<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

U pravnoj bazi Paragraf Lex postoji redakcijska napomena u vezi sa ovim propisom. Pretplatom na pravnu bazu stičete uvid u ovu napomenu.

Email Print

PRAVILNIK

O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 7/2014, 39/2014 i 61/2014)

Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

J

ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

 

J01

ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

 

J01A

Tetraciklini

 

J01AA

Tetraciklini

 

J01AA02

doksiciklin

1022510

J01AA02

doksiciklin

DOVICIN

kapsula

5 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

69,80

0,1 g

13,96

50,00

1022515

J01AA02

doksiciklin

DOKSICIKLIN

kapsula, tvrda

blister, 5 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

69,80

0,1 g

13,96

50,00

 

J01C

Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini

 

J01CA

Penicilini širokog spektra dejstva

 

J01CA04

amoksicilin

1021145

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 250 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

96,80

1 g

24,20

50,00

1021148

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

138,60

1 g

17,33

50,00

3021146

J01CA04

amoksicilin

SINACILIN

prašak za oralnu suspenziju

bočica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

123,80

1 g

24,76

50,00

1021961

J01CA04

amoksicilin

AMOKSICILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

96,80

1 g

24,20

50,00

1021965

J01CA04

amoksicilin

AMOKSICILIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

138,60

1 g

17,33

50,00

1021007

J01CA04

amoksicilin

OSPAMOX DT

tableta za oralnu suspenziju

14 po 1000 mg

Sandoz GmbH

Austrija

240,40

1 g

17,17

50,00

3021001

J01CA04

amoksicilin

OSPAMOX

prašak za oralnu suspenziju

1 po 60 ml (500 mg/5 ml)

Sandoz GmbH

Austrija

121,70

1 g

20,28

50,00

1021008

J01CA04

amoksicilin

OSPAMOX DT

tableta za oralnu suspenziju

14 po 500 mg

Sandoz GmbH

Austrija

119,60

1 g

17,09

50,00

 

J01CE

Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina

 

J01CE02

fenoksimetilpenicilin

3020185

J01CE02

fenoksimetilpenicilin

CLIACIL

prašak za sirup

bočica, 1 po 150 ml (60000 i.j./ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

263,90

3000000 i.j.

87,97

50,00

1020183

J01CE02

fenoksimetilpenicilin

CLIACIL

tableta

blister, 20 po 600000 i.j

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

163,00

3000000 i.j.

40,75

50,00

1020184

J01CE02

fenoksimetilpenicilin

CLIACIL

tableta

blister, 20 po 1200000 i.j.

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

394,00

3000000 i.j.

49,25

50,00

 

J01CR

Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze

 

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

3021602

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

269,90

1 g

107,96

50,00

3021606

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV FORTE

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

448,80

1 g

89,76

50,00

3021608

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

332,10

1 g

59,30

50,00

3021609

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

664,20

1 g

59,30

50,00

3021568

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg + 57 mg)/5 ml

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

332,10

1 g

59,30

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).

NAPOMENA

Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

 

J01D

Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi

 

J01DB

Cefalosporini, I generacija

 

J01DB01

cefaleksin

3321875

J01DB01

cefaleksin

PALITREX

prašak za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

173,20

2 g

69,28

50,00

1321870

J01DB01

cefaleksin

PALITREX

kapsula, tvrda

blister, 16 po 250 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

135,80

2 g

67,90

50,00

1321872

J01DB01

cefaleksin

PALITREX

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

253,20

2 g

63,30

50,00

3321719

J01DB01

cefaleksin

CEFALEKSIN

granule za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

173,20

2 g

69,28

50,00

1321710

J01DB01

cefaleksin

CEFALEKSIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

135,80

2 g

67,90

50,00

1321711

J01DB01

cefaleksin

CEFALEKSIN

kapsula, tvrda

blister, 16 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

253,20

2 g

63,30

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

 

J01DC

Cefalosporini, II generacija

 

J01DC02

cefuroksim

3321644

J01DC02

cefuroksim

XORIMAX

prašak za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 70 ml (125 mg/5 ml),32,90 g

Sandoz GmbH

Austrija

347,30

0,5 g

99,23

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Lajmska bolest (A69.2).

NAPOMENA

Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

 

J01DC10

cefprozil monohidrat

3321951

J01DC10

cefprozil monohidrat

CEFZIL

granule za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)

Corden Pharma Latina S.P.A.

Italija

780,60

1 g

260,20

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

NAPOMENA

Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja (osim indikacije pod tačkom 4.) što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

 

J01DD

Cefalosporini, III generacija

 

J01DD08

cefiksim

3321621

J01DD08

cefiksim

PANCEF

prašak za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml(100 mg/5 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

916,50

0,4 g

183,30

50,00

3321623

J01DD08

cefiksim

PANCEF

granule za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

549,90

0,4 g

183,30

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

NAPOMENA

Sirup samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

 

J01DD13

cefpodoksim

3321525

J01DD13

cefpodoksim

TRIDOX

prašak za oralnu suspenziju

bočica 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

520,40

0,4 g

260,20

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

NAPOMENA

Sirup samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

 

J01E

Sulfonamidi i trimetoprim

 

J01EE

Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate

 

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

3026210

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

BACTRIM

sirup

bočica, 1 po 100 ml (200 mg + 40 mg)/5 ml

Galenika a.d.

Republika Srbija

144,90

1,92 g

57,96

50,00

1026211

J01EE01

sulfametoksazol, trimetoprim

BACTRIM

tableta

blister, 20 po (400 mg + 80 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

158,60

1,92 g

31,72

50,00

 

J01F

Makrolidi, linkozamidi i streptogramini

 

J01FA

Makrolidi

 

J01FA01

eritromicin

1325152

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

film tableta

blister, 20 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

225,50

1 g

45,10

50,00

1325153

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

tableta

20 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

372,50

1 g

37,25

50,00

1325550

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

film tableta

blister, 16 po 250 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

180,40

1 g

45,10

50,00

1325551

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

film tableta

blister, 16 po 500 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

298,00

1 g

37,25

50,00

3325552

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

granule za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml(125 mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

377,30

1 g

150,92

50,00

3325553

J01FA01

eritromicin

ERITROMICIN

granule za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 100 ml(250 mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

631,60

1 g

126,32

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

 

J01FA03

midekamicin

1325095

J01FA03

midekamicin

MACROPEN

film tableta

blister, 16 po 400 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

240,80

1 g

37,63

50,00

3325096

J01FA03

midekamicin

MACROPEN

granule za oralnu suspenziju

bočica, 115 ml po 175 mg/5 ml

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

391,60

1 g

97,29

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5),
3. Bolest legionara (A48.1; A48.2),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
5. Infekcije mokraćnih puteva (N34),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

 

J01FA10

azitromicin

3325483

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

199,60

0,3 g

149,70

50,00

3325481

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

prašak za oralnu suspenziju

bočica, 1 po 20 ml (200 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

238,80

0,3 g

89,55

50,00

3325482

J01FA10

azitromicin

HEMOMYCIN

prašak za oralnu suspenziju

bočica staklena, 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

358,10

0,3 g

89,53

50,00

3325572

J01FA10

azitromicin

AZITROMICIN SANDOZ

prašak za oralnu suspenziju

bočica plastična, 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)

Sandoz S.R.L.

Rumunija

358,10

0,3 g

89,53

50,00

3325571

J01FA10

azitromicin

AZITROMICIN SANDOZ

prašak za oralnu suspenziju

bočica plastična, 1 po 20 ml (200 mg/5 ml)

Sandoz S.R.L.

Rumunija

238,80

0,3 g

89,55

50,00

3325570

J01FA10

azitromicin

AZITROMICIN SANDOZ

prašak za oralnu suspenziju

bočica plastična, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)

Sandoz S.R.L.

Rumunija

199,60

0,3 g

149,70

50,00

3325473

J01FA10

azitromicin

SUMAMED SIRUP

prašak za oralnu suspenziju

bočica plastična, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

199,60

0,3 g

149,70

50,00

3325474

J01FA10

azitromicin

SUMAMED FORTE SIRUP

prašak za oralnu suspenziju

bočica plastična, 1 po 15 ml (200 mg/5 ml)

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

179,10

0,3 g

89,55

50,00

3325475

J01FA10

azitromicin

SUMAMED SIRUP 1200

prašak za oralnu suspenziju

bočica plastična, 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

358,10

0,3 g

89,53

50,00

3325477

J01FA10

azitromicin

SUMAMED SIRUP 1200 XL

prašak za oralnu suspenziju

bočica plastična, 1 po 37,5 ml (200 mg/5 ml)

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

447,70

0,3 g

89,54

50,00

1325471

J01FA10

azitromicin

SUMAMED TABLETE 125

film tableta

blister, 6 po 125 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

367,80

0,3 g

147,12

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).

NAPOMENA

Sirup i tablete samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.

