Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK

O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 123/2014 i 136/2014)

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0011512

J07AM01

vakcina protiv tetanusa, adsorbovana

TETAVAKSAL T

suspenzija za injekciju

10 po 5 ml (najmanje 40 i.j./0,5 ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

8.877,30

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011017

J07AM51

vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana

DITEVAKSAL-T ZA ODRASLE

suspenzija za injekciju

10 po 5 ml (najviše 30 i.j./0,5 ml + najmanje 40 i.j./0,5 ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

8.271,80

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011831

J07AM51

vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana

DITEVAKSAL-T

suspenzija za injekciju

10 po 5 ml (najmanje 30 i.j./0,5 ml + najmanje 40 i.j./0,5 ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

8.271,80

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011185

J07AN01

vakcina protiv tuberkuloze

BCG VAKCINA, LIOFILIZOVANA

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica sa rastvaračem u ampuli 5 po 1 ml, 1 mg/ ml

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

4.878,20

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011868

J07BB02

vakcina protiv gripa (inaktivisana, rascepana virusna čestica)

FLUARIX

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

1 po 0,5 ml (15 mcg + 15 mcg + 15 mcg)/doza

GlaxoSmithKline Biologicals

Nemačka

501,70

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011876

J07BB02

vakcina protiv gripa, trovalentna prečišćeni antigeni virusa influence A (H1N1), A(H3N2) I B

VAXIGRIP

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

1 po 0,5 ml (15 mcg + 15 mcg + 15 mcg)/doza

Sanofi Pasteur S.A.

Francuska

501,70

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011913

J07BB02

vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana)

VAXIGRIP

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 20 po 0,5 ml (15 mcg/doza + 15 mcg/doza + 15 mcg/doza)

Sanofi Pasteur S.A.

Francuska

10.034,10

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011934

J07BB02

vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana)

INFLUVAC

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjeni injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (15 mcg/doza+15 mcg/doza+15 mcg/doza)

Abbott Biologicals B.V.

Holandija

390,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011933

J07BB02

vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana)

INFLUVAC

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjeni injekcioni špric, 10 po 0,5 ml (15 mcg/doza+15 mcg/doza+15 mcg/doza)

Abbott Biologicals B.V.

Holandija

3.899,60

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011553

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

ENGERIX B

suspenzija za injekciju

25 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

11.932,50

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011551

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

ENGERIX B

suspenzija za injekciju

25 po 1 ml (20 mcg/1 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

18.617,50

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011910

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

ENGERIX B

suspenzija za injekciju

bočica, 100 po 1 ml 20 mcg/ml

Glaxo Smith Kline Biologicals S.A

Belgija

74.470,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011911

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinovana

ENGERIX B

suspenzija za injekciju

bočica, 100 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

47.730,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011904

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

EUVAX B

suspenzija za injekciju

bočica, 1 po 1 ml (20 mcg/ ml)

LG Life Sciences

Južna Koreja

744,70

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011907

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

EUVAX B

suspenzija za injekciju

bočica, 1 po 0.5 ml (10 mcg/0,5 ml)

LG Life Sciences

Južna Koreja

477,30

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011906

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

EUVAX B

suspenzija za injekciju

bočica, 10 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)

LG Life Sciences

Južna Koreja

4.773,10

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011905

J07BC01

vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna

EUVAX B

suspenzija za injekciju

bočica, 10 po 1 ml (20 mcg/1 ml)

LG Life Sciences

Južna Koreja

7.447,10

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011855

J07BD52

živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitisa (vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški)

TRIMOVAX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 10 po 0,5 ml (3 log CCID50 + 3,7 log CCID50 + 3 log CCID50)

Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.

Francuska; Mađarska

6.967,30

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011866

J07BD52

vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila, rubeole i parotitisa)

PRIORIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 doza i 1 po 0,5 ml (10exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp 3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

971,90

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011909

J07BD52

vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški (živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitisa)

PRIORIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 100 po 0,5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp 3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

98.043,10

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011955

J07BD52

vakcina protiv malih boginja, zauški i rubele

M-M-R-VAXPRO

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 10 po 0,5 ml (3log TCID50/0,5 ml + 4,1log TCID50/0,5 ml + 3log TCID50/0,5 ml)

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

7.122,60

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

2011710

J07BF02

vakcina protiv dečije paralize (oralna)

OPVERO

oralna suspenzija

bočica, 5010 po 1 ml (najmanje 105 CCID50/0,1 ml + najmanje 1058CCID 50/0,1 ml + najmanje 10 ' CCID /0,1 ml)

Sanofi Pasteur S.A.

Francuska

4.512,80

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011895

J07BF03

vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana

IMOVAX POLIO

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (40D.j./0,5 ml + 8D.j./0,5 ml + 32D.j./0,5 ml)

Sanofi Pasteur; Sanofi-Aventis ZRT.

Francuska; Mađarska

630,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011863

J07BG01

vakcina protiv besnila

VERORAB

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica sa rastvaračem u ampuli, 5 po 0,5 ml (2,5 i.j./0,5 ml)

Sanofi Pasteur

Francuska

5.600,30

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011925

J07CA06

vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana

INFANRIX-IPV + Hib

prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju

napunjen injekcioni špric i bočica, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j/0,5 ml + 8D.j./0,5 ml + 32D.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 8 mcg/0,5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 10 mcg PRP/0,5 ml i20-40 mcg T/0,5 ml

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

2.070,50

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011898

J07CA06

vakcina protiv H. influenzae tip b, adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna pertusisa i inaktivisana poliomijelitisa 1,2 i 3

PENTAXIM

(brisan)

0011929

J07CA06

vakcina protiv H. influenzae tip b, adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna pertusisa i inaktivisana poliomijelitisa 1,2 i 3

PENTAXIM

prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu sa dodatkom jedne ili dve igle

bočica i napunjeni injekcioni špric sa dodatkom jedne ili dve igle, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0, 5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j/0,5 ml + 8D.j./0,5 ml + 32D.j./0,5 ml + 10 mcg/0,5 ml)

Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.

Francuska; Mađarska

2.070,50

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0031500

L01AA01

ciklofosfamid

ENDOXAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 500 mg

Baxter Oncology GmbH

Nemačka

370,30

-

-

-

 

 

0031501

L01AA01

ciklofosfamid

ENDOXAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 1 g

Baxter Oncology GmbH

Nemačka

694,90

-

-

-

 

 

0031051

L01AA06

ifosfamid

HOLOXAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 1 g

Baxter Oncology GmbH

Nemačka

2.157,10

-

-

-

 

 

0039031

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

5.329,80

-

-

-

 

 

0039030

L01AX04

dakarbazin

DAKARBAZIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 1000 mg

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

8.288,30

-

-

-

 

 

0034180

L01BA01

metotreksat

METHOTREXATE

rastvor za injekciju

5 po 50 mg/2 ml

Pfizer PTY. Limited

Australija

1.766,40

-

-

-

 

 

0034181

L01BA01

metotreksat

METHOTREXATE

rastvor za injekciju

1 po 500 mg/20 ml

Pfizer PTY. Limited

Australija

2.476,50

-

-

-

 

 

0034151

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml, 15 mg/1,5 ml

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

1.216,00

-

-

-

 

 

0034153

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 2 ml, 20 mg/2 ml

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

1.467,20

-

-

-

 

 

0034154

L01BA01

metotreksat

METOJECT

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 2,5 ml, 25 mg/2,5 ml

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

1.807,10

-

-

-

 

 

0034025

L01BB04

kladribin

LITAK

rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 10 mg/5 ml

Lipomed AG

Švajcarska

146.745,30

-

-

-

 

STAC

0034020

L01BB05

fludarabin

FLUDARA ◊

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

5 po 50 mg

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

18.030,90

-

-

-

Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i o mladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Univerzitetska dečja klinika;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034801

L01BB05

fludarabin

SINDARABIN ◊

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 50 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

3.606,20

-

-

-

Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i o mladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Univerzitetska dečja klinika;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034800

L01BB05

fludarabin

FLUDARABINE-Teva ◊

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (25 mg/ ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

3.606,20

-

-

-

Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i o mladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Univerzitetska dečja klinika;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034019

L01BB05

fludarabin

FLUDARABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

3.606,20

-

-

-

Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i o mladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš,
- Univerzitetska dečja klinika;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034140

L01BC01

citarabin

CYTOSAR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Actavis Italy S.P.A.

