Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI TERETNA VOZILA I AUTOBUSI KOJIMA SE OBAVLJA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

("Sl. glasnik RS", br. 73/2013)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički uslovi u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacioni uslovi u pogledu bezbednosti koje moraju ispunjavati teretna vozila, priključna vozila i autobusi, kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) teretno vozilo kojim se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju je motorno vozilo namenjeno za prevoz stvari najveće dozvoljene mase preko 3,5 tone;

2) ovlašćena organizacija je organizacija koja je, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, ovlašćena za ispitivanje vozila.

II TERETNA VOZILA I PRIKLJUČNA VOZILA

Član 3

Teretno vozilo svrstava se u jednu od sledećih kategorija:

1) "zeleno" vozilo;

2) "zelenije i bezbedno" vozilo;

3) "EVRO III bezbedno" vozilo;

4) "EVRO IV bezbedno" vozilo;

5) "EVRO V bezbedno" vozilo;

6) "EVRO EEV bezbedno" vozilo;

7) "EVRO VI bezbedno" vozilo.

Teretno vozilo koje se ne može svrstati u neku od kategorija iz stava 1. ovog pravilnika svrstava se u kategoriju - vozilo.

Član 4

U kategoriju "zeleno" vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje prevoznik poseduje Potvrdu o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača za "zeleno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje datom u Prilogu 1 ili Prilogu 2, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Potvrda iz Priloga 1 je važeća ako je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2005. godine.

Potvrda iz Priloga 2 je važeća od 1. januara 2006. godine.

Član 5

U kategoriju "zelenije i bezbedno" vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje prevoznik poseduje sledeće potvrde:

1) Potvrdu "A" o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača za "zelenije i bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, sa dijagonalnom linijom od donjeg levog ugla ka gornjem desnom uglu, datom u Prilogu 3 ili Prilogu 4, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo;

2) Potvrdu "B" o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za "zelenije i bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu, potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, sa dijagonalnom linijom od donjeg levog ugla ka gornjem desnom uglu, datom u Prilogu 5 ili Prilogu 6, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Potvrde iz Priloga 3 i Priloga 5 su važeće ako je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2005. godine.

Potvrde iz Priloga 4 i Priloga 6 su važeće od 1. januara 2006. godine.

Član 6

U kategoriju "EVRO III bezbedno" vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje prevoznik poseduje sledeće potvrde:

1) Potvrdu "A" o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača za "EVRO III bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 7 ili Prilogu 8, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo;

2) Potvrdu "B" o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za "EVRO III bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 9 ili Prilogu 10, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Potvrde iz Priloga 7 i Priloga 9 su važeće ako je datum izdavanja potvrde do 31. decembra 2005. godine.

Potvrde iz Priloga 8 i Priloga 10 su važeće ako je datum izdavanja potvrde od 1. januara 2006. godine do 31. marta 2009. godine.

Član 7

U kategoriju "EVRO IV bezbedno" vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje prevoznik poseduje sledeće potvrde:

1) Potvrdu "A" o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača za "EVRO IV bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 11, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) Potvrdu "B" o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za "EVRO IV bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu, potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 12, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrde iz Priloga 11 i Priloga 12 su važeće ako je datum izdavanja potvrde do 31. marta 2009. godine.

Član 8

U kategoriju "EVRO V bezbedno" vozilo može se svrstati teretno vozilo za koje prevoznik poseduje Potvrdu CEMT o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za "EVRO V bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 13, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrda iz Priloga 13 je važeća ako je datum izdavanja potvrde do 31. marta 2009. godine.

Član 9

U kategoriju "EVRO III bezbedno" vozilo ili "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo može se svrstati i teretno vozilo za koje prevoznik poseduje Potvrdu CEMT o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za "EVRO III bezbedno" vozilo ili "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu, potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji - na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 14, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrda iz Priloga 14 izdaje se do 1. januara 2014. godine i važeća je ako je izdata do tog datuma.

Član 10

U kategoriju "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo ili "EVRO EEV bezbedno" vozilo ili "EVRO VI bezbedno" vozilo svrstava se teretno vozilo za koje prevoznik poseduje Potvrdu CEMT o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksplotacionih uslova u pogledu bezbednosti "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo ili "EVRO EEV bezbedno" vozilo ili "EVRO VI bezbedno" vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu, potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji - na obrascu formata A4 svetlozelene boje, datom u Prilogu 15, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Za priključno vozilo koje se koristi uz teretno vozilo kategorije "zelenije i bezbedno" vozilo ili "EVRO III bezbedno" vozilo ili "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo ili "EVRO EEV bezbedno" vozilo ili "EVRO VI bezbedno" vozilo prevoznik mora da poseduje Potvrdu CEMT o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za priključno vozilo koju izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija ako proizvođač više ne postoji, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji - na obrascu formata A4 svetložute boje, datom u Prilogu 16, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12

Za teretno vozilo koje se svrstava u kategoriju "zelenije i bezbedno" vozilo ili "EVRO III bezbedno" vozilo ili "EVRO IV bezbedno" vozilo ili "EVRO V bezbedno" vozilo ili "EVRO EEV bezbedno" vozilo ili "EVRO VI bezbedno" vozilo pored potvrda iz čl. 5, 6, 7, 8, 9. i 10. ovog pravilnika, kao i za priključno vozilo koje se koristi uz to vozilo, pored potvrde iz člana 11. ovog pravilnika, prevoznik mora posedovati i Potvrdu CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja - na obrascu formata A4 bele boje, datom u Prilogu 17, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrda CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju izdaje se sa rokom važenja od godinu dana ako su uređaji i oprema koji su ugrađeni u teretno i priključno vozilo u funkciji i ako su ispravni.

Potvrda CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju iz stava 1. ovog člana izdaje se posebno za teretno, a posebno za priključno vozilo.

Uređaji i oprema koji su ugrađeni u teretno i priključno vozilo iz stava 1. ovog člana i šta se na tim uređajima i opremi proverava dato je u Prilogu 18, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 13

Potvrde iz čl. 4. do 12. ovog pravilnika imaju u gornjem desnom uglu jedinstvenu numeraciju koja se sastoji od oznake državne pripadnosti i rednog broja potvrde.

Potvrda "A" o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i Potvrda "B" o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti izdate za isto teretno vozilo imaju isti redni broj.

Potvrde iz stava 1. ovog člana izdaju se na srpskom ili engleskom ili francuskom ili nemačkom jeziku, a uz te potvrde nalaze se i formulari potvrda na ostalim navedenim jezicima.

Član 14

Na prednjoj strani teretnog vozila zavisno od kategorije u koju se vozilo svrstava nalazi se znak u obliku kruga prečnika 200 mm zelene boje, sa spoljašnjim obodom - ivicom od 20 mm bele boje sa ucrtanim latiničnim slovom ili rimskim brojem bele boje dimenzija 114 mm ili znak u obliku kruga prečnika 130 mm zelene boje, sa spoljašnjim obodom - ivicom od 20 mm bele boje sa ucrtanim latiničnim slovom ili rimskim brojem bele boje dimenzija 75 mm, i to:

- za kategoriju "zeleno" vozilo - latinično slovo E;

- za kategoriju "zelenije i bezbedno" vozilo - latinično slovo S;

- za kategoriju "EVRO III bezbedno" vozilo - broj III;

- za kategoriju "EVRO IV bezbedno" vozilo - broj IV;

- za kategoriju "EVRO V bezbedno" vozilo - broj V;

- za kategoriju "EVRO EEV bezbedno" vozilo - latinična slova EEV;

- za kategoriju "EVRO VI bezbedno" vozilo - broj VI.

Izgled znaka iz stava 1. ovog član dat je u Prilogu 19, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 15

Potvrda CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju izdaje se na osnovu podnošenja dokaza da vozilo ispunjava uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje međunarodni prevoz u drumskom saobraćaju i zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

III AUTOBUSI

Član 16

Za autobus kojim se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju Potvrdu o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti izdaje proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, odnosno ovlašćena organizacija, odnosno ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu potvrdu izdaje ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji.

U potvrdi iz stava 1. ovog člana navode se podaci o buci, emisiji zagađivača i podaci koji se odnose na bezbednost koji su izmereni, odnosno utvrđeni za svaki pojedinačni autobus.

Član 17

Za autobus kojim se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju prevoznik mora posedovati i Potvrdu o tehničkoj ispravnosti autobusa koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja - na obrascu formata A4 bele boje datom u Prilogu 20, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrda o tehničkoj ispravnosti autobusa izdaje se sa rokom važenja od godinu dana ako su uređaji i oprema koji su ugrađeni u autobus u funkciji i ako su ispravni.

Uređaji i oprema koji su ugrađeni u autobus iz stava 1. ovog člana i šta se na tim uređajima i opremi proverava dato je u Prilogu 18.

Član 18

Potvrda iz člana 17. ovog pravilnika mora u gornjem desnom uglu da ima jedinstvenu numeraciju koja se sastoji od oznake državne pripadnosti i rednog broja potvrde.

Član 19

Potvrda o tehničkoj ispravnosti autobusa izdaje se na osnovu podnošenja dokaza da autobus ispunjava uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje međunarodni prevoz u drumskom saobraćaju i zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 99/05, 23/06 i 63/99).

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "ZELENO" VOZILO

 

Potvrda broj: SRB _______

Tip vozila:

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE
I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "ZELENO" VOZILO

VIN oznaka vozila:

Tip motora:

Usaglašeno sa tehničkim zahtevima Rezolucije CEMT/CM(91)26/Final

Broj motora:

(naziv)

 

Mereno prema1): ISO, ECE R.85, Direktivi 80/1269/EEC izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 89/491/EEC

Najveća snaga motora [kW]:

pri [min-1]:

Proizvođač ili ovlašćeni predstavnik, u Republici Srbiji proizvođača1):

 

Mereno prema1): ECE R.51/02, Direktivi 70/157/EEC izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 92/97/EEC

(naziv i adresa)

Najveći nivo buke [dB(A)]2)

Snaga motora

Izmereni nivo buke [dB(A)]

78

≤ 150 [kW]

 

80

> 150 [kW]

 

Na:

 U:

Od strane:

Brzina prilaženja [km/h]:

U stepenu prenosa:

vozila opisanog u daljem tekstu, ovim potvrđuje da je naznačeno vozilo dana _________, identično sa vozilom, koje je bilo dana __________, u saglasnosti sa zahtevima Rezolucije CEMT/CM(91)26/Final, i potvrđuje da su unete pojedinosti tačne.

