Servisi NBS, APR i PU

Narodna banka Srbije

Zvanična kursna lista na dan

Pretraga registra računa pravnih i fizičkih lica

Pretraga dužnika u prinudnoj naplati

Spisak poslovnih banaka

Spisak pravnih lica koja su obustavila plaćanja sa stanjem na dan 30. jun 2012. godine

Pregled sektora po šifri delatnosti

Agencija za privredne registre

Pretraga registra privrednih društava

Pretraga registra preduzetnika

Spisak filijala

Privredna društva - Pretraga rešenja o pokretanju prethodnog stečajnog postupka

Udruženja - Pretraga rešenja o pokretanju prethodnog stečajnog postupka

Provera nove šifre delatnosti

Poreska uprava

Spisak najvećih poreskih dužnika na dan 30. decembar 2011. godine

- pravna lica

- preduzetnici

- fizička lica

Pretraga registra evidentiranih PDV obveznika

Izračunavanje kontrolnog broja za uplatu javnih prihoda

Spisak filijala