<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

U pravnoj bazi Paragraf Lex postoji redakcijska napomena u vezi sa ovim propisom. Pretplatom na pravnu bazu stičete uvid u ovu napomenu.

Email Print

PRAVILNIK

O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 7/2014, 39/2014 i 61/2014)

Lista B - Grupa A. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

A

ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)

 

A02

LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA

 

A02B

Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa

 

A02BA

Antagonisti H2 (H2-histaminskih) receptora

 

A02BA02

ranitidin

0128432

A02BA02

ranitidin

RANISAN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml (10 mg/1 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

193,10

0,3 g

231,72

-

0128620

A02BA02

ranitidin

RANITIDIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

193,10

0,3 g

231,72

-

 

A02BC

Inhibitori protonske pumpe

 

A02BC01

omeprazol

0122120

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 40 mg

Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica, LDA

Portugalija

328,40

20 mg

164,20

-

INDIKACIJE

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

A02BC02

pantoprazol

0122751

A02BC02

pantoprazol

CONTROLOC

prašak za rastvor za injekciju

1 po 40 mg

Takeda GmbH

Nemačka

345,70

40 mg

345,70

-

0122927

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 40 mg

Laboratorios Alcala Farma S.L.; Krka Tovarna Zdravil d.d.

Španija; Slovenija

345,70

40 mg

345,70

-

0122928

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 40 mg

Laboratorios Alcala Farma S.L.; Krka Tovarna Zdravil d.d.

Španija; Slovenija

1.728,50

40 mg

345,70

-

INDIKACIJE

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

A02BC05

esomeprazol

0122812

A02BC05

esomeprazol

NEXIUM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 40 mg

AstraZeneca AB

Švedska

541,30

30 mg

405,98

-

0122813

A02BC05

esomeprazol

NEXIUM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 40 mg

AstraZeneca AB

Švedska

5.412,70

30 mg

405,95

-

INDIKACIJE

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

A03

LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

 

A03B

Alkaloidi beladone i derivati, monokomponentni

 

A03BB

Alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini)

 

A03BB01

hioscin-butilbromid

0123140

A03BB01

hioscin-butilbromid

BUSCOPAN

rastvor za injekciju

ampula, 6 po 1 ml (20 mg/1 ml)

Boehringer Ingelheim Espana S.A.

Španija

193,90

60 mg

96,95

-

1123141

A03BB01

hioscin-butilbromid

BUSCOPAN

obložena tableta

blister, 20 po 10 mg

Delpharm Reims

Francuska

301,30

60 mg

90,39

-

 

A03D

Spazmolitici u kombinaciji sa analgeticima

 

A03DA

Sintetski antiholinergici u kombinaciji sa analgeticima

 

A03DA02

pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum

0123560

A03DA02

pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum

BARALGETAS

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (10 mg + 0,1 mg + 2500mg)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

111,20

-

 

A03F

Propulzivi

 

A03FA

Propulzivi

 

A03FA01

metoklopramid

0124302

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 10 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

169,90

30 mg

50,97

-

 

A04

ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE

 

A04A

Antiemetici i sredstva protiv nauzeje

 

A04AA

Antagonisti serotonina (5HT3)

 

A04AA01

ondansetron

0124530

A04AA01

ondansetron

ONDASAN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 4 mg/2 ml

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

1.585,40

16 mg

1.268,32

-

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

 

A04AA02

granisetron

0124584

A04AA02

granisetron

KYTRIL

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 1 mg/1 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

2.030,00

3 mg

1.218,00

-

0124573

A04AA02

granisetron

GRANISETRON- TEVA

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 1 ml, 1 mg/1 ml

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Mađarska

2.030,00

3 mg

1.218,00

-

0124570

A04AA02

granisetron

GRANISETRON- TEVA

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 3 ml, 3 mg/3 ml

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Mađarska

3.213,30

3 mg

642,66

-

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

 

A04AA05

palonosetron

0124574

A04AA05

palonosetron

ALOXI

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (0,25 mg/5 ml)

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd; PharmaSwiss d.o.o.

Irska; Republika Srbija

5.055,10

0,25 mg

5.055,10

-

NAPOMENA

STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.

 

A04AD

Ostali antiemetici

 

A04AD12

aprepitant

1124587

A04AD12

aprepitant

EMEND

kapsula, tvrda

blister, 1 po 125 mg, 2 po 80 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

5.777,00

95 mg

1.925,67

 

NAPOMENA

STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.

 

A05

TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE

 

A05B

Terapija bolesti jetre, lipotropni lekovi

 

A05BA

Preparati u terapiji bolesti jetre

 

A05BA..

ornitinaspartat

0127452

A05BA..

ornitinaspartat

HEPA-MERZ

rastvor za infuziju

10 po (5 g/10 ml)

Merz Pharma GmbH

Nemačka

6.406,20

-

-

-

NAPOMENA

STAC

 

A06

LAKSATIVI

 

A06A

Laksativi

 

A06AD

Osmotski laksativi

 

A06AD65

makrogol 4000

3125300

A06AD65

makrogol 4000

FORTRANS

prašak za oralni rastvor

kesica, 4 po 74 g

Beaufour Ipsen Industrie

Francuska

728,10

-

-

-

NAPOMENA

STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.

 

A07

ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI

 

A07E

Intestinalni antiinflamatorni lekovi

 

A07EC

Aminosalicilna kiselina i slični lekovi

 

A07EC02

mesalazin

5129473

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

rektalna suspenzija

bočica, 7 po 60 ml (4 g/60 ml)

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

3.115,60

1,5 g

166,91

-

INDIKACIJE

Lečenje ulceroznog kolitisa (K51) kao monoterapija ili u kombinaciji sa kortikosteroidom.

 

A11

VITAMINI

 

A11D

Vitamin B1 monokomponentni i u kombinaciji sa vitaminima B6 i B12

 

A11DA

Vitamin B1, monokomponentni

 

A11DA01

tiamin (aneurin, vitamin B1)

0051750

A11DA01

tiamin

VITAMIN B1 ALKALOID

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 1 ml (100 mg/1 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

1.905,10

50 mg

19,05

-

 

A11E

Vitamini B kompleksa, uključujući kombinacije

 

A11EA

Vitamini B kompleksa, ostale kombinacije

 

A11EA..

vitamini B-kompleksa

0052184

A11EA..

vitamini B-kompleksa

BEVIPLEX

injekcija

5 po 2 ml (40 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 10 mg + 0,004 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

437,40

-

-

-

 

A11G

Askorbinska kiselina (vitamin C) uključujući kombinacije

 

A11GA

Askorbinska kiselina (vitamin C), monokomponentni

 

A11GA01

askorbinska kiselina

0051845

A11GA01

askorbinska kiselina

VITAMIN C

injekcija

50 po 500 mg/5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.783,30

0,2 g

14,27

-

 

A11H

Ostali monokomponentni vitaminski preparati

 

A11HA

Ostali monokomponentni vitaminski preparati

 

A11HA02

piridoksin (vitamin B6)

0051351

A11HA02

piridoksin (vitamin B6)

BEDOXIN

injekcija

50 po 50 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

616,00

0,16 g

39,42

-

 

A11J

Ostali vitaminski proizvodi, kombinacije

 

A11JA

Kombinacije vitamina

 

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol

0050150

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol

VITALIPID N INFANT

koncentrat za emulziju za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)

Fresenius Kabi AB

Švedska

2.750,80

-

-

-

0050151

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol

VITALIPID N ADULT

koncentrat za emulziju za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (194,1 mcg/ml + 15 mcg/ml + 0,5 mcg/ml + 0,91 mg/ml)

Fresenius Kabi AB

Švedska

2.187,80

-

-

-

INDIKACIJE

Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Infant samo kod dece do 11 godina starosti.

 

A16

OSTALI PROIZVODI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZAM

 

A16A

Ostali proizvodi koji deluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizam

 

A16AA

Amino kiseline i derivati

 

A16AA..

alfa-okso-(R,S)-izoleucin, kalcijumova so, alfa-okso-leucin, kalcijumova so, alfa-okso-fenilalanin, kalcijumova so, alfa-okso-valin, kalcijumova so, alfa-hidroksi-(R,S)- metionin, kalcijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, tirozin

1174015

A16AA..

alfa-okso-(R,S)- izoleucin, kalcijumova so, alfa-okso-leucin, kalcijumova so, alfa- okso-fenilalanin, kalcijumova so, alfa- okso-valin, kalcijumova so, alfa-hidroksi-(R,S)- metionin, kalcijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, tirozin

KETOSTERIL

film tableta

blister, 100 po (67 mg + 101 mg + 68 mg + 86 mg + 59 mg + 75 mg + 53 mg + 23 mg + 38 mg + 30 mg

Fresenius Kabi Deutschland GmbH Beijng; Fresenius Kabi Pharmaceutical Co. Ltd; Labesfal- Laboratorios Almiro S.A.

Nemačka; Kina; Portugalija

6.269,30

-

-

-

INDIKACIJE

Prevencija i terapija oštećenja nastalih usled poremećaja metabolizma proteina u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji uz smanjeni unos proteina putem hrane od 40g/dan (za odrasle) i manje, tj. kod pacijenata sa brzinom glomerularne filtracije (GFR) između 5 i 15 ml/min. Neophodna je primena Ketosteril tableta sve dok je GFR ispod 25 ml/min.

 

Lista B - Grupa B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

B

KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA

 

B01

ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)

 

B01A

Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)

 

B01AB

Heparinska grupa

 

B01AB01

heparin

0062035

B01AB01

heparin

HEPARIN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5000 i.j./0,25 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

359,00

10000 i.j.

143,60

-

0062036

B01AB01

heparin

HEPARIN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5000 i.j./1 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

359,00

10000 i.j.

