Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

TEMA:

NOVI ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA - PRIMENA UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA
I
USAGLAŠAVANJE ORGANIZACIJE I RADA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA SA ZAKONOM O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

MESTO:

Niš - 9. mart 2018. godine
Beograd - 12. mart 2018. godine
Novi Sad - 13. mart 2018. godine

Grad u kome želite da prisustvujete savetovanju?

Izaberite grad *

Podaci o subjektu

Poslovno ime *

Poštanski broj *

Mesto *

Ulica i broj *

Telefon *

Fax

PIB *

Kontakt osoba *

E-mail: *

(na ovaj e-mail će Vam stići potvrda o prijavi)

Kotizacija za učešče na savetovanju:


KOTIZACIJA ZA PRETPLATNIKE

KOTIZACIJA ZA NEPRETPLATNIKE

BESPLATNO

4.900 rsd *

*Na navedenu cenu se obračunava pdv u iznosu od 20%

Podaci o učesnicima

Ime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.


Pošaljite nam Vaše sugestije

Molimo Vas da unesete pitanja i teme koje biste želeli da obradimo na savetovanju