Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja


U pravnoj bazi Paragraf Lex postoji redakcijska napomena u vezi sa ovim propisom. Pretplatom na pravnu bazu stičete uvid u ovu napomenu.

Email Print

PRAVILNIK

O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 123/2014 i 136/2014)

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1329510

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

285,70

1 g

57,14

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329200

J01MA02

ciprofloksacin

CIPRINOL

film tableta

blister 10 po 250 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija

Republika Srbija

157,60

1 g

63,04

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329201

J01MA02

ciprofloksacin

CIPRINOL

film tableta

blister 10 po 500 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija

Republika Srbija

285,70

1 g

57,14

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1329203

J01MA02

ciprofloksacin

CIPRINOL

film tableta

blister 10 po 750 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija

Republika Srbija

472,80

1 g

63,04

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

 

1132350

J01MA06

norfloksacin

URICIN

film tableta

bočica plastična, 20 po 400 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

438,60

0,8 g

43,86

50,00

 

 

1327130

J02AB02

ketokonazol

MYCOSEB

tableta

20 po 200 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

513,10

0,2 g

25,66

50,00

 

 

1025859

J04AB02

rifampicin

RIFAMOR

kapsula, tvrda

blister, 16 po 300 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

339,90

0,6 g

42,49

50,00

 

 

1328230

J05AB01

aciklovir

ACIKLOVIR

tableta

blister, 25 po 200 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

672,50

4 g

538,00

50,00

1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3),
2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94),
3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).

Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja dermatologa i oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa.

1328372

J05AE01

sakvinavir

INVIRASE

film tableta

120 po 500 mg

Roche Pharma S.A.; F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

30.124,50

1,8 g

903,74

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328621

J05AE..

lopinavir, ritonavir

ALUVIA

film tableta

boca, 1 po 120 po (200 mg + 50 mg)

Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG

Nemačka

7.322,10

-

-

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328622

J05AE..

lopinavir, ritonavir

ALUVIA

film tableta

bočica, 1 po 60 po (100 mg + 25 mg)

Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG

Nemačka

3.689,00

-

-

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328617

J05AE03

ritonavir

NORVIR

film tableta

boca, 30 po 100 mg

Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG

Nemačka

2.273,20

1,2g

909,27

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328120

J05AE07

fosamprenavir

TELZIR

film tableta

bočica plastična, 60 po 700 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija;Španija

32.202,50

1,4 g

1.073,42

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328612

J05AE10

darunavir

PREZISTA

film tableta

boca, 60 po 600 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

68.573,10

1,2 g

2.285,77

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328411

J05AF01

zidovudin

ZIDOSAN

kapsula, tvrda

bočica plastična, 100 po 100 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

7.766,10

0,6 g

465,97

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328505

J05AF02

didanozin

VIDEX EC

kapsula

30 po 400 mg

Bristol Myers-Squibb S.R.L.

Italija

16.521,20

0,4 g

550,71

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328512

J05AF04

stavudin

ZERIT

kapsula

56 po 30 mg

Bristol Myers-Squibb

Švajcarska

12.884,40

80 mg

613,54

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328376

J05AF05

lamivudin

ZEFFIX

film tableta

28 po 100 mg

Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations

Poljska; Velika Britanija

5.741,40

0,3 g

615,15

50,00

1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške formeakutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni).
2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1), hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6)
3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima- svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg + iHBsAg¯ : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg + Hronična HBV infekcija:
a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci
b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK- PCR u titru>10 000 kopija/ml seruma)
c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza ( ALT)>2x iznad normalne vrednosti
d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.

1328375

J05AF05

lamivudin

EPIVIR

film tableta

bočica plastična, 60 po 150 mg

Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations

Poljska; Velika Britanija

10.199,50

0,3 g

339,98

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328530

J05AF06

abakavir

ZIAGEN

film tableta

blister, 60 po 300 mg

Glaxo Wellcome Operations

Velika Britanija

23.461,10

0,6 g

782,04

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328500

J05AF07

tenofovir

VIREAD

film tableta

boca, 30 po 245 mg

Gilead Sciences Ltd.

Irska

29.850,47

0,245 g

995,02

50,00

1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1);
2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac;
5. Vojnomedicinske akademije (VMA).
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

3328381

J05AG01

nevirapin

VIRAMUNE

oralna suspenzija

bočica, 1 po 240 ml (50 mg/5 ml)

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

1.696,50

0,4 g

282,75

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328380

J05AG01

nevirapin

VIRAMUNE

tableta

blister, 60 po 200 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

3.461,80

0,4 g

115,39

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328393

J05AG03

efavirenz

STOCRIN

film tableta

bočica plastična, 30 po 600 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

30.070,00

600 mg

1.002,33

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328640

J05AR01

zidovudin, lamivudin

COMBIVIR

film tableta

blister, 60 po (300 mg + 150 mg)

Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

20.758,30

2 tablete

691,94

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328601

J05AR02

abakavir, lamivudin

KIVEXA

film tableta

blister, 30 po (600 mg + 300 mg)

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija;Španija

33.818,10

1 tableta

1.127,27

50,00

HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328660

J05AX08

raltegravir

ISENTRESS

film tableta

bočica, 60 po 400 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

63.270,40

0,8 g

2.109,01

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328657

J05AX09

maravirok

CELSENTRI

film tableta

blister, 60 po 150 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

71.448,10

0,6 g

4.763,21

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1328656

J05AX09

maravirok

CELSENTRI

film tableta

blister, 60 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

71.448,10

0,6 g

2.381,60

50,00

HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

1030223

L01CB01

etopozid

LASTET CAP.25

kapsula

blister, 40 po 25 mg

Nippon Kayaku Co. Ltd.

Japan

11.361,80

-

-

50,00

 

 

1030222

L01CB01

etopozid

LASTET CAP.50

kapsula

blister, 20 po 50 mg

Nippon Kayaku Co. Ltd.

Japan

9.425,30

-

-

50,00

 

 

1030221

L01CB01

etopozid

LASTET CAP.100

kapsula

blister, 10 po 100 mg

Nippon Kayaku Co. Ltd.

Japan

11.361,80

-

-

50,00

 

 

1039285

L01XX05

hidroksikarbamid

LITALIR ◊

kapsula

bočica, 100 po 500 mg

Corden Pharma Latina S.P.A

Italija

2.966,90

-

-

50,00

Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Klinika za hematologiju KC Srbije,
KBC Bežanijska Kosa,
Univerzitetska dečja klinika,
Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
KC Kragujevac,
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.

1039284

L01XX05

hidroksikarbamid

HIDROKSIKARBAMID ◊

kapsula, tvrda

blister, 100 po 500 mg

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H

Nemačka

1.928,20

-

-

50,00

Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Klinika za hematologiju KC Srbije,
KBC Bežanijska Kosa,
Univerzitetska dečja klinika,
Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
KC Kragujevac,
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.

1031043

L01XX11

estramustin

ESTRACYT ◊

kapsula

100 po 140 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

11.598,80

-

-

50,00

Karcinom prostate, hormon refraktorni, u slučaju kontraindikacija za primenu docetaksela, PS 0, 1 ili 2.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Klinika za urologiju KC Srbije,
KBC Bežanijska Kosa,
Institut za onkologiju Vojvodine,
Klinika za urologiju KC Vojvodine,
Klinika za onkologiju KC Niš,
KC Kragujevac.

3048912

L02AB01

megestrol

MEGACE

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)

Bristol Myers-Squibb

Francuska

5.584,70

160 mg

93,08

50,00

Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali uhormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.