Italija

241,80

-

-

-

 

 

0034141

L01BC01

citarabin

CYTOSAR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 10 ml (500 mg/10 ml)

Actavis Italy S.P.A.

Italija

1.184,70

-

-

-

 

 

0034142

L01BC01

citarabin

CYTOSAR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 1000 mg

Actavis Italy S.P.A.

Italija

2.103,10

-

-

-

 

 

0034350

L01BC01

citarabin

ALEXAN Ebewe

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg/5 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

241,80

-

-

-

 

 

0034351

L01BC01

citarabin

ALEXAN Ebewe

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 500 mg/10 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.184,70

-

-

-

 

 

0034352

L01BC01

citarabin

ALEXAN Ebewe

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg/20 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

2.103,10

-

-

-

 

 

0034324

L01BC02

fluorouracil

5-FLUOROURACIL "Ebewe"

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml (250 mg/5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

734,50

-

-

-

 

 

0034023

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL - TEVA

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 5 ml (50 mg/ ml)

Pharmachemie B.V.; Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company

Holandija

146,90

-

-

-

 

 

0034024

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL - TEVA

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 10 ml (50 mg/ ml)

Pharmachemie B.V.; Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company

Holandija

189,00

-

-

-

 

 

0034165

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 10 ml (50 mg/ ml)

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

189,00

-

-

-

 

 

0034167

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 20 ml (50 mg/ ml)

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

350,00

-

-

-

 

 

0034166

L01BC02

fluorouracil

FLUOROURACIL

rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 100 ml (50 mg/ ml)

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

1.377,30

-

-

-

 

 

0034210

L01BC05

gemcitabin

GEMZAR ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 200 mg

Lilly France S.A.S.

Francuska

551,30

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom ( TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti " Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034211

L01BC05

gemcitabin

GEMZAR ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 1000 mg

Lilly France S.A.S.

Francuska

2.606,80

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom ( TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034426

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg/20 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

496,20

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034425

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg/100 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

2.346,10

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034215

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN PharmaSwiss ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

551,30

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom ( TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034216

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN PharmaSwiss ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.606,80

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom ( TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034214

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN PharmaSwiss ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 2 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

9.195,10

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034220

L01BC05

gemcitabin

GITRABIN ◊

prašak za rastvor za infuziju

1 po 200 mg

Actavis Italy S.p.a.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

551,30

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom ( TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034221

L01BC05

gemcitabin

GITRABIN ◊

prašak za rastvor za infuziju

1 po 1000 mg

Actavis Italy S.p.a.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

2.606,80

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom ( TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034551

L01BC05

gemcitabin

GEMNIL ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Vianex S.A

Grčka

551,30

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom ( TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034550

L01BC05

gemcitabin

GEMNIL ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Vianex S.A

Grčka

2.606,80

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom ( TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034428

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN PLIVA 200 ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pliva Hrvatska d.o.o.

Mađarska; Hrvatska

551,30

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom ( TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034427

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABIN PLIVA 1000 ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pliva Hrvatska d.o.o.

Mađarska; Hrvatska

2.606,80

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom ( TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034000

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABINE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 26,3 ml (38 mg/ ml)

Hospira UK Limited

Velika Britanija

2.346,10

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034001

L01BC05

gemcitabin

GEMCITABINE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 5,3 ml (38 mg/ ml)

Hospira UK Limited

Velika Britanija

496,20

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034217

L01BC05

gemcitabin

GITRABIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5ml(40mg/ml)

Actavis Italy S.P.A; S.C SINDAN-PHARMA S.R.L.

Italija; Rumunija

496,20

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034218

L01BC05

gemcitabin

GITRABIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25ml(40mg/ml)

Actavis Italy S.P.A; S.C SINDAN-PHARMA S.R.L.

Italija; Rumunija

2.346,10

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034219

L01BC05

gemcitabin

GITRABIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50ml(40mg/ml)

Actavis Italy S.P.A; S.C SINDAN-PHARMA S.R.L.

Italija; Rumunija

8.023,10

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034430

L01BC05

gemcitabin

GITRABIN ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 2000mg

Actavis Italy S.P.A

Italija

9.195,10

-

-

-

1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1;
2. Urotelijalni karcinom (TCC):
a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/ III);
b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1;
3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1;
4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0030092

L01CA01

vinblastin

VINBLASTIN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampulu, 1 po 5 ml (10 mg/5 ml)

Gedeon Richter Ltd.

Mađarska

1.044,50

-

-

-

 

 

0030230

L01CA02

vinkristin

SINDOVIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

1 po 1 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

381,20

-

-

-

 

 

0030240

L01CA04

vinorelbin

VINORELSIN

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 1 ml (10 mg/ ml)

Actavis Italy S.P.A; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

1.519,20

-

-

-

 

 

0030241

L01CA04

vinorelbin

VINORELSIN

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 5 ml (50 mg/5 ml)

Actavis Italy S.P.A; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

6.152,50

-

-

-

 

 

0030243

L01CA04

vinorelbin

VINORELBIN "Ebewe"

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1 ml (10 mg/ ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.519,20

-

-

-

 

 

0030242

L01CA04

vinorelbin

VINORELBIN "Ebewe"

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

6.152,50

-

-

-

 

 

0030111

L01CB01

etopozid

ETOPOSID "Ebewe"

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

637,60

-

-

-

 

 

0030121

L01CB01

etopozid

ETOPOSIDE- TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

637,60

-

-

-

 

 

0030122

L01CB01

etopozid

SINTOPOZID

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

637,60

-

-

-

 

 

0039350

L01CD01

paklitaksel

PACLITAXEL Ebewe◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

2.769,60

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3 + ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps(svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039351

L01CD01

paklitaksel

PACLITAXEL Ebewe◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg/16,7 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

8.770,40

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3 + ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps(svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039352

L01CD01

paklitaksel

PACLITAXEL Ebewe◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (150 mg/25 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

14.430,40

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3 + ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps(svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039353

L01CD01

paklitaksel

PACLITAXEL Ebewe◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 300 mg/50 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

28.293,50

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3 + ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039282

L01CD01

paklitaksel

PACLITAXEL PHARMASWISS ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.769,60

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3 + ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039500

L01CD01

paklitaksel

PACLITAXEL - TEVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

2.769,60

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3 + ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps(svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039501

L01CD01

paklitaksel

PACLITAXEL - TEVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 16,7 ml (100 mg/16,7 ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

8.770,40

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3 + ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps(svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039020

L01CD01

paklitaksel

SINDAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 30 mg/ 5 ml

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A

Rumunija; Italija

2.769,60

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3 + ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps(svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039021

L01CD01

paklitaksel

SINDAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 100 mg/16,67 ml

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A

Rumunija; Italija

8.770,40

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3 + ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps(svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039852

L01CD01

paklitaksel

PATAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 1 po 5 ml, 30 mg/5 ml

Vianex S.A.

Grčka

2.769,60

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3 + ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps(svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039850

L01CD01

paklitaksel

PATAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 1 po 16,7 ml, 100 mg/16,7 ml

Vianex S.A.