 

J01M

Hinolonski antibakterijski lekovi

 

J01MA

Fluorohinoloni

 

J01MA02

ciprofloksacin

1329450

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOKSACIN

tableta

10 po 250 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

175,10

1 g

70,04

50,00

1329452

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOKSACIN

tableta

10 po 500 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

317,40

1 g

63,48

50,00

1329451

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOKSACIN

tableta

20 po 250 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

350,20

1 g

70,04

50,00

1329453

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOKSACIN

tableta

20 po 500 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

634,80

1 g

63,48

50,00

1329190

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROCINAL

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

175,10

1 g

70,04

50,00

1329192

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROCINAL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

317,40

1 g

63,48

50,00

1329410

J01MA02

ciprofloksacin

MAROCEN

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

175,10

1 g

70,04

50,00

1329411

J01MA02

ciprofloksacin

MAROCEN

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

317,40

1 g

63,48

50,00

1329808

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOKSACIN

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Srbolek a.d.

Republika Srbija

175,10

1 g

70,04

50,00

1329809

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOKSACIN

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Srbolek a.d.

Republika Srbija

317,40

1 g

63,48

50,00

1329400

J01MA02

ciprofloksacin

CITERAL

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

175,10

1 g

70,04

50,00

1329401

J01MA02

ciprofloksacin

CITERAL

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

317,40

1 g

63,48

50,00

1329511

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

175,10

1 g

70,04

50,00

1329510

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

317,40

1 g

63,48

50,00

INDIKACIJE

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

J01MA06

norfloksacin

1132350

J01MA06

norfloksacin

URICIN

film tableta

bočica plastična, 20 po 400 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

438,60

0,8 g

43,86

50,00

 

J02

ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU

 

J02A

Antimikotici za sistemsku primenu

 

J02AB

Derivati imidazola

 

J02AB02

ketokonazol

1327130

J02AB02

ketokonazol

MYCOSEB

tableta

20 po 200 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

513,10

0,2 g

25,66

50,00

 

J04

ANTITUBERKULOTICI

 

J04A

Lekovi za terapiju tuberkuloze

 

J04AB

Antibiotici

 

J04AB02

rifampicin

1025859

J04AB02

rifampicin

RIFAMOR

kapsula, tvrda

blister, 16 po 300 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

339,90

0,6 g

42,49

50,00

 

J05

ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU

 

J05A

Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse

 

J05AB

Nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze

 

J05AB01

aciklovir

1328230

J05AB01

aciklovir

ACIKLOVIR

tableta

blister, 25 po 200 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

672,50

4 g

538,00

50,00

INDIKACIJE

1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3),
2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94),
3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja dermatologa i oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa.

 

J05AE

Inhibitori proteaze

 

J05AE01

sakvinavir

1328372

J05AE01

sakvinavir

INVIRASE

film tableta

120 po 500 mg

Roche Pharma S.A.; F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

30.124,50

1,8 g

903,74

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AE..

lopinavir, ritonavir

1328621

J05AE..

lopinavir, ritonavir

ALUVIA

film tableta

bočica, 120 po (200 mg + 50 mg)

Abbott GmbH & Co. KG

Nemačka

7.322,10

-

-

50,00

1328622

J05AE..

lopinavir, ritonavir

ALUVIA

film tableta

bočica, 60 po (100 mg + 25 mg)

Abbott GmbH & Co. KG

Nemačka

3.689,00

-

-

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AE03

ritonavir

1328615

J05AE03

ritonavir

NORVIR

kapsula

336 po 100 mg

Aesica Queenborough Ltd

Švajcarska

27.998,90

1,2 g

999,96

50,00

1328617

J05AE03

ritonavir

NORVIR

film tableta

boca, 30 po 100 mg

Abbott GmbH & Co. KG

Nemačka

2.499,90

1,2 g

999,96

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AE07

fosamprenavir

1328120

J05AE07

fosamprenavir

TELZIR

film tableta

bočica plastična, 60 po 700 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

32.202,50

1,4 g

1.073,42

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AE10

darunavir

1328612

J05AE10

darunavir

PREZISTA

film tableta

boca, 60 po 600 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

68.573,10

1,2 g

2.285,77

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AF

Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze

 

J05AF01

zidovudin

1328411

J05AF01

zidovudin

ZIDOSAN

kapsula, tvrda

bočica plastična, 100 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

7.766,10

0,6 g

465,97

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AF02

didanozin

1328505

J05AF02

didanozin

VIDEX EC

kapsula

30 po 400 mg

Bristol Myers Squibb

Francuska

16.521,20

0,4 g

550,71

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AF04

stavudin

1328512

J05AF04

stavudin

ZERIT

kapsula

56 po 30 mg

Bristol Myers-Squibb

Švajcarska

12.884,40

80 mg

613,54

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AF05

lamivudin

1328376

J05AF05

lamivudin

ZEFFIX

film tableta

28 po 100 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations

Poljska; Velika Britanija

5.741,40

0,3 g

615,15

50,00

INDIKACIJE

1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni).
2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1), hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6)
3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima
- svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg + i HBsAg¯ : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg +
Hronična HBV infekcija:
a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci
b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma)
c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti
d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.

 

J05AF05

lamivudin

1328375

J05AF05

lamivudin

EPIVIR

film tableta

bočica plastična, 60 po 150 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations

Poljska; Velika Britanija

10.199,50

0,3 g

339,98

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AF06

abakavir

1328530

J05AF06

abakavir

ZIAGEN

film tableta

blister, 60 po 300 mg

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

23.461,10

0,6 g

782,04

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AF07

tenofovir

1328500

J05AF07

tenofovir

VIREAD

film tableta

boca, 30 po 245 mg

Gilead Sciences Ltd.

Irska

29.850,47

0,245 g

995,02

50,00

INDIKACIJE

1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);
2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac;
5. Vojnomedicinske akademije (VMA).

Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AG

Inhibitori nenunkleozidne reverzne transkriptaze

 

J05AG01

nevirapin

3328381

J05AG01

nevirapin

VIRAMUNE

oralna suspenzija

bočica, 1 po 240 ml (50 mg/5 ml)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

1.696,50

0,4 g

282,75

50,00

1328380

J05AG01

nevirapin

VIRAMUNE

tableta

blister, 60 po 200 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

3.461,80

0,4 g

115,39

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AG03

efavirenz

1328393

J05AG03

efavirenz

STOCRIN

film tableta

bočica plastična, 30 po 600 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

30.070,00

600 mg

1.002,33

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AR

Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija, kombinacije

 

J05AR01

zidovudin, lamivudin

1328640

J05AR01

zidovudin, lamivudin

COMBIVIR

film tableta

blister, 60 po (300 mg + 150 mg)

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

20.758,30

2 tablete

691,94

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AR02

abakavir, lamivudin

1328601

J05AR02

abakavir, lamivudin

KIVEXA

film tableta

blister, 30 po (600 mg + 300 mg)

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

33.818,10

1 tableta

1.127,27

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AX

Ostali antivirusni lekovi

 

J05AX08

raltegravir

1328660

J05AX08

raltegravir

ISENTRESS

film tableta

bočica, 60 po 400 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

63.270,40

0,8 g

2.109,01

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

J05AX09

maravirok

1328657

J05AX09

maravirok

CELSENTRI

film tableta

blister, 60 po 150 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

71.448,10

0,6 g

4.763,21

50,00

1328656

J05AX09

maravirok

CELSENTRI

film tableta

blister, 60 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

71.448,10

0,6 g

2.381,60

50,00

INDIKACIJE

1. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

 

Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

L

ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI

 

L01

ANTINEOPLASTICI

 

L01C

Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi

 

L01CB

Derivati podofilotoksina

 

L01CB01

etopozid

1030223

L01CB01

etopozid

LASTET CAP. 25

kapsula

blister, 40 po 25 mg

Nippon Kayaku Co. Ltd.

Japan

11.361,80

-

-

50,00

1030222

L01CB01

etopozid

LASTET CAP. 50

kapsula

blister, 20 po 50 mg

Nippon Kayaku Co. Ltd.

Japan

9.425,30

-

-

50,00

1030221

L01CB01

etopozid

LASTET CAP. 100

kapsula

blister, 10 po 100 mg

Nippon Kayaku Co. Ltd.

Japan

11.361,80

-

-

50,00

 

L01X

Ostali antineoplastici

 

L01XX

Ostali antineoplastici

 

L01XX05

hidroksikarbamid

1039285

L01XX05

hidroksikarbamid

LITALIR ◊

kapsula

bočica, 100 po 500 mg

Corden Pharma Latina S.P.A

Italija

4.238,40

-

-

50,00

1039284

L01XX05

hidroksikarbamid

HIDROKSIKARBAMID ◊

kapsula, tvrda

blister, 100 po 500 mg

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

2.754,60

-

-

50,00

INDIKACIJA

Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Klinika za hematologiju KC Srbije,
KBC Bežanijska Kosa,
Univerzitetska dečja klinika,
Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
KC Kragujevac,
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.

 

L01XX11

estramustin

1031043

L01XX11

estramustin

ESTRACYT ◊

kapsula

100 po 140 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

11.598,80

-

-

50,00

INDIKACIJE

Karcinom prostate, hormon refraktorni, u slučaju kontraindikacija za primenu docetaksela, PS 0, 1 ili 2.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Klinika za urologiju KC Srbije,
KBC Bežanijska Kosa,
Institut za onkologiju Vojvodine,
Klinika za urologiju KC Vojvodine,
Klinika za onkologiju KC Niš,
KC Kragujevac.