Nivo buke komprimovanog vazduha [dB(A)]:

Potpis proizvođača ili ovlašćenog predstavnika proizvođača u Republici Srbiji.

Nivo buke u neposrednoj blizini [dB(A)]:

pri [min-1]:

   
 

Mereno prema: Prilogu 1 g KDV 19673)

 

Buka od kočenja motorom [dB(A)]:

 

Nivo buke u okolini [dB(A)]:

Merna tačka 2:

 

Merna tačka 6:

   
 

Mereno prema1): ECE R.49/02 odobrenje A, Direktivi 88/77/EEC izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 91/542/EEC, odobrenje A

 

 

 

 

Najveća vrednost [g/kWh]2)

Zagađivači

Izmerene vrednosti [g/kWh]

4,90

CO

 

1,23

HC

 

9,00

NOx

 

Snaga ≤ 85 kW: 0,68
Snaga > 85 kW: 0,4

čestice

 

Mesto

Datum

Potpis

 

 

 

 

_______________________

____________________

1) Precrtati neodgovarajuće;

2) CEMT Rezolucija CEMT/CM(91)26/Final

 

3) KDV ("Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung") = HGV Akt o primeni regulativa (Austrija)

 

Prilog 2.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "ZELENO" VOZILO

 

Potvrda broj: SRB _______

Tip vozila:

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "ZELENO" VOZILO

VIN oznaka vozila:

Tip motora:

Usaglašeno sa tehničkim zahtevima Rezolucije CEMT/CM(91)26/Final

Broj motora:

(naziv)

 

Mereno prema1): UNECE R.85, Direktivi 80/1269/EEC izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 89/491/EEC

Najveća snaga motora [kW]:

pri [min-1]:

Proizvođač ili ovlašćeni predstavnik u Republici Srbiji proizvođača1):

 

Mereno prema1): UNECE R.51/02, Direktivi 70/157/EEC izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 92/97/EEC

(naziv i adresa)

Najveći nivo buke [dB(A)]2)

Snaga motora

Izmereni nivo buke [dB(A)]

77

≤ 75 [kW]

 

78

> 75 [kW] ili < 150 [kW]

 

80

≥ 150 [kW]

 

Na:

 U:

Od strane:

Brzina prilaženja [km/h]:

U stepenu prenosa:

vozila opisanog u daljem tekstu, ovim potvrđuje da je naznačeno vozilo dana _________, identično sa vozilom, koje je bilo dana __________, u saglasnosti sa zahtevima Rezolucije CEMT/CM(91)26/Final, i potvrđuje da su unete pojedinosti tačne.

Nivo buke komprimovanog vazduha [dB(A)]:

Potpis proizvođača ili ovlašćenog predstavnika proizvođača u Republici Srbiji

Nivo buke u neposrednoj blizini [dB(A)]:

pri [min-1]:

   
 

Mereno prema1): UNECE R.49/02 odobrenje A, Direktivi 88/77/EEC izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 91/542/EEC, odobrenje A

 

 

 

 

Najveća vrednost [g/kWh]2)

Zagađivači

Izmerene vrednosti [g/kWh]

4,90

CO

 

1,23

HC

 

9,00

NOx

 

Snaga ≤ 85 kW: 0,68
Snaga > 85 kW: 0,4

čestice

 

Mesto

Datum

Potpis

 

 

 

 

_______________________

____________________

1) Precrtati neodgovarajuće;

2) ECMT Rezolucija CEMT/CM(91)26/Final

   

 

Prilog 3.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "ZELENIJE I BEZBEDNO" VOZILO

Potvrda "A" za "zelenije i bezbedno" vozilo broj: SRB _________

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "ZELENIJE I BEZBEDNO" VOZILO

 

Tip vozila i proizvođač:

VIN oznaka vozila:

Tip i broj motora:

Proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji1)

(naziv)

ovim potvrđuje da je naznačeno vozilo identično sa vozilom, koje je bilo dana ________________, saglasno sa odredbama Rezolucije CEMT/CM(2001)9/FINAL, i potvrđuje da su uneti podaci tačni.

Mereno prema1): ISO/ECE/UN R.85, Direktivi 80/1269/EEC, poslednji put izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/99/EC

Najveća snaga motora [kW]:

pri [min-1]:

BUKA I EMISIJA ZAGAĐIVAČA

Buka merena prema1): ECE/UN R.51/02, Direktivi 70/157/EEC, izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/101/EC

Najveći nivo buke [dB(A)]

Snaga motora

Izmereni nivo buke [dB(A)]

78

≤ 150 kW

 

80

> 150 kW

 

Na:

 U:

Od strane:

Brzina prilaženja [km/h]:

U stepenu prenosa:

 

Nivo buke komprimovanog vazduha [dB(A)]:

Nivo buke u neposrednoj blizini [dB(A)]:

pri [min-1]:

 

Buka merena prema: Prilogu 1 g KDV2) 1967

Buka od kočenja motorom [dB(A)]:

Nivo buke u okolini [dB(A)]:

Merna tačka 2:

Merna tačka 6:

 

Mereno prema1): ECE/UN R.49/02 obrazac B ili Direktivi 88/77/EEC, izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 91/542/EEC

Najveća vrednost [g/kWh]

Zagađivači

Izmerene vrednosti [g/kWh]

4,0

CO

 

1,1

HC

 

7,0

NOx

 

0,15

Čestice

 

 

 

Mesto

Datum

Potpis i pečat

 

______________________
1) Precrtati neodgovarajuće
2) KDV ("Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung") = HGV Akt o primeni regulativa (Austrija)

Prilog 4.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "ZELENIJE I BEZBEDNO" VOZILO

Potvrda "A" za "zelenije i bezbedno" vozilo broj: SRB _________

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "ZELENIJE I BEZBEDNO" VOZILO

 

Tip vozila i proizvođač:

VIN oznaka vozila:

Tip i broj motora:

Proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji1)

(naziv)

ovim potvrđuje da je naznačeno vozilo identično sa vozilom, koje je bilo dana ________________, saglasno sa odredbama Rezolucije CEMT/CM(2005)9/FINAL, i potvrđuje da su uneti podaci tačni.

Mereno prema1): UNECE R.85, Direktivi 80/1269/EEC, poslednji put izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/99/EC

Najveća snaga motora [kW]:

pri [min-1]:

BUKA I EMISIJA ZAGAĐIVAČA

Buka merena prema1): UNECE R.51/02, Direktivi 70/157/EEC, izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/101/EC

Najveći nivo buke [dB(A)]

Snaga motora

Izmereni nivo buke [dB(A)]

77

≤ 75 kW

 

78

> 75 kW ili < 150 kW

 

80

≥ 150 kW

 

Na:

 U:

Od strane:

Brzina prilaženja [km/h]:

U stepenu prenosa:

 

Nivo buke komprimovanog vazduha [dB(A)]:

Nivo buke u neposrednoj blizini [dB(A)]:

pri [min-1]:

 

Mereno prema1): UNECE R.49/02, obrazac B ili Direktivi 88/77/EEC, izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 91/542/EEC

Najveća vrednost [g/kWh]

Zagađivači

Izmerene vrednosti [g/kWh]

4,0

CO

 

1,1

HC

 

7,0

NOx

 

0,15

Čestice

 

 

Mesto

Datum

Potpis i pečat

 

______________________
1) Precrtati neodgovarajuće

Prilog 5.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA "ZELENIJE I BEZBEDNO" VOZILO

Potvrda "B" za "zelenije i bezbedno" vozilo broj: SRB ______

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA
U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA "ZELENIJE I BEZBEDNO" VOZILO

Kojom1)

-

ovlašćena organizacija2);

-

proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji,

-

ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača, ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu3)

 

[naziv(i)]

potvrđuje da naznačeno vozilo ispunjava odredbe Rezolucije CEMT/CM(2001)9/FINAL i potvrđuje da su unete pojedinosti tačne.

Motorno vozilo je opremljeno sa:

c c

uređajem za zaštitu od podletanja sa zadnje strane4) u skladu sa ECE/UN Uredbom R.58/01 ili Direktivom 70/221/EEC, izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 2000/8/EC;

c c

uređajem za bočnu zaštitu4) u skladu sa ECE/UN Uredbom R.73/00 ili Direktivom 89/297/EEC;

c c

svetlom za upozorenje u skladu sa ECE/UN Uredbom R.6/01 ili Direktivom 76/756/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/15/EC;

c c

tahografom u skladu sa Uredbom Saveta (EEC) broj 3821/85 koja je poslednji put izmenjena i dopunjena Uredbom (EC) broj 1056/97 ili broj 2135/98;

c c

uređajem za ograničenje brzine u skladu sa ECE/UN Uredbom R.89 ili Direktivom 92/24/EEC;

c c

reflektujućom tablom za označavanje dugih i teških vozila u skladu sa ECE/UN Uredbom R.70/01;

c c

uređajem za kočenje, uključujući ABS sistem u skladu sa ECE/UN Uredbom R.13/09 ili Direktivom 71/320/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 98/12/EC;

c c

uređajem za upravljanje u skladu sa ECE/UN Uredbom R.79/01 ili Direktivom 70/311/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 92/62/EC ili Direktivom 1999/7/EC.

 

Mesto

Datum

Potpis(i) i pečat(i)

 

______________________
1) Precrtati neodgovarajuće
2) Za zemlje u kojima ne postoji ovlašćeni predstavnik proizvođača vozila;
3) U ovom slučaju, kvadratiće levo popunjava prvi potpisnik a kvadratiće desno drugi potpisnik.
4) Ne primenjuje se na vučno vozilo za poluprikolicu.

 

Prilog 6.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA "ZELENIJE I BEZBEDNO" VOZILO

Potvrda "B" za "zelenije i bezbedno" vozilo broj: SRB ______

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA
U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA "ZELENIJE I BEZBEDNO" VOZILO

Kojom1)

-

ovlašćena organizacija2),

-

proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji,

-

ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača, ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu3)

 

[naziv(i)]

potvrđuje da naznačeno vozilo ispunjava odredbe Rezolucije CEMT/CM(2005)9/FINAL i potvrđuje da su unete pojedinosti tačne.

