Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK

O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 123/2014 i 136/2014)

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0128432

A02BA02

ranitidin

RANISAN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 5 ml (10 mg/1 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

193,10

0,3 g

231,72

-

 

 

0128620

A02BA02

ranitidin

RANITIDIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

193,10

0,3 g

231,72

-

 

 

0122120

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 40 mg

Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica, LDA

Portugalija

328,40

20 mg

164,20

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122751

A02BC02

pantoprazol

CONTROLOC

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 40 mg

Takeda GmbH

Nemačka

217,80

40 mg

217,80

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122927

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 40 mg

Laboratorios Alcala Farma S.L.; Krka Tovarna Zdravil d.d.

Španija; Slovenija

217,80

40 mg

217,80

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122928

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 40 mg

Laboratorios Alcala Farma S.L.; Krka Tovarna Zdravil d.d.

Španija; Slovenija

1.089,00

40 mg

217,80

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122100

A02BC02

pantoprazol

PANTOPRAZOL SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju

1 po 40 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

217,80

40 mg

217,80

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122812

A02BC05

esomeprazol

NEXIUM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 40 mg

AstraZeneca AB

Švedska

541,30

30 mg

405,98

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0122813

A02BC05

esomeprazol

NEXIUM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 40 mg

AstraZeneca AB

Švedska

5.412,70

30 mg

405,95

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

 

0123140

A03BB01

hioscin-butilbromid

BUSCOPAN

rastvor za injekciju

ampula, 6 po 1 ml (20 mg/1 ml)

Boehringer Ingelheim Espana S.A.

Španija

193,90

60 mg

96,95

-

 

 

1123141

A03BB01

hioscin-butilbromid

BUSCOPAN

obložena tableta

blister, 20 po 10 mg

Delpharm Reims

Francuska

301,30

60 mg

90,39

-

 

 

0123560

A03DA02

pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum

BARALGETAS

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (10 mg + 0,1 mg + 2500 mg)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

111,20

-

-

-

 

 

0124302

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 10 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

169,90

30 mg

50,97

-

 

 

0124530

A04AA01

ondansetron

ONDASAN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 4 mg/2 ml

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

1.426,90

16 mg

1.141,52

-

 

Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

0124531

A04AA01

ondasetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 1 po 2 ml (4 mg/2 ml)

Vianex S.A

Grčka

285,40

16 mg

1.141,60

-

 

Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

0124532

A04AA01

ondasetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2 ml (4 mg/2 ml)

Vianex S.A

Grčka

1.426,90

16 mg

1.141,52

-

 

Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

0124533

A04AA01

ondasetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 1 po 4 ml (8 mg/4 ml)

Vianex S.A

Grčka

589,00

16 mg

1.178,00

-

 

Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

0124534

A04AA01

ondasetron

ONDA

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 4 ml (8 mg/4 ml)

Vianex S.A

Grčka

2.944,90

16 mg

1.177,96

 

 

Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

0124573

A04AA02

granisetron

GRANISETRON- TEVA

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 1 ml, 1 mg/1 ml

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Mađarska

1.421,00

3 mg

852,60

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

0124570

A04AA02

granisetron

GRANISETRON- TEVA

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 3 ml, 3 mg/3 ml

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Mađarska

2.249,30

3 mg

449,86

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju.

0124574

A04AA05

palonosetron

ALOXI

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (0,25 mg/5 ml)

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd; PharmaSwiss d.o.o.

Irska; Republika Srbija

5.055,10

0,25 mg

5.055,10

-

 

STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.

1124587

A04AD12

aprepitant

EMEND

kapsula, tvrda

blister, 1 po 125 mg, 2 po 80 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

5.777,00

95 mg

1.925,67

 

 

STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.

0127452

A05BA..

ornitinaspartat

HEPA-MERZ

rastvor za infuziju

10 po (5 g/10 ml)

Merz Pharma GmbH

Nemačka

6.406,20

-

-

-

 

STAC

3125300

A06AD65

makrogol 4000

FORTRANS

prašak za oralni rastvor

kesica, 4 po 74 g

Beaufour Ipsen Industrie

Francuska

728,10

-

-

-

 

STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.

5129473

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

rektalna suspenzija

bočica, 7 po 60 ml (4 g/60 ml)

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

3.115,60

1,5 g

166,91

-

Lečenje ulceroznog kolitisa (K51) kao monoterapija ili u kombinaciji sa kortikosteroidom.

 

0051750

A11DA01

tiamin

VITAMIN B1 ALKALOID

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 1 ml (100 mg/1 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

1.905,10

50 mg

19,05

-

 

 

0052184

A11EA..

vitamini B-kompleksa

BEVIPLEX

injekcija

5 po 2 ml (40 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 10 mg + 0,004 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

437,40

-

-

-

 

 

0051845

A11GA01

askorbinska kiselina

VITAMIN C

injekcija

50 po 500 mg/5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.783,30

0,2 g

14,27

-

 

 

0051351

A11HA02

piridoksin (vitamin B6)

BEDOXIN

injekcija

50 po 50 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

751,30

0,16 g

48,08

-

 

 

0050150

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol

VITALIPID N INFANT

koncentrat za emulziju za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (135,3 mcg/ ml + 20 mcg/ ml + 1 mcg/ ml + 0,64 mg/ ml)

Fresenius Kabi AB

Švedska

2.750,80

-

-

-

Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Lek se primenjuje samo kod dece do 11 godina starosti.

 

0050151

A11JA..

retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol

VITALIPID N ADULT

koncentrat za emulziju za infuziju

ampula, 10 po 10 ml (194,1 mcg/ ml + 15 mcg/ ml + 0,5 mcg/ ml + 0,91 mg/ ml)

Fresenius Kabi AB

Švedska

2.187,80

-

-

-

Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90).

 

1174015

A16AA..

alfa-okso-(R,S)-izoleucin, kalcijumova so, alfa-okso-leucin, kalcijumova so, alfa-okso-fenilalanin, kalcijumova so, alfa-okso-valin, kalcijumova so, alfa-hidroksi-(R,S)-metionin, kalcijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, tirozin

KETOSTERIL

film tableta

blister, 100 po (67 mg + 101 mg + 68 mg + 86 mg + 59 mg + 75 mg + 53 mg + 23 mg + 38 mg + 30 mg

Fresenius Kabi Deutschland GmbH Beijng; Fresenius Kabi Pharmaceutical Co. Ltd; Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.

Nemačka; Kina; Portugalija

6.269,30

-

-

-

Prevencija i terapija oštećenja nastalih usled poremećaja metabolizma proteina u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji uz smanjeni unos proteina putem hrane od 40g/dan (za odrasle) i manje, tj. kod pacijenata sa brzinom glomerularne filtracije (GFR) između 5 i 15 ml/min. Neophodna je primena Ketosteril tableta sve dok je GFR ispod 25 ml/min.

 

0062035

B01AB01

heparin

HEPARIN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5000 i.j./0,25 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

359,00

10000 i.j.

143,60

-

 

 

0062036

B01AB01

heparin

HEPARIN

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5000 i.j./1 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

396,00

10000 i.j.

158,40

-

 

 

0062037

B01AB01

heparin

HEPARIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 25000 i.j./5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

2.906,20

10000 i.j.

116,25

-

 

 

0062039

B01AB01

heparin-natrijum

HEPARIN PANPHARMA

rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 5 ml (25000 i.j./5 ml)

Panpharma u saradnji sa Rotexmedica GmbH, Nemačka

Francuska

2.906,20

10000 i.j.

116,25

-

 

 

0062161

B01AB02

antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Baxter AG

Austrija

24.321,30

2100 i.j.

102.149,46

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062162

B01AB02

antitrombin III

ANTITROMBIN III BAXTER

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 20 ml (1000 i.j./20 ml)

Baxter AG

Austrija

48.642,30

2100 i.j.

102.148,83

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062170

B01AB02

antitrombin III

KYBERNIN P 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 500 i.j.

CSL Behring GmbH

Nemačka

24.321,30

2100 i.j.

102.149,46

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062163

B01AB02

antitrombin III

ATENATIV 500

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j./ ml)

Octapharma AB

Švedska

24.321,30

2100 i.j.

102.149,46

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062164

B01AB02

antitrombin III

ATENATIV 1000

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (50 i.j./ ml)

Octapharma AB

Švedska

48.642,30

2100 i.j.

102.148,83

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062165

B01AB02

antitrombin III

ATENATIV 1500

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 30 ml (50 i.j./ ml)

Octapharma AB

Švedska

54.791,60

2100 i.j.

76.708,24

-

Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.

 

0062210

B01AB04

dalteparin-natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 2500 i.j./0.2 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

1.578,10

2500 i.j.

157,81

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062211

B01AB04

dalteparin-natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 5000 i.j./0.2 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

2.923,90

2500 i.j.

146,20

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062212

B01AB04

dalteparin-natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju/infuziju

napunjen injekcioni špric, 10 po 10000 i.j./1 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

4.546,40

2500 i.j.

113,66

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062200

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 2 po 20 mg (2000 i.j./0,2 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

390,80

2000 i.j.

195,40

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062201

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 2 po 40 mg (4000 i.j./0,4 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

718,30

2000 i.j.

179,58

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062202

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 2 po 60 mg (6000 i.j./0,6 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

941,90

2000 i.j.

156,98

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062203

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 2 po 80 mg (8000 i.j./0,8 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

1.069,80

2000 i.j.

133,73

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062205

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,2 ml (2000 i.j./0,2 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

1.954,00

2000 i.j.

195,40

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062206

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

3.591,60

2000 i.j.

179,58

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062207

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,6 ml (6000 i.j./0,6 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

4.709,40

2000 i.j.

156,98

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062208

B01AB05

enoksaparin

CLEXANE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,8 ml (8000 i.j./0,8 ml)

Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.

Francuska; Mađarska

5.348,90

2000 i.j.

133,72

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.
6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).

 

0062300

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 0,3 ml (2850 i.j./0,3 ml)

Glaxo Wellcome Production

Francuska

1.793,90

2850 i.j.

179,39

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062400

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 0,4 ml (3800 i.j./0,4 ml)

Glaxo Wellcome Production

Francuska

1.853,60

2850 i.j.

139,02

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0062302

B01AB06

nadroparin kalcijum

FRAXIPARINE

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 0,6 ml (5700 i.j./0,6 ml)

Glaxo Wellcome Production

Francuska

2.693,60

2850 i.j.

