Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK
O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 65/2015, 71/2015 - ispr., 104/2015, 24/2016, 57/2016, 61/2016 - ispr., 78/2016, 89/2016, 101/2016 i 11/2017)

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1134306

G04CB02

dutasterid

DUTAPROST

kapsula, meka

blister, 30 po 0,5 mg

"Alvogen Pharma d.o.o.;
S.C. Labormed - Pharma S.A.;
Pharma Pack Hungary Kft."

Republika Srbija; Rumunija; Mađarska

1.050,30

0,5 mg

35,01

80%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1045084

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN MELT

oralni liofilizat

blister, 30 po 60 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

1.985,50

240 mcg

264,73

10%

 

 

1045082

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN MELT

oralni liofilizat

blister, 30 po 120 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

3.949,10

240 mcg

263,27

10%

 

 

0040240

H05AA02

teriparatid

FORTEO

rastvor za injekciju, pen sa uloškom

28 doza po 20 mcg/80 mcl

Lilly France S.A.S.

Francuska

34.776,20

20 mcg

1242,01

35%

Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjenje pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1021600

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

328,60

1 g

87,63

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021601

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

703,60

1 g

70,36

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021607

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 14 po 1000 mg(875 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

353,80

1 g

28,88

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021566

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po (500 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

351,80

1 g

70,36

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021567

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po (875 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

252,70

1 g

28,88

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021560

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

527,70

1 g

70,36

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021632

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AUGMENTIN

film tableta

14 po (875 mg + 125 mg)

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Velika Britanija

438,90

1 g

35,83

60%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021561

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOBEL

film tableta

blister,14 po (500mg+125mg)

Belupo, ljekovi i kozmetika d.d

Hrvatska

492,50

1g

70,36

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021562

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOBEL BID

film tableta

blister,14 po (875mg+125mg)

Belupo, ljekovi i kozmetika d.d

Hrvatska

353,80

1g

28,88

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021611

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

527,70

1g

70,36

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021610

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 10 po (875mg + 125mg)

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

252,70

1g

28,88

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021563

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOPHAR

film tableta

strip, 14 po 875mg+125mg

PHARMAS D.O.O

Hrvatska

353,80

1g

28,88

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021569

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 10 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

351,80

1g

70,36

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021570

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 14 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

492,50

1g

70,36

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021571

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 20 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

703,60

1g

70,36

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021573

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 10 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

252,70

1g

28,88

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021574

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 14 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

353,80

1g

28,88

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021575

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 20 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

505,40

1g

28,88

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

3321905

J01DB05

cefadroksil

VALDOCEF

kapsula, tvrda

blister,16 po 500 mg

Alkaloid AD Skoplje

Republika Makedonija

392,00

2g

98,00

40%

1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03);
2.Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

 

1321976

J01DC02

cefuroksim

CEROXIM

tableta

blister, 10 po 250 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

361,90

0,5 g

72,38

50%

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

 

1321977

J01DC02

cefuroksim

CEROXIM

tableta

blister, 10 po 500 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

514,80

0,5 g

51,48

50%

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

 

1321950

J01DC10

cefprozil monohidrat

CEFZIL

tableta

10 po 500 mg

Corden Pharma Latina S.P.A.

Italija

1.301,60

1 g

260,32

85%

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34).
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66).

 

1321620

J01DD08

cefiksim

PANCEF

film tableta

blister, 10 po 400 mg

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

520,90

0,4 g

52,09

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1321622

J01DD08

cefiksim

PANCEF

film tableta

blister, 5 po 400 mg

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

260,50

0,4 g

52,10

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1321627

J01DD08

cefiksim

CEFEXIN

film tableta

blister, 10 po 400 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

520,90

0,4 g

52,09

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1321521

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

film tableta

blister, 10 po 100 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

318,60

0,4 g

127,44

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1321523

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

film tableta

blister, 10 po 200 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

637,40

0,4 g

127,48

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1325300

J01FA06

roksitromicin

ROXIMISAN

film tableta

blister, 10 po 150 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

416,20

0,3 g

83,24

50%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32, J40; J41-J42);
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66);
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08);
4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).

 

2325625

J01FA09

klaritromicin

KLACID

granule za oralnu suspenziju

boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)

AbbVie S.r.l.

Italija

316,70

0,5 g

105,57

20%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).

Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.

1325056

J01FA09

klaritromicin

ZYMBAKTAR

film tableta

14 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

220,60

0,5 g

31,51

50%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325611

J01FA09

klaritromicin

FROMILID

film tableta

blister, 14 po 500 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

359,30

0,5 g

25,66

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325651

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 7 po 500 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

199,60

0,5 g

28,51

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i  mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325653

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 14 po 500 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

399,10

0,5 g

28,51

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i  mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325525

J01FA09

klaritromicin

KLACID

film tableta

blister, 14 po 500 mg

AbbVie S.r.l.

Italija

431,10

0,5 g

30,79

60%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i  mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325527

J01FA09

klaritromicin

KLACID MR

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 7 po 500 mg

AbbVie S.r.l.

Italija

239,40

0,5 g

34,20

60%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i  mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325480

J01FA10

azitromicin

HEMO
MYCIN

kapsula, tvrda

blister, 6 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

210,70

0,3 g

42,14

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1325482

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

191,30

0,3 g

38,26

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i  mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),

6. Cervicitis (N72).

 

1325470

J01FA10

azitromicin

SUMAMED KAPSULE

kapsula, tvrda

blister, 6 po 250mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

210,70

0,3g

42,14

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0;
J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72)

 

1325472

J01FA10

azitromicin

SUMAMED TABLETE 500

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

191,30

0,3 g

38,26

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i  mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),

6. Cervicitis (N72).

 

3325100

J01FA10

azitromicin

ZMAX

granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 60 ml (2g/60 ml)

Pfizer Pharmaceuticals LLC

Portoriko

681,80

0,3 g

102,27

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i imekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),

6. Cervicitis (N72).

 

1325541

J01FA10

azitromicin

AZIBIOT

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija

Republika Srbija

191,30

0,3 g

38,26

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i  mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),

6. Cervicitis (N72).

 

1325102

J01FA10

azitromicin

AZITROMICIN PHARMAS

(brisan)

1325103

J01FA10

azitromicin

AZITROMICIN PHARMAS

(brisan)

1325485

J01FA10

azitromicin

AZITROMICIN ADOC

film tableta

blister, 6 po 250mg

Actavis EHF

Island

210,70

0,3 g

42,14

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1325486

J01FA10

azitromicin

AZITROMICIN ADOC

film tableta

blister, 3 po 500mg

Actavis EHF

Island

191,30

0,3 g

38,26

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),

6. Cervicitis (N72).

 

1325572

J01FA10

azitromicin

AZITROMICIN

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Special Product‘s Line S.P.A.

