Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 99/2016)

 

Član 5

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organizacije

Program

Projekat

Naziv projekta

2017

2018

2019

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1401

5001

Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad policije

30.000.000

30.000.000

 

5002

Jačanje operativno-tehničkih kapaciteta

20.000.000

 

 

5003

Video nadzor u saobraćaju - Faza I

328.000.000

100.000.000

 

5004

Jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta neophodnih za rad saobraćajne policije

75.000.000

350.000.000

175.000.000

5005

Osavremenjivanje informacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova

325.000.000

475.000.000

 

5007

Osavremenjivanje voznog parka Ministarstva unutrašnjih poslova

700.000.000

850.000.000

850.000.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1.478.000.000

1.805.000.000

1.025.000.000

15.1

BUDŽETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

1401

5006

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija

100.000.000

250.000.000

500.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1.578.000.000

2.055.000.000

1.525.000.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

0702

5001

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

5.310.000.000

6.310.000.000

5.510.000.000

16.1

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

14.400.000

   

5002

Izgradnja graničnog prelaza Kotroman

5.100.000

   

5003

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

9.000.000

   

5004

Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta

6.000.000

1.040.000

68.400.000

5006

Izgradnja graničnog prelaza Sot

510.000

85.500.000

31.500.000

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

510.000

71.500.000

68.000.000

UPRAVA CARINA

 

 

35.520.000

158.040.000

167.900.000

16.2

PORESKA UPRAVA

2302

5001

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

467.208.000

467.208.000

 

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

230.782.000

200.000.000

 

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

32.000.000

41.500.000

 

UPRAVA ZA TREZOR

 

 

262.782.000

241.500.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

 

 

6.075.510.000

7.176.748.000

5.677.900.000

18

 

MINISTARSTVO ODBRANE

1703

5002

Gasifikacija kompleksa u TRZ "Čačak"

33.988.000

   

5004

Modernizacija školsko-borbenih aviona

540.913.000

540.913.000

540.913.000

UKUPNO MINISTARSTVO ODBRANE

 

 

574.901.000

540.913.000

540.913.000

21

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0702

5002

M 1.11 Kragujevac-Batočina

450.000.000

1.350.000.000

 

5003

Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig

9.742.000.000

5.798.000.000

 

5004

Izgradnja mosta Ljubovija-Bratunac

250.000.000

   

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

55.000.000

500.000.000

1.500.000.000

5009

Izrada Urbanističkog projekta, Idejnog i Glavnog projekta Železničke stanice Beograd centar

38.880.000

   

5010

Izrada Idejnog rešenja inovacije kompleksa TPS Zemun, Idejnog projekta, Studije opravdanosti, Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Glavnog projekta I faze nastavka izgradnje TPS Zemun

34.090.000

   

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

24.961.000

   

5012

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br.5 Beograd-Šid-državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

6.202.000

   

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

5.113.000

   

5015

Projekat mađarsko-srpske železnice

850.000.000

9.450.000.000

14.058.064.000

5016

Izgradnja graničnog prelaza Batrovci - faza 2

465.000.000

   

5017

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija-petlja Subotica Jug

300.000.000

1.000.000.000

800.000.000

5018

Izgradnja autoputa E-763, deonica Surčin-Obrenovac

7.150.000.000

5.750.000.000

9.500.000.000

5019

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

1.750.000.000

5.964.000.000

9.600.000.000

5020

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Prosek-Crvena Reka i Čiflik-Pirot i autoputa E-75, deonice Grdelica-Caričina Dolina i Caričina Dolina-Vladičin Han

6.220.000.000

3.756.880.000

 
       

5021

Izgradnja autoputa E-75, deonice: Grabovnica-Grdelica i Vladičin Han-Donji Neradovac i izgradnja autoputa E-80 deonice: Niš-Dimitrovgrad i obilaznica oko Dimitrovgrada

3.732.000.000

3.732.000.000

2.488.000.000

       

5022

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Crvena Reka-Čiflik i Pirot (istok)-Dimitrovgrad

4.354.000.000

2.177.000.000

 
       

5024

Izvođenje radova na izgradnji autoputa E-763: deonice: Ljig (Donji Banjani) - Boljkovci; Boljkovci - Takovo; Takovo - Preljina

2.761.680.000

   
       

5025

Izgradnja železničke infrastrukture i nabavka dizel motornih vozova

8.685.000.000

11.196.000.000

16.868.640.000

       

5026

Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji

2.488.000.000

1.132.040.000

 
 

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

49.361.926.000

51.805.920.000

54.814.704.000

22

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5004

Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Lazarevcu

40.000.000

   

5005

Obezbeđenje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Užicu

100.000.000

   