134,68

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokolaperkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

 

0064052

B01AD01

streptokinaza

STREPTASE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1500000 i.j.

CSL Behring GmbH

Nemačka

11.879,70

1,5 Mi.j.

11.879,70

-

 

STAC

0064130

B01AD02

alteplaza

ACTILYSE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

45.502,90

0,1 g

91.005,80

-

 

STAC

0064060

B01AD11

tenekteplaza

METALYSE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

107.562,00

40 mg

86.049,60

-

 

 

1069615

B01AE07

dabigatraneteksilat

PRADAXA

kapsula, tvrda

blister, 10 po 75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

1.421,20

220 mg

416,89

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

1069613

B01AE07

dabigatraneteksilat

PRADAXA

kapsula, tvrda

blister, 10 po 110 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

1.430,60

220 mg

286,12

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

0062420

B01AX05

fondaparinuks-natrijum

ARIXTRA

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 10 po 0,5 ml (2,5 mg/0,5 ml)

Glaxo Wellcome Production

Francuska

4.739,40

2,5 mg

473,94

-

1. Nestabilna angina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (UA/NSTEMI) kod pacijenata kod kojih nije indikovano urgentno (manje 120 minuta) invazivno lečenje (PCI);
2. Infarkt miokarda sa elevcijom ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se leče tromboliticima ili koji u početku ne smeju da dobiju drugi oblik reperfuzivne terapije.

 

1069600

B01AX06

rivaroksaban

XARELTO

film tableta

blister, 10 po 10 mg

Bayer Healthcare AG

Nemačka

2.861,60

10 mg

286,16

-

Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.

STAC

0065040

B02AA02

traneksaminska kiselina

TRANEXAMIC MEDOCHEMIE

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 5 ml (500 mg/5 ml)

Medochemie Ltd.

Kipar

489,70

2 g

195,88

-

1. Lokalna fibrinoliza - kratkotrajna primena u profilaksi i lečenju kod pacijenata koji su pod velikim rizikom od krvarenja tokom i posle operacije kod prostatektomije, konizacije cerviksa i hirurških procedura i dentalnih ekstrakcija kod bolesnika sa hemofilijom;
2. Sistemska fibrinoliza - hemoragijske komplikacije povezane sa trombolitičkom terapijom i krvarenje povezano sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, kod koje je predominantna aktivacija fibrinolitičkog sistema.

 

0050970

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

KONAKION MM

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 10 mg/1 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

217,80

20 mg

87,12

-

 

 

0050974

B02BA01

fitomenadion (vitamin K1)

KONAKION MM

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2 mg/0,2 ml

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

263,70

20 mg

527,40

-

 

 

9067081

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid

BERIPLAST P Combi-Set 1 ml

prašak i rastvarač za lepak za tkivo

bočica, 4 po 1 ml (90 mg + 60 U + 1000 KIU + 500 i.j. + 5,9 mg)/ ml

CSL Behring GmbH

Nemačka

10.539,60

-

-

-

 

STAC

9067082

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid

BERIPLAST P Combi-Set 3 ml

prašak i rastvarač za lepak za tkivo

bočica, 4 po 3 ml (270 mg + 180 U + 3000 KIU + 1500 i.j. + 17,7 mg)/3 ml

CSL Behring GmbH

Nemačka

30.916,30

-

-

-

 

STAC

0066014

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

OCTANATE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po 5 ml (50 i.j./ ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.

Austrija; Švedska; Francuska

13.863,80

500 i.j.

27.727,60

-

 

 

0066012

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

OCTANATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po (500 i.j.)/10 ml

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

 

 

0066013

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

OCTANATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po 10 ml (100 i.j./ ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.

Austrija; Švedska; Francuska

50.614,40

500 i.j.

25.307,20

-

 

 

0066102

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

EMOCLOT

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 500 i.j./ 10 ml rastv.

Kedrion S.P.A.

Italija

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

 

 

0066103

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

EMOCLOT

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem, 1 po 1000 i.j./ 10 ml rastv.

Kedrion S.P.A.

Italija

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

-

 

 

0066610

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

13.862,80

500 i.j.

27.725,60

-

 

 

0066611

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

 

 

0066612

B02BD02

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

BERIATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

ZLB Behring GmbH

Nemačka

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

-

 

 

0066630

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 250 i.j. (50i.j./ ml + 5 ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

13.862,80

500 i.j.

27.725,60

-

 

 

0066631

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 500 i.j.(50 i.j./ ml + 10 ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

 

 

0066632

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMOCTIN SDH

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica, 1 po 1000 i.j. (100 i.j./ ml + 10 ml vode za inj.)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

-

 

 

0066907

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE- DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (250 i.j./5 ml)

Grifols TherapeuticsINC.

SAD

13.862,80

500 i.j.

27.725,60

-

 

 

0066908

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE- DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)

Grifols TherapeuticsINC.

SAD

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

 

 

0066906

B02BD02

koagulacioni faktor VIII, humani

KOATE- DVI

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

Grifols TherapeuticsINC.

SAD

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

-

 

 

0066905

B02BD02

oktokog alfa (humani faktor koagulacije VIII, rekombinantni)

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu sa bio-set priborom, 1 po 2,5 ml (500 i.j./2,5 ml)

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.

Italija

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

 

 

0066903

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu sa bio-set priborom, 1 po 2,5 ml (250 i.j/2, 5 ml)

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.

Italija

13.862,80

500 i.j.

27.725,60

-

 

 

0066901

B02BD02

oktokog alfa

KOGENATE BAYER

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu sa bio-set priborom, 1 po 2,5 ml (1000 i.j/2, 5 ml)

Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.

Italija

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

-

 

 

0066909

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (250 i.j./10 ml)

Baxter S.A.

Belgija

13.862,80

500 i.j.

27.725,60

-

 

 

0066910

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Baxter S.A.

Belgija

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

-

 

 

0066911

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

Baxter S.A.

Belgija

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

-

 

 

0066770

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 4 ml (250 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

13.862,80

500 i.j.

27.725,60

 

 

 

0066771

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 4 ml (500 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

25.413,30

500 i.j.

25.413,30

 

 

 

0066772

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 4 ml (1000 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

50.747,60

500 i.j.

25.373,80

 

 

 

0066773

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 4 ml (2000 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

101.495,20

500 i.j.

25.373,80

 

 

 

0066044

B02BD03

antiinhibitorski kompleks faktora VIII

FEIBA NF

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

1 po 20 ml (500 i.j./20 ml)

Baxter AG

Austrija

47.306,70

10000 i.j.

946.134,00

-

Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

0066007

B02BD04

koagulacioni faktor IX

OCTANINE F

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po (500 i.j.)/5 ml

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

22.972,20

350 i.j.

16.080,54

-

 

 

0066010

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

AIMAFIX

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

22.972,20

350 i.j.

16.080,54

-

 

 

0066171

B02BD04

humani faktor koagulacije IX

IMMUNINE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

1 po 600 i.j./5 ml

Baxter AG

Austrija

27.566,60

350 i.j.

16.080,52

-

 

 

0066008

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

BERININ P

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (600 i.j./5 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

27.566,60

350 i.j.

16.080,52

-

 

 

0066502

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (50 i.j./ ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

11.486,10

350 i.j.

16.080,54

-

 

 

0066501

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (100 i.j./ ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

22.972,20

350 i.j.

16.080,54

-

 

 

0066500

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

HAEMONINE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

45.944,40

350 i.j.

16.080,54

-

 

 

0066200

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco), (antihemofilni faktor VIII)

HAEMATE P 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 250i.j./5 ml + 600i.j./5 ml

CSL Behring GmbH

Nemačka

18.240,90

7200 i.j.

525.337,92

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066201

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco), (antihemofilni faktor VIII)

HAEMATE P 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 500i.j./10 ml + 1200i.j./10 ml

CSL Behring GmbH

Nemačka

36.481,80

7200 i.j.

525.337,92

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066202

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco), (antihemofilni faktor VIII)

HAEMATE P 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1000i.j./15 ml + 2400i.j./15 ml

CSL Behring GmbH

Nemačka

72.963,50

7200 i.j.

525.337,20

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066700

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof)

WILATE 450

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (450 i.j./5 ml + 400 i.j./5 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

36.481,80

7200 i.j.

525.337,92

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066701

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof)

WILATE 900

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (900 i.j./10 ml + 800 i.j./10 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

72.963,50

7200 i.j.

525.337,20

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066153

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco), (antihemofilni faktor VIII)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po (250 i.j. + 125 i.j.) sa 5 ml rastvarača

Baxter AG

Austrija

12.652,60

7200 i.j.

364.394,88

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066154

B02BD06

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rco), (antihemofilni faktor VIII)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po (500 i.j. + 250 i.j.) sa 5 ml rastvarača

Baxter AG

Austrija

25.305,20

7200 i.j.

364.394,88

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066210

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 i.j./5 ml + 190 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

12.652,60

7200 i.j.

364.394,88

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066212

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml + 375 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

25.305,20

7200 i.j.

364.394,88

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066211

B02BD06

koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof)

IMMUNATE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml + 750 i.j./10 ml)

Baxter AG

Austrija

50.610,40

7200 i.j.

364.394,88

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

 

0066602

B02BD08

eptakog alfa (aktivirani)

NOVOSEVEN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 1,1 ml (1 mg/1,1 ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

69.526,50

2500000 i.j.

1.529,58

-

Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, te urođeni deficit faktora VII na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

 

0060250

B03AC02

gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks

FERROVIN

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 100 mg/5 ml

Rafarm S.A.

Grčka

4.444,00

0,1 g

888,80

-

 

STAC

0060251

B03AC02

gvožđe (III)-hidroksid saharoza kompleks

FERRUM Sandoz

koncentrat za rastvor za infuziju

5 po 5 ml (100 mg/5 ml)

Salutas Pharma GMBH

Nemačka

4.444,00

0,1 g

888,80

-

 

 

0051560

B03BA03

hidroksokobalamin

OHB 12

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 2500 mcg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

361,10

20 mcg

0,58

-

 

 

0179350

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA 5%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 250 ml 5%

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

4.561,50

-

-

-

STAC; Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primena artificijalnih koloida kontraindikovana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide); opekotine; hiperbilirubinemija kod neonatusa i terapijska zamena plazme.