Grčka

8.770,40

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3 + ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps(svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039851

L01CD01

paklitaksel

PATAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 1 po 50 ml, 300 mg/50 ml

Vianex S.A.

Grčka

28.293,50

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije);
d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3 + ili ER i PGR 0 ili G3);
e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja);
2. Karcinom ovarijuma:
a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps(svetloćelijski podtip) i gradus 3;
b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV);
c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu;
d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci);
e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao "salvage" hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma;
3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039300

L01CD02

docetaksel

TAXOTERE ◊

koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 1,5 ml (20 mg/0,5 ml)

Aventis Pharma Ltd.

Velika Britanija

2.192,00

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039301

L01CD02

docetaksel

TAXOTERE ◊

koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 6 ml (80 mg/2 ml)

Aventis Pharma Ltd.

Velika Britanija

8.184,20

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039304

L01CD02

docetaksel

TAXOTERE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1 ml (20 mg/1 ml)

Sanofi - Aventis Deutschland GmbH; Aventis Pharma Ltd.

Nemačka; Velika Britanija

2.192,00

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039305

L01CD02

docetaksel

TAXOTERE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)

Sanofi - Aventis Deutschland GmbH; Aventis Pharma Ltd.

Nemačka; Velika Britanija

8.184,20

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039310

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1,83 ml (20 mg/0,5 ml)

S.C. Sindan Pharma S.R.L.

Rumunija

2.192,00

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039311

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 6,5 ml (80 mg/2 ml)

S.C. Sindan Pharma S.R.L.

Rumunija

8.184,20

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039725

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL SANDOZ ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 20 mg/2 ml

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG

Austrija

2.192,00

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039796

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL SANDOZ ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 80 mg/8 ml

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG

Austrija

8.184,20

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039315

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL- TEVA◊

koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1,28 ml (20 mg/0,72 ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.

Mađarska; Holandija

2.192,00

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039316

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL- TEVA◊

koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5,12 ml (80 mg/2,88 ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.

Mađarska; Holandija

8.184,20

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039727

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 1 ml (20 mg/1 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

2.192,00

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039728

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

8.184,20

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039729

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 7 ml (140 mg/7 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

28.066,50

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039318

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 2 ml (10 mg/ ml)

Hospira UK Limited

Velika Britanija

2.192,00

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039319

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 8 ml (10 mg/ ml)

Hospira UK Limited

Velika Britanija

8.184,20

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KCB Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039320

L01CD02

docetaksel

DOCETAXEL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 16 ml (10 mg/ ml)

Hospira UK Limited

Velika Britanija

28.868,40

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039002

L01CD02

docetaksel

TOLNEXA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

20mg/1ml, 1x1ml;

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

2.192,00

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039001

L01CD02

docetaksel

TOLNEXA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

80mg/4ml, 1x4 ml;

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

8.184,20

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039000

L01CD02

docetaksel

TOLNEXA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

160mg/8ml, 1x8ml

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

28.868,40

-

-

-

1. Karcinom dojke:
a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije);
b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti;
c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima;
d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa.
2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta.
3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ ml).

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za pulmologiju KC Srbije,
- Institut za plućne bolesti Vojvodine,
- Klinika za plućne bolesti "Knez selo" KC Niš,
- KBC Bežanijska kosa;
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za urologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš.
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0033050

L01DB01

doksorubicin

SINDROXOCIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

1 po 10 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

209,10

-

-

-

 

 

0033051

L01DB01

doksorubicin

SINDROXOCIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

1 po 50 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

1.051,50

-

-

-

 

 

0033170

L01DB01

doksorubicin

DOXORUBICIN - TEVA

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 10 mg

Pharmachemie B.V.

Holandija

209,10

-

-

-

 

 

0033171

L01DB01

doksorubicin

DOXORUBICIN - TEVA

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 50 mg

Pharmachemie B.V.

Holandija

1.051,50

-

-

-

 

 

0033190

L01DB01

doksorubicin

DOXORUBICIN "Ebewe"

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (10 mg/5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

209,10

-

-

-

 

 

0033191

L01DB01

doksorubicin

DOXORUBICIN "Ebewe"

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (50 mg/25 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.051,50

-

-

-

 

 

0033060

L01DB02

daunorubicin

DAUNOBLASTINA

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 10 ml (20 mg/10 ml)

Actavis Italy S.P.A.

Italija

741,50

-

-

-

 

 

0033112

L01DB03

epirubicin

FARMORUBICIN R.D.

injekcija

1 po 10 mg sa rastv.

Actavis Italy S.P.A.

Italija

279,20

-

-

-

 

 

0033113

L01DB03

epirubicin

FARMORUBICIN R.D.

injekcija

1 po 50 mg sa rastv.

Actavis Italy S.P.A.

Italija

1.395,40

-

-

-

 

 

0033130

L01DB03

epirubicin

EPISINDAN

liofilizat za rastvor za infuziju

1 po 10 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis ltaly S.P.A

Rumunija, Italija

279,20

-

-

-

 

 

0033131

L01DB03

epirubicin

EPISINDAN

liofilizat za rastvor za infuziju

1 po 50 mg

S.C Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis ltaly S.P.A

Rumunija; Italija

1.395,40

-

-

-

 

 

0033121

L01DB03

epirubicin

EPIRUBICIN

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (2 mg/ ml)

Medac GmbH

Nemačka

984,80

-

-

-

 

 

0033122

L01DB03

epirubicin

EPIRUBICIN

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (2 mg/ ml)

Medac GmbH

Nemačka

4.922,20

-

-

-

 

 

0033123

L01DB03

epirubicin

EPIRUBICIN

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ ml)

Medac GmbH

Nemačka

9.844,40

-

-

-

 

 

0033241

L01DB07

mitoksantron

MITOXANTRON "Ebewe" ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 10 mg/5 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

5.340,80

-

-

-

1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije;
2. Sekundarna progresivna multipla skleroza.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KCB Bežanijska kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i o mladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0033242

L01DB07

mitoksantron

MITOXANTRON "Ebewe" ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 20 mg/10 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

10.241,80

-

-

-

1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije;
2. Sekundarna progresivna multipla skleroza.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KCB Bežanijska kosa,
- Univerzitetska dečja klinika,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
- Institut za zdravstvenu zaštitu dece i o mladine Vojvodine,
- Klinika za dečje interne bolesti KC Niš;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0033220

L01DC01

bleomicin

BLEOCIN-S

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 15000 i.j.

Nippon Kayaku Co.Ltd.

Japan

2.110,70

-

-

-

 

 

0031330

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN "Ebewe"

rastvor za infuziju

1 po 10 mg/20 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

271,00

-

-

-

 

 

0031332

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN "Ebewe"

rastvor za infuziju

1 po 50 mg/100 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

858,20

-

-

-

 

 

0031251

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN

rastvor za infuziju

1 po 50 ml (1 mg/ ml)

Pfizer PTY. Limited

Australija

858,20

-

-

-

 

 

0031283

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN- TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 20 ml (10 mg/20 ml)

Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Holandija; Hrvatska

271,00

-

-

-

 

 

0031282

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN- TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/100 ml)

Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Holandija; Hrvatska

858,20

-

-

-

 

 

0031223

L01XA01

cisplatin

SINPLATIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (10 mg/10 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

271,00

-

-

-

 

 

0031224

L01XA01

cisplatin

SINPLATIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

858,20

-

-

-

 

 

0031220

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml (0,5 mg/ ml)

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

271,00

-

-

-

 

 

0031221

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 ml (0,5 mg/ ml)

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

858,20

-

-

-

 

 

0031240

L01XA02

karboplatin

CARBOPLATIN

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 15 ml (10 mg/ ml)

Pfizer PTY. Limited

Australija

1.582,70

-

-

-

 

 

0031304

L01XA02

karboplatin

CARBOPLATIN- TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 15 ml (150 mg/15 ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

1.582,70

-

-

-

 

 

0031305

L01XA02

karboplatin

CARBOPLATIN- TEVA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 45 ml (450 mg/45 ml)

Pharmachemie B.V.