Italija

191,30

0,3 g

38,26

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1326226

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 12 po 300 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

259,80

1,2 g

86,60

25%

 

 

1326228

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 12 po 600 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

487,00

1,2 g

81,17

25%

 

 

1326222

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 30 po 600 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.217,60

1,2 g

81,17

25%

 

 

1329350

J01MA01

ofloksacin

VISIREN

film tableta

10 po 200 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

235,20

0,4 g

47,04

50%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma.

1329371

J01MA12

levofloksacin

LEVOMAX

film tableta

blister, 10 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

690,90

0,5 g

69,09

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329380

J01MA12

levofloksacin

LOFOCIN

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

414,30

0,5 g

82,86

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329381

J01MA12

levofloksacin

LOFOCIN

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

690,90

0,5 g

69,09

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329455

J01MA12

levofloksacin

FORTECA

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

414,30

0,5 g

82,86

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329456

J01MA12

levofloksacin

FORTECA

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

690,90

0,5 g

69,09

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329104

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

414,30

0,5 g

82,86

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog

bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329105

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

690,90

0,5 g

69,09

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329506

J01MA12

levofloksacin

LEFLOGAL

film tableta

blister, 7 po 250 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

290,00

0,5 g

82,86

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329505

J01MA12

levofloksacin

LEFLOGAL

film tableta

blister, 7 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

483,60

0,5 g

69,09

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329382

J01MA12

levofloksacin

LEVOKSACIN

(brisan)

1329383

J01MA12

levofloksacin

LEVOKSACIN

(brisan)

1329081

J01MA12

levofloksacin

ALVOLAMID T

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
Pharmathen S.A.

Republika Srbija;
Grčka

414,30

0,5 g

82,86

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329080

J01MA12

levofloksacin

ALVOLAMID T

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
Pharmathen S.A.

Republika Srbija;
Grčka

690,90

0,5 g

69,09

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329375

J01MA12

levofloksacin

FLEXID

film tableta

10 po 250mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

414,30

0,5 g

82,86

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329376

J01MA12

levofloksacin

FLEXID

film tableta

10 po 500 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

690,90

0,5 g

69,09

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329095

J01MA12

levofloksacin

LEVALOX

film tableta

blister, 10 po 250mg

Krka, Tovarna zdravil, d.d; Pharmaten S.A

Slovenija; Grčka

414,30

500 mg

82,86

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329098

J01MA12

levofloksacin

LEVALOX

film tableta

blister, 10 po 500mg

Krka, Tovarna zdravil, d.d; Pharmaten S.A

Slovenija; Grčka

690,90

500 mg

69,09

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329001

J01MA14

moksifloksacin

ELFONIS

film tableta

blister, 10 po 400mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

758,20

0,4g

75,82

30%

1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01),
2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41),
3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18),
4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intavenske primene leka (L00; L02-L08),
5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa

1329000

J01MA14

moksifloksacin

ELFONIS

film tableta

blister, 7 po 400mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

530,70

0,4g

75,81

30%

1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01),
2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41),
3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18),
4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intavenske primene leka (L00; L02-L08),
5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa

1132320

J01MB04

pipemidinska kiselina

PIPEM

kapsula

20 po 200 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

303,10

0,8 g

60,62

25%

 

 

1132300

J01MB04

pipemidinska kiselina

PIPEGAL

kapsula

20 po 200 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

303,10

0,8 g

60,62

25%

 

 

1327356

J02AC01

flukonazol

FLUCONAL

kapsula, tvrda

blister, 1 po 150 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

153,40

0,2 g

204,53

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

1327355

J02AC01

flukonazol

FLUCONAL

kapsula, tvrda

blister, 7 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

153,40

0,2 g

87,66

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

1327401

J02AC01

flukonazol

FLUKOZOL

kapsula, tvrda

blister, 7 po 50 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

153,40

0,2 g

87,66

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

1327400

J02AC01

flukonazol

FLUKOZOL

kapsula, tvrda

blister, 1 po 150 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

153,40

0,2 g

204,53

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

1327402

J02AC02

itrakonazol

KANAZOL

kapsula, tvrda

kontejner plastični,10 po100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

708,50

0,2 g

141,70

30%

1. Tinea corporis disseminata (B35.4),
2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0),
4. Pityriasis versicolor (B36.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

1327507

J02AC02

itrakonazol

OMICRAL

kapsula, tvrda

blister, 4 po 100 mg

Medico Uno d.o.o.; PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija; Republika Srbija

283,40

0,2 g

141,70

30%

1. Tinea corporis disseminata (B35.4),
2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0),
4. Pityriasis versicolor (B36.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

1327505

J02AC02

itrakonazol

OMICRAL

kapsula, tvrda

blister, 15 po 100 mg

Medico Uno d.o.o.; PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija; Republika Srbija

1.062,80

0,2 g

141,71

30%

1. Tinea corporis disseminata (B35.4),
2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0),
4. Pityriasis versicolor (B36.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

1327506

J02AC02

itrakonazol

OMICRAL

kapsula, tvrda

blister, 28 po 100 mg

Medico Uno d.o.o.; PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija; Republika Srbija

1.983,80

0,2 g

141,70

30%

1. Tinea corporis disseminata (B35.4),
2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0),
4. Pityriasis versicolor (B36.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

1039010

L02BA01

tamoksifen

NOLVADEX

film tableta

blister, 30 po 10 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

243,90

20 mg

16,26

30%

 

 

