Pomoć za tab PRETRAGA

Tab Pretraga je najefikasniji alat za brz pristup dokumentima.

Ovde korisnik u odgovarajuća polja unosi kriterijume po kojima želi da pretražuje, a potom klikom na dugme Traži u bazi sa desne strane dobija odgovarajuću listu dokumenata koja zadovoljava postavljene kriterijume.

Dugme Traži po listi dodatno sužava opseg traženja, jer se pretražuje (po zadatim parametrima) samo u okviru prethodno dobijene liste, a ne po svim dokumentima u bazi.

Dugme Poništi briše sve postavljene kriterijume traženja, ali se zadržava izabrani tip dokumenata za pretragu.

Kao rezultat pretrage za propise, u rezultatu se neće pojaviti istorijske verzije, već samo poslednja verzija svakog propisa.

Panel za pretragu dokumenata ima dve celine: osnovna pretraga i detaljno traženje, u kojima su detaljnije objašnjeni način i kriterijumi pretrage.

Korisno

Pretraga u tri koraka: tražimo npr. Zakon o porezu na dodatu vrednost.

  1. Kao Tip dokumenta odaberemo Propis (prečišćeni i obrađeni) - radi brže pretrage po bazi.
  2. U Naslov ili deo naslova upisujemo: por dod vred ili zak por dod vred ili Zakon o porezu na dodatu vrednost - dakle, dovoljno je ukucati koren nekoliko karakterističnih reči
  3. Klikom na Traži u bazi dobijamo listu dokumenata među kojima se nalazi Zakon o porezu na dodatu vrednost.