Motorno vozilo je opremljeno sa:

c c

uređajem za zaštitu od podletanja sa zadnje strane4) u skladu sa UNECE Uredbom R.58 ili Direktivom 70/221/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2000/8/EC;

c c

uređajem za bočnu zaštitu4) u skladu sa UNECE Uredbom R.73 ili Direktivom 89/297/EEC;

c c

svetlom za upozorenje u skladu sa UNECE Uredbom R.48 ili Direktivom 76/756/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/15/EC;

c c

tahografom u skladu sa UNECE AETR Sporazumom ili Uredbom Saveta (EEC) broj 3821/85 koja je poslednji put izmenjena i dopunjena Uredbom (EC) broj 1056/97 ili broj 2135/98;

c c

uređajem za ograničenje brzine u skladu sa UNECE Uredbom R.89 ili Direktivom 92/24/EEC;

c c

reflektujuća tabla za označavanje dugih i teških vozila u skladu sa UNECE Uredbom R.70;

c c

uređajem za kočenje, uključujući ABS sistem u skladu sa UNECE Uredbom R.13 ili Direktivom 71/320/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 98/12/EC;

c c

uređajem za upravljanje u skladu sa UNECE Uredbom R.79 ili Direktivom 70/311/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktovom 92/62/EC ili Direktivom 1999/7/EC.

 

Mesto

Datum

Potpis(i) i pečat(i)

 

______________________
1) Precrtati neodgovarajuće.
2) Za zemlje u kojima ne postoji ovlašćeni predstavnik proizvođača vozila.
3) U ovom slučaju, kvadratiće levo popunjava prvi potpisnik a kvadratiće desno drugi potpisnik.
4) Ne primenjuje se na vučno vozilo za poluprikolice.

Prilog 7.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "EVRO III BEZBEDNO" VOZILO

Potvrda "A" za "EVRO III bezbedno" vozilo broj: SRB _________

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "EVRO III BEZBEDNO" VOZILO

 

Tip vozila i proizvođač:

VIN oznaka vozila:

Tip i broj motora:

Proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača vozila u Republici Srbiji1)

(naziv)

ovim potvrđuje da je naznačeno vozilo identično sa vozilom, koje je bilo dana ________________, saglasno sa odredbama Rezolucije CEMT/CM(2001)9/FINAL i potvrđuje da su uneti pojedinosti tačne.

Mereno prema1): ISO/ECE/UN R.85, Direktivi 80/1269/EEC, poslednji put izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/99/EC

Najveća snaga motora [kW]:

pri [min-1]:

BUKA I EMISIJA ZAGAĐIVAČA

Buka merena prema1): ECE/UN R.51/02, Direktivi 70/157/EEC, izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/101/EC

Najveći nivo buke2) [dB(A)]

Snaga motora

Izmereni nivo buke [dB(A)]

78

≤ 150 kW

 

80

> 150 kW

 

Na:

 U:

Od strane:

Brzina prilaženja [km/h]:

U stepenu prenosa:

 

Nivo buke komprimovanog vazduha [dB(A)]:

Nivo buke u neposrednoj blizini [dB(A)]:

pri [min-1]:

 

Buka merena prema: Prilogu 1 g KDV3) 1967

Buka od kočenja motorom [dB(A)]:

Nivo buke u okolini [dB(A)]:

Merna tačka 2:

Merna tačka 6:

 

Mereno prema1): ECE/UN R. 49/034), Direktivi 88/77/EEC, izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/96/EC i prema ESC i ELR ciklusu ispitivanja

Najveća vrednost [g/kWh]

Zagađivači

Izmerene vrednosti [g/kWh]

2,1 [g/kWh]

CO

[g/kWh]

0,66 [g/kWh]

HC

[g/kWh]

5,0 [g/kWh]

NOx

[g/kWh]

0,10 (0,13)5) [g/kWh]

čestice

[g/kWh]

0,8 [m-1]

opacitet

[m-1]

 

Mereno prema1): ECE/UN R. 49/034), Direktivi 88/77/EEC, izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/96/EC i prema ETC ciklusu ispitivanja

Najveća vrednost [g/kWh]

Zagađivači

Izmerene vrednosti [g/kWh]

5,45

CO

 

0,78

NMHC

 

1,60

CH46)

 

5,00

NOx

 

0,16 (0,21)5)

čestice

 

 

Mesto

Datum

Potpis i pečat

 

______________________
1) Nepotrebno precrtati;
2) ECMT Rezolucija CEMT/CM(95)4 Final i CEMT/CM(98)8 Final
3) KDV ("Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung") = HGV Akt o primeni regulativa (Austrija)
4) Kada se bude primenila dopuna koja se odnosi na odredbe Direktive 1999/96/EC
5) Za motore sa cilindrom ispod 0,75 dm3 i nominalnog režima iznad 3000 min-1
6)
Samo za motore na prirodni gas i u skladu sa odredbama koje se odnose na ETC ispitivanja (Aneks III, dodatak 2, tačka 3.9 Direktive 1999/96/EC)

 

 

Prilog 8.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "EVRO III BEZBEDNO" VOZILO

Potvrda "A" za "EVRO III bezbedno" vozilo broj: SRB _________

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "EVRO III BEZBEDNO" VOZILO

 

Tip vozila i proizvođač:

VIN oznaka vozila:

Tip i broj motora:

Proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača vozila u Republici Srbiji1)

(naziv)

ovim potvrđuje da je naznačeno vozilo identično sa vozilom, koje je bilo dana ________________, saglasno sa odredbama Rezolucije CEMT/CM(2005)9/FINAL i potvrđuje da su unete pojedinosti tačne.

Mereno prema1): UNECE R.85, Direktivi 80/1269/EEC poslednji put izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/99/EC

Najveća snaga motora [kW]:

pri [min-1]:

BUKA I EMISIJA ZAGAĐIVAČA

Buka merena prema1): UNECE R.51/02, Direktivi 70/157/EEC, izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/101/EC

Najveći nivo buke2) [dB(A)]

Snaga motora

Izmereni nivo buke [dB(A)]

77

≤ 75 kW

 

78

> 75 kW ili < 150 kW

 

80

150 kW

 

Na:

 U:

Od strane:

Brzina prilaženja [km/h]:

U stepenu prenosa:

 

Nivo buke komprimovanog vazduha [dB(A)]:

Nivo buke u neposrednoj blizini [dB(A)]:

pri [min-1]:

 

Mereno prema1): UNECE R. 49/03, Direktivi 88/77/EEC, izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/96/EC i prema ESC i ELR ciklusu ispitivanja

Najveća vrednost [g/kWh]

Zagađivači

Izmerene vrednosti [g/kWh]

2,1 [g/kWh]

CO

[g/kWh]

0,66 [g/kWh]

HC

[g/kWh]

5,0 [g/kWh]

NOx

[g/kWh]

0,10 (0,13)3) [g/kWh]

čestice

[g/kWh]

0,8 [m-1]

opacitet

[m-1]

 

Mereno prema1): UNECE R. 49/03, Direktivi 88/77/EEC, izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/96/EC i prema ETC ciklusu ispitivanja

Najveća vrednost [g/kWh]

Zagađivači

Izmerene vrednosti [g/kWh]

5,45

CO

 

0,78

NMHC

 

1,60

CH44)

 

5,00

NOx

 

0,16 (0,21)

čestice

 

 

Mesto

Datum

Potpis i pečat

 

______________________
1) Nepotrebno precrtati;
2) ECMT Rezolucija CEMT/CM(95)4 Final i CEMT/CM(98)8 Final
3) Za motore sa cilindrom ispod 0,75 dm3 i nominalnog režima iznad 3000 min-1
4)
Samo za motore na prirodni gas i u skladu sa odredbama koje se odnose na ETC ispitivanja (Aneks III, dodatak 2, tačka 3.9 Direktive 1999/96/EC)

Prilog 9.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA "EVRO III BEZBEDNO" VOZILO

Potvrda "B" za "EVRO III bezbedno" vozilo broj: SRB ______

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA
U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA "EVRO III BEZBEDNO" VOZILO

Kojom1)

-

ovlašćena organizacija2),

-

proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji,

-

ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača, ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu3)

 

[naziv(i)]

potvrđuje da naznačeno vozilo ispunjava odredbe Rezolucije CEMT/CM(2001)9/FINAL i potvrđuje da su unete pojedinosti tačne.

Motorno vozilo je opremljeno sa:

c c

uređajem za zaštitu od podletanja sa zadnje strane4) u skladu sa ECE/UN Uredbom R.58/01 ili Direktivom 70/221/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2000/8/EC;

c c

uređajem za bočnu zaštitu4) u skladu sa ECE/UN Uredbom R.73/00 ili Direktivom 89/297/EEC;

c c

retrovizorima u skladu sa ECE/UN Uredbom R.46/01 ili Direktivom 71/127/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 88/321/EEC;

c c

svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima u skladu sa ECE/UN Uredbom R.48/01 ili Direktivom 76/756/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 97/28/EC;

c c

tahografom u skladu sa Uredbom Saveta (EEC) broj 3821/85 i Uredbom (EC) broj 1056/97 ili broj 2135/98;

c c

uređajem za ograničenje brzine u skladu sa ECE/UN Uredbom R.89 ili Direktivom 92/24/EEC;

c c

reflektujućom tablom za označavanje dugih i teških vozila u skladu sa ECE/UN Uredbom R.70/01;

c c

uređajem za kočenje, uključujući ABS sistem u skladu sa ECE/UN Uredbom R.13/09 ili Direktivom 71/320/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 98/12/EC;

c c

uređajem za upravljanje u skladu sa ECE/UN Uredbom R.79/01 ili Direktivom 70/311/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/7/EC.

 

 

Mesto

Datum

Potpis(i) i pečat(i)

 

______________________
1) Nepotrebno precrtati.
2) Za zemlje u kojima ne postoji predstavnik proizvođača vozila.
3) U ovom slučaju, levu kolonu kvadratića popunjava prvi potpisnik a desnu kolonu kvadratića popunjava drugi potpisnik.
4) Ne primenjuje se na vučno vozilo za poluprikolice.

 

Prilog 10.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA "EVRO III BEZBEDNO" VOZILO

Potvrda "B" za "EVRO III bezbedno" vozilo broj: SRB ______

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA
U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA "EVRO III BEZBEDNO" VOZILO

Kojom1)

-

ovlašćena organizacija2),

-

proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji,

-

ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača, ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu3)

 

[naziv(i)]

potvrđuje da naznačeno vozilo ispunjava odredbe Rezolucije CEMT/CM(2005)9/FINAL i potvrđuje da su unete pojedinosti tačne.

