Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 65/2015, 71/2015 - ispr., 104/2015, 24/2016, 57/2016, 61/2016 - ispr., 78/2016, 89/2016, 101/2016 i 11/2017)

Lista B - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0031307

L01XA02

karboplatin

CARBOPLASIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 45 ml (10mg/ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

5.829,40

-

-

-

 

 

0031309

L01XA02

karboplatin

CARBOPLASIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 60 ml (10mg/ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

8.297,80

-

-

-

 

 

0031397

L01XA03

oksaliplatin

ELOXATIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi - Aventis Deutschland GmbH; Aventis Pharma Ltd.

Francuska; Nemačka; Velika Britanija

2.735,70

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031398

L01XA03

oksaliplatin

ELOXATIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica; 1 po 20 ml (5 mg/ml)

Sanofi Aventis ZRT; Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi - Aventis Deutschland GmbH; Aventis Pharma Ltd.

Mađarska; Francuska; Nemačka; Velika Britanija

5.471,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031361

L01XA03

oksaliplatin

SINOXAL ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

5.471,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031360

L01XA03

oksaliplatin

SINOXAL ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

2.735,70

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031364

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN-PLIVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Mađarska; Holandija; Hrvatska

2.735,70

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031365

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN-PLIVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Mađarska; Holandija; Hrvatska

5.471,55

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031000

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN HF ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

Cell Pharm GMBH

Nemačka

5.471,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031001

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN HF ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 mg

Cell Pharm GMBH

Nemačka

2.735,70

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031367

L01XA03

oksaliplatin

SINOXAL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

2.735,70

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031368

L01XA03

oksaliplatin

SINOXAL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml (100 mg/20 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

5.471,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031366

L01XA03

oksaliplatin

SINOXAL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 40 ml (200 mg/40 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

10.943,00

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031402

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

2.735,70

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031403

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

5.471,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039291

L01XX19

irinotekan

CAMPTO ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 100 mg /5 ml

Pfizer (Perth) PTY. Ltd.

Australija

3.236,00

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039290

L01XX19

irinotekan

CAMPTO ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica plastična, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Pfizer (Perth) PTY. Ltd.

Australija

1.413,90

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039296

L01XX19

irinotekan

CAMPTO ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica plastična, 1 po 15 ml (300 mg/15 ml)

Pfizer (Perth) PTY. Ltd.

Australija

14.191,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039295

L01XX19

irinotekan

IRINOTESIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.

Rumunija; Italija

1.413,90

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039294

L01XX19

irinotekan

IRINOTESIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

3.236,00

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039355

L01XX19

irinotekan

IRINOTESIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (100 mg/5 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

19.975,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039550

L01XX19

irinotekan

IRINOTECAN ◊

(brisan)

0039317

L01XX19

irinotekan

VIARITEC ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Vianex S.A.

Grčka

1.413,90

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039314

L01XX19

irinotekan

VIARITEC ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Vianex S.A.

Grčka

3.236,00

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039312

L01XX19

irinotekan

IRINOTECAN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

3.236,00

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039266

L01XX19

irinotekan

IRINOTEKAN PLIVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Holandija; Hrvatska

1.413,90

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039265

L01XX19

irinotekan

IRINOTEKAN PLIVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Holandija; Hrvatska

3.236,00

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0037021

L02AE02

leuprorelin

LUPRON

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 1ml (3,75 mg/ml)

Abbott Laboratories S.A.; Abb Vie Logistics B.V.

Španija; Holandija

10.054,50

0,134 mg

359,28

-

1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).

STAC; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037020

L02AE02

leuprorelin

LUPRON

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 1ml (11,25 mg/ml)

Abbott Laboratories S.A.; Abb Vie Logistics B.V.

Španija; Holandija

30.163,50

0,134 mg

359,28

-

1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).

STAC; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037022

L02AE02

leuprorelin

ELIGARD

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric sa praškom i napunjen injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 45 mg

Astellas Pharma Europe B.V.

Holandija

58.475,20

0,134 mg

174,13

-

"1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61). "

STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037070

L02AE03

goserelin

ZOLADEX

implant

napunjen injekcioni špric,1 po 3,6mg

Astra Zeneca UK Limited

Velika Britanija

11.174,50

0.129 mg

400,42

-

1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61);
5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.
6. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, pod tačkom 3, 4. i 5. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 6. na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0037071

L02AE03

goserelin

ZOLADEX LA

implant

napunjen injekcioni špric, 1 po10,8 mg

Astra Zeneca UK Limited

Velika Britanija

32.947,70

0.129 mg

393,54

-

1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61);
3. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037091

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (3,75 mg/2 ml)

Ipsen Pharma Biotech; Pharma Swiss d.o.o.

Francuska; Republika Srbija

10.249,00

0,134 mg

366,23

-

1. Endometrioza (N80);
2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61);
4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8)
5. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a pod tačkom 5. na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0037092

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (11,25 mg/ 2 ml)

Ipsen Pharma Biotech; Pharma Swiss d.o.o.

Francuska; RepublikaSrbija

30.746,80

0,134 mg

366,23

-

1. Endometrioza (N80);
2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61);
4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).

STAC; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0037093

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (22,5 mg/2 ml)

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

61.493,70

0,134 mg

366,23

-

1. Endometrioza (N80);
2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61);
4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).

STAC; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0037090

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 7 po 1 ml (0,1 mg/1 ml)

PharmaSwiss d.o.o.; Ipsen Pharma Biotech

Republika Srbija; Francuska

3.347,50

0,1 mg

478,21

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97)

STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou

0069135

L03AA02

filgrastim

NEUPOGEN

rastvor za infuziju/injekciju, špric

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml/30000000 i.j.

F. Hoffmann-La Roche Ltd.; Amgen Europe B.V.

Švajcarska; Holandija

3.690,00

0,35 mg

4.305,00

-

 

STAC

0069134

L03AA02

filgrastim

NEUPOGEN

rastvor za infuziju/injekciju, špric

napunjen injekcioni špric,1 po 0,5 ml/48000000 i.j.

F. Hoffmann-La Roche Ltd.; Amgen Europe B.V.

Švajcarska; Holandija

5.253,00

0,35 mg

3.830,31

-

 

STAC

0069137

L03AA02

filgrastim

NIVESTIM

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 5 po 0,2 ml (12Mj./0,2ml)

Hospira Enterprises B.V.

Holandija

11.963,60

0,35 mg

6.978,77

-

 

STAC

0069138

L03AA02

filgrastim

NIVESTIM

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 5 po0,5 ml (30Mj./0,5ml)

Hospira Enterprises B.V.

Holandija

18.450,00

0,35 mg

4.305,00

-

 

STAC

0069139

L03AA02

filgrastim

NIVESTIM

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 5 po 0,5 ml (48Mj./0,5ml)

Hospira Enterprises B.V.

Holandija

26.264,90

0,35 mg

3.830,30

-

 

STAC

0069130

L03AA02

filgrastim

ZARZIO

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po0,5 ml (30 Mj/0,5 ml)

Sandoz GmbH

Austrija

3.690,00

0,35 mg

4.305,00

-

 

STAC

0069131

L03AA02

filgrastim

ZARZIO

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po0,5 ml (48 Mj/0,5 ml)

Sandoz GmbH

Austrija

5.253,00

0,35 mg

3.830,31

-

 

STAC

0069140

L03AA02

filgrastim

TEVAGRASTIM

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric1x48Mij/0,8ml

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

5.253,00

0,35mg

3.830,31

-

 

STAC

0328336

L03AB04

interferon alfa 2a

ROFERON A

rastvor za injekciju, špric

napunjen injekcioni špric,1 po3000000 i.j./0,5 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

1.453,40

2 Mi.j.

968,93

-

1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6meseci.
HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.za decu: 5-6 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 4-6 meseci.
- Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hroničnih epatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3xnedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.

 

0328337

L03AB04

interferon alfa 2a

ROFERON A

rastvor za injekciju, špric

napunjen injekcioni špric, 1 po 4500000 i.j./0,5 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

2.129,10

2 Mi.j.

946,27

-

1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis ikompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6meseci.HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24meseci.za decu: 5-6 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 4-6 meseci.
- Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3xnedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.

 

0328339

L03AB04

interferon alfa 2a

ROFERON A

rastvor za injekciju, špric

napunjen injekcioni špric, 1 po 9000000 i.j./0.5 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

4.323,50

2 Mi.j.

960,78

-

1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6meseci.HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24meseci.za decu: 5-6 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 4-6 meseci.
- Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3xnedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.

 

0328183

L03AB05

interferon alfa 2b -rekombinantni

INTRON A

(brisan)

0328657

L03AB05

interferon alfa 2b -rekombinantni

REALDIRON

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 5 po 3 Mi.j.

Sicor Biotech UAB

Litvanija

4.754,00

2 Mi.j.

633,87

-

1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6meseci.HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24meseci.za decu: 5-6 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 4-6 meseci.
- Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+)
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3xnedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.

 

0039421

L03AX03

živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG

IMMUCYST

prašak za intravezikalnu suspenziju

bočica, 1 po 81 mg

Sanofi Pasteur Limited; Sanofi- Aventis ZRT.

Kanada; Mađarska

9.455,00

1,8 mg

210,11

-

 

STAC

0010221

L04AA04

anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića

ATG FRESENIUS S

koncentrat za rastvor za infuziju

10 po 5 ml (20 mg/ml)

Neovii Biotech GmbH

Nemačka

299.912,90

0.1 g

29.991,29

-

 

STAC

0010220

L04AA04

anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića

ATG FRESENIUS S

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 5 ml (20 mg/ml)

Neovii Biotech GmbH

Nemačka

29.991,20

0.1 g

29.991,20

-

 

STAC

0010225

L04AA04

anti-T limfocitni imunoglobulin za humanu upotrebu, zečiji

THYMOGLOBULINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 mg

Genzyme Polyclonals S.A.S.

Francuska

18.064,90

0,1 g

72.259,60

-

 

STAC

0014111

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula,10 po 250 mg/5 ml (50 mg/ml)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

10.753,20

0,25 g

1.075,32

-

 

STAC; Samo za pacijente nakon transplantacije.