143,60

-

0062037

B01AB01

heparin

HEPARIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 25000 i.j./5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

2.906,20

10000 i.j.

116,25

-

0062039

B01AB01

heparin-natrijum

HEPARIN PANPHARMA

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 5 ml (25000 i.j./5 ml)

Panpharma u saradnji sa Rotexmedica GmbH, Nemačka

Francuska

2.906,20

10000 i.j.

116,25

-

 

B01AB02

antitrombin III

0062161

B01AB02

antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Baxter AG

Austrija

24.321,30

2100 i.j.

102.149,46

-

0062162

B01AB02

antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 20 ml (1000 i.j./20 ml)

Baxter AG

Austrija

48.642,30

2100 i.j.

102.148,83

-

0062170

B01AB02

antitrombin III

KYBERNIN P 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 500 i.j.

CSL Behring GmbH

Nemačka

24.321,30

2100 i.j.

102.149,46

-

INDIKACIJE

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

B01AB04

dalteparin

0062210

B01AB04

dalteparin- natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 2500 i.j./0.2 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

1.578,10

2500 i.j.

157,81

-

0062211

B01AB04

dalteparin- natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 5000 i.j./0.2 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

2.923,90

2500 i.j.

146,20

-

0062212

B01AB04

dalteparin- natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju/infuziju

napunjen injekcioni špric, 10 po 10000 i.j./1 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

4.546,40

2500 i.j.

113,66

-

INDIKACIJE

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

B01AB05

enoksaparin

0062200

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 2 po 20 mg (2000 i.j./0,2 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co. Ltd.

Francuska; Mađarska

390,80

2000 i.j.

195,40

-

0062201

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 2 po 40 mg (4000 i.j./0,4 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co. Ltd.

Francuska; Mađarska

718,30

2000 i.j.

179,58

-

0062202

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 2 po 60 mg (6000 i.j./0,6 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co. Ltd.

Francuska; Mađarska

941,90

2000 i.j.

156,98

-

0062203

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 2 po 80 mg (8000 i.j./0,8 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co. Ltd.

Francuska; Mađarska

1.069,80

2000 i.j.

133,73

-

0062205

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,2 ml (2000 i.j./0,2 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co. Ltd.

Francuska; Mađarska

1.954,00

2000 i.j.

195,40

-

0062206

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co. Ltd.

Francuska; Mađarska

3.591,60

2000 i.j.

179,58

-

0062207

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,6 ml (6000 i.j./0,6 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co. Ltd.

Francuska; Mađarska

4.709,40

2000 i.j.

156,98

-

0062208

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,8 ml (8000 i.j./0,8 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co. Ltd.

Francuska; Mađarska

5.348,90

2000 i.j.

133,72

-

INDIKACIJE

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

B01AB06

nadroparin

0062300

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 0,3 ml (2850 i.j./0,3 ml)

Glaxo Wellcome Production

Francuska

1.793,90

2850 i.j.

179,39

-

0062400

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 0,4 ml (3800 i.j./0,4 ml)

Glaxo Wellcome Production

Francuska

1.853,60

2850 i.j.

139,02

-

0062302

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 0,6 ml (5700 i.j./0,6 ml)

Glaxo Wellcome Production

Francuska

2.693,60

2850 i.j.

134,68

-

INDIKACIJE

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

B01AD

Enzimi

 

B01AD01

streptokinaza

0064052

B01AD01

streptokinaza

STREPTASE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1500000 i.j.

CSL Behring GmbH

Nemačka

11.879,70

1,5 Mi.j.

11.879,70

-

NAPOMENA

STAC

 

B01AD02

alteplaza

0064130

B01AD02

alteplaza

ACTILYSE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Nemačka

45.502,90

0,1 g

91.005,80

-

NAPOMENA

STAC

 

B01AD11

tenekteplaza

0064060

B01AD11

tenekteplaza

METALYSE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Nemačka

107.562,00

40 mg

86.049,60

-

 

B01AE

Inhibitori agregacije trombocita, direktni

 

B01AE07

dabigatraneteksilat

1069615

B01AE07

dabigatraneteksilat

PRADAXA

kapsula, tvrda

blister, 10 po 75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Nemačka

1.421,20

220 mg

416,89

-

1069613

B01AE07

dabigatraneteksilat

PRADAXA

kapsula, tvrda

blister, 10 po 110 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

Nemačka

1.430,60

220 mg

286,12

-

INDIKACIJE

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

NAPOMENA

STAC

 

B01AX

Ostala antitrombotička sredstva (antikoagulansi)

 

B01AX05

fondaparinuks-natrijum

0062420

B01AX05

fondaparinuks-natrijum

ARIXTRA

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 0,5 ml (2,5 mg/0,5 ml)

Glaxo Wellcome Production

Francuska

4.739,40

2,5mg

473,94

-

INDIKACIJE

1. Nestabilna angina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (UA/NSTEMI) kod pacijenata kod kojih nije indikovano urgentno (manje 120 minuta) invazivno lečenje (PCI);
2. Infarkt miokarda sa elevcijom ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se leče tromboliticima ili koji u početku ne smeju da dobiju drugi oblik reperfuzivne terapije.

 

B01AX06

rivaroksaban

1069600

B01AX06

rivaroksaban

XARELTO

film tableta

blister, 10 po 10 mg

Bayer Healthcare AG

Nemačka

2.861,60

10 mg

286,16

-

INDIKACIJE

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

NAPOMENA

STAC

 

B02

ANTIHEMORAGICI

 

B02A

Antifibrinolitici

 

B02AA

Aminokiseline

 

B02AA02

traneksaminska kiselina

0065040

B02AA02

traneksaminska kiselina

TRANEXAMIC MEDOCHEMIE

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 5 ml (500 mg/5 ml)

Medochemie Ltd.

Kipar

489,70

2 g

195,88

-

INDIKACIJE

1. Lokalna fibrinoliza - kratkotrajna primena u profilaksi i lečenju kod pacijenata koji su pod velikim rizikom od krvarenja tokom i posle operacije kod prostatektomije, konizacije cerviksa i hirurških procedura i dentalnih ekstrakcija kod bolesnika sa hemofilijom;
2. Sistemska fibrinoliza - hemoragijske komplikacije povezane sa trombolitičkom terapijom i krvarenje povezano sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, kod koje je predominantna aktivacija fibrinolitičkog sistema.

 

B02B

 

 

B02BA

Vitamin K

 

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

0050970

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

KONAKION MM

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 10 mg/1 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

217,80

20 mg

87,12

-

0050974

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

KONAKION MM

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2 mg/0,2 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

263,70

20 mg

527,40

-

 

B02BC

Lokalni hemostatici

 

B02BC30

fibrinski lepak (fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid)

9067081

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid

BERIPLAST P Combi-Set 1ml

prašak i rastvarač za lepak za tkivo

bočica, 4 po 1 ml (90 mg + 60 U + 1000 KIU + 500 i.j. + 5,9 mg)/ml

CSL Behring GmbH

Nemačka

10.539,60

-

-

-

9067082

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid

BERIPLAST P Combi-Set 3ml

prašak i rastvarač za lepak za tkivo

bočica, 4 po 3 ml (270 mg + 180 U + 3000 KIU + 1500 i.j. + 17,7 mg)/3 ml

CSL Behring GmbH

Nemačka

30.916,30

-

-

-

NAPOMENA

STAC

 

B02BD

Faktori koagulacije krvi

 

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

0066014

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

OCTANATE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po 5 ml (50 i.j./ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.

Austrija; Švedska; Francuska

13.863,80

500 i.j.

27.727,60

-

0066013

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

OCTANATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po 10 ml (100 i.j./ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.

Austrija; Švedska; Francuska

50.614,40

500 i.j.

25.307,20

-

0066012

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

OCTANATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po (500 i.j.)/10 ml

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

0066102

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

EMOCLOT

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 500 i.j./ 10 ml rastv.

Kedrion S.P.A.

Italija

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

0066103

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

EMOCLOT

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 1000 i.j./ 10 ml rastv.

Kedrion S.P.A.

Italija

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

-

0066610

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

13.862,80

500 i.j.

27.725,60

-

0066611

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

0066612

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

ZLB Behring GmbH

Nemačka

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

-

0066630

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 250 i.j. (50i.j./ml + 5ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

13.862,80

500 i.j.

27.725,60

-

0066631

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 500 i.j.(50 i.j./ml + 10ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

0066632

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 1000 i.j. (100 i.j./ml + 10 ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

-

0066907

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE-DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (250 i.j./5 ml)

Grifols Therapeutics INC.

SAD

13.862,80

500 i.j.

27.725,60

-

0066908

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE-DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

Grifols Therapeutics INC.

SAD

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

0066906

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE-DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

Grifols Therapeutics INC.

SAD

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

-

 

B02BD02

oktokog alfa (humani faktor koagulacije VIII, rekombinantni)

0066905

B02BD02

oktokog alfa (humani faktor koagulacije VIII, rekombinantni)

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu sa bio-set priborom, 1 po 2,5 ml (500 i.j./2,5 ml)

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.

Italija

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

0066903

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu sa bio-set priborom, 1 po 2,5 ml (250 i.j/2, 5 ml)

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.

Italija

13.862,80

500 i.j.

27.725,60

-

0066901

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu sa bio-set priborom, 1 po 2,5 ml (1000 i.j/2, 5 ml)

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.

Italija

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

-

0066909

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (250 i.j./10 ml)

Baxter S.A.

Belgija

13.862,80

500 i.j.

27.725,60

-

0066910

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Baxter S.A.

Belgija

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

0066911

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

Baxter S.A.

Belgija

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

-

0066770

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 4 ml (250 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

13.862,80

500 i.j.

27.725,60

 

0066771

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 4 ml (500 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

 

0066772

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 4 ml (1000 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

 

0066773

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 4 ml (2000 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

101.495,20

500 i.j.

