Email Print

NAREDBA
O OZNAKAMA FINOĆE NA PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA

("Sl. list SRJ", br. 8/95 i 15/2001)

 

 

Ovaj propis je prestao da važi.

Važeće propise možete pogledati na linku Besplatni propisi.