Prijavite se na mailing listu:


Email Print

UREDBA
O VREMENU ODMORA I UPRAVLJANJA VOZAČA MOTORNIH VOZILA KADA OBAVLJAJU MEĐUNARODNI PREVOZ, KAO I O PRIMENI SISTEMA DIGITALNIH TAHOGRAFA

("Sl. glasnik RS", br. 54/2010)

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.