Izdanja i delokrug rada

PRAVNA BAZA
PARAGRAF LEX
Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOGIN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

Sva službena glasila

Sl. glasnik RS,
br. 87 od 24.10. '16

Prosvetni glasnik,
br. 12 od 31.8. '16

Međunarodni ugovori,
br. 9 od 19.10. '16

Službeni list APV,
br. 58 od 19.10. '16

Besplatni propisi

Paragraf Lex DEMO SRB

Paragraf Lex ANDROID

Paragraf Lex MNE

Paragraf Lex BA

ŠTAMPANI ČASOPISI
Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja

Poresko-računovodstveni instruktor
sa Specijalisom za carine Aktuelni broj: 148/149
1-31.10.2016

Budžetski instruktor
sa Specijalisom za direktore Aktuelni broj: 150/151
1-31.10.2016

Pravnik u javnom sektoru
Aktuelni broj: 29-30
1-31.10.2016

Pravni instruktor
sa Specijalisom za advokate Aktuelni broj: 125/126
1-31.10.2016

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE
Višednevna - 2 puta godišnje:
Maj-Zlatibor, Septembar-Palić
Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

Jednodnevno savetovanje:
Nova pravila u vezi sa vođenjem PDV evidencija i obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV - O T K A Z A N O

Višednevna savetovanja:

FORMULAR za postavljanje
pisanih pitanja redakcijama

PRIRUČNICI / STRUČNA LITERATURA Priručnici, Stručna literatura i tekstovi zakona u izdanju kompanije Paragraf

NOVO:
Rokovnik za sudije i advokate za 2017. godinu

NOVO:
Rokovnik za 2017. godinu

AKTUELNO:
Zakon o izvršenju i obezbeđenju | Komplet od 3 knjige

NOVO:
Law on Enforcement and Security Interest

ONLINE kupovina priručnika

PARAGRAF PRETPLATNIČKI PANEL (PPP)

Pregled vaših faktura, avansnih i drugih računa u elektronskom formatu
VESTI NA DAN 28.10.2016.

KRATAK OSVRT NA NOVO MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA, OD 17. OKTOBRA 2016.GODINE U VEZI SA PORESKIM TRETMANOM ISPLATE NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR

Od početka primene Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: ZOR), kao sporno, postavljalo se pitanje kakav ...

SEMINAR ZA OBUKU VEŠTAKA SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu organizuje Seminar za veštake saobraćajne, finansijske i građevinske struke ...

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Zbog povrede obaveze prijavljivanja imovine, prihoda i poklona protiv funkcionera pokrenuto 1.377 postupaka

Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je, u periodu od januara 2013. zaključno sa krajem juna 2016. godine, ukupno 1.377 postupaka (2013. – 266, 2014. – 490, 2015. – 493, 2016 ...

SEDNICA KOORDINACIONOG TELA ZA USMERAVANJE AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU SIVE EKONOMIJE 28. OKTOBRA 2016. GODINE

Ministarstvo finansija i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), održaće prvu otvorenu sednicu Koordinacionog tela Vlade ...

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA: Stručni skup u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu 4. novembra 2016. godine - Teme "Položaj stečajnog dužnika u parnici" i "Odnos stečajnog postupka i drugih postupaka"

Privredna komora Beograda, u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu, organizuje stručni skup, na kojem će biti obrađene sledeće teme: ...

SVETSKA BANKA ODOBRILA SRBIJI 124,9 MILIONA EVRA ZA SPROVOĐENJE DVA PROJEKTA

Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je dva projekta za Srbiju u vrednosti 124,9 miliona evra, saopštila je ta banka ...


Arhiva dnevnih vesti