0162440

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN

rastvor za injekciju

5 po 3 ml (75 mg/3 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

112,00

0,1 g

29,87

-

 

 

0162192

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 3 ml (75 mg/3 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

112,00

0,1 g

29,87

-

 

 

1162485

M01AB05

diklofenak

RAPTEN-K

obložena tableta

blister, 10 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

61,30

0,1 g

12,26

-

 

 

1162487

M01AB05

diklofenak

RAPTEN DUO

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 75 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

280,80

0,1 g

12,48

-

 

 

1162190

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

film tableta

blister, 20 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

82,60

0,1 g

8,26

-

 

 

1162193

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 20 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

161,00

0,1 g

8,05

-

 

 

1162441

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN

gastrorezistentna tableta

blister, 20 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

82,60

0,1 g

8,26

-

 

 

1162442

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

161,00

0,1 g

8,05

-

 

 

5162445

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN

supozitorija

10 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

144,70

0,1 g

28,94

-

 

 

1162403

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN DUO

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 75 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

280,80

0,1 g

12,48

-

 

 

5162648

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

supozitorija

10 po 50 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

106,50

0,1 g

21,30

-

 

 

1162402

M01AB05

diklofenak

DICLOFENAC-RETARD

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 100 mg

Remedica Ltd

Kipar

161,00

0,1 g

8,05

-

 

 

1162520

M01AB15

ketorolak

ZODOL

film tableta

10 po 10 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche, Švajcarska

Republika Srbija

505,20

30 mg

151,56

-

 

 

0162522

M01AB15

ketorolak

ZODOL

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 30 mg/ml

Hemofarm a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche, Švajcarska

Republika Srbija

354,30

30 mg

70,86

-

 

 

1162555

M01AB16

aceklofenak

AFLAMIL

film tableta

blister, 20 po 100 mg

Gedeon Richter PLC

Mađarska

380,90

0,2 g

38,09

-

 

 

1161263

M01AC05

lornoksikam

XEFO RAPID

film tableta

blister, 20 po 8 mg

Takeda GmbH

Nemačka

418,00

12 mg

31,35

-

 

 

0161022

M01AC06

meloksikam

MOVALIS

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1,5 ml (15 mg/1,5 ml)

Boehringer Ingelheim Espana S.A.

Španija

239,60

15 mg

47,92

-

 

 

1161051

M01AC06

meloksikam

MELOGAL

(brisan)

1162531

M01AE01

ibuprofen

IBUPROFEN

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

98,10

1,2 g

9,81

-

 

 

1162512

M01AE01

ibuprofen

RAPIDOL

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

98,10

1,2 g

9,81

-

 

 

1162513

M01AE01

ibuprofen

RAPIDOL

film tableta

blister, 30 po 600 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

141,80

1,2 g

9,45

-

 

 

1162423

M01AE02

naproksen

NAPROKSEN

film tableta

blister, 20 po 375 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

193,90

0,5 g

12,93

-

 

 

0162088

M01AE03

ketoprofen

KETONAL

rastvor za injekciju

10 ampula po 100 mg/2 ml

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

368,20

0,15 g

55,23

-

 

 

1162089

M01AE03

ketoprofen

KETONAL FORTE

film tableta

bočica staklena, 20 po 100 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

166,50

0,15 g

12,49

-

 

 

1162220

M01AE11

tiaprofenska kiselina

TURGANIL

tableta

blister, 20 po 300 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

239,50

600 mg

23,95

-

 

 

0082320

M03AB01

suksametonijum

MIDARINE

rastvor za injekciju/infuziju

100 po 2 ml (100 mg/2 ml)

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.P.A.

Italija

4.752,00

-

-

-

 

STAC

0082290

M03AC04

atrakurijum besilat

TRACRIUM

rastvor za injekciju

5 po 25 mg/2,5 ml

Glaxo Smith Kline SPA

Italija

640,65

-

-

-

 

STAC

0082291

M03AC04

atrakurijum besilat

TRACRIUM

rastvor za injekciju

5 po 50 mg/5 ml

Glaxo Smith Kline SPA

Italija

1.281,30

-

-

-

 

STAC

0082302

M03AC04

atrakurijum-besilat

ACURMIL

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml (50mg/5ml)

Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.P.A.

Italija

1.281,30

-

-

-

 

STAC

0082052

M03AC09

rokuronijum bromid

ESMERON

rastvor za injekciju

10 po 5 ml (50 mg/5 ml)

N.V. Organon

Holandija

4.818,00

-

-

-

 

STAC

0082051

M03AC09

rokuronijum bromid

ESMERON

(brisan)

0082410

M03AC11

cisatrakurijum

NIMBEX

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 2,5 ml (2 mg/ml)

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Oldesloe GmbH

Italija; Nemačka

1.021,00

-

-

-

 

STAC

0082411

M03AC11

cisatrakurijum

NIMBEX

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml (2 mg/ml)

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Oldesloe GmbH

Italija; Nemačka

2.044,70

-

-

-

 

STAC

0082111

M03AX01

toksin clostridium botulinum tip A

DYSPORT

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 2 po 500LD50jed.

Ipsen Biopharm Limited

Velika Britanija

58.308,60

-

-

-

1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom i/ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8);
2. Spazmodična disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3);
3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2).

STAC

0059089

M05BA06

ibandronska kiselina

BONVIVA

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 3ml (3 mg/3 ml)

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

3.087,20

6 mg

6.174,40

-

Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0059088

M05BA06

ibandronska kiselina

ALVODRONIC

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

1 po 3ml (3mg/3ml)

Synthon BV; Synthon Hispania SL

Holandija; Španija

1.830,00

6mg

3.660,00

-

Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0059213

M05BA08

zoledronska kiselina

ACLASTA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 ml (0,05 mg/ml)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

25.415,50

4 mg

20.332,40

-

1. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) sa povećanim rizikom od fraktura kao i kod bolesnika sa nedavnom frakturom kuka usled lake povrede, a kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije,
2. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) povezane sa dugotrajnom terapijom sistemskim glukokortikoidima kod žena u postmenopauzi i muškaraca sa povećanim rizikom od fraktura.
3. Terapija Paget-ove bolesti.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

9080161

N01AB08

sevofluran

SEVORANE

para za inhalaciju, tečnost

boca plastična, 1 po 250 ml (100%)

Aesica Queenborough Ltd.; Abb Vie S.R.L.

Velika Britanija; Italija

18.078,30

-

-

-

 

STAC

0080000

N01AF03

tiopental - natrijum

THIOPENTAL INJECTION BP 500 mg

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 500 mg

Rotexmedica GmbH

Nemačka

9.998,00

-

-

-

 

 

0087555

N01AH01

fentanil

FENTANYL

rastvor za injekciju

50 po 10 ml (0,05 mg/1 ml)

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.P.A.

Italija

6.856,00

-

-

-

 

STAC

0087559

N01AH01

fentanil

FENTANYL PANPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 10 ml (0,5mg/10ml)

Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk

Nemačka

1.371,20

-

-

-

 

STAC

0087575

N01AH02

alfentanil

RAPIFEN

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 10 ml (0,5 mg/1 ml)

GlaxoSmith Kline Manufacturing S.P.A.

Italija

11.570,20

-

-

-

 

STAC

0087171

N01AH03

sufentanil

SUFENTA forte

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (0,25 mg/5 ml)

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.p.a.

Italija

1.355,70

-

-

-

 

STAC

0087621

N01AH06

remifentanil

ULTIVA

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 2 mg/5 ml

Glaxo Operations UK Limited

Velika Britanija

4.633,10

-

-

-

 

STAC

0080300

N01AX07

etomidat

HYPNOMIDATE

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 10 ml (2 mg/ml)

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.P.A.

Italija

572,70

-

-

-

 

STAC

0080420

N01AX10

propofol

PROPOFOL 1% Fresenius

rastvor za injekciju

5 po 20 ml (10 mg/ml)

Fresenius Kabi

Austrija

1.216,90

-

-

-

 

STAC

0080421

N01AX10

propofol

PROPOFOL 1% Fresenius

rastvor za injekciju

1 po 50 ml (10 mg/ml)

Fresenius Kabi

Austrija

674,80

-

-

-

 

STAC

0080423

N01AX10

propofol

PROPOFOL 1% Fresenius

rastvor za injekciju

1 po 100 ml (10 mg/ml)

Fresenius Kabi

Austrija

1.193,80

-

-

-

 

STAC

0080432

N01AX10

propofol

PROPOFOL LIPURO 1%

emulzija za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 20 ml (10 mg/1ml)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

1.216,90

-

-

-

 

STAC

0080431

N01AX10

propofol

PROPOFOL LIPURO 1%

emulzija za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 50 ml (10 mg/ml)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

6.748,10

-

-

-

 

STAC

0080430

N01AX10

propofol

PROPOFOL LIPURO 1%

emulzija za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 100 ml (10 mg/ml)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

11.938,00

-

-

-

 

STAC

0080433

N01AX10

propofol

PROPOFOL LIPURO 2%

emulzija za injekciju/infuziju

boca staklena, 10 po 50 ml (20mg/ml)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

11.037,70

-

-

-

 

STAC

0081581

N01BB01

bupivakain

MARCAINE 0,5%

rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 20 ml (5mg/ml)

Recipharm Monts

Francuska

1.305,50

-

-

-

 

STAC

0081582

N01BB01

bupivakain

MARCAINE SPINAL0,5%

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ml)

Cenexi SAS

Francuska

2.317,80

-

-

-

 

STAC

0081583

N01BB01

bupivakain

MARCAINE SPINAL0,5% HEAVY

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ml)

Cenexi SAS

Francuska

2.475,50

-

-

-

 

STAC

0081013

N01BB01

bupivakain

BUPI-ALLEMAN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5ml (5mg/ml)

ALLEMAN PHARMA GMBH

Nemačka

2.028,10

-

-

-

Hirurška anestezija

STAC

0081222

N01BB02

lidokain

LIDOKAIN-HLORID 1%

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 3,5 ml (35 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

226,50

-

-

-

 

 

0081560

N01BB02

lidokain

LIDOKAIN-HLORID 2%

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.287,60

-

-

-

 

 

0081011

N01BB10

levobupivakain

CHIROCAINE

rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (5 mg/ml)

Abbvie S.R.L.

