Email Print

UREDBA
O POSTUPKU ZA PRAVNU ZAŠTITU PRONALAZAKA

("Sl. list SCG", br. 62/2004)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.