25.373,80

 

 

B02BD03

antiinhibitorski kompleks koagulacionog faktora VIII

0066044

B02BD03

antiinhibitorski kompleks faktora VIII

FEIBA NF

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 20 ml (500 i.j./20 ml)

Baxter AG

Austrija

47.306,70

10000 i.j.

946.134,00

-

INDIKACIJE

Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

B02BD04

koagulacioni faktor IX

0066011

B02BD04

koagulacioni faktor IX

OCTANINE F

injekcija

1 po (500 i.j.)/5 ml

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

22.972,20

350 i.j.

16.080,54

-

0066010

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

AIMAFIX

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

22.972,20

350 i.j.

16.080,54

-

0066171

B02BD04

humani faktor koagulacije IX

IMMUNINE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

1 po 600 i.j./5 ml

Baxter AG

Austrija

27.566,60

350 i.j.

16.080,52

-

0066008

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

BERININ P

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (600 i.j./5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

27.566,60

350 i.j.

16.080,52

-

0066502

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (50 i.j. /ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

11.486,10

350 i.j.

16.080,54

-

0066501

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (100 i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

22.972,20

350 i.j.

16.080,54

-

0066500

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

45.944,40

350 i.j.

16.080,54

-

 

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco), (antihemofilni faktor VIII)

0066200

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemofilni faktor VIII)

HAEMATE P 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 250 i.j./ 10 ml rastv.

CSL Behring GmbH

Nemačka

18.240,90

7200 i.j.

525.337,92

-

0066201

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemofilni faktor VIII)

HAEMATE P 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 500 i.j./20 ml rastv.

CSL Behring GmbH

Nemačka

36.481,80

7200 i.j.

525.337,92

-

0066202

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemofilni faktor VIII)

HAEMATE P 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 1000 i.j./30 ml rastv.

CSL Behring GmbH

Nemačka

72.963,50

7200 i.j.

525.337,20

-

0066700

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof)

WILATE 450

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (450 i.j./5 ml + 400 i.j./5 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

36.481,80

7200 i.j.

525.337,92

-

0066701

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof)

WILATE 900

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (900 i.j./10 ml + 800 i.j./10 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

72.963,50

7200 i.j.

525.337,20

-

0066153

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemofilni faktor VIII)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po (250 i.j. + 125 i.j.)sa 5 ml rastvarača

Baxter AG

Austrija

12.652,60

7200 i.j.

364.394,88

-

0066154

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco),(antihemofilni faktor VIII)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po (500 i.j. + 250 i.j.) sa 5 ml rastvarača

Baxter AG

Austrija

25.305,20

7200 i.j.

364.394,88

-

0066210

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 i.j./5 ml + 190 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

12.652,60

7200 i.j.

364.394,88

-

0066212

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml + 375 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

25.305,20

7200 i.j.

364.394,88

-

0066211

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml + 750 i.j./10 ml)

Baxter AG

Austrija

50.610,40

7200 i.j.

364.394,88

-

INDIKACIJE

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

B02BD08

koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa (aktivirani)

0066602

B02BD08

eptakog alfa (aktivirani)

NOVOSEVEN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 1,1 ml (1 mg/1,1 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

69.526,50

2500000 i.j.

1.529,58

-

INDIKACIJE

Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, te urođeni deficit faktora VII na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

B03

ANTIANEMICI

 

B03A

Preparati gvožđa

 

B03AC

Trovalentno gvožđe, parenteralni preparati

 

B03AC02

gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks

0060250

B03AC02

gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks

FERROVIN

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 100 mg/5 ml

Rafarm S.A.

Grčka

4.937,80

0,1 g

987,56

-

NAPOMENA

STAC

 

B03B

Vitamin B12 i folna kiselina

 

B03BA

Vitamin B12 (cijanokobalamin) i derivati

 

B03BA01

cijanokobalamin

0051760

B03BA01

cijanokobalamin

VITAMIN B12

rastvor za injekciju

50 po 500 mcg/1 ml

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

907,60

20 mcg

0,73

-

INDIKACIJE

Perniciozna anemija.

 

B03BA03

hidroksokobalamin

0051560

B03BA03

hidroksokobalamin

OHB 12

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2500 mcg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

361,10

20 mcg

0,58

-

 

B05

SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI

 

B05A

Krv i slični proizvodi

 

B05AA

Supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme

 

B05AA01

albumin, humani (5%)

0179350

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA 5%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 250 ml 5%

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

4.561,50

-

-

-

INDIKACIJE

STAC; Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primena artificijalnih koloida kontraindikovana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide); opekotine; hiperbilirubinemija kod neonatusa i terapijska zamena plazme.

 

B05AA01

albumin, humani (20%)

0179351

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA 20%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 50 ml 20%

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

3.648,00

-

-

-

0179315

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml 20%

Baxter AG

Austrija

3.648,00

-

-

-

0179323

B05AA01

albumin

UMAN ALBUMIN

rastvor za infuziju

1 po 50 ml 20%

Kedrion S.P.A.

Italija

3.648,00

-

-

-

0179046

B05AA01

albumin, humani

LJUDSKI ALBUMIN 20%

rastvor za infuziju

1 po 10 ml 20%

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

729,50

-

-

-

0179048

B05AA01

albumin, humani

LJUDSKI ALBUMIN 20%

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (20%)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

3.648,00

-

-

-

0179190

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (20%)

CSL Behring GmbH

Nemačka

3.648,00

-

-

-

0179360

B05AA01

albumin, humani

ALBIOMIN 20%

rastvor za infuziju

staklena bočica, 1 po 50 ml (20%)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

3.648,00

-

-

-

0179186

B05AA01

albumin, humani

PLASBUMIN-20

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (20%)

Talecris Biotherapeutics GmbH

Nemačka

3.517,40

-

-

-

0179185

B05AA01

albumin, humani

PLASBUMIN-20

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (20%)

Talecris Biotherapeutics GmbH

Nemačka

6.462,60

-

-

-

NAPOMENA

STAC

 

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum hlorid

0179340

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum hlorid

VOLUVEN

rastvor za infuziju

1 po 500 ml (60 g/l + 9 g/l)

Fresenius Kabi

Nemačka

724,10

-

-

-

0179345

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum hlorid

HETASORB 6%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (60 g/l + 9 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

606,10

-

-

-

0179346

B05AA07

hidroksietil skrob, natrijum hlorid

HETASORB 10%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (100 g/l + 9 g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

694,50

-

-

-

0179355

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum- hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 6%

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500 ml (60 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B.Braun Medical SA

Švajcarska

6.516,50

-

-

-

0179356

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum- hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 6%

rastvor za infuziju

kesa, 20 po 250 ml (60 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B.Braun Medical SA

Švajcarska

8.283,30

-

-

-

0179357

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum- hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 6%

rastvor za infuziju

kesa, 20 po 500 ml (60 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B.Braun Medical SA

Švajcarska

13.033,00

-

-

-

0179358

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum- hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 10%

rastvor za infuziju

kesa, 20 po 250 ml (100 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B.Braun Medical SA

Švajcarska

10.829,70

-

-

-

0179359

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum- hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 10%

rastvor za infuziju

kesa, 20 po 500 ml (100 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B.Braun Medical SA

Švajcarska

13.782,70

-

-

-

NAPOMENA

STAC

 

B05B

Rastvori za intravensku primenu

 

B05BA

Rastvori za parenteralnu ishranu

 

B05BA01

aminokiseline

0174030

B05BA01

alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina, treonin, triptofan, valin

HEPASOL 8%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (4,64 g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/ + 10,4 g/l + 13,09 g/l + 6,88 g/l + 1,1 g/l + 5,73 g/l + 2,24 g/l + 4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7 g/l + 10,08 g/l

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

554,70

-

-

-

0174041

B05BA01

aminokiseline

VAMINOLACT

rastvor za infuziju

12 po 100 ml

Fresenius Kabi

Austrija

12.968,00

-

-

-

0174037

B05BA01

alanin, prolin, glicin, arginin, Na-glicerilfosfat, jabučna kiselina

AMINOSOL 10% E

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

630,00

-

-

-

0174036

B05BA01

leucin, alanin, arginin, glicin, prolin, lizin...

AMINOSOL 15%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

954,00

-

-

-

0174035

B05BA01

aminokiseline

AMINOSOL 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

630,00

-

-

-

0174021

B05BA01

aminokiseline

AMINOVEN 10%

rastvor za infuziju

boca, 10 po 500 ml (100 g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

7.412,00

-

-

-

0174023

B05BA01

aminokiseline

AMINOVEN 15%

rastvor za infuziju

boca, 10 po 500 ml (150 g/l)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

11.991,30

-

-

-

NAPOMENA

STAC

 

B05BA02

sojino ulje, fosfolipidi, glicerol

0171110

B05BA02

sojino ulje, fosfolipidi, glicerol

LIPOVENOES 10% PLR

emulzija za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

18.140,00

-

-

-

0171291

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

rastvor za infuziju

10 po 100 ml (plastika)

Fresenius Kabi AB

Švedska

4.793,20

-

-

-

0171287

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

rastvor za infuziju

1 po 250 ml (plastika) 20%

Fresenius Kabi AB

Švedska

968,40

-

-

-

0171289

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

rastvor za infuziju

1 po 500 ml (plastika) 20%

Fresenius Kabi AB

Švedska

1.281,40

-

-

-

0171310

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%

emulzija za infuziju

boca, 10 po 100 ml (100 g/1l + 100 g/1l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

4.647,70

-

-

-

0171311

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%

emulzija za infuziju

boca, 10 po 250 ml (100 g/1l + 100 g/1l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

10.146,30

-

-

-

0171312

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%

emulzija za infuziju

boca, 10 po 500 ml (100 g/1l + 100 g/1l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

12.701,90

-

-

-

NAPOMENA

STAC

 

B05BA03

glukoza

0173220

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

69,40

-

-

-

0173225

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (10%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

86,10

-

-

-

0173500

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (5%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

69,40

-

-

-

0173501

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (10%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

86,10

-

-

-

0173130

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

69,40

-

-

-

0173131

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

86,10

-

-

-

0173306

B05BA03

glukoza

GLUCOSE 5%

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 100 ml (50 g/1l)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.253,90

-

-

-

0173900

B05BA03

glukoza

GLUCOSE 5% FRESENIUS

rastvor za infuziju

boca staklena, 49 po 100 ml (5%)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

3.072,00

-

-

-

0173901

B05BA03

glukoza

GLUCOSE 5% FRESENIUS

rastvor za infuziju

boca staklena, 20 po 500 ml (5%)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

1.388,00

-

-

-

0173550

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 100 ml (5%)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

62,70

-

-

-

0173551

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 250 ml (5%)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

66,90

-

-

-

0173552

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (5%)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

69,40

-

-

-

0173553

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 1000 ml (5%)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

156,50

-

-

-

0173554

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 250 ml (10%)

Bieffe Medital S.A.