 

1048913

L02AB01

megestrol

MEGACE

tableta

bočica, 30 po 160 mg

Bristol Myers-Squibb

Francuska

4.336,60

160 mg

144,55

50,00

Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali uhormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.

 

3048951

L02AB01

megestrol

MEGOXI

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

5.584,70

160 mg

93,08

50,00

Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali uhormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.

 

1039010

L02BA01

tamoksifen

NOLVADEX

(brisan)

1039395

L02BA01

tamoksifen

TAMOXIFEN

tableta

30 po 10 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

204,00

20 mg

13,60

50,00

 

 

1039001

L02BA01

tamoksifen

TAMOXIFEN SANDOZ

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

204,00

20 mg

13,60

50,00

 

 

1039000

L02BA01

tamoksifen

TAMOXIFEN SANDOZ

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

434,40

20 mg

14,48

50,00

 

 

1039396

L02BA01

tamoksifen

TAMOXIFEN

(brisan)

1037076

L02BB03

bikalutamid

BICADEX

film tableta

blister, 28 po 50 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.886,40

50 mg

67,37

50,00

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1037350

L02BB03

bikalutamid

BIKALUTAMID PLIVA

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

1.886,40

50 mg

67,37

50,00

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1037300

L02BB03

bikalutamid

BELANTIS

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Stada Arzneimittel AG

Nemačka

2.021,10

50 mg

67,37

50,00

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1039325

L02BG03

anastrozol

ARIMIDEX

(brisan)

1039326

L02BG03

anastrozol

TRASOLETTE

film tableta

blister, 28 po 1 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.283,80

1 mg

45,85

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja, u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039720

L02BG03

anastrozol

AREMED

film tableta

blister, 28 po 1 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

1.283,80

1 mg

45,85

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lećenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti. kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim rnetastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039718

L02BG03

anastrozol

ALTRAVESA

film tableta

blister, 28 po 1 mg

Cell pharm GmbH; Siegfried Generics (Malta) Ltd; Haupt pharma Munster GmbH; Stada Arzneilmittel

Nemačka; Malta; Nemačka; Nemačka

1.283,80

1 mg

45,85

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lećenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti. kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim rnetastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039328

L02BG03

anastrozol

ANASTROZOLE MEDICO UNO

(brisan)

1039331

L02BG04

letrozol

FEMOZOL

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.030,00

2,5 mg

34,33

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1,
sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se
primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039333

L02BG04

letrozol

LETROZOLE MEDICO UNO

film tableta

blister, 28 po 2,5 mg

Medico Uno d.o.o.

Republika Srbija

961,30

2,5 mg

34,33

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina,
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica. sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina:
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska
tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039230

L02BG04

letrozot

LEZRA

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Zdravlje a.d

Republika Srbija

1.030,00

2,5 mg

34,33

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke
u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1,
sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili
sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ii adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039339

L02BG04

letrozol

SILETRIS

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Tecnimede Sociedada tecnico Medicinal S.A.; Cell Pharm GmbH; Haupt Pharma Munster GmbH

Portugalija; Nemačka

1.030,00

2,5 mg

34,33

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1,
sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti. kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili
sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska
tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039329

L02BG04

letrozol

AVOMIT

film tablete

blister, 30 po 2,5 mg

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company;
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Pliva Hrvatska d.o.o

Mađarska; Izrael; Hrvatska

1.030,00

2,5 mg

34,33

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1,
sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili
sistemski primenjen
tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039390

L02BG06

eksemestan

AROMASIN

tableta

30 po 25 mg

Pfizer Italia S.R.L.

Italija

1.886,80

25 mg

62,89

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina.
Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1039391

L02BG06

eksemestan

EXEMESTANE ALVOGEN

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Eirgen Pharma Ltd.

Irska

1.886,80

25 mg

62,89

50,00

Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina.
Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina;
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen;
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

1014081

L04AA06

mikofenolna kiselina

CELLCEPT

(brisan)

1014083

L04AA06

mikofenolna kiselina

CELLCEPT

film tableta

blister, 150 po 500 mg

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Švajcarska

11.308,70

2 g

301,57

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014094

L04AA06

mikofenolna kiselina

MICOLAT

kapsula, tvrda

blister, 300 po 250 mg

Lek farmacevtska družba d.d.

Slovenija

7.952,00

2 g

212,05

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014111

L04AA06

mikofenolna kiselina

MOFETAN

kapsula, tvrda

blister, 30 po 250 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

795,20

2 g

212,05

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014110

L04AA06

mikofenolna kiselina

MOFETAN

film tableta

blister, 150 po 500 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

11.308,70

2 g

301,57

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014095

L04AA06

mikofenolna kiselina

TRIXIN

kapsula, tvrda

blister, 100 po 250 mg

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

2.650,70

2 g

212,06

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014260

L04AA06

mikofenolat natrijum

MYFORTIC

gastrorezistentna tableta

blister, 120 po 180 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

12.912,80

2 g

860,85

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014261

L04AA06

mikofenolat natrijum

MYFORTIC

gastrorezistentna tableta

blister, 120 po 360 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

25.807,80

2 g

860,26

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014270

L04AA10

sirolimus

RAPAMUNE

obložena tableta

blister, 30 po 1 mg

Wyeth Pharmaceuticals; Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Velika Britanija; Irska

11.480,60

3 mg

1.148,06

50,00

Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalema, kod pojave izražene fibroze dokazane na bioptičkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem usporenja progresije hronične alograft nefropatije (Z94.0).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1014051

L04AA18

everolimus

CERTICAN

tableta

blister, 60 po 0,25 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

9.946,10

1,5 mg

994,61

50,00

Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1014052

L04AA18

everolimus

CERTICAN

tableta

blister, 60 po 0,5 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

18.313,20

1,5 mg

915,66

50,00

Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

1014990

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

kapsula, meka

blister, 50 po 25 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

3.740,90

0,25 g

748,18

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014992

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

kapsula, meka

blister, 50 po 50 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

7.201,20

0,25 g

720,12

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014991

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

kapsula, meka

blister, 50 po 100 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

13.441,10

0,25 g

672,06

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

3014999

L04AD01

ciklosporin

SANDIMMUN NEORAL

oralni rastvor

bočica, 1 po 50 ml (100 mg/1 ml)

Novartis Pharma GmbH

Nemačka

13.042,10

0,25 g

652,11

50,00

1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014255

L04AD02

takrolimus

PANALIMUS

kapsula, tvrda

blister, 60 po 0,5 mg

Panacea Biotec Ltd.

Indija

1.260,00

5 mg

210,00

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014256

L04AD02

takrolimus

PANALIMUS

kapsula, tvrda

blister, 60 po 1 mg

Panacea Biotec Ltd.

Indija

2.450,00

5 mg

204,17

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014257

L04AD02

takrolimus

PANALIMUS

kapsula, tvrda

blister, 100 po 5 mg

Panacea Biotec Ltd.

Indija

45.593,90

5 mg

455,94

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014250

L04AD02

takrolimus

PROGRAF

kapsula

60 po 1 mg

Astellas

Irska

5.901,00

5 mg

491,75

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014251

L04AD02

takrolimus

PROGRAF

kapsula

30 po 5 mg

Astellas

Irska

13.678,10

5 mg

455,94

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014252

L04AD02

takrolimus

PROGRAF

kapsula

30 po 0,5 mg

Astellas

Irska

1.610,40

5 mg

536,80

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014240

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 0,5 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

2.300,50

5 mg

766,83

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014242

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 1 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

4.215,00

5 mg

702,50

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014245

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 3 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

13.340,80

5 mg

741,16

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014247

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 30 po 5 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

19.540,20

5 mg

651,34

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014244

L04AD02

takrolimus

ADVAGRAF

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

blister, 60 po 1 mg

Astellas Ireland Co. Ltd.

