JEDNODNEVNA RADIONICA

Od 1. aprila 2017. počinje primena novih pravila o određivanju mesta prometa usluga.
Njima se suštinski menja način oporezivanja PDV usluga sa elementom inostranosti (usluge koje
se primaju iz inostranstva, odnosno usluge koje se pružaju stranim licima ili u inostranstvu).
Ovo je prva sistemska izmena navedenih pravila od uvođenja PDV u poreski sistem Republike Srbije.
Zbog velikog interesovanja, kompanija Paragraf organizuje radionicu na temu:

"OBUKA ZA PRIMENU NOVIH PRAVILA O ODREĐIVANJU MESTA PROMETA USLUGA IZ UGLA PDV, KOJA SE PRIMENJUJU OD 1.4.2017. I OBRAČUNAVANJE POREZA PO ODBITKU"

Beograd, 24. april 2017, hotel Prag - NOVI TERMIN!PDF - Satnica i program obuke

TEME OBUKE:

NOVA PRAVILA O ODREĐIVANJU MESTA PROMETA USLUGA IZ UGLA PDV

 • određivanje pojma poreskog obveznika za potrebe određivanja mesta prometa usluga;
 • poseban osvrt na pojedine vrste usluga - prevoz, posredovanje, reklamiranje, konsalting, usluge u vezi sa nepokretnostima, iznajmljivanje prevoznih sredstava i dr.

OPOREZIVANJE USLUGA IZ INOSTRANSTVA - OBRAČUN PDV I POREZA PO ODBITKU

 • interni obračun PDV i sastavljanje internog računa;
 • kada se smatra da je usluga pružena ili korišćena na teritoriji Republike Srbije?
 • razlikovanje prihoda od usluga i autorske naknade;
 • primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;

OSTALE IZMENE ZAKONA O PDV

 • strano lice kao obveznik PDV - obaveza određivanja poreskog punomoćnika;
 • stalna poslovna jedinica stranog lica;
 • pravo na odbitak interno obračunatog PDV;

PRAVILNO IZDAVANJE RAČUNA KAO USLOV ZA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

 • formalna ispravnost računa;
 • vreme izdavanja računa;

CILJNA GRUPA:

Obuka je namenjena svim subjektima koji primaju usluge iz inostranstva ili pružaju usluge stranim licima, odnosno u inostranstvu.

Uslov za realizaciju obuke je da se za obuku prijavi najmanje 20 učesnika.

MESTO I DATUM ODRŽAVANJA OBUKE:

Beograd, 24. april 2017. godine, hotel Prag - NOVI TERMIN!

PREDAVAČI:

Predavači na obuci su eminentni stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 • Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 • Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"

IZNOS KOTIZACIJE ZA POHAĐANJE OBUKE:

IZNOSI KOTIZACIJE ZA UPLATE OD 18.04. - 23.04.2017.

ZA PRETPLATNIKE
15.900 rsd *

ZA NEPRETPLATNIKE
18.900 rsd *

SPECIJALNA PONUDA
ZA SVE UPLATE KOTIZACIJE DO 18.04.2017.

ZA PRETPLATNIKE
12.900 rsd *

ZA NEPRETPLATNIKE
15.900 rsd *

*Na navedeni iznos se obračunava PDV u iznosu od 20%
Prijave sa tri ili više učesnika iz istog pravnog lica ostvaruju dodatni popust od 10% na ukupnu cenu kotizacije


PDF - Satnica i program obuke

KOTIZACIJA OBUHVATA:

 • Pohađanje edukativne obuke
 • Stručni materijal za obuku
 • Interaktivni rad sa predavačima
 • Kafu i ručak u pauzama predavanja
 • Sertifikat o pohađanju obuke