Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2017, 56/2017 - ispr., 70/2017, 76/2017, 87/2017 i 89/2017 - ispr. i 103/2017)

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1122460

A02BC01

omeprazol

OMEPROL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 15 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

238,20

20 mg

15,88

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122846

A02BC01

omeprazol

ORTANOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Republika Srbija

222,30

20 mg

15,88

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122857

A02BC01

omeprazol

OMEPRAZOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Remedica Ltd

Kipar

222,30

20 mg

15,88

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122935

A02BC01

omeprazol

OMEPRAZOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

boca, 15 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

238,20

20 mg

15,88

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122866

A02BC02

pantoprazol

PANRAZOL

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 20 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

112,70

40 mg

16,10

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122867

A02BC02

pantoprazol

PANRAZOL

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 40 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island

135,80

40 mg

9,70

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122915

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.;
Tad Pharma GMBH

Slovenija;
Nemačka

112,70

40 mg

16,10

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),

2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili

b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122916

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.;
Tad Pharma GMBH

Slovenija;
Nemačka

225,40

40 mg

16,10

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122920

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 14 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

135,80

40 mg

9,70

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122921

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

gastrorezistentna tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

271,70

40 mg

9,70

80%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122160

A02BC03

lansoprazol

SABAX

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 30 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

222,30

30 mg

15,88

85%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122161

A02BC03

lansoprazol

SABAX

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 15 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

229,70

30 mg

16,41

85%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122859

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 7 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

121,10

30 mg

25,95

75%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),

2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122882

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

242,30

30 mg

25,96

75%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122881

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

484,60

30 mg

25,96

75%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122883

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 7 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

163,20

30 mg

17,49

75%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122864

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

326,20

30 mg

17,48

75%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

1122865

A02BC05

esomeprazol

EMANERA

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

652,30

30 mg

17,47

75%

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

3127425

A06AD11

laktuloza

DUPHALAC

oralni rastvor

boca plastična, 1 po 500 ml (667 g/l)

Abbott Biologicals B.V.

Holandija

449,20

6,7 g

9,02

15%

1.Portosistemske encefalopatije (K72).
2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

5129472

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

supozitorija

strip, 10 po 500 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

703,30

1,5 g

210,99

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

5129476

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

supozitorija

strip, 10 po 1g

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

1.326,20

1,5 g

198,93

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

3129476

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

granule sa produženim oslobađanjem

kesica, 50 po 500 mg

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

1.980,70

1,5 g

118,84

20%

Ulcerozni kolitis (K51)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

3129477

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

granule sa produženim oslobađanjem

kesica, 100 po 500 mg

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

3.961,40

1,5 g

118,84

20%

Ulcerozni kolitis (K51)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

3129478

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

granule sa produženim oslobađanjem

kesica, 50 po 1000 mg

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

3.961,40

1,5 g

118,84

20%

Ulcerozni kolitis (K51)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

3129479

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

granule sa produženim oslobađanjem

kesica, 100 po 1000 mg

Dr. Falk Pharma GmbH

Nemačka

7.922,80

1,5 g

118,84

20%

Ulcerozni kolitis (K51)

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1129474

A07EC02

mesalazin

SALOFALK 500

gastrorezistentna tableta

blister, 50 po 500 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

1.575,90

1,5 g

94,55

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1129475

A07EC02

mesalazin

SALOFALK 500

gastrorezistentna tableta

blister, 100 po 500 mg

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

3.151,70

1,5 g

94,55

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1129110

A07EC02

mesalazin

ASACOL

gastrorezistentna tableta

blister, 100 po 400 mg

Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Tillots Pharma AG, Švajcarska

Slovenija

2.100,80

1,5 g

78,78

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1129130

A07EC02

mesalazin

PENTASA

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 100 po 500 mg

Ferring International Center SA

Švajcarska

2.952,90

1,5 g

88,59

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

5129131

A07EC02

mesalazin

PENTASA

supozitorija

blister, 28 po 1 g

Ferring International Center SA

Švajcarska

3.713,40

1,5 g

198,93

20%

1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

1043106

A10BA02

metformin

GLUCOPHAGE

(brisan)

1043005

A10BA02

metformin

GLUCOPHAGE

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Famar Lyon; Merck S.L.; Merck KGaA & Co. WerK Spittal; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA

Francuska; Španija; Austrija; Francuska; Nemačka

194,10

2 g

12,94

25%

 

 

1043003

A10BA02

metformin

GLUCOPHAGE

film tableta

blister, 30 po 500 mg

Famar Lyon; Merck S.L.; Merck KGaA & Co. WerK Spittal; Merck Sante S.A.S.; Merck KGaA

Francuska; Španija; Francuska; Nemačka

97,00

2g

12,93

25%

 

 

1043001

A10BA02

metformin

GLUCOPHAGE XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 750 mg

Merck S.L; Merck Sante S.A.S; Merck KGaA

Španija; Francuska; Nemačka

254,00

2g

22,58

60%

 

 

1043000

A10BA02

metformin

GLUCOPHAGE XR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1000 mg

Merck Sante S.A.S; Merck KGaA

Francuska; Nemačka

336,50

2 g

22,43

60%

 

 

1042063

A10BB09

gliklazid

DIAPREL MR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 60 mg

Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmacetyzne S.A.

Irska; Francuska; Poljska

418,40

60 mg

13,95

60%

 

 

1042161

A10BB09

gliklazid

DIAPREL MR

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 60 po 60 mg

Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmacetyzne S.A.

Irska; Francuska; Poljska

836,80

60 mg

13,95

60%

 

 

1042030

A10BB09

gliklazid

GLICLADA SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 60 mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

321,80

60 mg

10,73

50%

 

 

1341824

A10BG03

pioglitazon

OGLITION

tableta

blister, 30 po 15 mg

Actavis Ltd.

Malta

407,60

30 mg

27,17

50%

Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta.

1341824

A10BG03

pioglitazon

OGLITION

tableta

blister, 30 po 15 mg

Actavis Ltd.

Malta

407,60

30 mg

27,17

70%

1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidijabetikom:
- metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina;
- sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9)
2. U kombinaciji sa dva oralna antidijabetika (trojna terapija)
-metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dva oralna antidijabetika.(E11.0; E11.2-E11.9)
3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata obolelih od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netolerancija (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa

1341826

A10BG03

pioglitazon

OGLITION

tablete

blister, 30 po 30 mg

Actavis Ltd.

Malta

815,20

30 mg

27,17

50%

Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta.

1341826

A10BG03

pioglitazon

OGLITION

tablete

blister, 30 po 30 mg

Actavis Ltd.

Malta

815,20

30 mg

27,17

70%

1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidijabetikom:
- metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina;
- sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9)
2. U kombinaciji sa dva oralna antidijabetika (trojna terapija)
-metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dva oralna antidijabetika.(E11.0; E11.2-E11.9)
3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata obolelih od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netolerancija (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa

1341365

A10BX02

repaglinid

GLUKOGLINID

tableta

blister, 90 po 1 mg

Actavis LTD; Adoc d.o.o

Malta; Republika Srbija

344,80

4 mg

15,32

50%

Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina. (E11.0; E11.2-E11.9

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta.

1341365

A10BX02

repaglinid

GLUKOGLINID

tableta

blister, 90 po 1 mg

Actavis LTD; Adoc d.o.o

Malta; Republika Srbija

344,80

4 mg

15,32

70%

Kod pacijenata sa Diabetes mellitus tipa 2 u kombinaciji sa metforminom, a kod kojih oboljenje nije adekvatno kontrolisano primenom samog metformina (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa

1341366

A10BX02

repaglinid

GLUKOGLINID

tableta

blister, 90 po 2 mg

Actavis LTD; Adoc d.o.o

Malta; Republika Srbija

593,40

4 mg

13,19

50%

Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina. (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poleđini recepta.

1341366

A10BX02

repaglinid

GLUKOGLINID

tableta

blister, 90 po 2 mg

Actavis LTD; Adoc d.o.o

Malta; Republika Srbija

593,40

4 mg

13,19

70%

Kod pacijenata sa Diabetes mellitus tipa 2 u kombinaciji sa metforminom, a kod kojih oboljenje nije adekvatno kontrolisano primenom samog metformina (E11.0; E11.2-E11.9)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa

1050100

A11CC03

alfakalcidol

ALPHA D3

kapsula, meka

bočica, 50 po 0,25 mcg

Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.

Izrael; Holandija

559,60

1 mcg

44,77

25%

1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58),
2. Renalna osteodistrofija (N25.0),
3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3),
4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).

Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.

1050102

A11CC03

alfakalcidol

ALPHA D3

kapsula, meka

bočica, 30 po 0,5 mcg

Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.

Izrael; Holandija

550,30

1 mcg

36,69

25%

1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58),
2. Renalna osteodistrofija (N25.0),
3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3),
4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).

Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.

1050101

A11CC03

alfakalcidol

ALPHA D3

kapsula, meka

bočica, 30 po 1 mcg

Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.

Izrael; Holandija

1.026,90

1 mcg

34,23

25%

1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58),
2. Renalna osteodistrofija (N25.0),
3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3),
4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).

Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.

1050121

A11CC04

kalcitriol

ROCALTROL

kapsula, meka

blister, 100 po 0,25 mcg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

1.601,80

1 mcg

64,07

25%


Renalna osteodistrofija (N25.0).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.

