Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print

Ovaj obrazac je arhiviran

Nazad na rubriku Radni odnosi, zarade i naknade, obračun doprinosa i zdravstvena zaštita

OS-1 - OBRAZAC SPECIFIKACIJE UPLATE DOPRINOSA ZA SVAKOG OBVEZNIKA - OSIGURANIKA, UZ PORESKU PRIJAVU PP OD-1 O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NA NAKNADE ZARADA NA TERET DRUGIH ISPLATILACA ZA MESEC __________ (KONAČNA ISPLATA/DEO*_____) 20__. GODINE*


PRISTUP
Klikom na gornji link otvarate obrazac u PDF formatu, odnosno odgovarajuću veb stranicu.

KAKO POPUNITI OBRAZAC?
Kako bi ste pregledali ili popunili obrazac potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program koji podržava PDF format. Jedan od najpopularnijih je Adobe Reader, koji besplatno možete preuzeti ovde.

KAKO SAČUVATI OBRAZAC?
Ukoliko želite da sačuvate nepopunjen obrazac na Vašem računaru, potrebno je da imate instaliran program koji podržava PDF format.
Ako želite da sačuvate popunjen obrazac, pre nego što ga otvorite i popunite potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program PDF-XChange, koji besplatno možete preuzeti... ovde.

PREDLOZI I SUGESTIJE:
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili predloge vezano za obrasce ili imate sugestije koje biste dodatne obrasce želeli da vidite na našem veb sajtu, pišete nam na adresu redakcija@paragraf.rs

Nazad na rubriku Radni odnosi, zarade i naknade, obračun doprinosa i zdravstvena zaštita