 

L02

ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA

 

L02A

Hormoni i srodni lekovi

 

L02AB

Progestogeni

 

L02AB01

megestrol

3048912

L02AB01

megestrol

MEGACE

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)

Bristol Myers-Squibb

Francuska

8.864,60

160 mg

147,74

50,00

1048911

L02AB01

megestrol

MEGACE

tableta

bočica, 100 po 160 mg

Bristol Myers-Squibb

Francuska

14.455,40

160 mg

144,55

50,00

1048913

L02AB01

megestrol

MEGACE

tableta

bočica, 30 po 160 mg

Bristol Myers-Squibb

Francuska

4.336,60

160 mg

144,55

50,00

3048814

L02AB01

megestrol

O' TENTIKA

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)

Vipharm S.A.

Poljska

8.864,60

160 mg

147,74

50,00

3048951

L02AB01

megestrol

MEGOXI

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

8.864,60

160 mg

147,74

50,00

INDIKACIJE

Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.

NAPOMENA

(Brisana)

 

L02B

Hormonski antagonisti i srodni lekovi

 

L02BA

Anti-estrogeni

 

L02BA01

tamoksifen

1039010

L02BA01

tamoksifen

NOLVADEX

film tableta

blister, 30 po 10 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

323,90

20 mg

21,59

50,00

1039395

L02BA01

tamoksifen

TAMOXIFEN

tableta

30 po 10 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

323,90

20 mg

21,59

50,00

1039396

L02BA01

tamoksifen

TAMOXIFEN

tableta

30 po 20 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

482,70

20 mg

16,09

50,00

 

L02BB

Antiandrogeni

 

L02BB03

bikalutamid

1037076

L02BB03

bikalutamid

BICADEX

film tableta

blister, 28 po 50 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.096,00

50 mg

74,86

50,00

1037350

L02BB03

bikalutamid

BIKALUTAMID PLIVA

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

2.096,00

50 mg

74,86

50,00

INDIKACIJE

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

L02BG

Inhibitori enzima aromataze

 

L02BG03

anastrozol

1039325

L02BG03

anastrozol

ARIMIDEX

film tableta

28 po 1 mg

AstraZeneca UK Limited

Velika Britanija

2.515,60

1 mg

89,84

50,00

1039326

L02BG03

anastrozol

TRASOLETTE

film tableta

blister, 28 po 1 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.515,60

1 mg

89,84

50,00

1039720

L02BG03

anastrozol

AREMED

film tableta

blister, 28 po 1 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

2.515,60

1 mg

89,84

50,00

1039328

L02BG03

anastrozol

ANASTROZOLE MEDICO UNO

film tableta

blister, 28 po 1 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

2.515,60

1 mg

89,84

50,00

INDIKACIJE

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

 

L02BG04

letrozol

1039331

L02BG04

letrozol

FEMOZOL

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.695,30

2,5 mg

89,84

50,00

1039333

L02BG04

letrozol

LETROZOLE MEDICO UNO

film tableta

blister, 28 po 2,5 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

2.515,60

2,5 mg

89,84

50,00

INDIKACIJE

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

 

L02BG06

eksemestan

1039390

L02BG06

eksemestan

AROMASIN

tableta

30 po 25 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

2.695,40

25 mg

89,85

50,00

1039391

L02BG06

eksemestan

EXEMESTANE ALVOGEN

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Eirgen Pharma Ltd.

Irska

2.695,40

25 mg

89,85

50,00

INDIKACIJE

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

 

L04

IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA

 

L04A

Imunosupresivi

 

L04AA

Selektivni imunosupresivi

 

L04AA06

mikofenolna kiselina

1014081

L04AA06

mikofenolna kiselina

CELLCEPT

kapsula

blister, 300 po 250 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

23.759,30

2 g

633,58

50,00

1014083

L04AA06

mikofenolna kiselina

CELLCEPT

film tableta

blister, 150 po 500 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

24.925,30

2 g

664,67

50,00

1014094

L04AA06

mikofenolna kiselina

MICOLAT

kapsula, tvrda

blister, 300 po 250 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

14.026,20

2 g

374,03

50,00

1014095

L04AA06

mikofenolna kiselina

TRIXIN *

kapsula, tvrda

blister, 100 po 250 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

4.675,40

2 g

374,03

50,00

1014111

L04AA06

mikofenolna kiselina

MOFETAN

kapsula, tvrda

blister, 30 po 250 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.402,60

2 g

374,03

50,00

1014110

L04AA06

mikofenolna kiselina

MOFETAN

film tableta

blister, 150 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

16.155,30

2 g

430,81

50,00

INDIKACIJE

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

L04AA06

mikofenolat natrijum

1014260

L04AA06

mikofenolat natrijum

MYFORTIC

gastrorezistentna tableta

blister, 120 po 180 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

12.912,80

2 g

860,85

50,00

1014261

L04AA06

mikofenolat natrijum

MYFORTIC

gastrorezistentna tableta

blister, 120 po 360 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

25.807,80

2 g

860,26

50,00

INDIKACIJE

Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

L04AA10

sirolimus

1014270

L04AA10

sirolimus

RAPAMUNE

obložena tableta

blister, 30 po 1 mg

Wyeth Pharmaceuticals; Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Velika Britanija; Irska

11.480,60

3 mg

1.148,06

50,00

INDIKACIJE

Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalema, kod pojave izražene fibroze dokazane na bioptičkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem usporenja progresije hronične alograft nefropatije (Z94.0).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

 

L04AA18

everolimus

1014051

L04AA18

everolimus

CERTICAN

tableta

blister, 60 po 0,25 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

9.946,10

1,5 mg

994,61

50,00

1014052

L04AA18

everolimus

CERTICAN

tableta

blister, 60 po 0,5 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

18.313,20

1,5 mg

915,66

50,00

INDIKACIJE

Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

 

L04AD

Inhibitori kalcineurina

 

L04AD01

ciklosporin

1014990

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

kapsula, meka

blister, 50 po 25 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

3.740,90

0,25 g

748,18

50,00

1014992

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

kapsula, meka

blister, 50 po 50 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

7.201,20

0,25 g

720,12

50,00

1014991

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

kapsula, meka

blister, 50 po 100 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

13.441,10

0,25 g

672,06

50,00

3014999

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

oralni rastvor

bočica, 1 po 50 ml (100 mg/1 ml)

Novartis Pharma GMBH

Nemačka

13.042,10

0,25 g

652,11

50,00

INDIKACIJE

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

L04AD02

takrolimus

1014255

L04AD02

takrolimus

PANALIMUS

kapsula, tvrda

blister, 60 po 0,5 mg

Panacea Biotec Ltd.

Indija

1.800,00

5 mg

300,00

50,00

1014256

L04AD02

takrolimus

PANALIMUS

kapsula, tvrda

blister, 60 po 1 mg

Panacea Biotec Ltd.

Indija

3.500,00

5 mg

291,67

50,00

1014257

L04AD02

takrolimus

PANALIMUS

kapsula, tvrda

blister, 100 po 5 mg

Panacea Biotec Ltd.

Indija

65.134,10

5 mg

651,34

50,00

1014250

L04AD02

takrolimus

PROGRAF

kapsula

60 po 1 mg

Astellas

Irska

8.430,00

5 mg

702,50

50,00

1014251

L04AD02

takrolimus

PROGRAF

kapsula

30 po 5 mg

Astellas

Irska

19.540,20

5 mg

651,34

50,00

1014252

L04AD02

takrolimus

PROGRAF

kapsula

30 po 0,5 mg

Astellas

Irska

2.300,50

5 mg

766,83

50,00

1014240

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,5 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

2.300,50

5 mg

766,83

50,00

1014242

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 1 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

4.215,00

5 mg

702,50

50,00

1014245

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 3 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

13.340,80

5 mg

741,16

50,00

1014247

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 5 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

19.540,20

5 mg

651,34

50,00

1014244

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 60 po 1 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

8.430,00

5 mg

702,50

50,00

INDIKACIJE

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

L04AX

Ostali imunosupresivi

 

L04AX01

azatioprin

1014020

L04AX01

azatioprin

IMURAN

film tableta

100 po 50 mg

Excella GmbH

Nemačka

1.926,40

0,15 g

57,79

50,00

 

L04AX03

metotreksat

1034330

L04AX03

metotreksat

METHOTREXAT "EBEWE"

tableta

kontejner za tablete, 50 po 2,5 mg

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

701,30

2,5 mg

14,03

50,00

1034331

L04AX03

metotreksat

METHOTREXAT "EBEWE"

tableta

kontejner za tablete, 50 po 5 mg

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.250,10

2,5 mg

12,50

50,00

* Lek se briše sa Liste lekova 31. marta 2014. godine

 

Lista A - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

 

M

MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA)

 

M01

ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI

 

M01A

Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi

 

M01AE01

ibuprofen

3162033

M01AE01

ibuprofen

BRUFEN

sirup

plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Abbott S.R.L.

