Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 65/2015, 71/2015 - ispr., 104/2015, 24/2016, 57/2016, 61/2016 - ispr., 78/2016, 89/2016, 101/2016 i 11/2017)

Lista B - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0128432

A02BA02

ranitidin

RANISAN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml (10 mg/1 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

207,70

0,3 g

249,24

-

 

 

0128620

A02BA02

ranitidin

RANITIDIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

207,70

0,3 g

249,24

-

 

 

0122120

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 40 mg

Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.

Portugalija

353,30

20 mg

176,65

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122751

A02BC02

pantoprazol

CONTROLOC

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 40 mg

Takeda GmbH

Nemačka

234,30

40 mg

234,30

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122927

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 40 mg

Krka d.d.

Slovenija

234,30

40 mg

234,30

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122928

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 40 mg

Krka d.d.

Slovenija

1.171,40

40 mg

234,28

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122100

A02BC02

pantoprazol

PANTOPRAZOL Sandoz

prašak za rastvor za injekciju

1 po 40mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

234,30

40mg

234,30

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122813

A02BC05

esomeprazol

NEXIUM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 40 mg

Astra Zeneca AB

Švedska

4.075,70

30 mg

305,68

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122814

A02BC05

esomeprazol

PEPTIX

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 40mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

4.075,70

30 mg

305,68

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0123140

A03BB01

hioscin-butilbromid

BUSCOPAN

rastvor za injekciju

ampula, 6 po 1 ml (20 mg/1 ml)

Boehringer Ingelheim Espana S.A.

Španija

204,10

60 mg

102,05

-

 

 

0123560

A03DA02

pitofenon, fenpiverinijum- bromid, metamizol-natrijum

BARALGETAS

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (10 mg + 0,1 mg + 2500mg)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

119,60

-

-

-

 

 

0124302

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

rastvor za injekciju

ampula,10 po 2 ml (10 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

182,80

30 mg

54,84

-

 

 

0124530

A04AA01

ondansetron

ONDASAN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 4 mg/2 ml

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

1.534,90

16 mg

1.227,92

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124531

A04AA01

ondasetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 4mg/2ml, 1 po 2ml

Vianex S.A

Grčka

307,00

16 mg

1.228,00

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124532

A04AA01

ondasetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 4mg/2ml,5 po 2ml

Vianex S.A

Grčka

1.534,90

16 mg

1.227,92

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124533

A04AA01

ondasetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 8mg/4ml,1 po 4ml

Vianex S.A

Grčka

631,00

16 mg

1.262,00

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124534

A04AA01

ondasetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 8mg/4ml,5 po 4ml

Vianex S.A

Grčka

3.154,90

16 mg

1.261,96

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

0124573

A04AA02

granisetron

GRANISETRON-TEVA

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 1 ml, 1 mg/1 ml

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Mađarska

1.528,60

3 mg

917,16

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

0124570

A04AA02

granisetron

GRANISETRON-TEVA

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 3 ml, 3 mg/3 ml

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Mađarska

2.419,60

3 mg

483,92

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

0124574

A04AA05

palonosetron

ALOXI

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (0,25mg/5 ml)

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd; Pharma Swiss d.o.o.

Irska; Republika Srbija

5.437,80

0,25 mg

5.437,80

-

 

STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.

1124587

A04AD12

aprepitant

EMEND

kapsula, tvrda

blister, 1 po 125 mg, 2 po 80 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

6.214,30

95 mg

2.071,43

-

 

STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.

0127452

A05BA..

ornitinaspartat

HEPA-MERZ

rastvor za infuziju

10 po (5 g/10 ml)

Merz Pharma GmbH

Nemačka

4.784,90

-

-

-

 

STAC

3125300

A06AD65

makrogol 4000

FORTRANS

prašak za oralni rastvor

kesica, 4 po 74 g

Beaufour Ipsen Industrie

Francuska

762,00

-

-

-

 

STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.

4129930

A07EA06

budesonid

BUDENOFALK

rektalna pena

kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 14 po 1.2g (2mg/doza)

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

6.696,20

1 doza

478,30

-

Ulcerozni kolitis (K51)

 

5129473

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

rektalna suspenzija

boca plastična, 7 po 60 ml (4 g/60 ml)

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

3.348,10

1,5 g

179,36

-

Lečenje ulceroznog kolitisa (K51) kao monoterapija ili u kombinaciji sa kortikosteroidom.

 

5129132

A07EC02

mesalazin

PENTASA

rektalna suspenzija

bočica, 7 po 100 ml (1 g/100 ml)

Ferring-Lečiva, A.S.

Češka

1.918,00

1,5 g

411,00

-

Ulcerozni kolitis (K51)

 

0051750

A11DA01

tiamin

VITAMIN B1 ALKALOID

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 1 ml (100 mg/1 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

2.049,30

50 mg

20,49

-

 

 

0052184

A11EA..

vitamini B-kompleksa (tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum- pantotenat, cijanokobalamin)

BEVIPLEX

liofilizat za rastvor za injekciju

5 x (40 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 10 mg + 0,004 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

613,50

-

-

-

 

 

0051845

A11GA01

askorbinska kiselina

VITAMIN C

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 5 ml (500 mg/5 ml)

Galenika a.d. Beograd

Republika Srbija

1.918,30

0,2 g

15,35

-

 

 

0051351

A11HA02

piridoksin (vitamin B6)

BEDOXIN

injekcija

50 po 50 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.050,60

0,16 g

67,24

-

 

 

0050150

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol

VITALIPID N INFANT

koncentrat za emulziju za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)

Fresenius Kabi AB

Švedska

2.959,00

-

-

-

Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Lek se primenjuje samo kod dece do 11 godina starosti.

 

0050151

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol

VITALIPID N ADULT

koncentrat za emulziju za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (194,1 mcg/ml + 15 mcg/ml + 0,5 mcg/ml + 0,91 mg/ml)

Fresenius Kabi AB

Švedska

2.353,40

-

-

-

Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90).

 

1174015

A16AA..

alfa-okso-(R,S)-izoleucin, kalcijumova so, alfa-okso- leucin, kalcijumova so, alfa- okso-fenilalanin, kalcijumova so, alfa-okso-valin, kalcijumova so, alfa-hidroksi- (R,S)-metionin, kalcijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, tirozin

KETOSTERIL

film tableta

blister, 100 po (67 mg + 101 mg + 68 mg + 86 mg + 59 mg + 75 mg + 53 mg + 23 mg + 38 mg + 30 mg

Fresenius Kabi Deutschland GmbH Beijng; Fresenius Kabi Pharmaceutical Co. Ltd; Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.

Nemačka; Kina; Portugalija

4.906,50

-

-

-

Prevencija i terapija oštećenja nastalih usled poremećaja metabolizma proteina u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji uz smanjeni unos proteina putem hrane od 40g/dan (za odrasle) i manje, tj. kod pacijenata sa brzinom glomerularne filtracije (GFR) između 5 i 15 ml/min. Neophodna je primena Ketosteril tableta sve dok je GFR ispod 25 ml/min.

 

0062035

B01AB01

heparin

HEPARIN

(brisan)

0062036

B01AB01

heparin

HEPARIN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5000 i.j./1 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

426,00

10000 i.j.

170,40

-

 

 

0062037

B01AB01

heparin

HEPARIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 25000 i.j./5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

3.126,20

10000 i.j.

125,05

-

 

 

0062039

B01AB01

heparin-natrijum

HEPARIN PANPHARMA

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 5 ml (25000 i.j./5 ml)

Panpharma u saradnji sa Rotexmedica GmbH, Nemačka

Francuska

3.126,20

10000 i.j.

125,05

-

 

 

0062161

B01AB02

antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Baxter AG

Austrija

26.162,40

2100 i.j.

109.882,08

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062162

B01AB02

antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 20 ml (1000 i.j./20 ml)

Baxter AG

Austrija

52.324,50

2100 i.j.

109.881,45

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062170

B01AB02

antitrombin III

KYBERNIN P 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po500 i.j.

CSL Behring GmbH

Nemačka

26.162,40

2100 i.j.

109.882,08

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062163

B01AB02

antitrombin III

ATENATIV 500

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j./ ml)

Octapharma AB

Švedska

26.162,40

2100 i.j.

109.882,08

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062164

B01AB02

antitrombin III

ATENATIV 1000

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (50 i.j./ ml)

Octapharma AB

Švedska

52.324,50

2100 i.j.

109.881,45

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062165

B01AB02

antitrombin III

ATENATIV 1500

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 30 ml (50 i.j./ ml)

Octapharma AB

Švedska

56.364,00

2100 i.j.

78.909,60

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062210

B01AB04

dalteparin- natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric,10 po2500 i.j./0.2 ml

Pfizer Manufacturing BelgiumNV

Belgija

1.680,00

2500 i.j.

168,00

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062211

B01AB04

dalteparin- natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po5000 i.j./0.2 ml

Pfizer Manufacturing BelgiumNV

Belgija

3.112,80

2500 i.j.

155,64

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062212

B01AB04

dalteparin- natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula,10 po 10000 i.j./1 ml

Pfizer Manufacturing BelgiumNV

Belgija

4.840,10

2500 i.j.

121,00

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062200

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

(brisan)

0062201

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

(brisan)

0062202

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

(brisan)

0062203

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

(brisan)

0062205

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,2 ml (2000 i.j./0,2 ml)

Sanofi W inthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

2.095,10

2000 i.j.

209,51

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062206

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)

Sanofi W inthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

3.850,00

2000 i.j.

192,50

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062207

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,6 ml (6000 i.j./0,6 ml)

Sanofi W inthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

5.065,90

2000 i.j.

168,86

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062208

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,8 ml (8000 i.j./0,8 ml)

Sanofi W inthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

5.753,80

2000 i.j.

143,85

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062300

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 2850 i.j /0.3ml

Aspen Notre Dame de Bondeville

Francuska

1.793,90

2850 i.j.

179,39

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062400

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 3800 i.j /0,4ml

Aspen Notre Dame de Bondeville

Francuska

1.973,30

2850 i.j.

148,00

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062302

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 5700 i.j /0,6ml

Aspen Notre Dame de Bondeville

Francuska

2.867,60

2850 i.j.

143,38

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0064052

B01AD01

streptokinaza

STREPTASE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1500000 i.j.

CSL Behring GmbH

Nemačka

12.779,00

1,5 Mi.j.