1063220

B01AA07

acenokumarol

SINKUM 4

tableta

blister, 20 po 4 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

108,80

5 mg

6,80

45%

 

 

1063221

B01AA07

acenokumarol

ACENOKUMAROL UNION

tableta

blister, 30 po 4 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

186,80

5 mg

7,78

45%

   

1068220

B01AC04

klopidogrel

PLAVIX

film tableta

28 po 75 mg

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

503,10

75 mg

17,97

50%

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1068502

B01AC04

klopidogrel

ZYLLT

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Krka- Farma d.o.o.; Krka, Tovarna Zdravil, d.d,

Hrvatska; Slovenija

503,10

75 mg

17,97

50%

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1068221

B01AC04

klopidogrel

ANTIAGREX

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

503,10

75 mg

17,97

50%

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1068239

B01AC04

klopidogrel

CLOPIGAL

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

503,10

75 mg

17,97

50%

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1068551

B01AC04

klopidogrel

CLOPIDIX

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

503,10

75 mg

17,97

50%

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1068030

B01AC04

klopidogrel

CLOPICOR

film tableta

blister, 28 po 75 mg

Actavis LTD

Malta

503,10

75mg

17,97

50%

 

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1068520

B01AC30

klopidogrel, acetilsalicilna kiselina

DUOPLAVIN

film tableta

blister, 28 po (75 mg + 100 mg)

Sanofi Winthrop Industrie

Francuska

1.292,60

1 tableta

46,16

60%

1. Prevencija aterotrombotičkih događaja na osnovu mišljenja interniste za period od 12 meseci nakon preležanog akutnog infarkta miokarda.
2. Kod bolesnika sa anginom pektoris i za prevenciju tromboze stenta 12 meseci nakon ugradnje stenta sa oslobađanjem leka i mesec dana nakon ugradnje stenta bez leka, na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta.

 

1060140

B03AA02

gvožđe II fumarat

HEFEROL

kapsula, tvrda

blister, 30 po 350 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

336,00

0,2 g

19,48

15%

 

 

1060075

B03AB05

gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks

REFERUM

tableta za žvakanje

blister, 30 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

374,80

90 mg

11,24

15%

 

 

7102621

C01DA02

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

NITROLINGUAL

sublingvalni sprej

boca sa pumpom za doziranje, 12,2 ml/ 200 doza (0,4 mg/doza)

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Nemačka

576,70

2,5 mg

18,02

75%

 

 

1109131

C01EB15

trimetazidin

TRIMETACOR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 35 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
Pharma Pack Hungary KFT.;
S.C. Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija;
Mađarska;
Rumunija

215,00

40 mg

4,10

55%

Аnginа pektoris (I20).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1109100

C01EB15

trimetazidin

TRIMETAZIDIN PHARMAS

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 60 po 35 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

215,00

40 mg

4,10

55%

Аnginа pektoris (I20).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1109142

C01EB15

trimetazidin

MODUXIN MR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 60 po 35 mg

Gedeon Richter Polska SP, Z.Z.O; Gedeon Richter PLC

Poljska; Mađarska

215,00

40 mg

4,10

55%

Angina pektoris (I20).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103432

C02AB02

metildopa (racemat)

METHYLDOPA

film tableta

20 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

172,00

2 g

68,80

50%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103481

C02AC05

moksonidin

PHYSIOTENS

film tableta

blister, 28 po 0,2 mg

Mylan Laboratories SAS

Francuska

303,60

0,3 mg

16,26

60%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103482

C02AC05

moksonidin

PHYSIOTENS

film tableta

blister, 28 po 0,4 mg

Mylan Laboratories SAS

Francuska

465,60

0,3 mg

12,47

60%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103090

C02AC05

moksonidin

MOXOGAMMA 0.2

film tableta

blister, 30 po 0,2 mg

Worwag Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

325,20

0,3 mg

16,26

60%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103092

C02AC05

moksonidin

MOXOGAMMA 0.3

film tableta

blister, 30 po 0,3 mg

Worwag Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

319,40

0,3 mg

10,65

60%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103093

C02AC05

moksonidin

MOXOGAMMA 0.4

film tableta

blister, 30 po 0,4 mg

Worwag Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

498,90

0,3 mg

12,47

60%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103892

C02AC06

rilmenidin

TENAXUM

tableta

blister, 30 po 1 mg

Les Laboratoires Servier Industrie

Francuska

755,90

1 mg

25,20

60%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103765

C02CA04

doksazosin

ALPHAPRES

tableta

blister, 30 po 1 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

184,00

4 mg

24,53

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103766

C02CA04

doksazosin

ALPHAPRES

tableta

blister, 30 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

280,60

4 mg

18,71

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103043

C02CA04

doksazosin

DOKSAZOSIN

tableta

28 po 2 mg

APL Swift Services (Malta) LTD

Malta

261,90

4 mg

18,71

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103044

C02CA04

doksazosin

DOKSAZOSIN

tableta

100 po 2 mg

APL Swift Services (Malta) LTD

Malta

935,40

4 mg

18,71

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103048

C02CA04

doksazosin

DOKSAZOSIN

tableta

28 po 4 mg

APL Swift Services (Malta) LTD

Malta

443,80

4 mg

15,85

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103049

C02CA04

doksazosin

DOKSAZOSIN

tableta

100 po 4 mg

APL Swift Services (Malta) LTD

Malta

1.585,10

4 mg

15,85

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103038

C02CA04

doksazosin

DOXAZIN

tableta

blister, 30 po 2 mg

Jadran galenski laboratorij d.d

Hrvatska

280,60

4 mg

18,71

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103039

C02CA04

doksazosin

DOXAZIN

tableta

blister, 30 po 4 mg

Jadran galenski laboratorij d.d

Hrvatska

475,50

4 mg

15,85

60%

 

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.

1103046

C03BA11

indapamid

INDAPRES SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

230,40

2,5 mg

12,80

75%

 

 

1103051

C03BA11

indapamid

RAWEL SR

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

230,40

2,5 mg

12,80

75%

 

 

1103180

C03BA11

indapamid

VAZOPAMID

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po 1,5 mg

Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed - Pharma S.A.

Republika Srbija; Rumunija

230,40

2,5 mg

12,80

75%

 

 

1103444

C03BA11

indapamid

INDAPAMID SR ALKALOID

tableta sa produženim oslobađanjem

blister,30 po 1,5mg

Alkaloid AD Skopje

Republika Makedonija

230,40

2,5 mg

12,80

75%

 

 

1107018

C07AA07

sotalol

DAROB MITE

tableta

blister, 50 po 80 mg

Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG

Nemačka

464,20

0,16 g

18,57

50%

Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1107810

C07AB02

metoprolol sukcinat

METOPROLOL XL SANDOZ

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 47,5 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

141,20

0,15 g

14,12

40%

1. Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107814

C07AB02

metoprolol sukcinat

METOPROLOL XL SANDOZ

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 95 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

268,80

0,15 g

13,44

40%

1. Srčana insuficijencija (I50).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.

1107633

C07AB12

nebivolol

BINEVOL

tableta

blister, 30 po 5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

308,40

5 mg

10,28

35%

 

 

1107645

C07AB12

nebivolol

NEBACOP

tableta

blister, 28 po 5 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

287,80

5 mg

10,28

35%

 

 

1107634

C07AB12

nebivolol

NEVOTENS

tableta

blister, 30 po 5 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.

Republika Srbija; Bugarska; Malta

308,40

5 mg

10,28

35%

 

 

1107666

C07AB12

nebivolol

NEBIGAL

tableta

blister, 28 po 5mg

Galenika AD. U restruktuiranju

Republika Srbija

287,80

5 mg

10,28

35%

 

 

1107632

C07AB12

nebivolol

NEBILET

tableta

blister, 28 po 5 mg

Qualiphar NV; Menarini-Von Heyden GmbH; Berlin - Chemie AG (Menarini Group)

Belgija; Nemačka; Nemačka

374,10

5 mg

13,36

50%

 

 

1107629

C07AB12

nebivolol

BARIOS

tableta

blister, 30 po 5mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

308,40

5 mg

10,28

35%

 

 

1107638

C07AB12

nebivolol

NEBIVOLOL SANDOZ

tableta

blister, 28 po 5 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

287,80

5 mg

10,28

35%

 

 

1107625

C07AG02

karvedilol

KARVILEKS

tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

138,90

37,5 mg

13,89

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107659

C07AG02

karvedilol

MILENOL

tableta

blister, 30 po 12.5 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

138,90

37.5 mg

13,89

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107658

C07AG02

karvedilol

MILENOL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Hemofarm A.D

republika Srbija

214,10

37.5 mg

10,71

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107676

C07AG02

karvedilol

CORYOL

tableta

blister, 28 po 12,5 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

129,60

37,5 mg

13,89

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107833

C07AG02

karvedilol

KARVOL

tableta

blister, 30 po 12,5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

138,90

37,5 mg

13,89

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107834

C07AG02

karvedilol

KARVOL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

214,10

37,5 mg

10,71

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107826

C07AG02

karvedilol

CARVETREND

tableta

blister, 28 po 12,5mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

129,60

37,5 mg

13,89

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107827

C07AG02

karvedilol

CARVETREND

tableta

blister, 28 po 25mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

199,90

37,5 mg

10,71

50%

Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1107215

C07BB12

nebivolol, hidrohlortiazid

NEBILET PLUS 5/12.5

film tableta

blister, 28 po (5 mg +12,5 mg)

