PRIJAVA ZA PRETPLATNIKE NA PRAVNU BAZU PARAGRAF LEX (dalje)

PRIJAVA ZA NEPRETPLATNIKE (dalje)

AGENDA SEMINARA (satnica) (dalje)

PROGRAM SEMINARA

 

  ZAVRŠNI RAČUN INDIREKTNIH KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA I SREDSTAVA OOSO

1. NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

1) Budžetsko računovodstvo

- Zakon o budžetu za 2011. godinu,

- Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu,

- Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor,

- Prenos neutrošenih sredstava.

 

2) Obračun zarada, naknada zarada i naknada troškova

- Neoporezivi iznosi u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana od 1.2.2011. godine

 

3) Ostali propisi od značaja za funkcionisanje javnog sektora

- prosveta,

- zdravstvena zaštita,

- socijalna zaštita,

- kultura,

- državna uprava i lokalna samouprava.

 

2. PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA INDIREKTNIH KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA I SREDSTAVA OOSO ZA 2010. GODINU

- usaglašavanje poslovnih knjiga,

- obračun amortizacije,

- knjiženje rezultata popisa po odluci organa upravljanja,

- svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu

 

3.  UTVRĐIVANJE FINANSIJSKOG REZULTATA BUDŽETSKIH KORISNIKA SA PRIMERIMA KNJIŽENJA

- utvrđivanje suficita,

- utvrđivanje deficita,

- upotreba akumuliranih sredstava iz ranijih godina i njihov uticaj na finansijski rezultat (amortizacija, neraspoređena dobit i sl.)

 

4.  POPUNJAVANJE OBRAZACA I PREDAJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 

5.  NADLEŽNOST I OVLAŠĆENJA ORGANA PRILIKOM USVAJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

- donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja,

- posledice neusvajanja finasijskog izveštaja,

- raspoređivanje ostvarene dobiti,

- pokriće gubitka.

 

6. OTVARANJE POČETNOG STANJA NA DAN 1.1.2011. GODINE

 

7. FORMIRANJE INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

- pojam, ciljevi i uloga interne revizije,

- metodologija rada i sprovođenje interne revizije,

- procedure internih kontrola kod korisnika javnih sredstava,

- obaveze izveštavanja.

 

8. UTVRĐIVANJE IZNOSA OPOREZIVE DOBITI KOD NEDOBITNIH ORGANIZACIJA KOJE SVOJE POSLOVANJE VODE U SKLADU SA PROPISIMA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU

- novine u propisima oporezivanja dobiti,

- sastavljanje poreskog bilansa,

- popunjavanje poreske prijave.

 

Predavači na seminaru:

1. Danijela Rajković - Rukovodilac Grupe za zarade i plate u javnim službama Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije

2. Mirjana Dragosavljević - Rukovodilac Grupe za internu reviziju u Ministarstvu prosvete Republike Srbije

3. Jasmina Vratonjić - Odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju

4. Aleksandra Jelača - Glavni i odgovorni urednik za časopis Budžetski instruktor

5. Olivera Došlić - Glavni i odgovorni urednik za časopis Poresko-računovodstveni instruktor

 

 

Pored osnovne teme, učesnici će imati prilike da se upoznaju i sa novinama u obračunu zarada, naknada i ostalih vrsta primanja od 01.02.2011. godine, kao i da dobiju odgovore na postavljena pitanja.

 

S POŠTOVANJEM

Redakcija ČASOPISA BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 

PRIJAVA

 

Prijavu možete popuniti i poslati najkasnije do 1.2.2011. godine elektronskim putem - direktno iz formulara
a istu prijavu možete štampati i poslati faxom na 011/2751-723 ili na 011/2750-024.

 

FORMULAR PRIJAVE ZA PRETPLATNIKE NA PRAVNU BAZU PARAGRAF LEX (dalje)

FORMULAR PRIJAVE ZA NEPRETPLATNIKE NA PRAVNU BAZU PARAGRAF LEX (dalje)

 

Za dodatne informacije molimo Vas da nam se obratite na telefone:

011/3290-393, 011/2750-024 ili na 063/379-165

kontakt osoba: Marija Šiljković, PR kompanije Paragraf