Italija

205,30

1,2 g

123,18

50,00

3162533

M01AE01

ibuprofen

IBUPROFEN

sirup

bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

171,10

1,2 g

102,66

50,00

3162325

M01AE05

ibuprofen

IBALGIN BABY

oralna suspenzija

bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Zentiva K.S.

Češka

171,10

1,2 g

102,66

50,00

NAPOMENA

Sirup samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

 

M03

MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)

 

M03B

Miorelaksansi sa centralnim delovanjem

 

M03BX

Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem

 

M03BX02

tizanidin

1165122

M03BX02

tizanidin

SIRDALUD

tableta

blister, 30 po 4 mg

Novartis Urunleri

Turska

589,50

12 mg

58,95

50,00

INDIKACIJE

Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)

NAPOMENA

Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.

 

M04

PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA

 

M04A

Preparati za lečenje gihta

 

M04AA

Inhibitori sinteze mokraćne kiseline

 

M04AA01

alopurinol

1168089

M04AA01

alopurinol

ALOPURINOL

tableta

blister, 40 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

107,70

0,4 g

10,77

50,00

 

Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

 

N

NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)

 

N02

ANALGETICI

 

N02A

Opioidi

 

N02AA

Prirodni alkaloidi opijuma

 

N02AA01

morfin

3087306

N02AA01

morfin-hidrohlorid

MORPHIN MERCK 2%

oralne kapi, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 50 ml (2%)

Merck KGaA

Nemačka

1.408,30

0,1 g

140,83

50,00

3087302

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralni rastvor

kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (10 mg/5 ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

1.222,70

0,1 g

611,35

50,00

3087303

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralni rastvor

kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (30 mg/5 ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

1.222,70

0,1 g

203,78

50,00

3087301

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralne kapi, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 20 ml (20 mg/ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

551,50

0,1 g

137,88

50,00

3087304

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

sirup

bočica staklena, 1 po 100 ml (10 mg/5ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

310,40

0,1 g

155,20

50,00

INDIKACIJE

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

N02AA03

hidromorfon

1087711

N02AA03

hidromorfon

JURNISTA

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 14 po 8 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.585,20

20 mg

461,64

50,00

1087710

N02AA03

hidromorfon

JURNISTA

tableta sa produženim oslobađanjem

14 po 16 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

4.552,60

20 mg

406,48

50,00

1087715

N02AA03

hidromorfon

JURNISTA

tableta sa produženim oslobađanjem

28 po 32 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

17.236,30

20 mg

384,74

50,00

INDIKACIJE

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

N02AB

Derivati fenilpiperidina

 

N02AB03

fentanil

9087565

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.093,90

1,2 mg

62,51

50,00

9087566

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.187,90

1,2 mg

62,51

50,00

9087568

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

3.428,10

1,2 mg

65,30

50,00

9087567

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

3.666,30

1,2 mg

52,38

50,00

9087805

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

transedermalni flaster

kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 5,78 mg/10,5 cm2)

Hexal AG

Nemačka

1.084,40

1,2 mg

45,03

50,00

9087808

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

transedermalni flaster

kesica, 5 po 50 mcg/h(5 po 11,56 mg/21 cm2)

Hexal AG

Nemačka

2.168,80

1,2 mg

45,03

50,00

9087802

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

transedermalni flaster

kesica, 5 po 100 mcg/h(5 po 23,12 mg/42 cm2)

Hexal AG

Nemačka

3.634,20

1,2 mg

37,73

50,00

9087201

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 25 mcg/h(5 po 4,125 mg/7,5 cm2)

Actavis Nordic A/S

Danska

1.084,40

1,2 mg

63,09

50,00

9087202

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 50 mcg/h(5 po 8,25 mg/15 cm2)

Actavis Nordic A/S

Danska

2.168,80

1,2 mg

63,09

50,00

9087203

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm2)

Actavis Nordic A/S

Danska

3.311,40

1,2 mg

64,22

50,00

9087200

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 100 mcg/h(5 po 16,5 mg/30 cm2)

Actavis Nordic A/S

Danska

3.634,20

1,2 mg

52,86

50,00

INDIKACIJE

1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97)
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

NAPOMENA

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

 

N02AX

Ostali opioidi

 

N02AX02

tramadol

1087530

N02AX02

tramadol

TRODON

kapsula, tvrda

blister, 20 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

172,10

0,3 g

51,63

50,00

1087650

N02AX02

tramadol

TRAMAFORT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

307,00

0,3 g

46,05

50,00

1087651

N02AX02

tramadol

TRAMAFORT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 150 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

495,10

0,3 g

49,51

50,00

1087700

N02AX02

tramadol

TRAMAFLASH

oralna disperzibilna tableta

blister, 20 po 50 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

172,10

0,3 g

51,63

50,00

1087553

N02AX02

tramadol

TRODON

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 10 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

153,50

0,3 g

46,05

50,00

1087550

N02AX02

tramadol

TRODON

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 10 po 200 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

307,10

0,3 g

46,07

50,00

 

N02B

Ostali analgetici i antipiretici

 

N02BE

Anilidi

 

N02BE01

paracetamol

3086695

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL

sirup

bočica, 1 po 100 ml (120 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

150,00

3 g

187,50

50,00

3086742

N02BE01

paracetamol

PANATERM

sirup

bočica plastična, 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)

Sopharma PLC

Bugarska

187,50

3 g

187,50

50,00

NAPOMENA

Sirup samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

 

N03

ANTIEPILEPTICI

 

N03A

Antiepileptici

 

N03AA

Barbiturati i derivati

 

N03AA02

fenobarbital (fenobarbiton)

1084600

N03AA02

fenobarbital(fenobarbiton)

FENOBARBITON

(Brisan)

1084210

N03AA02

fenobarbital(fenobarbiton)

PHENOBARBITON

tableta

blister, 30 po 15 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

71,00

0,1 g

15,78

50,00

1084521

N03AA02

fenobarbital(fenobarbiton)

PHENOBARBITON

tableta

blister, 30 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

158,10

0,1 g

5,27

50,00

 

N03AD

Derivati sukcinimida

 

N03AD01

etosuksimid

3084513

N03AD01

etosuksimid

SUXINUTIN

sirup

bočica od tamnog stakla, 1 po 200 ml (250 mg/5 ml)

Famar Orleans

Francuska

356,70

1,25 g

44,59

50,00

INDIKACIJE

1. Epilepsija (G40-G41).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

 

N03AE

Derivati benzodiazepina

 

N03AE01

klonazepam

1084402

N03AE01

klonazepam

RIVOTRIL

tableta

fiola, 30 po 2 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

148,90

8 mg

19,85

50,00

1084403

N03AE01

klonazepam

RIVOTRIL

tableta

bočica, 50 po 0,5 mg

Roche Farma S.A; F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Španija; Švajcarska

158,70

8 mg

50,78

50,00

1084404

N03AE01

klonazepam

RIVOTRIL

tableta

bočica, 30 po 2 mg

Roche Farma S.A; F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Španija; Švajcarska

148,90

8 mg

19,85

50,00

1084255

N03AE01

klonazepam

KLONAZEPAM

tableta

blister, 30 po 2 mg

Remedica Ltd.

Kipar

148,90

8 mg

19,85

50,00

 

N03AF

Derivati karboksamida

 

N03AF01

karbamazepin

1084070

N03AF01

karbamazepin

GALEPSIN

tableta

blister, 50 po 200 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

257,10

1 g

25,71

50,00

1084060

N03AF01

karbamazepin

KARBAPIN

tableta

blister, 50 po 200 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

257,10

1 g

25,71

50,00

3084532

N03AF01

karbamazepin

TEGRETOL

oralna suspenzija

1 po 250 ml (2 g/100 ml)

Novartis Pharma S.A.S.

Francuska

388,80

1 g

77,76

50,00

1084530

N03AF01

karbamazepin

TEGRETOL CR

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 400 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

454,60

1 g

37,88

50,00

1084351

N03AF01

karbamazepin

CARBAMAZEPINE- RETARD

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 400 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

454,60

1 g

37,88

50,00

NAPOMENA

Sirup samo za decu.

