Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

UREDBA O VREMENU ODMORA I UPRAVLJANJA VOZAčA MOTORNIH VOZILA KADA OBAVLJAJU MEđUNARODNI PREVOZ, KAO I O PRIMENI SISTEMA DIGITALNIH TAHOGRAFA