Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK

O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 7/2014, 39/2014 i 61/2014)

Lista C - Grupa B. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

B

KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA

 

B03

ANTIANEMICI

 

B03X

Ostali antianemijski preparati

 

B03XA

Ostali antianemijski preparati

 

B03XA01

epoetin alfa (eritropoetin)

0069152

B03XA01

epoetin alfa

EPREX

rastvor za injekciju, špric

napunjen injekcioni špric, 6 po 2000 i.j./0,5 ml

Cilag AG

Švajcarska

6.785,50

1000 i.j.

565,46

-

0069157

B03XA01

epoetin alfa

EPREX

rastvor za injekciju, špric

napunjen injekcioni špric, 6 po 10000 i.j. (brizgalica)

Cilag AG

Švajcarska

31.366,00

1000 i.j.

522,77

-

INDIKACIJE

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

B03XA01

epoetin beta (eritropoetin)

0069165

B03XA01

epoetin beta

RECORMON

rastvor za injekciju, špric

napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 2000 i.j./0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

6.785,50

1000 i.j.

565,46

-

0069166

B03XA01

epoetin beta

RECORMON

rastvor za injekciju, špric

napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 5000 i.j./0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

20.876,50

1000 i.j.

695,88

-

INDIKACIJE

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

B03XA01

epoetin zeta

0069221

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,3 ml (1000 i.j./0,3 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

565,50

1000 i.j.

565,50

-

0069222

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 6 po 0,3 ml (1000 i.j./0,3 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

3.392,80

1000 i.j.

565,47

-

0069226

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,6 ml (2000 i.j./0,6 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.130,90

1000 i.j.

565,45

-

0069227

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 6 po 0,6 ml (2000 i.j./0,6 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

6.785,50

1000 i.j.

565,46

-

0069230

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,9 ml (3000 i.j./0,9 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.696,40

1000 i.j.

565,47

-

0069231

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 6 po 0,9 ml (3000 i.j./0,9 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

10.178,30

1000 i.j.

565,46

-

0069234

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,4 ml (4000 i.j./0.4 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

2.261,80

1000 i.j.

565,45

-

0069235

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 6 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

13.570,90

1000 i.j.

565,45

-

0069223

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 1 ml (10000 i.j./ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

5.654,60

1000 i.j.

565,46

-

0069220

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 6 po 1 ml (10000 i.j./ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

33.927,60

1000 i.j.

565,46

-

0069224

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,5 ml (20000 i.j./0,5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

11.309,20

1000 i.j.

565,46

-

0069228

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,75 ml (30000 i.j./0,75 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

16.963,80

1000 i.j.

565,46

-

0069232

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 1 ml (40000 i.j./ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

22.618,40

1000 i.j.

565,46

-

INDIKACIJE

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

B03XA02

darbepoetin alfa

0069939

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric, 1 po 0,4 ml (10 mcg/0,4 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

1.256,60

4,5 mcg

565,47

-

0069938

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,375 ml (15 mcg/0,375 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

1.884,90

4,5 mcg

565,47

-

0069924

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric, 1 po 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

2.513,20

4,5 mcg

565,47

-

0069928

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,3 ml (30 mcg/0,3 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

3.769,80

4,5 mcg

565,47

-

0069929

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,4 ml (40 mcg/0,4 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

5.026,40

4,5 mcg

565,47

-

0069933

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,5 ml (50 mcg/0,5 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

6.283,00

4,5 mcg

565,47

-

0069934

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

7.539,60

4,5 mcg

565,47

-

0069936

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,4 ml (80 mcg/0,4 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

10.052,80

4,5 mcg

565,47

-

0069920

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

12.566,00

4,5 mcg

565,47

-

0069922

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,3 ml (150 mcg/0,3 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

18.849,00

4,5 mcg

565,47

-

0069926

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,6 ml (300 mcg/0,6 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

37.698,00

4,5 mcg

565,47

-

0069925

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

2.513,20

4,5 mcg

565,47

-

0069930

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,4 ml (40 mcg/0,4 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

5.026,40

4,5 mcg

565,47

-

0069935

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

7.539,60

4,5 mcg

565,47

-

0069937

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,4 ml (80 mcg/0,4 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

10.052,80

4,5 mcg

565,47

-

0069921

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

12.566,00

4,5 mcg

565,47

-

0069923

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,3 ml (150 mcg/0,3 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

18.849,00

4,5 mcg

565,47

-

0069927

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,6 ml (300 mcg/0,6 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

37.698,00

4,5 mcg

565,47

-

INDIKACIJE

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

B03XA03

metoksipolietilenglikol - epoetin beta

0069206

B03XA03

metoksipolietilengli kol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

1 po 50 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

8.334,50

4 mcg

666,76

-

0069205

B03XA03

metoksipolietilengli kol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

1 po 75 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

12.501,75

4 mcg

666,76

-

0069204

B03XA03

metoksipolietilengli kol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

1 po 100 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

16.669,00

4 mcg

666,76

-

0069203

B03XA03

metoksipolietilengli kol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 150 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

25.003,50

4 mcg

666,76

-

0069202

B03XA03

metoksipolietilengli kol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 200 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

33.338,00

4 mcg

666,76

-

0069201

B03XA03

metoksipolietilengli kol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 250 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

41.672,50

4 mcg

666,76

-

0069208

B03XA03

metoksipolietilengli kol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 50 mcg/1 ml

F. Hoffmann-LaRoche Ltd.

Švajcarska

8.334,50

4 mcg

666,76

-

0069213

B03XA03

metoksipolietilengli kol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 30 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

5.000,70

4 mcg

666,76

-

0069212

B03XA03

metoksipolietilengli kol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 120 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

20.002,80

4 mcg

666,76

-

0069214

B03XA03

metoksipolietilengli kol - epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 360 mcg/0,6 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

60.008,40

4 mcg

666,76

-

INDIKACIJE

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

Lista C - Grupa L. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

L

ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI

 

L01

ANTINEOPLASTICI

 

L01A

Alkilirajući citostatici

 

L01AX

Ostali alkilirajući antineoplastici

 

L01AX03

temozolomid

1031407

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 5 mg

Schering Plough Labo N.V.

