NARUČITE VODIČ PO CENI OD

1.980 dinara

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035
Email Print

Vodič za primenu Zakona o radu

- Prevod Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) na engleski jezik -

Izdavač: Paragraf Lex
Povez: Broširani
Format: 22x24cm
Broj strana: 324

Cena: 1.980 dinara (PDV je uračunat u cenu)

DOPUNJENO III IZDANJE

Treće dopunjeno izdanje VODIČA ZA PRIMENU ZAKONA O RADU sadrži i VII deo –

Odabrana službena mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Sva mišljenja doneta su nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014) i u sebi sadrže aktuelne stavove Ministarstva po pojedinim pitanjima kao što su zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme, korišćenje srazmernog godišnjeg odmora, obračun minulog rada i otpremine i drugim važnim pitanjima.

Tekstovi službenih mišljenje su redakcijski priređeni na taj način što im je dat naslov, relevatni pravni stav (sentenca), pozivanje na odgovarajući član Zakona o radu kao i delovodni datum i broj.

Radi lakšeg pregleda sva mišljenja su sortirana po pravnim insitutima i prate strukturu Zakona o radu

 • komentari članova Zakona o radu
 • tumačenja Inspekcije rada
 • sudska praksa
 • službena mišljenja
 • modeli
 • odabrani stručni tekstovi i
 • pitanja i odgovori

Autori tekstova:

 • Zoran Lazić, Pomoćnik Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Snežana Bogdanović, Šef Odseka za unapređenje oblasti rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Danijela Rajković, Rukovodilac Službe za zarade i plate u javnim službama u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Jesenka Čvoro, Rukovodilac Grupe za oblast rada sa inostarnim elementom i unapređenje prava zaposlenih u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Snežana Milajić, Rukovodilac Grupe za oblast rada i prava po osnovu rada u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Predrag Trifunović, Sudija Vrhovnog kasacionog suda
 • Mirjana Popović, Savetnik Vrhovnog kasacionog suda
 • Goran Marković, Inspektorat za rad
 • Maja Ilić, Inspektorat za rad

Poslednje izmene i dopune Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014) su stupile na snagu 29.07.2014. godine.

Vodič ima za cilj da upozna čitaoce sa svim novinama u Zakonu o radu, ali i da pruži odgovore na sva sporna pitanja koja su se javila usled primene Zakona u praksi, naročito u sledećim oblastima:

- zarade, naknade zarade i druga primanja, uvećanje zarade, naknade troškova, obračun zarade i otpremnine;
- kolektivni ugovori i kolektivno pregovaranje, novine u utvrđivanju reprezentativnosti sindikata i unije poslodavaca, novi oblici kolektivnih ugovora, pristupanje kolektivnim ugovorima, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i usaglašavanje kolektivnih ugovora;
- Fond solidarnosti – izmene, ovlašćenja Inspekcije rada i kaznene odredbe, radna knjižica, pravilnik o radu i radno vreme, odmori i odsustva;
- ugovor o radu i aneks ugovora o radu, ugovori van radnog odnosa i zaštita određenih kategorija zaposlenih;
- otkaz ugovora o radu i razlozi i procedure i pravne posledice nezakonitog otkaza, kao i ostale izmene.

Vodič čine:

 • izmene i dopune Zakona sa detaljnim objašnjenjima njihove primene u praksi
 • tumačenja Inspekcije rada
 • objašnjenja nadležnog ministarstva u vezi sa nedoumicama u primeni propisa
 • odabrani stručni tekstovi
 • pitanja i odgovori
 • redakcijski prečišćen tekst Zakona sa analitičkim prikazom promena u samom tekstu Zakona
 • sudska praksa
 • modeli
 • primeri obračuna u skladu sa izmenama i dopunama Zakona

POGLEDAJTE SAVETOVANJE NA TEMU ZAKONA O RADU

Vodič za primenu Zakona o radu

SADRŽAJ VODIČA:

I DEO
VODIČ ZA PRIMENU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

 • PREDGOVOR VODIČU
 • KOMENTARI IZMENJENIH I DOPUNJENIH ČLANOVA

II DEO
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA, DONETA POSLE 29.7.2014. GODINE

III DEO
INSPEKCIJSKI NADZOR

 • STRUČNI KOMENTARI
 • MODELI

IV DEO
ODABRANI STRUČNI KOMENTARI I ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

 • STRUČNI KOMENTARI
 • PITANJA I ODGOVORI

V DEO
MODELI AKATA ZA USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

VI DEO
ZAKON O RADU (Sl. glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)
redakcijski prečišćen tekst

VII DEO
ODABRANA SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.

Ovo stručno izdanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora tekstova/izdavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo izdanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati. Kupac na svoju odgovornost koristi ovo izdanje i postupa po informacijama koje iz njega proizilaze.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296