Kompanija Paragraf, trenutno, u svojoj ponudi ima 5 izdanja:

Paragraf Lex

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Kako biste upoznali mnogobrojne opcije koje Paragraf Lex sadrži kliknite - ovde -
a za video prezentaciju pravne baze Paragraf Lex kliknite - ovde -

Cenovnik

 


ŠTAMPANO IZDANJE | ELEKTRONSKO IZDANJE

Časopis izlazi dnevno u elektronskoj formi, a u štampanoj formi izlazi dva puta mesečno. Namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Uređivačka politika zasnovana je na pravovremenom komentarisanju novodonetih propisa, blagovremenom najavljivanju predstojećih zakonodavnih aktivnosti, kao i na prepoznavanju aktuelnih problema u praksi i definisanju pravnih stavova. Kroz časopis pretplatnik se informiše, upoznaje sa aktuelnostima pravničke struke i dobija sve potrebne instrukcije za svakodnevni rad. Takođe, pretplatnici mogu kontaktirati Redakciju sa predlozima, sugestijama i pitanjima i na taj način učestovati u kreiranju rešenja i davanju odgovora na dileme iz prakse.


Za više informacija o časopisu Pravni instruktor - ovde -

Cenovnik

 
ŠTAMPANO IZDANJE
| ELEKTRONSKO IZDANJE

Poresko-računovodstveni instruktor je izdanje kompanije Paragraf koji prati teme vezane za poreze, računovodstvo, zarade, finansijsko i radno pravo, a koncipiran je tako da korisnicima omogući korišćenje informacija o svim važećim poreskim propisima, njihovim izmenama, dopunama, i pre svega, tumačenjima istih za potrebe blagovremenog poreskog planiranja.
Na što jednostavniji način, kroz tekstove i praktične savete, naši pretplatnici su blagovremeno obavešteni o obavezama i pravima, koja im u skladu sa aktuelnim propisima pripadaju.

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom i svima onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Molimo Vas da se detaljno informišete o Poresko-računovodstvenom instruktoru - ovde -
a za video prezentaciju kliknite - ovde -

Cenovnik

 


ŠTAMPANO IZDANJE
| ELEKTRONSKO IZDANJE

Budžetski instruktor je izdanje kompanije Paragraf koji se bavi budžetskim pravom i računovodstvom. Časopis je koncepcijski sveobuhvatan i pruža budžetskom korisniku sve što je neophodno za uspešno pravno-ekonomsko poslovanje i planiranje obaveza u budžetskom sistemu.

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Sveobuhvatna koncepcija časopisa BUDŽETSKI INSTRUKTOR sa aktuelnim prikazima obaveza i poslovnih događaja korisnika sredstava budžeta, pruža pomoć i postaje neophodan operativni učesnik u svakodnevnom poslovanju kako direktora ustanova tako i pravnika/sekretara i ekonomista/šefova računovodstva.

Sve o Budžetskom instruktoru možete saznati - ovde -
a za video prezentaciju kliknite - ovde -

Cenovnik

 
ŠTAMPANO IZDANJE
| ELEKTRONSKO IZDANJE

Carinski instruktor je elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Putem stručnih komentara i praktičnih saveta, naši korisnici će blagovremeno biti obaveštavani o obavezama, pravima, propisanim procedurama i rokovima, što ovaj časopis čini pouzdanim osloncem u dinamičnom međunarodnom poslovanju.
STRUČNI KOMENTARI predstavljaju autorske tekstove eminentnih stručnjaka kojima se pojašnjava primena novog propisa ili njegovih izmena i dopuna, a takođe i daje objašnjenje nekog već ustanovljenog instituta, razjašnjavaju sporne situacije nastale u primeni određenog propisa i na taj način korisnici upućuju na pravilno postupanje.

PITANJA I ODGOVORI sadrže odabir najinteresantnijih pitanja koja se odnose na primenu propisa iz navedenih oblasti koja postavljaju naši pretplatnici i odgovora koje na njih daju naši autori, kao i pitanja za koja Redakcija proceni da su aktuelna i sporna u praksi.

Za više informacija o Carinskom instruktoru kliknite - ovde -

Cenovnik

 


ŠTAMPANO IZDANJE
| ELEKTRONSKO IZDANJE

Elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Uređivačka politika zasnovana je na pravovremenom komentarisanju novodonetih propisa, blagovremenom najavljivanju predstojećih zakonodavnih aktivnosti, kao i na prepoznavanju aktuelnih problema u praksi i definisanju pravnih stavova. Kroz časopis pretplatnik se informiše, upoznaje sa aktuelnostima pravničke struke i dobija sve potrebne instrukcije za svakodnevni rad. Takođe, pretplatnici mogu kontaktirati Redakciju sa predlozima, sugestijama i pitanjima i na taj način učestovati u kreiranju rešenja i davanju odgovora na dileme iz prakse.


Za više informacija o časopisu Pravni instruktor - ovde -

Cenovnik

 

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: