Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima

Email Print

PRAVILNIK
O NAČINU UTVRĐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 45/2004 i 27/2011)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.

 

 

X