12.779,00

-

 

STAC

0064130

B01AD02

alteplaza

ACTILYSE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 50ml (50 mg/50 ml)

Boehringer Ingelheim PharmaGmbH & Co. KG

Nemačka

48.442,50

0,1 g

96.885,00

-

 

STAC

0064060

B01AD11

tenekteplaza

METALYSE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)

Boehringer Ingelheim PharmaGmbH & Co. KG

Nemačka

115.704,40

40 mg

92.563,52

-

 

 

1069615

B01AE07

dabigatraneteksilat

PRADAXA

(brisan)

1069613

B01AE07

dabigatraneteksilat

PRADAXA

(brisan)

1069611

B01AE07

dabigatraneteksilat

PRADAXA

kapsula, tvrda

blister, 30 po 75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Nemačka

3.571,80

300 mg

476,24

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

1069614

B01AE07

dabigatraneteksilat

PRADAXA

kapsula, tvrda

blister, 30 po 110 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Nemačka

3.571,80

300 mg

324,71

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

0062420

B01AX05

fondaparinuks-natrijum

ARIXTRA

rastvor za injekciju

rastvor za injekciju, napunjen injekcioni špric, 10 po 2.5mg /0.5 ml

Glaxo Wellcome Production

Francuska

5.098,20

2,5mg

509,82

-

1. Nestabilna angina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (UA/NSTEMI) kod pacijenata kod kojih nije indikovano urgentno (manje 120 minuta) invazivno lečenje (PCI);
2. Infarkt miokarda sa elevcijom ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se leče tromboliticima ili koji u početku ne smeju da dobiju drugi oblik reperfuzivne terapije.

 

1069600

B01AF01

rivaroksaban

XARELTO

film tableta

blister, 10 po 10 mg

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Pharma AG

Italija; Nemačka

2.473,10

10 mg

247,31

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

1068025

B01AF02

apiksaban

ELIQUIS

film tablete

blister, 10 po 2,5 mg

Bristol Myers Squibb S.R.L

Italija

1.075,50

10mg

430,20

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

1068026

B01AF02

apiksaban

ELIQUIS

film tablete

blister, 60 po 2,5 mg

Bristol Myers Squibb S.R.L

Italija

6.453,00

10mg

430,20

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

0065040

B02AA02

traneksaminska kiselina

TRANEXAMIC MEDOCHEMIE

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 5 ml (500 mg/5 ml)

Medochemie Ltd.
(Ampoule injectable facility)

Kipar

526,80

2 g

210,72

-

1. Lokalna fibrinoliza - kratkotrajna primena u profilaksi i lečenju kod pacijenata koji su pod velikim rizikom od krvarenja tokom i posle operacije kod prostatektomije, konizacije cerviksa i hirurških procedura i dentalnih ekstrakcija kod bolesnika sa hemofilijom;
2. Sistemska fibrinoliza - hemoragijske komplikacije povezane sa trombolitičkom terapijom i krvarenje povezano sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, kod koje je predominantna aktivacija fibrinolitičkog sistema.

 

0050970

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

KONAKION MM

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 10 mg/1 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

234,30

20 mg

93,72

-

 

 

0050974

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

KONAKION MM

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2 mg/0,2 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

283,70

20 mg

567,40

-

 

 

9067081

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid

BERIPLAST P Combi-Set1ml

prašak i rastvarač za lepak za tkivo

bočica, 4 po 1 ml (90 mg + 60 U + 1000 KIU + 500 i.j. + 5,9 mg)/ml

CSL Behring GmbH

Nemačka

11.337,40

-

-

-

 

STAC

9067082

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid

BERIPLAST P Combi-Set3ml

prašak i rastvarač za lepak za tkivo

bočica, 4 po 3 ml (270 mg + 180U + 3000 KIU + 1500 i.j. + 17,7 mg)/3 ml

CSL Behring GmbH

Nemačka

33.256,70

-

-

-

 

STAC

0066014

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

OCTANATE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (50 i.j./ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.

Austrija; Švedska; Francuska

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066012

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

OCTANATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j./ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066013

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

OCTANATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.

Austrija; Švedska; Francuska

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066102

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

EMOCLOT

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po500 i.j./ 10 ml rastv.

Kedrion S.P.A.

Italija

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066103

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

EMOCLOT

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po1000 i.j./ 10 ml rastv.

Kedrion S.P.A.

Italija

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066610

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066611

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066612

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

ZLB Behring GmbH

Nemačka

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066630

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 250 i.j. (50i.j./ml + 5ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066631

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 500 i.j. (50 i.j./ml + 10ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066632

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 1000 i.j. (100i.j./ml + 10 ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066907

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE-DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5 ml (250 i.ij./5 ml)

Grifols Therapeutics INC.

SAD

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066908

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE-DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

Grifols Therapeutics INC.

SAD

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066906

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE-DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

Grifols Therapeutics INC.

SAD

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066905

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem (sa bioset priborom) 1 po 2,5 ml (500 i.j./2,5 ml)

Bayer HealthcareManufacturing S.R.L.

Italija

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066903

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem (sa bioset priborom) 1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)

Bayer HealthcareManufacturing S.R.L.

Italija

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066901

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem (sa bioset priborom) 1 po 2,5 ml (1000 i.j./2,5 ml)

Bayer HealthcareManufacturing S.R.L.

Italija

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066909

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (250 i.j./10 ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066910

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066911

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066918

B02BD02

oktokog alfa

ADVATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 i.j./5ml)

Baxter S.A.

Belgija

14.912,20

500 i.j

29.824,40

-

   

0066917

B02BD02

oktokog alfa

ADVATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5ml)

Baxter S.A.

Belgija

27.337,10

500 i.j

27.337,10

-

   

0066916

B02BD02

oktokog alfa

ADVATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000 i.j./5ml)

Baxter S.A.

Belgija

54.445,90

500 i.j

27.222,95

-

   

0066770

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (250 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

 

 

0066771

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (500 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

 

 

0066772

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (1000 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066773

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem,1 po 4 ml (2000 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

108.891,80

500 i.j.

27.222,95

-

 

 

0066044

B02BD03

antiinhibitorski kompleks faktora VIII

FEIBA NF

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 20 ml (500 i.j./20 ml)

Baxter AG

Austrija

50.887,80

10000 i.j.

1.017.756,00

-

Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

0066007

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

OCTANINE F

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

24.711,20

350 i.j.

17.297,84

-

 

 

0066010

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

AIMAFIX

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

24.711,20

350 i.j.

17.297,84

-

 

 

0066171

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

IMMUNINE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

28.170,00

350 i.j.

16.432,50

-

 

 

0066008

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

BERININ P

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (600 i.j./5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

23.515,50

350 i.j.

13.717,38

-

 

 

0066502

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (50 i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

12.355,60

350 i.j.

17.297,84

-

 

 

0066501

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (100 i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

24.711,20

350 i.j.

17.297,84

-

 

 

0066500

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

49.422,40

350 i.j.

17.297,84

-

 

 

0066110

B02BD05

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

12.355,60

450 i.j.

22.240,08

-

 

 

0066111

B02BD05

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

24.711,20

450 i.j.

22.240,08

-

 

 

0066112

B02BD05

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

49.422,40

450 i.j.

22.240,08

-

 

 

0066113

B02BD05

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (2000 i.j/5 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

98.844,80

450 i.j.

22.240,08

-

 

 

0066200

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMATE P 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600 i.j./5 mL+250 i.j./5 mL)

CSL Behring GmbH

Nemačka

19.621,70

7200 i.j.

565.104,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066201

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMATE P 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1200 i.j./10 ml+500 i.j./10 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

39.243,50

7200 i.j.

565.106,40

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066202

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMATE P 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 15 ml (2400 i.j./15ml+1000 i.j./15ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

78.486,80

7200 i.j.

565.104,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066700

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrandov faktor (vW F:RCof)

WILATE 450

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (450 i.j./5 ml + 400 i.j./5 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

39.243,50

7200 i.j.

565.106,40

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066701

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrandov faktor (vW F:RCof)

WILATE 900

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (900 i.j./10 ml + 800 i.j./10 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

78.486,80

7200 i.j.

565.104,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066153

B02BD06

faktor VIII, von Willebrandov faktor (vW F:Rco), (antihemofilni faktor VIII)

IMMUNATE

(brisan)

0066154

B02BD06

faktor VIII, von Willebrandov faktor (vW F:Rco), (antihemofilni faktor VIII)

IMMUNATE

(brisan)

0066210

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrandov faktor (vW F:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 i.j./5 ml + 190 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

13.610,40

7200 i.j.

391.979,52

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066212

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrandov faktor (vW F:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml + 375 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

27.220,80

7200 i.j.

391.979,52

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066211

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrandov faktor (vW F:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml + 750 i.j./10 ml)

Baxter AG

Austrija

54.441,60

7200 i.j.

391.979,52

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066702

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov factor (vWF:Rcof)

WILATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5ml (500i.j./5ml + 500i.j./5ml)

Octapharmapharmazeutika Produktionsges M.B.H

Austrija

39.243,50

7200i.j

565.106,40

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066703

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov factor (vWF:Rcof)

WILATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 10ml (1000i.j./10ml + 1000i.j./10ml)

Octapharmapharmazeutika Produktionsges M.B.H

Austrija

78.486,80

7200i.j

565.104,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066602

B02BD08

eptakog alfa (aktivirani)

NOVOSEVEN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 1 ml (1 mg/1 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

74.018,10

2500000 i.j.

3.700.905,00

-

Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovora na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

0066000

B02BD08

eptakog alfa (aktivirani)

NOVOSEVEN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1mg/1ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

74.018,10

2500000 i.j.

3.700.905,00

-

Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovora na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

0066070

B02BX01

etamsilat

DICYNONE

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (250 mg/ 2 ml)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

1.194,20

-

-

-

 

 

0060250

B03AC02

gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks

FERROVIN

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 100 mg/5 ml

Rafarm S.A.

Grčka

3.444,30

0,1 g

688,86

-

 

STAC

0060251

B03AC02

gvožđe (III)-hidroksid saharoza kompleks

FERRUM Sandoz

koncentrat za rastvor za infuziju

5 po 5ml (100mg/5ml)

Salutas Pharma GMBH

Nemačka

3.444,30

0,1 g

688,86

-

 

STAC

0051560

B03BA03

hidroksokobalamin

OHB 12

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2500 mcg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

388,40

20 mcg

0,62

-

 

 

0179350

B05AA01

albumin, humani

HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA 5%

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 250 ml (50g/L)

Octapharma PharmazeutikaProduktionsges m.b.H

Austrija

4.906,80

-

-

-

STAC;
Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primena artificijalnih koloida kontraindikovana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide); opekotine; hiperbilirubinemija kod neonatusa i terapijska zamena plazme.

 

0179351

B05AA01

albumin, humani

HUMAN ALBUMIN OCTA-PHARMA 20%

rastvor za infuziju

bočica,1 po 50 ml (200g/L)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179315

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml 20%

Baxter AG

Austrija

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179323

B05AA01

albumin

UMAN ALBUMIN

rastvor za infuziju

1 po 50 ml 20%

Kedrion S.P.A.