Španija

83,80

-

-

-

0173556

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (10%)

Bieffe Medital S.A.

Španija

86,10

-

-

-

0173557

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 1000 ml (10%)

Bieffe Medital S.A.

Španija

189,30

-

-

-

 

B05BA10

kombinacija rastvora za parenteralnu ishranu

0174040

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, acetilcistein, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, glicin, alanin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina

AMINOSTERIL N- Hepa 8%

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

10.222,60

-

-

-

0171300

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum- acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

5 po 1026 ml (900 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

9.838,30

-

-

-

0171301

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum- acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

4 po 1540 ml (1400 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

10.889,50

-

-

-

0171306

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum- acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

3 po 2566 ml (2300 kcal)

Fresenius Kabi

Švedska

16.236,70

 

 

 

0171303

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum- acetat, ulje soje

KABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

4 po 1440 ml (1000 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

10.789,40

 

 

 

0171305

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum- acetat, ulje soje

KABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

3 po 2400 ml (1700 kcal)

Fresenius Kabi

Švedska

11.346,60

 

 

 

0171121

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N4-550E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)

Baxter S.A.

Belgija

15.081,30

-

-

-

0171120

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N4-550E

emulzija za infuziju

kesa, 6 po 1000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)

Baxter S.A.

Belgija

15.743,70

-

-

-

0171122

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N6-900E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (17,6g/l + 9,78g/l + 8,76g/l + 4,08g/l + 5,1g/l + 6,21g/l + 4,93g/l + 3,4g/l + 4,76g/l + 5,78g/l + 4,25g/l + 3,57g/l + 1,53g/l + 0,34g/l + 4,93g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 300g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

17.669,10

-

-

-

0171123

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N7-1000E

emulzija za infuziju

kesa, 6 po 1000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

17.770,30

-

-

-

0171124

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N7-1000E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

16.511,50

-

-

-

0174203

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, tirozin, natrijum- acetat, natrijum- hidroksid, kalijum-acetat, magnezijum-hlorid, dinatrijum-fosfat

AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% E

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml (5g/l, 8,9g/l,6,85g/l, 4,4g/l, 4,7g/l,4,2g/l, 1,6g/l, 6,2g/l,11,5g/l, 3g/l, 10,5g/l,12g/l, 5,6g/l, 7,2g/l,5,5g/l, 2,3g/l, 0,4g/l,2,858g/l, 0,36g/l,2,453g/l, 0,508g/l,3,581g/l

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

7.215,90

-

-

-

0174202

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, tirozin, natrijum- acetat, natrijum- hidroksid, kalijum-acetat, magnezijum-hlorid, dinatrijum-fosfat

AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% E

rastvor za infuziju

boca staklena, 6 po 1000 ml (5g/l, 8,9g/l,6,85g/l, 4,4g/l, 4,7g/l,4,2g/l, 1,6g/l, 6,2g/l,11,5g/l, 3g/l, 10,5g/l,12g/l, 5,6g/l, 7,2g/l,5,5g/l, 2,3g/l, 0,4g/l,2,858g/l, 0,36g/l,2,453g/l, 0,508g/l,3,581g/l

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

8.661,90

-

-

-

0171320

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1250 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

13.973,50

-

-

-

0171321

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1875 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

16.768,10

-

-

-

0171322

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 2500 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

21.239,70

-

-

-

0171323

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1250 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

16.835,20

-

-

-

0171324

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1875 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

20.121,80

-

-

-

0171325

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 2500 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

26.829,00

-

-

-

0171326

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID SPECIAL

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1250 ml (3,284 g/l + 4,384 g/l + 3,98 g/l + 2,736 g/l + 4,916 g/l + 2,54 g/l + 0,8 g/l + 3,604 g/l + 3,78 g/l + 2,368 g/l + 6,792 g/l + 2,312 g/l + 2,1 g/l + 4,908 g/l + 4,76 g/l + 4,2 g/l + 1,171 g/l + 0,378 g/l + 0,25 g/l + 3,689 g/l + 0,91 g/l + 0,623 g/l + 158,4 g/l + 2,496 g/l + 7,024 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

20.540,90

-

-

-

0171327

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID SPECIAL

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1875 ml (3,284 g/l + 4,384 g/l + 3,98 g/l + 2,736 g/l + 4,916 g/l + 2,54 g/l + 0,8 g/l + 3,604 g/l + 3,78 g/l + 2,368 g/l + 6,792 g/l + 2,312 g/l + 2,1 g/l + 4,908 g/l + 4,76 g/l + 4,2 g/l + 1,171 g/l + 0,378 g/l + 0,25 g/l + 3,689 g/l + 0,91 g/l + 0,623 g/l + 158,4 g/l + 2,496 g/l + 7,024 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

21.484,20

-

-

-

0171328

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum- acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID SPECIAL

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 2500 ml (3,284 g/l + 4,384 g/l + 3,98 g/l + 2,736 g/l + 4,916 g/l + 2,54 g/l + 0,8 g/l + 3,604 g/l + 3,78 g/l + 2,368 g/l + 6,792 g/l + 2,312 g/l + 2,1 g/l + 4,908 g/l + 4,76 g/l + 4,2 g/l + 1,171 g/l + 0,378 g/l + 0,25 g/l + 3,689 g/l + 0,91 g/l + 0,623 g/l + 158,4 g/l + 2,496 g/l + 7,024 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B.Braun Melsungen AG

Nemačka

29.064,80

-

-

-

NAPOMENA

STAC

 

B05BB

Rastvori za elektrolitni disbalans

 

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

0175260

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

81,60

-

-

-

0175400

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

RINGEROV RASTVOR

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

81,60

-

-

-

0175515

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

81,60

-

-

-

0175331

B05BB01

natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum hlorid

RINGEROV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,33 g/l + 0,3 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

81,60

-

-

-

0175330

B05BB01

natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum hlorid

RINGEROV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 1000 ml (8,6 g/l + 0,33 g/l + 0,3 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

179,10

-

-

-

 

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat

0175410

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 3,25 g/l)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

89,50

-

-

-

0175185

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum- hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 3,25 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

89,50

-

-

-

0175420

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

89,50

-

-

-

0175421

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 1000 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

143,10

-

-

-

 

B05BC

Rastvori za osmotsku diurezu

 

B05BC01

manitol

0400430

B05BC01

manitol

MANITOL

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml 20%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

151,10

-

-

-

0400431

B05BC01

manitol

MANITOL

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml 10%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

163,20

-

-

-

 

B05C

Rastvori za ispiranje

 

B05CX

Ostali rastvori za ispiranje

 

B05CX10

manitol, sorbitol

9175213

B05CX10

manitol, sorbitol

ISPIROL

rastvor za ispiranje bešike

kesa, 5 l (5,4 g/l + 27 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.315,70

-

-

-

 

B05D

Rastvori za peritonealnu dijalizu

9175730

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (13,6 g/l + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

798,30

-

-

-

9175731

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (13,6 g/l + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

919,00

-

-

-

9175732

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (13,6 g/l + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

1.273,70

-

-

-

9175733

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (22,7 g/l + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

798,30

-

-

-

9175734

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (22,7 g/l + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

919,00

-

-

-

9175735

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (22.7g/l + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

1.273,70

-

-

-

9175736

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (38.6g/l + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

798,30

-

-

-

9175737

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (38.6g/l + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

919,00

-

-

-

9175738

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum- hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (38.6g/l + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

1.273,70

-

-

-

9175739

B05D...

tirozin, triptofan, fenilalanin, treonin, serin, prolin, glicin, alanin, valin, metionin, izoleucin, leucin, lizin, histidin, arginin, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-laktat, natrijum- hlorid

NUTRINEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (0.3g/l + 0.27g/l + 0.57g/l + 0.646g/l + 0.51g/l + 0.595g/l + 0.51g/l + 0.951g/l + 1.393g/l + 0.85g/l + 0.85g/l + 1.02g/l + 0.955g/l + 0.714g/l + 1.071g/l + 0.184g/l + 0.0508g/l + 4.48g/l + 5.38 g/l

Baxter Healthcare S.A.