Italija

4.368,20

-

-

-

 

STAC

0081540

N01BB52

lidokain, adrenalin (epinefrin)

LIDOKAIN 2%- ADRENALIN

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 2 ml (40 mg+0,025 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

921,10

-

-

-

 

 

4081718

N01BB52

lidokain, hlorheksidin

CATHEJELL SA LIDOKAINOM

gel

aplikator, 25 po 12,5g (20mg/g+0,5mg/g)

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.

Austrija

2.706,00

-

-

-

Upotreba prilikom aplikacije katetera, endoskopa ili drugih medicinskih instrumenata u uretru.

Samo za decu.

0087854

N02AA01

morfin

MORFIN HIDROHLORID ALKALOID

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 20 mg/ml

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

710,60

30 mg

106,59

-

 

 

0087018

N02AB02

petidin hidrohlorid

DOLANTIN

rastvor za injekciju

5 po 2 ml/100 mg

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH;
Delpharm Dijon

Nemačka;
Francuska

592,90

400 mg

474,32

-

 

STAC

0087531

N02AX02

tramadol

TRODON

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

169,30

0,3 g

203,16

-

 

 

0087533

N02AX02

tramadol

TRODON

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2 ml (100 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

235,70

0,3 g

141,42

-

 

 

0086431

N02BB02

metamizol natrijum

NOVALGETOL

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 2,5 g/5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.447,20

3 g

34,73

-

 

 

0086418

N02BB02

metamizol natrijum

ANALGIN

rastvor za injekciju

ampula 50 po 2,5 g/5 ml

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

1.447,20

3 g

34,73

-

 

 

0086930

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL PHARMASWISS

rastvor za infuziju

boca, 10 po 100 ml (10 mg/ml)

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

1.704,10

3 g

511,23

-

 

 

0088333

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL B.BRAUN

rastvor za infuziju

kontejner plastični, 10 po 50 ml (10mg/ml)

B.Braun Medical SA

Španija

1.423,40

3g

854,04

-

   

0088334

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL B.BRAUN

rastvor za infuziju

kontejner plastični, 10 po 100 ml (10mg/ml)

B.Braun Medical SA

Španija

1.704,10

3g

511,23

-

   

0086666

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL ACTAVIS

rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 100 ml (10mg/ml)

S.M. Farmaceutici SRL

Italija

1704,1

3 g

511,23

-

   

0084520

N03AA02

fenobarbital (fenobarbiton)

PHENOBARBITON NATRIJUM

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 5 po 2 ml (220 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.435,30

0,1 g

130,48

-

 

 

0084405

N03AE01

klonazepam

RIVOTRIL

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu

ampula sa rastvaračem u ampuli, 5 po 1 ml (1 mg/ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

330,50

8 mg

528,80

-

 

 

0084502

N03AG01

valproinska kiselina

DEPAKINE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 4 po 4 ml (400 mg/4 ml)

Gruppo Lepetit S.p.a.; Glaxo Wellcome Production

Italija; Francuska

3.810,60

1,5 g

3.572,44

-

 

 

0085353

N04BB01

amantadin sulfat

PK MERZ

rastvor za infuziju

10 po 500 ml (200 mg)

Merz Pharma-ceuticals GmbH

Nemačka

12.411,10

-

-

-

STAC; U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina.

 

0070261

N05AB02

flufenazin

MODITEN Depo

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (25 mg /ml)

Krka Tovarna Zdravil d.d. u saradnji sa Bristol-Myers- Squibb, USA

Slovenija

1.221,70

1 mg

9,77

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070207

N05AD01

haloperidol

HALDOL DEPO

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)

Krka Tovarna Zdravil d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija

Slovenija

1.466,40

3,3 mg

19,36

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070200

N05AD01

haloperidol

HALDOL

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 1 ml (5 mg/ml)

Krka Tovarna Zdravil d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija

Slovenija

329,20

8 mg

52,67

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070654

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po 1,2 ml (20 mg/ml)

Pfizer PGM

Francuska

1.503,10

40 mg

2.505,17

-

1. Agitacija kod shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20- F29);
2. Agitacija kod manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0070973

N05AF05

zuklopentiksol

CLOPIXOL DEPOT

(brisan)

0070925

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT CONSTA

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 25 mg

Cilag AG

Švajcarska

10.096,70

2,7 mg

1.090,44

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)
1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.
2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070926

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT CONSTA

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 37,5 mg

Cilag AG

Švajcarska

13.108,40

2,7 mg

943,80

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)
1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.
2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070927

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT CONSTA

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 50 mg

Cilag AG

Švajcarska

16.121,30

2,7 mg

870,55

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)
1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati.
2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070131

N05AX13

paliperidon

XEPLION

suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

napunjen injekcioni špric, 1 po0,5 ml (50 mg/0,5 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

21.868,10

2,5 mg

1.093,41

-

Pacijenti sa shizofrenijom koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070132

N05AX13

paliperidon

XEPLION

suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

napunjen injekcioni špric, 1 po0,75 ml (75 mg/0,75 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

28.408,40

2,5 mg

946,95

-

Pacijenti sa shizofrenijom koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070134

N05AX13

paliperidon

XEPLION

suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

napunjen injekcioni špric, 1 po 1ml (100 mg/1 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

34.954,70

2,5 mg

873,87

-

Pacijenti sa shizofrenijom koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070133

N05AX13

paliperidon

XEPLION

suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml (150 mg/1,5 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

50.174,90

2,5 mg

836,25

-

Pacijenti sa shizofrenijom koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0071123

N05BA01

diazepam

BENSEDIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 2 ml (10 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

290,80

10 mg

29,08

-

 

 

0071834

N05CD08

midazolam

DORMICUM

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 5 mg/5 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

707,10

15 mg

212,13

-

 

STAC

0071835

N05CD08

midazolam

DORMICUM

rastvor za injekciju

5 po 15 mg/3 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

739,50

15 mg

147,90

-

 

STAC

0071838

N05CD08

midazolam

MIDAZOLAM PANPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 5ml (5mg/5ml)

Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk

Nemačka

707,10

15 mg

212,13

-

 

STAC

0071839

N05CD08

midazolam

MIDAZOLAM PANPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 3ml (15mg/3mL)

Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk

Nemačka

1.478,90

15mg

147,89

-

 

STAC

0072741

N06AA04

klomipramin

ANAFRANIL

rastvor za injekciju

10 po 25 mg/2 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

381,00

0,1 g

152,40

-

 

 

0089000

N06BC01

kofein

PEYONA

rastvor za infuziju i oralni rastvor

ampula, 10 po 1ml (20mg/ml)

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Austrija

24.491,50

0.4g

97.966,00

-

Terapija apnee kod prevremeno rođene novorođenčadi (P07.0; P07.1; P07.3).

 

0088065

N07AA01

neostigmin metilsulfat

NEOSTIGMINE

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 1 ml (2,5 mg/ml)

Cooper S.A.

Grčka

1.591,60

2 mg

25,47

-

 

STAC

2087506

N07BC02

metadon

METADON ALKALOID

oralni rastvor

bočica, 1 po 100 ml (10 mg/ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

1.095,10

25 mg

27,38

-

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087507

N07BC02

metadon

METADON ALKALOID

oralni rastvor

boca, 1 po 1000 ml (10 mg/ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

10.626,90

25 mg

26,57

-

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087516

N07BC02

metadon

METADON MOLTENI

oralni rastvor

bočica plastična, 1 po 1000 ml (5mg/ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI AlittiSocieta Di Esercizio S.P.A.

Italija

5.338,40

25 mg

26,69

-

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087500

N07BC02

metadon

METADON KRKA

oralni rastvor

1 po100ml (10mg/ml)

Krka, tovarna zdravil d.d

Slovenija

1.095,10

25mg

27,38

-

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087501

N07BC02

metadon

METADON KRKA

oralni rastvor

1 po 1000ml (10mg/ml)

Krka, tovarna zdravil d.d

Slovenija

10.626,90

25mg

26,57

-

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0058334

R06AC03

hloropiramin

SYNOPEN

rastvor za injekciju

ampula,10 po 20 mg/2 ml

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

844,60

20 mg

84,46

-

 

 

0119150

R07AA02

poraktant alfa

CUROSURF

suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje

bočica staklena, 2 po 1,5 ml (120mg/1,5 ml)

Chiesi Farmaceutici S.P.A; Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Italija; Austrija

93.187,70

0,16 g

62.125,13

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.

0119157

R07AA02

fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfakant)

ALVEOFACT

prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1.2 ml (45mg/ml)

Lyomark Pharma GmbH

Nemačka

25.068,30

160 mg

74.276,44

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.

0119158

R07AA02

fosfolipidna frakcija iz pluća goveda (surfakant)

ALVEOFACT

prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.4 ml (45mg/ml)

Lyomark Pharma GmbH

Nemačka

49.385,80

160 mg

73.164,15

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.

7097030

S01HA03

tetrakain

TETRAKAIN

(brisan)

0180030

V03AB14

protamin-sulfat

PROTAMIN SULFAT

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.456,70

-

-

-

 

STAC

0189100

V03AB25

flumazenil

ANEXATE

rastvor za injekciju

5 po 0,5 mg/5 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

4.593,80

-

-

-

 

STAC

0189101

V03AB25

flumazenil

ANEXATE

rastvor za injekciju

5 po 1 mg/10 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

10.242,30

-

-

-

 

STAC

0189011

V03AB35

sugamadeks

BRIDION

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 2 ml (100mg/ml)

N.V. Organon

Holandija

83.845,80

-

-

-

Reverzija neuromuskularne blokade, selektivni blokator rokuronijum-bromida (T48.1; T88.4).

Samo za decu.

1189121

V03AC03

deferasiroks

EXJADE

tableta za oralnu suspenziju

blister, 28 po 250mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

40.982,60

-

-

-

Terapija hroničnog preopterećenja gvožđem koje je nastalo kao posledica čestih transfuzija krvi (≥7ml/kg/mesec koncentrovanih eritrocita) kod pacijenata sa beta talasemijom major, kao i za terapiju hroničnog preopterećenja gvožđem koje je nastalo kao posledica transfuzija krvi kada je terapija deferoksaminom kontraindikovana ili neadekvatna.

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi hematologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0184034

V03AF03

kalcijum folinat

CALCIUMFOLINAT "Ebewe"

(brisan)

0184027

V03AF03

kalcijum folinat

LEUCOVORIN Kalcijum

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 50 mg/5 ml

Pfizer (Perth) PTY. Ltd.

