Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O OBRASCU DOZVOLE ZA KABLOVSKO EMITOVANJE PROGRAMA

("Sl. glasnik RS", br. 67/2011)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac dozvole za kablovsko emitovanje programa čijim dobijanjem njen imalac stiče pravo da emituje određeni radio i/ili televizijski program posredstvom kablovskih distributivnih sistema, Operatora koji je ispunio uslove propisane posebnim zakonom kojim se uređuje oblast telekomunikacija u pogledu posedovanja propisanih dozvola, odnosno tehničkih uslova i standarda za mrežu i stanicu koju koristi, kao i drugih uslova, propisanih tim zakonom i koje odredi regulatorno telo nadležno za oblast telekomunikacija.

Obrazac dozvole iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Obrazac dozvole za kablovsko emitovanje programa štampa se na ofset papiru formata A4.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac KD

DOZVOLA ZA KABLOVSKO EMITOVANJE PROGRAMA

Izdata na osnovu člana 40. Zakona o radiodifuziji ("Službeni glasnik RS", br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09)

Broj dozvole:

Datum:

Imalac dozvole - emiter:

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Adresa:

Telefon:

Telefaks:

e-mail:

Šifra (delatnosti) korisnika:

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko-distributivnog sistema

Naziv operatora:

Skraćeni naziv operatora:

Adresa:

Telefon:

Telefaks:

e-mail:

Broj odobrenja RATEL-a:

Pribavljena prava za emitovanje programa:

Područje emitovanja programa:

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj:

Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:

Ova dozvola važi od do:

Predsednik Saveta