Paragraf Facebook Paragraf Tweeter Paragraf Linked in Paragraf You Tube Dodajte Paragraf u favorites

Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina

Napomena: Ovaj propis je prestao da važi, a primenjuje se OPŠTE OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO RADIO I TELEVIZIJSKIM STANICAMA (EMITERIMA) U PREDIZBORNOJ KAMPANJI ZA LOKALNE, POKRAJINSKE I REPUBLIČKE SKUPŠTINSKE IZBORE, IZBORE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE I IZBORE ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2012), koji možete pronaći povratkom na stranicu Besplatni propisi

Email Print

OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO
O PONAŠANJU EMITERA U VEZI SA IZBORIMA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA

("Sl. glasnik RS", br. 17/2011)

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.

 

X