Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika,
pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade i o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti

Email Print

PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU ŠTA SE SMATRA UZIMANJEM I UPOTREBOM DOBARA KOJA SU DEO POSLOVNE IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA, PRUŽANJEM USLUGA I SVAKIM DRUGIM PROMETOM BEZ NAKNADE I O UTVRĐIVANJU UOBIČAJENIH KOLIČINA POSLOVNIH UZORAKA I POKLONA MANJE VREDNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 114/2004)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.

 

 

X