Irska

1.538,90

-

-

-

9175741

B05D...

ikodekstrin, natrijum- hlorid, natrijum(S)-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

EXTRANEAL

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (75g/l + 5.4g/l + 4.5g/l + 0.257g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

2.241,30

-

-

-

9175716

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.517,10

-

-

-

9175717

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.517,10

-

-

-

9175718

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42,5 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.517,10

-

-

-

9175743

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze, 1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64 g/l + 3.925 g/l + 0.2573 g/l + 0.1017 g/l + 15 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.517,10

-

-

-

9175744

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze, 1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.517,10

-

-

-

9175745

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze, 1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.517,10

-

-

-

9175720

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 17 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.269,40

-

-

-

9175722

B05D..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 18 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.269,40

-

-

-

9175724

B05D..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 19 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.269,40

-

-

-

9175753

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 2 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.440,30

-

-

-

9175755

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 3 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42,5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.440,30

-

-

-

9175757

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 4 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.440,30

-

-

-

9175754

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 2 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.089,20

-

-

-

9175756

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 3 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42,5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.089,20

-

-

-

9175758

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 4 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.089,20

-

-

-

9175721

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 17 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.836,70

-

-

-

9175723

B05D..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 18 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.836,70

-

-

-

9175725

B05D..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 19 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.786 g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.836,70

-

-

-

9175117

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 2 Sleep safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g 11 + 15 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.615,10

-

-

-

9175119

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 3 Sleep safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42.5 g/ll)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.615,10

-

-

-

9175118

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum- laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 4 Sleep safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73 g/l

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.615,10

-

-

-

 

B05X

Rastvori za intravensku primenu, kao dopunska terapijska sredstva

 

B05XA

Rastvori elektrolita

 

B05XA01

kalijum hlorid

0175150

B05XA01

kalijum hlorid

KALIUM CHLORID FRESENIUS

koncentrat za rastvor za infuziju

20 po 20 ml (1 mmol/ml)

Fresenius Kabi Norge

Norveška

972,70

-

-

-

 

B05XA02

natrijum hidrogenkarbonat

0133110

B05XA02

natrijum hidrogenkarbonat

NATRIUMBICARBO NAT FRESENIUS 8,4%

rastvor za infuziju

bočica, 10 po 100 ml

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

2.488,40

-

-

-

 

B05XA03

natrijum hlorid

0175510

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml 9 g/l

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

74,30

-

-

-

0175180

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml 9 g/l

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

74,30

-

-

-

0175240

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml 0,9%

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

74,30

-

-

-

0175516

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml (9 g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

60,80

-

-

-

0175312

B05XA03

natrijum hlorid

SODIUM CHLORIDE 0.9%

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 100 ml (9 g/l)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Pharmaceuticals S.A.; B. Braun Medical SA

Nemačka; Rumunija; Španija

1.202,80

-

-

-

0175582

B05XA03

natrijum hlorid

SODIUM CHLORIDE

rastvor za infuziju

boca staklena, 49 po 100 ml (9 g/l)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

2.944,90

-

-

-

0175581

B05XA03

natrijum hlorid

SODIUM CHLORIDE

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (9 g/l)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

74,30

-

-

-

0170350

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 100 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

60,10

-

-

-

0170351

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 250 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

60,80

-

-

-

0170352

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

74,30

-

-

-

0170353

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 1000 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

167,70

-

-

-

 

B05XB

Aminokiseline

 

B05XB02

alanil glutamin

0174050

B05XB02

alanil glutamin

DIPEPTIVEN

koncentrat za rastvor za infuziju

boca, 10 po 100 ml (20 g/100 ml)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

34.281,00

-

-

-

NAPOMENA

STAC

 

B05XC

Vitamini

 

B05XC..

askorbinska kiselina, nikotinamid

0052720

B05XC..

askorbinska kiselina, nikotinamid

SOLUVIT N

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 10 ml

Fresenius Kabi AB

Švedska

3.320,20

-

-

-

NAPOMENA

STAC

 

Lista B - Grupa C. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

C

KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)

 

C01

TERAPIJA BOLESTI SRCA

 

C01A

Srčani glikozidi

 

C01AA

Glikozidi digitalisa

 

C01AA05

digoksin

0100250

C01AA05

digoksin

DILACOR

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 6 po 2 ml (0,25 mg/2ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

164,20

0,25 mg

27,37

-

 

C01B

Antiaritmici, grupa I i III

 

C01BD

Antiaritmici, grupa III

 

C01BD01

amjodaron

0101441

C01BD01

amjodaron

SEDACORON

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 3 ml (150 mg/3ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

346,20

0,2 g

92,32

-

0101355

C01BD01

amjodaron

CORDARONE

rastvor za injekciju

ampula, 6 po 3 ml (150 mg/3 ml)

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

415,40

0,2 g

92,31

-

 

C01C

Stimulansi srčanog rada, isključujući srčane glikozide

 

C01CA

Adrenergička i dopaminergička sredstva

 

C01CA04

dopamin

0105146

C01CA04

dopamin

DOPAMIN ADMEDA 50

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)

Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH

Nemačka

490,90

0,5 g

981,80

-

 

C01CA07

dobutamin

0105401

C01CA07

dobutamin

DOBUTAMIN ADMEDA 250

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 1 po 50 ml (250 mg/50 ml)

Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH

Nemačka

481,00

0,5 g

962,00

-

 

C01CA24

adrenalin (epinefrin)

0105031

C01CA24

epinefrin(adrenalin)

ADRENALIN HCL 1:1000

injekcija

50 po 1 mg/1 ml

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

2.165,60

0,5 g

21.656,00

-

 

C01D

Vazodilatatori u terapiji bolesti srca

 

C01DA

Organski nitrati

 

C01DA02

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

0102182

C01DA02

gliceriltrinitrat(nitroglicerin)

NIRMIN

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 1,6 ml (1 mg/1,6 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

887,00

-

-

-

0102180

C01DA02

gliceriltrinitrat(nitroglicerin)

NIRMIN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 50 po 1,6 ml (5 mg/1,6 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

2.147,50

-

-

-

 

C02

ANTIHIPERTENZIVI

 

C02C

Antiadrenergici sa perifernim delovanjem

 

C02CA

Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora

 

C02CA06

urapidil

0103290

C02CA06

urapidil

EBRANTIL 25

injekcija

5 po 25 mg/5 ml

Nycomed GmbH

Nemačka

1.660,30

50 mg

664,12

-

0103291

C02CA06

urapidil

EBRANTIL 50

injekcija

5 po 50 mg/10 ml

Nycomed GmbH

Nemačka

1.660,30

50 mg

332,06

-

NAPOMENA

STAC

 

C03

DIURETICI

 

C03C

Snažni diuretici (Henleove petlje)

 

C03CA

Sulfonamidski diuretici, monokomponentni

 

C03CA01

furosemid

0400411

C03CA01

furosemid

FUROSEMIDE IVANČIĆ

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (10 mg/ml)

Sopharma PLC

Bugarska

345,60

40 mg

69,12

-

 

C03CA02

bumetanid

0400040

C03CA02

bumetanid

YURINEX

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 2 ml (0,5 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

105,00

1 mg

21,00

-

 

C07

BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA

 

C07A

Beta-adrenergički blokatori

 

C07AB

Beta-adrenergički blokatori, selektivni

 

C07AB02

metoprolol

0107497

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (5 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

255,10

0,15 g

1.530,60

-

 

C08

BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA

 

C08C

Selektivni blokatori kalcijumskih kanala

 

C08CA

Derivati dihidropiridina

 

C08CA06

nimodipin

0402102

C08CA06

nimodipin

NIMOTOP S

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml/10 mg

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

1.298,50

50 mg

129,85

-

NAPOMENA

STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.

 

C08D

Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce

 

C08DA

Derivati fenilalkilamina

 

C08DA01

verapamil

0402721

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL ALKALOID

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 2 ml (5 mg/2 ml)

Alkaloid a.d.

Makedonija

449,70

0,24 g

2.158,56

-

 

C09

LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM

 

C09A

Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni

 

C09AA

Inhibitori ACE, monokomponentni

 

C09AA15

zofenopril

1103462

C09AA15

zofenopril

ZOFECARD

film tableta

blister, 28 po 7,5 mg

GmbH; A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.

Nemačka; Italija

329,80

30 mg

47,11

-

INDIKACIJE

Hipertenzija:
Zofenopril je indikovan u terapiji blage do umerene esencijalne hipertenzije.
Akutni infarkt miokarda:
Zofenopril je indikovan u terapiji koja je započela u prvih 24 sata kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčane insuficijencije, koji su hemodinamski stabilni i ne primaju trombolitičku terapiju.

 

Lista B - Grupa D. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

D

LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI)

 

D08

ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI

 

D08A

Antiseptici i dezinficijensi

 

D08AG

Proizvodi sa jodom

 

D08AG02

povidon jod

4156151

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD

pena za kožu

kontejner plastični, 1 po 500 ml (7,5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

407,40

-

-

-

4156150

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD

rastvor za kožu

kontejner plastični, 1 po 500 ml (10%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

407,40

-

-

-

4156152

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD

pena za kožu

kontejner plastični, 1 po 5000ml (7,5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

4.074,00

-

-

-

7156163

D08AG02

povidon

BETADINE

rastvor za kožu

bočica 1 po 1000 ml (10%)

Alkaloid a.d. u saradnji sa Mundipharma AG, Švajcarska

Republika Makedonija

814,80

-

-

-

 

Lista B - Grupa G. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

G

GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)

 

G02

OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI

 

G02A

Preparati za kontrakciju uterusa

 

G02AB

Ergot alkaloidi

 

G02AB01

metilergometrin

0141132

G02AB01

metilergometrin

METHYLERGOMETRIN

injekcija

50 po 0,1 mg/1 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

563,10

0,2 mg

22,52

-

0141135

G02AB01

metilergometrin

METHYLERGOMETRIN

injekcija

50 po 0,2 mg/1 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.134,50

0,2 mg

22,69

-

 

G02AD

Prostaglandini

 

G02AD02

dinoproston (PGE2)

4143125

G02AD02

dinoproston (PGE2)

PREPIDIL GEL

endocervikalni gel

napunjeni injekcioni špric, 1 po 3 g (0,5 mg/3g)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

1.875,60

0,5 mg

312,60

-

6143120

G02AD02

dinoproston (PGE2)

PROSTIN E2

vaginalna tableta

4 po 3 mg

Sanico N.V.