Italija

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179046

B05AA01

albumin, humani

LJUDSKI ALBUMIN 20%

rastvor za infuziju

1 po 10 ml 20%

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

784,70

-

-

-

 

STAC

0179048

B05AA01

albumin, humani

LJUDSKI ALBUMIN 20%

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (20%)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

3.924,20

-

-

-

 

STAC

0179190

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (20%)

CSL Behring GmbH

Nemačka

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179360

B05AA01

albumin, humani

ALBIOMIN 20%

rastvor za infuziju

staklena bočica, 1 po 50 ml (20%)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179188

B05AA01

albumin, humani

FLEXBUMIN 20%

rastvor za infuziju

kesa, 24 po 50 ml (20%)

Baxter AG

Austrija

88.927,20

-

-

-

 

STAC

0179187

B05AA01

albumin, humani

FLEXBUMIN 20%

rastvor za infuziju

kesa, 12 po 100 ml (20%)

Baxter AG

Austrija

88.927,20

-

-

-

 

STAC

0179003

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 20%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50ml (200g/l)

Octapharmapharmazeutika Produktionsges M.B.H
Octapharma S.A.S;
Octapharma AB;
Octapharama Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

"Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;"

3.705,30

-

-

-

 

STAC

0179004

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 20%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100ml (200g/l)

Octapharmapharmazeutika Produktionsges M.B.H
Octapharma S.A.S;
Octapharma AB;
Octapharama Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

"Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;"

7.410,60

-

-

-

 

STAC

0179001

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 5%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100ml (50g/l)

Octapharmapharmazeutika Produktionsges M.B.H
Octapharma S.A.S;
Octapharma AB;
Octapharama Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

"Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;"

1.975,30

-

-

-

 

STAC

0179002

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 5%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 250ml (50g/l)

Octapharmapharmazeutika Produktionsges M.B.H
Octapharma S.A.S;
Octapharma AB;
Octapharama Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

"Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;"

4.906,80

-

-

-

 

STAC

0179000

B05AA01

albumin, humani

ALBUNORM 5%

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500ml (50g/l)

Octapharmapharmazeutika Produktionsges M.B.H
Octapharma S.A.S;
Octapharma AB;
Octapharama Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;

"Austrija;
Francuska;
Švedska;
Nemačka;"

9.846,40

-

-

-

 

STAC

0179345

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum hlorid

HETASORB 6%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (60 g/l + 9 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

693,80

-

-

-

 

STAC

0179346

B05AA07

hidroksietil skrob, natrijum hlorid

HETASORB 10%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (100 g/l + 9 g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

731,40

-

-

-

 

STAC

0179355

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum- hlorid, kalijum-hlorid,kalcijum-hlorid, magnezijum- hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 6%

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500 ml (60g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B.Braun Medical SA

Švajcarska

6.937,50

-

-

-

 

STAC

0179356

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 6%

(brisan)

0179357

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid,kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 6%

rastvor za infuziju

kesa, 20 po 500 ml (60 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B.Braun Medical SA

Švajcarska

13.875,00

-

-

-

 

STAC

0179358

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 10%

(brisan)

0179359

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid,kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 10%

rastvor za infuziju

kesa, 20 po 500 ml (100 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B.Braun Medical SA

Švajcarska

14.672,50

-

-

-

 

STAC

0174030

B05BA01

alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina, treonin, triptofan, valin

HEPASOL 8%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (4,64 g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/ + 10,4 g/l + 13,09 g/l + 6,88 g/l + 1,1 g/l + 5,73 g/l + 2,24 g/l + 4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7 g/l + 10,08 g/l

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

596,70

-

-

-

 

STAC

0174041

B05BA01

alanin, arginin, asparaginska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin

VAMINOLACT

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 100 ml (6.3g/l + 4.1g/l + 4.1g/l + 1g/l + 7.1g/l + 2.1g/l + 2.1g/l + 3.1g/l + 7g/l + 5.6g/l + 1.3g/l + 2.7g/l + 5.6g/l + 3.8g/l + 300m g/l + 3.6g/l + 1.4g/l + 500mg/l + 3.6g/l)

Fresenius Kabi

Austrija

11.626,60

-

-

-

 

STAC

0174037

B05BA01

alanin, prolin, glicin, arginin, Na-glicerilfosfat, jabučna kiselina

AMINOSOL 10% E

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

677,70

-

-

-

 

STAC

0174036

B05BA01

leucin,alanin, arginin, glicin, prolin, lizin...

AMINOSOL 15%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

718,40

-

-

-

 

STAC

0174035

B05BA01

aminokiseline

AMINOSOL 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

474,40

-

-

-

 

STAC

0171110

B05BA02

sojino ulje, fosfolipidi, glicerol

LIPOVENOES 10% PLR

emulzija za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

7.824,60

-

-

-

 

STAC

0171291

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

emulzija za infuziju

plastična kesa, 10 po 100 ml (20%)

Fresenius Kabi AB

Švedska

5.156,00

-

-

-

 

STAC

0171287

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

emulzija za infuziju

plastična kesa, 1 po 250 ml, 20%

Fresenius Kabi AB

Švedska

1.041,70

-

-

-

 

STAC

0171289

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

emulzija za infuziju

plastična kesa, 1 po 500 ml, 20%

Fresenius Kabi AB

Švedska

1.378,40

-

-

-

 

STAC

0171310

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT20%

emulzija za infuziju

boca staklena, 10 po 100 ml (100 g/1l + 100 g/1l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

4.947,90

-

-

-

 

STAC

0171311

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%

emulzija za infuziju

boca staklena, 10 po 250 ml (100 g/1l + 100 g/1l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

6.871,00

-

-

-

 

STAC

0171312

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT20%

emulzija za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml (100 g/1l + 100 g/1l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

13.522,50

-

-

-

 

STAC

0173220

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

67,20

-

-

-

 

 

0173225

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (10%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

83,40

-

-

-

 

 

0173500

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (5%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

67,20

-

-

-

 

 

0173501

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (10%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

83,40

-

-

-

 

 

0173130

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

(brisan)

0173131

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%

(brisan)

0173306

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 100 ml (50g/1l)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.213,90

-

-

-

 

 

0173305

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500ml (50 g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharma-ceuticals S.A.

Nemačka; Španija; Rumunija

672,00

-

-

-

 

 

0173307

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000ml (50g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.364,00

-

-

-

 

 

0173300

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10% B. BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 x 500ml (100g/L)

B.Braun Melsungen AG ; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharma-ceuticals S.A.

Nemačka; Španija; Rumunija

833,70

-

-

-

 

 

0173301

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10% B. BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000ml (100g/L)

B.Braun Melsungen AG ; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.649,70

-

-

-

 

 

0173900

B05BA03

glukoza

GLUCOSE 5% FRESENIUS

rastvor za infuziju

boca staklena, 49 po 100 ml (5%)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

2.974,10

-

-

-

 

 

0173901

B05BA03

glukoza

GLUCOSE 5% FRESENIUS

rastvor za infuziju

boca staklena, 20 po 500 ml (5%)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

1.343,80

-

-

-

 

 

0173550

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5%

(brisan)

0173551

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5%

(brisan)

0173552

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5%

(brisan)

0173553

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5%

(brisan)

0173554

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10%

(brisan)

0173556

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10%

(brisan)

0173557

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10%

(brisan)

0171300

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum- glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

5 po 1026 ml (900 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

10.583,10

-

-

-

 

STAC

0171301

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum- glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

4 po 1540 ml (1400 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

11.593,00

-

-

-

 

STAC

0171306

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum- glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

3 po 2566 ml (2300 kcal)

Fresenius Kabi

Švedska

17.465,80

-

-

-

 

STAC

0171303

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum- glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

4 po 1440 ml (1000 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

11.486,50

-

-

-

 

STAC

0171305

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum- glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

3 po 2400 ml (1700 kcal)

Fresenius Kabi

Švedska

12.205,50

-

-

-

 

STAC

0171121

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N4-550E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)

Baxter S.A.

Belgija

14.450,10

-

-

-

 

STAC

0171120

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N4-550E

emulzija za infuziju

kesa, 6 po 1000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)

Baxter S.A.

Belgija

15.084,80

-

-

-

 

STAC

0171122

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum- hlorid, glukoza, kalcijum- hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N6-900E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (17,6g/l + 9,78g/l + 8,76g/l + 4,08g/l + 5,1g/l + 6,21g/l + 4,93g/l + 3,4g/l + 4,76g/l + 5,78g/l + 4,25g/l + 3,57g/l + 1,53g/l + 0,34g/l + 4,93g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 300g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

16.929,60

-

-

-

 

STAC

0171123

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N7-1000E

emulzija za infuziju

kesa, 6 po 1000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

17.026,60

-

-

-

 

STAC

0171124

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N7-1000E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

15.820,50

-

-

-

 

STAC

0174203

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, tirozin, natrijum-acetat, natrijum-hidroksid, kalijum-acetat, magnezijum- hlorid, dinatrijum-fosfat

AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% E

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml(5g/l, 8,9g/l, 6,85g/l, 4,4g/l,4,7g/l, 4,2g/l, 1,6g/l, 6,2g/l,11,5g/l, 3g/l, 10,5g/l, 12g/l,5,6g/l, 7,2g/l, 5,5g/l, 2,3g/l,0,4g/l, 2,858g/l, 0,36g/l, 2,453g/l,0,508g/l, 3,581g/l

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

7.762,10

-

-

-

 

STAC

0171320

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum- hlorid, glukoza, natrijum- dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1250 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

13.973,50

-

-

-

 

STAC

0171321

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum- hlorid, glukoza, natrijum- dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1875 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

16.348,90

-

-

-

 

STAC

0171322

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum- hlorid, glukoza, natrijum- dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 2500 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

20.177,70

-

-

-

 

STAC

0171323

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin,metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum- hlorid, glukoza, natrijum- dihidrogenfosfat, cink-acetat,

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1250 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

16.835,20

-

-

-

 

STAC

0171324

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum- hlorid, glukoza, natrijum- dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1875 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

19.618,80

-

-

-

 

STAC

0171325

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, asparaginska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum- hlorid, glukoza, natrijum- dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 2500 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

25.487,60

-

-

-

 

STAC

0175260

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastvor)

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

79,00

-

-

-

 

 

0175400

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

RINGEROV RASTVOR

(brisan)

175315

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid

RINGEROV RASTVOR B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500 ml (8.6 g/L+0.3 g/L+0.33 g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Pharma-ceuticals S.A.