Australija

2.542,00

60 mg

305,04

-

 

STAC

0184100

V03AF03

kalcijum folinat

FOLCASIN

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (30mg/10 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

248,10

60 mg

496,20

-

 

STAC

0184101

V03AF03

kalcijum-folinat

FOLCASIN

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 10ml (100mg/10ml)

Actavis Italy S.P.A; S.C Sindan Pharma S.R.L

Italija; Rumunija

505,60

60 mg

303,36

-

 

STAC

0012070

V04CF01

prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu

PPD-T TUBERKULIN

rastvor za injekciju

10 po 2,5 ml (3 i.j./0,1ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

21.095,30

-

-

-

 

 

0176042

V07AB..

voda za injekcije

VODA ZA INJEKCIJE

rastvor za injekciju

50 po 5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

718,10

-

-

-

 

 

2194362

V08AA05

joksitalaminska kiselina

TELEBRIX GASTRO

rastvor za oralnu i rektalnu primenu

1 po 100 ml (300 mg/ml)

Guerbet

Francuska

769,00

-

-

-

 

STAC

0199210

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 50 ml (300 mg I/ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

14.966,10

-

-

-

 

STAC

0199211

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

boca plastična, 10 po 100 ml (300 mg I/ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

32.720,00

-

-

-

 

STAC

0199214

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

boca plastična, 10 po 50 ml (350mg I/ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

15.493,70

-

-

-

 

STAC

0199215

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 100 ml (350 mg I/ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

30.987,60

-

-

-

 

STAC

0199217

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 200 ml (350 mg I/ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

58.858,30

-

-

-

 

STAC

0194350

V08AB03

joksaglat megluimin, joksaglat natrijum

HEXABRIX 320

rastvor za injekciju

1 po 50 ml (320 mg/ml)

Guerbet

Francuska

1.462,80

-

-

-

 

STAC

0194351

V08AB03

joksaglat megluimin, joksaglat natrijum

HEXABRIX 320

rastvor za injekciju

1 po 100 ml (320 mg/ml)

Guerbet

Francuska

2.777,90

-

-

-

 

STAC

0194292

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 300

rastvor za infuziju

bočica, 10 po 50 ml (623,4mg/ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

18.684,00

-

-

-

 

STAC

0194293

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 300

rastvor za infuziju

bočica, 10 po 100 ml (623,4mg/ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

34.465,10

-

-

-

 

STAC

0194255

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 370

rastvor za infuziju

bočica, 10 po 50 ml (768,86 mg/ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

21.384,60

-

-

-

 

STAC

0194258

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 370

rastvor za infuziju

bočica, 10 po 100 ml (768,86mg/ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

42.496,20

-

-

-

 

STAC

0194257

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 370

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 200 ml (768,86 mg/ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

84.925,50

-

-

-

 

STAC

0194259

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 370

rastvor za infuziju

boca staklena, 8 po 500 ml (768,86 mg/ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

169.792,60

-

-

-

 

STAC

0199406

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca,10 po 50 ml sa 300 mg joda/ml (63.6%)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

15.405,30

-

-

-

 

STAC

0199411

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 75 ml (300 mg joda/ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

22.611,10

-

-

-

 

STAC

0199413

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 100 ml (300mg joda/ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

30.148,20

-

-

-

 

STAC

0199412

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 150 ml (300 mg joda/ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

45.222,20

-

-

-

 

STAC

0199415

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 200 ml (300 mg joda/ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

60.296,30

-

-

-

 

STAC

0199416

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 5 po 500 ml (300 mg joda/ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

63.916,10

-

-

-

 

STAC

0199407

V08AB07

joversol

OPTIRAY 350

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 50 ml sa 350 mg joda/ml (74.1%)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

17.251,20

-

-

-

 

STAC

0199408

V08AB07

joversol

OPTIRAY 350

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 100 ml (350 mg joda/ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

33.639,90

-

-

-

 

STAC

0199409

V08AB07

joversol

OPTIRAY 350

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 200 ml (350 mg joda/ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

54.947,10

-

-

-

 

STAC

0199410

V08AB07

joversol

OPTIRAY 350

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 5 po 500 ml (350 mg joda/ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

63.916,10

-

-

-

 

STAC

0199463

V08AB09

jodiksanol

VISIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 50 ml (320 mg I/ml)

GE Healthcare AS

Norveška

21.071,00

-

-

-

 

 

0199464

V08AB09

jodiksanol

VISIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 100 ml (320 mg I/ml)

GE Healthcare AS

Norveška

41.993,50

-

-

-

 

 

0199474

V08AB10

jomeprol

IOMERON 300

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 50 ml (300mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

1.450,00

-

-

-

 

STAC

0199477

V08AB10

jomeprol

IOMERON 300

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 100 ml (300mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

2.900,00

-

-

-

 

STAC

0199479

V08AB10

jomeprol

IOMERON 300

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 200 ml (300mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

5.400,00

-

-

-

 

STAC

0199478

V08AB10

jomeprol

IOMERON 300

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 500 ml (300mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

13.500,00

-

-

-

 

STAC

0199469

V08AB10

jomeprol

IOMERON 350

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 50 ml (350mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

1.550,00

-

-

-

 

STAC

0199471

V08AB10

jomeprol

IOMERON 350

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 100 ml (350mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

3.100,00

-

-

-

 

STAC

0199473

V08AB10

jomeprol

IOMERON 350

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 200 ml (350mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

6.000,00

-

-

-

 

STAC

0199472

V08AB10

jomeprol

IOMERON 350

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 500 ml (350mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

15.500,00

-

-

-

 

STAC

0199465

V08AB10

jomeprol

IOMERON 400

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 50 ml (400mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

2.100,00

-

-

-

 

STAC

0199466

V08AB10

jomeprol

IOMERON 400

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 100 ml (400mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

4.100,00

-

-

-

 

STAC

0199468

V08AB10

jomeprol

IOMERON 400

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 200 ml (400mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

8.200,00

-

-

-

 

STAC

0199467

V08AB10

jomeprol

IOMERON 400

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 500 ml (400mg I/mL)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

20.000,00

-

-

-

 

STAC

0199480

V08AB11

jobitridol

XENETIX 300

rastvor za injekciju

1 po 50 ml (300 mg/ml)

Guerbet

Francuska

1.667,40

-

-

-

 

STAC

0199481

V08AB11

jobitridol

XENETIX 300

rastvor za injekciju

1 po 100 ml (300 mg/ml)

Guerbet

Francuska

3.376,90

-

-

-

 

STAC

0199482

V08AB11

jobitridol

XENETIX 350

rastvor za injekciju

1 po 50 ml (350 mg/ml)

Guerbet

Francuska

1.800,60

-

-

-

 

STAC

0199483

V08AB11

jobitridol

XENETIX 350

rastvor za injekciju

1 po 100 ml (350 mg/ml)

Guerbet

Francuska

3.534,70

-

-

-

 

STAC

3192101

V08BA02

barijum sulfat

BARIJUM SULFAT

oralna/rektalna suspenzija

kontejner plastični, 1 po 5 l (1g/ml)

Hemofarm d.o.o.

Republika Srbija

5.681,20

-

-

-

 

 

0199430

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEVIST

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 20 ml (0,5mmol/ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

24.123,40

-

-

-

 

STAC

0199015

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (500mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

793,90

-

-

-

 

STAC

0199021

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 5 ml (500mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

7.938,50

-

-

-

 

STAC

0199011

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 10 ml (500mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

1.587,70

-

-

-

 

STAC

0199017

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 10 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

15.876,70

-

-

-

 

STAC

0199012

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 15 ml (500mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

2.380,80

-

-

-

 

STAC

0199018

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 15 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

23.809,20

-

-

-

 

STAC

0199013

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 20 ml (500mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

2.412,40

-

-

-

 

STAC

0199019

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 20 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

24.123,40

-

-

-

 

STAC

0199014

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 30 ml (500mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

3.619,40

-

-

-

 

STAC

0199020

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 30 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

36.193,50

-

-

-

 

STAC

0199010

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 100 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

12.061,80

-

-

-

 

STAC

0199016

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 100 ml (500 mcmol/ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

120.617,60

-

-

-

 

STAC

0199475

V08CA02

gadoterična kiselina

DOTAREM

rastvor za injekciju

15 ml po (0,5 mmol/ml)

Guerbet

Francuska

3.758,50

-

-

-

 

STAC

0199476

V08CA02

gadoterična kiselina

DOTAREM

rastvor za injekciju

20 ml po (0,5 mmol/ml)

Guerbet

Francuska

4.866,80

-

-

-

 

STAC

0199422

V08CA03

gadodiamid

OMNISCAN

rastvor za injekciju

0,5 mmol/ml (287mg/ml) bočica, 10 po 20 ml

GE Heathcare Ireland; GE Heathcare AS

Irska; Norveška

23.887,50

-

-

-

 

STAC

0199491

V08CA08

gadobenska kiselina

MULTIHANCE

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 10 ml (529 mg/ml)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

3.200,00

-

-

-

 

STAC

0199490

V08CA08

gadobenska kiselina

MULTIHANCE

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 15 ml (529 mg/ml)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

4.800,00

-

-

-

 

STAC

0199492

V08CA08

gadobenska kiselina

MULTIHANCE

rastvor za injekciju

boca staklena, 1 po 20 ml (529 mg/ml)

Patheon Italia S.P.A.

Italija

6.267,40

-

-

-

 

STAC

0199486

V08CA09

gadobutrol

GADOVIST

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 30 ml (1mmol/ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

221.385,10

-

-

-

 

STAC

0199487

V08CA09

gadobutrol

GADOVIST

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 5 po7,5 ml (1 mmol/ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

28.747,90

-

-

-

 

STAC

0199535

V08CA10

gadoksetinska kiselina

PRIMOVIST

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 10ml (181,43 mg/ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

19.640,50

-

-

-

 

STAC

 

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0069400

B02BX04

romiplostim

NPLATE ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 250 mcg

Amgen Europe B.V.