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

160.000.000

440.000.000

385.000.000

5007

Rekonstrukcija i adaptacija objekta "PALATA PRAVDE" u Beogradu

225.658.000

700.000.000

650.000.000

5008

Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu (bivši Vojnotehnički institut)

15.000.000

30.000.000

5.000.000

5009

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

10.000.000

70.000.000

10.000.000

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

194.000.000

310.000.000

310.000.000

5011

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu

15.000.000

100.000.000

100.000.000

5012

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Pančevu

105.000.000

12.000.000

 

5023

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Požarevcu

50.000.000

7.000.000

 

MINISTARSTVO PRAVDE

 

 

914.658.000

1.669.000.000

1.460.000.000

22.1

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

1607

5001

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

3.000.000

1.000.000

1.000.000

5002

Izgradnja prijemne zgrade i rekonstrukcija "C" paviljona u Kazneno-popravnom zavodu Niš

115.782.000

   

5003

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

42.000.000

 

42.000.000

5004

Izgradnja novog zatvora u Pančevu

372.539.000

279.360.000

 

5005

Adaptacija bolničkih blokova u Specijalnoj zatvorskoj bolnici

37.000.000

   

5006

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

21.240.000

100.000.000

250.113.000

5007

Kazneno-popravni zavod Padinska skela

23.100.000

   

5008

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

2.000.000

2.000.000

2.000.000

5009

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

 

74.000.000

21.500.000

5010

Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac-Zabela

57.000.000

288.000.000

362.000.000

5011

Radovi na izgradnji novog paviljona u KPZ Sremska Mitrovica

51.000.000

213.000.000

241.000.000

5012

Izgradnja kompleksa zatvorenog tipa u OZ Leskovac

72.000.000

176.000.000

466.000.000

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

796.661.000

1.133.360.000

1.385.613.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

 

 

1.711.319.000

2.802.360.000

2.845.613.000

23

23.4

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza

68.415.000

120.493.000

 

23.5

BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

0401

5002

Brana sa akumulacijom "STUBO-ROVNI" Valjevo

130.000.000

140.000.000

51.409.000

5003

Brana sa akumulacijom "ARILJE" profil "SVRAČKOVO" Arilje

400.000.000

400.000.000

450.000.000

5007

Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca

30.000.000

90.000.000

30.000.000

BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

560.000.000

630.000.000

531.409.000

23.9

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

0109

5001

Uspostavljanje laboratorije za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka i bezbednosti hrane

129.512.000

129.512.000

129.512.000

5002

Izgradnja karantinskog staklenika za potrebe fitosanitarne laboratorije

41.105.000

41.105.000

41.105.000

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

170.617.000

170.617.000

170.617.000

UKUPNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

799.032.000

921.110.000

702.026.000

26

 

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

0503

5001

Izgradnja novog tunela/kolektora Kriveljske reke

100.000.000

500.000.000

500.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

100.000.000

500.000.000

500.000.000

27

27.1

USTANOVE KULTURE

1202

5001

Adaptacija i rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti

612.212.000

   

5002

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija Narodnog muzeja

912.367.000

   

UKUPNO MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

1.524.579.000

31

 

BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno-informativne agencije

100.000.000

100.000.000

100.000.000

UKUPNO BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

100.000.000

100.000.000

100.000.000

42

 

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

0201

5001

Digitalizacija kulturne, umetničke, istorijske i naučne baštine Republike Srbije

123.000.000

123.000.000

61.500.000

UKUPNO SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

123.000.000

123.000.000

61.500.000

50

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

0606

5005

Uspostavljanje CERT-a

50.000.000

25.000.000

25.000.000

5006

Održavanje softverskih licenci

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

5007

Rekonstrukcija vile u Ulici kneza Aleksandra Karađorđevića 75

13.500.000

19.000.000

15.000.000

5008

Rekonstrukcija kompleksa vile "MIR"

12.000.000

23.200.000

38.000.000

5009

Rekonstrukcija objekta "KRALJEVA VILA" i rekonstrukcija vile "ŠUMADIJA" na Oplencu

8.500.000

34.500.000

 

UKUPNO UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

1.584.000.000

1.601.700.000

1.578.000.000

UKUPNO

63.532.267.000

67.626.751.000

68.345.656.000

Član 6

U okviru Razdela 20 - Ministarstvo privrede, Program 1510 - Privlačenje investicija, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 - Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

- u 2017. godini u iznosu do 11.000.000.000 dinara;

- u 2018. godini u iznosu do 11.833.737.000 dinara;

- u 2019. godini u iznosu do 14.298.831.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstva u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Član 7

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

- deo prihoda od poreza na dohodak građana - poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

- deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budžeta Republike Srbije, i to:

- transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

- namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

- namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

- namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

II POSEBAN DEO

Član 8

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu od 1.951.753.892.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 8.

