Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

OPšTE OBAVEZUJUćE UPUTSTVO O PONAšANJU TELEVIZIJSKIH I RADIO STANICA (EMITERA) U VEZI SA IZBORIMA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA KOJI SE ODRżAVAJU U 2010. GODINI