 

0179351

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN OCTAPHARMA 20%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 50 ml 20%

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

3.648,00

-

-

-

 

STAC

0179315

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml 20%

Baxter AG

Austrija

3.648,00

-

-

-

 

STAC

0179323

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN

rastvor za infuziju

1 po 50 ml 20%

Kedrion S.P.A.

Italija

3.648,00

-

-

-

 

STAC

0179046

B05AA01

albumin, humani

LJUDSKI ALBUMIN 20%

rastvor za infuziju

1 po 10 ml 20%

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

729,50

-

-

-

 

STAC

0179048

B05AA01

albumin, humani

LJUDSKI ALBUMIN 20%

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (20%)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

3.648,00

-

-

-

 

STAC

0179190

B05AA01

albumin

HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (20%)

CSL Behring GmbH

Nemačka

3.648,00

-

-

-

 

STAC

0179360

B05AA01

albumin, humani

ALBIOMIN 20%

rastvor za infuziju

staklena bočica, 1 po 50 ml (20%)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

3.648,00

-

-

-

 

STAC

0179188

B05AA01

albumin, humani

FLEXBUMIN 20%

rastvor za infuziju

kesa, 24 po 50 ml (20%)

Baxter AG

Austrija

87.552,00

-

-

-

 

STAC

0179187

B05AA01

albumin, humani

FLEXBUMIN 20%

rastvor za infuziju

kesa, 12 po 100 ml (20%)

Baxter AG

Austrija

87.552,00

-

-

-

 

STAC

0179345

B05AA07

hidroksietil skrob, natrijum hlorid

HETASORB 6%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (60 g/l + 9 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

424,30

-

-

-

 

STAC

0179346

B05AA07

hidroksietil skrob, natrijum hlorid

HETASORB 10%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (100 g/l + 9 g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

694,50

-

-

-

 

STAC

0179355

B05AA07

hidroksietil skrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 6%

rastvor za infuziju

boca plastična, 10 po 500 ml (60 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B. Braun Medical SA

Švajcarska

6.516,50

-

-

-

 

STAC

0179356

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 6%

rastvor za infuziju

kesa, 20 po 250 ml (60 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B. Braun Medical SA

Švajcarska

8.283,30

-

-

-

 

STAC

0179357

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 6%

rastvor za infuziju

kesa, 20 po 500 ml (60 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B. Braun Medical SA

Švajcarska

13.033,00

-

-

-

 

STAC

0179358

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 10%

rastvor za infuziju

kesa, 20 po 250 ml (100 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B. Braun Medical SA

Švajcarska

10.829,70

-

-

-

 

STAC

0179359

B05AA07

hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina

TETRASPAN 10%

rastvor za infuziju

kesa, 20 po 500 ml (100 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)

B. Braun Medical SA

Švajcarska

13.782,70

-

-

-

 

STAC

0174030

B05BA01

alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina, treonin, triptofan, valin

HEPASOL 8%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (4,64 g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/ + 10,4 g/l + 13,09 g/l + 6,88 g/l + 1,1 g/l + 5,73 g/l + 2,24 g/l + 4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7 g/l + 10,08 g/l

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

554,70

-

-

-

 

STAC

0174041

B05BA01

aminokiseline

VAMINOLACT

rastvor za infuziju

12 po 100 ml

Fresenius Kabi

Austrija

12.968,00

-

-

-

 

STAC

0174037

B05BA01

alanin, prolin, glicin, arginin, Na-glicerilfosfat, jabučna kiselina

AMINOSOL 10% E

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

630,00

-

-

-

 

STAC

0174036

B05BA01

leucin, alanin, arginin, glicin, prolin, lizin...

AMINOSOL 15%

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

667,80

-

-

-

 

STAC

0174035

B05BA01

aminokiseline

AMINOSOL 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

441,00

-

-

-

 

STAC

0171110

B05BA02

sojino ulje, fosfolipidi, glicerol

LIPOVENOES 10% PLR

emulzija za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

18.140,00

-

-

-

 

STAC

0171291

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

rastvor za infuziju

10 po 100 ml (plastika)

Fresenius Kabi AB

Švedska

4.793,20

-

-

-

 

STAC

0171287

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

rastvor za infuziju

1 po 250 ml (plastika) 20%

Fresenius Kabi AB

Švedska

968,40

-

-

-

 

STAC

0171289

B05BA02

ulje soje prečišćeno

INTRALIPID

rastvor za infuziju

1 po 500 ml (plastika) 20%

Fresenius Kabi AB

Švedska

1.281,40

-

-

-

 

STAC

0171310

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%

emulzija za infuziju

boca, 10 po 100 ml (100 g/1l + 100 g/1l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

4.647,70

-

-

-

 

STAC

0171311

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%

emulzija za infuziju

boca, 10 po 250 ml (100 g/1l + 100 g/1l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

10.146,30

-

-

-

 

STAC

0171312

B05BA02

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca

LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%

emulzija za infuziju

boca, 10 po 500 ml (100 g/1l + 100 g/1l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

12.701,90

-

-

-

 

STAC

0173220

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

62,50

-

-

-

 

 

0173225

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (10%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

77,50

-

-

-

 

 

0173500

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (5%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

62,50

-

-

-

 

 

0173501

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (10%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

77,50

-

-

-

 

 

0173130

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

62,50

-

-

-

 

 

0173131

B05BA03

glukoza

GLUCOSI INFUNDIBILE 10%

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

77,50

-

-

-

 

 

0173306

B05BA03

glukoza

GLUCOSE 5%

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 100 ml (50 g/1l)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA

Nemačka; Španija

1.128,50

-

-

-

 

 

0173900

B05BA03

glukoza

GLUCOSE 5% FRESENIUS

rastvor za infuziju

boca staklena, 49 po 100 ml (5%)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

2.764,80

-

-

-

 

 

0173901

B05BA03

glukoza

GLUCOSE 5% FRESENIUS

rastvor za infuziju

boca staklena, 20 po 500 ml (5%)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

1.249,20

-

-

-

 

 

0173550

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 100 ml (5%)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

56,40

-

-

-

 

 

0173551

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 250 ml (5%)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

60,20

-

-

-

 

 

0173552

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (5%)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

62,50

-

-

-

 

 

0173553

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 5%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 1000 ml (5%)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

140,90

-

-

-

 

 

0173554

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 250 ml (10%)

Bieffe Medital S.A.

Španija

75,40

-

-

-

 

 

0173556

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (10%)

Bieffe Medital S.A.

Španija

77,50

-

-

-

 

 

0173557

B05BA03

glukoza

GLUKOZA 10%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 1000 ml (10%)

Bieffe Medital S.A.

Španija

170,40

-

-

-

 

 

0174040

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, acetilcistein, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, glicin, alanin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina

AMINOSTERIL N-Hepa 8%

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

10.222,60

-

-

-

 

STAC

0171300

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

5 po 1026 ml (900 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

9.838,30

-

-

-

 

STAC

0171301

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

4 po 1540 ml (1400 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

10.889,50

-

-

-

 

STAC

0171306

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN

emulzija za infuziju

3 po 2566 ml (2300 kcal)

Fresenius Kabi

Švedska

16.236,70

 

-

 

 

STAC

0171303

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

4 po 1440 ml (1000 kcal)

Fresenius Kabi

Austrija

10.789,40

 

-

 

 

STAC

0171305

B05BA10

glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje

KABIVEN PERIPHERAL

emulzija za infuziju

3 po 2400 ml (1700 kcal)

Fresenius Kabi

Švedska

11.346,60

 

-

 

 

STAC

0171121

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N4-550E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)

Baxter S.A.

Belgija

15.081,30

-

-

-

 

STAC

0171120

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N4-550E

emulzija za infuziju

kesa, 6 po 1000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)

Baxter S.A.

Belgija

15.743,70

-

-

-

 

STAC

0171122

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N6-900E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (17,6g/l + 9,78g/l + 8,76g/l + 4,08g/l + 5,1g/l + 6,21g/l + 4,93g/l + 3,4g/l + 4,76g/l + 5,78g/l + 4,25g/l + 3,57g/l + 1,53g/l + 0,34g/l + 4,93g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 300g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

17.669,10

-

-

-

 

STAC

0171123

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N7-1000E

emulzija za infuziju

kesa, 6 po 1000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

17.770,30

-

-

-

 

STAC

0171124

B05BA10

alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina

OLICLINOMEL N7-1000E

emulzija za infuziju

kesa, 4 po 2000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)

Baxter S.A.

Belgija

16.511,50

-

-

-

 

STAC

0174203

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, tirozin, natrijum-acetat, natrijum-hidroksid, kalijum acetat, magnezijum-hlorid, dinatrijum-fosfat

AMINOPLASMAL B. BRAUN 10% E

rastvor za infuziju

boca staklena, 10 po 500 ml (5g/l, 8,9g/l, 6,85g/l, 4,4g/l, 4,7g/l, 4,2g/l, 1,6g/l, 6,2g/l, 11,5g/l, 3g/l, 10,5g/l, 12g/l, 5,6g/l, 7,2g/l, 5,5g/l, 2,3g/l, 0,4g/l, 2,858g/l, 0,36g/l, 2,453g/l, 0,508g/l, 3,581g/l

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

7.215,90

-

-

-

 

STAC

0174202

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, tirozin, natrijum-acetat, natrijum-hidroksid, kalijum acetat, magnezijum-hlorid, dinatrijum-fosfat

AMINOPLASMAL B. BRAUN 10% E

rastvor za infuziju

boca staklena, 6 po 1000 ml (5g/l, 8,9g/l, 6,85g/l, 4,4g/l, 4,7g/l, 4,2g/l, 1,6g/l, 6,2g/l, 11,5g/l,3g/l, 10,5g/l, 12g/l, 5,6g/l, 7,2g/l, 5,5g/l, 2,3g/l, 0,4g/l, 2,858g/l, 0,36g/l, 2,453g/l, 0,508g/l, 3,581g/l

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

8.661,90

-

-

-

 

STAC

0171320

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1250 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B. BRAUN Melsungen AG

Nemačka

13.973,50

-

-

-

 

STAC

0171321

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1875 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

16.768,10

-

-

-

 

STAC

0171322

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PERI

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 2500 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g /l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

21.239,70

-

-

-

 