Belgija

1.930,90

-

-

-

1031405

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 20 mg

Schering Plough Labo N.V.

Belgija

7.936,10

-

-

-

1031408

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 100 mg

Schering Plough Labo N.V.

Belgija

39.683,60

-

-

-

1031406

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 250 mg

Schering Plough Labo N.V.

Belgija

99.007,40

-

-

-

INDIKACIJE

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrše po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

 

L01B

Antimetaboliti

 

L01BA

Analozi folne kiseline

 

L01BA04

pemetreksed

0034413

L01BA04

pemetreksed

ALIMTA ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Lilly France S.A.S.

Francuska

129.686,20

-

-

-

INDIKACIJE

1. Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac.

 

L01BC

Analozi pirimidina

 

L01BC06

kapecitabin

1034341

L01BC06

kapecitabin

XELODA ◊

film tableta

blister, 120 po 500 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.; Syntex S.A. DE C.V.

Švajcarska; Meksiko

28.705,60

-

-

-

1034340

L01BC06

kapecitabin

XELODA ◊

film tableta

blister, 60 po 150 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.; Syntex S.A. DE C.V.

Švajcarska; Meksiko

4.646,40

-

-

-

1034445

L01BC06

kapecitabin

XALVOBIN ◊

film tableta

blister, 120 po 500 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

22.847,40

-

-

-

1034444

L01BC06

kapecitabin

XALVOBIN ◊

film tableta

blister, 60 po 150 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

3.469,90

-

-

-

INDIKACIJE

1. Karcinom dojke:
a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2;
b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2.
2. Kolorektalni karcinom:
a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju;
b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

 

L01D

Citotoksični antibiotici i srodne supstance

 

L01DB

Antraciklini i srodni preparati

 

L01DB06

idarubicin

0033181

L01DB06

idarubicin

ZAVEDOS ◊

liofilizat za rastvor za injekciju

1 po 10 mg

Actavis Italy S.P.A.

Italija

11.649,90

-

-

-

INDIKACIJE

Svi oblici akutnih leukemija i limfoblastni limfom.

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.

 

L01X

Ostali antineoplastici

 

L01XC

Monoklonska antitela

 

L01XC02

rituksimab

0014140

L01XC02

rituksimab

MABTHERA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 2 po 10 ml (100 mg/10 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

47.487,50

-

-

-

0014141

L01XC02

rituksimab

MABTHERA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (500 mg/50 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

117.245,50

-

-

-

INDIKACIJE

1. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.0-C83.4; C83.6; C83.8; C83.9).
2. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82).
3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) - rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to:
a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB), i
b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje (smanjenje DAS28 skora za najmanje 1,2).
Ukoliko je započeto lečenje rituksimabom, neophodno je terapijske cikluse ponavljati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi.
4. Hronična limfocitna leukemija:
a) prva linija:
- u okviru imunohemioterapijskog protokola RFC;
b) druga linija:
- ako je relaps nakon primene imunohemioterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije;
- ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC;
- ako je nakon imunohemioterapije RFC došlo do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko aktuelni institucioni vodiči podrazumevaju primenu R sa nekim drugim hemioterapijskim agensima različitim nego u prvoj liniji.

NAPOMENA

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

 

L01XC03

trastuzumab

0039345

L01XC03

trastuzumab

HERCEPTIN ◊

prašak i rastvarač za kocentrat za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (440 mg/20 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

165.552,70

-

-

-

INDIKACIJE

Karcinom dojke, HER2 prekomerna ekspresija (IHH 3+ ili CISH+):
a) adjuvantna hemioterapija - kao nastavak adjuvantne hemioterapije antraciklinima kao monoterapija ili u kombinaciji sa taksanima do ukupno 12 meseci, kod nodus pozitivnih pacijenata i nodus negativnih pacijenata sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontraindikacija za antracikline, trastuzumab kombinovati sa neantraciklinskim režimima);
b) metastatska bolest- PS 0 ili 1, prva linija posle antraciklinske terapije, u kombinaciji sa taksanima, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsustvu progresije bolesti, nastaviti samo Herceptin do progresije bolesti;
c) lokalno uznapredovali karcinom dojke: primena Herceptina u kombinaciji sa taksanskom hemioterapijom, a nakon prethodne sekvencijalne primene antraciklina. Kod ove grupe nastavak primene Herceptina u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, računajući i primenu Herceptina u neoadjuvantnom pristupu.