Holandija

65.386,70

30 mcg

7.846,40

-

Terapija refrakterne hronične imunološke trombocitopenijske purpure odraslih pacijenata (D69.3):
1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije
2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1069111

B02BX05

eltrombopag

REVOLADE ◊

film tableta

blister, 28 po 25 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

105.890,70

50 mg

7.563,62

-

Terapija refrakterne hronične imunološke trombocitopenijske purpure odraslih pacijenata (D69.3):
1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije
2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1069110

B02BX05

eltrombopag

REVOLADE ◊

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

211.781,50

50 mg

7.563,63

-

Terapija refrakterne hronične imunološke trombocitopenijske purpure odraslih pacijenata (D69.3):
1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije
2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0069152

B03XA01

epoetin alfa

EPREX

rastvor za injekciju, špric

napunjen injekcioni špric, 6 po 0,5 ml (2000 i.j./0,5 ml)

Cilag AG

Švajcarska

7.299,20

1000 i.j.

608,27

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069157

B03XA01

epoetin alfa

EPREX

rastvor za injekciju, špric

napunjen injekcioni špric, 6 po 1 ml (10000 i.j./1 ml)

Cilag AG

Švajcarska

33.740,40

1000 i.j.

562,34

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069145

B03XA01

epoetin alfa

BINOCRIT

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

6 po 1ml (2000ij/1ml)

Sandoz GmbH

Austrija

5.109,50

1000 i.j.

425,79

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069165

B03XA01

epoetin beta

RECORMON

rastvor za injekciju, špric

napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 2000 i.j./0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

7.299,20

1000 i.j.

608,27

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069166

B03XA01

epoetin beta

RECORMON

rastvor za injekciju, špric

napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 5000 i.j./0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

22.044,30

1000 i.j.

734,81

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069222

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 6 po 0,3ml (1000 i.j./0,3 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

3.649,60

1000 i.j.

608,27

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069227

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 6 po 0,6ml (2000 i.j./0,6 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

7.299,20

1000 i.j.

608,27

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069235

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 6 po 0,4ml (4000 i.j./0,4 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

14.598,20

1000 i.j.

608,26

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069223

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 1ml (10000 i.j./ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

6.082,70

1000 i.j.

608,27

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069224

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,5ml (20000 i.j./0,5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

12.165,30

1000 i.j.

608,27

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069228

B03XA01

epoetin zeta

EQRALYS

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,75 ml (30000 i.j./0,75 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

18.248,00

1000 i.j.

608,27

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069160

B03XA01

epoetin teta

EPORATIO

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;

napunjen injekcioni špric, 6 po 0,5ml (2000i.j./0,5ml)

Mercle Biotec GmbH

Nemačka

7.085,20

1000i.j

590,43

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069161

B03XA01

epoetin teta

EPORATIO

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;

napunjen injekcioni špric sa bezbedosnim sredstvom, 6 po 0,5ml (2000i.j./0,5ml)

Mercle Biotec GmbH

Nemačka

7.085,20

1000i.j

590,43

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069162

B03XA01

epoetin teta

EPORATIO

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;

napunjen injekcioni špric, 6 po 0,5ml (5000i.j./0,5ml)

Mercle Biotec GmbH

Nemačka

22.044,30

1000i.j

734,81

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069163

B03XA01

epoetin teta

EPORATIO

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu;

napunjen injekcioni špric sa bezbedosnim sredstvom, 6 po 0,5ml (5000i.j./0,5ml)

Mercle Biotec GmbH

Nemačka

22.044,30

1000i.j

734,81

-

Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.

 

0069939

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric, 1 po 0,4 ml (10 mcg/0,4 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

1.351,70

4,5 mcg

608,27

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069924

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric, 1 po0,5 ml (20 mcg/0,5 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

2.703,40

4,5 mcg

608,27

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069928

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,3ml (30 mcg/0,3 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

4.055,20

4,5 mcg

608,28

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069929

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,4ml (40 mcg/0,4 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

5.406,90

4,5 mcg

608,28

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069933

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,5ml (50 mcg/0,5 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

6.758,60

4,5 mcg

608,27

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069934

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,3ml (60 mcg/0,3 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

8.110,30

4,5 mcg

608,27

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069936

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,4ml (80 mcg/0,4 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

10.813,80

4,5 mcg

608,28

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069920

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,5ml (100 mcg/0,5 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

13.517,20

4,5 mcg

608,27

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069922

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,3ml (150 mcg/0,3 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

20.275,90

4,5 mcg

608,28

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069926

B03XA02

darbepoetin alfa

ARANESP

rastvor za injekciju

napunjen inj. špric 1 po 0,6ml (300 mcg/0,6 ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

40.551,70

4,5 mcg

608,28

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.
2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069206

B03XA03

metoksipolietilenglikol epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

1 po 50 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

8.927,60

4 mcg

714,21

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069205

B03XA03

metoksipolietilenglikol epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

1 po 75 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

13.361,50

4 mcg

712,61

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069204

B03XA03

metoksipolietilenglikol epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

1 po 100 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

17.795,50

4 mcg

711,82

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069203

B03XA03

metoksipolietilenglikol epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 150 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

26.661,00

4 mcg

710,96

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069202

B03XA03

metoksipolietilenglikol epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, po 200 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

35.530,10

4 mcg

710,60

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069201

B03XA03

metoksipolietilenglikol epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 250 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

44.396,80

4 mcg

710,35

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069213

B03XA03

metoksipolietilenglikol epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 30 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

5.378,50

4 mcg

717,13

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069212

B03XA03

metoksipolietilenglikol epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 120 mcg/0,3 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

21.341,00

4 mcg

711,37

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0069214

B03XA03

metoksipolietilenglikol epoetin beta

MIRCERA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric,1 po 360 mcg/0,6 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

63.903,50

4 mcg

710,04

-

1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l.
- za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).

 

0031002

L01AA09

bendamustin

RIBOMUSTIN ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 25 mg

Temmler Werke GmbH;
Haupt Pharma Wolfratshausen GMBH

Nemačka;
Nemačka

25.245,50

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031003

L01AA09

bendamustin

RIBOMUSTIN ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 100 mg

Temmler Werke GmbH;
Haupt Pharma Wolfratshausen GMBH

Nemačka;
Nemačka

99.805,50

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031005

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

5.049,10

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031008

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

19.961,10

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031006

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

25.245,50

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031009

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 100mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

99.805,50

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031007

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

50.491,00

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031010

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

199.611,00

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031406

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 250 mg

Schering Plough Labo N.V.

Belgija

30.442,00

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031410

L01AX03

temozolomid

LOSTRIS ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 20 mg

Cell Pharm GMBH; Nerpharma S.r.l; Haupht Pharma Amareg GMBH

Nemačka; Italija

3.127,40

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031412

L01AX03

temozolomid

LOSTRIS ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 100 mg

Cell Pharm GMBH; Nerpharma S.r.l; Haupht Pharma Amareg GMBH

Nemačka; Italija

15.472,20

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031411

L01AX03

temozolomid

LOSTRIS ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 250 mg

Cell Pharm GMBH; Nerpharma S.r.l; Haupht Pharma Amareg GMBH

Nemačka; Italija

30.442,00

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031399

L01AX03

temozolomid

TEMAZOL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 5 mg

Nerpharma S.R.L.; Haupt Pharma Amareg GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Italija; Nemačka; Hrvatska

1.119,50

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031400

L01AX03

temozolomid

TEMAZOL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 20 mg

Nerpharma S.R.L.; Haupt Pharma Amareg GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Italija; Nemačka; Hrvatska

3.127,40

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031401

L01AX03

temozolomid

TEMAZOL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 100 mg

Nerpharma S.R.L.; Haupt Pharma Amareg GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Italija; Nemačka; Hrvatska

15.472,20

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031402

L01AX03

temozolomid

TEMAZOL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 140 mg

Nerpharma S.R.L.; Haupt Pharma Amareg GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Italija; Nemačka; Hrvatska

22.608,50

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031403

L01AX03

temozolomid

TEMAZOL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 180 mg

Nerpharma S.R.L.; Haupt Pharma Amareg GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Italija; Nemačka; Hrvatska

28.092,00

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031404

L01AX03

temozolomid

TEMAZOL ◊

kapsula, tvrda

bočica, 5 po 250 mg

Nerpharma S.R.L.; Haupt Pharma Amareg GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.

Italija; Nemačka; Hrvatska

30.442,00

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031430

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula tvrda

kesica 5 po 5 mg

Shering-Plough Labo N.V

Belgija

1.119,50

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031431

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula tvrda

kesica 5 po 20 mg

Shering-Plough Labo N.V

Belgija

3.127,40

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031432

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula tvrda

kesica 5 po 100 mg

Shering-Plough Labo N.V

Belgija

15.472,20

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1031433

L01AX03

temozolomid

TEMODAL ◊

kapsula tvrda

kesica 5 po 250 mg

Shering-Plough Labo N.V

Belgija

30.442,00

-

-

-

Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m2 dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m2 dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za neurohirurgiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0034413

L01BA04

pemetreksed

ALIMTA ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Lilly France S.A.S.

Francuska

97,652,40

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0034412

L01BA04

pemetreksed

METREMAX ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

23.762,70

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

"STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija."

0034411

L01BA04

pemetreksed

METREMAX ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

97.652,40

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

"STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija."

0034410

L01BA04

pemetreksed

METREMAX ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1000mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

195.304,80

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

"STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija."

0034667

L01BA04

pemetreksed

MARTXEL ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500mg

Eriochem S.A.

Argentina

97.652,40

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

"STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija."

0034666

L01BA04

pemetreksed

MARTXEL ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100mg

Eriochem S.A.

Argentina

23.762,70

-

-

-

Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.

"STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija."