Nemačka; Rumunija

790,00

-

-

-

 

 

0175316

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum- hlorid, kalcijum-hlorid

RINGEROV RASTVOR B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000 ml (8.6 g/L + 0.3 g/L + 0.33 g/L)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

1560,60

-

-

-

 

 

0175515

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

79,00

-

-

-

 

 

0175331

B05BB01

natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum hlorid

RINGEROV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,33 g/l + 0,3 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

79,00

-

-

-

 

 

0175330

B05BB01

natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum hlorid

RINGEROV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 1000 ml (8,6 g/l + 0,33 g/l + 0,3 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

156,10

-

-

-

 

 

0175410

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat

HARTMANOV RASTVOR

(brisan)

0175185

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum- hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 3,25 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

78,00

-

-

-

 

 

0175420

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

78,00

-

-

-

 

 

0175421

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 1000 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

124,70

-

-

-

 

 

0175320

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

HARTMANOV RASTVOR B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500 ml (6 g/L+0.4 g/L+0.27g/L+6,24 g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharma-ceuticals S.A.

Nemačka; Španija; Rumunija

780,00

-

-

-

 

 

0175321

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum- hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

HARTMANOV RASTVOR B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000 ml (6g/L + 0.4 g/L + 0.27g/L + 6,24 g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.247,00

-

-

-

 

 

0400430

B05BC01

manitol

MANITOL

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml 20%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

162,50

-

-

-

 

 

0400431

B05BC01

manitol

MANITOL

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml 10%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

175,60

-

-

-

 

 

9175213

B05CX10

manitol, sorbitol

ISPIROL

rastvor za ispiranje bešike

kesa, 5 l (5,4 g/l + 27 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.415,30

-

-

-

 

 

9175730

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (1,36% m/v + (13,6 g/l) + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

858,70

-

-

-

 

 

9175731

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (1,36% m/v + (13,6 g/l) + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

988,60

-

-

-

 

 

9175732

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (1,36% m/v + (13,6 g/l) + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

1.370,10

-

-

-

 

 

9175733

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l) + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

858,70

-

-

-

 

 

9175734

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l) + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

988,60

-

-

-

 

 

9175735

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l) + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

1.370,10

-

-

-

 

 

9175736

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (3,86% m/v + (38.6g/l) + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

858,70

-

-

-

 

 

9175737

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (3,86% m/v + (38.6g/l) + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

988,60

-

-

-

 

 

9175738

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (3,86% m/v + (38.6g/l) + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

1.370,10

-

-

-

 

 

9175739

B05D...

tirozin, triptofan, fenilalanin, treonin, serin, prolin, glicin, alanin, valin, metionin, izoleucin, leucin, lizin, histidin, arginin, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-laktat, natrijum- hlorid

NUTRINEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (0.3g/l + 0.27g/l + 0.57g/l + 0.646g/l + 0.51g/l + 0.595g/l + 0.51g/l + 0.951g/l + 1.393g/l + 0.85g/l + 0.85g/l + 1.02g/l + 0.955g/l + 0.714g/l + 1.071g/l + 0.184g/l + 0.0508g/l + 4.48g/l + 5.38g/l

Baxter Healthcare S.A.

Irska

1.605,50

-

-

-

 

 

9175741

B05D...

ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum(S)-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

EXTRANEAL

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (7,5% (75g/l) + 5.4g/l + 4.5g/l + 0.257g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

2.411,00

-

-

-

 

 

9175716

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.193,20

-

-

-

 

 

9175717

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.193,20

-

-

-

 

 

9175718

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42,5 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.193,20

-

-

-

 

 

9175743

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64 g/l + 3.925 g/l + 0.2573 g/l + 0.1017 g/l + 15 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.193,20

-

-

-

 

 

9175744

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.193,20

-

-

-

 

 

9175745

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.193,20

-

-

-

 

 

9175702

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L + 3.925g/L + 0.1838g/L + 0.1017g/L + 42.5g/L)

Fresenius Medical Care Deutschiland GmBh

Nemačka

3.448,00

-

-

-

 

 

9175701

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L + 3.925g/L + 0.1838g/L + 0.1017g/L + 22.73g/L)

Fresenius Medical Care Deutschiland GmBh

Nemačka

3.448,00

-

-

-

 

 

9175700

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L + 3.925g/L + 0.1838g/L + 0.1017g/L + 15g/L)

Fresenius Medical Care Deutschiland GmBh

Nemačka

3.448,00

-

-

-

 

 

9175705

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5,64g/L + 3,925g/L + 0,1838g/L + 0,1017g/L + 42,5g/L)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.448,00

-

-

-

 

 

9175704

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5,64g/L + 3,925g/L + 0,1838g/L + 0,1017g/L + 22,73g/L)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.448,00

-

-

-

 

 

9175703

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000ml (5,64g/L + 3,925g/L + 0,1838g/L + 0,1017g/L + 15g/L)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.448,00

-

-

-

 

 

9175720

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 17 Stay safe

(brisan)

9175722

B05D..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 18 Stay safe

(brisan)

9175724

B05D..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 19 Stay safe

(brisan)

9175721

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 17 Stay safe

(brisan)

9175723

B05D..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 18 Stay safe

(brisan)

9175725

B05D..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 19 Stay safe

(brisan)

9175117

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 2 Sleep safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g11 + 15 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.813,10

-

-

-

 

 

9175119

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 3 Sleep safe

(brisan)

9175118

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 4 Sleep safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73 g/l

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.813,10

-

-

-

 

 

0175150

B05XA01

kalijum hlorid

KALIUM CHLORID FRESENIUS

koncentrat za rastvor za infuziju

20 po 20 ml (1 mmol/ml)

Fresenius Kabi Norge

Norveška

905,20

-

-

-

 

 

0175333

B05XA01

kalijum-hlorid

KALIJUM HLORID 7,45% B.BRAUN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula Mini-plasco Connect,20 po 20 ml

B.Braun Melsungen

Nemačka

905,20

-

-

     

0175335

B05XA01

kalijum-hlorid

KALIJUM HLORID 7,45% B.BRAUN

koncentrat za rastvor za infuziju

boca staklena, 20 po 100 ml

B.Braun Melsungen

Nemačka

3.176,50

-

-

     

0133110

B05XA02

natrijum hidrogenkarbonat

NATRIUMBICARBONAT FRESENIUS 8,4%

rastvor za infuziju

bočica, 10 po 100 ml

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

2.676,80

-

-

-

 

 

0175510

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml 9g/l

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

72,00

-

-

-

 

 

0175180

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

(brisan)

0175240

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml 0,9%

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

72,00

-

-

-

 

 

0175516

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml (9g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

53,00

-

-

-

 

 

0175312

B05XA03

natrijum hlorid

NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 100 ml (9g/l)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Pharmaceuticals S.A.; B. Braun Medical SA

Nemačka; Rumunija; Španija

1.164,40

-

-

-

 

 

0175582

B05XA03

natrijum hlorid

SODIUM CHLORIDE

rastvor za infuziju

boca staklena, 49 po 100 ml (9g/l)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

2.851,00

-

-

-

 

 

0175581

B05XA03

natrijum hlorid

SODIUM CHLORIDE

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (9g/l)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

72,00

-

-

-

 

 

0175585

B05XA03

natrijum-hlorid

NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 250mL (9g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

529,60

-

-

-

 

 

0170350

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 100 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska

58,20

-

-

-

 

 

0175351

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 250 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska

53,00

-

-

-

 

 

0175352

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska

72,00

-

-

-

 

 

0175353

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

(brisan)

0175581

B05XA03

natrijum-hlorid

NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 250mL (9g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

529,60

-

-

-

 

 

0175310

B05XA03

natrijum-hlorid

NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca, plastična, 10 po 500mL (9g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A

Nemačka; Španija; Rumunija

719,60

-

-

-

 

 

0175311

B05XA03

natrijum-hlorid

NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 1000mL (9g/L)

B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA; B.Braun Pharmaceuticals S.A

Nemačka; Španija; Rumunija

1.460,90

-

-

-

 

 

0174050

B05XB02

alanil glutamin

DIPEPTIVEN

koncentrat za rastvor za infuziju

boca, 10 po 100 ml (20 g/100 ml)

Fresenius Kabi Austria GMBH

Austrija

36.495,70

-

-

-

 

STAC

0052720

B05XC..

tiamin, riboflavin, nikotinamid, piridoksin, pantotenska kiselina, askorbinska kiselina, biotin, folna kiselina, cijanokobalamin

SOLUVIT N

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 10 ml (2,5mg + 3,6mg + 40mg + 4mg + 15 mg + 100mg + 60mcg + 0,4mg + 5mc g)

Fresenius Kabi AB

Švedska

3.571,50

-

-

-

 

STAC

0100250

C01AA05

digoksin

DILACOR

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 6 po 2 ml (0,25 mg/2ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

176,60

0,25 mg

29,43

-

 

 

0101441

C01BD01

amjodaron

SEDACORON

(brisan)

0101355

C01BD01

amjodaron

CORDARONE

rastvor za injekciju

ampula, 6 po 3 ml (150 mg/3 ml)

Sanofi W inthrop Industrie

Francuska

425,60

0,2 g

94,58

-

 

 

0105146

C01CA04

dopamin

DOPAMIN ADMEDA 50

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)

Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH

Nemačka

528,10

0,5 g

1.056,20

-

 

 

0105401

C01CA07

dobutamin

DOBUTAMIN ADMEDA250

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 1 po 50 ml (250 mg/50 ml)

Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH

Nemačka

465,70

0,5 g

931,40

-

 

 

0105000

C01CA07

dobutamin

DOBUTAMINE PANPHARMA

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 20 ml (250mg/20ml)

Rotexmedica GmBH Arzneimittelwerk

Nemačka

4.656,70

0.5 g

931,34

-

 

 

0105031

C01CA24

epinefrin (adrenalin)

ADRENALIN HCL 1:1000

injekcija

50 po 1 mg/1 ml

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

2.329,50

0,5 g

23.295,00

-

 

 

0102180

C01DA02

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

NIRMIN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 50 po 1,6 ml (5 mg/1,6 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

4.082,10

-

-

-

 

 

0103290

C02CA06

urapidil

EBRANTIL 25

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 25 mg/5 ml

Takeda GmbH;
Takeda Austria GmbH

Nemačka;
Austrija

1.011,50

50 mg

404,60

-

 

STAC

0103291

C02CA06

urapidil

EBRANTIL 50

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 50 mg/10 ml

Takeda GmbH;
Takeda Austria GmbH

Nemačka;
Austrija

948,00

50 mg

189,60

-

 

STAC

0103293

C02CA06

urapidil

URAPIDIL 25 mg i.v. CARINO

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (25mg/5ml)

Haupt Pharma Wulfing GmbH

Nemačka

1.011,50

50mg

404,60

   

STAC

0103294

C02CA06

urapidil

URAPIDIL 50 mg i.v. CARINO

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 10 ml (50mg/10ml)

Haupt Pharma Wulfing GmbH

Nemačka

948,00

50mg

189,60

   

STAC

0400411

C03CA01

furosemid

FUROSEMID IVANČIĆ

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (10 mg/ml)

Sopharma PLC

Bugarska

345,60

40 mg

69,12

-

 

 

0400142

C03CA01

furosemid

LASIX

rastvor za injekciju

ampula, 6 po 2ml (20mg/2ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH;
Delpharm Dijon

Nemačka;
Francuska

145,10

40 mg

48,37

-

 

 

0400413

C03CA01

furosemid

EDEMID

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2 ml (20 mg/2ml)

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

120,90

40mg

48,36

-

   

0400040

C03CA02

bumetanid

YURINEX

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 2 ml (0,5 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

112,90

1 mg

22,58

-

 

 

0107497

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (5 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

391,40

0,15 g

2.348,40

-

 

 

0402102

C08CA06

nimodipin

NIMOTOP S

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (10mg/50 ml)

Bayer Pharma AG

Nemačka

967,70

50 mg

4.838,50

-

 

STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.