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

1

         

NARODNA SKUPŠTINA

3.075.740.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

3.075.740.000

 

1.0

       

NARODNA SKUPŠTINA

613.426.000

           

Izvori finansiranja za glavu 1.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

613.426.000

   

2101

     

Politički sistem

613.426.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

613.426.000

       

0001

 

Vršenje poslaničke funkcije

613.426.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

275.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

49.226.000

         

413

Naknade u naturi

2.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

5.000.000

         

417

Poslanički dodatak

130.000.000

         

421

Stalni troškovi

100.000

         

422

Troškovi putovanja

150.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

100.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

500.000

 

1.1

       

NARODNA SKUPŠTINA - STRUČNE SLUŽBE

2.462.314.000

           

Izvori finansiranja za glavu 1.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

2.462.314.000

   

2101

     

Politički sistem

2.462.314.000

     

130

   

Opšte usluge

2.462.314.000

       

0002

 

Podrška radu Republičke izborne komisije

26.107.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

22.645.000

         

421

Stalni troškovi

660.000

         

422

Troškovi putovanja

1.600.000

         

423

Usluge po ugovoru

800.000

         

426

Materijal

100.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

300.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

       

0003

 

Stručna i administrativno - tehnička podrška radu poslanika

1.328.751.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

411.752.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

73.706.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

14.500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

21.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

4.000.000

         

421

Stalni troškovi

220.602.000

         

422

Troškovi putovanja

18.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

162.340.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

110.310.000

         

426

Materijal

70.470.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

26.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

500.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

70.000.000

         

512

Mašine i oprema

82.870.000

         

515

Nematerijalna imovina

36.400.000

       

7055

 

Izbori za predsednika Republike

1.107.456.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

759.408.000

         

421

Stalni troškovi

104.042.000

         

422

Troškovi putovanja

9.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

126.250.000

         

426

Materijal

108.756.000

2

         

PREDSEDNIK REPUBLIKE

243.043.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

243.043.000

   

2101

     

Politički sistem

243.043.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

243.043.000

       

0004

 

Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije Predsednika Republike

243.043.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

110.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

19.690.000

         

413

Naknade u naturi

350.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

830.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.800.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

400.000

         

421

Stalni troškovi

9.020.000

         

422

Troškovi putovanja

54.080.000

         

423

Usluge po ugovoru

36.669.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000.000

         

426

Materijal

3.700.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

2.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

2.500.000

3

         

VLADA

10.318.657.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

8.880.549.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

25.768.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.860.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

12.500.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

29.896.000

         

56

Finansijska pomoć EU

1.368.084.000

 

3.1

       

KABINET PREDSEDNIKA VLADE

22.312.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

22.312.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

22.312.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

22.312.000

       

0001

 

Stručni i operativni poslovi kabineta predsednika Vlade

22.312.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.685.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.193.000

         

421

Stalni troškovi

150.000

         

422

Troškovi putovanja

2.700.000

         

423

Usluge po ugovoru

11.500.000

         

426

Materijal

84.000

 

3.2

       

KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

24.517.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

24.517.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

24.517.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

24.517.000

       

0002

 

Stručni i operativni poslovi kabineta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova

24.517.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

9.508.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.719.000

         

413

Naknade u naturi

80.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

130.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

371.000

         

421

Stalni troškovi

373.000

         

422

Troškovi putovanja

1.800.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.636.000

         

426

Materijal

650.000

         

512

Mašine i oprema

250.000

 

3.3

       

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

17.887.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

17.887.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

17.887.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

17.887.000

       

0005

 

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

17.887.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.060.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.810.000

         

413

Naknade u naturi

20.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

189.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

241.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

150.000

         

422

Troškovi putovanja

298.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.017.000

         

426

Materijal

100.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

3.4

       

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

34.062.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

34.062.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

34.062.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

34.062.000

       

0004

 

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

34.062.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

16.101.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.882.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

450.000

         

421

Stalni troškovi

1.000.000

         

422

Troškovi putovanja

1.550.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.798.000

         

426

Materijal

1.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

130.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

100.000

 

3.5

       

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

29.921.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.5

 

         

01

Prihodi iz budžeta

29.921.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

29.921.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

29.921.000

       

0018

 

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova

29.921.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

13.693.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.451.000

         

413

Naknade u naturi

50.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

70.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

505.000

         

421

Stalni troškovi

550.000

         

422

Troškovi putovanja

1.900.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.850.000

         

426

Materijal

600.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

250.000

 

3.6

       

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

35.236.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.6

 

         

01

Prihodi iz budžeta

35.236.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

35.236.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

35.236.000

       

0006

 

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije

35.236.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

8.899.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.600.000

         

413

Naknade u naturi

20.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

120.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

300.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

744.000

         

422

Troškovi putovanja

8.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

14.900.000

         