Irska

8.430,00

5 mg

702,50

50,00

Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1014020

L04AX01

azatioprin

IMURAN

film tableta

100 po 50 mg

Excella GmbH

Nemačka

1.926,40

0,15 g

57,79

50,00

 

 

1034330

L04AX03

metotreksat

METHOTREXAT "EBEWE"

tableta

kontejner za tablete, 50 po 2,5 mg

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

701,30

2,5 mg

14,03

50,00

 

 

1034331

L04AX03

metotreksat

METHOTREXAT "EBEWE"

tableta

kontejner za tablete, 50 po 5 mg

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.250,10

2,5 mg

12,50

50,00

 

 

3162033

M01AE01

ibuprofen

BRUFEN

sirup

plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg /5 ml)

AbbVie S.r.l.

Italija

154,00

1,2g

92,40

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162533

M01AE01

ibuprofen

IBUPROFEN

sirup

bočica, 1 po 100 ml (100 mg /5 ml)

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

154,00

1,2 g

92,40

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162325

M01AE01

ibuprofen

IBALGIN BABY

oralna suspenzija

bočica, 1 po 100 ml (100 mg /5 ml)

Zentiva K.S.

Češka

154,00

1,2 g

92,40

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

3162519

M01AE01

ibuprofen

NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANDŽE

oralna suspenzija

boca plastična, 1 po 100 ml (100 mg /5 ml)

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Velika Britanija

154,00

1,2 g

92,40

50,00

 

Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

1165122

M03BX02

tizanidin

SIRDALUD

tableta

blister, 30 po 4 mg

Novartis Urunleri

Turska

334,10

12 mg

33,41

50,00

Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)

Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.

1165121

M03BX02

tizanidin

TIZAX

tablete

blister, 30 po 4 mg

PharmaS d.o.o

Srbija

334,10

12 mg

33,41

50,00

Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)

Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.

1168089

M04AA01

alopurinol

ALOPURINOL

tableta

blister, 40 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

107,70

0,4 g

10,77

50,00

 

 

3087306

N02AA01

morfin-hidrohlorid

MORPHIN MERCK 2%

oralne kapi, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 50 ml (2%)

Merck KGaA

Nemačka

1.408,30

0,1 g

140,83

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

3087302

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralni rastvor

kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (10 mg/5 ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

1.222,70

0,1 g

611,35

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

3087303

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralni rastvor

kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (30 mg/5 ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

1.222,70

0,1 g

203,78

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

3087301

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

oralne kapi, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 20 ml (20 mg/ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

551,50

0,1 g

137,88

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

3087304

N02AA01

morfin-sulfat

ORAMORPH

sirup

boca staklena, 1 po 100 ml (10 mg/5 ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

310,40

0,1 g

155,20

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087711

N02AA03

hidromorfon

JURNISTA

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 14 po 8 mg

Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A

Belgija; Italija

2.585,20

20 mg

461,64

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087710

N02AA03

hidromorfon

JURNISTA

tableta sa produženim oslobađanjem

14 po 16 mg

Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A

Belgija; Italija

4.552,60

20 mg

406,48

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

1087715

N02AA03

hidromorfon

JURNISTA

tableta sa produženim oslobađanjem

28 po 32 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

17.236,30

20 mg

384,74

50,00

Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.

 

9087565

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

689,20

1,2 mg

39,38

50,00

Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087566

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.378,40

1,2 mg

39,38

50,00

Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087568

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.399,70

1,2 mg

45,71

50,00

Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087567

N02AB03

fentanil

DUROGESIC

transdermalni flaster

5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.309,80

1,2 mg

33,00

50,00

Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087805

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

transedermalni flaster

kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 5,78 mg/10,5 cm²)

Hexal AG

Nemačka

683,20

1,2 mg

28,37

50,00

Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087808

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

transedermalni flaster

kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 11,56 mg/21 cm²)

Hexal AG

Nemačka

1.366,30

1,2 mg

28,37

50,00

Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087802

N02AB03

fentanil

FENTANYL SANDOZ MAT

transedermalni flaster

kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 23,12 mg/42 cm²)

Hexal AG

Nemačka

2.289,60

1,2 mg

23,77

50,00

Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087201

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm²)

Actavis Group PTC EHF

Island

683,20

1,2 mg

39,75

50,00

Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087202

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm²)

Actavis Group PTC EHF

Island

1.366,30

1,2 mg

39,75

50,00

Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087203

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm²)

Actavis Group PTC EHF

Island

2.318,00

1,2 mg

44,96

50,00

Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

9087200

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm²)

Actavis Group PTC EHF

Island

2.289,60

1,2 mg

33,30

50,00

Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:

Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfinai otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva);
- kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.

 

1087530

N02AX02

tramadol

TRODON

kapsula, tvrda

blister, 20 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

172,10

0,3 g

51,63

50,00

 

 

1087650

N02AX02

tramadol

TRAMAFORT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 100 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

307,00

0,3 g

46,05

50,00

 

 

1087651

N02AX02

tramadol

TRAMAFORT

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 150 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

495,10

0,3 g

49,51

50,00

 

 

1087700

N02AX02

tramadol

TRAMAFLASH

(brisan)

1087553

N02AX02

tramadol

TRODON

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 10 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

153,50

0,3 g

46,05

50,00

 

 

1087550

N02AX02

tramadol

TRODON

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 10 po 200 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

307,10

0,3 g

46,07

50,00

 

 

3086695

N02BE01

paracetamol

PARACETAMOL

sirup

bočica, 1 po 100 ml (120 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

150,00

3 g

187,50

50,00

 

Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.

3086742

N02BE01

paracetamol

PANATERM

sirup

bočica plastična, 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)

Sopharma PLC

Bugarska

150,00

3 g

150,00

50,00

 

Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.

1084210

N03AA02

fenobarbital (fenobarbiton)

PHENOBARBITON

tableta

blister, 30 po 15 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

71,00

0,1 g

15,78

50,00

 

 

1084521

N03AA02

fenobarbital (fenobarbiton)

PHENOBARBITON

tableta

blister, 30 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

158,10

0,1 g

5,27

50,00

 

 

3084513

N03AD01

etosuksimid

SUXINUTIN

sirup

bočica od tamnog stakla, 1 po 200 ml (250 mg/5 ml)

Famar Orleans

Francuska

356,70

1,25 g

44,59

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1084402

N03AE01

klonazepam

RIVOTRIL

tableta

fiola, 30 po 2 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

93,80

8 mg

12,51

50,00

 

 

1084403

N03AE01

klonazepam

RIVOTRIL

tableta

bočica, 50 po 0,5 mg

Roche Farma S.A; F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Španija; Švajcarska

158,70

8 mg

50,78

50,00

 

 

1084255

N03AE01

klonazepam

KLONAZEPAM

tableta

blister, 30 po 2 mg

Remedica Ltd.

Kipar

93,80

8 mg

12,51

50,00

 

 

1084070

N03AF01

karbamazepin

GALEPSIN

tableta

blister, 50 po 200 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

257,10

1 g

25,71

50,00

 

 

1084060

N03AF01

karbamazepin

KARBAPIN

tableta

blister, 50 po 200 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

257,10

1 g

25,71

50,00

 

 

3084532

N03AF01

karbamazepin

TEGRETOL

oralna suspenzija

1 po 250 ml (2 g/100 ml)

Novartis Pharma S.A.S.

Francuska

388,80

1 g

77,76

50,00

 

Samo za decu.