Menarini - Von Heyden GmbH; Berlin - Chemie AG (Menarini Group)

Nemačka; Nemačka

447,90

1 tableta

16,00

45%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno

 

1402821

C08CA02

felodipin

PLENDIL

tableta sa produženim oslobađanjem

bočica plastična, 30 po 5 mg

AstraZeneca AB

Švedska

349,10

5 mg

11,64

35%

1. Angina pektoris (I20),
2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).

 

1402843

C08CA13

lerkanidipin

CORNELIN

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

128,20

10 mg

4,58

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1402844

C08CA13

lerkanidipin

CORNELIN

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

204,80

10 mg

3,66

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1402784

C08CA13

lerkanidipin

CORNELIN

film tableta

blister, 60 po 10 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

274,80

10 mg

4,58

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1402785

C08CA13

lerkanidipin

CORNELIN

film tableta

blister, 60 po 20 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

438,80

10 mg

3,66

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1402882

C08CA13

lerkanidipin

LERCOR

film tableta

blister, 30 po 10mg

Alvogen Pharma d.o.o

Republika Srbija

137,40

10mg

4,58

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1402879

C08CA13

lerkanidipin

LERCOR

film tableta

blister, 30 po 20mg

Alvogen Pharma d.o.o

Republika Srbija

219,40

10mg

3,66

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1402847

C08CA13

lerkanidipin

DIPILEN

film tableta

blister, 30 po 10mg

Actavis EHF; Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Island; Malta; Bugarska

137,40

10mg

4,58

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1402848

C08CA13

lerkanidipin

DIPILEN

film tableta

blister, 30 po 20mg

Actavis EHF; Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD

Island; Malta; Bugarska

219,40

10mg

3,66

55%

Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)

 

1103916

C09AA04

perindopril

PREXANIL

film tableta

kontejner za tablete,30 po 5 mg

Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA

Francuska; Irska; Poljska

504,70

4 mg

13,46

45%

 

 

1103915

C09AA04

perindopril

PREXANIL

film tableta

kontejner za tablete, 30 po 10 mg

Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA

Francuska; Irska; Poljska

649,80

4 mg

8,66

45%

 

 

1103955

C09AA04

perindopril

RANBAPRIL

tableta

blister, 30 po 4 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

148,30

4 mg

4,94

35%

 

 

1103956

C09AA04

perindopril

RANBAPRIL

tableta

blister, 30 po 8 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

288,50

4 mg

4,81

35%

 

 

1103856

C09AA04

perindopril

PERIGARD

tableta

blister, 30 po 4 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

148,30

4 mg

4,94

35%

 

 

1103857

C09AA04

perindopril

PERIGARD

tableta

blister, 30 po 8 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

288,50

4 mg

4,81

35%

 

 

1103901

C09AA04

perindopril

PRENESSA

tablete

blister, 30 po 4 mg


Krka, tovarna zdravil, d.d.


Slovenija

148,30

4 mg

4,94

35%

 

 

1103906

C09AA04

perindopril

PRENESSA

tablete

blister, 30 po 8 mg


Krka, tovarna zdravil, d.d.


Slovenija

288,50

4 mg

4,81

35%

 

 

1103912

C09AA04

perindopril

PRENESSA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 4 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

148,30

4 mg

4,94

35%

 

 

1103943

C09AA04

perindopril

PRENESSA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 30 po 8 mg

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

288,50

4 mg

4,81

35%

 

 

1103861

C09AA04

perindopril

PERINDOPRIL

tableta

blister, 30 po 4 mg

Apl Swift Services (Malta) Ltd.

Malta

148,30

4 mg

4,94

35%

 

 

1103862

C09AA04

perindopril

PERINDOPRIL

tableta

blister, 30 po 8 mg

Apl Swift Services (Malta) Ltd.

Malta

288,50

4 mg

4,81

35%

 

 

1103731

C09AA06

kvinapril

HEMOKVIN

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA

Republika Srbija

202,80

15 mg

15,21

55%

 

 

1103732

C09AA06

kvinapril

HEMOKVIN

film tableta

blister, 20 po 20 mg

Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA

Republika Srbija

240,10

15 mg

9,00

25%

 

 

1103702

C09AA08

cilazapril

PRILAZID

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska

Republika Srbija

190,40

2,5 mg

6,35

65%

 

 

1103704

C09AA08

cilazapril

PRILAZID

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska

Republika Srbija

471,50

2,5 mg

7,86

65%

 

 

1103883

C09AA08

cilazapril

ZOBOX

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

362,70

2,5 mg

6,05

55%

 

 

1103882

C09AA08

cilazapril

ZOBOX

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

146,50

2,5 mg

4,88

55%

 

 

1103667

C09AA08

cilazapril

CAZAPROL

film tableta

blister, 28 po 2,5 mg

Krka Farma d.o.o, DPC Jastrebsko

Hrvatska

136,70

2,5mg

4,88

55%

 

 

1103666

C09AA08

cilazapril

CAZAPROL

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Krka Farma d.o.o, DPC Jastrebsko

Hrvatska

146,50

2,5mg

4,88

55%

 

 

1103664

C09AA08

cilazapril

CAZAPROL

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka Farma d.o.o, DPC Jastrebsko

Hrvatska

338,60

2,5mg

6,05

55%

 

 

1103663

C09AA08

cilazapril

CAZAPROL

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Krka Farma d.o.o, DPC Jastrebsko

Hrvatska

362,70

2,5mg

6,05

55%

 

 

1103810

C09AA09

fosinopril

MONOPRIL

tableta

blister, 28 po 10 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

297,50

15 mg

15,94

50%

 

 

1103811

C09AA09

fosinopril

MONOPRIL

tableta

blister, 28 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

355,50

15 mg

9,52

50%

 

 

1103814

C09AA09

fosinopril

FOSINOPRIL-TEVA

tableta

blister, 30 po 10 mg

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.

Izrael

318,80

15 mg

15,94

50%

 

 

1103815

C09AA09

fosinopril

FOSINOPRIL-TEVA

tableta

blister, 30 po 20 mg

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.

Izrael

380,90

15 mg

9,52

50%

 

 

1103825

C09AA09

fosinopril

FOSINOPRIL

tableta

blister, 60 po 10 mg

APL Swift Services (Malta) LTD.

Malta

637,60

15 mg

15,94

50%

 

 

1103826

C09AA09

fosinopril

FOSINOPRIL

tableta

blister, 60 po 20 mg

APL Swift Services (Malta) LTD.

Malta

632,40

15 mg

7,91

45%

 

 

1103940

C09AA10

trandolapril

TRANDOLAPRIL PHARMAS

kapsula, tvrda

blister, 28 po 0,5 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

144,70

2 mg

20,67

60%

 

 

1103941

C09AA10

trandolapril

TRANDOLAPRIL PHARMAS

kapsula, tvrda

blister, 28 po 2 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

387,00

2 mg

13,82

60%

 

 

1103942

C09AA10

trandolapril

TRANDOLAPRIL PHARMAS

kapsula, tvrda

blister, 28 po 4 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

453,10

2 mg

8,09

60%

 

 

1103467

C09AA15

zofenopril

ZOFECARD

film tableta

blister, 28 po 30 mg

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.

Italija

745,50

30 mg

26,63

75%

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).

 

1401251

C09BA04

perindopril, indapamid

CO-PRENESSA

tableta

blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg)

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

158,70

1 tableta

5,29

35%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401252

C09BA04

perindopril, indapamid

CO-PRENESSA

tableta

blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

317,30

1 tableta

10,58

35%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401255

C09BA04

perindopril, indapamid

CO-PRENESSA

tableta

blister, 30 po (8 mg + 2,5 mg)

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

514,20

1 tableta

17,14

35%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401606

C09BA04

perindopril, indapamid

PREXANIL COMBI

film tableta

kontejner za tablete, 30 po (5 mg + 1,25 mg)

Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA

Francuska; Irska; Poljska

677,80

1 tableta

22,59

45%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401607

C09BA04

perindopril, indapamid

PREXANIL COMBI HD

film tableta

kontejner plastični, 30 po (10 mg+2,5mg)

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd; Les Laboratoires Servier Industrie

Poljska; Irska; Francuska

989,50

1 tableta

32,98

40%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401190

C09BA04

perindopril, indapamid

PERIGARD PLUS

tableta

blister, 30 po (4 mg+1,25 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

317,30

1 tableta

10,58

35%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401030

C09BA06

kvinapril, hidrohlortiazid

HEMOKVIN PLUS

film tableta

blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

241,20

1 tableta

12,06

20%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401055

C09BA06

kvinapril, hidrohlortiazid

KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID

(brisan)

1401400

C09BA08

cilazapril, hidrohlortiazid

PRILAZID PLUS

film tableta

blister, 30 po (5 mg + 12,5 mg)

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Republika Srbija

574,10

1 tableta

19,14

65%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401403

C09BA08

cilazapril, hidrohlortiazid

CAZACOMBI

film tableta

blister, 28 po (5mg+12,5 mg)

Krka Farma d.o.o, DPC Jastrebsko

Hrvatska

412,20

1tbl

14,72

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401236

C09BA09

fosinopril, hidrohlortiazid

MONOPRIL PLUS

tableta

blister, 28 po (20 mg + 12,5 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