STAC

0171323

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1250 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

16.835,20

-

-

-

 

STAC

0171324

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 1875 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

20.121,80

-

-

-

 

STAC

0171325

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID PLUS

emulzija za infuziju

kesa, 5 po 2500 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)

B. Braun Melsungen AG

Nemačka

26.829,00

-

-

-

 

STAC

0171326

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID SPECIAL

(brisan)

0171327

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID SPECIAL

(brisan)

0171328

B05BA10

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje

NUTRIFLEX LIPID SPECIAL

(brisan)

0175260

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

73,40

-

-

-

 

 

0175400

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

RINGEROV RASTVOR

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

73,40

-

-

-

 

 

0175515

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

73,40

-

-

-

 

 

0175331

B05BB01

natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum hlorid

RINGEROV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,33 g/l + 0,3 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

73,40

-

-

-

 

 

0175330

B05BB01

natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum hlorid

RINGEROV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 1000 ml (8,6 g/l + 0,33 g/l + 0,3 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

161,20

-

-

-

 

 

0175410

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 3,25 g/l)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

80,60

-

-

-

 

 

0175185

B05BB01

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

boca, 1 po 500 ml (6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 3,25 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

80,60

-

-

-

 

 

0175420

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

80,60

-

-

-

 

 

0175421

B05BB01

natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat

HARTMANOV RASTVOR

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 1000 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Velika Britanija; Belgija

128,80

-

-

-

 

 

0400430

B05BC01

manitol

MANITOL

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml 20%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

151,10

-

-

-

 

 

0400431

B05BC01

manitol

MANITOL

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml 10%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

163,20

-

-

-

 

 

9175213

B05CX10

manitol, sorbitol

ISPIROL

rastvor za ispiranje bešike

kesa, 5 l (5,4 g/l + 27 g/l)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.315,70

-

-

-

 

 

9175730

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (13,6 g/l + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

SAD; Irska; Poljska

798,30

-

-

-

 

 

9175731

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (13,6 g/l + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

919,00

-

-

-

 

 

9175732

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (13,6 g/l + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

SAD; Irska; Poljska

1.273,70

-

-

-

 

 

9175733

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (22,7 g/l + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

SAD; Irska; Poljska

798,30

-

-

-

 

 

9175734

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (22,7 g/l + 5,38 g/l + 4,48 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

919,00

-

-

-

 

 

9175735

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (22.7g/l + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

SAD; Irska; Poljska

1.273,70

-

-

-

 

 

9175736

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (38.6g/l + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

SAD; Irska; Poljska

798,30

-

-

-

 

 

9175737

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2500 ml (38.6g/l + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

919,00

-

-

-

 

 

9175738

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (38.6g/l + 5.38g/l + 4.48g/l + 0.184g/l + 0.051g/l)

Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

SAD; Irska; Poljska

1.273,70

-

-

-

 

 

9175739

B05D...

tirozin, triptofan, fenilalanin, treonin, serin, prolin, glicin, alanin, valin, metionin, izoleucin, leucin, lizin, histidin, arginin, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-laktat, natrijum-hlorid

NUTRINEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (0.3g/l + 0.27g/l + 0.57g/l + 0.646g/l + 0.51g/l + 0.595g/l + 0.51g/l + 0.951g/l + 1.393g/l + 0.85g/l + 0.85g/l + 1.02g/l + 0.955g/l + 0.714g/l + 1.071g/l + 0.184g/l + 0.0508g/l + 4.48g/l + 5.38g/l

Baxter Healthcare S.A.

Irska

1.538,90

-

-

-

 

 

9175741

B05D...

ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum(S)-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

EXTRANEAL

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (75g/l + 5.4g/l + 4.5g/l + 0.257g/l + 0.051 g/l)

Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.

SAD; Irska

2.241,30

-

-

-

 

 

9175716

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.517,10

-

-

-

 

 

9175717

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.517,10

-

-

-

 

 

9175718

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42,5 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.517,10

-

-

-

 

 

9175743

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze, 1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64 g/l + 3.925 g/l + 0.2573g/l + 0.1017 g/l + 15 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.517,10

-

-

-

 

 

9175744

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze, 1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.517,10

-

-

-

 

 

9175745

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze, 1.75 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.517,10

-

-

-

 

 

9175702

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.64 g/L+3.925 g/ L+0.1838 g/L+0.1 017 g/L+42.5 g/L)

Fresenius Medical Care Deutschiland GmBh

Nemačka

3.146,40

-

-

-

 

 

9175701

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.64 g/L+3.925 g/ L+0.1838 g/L+0.1 017 g/L+22.73 g/L)

Fresenius Medical Care Deutschiland GmBh

Nemačka

3.146,40

-

-

-

 

 

9175700

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L+3.925 g/ L+0.1838 g/L+0.1 017 g/L+15 g/L)

Fresenius Medical Care Deutschiland GmBh

Nemačka

3.146,40

-

-

-

 

 

9175720

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 17 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.269,40

-

-

-

 

 

9175722

B05D..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 18 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.269,40

-

-

-

 

 

9175724

B05D..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 19 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.269,40

-

-

-

 

 

9175753

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 2 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.440,30

-

-

-

 

 

9175755

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 3 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42,5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.440,30

-

-

-

 

 

9175757

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 4 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.440,30

-

-

-

 

 

9175754

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 2 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.089,20

-

-

-

 

 

9175756

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 3 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42,5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.089,20

-

-

-

 

 

9175758

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 4 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

3.089,20

-

-

-

 

 

9175721

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 17 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.836,70

-

-

-

 

 

9175723

B05D..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 18 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.836,70

-

-

-

 

 

9175725

B05D..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 19 Stay safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 4 po 2500 ml (5.786 g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.836,70

-

-

-

 

 

9175117

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 2 Sleep safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g 11 + 15 g/l)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.615,10

-

-

-

 

 

9175119

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 3 Sleep safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42.5 g/ll)

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.615,10

 

-

-

 

 

9175118

B05DB..

natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza

CAPD 4 Sleep safe

rastvor za peritonealnu dijalizu

kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73 g/l

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Nemačka

2.615,10

-

-

-

 

 

0175150

B05XA01

kalijum hlorid

KALIUM CHLORID FRESENIUS

koncentrat za rastvor za infuziju

20 po 20 ml (1 mmol/ ml)

Fresenius Kabi Norge

Norveška

972,70

-

-

-

 

 

0133110

B05XA02

natrijumhidrogenkarbona t

NATRIUMBICARBONAT FRESENIUS 8,4%

rastvor za infuziju

bočica, 10 po 100 ml

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

2.488,40

-

-

-

 

 

0175510

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml 9g/l

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

66,90

-

-

-

 

 

0175180

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml 9g/l

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

66,90

-

-

-

 

 

0175240

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca plastična, 1 po 500 ml 0,9%

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

66,90

-

-

-

 

 

0175516

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 250 ml (9g/l)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

54,70

-

-

-

 

 

0175312

B05XA03

natrijum hlorid

SODIUM CHLORIDE 0.9%

rastvor za infuziju

boca plastična, 20 po 100 ml (9g/l)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Pharmaceuticals S.A.; B. Braun Medical SA

Nemačka; Rumunija; Španija

1.082,50

-

-

-

 

 

0175582

B05XA03

natrijum hlorid

SODIUM CHLORIDE

rastvor za infuziju

boca staklena, 49 po 100 ml (9g/l)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

2.650,40

-

-

-

 

 

0175581

B05XA03

natrijum hlorid

SODIUM CHLORIDE

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 500 ml (9g/l)

Fresenius Kabi Italia S.R.L.

Italija

66,90

-

-

-

 

 

0170350

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 100 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

54,10

-

-

-

 

 

0170351

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 250 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

54,70

-

-

-

 

 

0170352

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

66,90

-

-

-

 

 

0170353

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 1000 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija

150,90

-

-

-

 

 

0174050

B05XB02

alanil glutamin

DIPEPTIVEN

koncentrat za rastvor za infuziju

boca, 10 po 100 ml (20 g/100 ml)

Fresenius Kabi Austria GmbH

Austrija

34.281,00

-

-

-

 

STAC

0052720

B05XC..

askorbinska kiselina, nikotinamid

SOLUVIT N

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 10 ml

Fresenius Kabi AB

Švedska

3.320,20

-

-

-

 

STAC

0100250

C01AA05

digoksin

DILACOR

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 6 po 2 ml (0,25 mg/2 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

164,20

0,25 mg

27,37

-

 

 

0101441

C01BD01

amjodaron

SEDACORON

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 3 ml (150 mg/3 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

346,20

0,2 g

92,32

-

 

 

0101355

C01BD01

amjodaron

CORDARONE

rastvor za injekciju

ampula, 6 po 3 ml (150 mg/3 ml)

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

415,40

0,2 g

92,31

-

 

 

0105146

C01CA04

dopamin

DOPAMIN ADMEDA 50

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)

Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH

Nemačka

490,90

0,5 g

981,80

-

 

 

0105401

C01CA07

dobutamin

DOBUTAMIN ADMEDA 250

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 1 po 50 ml (250 mg/50 ml)

Haupt Pharma Wulfing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH

Nemačka

481,00

0,5 g

962,00

-

 

 

0105031

C01CA24

epinefrin (adrenalin)

ADRENALIN HCL 1:1000

injekcija

50 po 1 mg/1 ml

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

2.165,60

0,5 g

21.656,00

-

 

 

0102182

C01DA02

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

NIRMIN

rastvor za injekciju

ampula, 50 po 1,6 ml (1 mg/1,6 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

887,00

-

-

-

 

 

0102180

C01DA02

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

NIRMIN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 50 po 1,6 ml (5 mg/1,6 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

2.147,50

-

-

-

 

 

0103290

C02CA06

urapidil

EBRANTIL 25

injekcija

5 po 25 mg/5 ml

Nycomed GmbH

Nemačka

1.660,30

50 mg

664,12

-

 

STAC

0103291

C02CA06

urapidil

EBRANTIL 50

injekcija

5 po 50 mg/10 ml

Nycomed GmbH

Nemačka

1.660,30

50 mg

332,06

-

 

STAC

0400411

C03CA01

furosemid

FUROSEMIDE IVANČIĆ

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (10 mg/ ml)

Sopharma PLC

Bugarska

345,60

40 mg

69,12

-

 

 

0400040

C03CA02

bumetanid

YURINEX

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 2 ml (0,5 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

105,00

1 mg

21,00

-

 

 

0107497

C07AB02

metoprolol

PRESOLOL

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (5 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

255,10

0,15 g

1.530,60

-

 

 

0402102

C08CA06

nimodipin

NIMOTOP S

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml/10 mg

Bayer Schering Pharma AG

Nemačka

1.298,50

50 mg

129,85

-

 

STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.