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

 

L01XC06

cetuksimab

0039153

L01XC06

cetuksimab

ERBITUX ◊

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 20 ml (5 mg/ml)

Merck KGaA

Nemačka

19.034,20

-

-

-

INDIKACIJE

1. Karcinom kolorektuma: metastatska bolest, posle hemioterapije na bazi oksaliplatine i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani K/Ras gen, PS 0 ili 1, kao monoterapija ili u kombinaciji sa irinotekanom;
2. Planocelularni karcinom glave i vrata:
a) istovremeno sa radioterapijom kod pacijenata sa PS 0 ili 1 u lokalno uznapredovalom, inoperabilnom planocelularnom karcinomu usne duplje i orofarinksa, kod kojih je lečenje započeto indukcionom hemioterapijom;
b) lokalno uznapredovala, inoperabilna bolest, u kombinaciji sa radioterapijom, PS 0 ili 1, u pacijenata kod kojih je kontraindikovana primena lekova na bazi platine;
c) u kombinaciji sa standardnom hemioterapijom (5FU-cisplatin ili 5FU-karboplatin) prva linija za rekurentni planocelularni karcinom glave i vrata koji nije podoban za lokoregionalni tretman, bez egzulceracije, PS 0-1.

NAPOMENA

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

 

L01XC07

bevacizumab

0039401

L01XC07

bevacizumab

AVASTIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 4 ml (100 mg/4 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

29.245,10

-

-

-

0039400

L01XC07

bevacizumab

AVASTIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 16 ml (400 mg/16 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

117.126,30

-

-

-

INDIKACIJE

Karcinom kolorektuma, potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb ili IVc, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa hemioterapijom, do postizanja resektabilnosti metastaza i odgovarajuće operacije istih, maksimalno 10 ciklusa.

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

 

L01XE

Inhibitori protein kinaze

 

L01XE01

imatinib

1039381

L01XE01

imatinib

GLIVEC ◊

(Brisan)

1039383

L01XE01

imatinib

GLIVEC ◊

(Brisan)

1039384

L01XE01

imatinib

ANZOVIP ◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

140.823,00

-

-

-

1039385

L01XE01

imatinib

ANZOVIP ◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

140.823,00

-

-

-

1039393

L01XE01

imatinib

ALVOTINIB ◊

film tableta

blister, 60 po 100 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

70.412,00

-

-

-

1039394

L01XE01

imatinib

ALVOTINIB ◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

140.823,00

-

-

-

1039397

L01XE01

imatinib

ALVOTINIB ◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

140.823,00

-

-

-

1039392

L01XE01

imatinib

IMATINIB PHARMASWISS ◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

140.823,00

-

-

 

1039389

L01XE01

imatinib

IMATINIB PHARMASWISS ◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

140.823,00

-

-

-

INDIKACIJA

1. Prva terapijska linija kod novodijagnostifikovanih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, u hroničnoj fazi bolesti, Philadelphia hromozom ili bcr-abl rearanžman pozitivni, bez dodatnih aberacija, uz dozvoljenu prethodnu leukoredukciju hidroksiureom do šest meseci.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić";
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

 

L01XE02

gefitinib

1039398

L01XE02

gefitinib

IRESSA ◊

film tableta

30 po 250 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

206.330,10

-

-

-

INDIKACIJE

Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa.

 

L01XE03

erlotinib

1039402

L01XE03

erlotinib

TARCEVA ◊

film tableta

blister, 30 po 25 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

43.823,30

-

-

-

1039403

L01XE03

erlotinib

TARCEVA ◊

film tableta

blister, 30 po 100 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

151.214,00

-

-

-

1039404

L01XE03

erlotinib

TARCEVA ◊

film tableta

blister, 30 po 150 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

182.328,50

-

-

-

INDIKACIJE

Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa.

 

L01XE04

sunitinib

1039703

L01XE04

sunitinib

SUTENT ◊

kapsula, tvrda

blister, 28 po 12,5 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

110.714,60

-

-

-

1039704

L01XE04

sunitinib

SUTENT ◊

kapsula, tvrda

blister, 28 po 25 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

220.365,20

-

-

-

1039706

L01XE04

sunitinib

SUTENT ◊

kapsula, tvrda

blister, 28 po 50 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

440.376,50

-

-

-

INDIKACIJE

Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KCS,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.

 

L01XE07

lapatinib

1039715

L01XE07

lapatinib

TYVERB ◊

film tableta

blister, 70 po 250 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

116.591,90

-

-

-

INDIKACIJE

Karcinom dojke - druga linija metastatskog HER2 pozitivnog karcinoma dojke, u kombinaciji sa lekom kapecitabin, kod pacijenata sa progresijom osnovne bolesti i PS 01, prethodno lečenih antraciklinima i/ili taksanima i lekom trastuzumab, koji je primenjen u prvoj liniji lečenja metastatske bolesti.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- KC Kragujevac.

 

L01XE08

nilotinib

1039710

L01XE08

nilotinib

TASIGNA ◊

kapsula, tvrda

blister, 112 po 200 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

353.773,20

-

-

-

1039711

L01XE08

nilotinib

TASIGNA ◊

kapsula, tvrda

blister, 112 po 150 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

262.966,10

-

-

-

INDIKACIJE

Druga terapijska linija kod odraslih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju, uključujući imatinib mesilat.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

 

L01XX

Ostali antineoplastici

 

L01XX14

tretinoin

1069140

L01XX14

tretinoin

VESANOID ◊

kapsula

100 po 10 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

16.226,20

-

-

-

INDIKACIJE

Akutna mijeolidna leukemija, podtip akutna promijelocitna leukemija.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa.