484,10

1 tableta

17,29

60%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1401230

C09BA09

fosinopril,hidrohlortiazid

FOSINOPRIL/HIDROHLORTIAZID

tableta

blister, 28 po (20mg+12.5mg)

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company; Teva Pharmaceutical Industries LTD Kfar Saba; Teva Pharmaceutical Industries LTD Jerusalem

Mađarska; Izrael; Izrael

394,20

1 tableta

14,08

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103884

C09BB03

lizinopril, amlodipin

LISONORM

tableta

blister, 30 po (10 mg + 5 mg)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

475,90

1 tableta

15,86

65%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103455

C09BB03

lizinopril, amlodipin

LISONORM FORTE

tableta

blister, 30 po (20 mg + 10 mg)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

660,50

1 tableta

22,02

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103785

C09BB03

lizinopril, amlodipin

LISONORM

tableta

blister, 30 po (20 mg + 5 mg)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

502,40

1 tableta

16,75

30%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103112

C09BB04

perindopril, amlodipin

PREXANOR

tableta

kontejner plastični, 30 po (5 mg + 5 mg)

Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie

Irska; Francuska

748,90

1 tableta

24,96

60%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103114

C09BB04

perindopril, amlodipin

PREXANOR

tableta

kontejner plastični, 30 po (5 mg + 10 mg)

Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie

Irska; Francuska

733,20

1 tableta

24,44

55%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103115

C09BB04

perindopril, amlodipin

PREXANOR

tableta

kontejner plastični, 30 po (10 mg + 5 mg)

Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie

Irska; Francuska

874,60

1 tableta

29,15

55%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103116

C09BB04

perindopril, amlodipin

PREXANOR

tableta

kontejner plastični, 30 po (10 mg + 10 mg)

Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie

Irska; Francuska

819,50

1 tableta

27,32

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1403021

C09BB05

ramipril, felodipin

TRIAPIN MITE

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

Mađarska

455,70

1 tableta

16,28

40%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1403020

C09BB05

ramipril, felodipin

TRIAPIN

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po (5 mg+ 5 mg)

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

Mađarska

486,00

1 tableta

17,36

25%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103605

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

CO-AMLESSA

tableta

blister, 30 po (2mg+5mg+0,625mg)

Tad Pharma GmbH; Krka Polska
Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna
zdravil, D.D.

Nemačka; Poljska;
Slovenija

333,90

1 tableta

11,13

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103608

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

CO-AMLESSA

tableta

blister, 30 po (4mg+5mg+1,25mg)

Tad Pharma GmbH; Krka Polska
Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna
zdravil, D.D.

Nemačka; Poljska;
Slovenija

500,90

1 tableta

16,70

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103611

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

CO-AMLESSA

tableta

blister, 30 po (4mg+10mg+1,25mg)

Tad Pharma GmbH; Krka Polska
Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna
zdravil, D.D.

Nemačka; Poljska;
Slovenija

528,00

1 tableta

17,60

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103614

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

CO-AMLESSA

tableta

blister, 30 po (8mg+5mg+2,5mg)

Tad Pharma GmbH; Krka Polska
Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna
zdravil, D.D.

Nemačka; Poljska;
Slovenija

662,40

1 tableta

22,08

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103617

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

CO-AMLESSA

tableta

blister, 30 po (8mg+10mg+2,5mg)

Tad Pharma GmbH; Krka Polska
Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna
zdravil, D.D.

Nemačka; Poljska;
Slovenija

726,30

1 tableta

24,21

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103600

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

TRIPLIXAM

film tableta

kontejner za tablete, 30 po (5mg+5mg+1,25mg)

Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie

Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska

839,30

1 tableta

27,98

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103602

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

TRIPLIXAM

film tableta

kontejner za tablete, 30 po (5mg+10mg+1,25mg)

Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie

Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska

871,70

1 tableta

29,06

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103603

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

TRIPLIXAM

film tableta

kontejner za tablete, 30 po (10mg+5mg+2,5mg)

Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie

Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska

1.049,70

1 tableta

34,99

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103604

C09BX01

perindopril, amlodipin, indapamid

TRIPLIXAM

film tableta

kontejner za tablete, 30 po (10mg+10mg+2,5mg)

Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie

Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska

1.076,70

1 tableta

35,89

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

 

1103150

C09CA01

losartan

ERYNORM

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

165,50

50 mg

5,91

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103151

C09CA01

losartan

ERYNORM

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

395,40

50 mg

7,06

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103594

C09CA01

losartan

LOSAR

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

177,30

50 mg

5,91

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103000

C09CA01

losartan

LOTAR

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

177,30

50 mg

5,91

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103001

C09CA01

losartan

LOTAR

film tableta

blister, 30 po 100 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

423,60

50 mg

7,06

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103909

C09CA01

losartan

RASOLTAN

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

165,50

50 mg

5,91

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103918

C09CA01

losartan

RASOLTAN

film tableta

blister, 30 po 100 mg

Zdravlje a.d; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis EHF

Republika Srbija; Bugarska; Island

423,60

50 mg

7,06

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103792

C09CA01

losartan

LORISTA

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

165,50

50 mg

5,91

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103003

C09CA01

losartan

AVELOSARTAN

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

177,30

50 mg

5,91

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103793

C09CA01

losartan

LOSARTIC

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

165,50

50 mg

5,91

35%

1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103446

C09CA03

valsartan

VALSACOR

film tableta

blister, 28 po 80 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

188,20

80 mg

6,72

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103445

C09CA03

valsartan

VALSACOR

film tableta

blister, 28 po 160 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

291,10

80 mg

5,20

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103449

C09CA03

valsartan

VALSACOR

film tableta

blister, 28 po 320 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

627,40

80 mg

5,60

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103782

C09CA03

valsartan

YANIDA

film tableta

blister, 28 po 160 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

291,10

80 mg

5,20

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103784

C09CA03

valsartan

YANIDA

film tableta

blister, 28 po 80 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

188,20

80 mg

6,72

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103030

C09CA03

valsartan

MYOVAL

film tableta

blister, 28 po 80 mg

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

188,20

80 mg

6,72

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103029

C09CA03

valsartan

MYOVAL

film tableta

blister, 28 po 160 mg

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

291,10

80 mg

5,20

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103771

C09CA03

valsartan

SOLVITENZ

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

150,50

80mg

10,03

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103772

C09CA03

valsartan

SOLVITENZ

film tableta

blister, 30 po 80 mg

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

201,60

80mg

6,72

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103773

C09CA03

valsartan

SOLVITENZ

film tableta

blister, 30 po 160 mg

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

311,90

80mg

5,20

50%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103401

C09CA04

irbesartan

IRBENIDA

film tableta

blister, 30 po 150 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

524,90

0,15 g

17,50

80%

Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103403

C09CA04

irbesartan

IRBENIDA

film tableta

blister, 30 po 300 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

705,10

0,15 g

11,75

80%

Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

1103890

C09CA07

telmisartan

MICARDIS

tableta

blister, 28 po 40 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims

Nemačka; Francuska

314,20

40 mg

11,22

70%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103891

C09CA07

telmisartan

MICARDIS

tableta

28 po 80 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims

Nemačka; Francuska

543,90

40 mg

9,71

70%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103889

C09CA07

telmisartan

TELMITENS

tableta

blister, 30 po 40 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

259,00

40 mg

8,63

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103789

C09CA07

telmisartan

TELMITENS

tableta

blister, 30 po 80 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

448,30

40 mg

7,47

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103509

C09CA07

telmisartan

TELMIKOR

tablete

blister, 30 po 40mg

Zdravlje a.d; Actavis EHF; Actavis Ltd

Republika Srbija; Island; Malta

259,00

40 mg

8,63

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103510

C09CA07

telmisartan

TELMIKOR

tablete

blister, 30 po 80mg

Zdravlje a.d; Actavis EHF; Actavis Ltd

Republika Srbija; Island; Malta

448,30

40 mg

7,47

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103930

C09CA07

telmisartan

TOLURA

tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

241,70

40 mg

8,63

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103931

C09CA07

telmisartan

TOLURA

tableta

blister, 28 po 80 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

418,40

40 mg

7,47

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103689

C09CA07

telmisartan

TELSIDAN

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
S.C. Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija;
Rumunija

241,70

40 mg

8,63

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103688

C09CA07

telmisartan

TELSIDAN

film tableta

blister, 28 po 80 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
S.C. Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija;
Rumunija

418,40

40 mg

7,47

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103932

C09CA07

telmisartan

TELMIPRES

tableta

blister, 28 po 40mg

Actavis LTD; Actavis EHF

Malta; Island

241,70

40mg

8,63

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103933

C09CA07

telmisartan

TELMIPRES

tableta

blister, 28 po 80mg

Actavis LTD; Actavis EHF

Malta; Island

418,40

40mg

7,47

65%

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401914

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

LOSAR PLUS

film tableta

blister, 30 po (50 mg + 12,5 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

256,20

1 tableta

8,54

35%

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401560

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

ERYNORM PLUS

(brisan)

1401120

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

LORISTA H

film tableta

blister, 28 po (50 mg + 12,5 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

239,10

1 tableta

8,54

35%

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401126

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

LORISTA H 100

film tableta

blister, 28 po (100 mg + 12,5 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