1084530

N03AF01

karbamazepin

TEGRETOL CR

film tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 400 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

454,60

1 g

37,88

50,00

 

 

1084351

N03AF01

karbamazepin

CARBAMAZEPINE - RETARD

tableta sa modifikovanim oslobađanjem

blister, 30 po 400 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

454,60

1 g

37,88

50,00

 

 

3084501

N03AG01

natrijum valproat

EFTIL

sirup

bočica, 1 po 150 ml (50 mg/ml)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Unither Liquid Manufacturing

Republika Srbija; Francuska

376,30

1,5 g

75,26

50,00

 

 

1084500

N03AG01

natrijum valproat, valproinska kiselina

EFTIL

tableta sa produženim oslobađanjem

fiola, 30 po (333 mg + 145 mg)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Sanofi Winthrop Industrie

Republika Srbija; Francuska

330,80

1,5 g

34,60

50,00

 

 

1084817

N03AG01

valproinska kiselina, natrijum valproat

VALPROIX

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 30 po (145 mg + 333 mg)

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

330,80

1,5 g

34,60

50,00

 

 

1084780

N03AX09

lamotrigin

LAMECT

tableta

blister, 30 po 25 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

135,20

0,3 g

54,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084781

N03AX09

lamotrigin

LAMECT

tableta

blister, 30 po 50 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

288,90

0,3 g

57,78

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084782

N03AX09

lamotrigin

LAMECT

tableta

blister, 30 po 100 mg

Pharma Swiss d.o.o.

Republika Srbija

532,80

0,3 g

53,28

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084550

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

135,20

0,3 g

54,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084551

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

blister, 30 po 50 mg

Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

288,90

0,3 g

57,78

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084552

N03AX09

lamotrigin

LAMICTAL

tableta

blister, 30 po 100 mg

Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A.

Poljska

532,80

0,3 g

53,28

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084827

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRAL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

135,20

0,3 g

54,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084826

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRAL

tableta

blister, 30 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

288,90

0,3 g

57,78

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084825

N03AX09

lamotrigin

LAMOTRAL

tableta

blister, 30 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

532,80

0,3 g

53,28

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084080

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 25 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

135,20

0,3 g

54,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084081

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 50 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

288,90

0,3 g

57,78

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084082

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 100 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

532,80

0,3 g

53,28

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084083

N03AX09

lamotrigin

LAMAL

tableta

blister, 30 po 200 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

1.730,50

0,3 g

86,53

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084126

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

tableta

30 po 25 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

135,20

0,3 g

54,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084127

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

tableta

30 po 50 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

288,90

0,3 g

57,78

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084125

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

tableta

30 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

532,80

0,3 g

53,28

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084121

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

oralna disperzibilna tableta

30 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

103,20

0,3 g

516,00

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084123

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

oralna disperzibilna tableta

30 po 5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

87,10

0,3 g

174,20

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084122

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

oralna disperzibilna tableta

30 po 25 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

135,20

0,3 g

54,08

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084124

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

oralna disperzibilna tableta

30 po 50 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

288,90

0,3 g

57,78

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084120

N03AX09

lamotrigin

EPITRIGINE

oralna disperzibilna tableta

30 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

532,80

0,3 g

53,28

50,00

1. Epilepsija (G40-G41);
2. Bipolarni poremećaj (F31.7).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

1084700

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

film tableta

blister, 28 po 25 mg

Cilag AG

Švajcarska

306,50

0,3 g

131,36

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptikena osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084701

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Cilag AG

Švajcarska

620,40

0,3 g

132,94

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptikena osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084702

N03AX11

topiramat

TOPAMAX

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Cilag AG

Švajcarska

1.226,00

0,3 g

131,36

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptikena osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084716

N03AX11

topiramat

TIRAMAT

film tableta

blister, 60 po 25 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

562,70

0,3 g

112,54

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptikena osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084717

N03AX11

topiramat

TIRAMAT

film tableta

blister, 60 po 50 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

1.329,40

0,3 g

132,94

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptikena osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084715

N03AX11

topiramat

TIRAMAT

film tableta

blister, 60 po 100 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

2.627,20

0,3 g

131,36

50,00

Epilepsija (G40-G41).

Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptikena osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.

1084750

N03AX12

gabapentin

KATENA

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

721,80

1,8 g

86,62

50,00

Epilepsija (G40).

 

1084612

N03AX12

gabapentin

NEURONTIN

kapsula, tvrda

blister, 50 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

721,80

1,8 g

86,62

50,00

Epilepsija (G40).

 

1084821

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

(brisan)

1084820

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

(brisan)

1084822

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

(brisan)

3084823

N03AX14

levetiracetam

KEPPRA

oralni rastvor

bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)

Nextpharma SAS

Francuska

6.241,50

1,5 g

312,08

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084831

N03AX14

levetiracetam

EPILEV

film tableta

blister, 60 po 250 mg

PharmaSwiss d.o.o

Republika Srbija

639,10

1,5 g

63,91

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084832

N03AX14

levetiracetam

EPILEV

film tableta

blister, 60 po 500 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

1.169,60

1,5 g

58,48

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktemim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generaiizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa
idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084833

N03AX14

levetiracetam

EPILEV

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

2.261,50

1,5 g

56,54

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktemim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084834

N03AX14

levetiracetam

TINALVO

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

639,10

1,5 g

63,91

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom

1084835

N03AX14

levetiracetam

TINALVO

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

1.169,60

1,5 g

58,48

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084836

N03AX14

levetiracetam

TINALVO

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

Alvogen d.o.o.

Republika Srbija

2.261,50

1,5 g

56,54

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktemim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primamim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa
idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084516

N03AX14

levetiracetam

LYVAM

film tableta

blister, 60 po 750 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

2.492,60

1,5 g

83,09

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084818

N03AX14

levetiracetam

ZANIDA

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

639,10

1,5 g

63,91

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084819

N03AX14

levetiracetam

ZANIDA

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

1.169,60

1,5 g

58,48

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084824

N03AX14

levetiracetam

ZANIDA

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

Hemofarm AD

Republika Srbija

2.261,50

1,5 g

56,54

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primamim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40)

Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084505

N03AX14

levetiracetam

LESEMOS

film tableta

blister, 60 po 250 mg

Zdravlje A.D

Republika Srbija

639,10

1,5 g

63,91

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa
idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084506

N03AX14

levetiracetam

LESEMOS

film tableta

blister, 60 po 500 mg

Zdravlje A.D

Republika Srbija

1.169,60

1,5 g

58,48

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primamim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa
idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084507

N03AX14

levetiracetam

LESEMOS

film tableta

blister, 60 po 750 mg

Zdravlje A.D

Republika Srbija

2.492,60

1,5 g

83,09

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktemim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primamim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084508

N03AX14

levetiracetam

LESEMOS

film tableta

blister, 60 po 1000 mg

Zdravlje A.D

Republika Srbija

2.261,50

1,5 g

56,54

50,00

1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40):
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primamim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).

Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

1084736

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 75 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

1.466,80

0,3 g

104,77

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084738

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 150 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

2.205,80

0,3 g

78,78

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili
bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084745

N03AX16

pregabalin

LYRICA

kapsula, tvrda

56 po 300 mg

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Nemačka

4.411,70

0,3 g

78,78

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084301

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 56 po 75 mg

Zdravlje A.D

Republika Srbija

1.466,80

0,3 g

104,77

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084304

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 56 po 150 mg

Zdravlje A.D

Republika Srbija

2.205,80

0,3 g

78,78

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084306

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 56 po 300 mg

Zdravlje A.D

Republika Srbija

4.411,70

0,3 g

78,78

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084302

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 60 po 75 mg

Zdravlje A.D

Republika Srbija

1.571,60

0,3 g

104,77

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084305

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 60 po 150 mg

Zdravlje A.D

Republika Srbija

2.363,40

0,3 g

78,78

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084307

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 60 po 300 mg

Zdravlje A.D

Republika Srbija

4.726,80

0,3 g

78,78

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084300

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 90 po 50 mg

Zdravlje A.D

Republika Srbija

2.090,10

0,3 g

139,34

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1084303

N03AX16

pregabalin

EPICA

kapsula, tvrda

blister, 90 po 100 mg

Zdravlje A.D

Republika Srbija

3.917,40

0,3 g

130,58

50,00

1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora
na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra

1085320

N04AA02

biperiden

MENDILEX

tableta

blister, 50 po 2 mg

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

169,80

10 mg

16,98

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psihijatra.

1085212

N04BA02

levodopa, benzerazid

MADOPAR

tableta

boca staklena, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)

Galenika a.d., Srbija u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Srbija

2.125,70

0,6 g

63,77

50,00

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085307

N04BA02

levodopa, benzerazid

MADOPAR ROCHE

tableta

bočica, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)

F. Hoffmann-LaRoche Ltd.

Švajcarska

2.125,70

0,6 g

63,77

50,00

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085302

N04BA02

levodopa, benzerazid

MADOPAR HBS

kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

bočica, 30 po (100 mg + 25 mg)

F. Hoffmann-LaRoche Ltd.

Švajcarska

345,00

0,6 g

69,00

50,00

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085350

N04BB01

amantadin sulfat

PK MERZ

tableta

30 po 100 mg

Merz Pharmaceuticals GmbH

Nemačka

440,70

0,2 g

29,38

50,00

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1149040

N04BC01

bromokriptin

BROMOKRIPTIN

tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

274,80

40 mg

146,56

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili endokrinologa.

1070056

N05AA01

hlorpromazin

LARGACTIL

film tableta

plastična fiola, 50 po 25 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

97,70

300 mg

23,45

50,00

 

 

1070850

N05AB02

flufenazin

METOTEN

obložena tableta

25 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

112,60

10 mg

45,04

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1070851

N05AB02

flufenazin

METOTEN

obložena tableta

25 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

348,20

10 mg

27,86

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

1070841

N05AD01

haloperidol

HALOPERIDOL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

465,70

8 mg

12,42

50,00

 

 

1070840

N05AD01

haloperidol

HALOPERIDOL

tableta

plastična bočica, 25 po 2 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

229,50

8 mg

36,72

50,00

 

 

1070800

N05AD01

haloperidol

HALOPERIDOL

tableta

blister, 25 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

229,50

8 mg

36,72

50,00

 

 

1070801

N05AD01

haloperidol

HALOPERIDOL

tableta

blister, 30 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

465,70

8 mg

12,42

50,00

 

 

1070018

N05AH03

olanzapin

TREANA

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

852,60

10 mg

56,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070017

N05AH03

olanzapin

TREANA

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.705,40

10 mg

56,85

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070087

N05AH03

olanzapin

TREANA D

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

716,20

10 mg

51,16

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070088

N05AH03

olanzapin

TREANA D

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.432,50

10 mg

51,16

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070027

N05AH03

olanzapin

SIZAP

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

852,60

10 mg

56,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070028

N05AH03

olanzapin

SIZAP

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

1.705,40

10 mg

56,85

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070025

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

795,80

10 mg

56,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070023

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

1.591,70

10 mg

56,85

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070024

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

film tableta

blister, 28 po 15 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

2.652,80

10 mg

63,16

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070007

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5 mg

Zdravlje a.d

Republika Srbija

716,20

10 mg

51,16

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29).
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070006

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10 mg

Zdravlje a.d

Republika Srbija

1.432,50

10 mg

51,16

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070005

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 15 mg

Zdravlje a.d

Republika Srbija

2.387,50

10 mg

56,85

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070008

N05AH03

olanzapin

ONZAPIN

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 20 mg

Zdravlje a.d

Republika Srbija

3.183,30

10 mg

56,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070015

N05AH03

olanzapin

ZALASTA

tableta

blister, 28 po 5 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

795,80

10 mg

56,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070016

N05AH03

olanzapin

ZALASTA

tableta

blister, 28 po 10 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

1.591,70

10 mg

56,85

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070979

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 5 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna
Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

716,20

10 mg

51,16

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070978

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 7,5 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

1.326,40

10 mg

63,16

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070975

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 10 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

1.432,50

10 mg

51,16

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070976

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 15 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

2.387,50

10 mg

56,85

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji
sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070977

N05AH03

olanzapin

ZALASTA Q-Tab

oralna disperzibilna tableta

blister, 28 po 20 mg

Pharrnanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija

Republika Srbija

3.183,30

10 mg

56,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070093

N05AH03

olanzapin

OLPIN

film tableta

blister, 30 po 5 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

852,60

10 mg

56,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070092

N05AH03

olanzapin

OLPIN

film tableta

blister, 30 po 10 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

1.705,40

10 mg

56,85

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

1070920

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Janssen-Cilag S.P.A

Italija

143,30

5 mg

35,83

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070921

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

257,90

5 mg

32,24

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070922

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Janssen-Cilag S.P.A.

Italija

429,80

5 mg

35,82

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070923

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

film tableta

blister, 20 po 4 mg

Janssen-Cilag S.P.A

Italija

636,70

5 mg

39,79

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06 2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070034

N05AX08

risperidon

RISPERIDON

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

143,30

5 mg

35,83

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2.   Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00 0. F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070035

N05AX08

risperidon

RISPERIDON

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

257,90

5 mg

32,24

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070036

N05AX08

risperidon

RISPERIDON

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

429,80

5 mg

35,82

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070037

N05AX08

risperidon

RISPERIDON

film tableta

blister, 20 po 4 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

636,70

5 mg

39,79

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070063

N05AX08

risperidon

TORENDO

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija

Republika Srbija

257,90

5 mg

32,24

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070066

N05AX08

risperidon

TORENDO

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija

Republika Srbija

429,80

5 mg

35,82

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070935

N05AX08

risperidon

RISSAR

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

143,30

5 mg

35,83

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070928

N05AX08

risperidon

RISSAR

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

257,90

5 mg

32,24

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070929

N05AX08

risperidon

RISSAR

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Alkaloid d.o.o.

Republika Srbija

429,80

5 mg

35,82

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070004

N05AX08

risperidon

SPERIDAN

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

143,30

5 mg

35,83

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070001

N05AX08

risperidon

SPERIDAN

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

257,90

5 mg

32,24

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070002

N05AX08

risperidon

SPERIDAN

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

429,80

5 mg

35,82

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070003

N05AX08

risperidon

SPERIDAN

film tableta

blister, 20 po 4 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

636,70

5 mg

39,79

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29).
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070670

N05AX08

risperidon

AVERIDON

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Ave Pharmaceutical d.o.o.

Republika Srbija

257,90

5 mg

32,24

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

2070924

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

rastvor za oralnu upotrebu

boca staklena, 100 ml (1 mg/ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

2.667,30

5 mg

133,37

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).
4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79),
5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1),
6. Poremećaji ponašanja (F91).

Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 3, 4, 5. i 6. samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Prilikom propisivanja leka za pacijente sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obavezi da na lekarskom receptu u delu "dijagnoza" posle odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

2070936

N05AX08

risperidon

RISPOLEPT

oralni rastvor

bočica staklena, 1 po 30 ml (1 mg/ml)

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

1.235,80

5 mg

205,97

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).
4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79),
5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1),
6. Poremećaji ponašanja (F91).

Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 3, 4, 5. i 6. samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Prilikom propisivanja leka za pacijente sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obavezi da na lekarskom receptu u delu "dijagnoza" posle odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070620

N05AX08

risperidon

RISSET

film tableta

blister, 20 po 1 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

143,30

5 mg

35,83

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070621

N05AX08

risperidon

RISSET

film tableta

blister, 20 po 2 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

257,90

5 mg

32,24

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070622

N05AX08

risperidon

RISSET

film tableta

blister, 20 po 3 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

429,80

5 mg

35,82

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1070623

N05AX08

risperidon

RISSET

film tableta

blister, 20 po 4 mg

Pliva Hrvatska d.o.o

Hrvatska

636,70

5 mg

39,79

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

N002592

N05BA01

diazepam

DIAZEPAM

rastvor za rektalnu primenu

5 po 5 mg/2,5 ml

Apoteka-galenska laboratorija

Republika Srbija

452,50

10 mg

181,00

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071121

N05BA01

diazepam

BENSEDIN

tableta

30 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

96,80

10 mg

6,45

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071122

N05BA01

diazepam

BENSEDIN

tableta

30 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

145,10

10 mg

4,84

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071701

N05BA01

diazepam

DIAZEPAM

tableta

blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

96,80

10 mg

6,45

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071702

N05BA01

diazepam

DIAZEPAM

tableta

blister, 30 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

145,10

10 mg

4,84

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1071786

N05BA01

diazepam

DIAZEPAM

tableta

blister, 30 po 5 mg

Union-Medic d.o.o.Novi Sad

Republika Srbija

96,80

10 mg

6,45

50,00

 

Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

1072762

N06AA09

amitriptilin

AMITRIPTYLINE

film tableta

blister, 100 po 10 mg

Remedica Ltd.

Kipar

194,40

75 mg

14,58

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072763

N06AA09

amitriptilin

AMITRIPTYLINE

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Remedica Ltd.

Kipar

90,30

75 mg

9,03

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072730

N06AA21

maprotilin

MAPROTILIN

film tableta

blister, 30 po 25 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

137,00

0,1 g

18,27

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072731

N06AA21

maprotilin

MAPROTILIN

film tableta

blister, 30 po 50 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

272,80

0,1 g

18,19

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072700

N06AB03

fluoksetin

FLUNIRIN

kapsula, tvrda

blister, 30 po 20 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

321,60

20 mg

10,72

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42),
4. Bulimija nervosa (F50.2).

Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina.
Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072930

N06AB03

fluoksetin

FLUNISAN

tableta

blister, 30 po 20 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

321,60

20 mg

10,72

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42),
4. Bulimija nervosa (F50.2).

Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina.
Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072920

N06AB03

fluoksetin

FLUSETIN

film tablete

blister, 20 po 20 mg

Bosnalijek D.D.

Bosna i Hercegovina

214,40

20 mg

10,72

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42),
4. Bulimija nervosa (F50.2).

Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina.
Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072062

N06AB04

citalopram

CITALEX

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

119,10

20 mg

11,91

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072061

N06AB04

citalopram

CITALEX

film tableta

blister, 20 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

238,30

20 mg

11,92

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072067

N06AB04

citalopram

CITALEX

film tableta

blister, 50 po 10 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

297,90

20 mg

11,92

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072060

N06AB04

citalopram

CITALEX

film tableta

blister, 50 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

595,70

20 mg

11,91

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072915

N06AB05

paroksetin

ACTAPAX

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

202,70

20 mg

6,76

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072916

N06AB05

paroksetin

ACTAPAX

film tableta

blister, 30 po 30 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

536,30

20 mg

11,92

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072907

N06AB05

paroksetin

PAROKSETIN PHARMAS

(brisan)

1072909

N06AB05

paroksetin

PAROKSETIN PHARMAS

film tableta

blister, 30 po 30 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

536,30

20 mg

11,92

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072908

N06AB05

paroksetin

PAROXETIN SANDOZ

film tableta

blister, 30 po 20 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemačka

202,70

20 mg

6,76

50,00

1. Depresivna epizoda (F32).
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072790

N06AB06

sertralin

ZOLOFT

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Haupt Pharma Latina S.R.L

Italija

170,20

50 mg

6,08

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072791

N06AB06

sertralin

ZOLOFT

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Haupt Pharma Latina S.R.L

Italija

340,40

50 mg

6,08

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072851

N06AB06

sertralin

SETALOFT

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

170,20

50 mg

6,08

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072850

N06AB06

sertralin

SETALOFT

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

340,40

50 mg

6,08

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072724

N06AB06

sertralin

SIDATA

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

170,20

50 mg

6,08

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072723

N06AB06

sertralin

SIDATA

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

340,40

50 mg

6,08

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072644

N06AB06

sertralin

TRAGAL

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

170,20

50 mg

6,08

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072643

N06AB06

sertralin

TRAGAL

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

340,40

50 mg

6,08

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072635

N06AB06

sertralin

ASENTRA

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija

Republika Srbija

170,20

50 mg

6,08

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072636

N06AB06

sertralin

ASENTRA

film tableta

blister, 28 po 100 mg

Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija

Republika Srbija

340,40

50 mg

6,08

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072627

N06AB10

escitalopram

ELICEA

film tableta

blister, 28 po 5 mg

Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija

Republika Srbija

166,90

10 mg

11,92

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresevni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072625

N06AB10

escitalopram

LATA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

210,20

10 mg

7,51

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1072628

N06AB10

escitalopram

ELICEA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Pharmanova d.o.o u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil

Republika Srbija

210,20

10 mg

7,51

50,00

1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Panični poremećaj (F 41.0),
4. Socijalna fobija (F40.1);
5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).

Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

1073190

N06BA04

metilfenidat

CONCERTA

tableta sa produženim oslobađanjem

bočica, 30 po 18 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

3.362,30

30 mg

186,79

50,00

Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje

Samo za decu.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova:
1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd,
2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd,
3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr. C. Brajović" - Beograd,
4. Klinički centar Vojvodine,
5. Klinički centar Niš,
6. Klinički centar Kragujevac.

1073191

N06BA04

metilfenidat

CONCERTA

tableta sa produženim oslobađanjem

bočica, 30 po 36 mg

Janssen Pharmaceutica N.V.

Belgija

4.019,40

30 mg

111,65

50,00

Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje

Samo za decu.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova:
1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd,
2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd,
3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Prof. dr. C. Brajović" - Beograd,
4. Klinički centar Vojvodine,
5. Klinički centar Niš,
6. Klinički centar Kragujevac.

1088055

N07AA02

piridostigmin

MESTINON

obložena tableta

bočica, 150 po 60 mg

ICN Polfa Rzeszow S.A; Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH

Poljska;Švajcarska

3.196,40

0,18 g

63,93

50,00

 

 

1075091

N07BB01

disulfiram

ESPERAL

tableta

20 po 500 mg

Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

Portugalija;Mađarska

151,30

0,2 g

3,03

50,00

 

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

2087310

N07BC02

metadon

METADON

kapi

bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

144,30

25 mg

36,08

50,00

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087505

N07BC02

metadon

METADON ALKALOID

oralne kapi, rastvor

bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

144,30

25 mg

36,08

50,00

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087510

N07BC02

metadon

METADON MOLTENI

oralni rastvor

bočica plastična, 1 po 20 ml (1 mg/ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

26,50

25 mg

33,13

50,00

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

2087515

N07BC02

metadon

METADON MOLTENI

oralni rastvor

bočica plastična, 1 po 20 ml (5 mg/ml)

L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.