Motorno vozilo je opremljeno sa:

c c

uređajem za zaštitu od podletanja sa zadnje strane4) u skladu sa UNECE Uredbom R.58 ili Direktivom 70/221/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2000/8/EC;

c c

uređajem za bočnu zaštitu4) u skladu sa UNECE Uredbom R.73 ili Direktivom 89/297/EEC;

c c

retrovizorima u skladu sa UNECE Uredbom R.46 ili Direktivom 71/127/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 88/321/EEC i Direktivom 2003/97/EC;

c c

svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima u skladu sa UNECE Uredbom R.48 ili Direktivom 76/756/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 97/28/EC;

c c

tahografom u skladu sa UNECE AETR Sporazumom ili Uredbom Saveta (EEC) broj 3821/85, izmenjenom i dopunjenom Uredbom (EC) broj 1056/97 ili broj 2135/98;

c c

uređajem za ograničenje brzine u skladu sa UNECE Uredbom R.89 ili Direktivom 92/24/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2004/11/EC;

c c

reflektujućom tablom za označavanje dugih i teških vozila u skladu sa UNECE Uredbom R.70;

c c

uređajem za kočenje, uključujući ABS sistem u skladu sa UNECE Uredbom R.13 ili Direktivom 71/320/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 98/12/EC;

c c

uređajem za upravljanje u skladu sa UNECE Uredbom R.79 ili Direktivom 70/311/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/7/EC.

 

 

Mesto

Datum

Potpis(i) i pečat(i)

 

______________________
1) Nepotrebno precrtati.
2) Za zemlje u kojima ne postoji predstavnik proizvođača vozila.
3) U ovom slučaju, levu kolonu kvadratića popunjava prvi potpisnik a desnu kolonu kvadratića popunjava drugi potpisnik.
4) Ne primenjuje se na vučno vozilo za poluprikolice.

 

Prilog 11.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "EVRO IV BEZBEDNO" VOZILO

Potvrda "A" za "EVRO IV bezbedno" vozilo broj: SRB _________

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA ZA "EVRO IV BEZBEDNO" VOZILO

 

Tip vozila i proizvođač:

VIN oznaka vozila:

Tip i broj motora:

Proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača vozila u Republici Srbiji1)

(naziv)

ovim potvrđuje da je naznačeno vozilo identično sa vozilom koje je dana ________________ bilo saglasno sa odredbama Rezolucije CEMT/CM(2005)9/FINAL i potvrđuje da su unete pojedinosti tačne.

Mereno prema1): UNECE R.85, Direktivi 80/1269/EEC poslednji put izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/99/EC

Najveća snaga motora [kW]:

pri [min-1]:

BUKA I EMISIJA ZAGAĐIVAČA

Buka merena prema1): UNECE R.51, Direktivi 70/157/EEC poslednji put izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 1999/101/EC

Najveći nivo buke2 [dB(A)]

Snaga motora

Izmereni nivo buke [dB(A)]

77

≤ 75 [kW]

  

78

> 75 [kW] ili < 150 [kW]

 

80

150 [kW]

 

Na:

 U:

Od strane:

Brzina prilaženja [km/h]:

U stepenu prenosa:

 

Nivo buke komprimovanog vazduha [dB(A)]:

Nivo buke u neposrednoj blizini [dB(A)]:

pri [min-1]:

 

Mereno prema1): UNECE R.49, Direktivi 88/77/EEC poslednji put izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 2001/27/EC i prema ESC i ELR ciklusima ispitivanja

Najveća vrednost [g/kWh]

Zagađivači

Izmerene vrednosti [g/kWh]

1,5 [g/kWh]

CO

[g/kWh]

0,46 [g/kWh]

HC

[g/kWh]

3,5 [g/kWh]

NOx

[g/kWh]

0,02 [g/kWh]

čestice

[g/kWh]

0,5 [m-1]

opacitet

[m-1]

 

Mereno prema1): UNECE R.49, Direktivi 88/77/EEC poslednji put izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 2001/27/EC i prema ETC ciklusu ispitivanja

Najveća vrednost [g/kWh]

Zagađivači

Izmerene vrednosti [g/kWh]

4,0

CO

 

0,35

NMHC

 

1,1

CH43)

 

3,5

NOx

 

0,03

čestice4)

 

 

 

Mesto

Datum

Potpis i pečat

 

______________________
1) Nepotrebno precrtati.
2) Rezolucije CEMT/CM(95)4/Final i CEMT/CM(98)8/Final.
3) Samo za motore na prirodni gas.
4) Ne primenjuje se na motore na gas.

 

Prilog 12.

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA "EVRO IV BEZBEDNO" VOZILO

Potvrda "B" za "EVRO IV bezbedno" vozilo broj: SRB ______

POTVRDA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA
U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA "EVRO IV BEZBEDNO" VOZILO

Kojom1)

-

ovlašćena organizacija2)

-

proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji,

-

ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača, ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu3),

 

[naziv(i)]

potvrđuje da naznačeno vozilo ispunjava odredbe Rezolucije CEMT/CM(2005)9/FINAL i potvrđuje da su unete pojedinosti tačne.

Motorno vozilo je opremljeno sa:

c c

uređajem za zaštitu od podletanja sa zadnje strane4) u skladu sa UNECE Uredbom R.58 ili Direktivom 70/221/EEC, poslednji put izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2000/8/EC;

c c

uređajem za bočnu zaštitu4) u skladu sa UNECE Uredbom R.73 ili Direktivom 89/297/EEC;

c c

retrovizorima u skladu sa UNECE Uredbom R.46 ili Direktivom 71/127/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 88/321/EEC ili Direktivom 2003/97/EC;

c c

svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima u skladu sa UNECE Uredbom R.48 ili Direktivom 76/756/EEC poslednji put izmenjenom i dopunjenom Direktivom 97/28/EC;

c c

tahografom u skladu sa UNECE AETP Sporazumom ili Uredbom Saveta (EEC) broj 3821/85 poslednji put izmenjenom i dopunjenom Uredbom (EC) broj 2135/98 kao i Uredbama Komisije broj 1360/2002 i broj 432/2004;

c c

uređajem za ograničenje brzine u skladu sa UNECE Uredbom R.89 ili Direktivom 92/24/EEC poslednji put izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2004/11/EC;

c c

reflektujućom tablom za označavanje dugih i teških vozila u skladu sa UNECE Uredbom R.70;

c c

uređajem za kočenje, uključujući ABS sistem u skladu sa UNECE Uredbom R.13 ili Direktivom 71/320/EEC poslednji put izmenjenom i dopunjenom Direktivom 98/12/EC;

c c

uređajem za upravljanje u skladu sa UNECE Uredbom R.79 ili Direktivom 70/311/EEC poslednji put izmenjenom i dopunjenom Direktovom 1999/7/EC.

 

 

Mesto

Datum

Potpis(i) i pečat(i)

 

______________________
1) Nepotrebno precrtati.
2) Za države u kojima ne postoji ovlašćeni predstavnik proizvođača vozila.
3) U ovom slučaju, prvi potpisnik popunjava levu kolonu kvadratića, a drugi potpisnik desnu kolonu kvadratića.
4) Ne odnosi se na vučno vozilo za poluprikolicu.

 

Prilog 13.

POTVRDA CEMT O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA I TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA "EVRO V BEZBEDNO" VOZILO

Potvrda broj SRB _________

POTVRDA CEMT O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA I TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA "EVRO V BEZBEDNO" VOZILO

 

Marka i tip vozila:

VIN oznaka vozila:

Tip i broj motora:

 

Kojom1)

-

ovlašćena organizacija2),

-

proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji,

-

ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača, ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu3).

[naziv(i)]

potvrđuje da je navedeno vozilo u saglasnosti sa odredbama odgovarajućih pravilnika UNECE i/ili direktiva EC, navedenih u nastavku, i potvrđuje da su unete pojedinosti tačne.

SNAGA MOTORA

c c

Mereno u skladu sa: UNECE R 85.00 ili naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 80/1269/EEZ, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/99/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.

BUKA I EMISIJA ZAGAĐIVAČA

c c

Buka merena u skladu sa: UNECE R51.02 ili naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 70/157/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/101/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Emisija zagađivača merena prema ESC i ELR ciklusima ispitivanja u skladu sa: UNECE R49.04, odobrenje B2, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 88/77/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2001/27/EC odobrenje B2, ili Direktivom 2005/55/EC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2005/78/EC, odobrenje B2 odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Emisija zagađivača merena prema ETC ciklusu ispitivanja u skladu sa: UNECE R49.04, odobrenje B2, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 88/77/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2001/27/EC, odobrenje B2 ili Direktivom 2005/55/EC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2005/78/EC, odobrenje B2, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.

________________
1) Nepotrebno precrtati.
2) Za zemlje u kojima ne postoji ovlašćeni predstavnik proizvođača vozila.
3) U ovom slučaju, prvi potpisnik popunjava levu kolonu a drugi potpisnik popunjava desnu kolonu kvadratića.

USLOVI BEZBEDNOSTI

Motorno vozilo je opremljeno:

c c

Uređajem za zaštitu od podletanja sa zadnje strane vozila4) u skladu sa UNECE R58.01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 70/221/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2000/8/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za bočnu zaštitu4) u skladu sa UNECE R73.00, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 89/297/EEC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Retrovizorima u skladu sa UNECE R46.01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 71/127/EEC dopunjenom Direktivom 88/321/EC ili Direktivom 2003/97/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima u skladu sa UNECE R48.02, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 76/756/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 97/28/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Tahografom u skladu sa UNECE AETR Sporazumom, odnosno njegovim izmenama i dopunama ili Uredbom Saveta (EEC) broj 3821/85 izmenjenom i dopunjenom Uredbom (EC) broj 2135/98, odnosno naknadnim izmenama i dopunama, kao i Uredbama Komisije (EC) broj 1360/2002 i 432/2004, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za ograničenje brzine u skladu sa UNECE R89.00 ili naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 92/24/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2004/11/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Reflektujuća tabla za označavanje dugih i teških vozila u skladu sa UNECE R70.01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za kočenje, uključujući antiblokirajući sistem u skladu sa UNECE R13.09, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 71/320/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 98/12/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za upravljanje u skladu sa UNECE R79.01 ili naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 70/311/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/7/EC ili naknadnim izmenama i dopunama.

 

Mesto

Datum

Potpis(i) i pečat(i)

______________________
4) Ne primenjuje se na vučno vozilu za poluprikolicu

Prilog 14.

POTVRDA CEMT O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA I TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA U POGLEDU BEZBEDNOSTI

 

Potvrda broj SRB _______________

Potvrda CEMT o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za

c "EVRO III bezbedno" vozilo

c "EVRO IV bezbedno" vozilo

c "EVRO V bezbedno" vozilo

 

Marka i tip vozila:

VIN oznaka vozila:

Tip i broj motora:

Kojom1)

-

ovlašćena organizacija 2),

-

proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji,

-

ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača, ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu 3).