426

Materijal

400.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

250.000

 

3.7

       

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU

160.621.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.7

 

         

01

Prihodi iz budžeta

160.621.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

160.621.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

160.621.000

       

0017

 

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

30.621.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.094.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.186.000

         

413

Naknade u naturi

30.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

7.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

504.000

         

421

Stalni troškovi

580.000

         

422

Troškovi putovanja

1.625.000

         

423

Usluge po ugovoru

11.934.000

         

426

Materijal

1.060.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

600.000

       

4003

 

Podrška sprovođenju mera populacione politike na teritoriji Republike Srbije

130.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

 

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

130.000.000

 

3.8

       

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELJA ZADUŽENOG ZA REGIONALNI RAZVOJ I JAVNA PREDUZEĆA

225.541.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.8

 

         

01

Prihodi iz budžeta

225.541.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

225.541.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

225.541.000

       

0019

 

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i javna preduzeća

25.541.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

9.850.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.773.000

         

413

Naknade u naturi

80.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

90.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

468.000

         

421

Stalni troškovi

580.000

         

422

Troškovi putovanja

1.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.850.000

         

426

Materijal

1.050.000

         

512

Mašine i oprema

600.000

       

4004

 

Podrška sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije

200.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

 

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

200.000.000

 

3.9

       

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

519.279.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.9

 

         

01

Prihodi iz budžeta

519.279.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

519.279.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

519.279.000

       

0008

 

Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade

287.863.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

144.094.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

26.024.000

         

413

Naknade u naturi

600.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.450.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

5.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

300.000

         

421

Stalni troškovi

11.944.000

         

422

Troškovi putovanja

36.994.000

         

423

Usluge po ugovoru

51.225.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

900.000

         

426

Materijal

3.006.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

150.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

500.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

200.000

         

512

Mašine i oprema

5.376.000

         

515

Nematerijalna imovina

100.000

       

0015

 

Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

64.940.000

         

421

Stalni troškovi

2.850.000

         

422

Troškovi putovanja

3.250.000

         

423

Usluge po ugovoru

25.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

33.000.000

         

426

Materijal

840.000

       

4002

 

Kontribucija Republike Srbije prema UNDP Srbija

166.476.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

166.476.000

 

3.10

       

KANCELARIJA ZA SARADNJU S MEDIJIMA

37.017.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.10

 

         

01

Prihodi iz budžeta

37.017.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

37.017.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

37.017.000

       

0016

 

Medijsko praćenje rada Vlade

37.017.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

24.807.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.565.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

246.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

730.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

140.000

         

421

Stalni troškovi

1.700.000

         

422

Troškovi putovanja

300.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.829.000

         

424

Specijalizovane usluge

100.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000

         

426

Materijal

500.000

         

512

Mašine i oprema

50.000

 

3.11

       

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

988.210.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.11

 

         

01

Prihodi iz budžeta

418.342.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

12.159.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

22.506.000

         

56

Finansijska pomoć EU

535.203.000

   

0601

     

Podrška pristupanju Srbije EU

221.696.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

221.696.000

       

0001

 

Koordinacija procesa evropskih integracija

51.945.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

28.600.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.700.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.200.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

835.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

140.000

         

421

Stalni troškovi

2.510.000

         

422

Troškovi putovanja

1.800.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.080.000

         

426

Materijal

50.000

         

512

Mašine i oprema

30.000

       

0005

 

Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU

77.362.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.100.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.200.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

445.000

         

421

Stalni troškovi

12.000

         

422

Troškovi putovanja

850.000

         

423

Usluge po ugovoru

61.255.000

       

0006

 

Administracija i upravljanje

51.536.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

21.700.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.900.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

550.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

         

421

Stalni troškovi

2.885.000

         

422

Troškovi putovanja

4.150.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.430.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

630.000

         

426

Materijal

2.890.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

50.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

50.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

700.000

         

512

Mašine i oprema

2.241.000

         

515

Nematerijalna imovina

660.000

       

0007

 

Informisanje javnosti i obuka o procesu evropskih integracija

35.851.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.350.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.850.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.280.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

70.000

         

421

Stalni troškovi

17.000

         

422

Troškovi putovanja

1.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

15.204.000

         

426

Materijal

80.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

4.500.000

       

4001

 

Analitička podrška pregovorima sa Evropskom unijom

5.002.000

         

421

Stalni troškovi

20.000

         

422

Troškovi putovanja

200.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.782.000

   

0602

     

Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

766.514.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

766.514.000

       

0001

 

Planiranje i programiranje EU sredstava i razvojne pomoći

36.399.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

19.820.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

820.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

650.000

         

421

Stalni troškovi

2.505.000

         

422

Troškovi putovanja

1.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

8.304.000

       

0002

 

