Email Print

ODLUKA
O VISINI NAKNADA POSEBNIH TROŠKOVA POSTUPKA KOJI VODI ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU I NAKNADA TROŠKOVA ZA PRUŽANJE INFORMACIONIH USLUGA ZAVODA

("Sl. list SCG", br. 3/2006)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.