 

[naziv(i)]

potvrđuje da je navedeno vozilo u saglasnosti sa odredbama odgovarajućih pravilnika UNECE i/ili direktiva EC, navedenih u nastavku, i potvrđuje da su unete pojedinosti tačne.

SNAGA MOTORA

c c

Mereno u skladu sa: UNECE R 85.00 ili naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 80/1269/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/99/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.

BUKA I EMISIJA ZAGAĐIVAČA

c c

Buka merena u skladu sa: UNECE R51.02 ili naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 70/157/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/101/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO III: Emisija zagađivača merena prema: UNECE R49.03, red A ili Direktivom 88/77/EEC, izmenjenoj i dopunjenoj Direktivom 2001/27/EC, red A ili Direktivom 2005/55/EC, red A.4) ;

c c

EVRO IV: Emisija zagađivača merena prema ESC i ELR ciklusima ispitivanja u skladu sa: UNECE R49.03, red B1, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 88/77/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2001/27/EC, red B1, ili Direktivom 2005/55/EC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2005/78/EC, red B1, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.5);

c c

EVRO IV: Emisija zagađivača merena prema ETC ciklusu ispitivanja u skladu sa: UNECE R49.03, red B1, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 88/77/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2001/27/EC, odobrenje B1 ili Direktivom 2005/55/EC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2005/78/EC, odobrenje B1, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.5)

c c

EVRO V: Emisija zagađivača merena prema ESC i ELR ciklusima ispitivanja u skladu sa: UNECE R49.04, red B2, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 88/77/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2001/27/EC, red B2 ili Direktivom 2005/55/EC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2005/78/EC, red B2, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.6);

c c

EVRO V: Emisija zagađivača merena prema ETC ciklusu ispitivanja u skladu sa: UNECE R49.04, red B2, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 88/77/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2001/27/EC, red B2 ili Direktivom 2005/55/EC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2005/78/EC, red B2, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.

________________
1) Nepotrebno precrtati.
2) Za zemlje u kojima ne postoji ovlašćeni predstavnik proizvođača vozila.
3) U ovom slučaju, prvi potpisnik popunjava levu kolonu a drugi potpisnik popunjava desnu kolonu kvadratića.
4) Oznaka A u broju odobrenja.
5) Oznaka B1, B ili C, u broju odobrenja.
6) Oznaka B2, D, E, F ili G, u broju odobrenja.

USLOVI BEZBEDNOSTI

Motorno vozilo je opremljeno:

c c

Uređajem za zaštitu od podletanja za zadnje strane vozila7) u skladu sa UNECE R58.01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 70/221/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2000/8/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za bočnu zaštitu4) u skladu sa UNECE R73.00, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 89/297/EEC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Retrovizorima u skladu sa UNECE R46.01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 71/127/EEC, dopunjenom Direktivom 88/321/EC ili Direktivom 2003/97/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO III i EVRO IV: Svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima u skladu sa UNECE R48.01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 76/756/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 97/28/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO V: Svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima u skladu sa UNECE R48.02, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 76/756/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 97/28/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Tahografom u skladu sa UNECE AETR Sporazumom odnosno njegovim izmenama i dopunama ili Uredbom Saveta (EEC) broj 3821/85, izmenjenom i dopunjenom Uredbom (EC) broj 2135/98, odnosno naknadnim izmenama i dopunama kao i Uredbama Komisije (EC) broj 1360/2002 i broj 432/2004 odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za ograničenje brzine u skladu sa UNECE R89.00 ili naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 92/24/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2004/11/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Reflektujuća tabla za označavanje dugih i teških vozila u skladu sa UNECE R70.01 odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za kočenje, uključujući antiblokirajući sistem u skladu sa UNECE R13.09, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 71/320/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 98/12/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za upravljanje u skladu sa UNECE R79.01 ili naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 70/311/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/7/EC ili naknadnim izmenama i dopunama.

 

Mesto

Datum

Potpis(i) i pečat(i)

 

_____________________
7) Ne primenjuje se na vučno vozilu za poluprikolicu

 

Prilog 15.

POTVRDA CEMT O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH USLOVA U POGLEDU BUKE I EMISIJE ZAGAĐIVAČA I TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA U POGLEDU BEZBEDNOSTI

Potvrda broj SRB _______________

Potvrda CEMT o ispunjavanju tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za

c "EVRO IV bezbedno" vozilo

c "EVRO V bezbedno" vozilo

c "EEV bezbedno"

c "EVRO VI bezbedno" vozilo

 

Marka i tip vozila:

VIN oznaka vozila:

Tip i broj motora:

Kojom1)

-

ovlašćena organizacija 2),

-

proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji,

-

ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača, ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu 3).

 

[naziv(i)]

potvrđuje da je navedeno vozilo u saglasnosti sa odredbama odgovarajućih pravilnika UNECE i i/ili pravnim aktima EU, navedenim u nastanku, i potvrđuje da su unete pojedinosti tačne.

SNAGA MOTORA

c c

Mereno u skladu sa: UNECE R 85.00 ili naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 80/1269/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/99/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.

BUKA I EMISIJA ZAGAĐIVAČA

c c

Buka merena u skladu sa: UNECE R51.02 ili naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 70/157/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/101/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO IV: Emisija zagađivača u skladu sa: UNECE R49.04, red B1, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 88/77/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2001/27/EC, red B1 ili Direktivom 2005/55/EC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2005/78/EC, red B1, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.4);

c c

EVRO V: Emisija zagađivača u skladu sa: UNECE R49.04, red B2, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 88/77/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2001/27/EC, red B2 ili Direktivom 2005/55/EC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2005/78/EC, red B2, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.5);

c c

EEV: Emisija zagađivača u skladu sa: UNECE R49.04, red C, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 88/77/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2001/27/EC, red C ili Direktivom 2005/55/EC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2005/78/EC, red C, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.6);

c c

EVRO VI: Tip - odobrenje motora u pogledu emisije u skladu sa: UNECE R49.04 ili Uredbom (EC) broj 595/2009, izmenjenom i dopunjenom Uredbom Komisije (EU) broj 582/2011 i Uredbom Komisije (EU) broj 64/2012, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.7).

_______________
1) Nepotrebno precrtati.
2) Za zemlje u kojima ne postoji ovlašćeni predstavnik proizvođača vozila.
3) U ovom slučaju, prvi potpisnik popunjava levu kolonu a drugi potpisnik popunjava desnu kolonu kvadratića.
4) Oznaka B1, B ili C, u broju odobrenja.
5) Oznaka B2 ili D, E, F ili G, u broju odobrenja.
6) Oznaka C ili H, I, J ili K, u broju odobrenja.
7) Oznaka C ili H, I, J ili K, u broju odobrenja.

USLOVI BEZBEDNOSTI

Motorno vozilo je opremljeno:

c c

EVRO IV, EVRO V ili EEV: Uređajem za zaštitu od podletanja za zadnje strane vozila8) u skladu sa UNECE R.58.01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 70/221/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2000/8/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO VI: Uređajem za zaštitu od podletanja za zadnje strane vozila8) u skladu sa UNECE R58.02, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 70/221/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2006/20/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za bočnu zaštitu8) u skladu sa UNECE R73.00, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 89/297/EEC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO IV, EVRO V ili EEV: Retrovizorima u skladu sa UNECE R46.01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 71/127/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 88/321/EC ili Direktivom 2003/97/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO VI: Indirektna vidljivost u skladu sa UNECE R46.02, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 2003/97/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO IV: Svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima u skladu sa UNECE R48.01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 76/756/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 91/663/EEC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO V ili EEV: Svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima u skladu sa UNECE R48.02, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 76/756/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 97/28/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO VI: Svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima u skladu sa UNECE R48.03, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 76/756/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2007/35/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO IV, EVRO V ili EEV: Tahografom u skladu sa UNECE AETR Sporazumom, odnosno njegovim izmenama i dopunama, ili Uredbom Saveta (EEC) broj 3821/85, izmenjenom i dopunjenom Uredbom (EC) broj 2135/98, odnosno naknadnim izmenama i dopunama, kao i Uredbama Komisije (EC) broj 1360/2002 i broj 432/2004, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO VI: Digitalnim tahografom u skladu sa UNECE AETR Sporazumom, odnosno njegovim izmenama i dopunama ili Uredbom Saveta (EEC) broj 3821/85, izmenjenom i dopunjenom Uredbom (EC) broj 2135/98, odnosno naknadnim izmenama i dopunama, kao i Uredbom Komisije (EC) broj 1266/2009, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za ograničenje brzine u skladu sa UNECE R89.00 ili naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 92/24/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2004/11/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Reflektujuća tabla za označavanje dugih i teških vozila u skladu sa UNECE R70.01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO IV, EVRO V ili EEV: Uređajem za kočenje, uključujući antiblokirajući sistem u skladu sa UNECE R13.09, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 71/320/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 98/12/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

EVRO VI: Uređajem za kočenje, uključujući antiblokirajući sistem u skladu sa UNECE R13.10, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 71/320/EC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2002/78/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za upravljanje u skladu sa UNECE R79.01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 70/311/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 1999/7/EC ili naknadnim izmenama i dopunama.

 

Mesto

Datum

Potpis(i) i pečat(i)

 

_____________________
8) Ne primenjuje se na vučno vozilo za poluprikolicu.
9) Potvrda se može popuniti, pečatom i potpisom ili elektronski.

 

Prilog 16.

POTVRDA CEMT O ISPUNJAVANJU TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH USLOVA U POGLEDU BEZBEDNOSTI ZA PRIKLJUČNO VOZILO

Potvrda broj SRB _________________

 

Potvrda CEMT o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti za priključno vozilo1)

 

Tip vozila i proizvođač:

VIN oznaka vozila:

Kojom2)

- ovlašćena organizacija 3),

- proizvođač ili ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji,

- ovlašćena organizacija i proizvođač ili ovlašćena organizacija i ovlašćeni predstavnik proizvođača, ako proizvođač ne ugrađuje svu opremu 4).

 

 

[naziv(i)]

potvrđuje da je navedeno vozilo u saglasnosti sa odredbama odgovarajućih uredbi UNECE i/ili direktiva EC, navedenih u nastavku, i potvrđuje da se unete pojedinosti tačne.