Belgija

3.931,30

0,5 mg

163,80

-

NAPOMENA

STAC

 

G02AD04

karboprost (PGM15)

0143043

G02AD04

karboprost (PGM15)

PROSTIN 15M

rastvor za injekciju

1 po 0,25 mg/ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

1.084,90

2,5 mg

10.849,00

-

NAPOMENA

STAC

 

G02C

Ostali ginekološki preparati

 

G02CA

Simpatikometici kod prevremenog porođaja (tokolitici)

 

G02CA03

fenoterol

0142102

G02CA03

fenoterol

PARTUSISTEN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 10 ml (0.5 mg/10 ml)

Boehringer Ingelheim Espana S.A.

Španija

634,60

-

-

-

 

G03

POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA

 

G03B

Androgeni

 

G03BA

Derivati 3-androst-4ona

 

G03BA03

testosteron enantat

0048619

G03BA03

testosteron enantat

TESTOSTERON DEPO

injekcija

5 po 250 mg/ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

718,10

18 mg

10,34

-

 

G03D

Gestageni

 

G03DA

Derivati pregnena

 

G03DA03

hidroksiprogesteron

0048468

G03DA03

hidroksiprogesteron

PROGESTERON DEPO

rastvor za injekciju

5 po 250 mg/ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

557,70

10 mg

4,46

-

 

G03DA04

progesteron

4137040

G03DA04

progesteron

CRINONE

vaginalni gel

aplikator, 1 po 15 (90 mg/1,125 g)

Fleet Laboratories Ltd.

Velika Britanija

3.623,30

90 mg

241,55

-

INDIKACIJE

1. Za lečenje neplodnosti nastale usled neadekvatne lutealne faze (N97),
2. U toku invitro oplodnje (N97).

 

G03G

Gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije

 

G03GA

Gonadotropini

 

G03GA01

horiogonadotropin

0044143

G03GA01

horiogonadotropin

PREGNYL

injekcija

3 po 1500 i.j. sa rastv.

N.V. Organon

Holandija

406,00

250 i.j.

22,56

-

0044142

G03GA01

horiogonadotropin

PREGNYL

injekcija

3 po 5000 i.j. sa rastv.

N.V. Organon

Holandija

1.030,80

250 i.j.

17,18

-

0044144

G03GA01

horiogonadotropin

PREGNYL

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

lioampula sa rastvaračem, 1 po 1 ml (5000 i.j./1ml)

N.V. Organon

Holandija

343,60

250 i.j.

17,18

-

NAPOMENA

Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.

 

G03GA02

menotrofin (humani menopauzalni gonadotropin)

0044086

G03GA02

menotrofin

MENOPUR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

10 bočica po (75 i.j.) sa 10 amp. po 1ml rastvarača

Ferring GmbH

Nemačka

18.161,40

30 i.j.

726,46

-

0044400

G03GA02

menotrofin

MERIONAL

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1ml (75 i.j. FSH/75i.j. LH)

IBSA Institut Biochemique S.A.

Švajcarska

1.821,50

30 i.j.

728,60

-

INDIKACIJE

Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

G03GA04

urofolitropin

0044412

G03GA04

urofolitropin

FOSTIMON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (75 i.j./ml)

IBSA Institut Biochemique S.A.

Švajcarska

1.161,20

75 i.j.

1.161,20

-

INDIKACIJE

Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

G03GA05

folitropin alfa

0044250

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 75 i.j./ml

Merck Serono S.P.A.

Italija

2.652,20

75 i.j.

2.652,20

-

0044251

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F 300

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (300 i.j./0,5 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

10.883,90

75 i.j.

2.720,98

-

0044252

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F 450

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,75 ml (450 i.j./0,75 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

16.228,70

75 i.j.

2.704,78

-

0044253

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F 900

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 1,5 ml (900 i.j./1,5 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

32.425,50

75 i.j.

2.702,13

-

INDIKACIJE

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

G03GA06

folitropin beta

0044226

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

injekcija

1 po 0,5 ml (50 i.j./0,5 ml)

N.V. Organon

Holandija

1.797,80

75 i.j.

2.696,70

-

0044227

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

injekcija

1 po 0,5 ml (100 i.j./0,5 ml)

N.V. Organon

Holandija

3.406,90

75 i.j.

2.555,18

-

INDIKACIJE

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

Lista B - Grupa H. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

H

HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE

 

H01

HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI

 

H01B

Hormoni zadnjeg režnja hipofize

 

H01BB

Oksitocin i analozi

 

H01BB02

oksitocin

0140150

H01BB02

oksitocin

OXYTOCIN SYNTHETIC

injekcija

100 po 10 i.j./ml

Gedeon Richter

Mađarska

3.483,30

15 i.j.

52,25

-

0140115

H01BB02

oksitocin

SYNTOCINON

rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 100 po 5 i.j./ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.424,10

15 i.j.

72,72

-

0140116

H01BB02

oksitocin

SYNTOCINON

rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 100 po 10 i.j./ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

3.483,30

15 i.j.

52,25

-

NAPOMENA

STAC

 

H01C

Hormoni hipotalamusa

 

H01CB

Antagonisti hormona rasta

 

H01CB02

oktreotid

0049190

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 1 ml (0,1 mg/ml)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

3.736,60

0,7 mg

5.231,24

-

INDIKACIJE

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0);
3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima (I85.0);
4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9).

 

H01CB02

oktreotid

0049195

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN LAR

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 10 mg/2,5 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

52.509,20

0,7 mg

3.675,64

-

0049196

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN LAR

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 20 mg/2,5 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

90.510,90

0,7 mg

3.167,88

-

0049197

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN LAR

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 30 mg/2,5 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

117.610,50

0,7 mg

2.744,25

-

INDIKACIJE

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0).

 

H01CB03

lanreotid

0049231

H01CB03

lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL

injekcija, špric

1 po 60 mg

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

74.102,90

3 mg

3.705,15

-

0049232

H01CB03

lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 90 mg

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

79.980,50

3 mg

2.666,02

-

0049233

H01CB03

lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 120 mg

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

109.398,50

3 mg

2.734,96

-

INDIKACIJE

Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)

 

H02

KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU

 

H02A

Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni

 

H02AB

Glukokortikoidi

 

H02AB01

betametazondinatrijum fosfat, betametazon dipropionat

0047286

H02AB01

betametazon

DIPROPHOS

injekcija

5 po (2 mg + 5 mg)/ml

Schering Plough

Belgija

1.433,90

1,5 mg

61,45

-

 

H02AB02

deksametazon

0047140

H02AB02

deksametazon

DEXASON

rastvor za injekciju

ampula, 25 po 4 mg/ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

688,50

1,5 mg

10,33

-

 

H02AB04

metilprednizolon

0047219

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 2 ml (125 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

190,80

20 mg

30,53

-

0047220

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 7,8 ml (500 mg/7,8 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

629,60

20 mg

25,18

-

0047218

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 15 po 1 ml (40 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.426,30

20 mg

47,54

-

0047212

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD DEPO

suspenzija za injekciju

bočica, 10 po 1 ml (40 mg/1 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.109,00

20 mg

55,45

-

0047173

H02AB04

metilprednizolon

NIRYPAN SOLUBILE

injekcija

15 po 20 mg sa rastv.

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

765,40

20 mg

51,03

-

0047174

H02AB04

metilprednizolon

NIRYPAN SOLUBILE

injekcija

15 po 40 mg sa rastv.

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

1.426,30

20 mg

47,54

-

 

H02AB09

hidrokortizon (kortizol)

0047120

H02AB09

hidrokortizon

HIDROKORTIZON

liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 2 ml (100 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

125,30

30 mg

37,59

-

0047121

H02AB09

hidrokortizon

HIDROKORTIZON

liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 4 ml (500 mg/4 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

327,10

30 mg

19,63

-

0047122

H02AB09

hidrokortizon

HIDROKORTIZON

liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu

dvodelna bočica, 1 po 2 ml (100 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

109,90

30 mg

32,97

-

 

H05

Homeostaza kalcijuma

 

H05B

Antiparatiroidni hormoni

 

H05BX

Drugi antiparatiroidni hormoni

 

H05BX02

parikalcitol

1050012

H05BX02

parikalcitol

ZEMPLAR

kapsula, meka

blister, 28 po 1 mcg

Aesica Queenborough Ltd.

Velika Britanija

9.687,20

2 mcg

691,94

-

1050010

H05BX02

parikalcitol

ZEMPLAR

kapsula, meka

blister, 28 po 2 mcg

Aesica Queenborough Ltd.

Velika Britanija

19.323,30

2 mcg

690,12

-

0050140

H05BX02

parikalcitol

ZEMPLAR

rastvor za injekciju

ampula 5 po 1 ml (5 mcg/ml)

Abbott S.R.L.

Italija

10.550,90

2 mcg

844,07

-

INDIKACIJE

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

 

Lista B - Grupa J. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

J

ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

 

J01

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

 

J01A

Tetraciklini

 

J01AA

Tetraciklini

 

J01AA12

tigeciklin

0029781

J01AA12

tigeciklin

TYGACIL

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 10 po 50 mg

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

51.569,20

0,1 g

10.313,84

-

NAPOMENA

**

 

J01C

Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini

 

J01CA

Penicilini širokog spektra

 

J01CA01

ampicilin

0021108

J01CA01

ampicilin

PAMECIL

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Medochemie Ltd.

Kipar

721,30

2 g

144,26

-

0021109

J01CA01

ampicilin

PAMECIL

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 100 po 1 g

Medochemie Ltd.

Kipar

7.213,20

2 g

144,26

-

 

J01CE

Penicilini osetljivi na beta-laktamazu

 

J01CE30

benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin

0020056

J01CE30

benzilpenicilin, prokainbenzil penicilin

PANCILLIN

prašak za suspenziju za injekciju

bočica, 50 po 800000 i.j. (600000i.j. + 200000i.j.)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

2.386,70

6000000 i.j.

477,34

-

 

J01CR

Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta laktamaze

 

J01CR01

ampicilin, sulbaktam

0021357

J01CR01

ampicilin, sulbaktam

AMPISULCILLIN

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 1,5 g (1000mg + 500mg)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

1.722,00

2 g

344,40

-

NAPOMENA

STAC

 

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

0021565

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

5 po (1000 mg + 200 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

975,10

3 g

585,06

-

0021650

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

MEDOCLAV

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

5 po (1000 mg + 200 mg)

Medochemie Ltd.

Kipar

975,10

3 g

585,06

-

NAPOMENA

STAC

 

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

0021998

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

TAZOCIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 12 po (4 g + 0,5 mg)

Wyeth Lederle S.P.A.

Italija

9.204,00

14 g

2.684,50

-

0021995

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

PIPTAZ

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica 12 po (4 g + 0.5g)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

9.204,00

14 g

2.684,50

-

0021959

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

ACIPIRIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po (4 g + 0,5 g)

Laboratorio Reig Jofre S.A.

Španija

767,00

14 g

2.684,50

-

0021971

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

PIPERACILLIN/TAZ OBACTAM AUROBINDO

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 12 po 4,5 g

Aurobindo Pharma Ltd.

Indija

9.204,00

14 g

2.684,50

-

NAPOMENA

**

 

J01D

Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi

 

J01DB

Cefalosporini I generacije

 

J01DB04

cefazolin

0321961

J01DB04

cefazolin

GALECEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 50 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

5.975,90

3 g

358,55

-

0321030

J01DB04

cefazolin

PRIMACEPH

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

50 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

5.975,90

3 g

358,55

-

0321829

J01DB04

cefazolin

CEFAZOLIN-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 2 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.838,90

3 g

275,84

-

0321854

J01DB04

cefazolin

CEFAZOLIN PHARMANOVA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 1 g

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

597,60

3 g

358,56

-

 

J01DC

Cefalosporini II generacije

 

J01DC02

cefuroksim

0321971

J01DC02

cefuroksim

NILACEF

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 750 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija

Republika Srbija

112,80

3 g

451,20

-

0321972

J01DC02

cefuroksim

NILACEF

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1500 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija

Republika Srbija

195,50

3 g

391,00

-

0321025

J01DC02

cefuroksim

CEFUROKSIM

prašak za rastvor za injekciju

1 po 1500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

195,50

3 g

391,00

-

0321024

J01DC02

cefuroksim

CEFUROKSIM

prašak za rastvor za injekciju

1 po 750 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

112,80

3 g

451,20

-

0321401

J01DC02

cefuroksim

DICEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 750 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

5.640,00

3 g

451,20

-

0321404

J01DC02

cefuroksim

DICEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

9.775,00

3 g

391,00

-

0321640

J01DC02

cefuroksim

XORIM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 750 mg

Sandoz GmbH

Austrija

1.128,00

3 g

451,20

-

0321643

J01DC02

cefuroksim

XORIM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 1500 mg

Sandoz GmbH

Austrija

1.955,00

3 g

391,00

-

0321882

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM-MIP

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 750 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.128,00

3 g

451,20

-

0321883

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1500 mg/50 ml

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.955,00

3 g

391,00

-

0321884

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1500 mg/100 ml

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.955,00

3 g

391,00

-

0321955

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 750 mg

Medochemie Ltd.

Kipar

1.128,00

3 g

451,20

-

0321874

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1500 mg

Medochemie Ltd.

Kipar

1.955,00

3 g

391,00

-

 

J01DD

Cefalosporini III generacije

 

J01DD01

cefotaksim

0321140

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 0,5 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

100,10

4 g

800,80

-

0321141

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

200,10

4 g

800,40

-

0321142

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

400,30

4 g

800,60

-

0321143

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 20 po 0,5 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

2.002,00

4 g

800,80

-

0321144

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 20 po 1 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

4.002,00

4 g

800,40

-

0321145

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 20 po 2 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

8.006,00

4 g

800,60

-

0321981

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAKSIM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

200,10

4 g

800,40

-

0321980

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAKSIM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 1000 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

1.000,50

4 g

800,40

-

0321983

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Medochemie Ltd.

Kipar

2.001,00

4 g

800,40

-

0321984

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 100 po 1 g

Medochemie Ltd.

Kipar

20.010,00

4 g

800,40

-

NAPOMENA

STAC

 

J01DD02

ceftazidim

0321600

J01DD02

ceftazidim

FORCAS

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija

Republika Srbija

325,30

4 g

1.301,20

-

0321601

J01DD02

ceftazidim

FORCAS

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 500 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija

Republika Srbija

155,20

4 g

1.241,60

-

0321023

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM

prašak za rastvor za injekciju

1 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

325,30

4 g

1.301,20

-

0321603

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju

1 po 500 mg

Sandoz GmbH

Austrija

155,20

4 g

1.241,60

-

0321602

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju

1 po 1 g

Sandoz GmbH

Austrija

325,30

4 g

1.301,20

-

0321707

J01DD02

ceftazidim

TIZACEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

16.265,00

4 g

1.301,20

-

NAPOMENA

STAC

 

J01DD04

ceftriakson

0321758

J01DD04

ceftriakson

AZARAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 50 po 1000 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

14.624,70

2 g

584,99

-

0321329

J01DD04

ceftriakson

LONGACEPH

prašak za rastvor za injekciju

10 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

2.924,90

2 g

584,98

-

0321990

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 250 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

913,10

2 g

730,48

-

0321993

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 50 po 250 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

4.565,70

2 g

730,51

-

0321991

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

1.826,40

2 g

730,56

-

0321994

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 50 po 500 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

9.132,00

2 g

730,56

-

0321992

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 1 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

2.924,90

2 g

584,98

-

0321995

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 50 po 1 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

14.624,70

2 g

584,99

-

0321985

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 g

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

292,50

2 g

585,00

-

0321986

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 1 g

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

1.462,50

2 g

585,00

-

0321987

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 2 g

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

615,50

2 g

615,50

-

0321988

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 2 g

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

3.077,50

2 g

615,50

-

0321865

J01DD04

ceftriakson

3CEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

14.624,70

2 g

584,99

-

0321863

J01DD04

ceftriakson

LENDACIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 1 g

Sandoz GmbH

Austrija

2.924,90

2 g

584,98

-

0321996

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

292,50

2 g

585,00

-

0321997

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

2.924,90

2 g

584,98

-

0321998

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

615,50

2 g

615,50

-

0321999

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 2 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

6.154,70

2 g

615,47

-

0321989

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON PHARMANOVA

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 5 po 1 g

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

1.462,50

2 g

585,00

-

NAPOMENA

STAC ** ; izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno ampule od 250 mg.

 

J01DE

Cefalosporini IV generacije

 

J01DE01

cefepim

0321914

J01DE01

cefepim

MAXICEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

541,70

2 g

1.083,40

-

0321631

J01DE01

cefepim

CEFIM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

270,90

2 g

1.083,60

-

0321630

J01DE01

cefepim

CEFIM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 1000 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

541,70

2 g

1.083,40

-

NAPOMENA

STAC

 

J01DH

Karbapenemi

 

J01DH02

meropenem

0029750

J01DH02

meropenem

MERONEM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 500 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

6.605,80

2 g

2.642,32

-

0029751

J01DH02

meropenem

MERONEM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 1000 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

12.057,00

2 g

2.411,40

-

0029753

J01DH02

meropenem

MEROCID

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

6.605,80

2 g

2.642,32

-

0029754

J01DH02

meropenem

MEROCID

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1000 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

12.057,00

2 g

2.411,40

-

0029757

J01DH02

meropenem

MEROPENEM PHARMANOVA

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

6.605,80

2 g

2.642,32

-

0029758

J01DH02

meropenem

MEROPENEM PHARMANOVA

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

12.057,00

2 g

2.411,40

-

0029755

J01DH02

meropenem

ITANEM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

6.605,80

2 g

2.642,32

-

0029756

J01DH02

meropenem

ITANEM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

12.057,00

2 g

2.411,40

-

0029658

J01DH02

meropenem

MEROPENEM PROVIDENS

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Pharmathen S.A.

Grčka

6.605,80

2 g

2.642,32

-

0029759

J01DH02

meropenem

MEROPENEM PROVIDENS

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1000 mg

Pharmathen S.A.

Grčka

12.057,00

2 g

2.411,40

-

NAPOMENA

**

 

J01DH03

ertapenem natrijum

0029780

J01DH03

ertapenem natrijum

INVANZ

injekcija

1 po 1 g

Merck Sharp & Dohme

Francuska

4.709,80

1 g

4.709,80

-

NAPOMENA

STAC

 

J01DH51

imipenem, cilastatin

0029506

J01DH51

imipenem, cilastatin

TIENAM I.V.