1037200

L02BB01

flutamid

FLUTASIN

tableta

boca staklena, 90 po250 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

3.039,10

0,75 g

101,30

20%

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1039325

L02BG03

anastrozol

ARIMIDEX

film tableta

28 po 1 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

1.534,40

1 mg

54,80

15%

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1014081

L04AA06

mikofenolna kiselina

CELLCEPT

kapsula

blister, 300 po 250 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

11.120,20

2 g

296,54

25%

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014301

L04AA13

leflunomid

ARAVA

film tableta

bočica, 30 po 20 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

4.741,40

20 mg

158,05

10%

1. Aktivni reumatoidni artritis (M05 i M06) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije;
2. Aktivni psorijazni artritis (M07) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1059079

M05BA04

alendronska kiselina

BONAP

tableta

blister, 4 po 70 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

623,30

10 mg

22,26

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059908

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister, 4 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

623,30

10 mg

22,26

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059909

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister, 8 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

1.246,50

10 mg

22,26

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059907

M05BA04

alendronska kiselina

ALEFOSS

tableta

blister, 12 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

1.869,90

10 mg

22,26

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059903

M05BA04

alendronska kiselina

FOROSA

film tableta

blister, 4 po 70 mg

Ufar d.o.o.

Republika Srbija

623,30

10 mg

22,26

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059092

M05BA06

ibandronska kiselina

ALVODRONIC

film tableta

blister, 1 po 150 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.

Republika Srbija; Grčka

541,10

5 mg

18,04

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059090

M05BA06

ibandronska kiselina

IBANDRONAT PHARMAS

film tableta

blister, 1 po 150 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA;
Pharmathen SA

Republika Srbija;
Grčka;
Grčka

541,10

5 mg

18,04

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059095

M05BA06

ibandronska kiselina

BONNEDRA

film tableta

blister, 1 po 150 mg

Teva Pharmaceutical WorksPrivate Limited Company

Mađarska

541,10

5 mg

18,04

35%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059121

M05BB03

alendronska kiselina, holekalciferol

FOSAVANCE

tableta

blister, 4 po (70 mg +5600 i.j.)

Merck Sharp & DohmeS.P.A.

Italija

935,30

10 mg

33,40

55%

Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

9087565

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

734,90

1,2 mg

41,99

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087566

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.469,70

1,2 mg

41,99

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087568

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 75 mcg/h (5 po12,6 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.493,50

1,2 mg

47,50

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087567

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 100 mcg/h (5 po16,8 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.462,90

1,2 mg

35,18

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)
- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087805

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

(brisan)

9087808

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

(brisan)

9087802

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

(brisan)

9087201

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm²)

Actavis Group PTC EHF

Island

734,90

1,2 mg

42,76

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087202

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm²)

Actavis Group PTC EHF

Island

1.469,70

1,2 mg

42,75

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087203

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm²)

Actavis Group PTC EHF

Island

2.493,50

1,2 mg

48,36

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

9087200

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm²)

Actavis Group PTC EHF

Island

2.462,90

1,2 mg

35,82

75%

Za lečenje teškog neuropatskog bola:
- nespecifična neuralgija (M79.2),
- postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0),
- trigeminalna neuralgija (G50)- dijabetička amiotrofija (G73.0),
- bolna oftalmoplegija (H47.0),
- kauzalgija (R52.1),
- spondilodiscitis (M50.1; M51.1),
- dermatopoliomiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

1086876

N02CC01

sumatriptan

SUMATRIPTAN

tableta

blister, 2 po 50 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

211,80

50 mg

105,90

50%

Migrena (G43).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1086730

N02CC07

frovatriptan

FROVAMAX

film tableta

blister, 2 po 2,5 mg

A. Menarini,
Manufacturing Logistics
and Services S.R.L.

Italija

622,10

2,5 mg

311,05

85%

Migrena (G43)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra

1086877

N02CC01

sumatriptan

SUMATRIPTAN

(brisan)

1084750

N03AX12

gabapentin

KATENA

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

776,40

1,8 g

93,17

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084612

N03AX12

gabapentin

NEURONTIN

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

776,40

1,8 g

93,17

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084821

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 250 mg

UCB Pharma SA

Belgija

893,70

1,5 g

89,37

30%

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084820

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 500 mg

UCB Pharma SA

Belgija

1.635,60

1,5 g

81,78

30%

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084822

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

UCB Pharma SA

Belgija

3.162,40

1,5 g

79,06

25%

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084736

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 75 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

1.577,80

0,3 g

112,70

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084738

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 150 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.372,80

0,3 g

84,74

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084745

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

4.745,70

0,3 g

84,74

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084302

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 60 po 75mg

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

1.690,50

0,3 g

112,70

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084305

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 60 po 150mg

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

2.542,30

0,3 g

84,74

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084307

N03AX16

pregabalin

EPICA

(brisan)

1084300

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 90 po 50mg

Zdravlje A.D; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

2.248,30

0,3 g

149,89

85%

Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084303

N03AX16

pregabalin

EPICA

(brisan)

1085271

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

STALEVO

film tableta

bočica plastična, 100 po (100 mg + 25 mg + 200 mg)

Orion Corporation Orion Pharma

Finska

8.331,60

0,45 g

374,92

50%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085272

N04BA03

levodopa, karbidopa, entakapon

STALEVO

film tableta

bočica plastična, 100 po (150 mg + 37,5 mg +200 mg)

Orion Corporation Orion Pharma

Finska

8.331,60

0,45 g

249,95

50%

Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.

Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1085344

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

589,90

6 mg

63,20

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085348

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

1.152,40

6 mg

61,74

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085349

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

2.005,00

6 mg

53,71

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085363

N04BC04

ropinirol

ROLPRYNA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

532,50

6 mg

57,05

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085364

N04BC04

ropinirol

ROLPRYNA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.036,70

6 mg

55,54

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085365

N04BC04

ropinirol

ROLPRYNA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.804,60

6 mg

48,34

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085338

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

532,50

6 mg

57,05

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085339

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

1.036,70

6 mg

55,54

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085340

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

1.804,60

6 mg

48,34

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085290

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta

blister, 30 po 0,25 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

393,20

2,5 mg

131,07

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085291

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta

blister, 30 po 1 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

1.553,60

2,5 mg

129,47

30%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085081

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 10 po 0,375 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

233,90

2,5 mg

155,93

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085082

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 0,75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

1.412,10

2,5 mg

156,90

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085084

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,5 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

2.560,20

2,5 mg

142,23

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085083

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 3 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

4.707,20

2,5 mg

130,76

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085294

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 2,25 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

4.601,70

2,5 mg

170,43

45%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085295

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 3,75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

8.427,60

2,5 mg

187,28

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085292

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA

tableta

blister, 30 po 0,18 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

353,90

2,5 mg

117,97

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085293

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA

tableta

blister, 30 po 0,7 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.360,60

2,5 mg

113,38

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1086297

N04BC05

pramipeksol

PANARAK

tableta

blister, 30 po 0,18 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

353,90

2,5 mg

117,97

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1086296

N04BC05

pramipeksol

PANARAK

tableta

blister, 30 po 0,7 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.360,60

2,5 mg

113,38

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085066

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 0,26 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

539,70

2,5mg

119,93

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085064

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 0,52 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

1.086,20

2,5mg

120,69

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085062

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,05 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

1.969,40

2,5mg

109,41

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085060

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,57 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

3.539,80

2,5mg

131,10

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085058

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 2,1 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

3.620,90

2,5mg

100,58

25%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085068

N04BC05

pramipeksol

PRAMIPEKSOL PHARMAS

(brisan)

1085069

N04BC05

pramipeksol

PRAMIPEKSOL PHARMAS

(brisan)

1085080

N04BD02

rasagilin

AZILECT

tableta

blister, 28 po 1 mg

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Holandija

7.689,60

1 mg

274,63

75%

Novodijagnostifikovani pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti (G20), najduže tokom prvih pet godina trajanja bolesti.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1085284

N04BX02

entakapon

COMTAN

film tableta

bočica staklena, 30 po200 mg

Novartis Pharma GmbH; Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Nemačka; Velika Britanija

2.370,90

1 g

395,15

60%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1070961

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

kapsula

30 po 40 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.916,20

80 mg

194,41

65%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1070650

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

kapsula, tvrda

30 po 60 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

3.270,60

80 mg

145,36

65%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1070651

N05AE04

ziprasidon

ZELDOX

kapsula, tvrda

30 po 80 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

5.140,20

80 mg

171,34

65%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29);
2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1070970

N05AF05

zuklopentiksol

CLOPIXOL

(brisan)

1070965

N05AH02

klozapin

CLOZAPINE

tableta

blister, 50 po 100 mg

Remedica Ltd.

Kipar

1.096,60

0,3 g

65,80

20%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20- G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070963

N05AH02

klozapin

CLOZAPINE

tableta

blister, 50 po 25 mg

Remedica Ltd.

Kipar

317,80

0,3 g

76,27

25%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20- G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070022

N05AH02

klozapin

CLOZAPIN SANDOZ

tableta

50 po 100 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

1.096,60

0,3 g

65,80

20%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20- G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070020

N05AH02

klozapin

CLOZAPIN SANDOZ

tableta

blister, 50 po 25 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

317,80

0,3 g

76,27

25%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20- G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070606

N05AH02

klozapin

LEPONEX

tableta

blister, 50 po 100 mg

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Velika Britanija

1.096,60

0,3 g

65,80

20%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20- G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070605

N05AH02

klozapin

LEPONEX

tableta

blister, 50 po 25 mg

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Velika Britanija

344,20

0,3 g

82,61

30%

1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača.
2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20- G22)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

1070944

N05AH04

kvetiapin

SEROQUEL XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 50 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

2.573,20

0,4 g

343,09

70%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070939

N05AH04

kvetiapin

SEROQUEL XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 400 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

8.062,80

0,4 g

134,38

70%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070945

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 25 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

731,30

0,4 g

195,01

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070946

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 100 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.621,70

0,4 g

108,11

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070947

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 150 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

2.195,20

0,4 g

97,56

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070948

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 200 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

2.043,10

0,4 g

68,10

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070949

N05AH04

kvetiapin

KVENTIAX

film tableta

blister, 60 po 300 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

2.394,10

0,4 g

53,20

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070859

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 25 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

731,30

0,4 g

195,01

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070858

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 100 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

1.621,70

0,4 g

108,11

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070857

N05AH04

kvetiapin

KVETIAPIN PHARMAS

film tableta

blister, 60 po 200 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

2.043,10

0,4 g

68,10

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070906

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL

film tableta

blister, 60 po 25mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

731,30

0,4 g

195,01

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070907

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL

film tableta

blister,60 po100mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

1.621,70

0,4 g

108,11

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070908

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL

(brisan)

1070909

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL

film tableta

blister, 60 po 200mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

2.043,10

0,4 g

68,10

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070910

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL

(brisan)

1070955

N05AH04

kvetiapin

Q - PIN

film tableta

blister, 60 po 100mg

Belupo, ljekovi i kozmetika dd

Hrvatska

1.621,70

0,4 g

108,11

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070956

N05AH04

kvetiapin

Q - PIN

film tableta

blister,60 po 200mg

Belupo, ljekovi i kozmetika dd

Hrvatska

2.043,10

0,4 g

68,10

55%

1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070865

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 50mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

1.229,80

0,4 g

163,97

70%

"1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)."

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070866

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 200mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

3.386,80

0,4 g

112,89

70%

"1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)."

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070867

N05AH04

kvetiapin

ACTAWELL SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 300mg

Zdravlje AD Leskovac

Republika Srbija

4.362,40

0,4 g

96,94

70%

"1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29)
2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31)."