451,90

1 tableta

16,14

35%

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401121

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

LORISTA HD

film tableta

blister, 28 po (100 mg + 25 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

472,30

1 tableta

16,87

35%

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401915

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

LOSARTIC PLUS

film tableta

blister, 28 po (50 mg + 12,5 mg)

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

239,10

1 tableta

8,54

35%

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103152

C09DA01

losartan, hidrohlortiazid

ERYNORM PLUS

film tableta

blister, 30 po (50mg+12.5mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

256,20

1 tableta

8,54

35%

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401926

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

VALSACOMBI

film tableta

blister, 28 po (160 mg + 12,5 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

310,50

1 tableta

11,09

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401925

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

VALSACOMBI

film tableta

blister, 28 po (160 mg + 25 mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

329,90

1 tableta

11,78

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401924

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

VALSACOMBI

film tableta

blister, 28 po (80mg+12,5mg)

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

261,80

1 tableta

9,35

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401930

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

VAL PLUS

(brisan)

1401935

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

YANIDA PLUS

film tableta

blister, 28 po (160mg+25mg)

Hemofarm AD

Republika Srbija

329,90

1 tableta

11,78

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401934

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

YANIDA PLUS

film tableta

blister, 28 po (160mg+12.5mg)

Hemofarm AD

Republika Srbija

310,50

1 tableta

11,09

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401933

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

YANIDA PLUS

film tableta

blister, 28 po (80mg+12.5mg)

Hemofarm AD

Republika Srbija

261,80

1 tableta

9,35

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401938

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

MYOVAL PLUS

film tableta

blister, 28 po (80mg + 12,5mg)

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

261,80

1 tableta

9,35

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401939

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

MYOVAL PLUS

film tableta

blister, 28 po (160mg + 12,5mg)

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

310,50

1 tableta

11,09

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401940

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

MYOVAL PLUS

film tableta

blister, 28 po (160mg + 25mg)

Actavis LTD.;
Balkanpharma Dupnitsa AD

Malta;
Bugarska;

329,90

1 tableta

11,78

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1403111

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

SOLVITENZ PLUS

film tableta

blister, 30 po (80 mg + 12.5 mg)

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

280,50

1 tableta

9,35

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1403112

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

SOLVITENZ PLUS

film tableta

blister, 30 po (160 mg + 12.5 mg)

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

332,70

1 tableta

11,09

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1403113

C09DA03

valsartan, hidrohlortiazid

SOLVITENZ PLUS

film tableta

blister, 30 po (160 mg + 25 mg)

Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.

Bugarska; Malta

353,50

1 tableta

11,78

50%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401662

C09DA04

irbesartan, hidrohlortiazid

IRBENIDA PLUS

film tableta

blister, 30 po (150 mg + 12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

470,30

1 tableta

15,68

80%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401663

C09DA04

irbesartan, hidrohlortiazid

IRBENIDA PLUS

film tableta

blister, 30 po (300 mg + 12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

635,00

1 tableta

21,17

80%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401053

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

MICARDIS PLUS

tableta

28 po (80 mg + 12.5 mg)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Nemačka

625,60

1 tableta

22,34

75%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401003

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TOLUCOMBI

tableta

28 po (40mg+12,5mg)

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

315,40

1 tableta

11,26

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401004

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TOLUCOMBI

tableta

28 po (80mg+12,5mg)

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

521,30

1 tableta

18,62

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401005

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TOLUCOMBI

tableta

28 po (80mg+25mg)

Krka, Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

559,20

1 tableta

19,97

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103672

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELMIKOR PLUS

tableta

blister, 30 po (40mg+12.5mg)

Zdravlje a.d; Actavis LTD; Actavis EHF

R. Srbija; Malta; Island

337,90

1 tableta

11,26

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103671

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELMIKOR PLUS

tableta

blister, 30 po (80mg+12.5mg)

Zdravlje a.d; Actavis LTD; Actavis EHF

R. Srbija; Malta; Island

558,50

1 tableta

18,62

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103670

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELMIKOR PLUS

tableta

blister, 30 po (80mg+25mg)

Zdravlje a.d; Actavis LTD; Actavis EHF

R. Srbija; Malta; Island

599,10

1 tableta

19,97

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401065

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELMIPRES PLUS

tableta

blister, 28 po 40mg+12,5mg

Actavis LTD; Actavis EHF

Malta; Island

315,40

1 tableta

11,26

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401064

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELMIPRES PLUS

tableta

blister, 28 po 80mg+12,5mg

Actavis LTD; Actavis EHF

Malta; Island

521,30

1 tableta

18,62

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1401063

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELMIPRES PLUS

tableta

blister, 28 po 80mg+25mg

Actavis LTD; Actavis EHF

Malta; Island

559,20

1 tableta

19,97

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1103706

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELSIDAN PLUS

tableta

28 po (80mg+12,5mg)

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

521,30

1 tableta

18,62

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

1104512

C10AA01

simvastatin

CHOLIPAM

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

234,50

30 mg

11,73

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104513

C10AA01

simvastatin

CHOLIPAM

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

134,40

30 mg

13,44

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104490

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

125,40

30 mg

13,44

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104491

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

218,90

30 mg

11,73

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104492

C10AA01

simvastatin

VASILIP

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

359,00

30 mg

9,62

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104610

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

134,40

30 mg

13,44

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104611

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

234,50

30 mg

11,73

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104612

C10AA01

simvastatin

HOLLESTA

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

384,60

30 mg

9,62

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104713

C10AA01

simvastatin

SIMVASTATIN-TEVA

film tableta

blister, 28 po 10mg

Teva Pharma S.L.U

Španija

125,40

30mg

13,44

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104714

C10AA01

simvastatin

SIMVASTATIN-TEVA

film tableta

blister, 28 po 20mg

Teva Pharma S.L.U

Španija

218,90

30mg

11,73

80%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104715

C10AA01

simvastatin

SIMVASTATIN-TEVA

(brisan)

1104482

C10AA03

pravastatin

PRAVACOR

tableta

blister, 30 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

289,50

30 mg

14,48

75%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104483

C10AA03

pravastatin

PRAVACOR

tableta

blister, 30 po 40 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

488,00

30 mg

12,20

75%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104485

C10AA03

pravastatin

PRALIP

tableta

blister, 30 po 20 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

289,50

30 mg

14,48

75%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104486

C10AA03

pravastatin

PRALIP

tableta

blister, 30 po 40 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

488,00

30 mg

12,20

75%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104125

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

243,30

20 mg

16,22

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104126

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

429,80

20 mg

14,33

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.

2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104127

C10AA05

atorvastatin

ATACOR

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

489,10

20 mg

8,15

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104520

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

243,30

20 mg

16,22

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104522

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

429,80

20 mg

14,33

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104524

C10AA05

atorvastatin

ATORIS

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

489,10

20 mg

8,15

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104759

C10AA05

atorvastatin

DISLIPAT

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

243,30

20 mg

16,22

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104760

C10AA05

atorvastatin

DISLIPAT

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

429,80

20 mg

14,33

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104551

C10AA05

atorvastatin

ATOLIP

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

243,30

20 mg

16,22

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104552

C10AA05

atorvastatin

ATOLIP

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

429,80

20 mg

14,33

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104555

C10AA05

atorvastatin

HIPOLIP

(brisan)

1104556

C10AA05

atorvastatin

HIPOLIP

(brisan)

1104557

C10AA05

atorvastatin

HIPOLIP

(brisan)

1104794

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 10mg

Alkaloid d.o.o Srbija

Republika Srbija

243,30

20mg

16,22

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104793

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 20mg

Alkaloid d.o.o Srbija

Republika Srbija

429,80

20mg

14,33

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104792

C10AA05

atorvastatin

TOREZ

film tableta

blister, 30 po 40mg

Alkaloid d.o.o Srbija

Republika Srbija

489,10

20mg

8,15

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104519

C10AA05

atorvastatin

ATORVASTATIN KRKA

film tableta

blister, 30 po 10mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

243,30

20 mg

16,22

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104518

C10AA05

atorvastatin

ATORVASTATIN KRKA

film tableta

blister, 30 po 20mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

429,80

20 mg

14,33

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104787

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 10mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

243,30

20 mg

16,22

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104788

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 20mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

429,80

20 mg

14,33

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104789

C10AA05

atorvastatin

HYPOLIP

film tableta

blister, 30 po 40mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

489,10

20 mg

8,15

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104727

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

199,90

10 mg

14,28

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104725

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

492,90

10 mg

17,60

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104728

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

814,40

10 mg

14,54

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104726

C10AA07

rosuvastatin

ROXERA

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

1.056,30

10 mg

9,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104771

C10AA07

rosuvastatin

ROSUHOL

film tableta

blister, 30 po 10 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

528,10

10 mg

17,60

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104772

C10AA07

rosuvastatin

ROSUHOL

film tableta

blister, 30 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

872,60

10 mg

14,54

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104743

C10AA07

rosuvastatin

ROSACTA

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

214,20

10 mg

14,28

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104744

C10AA07

rosuvastatin

ROSACTA

film tableta

blister, 30 po 10mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

528,10

10 mg

17,60

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104745

C10AA07

rosuvastatin

ROSACTA

film tableta

blister, 30 po 20mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

872,60

10 mg

14,54

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104746

C10AA07

rosuvastatin

ROSACTA

film tableta

blister, 30 po 40mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

1.131,80

10 mg

9,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104742

C10AA07

rosuvastatin

MERTENIL

film tableta

blister, 30 po 10mg

Gedeon Richter Plc.