0039120

L01CD04

cabazitaksel

JEVTANA ◊

koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 4,5 ml (60 mg/1,5 ml)

Aventis Pharma LTD

Velika Britanija

470.532,20

-

-

-

Kastraciono-rezistentni metastatski karcinom prostate, terapija posle progresije na hemioterapiju docetakselom, kod pacijenata sa PS 0-2 (C61).
Lek se primenjuje sa prednizonom ili prednizolonom.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1034445

L01BC06

kapecitabin

XALVOBIN ◊

(brisan)

1034446

L01BC06

kapecitabin

KAPECI-TABIN Pliva ◊

(brisan)

1034447

L01BC06

kapecitabin

KAPECI-TABIN Pliva ◊

(brisan)

1034451

L01BC06

kapecitabin

ECANSYA ◊

(brisan)

1034452

L01BC06

kapecitabin

ECANSYA ◊

(brisan)

1034453

L01BC06

kapecitabin

ECANSYA ◊

(brisan)

1034454

L01BC06

kapecitabin

ECANSYA ◊

(brisan)

1034455

L01BC06

kapecitabin

ECANSYA ◊

(brisan)

1034450

L01BC06

kapecitabin

ECANSYA ◊

(brisan)

1034343

L01BC06

kapecitabin

CAPECI-TABINE PHARMA-SWISS ◊

(brisan)

1034449

L01BC06

kapecitabin

KOLBRIT ◊

(brisan)

1034448

L01BC06

kapecitabin

KOLBRIT ◊

(brisan)

1034443

L01BC06

kapecitabin

KAPETRAL◊

(brisan)

1034442

L01BC06

kapecitabin

KAPETRAL◊

(brisan)

0033181

L01DB06

idarubicin

ZAVEDOS ◊

liofilizat za rastvor za injekciju

1 po 10 mg

Actavis Italy S.P.A.

Italija

12.531,80

-

-

-

Svi oblici akutnih leukemija i limfoblastni limfom.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.

0014140

L01XC02

rituksimab

MABTHERA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 2 po 10 ml (100 mg/10 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

51.082,30

-

-

-

◊ 1. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.0; C83.1; C83.3; C83.8; C83.9).
◊ 2. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82).
3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) - rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to:
a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB), i
b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje (smanjenje DAS28 skora za najmanje 1,2).
Ukoliko je započeto lečenje rituksimabom, neophodno je terapijske cikluse ponavljati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi.
◊ 4. Hronična limfocitna leukemija:
a) prva linija:
- u okviru imunohemioterapijskog protokola RFC;
b) druga linija:
- ako je relaps nakon primene imunohemioterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije;
- ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC;
- ako je nakon imunohemioterapije RFC došlo do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko aktuelni institucioni vodiči podrazumevaju primenu R sa nekim drugim hemioterapijskim agensima različitim nego u prvoj liniji.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014141

L01XC02

rituksimab

MABTHERA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (500 mg/50 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

126.121,00

-

-

-

◊ 1. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83.0; C83.1; C83.3; C83.8; C83.9).
◊ 2. Nehočkinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82).
3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) - rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to:
a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB), i
b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje (smanjenje DAS28 skora za najmanje 1,2).
Ukoliko je započeto lečenje rituksimabom, neophodno je terapijske cikluse ponavljati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi.
◊ 4. Hronična limfocitna leukemija:
a) prva linija:
- u okviru imunohemioterapijskog protokola RFC;
b) druga linija:
- ako je relaps nakon primene imunohemioterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije;
- ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC;
- ako je nakon imunohemioterapije RFC došlo do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko aktuelni institucioni vodiči podrazumevaju primenu R sa nekim drugim hemioterapijskim agensima različitim nego u prvoj liniji.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0039345

L01XC03

trastuzumab

HERCEPTIN ◊

prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (440 mg/20 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

178.085,00

-

-

-

Karcinom dojke, HER2 prekomerna ekspresija (IHH 3+ ili CISH+):
a) adjuvantna hemioterapija - kao nastavak adjuvantne hemioterapije antraciklinima kao monoterapija ili u kombinaciji sa taksanima do ukupno 12 meseci, kod nodus pozitivnih pacijenata i nodus negativnih pacijenata sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontraindikacija za antracikline, trastuzumab kombinovati sa neantraciklinskim režimima);
b) metastatska bolest- PS 0 ili 1, prva linija posle antraciklinske terapije, u kombinaciji sa taksanima, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsustvu progresije bolesti, nastaviti samo Herceptin do progresije bolesti;
c) lokalno uznapredovali karcinom dojke: primena Herceptina u kombinaciji sa taksanskom hemioterapijom, a nakon prethodne sekvencijalne primene antraciklina. Kod ove grupe nastavak primene Herceptina u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, računajući i primenu Herceptina u neoadjuvantnom pristupu.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.

0039346

L01XC03

trastuzumab

HERCEPTIN ◊

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (600mg/5ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

160.276,50

-

-

-

Karcinom dojke, HER2 prekomerna ekspresija (IHH 3+ ili CISH+):
a) adjuvantna hemioterapija - kao nastavak adjuvantne hemioterapije antraciklinima kao monoterapija ili u kombinaciji sa taksanima do ukupno 12 meseci, kod nodus pozitivnih pacijenata i nodus negativnih pacijenata sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontraindikacija za antracikline, trastuzumab kombinovati sa neantraciklinskim režimima);
b) metastatska bolest- PS 0 ili 1, prva linija posle antraciklinske terapije, u kombinaciji sa taksanima, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsustvu progresije bolesti, nastaviti samo Herceptin do progresije bolesti;
c) lokalno uznapredovali karcinom dojke: primena Herceptina u kombinaciji sa taksanskom hemioterapijom, a nakon prethodne sekvencijalne primene antraciklina. Kod ove grupe nastavak primene Herceptina u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, računajući i primenu Herceptina u neoadjuvantnom pristupu.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.

0039153

L01XC06

cetuksimab

ERBITUX ◊

rastvor za infuziju

bočica staklena,1 po 20 ml (5 mg/ml)

Merck KGaA

Nemačka

20.475,10

-

-

-

1. Karcinom kolorektuma: metastatska bolest, posle hemioterapije na bazi oksaliplatine i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani K/Ras gen, PS 0 ili 1, kao monoterapija ili u kombinaciji sa irinotekanom;
2. Planocelularni karcinom glave i vrata:
a) istovremeno sa radioterapijom kod pacijenata sa PS 0 ili 1 u lokalno uznapredovalom, inoperabilnom planocelularnom karcinomu usne duplje i orofarinksa, kod kojih je lečenje započeto indukcionom hemioterapijom;
b) lokalno uznapredovala, inoperabilna bolest, u kombinaciji sa radioterapijom, PS 0 ili 1, u pacijenata kod kojih je kontraindikovana primena lekova na bazi platine;
c) u kombinaciji sa standardnom hemioterapijom (5FU-cisplatin ili 5FU-karboplatin) prva linija za rekurentni planocelularni karcinom glave i vrata koji nije podoban za lokoregionalni tretman, bez egzulceracije, PS 0-1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039401

L01XC07

bevacizumab

AVASTIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 4 ml (100 mg/4 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

31.459,00

-

-

-

1. Karcinom kolorektuma, potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa hemioterapijom, a u koliko se postigne resektabilnost metastaza i odgovarajuća operacija istih, i postoperativno, ukupno maksimalno 10 ciklusa.
2. Avastin uz standardnu hemioterapiju karboplatinom i paklitakselom za ovarijalne karcinome FIGO stadijuma IIIc (suboptimalno operisani i inoperabini) i FIGO stadijuma IV, karcinome jajovoda i primarne peritonealne karcinome, za pacijentkinje dobrog opšteg stanja PS 0-1, bez značajnih komorbiditeta i bez infiltracije crevnih vijuga (C56; C57; C48).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

0039400

L01XC07

bevacizumab

AVASTIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 16 ml (400 mg/16 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

125.992,80

-

-

-

1. Karcinom kolorektuma, potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa hemioterapijom, a u koliko se postigne resektabilnost metastaza i odgovarajuća operacija istih, i postoperativno, ukupno maksimalno 10 ciklusa.
2. Avastin uz standardnu hemioterapiju karboplatinom i paklitakselom za ovarijalne karcinome FIGO stadijuma IIIc (suboptimalno operisani i inoperabini) i FIGO stadijuma IV, karcinome jajovoda i primarne peritonealne karcinome, za pacijentkinje dobrog opšteg stanja PS 0-1, bez značajnih komorbiditeta i bez infiltracije crevnih vijuga (C56; C57; C48).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac.

0039505

L01XC08

panitumumab

VECTIBIX ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5ml (20mg/ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

43.147,70

-

-

-

Karcinom kolorektuma: metastatska bolest, posle hemioterapije na bazi oksaliplatine i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani K/Ras gen, PS 0 ili 1, kao monoterapija.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0014000

L01XC12

brentuksimab vedotin

ADCETRIS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50mg

Takeda Italia S.P.A

Italija

379.446,90

-

-

-

Lečenje odraslih bolesnika sa relapsom ili refraktarnim CD30 pozitivnim Hodgkin limfomom (C81.0-C81.4):
1. nakon autologe transplantacije matičnih ćelija hematopoeze ili
2. nakon najmanje dva prethodna ciklusa lečenja kod bolesnika kod kojih je autologa transplantacija kontraindikovana.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039402

L01XC18

pembrolizumab

KEYTRUDA ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 mg

Schering Plough Labo N.V

Belgija

207.809,10

-

-

-

Lečenje uznapredovalog (neresektabilnog ili metastatskog) melanoma odraslih koji nemaju BRAF mutaciju, kao monoterapija PS 0-1 (C43)

Odobrava se primena četiri ciklusa lečenja, nakon čega je obavezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocene stepena tumorskog odgovora i podnošljivosti lečenja. Nastavak lečenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na sprovedeno lečenje (kompletna ili delimična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039384

L01XE01

imatinib

ANZOVIP ◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

98.939,60

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039385

L01XE01

imatinib

ANZOVIP ◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

98.144,00

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039393

L01XE01

imatinib

ALVOTINIB ◊

(brisan)

1039394

L01XE01

imatinib

ALVOTINIB ◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmadox Healthcare Ltd.; Remedica Ltd

Republika Srbija; Malta; Kipar

98.939,60

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039397

L01XE01

imatinib

ALVOTINIB ◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmadox Healthcare Ltd.; Remedica Ltd

Republika Srbija; Malta; Kipar

98.144,00

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039392

L01XE01

imatinib

IMATINIB PHARMA-SWISS ◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

98.939,60

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039389

L01XE01

imatinib

IMATINIB PHARMA-SWISS ◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

98.144,00

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039399

L01XE01

imatinib

ANZOVIP ◊

kapsula, tvrda

blister, 120 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

98.939,60

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039006

L01XE01

imatinib

MEAXIN ◊

film tablete

60 po 100 mg

Krka, tovarna zdravil d.d

Slovenija

49.469,80

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039007

L01XE01

imatinib

MEAXIN ◊

film tablete

120 po 100 mg

Krka, tovarna zdravil d.d

Slovenija

98.939,60

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039386

L01XE01

imatinib

MEAXIN ◊

film tablete

30 po 400 mg

Krka, tovarna zdravil d.d

Slovenija

98.144,00

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039960

L01XE01

imatinib

IMAREM ◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Remedica Ltd.