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

2070924

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

rastvor za oralnu upotrebu

boca staklena,100 ml (1 mg/ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.477,20

5 mg

73,86

25%

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

2070936

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

(brisan)

1071710

N05BA06

lorazepam

LORAZEPAM

tableta

30 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

112,00

2,5 mg

9,33

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071711

N05BA06

lorazepam

LORAZEPAM

tableta

20 po 2,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

124,10

2,5 mg

6,21

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071720

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM

tableta

blister, 30 po 1,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

71,70

10 mg

15,93

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071721

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM

tableta

blister, 30 po 3 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

96,00

10 mg

10,67

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071722

N05BA08

bromazepam

BROMAZEPAM

tableta

blister, 20 po 6 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

88,00

10 mg

7,33

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071624

N05BA08

bromazepam

LEXILIUM

tableta

blister, 30 po 1,5 mg

Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Makedonija

71,70

10 mg

15,93

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071626

N05BA08

bromazepam

LEXILIUM

tableta

blister, 30 po 3 mg

Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Makedonija

96,00

10 mg

10,67

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071320

N05BA08

bromazepam

LEXAURIN

tableta

blister, 30 po 1,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

71,70

10 mg

15,93

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071322

N05BA08

bromazepam

LEXAURIN

tableta

blister, 30 po 3 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

96,00

10 mg

10,67

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071324

N05BA08

bromazepam

LEXAURIN

tableta

blister, 30 po 6 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

132,00

10 mg

7,33

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071750

N05BA12

alprazolam

KSALOL

tableta

blister, 30 po 0,25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

56,20

1 mg

7,49

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071751

N05BA12

alprazolam

KSALOL

tableta

blister, 30 po 0,50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

91,80

1 mg

6,12

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071752

N05BA12

alprazolam

KSALOL

tableta

blister, 30 po 1 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

186,50

1 mg

6,22

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071755

N05BA12

alprazolam

HELEX

tableta

blister, 30 po 0,25 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.

Slovenija; Hrvatska

56,20

1 mg

7,49

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1071756

N05BA12

alprazolam

HELEX

tableta

blister, 30 po 0,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.; Krka Farma d.o.o.

Slovenija; Hrvatska

91,80

1 mg

6,12

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1071757

N05BA12

alprazolam

HELEX

tableta

blister, 30 po 1 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d
Krka Farma d.o.o.

Slovenija; Hrvatska

186,50

1 mg

6,22

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1077260

N05CD02

nitrazepam

NIPAM

tableta

blister, 10 po 5 mg

Bosnalijek d.d.

Bosna i Hercegovina

64,60

5 mg

6,46

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1077196

N05CD02

nitrazepam

CERSON

tableta

blister, 10 po 5 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

64,60

5 mg

6,46

90%

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071461

N05CD08

midazolam

FLORMIDAL

film tableta

blister, 30 po 15 mg

Galenika a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska

Republika Srbija

898,60

15 mg

29,95

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077151

N05CF02

zolpidem

STILNOX

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

85,40

10 mg

4,27

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077301

N05CF02

zolpidem

SANVAL

film tableta

blister, 20 po 5 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

84,00

10 mg

8,40

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077300

N05CF02

zolpidem

SANVAL

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

85,40

10 mg

4,27

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077302

N05CF02

zolpidem

BELBIEN

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

85,40

10 mg

4,27

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077311

N05CF02

zolpidem

LUNATA

film tableta

blister, 20 po 5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

84,00

10 mg

8,40

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077313

N05CF02

zolpidem

LUNATA

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

85,40

10 mg

4,27

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077406

N05CF02

zolpidem

ZONADIN

film tableta

blister, 20 po 5mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

84,00

10 mg

8,40

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077405

N05CF02

zolpidem

ZONADIN

film tableta

blister, 20 po 10mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

85,40

10 mg

4,27

90%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1077401

N05CF03

zaleplon

ZAN

(brisan)

1077400

N05CF03

zaleplon

ZAN

(brisan)

1072740

N06AA04

klomipramin

ANAFRANIL

obložena tableta

30 po 25 mg

Novartis Farma S.P.A.

Italija

279,10

0,1 g

37,21

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072910

N06AB05

paroksetin

SEROXAT

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Glaxo Wellcome Production; S.C. Europharm S.A.

Francuska; Rumunija

255,10

20 mg

8,50

35%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaji (F42),

6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),

7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072141

N06AG02

moklobemid

AURORIX

film tableta

60 po 150 mg

Meda Pharma GmbH & Co. KG; Cenexi S.A.S

Nemačka; Francuska

1.188,10

0,3 g

39,60

65%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1072782

N06AG02

moklobemid

AURORIX

film tableta

blister, 30 po 300 mg

Meda Pharma GmbH & Co.KG; Cenexi S.A.S; F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Nemačka; Francuska, Švajcarska

1.508,00

0,3 g

50,27

65%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1072750

N06AX03

mianserin

TOLVON

film tableta

blister, 30 po 30 mg

N.V. Organon

Holandija

603,50

60 mg

40,23

65%

1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072631

N06AX05

trazodon

TRITTICO Retard

tableta sa produženim oslobađanjem

20 po 150 mg

Aziende Chimiche RiuniteAngelini Francesco S.P.A.

Italija

517,10

0,3 g

51,71

75%

1. Depresija (F32)
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1072705

N06AX11

mirtazapin

CALIXTA

film tableta

blister, 30 po 30 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

291,90

30 mg

9,73

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072860

N06AX11

mirtazapin

REMIRTA

(brisan)

1072861

N06AX11

mirtazapin

REMIRTA

film tableta

blister, 30 po 30 mg

Zdravlje a.d; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Malta; Island

291,90

30 mg

9,73

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072050

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN

film tableta

blister, 30 po 30mg

Krka, Tovana Zdravil d.d

Slovenija

291,90

30 mg

9,73

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072051

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN

film tableta

blister, 30 po 45mg

Krka, Tovana Zdravil d.d

Slovenija

636,50

30 mg

14,14

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072863

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 15mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

280,20

30 mg

18,68

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072862

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 30mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

291,90

30 mg

9,73

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072864

N06AX11

mirtazapin

MIRZATEN Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 45mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

636,50

30 mg

14,14

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1089141

N06AX12

bupropion

WELLBUTRIN XR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

bočica, 30 po 150 mg

Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG

Nemačka

1.255,90

300 mg

83,73

85%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1;F33.2; F33.4, F33.8; F33.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1089140

N06AX12

bupropion

WELLBUTRIN XR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

bočica, 30 po 300 mg

Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG

Nemačka

2.171,70

300 mg

72,39

85%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1;F33.2; F33.4, F33.8; F33.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072600