0402666

C08CA06

nimodipin

NIMODIPIN 10 mg i.v. CARINO

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (10mg/50ml)

Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH

Nemačka

967,70

50 mg

4.838,50

-

 

STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.

0402721

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL ALKALOID

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 2 ml (5 mg/2 ml)

Alkaloid a.d.

Makedonija

342,20

0,24 g

1.642,56

-

 

 

1103462

C09AA15

zofenopril

ZOFECARD

film tableta

blister, 28 po 7,5 mg

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.

Italija

354,80

30 mg

50,69

-

1. Esencijalna hipertenzija: Lek je indikovan u terapiji blage do umerene esencijalne hipertenzije.
2. Akutni infarkt miokarda: Lek je indikovan u terapiji koja je započeta u prvih 24 sata kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčane insuficijencije, koji su hemodinamski stabilni i ne primaju trombolitičku terapiju.

 

4156151

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD

pena za kožu

kontejner plastični, 1 po 500 ml (7,5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

393,70

-

-

-

 

 

4156150

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD

rastvor za kožu

kontejner plastični, 1 po 500 ml (10%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

393,70

-

-

-

 

 

4156152

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD

pena za kožu

kontejner plastični, 1 po 5000ml (7,5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

3.937,10

-

-

-

 

 

4156475

D08AG02

povidon

JODOKOMP

rastvor za kožu

plastična boca sa aplikatorom, 1po 100 ml (10 %)

Zorex Pharma d.o.o.

Republika Srbija

117,10

-

-

-

 

 

4156474

D08AG02

povidon

JODOKOMP

rastvor za kožu

plastična boca sa aplikatorom, 1po 500 ml (10 %)

Zorex Pharma d.o.o.

Republika Srbija

393,70

-

-

-

 

 

4156473

D08AG02

povidon

JODOKOMP

rastvor za kožu

kontejner plastični, 1 po 5000 ml (10%)

Zorex Pharma d.o.o.

Republika Srbija

3.937,10

-

-

-

 

 

4156472

D08AG02

povidon

JODOKOMP

pena za kožu

plastična boca sa aplikatorom, 1po 100 ml (7,5%)

Zorex Pharma d.o.o.

Republika Srbija

94,60

-

-

-

 

 

4156471

D08AG02

povidon

JODOKOMP

pena za kožu

plastična boca sa aplikatorom, 1po 500 ml (7,5%)

Zorex Pharma d.o.o.

Republika Srbija

393,70

-

-

-

 

 

4156470

D08AG02

povidon

JODOKOMP

pena za kožu

kontejner plastični, 1 po 5000 ml (7,5%)

Zorex Pharma d.o.o.

Republika Srbija

3.937,10

-

-

-

 

 

0141132

G02AB01

metilergometrin

METHYLERGOMETRIN

injekcija

50 po 0,1 mg/1 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

605,70

0,2 mg

24,23

-

 

 

0141135

G02AB01

metilergometrin

METHYLERGOMETRIN

injekcija

50 po 0,2 mg/1 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.220,40

0,2 mg

24,41

-

 

 

4143125

G02AD02

dinoproston (PGE2)

PREPIDIL GEL

endocervikalni gel

napunjeni injekcioni špric, 1 po 3g (0,5 mg/3g)

Pfizer Manufacturing BelgiumNV

Belgija

2.017,60

0,5 mg

336,27

-

 

STAC

6143120

G02AD02

dinoproston (PGE2)

PROSTIN E2

vaginalna tableta

4 po 3 mg

Sanico N.V.

Belgija

3.591,10

0,5 mg

149,63

-

 

STAC

0143043

G02AD04

karboprost (PGM15)

PROSTIN 15M

rastvor za injekciju

1 po 0,25 mg/ml

Pfizer Manufacturing BelgiumNV

Belgija

1.167,00

2,5 mg

11.670,00

-

 

STAC

0142102

G02CA03

fenoterol

PARTUSISTEN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 10 ml (0.5 mg/10 ml)

Boehringer Ingelheim Espana S.A.

Španija

682,60

-

-

-

 

 

0048619

G03BA03

testosteron enantat

TESTOSTERON DEPO

injekcija

5 po 250 mg/ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.077,10

18 mg

15,51

-

 

 

0048468

G03DA03

hidroksiprogesteron

PROGESTERON DEPO

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

876,10

10 mg

7,01

-

 

 

4137040

G03DA04

progesteron

CRINONE

vaginalni gel

8%, aplikator, 15 po 1,125 g

Central Pharma (Contract Packing) LTD

Velika Britanija

3.897,60

90 mg

259,84

-

1. Za lečenje neplodnosti nastale usled neadekvatne lutealne faze (N97),
2. U toku invitro oplodnje (N97).

 

0044143

G03GA01

horiogonadotropin

PREGNYL

(brisan)

0044142

G03GA01

horiogonadotropin

PREGNYL

injekcija

3 po 5000 i.j. sa rastv.

N.V. Organon

Holandija

1.108,80

250 i.j.

18,48

-

 

Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.

0044144

G03GA01

horiogonadotropin

PREGNYL

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

lioampula sa rastvaračem, 1 po 1ml (5000 i.j./1ml)

N.V. Organon

Holandija

369,60

250 i.j.

18,48

-

 

Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.

0044086

G03GA02

menotrofin

MENOPUR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

10 bočica po (75 i.j.) sa 10 amp. po 1ml rastvarača

Ferring GmbH

Nemačka

18.057,00

75 i.j.

1.805,70

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044400

G03GA02

menotrofin

MERIONAL

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1ml (75 i.j. FSH/75 i.j. LH)

IBSA Institut Biochemique S.A.

Švajcarska

1.805,70

75 i.j.

1.805,70

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044412

G03GA04

urofolitropin

FOSTIMON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (75 i.j./ml)

IBSA Institut Biochemique S.A.

Švajcarska

1.249,10

75 i.j.

1.249,10

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje).
2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044250

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (75 i.j./ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

2.708,00

75 i.j.

2.708,00

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044251

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F 300

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (300 i.j./0,5 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

11.125,10

75 i.j.

2.781,28

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044252

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F 450

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,75 ml (450 i.j./0,75 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

16.584,40

75 i.j.

2.764,07

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044253

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F 900

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 1,5 ml (900 i.j./1,5 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

33.133,90

75 i.j.

2.761,16

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044226

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

injekcija

1 po 0,5 ml (50 i.j./0,5 ml)

N.V. Organon

Holandija

1.914,00

75 i.j.

2.871,00

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044227

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

injekcija

1 po 0,5 ml (100 i.j./0,5 ml)

N.V. Organon

Holandija

3.664,80

75 i.j.

2.748,60

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044230

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 0,36ml (300i.j/0,36ml)

Organon Ireland Limited

Irska

10.982,60

75 i.j.

2.745,65

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044231

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 0,72ml (600i.j/0,72ml)

Organon Ireland Limited

Irska

22.929,40

75 i.j.

2.866,18

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044232

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

rastvor za injekciju u ulošku

uložak, 1 po 1,08ml (900i.j/1,08ml)

Organon Ireland Limited

Irska

32.719,20

75 i.j.

2.726,60

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044270

G03GA08

horiogonadotropin alfa

OVITRELLE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjeni injekcioni špric 1 po 0,5ml (0,25mg/0,5ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

2.924,50

0,25mg

2.924,50

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044405

G03GA09

korifolitropin alfa

ELONVA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 150mcg/0.5ml

N.V Organon

Holandija

53.061,70

0,15mg

53.061,70

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044406

G03GA09

korifolitropin alfa

ELONVA

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 100mcg/0.5ml

N.V Organon

Holandija

48.515,70

0,15mg

72.773,55

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044256

G03GA30

folitropin alfa, lutropin alfa

PERGOVERIS

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1ml (150i.j./1ml+75i.j./1ml)

Merck Serono S.A.; Merck Serono S.P.A.

Švajcarska; Italija

8.279,90

1 ml

8.279,90

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0140150

H01BB02

oksitocin

OXYTOCIN SYNTHETIC

rastvor za injekciju

100 po 10 i.j./ml

Gedeon Richter PLC

Mađarska

2.622,90

15 i.j.

39,34

-

 

STAC

0140115

H01BB02

oksitocin

SYNTOCINON

rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 100 po 5 i.j./ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.607,60

15 i.j.

78,23

-

 

STAC

0049190

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 1 ml (0,1 mg/ml)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.025,80

0,7 mg

2.836,12

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0);
3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovma (I85.0);
4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9).

Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049195

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN LAR

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 mg/2 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

56.484,10

0,7 mg

3.953,89

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049196

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN LAR

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 20 mg/2 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

97.362,60

0,7 mg

3.407,69

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049197

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN LAR

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 30 mg/2 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

126.513,60

0,7 mg

2.951,98

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049191

H01CB02

oktreotid

OCTREOTIDE BIOINDUSTRIA L.I.M.

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 1 ml (0,1mg/ml)

Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A.

Italija

4.051,70

0,7 mg

2.836,19

 

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0);
3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovma (I85.0);
4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9).

Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049231

H01CB03

lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL

injekcija, špric

napunjen injekcioni špric,1 po 60 mg

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

79.712,50

3 mg

3.985,63

-

Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049232

H01CB03

lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric,1 po 90 mg

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

86.035,00

3 mg

2.867,83

-

Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049233

H01CB03

lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric,1 po 120 mg

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

117.680,00

3 mg

2.942,00

-

Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

0049220

H01CC01

ganireliks

ORGALUTRAN

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0.5ml (0.25mg/0.5ml)

Organon Ireland Limited

Irska

3.965,40

0,25mg

3.965,40

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0044260

H01CC02

cetroreliks

CETROTIDE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 1ml (0,25mg/ml)

Aeterna Zentaris GmbH; Merck KgaA

Nemačka; Nemačka

3.958,50

0,25mg

3.958,50

-

Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

0047286

H02AB01

betametazon

DIPROPHOS

injekcija

5 po (2 mg + 5 mg)/ml

Schering Plough

Belgija

1.542,40

1,5 mg

66,10

-

 

 

0047140

H02AB02

deksametazon

DEXASON

rastvor za injekciju

ampula, 25 po 1 ml (4 mg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.122,80

1,5 mg

16,84

-

 

 

0047219

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem uampuli, 1 po 2 ml (125 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

182,80

20 mg

29,25

-

 

 

0047220

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 7,8 ml (500 mg/7,8 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

677,30

20 mg

27,09

-

 

 

0047218

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem uampuli, 15 po 1 ml (40 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.534,30

20 mg

51,14

-

 

 

0047212

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD DEPO

suspenzija za injekciju

bočica, 10 po 1 ml (40 mg/1 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

996,90

20 mg

49,85

-

 

 

0047173

H02AB04

metilprednizolon

NIRYPAN SOLUBILE

injekcija

15 po 20 mg sa rastv.

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

823,30

20 mg

54,89

-

 

 

0047174

H02AB04

metilprednizolon

NIRYPAN SOLUBILE

injekcija

15 po 40 mg sa rastv.

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

1.534,30

20 mg

51,14

-

 

 

1050012

H05BX02

parikalcitol

ZEMPLAR

kapsula, meka

blister, 28 po 1 mcg

Aesica Queenborough Ltd.

Velika Britanija

10.103,30

2 mcg

721,66

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

1050010

H05BX02

parikalcitol

ZEMPLAR

kapsula, meka

blister, 28 po 2 mcg

Aesica Queenborough Ltd.

Velika Britanija

20.527,40

2 mcg

733,12

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050140

H05BX02

parikalcitol

ZEMPLAR

rastvor za injekciju

ampula 5 po 1 ml (5 mcg/ ml)

Abbvie S.R.L.

Italija

9.924,70

2 mcg

793,98

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050141

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

rastvor za injekciju

ampula, 1 po 1 ml (5mcg/ml)

Rafarm S.A

Grčka

1.376,60

2 mcg

550,64

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050143

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (5mcg/ml)

Rafarm S.A

Grčka

6.882,90

2 mcg

550,63

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050142

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 1 ml (5mcg/ml)

Rafarm S.A

Grčka

1.376,60

2 mcg

550,64

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050144

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

rastvor za injekciju

bočica, 5 po 1 ml (5mcg/ml)

Rafarm S.A

Grčka

6.882,90

2 mcg

550,63

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0029781

J01AA12

tigeciklin

TYGACIL

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 10 po 50 mg

Wyeth Pharmaceuticals; Wyeth Lederle S.r.l.

Velika Britanija; Italija

54.900,70

0,1 g

10.980,14

-

 

**

0021108

J01CA01

ampicilin

PAMECIL

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Medochemie Ltd (Factory B)

Kipar

401,60

2 g

80,32

-

 

 

0021109

J01CA01

ampicilin

PAMECIL

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 100 po 1 g

Medochemie Ltd (Factory B)

Kipar

4.016,40

2 g

80,33

-

 

 

0021940

J01CA01

ampicilin

AMPICILLIN 1000 mg

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 100 po 1000 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

4.016,40

2 g

80,33

-

 

 

0020017

J01CE01

benzilpenicilin

PAN-PENIU G SODIUM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 50 po 0,6g (1.000.000 ij)

Panpharma

Francuska

3.814,10

3,6 g

457,69

-

 

 

0020056

J01CE30

benzil penicilin, prokainbenzil penicilin

PANCILLIN

prašak za suspenziju za injekciju

bočica, 50 po 800000 i.j. (600000i.j. + 200000i.j.)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

2.567,40

6000000 i.j.

513,48

-

 

 

0021357

J01CR01

ampicilin, sulbaktam

AMPISULCILLIN

(brisan)

0021565

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

5 po (1000 mg + 200 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

944,00

3 g

566,40

-

 

STAC

0021650

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

MEDOCLAV

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 5 po 1,2 g (1000 mg+ 200 mg)

Medochemie Ltd.

Kipar

944,00

3 g

566,40

-

 

STAC

0021651

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOXIPLUS 1.2g

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1,2g (1000mg +200mg)

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

9.440,00

3g

566,40

-

 

STAC

0021998

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

TAZOCIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 12 po (4 g + 0,5 g)

Wyeth Lederle S.r.l.

Italija

5.613,60

14 g

1.637,30

-

 

**

0021995

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

PIPTAZ

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica 12 po (4 g + 0.5g)

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

5.613,60

14 g

1.637,30

-

 

**

0021959

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

ACIPIRIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po (4 g + 0,5g)

Laboratorio Reig Jofre S.A.

Španija

467,80

14 g

1.637,30

-

 

**

0021971

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

PIPERACILLIN/TAZOBA CTAM AUROBINDO

(brisan)

0321961

J01DB04

cefazolin

GALECEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 50 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

5.206,90

3 g

312,41

-

 

 

0321962

J01DB04

cefazolin

CEFAZOLIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1g

Galenika a.d.

Republika Srbija

5.206,90

3g

312,41

-

 

 

0321030

J01DB04

cefazolin

PRIMACEPH

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

50 po 1 g

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

5.206,90

3 g

312,41

-

 

 

0321829

J01DB04

cefazolin

CEFAZOLIN-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 2 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.618,00

3 g

242,70

-

 

 

0321854

J01DB04

cefazolin

CEFAZOLIN PHARMANOVA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 1 g

PJSC SIC "Borshchahivskiy CPP"

Ukrajina

520,70

3 g

312,42

-

 

 

0321027

J01DC02

cefuroksim

NILACEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,1 po 750 mg

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.P.A.

Italija

91,30

3 g

365,20

-

 

 

0321026

J01DC02

cefuroksim

NILACEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena,1 po 1500 mg

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.P.A.

Italija

140,40

3 g

280,80

-

 

 

0321025

J01DC02

cefuroksim

CEFUROKSIM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 1500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

140,40

3 g

280,80

-

 

 

0321024

J01DC02

cefuroksim

CEFUROKSIM

prašak za rastvor za injekciju

1 po 750 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

91,30

3 g

365,20

-

 

 

0321401

J01DC02

cefuroksim

DICEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 750 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

4.565,00

3 g

365,20

-

 

 

0321404

J01DC02

cefuroksim

DICEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1500 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

7.020,00

3 g

280,80

-

 

 

0321640

J01DC02

cefuroksim

XORIM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 750 mg

Sandoz GmbH

Austrija

913,00

3 g

365,20

-

 

 

0321643

J01DC02

cefuroksim

XORIM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 1500 mg

Sandoz GmbH

Austrija

1.404,00

3 g

280,80

-

 

 

0321882

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM-MIP

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 750 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

913,00

3 g

365,20

-

 

 

0321883

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1500mg/50 ml

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.404,00

3 g

280,80

-

 

 

0321884

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1500mg/100 ml

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.404,00

3 g

280,80

-

 

 

0321955

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 750 mg

Medochemie Ltd.

Kipar

913,00

3 g

365,20

-

 

 

0321874

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1500 mg

Medochemie Ltd.

Kipar

1.404,00

3 g

280,80

-

 

 

0321140

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 0,5 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

107,70

4 g

861,60

-

 

STAC

0321142

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

430,60

4 g

861,20

-

 

STAC

0321143

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 20 po 0,5 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

2.153,50

4 g

861,40

-

 

STAC

0321145

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 20 po 2 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

8.612,00

4 g

861,20

-

 

STAC

0321981

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAKSIM

(brisan)

0321983

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Medochemie Ltd (Factory C)

Kipar

1.937,20

4 g

774,88

-

 

STAC

0321984

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 100 po 1 g

Medochemie Ltd (Factory C)

Kipar

19.372,30

4 g

774,89

-

 

STAC

0321600

J01DD02

ceftazidim

FORCAS

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.P.A.

Italija

314,90

4 g

1.259,60

-

 

STAC

0321601

J01DD02

ceftazidim

FORCAS

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 500 mg

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.P.A.

Italija

166,90

4 g

1.335,20

-

 

STAC

0321023

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM

prašak za rastvor za injekciju

1 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

314,90

4 g

1.259,60

-

 

STAC

0321603

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju

1 po 500 mg

Sandoz GmbH

Austrija

166,90

4 g

1.335,20

-

 

STAC

0321602

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju

1 po 1 g

Sandoz GmbH

Austrija

314,90

4 g

1.259,60

-

 

STAC

0321707

J01DD02

ceftazidim

TIZACEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1 g

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

15.746,60

4 g

1.259,73

-

 

STAC

0321758

J01DD04

ceftriakson

AZARAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 50 po 1000 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

5.965,00

2 g

238,60

-

 

STAC**

0321329

J01DD04

ceftriakson

LONGACEPH

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.193,00

2 g

238,60

-

 

STAC **

0321865

J01DD04

ceftriakson

3CEF

(brisan)

0321863

J01DD04

ceftriakson

LENDACIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 1 g

Sandoz GmbH

Austrija

1.193,00

2 g

238,60

-

 

STAC **

0321996

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

119,30

2 g

238,60

-

 

STAC **

0321997

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.193,00

2 g

238,60

-

 

STAC **

0321998

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

530,70

2 g

530,70

-

 

STAC **

0321999

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 2 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

5.307,00

2 g

530,70

-

 

STAC **

0321989

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON PHARMANOVA

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 5 po 1 g

PJSC SIC "Borshchahivskiy CPP"

Ukrajina

596,50

2 g

238,60

-

 

STAC **

0321978

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1po 2mL (500mg/2ml)

MITIM S.r.l

Italija

69,00

2g

276,00

   

STAC **

0321979

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3.5mL (1g/3.5mL)

MITIM S.r.l

Italija

119,30

2g

238,60

   

STAC **

0321914

J01DE01

cefepim

MAXICEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

582,70

2 g

1.165,40

-

 

STAC

0321631

J01DE01

cefepim

CEFIM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

291,40

2 g

1.165,60

-

 

STAC

0321630

J01DE01

cefepim

CEFIM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 1000 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

582,70

2 g

1.165,40

-

 

STAC

0029754

J01DH02

meropenem

MEROCID

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1000 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

6.618,50

2 g

1.323,70

-

 

**

0029755

J01DH02

meropenem

ITANEM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

3.263,50

2 g

1.305,40

-

 

**

0029756

J01DH02

meropenem

ITANEM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

6.618,50

2 g

1.323,70

-

 

**

0029658

J01DH02

meropenem

MEROPENEM PROVIDENS

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Pharmathen S.A.