Mađarska

528,10

10 mg

17,60

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104739

C10AA07

rosuvastatin

MERTENIL

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Gedeon Richter Plc.

Mađarska

872,60

10 mg

14,54

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104735

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

199,90

10 mg

14,28

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104736

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

492,90

10 mg

17,60

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.

2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104737

C10AA07

rosuvastatin

ROSUVASTATIN SANDOZ

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

814,40

10 mg

14,54

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104732

C10AA07

rosuvastatin

ROSWERA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

492,90

10 mg

17,60

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104733

C10AA07

rosuvastatin

ROSWERA

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

814,40

10 mg

14,54

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104734

C10AA07

rosuvastatin

ROSWERA

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

1.056,30

10 mg

9,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104540

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

214,20

10 mg

14,28

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104541

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

528,10

10 mg

17,60

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.

2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104542

C10AA07

rosuvastatin

PARAVANO

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

872,60

10 mg

14,54

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104590

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Actavis Ltd.

Malta

199,90

10 mg

14,28

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104591

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Actavis Ltd.

Malta

492,90

10 mg

17,60

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104592

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 20 mg

Actavis Ltd.

Malta

814,40

10 mg

14,54

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104593

C10AA07

rosuvastatin

ROVASTIN

film tableta

blister, 28 po 40 mg

Actavis Ltd.

Malta

1.056,30

10 mg

9,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104666

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited

Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija

528,10

10 mg

17,60

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.

2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104667

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited

Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija

872,60

10 mg

14,54

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104668

C10AA07

rosuvastatin

EPRI

film tableta

blister, 30 po 40 mg

Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.

Nemačka; Slovačka

1.131,80

10 mg

9,43

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1104232

C10AB05

fenofibrat

FENOLIP

kapsula, tvrda

blister, 30 po 160 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

499,40

0,2 g

20,81

50%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

1104233

C10AB05

fenofibrat

ZYGLIP

tableta

blister, 30 po 145 mg

Alkaloid a.d.

Makedonija

426,90

0,2g

19,63

50%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

1104235

C10AB05

fenofibrat

LIPANTHYL 145

film tableta

blister, 30 po 145 mg

Recipharm Fontaine;
Mylan Laboratories SAS

Francuska;
Francuska

506,20

0.2 g

23,27

60%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

1104619

C10BX03

atorvastatin, amlodipin

ATORDAPIN

film tableta

blister, 30 po (10mg+5mg)

Krka, Tovarna Zdravil, D.D

Slovenija

203,30

1 tableta

6,78

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra

1104618

C10BX03

atorvastatin, amlodipin

ATORDAPIN

film tableta

blister, 30 po (10mg+10mg)

Krka, Tovarna Zdravil, D.D

Slovenija

203,30

1 tableta

6,78

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra

1104622

C10BX03

atorvastatin, amlodipin

AMLATOR

film tableta

blister, 30 po (10 mg + 5 mg)

S.C. Gedeon Richter Romania S.A.

Rumunija

224,50

1 tableta

7,48

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.

2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra

1104623

C10BX03

atorvastatin, amlodipin

AMLATOR

film tableta

blister, 30 po (10 mg + 10 mg)

S.C. Gedeon Richter Romania S.A.

Rumunija

224,50

1 tableta

7,48

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra

1104624

C10BX03

atorvastatin, amlodipin

AMLATOR

film tableta

blister, 30 po (20 mg + 5 mg)

S.C. Gedeon Richter Romania S.A.

Rumunija

355,50

1 tableta

11,85

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra

1104625

C10BX03

atorvastatin, amlodipin

AMLATOR

film tableta

blister, 30 po (20 mg + 10 mg)

S.C. Gedeon Richter Romania S.A.

Rumunija

355,50

1 tableta

11,85

85%

1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

1155512

D05BB02

acitretin

NEOTIGASON

(brisan)

1155511

D05BB02

acitretin

NEOTIGASON

(brisan)

4150400

D06AX07

gentamicin

GENTAMICIN

mast

tuba,1 po 15 g 0,1% (1 mg/1 g)

Galenika a.d.

Republika Srbija

174,80

-

-

50%

 

 

4139180

D06BB03

aciklovir

ACIKLOVIR

mast

tuba, 1 po 5 g (50 mg/g) 5 %

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

259,70

-

-

50%

 

 

4139160

D06BB03

aciklovir

ACIKLOVIR

krem

tuba, 1 po 5 g 5%

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

409,00

-

-

50%

 

 

4090291

D06BB03

aciklovir

HERPLEX

krem

tuba, 1 po 5 g (50 mg/g)

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

259,70

-

-

50%

 

 

4152104

D07AB10

alklometazon

AFLODERM

krem

tuba, 1 po 20 g (0,5 mg/g)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

290,40

-

-

75%

 

 

4152100

D07AB10

alklometazon

AFLODERM

mast

tuba, 1 po 20 g (0,5 mg/g)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

290,40

-

-

75%

 

 

4152255

D07AC03

dezoksimetazon

DEZOKSIMETAZON UNION mite

krem

0,05%, ukupno 1 kom, tuba, 1 po 30g

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

125,20

-

-

50%

 

 

4152253

D07AC03

dezoksimetazon

DEZOKSIMETAZON UNION M

mast

0.25%; tuba; 1 po 30g

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

299,60

-

-

75%

 

 

4152254

D07AC03

dezoksimetazon

DEZOKSIMETAZON UNION

krem

tuba 1 po 30g, 0,25%,

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

299,60

-

-

75%

 

 

4153440

D07AC13

mometazon

ELOCOM

krem

tuba, 1 po 15 g (0,1%)

Schering Plough Labo N.V.

Belgija

302,60

-

-

80%

 

 

4153441

D07AC13

mometazon

ELOCOM

mast

tuba, 1 po 15 g (0,1%)

Schering Plough Labo N.V.

Belgija

302,60

-

-

80%

 

 

1155442

D10BA01

izotretinoin

ROACCUTAN

kapsula, meka

blister, 30 po 10 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

1.124,10

30 mg

112,41

25%

Akne conglobata (L70.1).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

6137312

G01AA51

nistatin, neomicin, polimiksin b

POLYGYNAX

vaginalna kapsula, meka

blister, 12 po (100000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.)

Innothera Chouzy

Francuska

698,20

-

-

70%

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

6137320

G01AF05

ekonazol

ECALIN

vagitorija

3 po 150 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

211,50

0,1 g

47,00

85%

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

6137510

G01AF12

fentikonazol

LOMEXIN

vaginalna kapsula

1 po 600 mg

Catalent Italy S.P.A.

Italija

285,10

0,1 g

47,52

85%

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

4157290

G01AF15

butokonazol

GYNOFORT

vaginalni krem

aplikator, 1 po 5 g (20 mg/g)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

430,30

0,1 g

430,30

90%

Vaginalna infekcija (N76).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.

1149080

G02CB04

kvinagolid

NORPROLAC

tableta

blister, 3 po 25 mcg i 3 po 50 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

248,80

75 mcg

82,93

75%

Hiperprolaktinemija (E22.1)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1149081

G02CB04

kvinagolid

NORPROLAC

tableta

blister, 30 po 75 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

2.131,10

75 mcg

71,04

75%

Hiperprolaktinemija (E22.1)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1135300

G03AA10

gestoden, etinilestradiol

LINDYNETTE 20

obložena tableta

blister, 1 po 21 (75 mcg + 20 mcg)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

394,90

0,75 tabl.

14,10

75%

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1135279

G03AA12

drospirenon, etinilestradiol

CLEODETTE

film tableta

(24+4 placebo)X
(3mg+0,02mg)

Laboratorios Leon Farma S.A

Španija

548,20

1 tableta

19,58

80%

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1135287

G03AA12

drospirenon, etinilestradiol

DAYLETTE

film tableta

blister, 28 po (3 mg + 0,02 mg) (24 + 4 placebo)

Gedeon Richter PLC

Mađarska

548,20

1 tableta

19,58

80%

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1135284

G03AA12

drospirenon, etinilestradiol

CLEOSENSA

film tableta

blister, 21 po (3mg+0,03mg)

Laboratorios Leon Farma S.A

Španija

609,10

0.75 tableta

21,75

80%

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1135288

G03AA15

hlormadinon, etinilestradol

BELARA

film tableta

blister, 21 po (2mg + 0.03mg)

GEDEON RICHTER PLC.

Mađarska

947,10

0.75 tableta

33,83

90%

Hormonska kontracepcija (Z30).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048293

G03DB01

didrogesteron

DUPHASTON

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Abbott Biologicals B.V.

Holandija

492,50

10 mg

24,63

70%

Menopauza (N95).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048790

G03FA17

drospirenon, estradiol

ANGELIQ

film tableta

blister, 28 po (2 mg +1 mg)

Bayer Pharma AG

Nemačka

1.324,30

1 tableta

47,30

85%

Menopauza (N95).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048781

G03FB01

norgestrel, estradiol

CYCLO-PROGYNOVA

obložena tableta

blister, 1 po 21 (0.5 mg + 2 mg + 2 mg)

Bayer Weimar GmbH & CO.KG

Nemačka

194,40

0,75 tabl.

