Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

Zaključak o usvajanju Nacionalnog plana akcije za borbu protiv trgovine ljudima za period od 2009. do 2011. godine

Email Print

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU NACIONALNOG PLANA AKCIJE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA ZA PERIOD OD 2009. DO 2011. GODINE

("Sl. glasnik RS", br. 35/2009)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.

 

 

X