Grčka

3.263,50

2 g

1.305,40

-

 

**

0029759

J01DH02

meropenem

MEROPENEM PROVIDENS

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1000 mg

Pharmathen S.A.

Grčka

6.618,50

2 g

1.323,70

-

 

**

0029752

J01DH02

meropenem

MEROPENEM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 500 mg

Sandoz GmbH

Austrija

3.263,50

2 g

1.305,40

-

 

**

0029764

J01DH02

meropenem

MEROPENEM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 1000 mg

Sandoz GmbH

Austrija

6.618,50

2 g

1.323,70

-

 

**

0029701

J01DH02

meropenem

ARCHIFAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Medochemie Ltd (Factory C)

Kipar

3.263,50

2 g

1.305,40

-

 

**

0029700

J01DH02

meropenem

ARCHIFAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Medochemie Ltd (Factory C)

Kipar

6.618,50

2 g

1.323,70

-

 

**

0029780

J01DH03

ertapenem natrijum

INVANZ

prašak za koncentrat za rastvorza infuziju

bočica, 1 po 1 g

Laboratories Merck Sharp & Dohme - Chibret

Francuska

5.066,30

1 g

5.066,30

-

 

STAC

0029506

J01DH51

imipenem, cilastatin

TIENAM I.V.

prašak za koncentrat za rastvorza infuziju

bočica, 10 po 1g (500 mg + 500mg)

Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret

Francuska

5.376,90

2 g

2.150,76

-

 

**

0029507

J01DH51

imipenem, cilastatin

MIPECID

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 1g (500 mg + 500 mg)

Pharmaswiss d.o.o

Republika Srbija

5.200,90

2 g

2.080,36

-

 

**

0026601

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

BACTRIM Roche

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 10 po 5 ml (400 mg/5 ml + 80 mg/5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

2.762,50

1,92 g

1.105,00

-

 

 

0325484

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

419,30

0,5 g

419,30

-

 

STAC

0325476

J01FA10

azitromicin

SUMAMED

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 500 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

2.096,50

0,5 g

419,30

-

 

STAC

0326041

J01FF01

klindamicin

KLINDAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (150 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.338,90

1,8 g

803,34

-

 

STAC

0326223

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 4 ml (600mg/4 ml)

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

958,50

1,8 g

575,10

-

 

STAC

0326225

J01FF01

klindamicin

CLIDACIN BA FREE

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 1 po 4 ml (150mg/ml)

Vianex S.A. - Plant A‘

Grčka

191,70

1,8g

575,10

   

STAC

0326226

J01FF01

klindamicin

CLIDACIN BA FREE

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 4 ml (150mg/ml)

Vianex S.A. - Plant A‘

Grčka

958,50

1,8g

575,10

   

STAC

7024615

J01GB01

tobramicin

BRAMITOB

rastvor za raspršivanje

kontejner jednodozni, 56 po 4 ml (300mg/4ml)

Genetic S.P.A.;
Chiesi Farmaceutici SPA

Italija; Italija

208.044,70

0.3g

3.715,08

-

Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom uzrasta od 6 i više godina (E84).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0024552

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

401,30

0,24 g

120,39

-

 

 

0024553

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (120 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

602,00

0,24 g

120,40

-

 

 

0024420

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

146,60

0,24 g

87,96

-

 

 

0024421

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

401,30

0,24 g

120,39

-

 

 

0024422

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

(brisan)

0024580

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

401,30

0,24 g

120,39

-

 

 

0024582

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

10 po 2 ml (120 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

602,00

0,24 g

120,40

-

 

 

0024604

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za infuziju

"boca plastična,
20 po 80 ml (3mg/ml)"

B.Braun Medical S.A

Španija

6167,40

240 mg

308,37

-

 

STAC

0024605

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 120ml (3mg/ml)

B.Braun Medical S.A

Španija

7505,40

240 mg

250,18

-

 

STAC

0024333

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN KRKA

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 1ml (40mg/ml)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

146,60

0.24g

87,96

-

 

 

0024332

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN KRKA

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 2ml (80mg/2ml)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

401,30

0.24g

120,39

-

 

 

0024331

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN KRKA

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 1,5 ml (120mg/1,5ml)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

602,00

0.24g

120,40

-

 

 

0024282

J01GB06

amikacin

AMIKACIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 100 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

635,80

1 g

635,80

-

 

STAC

0024283

J01GB06

amikacin

AMIKACIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 500 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.826,50

1 g

365,30

-

 

STAC

0024633

J01GB06

amikacin

AMINOCIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 50 po 2 ml (500 mg/2 ml)

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

9.132,50

1 g

365,30

-

 

STAC

0329196

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROCINAL

rastvor za infuziju

bočica, 5 po 100 mg/50 ml

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

997,00

0,5 g

997,00

-

 

STAC

0329412

J01MA02

ciprofloksacin

MAROCEN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 100 mg/10 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

997,00

0,5 g

997,00

-

 

STAC

0329403

J01MA02

ciprofloksacin

CITERAL

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 10 ml (100 mg/10 ml)

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

997,00

0,5 g

997,00

-

 

STAC

0329000

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

(brisan)

0329001

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 100 ml (2 mg/ml)

S.C. Infomed Fluids S.R.L.

Rumunija

4.430,80

0,5 g

1.107,70

-

 

STAC

0329002

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

(brisan)

0329003

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

(brisan)

0329004

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 200 ml (2 mg/ml)

S.C. Infomed Fluids S.R.L.

Rumunija

8.861,60

0,5 g

1.107,70

-

 

STAC

0329005

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

(brisan)

0329081

J01MA12

levofloksacin

LEVOMAX

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 100 ml (500 mg/100 ml)

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

10.622,00

0,5 g

1.062,20

-

 

STAC

0329101

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

5 po 50 ml (5 mg/ml)

Pharmathen S.A.; Anfarm Hellas S.A.

Grčka; Grčka

3.278,40

0,5 g

1.311,36

-

 

STAC

0329100

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

20 po 50 ml (5 mg/ml)

Pharmathen S.A.; Anfarm Hellas S.A.

Grčka; Grčka

13.113,50

0,5 g

1.311,35

-

 

STAC

0329103

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

5 po 100 ml (5 mg/ml)

Pharmathen S.A.; Anfarm Hellas S.A.

Grčka; Grčka

5.901,10

0,5 g

1.180,22

-

 

STAC

0329102

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

20 po 100 ml (5 mg/ml)

Pharmathen S.A.; Anfarm Hellas S.A.

Grčka; Grčka

21.244,00

0,5 g

1.062,20

-

 

STAC

0329200

J01MA12

levofloksacin

ALVOLAMID

rastvor za infuziju

bočica, 10 po 100 ml (5 mg/ml)

Alvogen Pharma d.o.o.; Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.

Republika Srbija; Grčka; Grčka

10.622,00

0,5 g

1.062,20

-

 

STAC

0329070

J01MA12

levofloksacin

LEVALOX

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100ml (5mg/ml)

"Krka tovarna Zdravil d.d.;
Anfarm Hellas S.A.;
Pharmathen S.A;"

"Slovenija;
Grčka;
Grčka;"

1062,20

0,5g

1062,20

-

 

STAC

0329071

J01MA12

levofloksacin

LEVALOX

rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 100ml (5mg/ml)

"Krka tovarna Zdravil d.d.;
Anfarm Hellas S.A.;
Pharmathen S.A;"

"Slovenija;
Grčka;
Grčka;"

5311,00

0,5g

1062,20

-

 

STAC

0329072

J01MA12

levofloksacin

LEVALOX

rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 100ml (5mg/ml)

"Krka tovarna Zdravil d.d.;
Anfarm Hellas S.A.;
Pharmathen S.A;"

"Slovenija;
Grčka;
Grčka;"

10622,00

0,5g

1062,20

-

 

STAC

0329501

J01MA14

moksifloksacin

ELFONIS

rastvor za infuziju

boca, 1 po 250ml (400mg/250ml)

Hemofarm A.D

Republika Srbija

1.062,20

0,4g

1.062,20

-

 

STAC

0329502

J01MA14

moksifloksacin

MOKSIFLOKSACIN PHARMAS

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml (400mg/250ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

1.062,20

0,4 g

1.062,20

-

 

STAC

0029790

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN-MIP

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 500 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.206,50

2 g

965,20

-

 

**

0029791

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN-MIP

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 1000 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

2.954,60

2 g

1.181,84

-

 

**

0029795

J01XA01

vankomicin

EDICIN

injekcija

1 po 500 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

241,30

2 g

965,20

-

 

**

0029796

J01XA01

vankomicin

EDICIN

injekcija

1 po 1 g

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

590,90

2 g

1.181,80

-

 

**

0029294

J01XA01

vankomicin

KOVANCIN

liofilizat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 10 po 500 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

2.413,00

2 g

965,20

-

 

**

0029293

J01XA01

vankomicin

KOVANCIN

liofilizat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 10 po 1 g

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

5.909,00

2 g

1.181,80

-

 

**

0029801

J01XA01

vankomicin

VOXIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena,1 po 500 mg

Vianex S.A.

Grčka

241,30

2 g

965,20

-

 

**

0029797

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN RIEMSER

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 1000 mg

Riemser Arzneimittel AG

Nemačka

2.954,50

2 g

1.181,80

-

 

**

0029798

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN RIEMSER

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 500 mg

Riemser Arzneimittel AG

Nemačka

1.206,50

2 g

965,20

-

 

**

0029001

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Xellia Pharmaceuticals Aps

Danska

241,30

2 g

965,20

-

 

**

0029000

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 1000 mg

Xellia Pharmaceuticals Aps

Danska

590,90

2 g

1.181,80

-

 

**

0029802

J01XA01

vankomicin

VOXIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1x1g

Vianex S.A

Grčka

590,90

2g

1.181,80

-

 

**

0029760

J01XA02

teikoplanin

TARGOCID

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3 ml (200 mg/3 ml)

Sanofi-Aventis S.P.A.

Italija

2.109,20

0,4 g

4.218,40

-

 

**

0029761

J01XA02

teikoplanin

TARGOCID

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3 ml (400 mg/3 ml)

Sanofi-Aventis S.P.A.

