U pravnoj bazi Paragraf Lex postoji redakcijska napomena u vezi sa ovim propisom. Pretplatom na pravnu bazu stičete uvid u ovu napomenu.

Email Print

ZAKON
O BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

("Sl. list SRJ", br. 60/98 i 36/99 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.