NVO "Građanske inicijative" dala je saglasnost Kompaniji Paragraf, da u okviru Pravne baze Paragraf Lex postavi link koji upućuje na tekst Vodiča za primenu Zakona o udruženjima KOJI SE NALAZI NA VEB STRANICI NVO GRAĐANSKE INICIJATIVE.
Za pregled vodiča potrebno je aktivirati ovaj link.