Holandija

5.419,20

-

-

-

 

 

0031308

L01XA02

karboplatin

CARBOPLASIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (10 mg/ ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

602,30

-

-

-

 

 

0031306

L01XA02

karboplatin

CARBOPLASIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 15 ml (10 mg/ ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

1.582,70

-

-

-

 

 

0031307

L01XA02

karboplatin

CARBOPLASIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 45 ml (10 mg/ ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

5.419,20

-

-

-

 

 

0031309

L01XA02

karboplatin

CARBOPLASIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 60 ml (10 mg/ ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

7.713,90

-

-

-

 

 

0031397

L01XA03

oksaliplatin

ELOXATIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 10 ml (5 mg/ ml)

Sanofi - Aventis Deutschland GmbH; Aventis Pharma Ltd.

Nemačka; Velika Britanija

2.543,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031398

L01XA03

oksaliplatin

ELOXATIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 20 ml (5 mg/ ml)

Sanofi - Aventis Deutschland GmbH; Aventis Pharma Ltd.

Nemačka; Velika Britanija

5.086,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031361

L01XA03

oksaliplatin

SINOXAL ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

5.086,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031360

L01XA03

oksaliplatin

SINOXAL ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

2.543,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031364

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN-PLIVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Mađarska; Holandija; Hrvatska

2.543,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031365

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN-PLIVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Mađarska; Holandija; Hrvatska

5.086,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031000

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN HF ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

Cell Pharm GMBH

Nemačka

5.086,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031001

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN HF ◊

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 mg

Cell Pharm GMBH

Nemačka

2.543,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031367

L01XA03

oksaliplatin

SINOXAL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

2.543,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031368

L01XA03

oksaliplatin

SINOXAL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml (100 mg/20 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

5.086,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031366

L01XA03

oksaliplatin

SINOXAL ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 40 ml (200 mg/40 ml)

Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.

Italija; Rumunija

10.172,90

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031402

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

2.543,20

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031403

L01XA03

oksaliplatin

OXALIPLATIN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

5.086,50

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039291

L01XX19

irinotekan

CAMPTO ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 100 mg /5 ml

Pfizer (Perth) PTY.Ltd.

Australija

3.008,30

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039290

L01XX19

irinotekan

CAMPTO ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica plastična, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Pfizer (Perth) PTY. Ltd.

Australija

1.314,40

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039296

L01XX19

irinotekan

CAMPTO ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica plastična, 1 po 15 ml (300 mg/15 ml)

Pfizer (Perth) PTY.Ltd.

Australija

13.192,80

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039295

L01XX19

irinotekan

IRINOTESIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.

Rumunija; Italija

1.314,40

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039294

L01XX19

irinotekan

IRINOTESIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

3.008,30

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039355

L01XX19

irinotekan

IRINOTESIN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (100 mg/5 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

18.569,80

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039551

L01XX19

irinotekan

IRINOTECAN ◊

(brisan)

0039550

L01XX19

irinotekan

IRINOTECAN ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Cipla LTD.

Indija

3.008,30

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039317

L01XX19

irinotekan

VIARITEC ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Vianex S.A.

Grčka

1.314,40

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039314

L01XX19

irinotekan

VIARITEC ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Vianex S.A.

Grčka

3.008,30

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039312

L01XX19

irinotekan

IRINOTECAN EBEWE ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

3.008,30

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039266

L01XX19

irinotekan

IRINOTEKAN PLIVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Holandija; Hrvatska

1.314,40

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039265

L01XX19

irinotekan

IRINOTEKAN PLIVA ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 5 mi (100 mg/5 ml)

Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.

Holandija; Hrvatska

3.008,30

-

-

-

Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac;
Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0037021

L02AE02

leuprorelin

LUPRON

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (3,75 mg/ ml)

Abbott Laboratories S.A.

Španija

9.444,40

0,134 mg

337,48

-

1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037020

L02AE02

leuprorelin

LUPRON

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (11,25 mg/ ml)

Abbott Laboratories S.A.

Španija

28.333,10

0,134 mg

337,48

-

1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja tri lekara-urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037070

L02AE03

goserelin

ZOLADEX

implant

napunjen injekcioni špric, 1 po 3,6 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

10.388,10

0.129 mg

372,24

-

1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61);
5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom ( PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.
6. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3, 4. i 5. na osnovu mišljenja tri lekara-urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037071

L02AE03

goserelin

ZOLADEX LA

implant

napunjen injekcioni špric, 1 po 10,8 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

30.629,10

0.129 mg

365,85

-

1. Endometrioza (N80);
2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci;
3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61);
5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom ( PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3, 4. i 5. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037091

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (3,75 mg/2 ml)

Ipsen Pharma Biotech; PharmaSwiss d.o.o.

Francuska; Republika Srbija

9.527,80

0,134 mg

340,46

-

1. Endometrioza (N80);
2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61);
4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8)
5. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0037092

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (11,25 mg/ 2 ml)

Ipsen Pharma Biotech; PharmaSwiss d.o.o.

Francuska; Republika Srbija

28.583,10

0,134 mg

340,46

-

1. Endometrioza (N80);
2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61); 4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0037093

L02AE04

triptorelin

DIPHERELINE

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (22,5 mg/2 ml)

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

57.166,20

0,134 mg

340,46

-

1. Endometrioza (N80);
2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);
3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61); 4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).

STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0069135

L03AA02

filgrastim

NEUPOGEN

rastvor za infuziju/injekciju, špric

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml/30000000 i.j.

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

3.430,30

0,35 mg

4.002,02

-

 

STAC

0069134

L03AA02

filgrastim

NEUPOGEN

rastvor za infuziju/injekciju, špric

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml/48000000 i.j.

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

4.883,30

0,35 mg

3.560,74

-

 

STAC

0069137

L03AA02

filgrastim

NIVESTIM

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 5 po 0,2 ml (12Mj./0,2 ml)

Hospira Enterprises B.V.

Holandija

11.174,70

0,35 mg

6.518,58

-

 

STAC

0069138

L03AA02

filgrastim

NIVESTIM

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 5 po 0,5 ml (30Mj./0,5 ml)

Hospira Enterprises B.V.

Holandija

17.151,60

0,35 mg

4.002,04

-

 

STAC

0069139

L03AA02

filgrastim

NIVESTIM

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 5 po 0,5 ml (48Mj./0,5ml)

Hospira Enterprises B.V.

Holandija

24.416,60

0,35 mg

3.560,75

-

 

STAC

0069130

L03AA02

filgrastim

ZARZIO

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (30Mj/0,5 ml)

Sandoz GmbH

Austrija

3.430,30

0,35 mg

4.002,02

-

 

STAC

0069131

L03AA02

filgrastim

ZARZIO

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (48 Mj/0,5 ml)

Sandoz GmbH

Austrija

4.883.30

0,35 mg

3.560,74

-

 

STAC

0069140

L03AA02

filgrastim

TEVAGRASTIM

rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric 1x48Mij/0,8ml

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

4.883,30

0,35mg

3.560,74

-

 

STAC

0328336

L03AB04

interferon alfa 2a

ROFERON A

rastvor za injekciju, špric

napunjen injekcioni špric, 1 po 3000000 i.j./0,5 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

1.365,20

2 Mi.j.

910,13

-

1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK ( PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci.
HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 4-6 meseci.
- Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK- PCR + )
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.