6,94

25%

Menopauza (N95).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048331

G03HA01

ciproteron

ANDROCUR

tableta

blister, 50 po 50 mg

Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG

Francuska;
Nemačka

2.365,80

0,1 g

94,63

25%

Maligni tumor prostate (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1048176

G03HB01

ciproteron, etinilestradiol

DIANE-35

obložena tableta

blister,1 po 21 (2 mg + 0,035 mg)

Bayer Pharma AG; Bayer Weimar GmbH & CO.KG

Nemačka

428,40

0,75 tabl.

15,30

15%

1. Idiopatski hirzutizam (L68). Kod žena generativne dobi uz dismenoreju;
2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju (L70).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1048720

G03HB01

estradiol, ciproteron

CLIMEN

obložena tableta

blister; 11 x 2mg + 10 x (2mg+1mg)

Delpharm Lille Sas

Francuska

553,70

0,75 tabl.

19,78

70%

Menopauza (N95).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

1139173

G04BD07

tolterodin

DETRUSITOL

film tableta

blister, 28 po 2 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

1.069,60

4 mg

76,40

70%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139022

G04BD08

solifenacin

VESICARE

film tableta

blister, 10 po 5 mg

Astellas Pharma Europe B.V.

Holandija

443,90

5 mg

44,39

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139020

G04BD08

solifenacin

VESICARE

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Astellas Pharma Europe B.V.

Holandija

1.331,70

5 mg

44,39

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139021

G04BD08

solifenacin

VESICARE

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Astellas Pharma Europe B.V.

Holandija

1.704,60

5 mg

28,41

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139028

G04BD08

solifenacin

SOLIPHAR

film tableta

blister, 30 po 5 mg

PharmaS d.o.o. Beograd

Republika Srbija

1.331,70

5 mg

44,39

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139027

G04BD08

solifenacin

SOLIPHAR

film tableta

blister, 30 po 10 mg

PharmaS d.o.o. Beograd

Republika Srbija

1.704,60

5 mg

28,41

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);

2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139025

G04BD08

solifenacin

SAURUS

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

1.331,70

5 mg

44,39

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139026

G04BD08

solifenacin

SAURUS

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d. Vršac

Republika Srbija

1.704,60

5 mg

28,41

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139023

G04BD08

solifenacin

VЕXIMET

(brisan)

1139024

G04BD08

solifenacin

VЕXIMET

(brisan)

1139668

G04BD08

solifenacin

SOLYSAN

film tableta

blister, 10 po 5 mg

Pharmaswiss d.o.o

Republika Srbija

443,90

5 mg

44,39

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139667

G04BD08

solifenacin

SOLYSAN

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Pharmaswiss d.o.o

Republika Srbija

1.331,70

5 mg

44,39

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139666

G04BD08

solifenacin

SOLYSAN

film tableta

blister,30 po 10mg

Pharmaswiss d.o.o

Republika Srbija

1.704,60

5 mg

28,41

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139010

G04BD09

trospijum hlorid

INKONTAN

film tableta

blister, 20 po 15 mg

Farmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H

Austrija

548,10

40 mg

73,08

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1139012

G04BD09

trospijum hlorid

INKONTAN

film tableta

blister, 20 po 30 mg

Farmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H

Austrija

941,40

40 mg

62,76

80%

1. Iritabilna bešika (N39.4);
2. Urinarna inkontinencija (N39.3).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.

1134230

G04CA02

tamsulosin

TAMSOL

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

366,90

0,4 mg

12,23

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134240

G04CA02

tamsulosin

BETAMSAL

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

366,90

0,4 mg

12,23

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134260

G04CA02

tamsulosin

TAMSULOSIN PHARMAS

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

366,90

0,4 mg

12,23

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134501

G04CA02

tamsulosin

OMSAL

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4mg

S.C. Gedeon Richter Romania S.A

Rumunija

366,90

0,4 mg

12,23

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134239

G04CA02

tamsulosin

TAMSUDIL

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4 mg

Synthon Hispania, S.L.; Zdravlje A.D

Španija; Republika Srbija

366,90

0,4 mg

12,23

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134355

G04CA02

tamsulosin

TANYZ

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4mg

Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.

Slovenija

366,90

0.4 mg

12,23

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134242

G04CA02

tamsulosin

TAMLOS

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,4 mg

Alkaloid AD Skopje

Republika Makedonija

366,90

0,4 mg

12,23

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134667

G04CA02

tamsulosin

TAMPROST

tableta sa produženim oslobađanjem

30 po 0,4mg

Salutas Pharma GmBH; Lek Pharmaceuticals D.D; Lek S.A; Salutas Pharma GmBH; Lek farmaceutska družba D.D

Nemačka; Slovenija; Poljska; Nemačka; Slovenija

366,90

0,4 mg

12,23

25%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134205

G04CB01

finasterid

PROSCAR

tableta

28 po 5 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

389,30

5 mg

13,90

65%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134228

G04CB01

finasterid

BENEPROST

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Ivančić i sinovi d.o.o.

Republika Srbija

320,60

5 mg

10,69

55%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134212

G04CB01

finasterid

FINASTERID PHARMAS

film tableta

blister, 28 po 5 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

299,20

5 mg

10,69

55%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134266

G04CB01

finasterid

FINASTERIDE -Teva

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Teva Gyogyszergyar ZRT

Mađarska

299,20

5mg

10,69

55%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134351

G04CB01

finasterid

FINPROS

film tableta

blister, 30 po 5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

320,60

5 mg

10,69

55%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134350

G04CB01

finasterid

FINPROS

film tableta

blister, 28 po 5mg

Krka Tovarna Zdravil d.d

Slovenija

299,20

5 mg

10,69

55%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134306

G04CB02

dutasterid

DUTAPROST

kapsula, meka

blister, 30 po 0,5 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
S.C. Labormed - Pharma S.A.;
Pharma Pack Hungary Kft.

Republika Srbija; Rumunija; Mađarska

856,20

0,5 mg

28,54

80%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1113413

G04CB02

dutasterid

DATUST

kapsula, meka

blister, 30 po 0.5 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

856,20

0,5 mg

28,54

80%

Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

1134311

G04CB02

dutasterid

DUTANOR

(brisan)

1045084

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN MELT

oralni liofilizat

blister, 30 po 60 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

1.985,50

240 mcg

264,73

10%

 

 

1045082

H01BA02

dezmopresin

MINIRIN MELT

oralni liofilizat

blister, 30 po 120 mcg

Ferring GmbH

Nemačka

3.949,10

240 mcg

263,27

10%

 

 

0040240

H05AA02

teriparatid

FORTEO

rastvor za injekciju u penu sa uloškom

pen sa uloškom, 1 po 2,4 ml (20 mcg/80 mcl)

Lilly France

Francuska

34.998,80

20 mcg

1.249,96

35%

Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1021600

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

330,70

1 g

88,19

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),

2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),

3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021601

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

708,10

1 g

70,81

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021607

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

356,00

1 g

29,06

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021566

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po
(500 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

354,10

1 g

70,82

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021567

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po
(875 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

254,30

1 g

29,06

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021560

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

531,10

1 g

70,81

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021632

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AUGMENTIN

film tableta

14 po (875 mg + 125 mg)

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Velika Britanija

441,70

1 g

36,06

60%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021561

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOBEL

film tableta

blister,14 po (500mg+125mg)

Belupo, ljekovi i kozmetika d.d

Hrvatska

495,70

1g

70,81

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),

2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021562

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOBEL BID

film tableta

blister,14 po (875mg+125mg)

Belupo, ljekovi i kozmetika d.d

Hrvatska

356,00

1g

29,06

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021611

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

531,10

1g

70,81

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021610

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 10 po (875mg + 125mg)

Hemofarm A.D Vršac

Republika Srbija

254,30

1g

29,06285714

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021563

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

KLAVOPHAR

film tableta

strip, 14 po 875mg+125mg

PharmaS d.o.o.

Hrvatska

356,00

1g

29,06

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021569

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 10 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

354,10

1g

70,82

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021570

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 14 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

495,70

1g

70,81

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021571

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 20 po 500mg+125mg

Krka tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

708,10

1g

70,81

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),

2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021573

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 10 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

254,30

1g

29,06

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021574

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 14 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

356,00

1g

29,06

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1021575

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BETAKLAV

film tableta

strip, 20 po (875mg+125mg)

Krka, Tovarna zdravil, d.d

Slovenija

508,60

1g

29,06

50%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

 

1321900

J01DB05

cefadroksil

VALDOCEF

kapsula, tvrda

blister,16 po 500 mg

Alkaloid AD Skoplje

Republika Makedonija

394,50

2g

98,63

40%

1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03);
2.Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

 

1321976

J01DC02

cefuroksim

CEROXIM

tableta

blister, 10 po 250 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

331,00

0,5 g

66,20

50%

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

 

1321977

J01DC02

cefuroksim

CEROXIM

tableta

blister, 10 po 500 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

419,60

0,5 g

41,96

50%

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

 

1321956

J01DC02

cefuroksim

ZINNAT

film tableta

blister, 14 po 500mg

Glaxo Operations UK Limited

Velika Britanija

652,80

0,5 g

46,63

55%

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

 

1321807

J01DC02

cefuroksim

AKSEF

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S.