 

L01XX32

bortezomib

0039100

L01XX32

bortezomib

VELCADE ◊

prašak za rastvor za injekciju

1 po 3,5 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

115.350,80

-

-

-

INDIKACIJE

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

 

L03

IMUNOSTIMULANSI

 

L03A

Citokini i imunomodulatori

 

L03AB

Interferoni

 

L03AB07

interferon beta 1a

0328388

L03AB07

interferon beta 1a

REBIF

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (44 mcg/0,5 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

83.112,10

-

-

-

0328387

L03AB07

interferon beta-1a

REBIF

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (22 mcg/0,5 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

74.683,50

-

-

-

0328647

L03AB07

interferon beta 1a

AVONEX

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 4 po 0,5 ml (30 mcg/0,5 ml)

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS

Danska

67.142,90

4,3 mcg

2.405,95

-

INDIKACIJE

1. Multipla skleroza

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

 

L03AB08

interferon beta 1b

0015150

L03AB08

interferon beta 1b

BETAFERON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 15 po 1,2 ml (250 mcg/ml)

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

77.752,00

4 Mi.j.

2.159,78

-

INDIKACIJE

1. Multipla skleroza

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

 

L03AB10

peginterferon alfa 2b

0328630

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (50 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

7.797,30

7,5 mcg

1.169,60

-

0328631

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (80 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

12.436,50

7,5 mcg

1.165,92

-

0328900

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

15.757,60

7,5 mcg

1.181,82

-

0328632

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (120 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

18.426,30

7,5 mcg

1.151,64

-

0328633

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (150 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

23.824,60

7,5 mcg

1.191,23

-

INDIKACIJE

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom.
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

 

L03AB11

peginterferon alfa 2a

0328607

L03AB11

peginterferon alfa-2a

PEGASYS

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (135 mcg/0,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

12.371,00

26 mcg

2.382,56

-

0328608

L03AB11

peginterferon alfa-2a

PEGASYS

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (180 mcg/0,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

16.494,70

26 mcg

2.382,57

-

0328604

L03AB11

peginterferon alfa-2a

PEGASYS

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (135 mcg/0,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

12.371,00

26 mcg

2.382,56

-

0328603

L03AB11

peginterferon alfa-2a

PEGASYS

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (180 mcg/0,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

16.494,70

26 mcg

2.382,57

-

INDIKACIJE

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom.
Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja.
2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je:
a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci;
b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno >100 IU/ml);
c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze;
d. viremija (HBV DNK) ≤ 10 kopija /ml krvi.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

 

L03AX

Ostali imunostimulansi

 

L03AX13

glatiramer acetat

0015120

L03AX13

glatiramer acetat

COPAXONE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 28 po 1 ml (20 mg/ml)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Izrael

70.748,50

20 mg

2.526,73

-

INDIKACIJE

1. Multipla skleroza

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

 

L04

IMUNOSUPRESIVI

 

L04A

Imunosupresivi

 

L04AB

Inhibitori tumor necrosis faktora TNF-alfa

 

L04AB01

etanercept

0014310

L04AB01

etanercept

ENBREL

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i napunjen injekcioni špric, 4 po 1 ml (25 mg/1 ml)

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

46.859,40

7 mg

3.280,16

-

0014312

L04AB01

etanercept

ENBREL

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric sa iglom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

92.833,00

7 mg

3.249,16

-

0014313

L04AB01

etanercept

ENBREL

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

92.833,00

7 mg

3.249,16

-

INDIKACIJE

1. Poliartikularni juvenilni hronični artritis (M08) za pacijente čija je bolest počela u dobi od 4 do 17 godina života, sa neadekvatnim odgovorom ili nepodnošljivošću na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove najmanje tokom šest meseci terapije;
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);
4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

 

L04AB02

infliksimab

0014220

L04AB02

infliksimab

REMICADE

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 mg

Centocor B.V.

Holandija

54.111,80

3,75 mg

2.029,19

-

INDIKACIJE

1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa/bez fistule kod pacijenata koji nisu reagovali na konvencionalnu terapiju kortikosteroidima, imunomodulatorima i primarnu nutritivnu terapiju kao i kod onih pacijenta koji pomenute lekove ne podnose ili kod kojih je takva vrsta terapije kontraindikovana;
2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju;
3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).

NAPOMENA

STAC;
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

 

L04AB04

adalimumab

0014202

L04AB04

adalimumab

HUMIRA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 2 po 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)

Abbott Biotechnology Deutchland GmbH

Nemačka

94.497,30

2,9 mg

3.425,53

-

INDIKACIJE

1. Aktivni poliartikularni juvenilni hronični artritis (M08) za pacijente uzrasta od 4 godine i starije, sa neadekvatnim odgovorom ili nepodnošljivošću na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove najmanje tokom šest meseci terapije.
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);
4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
5. Za lečenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti (K50), kod bolesnika kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

 

L04AB06

golimumab

0014205

L04AB06

golimumab

SIMPONI

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni šprica, 1 po 0,5 ml (50 mg/0,5 ml)

Janssen Biologics B.V.