 

0328337

L03AB04

interferon alfa 2a

ROFERON A

rastvor za injekciju, špric

napunjen injekcioni špric, 1 po 4500000 i.j./0,5 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

1.979,30

2 Mi.j.

879,69

-

1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK ( PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 4-6 meseci.
- Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK- PCR + )
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.

 

0328339

L03AB04

interferon alfa 2a

ROFERON A

rastvor za injekciju, špric

napunjen injekcioni špric, 1 po 9000000 i.j./0.5 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

4.019,20

2 Mi.j.

893,16

-

1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK ( PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci.
- Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK- PCR + )
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.

 

0328645

L03AB04

interferon alfa 2a

ROFERON A

rastvor za injekciju

uložak, 1 po 0,6 ml (18 Mij/0,6 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

10.036,70

2 Mi.j.

1.115,19

-

1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK ( PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci.
- Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK- PCR + )
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.

 

0328183

L03AB05

interferon alfa 2b-rekombinantni

INTRON A

rastvor za injekciju, pen sa uloškom

1 po 18 Mi.j./1,2 ml

Schering Plough Central East AG

Irska

10.361,20

2 Mi.j.

1.151,24

-

1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK ( PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 4-6 meseci.
- Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK- PCR + )
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.

 

0328657

L03AB05

interferon alfa 2b-rekombinantni

REALDIRON

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 5 po 3Mi.j.

Sicor Biotech UAB

Litvanija

4.419,50

2 Mi.j.

589,27

-

1. Hronični hepatitis B:
a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK ( PCR) +
b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre
e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona
f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci.
za decu: 5-6 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 4-6 meseci.
- Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa.
2. Hronični hepatitis C:
a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci.
b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK- PCR + )
c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT>2x iznad normalne vrednosti)
d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre.
e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m2 3x nedeljno, 52 nedelje.
3. Hronična mijeloidna leukemija.
4. Triholeukemija.
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma.
6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinie tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.

 

0039421

L03AX03

živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG

IMMUCYST

prašak za intravezikalnu suspenziju

bočica, 1 po 81 mg

Sanofi PasteurLimited; Sanofi-Aventis ZRT.

Kanada; Mađarska

8.789,60

1,8 mg

195,32

-

 

STAC

0010221

L04AA04

anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića

ATG FRESENIUS S

koncentrat za rastvor za infuziju

10 po 5 ml (20 mg/ ml)

Neovii BiotechGmbH

Nemačka

278.807,20

-

-

-

 

STAC

0010220

L04AA04

anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića

ATG FRESENIUS S

koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 5 ml (20 mg/ ml)

Neovii Biotech GmbH

Nemačka

27.880,60

-

-

-

 

STAC

0010225

L04AA04

anti-T limfocitni imunoglobulin za humanu upotrebu, zečiji

THYMOGLOBULINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 mg

Genzyme Polyclonals S.A.S.

Francuska

16.793,60

0,1 g

67.174,40

-

 

STAC

0014111

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 10 po 250 mg/5 ml (50 mg/ ml)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

9.996,50

0,25 g

999,65

-

 

STAC; Samo za pacijente nakon transplantacije.

0162440

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN

rastvor za injekciju

5 po 3 ml (75 mg/3 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

112,60

0,1 g

30,03

-

 

 

0162192

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 3 ml (75 mg/3 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

112,60

0,1 g

30,03

-

 

 

1162485

M01AB05

diklofenak

RAPTEN-K

obložena tableta

blister, 10 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

57,70

0,1 g

11,54

-

 

 

1162487

M01AB05

diklofenak

RAPTEN DUO

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 75 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

263,80

0,1 g

11,72

-

 

 

1162190

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

film tableta

blister, 20 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

76,80

0,1 g

7,68

-

 

 

1162193

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 20 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

149,70

0,1 g

7,49

-

 

 

1162441

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN

film tableta

blister, 20 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

76,80

0,1 g

7,68

-

 

 

1162442

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

149,70

0,1 g

7,49

-

 

 

5162445

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN

supozitorija

10 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

134,50

0,1 g

26,90

-

 

 

1162403

M01AB05

diklofenak

DIKLOFEN DUO

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 75 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

263,80

0,1 g

11,72

-

 

 

5162648

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

supozitorija

10 po 50 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

99,00

0,1 g

19,80

-

 

 

1162402

M01AB05

diklofenak

DICLOFENAC-RETARD

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 100 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

149,70

0,1 g

7,49

-

 

 

1162520

M01AB15

ketorolak

ZODOL

film tableta

10 po 10 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche, Švajcarska

Republika Srbija

469,60

30 mg

140,88

-

 

 

0162522

M01AB15

ketorolak

ZODOL

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 30 mg/ ml

Hemofarm a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche, Švajcarska

Republika Srbija

253,00

30 mg

50,60

-

 

 

1162555

M01AB16

aceklofenak

AFLAMIL

film tableta

blister, 20 po 100 mg

Gedeon Richter PLC

Mađarska

354,10

0,2 g

35,41

-

 

 

0161022

M01AC06

meloksikam

MOVALIS

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1,5 ml (15 mg/1,5 ml)

Boehringer Ingelheim Espana S.A.

Španija

222,70

15 mg

44,54

-

 

 

1161300

M01AC06

meloksikam

MELOKSIKAM PHARMAS

(brisan)

1161301

M01AC06

meloksikam

MELOKSIKAM PHARMAS

tableta

blister, 20 po 15 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

165,70

15 mg

8,29

-

 

 

1161108

M01AC06

meloksikam

MELOXAN

tableta

blister, 30 po 15 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

248,50

15 mg

8,28

-

 

 

1161302

M01AC06

meloksikam

MELOXAN

tableta

blister, 20 po 15 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

165,70

15 mg

8,29

-

 

 

1161051

M01AC06

meloksikam

MELOGAL

tableta

blister, 10 po 15 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

82,80

15 mg

8,28

-

 

 

1162531

M01AE01

ibuprofen

IBUPROFEN

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

91,20

1,2 g

9,12

-

 

 

1162532

M01AE01

ibuprofen

IBUPROFEN

film tableta

blister, 30 po 600 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

131,80

1,2 g

8,79

-

 

 

1162512

M01AE01

ibuprofen

RAPIDOL

film tableta

blister, 30 po 400 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

91,20

1,2 g

9,12

-

 

 

1162513

M01AE01

ibuprofen

RAPIDOL

film tableta

blister, 30 po 600 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

131,80

1,2 g

8,79

-

 

 

1162423

M01AE02

naproksen

NAPROKSEN

film tableta

blister, 20 po 375 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

180,30

0,5 g

12,02

-

 

 

0162088

M01AE03

ketoprofen

KETONAL

rastvor za injekciju

10 ampula po 100 mg/2 ml

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

345,80

0,15 g

51,87

-

 

 

1162089

M01AE03

ketoprofen

KETONAL FORTE

film tableta

bočica staklena, 20 po 100 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

158,30

0,15 g

11,87

-

 

 

1162220

M01AE11

tiaprofenska kiselina

TURGANIL

tableta

blister, 20 po 300 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

222,60

600 mg

22,26

-

 

 

0082320

M03AB01

suksametonijum

MIDARINE

rastvor za injekciju/infuziju

100 po 2 ml (100 mg/2 ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

4.417,60

-

-

-

 

STAC

0082290

M03AC04

atrakurijum besilat

TRACRIUM

rastvor za injekciju

5 po 25 mg/2,5 ml

GlaxoSmithKline SPA

Italija

897,30

-

-

-

 

STAC

0082291

M03AC04

atrakurijum besilat

TRACRIUM

rastvor za injekciju

5 po 50 mg/5 ml

GlaxoSmithKline SPA

Italija

1.794,80

-

-

-

 

STAC

0082052

M03AC09

rokuronijum bromid

ESMERON

rastvor za injekciju

10 po 5 ml (50 mg/5 ml)

N.V. Organon

Holandija

4.848,60

-

-

-

 

STAC

0082051

M03AC09

rokuronijum bromid

ESMERON

rastvor za injekciju

10 po 10 ml (100 mg/10 ml)

N.V. Organon

Holandija

9.834,10

-

-

-

 

STAC

0082410

M03AC11

cisatrakurijum

NIMBEX

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 2,5 ml (2 mg/ ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Oldesloe GmbH

Italija; Nemačka

1.360,40

-

-

-

 

STAC

0082411

M03AC11

cisatrakurijum

NIMBEX

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml (2 mg/ ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Oldesloe GmbH

Italija; Nemačka

2.720,50

-

-

-

 

STAC

0082111

M03AX01

toksin clostridium botulinum tip A

DYSPORT

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 2 po 500LD50jed.