Italija

132,70

25 mg

33,18

50,00

1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11);
2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

1029080

P01AB01

metronidazol

ORVAGIL

tableta

20 po 250 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

124,00

2 g

49,60

50,00

1. Infekcije trihomonasom (A59),
2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05),
3. Amebiaza (A06),
4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29).

 

1029082

P01AB01

metronidazol

ORVAGIL

tableta

20 po 400 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

208,20

2 g

52,05

50,00

1. Infekcije trihomonasom (A59),
2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.
2, gingivitis-K05),
3. Amebiaza (A06),
4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29).

 

1029083

P01AB01

metronidazol

ORVAGIL D

tableta

20 po 400 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

208,20

2 g

52,05

50,00

1. Infekcije trihomonasom (A59),
2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05),
3. Amebiaza (A06),
4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29).

 

3028300

P02CA01

mebendazol

SOLTRIK

oralna suspenzija

bočica, 1 po 30 ml (100 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

129,10

0,2 g

43,03

50,00

 

 

7110311

R01AD09

mometazon

NASONEX

sprej za nos, suspenzija

bočica sa raspršivačem, 1 po 140 doza (0,05%)

Schering Plough Labo N.V.

Belgija

859,90

200 mcg

24,57

50,00

 

Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.

7110033

R01AD12

flutikazonfuroat

AVAMYS

sprej za nos, suspenzija

bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 doza (27,5 mcg/doza)

Glaxo Operations UK Limited; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

733,70

110 mcg

24,46

50,00

 

Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.

7114462

R03AC02

salbutamol

SPALMOTIL

rastvor za raspršivanje

bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

196,90

10 mg

39,38

50,00

Bronhijalna astma (J45).

 

7114550

R03AC02

salbutamol

VENTOLIN

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 200 po 100mcg/doza

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Production

Poljska; Francuska

287,40

0,8 mg

11,50

50,00

Bronhijalna astma (J45).

 

7114685

R03AC02

salbutamol

ECOSAL

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 200 doza (100 mcg/doza)

Ivax Pharmaceuticals

Češka

287,40

0,8 mg

11,50

50,00

Bronhijalna astma (J45).

 

7114591

R03AC12

salmeterol

SEREVENT Inhaler CFC-Free

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Glaxo Smith Kline Export Ltd. Velika Britanija

Republika Srbija

2.049,50

100 mcg

68,32

50,00

Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114162

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)

Astra Zeneca AB

Švedska

1.051,20

24 mcg

70,08

50,00

Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114163

R03AC13

formoterol

OXIS TURBUHALER

prašak za inhalaciju

kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)

Astra Zeneca AB

Švedska

2.102,20

24 mcg

70,07

50,00

Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114725

R03AK03

fenoterol, ipratropijum bromid

BERODUAL N

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (0,05 mg + 0,021 mg)/ doza

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemačka

786,60

6 inh.

23,60

50,00

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

 

7114129

R03AK03

fenoterol, ipratropijum bromid

BERODUAL

rastvor za raspršivanje

bočica od tamnog stakla, 1 po 20 ml (0,5 mg/ml + 0,25 mg/ml)

Istituto De Angeli S.R.L.

Italija

384,90

-

-

50,00

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

 

7114670

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production

Velika Britanija; Francuska

2.338,80

2 inh.

77,96

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114671

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production

Velika Britanija; Francuska

3.033,40

2 inh.

101,11

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114672

R03AK06

flutikazon, salmeterol

SERETIDE DISCUS

prašak za inhalaciju, podeljen

diskus, 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza)

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production

Velika Britanija; Francuska

3.991,70

2 inh.

133,06

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114710

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (80 mcg + 4,5 mcg)

Astra Zeneca AB

Švedska

1.727,70

4 inh.

115,18

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114711

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg)

Astra Zeneca AB

Švedska

2.118,10

4 inh.

141,21

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114712

R03AK07

budesonid, formoterol

SYMBICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)

Astra Zeneca AB

Švedska

3.991,70

2 inh.

133,06

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114562

R03BA01

beklometazon

BECLOFORTE CFC- FREE INHALER

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Glaxo Smith Kline Export Ltd. Velika Britanija

Republika Srbija

729,70

800 mcg

11,68

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114572

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)

Astra Zeneca AB

Švedska

647,90

800 mcg

25,92

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu i trudnice.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114574

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBUHALER

prašak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)

Astra Zeneca AB

Švedska

1.851,10

800 mcg

37,02

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu i trudnice.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114576

R03BA02

budesonid

PULMICORT

suspenzija za raspršivanje

ampula, 20 po 2 ml (0,25 mg/ml)

Astra Zeneca AB

Švedska

1.126,20

800 mcg

90,10

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.

7114577

R03BA02

budesonid

PULMICORT

suspenzija za raspršivanje

ampula, 20 po 2 ml (0,5 mg/ml)

Astra Zeneca AB

Švedska

1.655,70

800 mcg

66,23

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.

7114597

R03BA05

flutikazon propionate

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Glaxo Smith Kline Export Ltd. Velika Britanija

Republika Srbija

907,40

0,6 mg

90,74

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu stariju od 4 godine.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114595

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Glaxo Smith Kline Export Ltd. Velika Britanija

Republika Srbija

786,00

0,6 mg

62,88

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu stariju od 4 godine.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114596

R03BA05

flutikazon

FLIXOTIDE

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)

Hemofarm a.d. u saradnji sa Glaxo Smith Kline Export Ltd. Velika Britanija

Republika Srbija

1.559,50

0,6 mg

62,38

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu stariju od 4 godine.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114744

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO 160

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

sprej bočica sa dozerom, 1 po 60 doza (160 mcg/doza)

Nycomed GmbH

Nemačka

1.741,60

0,16 mg

29,03

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu stariju od 12 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

7114741

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO 80

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

sprej-boca sa dozerom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)

Nycomed GmbH

Nemačka

3.088,10

0,16 mg

51,47

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu stariju od 12 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

3114460

R03CC02

salbutamol

SPALMOTIL

oralni rastvor

boca, 1 po 200 ml (2 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

198,20

12 mg

29,73

50,00

 

 

1114461

R03CC02

salbutamol

SPALMOTIL

tableta

blister, 60 po 2 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

175,00

12 mg

17,50

50,00

 

 

1114220

R03DA04

teofilin

DUROFILIN

kapsula retard

blister, 40 po 125 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

132,00

0,4 g

10,56

50,00

 

 

1114221

R03DA04

teofilin

DUROFILIN

kapsula retard

blister, 40 po 250 mg

Zdravlje a.d.

Republika Srbija

320,80

0,4 g

12,83

50,00

 

 

1114503

R03DA05

aminofilin

AMINOFILIN Retard

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 20 po 350 mg

Union-Medic d.o.o.Novi Sad

Republika Srbija

206,80

0,6 g

17,73

50,00

 

 

1114640

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

tableta za žvakanje

blister, 28 po 5 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

703,40

10 mg

50,24

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114643

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Merck Sharp & Dohme

Holandija

731,80

10 mg

26,14

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

3114644

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

granule

kesica, 28 po 4 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

1.170,30

10 mg

104,49

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114646

R03DC03

montelukast

SINGULAIR

tableta za žvakanje

blister, 28 po 4 mg

Merck Sharp & Dohme B.V.

Holandija

1.018,90

10 mg

90,97

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114552

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

tableta za žvakanje

blister, 28 po 4 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

1.018,90

10 mg

90,97

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114553

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

tableta za žvakanje

blister, 28 po 5 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

703,40

10 mg

50,24

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114554

R03DC03

montelukast

ALVOKAST

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o.