 

N03AG

Derivati masnih kiselina

 

N03AG01

valproinska kiselina (natrijum valproat)

3084501

N03AG01

natrijum valproat

EFTIL

sirup

bočica, 1 po 150 ml (50 mg/ml)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska

Republika Srbija

376,30

1,5 g

75,26

50,00

1084500

N03AG01

natrijum valproat, valproinska kiselina

EFTIL

tableta sa produženim oslobađanjem

fiola, 30 po (333 mg + 145 mg)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska

Republika Srbija

330,80

1,5 g

34,60

50,00

1084817

N03AG01

valproinska kiselina, natrijum valproat

VALPROIX

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po (145 mg + 333 mg)

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

330,80

1,5 g

34,60

50,00

 

N03AX

Ostali antiepileptici

 

N03AX09

lamotrigin

1084780

N03AX09

lamotrigin

LAMECT

tableta

blister, 30 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

265,00

0,3 g

106,00

50,00

1084781

N03AX09

lamotrigin

LAMECT

tableta

blister, 30 po 50 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

566,10

0,3 g

113,22

50,00

1084782

N03AX09

lamotrigin

LAMECT

tableta

blister, 30 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.044,10

0,3 g

104,41

50,00

1084550

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

blister, 30 po 25 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

265,00

0,3 g

106,00

50,00

1084551

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

blister, 30 po 50 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

566,10

0,3 g

113,22

50,00

1084552

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

blister, 30 po 100 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

1.044,10

0,3 g

104,41

50,00

1084786

N03AX09

lamotrigin

SOLABAN

tableta za oralnu suspenziju

blister, 30 po 25 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

265,00

0,3 g

106,00

50,00

1084788

N03AX09

lamotrigin

SOLABAN

tableta za oralnu suspenziju

blister, 30 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

566,10

0,3 g

113,22

50,00

1084785

N03AX09

lamotrigin

SOLABAN

tableta za oralnu suspenziju

blister, 30 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.044,10

0,3 g

104,41

50,00

1084827

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRAL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

265,00

0,3 g

106,00

50,00

1084826

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRAL

tableta

blister, 30 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

566,10

0,3 g

113,22

50,00

1084825

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRAL

tableta

blister, 30 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.044,10

0,3 g

104,41

50,00

1084080

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

265,00

0,3 g

106,00

50,00

1084081

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 50 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

566,10

0,3 g

113,22

50,00

1084082

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 100 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

1.044,10

0,3 g

104,41

50,00

1084083

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 200 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

1.730,50

0,3 g

86,53

50,00

1084126

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

tableta

30 po 25 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

265,00

0,3 g

106,00

50,00

1084127

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

tableta

30 po 50 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

566,10

0,3 g

113,22

50,00

1084125

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

tableta

30 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

1.044,10

0,3 g

104,41

50,00

1084121

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

oralna disperzibilna tableta

30 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

103,20

0,3 g

516,00

50,00

1084123

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

oralna disperzibilna tableta

30 po 5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

87,10

0,3 g

174,20

50,00

1084122

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

oralna disperzibilna tableta

30 po 25 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

265,00

0,3 g

106,00

50,00

1084124

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

oralna disperzibilna tableta

30 po 50 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

566,10

0,3 g

113,22

50,00

1084120

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

oralna disperzibilna tableta

30 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

1.044,10

0,3 g

104,41

50,00

INDIKACIJE

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

 

N03AX11

topiramat

1084700

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

film tableta

blister, 28 po 25 mg

Cilag AG

Švajcarska

306,50

0,3 g

131,36

50,00

1084701

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Cilag AG

Švajcarska

620,40

0,3 g

132,94

50,00

1084702

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Cilag AG

Švajcarska

1.226,00

0,3 g

131,36

50,00

1084716

N03AX11

topiramat

TIRAMAT

film tableta

blister, 60 po 25 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

562,70

0,3 g

112,54

50,00

1084717

N03AX11

topiramat

TIRAMAT

film tableta

blister, 60 po 50 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

1.329,40

0,3 g

132,94

50,00

1084715

N03AX11

topiramat

TIRAMAT

film tableta

blister, 60 po 100 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

2.627,20

0,3 g

131,36

50,00

INDIKACIJE

1. Epilepsija (G40-G41).

NAPOMENA

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

 

N03AX12

gabapentin

1084750

N03AX12

gabapentin

KATENA

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

1.031,20

1,8 g

123,74

50,00

1084612

N03AX12

gabapentin

NEURONTIN

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

1.031,20

1,8 g

123,74

50,00

INDIKACIJE

1. Epilepsija (G40).

NAPOMENA

(Brisana)

 

N03AX14

levetiracetam

1084821

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 250 mg

UCB Pharma SA

Belgija

1.252,30

1,5 g

125,23

50,00

1084820

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 500 mg

UCB Pharma SA

Belgija

2.291,80

1,5 g

114,59

50,00

1084822

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

UCB Pharma SA

Belgija

4.431,70

1,5 g

110,79

50,00

3084823

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

oralni rastvor

bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)

Nextpharma SAS

Francuska

6.241,50

1,5 g

312,08

50,00

1084831

N03AX14

levetiracetam

EPILEV

film tableta

blister, 60 po 250 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.252,30

1,5 g

125,23

50,00

1084832

N03AX14

levetiracetam

EPILEV

film tableta

blister, 60 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.291,80

1,5 g

114,59

50,00

1084833

N03AX14

levetiracetam

EPILEV

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

4.431,70

1,5 g

110,79

50,00

1084834

N03AX14

levetiracetam

TINALVO

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

1.252,30

1,5 g

125,23

50,00

1084835

N03AX14

levetiracetam

TINALVO

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

2.291,80

1,5 g

114,59

50,00

1084836

N03AX14

levetiracetam

TINALVO

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

4.431,70

1,5 g

110,79

50,00

1084518

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

1.252,30

1,5 g

125,23

50,00

1084517

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

2.291,80

1,5 g

114,59

50,00

1084516

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 750 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

3.509,50

1,5 g

116,98

50,00

1084519

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

4.431,70

1,5 g

110,79

50,00

INDIKACIJE

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

 

N03AX16

pregabalin

1084736

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 75 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.095,50

0,3 g

149,68

50,00

1084738

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 150 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

3.151,20

0,3 g

112,54

50,00

1084745

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

6.302,40

0,3 g

112,54

50,00

INDIKACIJE

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

 

N04

ANTIPARKINSONICI

 

N04A

Antiholinergički lekovi

 

N04AA

Tercijarni amini

 

N04AA02

biperiden

1085320

N04AA02

biperiden

MENDILEX

tableta

blister, 50 po 2 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

169,80

10 mg

16,98

50,00

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psihijatra.

 

N04B

Dopaminergički lekovi

 

N04BA

Dopa i derivati dope

 

N04BA02

levodopa, benzerazid

1085212

N04BA02

levodopa, benzerazid

MADOPAR

tableta

boca staklena, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

2.125,70

0,6 g

63,77

50,00

1085307

N04BA02

levodopa, benzerazid

MADOPAR ROCHE

tableta

bočica, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

2.125,70

0,6 g

63,77

50,00

1085302

N04BA02

levodopa, benzerazid

MADOPAR ROCHE HBS

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

bočica, 30 po (100 mg + 25 mg)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

345,00

0,6 g

69,00

50,00

INDIKACIJE

1. Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

 

N04BB

Derivati amantadina

 

N04BB01

amantadin sulfat

1085350

N04BB01

amantadin sulfat

PK MERZ

tableta

30 po 100 mg

Merz Pharmaceuticals GmbH

Nemačka

440,70

0,2 g

29,38

50,00

INDIKACIJE

1. Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

 

N04BC

Agonisti dopamina

 

N04BC01

bromokriptin

1149040

N04BC01

bromokriptin

BROMOKRIPTIN

tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

274,80

40 mg

146,56

50,00

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili endokrinologa.

 

N05

PSIHOLEPTICI

 

N05A

Antipsihotici

 

N05AA

Fenotiazini sa alifatičnim bočnim lancem

 

N05AA01

hlorpromazin

1070056

N05AA01

hlorpromazin

LARGACTIL

film tableta

plastična fiola, 50 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

97,70

300 mg

23,45

50,00

NAPOMENA

(Brisana)

 

N05AB

Fenotiazini sa piperazinskom strukturom

 

N05AB02

flufenazin

1070850

N05AB02

flufenazin

METOTEN

obložena tableta

25 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

112,60

10 mg

45,04

50,00

1070851

N05AB02

flufenazin

METOTEN

obložena tableta

25 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

348,20

10 mg

27,86

50,00

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

 

N05AD

Derivati butirofenona

 

N05AD01

haloperidol

1070841

N05AD01

haloperidol

HALOPERIDOL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

465,70

8 mg

12,42

50,00

1070840

N05AD01

haloperidol

HALOPERIDOL

tableta

plastična bočica, 25 po 2 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

229,50

8 mg

36,72

50,00

1070800

N05AD01

haloperidol

HALOPERIDOL

tableta

blister, 25 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

229,50

8 mg

36,72

50,00

1070801

N05AD01

haloperidol

HALOPERIDOL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

465,70

8 mg

12,42

50,00

NAPOMENA

(Brisana)

 

N05AH

Diazepini, oksazepini I tiazepini

 

N05AH03

olanzapin

1070018

N05AH03

olanzapin

TREANA

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

947,30

10 mg

63,15

50,00

1070017

N05AH03

olanzapin

TREANA

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.894,90

10 mg

63,16

50,00

1070087

N05AH03

olanzapin

TREANA D

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

884,20

10 mg

63,16

50,00

1070088

N05AH03

olanzapin

TREANA D

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.768,50

10 mg

63,16

50,00

1070027

N05AH03

olanzapin

SIZAP

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

947,30

10 mg

63,15

50,00

1070028

N05AH03

olanzapin

SIZAP

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

1.894,90

10 mg

63,16

50,00

1070025

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

884,20

10 mg

63,16

50,00

1070023

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

1.768,50

10 mg

63,16

50,00

1070024

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

film tableta

blister, 28 po 15 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

2.652,80

10 mg

63,16

50,00

1070015

N05AH03

olanzapin

ZALASTA

tableta

blister, 28 po 5 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

884,20

10 mg

63,16

50,00

1070016

N05AH03

olanzapin

ZALASTA

tableta

blister, 28 po 10 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

1.768,50

10 mg

63,16

50,00

1070979

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

884,20

10 mg

63,16

50,00

1070978

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 7,5 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