Prikolica je opremljena:

c c

Uređajem za zaštitu od podletanja sa zadnje strane u skladu sa UNECE R.58/01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 70/221/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 2000/8/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za bočnu zaštitu u skladu sa UNECE R.73/00, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 89/297/EEC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Svetlosnim i svetlosno-signalnim uređajima u skladu sa UNECE R.48/01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 76/756/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 97/28/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Reflektujućom tablom za označavanje dugih i teških vozila u skladu sa UNECE R.70/01, odnosno naknadnim izmenama i dopunama;

c c

Uređajem za kočenje, uključujući ABS, u skladu sa UN/ECE R.13/09, odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktivom 71/320/EEC, izmenjenom i dopunjenom Direktivom 98/12/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.

 

 

Mesto

Datum

Potpis(i) i pečat(i)

 

_________________
1) Odnosi se na prikolice i poluprikolice.
2) Nepotrebno precrtati.
3) Za zemlje u kojima ne postoji ovlašćeni predstavnik proizvođača vozila.
4) U ovom slučaju prvi potpisnik popunjava levu kolonu a drugi potpisnik popunjava desnu kolonu kvadratića.

 

Prilog 17.

POTVRDA CEMT O SPOSOBNOSTI TERETNOG ILI PRIKLJUČNOG VOZILA ZA KORIŠĆENJE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Potvrda broj SRB ______

Potvrda CEMT o sposobnosti teretnog ili priključnog1) vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju

 

Registarski broj vozila:

Potvrda o saglasnosti br.:

Tip vozila i proizvođač2):

VIN oznaka vozila:

Tip motora / broj3):

 

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA

kao nadležni organ u Republici Srbiji u svrhu sprovođenja UNECE Sporazuma iz 1997, ili konsolidovane Rezolucije UNECE R.E.I (TRANS/SC.1/294/Rev. 5), izmenjene i dopunjene 2001. godine (TRANS/WP.1/2001/25), odnosno naknadnim izmenama i dopunama ili Direktive 96/96/EC, izmenjene i dopunjene Direktivom 2003/27/EC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama,

ovim potvrđuje da je naznačeno vozilo saglasno sa odredbama dokumenata navedenim gore i da sledeće tačke obavezno proverene:

c

Kočioni sistem (uključujući ABS, kompatibilan sa prikolicom i obratno)

c

Upravljački točak2) i upravljački uređaji

c

Vidljivost

c

Svetla, reflektori i električna oprema;

c

Osovine, naplatci, pneumatici i oslanjanje (uključujući dubinu gazećeg sloja);

c

Šasija i delovi šasije (uključujući uređaje za bočnu zaštitu i zaštitu od podletanja sa zadnje strane);

c

Druga oprema, uključujući:

 

c

sigurnosni trougao3)

 

c

tahograf (zapečaćen) 3)

 

c

uređaj za ograničenje brzine3)

c

Koeficijent apsorpcije3) 4):

 

Mesto

Datum

Potpis i pečat

Napomena: Sledeće ispitivanje zahteva se najkasnije5):

______________________
1) Odnosi se na prikolice i poluprikolice.
2) Tip prikolice (poluprikolice) ako je prikolica (poluprikolica) u pitanju.
3) Ne primenjuje se na prikolicu, odnosno poluprikolicu.
4) Prema UNECE pravilniku R24.03, odnosno naknadnim izmenama i dopunama, ili Direktivi 72/306/EEC, odnosno naknadnim izmenama i dopunama.
5) 12 meseci od datuma ispitivanja.

 

Prilog 18.

TEHNOLOŠKI POSTUPAK

 

 

Uređaji, oprema

Šta se proverava

 

Sistem za kočenje

 

Mehaničko stanje i funkcionalnost

1.

Nosač pedale radne (nožne) kočnice

stanje, zazor

2.

Stanje pedale i radni hod uređaja za kočenje

slobodan hod, otpuštanje komande kočnice, protivklizajući sloj, oštećenje

3.

Vakumska pumpa ili kompresor i rezervoari

stanje, vreme za postizanje vazdušnog pritiska, vazdušni pritisak

4.

Indikator ili pokazivač upozorenja o niskom pritisku

stanje, neispravnost

5.

Ručno-aktivirani kočni kontrolni ventil

oštećenje, habanje, funkcija kontrolnog ventila, pouzdanost

6.

Parkirna kočnica, kontrolna ručica (poluga), zupčasti točak parkirne kočnice

stanje, držanje (zabravljivanje) podešenost

7.

Kočni ventili (nožni ventili, ventili za rasterećenje, regulatori-razvodnici)

stanje, isticanje vazduha, izbacivanje ulja, oslonci

8.

Spojnice za kočnice prikolica

stanje, oslonac, curenja

9.

Rezervoar za čuvanje vazduha pod pritiskom

stanje

10.

Servo jedinice kočnice, glavni cilindar (hidraulični sistem)

stanje, funkcionisanje

11.

Kruti kočni vodovi

stanje, postavljanje

12.

Elastična kočna creva

stanje

13.

Kočne obloge (pločice disk kočnice)

stanje (habanje, zaprljanost)

14.

Kočni doboši, kočni diskovi

stanje (habanje, zaprljanost), nosač

15.

Kočna elastična užad, poluge, poluge mehaničkog prenosnog sistema

stanje, spojevi

16.

Pokretači kočnica (uključujući opruge kočnica ili hidraulične kočione cilindre)

stanje, oslonci, zaštitna guma, kretanje radnog klipa ili membrane mehanizma

17.

Ventili za detektovanje opterećenja

funkcionisanje, podešenost, da li postoji

18.

Regulator sile kočenja davača opterećenja

kretanje, podešenost, funkcionisanje (ispravnost)

19.

Sistem za usporavanje (gde je postavljen ili se zahteva)

veze i oslonci, funkcionisanje

 

Performanse i efikasnost radne kočnice

20.

Performanse (progresivno povećanje do maksimalne vrednosti)

razlika kočionih sila na točkovima iste osovine, postepenost promene sile kočenja, odziv kočionog sistema, promenljivost kočne sile

21.

Efikasnost

kočni koeficijent

 

Performanse i efikasnost pomoćne (ručne) kočnice (ako je izvedena kao poseban sistem)

22.

Performanse

funkcionisanje, razlika sila kočenja

23.

Efikasnost

koeficijent kočenja

 

Performanse i efikasnost parkirne kočnice

24.

Performanse

funkcionisanje

25.

Efikasnost

koeficijent kočenja

26.

Rad usporivača ili motorne kočnice

promena efikasnosti, funkcionisanje

27.

ABS

stanje, funkcionisanje

 

Sistem za upravljanje

28.

Točak upravljača (volan)

stanje, pričvršćenje, radijalni zazor (slobodan hod)

29.

Osovina upravljača

pričvršćenje

30.

Prenosna kutija upravljača

stanje, pričvršćenje, zazor

31.

Poluge za upravljanje i rukavci

stanje, pričvršćenje, zazor u zglobovima

32.

Servo-upravljač (ako je propisan)

stanje raznih elemenata (savitljive cevi, pumpa, remen itd.), funkcionisanje

33.

Uticaj ogibljenja na upravljanje

da ne postoji uticaj ogibljenja na upravljanje

34.

Amortizer upravljača

stanje, pričvršćenost

35.

Zazor u ležaju točka

merenje zazora točka

 

Vidljivost

36.

Vidno polje

čistoća

37.

Stanje stakla

stanje, providnost, nedeformisanost predmeta koji se gledaju

38.

Retrovizori

broj, stanje, funkcionisanje, efikasnost

39.

Brisači vetrobrana

stanje, funkcionisanje

40.

Perači vetrobrana

broj, stanje, položaj, funkcionisanje, mogućnost podešavanja, površina

 

Svetla, reflektori i električna oprema

41.

Velika svetla

efikasnost vidljivosti, boja, stanje, broj, položaj, intenzitet, ujednačenost intenziteta, podešenost, funkcionisanje, propisana povezanost sa drugim svetlima, prekidač

42.

Oborena svetla

stanje, broj, položaj, boja, intenzitet, ujednačenost intenziteta, podešenost, funkcionisanje, propisana povezanost sa drugim svetlima

43.

Bočna svetla

broj, stanje, funkcionisanje, boja i efikasnost vidljivosti

44.

Stop svetla

broj, stanje, položaj, boja, simetričnost, ujednačenost, funkcionisanje

45.

Pokazivači pravca

broj, stanje, položaj, boja, funkcionisanje, vidljivost, učestalost, treptanje, simetričnost i ujednačenost, prekidači

46.

Uređaj za uključivanje svih pokazivača pravca

stanje, funkcionalnost, ujednačenost

47.

Prednja i zadnja svetla za maglu

stanje, broj, položaj, boja, ujednačenost intenziteta, efikasnost vidljivosti, podešenost, funkcionisanje, propisana povezanost sa drugim svetlima

48.

Svetla za vožnju unazad

stanje, položaj, boja, efikasnost vidljivosti, funkcionisanje, povezanost sa ručicom menjača

49.

Svetlo zadnje registarske tablice

stanje, položaj, projekcija svetlosti, boja, funkcionisanje, propisana povezanost sa drugim svetlima

50.

Katadiopteri

broj, stanje, položaj, boja, oblik površina, vidljivost, simetričnost

51.

Prednja poziciona svetla

broj, stanje, položaj, boja, simetričnost, ujednačenost, funkcionisanje, propisana povezanost sa drugim svetlima

52.

Zadnja poziciona svetla

broj, stanje, položaj, boja, simetričnost, ujednačenost, funkcionisanje, propisana povezanost sa drugim svetlima

53.

Gabaritna svetla

broj, stanje, položaj, boja, simetričnost, ujednačenost, funkcionisanje, propisana povezanost sa drugim svetlima

54.

Parkirna svetla

broj, stanje, položaj, boja, simetričnost, ujednačenost

55.

Rotaciona svetla

stanje, položaj, boja, funkcionisanje

56.

Kontrolna plava svetiljka za velika svetla

stanje, funkcionisanje, istovremenost paljenja sa velikim svetlima

57.

Svetlosni ili zvučni signalizator kontrole rada pokazivača pravca

stanje, funkcionisanje, vidljivost, istovremenost paljenja sa pokazivačem pravca

58.

Električne veze između vučnog vozila i prikolice ili poluprikolice

stanje, funkcionisanje

59.

Električne instalacije

stanje, izolacija, pričvršćenost

60.

Elektropokretač

stanje, funkcionisanje

61.

Akumulator

smeštak

62.

Prekidač glavnog kabla

stanje, funkcionisanje, položaj ručice prekidača

 

Osovine, točkovi, pneumatici, elastično oslanjanje

63.

Osovine

stanje

64.

Ogibljenje, oslanjanje

stanje

65.

Točkovi

stanje, pričvršćenje, izvitoperenost prednjih točkova kada se točak upravljača okreće do kraja

66.

