Email Print

PRAVILNIK
O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU CENTARA ZA OBUKU VOZAČA I EVIDENCIJAMA KOJE TI CENTRI VODE

("Sl. glasnik SRS", br. 2/83 i "Sl. glasnik RS", br. 14/97 - odluka USRS i 53/2012 - dr. pravilnik)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.