Email Print

PRAVILNIK
O USLOVIMA KOJE U POGLEDU IZRADE MORAJU ISPUNJAVATI PREDMETI OD DRAGOCENIH METALA

("Sl. list SRJ", br. 8/95)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.