Pomoć za tab relacije - ISTORIJA

Relacija tipa Istorija -  prikazuje listu svih prethodnih i narednih verzija propisa čiji je tekst otvoren. U prozoru je hronološki prikazan spisak svih verzija, sa pripadajućim glasilom i datumom stupanja na snagu/objavljivanja.

Odabirom bilo koje od ovih opcija (jedan klik na listi), u paralelnom prikazu (prozor za pregledanje dokumenata se deli na pola po vertikali, i sa desne strane se otvara novi prozor) se prikazuje odabrana verzija, dok se duplim klikom odabrana verzija prikazuje u celom prozoru.

Ovaj tip relacije se pojavljuje samo kod propisa.