Holandija

106.784,32

1,66 mg

3.545,24

-

INDIKACIJE

1. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u interval od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

 

Inhibitori interleukina

 

L04AC07

tocilizumab

0014400

L04AC07

tocilizumab

ACTEMRA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)

Roche Pharma AG

Nemačka

13.660,40

-

-

-

0014401

L04AC07

tocilizumab

ACTEMRA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (200 mg/10 ml)

Roche Pharma AG

Nemačka

34.144,50

-

-

-

0014402

L04AC07

tocilizumab

ACTEMRA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 20 ml (400 mg/20 ml)

Roche Pharma AG

Nemačka

69.068,20

-

-

-

INDIKACIJE

1. Aktivna sistemska forma juvenilnog hroničnog artritisa (M08.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine i starijih koji nisu imali zadovoljavajući terapijski odgovor na primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) i kortikosteroida.
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

 

Lista C - Grupa M. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

M

MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA

 

M05

LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU

 

M05B

Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju

 

M05BA

Bisfosfonati

 

M05BA02

klodronska kiselina

0059062

M05BA02

klodronska kiselina

BONEFOS

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 5 ml (60 mg/1 ml)

Bayer OY

Finska

6.689,50

1,5 g

6.689,50

-

INDIKACIJE

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

 

M05BA03

pamidronska kiselina

0059102

M05BA03

pamidronska kiselina

AREDIA

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem, 2 po 10 ml (30 mg)

Novartis Pharma AG

Švajcarska

5.024,90

60 mg

5.024,90

-

0059300

M05BA03

pamidronska kiselina

PAMITOR

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 1 po 2 ml (15 mg/ml)

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Austrija

2.512,40

60 mg

5.024,80

-

0059301

M05BA03

pamidronska kiselina

PAMITOR

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 1 po 4 ml (15 mg/ml)

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Austrija

5.024,90

60 mg

5.024,90

-

0059302

M05BA03

pamidronska kiselina

PAMITOR

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 1 po 6 ml (15 mg/ml)

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Austrija

7.537,40

60 mg

5.024,93

-

0059105

M05BA03

pamidronska kiselina

HIDENSIL

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 2 po 10 ml (30 mg/10 ml)

Vipharm S.A.

Poljska

5.024,90

60 mg

5.024,90

-

INDIKACIJE

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

 

M05BA06

ibandronat

0059083

M05BA06

ibandronat

BONDRONAT

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 2 mg/2 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

8.375,30

6 mg

25.125,90

-

0059086

M05BA06

ibandronat

BONDRONAT

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 6 mg/6 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

18.901,80

6 mg

18.901,80

-

0059087

M05BA06

ibandronat

BONDRONAT

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 6 mg/6 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

94.509,00

6 mg

18.901,80

-

0059092

M05BA06

ibandronska kiselina

ALVODRONIC

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 1 po 2 ml (2 mg/2 ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

8.375,30

6 mg

25.125,90

-

0059093

M05BA06

ibandronska kiselina

ALVODRONIC

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 6 ml (6 mg/6 ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

18.901,80

6 mg

18.901,80

-

INDIKACIJE

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

 

M05BA08

zoledronska kiselina

0059211

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOMETA

prašak za rastvor za infuziju

1 po 4 mg+ 5 ml rastvarača

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

19.415,50

4 mg

19.415,50

-

0059222

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONATE PHARMASWISS

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (4 mg/5 ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

19.415,50

4 mg

19.415,50

-

INDIKACIJE

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

 

Lista C - Grupa N. Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

N

NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)

 

N07

OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM

 

N07X

Ostali lekovi koji deluju na nervni sistem

 

N07XX

Ostali lekovi koji deluju na nervni sistem

 

N07XX02

riluzol

1079070

N07XX02

riluzol

RILUTEK

film tableta

blister, 56 po 50 mg

Sanofi Winthrope Industrie

Francuska

20.501,20

0,1 g

732,19

-

INDIKACIJE

1. Amiotrofična lateralna skleroza - AML (G12.2).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa ili neuropsihijatra Klinike za neurologiju KCS kod pacijenata koji nisu respiratorno ugroženi.

 

Lista D - Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

 

ŠIFRA LEKA

ATC

INN

FO

JAČINA LEKA

INDIKACIJE

 

A

 

 

 

 

N002410

A02AB01

aluminium hydroxide

tableta

500 mg

Terapija hiperfosfatemije u lečenju renalne osteopatije kod bolesnika sa hroničnom insuficijencijom bubrega.

N002451

A03BA01

atropine sulfate

injekcija

1 mg/1 ml

 

N003798

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol˚

koncentrat za emulziju za infuziju

10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)

Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Infant samo kod dece do 11 godina starosti.
STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.

           

N002709

A12AA02

calcium gluconate

injekcija

10% a 10 ml

 

N001016

A12CB01

zinc sulfate

tableta

20 mg

Willson-ova bolest

N001024

A12CC02

magnesium sulfate

infuzija

20% a 100 ml

 

 

B

 

 

 

 

N003616

B01AB01

heparin o

rastvor za injekciju

5000 I.J./0,25 ml

 

N003541

B01AA07

acenokumarol o

tableta

4 mg

 

N001032

B02AA02

traneksaminska kiselina

tableta

500 mg

 

N001040

B02AA02

traneksaminska kiselina o

injekcija

100 mg/ml

 

N002469

B02BX01

etamsylate

injekcija

250 mg/2 ml

 

N002113

B03AC07

sodium ferric gluconate complex

injekcija

62,5 mg/5 ml

 

N003772

B05BA01

alanin, arginin, aspartanska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin˚

rastvor za infuziju

100ml (6.3g/L+4.1g/L+4.1g/L+1g/L+7.1g/L+2.1g/L+2.1g/L+3.1g/L
+7g/L+5.6g/L+1.3g/L+2.7g/L+5.6g/L+3.8g/L+
300mg/L+3.6g/L+1.4g/L+500mg/L+3.6g/L)

STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.

N002105

B05BA03

glucose

rastvor za infuziju

50%

 

N003624

B05XA01

kalijum hlorid o

koncentrat za rastvor za infuziju

1mmol/ml

 

N003632

B05XA02

natrijum hidrogenkarbonat o

rastvor za infuziju

8,4%

 

N003780

B05XC..

askorbinska kiselina, nikotinamid, natrijum-pantotenat, piridoksin, riboflavin, tiamin, folna kiselina, biotin, cijankobalamin˚

prašak za rastvor za infuziju

10 ml (100mg+40mg+15mg+4mg+3.6mg+2.5mg+0.4 mg+60mcg+5mcg)

STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.