N06AX14

tianeptin

COAXIL

obložena tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Les Laboratoires Servier

Francuska

533,00

37,5 mg

53,30

60%

1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072857

N06AX16

venlafaksin

VELAHIBIN

film tableta

blister, 28 po 37,5 mg

Zdravlje a.d.; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

247,70

0,1 g

23,59

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072858

N06AX16

venlafaksin

VELAHIBIN

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Zdravlje a.d.; Actavis EHF

Republika Srbija; Island

331,30

0,1 g

15,78

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072992

N06AX16

venlafaksin

ALVENTA

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 28 po 75 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

331,30

0,1 g

15,78

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072990

N06AX16

venlafaksin

ALVENTA

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 28 po 150 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

549,70

0,1 g

13,09

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072489

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 37,5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

265,40

0,1 g

23,59

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),

6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072488

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 75 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

355,00

0,1 g

15,78

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),

6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072487

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 150 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

588,90

0,1 g

13,09

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),

6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072855

N06AX16

venlafaksin

VELAFAX

tableta

blister, 28 po 37,5 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

247,70

0,1 g

23,59

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072856

N06AX16

venlafaksin

VELAFAX

tableta

blister, 28 po 75 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

331,30

0,1 g

15,78

50%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072037

N06AX21

duloksetin

TAITA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 30 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

625,10

60 mg

44,65

75%

"1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3)
2. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1)
3. Neuropatski bol (G63.2)"

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra

1072036

N06AX21

duloksetin

TAITA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 60 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

1.319,10

60 mg

47,11

75%

"1. Teške depresivne epizode (F32.2;F32.3)
2. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1)
3. Neuropatski bol (G63.2)"

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra

1072870

N06AX22

agomelatin

MELITOR

film tableta

blister, 28 po 25 mg

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie; Laboratorios Servier S.L.

Poljska; Irska; Francuska; Španija

2.803,90

25 mg

100,14

90%

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079030

N06DA02

donepezil

YASNAL

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

884,30

7,5 mg

47,37

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079031

N06DA02

donepezil

YASNAL

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

1.182,30

7,5 mg

31,67

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079600

N06DA02

donepezil

YASNAL Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d; Tad Pharma GmbH

Slovenija; Nemačka

884,30

7,5 mg

47,37

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079602

N06DA02

donepezil

YASNAL Q-TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d; Tad Pharma GmbH

Slovenija; Nemačka

1.182,30

7,5 mg

31,67

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079051

N06DA02

donepezil

TREGONA

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

884,30

7,5 mg

47,37

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079050

N06DA02

donepezil

TREGONA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.182,30

7,5 mg

31,67

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079052

N06DA02

donepezil

TREGONA D

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

884,30

7,5 mg

47,37

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079053

N06DA02

donepezil

TREGONA D

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

1.182,30

7,5 mg

31,67

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079501

N06DA02

donepezil

DONEPEZIL ALVOGEN

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

884,30

7,5 mg

47,37

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079500

N06DA02

donepezil

DONEPEZIL ALVOGEN

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

1.182,30

7,5 mg

31,67

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079041

N06DA02

donepezil

DONECEPT

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Zdravlje AD; Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

884,30

7,5 mg

47,37

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079035

N06DA02

donepezil

DONECEPT

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje AD; Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

1.182,30

7,5 mg

31,67

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079110

N06DA02

donepezil

CIPOZEL

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5mg

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska d.o.o

Mađarska; Hrvatska

884,30

7,5 mg

47,37

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079111

N06DA02

donepezil

CIPOZEL

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10mg

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company; Pliva Hrvatska d.o.o

Mađarska; Hrvatska

1182,20

7,5 mg

31,67

60%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088012

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 1,5 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.484,00

9 mg

318,00

80%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088013

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 3 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.484,00

9 mg

159,00

80%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088014

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 4,5 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.484,00

9 mg

106,00

80%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088015

N06DA03

rivastigmin

EXELON

kapsula, tvrda

blister, 28 po 6 mg

Novartis Farmaceutica S.A.

Španija

1.484,00

9 mg

79,50

80%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088200

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID

kapsula, tvrda

kapsula, tvrda 28 po 1,5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.141,50

9 mg

244,61

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088201

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID

kapsula, tvrda

kapsula, tvrda 28 po 3,0mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.141,50

9 mg

122,30

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088202

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID

kapsula, tvrda

kapsula, tvrda 28 po 4,5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.141,50

9 mg

81,54

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088203

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID

kapsula, tvrda

kapsula, tvrda 28 po 6 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.141,50

9 mg

61,15

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088207

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID Q -TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 1,5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.141,50

9 mg

244,61

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088206

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID Q -TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 3,0mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.141,50

9 mg

122,30

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088205

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID Q -TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 4,5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.141,50

9 mg

81,54

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1088204

N06DA03

rivastigmin

NIMVASTID Q -TAB

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 6mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.141,50

9 mg

61,15

75%

1. Alzheimerova bolest (G30; F00).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

9088225

N06DA03

rivastigmin

EXELON

transdermalni flaster

kesica, 30 po 1 kom, 4,6 mg/24 h

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmBH

Švajcarska; Nemačka

4.679,30

9 mg

305,17

60%

Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

9088226

N06DA03

rivastigmin

EXELON

transdermalni flaster

kesica, 30 po 1 kom, 9,5 mg/24 h

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmBH

Švajcarska; Nemačka

4.679,30

9 mg

147,77

60%

Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

9088227

N06DA03

rivastigmin

EXELON

transdermalni flaster

30 po 13.3mg/24h

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GMBH

Švajcarska; Nemačka

4.679,30

9,5 mg

111,41

60%

Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079020

N06DX01

memantin

EBIXA

(brisan)

1079022

N06DX01

memantin

EBIXA

(brisan)

1079027

N06DX01

memantin

EBIXA

(brisan)

1079045

N06DX01

memantin

MEMANTIN TEVA

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

1.012,30

20 mg

67,49

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079903

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

944,90

20 mg

67,49

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079904

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.012,30

20 mg

67,49

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079905

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 56 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.889,70