Praćenje i izveštavanje o EU sredstvima i međunarodnoj pomoći

16.073.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.110.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.810.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

410.000

         

421

Stalni troškovi

193.000

         

422

Troškovi putovanja

400.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.650.000

       

0004

 

Planiranje i programiranje i efikasno sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje

31.150.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

19.660.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.520.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

800.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

632.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

80.000

         

421

Stalni troškovi

128.000

         

422

Troškovi putovanja

2.350.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.970.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

750.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

40.000

         

512

Mašine i oprema

220.000

       

0005

 

Sprovođenje projekata IPA komponente čiji je korisnik KEI

9.288.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.800.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.040.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

250.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

188.000

         

421

Stalni troškovi

10.000

         

422

Troškovi putovanja

1.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000.000

       

4002

 

IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija - tehnička pomoć

26.083.000

         

421

Stalni troškovi

900.000

         

422

Troškovi putovanja

2.440.000

         

423

Usluge po ugovoru

15.181.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

357.000

         

426

Materijal

2.020.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

4.099.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

100.000

         

512

Mašine i oprema

986.000

       

4003

 

IPA program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija - tehnička pomoć

41.607.000

         

421

Stalni troškovi

342.000

         

422

Troškovi putovanja

5.100.000

         

423

Usluge po ugovoru

17.600.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

344.000

         

426

Materijal

410.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

17.156.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

200.000

         

512

Mašine i oprema

455.000

       

4004

 

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija - tehnička pomoć

27.358.000

         

421

Stalni troškovi

1.700.000

         

422

Troškovi putovanja

1.600.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

230.000

         

426

Materijal

400.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

15.328.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

100.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

       

4005

 

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija - tehnička pomoć

18.811.000

         

421

Stalni troškovi

761.000

         

422

Troškovi putovanja

1.130.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.660.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

130.000

         

426

Materijal

400.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

6.130.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

100.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

       

4006

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina - tehnička pomoć 2007-2013

4.538.000

         

421

Stalni troškovi

644.000

         

422

Troškovi putovanja

408.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.745.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000

         

426

Materijal

10.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

15.000

         

512

Mašine i oprema

666.000

       

4007

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora - tehnička pomoć 2007-2013

11.740.000

         

421

Stalni troškovi

1.500.000

         

422

Troškovi putovanja

1.450.000

         

423

Usluge po ugovoru

8.200.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

270.000

         

426

Materijal

240.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

50.000

         

512

Mašine i oprema

30.000

       

4008

 

Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć

15.465.000

         

421

Stalni troškovi

150.000

         

422

Troškovi putovanja

2.830.000

         

423

Usluge po ugovoru

8.100.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

210.000

         

426

Materijal

303.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

3.800.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

10.000

         

512

Mašine i oprema

62.000

       

4009

 

Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć

7.505.000

         

421

Stalni troškovi

100.000

         

422

Troškovi putovanja

1.280.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

60.000

         

426

Materijal

128.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.377.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

35.000

         

512

Mašine i oprema

25.000

       

4010

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora i Srbija - Bosna i Hercegovina - tehnička pomoć 2014-2020

33.583.000

         

421

Stalni troškovi

140.000

         

422

Troškovi putovanja

2.950.000

         

423

Usluge po ugovoru

17.610.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

205.000

         

426

Materijal

223.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

12.300.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

130.000

         

512

Mašine i oprema

25.000

       

4012

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Makedonija - tehnička pomoć 2016-2020

9.159.000

         

421

Stalni troškovi

61.000

         

422

Troškovi putovanja

115.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.610.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

101.000

         

426

Materijal

11.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

3.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

10.000

         

512

Mašine i oprema

251.000

       

4013

 

IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

2.400.000

         

421

Stalni troškovi

50.000

         

422

Troškovi putovanja

300.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.950.000

         

512

Mašine i oprema

100.000

       

7030

 

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

437.661.000

         

423

Usluge po ugovoru

433.328.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

4.333.000

       

7049

 

IPA 2014 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

37.694.000

         

423

Usluge po ugovoru

37.320.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

374.000

 

3.12

       

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

20.479.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.12

 

         

01

Prihodi iz budžeta

20.479.000

   

1601

     

Borba protiv korupcije

20.479.000

     

360

   

Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

20.479.000

       

0001

 

Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije

20.479.000

         

421

Stalni troškovi

400.000

         

422

Troškovi putovanja

1.075.000

         

423

Usluge po ugovoru

18.624.000

         

426

Materijal

180.000

         

512

Mašine i oprema

200.000

 

3.13

       

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

90.101.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.13

 

         

01

Prihodi iz budžeta

90.101.000

   

0606

     

Podrška radu organa javne uprave

90.101.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

90.101.000

       

0001

 

Razvoj ljudskih resursa

15.924.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.911.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.417.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