Ipsen Biopharm limited

Velika Britanija

54.205,30

-

-

-

1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom i/ili distonijom i urednim mentalnim stanjem(G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8);
2. Spazmodična disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3);
3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2).

STAC

0059089

M05BA06

ibandronska kiselina

BONVIVA

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 3 ml (3 mg/3 ml)

Roche Diagnostics GmbH

Nemačka

3.087,20

6 mg

6.174,40

-

Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti £ -3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0059088

M05BA06

ibandronska kiselina

ALVODRONIC

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

1 po 3ml; (3mg/3ml)

Alvogen Pharma d.o.o

Republika Srbija

1.701,20

6mg

3.402,40

-

Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti £ -3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije.
Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0059213

M05BA08

zolendronska kiselina

ACLASTA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 ml (0,05 mg/ ml)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

32.872,10

4 mg

26.297,68

-

1. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) sa povećanim rizikom od fraktura kao i kod bolesnika sa nedavnom frakturom kuka usled lake povrede, a kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata.
Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa:
- o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili
- o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije,
2. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) povezane sa dugotrajnom terapijom sistemskim glukokortikoidima kod žena u postmenopauzi i muškaraca sa povećanim rizikom od fraktura.
3. Terapija Paget-ove bolesti.

STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

9080091

N01AB01

halotan

HALOTAN

para za inhalaciju, tečnost

bočica staklena, 5 po 50 ml (99,99%)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

4.977,80

-

-

-

 

 

0086161

N01AB06

izofluran

FORANE

para za inhalaciju, tečnost

bočica, 1 po 100 ml (100%)

Aesica Queenborough Ltd.

Velika Britanija

2.864,20

-

-

-

 

STAC

9080161

N01AB08

sevofluran

SEVORANE

para za inhalaciju, tečnost

boca plastična, 1 po 250 ml (100%)

Aesica Queenborough Ltd.

Velika Britanija

17.106,90

-

-

-

 

STAC

0080000

N01AF03

tiopental - natrijum

THIOPENTAL INJECTION BP 500 mg

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 500 mg

Rotexmedica GmbH

Nemačka

9.294,40

-

-

-

 

 

0087552

N01AH01

fentanil

FENTANYL

(brisan)

0087555

N01AH01

fentanil

FENTANYL

rastvor za injekciju

50 po 10 ml (0,05 mg/1 ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

6.373,50

-

-

-

 

STAC

0087559

N01AH01

fentanil

FENTANYL PANPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 10 ml (0,5mg/10ml)

Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk

Nemačka

1.274,70

-

-

-

 

STAC

0087575

N01AH02

alfentanil

RAPIFEN

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 10 ml (0,5 mg/1 ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

14.734,70

-

-

-

 

STAC

0087171

N01AH03

sufentanil

SUFENTA forte

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (0,25 mg/5 ml)

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.p.a.

Italija

2.418,50

-

-

-

 

STAC

0087621

N01AH06

remifentanil

ULTIVA

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 2 mg/5 ml

Glaxo Operations UK Limited

Velika Britanija

4.927,80

-

-

-

 

STAC

0080300

N01AX07

etomidat

HYPNOMIDATE

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 10 ml (2 mg/ ml)

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

537,90

-

-

-

 

STAC

0080420

N01AX10

propofol

PROPOFOL 1% Fresenius

rastvor za injekciju

5 po 20 ml (10 mg/ ml)

Fresenius Kabi

Austrija

1.131,30

-

-

-

 

STAC

0080421

N01AX10

propofol

PROPOFOL 1% Fresenius

rastvor za injekciju

1 po 50 ml (10 mg/ ml)

Fresenius Kabi

Austrija

627,30

-

-

-

 

STAC

0080423

N01AX10

propofol

PROPOFOL 1% Fresenius

rastvor za injekciju

1 po 100 ml (10 mg/ ml)

Fresenius Kabi

Austrija

1.121,40

-

-

-

 

STAC

0080432

N01AX10

propofol

PROPOFOL LIPURO 1%

emulzija za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 20 ml (10 mg/1 ml)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

1.131,30

-

-

-

 

STAC

0080431

N01AX10

propofol

PROPOFOL LIPURO 1%

emulzija za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 50 ml (10 mg/ ml)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

6.273,20

-

-

-

 

STAC

0080430

N01AX10

propofol

PROPOFOL LIPURO 1%

emulzija za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 100 ml (10 mg/ ml)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

11.214,00

-

-

-

 

STAC

0081581

N01BB01

bupivakain

MARCAINE 0,5%

rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 20 ml (5 mg/ ml)

Recipharm Monts

Francuska

1.213,60

-

-

-

 

STAC

0081582

N01BB01

bupivakain

MARCAINE SPINAL 0,5%

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ ml)

Cenexi SAS

Francuska

2.387,80

-

-

-

 

STAC

0081583

N01BB01

bupivakain

MARCAINE SPINAL 0,5% HEAVY

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ ml)

Cenexi SAS

Francuska

2.528,00

-

-

-

 

STAC

0081222

N01BB02

lidokain

LIDOKAIN-HLORID 1%

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 3,5 ml (35 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

210,60

-

-

-

 

 

0081560

N01BB02

lidokain

LIDOKAIN-HLORID 2%

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.048,00

-

-

-

 

 

0081011

N01BB10

levobupivakain

CHIROCAINE

rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (5 mg/ ml)

Abbvie S.R.L.

Italija

4.103,10

-

-

-

 

STAC

0081540

N01BB52

lidokain, adrenalin(epinefrin)

LIDOKAIN 2%-ADRENALIN

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 2 ml (40 mg + 0,025 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

865,20

-

-

-

 

 

0087854

N02AA01

morfin

MORFIN HIDROHLORID ALKALOID

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 20 mg/ ml

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

688,70

30 mg

103,31

-

 

 

0087018

N02AB02

petidin hidrohlorid

DOLANTIN

rastvor za injekciju

5 po 2 ml/100 mg

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Nemačka

551,20

400 mg

440,96

-

 

STAC

0087531

N02AX02

tramadol

TRODON

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

157,40

0,3 g

188,88

-

 

 

0087533

N02AX02

tramadol

TRODON

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2 ml (100 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

220,00

0,3 g

132,00

-

 

 

0086431

N02BB02

metamizol natrijum

NOVALGETOL

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 2,5g/5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.345,40

3 g

32,29

-

 

 

0086418

N02BB02

metamizol natrijum

ANALGIN

rastvor za injekciju

ampula 50 po 2,5g/5 ml

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

1.345,40

3 g

32,29

-

 

 

0086930

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL PHARMASWISS

rastvor za infuziju

boca, 10 po 100 ml (10 mg/ ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.296,80

3 g

689,04

-

 

 

0084520

N03AA02

fenobarbital (fenobarbiton)

PHENOBARBITON NATRIJUM

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 5 po 2 ml (220 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

256,80

0,1 g

23,35

-

 

 

0084405

N03AE01

klonazepam

RIVOTRIL

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu

ampula sa rastvaračem u ampuli, 5 po 1 ml (1 mg/ ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

576,40

8 mg

922,24

-

 

 

0084502

N03AG01

valproinska kiselina

DEPAKINE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem, 4 po 4 ml (400 mg/4 ml)

Gruppo Lepetit S.p.a.; Glaxo Wellcome Production

Italija; Francuska

3.542,40

1,5 g

3.321,00

-

 

 

0085353

N04BB01

amantadin sulfat

PK MERZ

rastvor za infuziju

10 po 500 ml (200 mg)

Merz Pharmaceuticals GmbH

Nemačka

16.255,90

-

-

-

STAC; U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina.

