Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Ovaj obrazac je arhiviran

Email Print

Nazad na rubriku Poreski postupak i poreska administracija (ZPPPA)


Obrazac PEP - PRIJAVA ZA REGISTRACIJU ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM

NAPOMENA:
Obrazac je propisan Pravilnikom o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem ("Sl. glasnik RS", br. 18/2012).

Pored ovog obrasca postoji i Obrazac PEP - OVLAŠĆENJE ZA UPOTREBU ELEKTRONSKIH SERVISA koji nije propisan pomenutim pravilnikom, ali ga je Poreska uprava izradila radi prilagođavanja potrebama prakse, kome se može pristupiti putem relacija sa ovim obrascem ili preuzimanjem sa veb sajta Poreske uprave putem linka: http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/poreske-prijave-i-obrasci.html.

Oba obrasca se mogu podneti nadležnoj Poreskoj upravi kao važeća.

PRISTUP
Klikom na gornji link otvarate obrazac u PDF formatu, odnosno odgovarajuću veb stranicu.

KAKO POPUNITI OBRAZAC?
Kako bi ste pregledali ili popunili obrazac potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program koji podržava PDF format. Jedan od najpopularnijih je Adobe Reader, koji besplatno možete preuzeti ovde.

KAKO SAČUVATI OBRAZAC?
Ukoliko želite da sačuvate nepopunjen obrazac na Vašem računaru, potrebno je da imate instaliran program koji podržava PDF format.
Ako želite da sačuvate popunjen obrazac, pre nego što ga otvorite i popunite potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program PDF-XChange, koji besplatno možete preuzeti... ovde.

PREDLOZI I SUGESTIJE:
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili predloge vezano za obrasce ili imate sugestije koje biste dodatne obrasce želeli da vidite na našem veb sajtu, pišete nam na adresu redakcija@paragraf.rs

Nazad na rubriku Poreski postupak i poreska administracija (ZPPPA)