Pomoć za dugme FILTER

Dugme Filter ima dva stanja:

Filter omogućava fleksibilan izbor tipova dokumenata, odnosno nivoa dokumenata, koje pretplatnik želi da "vidi" u zbirci dokumenata. Moguć je izbor "svih" tipova/nivoa, odnosno njihova proizvoljna kombinacija.

Filter ima dva panela: levi gde se bira koji tip dokumenata se prikazuje u svim listama u programu (štikliranjem opcije pored imena tipa dokumenta), i desnog panela gde korisnik bira nivoe dokumenata koje želi da se pojave na svim listama. Nakon odabira željene opcije pritisne se dugme Primeni.

Nakon promene filtera program se reinicijalizuje (dovodi u stanje koje ima nakon pokretanja programa), tako da nije preporučljivo često menjati stanje filtera.