Kipar

Kipar 98.939,60

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039961

L01XE01

imatinib

IMAREM ◊

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Remedica Ltd.

Kipar

98.144,00

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039388

L01XE01

imatinib

PLIVATINIB◊

film tableta

blister, 120 po 100 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

98.939,60

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039386

L01XE01

imatinib

PLIVATINIB◊

film tableta

blister, 60 po 100mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

49.469,80

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039387

L01XE01

imatinib

PLIVATINIB◊

film tableta

blister, 30 po 400mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

98.144,00

-

-

-

1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia
hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola.
2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Vojnomedicinska akademija.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039398

L01XE02

gefitinib

IRESSA ◊

film tableta

30 po 250 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

221.949,30

-

-

-

Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039402

L01XE03

erlotinib

TARCEVA ◊

film tableta

blister, 30 po 25 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.; Roche S.P.A.

Švajcarska; Italija

47.140,70

-

-

-

1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.
2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039403

L01XE03

erlotinib

TARCEVA ◊

film tableta

blister, 30 po 100 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.; Roche S.P.A.

Švajcarska; Italija

162.660,90

-

-

-

1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.
2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039404

L01XE03

erlotinib

TARCEVA ◊

film tableta

blister, 30 po 150 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.; Roche S.P.A.

Švajcarska; Italija

196.130,80

-

-

-

1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.
2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039703

L01XE04

sunitinib

SUTENT ◊

kapsula, tvrda

blister, 28 po 12,5 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

119.095,70

-

-

-

Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KCS,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.

1039704

L01XE04

sunitinib

SUTENT ◊

kapsula, tvrda

blister, 28 po 25 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

237.046,80

-

-

-

Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KCS,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.

1039706

L01XE04

sunitinib

SUTENT ◊

kapsula, tvrda

blister, 28 po 50 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

473.713,00

-

-

-

Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KCS,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.

1039151

L01XE05

sorafenib

NEXAVAR ◊

film tableta

112 po 200 mg

Bayer Pharma AG Leverkusen; Bayer Healthcare manufacturing

Nemačka; Italija

387.930,70

-

-

-

Lečenje primarnog karcinoma jetre (HCC) kod pacijenata sa lokalno odmaklom ili metastatskom bolešću gde nije bilo moguće primeniti hirurško niti bilo koje drugo lokoregionalno lečenje (BCLC C), ili je ovo lečenje bilo neuspešno (BCLC B), a pacijenti su sa očuvanom jetrinom funkcijom (Child-Pugh A) i u dobrom performans statusu (PS 0-1) (C22.0).

Odobrava se primena terapije za 2 meseca, nakon čega se sprovodi provera efikasnosti terapije.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039715

L01XE07

lapatinib

TYVERB ◊

film tableta

boca, 70 po 250 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

125.417,90

-

-

-

Karcinom dojke - druga linija metastatskog HER2 pozitivnog karcinoma dojke, u kombinaciji sa lekom kapecitabin, kod pacijenata sa progresijom osnovne bolesti i PS 0-1, prethodno lečenih antraciklinima i/ili taksanima i lekom trastuzumab, koji je primenjen u prvoj liniji lečenja metastatske bolesti.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa.

1039710

L01XE08

nilotinib

TASIGNA ◊

kapsula, tvrda

blister, 112 po 200 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

380.553,80

-

-

-

Druga terapijska linija kod odraslih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju, uključujući imatinib mesilat.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039252

L01XE11

pazopanib

VOTRIENT◊

film tableta

bočica, 30 po 200mg

Glaxo Wellcome S.A.; Glaxo Wellcome Operations

Španija; Velika Britanija

74.522,10

-

-

-

Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KCS,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.

1039253

L01XE11

pazopanib

VOTRIENT◊

film tableta

bočica, 60 po 400mg

Glaxo Wellcome S.A.; Glaxo Wellcome Operations

Španija; Velika Britanija

298.088,20

-

-

-

Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KCS,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- Vojnomedicinska akademija.

1039276

L01XE13

afatinib

GIOTRIF◊

film tableta

blister, 28 po 20mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmBh&Co.KG

Nemačka

205.879,30

-

-

-

Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039277

L01XE13

afatinib

GIOTRIF◊

film tableta

blister, 28 po 30mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmBh&Co.KG

Nemačka

205.879,30

-

-

-

Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039278

L01XE13

afatinib

GIOTRIF◊

film tableta

blister, 28 po 40mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmBh&Co.KG

Nemačka

205.879,30

-

-

-

Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039279

L01XE13

afatinib

GIOTRIF◊

film tableta

blister, 28 po 50mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmBh&Co.KG

Nemačka

205.879,30

-

-

-

Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

1039152

L01XE15

vemurafenib

ZELBORAF ◊

film tableta

blister, 56 po 240mg

Roche S.P.A.

Italija

233.678,00

-

-

-

Monoterapija u primarnom sistemskom lečenju pacijenata sa uznapredovalim i/ili metastatskim BRAF pozitivnim melanomom kože PS 0-1 (C43).

Odobrava se primena dva ciklusa lečenja, nakon čega je obavezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocene stepena tumorskog odgovora i podnošljivosti lečenja. Nastavak lečenja je moguć isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na sprovedeno lečenje (kompletna ili delimična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039249

L01XE18

ruksolitinib

JAKAVI ◊

tableta

blister, 56 po 5mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

187.759,00

-

-

-

1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skoru pripadaju podrgupama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4).
2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom, post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksiureom (D47.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039250

L01XE18

ruksolitinib

JAKAVI ◊

tableta

blister, 56 po 15mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

374.600,90

-

-

-

1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skoru pripadaju podrgupama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4).
2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom, post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksiureom (D47.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039251

L01XE18

ruksolitinib

JAKAVI ◊

tableta

blister, 56 po 20mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

374.600,90

-

-

-

1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skoru pripadaju podrgupama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4).
2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom, post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksiureom (D47.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1069140

L01XX14

tretinoin

VESANOID ◊

kapsula, meka

bočica staklena, 100 po 10 mg

Cenexi; Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Francuska; Nemačka

30.678,10

-

-

-

Akutna mijeolidna leukemija, podtip akutna promijelocitna leukemija.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za decu i omladinu Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Vojnomedicinska akademija.

0039100

L01XX32

bortezomib

VELCADE ◊

prašak za rastvor za injekciju

1 po 3,5 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

68.219,20

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039101

L01XX32

bortezomib

VELCADE ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

19.491,20

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039109

L01XX32

bortezomib

BORTEZOMIB ADOC ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 3,5mg

S.C SINDAN-PHARMA S.R.L

Rumunija

68.219,20

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili
citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0039666

L01XX32

bortezomib

BORTEADE ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 3,5 mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

68.219,20

-

-

-

Multipli mijelom:
a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili
citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija;
b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039602

L02BB04

enzalutamid

XTANDI ◊

kapsula, meka

blister, 112 po 40 mg

Astellas Pharma Europe B.V

Holandija

334.308,50

160mg

11.939,60

-

Kastraciono-rezistentni metastatski karcinom prostate, terapija posle progresije na hemioterapiju docetakselom, kod pacijenata sa PS 0-2 (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039721

L02BX03

abirateron

ZYTIGA ◊

tableta

boca, 120 po 250 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

357.953,10

1g

11.931,77

-

Kastraciono-rezistentni metastatski karcinom prostate, terapija posle progresije na hemioterapiju docetakselom, kod pacijenata sa PS 0-2 (C61).
Lek se primenjuje sa prednizonom ili prednizolonom.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0328388

L03AB07

interferon beta 1a

REBIF

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (44 mcg/0,5 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

89.403,70

-

-

-

Multipla skleroza

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328387

L03AB07

interferon beta-1a

REBIF

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (22 mcg/0,5 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

80.337,00

-

-

-

Multipla skleroza

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328647

L03AB07

interferon beta 1a

AVONEX

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric,4 po 0,5 ml (30 mcg/0,5 ml)

Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS

Danska

72.225,60

4,3 mcg

2.588,08

-

Multipla skleroza

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0015150

L03AB08

interferon beta 1b

BETAFERON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 15 po 1,2 ml (250 mcg/ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

83.637,80

4 Mi.j.

2.323,27

-

Multipla skleroza

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328630

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5ml (50 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

8.387,60

7,5 mcg

1.258,14

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328631

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5ml (80 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

13.377,90

7,5 mcg

1.254,18

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328900

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5ml (100 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

16.950,50

7,5 mcg

1.271,29

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328632

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5ml (120 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

19.821,20

7,5 mcg

1.238,83

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328633

L03AB10

peginterferon alfa -2b

PEGINTRON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5ml (150 mcg/0,5 ml)

Schering Plough Company

Irska

25.628,10

7,5 mcg

1.281,41

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328607

L03AB11

peginterferon alfa-2a

PEGASYS

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (135 mcg/0,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

13.307,50

26 mcg

2.562,93

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.
2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je:
a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci;
b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno>100 IU/ml);
c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze;
d. viremija (HBV DNK) ≤ 10 kopija /ml krvi.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328608

L03AB11

peginterferon alfa-2a

PEGASYS

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (180 mcg/0,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

17.743,30

26 mcg

2.562,92

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.
2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je:
a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci;
b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno>100 IU/ml);
c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze;
d. viremija (HBV DNK) ≤ 10 kopija /ml krvi.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328604

L03AB11

peginterferon alfa-2a

PEGASYS

rastvor za injekciju upenu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 0,5ml (135 mcg/0,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

13.307,50

26 mcg

2.562,93

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.
2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je:
a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci;
b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno>100 IU/ml);
c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze;
d. viremija (HBV DNK) ≤ 10 kopija /ml krvi.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0328603

L03AB11

peginterferon alfa-2a

PEGASYS

rastvor za injekciju upenu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 0,5ml (180 mcg/0,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