1.326,40

10 mg

63,16

50,00

1070975

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

1.768,50

10 mg

63,16

50,00

1070976

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 15 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

2.652,80

10 mg

63,16

50,00

1070977

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 20 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

3.537,00

10 mg

63,16

50,00

1070093

N05AH03

olanzapin

OLPIN

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

947,30

10 mg

63,15

50,00

1070092

N05AH03

olanzapin

OLPIN

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

1.894,90

10 mg

63,16

50,00

INDIKACIJE

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

 

N05AX

Ostali antipsihotici

 

N05AX08

risperidon

1070920

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

280,70

5 mg

70,18

50,00

1070921

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

505,30

5 mg

63,16

50,00

1070922

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

842,20

5 mg

70,18

50,00

1070923

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

film tableta

blister, 20 po 4 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

1.122,80

5 mg

70,18

50,00

1070034

N05AX08

risperidon

RISPERIDON

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

280,70

5 mg

70,18

50,00

1070035

N05AX08

risperidon

RISPERIDON

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

505,30

5 mg

63,16

50,00

1070036

N05AX08

risperidon

RISPERIDON

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

842,20

5 mg

70,18

50,00

1070037

N05AX08

risperidon

RISPERIDON

film tableta

blister, 20 po 4 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.122,80

5 mg

70,18

50,00

1070063

N05AX08

risperidon

TORENDO

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija

Republika Srbija

505,30

5 mg

63,16

50,00

1070066

N05AX08

risperidon

TORENDO

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija

Republika Srbija

842,20

5 mg

70,18

50,00

1070935

N05AX08

risperidon

RISSAR

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

280,70

5 mg

70,18

50,00

1070928

N05AX08

risperidon

RISSAR

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

505,30

5 mg

63,16

50,00

1070929

N05AX08

risperidon

RISSAR

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

842,20

5 mg

70,18

50,00

1070004

N05AX08

risperidon

SPERIDAN

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

280,70

5 mg

70,18

50,00

1070001

N05AX08

risperidon

SPERIDAN

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

505,30

5 mg

63,16

50,00

1070002

N05AX08

risperidon

SPERIDAN

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

842,20

5 mg

70,18

50,00

1070003

N05AX08

risperidon

SPERIDAN

film tableta

blister, 20 po 4 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

1.122,80

5 mg

70,18

50,00

1070670

N05AX08

risperidon

AVERIDON

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

505,30

5 mg

63,16

50,00

INDIKACIJE

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N05AX08

risperidon

2070924

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

rastvor za oralnu upotrebu

boca staklena, 100 ml (1 mg/ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.667,30

5 mg

133,37

50,00

2070936

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

oralni rastvor

bočica staklena, 1 po 30 ml (1 mg/ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.235,80

5 mg

205,97

50,00

INDIKACIJE

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).
4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79),
5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1),
6. Poremećaji ponašanja (F91).

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 3, 4, 5. i 6. samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Prilikom propisivanja leka za pacijente sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obavezi da na lekarskom receptu u delu "dijagnoza" posle odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N05B

Anksiolitici

 

N05BA

Derivati benzodiazepina

 

N05BA01

diazepam

N002592

N05BA01

diazepam

DIAZEPAM

rastvor za rektalnu primenu

5 po 5 mg/2,5 ml

Apoteka-galenska laboratorija

Republika Srbija

452,50

10 mg

181,00

50,00

1071121

N05BA01

diazepam

BENSEDIN

tableta

30 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

107,60

10 mg

7,17

50,00

1071122

N05BA01

diazepam

BENSEDIN

tableta

30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

145,10

10 mg

4,84

50,00

1071701

N05BA01

diazepam

DIAZEPAM

tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

107,60

10 mg

7,17

50,00

1071702

N05BA01

diazepam

DIAZEPAM

tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

145,10

10 mg

4,84

50,00

1071786

N05BA01

diazepam

DIAZEPAM

tableta

blister, 30 po 5 mg

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Republika Srbija

107,60

10 mg

7,17

50,00

NAPOMENA

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

 

N06

PSIHOANALEPTICI

 

N06A

Antidepresivi

 

N06AA

Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina

 

N06AA09

amitriptilin

1072762

N06AA09

amitriptilin

AMITRIPTYLINE

film tableta

blister, 100 po 10 mg

Remedica Ltd.

Kipar

194,40

75 mg

14,58

50,00

1072763

N06AA09

amitriptilin

AMITRIPTYLINE

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Remedica Ltd.

Kipar

90,30

75 mg

9,03

50,00

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AA21

maprotilin

1072730

N06AA21

maprotilin

MAPROTILIN

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

127,90

0,1 g

17,05

50,00

1072731

N06AA21

maprotilin

MAPROTILIN

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

272,80

0,1 g

18,19

50,00

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AB

Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

 

N06AB03

fluoksetin

1072700

N06AB03

fluoksetin

FLUNIRIN

kapsula, tvrda

blister, 30 po 20 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

357,40

20 mg

11,91

50,00

1072930

N06AB03

fluoksetin

FLUNISAN

tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

357,40

20 mg

11,91

50,00

INDIKACIJE

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42),
4. Bulimija nervosa (F50.2).

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina.
Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AB04

citalopram

1072062

N06AB04

citalopram

CITALEX

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

119,10

20 mg

11,91

50,00

1072061

N06AB04

citalopram

CITALEX

film tableta

blister, 20 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

238,30

20 mg

11,92

50,00

1072067

N06AB04

citalopram

CITALEX

film tableta

blister, 50 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

297,90

20 mg

11,92

50,00

1072060

N06AB04

citalopram

CITALEX

film tableta

blister, 50 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

595,70

20 mg

11,91

50,00

INDIKACIJE

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).

NAPOMENA

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AB05

paroksetin

1072915

N06AB05

paroksetin

ACTAPAX

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

357,50

20 mg

11,92

50,00

1072916

N06AB05

paroksetin

ACTAPAX

film tableta

blister, 30 po 30 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

536,30

20 mg

11,92

50,00

1072907

N06AB05

paroksetin

PAROKSETIN PHARMAS

film tableta

blister, 30 po 20 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

357,50

20 mg

11,92

50,00

1072909

N06AB05

paroksetin

PAROKSETIN PHARMAS

film tableta

blister, 30 po 30 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

536,30

20 mg

11,92

50,00

INDIKACIJE

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

NAPOMENA

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AB06

sertralin

1072790

N06AB06

sertralin

ZOLOFT

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Haupt Pharma Latina S.R.L

Italija

333,60

50 mg

11,91

50,00

1072791

N06AB06

sertralin

ZOLOFT

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Haupt Pharma Latina S.R.L

Italija

667,10

50 mg

11,91

50,00

1072851

N06AB06

sertralin

SETALOFT

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

333,60

50 mg

11,91

50,00

1072850

N06AB06

sertralin

SETALOFT

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

667,10

50 mg

11,91

50,00

1072724

N06AB06

sertralin

SIDATA

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

333,60

50 mg

11,91

50,00

1072723

N06AB06

sertralin

SIDATA

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

667,10

50 mg

11,91

50,00

1072644

N06AB06

sertralin

TRAGAL

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

333,60

50 mg

11,91

50,00

1072643

N06AB06

sertralin

TRAGAL

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

667,10

50 mg

11,91

50,00

1072635

N06AB06

sertralin

ASENTRA

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija

Republika Srbija

333,60

50 mg

11,91

50,00

1072636

N06AB06

sertralin

ASENTRA

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija

Republika Srbija

667,10

50 mg

11,91

50,00

INDIKACIJE

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06AB10

escitalopram

1072627

N06AB10

escitalopram

ELICEA

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija

Republika Srbija

166,90

10 mg

11,92

50,00

1072628

N06AB10

escitalopram

ELICEA *

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Slovenija

333,70

10 mg

11,92

50,00

1072625

N06AB10

escitalopram

LATA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

333,70

10 mg

11,92

50,00

INDIKACIJE

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).

NAPOMENA

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

 

N06B

Psihostimulansi i nootropni lekovi

 

N06BA

Simpatikomimetici centralnog delovanja

 

N06BA04

metilfenidat

1073190

N06BA04

metilfenidat

CONCERTA

tableta sa produženim oslobađanjem

bočica, 30 po 18 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

3.362,30

30 mg

186,79

50,00

1073191

N06BA04

metilfenidat

CONCERTA

tableta sa produženim oslobađanjem

bočica, 30 po 36 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

4.019,40

30 mg

111,65

50,00

INDIKACIJE

1. Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje

NAPOMENA

Samo za decu.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova:
1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd,
2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd,
3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr. C. Brajović" - Beograd,
4. Klinički centar Vojvodine,
5. Klinički centar Niš,
6. Klinički centar Kragujevac.

