Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

Uredba o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama u 2011. godini

Email Print

UREDBA
O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI

("Sl. glasnik RS", br. 3/2011, 48/2011 i 84/2011)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.

 

 

X