 

0070261

N05AB02

flufenazin

MODITEN Depo

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (25 mg / ml)

Krka Tovarna Zdravil d.d. u saradnji sa Bristol-Myers-Squibb, USA

Slovenija

1.135,70

1 mg

9,09

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070207

N05AD01

haloperidol

HALDOL DEPO

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ ml)

Krka Tovarna Zdravil d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija

Slovenija

1.420,90

3,3 mg

18,76

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070200

N05AD01

haloperidol

HALDOL

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 1 ml (5 mg/ ml)

Krka Tovarna Zdravil d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija

Slovenija

306,00

8 mg

48,96

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070654

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po 1,2 ml (20 mg/ ml)

Pfizer PGM

Francuska

1.397,30

40 mg

2.328,83

 

1. Agitacija kod shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Agitacija kod manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0070972

N05AF05

zuklopentiksoldekanoat

CLOPIXOL ACUPHASE

(brisan)

0070973

N05AF05

zuklopentiksol

CLOPIXOL DEPOT

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 1 ml (200 mg/ ml)

H. Lundbeck A/S

Danska

3.136,00

15 mg

23,52

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070925

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT CONSTA

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 25 mg

Cilag Ltd.

Švajcarska

10.918,70

2,7 mg

1.179,22

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)
1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji sene mogu tolerisati.
2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070926

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT CONSTA

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 37,5 mg

Cilag Ltd.

Švajcarska

14.153,90

2,7 mg

1.019,08

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)
1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji sene mogu tolerisati.
2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070927

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT CONSTA

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 50 mg

Cilag Ltd.

Švajcarska

17.497,80

2,7 mg

944,88

-

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29)
1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji sene mogu tolerisati.
2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070131

N05AX13

paliperidon

XEPLION

suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (50 mg/0,5 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

20.329,20

2,5 mg

1.016,46

-

Pacijenti sa shizofrenijom koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070132

N05AX13

paliperidon

XEPLION

suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,75 ml (75 mg/0,75 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

26.409,20

2,5 mg

880,31

-

Pacijenti sa shizofrenijom koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070134

N05AX13

paliperidon

XEPLION

suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (100 mg/1 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

32.494,80

2,5 mg

812,37

-

Pacijenti sa shizofrenijom koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0070133

N05AX13

paliperidon

XEPLION

suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml (150 mg/1,5 ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

46.644,00

2,5 mg

777,40

-

Pacijenti sa shizofrenijom koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplijanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

0071123

N05BA01

diazepam

BENSEDIN

rastvor za injekciju

10 po 10 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

321,30

10 mg

32,13

-

 

 

0071834

N05CD08

midazolam

DORMICUM

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 5 mg/5 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

657,30

15 mg

197,19

-

 

STAC

0071835

N05CD08

midazolam

DORMICUM

rastvor za injekciju

5 po 15 mg/3 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

694,60

15 mg

138,92

-

 

STAC

0071838

N05CD08

midazolam

MIDAZOLAM PANPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 5ml(5mg/5ml)

Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk

Nemačka

657,30

15mg

197,19

-

 

STAC

0071839

N05CD08

midazolam

MIDAZOLAM PANPHARMA

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 3ml(15mg/3mL)

Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk

Nemačka

1.389,20

15mg

138,92

-

 

STAC

0072741

N06AA04

klomipramin

ANAFRANIL

rastvor za injekciju

10 po 25 mg/2 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

354,20

0,1 g

141,68

-

 

 

0088065

N07AA01

neostigmin metilsulfat

NEOSTIGMINE

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 1 ml (2,5 mg/ ml)

Cooper S.A.

Grčka

1.479,60

2 mg

23,67

-

 

STAC

3087506

N07BC02

metadon

METADON ALKALOID

oralni rastvor

bočica, 1 po 100 ml (10 mg/ ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

1.131,20

25 mg

28,28

-

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

3087507

N07BC02

metadon

METADON ALKALOID

oralni rastvor

bočica, 1 po 1000 ml (10 mg/ ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

10.976,80

25 mg

27,44

-

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087516

N07BC02

metadon

METADON MOLTENI

oralni rastvor

bočica plastična, 1 po 1000 ml (5 mg/ ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

5.048,00

25 mg

25,24

-

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0058334

R06AC03

hloropiramin

SYNOPEN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 20 mg/2 ml

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

785,20

20 mg

78,52

-

 

 

0119150

R07AA..

poraktant alfa

CUROSURF

suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje

bočica staklena, 2 po 1,5 ml (120 mg/1,5 ml)

Chiesi Farmaceutici S.P.A; Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Italija; Austrija

89.960,70

0,16 g

59.973,80

-

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.

7097030

S01HA03

tetrakain

TETRAKAIN

kapi za oči, rastvor

bočica staklena, 1 po 10 ml (0,5%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

153,10

-

-

-

 

 

0180030

V03AB14

protamin

PROTAMIN SULFAT

rastvor za injekciju

5 po 50 mg/5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.354,20

-

-

-

 

STAC

0189100

V03AB25

flumazenil

ANEXATE

rastvor za injekciju

5 po 0,5 mg/5 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

4.315,00

-

-

-

 

STAC

0189101

V03AB25

flumazenil

ANEXATE

rastvor za injekciju

5 po 1 mg/10 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

9.521,50

-

-

-

 

STAC

0184034

V03AF03

kalcijum folinat

CALCIUMFOLINAT "Ebewe"

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 3 ml (30 mg/3 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.153,00

60 mg

461,20

-

 

STAC

0184027

V03AF03

kalcijum folinat

LEUCOVORIN Kalcijum

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 50 mg/5 ml

Pfizer (Perth) PTY.Ltd.