20 mg

67,49

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079906

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 60 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

2.024,70

20 mg

67,49

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079907

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.700,70

20 mg

60,74

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079908

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

1.822,20

20 mg

60,74

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079918

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 56 po 20 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

3.401,50

20 mg

60,74

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079919

N06DX01

memantin

MEMANDO

film tableta

blister, 60 po 20 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

3.644,50

20 mg

60,74

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079033

N06DX01

memantin

NEMDATINE

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

944,90

20 mg

67,49

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079028

N06DX01

memantin

NEMDATINE

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija; Malta

1.700,70

20 mg

60,74

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1079004

N06DX01

memantin

YMANA

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Alkaloid AD Skopje

RepublikaMakedonija

1.700,70

20 mg

60,74

75%

Alzheimerova bolest (G30; F00).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1182031

N07BB04

naltrekson

NALTREXONE

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Haupt PharmaWolfratshausen GmbH

Nemačka

3.460,00

50 mg

123,57

75%

Održavanje opijatske zavisnosti (F11).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.

1182051

N07BC01

buprenorfin

BUPRENORFIN ALKALOID

sublingvalna tableta

blister, 7 po 2 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

372,10

8 mg

212,63

50%

Lečenje zavisnosti od opijata (F11).

Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama:
- KC Kragujevac - Klinika za psihijatriju
- KC Vojvodine - Klinika za psihijatriju
- KC Niš - Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja
- Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica"
- Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.

1182052

N07BC01

buprenorfin

BUPRENORFIN ALKALOID

sublingvalna tableta

blister, 7 po 8 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

1.242,40

8 mg

177,49

50%

Lečenje zavisnosti od opijata (F11).

Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama:
- KC Kragujevac - Klinika za psihijatriju
- KC Vojvodine - Klinika za psihijatriju
- KC Niš - Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja
- Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica"
- Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.

7110022

R01AD01

beklometazon

BECONASE

sprej za nos, suspenzija

bočica sa raspršivačem, 200 po 50 mcg/doza

Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome S.A.

Poljska; Španija

387,00

0,4 mg

15,48

35%

 

 

7114591

R03AC12

salmeterol

SEREVENT Inhaler CFC-Free

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome Production

Republika Srbija; Francuska

1.945,30

100 mcg

64,84

35%

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114162

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.130,80

24 mcg

75,39

35%

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114163

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.772,10

24 mcg

59,07

35%

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114167

R03AC13

formoterol

ATIMOS

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (12 mcg/doza)

Chiesi Farmaceutici S.P.A; Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Italija; Austrija

3.200,00

24 mcg

53,33

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije

7114164

R03AC18

indakaterol

ONBREZ BREEZHALER

prašak za inhalaciju

tvrda kapsula, blister 30 po150mcg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.702,40

0,15mg

90,08

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114165

R03AC18

indakaterol

ONBREZ BREEZHALER

prašak za inhalaciju

tvrda kapsula, blister 30 po 300mcg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.702,40

0,15mg

45,04

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114670

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.489,90

2 inh.

83,00

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114671

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.486,50

2 inh.

82,88

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114672

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

3.272,20

2 inh.

109,07

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114673

R03AK06

salmeterol, flutikazon

AIRFLUSAL FORSPIRO

prašak za inhalaciju, podeljen

blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)

Aeropharm GMBH

Nemačka

2.260,50

2 inh

75,35

30%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114674

R03AK06

salmeterol, flutikazon

AIRFLUSAL FORSPIRO

prašak za inhalaciju, podeljen

blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)

Aeropharm GMBH

Nemačka

2.974,70

2 inh

99,16

30%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114710

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler,1 po 60 doza (80 mcg + 4,5 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

1.614,70

4 inh.

107,65

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114711

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler,1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

2.108,90

4 inh.

140,59

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114712

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

4.133,00

2 inh.

137,77

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114246

R03AK08

formoterol, beklometazon

FOSTER

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 180 doza (6 mcg/doza+ 100 mcg/doza)

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Austrija

4.998,20

4 inh.

111,07

35%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114005

R03AK10

vilanterol, flutikazonfuroat

RELVAR ELLIPTA

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.746,60

1 doza

91,55

40%

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

7114006

R03AK10

vilanterol, flutikazonfuroat

RELVAR ELLIPTA

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

3.546,70

1 doza

118,22

40%

Bronhijalna astma (J45)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114572

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

696,90

800 mcg

27,88

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114574

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.991,20

800 mcg

39,82

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114595

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A.

Republika Srbija; Španija

818,00

0,6mg

65,44

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114596

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija; Glaxo Wellcome S.A.

Republika Srbija; Španija

1.490,30

0,6mg

59,61

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114744

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom,1 po 60 doza (160 mcg/doza)

Takeda GmbH

Nemačka

1.873,40

0,16 mg

31,22

20%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114741

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom,1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)

Takeda GmbH

Nemačka

3.102,40

0,16 mg

51,71

20%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114730

R03BB04

tiotropium-bromid

SPIRIVA

prašak za inhalaciju, tvrda kapsula

blister, 30 po 18 mcg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

3.303,30

18 mcg

110,11

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114732

R03BB04

tiotropijum-bromid

SPIRIVA RESPIMAT

rastvor za inhalaciju

uložak i inhaler, 1 po 60 potisaka (30 doza) (2.5 mcg/potisak)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

3.319,80

5 mcg

110,66

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114733

R03BB06

glikopironijum-bromid

SEEBRII BREEZHALER

prašak za inhalaciju, tvrda kapsula

blister,30 po 44mcg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

3.007,80

44mcg

100,26

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

7114003

R03BB07

umeklidinijum bromid

INCRUSE

prašak za inhalaciju, podeljen

inhaler, 1 po 30 doza (55mcg/doza)

Glaxo Welcome Operations

Velika Britanija

3.008,10

55mcg

100,27

35%

Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114643

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

704,20

10 mg

25,15

40%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114554

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

686,40

10 mg

24,51

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114560

R03DC03

montelukast

MONTELUKAST PHARMAS

(brisan)