Republika Srbija

731,80

10 mg

26,14

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114561

R03DC03

montelukast

MONTELUKAST PHARMAS

tableta za žvakanje

blister, 28 po 5 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

703,40

10 mg

50,24

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114560

R03DC03

montelukast

MONTELUKAST PHARMAS

tableta

blister, 28 po 10 mg

PharmaS d.o.o.

Republika Srbija

731,80

10 mg

26,14

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114647

R03DC03

montelukast

TELUKA

tableta za žvakanje

blister, 28 po 4 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.018,90

10 mg

90,97

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114648

R03DC03

montelukast

TELUKA

tableta za žvakanje

blister, 28 po 5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

703,40

10 mg

50,24

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114645

R03DC03

montelukast

TELUKA

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

731,80

10 mg

26,14

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114755

R03DC03

montelukast

MONLAST

tableta za žvakanje

blister, 28 po 4 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

1.018,90

10 mg

90,97

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114756

R03DC03

montelukast

MONLAST

tableta za žvakanje

blister, 28 po 5 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

703,40

10 mg

50,24

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114754

R03DC03

montelukast

MONLAST

film tableta

blister, 28 po 10 mg

Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.

Hrvatska

731,80

10 mg

26,14

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114562

R03DC03

montelukast

MELARTH

tableta za žvakanje

blister, (2 x 14) po 5 mg

Teva Operations Poland SP.z.o.o. Pliva Hrvatska D.o.o.

Poljska; Hrvatska

703,40

10 mg

50,24

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

1114563

R03DC03

montelukast

MELARTH

tableta za žvakanje

blister, (4 x 7) po 5 mg

Teva Operations Poland SP.z.o.o. Pliva Hrvatska D.o.o.

Poljska; Hrvatska

703,40

10 mg

50,24

50,00

Bronhijalna astma (J45).

Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

7112250

R05CB13

dornaza alfa

PULMOZYME

rastvor za raspršivanje

6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)

F. Hoffmann-LaRoche Ltd.

Švajcarska

11.729,80

2,5 mg

1.954,97

50,00

Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).

Lek se uvodi u terapiju kod bolesnika starosne dobi od 5 godina i više na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.

4090121

S01AA01

hloramfenikol

CHLORAMPHENICOL

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (1%)

Galenika a.d.

Republika Srbija

123,20

-

-

50,00

 

 

4090815

S01AA01

hloramfenikol

HLORAMKOL

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (1%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

123,20

-

-

50,00

 

 

4090816

S01AA01

hloramfenikol

HLORAMFENIKOL ALKALOID

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (1%)

Alkaloid a.d.

Republika Makedonija

123,20

-

-

50,00

 

 

7090801

S01AA11

gentamicin

GENTOKULIN

kapi za oči, rastvor

bočica, 1 po 10 ml (0,3%)

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

163,20

-

-

50,00

 

 

4150250

S01AA30

bacitracin, neomicin

ENBECIN

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (500 + 3300 i.j.)/1 g

Galenika a.d.

Republika Srbija

94,50

-

-

50,00

 

 

7090010

S01AX13

ciprofloksacin

MAROCEN

kapi za oči, rastvor

bočica staklena, 1 po 5 ml 0,3%

Hemomont d.o.o.

Republika Crna Gora

192,50

-

-

50,00

1. Bakterijski keratitis (H16),
2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0),
3. Bakterijski blefaritis (H01.0).

 

4090620

S01BA02

hidrokortizon

HYDROCORTISON

mast za oči

tuba, 1 po 5 g (1%)

Galenika a.d.

Republika Srbija

138,20

-

-

50,00

 

 

7094033

S01EB01

pilokarpin

MIOKARPIN

kapi za oči

bočica, 1 po 10 ml 2%

Hemomont d.o.o.

Republika
Crna Gora

143,80

0,4 ml

5,75

50,00

 

 

7096055

S01EC03

dorzolamid

ULOM

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (2%)

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pliva Hrvatska

Mađarska;
Hrvatska

315,10

0,3 ml

18,91

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7096070

S01EC03

dorzolamid

OPTODROP

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (20 mg/ml)

Rafarm S.A.

Grčka

315,10

0,3 ml

18,91

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7096060

S01EC04

brinzolamid

AZOPT

kapi za oči

5 ml (10 mg/ml)

Alcon-Couvreur

Belgija

781,30

0,2 ml

31,25

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7093071

S01ED01

timolol

GLAUMOL

kapi za oči, rastvor

bočica staklena, 1 po 5 ml 0,5%

Galenika a.d.

Republika Srbija

139,10

0,2 ml

5,56

50,00

Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7093020

S01ED01

timolol

UNITIMOLOL 0.5%

kapi za oči, rastvor

bočica, 1 po 10 ml 0,5%

Unimed Pharma S.R.O.

Slovačka

278,20

0,2 ml

5,56

50,00

Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099170

S01ED51

timolol, latanoprost

XALACOM

kapi za oči, rastvor

1 po 2,5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml)

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

738,10

0,1 ml

29,52

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099180

S01ED51

dorzolamid, timolol

COSOPT

(brisan)

7099085

S01ED51

timolol, dorzolamid

ULOM PLUS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 20 mg/ml)

Pliva Hrvatska d.o.o.

Hrvatska

325,60

0,2 ml

13,02

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099185

S01ED51

dorzolamid, timolol

TIMOGLAUCON

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (20 mg/ml + 5 mg/ml)

Aeropharm GmbH

Nemačka

325,60

0,2 ml

13,02

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7096052

S01ED51

timolol, dorzolamid

OPTODROP-CO

kapi za oči rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml, (20 mg/ml + 5 mg/ml)

RAFARM S.A

Grčka

325,60

0,2 ml

13,02

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099140

S01EE01

latanoprost

XALATAN

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml 0,005%

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

486,80

0,1 ml

19,47

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099001

S01EE01

latanoprost

LANOPROGAL

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

376,90

0,1 ml

15,08

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

7099171

S01EE01

latanoprost

VISUS

kapi za oči, rastvor

bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

376,90

0,1 ml

15,08

50,00

1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora).
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

N002303

V06DX..

bezglutensko brašno

MIX B I MIX C BRAŠNO

prašak

1 kg

Dr Schär GmbH

Italija

585,00

-

-

50,00

Celijačna bolest (K90.0)

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.

N003582

V06DX..

namirnice za enteralnu ishranu

NUTRIDRINK

rastvor za enteralnu ishranu

bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)

N.V. Nutricia Zoetermeer

Holandija

168,40

-

-

50,00

1. Progresivna mioklonična epilepsija - La Forina epilepsija (G40)
2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9)
3. Spinalna mišićna distrofija (G12)
4. Batenova bolest (G25.3)
5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.

Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003590

V06DX..

namirnice za enteralnu ishranu

NUTRISON

rastvor za enteralnu ishranu

boca, 500 ml (1 kcal/ml)

N.V. Nutricia Zoetermeer

Holandija

335,60

-

-

50,00

1. Progresivna mioklonična epilepsija - La Forina epilepsija (G40)
2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9)
3. Spinalna mišićna distrofija (G12)
4. Batenova bolest (G25.3)
5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.

Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja.
Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

N003814

V06DX..

hrana za posebne medicinske namene

NEOCATE LCP

prah

limenka, 400 g

SHS International Ltd.

Velika Britanija

4.185,07

-

-

50,00

1. Intolerancija proteina kravljeg mleka
2. Multipla alergija na hranu

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.