Australija

2.363,10

60 mg

283,57

-

 

STAC

0184100

V03AF03

kalcijum folinat

FOLCASIN

rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (30 mg/10 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A

Rumunija; Italija

230,60

60 mg

461,20

-

 

STAC

0012070

V04CF01

prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu

PPD-T TUBERKULIN

rastvor za injekciju

10 po 2,5 ml (3 i.j./0,1 ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

19.610,80

-

-

-

 

 

0176042

V07AB..

voda za injekcije

VODA ZA INJEKCIJE

rastvor za injekciju

50 po 5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.350,00

-

-

-

 

 

0176185

V07AB..

voda za injekcije

AQUA PRO INJECTIONE

rastvarač za parenteralnu upotrebu

50 po 5 ml

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

1.350,00

-

-

-

 

 

0176183

V07AB..

voda za injekcije

AQUA PRO INJECTIONE

rastvarač za parenteralnu upotrebu

ampula, 50 po 10 ml

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

2.700,00

-

-

-

 

 

0176184

V07AB..

voda za injekcije

AQUA PRO INJECTIONE

rastvarač za parenteralnu upotrebu

50 po 2 ml

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

540,00

-

-

-

 

 

2194362

V08AA05

joksitalaminska kiselina

TELEBRIX GASTRO

rastvor za oralnu i rektalnu primenu

1 po 100 ml (300 mg/ ml)

Guerbet

Francuska

714,90

-

-

-

 

STAC

0199210

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 50 ml (300 mg I/ ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

14.057,90

-

-

 

 

STAC

0199211

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

boca plastična, 10 po 100 ml (300 mg I/ ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

30.417,40

-

-

-

 

STAC

0199214

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

boca plastična, 10 po 50 ml (350 mgI/ ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

14.403,40

-

-

-

 

STAC

0199215

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 100 ml (350 mg I/ ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

28.806,90

 

-

-

 

STAC

0199217

V08AB02

joheksol

OMNIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 200 ml (350 mg I/ ml)

GE Healthcare Ireland

Irska

55.285,90

-

-

-

 

STAC

0194350

V08AB03

joksaglat megluimin, joksaglat natrijum

HEXABRIX 320

rastvor za injekciju

1 po 50 ml (320 mg/ ml)

Guerbet

Francuska

1.359,90

-

-

-

 

STAC

0194351

V08AB03

joksaglat megluimin, joksaglat natrijum

HEXABRIX 320

rastvor za injekciju

1 po 100 ml (320 mg/ ml)

Guerbet

Francuska

2.582,40

-

-

-

 

STAC

0194292

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 300

rastvor za infuziju

10 po 50 ml (300)

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

17.369,20

-

-

-

 

STAC

0194293

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 300

rastvor za infuziju

10 po 100 ml (300)

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

32.039,70

-

-

-

 

STAC

0194255

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 370

rastvor za infuziju

10 po 50 ml (370)

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

20.363,90

-

-

-

 

STAC

0194258

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 370

rastvor za infuziju

10 po 100 ml (370)

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

39.505,60

-

-

-

 

STAC

0194257

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 370

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 200 ml (370 mg joda/ ml)

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

78.949,10

-

-

-

 

STAC

0194259

V08AB05

jopromid

ULTRAVIST 370

rastvor za infuziju

boca staklena, 8 po 500 ml (768,86 mg/ ml)

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

157.843,80

-

-

-

 

STAC

0199406

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 50 ml sa 300 mg joda/ ml (63.6%)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

16.037,20

-

-

-

 

STAC

0199411

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 75 ml (300 mg joda/ ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

24.376,60

-

-

-

 

STAC

0199413

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 100 ml (300 mg joda/ ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

31.272,60

-

-

-

 

STAC

0199412

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 150 ml (300 mg joda/ ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

47.534,30

-

-

-

 

STAC

0199415

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 200 ml (300 mg joda/ ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

60.981,60

-

-

-

 

STAC

0199416

V08AB07

joversol

OPTIRAY 300

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 5 po 500 ml (300 mg joda/ ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

59.418,10

-

-

-

 

STAC

0199407

V08AB07

joversol

OPTIRAY 350

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 50 mlsa 350 mg joda/ ml (74.2%)

Mallinckrodt Canada ULC

Švajcarska

16.037,20

-

-

-

 

STAC

0199408

V08AB07

joversol

OPTIRAY 350

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 100 ml (350 mg joda/ ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

31.272,60

-

-

-

 

STAC

0199409

V08AB07

joversol

OPTIRAY 350

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 10 po 200 ml (350 mg joda/ ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

60.981,60

-

-

-

 

STAC

0199410

V08AB07

joversol

OPTIRAY 350

rastvor za injekciju i infuziju

boca, 5 po 500 ml (350 mg joda/ ml)

Mallinckrodt Canada ULC

Kanada

59.418,10

-

-

-

 

STAC

0199463

V08AB09

jodiksanol

VISIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 50 ml (320 mg I/ ml)

GE Healthcare AS

Norveška

19.588,20

-

-

-

 

 

0199464

V08AB09

jodiksanol

VISIPAQUE

rastvor za injekciju

10 po 100 ml (320 mg I/ ml)

GE Healthcare AS

Norveška

39.038,30

-

-

-

 

 

0199480

V08AB11

jobitridol

XENETIX 300

rastvor za injekciju

1 po 50 ml (300 mg/ ml)

Guerbet

Francuska

1.566,20

-

-

-

 

STAC

0199481

V08AB11

jobitridol

XENETIX 300

rastvor za injekciju

1 po 100 ml (300 mg/ ml)

Guerbet

Francuska

3.172,00

-

-

-

 

STAC

0199482

V08AB11

jobitridol

XENETIX 350

rastvor za injekciju

1 po 50 ml (350 mg/ ml)

Guerbet

Francuska

1.691,40

-

-

-

 

STAC

0199483

V08AB11

jobitridol

XENETIX 350

rastvor za injekciju

1 po 100 ml (350 mg/ ml)

Guerbet

Francuska

3.320,20

-

-

-

 

STAC

3192101

V08BA02

barijum sulfat

BARIJUM SULFAT

oralna/rektalna suspenzija

kontejner plastični, 1 po 5 l(1 g/ ml)

Hemofarm d.o.o.

Republika Srbija

3.868,50

-

-

-

 

 

0199430

V08CA01

gadopentetat dimeglumin (gadopentetinska kiselina)

MAGNEVIST

rastvor za injekciju

bočica, 10 po 20 ml (469,01 mg/ ml)

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

22.425,80

-

-

-

 

STAC

0199015

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (500 mcmol/ ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

738,00

-

-

-

 

STAC

0199021

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 5 ml (500 mcmol/ ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

7.379,80

-

-

-

 

STAC

0199011

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 10 ml (500 mcmol/ ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

1.476,00

-

-

-

 

STAC

0199017

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 10 ml (500 mcmol/ ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

14.759,40

-

-

-

 

STAC

0199012

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 15 ml (500 mcmol/ ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

2.213,30

-

-

-

 

STAC

0199018

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 15 ml (500 mcmol/ ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

22.133,70

-

-

-

 

STAC

0199013

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 20 ml (500 mcmol/ ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

2.242,60

-

-

-

 

STAC

0199019

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 20 ml (500 mcmol/ ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

22.425,80

-

-

-

 

STAC

0199014

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 30 ml (500 mcmol/ ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

3.364,70

-

-

-

 

STAC

0199020

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 30 ml (500 mcmol/ ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

33.646,50

-

-

-

 

STAC

0199010

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 100 ml (500 mcmol/ ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

11.213,00

-

-

-

 

STAC

0199016

V08CA01

gadopentetska kiselina

MAGNEGITA 500

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 100 ml (500 mcmol/ ml)

Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH

Nemačka

112.129,40

-

-

-

 

STAC

0199475

V08CA02

gadoterična kiselina

DOTAREM

rastvor za injekciju

15 ml po (0,5mmol/ ml)

Guerbet

Francuska

3.659,70

-

-

-

 

STAC

0199476

V08CA02

gadoterična kiselina

DOTAREM

rastvor za injekciju

20 ml po (0,5mmol/ ml)

Guerbet

Francuska

4.571,50

-

-

-

 

STAC

0199486

V08CA09

gadobutrol

GADOVIST

rastvor za injekciju

10 po 30 ml (1,0mmol/ ml)

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

205.805,60

-

-

-

 

STAC

0199487

V08CA09

gadobutrol

GADOVIST

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 5 po 7,5 ml (604,72 mg/ ml, 1 mmol/ ml)

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

26.724,80

-

-

-

 

STAC

0199535

V08CA10

gadoksetinska kiselina

PRIMOVIST

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 10 ml (181,43 mg/ ml)

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

18.258,30

-

-

-

 

STAC