1114645

R03DC03

montelukast

TELUKA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

686,40

10 mg

24,51

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114754

R03DC03

montelukast

MONLAST

(brisan)

1114566

R03DC03

montelukast

MELARTH

film tableta

blister, (4x7 kom) po10mg

Pliva Hrvatska d.o.o; Teva Operations Poland SP.Z.O.O

Hrvatska; Poljska

686,40

10 mg

24,51

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1114565

R03DC03

montelukast

MELARTH

film tableta

blister, (2x14 kom) po10mg

Pliva Hrvatska d.o.o; Teva Operations Poland SP.Z.O.O

Hrvatska; Poljska

686,40

10 mg

24,51

35%

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

1119220

R03DX07

roflumilast

DAXAS

film tableta

blister, 30 po 500 mcg

Takeda GmbH

Nemačka

4.348,10

0,5 mg

144,94

60%

Hronična opstruktivna bolest pluća, kao dodatna terapija, kod odraslih za teške i veoma teške (III ili IV stadijum) oblike bolesti sa čestim egzacerbacijama (dve ili više godišnje) (J44).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

3058293

R06AX13

loratadin

LORATADIN

sirup

1 po 120 ml (5 mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

248,60

10 mg

20,72

50%

1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4),
2. Hronična vazomotorna urtikarija (L 50.8)

Samo za decu stariju od 2 godine.

3114450

R06AX17

ketotifen

GALITIFEN

sirup

1 po 100 ml (1 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

166,30

2 mg

16,63

50%

 

Samo za decu stariju od 2 godine.

4090290

S01AD03

aciklovir

ZOVIRAX

mast za oči

tuba, 1 po 4,5 g (30 mg/g)

Glaxo Operations UK Limited

Velika Britanija

803,80

-

-

50%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7090011

S01AE07

moksifloksacin

VIGAMOX

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 5ml, (5mg/ml)

Alcon-Couvreur N.V

Belgija

585,00

-

-

90%

Bakterijski konjuktivitis (H10.0)

 

7090852

S01AX11

ofloksacin

FLOXAL

kapi za oči

1 po 5 ml (3 mg/ml)

Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

266,00

-

-

75%

1. Bakterijski keratitis (H16),
2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0),
3. Bakterijski blefaritis (H01.0).

 

4090851

S01AX11

ofloksacin

FLOXAL

mast za oči

1 po 3 g (3 mg/g)

Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

298,10

-

-

75%

1. Bakterijski keratitis (H16),
2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0),
3. Bakterijski blefaritis (H01.0).

 

7099200

S01BC01

indometacin

INDOCOLLYRE

kapi za oči

1 po 5 ml (1 mg/ml)

Laboratoire Chauvin S.A.; Dr Gerhard Mann, Chem. - Pharm. Fabrik GMBH

Francuska; Nemačka

283,90

-

-

75%

 

 

7099150

S01BC03

diklofenak

UNICLOPHEN 0.1%

(brisan)

7090791

S01CA01

deksametazon, neomicin

DEXAMETHASON- NEOMYCIN

kapi za uši/oči, rastvor

bočica staklena, 10 ml (0,1% + 0,35%)

Galenika a.d.

Republika Srbija

219,90

-

-

50%

 

 

7090813

S01CA01

deksametazon, neomicin

NEODEKSACIN

kapi za oči, rastvor

bočica, 10 ml (0,1% +0,35%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

219,90

-

-

50%

 

 

4090921

S01CA01

deksametazon, gentamicin

DEXAMYTREX

mast za oči

tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g+ 5 mg/g)

Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH

Nemačka

279,90

-

-

50%

 

 

7094070

S01EA05

brimonidin

ALPHAGAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1po 5 ml, 0,2%

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

346,60

0,2 ml

13,86

40%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7094080

S01EA05

brimonidin

BRIMONAL 0,2%

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1po 10 ml (0,2%)

Unimed Pharma S.R.O.

Slovačka

533,20

0,2 ml

10,66

25%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7094078

S01EA05

brimonidin

BRIMONIDINE PHARMASWISS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml, 0,2%

PharmaSwiss d.o.o. Beograd

Republika Srbija

266,60

0,2 ml

10,66

25%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099090

S01ED51

timolol, bimatoprost

GANFORT

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapljkom, 1 po 3 ml (5 mg/ml + 300 mcg/ml)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

1.554,80

0,1 ml

51,83

35%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili trećaterapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099180

S01ED51

dorzolamid, timolol

COSOPT

kapi za oči, rastvor

bočica, 1 po 5 ml (2% +0,5%)

Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret

Francuska

455,30

0,2 ml

18,21

35%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili trećaterapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099170

S01ED51

timolol, latanoprost

XALACOM

kapi za oči, rastvor

1 po 2,5 ml (5 mg/ml +50 mcg/ml)

Pfizer Manufacturing BelgiumNV

Belgija

574,50

0,1 ml

22,98

20%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili trećaterapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099177

S01ED51

timolol, travoprost

DUOTRAV

kapi za oči, rastvor

boca sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (5mg/ml + 40mcg/ml)

Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.

Belgija; Španija

1.695,80

0,1ml

67,83

45%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099175

S01ED51

timolol, brinzolamid

AZARGA

kapi za oči, suspenzija

boca plastična, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 10 mg/ml)

Alcon-Couvreur N.V.; Alcon Cusi S.A.

Belgija; Španija

1.179,80

0.2 ml

47,19

20%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099140

S01EE01

latanoprost

XALATAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1po 2,5 ml 0,005%

Pfizer Manufacturing BelgiumNV

Belgija

474,40

0,1 ml

18,98

30%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099145

S01EE03

bimatoprost

LUMIGAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1po 3 ml, 0,01%

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Irska

1.410,90

0,1 ml

47,03

25%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099190

S01EE04

travoprost

TRAVATAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 2,5 ml 40 mcg/ml

Alcon-Couvreur N.V.

Belgija

1.292,60

0,1 ml

51,70

35%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099195

S01EE05

tafluprost

SAFLUTAN

kapi za oči, rastvor

kontejner jednodozni, 30 po 0,3 ml (15 mcg/ml)

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

1.548,10

0,3 ml

51,60

35%

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.