 

C

 

 

 

 

N001065

C01BA01

quinidine sulfat

tableta

200 mg

 

N001073

C01BA02

procainamide hydrochloride

injekcija

100 mg/ml

 

N002477

C01BC03

propafenon

injekcija

35 mg/10 ml

 

N001081

C01CA02

isoprenaline

injekcija

10 mg/5 ml

 

N001099

C01CA03

noradrenalin

injekcija

1 mg/ml

 

N001107

C01CA06

phenilephrin

injekcija

10 mg/ml

 

N003914

C01CA24

adrenalin hidrohlorid (epinefrin) o

rastvor za injekciju

1 mg/ml

 

N002683

C01DA02

glyceryl trinitrate

sublingvalna tableta

500 mcg

 

N003004

C01DA02

glyceryl trinitrate o

rastvor za injekciju

1 mg

 

N003038

C01DA02

glyceryl trinitrate

rastvor za infuziju

1 mg

 

N003012

C01DA02

glyceryl trinitrate o

koncentrat za rastvor za infuziju

5 mg

 

N003491

C01DX12

molsidomin

tableta

2 mg

 

N003509

C01DX12

molsidomin

tableta

4 mg

 

N003517

C01DX12

molsidomin

tableta sa produženim oslobađanjem

8 mg

 

N002311

C01EA01

alprostadil

injekcija

500 mcg

 

N001115

C02DA01

diazoksid

kapsula

25 mg

 

N001123

C02DA01

diazoksid

injekcija

15 mg/ml

 

N001131

C02DD01

natrijum nitroprusid

injekcija

50 mg

 

N003178

C03CA01

furosemid o

tableta

40 mg

-

N003186

C03CA01

furosemid o

rastvor za injekciju

20 mg/2ml

-

N001149

C03DB01

amilorid

tableta

5 mg

 

N001156

C04AX02

phenoxybenzamin

kapsula

10 mg

 

N001164

C04AX02

phenoxybenzamin

injekcija

50 mg/ml

 

N002626

C10AC01

colestyramine

prasak

4 g

 

 

D

 

 

 

 

N002485

D05BA02

methoxsalen

tableta

10 mg

 

 

G

 

 

 

 

N002949

G02CB03

cabergolin

tableta

0,5 mg

Tumori hipofize - za osobe koje imaju izražene neželjene efekte na prethodnu terapiju bromokriptinom. Lek se uvodi u terapiju na osnovu konzilijarnog mišljenja tri lekara endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003210

G03GB02

klomifen

tableta

50 mg

Za indukciju ovulacije kod anovulatorne i oligoovulatorne neplodnosti kod žena (N97).

N003277

G04BE03

sildenafil

tableta

20 mg

Plućna hipertenzija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

 

H

 

 

 

 

N001206

H01AA01

corticotrophin-releasing factor-CRF

injekcija

25 IU

 

N001214

H01AA02

tetrakosartid

injekcija

1 mg/ml

 

N002493

H01BA02

dezmopresin

injekcija

4 mcg/1ml

 

N002501

H01BA02

dezmopresin

injekcija

20 mcg/1ml

 

N001222

H01CA01

gonadorelin

injekcija

100 mcg

 

N001263

H02AA02

fludrocortizon

tableta

0,1 mg

 

N003731

H02AB02

deksametazon

tableta

4 mg

 

N002634

H02AB09

hidrokortizon

tablete

10 mg

 

N002923

H02AB09

hidrokortizon o

prašak za injekciju

100 mg

 

N002931

H02AB09

hidrokortizon o

prašak za injekciju

500 mg

 

 

J

 

 

 

 

N002121

J01BA01

hloramfenikol

injekcija

1000 mg

 

N002907

J01CA01

benzilpenicilin

prašak za injekciju

1 MIU

 

N002915

J01CA01

benzilpenicilin

prašak za injekciju

5 MIU

 

N001289

J01CE08

benzatinbenzilpenicilin

injekcija

1,2 MIU

 

N001297

J01CE08

benzatinbenzilpenicilin

injekcija

2,4 MIU

 

N001305

J01CF02

cloxacillin

injekcija

500 mg

 

N001313

J01EC02

sulfadiazin

tableta

500 mg

 

N001321

J01FA01

eritromicin

injekcija

1000 mg

 

N002865

J01GA01

streptomycin sulfat

prašak za injekciju

1 g

Tuberkuloza (A15)

N002139

J01GB04

kanamycin

injekcija

1000 mg

 

N003657

J02AA01

amfotericin B o

rastvor za infuziju (lipidni kompleks)

50 mg

 

N003665

J02AA01

amfotericin B o

rastvor za infuziju (lipidni kompleks)

100 mg

 

N002733

J02AA01

amfotericin B

rastvor za infuziju

50 mg

 

N001339

J02AA01

amfotericin B (sa liposomima)

injekcija

50 mg

 

N002147

J04AA01

p - aminosalicylici acid

tableta

500 mg

 

N002154

J04AA01

p - aminosalicylici acid

granula

4 g

 

N002162

J04AB01

cycloserine

kapsula ili tableta

250 mg

 

N002329

J04AB02

rifampicin

kapsula ili tableta

150 mg

 

N002170

J04AB30

capreomycin

injekcija

1000 mg

 

