Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOGIN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor sa Specijalisom za carine

Aktuelni broj: 151
16-30.11.2016.
Budžetski instruktor sa Specijalisom za direktore

Aktuelni broj: 153
16-30.11.2016.
Pravnik u javnom sektoru

Aktuelni broj: 32
16-30.11.2016.
Pravni instruktor sa Specijalisom za advokate

Aktuelni broj: 128
16-30.11.2016.

VESTI NA DAN 05.12.2016.

NARODNA SKUPŠTINA RS: 4. decembra 2016. godine započeta Peta sednica Drugog redovnog zasedanja - Razmatranje predloga budžetskih zakona


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine za nedelju, 4. decembra 2016. godine, na čijem dnevnom redu su:... Dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: 5. decembra 2016. godine Četvrta posebna sednica Narodne skupštine - Obraćanje predsednika Interparlamentarne unije


Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Maja Gojković, sazvala je Četvrtu posebnu sednicu za ponedeljak, 5. decembar 2016. godine... Dalje

USTAV RS: Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana, u skladu sa zakonom


Predsednički izbori mogli bi da budu održani 9. aprila 2017. godine, ali je zasad izvesno samo to da, prema Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS"... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU: Predviđeno je da zabrana zapošljavanja u javnom sektoru bude produžena do kraja 2017. godine.


Zaposleni u delu javnog sektora u Srbiji dobiće u januaru 2017. godine uvećane zarade, a zabrana zapošljavanja u državnoj službi biće produžena do kraja 2017. godine... Dalje

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno... Dalje

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Lokalne samouprave određuju osnovice za obračun poreza na imovinu za 2017. godinu, a glavni parametar je tržišna cena kvadrata


Kome je komšija 2016. godine dobro prodao stan, dogodine može da se nada većem porezu na imovinu. Lokalne samouprave ovih dana određuju osnovice za obračun ovog nameta... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA: Predlogom zakona vrši se usklađivanje sa nizom nacionalnih propisa, te sa Carinskim zakonom EU


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 29. novembra 2016. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona... Dalje

MUP: Od 5. decembra 2016. godine novi broj centrale MUP-a, 011 274 0000


Dosadašnji telefonski broj centrale Ministarstva unutrašnjih poslova se menja i od ponedeljka, 5. decembra 2016. godine, novi broj na koji građani mogu da se obrate je 011-274-0000, saopštio je MUP... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - Tekst propisa


U Zakonu o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon i 103/15), u članu 2. posle tačke 31) dodaje se tačka 31a), koja glasi:... Dalje

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA - Tekst propisa


U Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Službeni glasnik RS", broj 116/14), posle člana 5. dodaje se član 5a koji glasi:... Dalje


Arhiva dnevnih vesti