0402721

C08DA01

verapamil

VERAPAMIL ALKALOID

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 2 ml (5 mg/2 ml)

Alkaloid a.d.

Makedonija

449,70

0,24 g

2.158,56

-

 

 

1103462

C09AA15

zofenopril

ZOFECARD

film tableta

blister, 28 po 7,5 mg

Menarini Von Heyden GmbH; A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.

Nemačka; Italija

329,80

30 mg

47,11

-

1. Esencijalna hipertenzija: Lek je indikovan u terapiji blage do umerene esencijalne hipertenzije.
2. Akutni infarkt miokarda: Lek je indikovan u terapiji koja je započeta u prvih 24 sata kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčane insuficijencije, koji su hemodinamski stabilni i ne primaju trombolitičku terapiju.

 

4156151

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD

pena za kožu

kontejner plastični, 1 po 500 ml (7,5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

366,00

-

-

-

 

 

4156150

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD

rastvor za kožu

kontejner plastični, 1 po 500 ml (10%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

366,00

-

-

-

 

 

4156152

D08AG02

povidon jod

POVIDON JOD

pena za kožu

kontejner plastični, 1 po 5000 ml (7,5%)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

3.660,00

-

-

-

 

 

7156163

D08AG02

povidon

BETADINE

rastvor za kožu

bočica 1 po 1000 ml (10 %)

Alkaloid a.d. u saradnji sa Mundipharma AG, Švajcarska

Republika Makedonija

814,80

-

-

-

 

 

4156475

D08AG02

povidon

JODOKOMP

rastvor za kožu

plastična boca sa aplikatorom, 1 po 100 ml (10%)

Zorex Pharma d.o.o.

Srbija

108,90

-

-

-

 

 

4156474

D08AG02

povidon

JODOKOMP

rastvor za kožu

plastična boca sa aplikatorom, 1 po 500 ml (10%)

Zorex Pharma d.o.o.

Srbija

366,00

-

-

-

 

 

4156473

D08AG02

povidon

JODOKOMP

rastvor za kožu

kontejner plastični, 1 po 5000 ml (10%)

Zorex Pharma d.o.o.

Srbija

3.660,00

-

-

-

 

 

4156472

D08AG02

povidon

JODOKOMP

pena za kožu

plastična boca sa aplikatorom, 1 po 100 ml (7,5%)

Zorex Pharma d.o.o.

Srbija

87,90

-

-

-

 

 

4156471

D08AG02

povidon

JODOKOMP

pena za kozu

plaslična boca sa aplikatorom, 1 po 500 ml (7,5%)

Zorex Pharma d.o.o.

Srbija

366,00

-

-

-

 

 

4156470

D08AG02

povidon

JODOKOMP

pena za kožu

kontejner plastični, 1 po 5000 ml (7,5%)

Zorex Pharma d.o.o.

Srbija

3.660,00

-

-

-

 

 

0141132

G02AB01

metilergometrin

METHYLERGOMETRIN

injekcija

50 po 0,1 mg/1 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

563,10

0,2 mg

22,52

-

 

 

0141135

G02AB01

metilergometrin

METHYLERGOMETRIN

injekcija

50 po 0,2 mg/1 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.134,50

0,2 mg

22,69

-

 

 

4143125

G02AD02

dinoproston ( PGE2)

PREPIDIL GEL

endocervikalni gel

napunjeni injekcioni špric, 1 po 3 g (0,5 mg/3g)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

1.875,60

0,5 mg

312,60

-

 

STAC

6143120

G02AD02

dinoproston ( PGE2)

PROSTIN E2

vaginalna tableta

4 po 3 mg

Sanico N.V.

Belgija

3.931,30

0,5 mg

163,80

-

 

STAC

0143043

G02AD04

karboprost (PGM15)

PROSTIN 15M

rastvor za injekciju

1 po 0,25 mg/ ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

1.084,90

2,5 mg

10.849,00

-

 

STAC

0142102

G02CA03

fenoterol

PARTUSISTEN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 10 ml (0.5 mg/10 ml)

Boehringer Ingelheim Espana S.A.

Španija

634,60

-

-

-

 

 

0048619

G03BA03

testosteron enantat

TESTOSTERON DEPO

injekcIja

5 po 250 mg/ml

Galenika a d.

Republika Srbija

1.001,30

18 mg

14,42

-

 

 

0048468

G03DA03

hidroksiprogesteron

PROGESTERONDEPO

rastvor za injekciju

5 po 250 mg/ ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

557,70

10 mg

4,46

-

 

 

4137040

G03DA04

progesteron

CRINONE

vaginalni gel

aplikator, 1 po 15 (90 mg/1,125 g)

Fleet Laboratories Ltd.

Velika Britanija

3.623,30

90 mg

241,55

-

1. Za lečenje neplodnosti nastale usled neadekvatne lutealne faze (N97),
2. U toku invitro oplodnje (N97).

 

0044143

G03GA01

horiogonadotropin

PREGNYL

injekcija

3 po 1500 i.j. sa rastv.

N.V. Organon

Holandija

406,00

250 i.j.

22,56

-

 

Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.

0044142

G03GA01

horiogonadotropin

PREGNYL

injekcija

3 po 5000 i.j. sa rastv.

N.V. Organon

Holandija

1.030,80

250 i.j.

17,18

-

 

Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.

0044144

G03GA01

horiogonadotropin

PREGNYL

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

lioampula sa rastvaračem, 1 po 1 ml (5000 i.j./1 ml)

N.V. Organon

Holandija

343,60

250 i.j.

17,18

-

 

Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.

0044086

G03GA02

menotrofin

MENOPUR

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

10 bočica po (75i.j.) sa 10 amp. po 1 ml rastvarača

Ferring GmbH

Nemačka

18.161,40

30 i.j.

726,46

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje).
2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0044400

G03GA02

menotrofin

MERIONAL

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (75 i.j. FSH/75 i.j. LH)

IBSA Institut Biochemique S.A.

Švajcarska

1.821,50

30 i.j.

728,60

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje).
2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0044412

G03GA04

urofolitropin

FOSTIMON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (75 i.j./ ml)

IBSA Institut Biochemique S.A.

Švajcarska

1.161,20

75 i.j.

1.161,20

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje).
2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0044250

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 75 i.j./ ml

Merck Serono S.P.A.

Italija

2.652,20

75 i.j.

2.652,20

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0044251

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F 300

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (300 i.j./0,5 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

10.883,90

75 i.j.

2.720,98

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0044252

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F 450

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 0,75 ml (450 i.j./0,75 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

16.228,70

75 i.j.

2.704,78

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0044253

G03GA05

folitropin alfa

GONAL-F 900

rastvor za injekciju

pen sa uloškom, 1 po 1,5 ml (900 i.j./1,5 ml)

Merck Serono S.P.A.

Italija

32.425,50

75 i.j.

2.702,13

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0044226

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

injekcija

1 po 0,5 ml (50 i.j./0,5 ml)

N.V. Organon

Holandija

1.797,80

75 i.j.

2.696,70

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0044227

G03GA06

folitropin beta

PUREGON

injekcija

1 po 0,5 ml (100 i.j./0,5 ml)

N.V. Organon

Holandija

3.406,90

75 i.j.

2.555,18

-

1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje);
2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata.
3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0140150

H01BB02

oksitocin

OXYTOCIN SYNTHETIC

injekcija

100 po 10 i.j./ ml

Gedeon Richter

Mađarska

2.438,30

15 i.j.

36,57

-

 

STAC

0140115

H01BB02

oksitocin

SYNTOCINON

rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 100 po 5 i.j./ ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

2.424,10

15 i.j.

72,72

-

 

STAC

0049190

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 5 po 1 ml (0,1 mg/ ml)

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

3.736,60

0,7 mg

5.231,24

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0);
3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima (I85.0);
4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9).

 

0049195

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN LAR

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 10 mg/2,5 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

52.509,20

0,7 mg

3.675,64

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0).

 

0049196

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN LAR

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 20 mg/2,5 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

90.510,90

0,7 mg

3.167,88

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0).

 

0049197

H01CB02

oktreotid

SANDOSTATIN LAR

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 30 mg/2,5 ml

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

117.610,50

0,7 mg

2.744,25

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0).

 

0049231

H01CB03

lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL

injekcija, špric

napunjen injekcioni špric, 1 po 60 mg

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

74.102,90

3 mg

3.705,15

-

Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)

 

0049232

H01CB03

lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 90 mg

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

79.980,50

3 mg

2.666,02

-

Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)

 

0049233

H01CB03

lanreotid

SOMATULINE AUTOGEL

rastvor za injekciju

napunjen injekcioni špric, 1 po 120 mg

Ipsen Pharma Biotech

Francuska

109.398,50

3 mg

2.734,96

-

Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)

 

0047286

H02AB01

betametazon

DIPROPHOS

injekcija

5 po (2 mg + 5 mg)/ ml

Schering Plough

Belgija

1.433,90

1,5 mg

61,45

-

 

 

0047140

H02AB02

deksametazon

DEXASON

rastvor za injekciju

ampula, 25 po 1 ml (4 mg/ ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

688,50

1,5 mg

10,33

-

 

 

0047219

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 2 ml (125 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

190,80

20 mg

30,53

-

 

 

0047220

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 7,8 ml (500 mg/7,8 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

629,60

20 mg

25,18

-

 

 

0047218

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD SOLU

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 15 po 1 ml (40 mg/ ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.426,30

20 mg

47,54

-

 

 

0047212

H02AB04

metilprednizolon

LEMOD DEPO

suspenzija za injekciju

bočica, 10 po 1 ml (40 mg/1 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.109,00

20 mg

55,45

-

 

 

0047173

H02AB04

metilprednizolon

NIRYPAN SOLUBILE

injekcija

15 po 20 mg sa rastv.

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

765,40

20 mg

51,03

-

 

 

0047174

H02AB04

metilprednizolon

NIRYPAN SOLUBILE

injekcija

15 po 40 mg sa rastv.