N002337

J04AC01

izoniazid

tableta

100 mg

 

N002519

J04AC01

izoniazid

tableta

300 mg

 

N002188

J04AD03

ethionamide

tableta

125 mg

 

N002196

J04AD03

ethionamide

tableta

250 mg

 

N001347

J04AK01

pyrazinamide

tableta

400 mg

 

N001354

J04AK02

etambutol

tableta

400 mg

 

N002675

J04BA02

dapsone

tablete

50 mg

 

N002741

J05AE03

ritonavir

oralni rastvor

80 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N002758

J05AE07

fosamprenavir

oralna suspenzija

50 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N002766

J05AE09

tipranavir

oralni rastvor

100 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N002774

J05AE..

lopinavir, ritonavir

oralni rastvor

80 mg/ml + 20 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N003020

J05AF01

zidovudin

oralni rastvor

50 mg/5 ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N002782

J05AF04

stavudin

prašak za oralnu suspenziju

1 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N002808

J05AF05

lamivudin

oralni rastvor

10 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N002816

J05AF06

abakavir

oralni rastvor

20 mg/ml

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

N001362

J06AA01

diphtheria antitoxin

injekcija

10000 IU

 

N002204

J06AA01

diphtheria antitoxin

injekcija

20000 IU

 

 

L

 

 

 

 

N001396

L01AA01

cyclophosphamide

tableta

50 mg

 

N002212

L01AA02

hlorambucil

tableta

2 mg

 

N001404

L01AA03

melphalan

injekcija

50 mg

 

N002220

L01AA03

melphalan

tableta

2 mg

 

N001412

L01AA05

chlormethine (cariolyzin)

injekcija

10 mg

 

N003699

L01AA09

bendamustin

prašak za rastvor za infuziju

25 mg

Hronična limfocitna leukemija.

N003707

L01AA09

bendamustin

prašak za rastvor za infuziju

100 mg

Hronična limfocitna leukemija.

N002238

L01AB01

busulfan

tableta

2 mg

 

N001438

L01AC01

thiotepa

injekcija

15 mg

 

N001446

L01AD01

karmustin

injekcija

100 mg

 

N001453

L01AD02

lomustin

tableta

40 mg

 

N002964

L01AX04

dakarbazin

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

100 mg

 

N002972

L01AX04

dakarbazin

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

200 mg

 

N002246

L01BB02

merkaptopurin

tableta

50 mg

 

N003525

L01BB03

tioguanin

tableta

40 mg

Akutna leukemija, limfoblastni limfom kod dece i odraslih (C91.0; C92.0; C83.5).

N003111

L01BC02

fluorouracil o

rastvor za injekciju

50 mg/ml

 

N003129

L01BC02

fluorouracil o

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

250 mg/5 ml

 

N003137

L01BC02

fluorouracil o

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

500 mg/10 ml

 

N003152

L01BC02

fluorouracil o

rastvor za injekciju/infuziju

1000 mg/20 ml

 

N003202

L01BC02

fluorouracil o

rastvor za injekciju/infuziju

5000 mg/100 ml

 

N001479

L01DA01

daktinomicin

injekcija

0,5 mg

 

N003467

L01DB07

mitoksantron o

koncentrat za rastvor za infuziju

10 mg/5 ml

 

N003475

L01DB07

mitoksantron o

koncentrat za rastvor za infuziju

20 mg/10 ml

 

N002428

L01DC03

mitomicin

prašak za injekciju

1 po 5 mg

 

N002527

L01DC03

mitomicin

prašak za injekciju

1 po 10 mg

 

N002436

L01DC03

mitomicin

prašak za injekciju

1 po 20 mg

 

N001487

L01XB01

procarbazine hydrochloride

kapsula

50 mg

 

N001495

L01XX02

l-asparaginase

injekcija

10000 IU

 

N001503

L01XX23

mitotane

tableta

500 mg

Karcinom nadbubrežne žlezde

N002253

L02AB02

medroksiprogesteron

tableta

100 mg

 

N003608

L03AX03

atenuirani bacili Mycobacterium bovis, soj BCG o

prašak za intravezikalni rastvor

1x12,5mg/2-8x108CFU

 

N002360

L04AX02

thalidomide

tableta

100 mg

Multipli mijelom

 

M

 

 

 

 

N001511

M01CC01

penicillamine

kapsula

250 mg

Willson-ova bolest

N003145

M03AC01

pankuronijum o

rastvor za injekciju

4 mg/2 ml

 

N003285

M03BX01

baclofen

tableta

5 mg

Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003293

M03BX01

baclofen

tableta

10 mg

Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003301

M03BX01

baclofen

tableta

25 mg

Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003319

M03BX01

baclofen

injekcija

0,05 mg

Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003327

M03BX01

baclofen

infuzija

0,05 mg/2 ml

Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N001529

M09AA01

quinine dihydrochloride

injekcija

600 mg/2 ml

 

 

N

 

 

 

 

N001537

N01AF03

thiopenthal

injekcija

0,5 g

 

N001545

N01AX03

ketamin

injekcija

50 mg/1 ml

 

N001552

N01BB02

lidocain

sprej

10%

 

N001560

N01BB52

lidocain, epinephrin

krema

2,50%

 

N003749

N02AA01

morfin

tableta sa produženim oslobađanjem

10 mg

Samo za decu.

N003756

N02AA01

morfin

tableta sa produženim oslobađanjem

30 mg

Samo za decu.

N003764

N02AA01

morfin

tableta sa produženim oslobađanjem

60 mg

Samo za decu.