466.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

330.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.700.000

       

0002

 

Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima

54.937.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

19.955.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.572.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

850.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

760.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

         

423

Usluge po ugovoru

25.700.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

4.000.000

       

0003

 

Administracija i upravljanje

19.240.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.924.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.955.000

         

413

Naknade u naturi

250.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

320.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

150.000

         

421

Stalni troškovi

766.000

         

422

Troškovi putovanja

230.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.100.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000

         

426

Materijal

693.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

2.300.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.000

 

3.14

       

SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

380.937.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.14

 

         

01

Prihodi iz budžeta

380.937.000

   

1501

     

Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

380.937.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

380.937.000

       

0001

 

Infrastrukturni i ekonomski razvoj

339.065.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

40.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

261.765.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

37.000.000

         

512

Mašine i oprema

300.000

       

0002

 

Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika Koordinacionog tela

41.872.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

19.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.500.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

250.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

20.000

         

421

Stalni troškovi

1.200.000

         

422

Troškovi putovanja

1.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.200.000

         

424

Specijalizovane usluge

4.200.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

100.000

         

426

Materijal

1.500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

3.15

       

AVIO-SLUŽBA VLADE

247.323.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.15

 

         

01

Prihodi iz budžeta

247.323.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

247.323.000

     

450

   

Saobraćaj

247.323.000

       

0011

 

Letačka operativa

62.743.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

30.560.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.920.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

200.000

         

421

Stalni troškovi

650.000

         

422

Troškovi putovanja

4.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

20.062.000

         

424

Specijalizovane usluge

100.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

220.000

         

426

Materijal

2.780.000

         

512

Mašine i oprema

150.000

       

0012

 

Tehnička operativa

105.637.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

14.130.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.607.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

256.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

230.000

         

421

Stalni troškovi

1.200.000

         

422

Troškovi putovanja

2.270.000

         

423

Usluge po ugovoru

11.090.000

         

424

Specijalizovane usluge

600.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

61.853.000

         

426

Materijal

11.150.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

100.000

         

512

Mašine i oprema

150.000

       

0013

 

Plovidbenost vazduhoplova

78.942.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

9.700.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.777.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.630.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

350.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

15.900.000

         

422

Troškovi putovanja

600.000

         

423

Usluge po ugovoru

27.180.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.001.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

250.000

         

426

Materijal

20.350.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

50.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

150.000

       

4001

 

Izgradnja hangara i pratećih objekata

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.000

 

3.16

       

KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

36.847.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.16

 

         

01

Prihodi iz budžeta

36.847.000

   

1404

     

Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna podrška radu Saveta i Biroa

36.847.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

36.847.000

       

0001

 

Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i podrška Kancelarije radu Saveta i Biroa

33.907.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

21.697.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.883.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

565.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

140.000

         

421

Stalni troškovi

736.000

         

422

Troškovi putovanja

3.250.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.951.000

         

424

Specijalizovane usluge

332.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

850.000

         

426

Materijal

500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

       

4001

 

Opremanje bezbednosne zone A i B

2.940.000

         

512

Mašine i oprema

2.740.000

         

515

Nematerijalna imovina

200.000

 

3.17

       

KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

37.775.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.17

 

         

01

Prihodi iz budžeta

28.757.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.860.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

7.158.000

   

1002

     

Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

37.775.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

37.775.000

       

0001

 

Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva

22.560.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.057.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.780.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

410.000

         

421

Stalni troškovi

250.000

         

422

Troškovi putovanja

1.178.000

         

423

Usluge po ugovoru

8.370.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000

         

426

Materijal

200.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

5.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

5.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

5.000

         

512

Mašine i oprema

150.000

       

0002

 

EU integracije i međunarodna saradnja u oblasti civilnog društva

8.215.000

         

421

Stalni troškovi

155.000

         

422

Troškovi putovanja

960.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.600.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

4.500.000

       

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

7.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

7.000.000

 

3.18

       

KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

47.295.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.18

 

         

01

Prihodi iz budžeta

47.295.000

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

47.295.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

47.295.000

       

0001

 

Revizija sistema sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU

47.295.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

29.700.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.100.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

899.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

720.000

         

422

Troškovi putovanja

2.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.142.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000

         

426

Materijal

1.830.000

         

512

Mašine i oprema

2.001.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.001.000

 

3.19

       

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

5.709.854.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.19

 

         

01

Prihodi iz budžeta

4.913.819.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

12.500.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

232.000

         

56

Finansijska pomoć EU

783.303.000

   

0603

     

Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

3.684.687.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

3.684.687.000

       

0001

 

Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta

3.243.704.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

3.243.704.0003.243.704.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vladu

 

       

0002

 

Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u skladu sa mrežom škola i predškolskih ustanova

185.744.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.232.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

184.512.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vladu

 

