Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

Uredba o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka

Email Print

UREDBA
O POSTUPKU ZA PRAVNU ZAŠTITU PRONALAZAKA

("Sl. list SCG", br. 62/2004)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.

 

 

X