N001610

N03AB02

phenytoin

injekcija

250 mg

 

N001628

N03AB02

phenytoin

kapsula ili tableta

25 mg

 

N001636

N03AB02

phenytoin

kapsula ili tableta

50 mg

 

N001644

N03AB02

phenytoin

kapsula ili tableta

100 mg

 

N002543

N03AG04

vigabatrin

kapsula

500 mg

Epilepsija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

N003335

N03AX03

sultiame

tableta

50 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003343

N03AX03

sultiame

tableta

200 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003350

N03AX15

zonisamid

orodisperzibilna tableta

25 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003368

N03AX15

zonisamid

orodisperzibilna tableta

50 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003376

N03AX15

zonisamid

orodisperzibilna tableta

100mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003384

N03AX15

zonisamid

orodisperzibilna tableta

300 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N001677

N05AA02

levomepromazin

tableta

100 mg

 

N003079

N05AN01

litijum karbonat o

kapsula

300 mg

 

N002956

N05BA09

clobazam

tableta

10 mg

Epilepsija (G40)

N003392

N05BA09

clobazam

tableta

20 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003400

N05CC01

chloralhydrate

oralni rastvor

100 mg/ml

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003418

N05CC01

chloralhydrate

kapsula

250 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003426

N05CC01

chloralhydrate

kapsula

500 mg

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003681

N05CD08

midazolam

rastvor za bukalnu primenu

10 mg/ml

Terapija prolongiranih akutnih konvulzivnih napada kod dece starosti od 3 meseca do 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003434

N06BX03

piracetam

oralni rastvor

333mg/ml

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003442

N06BX03

piracetam

granule

2,4 g

Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N002691

N07AA01

neostigmin

rastvor za injekciju

0,5 mg/ml

 

N001669

N07AA01

neostigmin o

injekcija

2,5 mg/ml

 

 

P

 

 

 

 

N001685

P01BA01

chloroquine phosphate ili sulphate

tableta

100 mg

 

N001693

P01BA01

chloroquine phosphate ili sulphate

tableta

150 mg

 

N001701

P01BA01

chloroquine phosphate ili sulphate

tableta

250 mg

 

N001719

P01BA02

hidroxychloroquine

tableta

200 mg

 

N001727

P01BA03

primaquin diphosphate

tableta

15 mg

 

N001735

P01BB01

proguanil hydrochloride

tableta

100 mg

 

N001743

P01BC01

quinine bisulfat ili sulfat

tableta

300 mg

 

N001750

P01BC02

mefloquine hydrochloride

tableta

250 mg

 

N001768

P01BD01

pyrimethamin sulfat

tableta

25 mg

 

N001776

P01BE02

artemether

injekcija

80 mg/ml

 

N001784

P01BE02

artemether

tableta

20 mg

 

N001792

P01BE03

artesunat

tableta

50 mg

 

N001800

P02BA01

praziquantel

tableta

150 mg

 

N001818

P02BA01

praziquantel

tableta

600 mg

 

N002642

P02CA01

mebendazol

tableta

100 mg

 

N002659

P02CA03

albendazol

tableta

200 mg

1. Ehinokokoza,
2. Cisticerkoza

N001826

P02CB02

diethylcarbamazine dihydrogen citrate

tableta

50 mg

 

N002279

P02CB02

diethylcarbamazine dihydrogen citrate

tableta

100 mg

 

N001834

P02CF01

ivermectin

tableta

3 mg

 

N001842

P02CF01

ivermectin

tableta

6 mg

 

N001859

P02DA01

niclosamid

tableta

500 mg

 

N002873

P03AX01

benzyl benzoate

losion

25%

 

 

R

 

 

 

 

N001867

R03BB01

ipatropium bromid

ampula za inhalaciju

0,25 mg/1 ml

 

N001875

R03CC02

salbutamol

injekcija

1 mg/ml

 

N003160

R03DA05

aminofilin o

rastvor za injekciju/infuziju

250 mg/10 ml

 

N003483

R03DA05

aminofilin

rastvor za injekciju/infuziju

240 mg/10 ml

 

N003533

R03DA05

aminofilin o

tableta sa produženim oslobađanjem

350 mg

 

 

S

 

 

 

 

N003087

S01EB01

pilokarpin o

kapi za oči

2%

 

N001891

S01EC01

acetazolamide

tableta

250 mg

 

N001909

S01EC01

acetazolamide

injekcija

500 mg

 

N003095

S01FA01

atropin o

kapi za oči, rastvor

0,50%

 

N003103

S01FA01

atropin o

kapi za oči, rastvor

1%

 

 

V

 

 

 

 

N002535

V03AB

trientine trietilen tetramin-dihidrohlorid

kapsula

300 mg

Willson-ova bolest

N003640

V03AB14

protamin o

rastvor za injekciju

50 mg/5 ml

 

N001917

V03AB15

naloxon hydrochloride

injekcija

0,4 mg/ml

 

N001925

V03AC01

deferoxamine mesilat

injekcija

500 mg

 

N001933

V03AF01

mesna (uromiteksan)

injekcija

400 mg

 

N002584

V04CD01

metyrapone

kapsula

250 mg

Cushingov sindrom na osnovu mišljenja tri lekara Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS - Beograd.

N001941

V04CJ02

protirelin

injekcija

0,2 mg

 

N001958

V04CJ02

protirelin

injekcija

0,4 mg

 

N003673

V08BA02

barijum sulfat o

suspenzija

1 g/ml

 

o Lek se nabavlja samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica RFZO-a.