Italija

3.970,40

0,4 g

3.970,40

-

 

**

0029768

J01XB01

kolistimetat-natrijum

COLISTIN Alvogen

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

1 po 1000000ij

"Alvogen Pharma d.o.o.
Xellia Pharmaceuticals APS"

Republika Srbija; Danska

801,30

3000000ij

2.403,90

-

 

**

0029767

J01XB01

kolistimetat-natrijum

COLISTIN Alvogen

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

10 po 1000000ij

"Alvogen Pharma d.o.o.
Xellia Pharmaceuticals APS"

Republika Srbija; Danska

8.013,00

3000000ij

2.403,90

-

 

**

0029081

J01XD01

metronidazol

ORVAGIL

rastvor za infuziju

100 ml (500 mg/100 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

138,60

1,5 g

415,80

-

 

STAC

0029784

J01XD01

metronidazol

METRONIDAZOLE B. BRAUN

boca plastična, rastvor za infuziju

20 po 100 ml (500 mg/100 ml)

B. Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA

Nemačka; Španija

2.772,00

1,5 g

415,80

-

 

STAC

0029785

J01XD01

metronidazol

METRONIDAZOL

rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 100 ml (500mg/100ml)

AlleMan Pharma Gmbh

Nemačka

1.386,00

1,5 g

415,80

-

 

STAC

1029050

J01XX08

linezolid

ZENIX

film tableta

blister, 10 po 600 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

28.271,70

1,2 g

5.654,34

-

 

**

0029060

J01XX08

linezolid

ZENIX

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

947,50

1,2 g

5.685,00

-

 

**

0029061

J01XX08

linezolid

ZENIX

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 300 ml (2 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

2.842,60

1,2 g

5.685,20

-

 

**

1029052

J01XX08

linezolid

ZYVOX

film tableta

blister, 10 po 600 mg

Neolpharma, INC

Portoriko

28.271,70

1,2 g

5.654,34

-

 

**

0029063

J01XX08

linezolid

ZYVOX

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 300ml (2mg/ml)

Fresenius Kabi Norge AS

Norveška

28.425,60

1,2 g

5.685,12

-

 

**

0029058

J01XX08

linezolid

ANOZILAD

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 300ml (2mg/ml)

Phamadox Healthcare L.T.D; Pharmaten S.A

Malta; Grčka

2.842,60

1,2 g

5.685,20

-

 

**

0327312

J02AC01

flukonazol

DIFLUCAN

rastvor za infuziju

1 po 100 ml (2 mg/ml)

Pfizer PGM

Francuska

620,10

0,2 g

620,10

-

 

STAC

0327357

J02AC01

flukonazol

FLUCONAL

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (2mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

620,10

0,2 g

620,10

-

 

STAC

0327313

J02AC01

flukonazol

FLUCONAZOLE-TEVA

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 100 ml (2 mg/ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Mađarska

6.200,50

0,2 g

620,05

-

 

STAC

0327001

J02AC01

flukonazol

FLUCONAZOLE B.BRAUN

rastvor za infuziju

kontejner plastični, 10 po 100 ml (2mg/ml)

B.Braun Medical SA

Španija

6.200,50

0,2 g

620,05

-

 

STAC

0327000

J02AC01

flukonazol

FLUCONAZOLE B.BRAUN

rastvor za infuziju

kontejner plastični, 10 po 200 ml (2mg/ml)

B.Braun Medical SA

Španija

11.780,90

0,2 g

589,05

-

 

STAC

1327402

J02AC02

itrakonazol

KANAZOL

kapsula, tvrda

10 po 100mg

Slaviamed d.o.o

Republika Srbija

708,50

0,2 g

141,70

-

 

STAC

0327534

J02AC03

vorikonazol

VFEND

prašak za rastvor za infuziju

1 po 200 mg

Pfizer PGM

Francuska

7.355,30

0,4 g

14.710,60

-

 

STAC;
Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327530

J02AC03

vorikonazol

VFEND

film tableta

blister, 10 po 50 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

6.135,00

0,4 g

4.908,00

-

 

STAC;
Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327532

J02AC03

vorikonazol

VFEND

film tableta

blister, 10 po 200 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

25.302,00

0,4 g

5.060,40

-

 

STAC;
Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327533

J02AC03

vorikonazol

ADEMOLA

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

7.355,30

0,4g

14.710,60

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327536

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200mg

Alvogen Pharma d.o.o;
Anfarm Hellas S.A.;
Pharmathen S.A.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka;
Grčka;
Grčka

7.355,30

0,4 g

14.710,60

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327551

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

film tableta

blister, 14 po 50mg

Alvogen Pharma d.o.o; Pharmathen S.A.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka;
Grčka

8.589,00

0,4 g

4.908,00

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327552

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

film tableta

blister, 14 po 200mg

Alvogen Pharma d.o.o; Pharmathen S.A.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka;
Grčka

35.422,80

0,4 g

5.060,40

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

3327535

J02AC04

posakonazol

NOXAFIL

oralna suspenzija

bočica staklena, 1 po 105 ml (40mg/ml)

Schering Plough

Francuska

70.101,60

800 mg

13.438,63

-

Profilaksa invazivnih gljivičnih infekcija kod pacijenata primaoca matičnih ćelija hematopoeze koji primaju visoke doze imunosupresivne terapije, zbog reakcije protiv primaoca (graft versus host disease) i kod kojih postoji veliki rizik da će razviti invazivnu gljivičnu infekciju (Z94).

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.

0327560

J02AX04

kaspofungin

CANCIDAS

prašak za rastvor za infuziju

1 po 50 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

47.742,70

50 mg

47.742,70

-

 

**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327561

J02AX04

kaspofungin

CANCIDAS

prašak za koncentrat za rastvorza infuziju

1 po 70 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

63.657,00

50 mg

45.469,29

-

 

**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327562

J02AX05

mikafungin-natrijum

MYCAMINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50mg

Astellas Ireland Co. LTD

Irska

22.800,40

0,1g

45.600,80

-

1. Lečenje invazivnih kandidijaza;
2. Profilaksa Candida infekcija kod pacijenata podvrgnutih alogenoj transplantaciji matičnih ćelija (Z94).

Za indikaciju pod tačkom 1. **; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Za indikaciju pod tačkom 2. STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.

0327563

J02AX05

mikafungin-natrijum

MYCAMINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100mg

Astellas Ireland Co. LTD

Irska

43.810,60

0,1g

43.810,60

-

Lečenje invazivnih kandidijaza.

**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0328270

J05AB01

aciklovir

ZOVIRAX

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 5 po 250 mg

Glaxo Smith Kline Manufacturing S.P.A.

Italija

2.769,60

4 g

8.862,72

-

 

**

0328251

J05AB01

aciklovir

MEDOVIR

(brisan)

0328252

J05AB01

aciklovir

MEDOVIR

(brisan)

0328260

J05AB06

ganciklovir

CYMEVENE

prašak za rastvor za infuziju

1 po 500 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

3.493,20

0,5 g

3.493,20

-

 

**

1328610

J05AB14

valganciklovir

VALCYTE

film tableta

bočica, 60 po 450mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

130.439,90

900mg

4.348,00

-

Prevencija CMV bolesti kod CMV - negativnih pacijenata koji su primili transplantirani solidni organ od CMV - pozitivnog davaoca (Z94)

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.

0328650

J05AX07

enfuvirtid

FUZEON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 60 po 2 ml (90 mg/ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

168.587,10

0,18 g

5.619,57

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju samo kod onih HIV pozitivnih pacijenata koji su dugo lečeni antiretrovirusnim lekovima i kod kojih testovi genotipske rezistencije pokazuju da se kombinacije od tri antiretrovirusna leka može sastaviti samo uz upotrebu Peptida T-20.

0010200

J06AA03

antiserum protiv zmijskog otrova (konjski)

VIEKVIN

rastvor za injekciju

bočica staklena,1 po 5 ml

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

1.264,20

-

-

-

 

 

0013500

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

IG VENA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml (50 mg/ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

8.212,30

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013501

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

IG VENA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (50 mg/ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

20.531,30

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013502

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

IG VENA

rastvor za infuziju

bočica,1 po 100 ml (50 mg/ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

40.979,10

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013503

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

IG VENA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 200ml (50mg/ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

81.874,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013510

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

OCTAGAM

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (50 mg/ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

20.531,30

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013511

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

OCTAGAM

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 ml (50 mg/1ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

40.979,10

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013602

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

INTRATECT

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (50mg/ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

20.531,30

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013600

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

INTRATECT

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (50mg/ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

40.979,10

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013601

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

INTRATECT

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 ml (50mg/ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

81.874,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013505

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

KIOVIG

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (10%)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

81.827,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013507

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

KIOVIG

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (10%)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

40.913,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013506

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

KIOVIG

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (10%)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

20.456,80

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013605

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu

PRIVIGEN

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (100 mg/ml)

CSL Behring AG

Švajcarska

20.456,80

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013606

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu

PRIVIGEN

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)

CSL Behring AG

Švajcarska

40.913,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013607

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu

PRIVIGEN

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ml)

CSL Behring AG

Švajcarska

81.827,00

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013447

J06BB01

Imunoglobulin anti-D (RhO)

IMMUNORHO

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po 300 mcg sa rastv.

Kedrion S.P.A.

Italija

4.379,40

-

-

-

 

STAC

0013315

J06BB01

anti-D (Rho) imunoglobulin, humani

RHESONATIV

rastvor za injekciju

ampula, 1 po 2 ml (625 i.j /ml)

Octapharma AB

Švedska

5.494,10

-

-

-

 

STAC

0013445

J06BB01

anti-D (Rho) imunoglobulin, humani

RHOPHYLAC 300

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 2ml (300 mcg/2 ml)

CSL Behring AG

Švajcarska

5.494,10

-

-

 

STAC

0013167

J06BB02

imunoglobulin antitetanusni

TETAGAM P

(brisan)

0013168

J06BB02

tetanus imunoglobulin, humani

TETAGAM P

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po1ml (250 i.j./ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

1.024,50

-

-

-

 

 

0013434

J06BB02

imunoglobulin antitetanusni

TETANUS GAMMA

napunjen injekcioni špric

1 po 250 i.j./1 ml

Kedrion S.P.A.

Italija

858,50

-

-

-

 

 

0013160

J06BB02

tetanus imunoglobulin, humani

ATEBULIN

(brisan)

0013312

J06BB04

hepatitis B imunoglobulin, humani

IMMUNO HBS

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 ml (180i.j./1ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

8.266,90

-

-

-

 

 

0013313

J06BB04

hepatitis B imunoglobulin, humani

IMMUNO HBS

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 3 ml (540i.j./3 ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

28.958,20

-

-

-

 

 

0013317

J06BB04

humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu

HEPATECT CP

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (50i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

8.111,20

-

-

-

 

 

0013318

J06BB04

humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu

HEPATECT CP

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (50i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

37.284,50

-

-

-

 

 

0013319

J06BB04

humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu

HEPATECT CP

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 40 ml (50i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

143.909,50

-

-

-

 

 

0013251

J06BB05

rabies imunoglobulin, humani

HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN

(brisan)

0013252

J06BB05

rabies imunoglobulin, humani

HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (najmanje 150 i.j./ml)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

24.30/i.j.

-

-

-