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

1.426,30

20 mg

47,54

-

 

 

0047120

H02AB09

hidrokortizon

HIDROKORTIZON

liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 2 ml (100 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

125,30

30 mg

37,59

-

 

 

0047121

H02AB09

hidrokortizon

HIDROKORTIZON

liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 4 ml (500 mg/4 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

327,10

30 mg

19,63

-

 

 

0047122

H02AB09

hidrokortizon

HIDROKORTIZON

liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu

dvodelna bočica, 1 po 2 ml (100 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

109,90

30 mg

32,97

-

 

 

1050012

H05BX02

parikalcitol

ZEMPLAR

kapsula, meka

blister, 28 po 1 mcg

Aesica Queenborough Ltd.

Velika Britanija

9.423,90

2 mcg

673,13

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol. vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

1050010

H05BX02

parikalcitol

ZEMPLAR

kapsula meka

blister, 28 po 2 mcg

Aesica Queenborough Ltd.

Velika Britanija

19.176,50

2 mcg

684,87

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH> 500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050140

H05BX02

parikacitol

ZEMPLAR

rastvor za injekciju

ampula 5 po 1 ml (5 mcg/ ml)

Abbvie S.R.L.

Italija

9.821,80

2 mcg

785,74

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije, koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050141

H058X02

parikalcitol

REXTOL

rastvor za injekciju

ampula, 1 po 1 ml (5 mcg/ml)

Rafarm S.A

Grčka

1.279,70

2 mcg

511,88

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050143

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 1 ml (5 mcg/ml)

Rafarm S.A

Grčka

6.398,50

2 mcg

511,88

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050142

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 1 ml (5 mcg/ml)

Rafarm S.A

Grčka

1.279,70

2 mcg

511,88

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH> 500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0050144

H05BX02

parikalcitol

REXTOL

rastvor za injekciju

bočica, 5 po 1 ml (5 mcg/ml)

Rafarm S.A

Grčka

6.398,50

2 mcg

511,88

-

Sekundarni hiperparatireoidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatireoidizmom koji imaju trajno povišen IPTH> 500-800 pg/ml.
Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.

Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.

0029781

J01AA12

tigeciklin

TYGACIL

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 10 po 50 mg

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

51.569,20

0,1 g

10.313,84

-

 

**

0021108

J01CA01

ampicilin

PAMECIL

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Medochemie Ltd.

Kipar

721,30

2 g

144,26

-

 

 

0021109

J01CA01

ampicilin

PAMECIL

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 100 po 1 g

Medochemie Ltd.

Kipar

7.213,20

2 g

144,26

-

 

 

0021940

J01CA01

ampicilin

AMPICILLIN 1000 mg

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 100 po 1000 mg

S.C. Antibiotice S.A.

Rumunija

5.851,50

2 g

117,03

-

 

 

0020056

J01CE30

benzilpenicilin, prokainbenzilpen icilin

PANCILLIN

prašak za suspenziju za injekciju

bočica, 50 po 800000 i.j. (600000i.j. + 200000i.j.)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

2.386,70

6000000 i.j.

477,34

-

 

 

0021357

J01CR01

ampicilin, sulbaktam

AMPISULCILLIN

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 1,5 g (1000 mg + 500 mg)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

1.722,00

2 g

344,40

-

 

STAC

0021565

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

5 po (1000 mg + 200 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

975,10

3 g

585,06

-

 

STAC

0021650

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

MEDOCLAV

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

5 po (1000 mg + 200 mg)

Medochemie Ltd.

Kipar

975,10

3 g

585,06

-

 

STAC

0021998

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

TAZOCIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 12 po (4 g + 0,5 g)

Wyeth Lederle S.P.A.

Italija

5.218,70

14 g

1.522,12

-

 

**

0021995

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

PIPTAZ

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica 12 po (4 g + 0.5g)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

5.218,70

14 g

1.522,12

-

 

**

0021959

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

ACIPIRIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po (4 g + 0,5 g)

Laboratorio Reig Jofre S.A.

Španija

434,90

14 g

1.522,15

-

 

**

0021971

J01CR05

piperacilin, tazobaktam

PIPERACILLIN/ TAZOBACTAM AUROBINDO

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 12 po 4,5 g

Aurobindo Pharma Ltd.

Indija

5.218,70

14 g

1.522,12

-

 

**

0321961

J01DB04

cefazolin

GALECEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 50 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

5.378,30

3 g

322,70

-

 

 

0321030

J01DB04

cefazolin

PRIMACEPH

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

50 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

5.378,30

3 g

322,70

-

 

 

0321829

J01DB04

cefazolin

CEFAZOLIN-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 2 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.838,90

3 g

275,84

-

 

 

0321854

J01DB04

cefazolin

CEFAZOLIN PHARMANOVA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 1 g

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

537,80

3 g

322,68

-

 

 

0321027

J01DC02

cefuroksim

NILACEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 750 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija

Republika Srbija

101,50

3 g

406,00

-

 

 

0321026

J01DC02

cefuroksim

NILACEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1500 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija

Republika Srbija

176,00

3 g

352,00

-

 

 

0321025

J01DC02

cefuroksim

CEFUROKSIM

prašak za rastvor za injekciju

1 po 1500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

176,00

3 g

352,00

-

 

 

0321024

J01DC02

cefuroksim

CEFUROKSIM

prašak za rastvor za injekciju

1 po 750 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

101,50

3 g

406,00

-

 

 

0321401

J01DC02

cefuroksim

DICEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 750 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

5.076,00

3 g

406,08

-

 

 

0321404

J01DC02

cefuroksim

DICEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

8.797,50

3 g

351,90

-

 

 

0321640

J01DC02

cefuroksim

XORIM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 750 mg

Sandoz GmbH

Austrija

1.015,20

3 g

406,08

-

 

 

0321643

J01DC02

cefuroksim

XORIM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 1500 mg

Sandoz GmbH

Austrija

1.759,50

3 g

351,90

-

 

 

0321882

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM-MIP

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 750 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.015,20

3 g

406,08

-

 

 

0321883

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1500 mg/50 ml

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.759,50

3 g

351,90

-

 

 

0321884

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1500 mg/100 ml

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.759,50

3 g

351,90

-

 

 

0321955

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 750 mg

Medochemie Ltd.

Kipar

1.015,20

3 g

406,08

-

 

 

0321874

J01DC02

cefuroksim

CEFUROXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1500 mg

Medochemie Ltd.

Kipar

1.759,50

3 g

351,90

-

 

 

0321140

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 0,5 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

100,10

4 g

800,80

-

 

STAC

0321142

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

400,30

4 g

800,60

-

 

STAC

0321143

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 20 po 0,5 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

2.002,00

4 g

800,80

-

 

STAC

0321145

J01DD01

cefotaksim

TOLYCAR

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 20 po 2 g

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

8.006,00

4 g

800,60

-

 

STAC

0321981

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAKSIM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

180,10

4 g

720,40

-

 

STAC

0321980

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAKSIM

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 1000 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

900,50

4 g

720,40

-

 

STAC

0321983

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Medochemie Ltd.

Kipar

1.800,90

4 g

720,36

-

 

STAC

0321984

J01DD01

cefotaksim

CEFOTAXIM MEDOCHEMIE

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 100 po 1 g

Medochemie Ltd.

Kipar

18.009,00

4 g

720,36

-

 

STAC

0321600

J01DD02

ceftazidim

FORCAS

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija

Republika Srbija

292,80

4 g

1.171,20

-

 

STAC

0321601

J01DD02

ceftazidim

FORCAS

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 500 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija

Republika Srbija

155,20

4 g

1.241,60

-

 

STAC

0321023

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM

prašak za rastvor za injekciju

1 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

292,80

4 g

1.171,20

-

 

STAC

0321603

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju

1 po 500 mg

Sandoz GmbH

Austrija

155,20

4 g

1.241,60

-

 

STAC

0321602

J01DD02

ceftazidim

CEFTAZIDIM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju

1 po 1 g

Sandoz GmbH

Austrija

292,80

4 g

1.171,20

-

 

STAC

0321707

J01DD02

ceftazidim

TIZACEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

14.638,50

4 g

1.171,08

-

 

STAC

0321758

J01DD04

ceftriakson

AZARAN

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 50 po 1000 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

13.162,20

2 g

526,49

-

 

STAC; **

0321329

J01DD04

ceftriakson

LONGACEPH

prašak za rastvor za injekciju

10 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

2.632,40

2 g

526,48

-

 

STAC; **

0321990

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 250 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

913,10

2 g

730,48

-

 

STAC ** ; izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno ampule od 250 mg.

0321993

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 50 po 250 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

4.565,70

2 g

730,51

-

 

STAC ** ; izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno ampule od 250 mg.

0321991

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

1.826,40

2 g

730,56

-

 

STAC; **

0321994

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 50 po 500 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

9.132,00

2 g

730,56

-

 

STAC; **

0321985

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 g

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

263,30

2 g

526,60

-

 

STAC; **

0321986

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 1 g

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

1.316,30

2 g

526,52

-

 

STAC; **

0321987

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 2 g

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

615,50

2 g

615,50

-

 

STAC; **

0321988

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 2 g

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

3.077,50

2 g

615,50

-

 

STAC; **

0321865

J01DD04

ceftriakson

3CEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 50 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

13.162,20

2 g

526,49

-

 

STAC; **

0321863

J01DD04

ceftriakson

LENDACIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 1 g

Sandoz GmbH

Austrija

2.632,40

2 g

526,48

-

 

STAC; **

0321996

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

263,30

2 g

526,60

-

 

STAC; **

0321997

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

2.632,40

2 g

526,48

-

 

STAC; **

0321998

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 2 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

615,50

2 g

615,50

-

 

STAC; **

0321999

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAXON-MIP

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 2 g

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

6.154,70

2 g

615,47

-

 

STAC; **

0321989

J01DD04

ceftriakson

CEFTRIAKSON PHARMANOVA

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 5 po 1 g

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

1.316,30

2 g

526,52

-

 

STAC; **

0321914

J01DE01

cefepim

MAXICEF

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 1 po 1000 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

541,70

2 g

1.083,40

-

 

STAC

0321631

J01DE01

cefepim

CEFIM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

270,90

2 g

1.083,60

-

 

STAC

0321630

J01DE01

cefepim

CEFIM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 1000 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

541,70

2 g

1.083,40

-

 

STAC

0029753

J01DH02

meropenem

MEROCID

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

3.370,90

2 g

1.348,36

-

 

**

0029754

J01DH02

meropenem

MEROCID

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1000 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

6.152,70

2 g

1.230,54

-

 

**

0029757

J01DH02

meropenem

MEROPENEM PHARMANOVA

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

3.370,90

2 g

1.348,36

-

 

**

0029758

J01DH02

meropenem

MEROPENEM PHARMANOVA

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

6.152,70

2 g

1.230,54

-

 

**

0029755

J01DH02

meropenem

ITANEM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

3.370,90

2 g

1.348,36

-

 

**

0029756

J01DH02

meropenem

ITANEM

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

6.152,70

2 g

1.230,54

-

 

**

0029658

J01DH02

meropenem

MEROPENEM PROVIDENS

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 500 mg

Pharmathen S.A.