       

0003

 

Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija

19.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

19.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vladu

 

       

0004

 

Stručna i administrativna podrška

236.239.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

79.230.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

14.182.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.350.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.700.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

636.000

         

421

Stalni troškovi

23.530.000

         

422

Troškovi putovanja

9.700.000

         

423

Usluge po ugovoru

83.173.000

         

424

Specijalizovane usluge

400.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.792.000

         

426

Materijal

13.890.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

562.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

800.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

3.292.000

   

0604

     

Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

2.025.167.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

2.025.167.000

       

0001

 

Podsticaj ekonomskog razvoja

199.162.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vladu

20.000.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

1.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

179.161.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vladu

 

       

0002

 

Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata

454.047.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

454.047.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vladu

 

       

0003

 

Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu

11.600.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

10.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vladu

 

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

1.600.000

       

0004

 

Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu povratka

239.366.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

107.024.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vladu

 

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

76.442.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vladu

 

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

55.900.000

       

0005

 

Podrška organizacijama civilnog društva

34.630.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

34.630.000

       

0006

 

Zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i kulturnim aktivnostima

279.740.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vladu

155.824.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

43.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vladu

 

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

80.916.000

       

7007

 

IPA 2013 - Sektor unutrašnjih poslova

214.109.000

         

423

Usluge po ugovoru

211.989.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.120.000

       

7028

 

IPA 2014 - Unutrašnji poslovi

592.513.000

         

424

Specijalizovane usluge

592.513.000

 

3.20

       

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

404.687.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.20

 

         

01

Prihodi iz budžeta

341.500.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

13.609.000

         

56

Finansijska pomoć EU

49.578.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

404.687.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

129.434.000

       

0006

 

Praćenje primene međunarodnih obaveza i sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije

33.244.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.500.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.344.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

600.000

         

422

Troškovi putovanja

2.800.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

16.000.000

       

0008

 

Administracija i upravljanje

29.871.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

13.800.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.470.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.299.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

300.000

         

421

Stalni troškovi

1.800.000

         

422

Troškovi putovanja

950.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.851.000

         

424

Specijalizovane usluge

500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

800.000

         

426

Materijal

2.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

50.000

         

512

Mašine i oprema

800.000

         

515

Nematerijalna imovina

250.000

       

4002

 

Tolerancija i razumevanja prema LGBT osobama

13.609.000

         

423

Usluge po ugovoru

13.537.000

         

426

Materijal

72.000

       

7002

 

IPA 2013 - Sektor pravosuđa

52.710.000

         

423

Usluge po ugovoru

52.188.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

522.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

275.253.000

       

0007

 

Unapređenje položaja nacionalnih manjina

275.253.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.350.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.310.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

         

422

Troškovi putovanja

1.500.000

           

Deo sredstava u iznosu od 100.000 dinara namenjen je za finansiranje Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma

 

         

423

Usluge po ugovoru

4.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

260.393.000

           

Deo sredstava u iznosu od 245.000.000 dinara namenjen je za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a deo sredstava u iznosu od 15.393.000 dinara namenjen je za finansiranje aktivnosti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja

 

 

3.21

       

KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA

18.221.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.21

 

         

01

Prihodi iz budžeta

18.221.000

   

1802

     

Preventivna zdravstvena zaštita

18.221.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

18.221.000

       

0011

 

Stručni i operativni poslovi u oblasti borbe protiv droga

18.221.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

11.277.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.055.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.038.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

275.000

         

421

Stalni troškovi

220.000

         

422

Troškovi putovanja

500.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.126.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

80.000

         

426

Materijal

400.000

         

512

Mašine i oprema

250.000

 

3.22

       

KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

36.449.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.22

 

         

01

Prihodi iz budžeta

36.449.000

   

2102

     

Podrška radu Vlade

36.449.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

36.449.000

       

0014

 

Stručni i administrativni poslovi u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini

36.449.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

16.921.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.300.000

         

413

Naknade u naturi

30.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

320.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

750.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

         

421

Stalni troškovi

680.000

         

422

Troškovi putovanja

8.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.150.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

50.000

         

426

Materijal

1.955.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

3.000

         

512

Mašine i oprema

190.000

 

3.23

       

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

1.194.086.000

           

Izvori finansiranja za glavu 3.23

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.194.086.000

   

1511

     

Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode

1.194.086.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

1.194.086.000

       

0001

 

Koordinacija poslova obnove i izgradnje objekata javne namene

833.733.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.100.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.808.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

250.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

543.000

         

421

Stalni troškovi

977.000

         

422

Troškovi putovanja

3.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

22.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000

         

426

Materijal

1.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

1.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

3.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

789.553.000

         

512

Mašine i oprema

1.300.000

       

0002

 

Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode

360.353.000

         

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

360.353.000

4

         

