Email Print

OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO
O PONAŠANJU EMITERA U VEZI SA IZBORIMA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA

("Sl. glasnik RS", br. 17/2011)

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.