Grčka

3.370,90

2 g

1.348,36

-

 

**

0029759

J01DH02

meropenem

MEROPENEM PROVIDENS

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica staklena, 10 po 1000 mg

Pharmathen S.A.

Grčka

6.152,70

2 g

1.230,54

-

 

**

0029752

J01DH02

meropenem

MEROPENEM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 500 mg

Sandoz GmbH

Austrija

3.370,90

2 g

1.348,36

-

 

**

0029764

J01DH02

meropenem

MEROPENEM SANDOZ

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 10 po 1000 mg

Sandoz GmbH

Austrija

6.152,70

2 g

1.230,54

-

 

**

0029780

J01DH03

ertapenem natrijum

INVANZ

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 1 g

Laboratories Merck Sharp & Dohme - Chibret

Francuska

4.709,80

1 g

4.709,80

-

 

STAC

0029506

J01DH51

imipenem, cilastatin

TIENAM I.V.

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica, 10 po 1g (500 mg + 500 mg)

Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret

Francuska

5.432,10

2 g

2.172,84

-

 

**

0029507

J01DH51

imipenem, cilastatin

MIPECID

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 1000 mg (500 mg + 500 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

5.432,10

2 g

2.172,84

-

 

**

0026601

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

BACTRIM Roche

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 10 po 5 ml (400 mg/5 ml + 80 mg/5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

2.568,10

1,92 g

1.027,24

-

 

 

0325484

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

389,80

0,5 g

389,80

-

 

STAC

0325476

J01FA10

azitromicin

SUMAMED

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 500 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

1.949,20

0,5 g

389,84

-

 

STAC

0326041

J01FF01

klindamicin

KLINDAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (150 mg/ ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.244,70

1,8 g

746,82

-

 

STAC

0326223

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 4 ml (600 mg/4 ml)

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.089,80

1,8 g

653,88

-

 

STAC

0024552

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

414,50

0,24 g

124,35

-

 

 

0024553

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (120 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

621,80

0,24 g

124,36

-

 

 

0024423

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (20 mg/2 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

328,20

0,24 g

393,84

-

 

 

0024420

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (40 mg/2 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

405,80

0,24 g

243,48

-

 

 

0024421

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

414,50

0,24 g

124,35

-

 

 

0024422

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (120 mg/2 ml)

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

621,80

0,24 g

124,36

-

 

 

0024580

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

414,50

0,24 g

124,35

-

 

 

0024582

J01GB03

gentamicin

GENTAMICIN

rastvor za injekciju

10 po 2 ml (120 mg/2 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

621,80

0,24 g

124,36

-

 

 

0024282

J01GB06

amikacin

AMIKACIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 100 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

591,10

1 g

591,10

-

 

STAC

0024283

J01GB06

amikacin

AMIKACIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 500 mg/2 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.698,00

1 g

339,60

-

 

STAC

0024633

J01GB06

amikacin

AMINOCIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 50 po 2 ml (500 mg/2 ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

8.489,80

1 g

339,59

-

 

STAC

0329196

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROCINAL

rastvor za infuziju

bočica, 5 po 100 mg/50 ml

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

926,80

0,5 g

926,80

-

 

STAC

0329412

J01MA02

ciprofloksacin

MAROCEN

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 100 mg/10 ml

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

926,80

0,5 g

926,80

-

 

STAC

0329403

J01MA02

ciprofloksacin

CITERAL

koncentrat za rastvor za infuziju

ampula, 5 po 10 ml (100 mg/10 ml)

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

926,80

0,5 g

926,80

-

 

STAC

0329000

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 100 ml (2 mg/ml)

S.C. Infomed Fluids S.R.L.

Rumunija

411,90

0,5 g

1.029,75

-

 

STAC

0329001

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 100 ml (2 mg/ml)

S.C. Infomed Fluids S.R.L.

Rumunija

4.119,00

0,5 g

1.029,75

-

 

STAC

0329002

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

rastvor za infuziju

kesa, 50 po 100 ml (2 mg/ml)

S.C. Infomed Fluids S.R.L.

Rumunija

20.595,00

0,5 g

1.029,75

-

 

STAC

0329003

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 200 ml (2 mg/ml)

S.C. Infomed Fluids S.R.L.

Rumunija

823,80

0,5 g

1.029,75

-

 

STAC

0329004

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 200 ml (2 mg/ml)

S.C. Infomed Fluids S.R.L.

Rumunija

8.238,00

0,5 g

1.029,75

-

 

STAC

0329005

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

rastvor za infuziju

kesa, 30 po 200 ml (2 mg/ml)

S.C. Infomed Fluids S.R.L.

Rumunija

24.714,00

0,5 g

1.029,75

-

 

STAC

0329081

J01MA12

levofloksacin

LEVOMAX

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 100 ml (500 mg/100 ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

10.971,60

0,5 g

1.097,16

-

 

STAC

0329101

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

5 po 50 ml (5 mg/ ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

3.047,70

0,5 g

1.219,08

-

 

STAC

0329100

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

20 po 50 ml (5 mg/ ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

12.190,70

0,5 g

1.219,07

-

 

STAC

0329103

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

5 po 100 ml (5 mg/ ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

5.485,90

0,5 g

1.097,18

-

 

STAC

0329102

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

rastvor za infuziju

20 po 100 ml (5 mg/ ml)

Pharmathen S.A.

Grčka

21.943,30

0,5 g

1.097,17

-

 

STAC

0329200

J01MA12

levofloksacin

ALVOLAMID

rastvor za infuziju

bočica, 10 po 100 ml (5 mg/ ml)

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

10.971,60

0,5 g

1.097,16

-

 

STAC

0029790

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN-MIP

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 500 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.121,60

2 g

897,28

-

 

**

0029791

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN-MIP

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 1000 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

2.746,70

2 g

1.098,68

-

 

**

0029795

J01XA01

vankomicin

EDICIN

injekcija

1 po 500 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

224,30

2 g

897,20

-

 

**

0029796

J01XA01

vankomicin

EDICIN

injekcija

1 po 1 g

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

549,30

2 g

1.098,60

-

 

**

0029294

J01XA01

vankomicin

KOVANCIN

liofilizat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 10 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.243,30

2 g

897,32

-

 

**

0029293

J01XA01

vankomicin

KOVANCIN

liofilizat za rastvor za infuziju

bočica, staklena, 10 po 1 g

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

5.493,40

2 g

1.098,68

-

 

**

0029801

J01XA01

vankomicin

VOXIN

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 500 mg

Vianex S.A.

Grčka

224,30

2 g

897,20

-

 

**

0029797

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN RIEMSER

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 1000 mg

Riemser Arzneimittel AG

Nemačka

2.746,70

2 g

1.098,68

-

 

**

0029798

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCIN RIEMSER

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 500 mg

Riemser Arzneimittel AG

Nemačka

1.121,60

2 g

897,28

-

 

**

0029001

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 500 mg

Xellia Pharmaceuticals Aps

Danska

224,30

2 g

897,20

-

 

**

0029000

J01XA01

vankomicin

VANCOMYCINE

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 1 po 1000 mg

Xellia Pharmaceuticals Aps

Danska

549,30

2 g

1.098,60

-

 

**

0029760

J01XA02

teikoplanin

TARGOCID

prašak za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 3 ml (200 mg/3 ml)

Gruppo Lepetit SPA

Italija

1.981,20

0,4 g

3.962,40

-

 

**

0029761

J01XA02

teikoplanin

TARGOCID

prašak za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 3 ml (400 mg/3 ml)

Gruppo Lepetit SPA

Italija

3.729,40

0,4 g

3.729,40

-

 

**

0029081

J01XD01

metronidazol

ORVAGIL

rastvor za infuziju

100 ml (500 mg/100 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

225,80

1,5 g

677,40

-

 

STAC

0029784

J01XD01

metronidazol

METRONIDAZOLE B. BRAUN

rastvor za infuziju

20 po 100 ml (500 mg/100 ml)

B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA

Nemačka; Španija

2.862,80

1,5 g

429,42

-

 

STAC

1029050

J01XX08

linezolid

ZENIX

film tableta

blister, 10 po 600 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

29.202,40

1,2 g

5.840,48

-

 

**

0029060

J01XX08

linezolid

ZENIX

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

978,70

1,2 g

5.872,20

-

 

**

0029061

J01XX08

linezolid

ZENIX

rastvor za infuziju

boca staklena, 1 po 300 ml (2 mg/ ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

2.936,20

1,2 g

5.872,40

-

 

**

0327312

J02AC01

flukonazol

DIFLUCAN

rastvor za infuziju

1 po 100 ml (2 mg/ ml)

Pfizer PGM

Francuska

640,50

0,2 g

640,50

-

 

STAC

0327357

J02AC01

flukonazol

FLUCONAL

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

640,50

0,2 g

640,50

-

 

STAC

0327313

J02AC01

flukonazol

FLUCONAZOLE- TEVA

rastvor za infuziju

kesa, 10 po 100 ml (2 mg/ ml)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company

Mađarska

6.404,60

0,2 g

640,46

-

 

STAC

0327534

J02AC03

vorikonazol

VFEND

prašak za rastvor za infuziju

1 po 200 mg

Pfizer PGM

Francuska

12.000,90

0,4 g

24.001,80

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327530

J02AC03

vorikonazol

VFEND

film tableta

blister, 10 po 50 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

9.205,60

0,4 g

7.364,48

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1327532

J02AC03

vorikonazol

VFEND

film tableta

blister, 10 po 200 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

37.965,60

0,4 g

7.593,12

-

 

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327560

J02AX04

kaspofungin

CANCIDAS

prašak za rastvor za infuziju

1 po 50 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

44.382,90

50 mg

44.382,90

-

 

**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0327561

J02AX04

kaspofungin

CANCIDAS

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

1 po 70 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

59.177,30

50 mg

42.269,50

-

 

**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

0328270

J05AB01

aciklovir

ZOVIRAX

prašak za rastvor za infuziju

bočica, 5 po 250 mg

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Italija

2.574,70

4 g

8.239,04

-

 

**

0328251

J05AB01

aciklovir

MEDOVIR

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 250 mg

Medochemie Ltd.; Lisapharma S.P.A.

