Izdanja i delokrug rada

PRAVNA BAZA
PARAGRAF LEX
Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOGIN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

Sva službena glasila

Sl. glasnik RS,
br. 79 od 23.9. '16

Prosvetni glasnik,
br. 12 od 31.8. '16

Međunarodni ugovori,
br. 8 od 25.7. '16

Službeni list APV,
br. 51 od 15.9. '16

Besplatni propisi

Paragraf Lex DEMO SRB

Paragraf Lex ANDROID

Paragraf Lex MNE

Paragraf Lex BA

ŠTAMPANI ČASOPISI
Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja

Poresko-računovodstveni instruktor
sa Specijalisom za carine Aktuelni broj: 147
16-30.9.2016

Budžetski instruktor
sa Specijalisom za direktore Aktuelni broj: 148
1-15.9.2016

Pravnik u javnom sektoru
Aktuelni broj: 27
1-15.9.2016

Pravni instruktor
sa Specijalisom za advokate Aktuelni broj: 124
16-30.9.2016

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE
Višednevna - 2 puta godišnje:
Maj-Zlatibor, Septembar-Palić
Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

Najnovije savetovanje:

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru
25 - 28. septembar 2016.

Jednodnevna savetovanja

Višednevna savetovanja

FORMULAR za postavljanje
pisanih pitanja redakcijama

PRIRUČNICI / STRUČNA LITERATURA Priručnici, Stručna literatura i tekstovi zakona u izdanju kompanije Paragraf

AKTUELNO / Zakon o izvršenju i obezbeđenju | Komplet od 3 knjige

NOVO / Law on Enforcement and Security Interest

NOVO / Komplet za budžetsko računovodstvo

NOVI TIRAŽ / Vodič za primenu Zakona o radu

ONLINE kupovina priručnika

PARAGRAF PRETPLATNIČKI PANEL (PPP)

Pregled vaših faktura, avansnih i drugih računa u elektronskom formatu
VESTI NA DAN 28.09.2016.

SEMINAR ZA OBUKU VEŠTAKA SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu organizuje Seminar za veštake saobraćajne, finansijske i građevinske struke ...

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Pravni fakultet univerziteta Union u Beogradu organizuje pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita ...

TREĆI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF NA PALIĆU, 25-28. SEPTEMBRA 2016. GODINE: Razmatrane teme u oblastima budžetskog sistema, budžetskog računovodstva, te poreza i poreskog postupka

Trećeg dana Savetovanja, 27. septembra 2016. godine, u organizaciji kompanije Paragraf pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa ...

MINISTARSTVO PRAVDE: Novi telefoni organa preseljenih iz Palate pravde

Ministarstvo pravde objavilo je nove brojeve telefona organa koji su preseljeni iz Palate pravde: ...

USTAV RS: Akcionim planom za Poglavlje 23 u pristupnim pregovorima sa EU, rok za izmene Ustava kraj 2017. godine. Neke od izmena zahtevaće referendumsko izjašnjavanje građana

Do kraja 2017. godine izmena Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) stoji kao jasan plan, ali to se ne odnosi i na reformu izbornog sistema ...

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Građani Subotice do kraja septembra 2016. godine imaju mogućnost da sami prijave svoje nelegalne objekte, kako bi se pokrenula procedura njihove legalizacije po ovom Zakonu

Za skoro deceniju i po koliko traje postupak legalizacije nelegalnih objekata, u Subotici je legalizovano više od 10.000 objekata. Prema važećem ...

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Obavezu doprinosa za poljoprivrednike utvrđuje Poreska uprava rešenjem na najnižu mesečnu osnovicu propisanu za ovu kategoriju osiguranika.

Penzionerka koja za svoju ćerku poslednjih nekoliko godina uplaćuje poljoprivrednu penziju po najnižoj osnovici, bila je zatečena saznanjem ...

NBS: Rešenje o porezu na imovinu je dokaz za utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti pod hipotekom, jer se za ovlašćenog procenjivača smatra i organ koji je nadležan za vođenje poreskog postupka

Rešenje nadležnog poreskog organa o porezu na imovinu za tekuću godinu je odgovarajući dokaz za utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti pod hipotekom, jer se za ...

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA "TWINNING LIGHT" PROJEKTA EU "JAČANJE ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U SRBIJI"

Završna konferencija "Twinning Light" projekta EU "Jačanje zaštite prava u postupcima javnih nabavki u Srbiji", čiji je korisnik Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, održana ...

SRBIJA SPREMNA ZA OTVARANJE PREGOVARAČKIH POGLAVLJA 5, 25 I 26 O JAVNIM NABAVKAMA, O NAUCI I ISTRAŽIVANJIMA, KAO I O OBRAZOVANJU, KULTURI I MLADIMA

Plan Srbije je da u potpunosti bude spremna da preuzme obaveze iz članstva do 2018. godine, što znači da do tada sva poglavlja treba da budu otvorena, a jedan značajan broj ...

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD: Izvršena rotacija načelnika službi katastra nepokretnosti, u cilju poboljšanja kvaliteta servisnih usluga koje RGZ pruža svojim klijentima

U Republičkom geodetskom zavodu (RGZ) izvršena je rotacija načelnika službi katastra nepokretnosti, kao deo mera kojim RGZ unapređuje servisne usluge koje pruža svojim ...

ENERGETSKA ZAJEDNICA JUGOISTOČNE EVROPE: Srbija da omogući prekogranični tok struje i uvede evropsku Direktivu o sumporu u gorivu u nacionalno zakonodavstvo

Energetska zajednica Jugoistočne Evrope zatražila je da se završi vlasničko razdvajanje u EPS-u, da Elektromreža Srbije (EMS) ispravi nepravilnosti u vezi sa prekograničnim tokom ...


Arhiva dnevnih vesti