 

N07

OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM

 

N07A

Parasimpatomimetici

 

N07AA

Antiholinergici

 

N07AA02

piridostigmin

1088055

N07AA02

piridostigmin

MESTINON

obložena tableta

bočica, 150 po 60 mg

ICN Polfa Rzeszow S.A; Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH

Poljska; Švajcarska

3.196,40

0,18 g

63,93

50,00

 

N07B

Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti

 

N07BB

Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti

 

N07BB01

disulfiram

1075091

N07BB01

disulfiram

ESPERAL

tableta

20 po 500 mg

Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

Portugalija; Mađarska

151,30

0,2 g

3,03

50,00

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

 

N07BC

Lekovi koji se upotrebljavaju u opioidnoj zavisnosti

 

N07BC02

metadon

2087310

N07BC02

metadon

METADON

kapi

bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

144,30

25 mg

36,08

50,00

2087505

N07BC02

metadon

METADON ALKALOID

oralne kapi, rastvor

bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

144,30

25 mg

36,08

50,00

2087510

N07BC02

metadon

METADON MOLTENI

oralni rastvor

bočica plastična, 1 po 20 ml (1 mg/ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

26,50

25 mg

33,13

50,00

2087515

N07BC02

metadon

METADON MOLTENI

oralni rastvor

bočica plastična, 1 po 20 ml (5 mg/ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

132,70

25 mg

33,18

50,00

INDIKACIJE

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

NAPOMENA

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

* Lek se briše sa Liste lekova 31. marta 2014. godine

 

Lista A - Grupa P. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

P

ANTIPARAZITNI PROIZVODI, INSEKTICIDI I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA

 

P01

ANTIPROTOZOICI

 

P01A

Amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama

 

P01AB

Derivati nitroimidazola

 

P01AB01

metronidazol

1029080

P01AB01

metronidazol

ORVAGIL

tableta

20 po 250 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

124,00

2 g

49,60

50,00

1029082

P01AB01

metronidazol

ORVAGIL

tableta

20 po 400 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

208,20

2 g

52,05

50,00

1029083

P01AB01

metronidazol

ORVAGIL D

tableta

20 po 400 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

208,20

2 g

52,05

50,00

INDIKACIJE

1. Infekcije trihomonasom (A59),
2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05),
3. Amebiaza (A06),
4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29).

 

P02

ANTIHELMINTICI

 

P02C

Lekovi protiv nematoda

 

P02CA

Derivati benzimidazola

 

P02CA01

mebendazol

3028300

P02CA01

mebendazol

SOLTRIK

oralna suspenzija

bočica, 1 po 30 ml (100 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

129,10

0,2 g

43,03

50,00

 

Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

R

RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

 

R01

Nazalni preparati

 

R01A

Dekongestivi i ostali nazalni preparati za lokalnu primenu

 

R01AD

Kortikosteroidi

 

R01AD09

mometazon

7110310

R01AD09

mometazon

NASONEX

(Brisan)

7110311

R01AD09

mometazon

NASONEX

sprej za nos, suspenzija

bočica sa raspršivačem, 1 po 140 doza (0,05%)

Schering Plough Labo N.V.

Belgija

859,90

200 mcg

24,57

50,00

NAPOMENA

Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.

 

R01AD12

flutikazonfuroat

7110033

R01AD12

flutikazonfuroat

AVAMYS

sprej za nos, suspenzija

bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 doza (27,5 mcg/doza)

Glaxo Operations UK Limited

Velika Britanija

733,70

110 mcg

24,46

50,00

NAPOMENA

Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.

 

R03

LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI

 

R03A

Adrenergici, inhalacioni

 

R03AC

Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora

 

R03AC02

salbutamol

7114462

R03AC02

salbutamol

SPALMOTIL

rastvor za raspršivanje

bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

196,90

10 mg

39,38

50,00

7114550

R03AC02

salbutamol

VENTOLIN

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 10 ml (200 doza po 0,1 mg)

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

287,40

0,8 mg

11,50

50,00

7114685

R03AC02

salbutamol

ECOSAL

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 200 doza (100 mcg/doza)

Ivax Pharmaceuticals

Češka

287,40

0,8 mg

11,50

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

 

R03AC12

salmeterol

7114591

R03AC12

salmeterol

SEREVENT Inhaler CFC-Free

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija

Republika Srbija

2.049,50

100 mcg

68,32

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).

NAPOMENA

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

R03AC13

formoterol

7114162

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.051,20

24 mcg

70,08

50,00

7114163

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

2.102,20

24 mcg

70,07

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).

NAPOMENA

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

R03AK

Adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji

 

R03AK03

fenoterol, ipratropijum bromid

7114725

R03AK03

fenoterol, ipratropijum bromid

BERODUAL N

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (0,05 mg + 0,021 mg)/ doza

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

786,60

6 inh.

23,60

50,00

7114129

R03AK03

fenoterol, ipratropijum bromid

BERODUAL

rastvor za raspršivanje

bočica od tamnog stakla, 1 po 20 ml (0,5 mg/ml + 0,25 mg/ml)

Istituto De Angeli S.R.L.

Italija

384,90

-

-

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

 

R03AK06

flutikazon propionat, salmeterol

7114670

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

2.338,80

2 inh.

77,96

50,00

7114671

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

3.033,40

2 inh.

101,11

50,00

7114672

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

3.991,70

2 inh.

133,06

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

R03AK07

budesonid, formoterol

7114710

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (80 mcg + 4,5 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

1.727,70

4 inh.

115,18

50,00

7114711

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

2.118,10

4 inh.

141,21

50,00

7114712

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)

AstraZeneca AB

Švedska

3.991,70

2 inh.

133,06

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

R03B

Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni

 

R03BA

Glukokortikoidi

 

R03BA01

beklometazon

7114562

R03BA01

beklometazon

BECLOFORTE CFC- FREE INHALER

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija

Republika Srbija

729,70

800 mcg

11,68

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

R03BA02

budesonid

7114572

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

925,60

800 mcg

37,02

50,00

7114574

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Švedska

1.851,10

800 mcg

37,02

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Samo za decu i trudnice.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

R03BA02

budesonid

7114722

R03BA02

budesonid

BUDELIN NOVOLIZER

prašak za inhalaciju

uložak, 1 po 200 doza (200 mcg/doza)

Meda Pharma GmbH & Co. KG; Meda Manufacturing GmbH

Nemačka; Nemačka

1.303,20

800 mcg

26,06

50,00

7114721

R03BA02

budesonid

BUDELIN NOVOLIZER

prašak za inhalaciju

inhalator i uložak, 1 po 200 doza (200 mcg/doza)

Meda Pharma GmbH & Co. KG; Meda Manufacturing GmbH

Nemačka; Nemačka

1.485,70

800 mcg

29,71

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Samo za decu i trudnice.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

R03BA02

budesonid

7114576

R03BA02

budesonid

PULMICORT

suspenzija za raspršivanje

ampula, 20 po 2 ml (0,25 mg/ml)

AstraZeneca AB

Švedska

1.126,20

800 mcg

90,10

50,00

7114577

R03BA02

budesonid

PULMICORT

suspenzija za raspršivanje

ampula, 20 po 2 ml (0,5 mg/ml)

AstraZeneca AB

Švedska

1.655,70

800 mcg

66,23

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Samo za decu.

 

R03BA05

flutikazon propionate

7114597

R03BA05

flutikazon propionate

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija

Republika Srbija

907,40

0,6 mg

90,74

50,00

7114595

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija

Republika Srbija

786,00

0,6 mg

62,88

50,00

7114596

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija

Republika Srbija

1.559,50

0,6 mg

62,38

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Samo za decu stariju od 4 godine.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

R03BA08

ciklesonid

7114744

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO 160

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

sprej bočica sa dozerom, 1 po 60 doza (160 mcg/doza)

Nycomed GmbH

Nemačka

1.741,60

0,16 mg

29,03

50,00

7114741

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO 80

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

sprej-boca sa dozerom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)

Nycomed GmbH

Nemačka

3.088,10

0,16 mg

51,47

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Samo za decu stariju od 12 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

R03C

Adrenergici za sistemsku primenu

 

R03CC

Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora

 

R03CC02

salbutamol

3114460

R03CC02

salbutamol

SPALMOTIL

oralni rastvor

boca, 1 po 200 ml (2 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

198,20

12 mg

29,73

50,00

1114461

R03CC02

salbutamol

SPALMOTIL

tableta

blister, 60 po 2 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

175,00

12 mg

17,50

50,00

 

R03D

Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima

 

R03DA

Ksantini

 

R03DA04

teofilin

1114220

R03DA04

teofilin

DUROFILIN

kapsula retard

blister, 40 po 125 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

132,00

0,4 g

10,56

50,00

1114221

R03DA04

teofilin

DUROFILIN

kapsula retard

blister, 40 po 250 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

320,80

0,4 g

12,83

50,00

 