Okretanje prednjih i zadnjih točkova

stanje, zazori koji se kontrolišu ručno na točku, pri čemu je osovina dovoljno podignuta

67.

Pneumatici

stanje, dubina gazećeg sloja, vrsta i dimenzije

 

Šasija i dodaci šasiji

68.

Šasija, tovarni sanduk

opšte stanje

69.

Izduvne cevi i izduvni lonci

kompletnost, stanje, pričvršćenost, usmerenost i položaj izlaza izduvne cevi, stanje prigušivača zvuka, obojenost izduvnih gasova utvrđuje se stručnom ocenom, a prema potrebi izvodi se kompletno ispitivanje

70.

Rezervoar za gorivo i cevi

stanje, pričvršćenost

71.

Zadnji zaštitni uređaj teških kamiona

stanje, geometrijska svojstva

72.

Nosač rezervnog točka

stanje, položaj

73.

Mehanizam za spajanje na vučnim vozilima prikolicama i poluprikolicama

stanje, položaj, pričvršćenje, pomoćna veza

74.

Karoserija, kabina

stanje, boja, oslonac, kompletnost

75.

Vrata vozila

stanje, zabravljivanje

76.

Brave vrata

držanje, osiguranje

77.

Pod

stanje

78.

Sedište vozača

stanje, pričvršćenost

79.

Stepenice

stanje

 

Ostala oprema

80.

Sigurnosni pojasevi

stanje, funkcionisanje

81.

Protivpožarni aparat

stanje, pričvršćenje, oznaka roka važenja

82.

Uređaj za osiguranje vozila od neovlašćene upotrebe

stanje, funkcionisanje

83.

Znak za obeležavanje vozila zaustavljenog na kolovozu

stanje, boja, dimenzije

84.

Kutija prve pomoći

stanje, da li je u skladu sa propisanim standardima

85.

Podmetači za točkove

stanje

86.

Uređaj za davanje zvučnih signala

funkcionisanje i intenzitet zvuka (stručna ocena, a po potrebi merenje fonometrom)

87.

Rezervne sijalice

propisani broj sijalica

88.

Uređaji i oprema na vozilima za prevoz opasnih materija

stanje propisanih sigurnosnih i drugih uređaja i opreme

89.

Brzinomer

stanje, funkcionisanje, probna vožnja prema potrebi ili proba na valjcima za ispitivanje brzine

90.

Tahograf

da li postoji, važnost tahografske pločice, sva sredstva zaštite vezana za sprečavanje nezakonitog rukovanja, proveriti ako se sumnja, da li nominalni obim ili veličina pneumatika odgovara podacima koji se nalaze na pločici tahografa, stanje, ispravnost, da li registruje brzinu, vreme i pređeni put, kao i smenu vozača, probna vožnja prema potrebi ili proba na valjcima za ispitivanje brzine

91.

Uređaj za ograničenje brzine

postavljanje, važnost pločice, plombe i sva druga sredstva zaštite vezana za sprečavanje nezakonitog rukovanja, podešenost uređaja prema granicama i da li uređaj radi

 

Smetnje za čovekovu okolinu

92.

Buka

stručna ocena, po potrebi fonometrom

93.

Emisija izduvnih gasova

merenje /sadržaja čađi

94.

Radio smetnje

standardni pregled

 

Dodatne provere

95.

Sistem za grejanje

stanje, funkcionalnost, efikasnost

96.

Sistem za ventilaciju

stanje, funkcionalnost, efikasnost

97.

Unutrašnje osvetljenje

stanje, položaj, boja, funkcionisanje

Provere se vrše vizuelno bez rasklapanja vozila.

Postupak provere uređaja za zaustavljanje sa kriterijumom

Prilikom proveravanja uređaja za zaustavljanje postupa se na sledeći način:

1. pri pregledu kočionog sistema kontrolor se mora nalaziti u vozilu i aktivirati komande kočnica, a prema potrebi preko dinamometra proveravati silu aktiviranja;

2. sklopove kočionog sistema na donjoj strani vozila pregleda kontrolor koji se nalazi u kanalu;

3. pre početka ispitivanja kočnica kontroliše se stanje pritiska u pneumaticima, a prema potrebi dovodi se u propisane normative, u skladu sa deklaracijom proizvođača;

4. na pokazivaču raspoloživog pritiska pneumatskog ili hidrauličnog uređaja radne kočnice proverava se stanje, funkcionisanje, propuštanje gasova ili tečnosti i vreme za uspostavljanje normalnog pritiska.

Gumeni vodovi, prenosne poluge i rukavci, kao i metalna užad mehaničke kočnice, ne smeju biti vezani, vareni ili sastavljeni na neki drugi način, osim sa originalnim priključcima, niti napuknuti, savijeni ili oštećeni.

Po izvršenoj proveri izdaje se zapis o rezultatima merenja sa grafikonom sile kočenja.

Tabela 2. - Kriterijumi

1.1.

Mehaničko stanje i funkcionalnost

 

1.1.1.

Nosač pedale radne (nožne) kočnice

- previše zategnut,
- ležište izlizano,
- prekomerno habanje/zazor

1.1.2.

Stanje pedale i radni hod uređaja za kočenje

- prekomeran ili nedovoljan slobodan hod,
- komanda kočnice se ne otpušta pravilno,
- nedostaje protiv-klizajući sloj na pedali kočnice, neučvršćen ili izlizan (gladak)

1.1.3.

Vakumska pumpa ili kompresor i rezervoari

- potrebno je previše vremena da se postigne vazdušni pritisak/vakum za efikasan rad kočnica,
- nedovoljan vazdušni pritisak/vakuma da podrži barem dve upotrebe kočnice nakon aktiviranja uređaja za upozorenje (ili pokazivač pokazuje nepouzdanu vrednost),
- isticanje vazduha što uslovljava značajan pad pritiska ili se čuje isticanje vazduha

1.1.4.

Indikator ili pokazivač upozorenja o niskom pritisku

- nedostaci ili kvar indikatora/pokazivača vazdušnog pritiska

1.1.5.

Ručno-aktivirani kočni kontrolni ventil

- napukao ili oštećen ventil, prekomerno habanje,
- loša funkcija kontrolnog ventila,
- nepouzdana kontrola osovine ventila ili nepouzdanost celog ventila,
- prekinute veze (vodovi) ili curenje u sistemu,
- nezadovoljavajuće funkcionisanje

1.1.6.

Parkirna kočnica, kontrolna ručica (poluga), zupčasti točak parkirne kočnice

- zupčasti točak parkirne kočnice ne drži dobro,
- prekomerno habanje nosača ručice ili mehanizma zupčastog točka,
- preveliko pomeranje ručice koje ukazuje na nepravilnu podešenost

1.1.7.

Kočni ventili (nožni ventili, ventili za rasterećenje, regulatori-razvodnici)

- oštećeni, prekomerno isticanje vazduha,
- prekomerno izbacivanje ulja iz kompresora,
- nepouzdan/neodgovarajući oslonac,
- izbacivanje tečnosti hidraulične kočnice

1.1.8.

Spojnice za kočnice prikolica

- pokvaren samozatvarajući ventil,
- nepouzdan/neodgovarajući oslonac,
- prekomerna curenja

1.1.9.

Rezervoar za čuvanje vazduha pod pritiskom

- oštećen, zarđao, curi,
- odvodni uređaj neispravan, neodgovarajući oslonac

1.1.10.

Servo jedinice kočnice, glavni cilindar (hidraulični sistem)

- servo jedinica oštećena ili neefikasna,
- glavni cilindar oštećen ili curi,
- glavni cilindar nepouzdan,
- nedovoljna količina tečnosti za kočenje,
- nedostaje poklopac na glavnom cilindru,
- lampica koja upozorava o stanju ulja za kočenje oštećena ili svetli,
- nepravilno funkcionisanje uređaja koji pokazuje nivo tečnosti za kočenje

1.1.11.

Kruti kočni vodovi

- rizik od kvara ili lomljenja (naprslina), curenje iz cevi ili veza sa spojnicama,
- opterećeni ili prekomerno zarđali,
- pogrešno postavljeni

1.1.12.

Elastična kočna creva

- rizik od otkaza ili lomljenja (naprslina),
- oštećenja, izložena trenju, kočna creva prekratka, uvrnuta,
- curenja iz creva ili spojnica,
- crevo se ispupčuje pod pritiskom,
- poroznost

1.1.13.

Kočne obloge (pločice disk kočnice)

- prekomerno habanje,
- zaprljano (ulje, masnoća, itd.)

1.1.14.

Kočni doboši, kočni diskovi

- prekomerno habanje, prekomerno zasecanje, naprsline, nepouzdani ili polomljeni,
- zaprljani (ulje, masnoća, itd.)
- nosač kočnog mehanizma (kočnih papuča) nepouzdan

1.1.15.

Kočna elastična užad, poluge, poluge mehaničkog prenosnog sistema

- užad oštećena, zapetljana (zamršena),
- prekomerno pohabana ili zarđala,
- spoj užeta ili poluge nesiguran,
- obloga za uže oštećena,
- bilo kakva ograničenja slobodnog kretanja kočnog sistema,
- bilo kakva nenormalna pomeranja poluga mehaničkog prenosnog sistema ukazuju na neispravnost ili prekomerno habanje

1.1.16.

Pokretači kočnica (uključujući opruge kočnica ili hidraulične kočione cilindre)

- naprsli ili oštećeni,
- cure,
- nesiguran/neodgovarajući oslonac,
- prekomerno zarđali,
- prekomerno kretanje radnog klipa ili membrane mehanizma,
- zaštitna guma od prašine nedostaje ili previše oštećena

1.1.17.

Ventili za detektovanje opterećenja

- neispravnost mehaničkog prenosnog sistema,
- loša podešenost,
- stegnut, ne radi,
- nedostaje

1.1.18.

Regulator sile kočenja davača opterećenja

- stegnuti ili nenormalno pomeranje (kretanje), prekomerno habanje ili pogrešna podešenost,
- neispravan

1.1.19.

Sistem za usporavanje (gde je postavljen ili se zahteva)

- nesigurne veze ili oslonci,
- neispravan

1.2.

Performanse i efikasnost radne kočnice

 

1.2.1.

Performanse (progresivno povećanje do maksimalne vrednosti)

- neodgovarajuća sila kočenja na jednom ili više točkova,
- sila kočenja bilo kog točka je manja od 70% od najveće registrovane sile na drugom točku iste osovine. U slučaju provere kočnica na putu, odstupanje vozila od prave linije je prekomerno,
- nema postepene promene sile kočenja,
- nepravilan odziv kočnog sistema na bilo kom točku,
- prekomerna promenljivost kočne sile zbog izvitoperenih diskova ili ovalnih doboša

1.2.2.