Turska

419.60

0.5 g

41.96

50%

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

 

1321950

J01DC10

cefprozil

CEFZIL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Pharmaswiss d.o.o

Slovenija

1.309,90

1 g

261,98

85%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

 

1321620

J01DD08

cefiksim

PANCEF

film tableta

blister, 10 po 400 mg

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

524,20

0,4 g

52,42

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1321622

J01DD08

cefiksim

PANCEF

film tableta

blister, 5 po 400 mg

Alkaloid a.d. Skopje

Republika Makedonija

262,10

0,4 g

52,42

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1321627

J01DD08

cefiksim

CEFEXIN

(brisan)

1321521

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

film tableta

blister, 10 po 100 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

320,60

0,4 g

128,24

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1321523

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

film tableta

blister, 10 po 200 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

641,50

0,4 g

128,30

65%

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

 

1325300

J01FA06

roksitromicin

ROXIMISAN

film tableta

blister, 10 po 150 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

418,90

0,3 g

83,78

50%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;J15.7;J16.0; J20-J32, J40; J41-J42);

2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66);
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08);

4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).

 

1325056

J01FA09

klaritromicin

ZYMBAKTAR

film tableta

14 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

222,00

0,5 g

31,71

50%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325611

J01FA09

klaritromicin

FROMILID

film tableta

blister, 14 po 500 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

361,60

0,5 g

25,83

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325651

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 7 po 500 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

200,80

0,5 g

28,69

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325653

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 14 po 500 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

401,70

0,5 g

28,69

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325525

J01FA09

klaritromicin

KLACID

film tableta

blister, 14 po 500 mg

AbbVie S.r.l.

Italija

361,60

0,5 g

25,83

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),
5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325527

J01FA09

klaritromicin

KLACID MR

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 7 po 500 mg

AbbVie S.r.l.

Italija

200,80

0,5 g

28,69

55%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),

3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),

4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29),

5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).

 

1325480

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

kapsula, tvrda

blister, 6 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

210,70

0,3 g

42,14

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1325482

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

192,50

0,3 g

38,50

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1325470

J01FA10

azitromicin

SUMAMED KAPSULE

kapsula, tvrda

blister, 6 po 250 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

210,70

0,3 g

42,14

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1325472

J01FA10

azitromicin

SUMAMED TABLETE 500

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

192,50

0,3 g

38,50

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

3325100

J01FA10

azitromicin

ZMAX

granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 60 ml (2 g/60 ml)

Pfizer Pharmaceuticals LLC

Portoriko

686,20

0,3 g

102,93

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1325541

J01FA10

azitromicin

AZIBIOT

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija

Republika Srbija

192,50

0,3 g

38,50

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

 

1325572

J01FA10

azitromicin

AZITROMICIN

film tableta

blister, 3 po 500 mg

Special Product's Line S.P.A.

Italija

192,50

0,3 g

38,50

80%

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),

2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),

3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),

4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),

5. Negonokokni uretritis (N34.1),

6. Cervicitis (N72).

 

1326226

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 12 po 300 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

261,50

1,2 g

87,17

25%

 

 

1326228

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 12 po 600 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

490,10

1,2 g

81,68

25%

 

 

1326222

J01FF01

klindamicin

CLINDAMYCIN-MIP

film tableta

blister, 30 po 600 mg

Chephasaar Chem. Pharm.

Nemačka

1.225,20

1,2 g

81,68

25%

 

 

1329350

J01MA01

ofloksacin

VISIREN

film tableta

10 po 200 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

236,70

0,4 g

47,34

50%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma.

1329371

J01MA12

levofloksacin

LEVOMAX

film tableta

blister, 10 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

695,30

0,5 g

69,53

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329380

J01MA12

levofloksacin

LOFOCIN

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

417,00

0,5 g

83,40

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329381

J01MA12

levofloksacin

LOFOCIN

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

695,30

0,5 g

69,53

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329455

J01MA12

levofloksacin

FORTECA

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

417,00

0,5 g

83,40

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329456

J01MA12

levofloksacin

FORTECA

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

695,30

0,5 g

69,53

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);

2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);

3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);

5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329104

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

417,00

0,5 g

83,40

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329105

J01MA12

levofloksacin

LEVOXA

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Zdravlje a.d.; Actavis LTD

Republika Srbija;
Malta

695,30

0,5 g

69,53

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329506

J01MA12

levofloksacin

LEFLOGAL

film tableta

blister, 7 po 250 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

291,90

0,5 g

83,40

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329505

J01MA12

levofloksacin

LEFLOGAL

film tableta

blister, 7 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

486,70

0,5 g

69,53

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329081

J01MA12

levofloksacin

ALVOLAMID T

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
Pharmathen S.A.

Republika Srbija;
Grčka

417,00

0,5 g

83,40

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329080

J01MA12

levofloksacin

ALVOLAMID T

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
Pharmathen S.A.

Republika Srbija;
Grčka

695,30

0,5 g

69,53

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);

2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);

3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);

5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329375

J01MA12

levofloksacin

FLEXID

film tableta

10 po 250 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

417,00

0,5 g

83,40

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329376

J01MA12

levofloksacin

FLEXID

film tableta

10 po 500 mg

Lek Farmaceutska družba d.d

Slovenija

695,30

0,5 g

69,53

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329095

J01MA12

levofloksacin

LEVALOX

film tableta

blister, 10 po 250mg

Krka, Tovarna zdravil, d.d; Pharmaten S.A

Slovenija; Grčka

417,00

500 mg

83,40

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329098

J01MA12

levofloksacin

LEVALOX

film tableta

blister, 10 po 500mg

Krka, Tovarna zdravil, d.d; Pharmaten S.A

Slovenija; Grčka

695,30

500 mg

69,53

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

 

1329001

J01MA14

moksifloksacin

ELFONIS

film tableta

blister, 10 po 400 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

763,00

0,4 g

76,30

30%

1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01),
2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41),
3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18),
4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intravenske primene leka (L00; L02-L08),
5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa

1329000

J01MA14

moksifloksacin

ELFONIS

film tableta

blister, 7 po 400 mg

Hemofarm A.D

Republika Srbija

534,10

0,4 g

76,30

30%

1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01),

2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41),

3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18),

4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intravenske primene leka (L00; L02-L08),

5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa

1132320

J01MB04

pipemidinska kiselina

PIPEM

kapsula

20 po 200 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

305,00

0,8 g

61,00

25%

 

 

1132300

J01MB04

pipemidinska kiselina

PIPEGAL

kapsula

20 po 200 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

305,00

0,8 g

61,00

25%

 

 

3029730

J01XX01

fosfomicin

MONURAL

granule za oralni rastvor

kesica, 1 po 8g (3g fosfomicina)

Zambon Switzerland Ltd

Švajcarska

305,00

3 g

305,00

25%

Lečenje akutnih nekomplikovanih infekcija donjih mokraćnih kanala prouzrokovanih patogenima osetljivim na fosfomicin kod žena starijih od 12 godina (N30.0).

 

1327356

J02AC01

flukonazol

FLUCONAL

kapsula, tvrda

blister, 1 po 150 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

154,40

0,2 g

205,87

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

1327355

J02AC01

flukonazol

FLUCONAL

kapsula, tvrda

blister, 7 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

154,40

0,2 g

88,23

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

1327401

J02AC01

flukonazol

FLUKOZOL

kapsula, tvrda

blister, 7 po 50 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

154,40

0,2 g

88,23

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

1327400

J02AC01

flukonazol

FLUKOZOL

kapsula, tvrda

blister, 1 po 150 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

154,40

0,2 g

205,87

75%

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.

1327402

J02AC02

itrakonazol

KANAZOL

kapsula, tvrda

blister, 10 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

713,00

0,2 g

142,60

30%

1. Tinea corporis disseminata (B35.4),
2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0),
4. Pityriasis versicolor (B36.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

1327507

J02AC02

itrakonazol

OMICRAL

kapsula, tvrda

blister, 4 po 100 mg

Medico Uno d.o.o.; PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija; Republika Srbija

285,20

0,2 g

142,60

30%

1. Tinea corporis disseminata (B35.4),
2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0),
4. Pityriasis versicolor (B36.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

1327505

J02AC02

itrakonazol

OMICRAL

kapsula, tvrda

blister, 15 po 100 mg

Medico Uno d.o.o.; PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija; Republika Srbija

1.069,50

0,2 g

142,60

30%

1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0),
4. Pityriasis versicolor (B36.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

1327506

J02AC02

itrakonazol

OMICRAL

kapsula, tvrda

blister, 28 po 100 mg

Medico Uno d.o.o.; PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija; Republika Srbija

1.996,40

0,2 g

142,60

30%

1. Tinea corporis disseminata (B35.4),

2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1),

3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0),

4. Pityriasis versicolor (B36.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

1039010

L02BA01

tamoksifen

NOLVADEX

film tableta

blister, 30 po 10 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

258,40

20 mg

17,23

30%

 

 

1037200

L02BB01

flutamid

FLUTASIN

tableta

boca staklena, 90 po 250 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

Rumunija

3.656,20

0,75 g

121,87

20%

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1039325

L02BG03

anastrozol

ARIMIDEX

film tableta

28 po 1 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

1.398,60

1 mg

49,95

10%

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno pet godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do pet godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do pet godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1014081

L04AA06

mikofenolna kiselina

CELLCEPT

kapsula

blister, 300 po 250 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

11.191,40

2 g

298,44

25%

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.