Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites
Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda


Email Print

ODLUKA
O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

("Sl. list grada Beograda", br. 2/2011 i 51/2011,"Sl. glasnik RS", br. 105/2012 - odluka US i "Sl. list grada Beograda", br. 31/2013 - dr. odluka)

 

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.

 

 

X