Efikasnost

Kočni koeficijent koji se odnosi na najveću dozvoljenu masu ili, u slučaju poluprikolica i prikolica, na zbir dozvoljenih osovinskih opterećenja gde je izvodljivo, manji je od sledećeg:

minimalni kočni koeficijenti
- vučna vozila: 43% (45% za vozila registrovana posle 1988. g. ili posle datuma primene Smernice 71/320/EEC, kako je izmenjeno Smernicom Komisije 85/647/EEC), po nacionalnom zakonu država članica, koji god da je kasniji,
- prikolice i poluprikolice 3: 40% (43% za poluprikolice i polugom vučene prikolice registrovana posle 1988. g. ili posle datuma primene Smernice 71/320/EEC, kako je izmenjeno Smernicom Komisije 85/647/EEC), po nacionalnom zakonu država članica, koji god da je kasniji,
- ili je kočna sila manja nego referentne vrednosti ako su one precizirane od strane proizvođača za osovinu vozila (referentna vrednost za osovinu vozila je sila kočenja (izražena u njutnima) neophodna da se dostigne ovaj minimum propisane sile kočenja za pojedinačnu težinu koju vozilo pokazuje)

1.3.

Performanse i efikasnost pomoćne (ručne) kočnice (ako je izvedena kao poseban sistem)

 

1.3.1.

Performanse

- kočnica ne funkcioniše na jednoj strani,
- sila kočenja na bilo kom točku je manja od 70% od najveće registrovane sile na drugom točku iste osovine,
- nema postepene promene efikasnosti,
- automatski sistem kočenja ne radi kod prikolica

1.3.2.

Efikasnost

- za sve kategorije vozila, koeficijent kočenja manji od 50% od performansi radne kočnice definisanih u 1.2.2. u odnosu na najveću dozvoljenu masu, u slučaju poluprikolica u odnosu na zbir dozvoljenih osovinskih opterećenja

1.4.

Performanse i efikasnost parkirne kočnice

 

1.4.1.

Performanse

- kočnica ne funkcioniše na jednoj strani

1.4.2.

Efikasnost

- za sve kategorije vozila, koeficijent kočenja manji od 16% u odnosu na najveću dozvoljenu kombinovanu masu vozila, koja god da je veća

1.5.

Rad usporivača ili motorne kočnice

- nema postepene promene efikasnosti (usporivač),
- neispravni

1.6.

Protiv-blokirajuće kočnice (ABS)

- neispravnost protivblokirajućeg uređaja za upozorenje,

Uređaji za upravljanje ispituju se na kanalu s dizalicom, a prema potrebi prednji deo vozila se podiže.

Slobodan hod točka upravljača proverava se ručno kod svakog vozila, a prema potrebi i uz pomoć uglomera.

Merenje dimnosti izduvnih gasova motornih vozila opremljenih dizel motorima (motorima sa paljenjem sabijanjem)

Merenje dimnosti izduvnih gasova dizel motora vrši se merenjem opaciteta izduvnog gasa tokom slobodnog ubrzanja (bez opterećenja od praznog hoda do maksimalnog broja obrtaja) pri čemu je ručica menjača u neutralnom položaju, a spojnica je uključena.

Priprema vozila:

1. Vozilo može biti ispitivano bez prethodne pripreme iako je radi bezbednosti, potrebno proveriti da li je motor topao i u zadovoljavajućem mehaničkom stanju.

2. Motor treba da bude maksimalno zagrejan, na primer temperatura ulja u motoru merena davačem koji se nalazi na šipcu za merenje količine ulja u motoru treba da bude barem 80 °C ili niže ukoliko je takva propisana normalna radna temperatura, ili, ukoliko se merenje temperature vrši merenjem nivoa infracrvenog zračenja bloka motora, ona treba da bude barem ekvivalentna propisanoj temperaturi. Ako, zbog konfiguracije vozila, ovo merenje nije praktično izvodljivo, utvrđivanje normalne radne temperature motora može biti izvršeno drugim sredstvima, na primer na osnovu rada ventilatora.

3. Izduvni sistem treba da bude pročišćen sa najmanje tri ciklusa slobodnog ubrzanja ili nekom ekvivalentnom metodom.

Procedura ispitivanja:

1. Vizuelno proveriti sve relevantne delove izduvnog sistema motora da bi se utvrdilo da li postoje mesta propuštanja.

2. Motor, ili bilo koji ugrađeni turbokompresor, treba da bude u praznom hodu pre svakog ciklusa slobodnog ubrzanja. Za dizel motore teških vozila, to znači čekanje barem 10 sekundi nakon otpuštanja komande motora.

3. Da bi se započeo novi ciklus slobodnog ubrzanja, komandna poluga se mora pritisnuti do kraja brzo kontinualno (za manje od jedne sekunde) ali ne koristeći silu, u cilju postizanja maksimalne ubrizgane količine goriva od strane pumpe visokog pritiska.

4. Tokom svakog ciklusa slobodnog ubrzanja, motor treba da dostigne maksimalni broj obrtaja, ili, za vozila sa automatskim menjačem, broj obrtaja koji je naznačio proizvođač, ili, ako ovi podaci ne postoje, dve trećine maksimalnog broja obrtaja, pre nego što dođe do otpuštanja komandne poluge. Ovo se može proveriti, na primer, praćenjem broja obrtaja ili dozvoljavanjem da prođe dovoljno vremena između početnog pritiska komandne poluge i njenog otpuštanja, što treba da bude najmanje dve sekunde.

Granične vrednosti;

1. Koeficijent apsorpcije ne sme preći nivo zabeležen na pločici (proizvođača ili homologacionoj).

2. Kada ne postoji ova informacija ili ako merni centar odluči uz saglasnost nadležnog organa za poslove standardizacije da je ne koriste kao referentnu, granične vrednosti koeficijenta apsorpcije su, za:

 

- dizel motore sa prirodnim usisavanjem

2,5 m-1

 

- dizel motore sa turbopunjenjem

3,0 m-1

 

ili ekvivalentne vrednosti u slučaju da se koristi oprema drugačijeg tipa od onog koji se koristi za homologaciju tipa.

3. Vozila neće zadovoljiti ako arimetričke sredine barem tri ciklusa slobodnog ubrzanja prelaze graničnu vrednost. Ovo se može izračunati zanemarivanjem bilo kojih merenja koja značajno odstupaju od izmerene srednje vrednosti, ili rezultata bilo kog drugog statističkog proračuna koji uzima u obzir odstupanja u merenju.

4. Da bi se izbeglo nepotrebno ispitivanje, može se odbiti vozilo čije su izmerene vrednosti znatno iznad graničnih i nakon manje od tri ciklusa slobodnog ubrzanja ili nakon ciklusa pročišćavanja. Isto tako, da bi se izbeglo nepotrebno ispitivanje može se propustiti vozilo ako su izmerene vrednosti znatno ispod graničnih, nakon manje od tri ciklusa slobodnog ubrzanja ili ciklusa pročišćavanja.

 

Prilog 19.

ZNAK ZA ODREĐENU KATEGORIJU TERETNOG VOZILA

Dimenzije oznaka za vozila su sledeća: Prečnik zelenog kruga - 200 mm, prečnik belog kruga - 220 mm, simbol - 114 mm ili prečnik zelenog kruga - 130 mm, prečnik belog kruga - 150 mm, simbol - 75. Pozadina oznake treba da je zelene boje dok su simbol i spoljašni obod oznake bele boje.

Slovo "E" odnosno "U" koristi se za označavanje "zelenog" vozila, slovo "S" za "zelenije i bezbedno" vozilo, simbol "III" koristi za označavanje "EVRO III bezbednog" vozila, simbol "IV" koristi se za označavanje "EVRO IV bezbednog" vozila, simbol "V" koristi se za označavanje "EVRO V bezbednog" vozila, simbol "EEV" koristi se za označavanje "EVRO EEV bezbednog" vozila i simbol "VI" koristi se za označavanje "EVRO VI bezbednog" vozila.

 

 

Prilog 20

POTVRDA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI AUTOBUSA

 

POTVRDA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI AUTOBUSA
CERTIFICATE OF TECHNICAL FUNCTIONING OF THE BUS

1)

Broj dokumenta
Document No.
SRB .................

 

 

2)

Marka i tip
Mark and type

3)

Registraciona oznaka i oznaka države
Licence plates No. and state code

4)

Datum prve registracije
Date of the first registration

5)

VIN oznaka vozila
Vehicle Identification number (VIN)

6)

Godina proizvodnje
Year of production

7)

Broj motora
Engine number

 

8) Minimalni zahtevi
Minimum requirements

UN/ECE

EEC

Homologacioni broj
Type approval No.

Ispunjava zahteve
Fulfill requirements

Dimljenje dizel motora
Smoke emissions

UN/ECE R.24/03
EC 72/306

c

c

   

Emisija dizel motora
Exhaust emissions

UN/ECE R.49/02A
EC 88/77-91/542A

c

c

   

Emisija dizel motora
Exhaust emissions

UN/ECE R.49/02B
EC 88/77-91/542B

c

c

   

Kočioni sistem
Brake system

UN/ECE R.13/06
EC 71/320-88/194

c

c

   

Kočioni sistem
Brake system

UN/ECE R.13/06
EC 91/422

c

c

   

Tahograf
Tachograph

UN/ECE (AETR)
EC-Reg.3821/85

c

c

   

Uređaj za ograničenje brzine
Speed limiting device

UN/ECE R 89
EC 92/24
EC 92/06

c

c

   

Buka
Noise emission

UN/ECE R.51/02
EEC 70/157-84/424

c

c

   

Buka
Noise emission

UN/ECE R.51/02
EEC 70/157-92/97C

c

c

   

Svetlosni uređaji
Light installation

UN/ECE R 48/01
76/756-91/663

c

c

   

Gume
Tyres

UN/ECE R 54
EC 92/23

c

c

   

A - Odnosi se na vozilo sa EVRO1 motorom (Refers to the vehicle with EURO1 engine)
B - Odnosi se na vozilo sa EVRO2 motorom (Refers to the vehicle with EURO2 engine)
C - Odnosi se na vozilo sa EVRO2, EVRO3 ili EVRO4 motorom (Refers to the vehicle with EURO2, EURO3 or EURO4 engine)

 

9)

Pečat nadležnog organa i potpis
Authority stamp and signature

 

 

10)

Datum izdavanja
Date of issue

11)

Rok važenja
Date of expiration