17.743,30

26 mcg

2.562,92

-

1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
a. virusološki profil:
- anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci,
- pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa;
b. biohemijski nalaz:
- bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili
- sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza;
c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza);
d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove;
e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra;
f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lеčenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završteka lečenja.
2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je:
a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci;
b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno>100 IU/ml);
c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze;
d. viremija (HBV DNK) ≤ 10 kopija /ml krvi.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0015120

L03AX13

glatiramer acetat

COPAXONE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric,28 po 1 ml (20 mg/ml)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Izrael; Holandija

76.104,20

20 mg

2.718,01

-

Multipla skleroza

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0015121

L03AX16

pleriksafor

MOZOBIL

rastvor za injekciju

bočica, 1 po1,2ml; 20mg/ml

Genzyme Limited

Velika Britanija

656.010,50

16,8mg

459.207,37

-

1. Kod pacijenata obolelih od non-Hodgkin limfoma ili multiplog mijeloma koji su predhodno imali bar jednu neuspešnu mobilizaciju matičnih ćelija hematopoeze (prikupljeno<2x106CD 34+/kg telesne mase) (Z94).
2. Kod pacijenata obolelih od non-Hodgkin limfoma ili multiplog mijeloma kod kojih u toku mobilizacije, nakon 5 dana primene G-CSF-a, broj matičnih ćelija hematopoeze u perifernoj krvi nije dostigao odgovarajući nivo koji je potreban za ulazak u proces afereze (broj matičnih ćelija hematopoeze <20CD34+/µL periferne krvi) ili kod pacijenata koji su prikupili <2x106CD34+ ćelija/kg u manje od 3 aferezena postupka u okviru jedne mobilizacije (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista hematologije zdravstvene ustanove koja obavlja transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze.

0014310

L04AB01

etanercept

ENBREL

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 4 po 1ml (25mg/1ml)

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

43.434,30

7 mg

3.040,40

-

1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to:
a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili dokazana netolerancija na metotreksat;
b) psorijazni artritis kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat;
c) artritis povezan sa entezitisom kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na ili kod kojih je dokazana netolerancija na konvencionalnu terapiju
2.Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);
4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
5. Pedijatrijska plak psorijaza - teška forma hronične plak psorijaze (PASI ≥ 10 i/ili BSA ≥ 10 i/ili DLQI ≥ 10) kod dece starije od 6 godina i kod adolescenata, koji nisu odgovorili, ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoide, metotreksat i ciklosporin (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014312

L04AB01

etanercept

ENBREL

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

86.811,20

7 mg

3.038,39

-1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to:
a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili dokazana netolerancija na metotreksat;
b) psorijazni artritis kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat;
c) artritis povezan sa entezitisom kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na ili kod kojih je dokazana netolerancija na konvencionalnu terapiju
2.Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);
4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
5. Pedijatrijska plak psorijaza - teška forma hronične plak psorijaze (PASI ≥ 10 i/ili BSA ≥ 10 i/ili DLQI ≥ 10) kod dece starije od 6 godina i kod adolescenata, koji nisu odgovorili, ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoide, metotreksat i ciklosporin (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014313

L04AB01

etanercept

ENBREL

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

86.811,20

7 mg

3.038,39

-

1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to:
a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili dokazana netolerancija na metotreksat;
b) psorijazni artritis kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat;
c) artritis povezan sa entezitisom kod adolescenata starijih od 12 godina koji nisu imali odgovarajući odgovor na ili kod kojih je dokazana netolerancija na konvencionalnu terapiju
2.Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);
4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
5. Pedijatrijska plak psorijaza - teška forma hronične plak psorijaze (PASI ≥ 10 i/ili BSA ≥ 10 i/ili DLQI ≥ 10) kod dece starije od 6 godina i kod adolescenata, koji nisu odgovorili, ili ne podnose, ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primenjena konvencionalna leka, uključujući fototerapiju, retinoide, metotreksat i ciklosporin (L40.0-L40.3; L40.5-L40.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014220

L04AB02

infliksimab

REMICADE

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 mg

Janssen Biologics B.V.

Holandija

58.208,10

3,75 mg

2.182,80

-

1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa/bez fistule kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju;
2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju;
3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).

STAC;
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014204

L04AB02

infliksimab

REMSIMA

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100mg

Biotec Services International Limited

Velika Britanija

40.745,70

3,75mg

1.527,96

-

1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa/bez fistule kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju.
2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju;
3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).

" STAC;
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO."

0014221

L04AB02

infliksimab

INFLECTRA

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100mg

Hospira Enterprises B.V

Holandija

40.745,70

3,75mg

1.527,96

-

1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa/bez fistule kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju;
2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju;
3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).

" STAC;
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO."

0014202

L04AB04

adalimumab

HUMIRA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric,2 po 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)

Abbvie Biotechnology GmbH

Nemačka

100.749,60

2,9 mg

3.652,17

-

1. Juvenilni idiopatski artritis (M08) i to:
a) poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) kod dece uzrasta od 2 godine, i starijih, kod kojih postoji neadekvatan odgovor na metotreksat ili je dokazana netolerancija na metotreksat
b) artritis povezan sa entezitisom kod pacijenata uzrasta 6 i više godina, koji nisu pružili odgovarajući odgovor ili koji su intolerantni na konvencionalnu terapiju
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci);
4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
5. Za lečenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti (K50), kod pacijenata kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i/ili nutritivnom terapijom, i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju;
6. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014205

L04AB06

golimumab

SIMPONI

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni šprica,1 po 0,5 ml (50 mg/0,5 ml)

Janssen Biologics B.V.

Holandija

98.580,00

1,66 mg

3.272,86

-

1. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije;
2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB;
3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma:
a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili
b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).
4. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju;

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014400

L04AC07

tocilizumab

ACTEMRA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)

Roche Pharma AG

Nemačka

14.694,50

20 mg

3.673,63

-1. a) Aktivni sistemski juvenilni artritis (M08.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine, i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) i sistemskim kortikosteroidima
b) Juvenilni idiopatski poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis (M08), kod pacijenata starih 2 godine i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju metotreksatom.

2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014401

L04AC07

tocilizumab

ACTEMRA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (200 mg/10 ml)

Roche Pharma AG

Nemačka

36.729,20

20 mg

3.672,92

-1. a) Aktivni sistemski juvenilni artritis (M08.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine, i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) i sistemskim kortikosteroidima
b) Juvenilni idiopatski poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis (M08), kod pacijenata starih 2 godine i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju metotreksatom.

2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0014402

L04AC07

tocilizumab

ACTEMRA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 20 ml (400 mg/20 ml)

Roche Pharma AG

Nemačka

74.296,70

20 mg

3.714,84

-1. a) Aktivni sistemski juvenilni artritis (M08.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine, i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) i sistemskim kortikosteroidima
b) Juvenilni idiopatski poliartritis (pozitivni ili negativni na reumatoidni faktor) i prošireni oligoartritis (M08), kod pacijenata starih 2 godine i starijih, koji nisu adekvatno odgovorili na prethodnu terapiju metotreksatom.

2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

0059102

M05BA03

pamidronska kiselina

AREDIA

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem, 2 po 10 ml (30 mg)

Novartis Pharma AG

Švajcarska

3.405,30

60 mg

3.405,30

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059086

M05BA06

ibandronat

BONDRONAT

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 6mg/6 ml

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

14.232,90

6 mg

14.232,90

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059092

M05BA06

ibandronska kiselina

ALVODRONIC

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 1 po 2 ml (2 mg/2 ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

5.260,60

6 mg

15.781,80

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059093

M05BA06

ibandronska kiselina

ALVODRONIC

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 6 ml (6 mg/6ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

14.232,90

6 mg

14.232,90

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059211

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOMETA

prašak za rastvor za infuziju

1 po 4 mg + 5 ml rastvarača

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

5.291,40

4 mg

5.291,40

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059222

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONATE PHARMASWISS

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (4 mg/5 ml)

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

5.291,40

4 mg

5.291,40

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059200

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONAT Alvogen

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 5ml (4mg/5ml)

Alvogen Pharma d.o.o; Sanochemia Pharmazeutika AG

Republika Srbija; Austrija

5.291,40

4mg

5.291,40

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059201

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONAT Alvogen

koncentrat za rastvor za infuziju

4 po 5ml (4mg/5ml)

Alvogen Pharma d.o.o; Sanochemia Pharmazeutika AG

Republika Srbija; Austrija

21.165,40

4mg

5.291,35

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059010

M05BA08

zoledronska kiselina

ZITOMERA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 5 ml (4mg/5ml)

Actavis Italy S.P.A

Italija

5.291,40

4mg

5.291,40

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059011

M05BA08

zoledronska kiselina

ZITOMERA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 4 po 5 ml (4mg/5ml)

Actavis Italy S.P.A

Italija

21.165,40

4mg

5.291,35

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059012

M05BA08

zoledronska kiselina

ZITOMERA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 10 po 5 ml (4mg/5ml)

Actavis Italy S.P.A

Italija

52.913,50

4mg

5.291,35

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059202

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONIC ACID TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5ml (4mg/5ml)

Teva Pharma-ceuticals Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska d.o.o

Mađarska; Hrvatska

5.291,40

4mg

5.291,40

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059203

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONIC ACID TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 4 po 5ml (4mg/5ml)

Teva Pharma-ceuticals Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska d.o.o

Mađarska; Hrvatska

21.165,40

4mg

5.291,35

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059020

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 5 ml (4mg/5ml)

Hospira Enterprises B.V

Holandija

5.291,40

4 mg

5.291,40

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0059214

M05BA08

zoledronska kiselina

ZOLEDRONAT SANDOZ

koncentrat za rastvor za infuziju

plastična bočica,1 po 5ml (4mg/5ml)

Novartis Pharma Stein AG; Ebewe Pharma; Lek Farmaceutska družba D.D

Nemačka; Austrija; Slovenija

5.291,40

4 mg

5.291,40

-

1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci;
2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l;
3. Hiperkalcemijska koma.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1079070

N07XX02

riluzol

RILUTEK

film tableta

blister, 56 po 50 mg

Sanofi Winthrope Industrie

Francuska

19.476,90

0,1 g

695,60

-

1. Amiotrofična lateralna skleroza - AML (G12.2).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa ili neuropsihijatra Klinike za neurologiju KCS kod pacijenata koji nisu respiratorno ugroženi.