VAŽNI LINKOVI

Najviši organi

Narodna skupština RS

www.parlament.gov.rs

Predsednik Republike Srbije

www.predsednik.rs

Vlada Republike Srbije

www.srbija.gov.rs

Skupština AP Vojvodine

www.skupstinavojvodine.gov.rs

Izvršno veće AP Vojvodine

www.vojvodina.gov.rs

Ministarstva

Ministarstvo pravde i državne uprave

www.drzavnauprava.gov.rs

Ministarstvo finansija i privrede

www.mfin.gov.rs

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije - Poreska uprava

www.poreskauprava.gov.rs

Ministarstvo finansija i privrede - Uprava carina

www.carina.rs

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

www.minrzs.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

www.mpt.gov.rs

Ministarstvo saobraćaja

www.mie.gov.rs

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

www.mpn.gov.rs

Digitalna agenda

www.mtid.gov.rs

Ministarstvo kulture i informisanja

www.kultura.gov.rs

Ministarstvo spoljnih poslova

www.mfa.gov.rs

Ministarstvo odbrane

www.mod.gov.rs

Ministarstvo unutrašnjih poslova

www.mup.gov.rs

Ministarstvo omladine i sporta

www.mos.gov.rs

Ministarstvo zdravlja

www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

www.ekoplan.gov.rs

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

 

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma

 

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

www.merz.gov.rs

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

www.mtt.gov.rs

Posebne organizacije

Narodna banka Srbije

www.nbs.rs

Republički zavod za statistiku

www.stat.gov.rs

Republički hidrometeorološki zavod

www.hidmet.gov.rs

Republički geodetski zavod

www.rgz.gov.rs

Uprava za Digitalnu agendu - Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva

www.uzda.gov.rs

Uprava za ljudska i manjinska prava

www.ljudskaprava.gov.rs

Republički fond za zdravstveno osiguranje

www.rzzo.gov.rs

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

www.pio.rs

Zavod za intelektualnu svojinu

www.zis.gov.rs

Direkcija za vodne puteve

www.plovput.rs

Direkcija za mere i dragocene metale

www.dmdm.rs

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs

Vojska Srbije

www.vs.rs

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

www.poverenik.org.rs

Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije

www.nps.gov.rs

Narodna kancelarija predsednika Republike

www.narodnakancelarija.rs

Komisija za zaštitu konkurencije

www.kzk.org.rs

Sveobuhvatna reforma propisa

www.srp.gov.rs

Republička izborna komisija

www.rik.parlament.gov.rs

Uprava za zajedničke poslove republičkih oragana

bpp.uzzpro.gov.rs

Komisija za hartije od vrednosti

www.sec.gov.rs

Agencije, kancelarije i fondovi Vlade Republike Srbije

Kancelarija za evropske integracije

www.seio.gov.rs

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

www.kim.gov.rs

Nacionalna agencija za regionalni razvoj

www.sme.gov.rs

Agencija za privatizaciju

www.priv.rs

Agencija za privredne registre

www.apr.gov.rs

Republička agencija za prostorno planiranje

www.rapp.gov.rs

Agencija za zaštitu životne sredine

www.sepa.gov.rs

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza

www.siepa.gov.rs

Fond za zaštitu životne sredine

www.sepf.gov.rs

Republička agencija za poštanske usluge

www.rapus.rs

Agencija za hemikalije

www.shema.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza

www.aofi.rs

Agencija za Licenciranje Stečajnih Upravnika

www.alsu.gov.rs

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova

www.ramrrs.gov.rs

Agencija za energetiku Republike Srbije

www.aers.org.rs

Agencija za borbu protiv korupcije

www.acas.rs

Republička agencija za elektronske komunikacije

www.ratel.rs

Republička radiodifuzna agencija

www.rra.org.rs

Fond za razvoj

www.fondzarazvoj.gov.rs

Fond "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine

www.vojvodinahouse.rs

Kancelarija za evropske poslove

www.kep.rs

Informacioni sistem za koordinaciju razvojne pomoći

www.evropa.gov.rs

Gradovi

Grad Beograd

www.beograd.rs

Grad Novi Sad

www.novisad.rs

Grad Niš

www.ni.rs

Grad Kragujevac

www.kragujevac.rs

Stalna konferencija gradova i opština

www.skgo.org

Komore i javna preduzeća

Privredna komora Srbije

www.pks.rs

Privredna komora Vojvodine

www.pkv.co.rs

Inženjerska komora Srbije

www.ingkomora.rs

Službeni glasnik

www.glasnik.rs

Naftna industrija Srbije

www.nis.rs

Elektroprivreda Srbije

www.eps.rs

Telekom Srbije

www.telekom.rs

Železnice Srbije

www.zeleznicesrbije.com

Srbijašume

www.srbijasume.rs

Srbijavode

www.srbijavode.rs

Vojvodinašume

www.vojvodinasume.rs

Vode Vojvodine

www.vodevojvodine.com

Farmaceutska komora Srbije

www.farmkom.rs

Komora medicinskih radnika

www.kmszts.org.rs

Lekarska komora

www.lks.org.rs

Stomatološka komora Srbije

www.stomkoms.org

Udruženje banaka Srbije

www.ubs-asb.com

Pravosuđe i institucije u vezi sa pravosuđem

Ustavni sud Republike Srbije

www.ustavni.sud.rs

Visoki savet sudstva

www.vss.sud.rs

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

www.uts.org.rs

Društvo sudija Srbije

www.sudije.rs

Advokatska komora Srbije

www.advokatska-komora.rs

Pravosudna akademija

www.pars.rs

Zastupnik RS pred Evropskim sudom za ljudska prava

www.zastupnik.mpravde.gov.rs

Vrhovni kasacioni sud

www.vk.sud.rs

Sindikat pravosuđa Srbije

www.sind-prav.org.rs

Republičko javno tužilaštvo

www.rjt.gov.rs

Komitet pravnika za ljudska prava

www.yucom.org.rs

Pronadji pravo

www.pronadjipravo.com

Kopaonička škola Prirodnog prava

www.kopaonikschool.org

PROJURIS

www.projuris.org

Udruženja

Unija poslodavaca Srbije

www.poslodavci.rs

Građanske inicijative

www.gradjanske.org/page/home/sr.html

Astra - Anti trafficking action

www.astra.org.rs

U pravu si!

www.upravusi.rs

Udruženje pravnika u privredi Srbije

www.pravniciuprivredi.org.rs

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije

www.unijasprs.org.rs

Pravni fakulteti

Pravni fakultet u Beogradu

www.ius.bg.ac.rs

Pravni fakultet u Novom Sadu

www.pf.uns.ac.rs

Pravni fakultet u Nišu

www.prafak.ni.ac.rs

Pravni fakultet u Kragujevcu

www.jura.kg.ac.rs

Pravni fakultet u Prištini

www.pra.pr.ac.rs

Pravni fakultet Univerziteta Union

www.pravnifakultet.rs

Sindikat visokog obrazovanja Srbije

www.svos.org.rs

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta

www.kapk.org

Univerzitet u Beogradu

www.bg.ac.rs

Ostalo

Auto-moto savez Srbije

www.amss.org.rs

Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije

www.stips.minpolj.gov.rs

Registar nacionalnog Internet domena Srbije

www.rnids.rs

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

www.europa.rs

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu

www.coe.org.rs