USTAVNI SUD

334.690.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

334.690.000

   

1605

     

Zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda

334.690.000

     

330

   

Sudovi

334.690.000

       

0001

 

Ostvarivanje ustavnih nadležnosti, administracija i upravljanje

334.690.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

252.150.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

40.030.000

         

413

Naknade u naturi

600.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.800.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

7.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

800.000

         

421

Stalni troškovi

3.820.000

         

422

Troškovi putovanja

3.010.000

         

423

Usluge po ugovoru

11.560.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

4.560.000

         

426

Materijal

5.090.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

550.000

         

512

Mašine i oprema

2.860.000

         

515

Nematerijalna imovina

360.000

5

         

VISOKI SAVET SUDSTVA

579.687.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 5

 

         

01

Prihodi iz budžeta

482.261.000

         

56

Finansijska pomoć EU

97.426.000

   

1602

     

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

579.687.000

     

330

   

Sudovi

579.687.000

       

0001

 

Rad saveta Visokog saveta sudstva

84.028.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

65.498.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

11.830.000

         

413

Naknade u naturi

280.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

290.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

6.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

130.000

       

0002

 

Rad administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

392.079.000

         

421

Stalni troškovi

3.000.000

         

422

Troškovi putovanja

3.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

21.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

500.000

         

426

Materijal

3.473.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

6.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

360.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

100.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

       

7002

 

IPA 2013 - Sektor pravosuđa

103.580.000

         

423

Usluge po ugovoru

102.554.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.026.000

6

         

SUDOVI

20.985.969.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 6

 

         

01

Prihodi iz budžeta

17.145.565.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

3.645.380.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

195.024.000

 

6.0

       

SUDOVI

67.026.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

67.026.000

   

1603

     

Rad sudova

67.026.000

     

330

   

Sudovi

67.026.000

       

0002

 

Tehnička podrška radu sudova

67.026.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

4.250.000

         

421

Stalni troškovi

35.000.000

         

422

Troškovi putovanja

20.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.776.000

 

6.1

       

VRHOVNI KASACIONI SUD

439.791.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

333.156.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

106.633.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.000

   

1603

     

Rad sudova

439.791.000

     

330

   

Sudovi

439.791.000

       

0003

 

Sprovođenje sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda

237.516.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

136.761.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

24.503.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

8.550.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

600.000

         

421

Stalni troškovi

54.500.000

         

422

Troškovi putovanja

1.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.000.000

         

426

Materijal

6.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

500.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.000

       

0004

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda

202.275.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

168.772.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

31.500.000

         

413

Naknade u naturi

350.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

650.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.000

 

6.2

       

UPRAVNI SUD

298.432.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

243.618.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

54.810.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

4.000

   

1603

     

Rad sudova

298.432.000

     

330

   

Sudovi

298.432.000

       

0005

 

Sprovođenje sudskih postupaka Upravnog suda

131.929.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

88.449.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

15.825.000

         

413

Naknade u naturi

10.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

301.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

5.430.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

706.000

         

421

Stalni troškovi

7.256.000

         

422

Troškovi putovanja

2.150.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.180.000

         

426

Materijal

7.420.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

200.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

       

0006

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Upravnog suda

138.303.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

114.022.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

20.411.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

832.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.030.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.005.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.000

       

7055

 

Izbori za predsednika Republike

28.200.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

21.240.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.580.000

         

421

Stalni troškovi

580.000

         

422

Troškovi putovanja

1.500.000

         

426

Materijal

1.300.000

 

6.3

       

PRIVREDNI APELACIONI SUD

222.541.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

160.497.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

62.038.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

6.000

   

1603

     

Rad sudova

222.541.000

     

330

   

Sudovi

222.541.000

       

0007

 

Sprovođenje sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

143.287.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

98.871.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

17.207.000

         

413

Naknade u naturi

90.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

656.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

9.083.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

615.000

         

421

Stalni troškovi

1.950.000

         

422

Troškovi putovanja

3.690.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.775.000

         

426

Materijal

8.347.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

1.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

       

0008

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

79.254.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

64.414.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

11.530.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

3.301.000

 

6.4

       

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD

402.163.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

281.169.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

120.979.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

15.000

   

1603

     

Rad sudova

402.163.000

     

330

   

Sudovi

402.163.000

       

0009

 

Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

229.796.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

130.201.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

23.305.000

         

413

Naknade u naturi

3.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.411.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

8.487.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

451.000

         

421

Stalni troškovi

51.107.000

         

422

Troškovi putovanja

3.346.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.270.000

         

426

Materijal

7.792.000

         

482

Porezi, obavezne takse i kazne i penali

121.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

301.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

       

0010

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

172.367.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

144.903.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

25.939.000

         

413

Naknade u naturi

2.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.512.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

2.000