BESPLATNO JEDNODNEVNO SAVETOVANJE

"RADNI ODNOSI I PRIMANJA ZAPOSLENIH U ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA AUTONOMNIH POKRAJINA
I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE"

Mesto i datum održavanja savetovanja: Novi Sad, 20. mart (ponedeljak) 2017.

Na savetovanju će biti obrađene teme koje se tiču novog sistema radnih odnosa u AP I JLS uključujući i ograničenje zapošljavanja u javnom sketoru kao i primena propisa o primanjima zaposlenih u organima i organizacijama AP I JLS

Savetovanje je besplatno za sva zainteresovana licaPDF - Satnica i program savetovanja biće blagovremeno objavljeni


POSEBNO IZDVAJAMO:

• PRIMENA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Novi sistem radnih odnosa u AP i JLS
 • Funkcioneri, službenici i nameštenici
 • Popunjavanje radnih mesta, uslovi za zasnivanje radnog odnosa, trajanje i prestanak radnog odnosa
 • Zaštita prava službenika
 • Dileme u pogledu primene pojedinih odredaba zakona

• PRIMENA ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 • Interni konkurs
 • Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru u 2017. godini
 • Problemi u praksi

• PRIMANJA ZAPOSLENIH U ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Plate i naknade plata
 • Naknade troškova
 • Druga primanja
 • Nova rešenja predviđena Nacrtom zakona o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

PREDAVAČI:

Urednici stručnog časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru" i dr Dragan Luković, savetnik generalnog sekretara Narodne skupštine i bivši sekretar Odbora za lokalnu samoupravu Narodne skupštine.

CILJNA GRUPA:

Savetovanje je namenjeno funkcionerima i zaposlenima u organima i posebnim organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, organima gradskih opština, kao i organizacijama koje, za obavljanje poslova uprave, osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine.PDF - Satnica i program savetovanja biće blagovremeno objavljeni