Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

TEMA:

CARINSKA TARIFA ZA 2018. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA

MESTO:

Beograd, 11. decembar 2017. Sava Centar

Grad u kome želite da prisustvujete savetovanju?

Izaberite grad *

Podaci o subjektu

Poslovno ime *

(ukoliko se prijavljujete kao fizičko lice, upišite: IME I PREZIME)

Poštanski broj *

Mesto *

Ulica i broj *

Telefon *

Fax

PIB *

(ukoliko se prijavljujete kao fizičko lice, upišite: NEMA)

Kontakt osoba *

E-mail: *

(na ovaj e-mail će Vam stići potvrda o prijavi)

Kotizacija za učešče na savetovanju:


KOTIZACIJA ZA PRETPLATNIKE

KOTIZACIJA ZA NEPRETPLATNIKE

BESPLATNO

5.900 RSD *

*Na navedenu cenu se obračunava pdv u iznosu od 20%

Podaci o učesnicima

Ime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.


Pošaljite nam Vaše sugestije

Molimo Vas da unesete pitanja i teme koje biste želeli da obradimo na savetovanju