R03DA05

aminofilin

1114503

R03DA05

aminofilin

AMINOFILIN Retard

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 350 mg

Union-Medic d.o.o. NoviSad

Republika Srbija

206,80

0,6 g

17,73

50,00

 

R03DC

Antagonisti receptora leukotriena

 

R03DC03

montelukast

1114640

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

tableta za žvakanje

blister, 28 po 5 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

1.856,40

10 mg

132,60

50,00

1114643

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

1.856,40

10 mg

66,30

50,00

3114644

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

granule

kesica, 28 po 4 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

1.857,60

10 mg

165,86

50,00

1114646

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

tableta za žvakanje

blister, 28 po 4 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

1.857,60

10 mg

165,86

50,00

1114552

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

tableta za žvakanje

blister, 28 po 4 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

1.857,60

10 mg

165,86

50,00

1114553

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

tableta za žvakanje

blister, 28 po 5 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

1.856,40

10 mg

132,60

50,00

1114554

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

1.856,40

10 mg

66,30

50,00

1114561

R03DC03

montelukast

MONTELUKAST PHARMAS

tableta za žvakanje

blister, 28 po 5 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

1.856,40

10 mg

132,60

50,00

1114560

R03DC03

montelukast

MONTELUKAST PHARMAS

tableta

blister, 28 po 10 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

1.856,40

10 mg

66,30

50,00

1114647

R03DC03

montelukast

TELUKA

tableta za žvakanje

blister, 28 po 4 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.857,60

10 mg

165,86

50,00

1114648

R03DC03

montelukast

TELUKA

tableta za žvakanje

blister, 28 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.856,40

10 mg

132,60

50,00

1114645

R03DC03

montelukast

TELUKA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.856,40

10 mg

66,30

50,00

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Tablete i granule od 4 mg se mogu koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

 

R05

LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE

 

R05C

Ekspektoransi, isključujući kombinacije sa antitusicima

 

R05CB

Mukolitici

 

R05CB13

dornaza alfa

7112250

R05CB13

dornaza alfa

PULMOZYME

rastvor za raspršivanje

6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

11.729,80

2,5 mg

1.954,97

50,00

INDIKACIJE

1. Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju kod bolesnika starosne dobi od 5 godina i više na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.

 

Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

S

SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO

 

S01

LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO

 

S01A

Antiinfektivi

 

S01AA

Antibiotici

 

S01AA01

hloramfenikol

4090121

S01AA01

hloramfenikol

CHLORAMPHENICOL

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (1%)

Galenika a.d.

Republika Srbija

136,90

-

-

50,00

4090815

S01AA01

hloramfenikol

HLORAMKOL

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (1%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

136,90

-

-

50,00

4090816

S01AA01

hloramfenikol

HLORAMFENIKOL ALKALOID

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (1%)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

136,90

-

-

50,00

 

S01AA11

gentamicin

7090801

S01AA11

gentamicin

GENTOKULIN

kapi za oči, rastvor

bočica, 1 po 10 ml (0,3%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

163,20

-

-

50,00

 

S01AA30

bacitracin, neomicin

4150250

S01AA30

bacitracin, neomicin

ENBECIN

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (500 + 3300 i.j.)/1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

94,50

-

-

50,00

 

S01AX

Ostali antiinfektivi

 

S01AX13

ciprofloksacin

7090010

S01AX13

ciprofloksacin

MAROCEN

kapi za oči, rastvor

bočica staklena, 1 po 5 ml 0,3%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

192,50

-

-

50,00

7090911

S01AX13

ciprofloksacin

CITERAL

(Brisan)

INDIKACIJE

1. Bakterijski keratitis (H16),
2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0),
3. Bakterijski blefaritis (H01.0).

 

S01B

Antiinflamatorni lekovi

 

S01BA

Kortikosteroidi, monokomponentni

 

S01BA02

hidrokortizon

4090620

S01BA02

hidrokortizon

HYDROCORTISON

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (1%)

Galenika a.d.

Republika Srbija

138,20

-

-

50,00

 

S01E

Lekovi u terapiji glaukoma i miotici

 

S01EB

Parasimpatikomimetici

 

S01EB01

pilokarpin

7094033

S01EB01

pilokarpin

MIOKARPIN

kapi za oči

bočica, 1 po 10 ml 2%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

143,80

0,4 ml

5,75

50,00

 

S01EC

Inhibitori karboanhidraze

 

S01EC03

dorzolamid

7096050

S01EC03

dorzolamid

TRUSOPT

kapi za oči, rastvor

bočica plastična, 1 po 5 ml (2%)

Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret

Francuska

500,10

0,3 ml

30,01

50,00

7096055

S01EC03

dorzolamid

ULOM

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (2%)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pliva Hrvatska

Mađarska; Hrvatska

500,10

0,3 ml

30,01

50,00

7096070

S01EC03

dorzolamid

OPTODROP

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (20 mg/ml)

Rafarm S.A.

Grčka

500,10

0,3 ml

30,01

50,00

INDIKACIJE

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

 

S01EC04

brinzolamid

7096060

S01EC04

brinzolamid

AZOPT

kapi za oči

5 ml (10 mg/ml)

Alcon-Couvreur

Belgija

781,30

0,2 ml

31,25

50,00

INDIKACIJE

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

 

S01ED

Beta-adrenergički blokatori

 

S01ED01

timolol

7093071

S01ED01

timolol

GLAUMOL

kapi za oči, rastvor

bočica staklena, 1 po 5 ml 0,5%

Galenika a.d.

Republika Srbija

139,10

0,2 ml

5,56

50,00

7093020

S01ED01

timolol

UNITIMOLOL 0.5%

kapi za oči, rastvor

bočica, 1 po 10 ml 0,5%

Unimed Pharma S.R.O.

Slovačka

278,20

0,2 ml

5,56

50,00

INDIKACIJE

Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

 

S01ED51

timolol, latanoprost

7099170

S01ED51

timolol, latanoprost

XALACOM

kapi za oči, rastvor

1 po 2,5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

738,10

0,1 ml

29,52

50,00

INDIKACIJE

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

 

S01ED51

dorzolamid, timolol

7099180

S01ED51

dorzolamid, timolol

COSOPT

kapi za oči, rastvor

bočica, 1 po 5 ml (2% + 0,5%)

Laboratories Merck Sharp& Dohme-Chibret

Francuska

692,80

0,2 ml

27,71

50,00

7096052

S01ED51

dorzolamid, timolol

OPTODROP-CO *

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 20 mg/ml)

Rafarm S.A.

Grčka

574,20

0,2 ml

22,97

50,00

7099085

S01ED51

timolol, dorzolamid

ULOM PLUS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 20 mg/ml)

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

574,20

0,2 ml

22,97

50,00

7099185

S01ED51

dorzolamid, timolol

TIMOGLAUCON

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (20 mg/ml + 5 mg/ml)

Aeropharm GmbH

Nemačka

574,20

0,2 ml

22,97

50,00

INDIKACIJE

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

 

S01EE

Analozi prostaglandina

 

S01EE01

latanoprost

7099140

S01EE01

latanoprost

XALATAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml 0,005%

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

772,70

0,1 ml

30,91

50,00

7099155

S01EE01

latanoprost

UNILAT *

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)

Unimed Pharma S.R.O.

Slovačka

598,20

0,1 ml

23,93

50,00

7099156

S01EE01

latanoprost

UNILAT *

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 3 po 2,5 ml (50 mcg/ml)

Unimed Pharma S.R.O.

Slovačka

1.794,70

0,1 ml

23,93

50,00

7099001

S01EE01

latanoprost

LANOPROGAL

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

598,20

0,1 ml

23,93

50,00

7099171

S01EE01

latanoprost

VISUS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

598,20

0,1 ml

23,93

50,00

INDIKACIJE

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

* Lek se briše sa Liste lekova 31. marta 2014. godine

 

Lista A - Grupa V. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

 

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

 

V

OSTALO

 

V06

OPŠTI NUTRIJENSI

 

V06D

Ostali nutrijensi

 

V06DX

Ostali nutrijensi

 

V06DX..

bezglutensko brašno

N002303

V06DX..

bezglutensko brašno

MIX B I MIX C BRAŠNO

prašak

1 kg

Dr Schär GmbH

Italija

585,00

-

-

50,00

INDIKACIJE

1. Celijačna bolest (K90.0)

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije.
Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.

 

V06DX..

namirnice za enteralnu ishranu

N003582

V06DX..

namirnice za enteralnu ishranu

NUTRIDRINK

rastvor za enteralnu ishranu

bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)

N.V.Nutricia Zoetermeer

Holandija

168,40

-

-

50,00

N003590

V06DX..

namirnice za enteralnu ishranu

NUTRISON

rastvor za enteralnu ishranu

boca, 500 ml
(1 kcal/ml)

N.V.Nutricia
Zoetermeer

Holandija

168,40

-

-

50,00

INDIKACIJA

1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40)
2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9)
3. Spinalna mišićna distrofija (G12)
4. Batenova bolest (G25.3)
5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.

NAPOMENA

Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.