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 10 po 1g (500 mg + 500 mg)

Laboratories MerckSharp & Dohme-Chibret

Francuska

7.760,20

2 g

3.104,08

-

0029507

J01DH51

imipenem, cilastatin

MIPECID

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 1000 mg (500 mg + 500 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

7.760,20

2 g

3.104,08

-

NAPOMENA

**

 

J01E

Sulfonamidi i trimetoprim

 

J01EE

Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate

 

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

0026601

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

BACTRIM Roche

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 10 po 5 ml (400 mg/5 ml + 80 mg/5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

2.568,10

1,92 g

1.027,24

-

 

J01F

Makrolidi, linkozamidi streptogramini

 

J01FA

Makrolidi

 

J01FA10

azitromicin

0325484

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

556,90

0,5 g

556,90

-

0325476

J01FA10

azitromicin

SUMAMED

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 500 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

2.784,50

0,5 g

556,90

-

NAPOMENA

STAC

 

J01FF

Linkozamidi

 

J01FF01

klindamicin

0326041

J01FF01

klindamicin

KLINDAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (150 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.244,70

1,8 g

746,82

-

0326223

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 4 ml (600 mg/4 ml)

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.089,80

1,8 g

653,88

-

NAPOMENA

STAC

 

J01G

Aminoglikozidni antibakterijski lekovi

 

J01GB

Ostali aminoglikozidi

 

J01GB03

gentamicin

0024552

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

460,50

0,24 g

138,15

-

0024553

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml(120 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

690,90

0,24 g

138,18

-

0024423

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (20 mg/2 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

328,20

0,24 g

393,84

-

0024420

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

405,80

0,24 g

243,48

-

0024421

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

460,50

0,24 g

138,15

-

0024422

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (120 mg/2 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

690,90

0,24 g

138,18

-

0024580

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

460,50

0,24 g

138,15

-

0024582

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

10 po 2 ml (120 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

690,90

0,24 g

138,18

-

 

J01GB06

amikacin

0024282

J01GB06

amikacin

AMIKACIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 100 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

591,10

1 g

591,10

-

0024283

J01GB06

amikacin

AMIKACIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 500 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.698,00

1 g

339,60

-

0024633

J01GB06

amikacin

AMINOCIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 50 po 2 ml (500 mg/2 ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

8.489,80

1 g

339,59

-

NAPOMENA

STAC

 

J01M

Hinolonski antibakterijski lekovi

 

J01MA

Fluorhinoloni

 

J01MA02

ciprofloksacin

0329196

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROCINAL

rastvor za infuziju

bočica, 5 po 100 mg/50 ml

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

1.029,80

0,5 g

1.029,80

-

0329412

J01MA02

ciprofloksacin

MAROCEN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 100 mg/10 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.029,80

0,5 g

1.029,80

-

0329403

J01MA02

ciprofloksacin

CITERAL

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 10 ml (100 mg/10 ml)

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

1.029,80

0,5 g

1.029,80

-

NAPOMENA

STAC

 

J01MA12

levofloksacin

0329081

J01MA12

levofloksacin

LEVOMAX

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 100 ml (500 mg/100 ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

12.190,70

0,5 g

1.219,07

-

0329101

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

5 po 50 ml (5 mg/ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

3.047,70

0,5 g

1.219,08

-

0329100

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

20 po 50 ml (5 mg/ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

12.190,70

0,5 g

1.219,07

-

0329103

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

5 po 100 ml (5 mg/ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

6.095,40

0,5 g

1.219,08

-

0329102

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

20 po 100 ml (5 mg/ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

24.381,40

0,5 g

1.219,07

-

0329200

J01MA12

levofloksacin

ALVOLAMID

rastvor za infuziju

bočica, 10 po 100 ml (5 mg/ml)

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

12.190,70

0,5 g

1.219,07

-

NAPOMENA

STAC

 

J01X

Ostali antibakterijski lekovi

 

J01XA

Glikopeptidni antibakterijski lekovi

 

J01XA01

vankomicin

0029790

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN-MIP

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 500 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

2.198,00

2 g

1.758,40

-

0029791

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN-MIP

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 1000 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

5.382,50

2 g

2.153,00

-

0029795

J01XA01

vankomicin

EDICIN

injekcija

1 po 500 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

439,60

2 g

1.758,40

-

0029796

J01XA01

vankomicin

EDICIN

injekcija

1 po 1 g

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

1.076,50

2 g

2.153,00

-

0029294

J01XA01

vankomicin

KOVANCIN

liofilizat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 10 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

4.396,00

2 g

1.758,40

-

0029293

J01XA01

vankomicin

KOVANCIN

liofilizat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 10 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

10.765,00

2 g

2.153,00

-

0029801

J01XA01

vankomicin

VOXIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500 mg

Vianex S.A.

Grčka

439,60

2 g

1.758,40

-

0029797

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN RIEMSER

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 1000 mg

Riemser Arzneimittel AG

Nemačka

5.382,50

2 g

2.153,00

-

0029798

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN RIEMSER

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 500 mg

Riemser Arzneimittel AG

Nemačka

2.198,00

2 g

1.758,40

-

0029001

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Xellia Pharmaceuticals Aps

Danska

439,60

2 g

1.758,40

-

0029000

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 1000 mg

Xellia Pharmaceuticals Aps

Danska

1.076,50

2 g

2.153,00

-

NAPOMENA

**

 

J01XA02

teikoplanin

0029760

J01XA02

teikoplanin

TARGOCID

prašak za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 3 ml (200 mg/3 ml)

Gruppo Lepetit SPA

Italija

1.981,20

0,4 g

3.962,40

-

0029761

J01XA02

teikoplanin

TARGOCID

prašak za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 3 ml (400 mg/3 ml)

Gruppo Lepetit SPA

Italija

3.729,40

0,4 g

3.729,40

-

NAPOMENA

**

 

J01XD

Derivati imidazola

 

J01XD01

metronidazol

0029081

J01XD01

metronidazol

ORVAGIL

rastvor za infuziju

100 ml (500 mg/100 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

225,80

1,5 g

677,40

-

0029784

J01XD01

metronidazol

METRONIDAZOLE B. BRAUN

rastvor za infuziju

20 po 100 ml (500 mg/100 ml)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA

Nemačka; Španija

2.862,80

1,5 g

429,42

-

NAPOMENA

STAC

 

J01X

Ostali antibakterijski lekovi

 

J01XX

Ostali antibakterijski lekovi

 

J01XX08

linezolid

1029050

J01XX08

linezolid

ZENIX

film tableta

blister, 10 po 600 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

41.717,70

1,2 g

8.343,54

-

0029060

J01XX08

linezolid

ZENIX

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.398,20

1,2 g

8.389,20

-

0029061

J01XX08

linezolid

ZENIX

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 300 ml (2 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

4.194,60

1,2 g

8.389,20

-

1029051

J01XX08

linezolid

ZYVOX

film tableta

blister, 30 po 600 mg

Pfizer Pharmaceuticals LLC

Portoriko

125.153,10

1,2 g

8.343,54

-

0029063

J01XX08

linezolid

ZYVOX

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 300 ml (2 mg/ml)

Fresenius Kabi Norge AS

Norveška

41.946,00

1,2 g

8.389,20

-

NAPOMENA

**

 

J02

ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU

 

J02A

Antimikotici za sistemsku primenu

 

J02AC

Derivati triazola

 

J02AC01

flukonazol

0327312

J02AC01

flukonazol

DIFLUCAN

rastvor za infuziju

1 po 100 ml (2 mg/ml)

Pfizer PGM

Francuska

1.016,60

0,2 g

1.016,60

-

0327357

J02AC01

flukonazol

FLUCONAL

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.016,60

0,2 g

1.016,60

-

0327313

J02AC01

flukonazol

FLUCONAZOLE- TEVA

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 100 ml (2 mg/ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Mađarska

10.166,00

0,2 g

1.016,60

-

NAPOMENA

STAC

 

J02AC03

vorikonazol

0327534

J02AC03

vorikonazol

VFEND

prašak za rastvor za infuziju

1 po 200 mg

Pfizer PGM

Francuska

12.000,90

0,4 g

24.001,80

-

1327530

J02AC03

vorikonazol

VFEND

film tableta

blister, 10 po 50 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

9.205,60

0,4 g

7.364,48

-

1327532

J02AC03

vorikonazol

VFEND

film tableta

blister, 10 po 200 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

37.965,60

0,4 g

7.593,12

-

NAPOMENA

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

 

J02AX

Ostali antimikotici za sistemsku primenu

 

J02AX04

kaspofungin

0327560

J02AX04

kaspofungin

CANCIDAS

prašak za rastvor za infuziju

1 po 50 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

44.382,90

50 mg

44.382,90

-

0327561

J02AX04

kaspofungin

CANCIDAS

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 70 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

59.177,30

50 mg

42.269,50

-

NAPOMENA

**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

 

J05

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

 

J05A

Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse

 

J05AB

Nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze

 

J05AB01

aciklovir

0328270

J05AB01

aciklovir

ZOVIRAX

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 5 po 250 mg

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

3.678,20

4 g

11.770,24

-

0328251

J05AB01

aciklovir

MEDOVIR

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 250 mg

Medochemie Ltd.; Lisapharma S.P.A.

Kipar; Italija

7.356,40

4 g

11.770,24

-

0328252

J05AB01

aciklovir

MEDOVIR

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 100 po 250 mg

Medochemie Ltd.; Lisapharma S.P.A.

Kipar; Italija

73.564,00

4 g

11.770,24

-

NAPOMENA

**

 

J05AB06

ganciklovir

0328260

J05AB06

ganciklovir

CYMEVENE

prašak za rastvor za infuziju

1 po 500 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

3.528,20

0,5 g

3.528,20

-

NAPOMENA

**

 

J05AX

Ostali

 

J05AX07

enfuvirtid

0328650

J05AX07

enfuvirtid

FUZEON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 60 po 1,2 ml (90 mg/ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

156.723,20

0,18 g

5.224,11

-

NAPOMENA

STAC; Lek se uvodi u terapiju samo kod onih HIV pozitivnih pacijenata koji su dugo lečeni antiretrovirusnim lekovima i kod kojih testovi genotipske rezistencije pokazuju da se kombinacije od tri antiretrovirusna leka može sastaviti samo uz upotrebu Peptida T-20.