Kipar; Italija

5.149,50

4 g

8.239,20

-

 

**

0328252

J05AB01

aciklovir

MEDOVIR

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 100 po 250 mg

Medochemie Ltd.; Lisapharma S.P.A.

Kipar; Italija

51.494,80

4 g

8.239,17

-

 

**

0328260

J05AB06

ganciklovir

CYMEVENE

prašak za rastvor za infuziju

1 po 500 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

3.528,20

0,5 g

3.528,20

-

 

**

0328650

J05AX07

enfuvirtid

FUZEON

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 60 po 1,2 ml (90 mg/ ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

156.723,20

0,18 g

5.224,11

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju samo kod onih HIV pozitivnih pacijenata koji su dugo lečeni antiretrovirusnim lekovima i kod kojih testovi genotipske rezistencije pokazuju da se kombinacije od tri antiretrovirusna leka može sastaviti samo uz upotrebu Peptida T-20.

0010200

J06AA03

antiserum protiv zmijskog otrova (konjski)

VIEKVIN

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

1.175,20

-

-

-

 

 

0013500

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

IG VENA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 20 ml (50 mg/ ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

7.661,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013501

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

IG VENA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 50 ml (50 mg/ ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

19.153,70

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013502

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

IG VENA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 ml (50 mg/ ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

38.307,70

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013503

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

IG VENA

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 200 ml (50 mg/ ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

76.615,40

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013510

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

OCTAGAM

rastvor za infuziju

1 po 50 ml (50 mg/ ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

19.153,70

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013511

J06BA02

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

OCTAGAM

rastvor za infuziju

bočica, 1 po 100 ml (50 mg/1 ml)

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H

Austrija

38.307,70

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013602

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

INTRATECT

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

19.153,30

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013600

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

INTRATECT

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

38.307,70

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013601

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

INTRATECT

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

76.612,70

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013505

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

KIOVIG

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (10%)

Baxter S.A.

Belgija

76.612,70

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013507

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

KIOVIG

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (10%)

Baxter S.A.

Belgija

38.306,10

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013506

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

KIOVIG

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (10%)

Baxter S.A.

Belgija

19.153,30

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013605

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu

PRIVIGEN

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (100 mg/ ml)

CSL Behring AG

Švajcarska

19.146,80

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013606

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu

PRIVIGEN

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ ml)

CSL Behring AG

Švajcarska

38.305,80

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013607

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu

PRIVIGEN

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ ml)

CSL Behring AG

Švajcarska

76.611,50

-

-

-

 

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013447

J06BB01

Imunoglobulin anti -D (RhO)

IMMUNORHO

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

1 po 300 mcg sa rastv.

Kedrion S.P.A.

Italija

4.071,20

-

-

-

 

STAC

0013315

J06BB01

anti-D (Rho)imunoglobulin 1250 i.j. (izraženo na supstancu)

RHESONATIV

rastvor za injekciju

ampula, 1 po 2 ml (1250 i.j. / 2 ml)

Octapharma AB

Švedska

5.107,50

-

-

-

 

STAC

0013445

J06BB01

anti-D (Rho) imunoglobulin, humani

RHOPHYLAC 300

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 2 ml (300 mcg/2 ml)

CSL Behring AG

Švajcarska

5.107,50

-

-

-

 

STAC

0013167

J06BB02

imunoglobulin antitetanusni

TETAGAM P

injekcija

1 po 250 i.j./1 ml

ZLB Behring GmbH

Nemačka

952,40

-

-

-

 

 

0013434

J06BB02

imunoglobulin antitetanusni

TETANUS GAMMA

napunjen injekcioni špric

1 po 250 i.j./1 ml

Kedrion S.P.A.

Italija

798,10

-

-

-

 

 

0013160

J06BB02

tetanus imunoglobulin, humani

ATEBULIN

injekcija

1 po 250 i.j.

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

952,50

-

-

-

 

 

0013312

J06BB04

hepatitis Bimunoglobulin, humani

IMMUNO HBS

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 1 ml (180 i.j./1 ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

7.685,10

-

-

-

 

 

0013313

J06BB04

hepatitis Bimunoglobulin, humani

IMMUNO HBS

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 3 ml (540 i.j./3 ml)

Kedrion S.P.A.

Italija

26.920,30

-

-

-

 

 

0013317

J06BB04

humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu

HEPATECT CP

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 2 ml (50 i.j./ ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

7.540,40

-

-

-

 

 

0013318

J06BB04

humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu

HEPATECT CP

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (50 i.j./ ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

34.660,70

-

-

-

 

 

0013319

J06BB04

humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu

HEPATECT CP

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 40 ml (50 i.j./ ml)

Biotest Pharma GmbH

Nemačka

133.782,20

-

-

-

 

 

0013221

J06BB05

rabies imunoglobulin

IMUNOGLOBULIN(LJUDSKI) PROTIV BESNILA

rastvor za injekciju

bočica, 1 po 2 ml (200 i.j/ ml)

Imunološki zavod d.d.

Hrvatska

9.121,00

-

-

-

 

 

0013250

J06BB05

rabiesimunoglobulin, humani

HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN

rastvor za injekciju

1 po 1 ml (najmanje 100 i.j./1 ml)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

22,60/i.j.

-

-

-

 

 

0013251

J06BB05

rabiesimunoglobulin, humani

HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN

rastvor za injekciju

1 po 2 ml (najmanje 100 i.j./1 ml)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

22,60/i.j.

-

-

-

 

 

0013252

J06BB05

imunoglobulin protiv besnila

HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN

rastvor za injekciju

1 po 5 ml (najmanje 100 i.j./ ml)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

22,60/i.j.

-

-

-

 

 

0013286

J06BB16

palivizumab

SYNAGIS

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (50 mg)

Abbvie S.R.L.

Italija

57.478,00

-

-

-

Prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva koja zahtevaju hospitalizaciju i koje izaziva respiratorni sincicijalni virus (RSV) kod dece sa visokim rizikom od nastanka RSV oboljenja:·
- deca rođena u 35. nedelji ili ranije, koja imaju manje od 6 meseci na početku RSV sezone; ·
- deca mlađa od 2 godine, ukoliko je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije; ·
- deca mlađa od 2 godine sa hemodinamski značajnim kongenitalnim srčanim oboljenjem.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora klinike.

0013285

J06BB16

palivizumab

SYNAGIS

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (100 mg)

Abbvie S.R.L.

Italija

94.688,10

-

-

-

Prevencija ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva koja zahtevaju hospitalizaciju i koje izaziva respiratorni sincicijalni virus (RSV) kod dece sa visokim rizikom od nastanka RSV oboljenja:· deca rođena u 35. nedelji ili ranije, koja imaju manje od 6 meseci na početku RSV sezone; ·
- deca mlađa od 2 godine, ukoliko je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije; ·
- deca mlađa od 2 godine sa hemodinamski značajnim kongenitalnim srčanim oboljenjem.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora klinike.

0011857

J07AG01

vakcina protiv Haemofilus influenzae tip B, konjugovana

ACT- HIB

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)

Sanofi Pasteur S.A.

Francuska

790,00

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011917

J07AG01

vakcina protiv Haemofilus influenzae tip B

HIBERIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 100 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

79.003,50

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011858

J07AH03

vakcina protiv meningitisa (tip A i C), polisaharidna

MENINGOCOCCAL A + C

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 0,5 ml (50 mcg/0,5 ml + 50 mcg/0,5 ml)

Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.

Francuska; Mađarska

819,10

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011147

J07AJ51

vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja, adsorbovana

ALDIPETE-T

suspenzija za injekciju

bočica, 10x5 ml (30i.j. (najmanje) + 40i.j. (najmanje) + 4i.j. (najmanje))/0.5m L;

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

16.309,10

-

-

-

 

 

0011922

J07AJ52

vakcina protiv difterije, tetanusa i pertusisa (acelularna), adsorbovana

TRIPACEL

suspenzija za injekciju

bočica staklena, 1 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml + 5 mcg/0,5 ml + 5 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 30 i.j./0,5 ml + 40 i.j./0,5 ml)

Sanofi PasteurLimited

Kanada

752,50

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011856

J07AL01

vakcina protiv pneumokoka, polivalentna

PNEUMO 23

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (25 mcg/0,5 ml)

Sanofi-Aventis ZRT; Sanofi Pasteur S.A.

Mađarska; Francuska

1.033,40

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011935

J07AL02

pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana

PREVENAR 13

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 4,4 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 32 mcg/0,5 ml)

Wyeth Pharmaceuticals

Velika Britanija

4.993,20

-

-

-

Anemija srpastih ćelija, splenektomisani bolesnici, urođeni i stečeni imunološki deficit kod dece.

 

0011860

J07AL52

pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana

SYNFLORIX

suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

napunjen injekcioni špric 1 po 0,5 ml (1 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Belgija

4.976,10

-

-

-

Anemija srpastih ćelija, splenektomisani bolesnici, urođeni i stečeni imunološki deficit kod dece.

 

0011840

J07AM01

vakcina protiv tetanusa, adsorbovana

TETAVAKSAL T

suspenzija za injekciju

1 po 0,5 ml (najmanje 40 i.j./0,5 ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

184,30

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.

0011841

J07AM01

vakcina protiv tetanusa, adsorbovana

TETAVAKSAL T

suspenzija za injekciju

10 po 0,5 ml (najmanje 40 i.j./0,5 ml)

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

Republika Srbija

1.352,20

-

-

-

 

Prema programu obavezne imunizacije.