnjih poslova devet zemalja jugoistočne Evrope potpisali su u Beogradu Memorandum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala koji predviđa jačanje saradnje policija i tužilaštava i bolju razmenu informacija.

Sporazum su potpisali Srbija, Bosna i Hercegovina (BiH), Crna Gora, Rumunija, Albanija, Makedonija, Hrvatska, Slovenija i Bugarska.

U ime Srbije sporazum je potpisala ministar pravde Snežana Malović.

Na dvodnevnom skupu o regionalnoj saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala bili su prisutni i predstavnici EU, Nemačke, Italije, Švedske i Švajcarske.

 

 

 

 

 

====================================================================
====================================================================

 


Vasa kompanija Paragraf